LG | ARNU24GSCL4.EMBBLEU | Owner's Manual | LG ARNU05GSBL4.EMBBLEU Manuel utilisateur

LG ARNU05GSBL4.EMBBLEU Manuel utilisateur
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
Kérjük, a termék használatba vétele előtt gondosan és teljesen olvassa el ezt a
szerelési kézikönyvet.
A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre felhatalmazott
szakember végezheti.
Miután gondosan elolvasta, tartsa meg ezt a felhasználói kézikönyvet, hogy később
is beletekinthessen.
FALRA SZERELT
Az eredeti utasítás fordítása
www.lg.com
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
2
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
MAGYAR
A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:
•
•
•
•
A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a helyiségben.
• Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
• Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül
üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.
Feljegyzések
Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári
számot:
Típusszám:
Gyári szám:
Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.
A kereskedő neve:
A vásárlás dátuma:
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az
összes következő előírást.
! FIGYELEM
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
! VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.
! FIGYELEM
• A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra nézve.
• A szerelést a helyi építési előírásoknak megfelelően KELL végezni.
• A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal,
valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
• A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy
halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.
Felszerelés
• Ne használjon sérült vagy meglazult hálózati csatlakozót, hálózati aljzatot vagy hálózati kábelt.
- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Az elektromos szerelési munkákat a márkakereskedővel, szakképzett villanyszerelővel vagy egy hivatalos szervizközponttal végeztesse el.
- Ön sohase szerelje szét vagy javítsa a készüléket. Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Mindig földelje a készüléket.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Mindig külön áramkört és kismegszakítót használjon.
- A helytelen kábelezés vagy felszerelés tüzet vagy áramütést okozhat.
• Megfelelően méretezett biztosítót vagy kismegszakítót használjon.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A hálózati kábelt ne alakítsa át és ne toldja meg.
- Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ne járassa hosszabb ideig a készüléket, ha nagyon nagy a levegő páratartalma és egy ajtó vagy
ablak nyitva maradt.
- A nedvesség kondenzálódhat és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
• Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során.
- Az éles peremek sérülést okozhatnak. Fokozottan ügyeljen a burkolat éleire, a kondenzátor és a
párologtató ventilátorszárnyaira.
• A felszereléshez mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz.
- Fennáll a tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés veszélye.
MAGYAR
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN ELŐÍRÁST.
4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
• A készüléket ne szerelje hibás állványra.
- Ez személyi sérülést és anyagi kárt okozhat, vagy a készülék deformálódhat.
MAGYAR
• Ügyeljen arra, hogy a felszerelési hely állapota az idő során ne romoljon.
- Ha a tartó összeomlik, a készülék vele együtt leeshet és anyagi kárt, személyi sérülést okozhat, illetve a készülék megsérülhet.
• Tűz- vagy robbanásveszély áll fenn.
- A szivárgás-ellenőrzéshez, csövek tisztítása vagy javítása stb. során semleges gázt (nitrogén) kell
használni.
Éghető gáz (az oxigént is beleértve) használata tüzet és robbanást okozhat.
• Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés során használjon vákuumszivattyút vagy inert gázt (nitrogént).
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy sűrített levegőt, illetve oxigént. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
- Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy sérülés veszélye.
Üzemeltetés
• Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
- Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
! VIGYÁZAT
Felszerelés
• A készülék felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze a gázszivárgást (hűtőközeg).
- Ha nem elegendő a hűtőközeg mennyisége, a készülék meghibásodhat.
• A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a leeresztő tömlőt.
- Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
- A rezgés vagy vízszivárgás megelőzése érdekében.
• A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a kültéri egység zaja vagy az általa termelt hő zavarhatja a szomszédságot, vagy kárt okozhat.
- Ez gondot jelenthet a szomszédságnak.
• A készüléket két vagy több személynek kell felemelnie és szállítania.
- El kell kerülni a személyi sérülést.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek).
- Ez a termék korrózióját okozhatja. A korrózió, különösen kondenzátoron és a párologtató felületeken hibás vagy nem hatékony működést eredményezhet.
TARTALOMJEGYZÉK
5
TARTALOMJEGYZÉK
3
6
A KÉSZLET RÉSZEI
6
SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK
7
FELSZERELÉSI
LEHETŐSÉGEK
8
FELSZERELÉS
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
11
11
11
12
A legjobb hely kiválasztása
A szerelőlemez rögzítése
Fúrjon egy furatot a falba
Peremezés
- A csövek és a kábelek méretre vágása
- A sorja eltávolítása
- Anya felhelyezése
- Peremezés
- Ellenőrzés
A csövezés csatlakoztatása
- Jó megoldás
- Rossz megoldás
- A beltéri készülék felszerelése
- Csövezés
- A csövezés és az elvezető tömlő
csatlakoztatása a beltéri egységhez
- A csatlakozás köré tekerjen
szigetelőanyagot.
- A beltéri készülék felszerelésének
befejezése
Az elvezető csövezés ellenőrzése
- Ellenőrizze az elvezetést.
- Elvezető csövezés
Szűrők behelyezése
A kábelezés csatlakoztatása
DIP kapcsoló beállítás
Csoportvezérlés beállítása
- Csoportvezérlés 1
- Csoportvezérlés 2
- Csoportvezérlés 3
- Távvezérlő
- Tartozékok a csoportvezérlés
beállításához
Modell megnevezése
Zajkibocsátás
Koncentrációhatár
13
13
14
14
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
23
23
MAGYAR
FONTOS BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
6
A KÉSZLET RÉSZEI
A KÉSZLET RÉSZEI
MAGYAR
Megnevezés
Mennyiség
Szerelőlemez
1 db
Alak
A funkció a típustól függően módosítható.
“A” típusú csavar
5 db
“C” típusú csavar
2 db
A panelrögzítő csavarok a dekorációs panelen találhatók.
INSTALLATION TOOLS
Ábra
Megnevezés
Ábra
Megnevezés
Csavarhúzó
Multiméter
Elektromos fúrógép
Hatszögű csavarkulcs
Mérőszalag, kés
Ampermérő
Magfúró
Gázszivárgás-érzékelő
Villáskulcs
Hőmérő, szintmérő
Nyomatékkulcs
Peremező
szerszámkészlet
FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
7
FELSZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
MAGYAR
Szerelőlemez
Hüvely
Csapágyhüvely
Kitt (gumijellegű tömítés)
A csövet a falhoz lehető
legközelebbhajlítsa meg,
ügyelve arra, hogy ne törjön el.
Műanyagszalag (széles)
Bölcső
* A funkció a típustól függően módosítható.
!
MEGJEGYZÉS
• A szerelési anyagokat Önnek kell beszereznie.
• Az elvezetés vizsgálata
után használja.
• Az elvezetés teszteléséhez
vegye ki a levegőszűrőket és
öntsön vizet a hőcserélőbe.
8
FELSZERELÉS
FELSZERELÉS
A megfelelő hely kiválasztása
Több mint
100
Szerelőlemez
“A” típusú csavarok
Váztartó kapocs
2 Mérje meg a falat és jelölje meg a középvonalat. A szerelőlemez helyét gondosan
kell megválasztani. A hálózati kábelt jellemzően a falon keresztül vezetik a hálózati
csatlakozóhoz. A csövezés faláttörésének
fúrását biztonságos módon kell végezni.
Több mint 200
SB váz
Ø65
Szerelőlap
95
217
133
175
* A funkció a típustól függően módosítható
! VIGYÁZAT
A beltéri egységet a padlótól legalább 2,3
méter magasan rögzítse a falra.
A szerelőlemez rögzítése
A tartó falnak elég erősnek és szilárdnak kell
lennie ahhoz, hogy megvédje a készüléket a
vibrációtól.
1 „A” típusú csavarokkal erősítse a falra a
szerelőlemezt. Betonfal esetén használjon
horgonycsavarokat.
- A szerelőlemezt vízszintező használatával vízszintesen, a középvonalhoz igazítva erősítse a falra.
Jobb oldali hátsó csövezés
(Egység: mm)
Ø65
(Egység: mm)
SC váz
A fülekre helyezzen vízszintezőt
A készülék befoglaló mérete
460
570
Ø65
Szerelőlap
Ø65
Mérőszalag
56
69
105
207
Mérőszalag akasztója
Jobb oldali hátsó csövezés
Több mint 2300
Bal oldali hátsó csövezés
Több mint
100
A fülekre helyezzen vízszintezőt
A készülék befoglaló mérete
442
442
Bal oldali hátsó csövezés
MAGYAR
- A készülék közelében ne legyen hőforrás
vagy gőz.
- Válasszon olyan helyet, ahol nincs akadály a
készülék körül.
- Ügyeljen arra, hogy a kondenzvizet kényelmesen el lehessen vezetni.
- Ne szerelje fel ajtó közelében.
- A készülék jobb (vagy bal) oldalán biztosítson több mint 100 mm szabad helyet. A készüléket a lehető legmagasabbra, de a
mennyezettől legalább 200 mm-re kell felszerelni.
- A fal szükségtelen rongálásának megelőzésére használjon fémdetektort az oszlopok
megtalálására.
(Egység: mm)
FELSZERELÉS
Fúrjon egy furatot a falba
A sorja eltávolítása
1. Teljesen távolítsa el a cső/tömlő vágásakor
keletkezett sorját.
2. A sorja eltávolításakor a rézcső/tömlő végét
tartsa lefelé, hogy az kieshessen a csőből.
FAL
Cső
(3/16"~5/16")
Kültér
5-7 mm
Beltéri
Peremezés
A gázszivárgás fő oka a helytelen peremezés.
Az alábbi eljárás szerint megfelelően végezze
el a peremezést.
A csövek és a kábelek méretre vágása
Tágítószerszám
Mutasson
lefelé
Anya felhelyezése
- A beltéri és kültéri egységről távolítsa el a
hollandi anyákat, majd a sorja eltávolítása
után húzza őket a csövekre/tömlőkre.
(Ezeket a peremezés után nem lehet felhelyezni.)
Hollandi anya
Rézcső
1 Használja a kiegészítő csövezési készletet,
vagy a helyben vásárolt csöveket.
2 Mérje le a beltéri és a kültéri egység közötti
távolságot.
3 A csöveket a mért távolságnál kissé hoszszabbra vágja le.
4 A kábelt a cső hosszánál 1,5 m-rel hoszszabbra vágja le.
Rézcső
90°
Peremezés
1 A rézcsövet a következő táblázat méretei-
Ferde Egyenetlen Durva
nek megfelelően csőfogóval vagy csősatuval erősen fogja meg.
2 A peremezőszerszámmal végezze el a peremezést.
Külső átmérő
mm
ø6,35
ø9,52
ø12,7
ø15,88
ø19,05
hüvelyk
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
A
mm
1,1~1,3
1,5~1,7
1,6~1,8
1,6~1,8
1,9~2,1
MAGYAR
- ø65 mm magfúróval készítse el a csövezés
furatát. A csövezés furatát a jobb vagy a bal
oldalon, enyhén kifelé lejtve készítse el.
9
10 FELSZERELÉS
"A"
Befogó
Fogantyú
3 Húzza vissza a csövezés tartóját.
4 Vegye le a csőcsatlakozások fedelét.
Befogó
Szorítókengyel
Beltéri egység hátulnézete
Csőtartó
MAGYAR
Csap
Rézcső
Szorítófogantyú
Piros nyíl-jelzés
Jobb
Lefelé
Bal
Hátrafelé
Ellenőrzés
1 Az elkészült peremezést hasonlítsa össze
* A funkció a típustól függően módosítható
az ábrával.
2 Ha a peremezés hibás, vágja le a peremezett részt és ismételje meg a peremezést.
Jó megoldás
Körben sima
Belül fényes és karcmentes
= Helytelen peremezés =
Ferde
Körben
egyenletes hossz
Sérült
felület
Repedt Egyenetlen
vastagság
A csövezés csatlakoztatása
1 A beltéri egység alján húzza le a csavarkupakot.
2 A két csavart eltávolítva vegye le a készülék burkolatát.
Készülék burkolata
- Nyomja meg a csöcezés burkolatát és lassan lefelé fejtse ki a csövezést. Ezután lassan hajlítsa a bal oldalra.
FELSZERELÉS 11
Rossz megoldás
- Az ábra szerinti jobbról balra hajlítás megrongálhatja a csövezést.
A beltéri készülék felszerelése
1 A beltéri egységet akassza a szerelőlemez
1
2
Szerelőlemez
2 A csövezés tartóját vegye le a vázról és
szerelje a váz és a szerelőlemez közé úgy,
hogy a beltéri egységet elválassza a faltól.
Csőtartó
* A funkció a típustól függően módosítható
* A funkció a típustól függően módosítható
Csövezés
1 Az összekötő kábelt vezesse át a beltéri
! VIGYÁZAT
Tájékoztató a helyes csövezéshez. Kövesse a fenti utasításokat.
egység alján és csatlakoztassa a kábjelt (a
részleteket lásd a „Kábelek csatlakoztatása” c. részben).
<Bal oldali csövezés>
Nézet
Beltéri egység csatlakozósávja
1(L) 2(N)
Beltéri egység
tápfeszültség-bemenete
3(A)
4(B)
Kültéri egység
MAGYAR
felső részére (A beltéri egység tetején található három horgot illessze a szerelőlemez
felső széléhez). Jobbra-balra mozgatva ellenőrizze, hogy a horgok a szerelőlemez
bal és jobb oldalán a helyükön vannak-e.
12 FELSZERELÉS
<Jobb oldali csövezés>
! VIGYÁZAT
MAGYAR
Ha az elvezető tömlő a helyiség belsejébe
vezet, szigetelőanyaggal* szigetelje le a
tömlőt, hogy a csöpögő lecsapódó pára ne
rongálhassa meg a bútort vagy a padlót.
* Polietilénhab vagy hasonló ajánlott.
Nézet
A csövezés és az elvezető tömlő
csatlakoztatása a beltéri egységhez
Beltéri egység csatlakozósávja
1(L) 2(N)
Beltéri egység
tápfeszültség-bemenete
3(A)
4(B)
Kültéri egység
2 A kábelt rögzítse a vezérlőkártyára a kábelrögzítővel.
3 Ragasztószalaggal fogja össze a csövezést, az elvezető tömlőt és az összekötő
kábelt. Ügyeljen arra, hogy a leeresztő
tömlő a köteg legalsó részén legyen. Ha
felül van, a készülék belsejében található
túlfolyó tálca túlcsordulhat.
<Bal oldali csövezés>
Szalag
1 Illessze egymáshoz a csövek tengelyét és
kézzel szorítsa meg a hollandi anyát.
Beltéri készülék
csövezése
Hollandi
anya
Csövek
2 Villáskulccsal szorítsa meg a hollandi
anyát.
Külső átmérő
mm
ø6,35
ø9,52
ø12,7
ø15,88
ø19,05
Nyomaték
hüvelyk
1/4
3/8
1/2
5/8
3/4
kgf.m
1,8~2,5
3,4~4,2
5,5~6,5
6,3~8,2
9,9~12,1
Összekötő
kábel
Elvezető tömlő
Nyitott végű
csavarkulcs (rögzített)
Elvezető tömlő
Összekötő cső
Hollandi anya
Csavarkulcs
<Jobb oldali csövezés>
Összekötő cső
Beltéri készülék csövezése
3 Ha a beltéri egység elvezető tömlőjének
Szalag
hosszabbítására van szükség, az ábra
szerint szerelje fel az elvezető csövet.
Összekötő
kábel
Elvezető tömlő
Összekötő cső
* A funkció a típustól függően módosítható
Elvezető cső
Beltéri egység
elvezető tömlője
Ragasztó Műanyagszalag
(keskeny)
FELSZERELÉS 13
A csatlakozás köré tekerjen
szigetelőanyagot.
A beltéri készülék felszerelésének befejezése
1 Az összekötő cső és a beltéri egység csö-
Szigetelőanyag
1 A csövek tartóját tegye vissza az eredeti
helyükre.
2 Jobbra-balra mozgatva ellenőrizze, hogy a
kapcsok a helyükön vannak-e a szerelőlemezen.
3 A készülék jobb és bal alsó oldalát nyomja
a szerelőlemezre, amíg a kapcsok a helyükre pattannak (kattanó hang).
4 A szerelés befejezéseképpen a készüléket
két „C” típusú csavarral rögzítse a szerelőlemezre. Szerelje fel a készülék burkolatát.
2 A csövet felfelé vágja el.
A hátsó csövezés burkolatának területét
csavarja be műanyagszalaggal.
Vágási irány
Gázcső
Folyadékcső
Jó megoldás
Vágási irány
Rossz megoldás
* A cső vágási vonalának felfelé kell mutatnia.
„C” típusú csavar
Beltéri egység csöve
Összekötő cső
Műanyagszalag (széles)
Csavarja be műanyagszalaggal
Összekötő kábel
Cső
Műanyagszalag (keskeny)
3 A csövezést és az elvezető tömlőt műanyagszalaggal fogja össze azon a részen,
amelyik a hátsó csövezés burkolatába
kerül.
Csavarja be műanyagszalaggal
Cső
Műanyagszalag (széles)
Elvezető tömlő
MAGYAR
vének szigetelőanyaga fedje át egymást.
Műanyagszalaggal kösse őket össze úgy,
hogy ne maradjon rés.
14 FELSZERELÉS
Az elvezető csövezés ellenőrzése
2 Az elvezető csövezést ne a következőkhöz
hasonlóan készítse el.
Ellenőrizze az elvezetést.
MAGYAR
Do not A tömlő ne
haladjon felfelé
1 Öntsön egy pohár vizet a párologtatóra.
2 A víznek szivárgás nélkül végig kell folynia
a beltéri egység elvezető tömlőjén, majd ki
kell folynia az elvezető csövön.
Vízszivárgás
Elvezető tömlő
csatlakoztatási területe
Felgyűlt víz
Levegő
Szivárgás
ellenőrzése
Leeresztő tálca
Vízszivárgás Hullám
Elvezető
tömlő
Szivárgás
ellenőrzése
Elvezető cső
vízbe merült vége
Vízszivárgás
Csatorna
Elvezető csövezés
1 A jó elfolyás érdekében az elvezető tömlőnek lefelé kell mutatnia.
50 mm-nél
kisebb rés
Lejtés
* A funkció a típustól függően módosítható
FELSZERELÉS 15
Szűrők behelyezése
1 Húzza ki az [allergénszűrőt + hármas szűrőt] a külön szállított műanyagzacskóból.
szalagot.
Allergénszűrő + hármas szűrő
Plazmaszűrő
(Választható)
MAGYAR
2 A szűrőkről vegye le a két réstakaró szalagot.
3 A szűrőt helyezze a szűrőtokba.
4 A plazmaszűrőről vegye le a két réstakaró
16 FELSZERELÉS
A kábelezés csatlakoztatása
MAGYAR
- A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.
- Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység kábelereinek színezése és csatlakozószámozása azonos
legyen a beltéri egységével.
Kültéri egység csatlakozósávja
Beltéri egység csatlakozósávja
1(L)
2(N)
3(A)
4(B)
Kültéri egység Beltéri egység
Központi vezérlő
SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V
Beltéri egység
tápfeszültség-bemenete
! FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozósáv minden csavarja erősen meg legyen szorítva.
! VIGYÁZAT
A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek megfelelően kell megválasztani.
! VIGYÁZAT
A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:
1) A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés
áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének hátoldalán található címkén.
2) A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
3) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása közben keletkező rezgés hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek húzva. (Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)
4) Ellenőrizze a hálózati tápfeszültség adatait.
5) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
6) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges feszültség
legalább 90%-a.
7) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott értékeknek.
(Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
8) Az ÉV-relét ne szerelje nedves vagy párás helyre.
A víz vagy nedvesség rövidzárlatot okozhat.
9) A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
- A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
- A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
FELSZERELÉS 17
DIP Switch Setting
beltéri egység
SW3 Csoportvezérlés
Jelfogó-érintkező
SW4
üzemmód
Leírás
N/A (alapértelmezett)
N/A (alapértelmezett)
Master vagy slave
kiválasztása
Jelfogó-érintkező üzemmód választása
Folyamatos ventilátorüzem
SW6 Fűtő csatlakoztatása N/A
Ventilátor csatlakoz- Ventilátor csatlakoztatásátatása
nak választása
SW7 Légterelő választása Fel/le oldalsó légterelő
(kezelőpanel)
választása
Régió választása
Trópusi terület választása
SW8 stb.
Tartalék
SW5 Felszerelés
OFF/KI állásban
-
ON/BE állásban Alapértelmezés
Off
Off
Master
Slave
Off
Vezetékes/vezeték nélküli
távvezérlő
Kézi vagy automatikus üzemmód választása
Automatikus
Off
-
Off
-
Off
Folyamatos üzem kikapcsolása
Összeköttetés bontása
Felső + alsó légterelő
Általános üzemmód
-
Üzemel
Csak felső
légterelő
Trópusi típus
-
Off
Off
! VIGYÁZAT
Multi V típus esetén az 1, 2, 6, 8 DIP kapcsolót OFF/KI állásba kell kapcsolni.
Ez a DIP kapcsoló más típushoz használt.
Kültéri egység
Ha a készülékek megfelelnek a speciális feltételeknek, a kültéri egység 3. DIP-kapcsolójának bekapcsolásával és a tápellátás ki-, majd bekapcsolásával az „automatikus címzés” automatikusan
és nagyobb sebességgel indulhat.
* Speciális feltételek:
- Minden beltéri egység neve ARNU****4.
- Minden Multi V super IV (kültéri egység) gyári száma 2013 októbere utáni.
DIP-kapcsoló
7-szegmenses
kijelző
MAGYAR
Funkció
SW1 Kommunikáció
SW2 Ciklus
18 FELSZERELÉS
Csoportvezérlés beállítása
Csoportvezérlés 1
MAGYAR
n 1 vezetékes távvezérlő + standard beltéri egységek
LGAP hálózati rendszer
vagy
Master
Slave
Hibaüzenet kijelzése
Slave
Slave
GND
Jel
12 V
A slave beltéri egységek között csak soros jelkábelt és
GND-vezetékeket csatlakoztasson.
Master
n DIP-kapcsoló a NYÁK-on (kazettás és csatornás beltéri egységek)
¿ Master beállítás
- No. 3 Off
¡ Slave beállítás
- No. 3 On
Beltéri egység DIP-kapcsoló
Egyes készülékek NYÁK-ján nincs DIP-kapcsoló. A DIP-kapcsoló helyett a vezeték nélküli távvezérlővel is be lehet állítani a beltéri egységek Master vagy Slave állapotát.
A beállítás részletei a vezeték nélküli távvezérlő használati útmutatójában olvashatók.
1. Egy vezetékes távvezérlővel (maximum) 32 beltéri egység vezérelhető.
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
2. Minden típusú beltéri egységet lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
- A master beltéri egység csak a jelfogó-érintkezőt és a központi vezérlőt ismeri fel.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén egy hibakód jelenik
meg.
Ekkor a hibás egységek kivételével a többi beltéri egység továbbra is vezérelhető marad.
FELSZERELÉS 19
MAGYAR
* Beltéri egységek csatlakoztatása 2009 februárja óta lehetséges.
* A master és slave beállítás elmulasztása hibás működést eredményezhet.
* Csoportvezérlés esetén a következő funkciók használhatók.
- Bekapcsolás, leállítás, üzemmódválasztás.
- Hőmérséklet-beállítás és szobahőmérséklet ellenőrzése.
- Órabeállítás.
- Levegőáramlási mennyiség szabályozása (nagy/közepes/kicsi)
- Időzítési beállítások
- Néhány funkció használata nem lehetséges.
Csoportvezérlés 2
n Vezetékes távvezérlők + standard beltéri egységek
LGAP hálózati rendszer
vagy
Master
Master
Slave
Ne csatlakoztassa a soros
12 V-os vezetéket
Hibaüzenet kijelzése
Master
Slave
* A master vezetékes távvezérlővel 16 (maximum) beltéri egység vezérelhető.
* Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.
Slave
GND
Jel
12 V
20 FELSZERELÉS
3. Csoportvezérlés 3
n Vegyes összeköttetés az általános beltéri egységekkel és frisslevegő-beszívó egységgel
MAGYAR
LGAP hálózati rendszer
vagy
FAU
Master
FAU
Slave
Master
GND
Jel
12 V
Slave
N
M
Hibaüzenet kijelzése
Hibaüzenet kijelzése
Master
Master
* A standard beltéri egységgel és a friss levegő beszívó egységgel (Fresh Intake Unit) történő
csatlakoztatás esetén különítse el a friss levegő beszívó egységet a standard egységektől. (N,
M ≤ 16) (Mivel a hőmérséklet beállítás eltérő.)
* Minden más azonos a csoportvezérlés 1-el.
FAU
FAU
Standard
Standard
FAU
FAU
Standard
Standard
* FAU : standard frisslevegő-bemeneti egység:
standard beltéri egység
FELSZERELÉS 21
2 távvezérlő
n 2 vezetékes távvezérlő + 1 beltéri egység
MAGYAR
LGAP hálózati rendszer
vagy
Slave
Master
Slave
Slave
GND
Jel
12 V
Hibaüzenet kijelzése
Master
Slave
1. A beltéri egységre legfeljebb két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
Csak egy vezetékes távvezérlőt állítson master-re, a többit állítsa slave-re.
2. Minden típusú beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén egy hibakód jelenik
meg.
6. A beltéri egységek funkciói nincsenek korlátozva.
22 FELSZERELÉS
Tartozékok a csoportvezérlés beállításához
A lenti kiegészítők segítségével lehetőség van csoportvezérlés beállítására.
MAGYAR
2 db beltéri egység + vezetékes távvezérlő
h PZCWRCG3 kábel az összeköttetéshez
1 db beltéri egység + 2 db vezetékes távvezérlő
h PZCWRC2 kábel az összeköttetéshez
Slave
Master
PZCWRC2
PZCWRCG3
Master
Master
Slave
! VIGYÁZAT
Ha a helyi építési előírások töltött kábel használatát írja elő, használjon teljesen zárt, éghetetlen
kábelcsatornát.
FELSZERELÉS 23
Modell megnevezése
ARN
U
24
G
SC
L
4
A burkolat típusa
Elektromos feszültségértékek
1 : 1 Ø, 115 V, 60 Hz
2 : 1 Ø, 220 V, 60 Hz
6 : 1 Ø, 220 - 240 V, 50 Hz 7 : 1 Ø, 100 V, 50/60 Hz
3 : 1 Ø, 208/230 V, 60 Hz
G : 1 Ø, 220 - 240 V, 50 Hz/1 Ø, 220 V, 60 Hz
Teljes hűtési kapacitás (BTU/óra)
PL.) 5,000 Btu/h ➝ '05'
18,000 Btu/h ➝ '18'
Inverter típus és csak hűtőegység vagy hőszivattyú kombinációja
N: Váltakozó áramú inverter és hőszivattyú V: Váltakozó áramú inverter és csak hűtőegység
U: Egyenáramú inverter, hőszivattyú és csak hűtőegység
rendszer R410A-s beltéri egységgel
❈ LGETA:U PL.) URN
Zajkibocsátás
A jelen termék által kibocsátott A-hangnyomásszint 70 dB alatti.
**A hangnyomászint felhasználási helytől függően eltérő lehet.
A feltüntetett adatok a kibocsátási szintre vonatkoznak, nem minősülnek feltétlenül biztonságos
működési szintek. Annak ellenére, hogy a kibocsátási és kitettségi szintek között összefüggnek
egymással, megbízhatóan mégsem használhatók a további óvintézkedések szükségességének
meghatározására. A munkaerő kitettségének tényleges szintjét befolyásoló tényezők közé tartozik a
munkavégzésnek helyet adó terem és egyéb zajforrások, például a berendezések száma és az egyéb
kapcsolódó folyamatok, valamint az az időtartam, amíg egy kezelő ki van téve a zajnak. Továbbá, a
megengedett kitettségi szint országtól függően eltérő lehet. A jelen információk azonban segítséget
nyújtanak a berendezés felhasználójának a veszélyek és kockázatok megfelelő felmérésben.
Koncentrációhatár
A koncentrációhatár a freongáz koncentrációjának azon határértéke, amelyen belül azonnali intézkedéseket lehet tenni, anélkül, hogy ez az emberi test sérülését okozná a hűtőközeg levegőbe
való szivárgása esetén. A koncentrációhatár kg/m3-ben kerül megadásra (freongáz tömege egy
egységnyi levegőben) a számítás megkönnyítése érdekében.
Koncentrációhatár: 0,44 kg/m3 (R410A)
n Hűtőközeg koncentráció kiszámítása
A hűtőközeg-töltettel rendelkező berendezésekbe töltött hűtőközeg teljes mennyisége (kg-ban)
Hűtőközeg koncentráció =
A legkisebb helyiség kapacitása, ahol a beltéri egység telepítésre került (m3-ben)
MAGYAR
Sorozatszám
Funkciók kombinációja
A: Alapfunkció
L: Neo Plasma (falra rögzített) : Választható
C: Plasma (mennyezeti kazetta) : Választható
G: Alacsony statikus nyomás K: Magas érzékelhető hűtőteljesítmény arány
U: Padlóra állítható, burkolat nélkül
SE/S8 - R: tükör V: ezüst B: kék (ART COOL típusú színes panel)
SF
- E:vörös V:ezüst G:arany 1:Kiss (A fénykép eltérő lehet)
Q: Konzol
Z: Friss légbeszívó egység
24
MAGYAR
[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising