LG | ARNU24GTLC2.ENWALEU | Owner's Manual | LG ARNU24GTLC2.ENWALEU Používateľská príručka

LG ARNU24GTLC2.ENWALEU Používateľská príručka
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
LÉGKONDICIONÁLÓ
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt teljesen olvassa el ezt a szerelési
kézikönyvet.
• A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak erre
felhatalmazott szakember végezheti.
• Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói kézikönyvet, hogy
később is beletekinthessen.
TÍPUS : ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS- 2-UTAS
www.lg.com
Álmennyezeti kazettás – 2-utas típusú beltéri egység telepítési kézikönyve
TARTALOMJEGYZÉK
Felszerelési követelmények
A szerelőkészlet
Biztonsági óvintézkedések
Felszerelés Parts ...................3
A legjobb hely kiválasztása ..4
Installation
A legjobb hely kiválasztása ..7
A mennyezet mérete és a
felfüggesztő csavar helye ..8
A kábelezés csatlakoztatása ..9
A dekoráló panel felszerelése ..10
o Installation guide map
o Négy „A” típusú csavar és
műanyag tipli
o Összekötő kábel
o Szintező
o Csavarhúzó
o Elektromos fúrógép
o Magfúró
o Vízszintező
o Csövek: Gáz-oldal
Folyadék-oldal
(Lásd a készülékadatok
között)
o Szigetelőanyagok
o Kiegészítő elvezető cső
o Peremező szerszámkészlet
o Megadott nyomatékkulcsok
(típustól függ)
o Csavarkulcs..................Half
union
Elvezető csövezés ..............11
Telepítési beállítás – termisztor..13
A távvezérlő (tartozék) és
funkciói ................................15
A beltéri egység NYÁK DIPkapcsolójának beállítása ....16
o Hatszögű csavarkulcs
o Gázszivárgás-érzékelő
o Vákuumszivattyú
o Elosztószelep
Csoportvezérlés beállítása ..17
o Használati útmutató
o Hőmérő
2
beltéri egység
A szerelőkészlet
MAGYAR
A szerelőkészlet
Antibakteriális szűrő
Levegőbeszívás
Vezetékes
távvezérlő
Levegőkimenet
Megnevezés Fémbilincs
Mennyiség
Alak
2 DB
Leeresztõ
tömlő
1 DB
TEMP
Szerelvény Alátét a függesztő
Bilincs
szigetelése
tartóhoz
(kábelkötegelő)
1 KÉSZLET
8 DB
4 DB
gázcsőhöz
(Egyéb)
• Szerelési
papírsablon
• Használati
útmutató
• Szerelési
útmutató
folyadékcsőhöz
• A panelrögzítő csavarok a dekorációs panelen találhatók.
Szerelési útmutató 3
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése
érdekében be kell tartani az alábbi előírásokat.
n A készülék felszerelése előtt feltétlenül olvassa el.
n Feltétlenül tartsa szem előtt az itt leírt figyelmeztetéseket, mert a biztonsággal kapcsolatos fontos
részeket tartalmaznak.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat. Ezek
súlyosságát az alábbiak jelzik.
FIGYELEM
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT
Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelképek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
FIGYELEM
n Felszerelés
Ne használjon hibás vagy a
szükségesnél kisebb megszakítót.
A készüléket mindig külön erre a
célra szolgáló elektromos
megszakító után kell szerelni.
Az elektromos szerelési
munkákat a márkakereskedővel,
szakképzett villanyszerelővel vagy
egy hivatalos szervizközponttal
végeztesse el.
Mindig földelje le a készüléket.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• Ön sohase szerelje szét vagy
javítsa a készüléket. Fennáll a
tűz vagy az áramütés veszélye.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
Biztonságosan szerelje fel a
vezérlődoboz paneljét és
fedelét.
Mindig külön áramkört és
kismegszakítót használjon.
Megfelelően méretezett
biztosítékot vagy megszakítót
használjon.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
• A helytelen kábelezés tüzet
vagy áramütést okozhat.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye.
4
beltéri egység
Biztonsági óvintézkedések
Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést, ha nagyon nagy
a levegő páratartalma és egy ajtó
vagy ablak nyitva maradt.
Legyen óvatos a készülék
kicsomagolása és felszerelése
során.
• Fennáll a tűz vagy az áramütés veszélye
• A nedvesség kondenzálódhat
és benedvesítheti vagy károsíthatja a bútorokat.
• Éles peremek sérülést
okozhatnak. Fokozottan
ügyeljen a burkolat éleire, a
kondenzátor és a párologtató
ventilátorszárnyaira.
A felszereléshez mindig
forduljon a márkakereskedőhöz
vagy egy hivatalos
szervizközponthoz.
Ne szerelje a készüléket
hibás állványra.
Ügyeljen arra, hogy a
felszerelési hely állapota az
idő során ne romoljon.
• Fennáll a tűz, áramütés,
robbanás vagy sérülés
veszélye.
• Ez személyi sérülést és anyagi
kárt okozhat, vagy a készülék
deformálódhat.
• Ha a tartó leszakad, a készülék
vele együtt leeshet és anyagi
kárt, személyi sérülést okozhat,
illetve a készülék megsérülhet.
Use a vacuum pump or Inert (nitrogen) gas when doing leakage test or air purge.
Do not compress air or Oxygen and Do not use Flammable gases.
Otherwise, it may cause fire or explosion.
• There is the risk of death, injury, fire or explosion.
n Használat
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
• Fennáll a tűz vagy a készülék károsodásának veszélye.
Szerelési útmutató 5
MAGYAR
A tápkábelt ne alakítsa át és
ne toldja meg.
Biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
n Felszerelés
A készülék felszerelése vagy
javítása után mindig ellenőrizni
kell, nincs-e gáz- (hűtőközeg-)
szivárgás.
A kondenzvíz megfelelő elvezetéséhez szerelje fel a
cseppvíz tömlőt.
A készüléket vízszintezve kell
felszerelni.
• Alacsony hűtőközeg-szint a
készülék károsodását
okozhatja.
• Rossz csatlakozás vízszivárgást okozhat.
• A rezgés vagy vízszivárgás
megelőzése érdekében.
A készüléket ne szerelje fel olyan
helyen, ahol a kültéri egység zaja
vagy az általa termelt hő kárt
okozhat a szomszédságnak.
A készüléket két vagy több
személynek kell felemelnie és
szállítania.
Ne szerelje a készüléket olyan
helyre, ahol az közvetlenül ki
van téve tengeri szélnek
(sós permetnek).
• Ez gondot jelenthet a
szomszédságnak.
• El kell kerülni a személyi
sérülést.
• Ez a készülék korrózióját
okozhatja. A korrózió, különösen
kondenzátoron és a párologtató
felületeken hibás vagy nem
hatékony működést
eredményezhet.
Ha szájába kerülne az elemekben lévő folyadék, mosson fogat és forduljon orvoshoz.
Ha az elemek szivárognak, ne használja a távvezérlőt.
• Az elemekben lévő vegyi anyagok égést vagy más egészségkárosodást okozhatnak.
6
beltéri egység
Felszerelés
MAGYAR
Felszerelés
Teljesen olvassa el, majd lépésenként hajtsa végre.
A legjobb hely kiválasztása
Mennyezet
200 felett
300 vagy kevesebb
50 vagy
több
100 vagy
több
Álmennyezet
panelje
Álmennyezet
panelje
50 vagy
több
30 vagy kevesebb
20 vagy több
• A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.
• A levegőáramlás útjában ne legyen akadály.
• A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
• Olyan helyen legyen, ahol az elvezetést könnyen meg lehet oldani.
• Olyan helyen legyen, ahol megoldható a zaj elleni védelem.
• Ne szerelje fel az ajtó közelében.
• Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól, mennyezettől vagy más akadályoktól.
• A beltéri egység körül biztosítani kell a karbantartáshoz szükséges helyet.
Egység: cm
Padló
VIGYÁZAT! : Ha a készüléket tenger közelében szereli fel, a só korrodálhatja a
rögzítőelemeket. A rögzítőelemeket (és a készüléket) megfelelően védeni kell a
korrózió ellen.
Szerelési útmutató 7
Felszerelés
A mennyezet mérete és a felfüggesztő csavar helye
• A szereléshez használt papírsablon mérete megegyezik a mennyezetnyílás méretével.
1010 (mennyezeti nyílás)
Mennyezet
877 (Függesztőcsavar csavar)
• Válassza ki és jelölje meg a rögzítőcsavarok
és a csövezés nyílásának helyét.
• Az elvezető tömlő irányának meghatározása
után a rögzítőcsavarok helyét úgy döntse el,
hogy az elvezetés irányában enyhe dőlés
legyen.
• A falban készítse el a horgonycsavar furatát.
482(HFüggesztőcsavar csavar) 59
600 (mennyezeti nyílás)
550
VIGYÁZAT! :
• Ez a légkondicionáló leeresztő szivattyút használ.
• Szintező használatával vízszintesen
szerelje fel az egységet.
• A szerelés közben ügyeljen arra, hogy
az elektromos kábelek ne sérüljenek
meg.
60
830
Szintező
(Egység: mm)
Álmennyezet panelje
MEGJEGYZÉS
• A következő helyeken ne szerelje fel az egységet.
1. Étteremben vagy konyhában, ahol nagy mennyiségű olajos pára és liszt fordul elő.
Ezek a hőcserélő teljesítményének csökkenését okozhatják, vízcsepegést idézhetnek elő, vagy
a leeresztő szivattyú meghibásodhat.
Ilyen esetekben a következőket tegye:
• Gondoskodjon arról, hogy a szellőztető
ventilátor minden káros gázt el tudjon
Légkondicionáló
távolítani a helyről.
• A légkondicionálót olyan távol szerelje
fel a konyhától, hogy ne szívhassa be
Tartson elegendő
távolságot
az olajos gőzt.
A füstelszívó fedél
szellőztető ventilátorát
2. Ne szerelje fel a készüléket olyan
megfelelő kapacitással
használja.
helyen, ahol sütőolaj vagy fémpor
Főzőfelület
van jelen.
3. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol
gyúlékony gáz van jelen.
4. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol kártékony gáz van jelen.
5. Ne szerelje fel nagyfrekvenciás generátor közelében.
8
beltéri egység
Felszerelés
M10 lapos alátét
(tartozék)
90mm
Anya
(W3/8 vagy M10)
Álmennyezet
panelje
M10 lapos alátét
(tartozék)
Anya
(W3/8 vagy M10)
Légkondicionáló teste
Szerelési
papírsablon
Állítsa be ugyanazt
a magasságot
• A következő kellékeket helyben kell beszerezni.
① Függesztőcsavar - W 3/8 vagy M10
② Anyacsavar - W 3/8 vagy M10
③ Rugós alátét - M10
④ Lapos alátét - M10
Álmennyezet panelje
A papírsablonnal jelölje
be a csavarokat (4 darab)
A papírsablon külső szélei
mentén nyissa fel az
álmennyezetet
VIGYÁZAT! : Jól húzza meg a csavart
és az anyát, hogy a készülék ne eshessen le.
A kábelezés csatlakoztatása
A kültéri egység bekötésének megfelelően egyenként csatlakoztassa a vezetékeket a vezérlőkártya csatlakozóihoz.
• Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység kábelereinek színezése és csatlakozószámozása azonos
legyen a beltéri egységével.
Beltéri egység csatlakozósávja
1(L)
2(N)
3
4
Kültéri egység Beltéri egység
Központi vezérlő
Kültéri egység
SODU SODU IDU IDU INTERNET DRY1 DRY2 GND 12V
BELTÉRI EGYSÉG TÁPFESZÜLTSÉG-BEMENET
FIGYELEM : Ügyeljen arra, hogy a csatlakozósáv minden csavarja erősen meg
legyen szorítva.
CAUTION : The Power cord connected to the unit should be selected according
to the following specifications.
Szerelési útmutató 9
MAGYAR
Mennyezet
A csavar 40 mm-re
legyen a tartótól
Függesztőcsavar
(W 3/8 vagy M10)
Felszerelés
A dekoráló panel felszerelése
A dekoráló panelnek megfelelő felszerelési iránya van.
A dekoráló panel felszerelése előtt mindig
távolítsa el a papírsablont.
1. Ideiglenesen csavarja a dekorációs panel két rögzítőcsavarját (hatlapfejű M5 csavar) a készüléktestbe. (Kb.
10 mm-re csavarja be.) A rögzítőcsavarok (hatlapfejű M5 csavar) a beltéri egység dobozában találhatók.
2. A dekorációs panelből vegye ki a levegőbemeneti rácsot. (Vegye ki a levegőbemeneti rács zsinórjának horgát.)
3. A dekorációs panel kulcslyuk-nyílását (
) helyezze az előző lépésben becsavart
csavarokra és tolja el úgy a panelt, hogy a csavarok elérjék a nyílások végét.
4. Húzza meg a két ideiglenesen becsavart csavart, majd a másik kettőt is. (Összesen 4 csavar.)
5. Csatlakoztassa a zsalumotor és a kijelző csatlakozóját.
6. A csavarok meghúzása után helyezze vissza a bemeneti rácsot (a levegőszűrővel együtt).
Légkondicionáló egység
Dekorációs panel
rögzítőcsavarjai
(hatlapfejű M6 csavarok)
Ideiglenes szerelvény
2 helyen
(kb. 10 mm-re becsavarva)
Csövezési oldal
Vezérlődoboz fedele
Fedő
Plazmaszűrő
Zsalu motorja
Kulcslyuk-nyílások
Dekorációs panel
rögzítőcsavarjai
(hatlapfejű M6 csavarok)
Dekorációs panel
Nyomja meg
Húzóretesz
Beszívórács
VIGYÁZAT! : Feltétlenül
szerelje fel a dekorációs
panelt.
A hideg levegő szivárgása lecsapódást okoz.
⇨ Víz csepeg.
Helyes módszer
Helytelen módszer
Légkondicionáló
Hideg levegő
egység
szivárog (nem jó).
Álmennyezet
panelje
Dekorációs panel
Illessze be a szigetelőt (ezt a részt)
és ügyeljen arra, hogy a hideg levegő
ne szivároghasson.
10
beltéri egység
Légkondicionáló
egység
Álmennyezet
panelje
Dekorációs panel
Felszerelés
• Az elvezető csövezést mindig lefelé lejtve kell felszerelni
(1/50 - 1/100): a visszafolyás megelőzése érdekében ne
legyen emelkedés-lejtés a csövezésben.
• During drain piping connection, be careful not to
exert extra force on the drain port on the indoor unit.
• A beltéri egység elvezető csatlakozójának külső
átmérője 32 mm.
Csövezés anyaga: 25 mm-es polivinilklorid
(PVC) cső és csőszerelvények
A felfelé vezetés
nem megengedett.
Csőbilincs
Beltéri egység
Karbantartási
leeresztő
csatlakozó
• Az elvezetőcsövezést hőszigetelni kell.
1/50~1/100
Hőszigetelő anyag: 8 mm-nél vastagabb polietilénhab.
Max. 700 mm
Elvezetés tesztje
A légkondicionáló leeresztő szivattyúval ereszti le a vizet.
A leeresztő szivattyú működésének teszteléséhez a következő eljárást kell használni:
Tápvíz
Hajlékony leeresztő
tömlő (tartozék)
Fő elvezető
cső
Elszívószivattyú
Leeresztő
csatlakozó Ragasztott csatlakozás
Elvezető tömlő csatlakozása
Használja a csőbilincset (tartozék)
Leeresztő tálca
• A csövet csatlakoztassa kívülre és a
teszt végéig ideiglenesen hagyja ott.
• A hajlékony elvezetőtömlőbe öntsön
vizet és ellenőrizze, hogy a csövezés
nem szivárog-e.
• Az elektromos kábelezés befejezése
után ellenőrizze az elszívó szivattyú
működését és zaját.
• A teszt befejezése után a rugalmas
elvezető tömlőt csatlakoztassa a beltéri
egység elvezető csatlakozójára.
Flexible drain hose
Akasztó
Max. 300 mm távolság
1~15 m
Függesztő tartó
1/50~1/100 lejtés
Fémbilincs
Flexible
drain hose
Hajlékony elvezető tömlő
Max. 700 mm
VIGYÁZAT! : A mellékelt rugalmas tömlőt
ne görbítse meg és ne csavarja meg.
A meggörbített vagy megcsavart tömlő
vízszivárgást okozhat.
Szigetelés
Szerelési útmutató 11
MAGYAR
Elvezető csövezés
Felszerelés
VIGYÁZAT : A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse elő a kábelezést:
1) A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja. Az elektromos kábelezés
áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének hátoldalán található címkén.
2) A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
3) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az egység szállítása
közben keletkező rezgés hatására meglazulhatnak. Ellenőrizze, hogy ezek szorosan
meg legyenek húzva. (Ha meglazultak, a kábelek kiéghetnek.)
4) A hálózati tápfeszültség adatai
5) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
6) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett névleges
feszültség legalább 90%-a.
7) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban megadott
értékeknek. (Különösen ügyeljen a kábelhossz és –vastagság összefüggésére.)
8) Nedves vagy párás helyen mindig alkalmazzon ÉV-relét.
9) A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
• A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító leoldása, a
túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
• A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
ÁTADÁS
A kezelési kézikönyv használatával tanítsa meg a felhasználónak az üzemeltetési és karbantartási
eljárásokat (levegőszűrő tisztítása, hőmérséklet szabályozása stb.).
A VEZETÉKES TÁVVEZÉRLŐ SZERELÉSE
• Mivel a helyiség hőmérséklet-érzékelője a távvezérlőben van, a megfelelő hőmérséklet fenntartása
érdekében a távvezérlő dobozát közvetlen napfénytől, nagy páratartalomtól és a hideg légáramlattól
védett helyen kell felszerelni. A távvezérlőt a talaj felett kb. 1,5 m-rel, jó levegőkeringésű, átlagos
hőmérsékletű helyen szerelje fel.
Ne szerelje olyan helyre, ahol a következő hatások érhetik:
- Huzat, holttér az ajtók mögött és a sarkokban.
- Meleg vagy hideg levegő a csatornákból.
- A Nap vagy a készülékek sugárzó hője.
- Rejtett csövek és kémények.
- Nem ellenőrzött területek, pl. külső fal a távvezérlő mögött.
- A távvezérlőn 7-szegmenses LED-kijelző van. A kijelző jó láthatóságához a távvezérlőt az 1. ábra
szerint kell felszerelni. (A standard magasság a padlószint felett 1,2~1,5 m.)
TEMP
Igen
Remote Controller
Nem
TEMP
Remote Controller
Nem
TEMP
1,5 méter
Controller
Remote
Nem
1. ábra: a távvezérlő jellemző helyei
12
beltéri egység
Felszerelés
MAGYAR
Vezetékes távvezérlő szerelése
1. A távvezérlő alaplapját a megfelelő helyen rögzítse a falra a mellékelt csavarral.
- Az alaplapot ne görbítse meg, mert a felerősítés nem lesz megfelelő.
Ha van a falból kiemelkedő doboz, akkor arra illessze az alaplapot.
2. A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet vezetni.
- Elhelyezési irány: a fal felületén, felül, jobb oldalon.
- Ha távvezérlő kábelét felül és jobb oldalon vezeti, akkor távolítsa el a kábelvezető csatornát.
h Távolítsa el a hosszú orrú kábelvezető csatornát.
① A fal felületére
② Felső kábelvezető csatorna
③ Jobb oldali kábelvezető csatorna
2
2
3
3
1
<Kábelvezet csatornák>
3. A távvezérlő felső részét az ábra szerint rögzítse a
falra erősített alaplaphoz, majd pattintsa a helyére
az alsó részét.
- Úgy helyezze fel, hogy a távvezérlő és az alaplap
között körben sehol se legyen rés.
<A csatlakoztatás sorrendje>
Fal felőli
oldal
Ha leveszi a távvezérlőt az alaplapról, az ábra
szerint az alul található leválasztó nyílásba dugjon egy csavarhúzót, majd jobbra elforgatva
vegye le a távvezérlőt.
- Két leválasztó nyílás van. Egyszerre csak az egyik
nyílást használja.
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztáskor ne sértse
meg a belső alkatrészeket.
Fal felőli
oldal
<A leválasztás sorrendje>
Fal felőli
oldal
Fal felőli
oldal
Szerelési útmutató 13
Felszerelés
4. A beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábellel kösse össze.
Ellenőrizze a csatlakozó megfelelő csatlakoztatását.
Beltéri
egység felé
Összekötő kábel
5. Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság nagyobb mint 10 m, használjon
hosszabbító kábelt.
VIGYÁZAT
A vezetékes távvezérlőt ne süllyessze a falba
(a hőmérséklet-érzékelő megrongálódhat).
A kábel ne legyen 50 méternél hosszabb
(ez kommunikációs hibát okozhat).
• Hosszabbító kábel használata esetén a távvezérlő és a beltéri egység oldalán is vigyázzon a
csatlakozók helyes csatlakoztatási irányára.
• A hosszabbító kábelt az ellenkező irányban nem lehet csatlakoztatni.
• A hosszabbító kábel adatai: 2547 1007 22# 2 mag 3, árnyékolás 5 vagy több.
14
beltéri egység
Felszerelés
1
10
9
8
2
3
7
4
11
12
13
5
6
14
15
A tájékoztató címkét illessze az ajtó belsejére.
Válassza ki a megfelelő nyelvet.
1. Üzemmódkijelzés
2. Hőmérséklet-beállító gomb
• Nem a szobahőmérsékletet, hanem a
kimeneti levegő hőmérsékletét állítja be.
3. Ventilátorsebesség-gomb
• A ventilátor sebessége 3 fokozatban állítható.
• A Middle (közepes) és Low (alacsony) fokozat
ugyanaz
4. BE/KI GOMB
5. Üzemmódválasztó gomb
6. Vezeték nélküli távvezérlő vevője
• Egyes készülékek nem képesek a vezeték nélküli
jelek vételére.
7. Levegőáramlás-gomb
8. Alfunkció-gomb
9. Funkcióbeállító gomb
10. Szellőztetés-gomb
11. Időzítés
12. Fel, le, bal, jobb gomb
• A beltéri hőmérséklet ellenőrzéséhez nyomja
meg a
gombot.
13. Szobahőmérséklet-beállító gomb
• Csak a távvezérlő által érzékelt
szobahőmérsékletet mutatja.
• A szobahőmérsékletet nem szabályozza.
• Frisslevegő-beszívó egység esetén csak a
távvezérlő körüli hőmérsékletet mutatja.
14. Beállítás/törlés gomb
15. Exit (Kilépés) gomb
h A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem használhatók és nem jelennek meg a
kijelzőn.
h Ha vezetékes távvezérlő nincs csatlakoztatva, a kijelzett szobahőmérséklet valótlan lesz.
Típus : PQRCVSL0 (fekete)
PQRCVSL0QW (fehér)
Szerelési útmutató 15
MAGYAR
A távvezérlő (tartozék) és funkciói
Felszerelés
A beltéri egység NYÁK DIP-kapcsolójának beállítása
Funkció
kommunikáció
Ciklus
Leírás
N/A (alapértelmezett)
N/A (alapértelmezett)
OFF állásban
-
SW3
Csoportvezérlés
Master vagy slave
kiválasztása
Master
SW4
Jelfogó-érintkező
üzemmód
Jelfogó-érintkező
üzemmód választása
SW5
Felszerelés
SW6
Fűtő csatlakoztatása
SW1
SW2
SW7
SW8
Folyamatos
ventilátor-üzem
N/A
Slave
Ventilátor
Ventilátor csatlakoztatásának
csatlakoztatása
választása
Összeköttetés bontása
Üzemel
Légterelő választása Fel/le oldalsó légterelő
(kezelőpanel)
választása
Felső + alsó légterelő
Csak felső
légterelő
Általános üzemmód
Trópusi típus
-
-
Régió
választása
stb.
Trópusi terület
választása
Tartalék
Multi V típus esetén az 1, 2, 6, 8 DIP kapcsolót OFF állásba kell kapcsolni.
beltéri egység
Off (Ki)
Vezetékes/vezeték nélküli
távvezérlő
Automatikus Off (Ki)
Kézi vagy automatikus
üzemmód választása
Folyamatos üzem
Off (Ki)
kikapcsolása
Off (Ki)
VIGYÁZAT
16
ON állásban Alapértelmezés
Off (Ki)
Off (Ki)
Off (Ki)
Off (Ki)
Felszerelés
MAGYAR
Csoportvezérlés beállítása
1. Csoportvezérlés 1
n vezetékes távvezérlő + beltéri egységek
LGAP Network rendszer
Master
Slave
Hibaüzenet kijelzése
Slave
Slave
GND
Jel
12 V
A slave beltéri egységek között csak soros
jelkábelt és GND-vezetéket csatlakoztasson.
Master
n DIP-kapcsoló a NYÁK-on (kazettás és csatornás beltéri egységek)
¿ Master beállítás
- 3. Off állásban
¡ Slave beállítás
- 3. On állásban
1. Egy vezetékes távvezérlővel 16 (maximum) beltéri egység vezérelhető.
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
2. Minden típusú beltéri egységet lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
- A master beltéri egység csak a jelfogó-érintkezőt és a központi vezérlőt ismeri fel.
- Központi vezérlő és csoportvezérlő együttes használata esetén 2009 februárja óta standard 2 vagy
újabb verziójú beltéri egységek is csatlakoztathatók.
- Központi vezérlő beállítása esetén a központi vezérlő csak a master beltéri egység címének beállítása után vezérelheti a beltéri egységeket.
- A slave beltéri egység kezelése a master egységhez hasonlóan történik.
- A központi vezérlő egyedileg nem vezérelheti a slave beltéri egységet.
- Egyes távvezérlők nem képesek egyidejűleg a jelfogó-érintkező és központi vezérlő használatára is.
A további részletekért keressen meg minket.
Szerelési útmutató 17
Felszerelés
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén hibajelzés jelenik meg.
A hibás beltéri egységen kívül a többi vezérelhető marad.
6. Csoportvezérlés esetén a következő funkciók használhatók.
- Üzemelési lehetőségek választása (működés/leállás/üzemmód/beállított hőmérséklet)
- Levegőáramlási mennyiség szabályozása (nagy/közepes/kicsi)
- Néhány funkció esetén ez nem lehetséges.
h A beltéri egységek master/slave beállítását a NYÁK DIP-kapcsolójával is be lehet állítani.
h IBeltéri egységek csatlakoztatása 2009 februárja óta lehetséges. Egyéb esetekben kérjük, keresse
meg az LGE-t.
h A master és slave beállítás elmulasztása hibás működést eredményezhet.
2. Csoportvezérlés 2
n Wired remote controllers + Standard Indoor Units
LGAP Network System
Master
Slave
Slave
Slave
Ne csatlakoztasson 12 V-os
soros vonalat.
Display Error Message
Master
Slave
h „M” darab vezetékes távvezérlővel „N” beltéri egység vezérelhető. (M + N ≤ 17 egység)
Csak egy standard beltéri egységet állítson be masterként, a többi slave legyen.
Csak egy vezetékes távvezérlőt állítson master-re, a többit állítsa slave-re.
Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.
18
beltéri egység
GND
Jel
12 V
Felszerelés
LGAP Network System
Master
FAU
Master
Master
Slave
FAU
Slave
GND
Jel
12 V
Display Error Message
Master
Master
h Standard beltéri egységre és frisslevegő-beszívó egységre csatlakoztatva a beltéri egységet
válassza el a frisslevegő-beszívó egységtől (mert a beállított hőmérsékletek mások).
h Minden más azonos a csoportvezérlés 1-gyel.
FAU
FAU
Standard
(normál)
Standard
(normál)
FAU
FAU
Standard
(normál)
Standard
(normál)
* FAU: Frisslevegő-beszívó egység
Standard: Standard beltéri egység
Szerelési útmutató 19
MAGYAR
3. Csoportvezérlés 3
n Vegyes összeköttetés az általános beltéri egységekkel és frisslevegő-beszívó egységgel
Felszerelés
4. 2 Távvezérlő
n 2 vezetékes távvezérlő + 1 beltéri egység
LGAP Network System
Master
Display Error Message
Master
Slave
1. Egy beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
2. Minden típusú beltéri egységre két vezetékes távvezérlőt lehet csatlakoztatni.
3. Egyidejűleg a vezeték nélküli távvezérlő is használható.
4. Egyidejűleg jelfogó-érintkező és központi vezérlő is csatlakoztatható.
5. A beltéri egység bármilyen hibája esetén a vezetékes távvezérlő kijelzőjén hibajelzés
jelenik meg.
6. A beltéri egységek funkciói nincsenek korlátozva.
h 1 beltéri egységre legfeljebb két vezetékes távvezérlő csatlakoztatható.
20
beltéri egység
Felszerelés
MAGYAR
5. Tartozékok a csoportvezérlés beállításához
A csoportvezérlést a következő kiegészítők használatával lehet beállítani.
2 db beltéri egység + vezetékes távvezérlő
h PZCWRCG3 kábel az összeköttetéshez
1 db beltéri egység + 2 db vezetékes távvezérlő
h PZCWRC2 kábel az összeköttetéshez
S lave
Mas te r
PZC WRC 2
PZC WRC G3
Maste r
Maste r
S lave
Szerelési útmutató 21
Feljegyzések
22
beltéri egység
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising