LG | GR-642TVPF | LG GR-642TVPF Használati útmutató

LG GR-642TVPF Használati útmutató
?ZEMBE HELYEZ...S
TARTALOMJEGYZ...K
A
.........................................
TERM...K FEL...POT...SE
?ZEMELTET...S
A
h˚tiszekrEny
..................................................
ajtU nyitva
az
4
5
beindIt·sa
Es funkcion·lis
Kijelzi panel
HangjelzEs
....................................
3
gombok
marad·sa esetEn
A termEk ?nellenirzEse
FUkusz·lt h˚tEs
T?kEletesItett
jEgkEszIti
rendszer
Fokozott h˚tEs
Fokozott
fagyaszt·s
A himErsEklet
JEg
szab·lyoz·sa
kEszItEse
H˙st·rolU fiUk
A
h˚tiszekrEny
leolvaszt·sa
SzagtalanItU (nem
VIzadagolU (nem
Az
adagolU
tIpusn·l)
tIpusn·l)
tisztIt·sa
TAN¡CSOK
AZ
T¡ROL¡S¡HOZ
A
minden
minden
...LELMISZEREK
..............................................
TERM...K TISZTOT¡SA
...................................
¡LTAL¡NOS INFORM¡CI"
AZ IZZ"
FONTOS
CSER...JE
..........................................
FIGYELMEZTET...SEK
MIEL'TT SZEREL'T HOVNA
2
............................
......................
...........................
13
14
14
15
15
16
J"L V¡LASSZA
1.
4.
KI A HELYETO
Olyan helyet v·lasszon a h˚tiszekrEny sz·m·ra,
ahol kEnyelmesen tudja majd haszn·lni.
2. Ne ·llItsa fel hiforr·s
naps¸tEsnek kitett,
helyen.
3. A
k?zelEben, k?zvetlen
vagy nagy
h˚tiszekrEny hatEkony
biztosItani kell k?r¸l?tte
nedvessEgtartalm˙
m˚k?dEse ErdekEben
optim·lis lEg·raml·st.
falmElyedEsben helyezi el a h˚tiszekrEnyt,
f?l?tte legal·bb 30 cm-es szabad teret, valamint a
fal Es a h˚tiszekrEny k?z?tt minimum 5 cm
t·vols·got kell biztosItani. A h˚tiszekrEny alj·nak
a padlU
szintjEnEl legal·bb 2,5 cm-rel kell magasabban lennie, k¸l?n?sen, ha a padlUt szinyeg
borItja. A m˚k?dEs k?zbeni r·zkUd·s elker¸lEse
ErdekEben fontos a vIzszintes elhelyezEs. Sz¸ksEg
esetEn a padlU egyenetlensEgeit a h˚tiszekrEny
alj·n tal·lhatU csavar (csavarok) magass·g·nak
v·ltoztat·s·val ellens˙lyozhatja.
az
Ha
Ahhoz, hogy
az ajtUk k?nnyen nyIljanak, a
h˚tiszekrEny el¸lsi oldal·nak egEszen kicsivel
kell magasabbnak lennie a h·tsUn·l. A
h˚tiszekrEny alj·n tal·lhatU be·llItU csavarokat
k?nnyen ki tudja csavarni, ha a h˚tiszekrEnyt
kissE oldalra d?nti, hogy a csavarok a levegiben
legyenek. Ha magasabbra akarja emelni a
h˚tiszekrEnyt, a csavarokat az UramutatU
j·r·s·val azonos ir·nyba kell csavarni, ill. az
UramutatU j·r·s·val ellentEtesen, ha lejjebb akarja
engedni.
5. Ne
tegye olyan helyre
himErsEklet 5 oC al·
a h˚tiszekrEnyt, ahol a
s¸llyedhet. Ez a teljesItmEny
cs?kkenEsEhez vezethet.
A HELY
KIV¡LASZT¡SA UT¡NO
1.
T?r?lje ki a sz·llIt·s k?zben lerakUdott port Es
gondosan mossa ki a h˚tiszekrEny belsejEt.
2
a h˚tiszekrEnyben a sz·mukra
helyekre az olyan tartozEkokat, mint a
jEgkocka tartU, a p·rologtatU rekesz fedele, stb.
Ezeket egy¸tt csomagolt·k be, hogy vEdjEk iket
sz·llIt·s k?zben esetlegesen elifordulU
el
Helyezze
kialakItott
τηαν
30χμ
μορε
Χλεαρανχε
a
sEr¸lEsektil.
3. Csatlakoztassa
aljzatba.
τηαν
5χμ
μορε
dezEst
Ebbe
ne
a
az
vill·s
dugUt a h·lUzati csatlakozU
aljzatba m·s elektromos beren-
csatlakoztasson.
4. Haszn·latba vEtel elitt 2-3 Ur·n ·t ¸zemeltesse
kEsz¸lEket
˙gy, hogy
rekeszben ellenirzi
H˚tiszekrEnye
τηαν
2χμ
μορε
3
a
k?zben
mElyh˚ti
hideg levegi ·raml·s·t.
a
most kEszen ·ll
a
m˚k?dEsre.
a
A
TERM...K FEL...PAT...SE
M...LYH¤T'
REKESZ
L·mpa
Polc
JEgkocka
A
form·k
jEgkEszIti rendszer
ErzEkelije
Polcok
rekesz
a mElyh˚ti
ajtaj·n
JEgtartU
NORM¡L
H¤T'T...R
Toj·startU
doboz
VIzadagolU
SzagtalanItU
H˙sh˚ti rekesz
Kis kiszerelEs˚
Elelmiszerek t·rolUja
L·mpa
Polcok
FUkusz·lt h˚tEsi
rendszer ErzEkelii
a
AjtUpolcok ¸vegek
t·rol·s·ra
Z?ldsEgtartU dobozok
gy¸m?lcs?k Es z?ldsEgek
frissen tart·s·ra,
t·rol·s·ra
Be·llItU
csavar
TakarUlemez
MEGJEGYZ...S
Ha
a
fenti
rajzon l·thatU tartozEkok valamelyike az ÷n kEsz¸lEkEben
˙gy az valUszIn˚leg egy m·sik tIpus tartozEka.
tal·lhatU meg,
4
nem
?ZEMELTET...S
A
H¤T'SZEKR...NY BEINDOT¡SA
Az
˙j h˚tiszekrEny bekapcsol·sa ut·n v·rjon 2-3 Ur·t a norm·l ¸zemi himErsEklet elErEsEig,
a
h˚tiszekrEnyt friss vagy mElyh˚t?tt Elelmiszerekkel.
Es csak ezt
k?vetien t?ltse fel
Ha
okbUl
valamilyen
a
h˚tiszekrEny
m˚k?dEse
megszakadt (pl. ·ramsz¸net), v·rjon
5
percet
az
ismEtelt
beindIt·s elitt.
KIJELZ'
PANEL
...S FUNKCION¡LIS GOMBOK
HimErsEklet
kijelzik
A
rekesz Es
mElyh˚ti
a
norm·l
IntenzIv fagyaszt·s
kijelzi Megmutatja,
hogy be van-e kapc-
h˚titEr
solva
himErsEkletEt
fagyaszt·s
az
A fUkusz·lt h˚tEs
IntenzIv h˚tEs
ErzEkelii
kijelzi Azt jelzi,
hogy be van-e kapc-
Kigyulladnak az ajtU
kinyit·s·t k?vetien
Es az ajtU becsuk·sa
ut·n nEh·ny perccel
v·ltoztatj·k ·llapotukat. Bizonyos idi
intenzIv
mutatj·k
solva
az
intenzIv
h˚tEs.
eltelte ut·n valamen-
nyi kijelzi
ΦΡΖ. ΤΕΜΠ
ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ
ΧΟΛΔΕΣΤ
ΦΡΖ. ΤΕΜΠ
A
rekesz
himErsEkletEnek
kEszIteni. A
himErsEkletEt
szab·lyozU
gomb A mElyh˚ti
szab·lyoz·s·ra
szolg·l.
ΧΟΛΔΕΣΤ
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ
Az intenzIv h˚tEs Ezt
gombot
akarja
a
akkor
ha gyorsan
gomb minden
ismEtelt megnyom·sa be-,
majd kikapcsolja ezt a
funkciUt. Ha bekapcsolja ezt
az ¸zemmUdot, a
kijelzi
diUd·i h·romszor
ΡΕΦ. ΤΕΜΠ
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ
ΧΟΛΔ
ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ
IntenzIv fagyaszt·s
gomb Ezt a gombot akkor
haszn·lhatja, ha a
szok·sosn·l gyorsabban
akarja az Elelmiszereket
fagyasztani, vagy jeget
mElyh˚ti
rekesz
ΦΟΧΥΣΕΔ
ΧΟΟΛΙΝΓ
kialszik.
haszn·lhatja,
Es hatEkonyan
leh˚teni
az
Elelmisz-
felvillannak,
5
A norm·l h˚titEr
himErsEkletEt
szab·lyozU
gomb Ezzel
a
ereket. Minden ismEtelt
gombbal
gombnyom·s be-, ill.
kikapcsolja ezt a funkciUt.
h˚titEr
Az intenzIv h˚tEs ¸zemmUd
szab·lyozhatja.
bekapcsol·sakor az
intenzIv h˚tEs kijelzi
fEnydiUd·i h·romszor felvillannak, majd folyamatosan
vil·gItanak.
majd folyamatosan vil·gItanak.
ΡΕΦ. ΤΕΜΠ
a
norm·l
himErsEkletEt
?ZEMELTET...S
HANGJELZ...S
NYITVA MARADT
AJT" ESET...N
Ha
a mElyh˚ti rekesz, vagy a norm·l h˚titEr ajtaja bizonyos ideig nyitva marad, a h˚tiszekrEny
hangjelzEst, majd ezt k?vetien minden 30 m·sodperc elteltEvel ˙jabb 3 hangjelzEst ad.
1 perc ut·n 3
TERM...K ÷NELLEN'RZ...SE
A
Ha
a h˚tiszekrEny m˚k?dEsEben valamilyen problEma adUdik, ez a funkciU t·jEkoztat rUla. B·rmelyik
vezErligomb megnyom·sa esetEn a gomb nem m˚k?dik Es a kijelzin megjelenik a megfeleli hiba¸zenet.
Ebben
Ha
az
esetben
h˙zza ki
ne
a
h·lUzati
csatlakozUt, de forduljon
a
szervizhez.
gombot egyszerre megnyomja Es 2 m·sodpercig benyomva tartja, a
panelen minden kijelzi felvillan. Ezzel csak a kijelzik ·llapot·t tudja ellenirizni, mag·Et a h˚tiszekrEnyEt nem.
A gombok elengedEse ut·n vissza·ll a norm·l kijelzEs.
a
FRZ.TEMP Es SUPER FREEZE
F"KUSZ¡LT H¤T...S
Amikor
˙jabb magasabb himErsEklet˚ Elelmiszhelyez a polcra, m˚k?dEsbe lEp a fUkusz·lt
h˚tEsi rendszer Es a rendszer koncentr·ltan hideg
levegit juttat a h˚tiszekrEnybe. EzErt az Elelmiszerek gyorsabban h˚lnek le. Ha ÷n a 2. polcra egy
bizonyos mennyisEg˚ Elelmiszert helyez, az 1.sz.
-
ert
ErzEkeli ErzEkeli ezt Es
hideg levegit juttat
az
a
ρζ κελι 1
rendszer koncentr·ltan
1. Es 2.
polcokra..
ρζ κελι 2
A fUkusz·lt h˚tEsi funkciU automatikusan m˚k?dik.
MEg hatEkonyabban
azt k?zvetlen¸l
az
h˚theti le
az
ErzEkeli mellE
Elelmiszert, ha
helyezi.
T÷K...LETESOTETT J...GK...SZOT' RENDSZER
A
h˚tiszekrEnyek ·ltal·ban ahhoz, hogy egy
meghat·rozott himErsEkletet tartsanak, periodikusan be-, illetve kikapcsolj·k a h˚ti aggreg·tot.
EzErt abban az idiszakban, amikor az aggreg·t
nem m˚k?dik, nem kEsz¸l
jEg, mEg akkor sem, ha
a
jEgkocka tartUk t?ltve vannak vIzzel.
A t?kEletesItett
jEgkEszIti rendszer haszn·lat·val
mEg akkor is tud jeget kEszIteni, amikor az
aggreg·t Eppen le·llt. A t?kEletes jEgkEszIti rendszer ErzEkelije segItsEgEvel a h˚tiszekrEny
Eszreveszi a vIzzel telt jEgkockatartUt Es tov·bb
m˚k?dik mEg akkor is, ha Eppen itt lenne az ideje
az aggreg·t le·ll·s·nak.
6
πολχοκ
1
πολχοκ
2
πολχοκ
3
?ZEMELTET...S
FOKOZOTT
H¤T...S
Az adott
h˚tiszekrEny h˚tirendszerEnek ventill·tora 2
sebessEgfokozaton (percenkEnti fordulatsz·m) norm·l Es gyors
tud m˚k?dni. Ha a fokozott h˚tEsi rendszer be van kapcsolva,
gyorsabban tudja leh˚teni az Elelmiszereket, mivel a
h˚tiventill·tor nagyobb sebessEggel tud dolgozni.
A h·lUzatra t?rtEni csatlakoztat·s ut·n
er
m˚k?dni kezd. EzErt
a
ΟΝ
fokozott h˚tEsi rendsz-
t?ltheti fel
gyorsabban
ΠΟΩΕΡ
h˚tiszekrEnyEt
Elelmiszerekkel, hogy azok minEl tov·bb frissek maradjanak. A
fokozott h˚tEsi rendszer automatikusan
h˚tiszekrEny belsejEben
a
kikapcsol, amikor
a megadott
a
himErsEklet elEri
ErtEket.
Ha
sz¸ksEges, nyomja meg a SUPER COOL (fokozott h˚tEs)
gombot a kijelzi panelen. A gomb minden ismEtelt megnyom·sa ˙jra be-, illetve kikapcsolja a rendszert. Ha a gombbal
nem kapcsolja ki a rendszert, az automatikusan kikapcsol,
amikor
az
a
ΧΟΛΔΕΣΤ
Elelmiszerek m·r kellien leh˚ltek.
FOKOZOTT
Ezt
ΡΕΦ. ΤΕΜΠ
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ
ΡΕΦ. ΤΕΜΠ
FAGYASZT¡S
rendszert akkor
lefagyasztani,
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ
vagy
haszn·lhatja,
jeget kEszIteni.
ha gyorsan akar valamit
Nyomja meg a SUPER FREEZE (fokozott fagyaszt·s) gombot
kijelzi panelen Es a h˚tiszekrEny fokozott fagyaszt·s
¸zemmUdban kezd dolgozni. A gomb minden ismEtelt megnyom·sa be-, illetve kikapcsolja a rendszert. Ha a gombbal nem
kapcsolja ki a rendszert, az egy bizonyos idi elteltEvel (kb. 3
Ura) automatikusan kikapcsol.
A
a
gyorsfagyaszt·s bekapcsol·s·nak pillanat·ban erisebb hangja lesz a h˚tiszekrEnynek, mivel a ventill·tor magasabb
sebessEgfokozaton kezd m˚k?dni.
7
ΦΡΖ. ΤΕΜΠ
ΧΟΛΔΕΣΤ
ΦΡΖ. ΤΕΜΠ
ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ
ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ
?ZEMELTET...S
H'M...RS...KLET SZAB¡LYOZ¡SA
A
A
h˚tiszekrEny kamr·iban a sz¸ksEges himErsEkletet a
(h˚tiszekrEny himErsEklete) Es a FRZ.TEMP
(mElyh˚ti rekesz himErsEklete) gombok segItsEgEvel
·llIthatja be.
REF.TEMP
A
gomb ˙jbUli megnyom·s·ra mindig ˙jabb
lad ki a kijelzi megfeleli fEnydiUd·j·bUl.
ΦΡΖ. ΤΕΜΠ
ΦΡΖ. ΤΕΜΠ
gyul-
szegmens
ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ
ΧΟΛΔΕΣΤ
ΦΟΧ
ΧΟΟ
ΧΟ
ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ
A
szegmensek egym·s ut·ni bekapcsol·s·val mindkEt
a COLD (hideg) felirattUl a COLDEST
(leghidegebb) feliratig egyre cs?kken a himErsEklet.
kamr·ban
A himErsEklet
szab·lyzUnak
5 ·ll·sa
van
(a
COLD-tUl
COLDEST-ig) Es ÷n a kIv·nt himErsEkletet
lyikEnek kiv·laszt·s·val v·laszthatja meg.
Az
energiatakarEkoss·g
·ltal·ban
a
ΣΕΔ
a
ΙΝΓ
ΛΔ
javasoljuk, hogy
haszn·lja mindkEt rekeszben.
J...G K...SZOT...SE
JEgkock·k kEszItEsEhez t?lts?n vizet
helyezze a mElyh˚ti rekeszbe.
a
ΡΕΦ. ΤΕΜΠ
ΧΟΛΔΕΣΤ
ezek valame-
ErdekEben
COLD fokozatot
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ
jEgkockatartUba
azt
A
jEgkock·k kivEtelEhez fogja meg a tartU kEt
Uvatosan fordItsa iket ellenkezi ir·nyba.
vEgEt
Es
J"TAN¡CS
K?nnyebben ki tudja venni a jEgkock·kat, ha
vEgeinek mozgat·sa elitt kevEs vizet ?nt a
jEgkockatartUra.
a
tartU
8
Es
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ
ΡΕΦ. ΤΕΜΠ
?ZEMELTET...S
HGST¡ROL" FI"K
Amikor
az
ajtU kinyIlik,
be·ramlU
a
melegebb levegi
h˙st·rolU rekeszben t·rolt Elelmiszereket. EzErt
a
nem
Eri
itt t·rolt
az
Elelmiszerek tov·bb frissek maradnak.
A
h˚tiszekrEnybe be kell tenni a polcot Es a h˙st·rolU fiUkot
a polc nincs betEve, a h˙st·rolU fiUkot sem tudja
polckEnt haszn·lni.
is. Ha
A
H¤T'SZEKR...NY LEOLVASZT¡SA
A leolvaszt·s automatikusan t?rtEnik.
A leolvaszt·s k?zben keletkezi vIz
SZAGTALANOT"
A
palladium
Hogyan
szagok, amelyek
nElk¸l megsz˚nnek.
kell haszn·lni
a
a
nincs
semmilyen tennivalUja
hideg levegi
a
a
garant·lja
p·rologtatU
elp·rolog.
TOPUSN¡L)
a
szagok hatEkony semlegesItEsEt.
friss Elelmiszerek h˚titerEben
norm·l h˚titErben cirkul·lU h˚t?tt
bevezeti
rekeszbe Es automatikusan
keletkezhetnek,
az
Elelmiszerek b·rminem˚
szagtalanItUt?
Mivel
A
kataliz·tor
a
(NEM MINDEN
kataliz·tor haszn·lata
A kellemetlen
k·rosIt·sa
lefolyik
a
levegi
szagtalanIt·ssal kapcsolatban.
nyIl·s·hoz
ne
·llItson Eles
bevezeti
vEg˚ t·rgyat,
mivel
nyIl·s·ban
ez
elhelyezve, ÷nnek
van
k·rt tehet
a
szagtalanItU
kataliz·torban.
Eris
szag˙ Elelmiszert szorosan fUli·ba csomagolva, vagy lefedett edEnyben helyezzen
h˚tiszekrEnyben, mert a szagot ·tveheti a t?bbi Elelmiszer.
Παλλαδιυμ
Χαταλψστ
9
csak el
a
?ZEMELTET...S
VOZADAGOL"
(NEM MINDEN
TOPUSN¡L)
Saj·toss·goks
K¸lsi
rEs
AdagolU nyomUgombja
R·cs
Cseppgy˚jti
Belsi
rEs
NyIl·s
F¸l
TartUgy˚r˚
Motor (bel¸l)
VIztart·ly ·llv·nya
VI
tart·ly
Z·rUkorong
Kupak
FedEl
Foganty˙
VIztart·ly
10
al·tEt
?ZEMELTET...S
A
vIztart·ly
felt?ltEse vIzzel
A fedEl levEtelEhez fordItsa el
1
nyIllal jelzett ir·nyba
t?ltse be
a
vizet
z·rUkorongot
a
a
·br·n l·thatU mUdon Es
az
2
Z·rja be a fedelet az ·br·n l·thatU mUdon,
vagyis d?ntse oldalra Es elisz?r az egyik,
majd a m·sik vEgEt
illessze a helyEre
4
R?gzItse a kupakot a helyEn a tartUgy˚r˚
segItsEgEvel az ·br·n l·thatU mUdon.
az
adagolU tart·ly·ba.
3
A vIzzel telt
tart·lyt helyezze el a
h˚tiszekrEnyben a sz·m·ra kialakItott
tartUban. ?gyeljen, hogy a f¸l pontosan
illeszkedjen a kupakon lEvi v·jatba. Nyomja
be a kupakot a nyIl·sba, amIg a helyEre nem
pattan.
Ταβ
Γροοπε
VIzen kIv¸l
tejet
FIGYELMEZTET...S
Az
1
adagolU
Ha
a
semmilyen
m·s
folyadEkot
sz?rp?t is beleErtve.
vIz forrU, elisz?r le kell
ne
t?lts?n
az
adagolUba,
az
¸dItiitalokat,
Es
Es
Hogy a tart·ly ne mozogjon
tartUgy˚r˚ segItsEgEvel.
h˚teni Es csak azut·n bet?lteni
ne essen
ki
a
a tart·lyba.
h˚tiszekrEnybil, mindig r?gzItse
a
haszn·lata
Nyomja meg a poh·rral
nyomUgombj·t.
MEGJEGYZ...S
az
A
adagolU
2
gomb elengedEse
elt·volItsa
a
ut·n
a
motor
Amikor
a
nyomUgomb be van nyomva, a vIz
kifolyik a tart·lybUl. Amikor a poharat elveszi, a
gomb visszatEr kiindul·si helyzetbe Es a vIz nem
folyik tov·bb.
nEh·ny m·sodpercig visszafelE forog azErt, hogy
(Ez okozza azt, hogy az adagolU belsejEben a vIz
cs?vekben maradt vizet.
visszaszIv·s·nak
hangj·t
lehet
11
hallani.)
?ZEMELTET...S
AZ
ADAGOL" TISZTOT¡SA
R·cs Es
1
cseppgy˚jti
H˙zza kifelE
az
al·tEt
al·tEtet Es vegye le
a
r·ccsal
2
egy¸tt.
÷ntse ki
gatUba,
az
al·tEtbil
mossa
ki
az
az
?sszegy˚lt
al·tEtet Es
mosUszeres oldattal Es
a
alaposan
vizet
r·csot
a moso-
l·gy
?blItse ki.
VIztart·ly
1
Vegye
EgyEb
le
a
fedelet.
2
L·gy mosUszeres oldattal mossa
k¸lsejEt Es belsejEt Es gondosan
ki folyUvIzzel.
le
a
tart·ly
?blItse
rEszek
Vegye le a fedelet Es a kupakot, mossa le mindkettit
l·gy mosUszeres oldattal Es gondosan ?blItse ki.
A
FIGYELMEZTET...S
mosogat·shoz csak langyos vizet haszn·ljon
adagolUt ne haszn·lja semmilyen m·s folyadEkhoz, csak vIzhez.
t?lt?tt a tart·lyba ¸dItit, t?ltse egEszen tele a tart·lyt vIzzel Es r?vid
t?lts?n az adagolUbUl 3-4 poh·r vizet.
Az
12
Ha
mEgis
idin bel¸l
Az Elelmiszerek t·rol·sa
Friss Elelmiszereket
a norm·l h˚titErben t·roljon. Az, hogy
ki, fontos tEnyezije frissessEg¸k Es Iz¸k megirzEsEnek.
Ne
az
Elelmiszereket
t·roljon h˚tiszekrEnyben olyan Elelmiszereket, amelyek alacsony
pl. a ban·n, anan·sz Es dinnye.
hogyan fagyasztja
himErsEkleten
le Es
olvasztja
k?nnyen t?nkremennek,
mint
A forrU Eteleket
hagyja kih˚lni,
mielitt beteszi
t?nkretehet m·s Elelmiszereket Es
Az Elelmiszereket fUli·ba
nedvessEg elp·rolg·s·t
A
levegi
bevezeti
az
a
h˚tiszekrEnybe.
ForrU Etel
h˚tiszekrEnybe helyezEse
·ramsz·mla emelkedEsEhez vezethet.
csomagolva vagy
segIt megirizni
Es
lefedett
az
Ez
edEnyben t·rolja a h˚tiszekrEnyben.
frissessEgEt Es t·panyagait.
megakad·lyozza
Elelmiszerek
nyIl·st ne z·rja el az Elelmiszerekkel.
a
h˚tiszekrEny belsejEben.
A
hideg levegi
szabad ·raml·sa
biztosItja
az
egyen-
letes himErsEkletet
Ne nyissa ki gyakran a h˚tiszekrEny ajtaj·t. Az ajtU nyit·sakor
amely a belsi himErsEklet emelkedEsEhez vezet.
MElyh˚ti
Ne tartson
a
h˚tiszekrEnybe meleg levegi
·ramlik
be,
rekesz
¸vegeket
a
mElyh˚tiben
az
¸vegek
elt?rhetnek
Ne fagyasszon ˙jra olyan Elelmiszereket, amelyek
t·panyagok elvesztEsEhez vezet.
Fagyasztott
Elelmiszerek
a
tartalmuk
megfagy·s·t
m·r egyszer kiolvadtak. Ez
(mint pl. jEgkrEm) hosszabb ideig
a mElyh˚ti polc·n.
a
k?vetien.
benn¸k lEvi Izek Es
t?rtEni t·rol·sa esetEn azokat
ne az
ajtUn
lEvi
rekeszekben tartsa, hanem
Norm·l h˚titEr
Magas nedvessEgtartalm˙ Elelmiszereket ne tartson mElyen
r·juk ·ramlU hideg levegi hat·s·ra megfagyhatnak.
a
h˚tiszekrEny belsejEben,
mert
a
k?zvetlen¸l
Mindig tisztItsa meg az Elelmiszereket, mielitt a h˚tiszekrEnybe teszi azokat. A z?ldsEgfElEket Es
gy¸m?lcs?ket mossa meg Es sz·rItsa meg, a csomagolt termEkeket pedig t?r?lje tiszt·ra a vel¸k Erintkezi
m·s Elelmiszerek megroml·s·nak elker¸lEse ErdekEben.
Mielitt
a
T·rolja
iket ·llU
toj·sokat a h˚tiszekrEnyben a sz·mukra kijel?lt helyen elhelyezi, gyizidj?n
helyzetben, Igy biztosItja hosszabb t·rolhatUs·gukat.
13
meg
arrUl, hogy frissek.
a
TERM...K TISZTAT¡SA
A
A
szagok keletkezEsEnek elker¸lEse
a h˚tiszekrEny tiszt·n tart·sa. A
ki?ml?tt folyadEkot azonnal fel kell t?r?lni, mivel azok
oxid·lhatj·k vagy elszInezhetik a m˚anyag fel¸leteket,
ha hagyja iket beszIvUdni.
t?r?lje
Soha
az
nem
kIv·natos
polcot, rekeszt,
ErdekEben fontos
ne
haszn·ljon
a
stb. Mossa ki
rEszEt szUdabikarbUn·s
a
h˚tiszekrEny
minden
vIzzel, majd tiszta vIzzel Es
sz·razra.
Belsi rEszek: Mossa le
polcokat, az ajtUrekeszeket,
az
ajtUk m·gneses
t?mItEseit, stb. langyos szUdabikarbUn·s vagy l·gy
tisztItUszeres vIzzel. ÷blItse, majd t?r?lje sz·razra.
fel¸letek tisztIt·s·hoz fEm
s˙rolUszivacsot vagy kefEt, durva szemcsEs
s˙rolUszereket Es eris l˙gos oldatokat.
ElelmiszertartU
a tisztIt·shoz kezd, gondoljon arra,
hogy a nedves t·rgyak a nagyon hideg felszInhez
hozz·tapadhatnak (odafagyhatnak). A fagyott
fel¸letekhez ne ny˙ljon vizes, nedves kEzzel.
a
dobozk·kat,
Azonban mielitt
FigyelmeztetEs
dugUt a h·lUzati csata h˚tiszekrEny olyan
rEseit tisztItan·, amelyek elektromos rEszek
(l·mp·k, kapcsolUk, vezErli gombok, stb.)
K¸lsi fel¸letek:
Haszn·ljon langyos, enyhEn szapmosUszeres oldatot a h˚tiszekrEny k¸lsi
panos vagy
fel¸letein lEvi tartUs bevonat tisztIt·s·ra. Elisz?r tisz-
ta,
megnedvesItett, majd
sz·raz
ronggyal t?r?lje
·t
Belsi fel¸letek:
Javasoljuk, hogy rendszeresen
h˚tiszekrEny belsejEt Es leszerelheti tartozEkait. Ha No Frost tIpust v·s·rolt, amely
automatikus leolvaszt·st biztosIt, mindkEt ajtUt tartsa
nyitva a tisztIt·s teljes ideje alatt. H˙zza ki a vill·s
dugUt a h·lUzati csatlakozU aljzatbUl Es vegye ki a
h˚tiszekrEnybil az ?sszes Elelmiszert,
a
vill·s
mielitt
tisztItUszereket.
INFORM¡CI"
K?lt?zk?dEs
Szabads·g idejEn
szabads·g ideje alatt ÷n termEszetesen
nem szeretnE kikapcsolni a
h˚tiszekrEnyt. A
fagyaszthatU termEkeket tegye a mElyh˚ti rekeszbe,
hogy tov·bb eltarthatUk legyenek. Ha hosszabb ideig
nem tartUzkodik otthon, ¸rItsen ki a h˚tiszekrEnybil
minden Elelmiszert, h˙zza ki a vill·s dugUt a h·lUzati
csatlakozU aljzatbUl, gondosan mossa ki a
h˚tiszekrEny belsejEt Es minden ajtUt hagyjon KISS...
a
kellemetlen
Vegye ki, vagy biztons·gosan r?gzItse a
h˚tiszekrEnyben az ?sszes mozgathatU tartozEkot.
Annak ErdekEben, hogy h˚tiszekrEny alj·n lEvi
be·llItU csavarok ne sEr¸lhessenek, teljesen,
¸tk?zEsig csavarja be azokat.
P·ralecsapUd·st megakad·lyozU
szagok
A
h˚tiszekrEny k¸lsi fala
idinkEnt felmelegedhet,
keletkezEsEt.
k¸l?n?sen k?zvetlen¸l
¡ramkimarad·s
Az ·ramkimarad·st okozU hib·k
aljzatbUl,
ne juthasson vIz vagy
egyEb folyadEk, ami ·ram¸tEs veszElyEt idEznE
eli. Ne haszn·ljon gy˙lEkony, vagy mErgezi
R?videbb
NYITVA, hogy megakad·lyozza
lakozU
elektromos rEszekbe
a
ALTALANOS
h˙zza ki
k?zelEben vannak. Szivaccsal vagy sz·raz
ronggyal t?r?lje ki a felesleges vizet, hogy az
azokat.
tisztItsa
Mindig
¸zembe
t?bbsEgEt
Πιπε
az
helyezEs Es elsi
bekapcsol·s ut·n. Ne
aggUdjon emiatt! Ez a
p·ralecsapUd·st
megakad·lyozU csi miatt
van, amelyben a
h˚tiszekrEny k¸lsi fal·nak bep·r·sod·s·t
megakad·lyozU forrU h˚tianyag kering.
1-2 Ur·n
bel¸l
elh·rItj·k Es ez nem is idEz eli v·ltoz·st a
h˚tiszekrEny belsejEnek himErsEkletEben. Azonban
az ·ramsz¸net
ideje alatt igyekezzen minEl kevesebbszer
nyitni az ajtUt. Hosszabb ideig tartU ·ramkimarad·s esetEn a mElyh˚t?tt termEkek csomagol·s·nak tetejEre tegyen egy darab sz·raz jeget.
14
csi
Αντι-Χονδενσατιον
AZ
IZZ" CSER...JE
M...LYH¤T'REKESZBEN L...V' L¡MPA
A
1. H˙zza ki
a
le
a
2.
3.
4.
dugUt a h·lUzati csatlakozU aljzatbUl.
l·mpabur·t ˙gy, hogy miut·n ujjait az ·br·n l·thatU mUdon a bura
belsi oldal·n lEvi mElyedEsbe illeszti, ann·l fogva a bur·t kifelE h˙zza.
Vegye ki az izzUt az UramutatU j·r·s·val ellentEtes ir·nyba csavarva Es csavarjon be m·sikat.
A rEszeket a szEtszerelEssel ellentEtes sorrendben rakja ?ssze. Az ˙j izzUnak a
m˚szaki adatai egyezzenek meg a kiEgett izzU jellemziivel.
Vegye
NORM¡L H¤T'T...RBEN L...V' L¡MPA
A
1. H˙zza ki
a
ki
a
2.
3.
4.
5.
vill·s
vill·s
dugUt
h˚titErbil
a
h·lUzati csatlakozUbUl.
legfelsi polcot.
le a bur·t ˙gy, hogy miut·n ujjait az ·br·n l·thatU mUdon a bura belsi
oldal·n·l lEvi mElyedEsbe illeszti, ann·l fogva a bur·t kifelE h˙zza.
Vegye ki az izzUt az UramutatU j·r·s·val ellentEtes ir·nyba csavarva Es csavarjon be m·sikat.
A rEszeket a szEtszerelEssel ellentEtes sorrendben rakja ?ssze. Az ˙j izzUnak a
m˚szaki adatai egyezzenek meg a kiEgett izzU jellemziivel.
Vegye
Vegye
FONTOS
NE
a
FIGYELMEZTET...SEK
HASZN¡LJON HOSSZABBOT"T
AZ
A
Ha lehetsEges, a h˚tiszekrEny fali csatlakozU
aljzat·ba ne csatlakoztasson semmilyen m·s elektromos
eszk?zt
a
t˙lterhelEs Es
ErdekEben, melyet
az
a
h˚tiszekrEny villamos szigetelEsEnek meghib·sod·sa esetEn
(testz·rlat)
egyazon h·lUzatra kapcsolt
h·ztart·si vagy
az
elektromos ·ram¸tEs elker¸lEse ErdekEben
NAGYON VESZ...LYES CSAL...TEK
a
kEsz¸lEk villam-
megfeleli ErintEsvEdelemril
FIGYELEM!
Az ¸res
h˚tiszekrEny felkeltheti a gyerekek
ErdeklidEsEt. Ha nem haszn·lja a h˚tiszekrEnyt,
Az ErintEsvEdelmi eliIr·sok figyelmen kIv¸l
hagy·sa az ·ram¸tEs
j·r. Ha kEtsEgei vannak a kEsz¸lEk ErintEsvEdelmEnek
kivitelEvel, megfelelisEgEvel kapcsolatban, forduljon a szakszkock·zat·val
vegye le rUla ak·r a t?mItEseket, reteszeket, fedeleket,
ak·r az egEsz ajtUt, vagy egyEb olyan elivigy·zatoss·gi
tegyenek, amelyek a gyerekekre
veszElytelennE teszik a h˚tiszekrEnyt.
elektromos ·ram¸tEs
gondoskodni, ˙gy, hogy a kEsz¸lEket csatlakoztatni kell a
kiEpItett vEdivezeti rendszerhez. Ez a kEsz¸lEk vill·sdugUj·n Es a
vEdiErintkezis csatlakozUaljzaton kereszt¸l t?rtEnik meg, az
oldalErintkezik segItsEgEvel. Ogy a kEsz¸lEk csatlakozUdugUja csak
a vEdih·lUzatba szabv·nyeliIr·soknak megfelelien bek?t?tt
oldalErintkezis dugaszolU aljzatba csatlakoztathatU.
kicserEltetni.
intEzkedEseket
az
kell
h·lUzati vezetEk
megrong·lUdott, azt a biztons·g
ErdekEben a gy·rtU cEggel, vagy annak megbIzott
szervizEvel, illetve hasonlU kEpesItEs˚ szemEllyel kell
a
vEdivezeti cs?kkenti
osh·lUzathoz valU csatlakoztat·sakor
H¡L"ZATI VEZET...K CSER...JE
Ha
a
veszElyEt. Testz·rlatkor ugyanis a helyesen bek?t?tt vEdivezetin
folyU hiba·ram m˚k?dteti a vEdelmet, amely lekapcsolja a
meghib·sodott kEsz¸lEket az elektromos h·lUzatrUl, Igy annak
megErintheti rEszei nem ker¸lhetnek veszElyes fesz¸ltsEg al·. EzErt
r?vidz·rlat elker¸lEse
h˚tiszekrEny Es egyEb elektromos
vil·gIt·si eszk?z eliidEzhetnek.
A
...RINT...SV...DELEMR'L
ervizhez! A kEsz¸lEk elektromos h·lUzatra valU csatlakoztat·sa elitt
nEzve
gyizidj?n meg arrUl,
vEdivezeti h·lUzatra
15
hogy a kEsz¸lEk csatlakoztathatU-e a
(pl. oldalErintkezik meglEte).
MIEL'TT SZEREL'T HAVNA
...RINT...SV...DELEM N...LK?L
NE HELYEZZE
?ZEMBE A K...SZ?L...KET!
Ne
t·roljon a h˚tiszekrEnyben t˚zveszElyes anyagokat, robbanUanyagokat, vegyi anyagokat! KErj¸k,
hogy mielitt kEsz¸lEkEt bevinnE egy szervizbe, vagy szerelit hIvna, ellenirizze, hogy a h˚tiszekrEnyEvel
kapcsolatban felmer¸lt problEma szerepel-e az al·bbi t·bl·zatban.
PROBL...MA
A
LEHETS...GES OKOK
H¤T'SZEKR...NY
NEM
Nem
M¤K÷DIK
ki
Egett-e
olvadUbiztosItEk Es
az
Nem h˙zUdott-e ki
aljzatbUl,
A
NORM¡L H¤T'T...RBEN
A
M...LYH¤T'
VAGY
REKESZBEN
TGLS¡GOSAN
MAGAS A
H'M...RS...KLET
vagy
ajtU
idiben
A
h˚tiszekrEny
Az eris
szag˙
vagy fUli·ba
H¤T'SZEKR...NY
BEP¡R¡SODIK
OLDALA
van a
h·lUzati csatlakozU
a
rosszul vannak be·llItva
falhoz, vagy valamilyen
Ez
ideig nyitva
van a
ki
vannak
a
a
kell
16
kissE
a
h˚tiszekrEny
szorosan
a
fel¸leten
be·llItU csavarok
elhelyezve
Elelmiszereket
lefedett
van
helyzetEn
h·tsU fal·n
edEnyben
h˚tiszekrEnyben
t·rolni
h˚tiszekrEny belsejEt
olyankor figyelheti
ajtU
h˚tiszekrEny ajtaj·t
egyenetlen
meg, amikor
magas
Az
a
maradt
h˚tiszekrEnyben
gyenge vagy
csomagolva
Ki kell mosni
A
le
meg?
vagy v·ltoztatni kell
Idegen t·rgyak
H¤T'SZEKR...NYBEN
dugU
gyakran nyitott·k
hosszabb
elhelyezve,
KELLEMETLEN SZAG VAN
kapcsolt-e
hiforr·shoz
T˙l sok Elelmiszer
A
vill·s
lazult-e
szab·lyzUkapcsolUk
A kEsz¸lEk t˙l k?zel
Meleg
ZAJ(ZAJOK)
a
nem
A himErsEklet
Az
SZOKATLAN
nem
automata?
az
nyitva
maradhatott
a
levegi p·ratartalma
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising