LG | E12EM | User guide | LG E09EM Navodila

LG E09EM Navodila
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV
KlÍMABERENDEZÉS
Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe
helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói
kézikönyvet.
TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL
MAGYAR
www.lg.com
2
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
A következő tanácsok segítenek a légkondicionáló használatával járó energia-felhasználás csökkentésében. A következő tanácsok alkalmazásával hatékonyabbá válhat a légkondicionáló használata:
• A belső teret ne hűtse le túlságosan. Ez káros lehet az egészségre és több áramot fogyaszt.
• A légkondicionáló üzemeltetése közben árnyékolóval vagy függönnyel takarja el a napfényt.
• A légkondicionáló üzemeltetése közben tartsa zárva az ajtókat és ablakokat.
• A levegőáramlást vízszintesen vagy függőlegesen úgy állítsa be, hogy a levegő keringjen a
helyiségben.
• Gyorsítsa fel a ventilátort, hogy a beltéri levegő gyorsan, rövid idő alatt lehűljön vagy felmelegedjen.
• Rendszeresen nyissa ki az ablakot és szellőztessen, mert a légkondicionálót több órán keresztül üzemeltetve a belső levegő elhasználódhat.
• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt. A levegőszűrőn felhalmozódott por és szennyeződés
gátolhatja a levegő áramlását és gyengítheti a hűtési/páramentesítési funkciókat.
Feljegyzések
Kapcsolja hozzá ehhez a laphoz az átvételi elismervényt, hogy kéznél legyen, ha igazolni kell a vásárlás időpontját, vagy ha jótállási problémák merülnének fel. Írja be ide a típusszámot és a gyári
számot:
Típusszám:
Gyári szám:
MAGYAR
Ezeket a számokat az egyes készülékek oldalán lévő címkén találja meg.
A kereskedő neve:
A vásárlás dátuma:
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
3
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSON EL MINDEN
ELŐÍRÁST.
A veszélyes helyzetek megelőzése és a készülék legjobb teljesítménye érdekében tartsa be az
összes következő előírást.
! FIGYELEM
Az előírások figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy halált okozhat.
! VIGYÁZAT
Az utasítások figyelmen kívül hagyása kisebb sérülést okozhat.
! FIGYELEM
• A nem szakember által végzett felszerelés vagy javítás veszélyes lehet Önre és másokra
nézve.
• Appliance kell beepiteni a nemzeti kabelezes előirasoknak.
• Ha a halozati kabel megserul, akkor azt csak a gyarto, a szakszerviz, vagy hasonloan kepzett
szerelő cserelheti ki.
• A kézikönyv szakemberek számára készült, akik tisztában vannak a biztonsági eljárásokkal,
valamint rendelkeznek a szükséges szerszámokkal és vizsgálóeszközökkel.
• A kézikönyv biztonsági figyelmeztetéseinek figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy
halált okozhat, a készülék meghibásodhat vagy megrongálódhat.
• Ha a tapkabelt ki kell cserelni, csere munkat kell vegezni csak engedellyel rendelkező munkatarsak kizarolag eredeti potalkatreszek.
Felszerelés
MAGYAR
• A légkondicionáló terhelésének megfelelő szabványos kismegszakítót és biztosítót használjon.
Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A légkondicionáló felszerelésével vagy áthelyezésével kapcsolatban keressen fel egy hivatalos
szakszervizt. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• Mindig földelt hálózati csatlakozót és aljzatot használjon. Ennek be nem tartása áramütést
okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• Biztonságosan szerelje fel a vezérlődoboz paneljét és fedelét. Ellenkező esetben robbanás
vagy tűz keletkezhet.
• A légkondicionálóhoz külön hálózati csatlakozót és kismegszakítót használjon. Ennek be nem
tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A légkondicionáló terhelésének megfelelő szabványos kismegszakítót és biztosítót használjon.
Ennek be nem tartása áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A tápkábelt ne alakítsa át és ne toldja meg. Ha a hálózati kábelen repedések vannak, a szigetelés lehámlott vagy megrongálódott, akkor ki kell cserélni. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Legyen óvatos a készülék kicsomagolása és felszerelése során. Ennek be nem tartása súlyos
sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A légkondicionálót ne szerelje instabil felületre, vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
Ez súlyos sérülést vagy halált okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A szivargasvizsgalathoz es a legteleniteshez nem gyulekony gazt (nitrogen) hasznaljon; sűritett levegő vagy gyulekony gaz hasznalata tuzet vagy robbanast okozhat.
4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Működés
• Ne járassa hosszabb ideig a klímaberendezést ha nagyon nagy a levegő páratartalma vagy egy ajtó
vagy ablak nyitva maradt. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
• Ügyeljen arra, hogy üzemelés közben a hálózati kábelt ne húzzák ki és ne sérülhessen meg.
Ennek be nem tartása tüzet, áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a hálózati kábelre. Ez áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A légkondicionálót ne a hálózati kábel csatlakoztatásával vagy lecsatlakoztatásával kapcsolja be
vagy ki. Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Nedves kézzel ne érintse meg, ne üzemeltesse és ne javítsa a készüléket. Ez áramütést okozhat
vagy a készülék meghibásodhat.
• A hálózati kábel közelében ne legyen fűtőtest vagy más fűtőberendezés. Ez tüzet, áramütést okozhat
vagy a készülék meghibásodhat.
• Ne kerüljön víz a légkondicionáló belsejébe. Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• A légkondicionáló közelében ne tároljon éghető anyagot, pl. benzint vagy oldószert. Ez tüzet vagy
robbanást okozhat.
• Szellőzés nélküli szűk helyen ne használja hosszú ideig a légkondicionálót. Rendszeresen szellőztesse a helyiséget. Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
• Gázszivárgás esetén a légkondicionáló ismételt bekapcsolása előtt alaposan szellőztessen ki.
Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
• Ha a légkondicionálóból zaj, szag vagy füst jön elő, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
Ellenkező esetben robbanás vagy tűz keletkezhet.
• Vihar vagy hurrikán esetén állítsa le a készüléket és zárja be az ablakot. Ha lehetséges, a hurrikán
érkezése előtt vigye el a készüléket az ablaktól.
• Az előlap rácsának kinyitása után ne érintse meg az elektrosztatikus szűrőt. Ennek be nem tartása
áramütést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• Ha a készülék víz alá került, keressen fel egy hivatalos szakszervizt. Ellenkező esetben robbanás
vagy tűz keletkezhet.
• Ügyeljen arra, hogy ne jusson víz a készülékbe.
• A légkondicionáló és fűtőkészülék együttes használata esetén biztosítson megfelelő szellőzést.
Ennek be nem tartása súlyos sérülést, tüzet okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A légkondicionáló tisztításakor vagy javításakor kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről. Ennek be nem tartása súlyos sérülést, halált okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• Ha a légkondicionálót hosszú ideig nem használja, csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a légkondicionálóra. Ez a készülék károsodását okozhatja.
• A belső tisztítással kapcsolatban mindig forduljon a márkakereskedőhöz vagy egy hivatalos szervizközponthoz. Ne használjon agresszív tisztítószereket, amelyek korróziót okozhatnak és megrongálhatják a készüléket. Az agresszív tisztítószer a készülék meghibásodását is okozhatja, valamint tűzés áramütés-veszélyt idézhet elő.
• Csokkent fizikai, erzekelesi vagy szellemi kepessegű, tapasztalattal es gyakorlattal nem rendelkező
szemelyek (es gyerekek) felugyelet nelkul nem hasznalhatjak a keszuleket, hacsak a biztonsagukert
felelős szemelyek előzőleg erre ki nem oktattak őket.
• Gyerekek ne jatsszanak a keszulekkel.
MAGYAR
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
5
! VIGYÁZAT
Felszerelés
• A légkondicionáló felszerelése vagy javítása után mindig ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a hűtőközeg. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
• A kondenzvíz jó elvezetése érdekében helyesen készítse el a vízelvezetést. Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
• A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
• A légkondicionálót olyan helyen szerelje fel, ahol a kültéri egység zaja vagy a kimeneti gáz nem okoz
kényelmetlenséget a szomszédoknak. Ellenkező esetben meggyűlhet a baja a szomszédokkal.
• A készüléket legalább két emberrel vagy emelővillás targoncával kell szállítani. Ellenkező esetben
súlyos sérülés keletkezhet.
• Ne szerelje a készüléket olyan helyre, ahol az közvetlenül ki van téve tengeri szélnek (sós permetnek). Ez a készülék károsodását okozhatja.
Üzemeltetés
• A légkondicionáló hideg légáramlata ne érjen közvetlenül embert, állatot vagy növényt. Ellenkező
esetben súlyos sérülés keletkezhet.
• Ne használja a készüléket speciális célokra, pl. étel, műalkotások stb. megóvására. Ez egy fogyasztói klímaberendezés, nem pedig precíziós hűtőrendszer. Ez halált, tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot. Ez robbanást okozhat, vagy a készülék károsodhat.
• A légkondicionáló tisztításához ne használjon erős tisztítószert vagy oldószert, illetve vízpermetet.
A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet vagy a készülék meghibásodhat.
• A levegőszűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit. Ellenkező esetben súlyos
sérülés keletkezhet vagy a készülék meghibásodhat.
• Ne tegyen semmilyen tárgyat a légkondicionálóra. Ez a készülék károsodását okozhatja.
• Tisztítás után mindig biztonságosan rögzítse a szűrőt. Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban
tisztítsa meg a szűrőt.
• A légkondicionáló működése közben a levegő be- és kimeneti nyílásain ne dugja be a kezét és semmilyen más tárgyat. Ez áramütést okozhat.
• Ne igya meg a légkondicionálóból elvezetett kondenzvizet. Ez súlyos egészségkárosodást okozhat.
• A készülék tisztításakor, javításakor vagy karbantartásakor használjon biztosan álló széket vagy létrát. Ennek be nem tartása súlyos sérülést okozhat vagy a készülék meghibásodhat.
• A távvezérlőben ne használjon vegyes típusú elemeket, vagy használt és új elemeket vegyesen.
Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
• Ne töltse és ne szerelje szét az elemeket. Ellenkező esetben robbanás, tűz vagy súlyos sérülés keletkezhet.
• Ha az elemből folyadék szivárog, hagyja abba a távvezérlő használatát. Ha az elemekből szivárgó
folyadék a ruhájára vagy a bőrére kerül, tiszta vízzel mossa le. Ellenkező esetben súlyos sérülés keletkezhet.
• Ha lenyeli az elemből szivárgó folyadékot, alaposan mossa ki a száját és forduljon orvoshoz.
Ellenkező esetben súlyos egészségkárosodás keletkezhet.
MAGYAR
6
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK
2
ENERGIA-TAKARÉKOSSÁGI JAVASLATOK
14 SPECIÁLIS FUNKCIÓK
14
A szobahőmérséklet gyors változtatása
14
Beltéri levegő tisztítása
15
Automatikus működés
15
Automatikus átváltás üzemmód
16
Energiatakarékos hűtés üzemmód
16
Kijelző fényereje
16
A HASZNÁLATBA
VÉTEL ELŐTT
A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül
17
A légkondicionáló automatikus újraindítása
7
Összetevők
17
A levegőszűrő tisztítása
8
Üzemi tartományok
9
A távvezérlő használata
3
7
FONTOS BIZTONSÁGI
ELŐÍRÁSOK
18 KARBANTARTÁS
11 ALAPFUNKCIÓK
11
A szoba lehűtése
20 HIBAELHÁRÍTÁS
11
Fűtés a szobában
20
Öndiagnózis
11
Nedvesség eltávolítása
20
Mielőtt a szervizt hívná
11
A szoba szellőztetése
12
A ventilátor sebességének beállítása
12
A levegőáramlás irányának beállítása
12
Az egyérintéses lágy levegő használata
12
Időzítés beállítása
13
A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
13
A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
13
Az időzítő beállításának törlése
13
Alvás üzemmód beállítása
MAGYAR
A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
7
A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
Összetevők
Beltéri egységek
Levegõ belépés
BE/KI kapcsoló
Mûködést jelzõ lámpa
Mellsõ védõrács
Jelfoó
Légterelõ
(Függõleges szellõzõzsalu / Vízszintes terelõlemez)
Levegõ kilépés
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.
!
MEGJEGYZÉS
Az üzemjelző lámpák száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
MAGYAR
8
A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
Kültéri egység
Levegõbelépõ
nyílások
Levegõkilépõ
nyílások
Hűtőcsövezés
Leeresztõ tömlõ
Csatlakoztató vezeték
Alaplap
Levegõbelépõ
nyílások
Levegõkilépõ
nyílások
Hűtőcsövezés
Leeresztõ tömlõ
Csatlakoztató vezeték
Alaplap
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.
Üzemi tartományok
A következő táblázat a légkondicionáló üzemi hőmérséklet-tartományait mutatja.
Mód
Hűtés
Fűtés
Beltéri hőmérséklet
18°C~32°C
16°C~30°C
Kültéri hőmérséklet
-10°C~48°C
-10°C~24°C
MAGYAR
A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
9
A távvezérlő használata
A légkondicionálót a mellékelt távvezérlővel kényelmesen lehet vezérelni.
A további funkciók gombjai a kijelző alatt találhatók.
Vezeték nélküli távvezérlő
Kijelző
Kezelőpanel
Kijelző
Leírás
/
4
Ventilátorgomb: a beltéri egység a beltéri levegőt keringteti, hőmérsékletváltoztatás nélkül.
l
=
Automatikus alvás üzemmód gomb*:
Az automatikus alvás-üzemmód beállítása.
o
Hőmérséklet-beállító gombok: Hűtés
vagy fűtés üzemmódban a helyiség kívánt
hőmérsékletének beállítása.
Be-/kikapcsoló gomb: A tápfeszültség
be- és kikapcsolása.
|
-
g
L
Beltéri ventilátor sebességbeállító
gombja: A ventilátor sebességének beállítása.
f
A C
D B
Üzemmódválasztó gomb*: Az üzemmód
kijelölése.
Hűtés (A) / Automatikus működés vagy
automatikus váltás (C) / Páramentesítés
(D) / Fűtés (B)
M
N
Gyors hűtés/fűtés gomb*: A beltéri hőmérsékletet rövid idő alatt lehűti vagy felfűti.
i
:
Levegőáramlás iránya gomb: A levegőáramlás vízszintes vagy függőleges irányának beállítása.
k
S
Hőmérséklet-kijelző gomb: A helyiség
hőmérsékletének kijelzése.
Kezelőpanel
mn z
P
H
J G
t
-
r
-
\
Időzítő gomb: A óraidő, valamint a kezdés/befejezés időpontjának beállítása.
Navigáló és funkciógomb*: Az idő és a
speciális funkciók beállítása.
J: Automatikus tisztítás / G: Energiatakarékos hűtés üzemmód.
* A típustól függően előfordulhat, hogy egyes funkciók nem
használhatók.
MAGYAR
Beállítás/törlés gomb: Funkciók be- és
kikapcsolása.
Reset gomb: A légkondicionáló beállításainak alaphelyzetbe állítása.
MEGVILÁGÍTÁS gomb : a beltéri egység
kijelzőjének fényereje.
Egyérintéses lágy levegő gomb: a közvetlen légáramlás egyszerű elterelése.
10 A HASZNÁLATBA VÉTEL ELŐTT
Az elemek behelyezése
A távvezérlő használatba vétele előtt helyezze
bele az elemeket. Az elemek típusa AAA (1,5 V).
1 Vegye le az elemtartó fedelét.
2 A tartót erősen rögzítse a két csavarral,
vagy kétoldalas ragasztószalaggal.
* A funkció lehet változtatni szerint
egyfajta modellt.
3 A távvezérlőt csúsztassa a tartóba.
2 Helyezze be az új elemeket + és - ügyeljen
a helyes polaritásra.
A használat módja
3 Tegye vissza az elemtartó fedelét.
!
A távvezérlőt irányítsa a légkondicionáló alján
található jelvevő felé.
MEGJEGYZÉS
• Ha a távvezérlő kijelzője halványodni
kezd, cserélje ki az elemeket.
A távvezérlő-tartó felszerelése
A tartót közvetlen napsütéstől védett helyen
szerelje fel.
1 Válasszon biztonságos és könnyen elérhető helyet.
!
MEGJEGYZÉS
• A távvezérlő más elektronikus készülékeket is bekapcsolhat, ha feléjük irányítja. Ügyeljen arra, hogy a távvezérlőt
a légkondicionáló jelvevője felé irányítsa.
• A helyes működés érdekében a jeladót
és a jelvevőt puha kendővel tisztítsa.
MAGYAR
ALAPFUNKCIÓK
11
ALAPFUNKCIÓK
A szoba lehűtése
Nedvesség eltávolítása
(Hűtés üzemmód)
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
(Páramentesítés)
2 A hűtés üzemmód beállításához többször
nyomja meg a f gombot.
- A kijelzőn A jelenik meg.
Ebben az üzemmódban a készülék a nagy páratartalmú környezetből vagy esős időszakban
eltávolítja a felesleges páratartalmat, ezzel
megelőzi a penész megtelepedését. Ebben az
üzemmódban az optimális páratartalom fenntartása érdekében a szobahőmérséklet és a
ventilátorsebesség beállítása automatikus.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A páramentesítő funkció bekapcsolásához
többször nyomja meg a f gombot.
- A kijelzőn D jelenik meg.
3 A G vagy H gombot megnyomva állítsa
be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérséklet-tartomány: 18 °C(64 °F)
~30 °C(86 °F).
Fűtés a szobában
(Fűtés üzemmód)
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A hűtés Fűtés beállításához többször
nyomja meg a f gombot.
- A kijelzőn B jelenik meg.
!
MEGJEGYZÉS
• Ennél az üzemmódnál Ön nem szabályozhatja
a kívánt hőmérsékletet, mivel az automatikusan módosul. Valamint a kívánt hőmérsékleti
érték sem jelenik meg a kijelző képernyőjén.
A szoba szellőztetése
(levegőkeringtetés)
3 A G vagy H gombot megnyomva állítsa
Ebben az üzemmódban a készülék a szobahőmérséklet megváltoztatása nélkül keringteti a beltéri levegőt.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A levegőkeringtető funkció bekapcsolásához többször nyomja meg a f gombot.
- A kijelzőn E jelenik meg.
be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérséklet-tartomány: 16 °C(60 °F)
~30 °C(86 °F).
MEGJEGYZÉS
• A csak hűtő típusokkal ez a funkció nem
használható.
3 A ventilátor sebességének beállításához
nyomja meg a g gombot.
MAGYAR
!
12 ALAPFUNKCIÓK
A ventilátor sebességének
beállítása
Az egyérintéses lágy levegő
használata
1 Press g repeatedly to adjust the fan
(kényelmes légterelés)
speed.
- Select 5 if you want natural air.
The fan speed adjusts automatically.
Megjegyzés
Sebesség
Magas
Közepes
A kényelmes légterelés funkció úgy állítja be a
légterelő zsalut egy megadott helyzetbe, hogy
az áramló levegő ne közvetlenül a helyiségben tartózkodókat érje.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A
gombot többször megnyomva válassza ki a kívánt irányt.
vagy
jelenik meg a kijelzőn.
Alacsony
Természetes Szél
A levegőáramlás irányának
beállítása
A levegőáramlást vízszintes irányának beállításához nyomja meg többször a D gombot.
- A levegőáramlás irányának automatikus beállításához válassza a I lehetőséget.
!
MEGJEGYZÉS
• Egyes típusokban a levegőáramlás függőleges irányban nem állítható.
• A levegőterelő önkényes beállítása a készülék meghibásodását okozhatja.
• A légkondicionáló újraindítás után az előzőleg beállított levegőáramlási iránnyal
indul újra, ezért előfordulhat, hogy a légterelő iránya nem felel meg a távvezérlőn kijelzett ikonnak. Ilyen esetben a D
megnyomásával ismét állítsa be a levegőáramlás irányát.
!
MEGJEGYZÉS
• A kényelmes légterelés üzemmódban a
f vagy M gombot megnyomva a funkció kikapcsolódik.
• A kényelmes légterelés üzemmódban a
D gombot megnyomva a funkció kikapcsolódik és az automatikus függőleges legyezés kapcsolódik be.
• A funkció kikapcsolt állapotában a vízszintes zsalu a beállított üzemmódnak
megfelelően automatikusan működik.
Időzítés beállítása
Az időzítő funkcióval energiát takaríthat meg és
hatékonyabban használhatja a légkondicionálót.
Az óraidő beállítása
1 3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a
p gombot.
- Az AM/PM ikon villog a kijelző alján.
MAGYAR
2 A E vagy F gombbal válassza a percet.
3 A befejezéshez nyomja meg a p gombot.
ALAPFUNKCIÓK 13
A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
1 Nyomja meg a m gombot.
- A következő ikon villog a kijelző alján.
Az időzítő beállításának törlése
Nyomja meg a p gombot.
- Minden időzítés törléséhez, nyomja meg a
p gombot.
Alvás üzemmód beállítása
2 A E vagy F gombbal válassza a percet.
3 A befejezéshez nyomja meg a p gombot.
4 Az időzítő beállításakor az óraidő és az ON
ikon jelenik meg a kijelzőn, ez jelzi, hogy
az időbeállítás megtörtént.
Ebben az üzemmódban a légkondicionáló automatikusan kikapcsol, amikor Ön aludni tér.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a l gombot.
3 A E vagy F gombbal válassza az óra
(legfeljebb 7 óra).
4 A befejezéshez nyomja meg a p gombot.
- Alvás üzemmódban a kijelzőn T jelenik
meg.
A légkondicionáló automatikus bekapcsolása a megadott időpontban
1 Nyomja meg a n gombot.
- A következő ikon villog a kijelző alján.
!
2 A E vagy F gombbal válassza a percet.
3 A befejezéshez nyomja meg a p gombot.
MEGJEGYZÉS
• A hűtés és páramentesítés üzemmódban
a hőmérséklet a kényelmes alvás érdekében 30 perc alatt 1 °C-kal nő, majd a
következő 30 perc alatt ismét 1 °C-kal.
• A hőmérséklet az előre beállított hőmérséklethez képest legfeljebb 2 °C-ot nő.
4 Az időzítő beállításakor az óraidő és az
OFF ikon jelenik meg a kijelzőn, ez jelzi,
hogy az időbeállítás megtörtént.
MAGYAR
14 SPECIÁLIS FUNKCIÓK
SPECIÁLIS FUNKCIÓK
A légkondicionálónak több speciális funkciója
is van.
Beltéri levegő tisztítása
Automatikus tisztítás (Auto Clean)
A szobahőmérséklet gyors
változtatása
(Jet Cool/Heat üzemmód)
Ebben az üzemmódban a beltéri levegőt nyáron gyorsan le lehet hűteni, télen gyorsan fel
lehet fűteni.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a
gombot.
Hűtés és páramentesítés üzemmódban a beltéri
készülékben nedvesség keletkezik. Az automatikus tisztítás ezt a nedvességet távolítja el.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Nyomja meg a
gombot.
- A kijelzőn J jelenik meg.
H
M
- Ha kikapcsolja a tápellátást, a ventilátor
30 percig tovább működik és megtisztítja
a beltéri egység belsejét.
- A gyors hűtés üzemmódban 30 percig
erős, 18 °C-os levegőáramlás lép ki a készülékből.
- A gyors fűtés üzemmódban 30 percig
erős, 30 °C-os levegőáramlás lép ki a készülékből.
!
MEGJEGYZÉS
• A levegőkeringtetés, automatikus vagy
automatikus átváltás üzemmódban ez a
funkció nem használható.
• A típustól függően előfordulhat, hogy a
funkció nem használható.
!
MEGJEGYZÉS
• Az automatikus tisztítás működése közben egyes gombok nem használhatók.
MAGYAR
SPECIÁLIS FUNKCIÓK 15
Automatikus működés
(mesterséges intelligencia)
Csak hűtő típusok
Ebben az üzemmódban a hőmérsékletet és a
ventilátor sebességét a szobahőmérsékletnek
megfelelően az elektronika automatikusan állítja be.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 Az automatikus üzemmód beállításához
többször nyomja meg a f gombot.
- A kijelzőn C jelenik meg.
3 Ha a hőmérséklet kisebb vagy nagyobb
mint a kívánt hőmérséklet, a G vagy H
megnyomásával válassza a megfelelő
üzemmód-kódot.
Kód
Leírás
2 Hűtés
1 Enyhe hűtés
0 Szobahőmérséklet
fenntartása
-1 Enyhe fűtés
-2 Fűtés
!
MEGJEGYZÉS
Automatikus átváltás üzemmód
Ez az üzemmód a beállított hőmérséklet ±2 °C
pontosságú fenntartásához automatikusan
váltja az üzemmódot.
1 A | gombbal kapcsolja be a készüléket.
2 A automatics' átváltás üzemmód beállításához többször nyomja meg a f gombot.
- A kijelzőn C jelenik meg.
3 A G vagy H vagy gombot megnyomva
állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- A hőmérséklet-tartomány: 18 °C ~ 30 °C.
4 A ventilátor sebességének beállításához
nyomja meg többször a g gombot.
!
MEGJEGYZÉS
• A típustól függően előfordulhat, hogy a
funkció nem használható.
• Ebben az üzemmódban a ventilátor sebessége nem állítható, de a légterelő automatikusan mozgatható.
• A típustól függően előfordulhat, hogy a
funkció nem használható.
MAGYAR
16 SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Energiatakarékos hűtés
üzemmód
A légkondicionáló használata távvezérlő nélkül
Ebben az üzemmódban a hűtés során fogyasztott energia minimális, és a beállított hőmérséklet a még kényelmesebb környezet
érdekében emelkedik.
1 Pressionar d para ligar o aparelho.
2 A hűtés üzemmód beállításához többször
nyomja meg a f gombot.
3 Pressionar P.
- A kijelzőn G jelenik meg.
Ha a távvezérlő nem használható, a légkondicionálót a Be/Ki kapcsolóval lehet üzemeltetni.
A ventilátor sebessége azonban nagy.
1 Nyissa fel az előlapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta
modellt.
2 Nyomja meg a Be/Ki gombot.
!
MEGJEGYZÉS
• A típustól függően előfordulhat, hogy a
funkció nem használható.
• Energiatakarékos hűtés üzemmódban a
készüléken kijelzett hőmérséklet eltérhet
a távvezérlőn kijelzett hőmérséklettől.
• Üzemelés közben a távvezérlőn és a
légkondicionálón kijelzett hőmérséklet eltérő lehet.
BE/KI
kapcsoló
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta
modellt.
- Hűtő és fűtő típus esetén az üzemmód a
szobahőmérséklettől függően vált.
Szobahőm Beáll. hőm.
Kijelző fényereje
A beltéri egység kijelzőjének fényereje állítható.
- A képernyőt a \ gombbal lehet be- és kikapcsolni.
!
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
A típustól függően előfordulhat, hogy a
funkció nem használható.
Üzemmód
21 °C alatt
24°C
Fűtés üzemmód
21 °C felett
és 24 °C
alatt
23°C
Páramentesítés
24 °C felett
22°C
Hűtés üzemmód
- Hűtő típus esetén a beállított hőmérséklet
22 °C.
SPECIÁLIS FUNKCIÓK 17
A légkondicionáló automatikus újraindítása
Ha áramkimaradás után a légkondicionáló újraindul, ez a funkció megtartja a korábbi beállításokat. A gyári alapbeállítás szerint ez a
funkció be van kapcsolva.
A levegőszűrő tisztítása
Kéthetente, vagy szükség esetén gyakrabban
tisztítsa meg a levegőszűrőt.
1 Kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről.
2 Nyissa fel az előlapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.
Automatikus újraindító üzemmód
1 Nyissa fel az előlapot.
- Kissé emelje fel a fedél két oldalát.
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta
modellt.
3 Fogja meg a levegőszűrő fülét, kissé
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta
modellt.
emelje fel és vegye ki a készülékből.
2 Nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a
Be/Ki gombot.
- A készülék két hangjelzést ad és a lámpa
6-szor felvillan.
BE/KI
kapcsoló
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta
modellt.
4 Porszívóval vagy meleg vízzel tisztítsa
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta
modellt.
- A funkció ismételt bekapcsolásához
nyomja meg és 6 mp-ig tartsa nyomva a
Be/Ki gombot. A készülék két hangjelzést
ad és a kék lámpa 4-szer felvillan.
!
meg a szűrőt.
- Makacs szennyeződés esetén langyos
mosogatószeres vízben mossa ki.
5 Árnyékban szárítsa meg a szűrőt.
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
Ha a Be/Ki gombot 6 másodperc helyett
3 – 5 másodpercig tartja nyomva, a készülék teszt-üzemmódba kapcsol. Tesztüzemmódban a készülék 18 percig erős
légáramlást fúj ki, majd visszatér a gyári
alapbeállításokra.
18 KARBANTARTÁS
KARBANTARTÁS
Ha hosszabb ideig nem hasznalja a legkondicionalot, a kifogastalan allapot fenntartasa erdekeben szaritsa ki.
1 3-4 oraig ventilator-uzemmodban műkodtetve alaposan szaritsa ki a legkondicionalot, majd
csatlakoztassa le a halozati feszultsegről. A legkondicionaloban maradt nedvesseg belső karosodast okozhat.
2 A legkondicionalo ismetelt uzembe helyezese előtt 3-4 oraig ventilator-uzemmodban műkodtetve ujra szaritsa ki a keszulek belsejet. Ezzel megszuntethetők a nedvesseg altal esetleg
okozott kellemetlen szagok.
Az optimális teljesítmény fenntartása és az üzemkimaradás megelőzése érdekében rendszeresen tartsa karban a készüléket.
* A típustól függően előfordulhat, hogy nem használható.
* A funkció lehet változtatni szerint egyfajta modellt.
Típus
Levegőszűrő
Leírás
Lásd: „A levegőszűrő tisztítása”.
A beltéri készülék felületét puha, száraz törlőkendővel tisztítsa.
Beltéri egységek
Kültéri egység
intervallum
2 hét
Rendszeresen
MAGYAR
Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető csövet.
4-havonta
Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető tálcát.
Évente egyszer
Alaposan tisztítsa meg a hőcserélőt.
Évente egyszer
Cserélje ki a távvezérlő elemeit.
Évente egyszer
A hőcserélő csőkígyóinak és a panel nyílásainak tisztításához használjon gőzt.Kérje szakember tanácsát.)
Rendszeresen
Clean the fan.
Évente egyszer
Tisztítsa meg a kondenzvíz-elvezető tálcát.
Évente egyszer
Ellenőrizze a ventilátor-szerelvény szoros rögzítését.
Évente egyszer
Sűrített levegővel ellenőrizze az elektromos alkatrészeket.
Évente egyszer
Sűrített levegővel tisztítsa meg az elektromos alkatrészeket.
Évente egyszer
KARBANTARTÁS 19
! VIGYÁZAT
• Minden karbantartási tevékenység előtt kapcsolja ki a készüléket és csatlakoztassa le a hálózati feszültségről, egyébként áramütés veszélye áll fenn.
• A szűrők tisztításához ne használjon 40°C(104°F)-nál melegebb vizet. Ez deformációt vagy
elszíneződést okozhat.
• A szűrők tisztításához ne használjon illékony anyagokat. Ezek károsíthatják a készüléket felületét.
!
MEGJEGYZÉS
• A szűrők helye és alakja típustól függően változhat.
• A kültéri egység hőcserélőjének csőkígyóit rendszeresen tisztítani kell, mert a felgyűlt
szennyeződés csökkentheti a hatékonyságot és növelheti a energiafogyasztást.
MAGYAR
20 HIBAELHÁRÍTÁS
HIBAELHÁRÍTÁS
Öndiagnózis
A készülékben beépített öndiagnosztikai funkció van. Hiba esetén a beltéri egység lámpája 2 másodpercenként felvillan. Ilyen esetben értesítse a viszonteladót vagy a szervizt.
Mielőtt a szervizt hívná
Mielőtt értesítené a szervizt, kérjük, ellenőrizze a következőket: Ha a probléma fennmarad, értesítse a szervizt.
Probléma
Lehetséges ok
Javítás
• Égett szag érezhető
és furcsa zaj hallható
a készülékből.
Rendkívüli üzemi körülmények
• A beltéri egységből
víz szivárog akkor is,
ha a páratartalom
kicsi.
• Kapcsolja ki a készüléket, csatlakoztassa le
a hálózati feszültségről és értesítse a szer• A hálózati kábel
megrongálódott vagy vizt.
túlzottan melegszik.
• Egy kapcsoló, kismegszakító (biztonsági, ÉV) vagy
biztosító nem megfelelően működik.
• A légkondicionáló
• Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel csatlanem csatlakozik a
koztatva van-e a hálózati csatlakozóra.
hálózati feszültségre.
• Egy biztosító kiolvadt
• Cserélje ki a biztosítót vagy ellenőrizze a
vagy nincs hálózati
kismegszakítót.
tápfeszültség.
• Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a légkondicionálót.
• Áramkimaradás van. • Ha a hálózati feszültség visszatért, várjon 3
percet, majd kapcsolja be a légkondicionálót.
A légkondicionáló nem működik.
• A feszültség túl nagy,
• Ellenőrizze a hálózati kismegszakítót.
vagy túl kicsi.
MAGYAR
• A légkondicionáló
automatikusan kikapcsolt a beállított
időpontban.
• Ismét nyomja meg a bekapcsoló gombot.
• A távvezérlő eleme
helytelenül behelyezve.
• Van elem a távvezérlőben? Az elemek (+),
(-) polaritása megfelelő?
• A légkondicionáló a fentiek ellenőrzése
után sem működik. Helyezzen be új elemeket.
HIBAELHÁRÍTÁS 21
Probléma
A légkondicionáló nem fúj
hideg levegőt.
Lehetséges ok
Javítás
• Nem megfelelő a levegőkeringés.
• Ellenőrizze, hogy függöny, sötétítő vagy
bútor nem takarja-e el a légkondicionáló
elülső részét.
• A levegőszűrő
szennyezett.
• Kéthetente tisztítsa meg a levegőszűrőt.
• A részleteket lásd: „A levegőszűrő tisztítása”.
• A helyiség hőmérséklete túl nagy.
• Nyáron hosszabb ideig tarthat a beltéri levegő lehűtése.
• Ilyenkor a gyors lehűtéshez használja a
gyors hűtés funkciót.
• A hideg levegő eltávozik a helyiségből.
• Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokon nem
szökik-e ki a hideg levegő.
• A helyiség hőmérséklete nagyobb a
beállított hőmérsékletnél.
• A hőmérsékletet állítsa a szobahőmérsékletnél kisebbre.
• Hőforrás van a közelben.
• A légkondicionáló működése közben ne
használjon hőtermelő eszközt, pl. elektromos tűzhelyet vagy gázégőt.
• A készülék levegőkeringtetés üzemmódban van.
• Levegőkeringtetés üzemmódban a levegő
a beltéri levegő hűtése vagy fűtése nélkül
kering a helyiségben. Kapcsoljon át hűtés
üzemmódra.
• A kültéri hőmérséklet • Előfordulhat, hogy a hűtés nem elég hatétúl nagy.
kony.
• Fűtés üzemmód bekapcsolásakor. A
• Ez normális jelenség.
zsalu majdnem zárt
• Várja meg, amíg a készülék felfűti a leveés a készülékből
nem jön levegőáram. gőt.
• Akkor is, ha a kültéri • Ez a funkció a meleg levegő kifúvását kéegység már működni szíti elő.
kezdett.
A légkondicionáló nem fúj
meleg levegőt.
• A kültéri egység jégtelenítést végez.
• Fűtés üzemmódban jég keletkezhet a csőkígyókon, ha a kültéri hőmérséklet csökken.
• Ez a funkció eltávolítja a jégréteget a csőkígyóról.
• Várja meg a művelet befejeződését. Ez kb.
15 percigtart.
• A kültéri hőmérséklet • Előfordulhat, hogy a fűtés nem elég hatétúl kicsi.
kony.
MAGYAR
22 HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
Lehetséges ok
Javítás
• A légkondicionáló váratlanul kikapcsolódik.
• Lehet, hogy működésbe lépett az időzített üzemmód. Az időzítő működésbe
lépésekor a légkondicionáló kikapcsolódhat.
• Ellenőrizze az időzítő helyes beállítását.
• Áramkimaradás van.
• Van egy automatikus újraindítás-funkció. Ez a gyári alapbeállítás.
• Ez a funkció a tápfeszültség helyreállása után automatikusan bekapcsolja
a készüléket.
• Ha olyan helyen lakik, ahol gyakori az
áramszünet, ez a funkció hasznos
lehet.
A légkondicionáló
működés közben
leáll.
• Várja meg a művelet befejeződését.
A beltéri egység a • Automatikus tisztítás folyik.
tápellátás lekap• Ez megakadályozza a gombaképző• Ez a funkció eltávolítja a beltéri egycsolása után is
dést. Ha nem szeretné használni ezt a
ségből
a
megmaradt
nedvességet.
működik.
funkciót, ki lehet kapcsolni.
A beltéri egység
levegőkimenetéből pára jön ki.
• A légkondicionálóból távozó hideg
levegő párát képez.
Víz szivárog a
• Fűtés üzemmódban a lecsapódott
kültéri egységből. pára csepeg a hőcserélőből.
• Ha a helyiség hőmérséklete lecsökken, ez a jelenség megszűnik.
• Ilyenkor elvezető tömlőt kell szerelni
az alaplemez alá.
• Lépjen kapcsolatba a telepítő céggel.
• Kattanó hang.
Kattanó hang hallható, ha a készülék az átváltó szelep mozgása miatt
bekapcsolódik vagy kikapcsolódik.
• Csikorgó hang.
A hangot a beltéri egység műanyag • Ezek normális jelenségek.
Zaj vagy rezgés
alkatrészeinek hirtelen hőmérsékműködés közben.
• Egy pillanat múlva elhallgat.
letváltozáskor fellépő hőtágulása
adja.
• Vízfolyás hangja, fújó hang.
A hang akkor keletkezik, amikor a
légkondicionáló hűtőközegének
áramlási iránya megfordul.
A beltéri egységből kellemetlen
szag távozik.
• A levegőnek rossz szaga lehet,
mert a beltéri egység elnyelheti a
dohányfüstöt és kifújhatja a kimeneti levegővel.
• Ha szag nem tűnik el, ki kell mosni a
szűrőt vagy a hőcserélőt.
• Lépjen kapcsolatba a telepítő céggel.
MAGYAR
KÉZIKÖNYV
LÉG
KONDICIONÁLÓ
Olvassa el ezt a kézikönyvet a készülék üzembe helyezése előtt, és
tartsa kéznél mindig referenciaként.
TÍPUS: FALRA SZERELT KIVITEL
MAGYAR
www.lg.com
TARTALOMJEGYZÉK
Ez a kézikönyv egy termékcsoporthoz készült, és
a benne lévő képek vagy tartalom eltérhet az Ön
által vásárolt modelltől.
A kézikönyvet a gyártó bármikor átdolgozhatja.
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK...................................... 3
Fontos biztonsági előírások...................................................................... 4
KEZELÉS................................................................... 9
Megjegyzések a kezeléshez.................................................................... 9
Részek és funkciók.................................................................................. 9
Vezeték nélküli távvezérlő...................................................................... 10
A légkondicionáló automatikus újraindítása........................................... 15
Az üzemmód funkció használata............................................................ 15
A Jet üzemmód használata.................................................................... 17
A ventilátor fordulatszám funkció használata......................................... 18
A légáramlás irányító funkció használata............................................... 18
Az „On/Off Timer” időzítő beállítása....................................................... 19
Az elalvás üzemmód használata............................................................ 20
A „Simple Timer” egyszerű időzítő üzemmód használata...................... 20
Az energiafogyasztást megjelenítő üzemmód használata (opcionális).. 21
A háttérvilágítás kikapcsolási funkció használata (opcionális)............... 21
A Komfort légterelés funkció használata (opcionális)............................. 22
Az energiatakarékos üzemmód használata (opcionális)........................ 22
Az energiaszabályozó üzemmód használata (opcionális)...................... 23
A szúnyogriasztó üzemmód használata................................................. 23
A speciális funkciók használata.............................................................. 24
Készülékek intelligens csatlakoztatása.................................................. 27
KARBANTARTÁS................................................... 29
A légszűrő megtisztítása........................................................................ 31
A 3M és a háromrétegű szűrő megtisztítása (opcionális)....................... 32
HIBAELHÁRÍTÁS.................................................... 33
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
A következő biztonsági irányelvek célja a termék nem biztonságos vagy
helytelen használatából adódó váratlan veszélyek vagy sérülések megelőzése.
Az irányelvek „FIGYELMEZTETÉS” és „VIGYÁZAT” részekre oszlanak az
alábbiakban leírtak szerint.
Ez a szimbólum a veszély kockázatával járó esetek és műveletek
jelölésére szolgál. Figyelmesen olvassa el a szimbólummal jelölt részt,
és a kockázatok elkerülése érdekében kövesse az utasításokat.
FIGYELMEZTETÉS
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása súlyos sérülést
vagy halált okozhat.
VIGYÁZAT
Ez jelzi, hogy az utasítások követésének elmulasztása kisebb sérülést
vagy a termék sérülését okozhatja.
FIGYELMEZTETÉS
A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági óvintézkedéseket.
Gyermekek a háztartásban
A készüléket nem használhatják olyan személyek (a gyermekeket is beleértve),
akik csökkent fizikai, érzékelési vagy mentális képességekkel rendelkeznek, illetve
nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a használat
felügyelet alatt történik vagy a biztonságukért felelős személytől útmutatást kaptak
a termék biztonságos használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy gyermekek
ne játszhassanak a készülékkel.
Európai felhasználás:
Ezt a készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési
vagy mentális képességekkel, tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező
személyek is használhatják, ha a használat felügyelet alatt történik vagy útmutatást
kaptak a termék biztonságos használatára vonatkozóan és megértik a lehetséges
veszélyeket. A gyermekek ne játszanak a készülékkel. A takarítást vagy a
karbantartást ne végezzék felügyelet nélküli gyermekek.
MAGYAR
3
Fontos biztonsági előírások
FIGYELMEZTETÉS
A termék használata során a tűz, az áramütés vagy a személyi sérülés
kockázatának csökkentése érdekében mindig tartsa be az alábbi alapvető
biztonsági óvintézkedéseket.
ÜZEMBE HELYEZÉS
••Ne helyezze a készüléket instabil felületre vagy olyan helyre, ahonnan leeshet.
••A készülék telepítéséhez vagy áthelyezéséhez vegye igénybe egy hivatalos
szervizközpont segítségét.
••Gondoskodjon a készülékház és a vezérlőszekrény biztonságos beszereléséről.
••Ne telepítse a légkondicionálót gyúlékony folyadékok és gázok, például benzin,
propán, festékhígító stb. tárolóhelye közelébe.
••Ügyeljen rá, hogy a beltéri és a kültéri egységet összekötő csővezeték és
tápkábel ne kerüljön túlfeszített állapotba a légkondicionáló beszerelésekor.
••Használjon a légkondicionáló névleges teljesítményének megfelelő, szabványos
megszakítót és biztosítékot.
••Kizárólag az előírt hűtőközeggel töltse fel a rendszert. Ne használjon levegőt
vagy egyéb gázt erre a célra.
••Használjon éghetetlen gázt a szivárgások ellenőrzéséhez és a levegő
kifúvatásához; a sűrített levegő és a gyúlékony gázok használata tűz- és
robbanásveszélyes.
••A beltéri/kültéri vezetékek csatlakozásait szorosan rögzíteni kell. A vezetékeket
úgy kell elvezetni, hogy ne keletkezzen bennük olyan feszítőerő, amely
kiszakíthatná őket a sorkapcsokból. A szakszerűtlen vagy laza csatlakozások
hőképződést és tüzet okozhatnak.
••A légkondicionáló használata előtt szereljen fel egy külön elektromos
csatlakozóaljzatot és egy megszakítót a készülék számára.
••Ne kösse rá a földelő vezetéket gázcsőre, villámhárító rúdra vagy telefon
földvezetékére.
4
KEZELÉS
MAGYAR
••Ügyeljen rá, hogy kizárólag az alkatrészlistában feltüntetett alkatrészeket
használja. Ne próbálja meg a készüléket átalakítani.
••Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne tudjanak felmászni a kültéri egységre
és ne tudják megütni azt.
••Az elhasználódott elemeket tűzveszélymentes hulladéktárolóban helyezze el.
••A készülékben kizárólag a légkondicionáló címkéjén feltüntetett hűtőközeget
használja.
••Ha a légkondicionáló zajosan működik, illetve valamilyen szagot vagy füstöt
áraszt, akkor áramtalanítsa a készüléket.
••Ne tároljon gyúlékony anyagokat, például benzint, benzolt vagy hígítót a
légkondicionáló közelében.
••Ha a készüléket víz árasztotta el, vegye fel a kapcsolatot a hivatalos
szervizközponttal.
••Ne működtesse túl sokáig a légkondicionálót kisméretű, megfelelő
szellőztetéssel nem rendelkező helyiségben.
••Gázszivárgást követően (például freon, propán, LP gáz, stb. kiáramlása esetén)
a készülék újbóli használata előtt alaposan szellőztesse ki a helyiséget.
••A készülék belsejének tisztítását bízza hivatalos szervizközpontra vagy
márkakereskedésre. Erős tisztítószerek használata esetén korrózió vagy
sérülés keletkezhet a készülékben.
••Gondoskodjon megfelelő szellőztetésről, ha a légkondicionálót olyan
helyiségben használják, ahol valamilyen fűtőberendezés is működik.
••Ügyeljen rá, hogy a készülékben a levegő be- és kilépőnyílásai ne legyenek
elzáródva.
••A légkondicionáló működése közben ne tegye a kezét és ne helyezzen
semmilyen tárgyat a be- és kilépőnyílás elé.
••Gondoskodjon róla, hogy a tápkábel szennyeződés- és repedésmentes, illetve
feszes legyen.
••Soha ne érintse meg, ne működtesse és ne javítsa a légkondicionálót nedves
kézzel.
••Ne helyezzen semmilyen tárgyat a tápkábelre.
••Ne helyezzen fűtőtestet vagy egyéb fűtőkészüléket a tápkábel közelébe.
••Ne alakítsa át és ne hosszabbítsa meg a tápkábelt. A tápkábelen keletkezett
karcolások és szigetelőanyag-leválások tűzveszélyesek és áramütést
okozhatnak. A tápkábelt ilyen sérülések esetén ki kell cserélni.
••Áramszünet vagy vihar esetén azonnal válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról.
5
Karbantartás
••A készülék tisztításakor ne spricceljen vizet közvetlenül a termékre.
••Karbantartási munkák előtt áramtalanítsa a készüléket, és várja meg amíg a
ventilátor leáll.
Műszaki biztonsági előírások
••A készülék telepítését és javítását bízza szakemberre, ellenkező esetben az Ön
és mások testi épsége veszélybe kerülhet.
••A használati utasításban található információk olyan képesített szakemberek
számára készültek, akik ismerik a biztonsági eljárásokat, valamint megfelelő
szerszámokkal és vizsgálóberendezésekkel rendelkeznek.
••A jelen használati utasításban található előírások betartásának elmulasztása
a készülék meghibásodásához, vagyoni károkhoz, személyi sérülésekhez és/
vagy halálos kimenetelű balesetekhez vezethet.
••A készüléket az elektromos vezetékekre vonatkozó nemzeti jogszabályoknak
megfelelően kell telepíteni.
••A tápkábel cseréje esetén a munkát szakemberre kell bízni. A cseréhez
kizárólag eredeti gyári alkatrészek használhatók.
••A készüléket megfelelő földeléssel kell ellátni, hogy minimálisra lehessen
csökkenteni az áramütés veszélyét.
••Ne rövidítse le és ne távolítsa el a hálózati csatlakozódugó földelő pólusát.
••Ha az adapter földelő csatlakozóját a fali csatlakozóaljzat burkolatának
rögzítőcsavarjához csatlakoztatja, akkor ez nem biztosítja a berendezés
földelését, kivéve, ha az említett burkolat rögzítőcsavarja fémből készült, nincs
ellátva szigeteléssel, a fali csatlakozóaljzat pedig földelt.
••Ha bizonytalan a légkondicionáló megfelelő földelését illetően, akkor
vizsgáltassa meg a kérdéses fali csatlakozóaljzatot és az áramkört
villanyszerelővel.
••A készülékben található hűtőközeg és szigetelőgáz megsemmisítése speciális
eljárást igényel. Az említett anyagok megsemmisítése előtt egyeztessen a
márkaszervizzel vagy egy hasonló képesítésű szakemberrel.
••A kockázatok elkerülése érdekében a sérült tápkábelt cseréltesse ki a gyártóval,
a gyártó szervizmunkatársával vagy hasonlóan képzett személlyel.
6
VIGYÁZAT
A termék használatából eredő kisebb személyi sérülés, működési hiba,
valamint a gépben vagy egyéb vagyontárgyakban történő károkozás
kockázatának csökkentése érdekében az alábbi alapvető óvintézkedéseket
kell betartani:
ÜZEMBE HELYEZÉS
••Ne telepítse a légkondicionálót olyan környezetbe, ahol a készülék a tengeri
szél (sópermet) közvetlen hatásának van kitéve.
••Szerelje be megfelelően a vízleeresztő tömlőt, hogy a kondenzvíz könnyen
kiáramolhasson.
••A légkondicionáló kicsomagolásakor és telepítésekor járjon el körültekintően.
••A javítási vagy telepítési munkák során ne érjen a csöpögő hűtőközeghez.
••A légkondicionáló mozgatását legalább két ember végezze, vagy használjon e
célra villás targoncát.
••A kültéri egységet olyan helyre telepítse, ahol nincs kitéve közvetlen
napsugárzás hatásának. Ne helyezze el a beltéri egységet úgy, hogy az
ablakon keresztül közvetlen napsugárzás hatásának legyen kitéve.
••A telepítési és javítási munkákat követően gondoskodjon a hulladékanyagok,
például csavarok, szögek, használt elemek biztonságos megsemmisítéséről.
••Olyan helyre telepítse a légkondicionálót, ahol a kültéri egységből áradó zaj
és fáradt gázok nem okoznak kellemetlenséget a szomszédoknak, ellenkező
esetben nézeteltérések keletkezhetnek.
KEZELÉS
MAGYAR
••Ha a készüléket huzamosabb ideig nem kívánja használni, távolítsa el az
elemeket a távvezérlőből.
••A légkondicionáló használata előtt ellenőrizze, hogy beszerelték-e a légszűrőt a
készülékbe.
••A légkondicionáló telepítését vagy javítását követően ellenőrizze, hogy nem
tapasztal-e hűtőközeg szivárgást.
••Ne helyezzen semmilyen tárgyat a légkondicionáló berendezésre.
••Ne használjon különböző típusú elemeket a távvezérlőben, és ne használjon
régi elemeket az új elemekkel együtt.
••Ne működtesse a légkondicionálót huzamosabb ideig rendkívül magas
páratartalmú környezetben, vagy úgy, hogy a helyiség ajtaja, illetve ablaka
nyitott állapotban van.
7
••Ne használja tovább a távvezérlőt, ha folyadék szivárog valamelyik elemből.
Ha az elemből kiszivárgott folyadék ráfolyt a ruhájára vagy a bőrére, mossa le a
folyadékot tiszta vízzel.
••Ne hagyja, hogy a légkondicionálóból származó hideg vagy meleg levegő
huzamosabb ideig emberekre, állatokra vagy növényekre áramoljon.
••Szárazelemből származó folyadék lenyelése esetén bő vízzel öblítse ki a száját
és forduljon orvoshoz.
••Ne igyon a légkondicionálóból kiáramló vízből.
••Ne használja a terméket különleges célokra, például élelmiszerek tartósítására,
műalkotások élettartamának meghosszabbítására, stb. A rendeltetése
szerint a készülék egy háztartási eszköz és nem tekinthető professzionális
hűtőrendszernek. A fenti előírás betartásának elmulasztása esetén vagyoni kár
keletkezhet.
••Ne kísérelje meg újratölteni vagy szétszerelni a szárazelemeket.
Karbantartás
••A légszűrő eltávolításakor ne érintse meg a légkondicionáló fém alkatrészeit.
••Használjon megfelelő teherbírású széket vagy létrát, ha magasra szerelt
légkondicionálót kell megtisztítania, karbantartania vagy javítania.
••A légkondicionáló tisztításakor ne használjon erős vegyi hatású tisztító- vagy
oldószereket, és ne spricceljen vizet a készülékre. Használjon puha rongyot a
tisztításhoz.
8
KEZELÉS
Megjegyzések a kezeléshez
Energiatakarékossági javaslatok
•• Ne melegítse túl a beltéri helyiségeket. Ez egészségkárosodást okozhat és magasabb áramfogyasztással
járhat.
•• A légkondicionáló üzemeltetésekor alkalmazhat árnyékolót vagy függönyt a közvetlen napfénnyel szemben.
•• A légkondicionáló használatakor zárja szorosra az ajtókat és az ablakokat.
•• Állítsa a légáramlás irányát függőlegesre vagy vízszintesre, hogy keringtetni lehessen a beltéri levegőt.
•• Növelje meg a ventilátor fordulatszámát annak érdekében, hogy a beltéri levegőt gyorsan, rövid idő alatt le
lehessen hűteni vagy fel lehessen fűteni.
•• A légkondicionáló huzamosabb ideig történő használata esetén nyisson ablakot rendszeresen és
szellőztessen, mert gyengülhet a beltéri levegő minősége.
•• Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt. A légszűrőben összegyűlt por és szennyeződés gátolhatja a légáramlást
és gyengítheti a hűtési/párátlanítási funkciót.
Részek és funkciók
Beltéri egység
Kültéri egység
1
Légszűrő (a panel alatt)
1
Légbeszívó nyílások
2
Levegő belépés
2
Szellőzőnyílások
3
Elülső takarólemez
4
Start/Stop gomb
5
Légterelő (függőleges szellőzőzsalu)
6
Légterelő (vízszintes terelőlemez)
7
Levegő kilépés
MEGJEGYZÉS
•• A jelzőlámpák száma és helye a légkondicionáló típusától függően változhat.
MAGYAR
•• A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
9
Vezeték nélküli távvezérlő
A szárazelemek behelyezése
A távvezérlő működtetése
Irányítsa a távvezérlőt a légkondicionáló jobb oldalán
található jelvevő felé.
Ha a távvezérlő kijelzőjén a feliratok halványulni
kezdenek, cserélje ki az elemeket. A távvezérlő AAA
(1,5 V-os) szárazelemekkel működik.
1
Távolítsa el az elemtartó fedelét.
2
Helyezze be az elemeket, ügyelve arra, hogy
az elemek + és - pólusa a megfelelő irányba
helyezkedjen el.
MEGJEGYZÉS
•• Ha a távvezérlőt más elektromos készülékekre
irányítja, a távvezérlő azokat is működésbe
hozhatja. Figyeljen rá, hogy a távvezérlőt a
légkondicionáló jelvevője felé fordítsa.
•• A rendszer megfelelő működése érdekében
tisztítsa meg a jeladót és a jelvevőt egy puha
ronggyal.
A távvezérlő felszerelése
A távvezérlő megóvása érdekében olyan helyre
szerelje fel az eszközt, ahol nem érheti közvetlen
napsugárzás.
1
2
10
Keressen a távvezérlő felszereléséhez egy
biztonságos és könnyen hozzáférhető helyet.
Használjon csavarhúzót, és rögzítse szorosan
két csavarral a távvezérlő tartóját.
•• Amennyiben a termékben valamelyik funkció nem
áll rendelkezésre, a termék nem ad ki hangjelzést,
amikor a távvezérlőn megnyomják az adott
funkcióhoz tartozó gombot.
A pontos idő beállítása
1
Helyezzen be elemeket a távvezérlőbe.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
2
3
Nyomja meg a
beállításához a
gombot, majd a percek
gombot.
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
A légkondicionáló használata a
távvezérlő nélkül
Ha nem áll rendelkezésre a távvezérlő, akkor a
készülék be- és kikapcsolásához az ON/OFF gombot
használhatja.
1
Nyissa fel az elülső takarólemezt (1. típus) vagy
vízszintes terelőlemezt (2. típus).
2
Nyomja meg az ON/OFF gombot.
1. típus
MEGJEGYZÉS
•• Az „On/Off Timer” időzítő a pontos idő beállítását
követően válik elérhetővé.
A °C/°F átváltási funkció használata
(opcionális)
ON/OFF
2. típus
E funkcióval °C vagy °F mértékegységre lehet állítani
a készüléket.
•• Nyomja meg a
másodpercig.
SWING
℃↔℉ [5sec]
gombot és tartsa nyomva kb. 5
ON/OFF
MEGJEGYZÉS
•• Ha a vízszintes terelőlemez gyorsan lenyitható,
akkor előfordulhat, hogy elromlott a léptetőmotor.
•• Túl magasra van állítva a ventilátor fordulatszáma.
•• A funkciók a készülék típusától függően eltérők
lehetnek.
•• A vészhelyzeti On/Off gomb használata esetén a
hőmérséklet beszabályozása nem lehetséges.
•• A csak hűtő típusú készülékek esetében a
hőmérséklet 22 °C-ra van állítva.
•• A hűtő-fűtő típusú készülékekben a hőmérséklet
22-24 °C közötti tartományban állítható.
MAGYAR
11
A vezeték nélküli távvezérlő használata
A távvezérlővel a légkondicionáló egyszerűebben működtethető.
Gomb
Kijelző
-
2
*
Utasítások
A légkondicionáló be- és
kikapcsolásához használható.
A kívánt szobahőmérséklet
beállítására szolgál hűtő, fűtő és
automatikus átváltó üzemmódban.
*
A hűtő üzemmód kiválasztására
szolgál.
A fűtő üzemmód kiválasztására
szolgál.
*
1
MODE
A párátlanító üzemmód
kiválasztására szolgál.
A ventilátor üzemmód kiválasztására
szolgál.
Az automatikus átváltó/automata
üzemmód kiválasztásához
használható.
RESET
JET
MODE
A szobahőmérséklet gyors
módosításához használható.
FAN
SPEED
A ventilátor fordulatszámának
beállítására szolgál.
A függőleges, illetve vízszintes
légáramlat beállításához
használható.
MEGJEGYZÉS
•• * A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
12
Gomb
SET/
CANCEL
*
*LIGHT
OFF
*
1
-
A speciális funkciók és az időzítő
beállítását/törlését biztosítja.
-
Az időzítő beállításainak törlésére
szolgál.
-
A kívánt időpont beállításához
használható.
-
A beltéri egység kijelzőjén a fényerő
beállításához használható.
ROOM
TEMP
A szobahőmérséklet megjelenítésére
szolgál.
A mértékegység °C-ra vagy °F-ra
történő beállításához használható.
°C↔°F[5sec]
A készülék fogyasztásának
minimálisra csökkentéséhez
használható.
*ENERGY
SAVING
RESET
*COMFORT
AIR
kW[3sec]
A légáramlás beszabályozását
biztosítja a huzat kiküszöbölésére.
-
*ENERGY
CTRL
*
Annak beállítását szolgálja, hogy
megjelenjen-e az energiahasználatra
vonatkozó információ.
Az energiatakarékos üzemmód
bekapcsolására használható.
*COMFORT
SLEEP
DIAGNOSIS
[5sec]
Utasítások
A légkondicionáló kívánt időben
történő be-, illetve kikapcsolására
szolgál.
{ptly
2
*
Kijelző
Kellemes alvást biztosító környezet
kialakítására szolgál.
-
A termék karbantartási információinak
gyors megtekintéséhez használható.
Szúnyogriasztásához használható.
MAGYAR
13
Gomb
Kijelző
Utasítások
A beltéri egységbe érkező levegő
megtisztítását szolgálja.
2
*
A kültéri egységek zajszintjének
csökkentésére használható.
Ioncsoportok létrehozásához
használható, ezzel megelőzi a bőr
kiszáradását.
*
A beltéri páratartalom gyors
csökkentéséhez használható.
*
Minimális szobahőmérsékletet tart
fent, hogy ne fagyjanak meg a
helyiségben található tárgyak.
m|ujU
1
A légkondicionáló korábbiakban
beállított energiaszint melletti
üzemeltetéséhez használható.
A beltéri egységben keletkező
nedvesség eltávolítására szolgál.
Kellemes alvást biztosító környezet
kialakítására szolgál.
RESET
RESET
-
A távvezérlő beállítási
paramétereinek alapértékekre történő
visszaállításához használható.
MEGJEGYZÉS
•• Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
•• * A gombok a készülék típusától függően eltérőek lehetnek.
14
A légkondicionáló
automatikus újraindítása
Az üzemmód funkció
használata
Ha a légkondicionálót egy áramszünet után újra kell
indítani, ez a funkció biztosítja a korábbi beállítási
értékek tárolását.
E funkcióval kiválasztható a szükséges üzemmód.
Csak hűtő készüléktípus
Az automatikus újraindítás letiltása
1
Nyissa fel az elülső takarólemezt (1. típus) vagy
vízszintes terelőlemezt (2. típus).
2
Nyomja meg és tartsa nyomva 6 másodpercig
az ON/OFF gombot. Ekkor a berendezés
kétszer sípoló hangot ad, majd a jelzőlámpa 4
alkalommal dupla villanással jelez.
Hűtés üzemmód
Automata (AI) üzemmód
Párátlanító üzemmód
•• Ha a funkciót ismét aktiválni szeretné, akkor
nyomja meg az ON/OFF gombot és tartsa
nyomva 6 másodpercig. A készülék két sípoló
hangot ad, majd a jelzőlámpa 4 alkalommal
dupla villanással jelez.
Ventilátor üzemmód
Hűtő-fűtő készüléktípus
1. típus
Hűtés üzemmód
Automatikus átváltó üzemmód
ON/OFF
Párátlanító üzemmód
2. típus
Fűtés üzemmód
Ventilátor üzemmód
ON/OFF
Hűtés üzemmód
MEGJEGYZÉS
•• A funkciók a készülék típusától függően eltérők
lehetnek.
•• Ha az ON/OFF gombot 6 másodperc helyett
csupán 3-5 másodpercig tartja nyomva, az
egység átáll teszt üzemmódba. A készülék teszt
üzemmódban erős légáramlással 18 percen át
hideg levegőt fúj ki, majd utána visszaáll gyári
beállítási értékekre.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg
többször a MODE gombot.
•• Ekkor a
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a
vagy a
gombot.
MAGYAR
15
Fűtés üzemmód
Ventilátor üzemmód
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Ez az üzemmód a helyiség levegőjét keringeti, a
hőmérséklet változtatása nélkül.
A fűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg
többször a MODE gombot.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A ventilátor üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
•• Ekkor a
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a
vagy a
gombot.
•• Ekkor a
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
A ventilátor fordulatszámának beállításához
nyomja meg a FAN SPEED gombot.
Párátlanító üzemmód
Ebben az üzemmódban erősen nyirkos környezetben
vagy az esős évszak során csökkenthető a levegő
páratartalma, hogy ne induljon be a penészedés.
A készülék ebben az üzemmódban automatikusan
szabályozza a szoba hőmérsékletét és a ventilátor
fokozatát, hogy optimális páratartalmat tartson fenn a
helyiségben.
Automatikus átváltó üzemmód
1
Kapcsolja be a készüléket.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A párátlanító üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
2
Az automatikus átváltó üzemmód
kiválasztásához nyomja meg többször a MODE
gombot.
•• Ekkor a
Ebben az üzemben a készülék automatikusan
váltogatja az üzemmódokat, hogy a hőmérsékletet a
beállított hőmérséklethez képest ±2 °C-on tartsa.
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
•• Ebben az üzemmódban a szobahőmérséklet
manuális beállítására nincs lehetőség, mert a
készülék automatikusan állítja be a hőmérsékletet.
•• A szobahőmérséklet nem jelenik meg a kijelzőn.
16
Hűtő-fűtő készüléktípus
•• Ekkor az
ikon jelenik meg a kijelzőn.
3
A szükséges hőmérséklet kiválasztásához
nyomja meg a
vagy a
gombot.
4
A ventilátor fordulatszámának beállításához
nyomja meg a FAN SPEED gombot.
Automata üzemmód (mesterséges
intelligencia)
Csak hűtő készüléktípus
Ebben az üzemmódban a készülék a
szobahőmérséklethez igazodva automatikusan
szabályozza a ventilátor fordulatszámát és a
hőmérsékletet.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Az automata üzemmód kiválasztásához nyomja
meg többször a MODE gombot.
•• Ekkor az
3
ikon jelenik meg a kijelzőn.
Ha a hőmérséklet az elvártnál magasabb vagy
alacsonyabb, akkor nyomja meg a
vagy a
gombot, hogy kiválaszthassa a szükséges
üzemeltetési kódot.
A Jet üzemmód használata
A szobahőmérséklet gyors
megváltoztatása
E funkcióval nyáron gyorsan lehűthető, télen pedig
gyorsan felfűthető a helyiség.
•• Hűtő-fűtő készüléktípus: A Jet üzemmód a fűtés,
a hűtés és a párátlanítás üzemmóddal együtt
használható.
•• Csak hűtő készüléktípusnál: A Jet üzemmód a
hűtés, a párátlanítás, a ventilátor, az automata és a
légtisztító üzemmóddal együtt használható.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A kívánt üzemmód kiválasztásához nyomja meg
többször a MODE gombot.
3
Nyomja meg a JET MODE gombot.
•• Ekkor a
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
•• Egyes készüléktípusok esetében a Jet Heating
üzemmód nem használható.
•• Jet Cooling üzemmódban a készülék 30 percen át
erős légáramlással 18 °C-os levegőt fúj.
Kód
Utasítások
2
Hűtés
1
Enyhe hűtés
0
Az aktuális szobahőmérséklet
szinten tartása
-1
Enyhe fűtés
-2
Fűtés
•• Jet Heating üzemmódban a készülék 30 percen át
erős légáramlással 30 °C-os levegőt fúj.
•• Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció
használatakor a fentiekhez képest más értékek
jelennek meg.
MEGJEGYZÉS
•• Ebben az üzemmódban a ventilátor
sebességfokozatának beállítására nincs lehetőség,
de a légterelő forgatása automatikus üzemre
állítható.
MAGYAR
17
A ventilátor fordulatszám
funkció használata
A légáramlás irányító funkció
használata
A ventilátor fordulatszámának
beállítása
E funkcióval a légáramlás irányát függőlegesre
(vízszintesre) lehet állítani.
•• A ventilátor fordulatszámának beállításához nyomja
meg többször a FAN SPEED gombot.
Kijelző
Fordulatszám
Magas
Közepes - Magas
Közepes
Közepes - Alacsony
Alacsony
-
Természetes légáramlás
MEGJEGYZÉS
•• Normál levegőminőség esetén a ventilátor
fordulatszámát a készülék automatikusan
szabályozza.
→
→
•• Bizonyos típusú beltéri egységek ikonokkal jelenítik
meg a ventilátor fordulatszámát.
→
→
→
→
•• Egyes készüléktípusokon a kijelző csupán 5
másodpercre jeleníti meg az információkat,
majd a kijelző visszaáll a beállított hőmérséklet
megjelenítésére.
18
•• Nyomja meg többször a
(
válassza ki a szükséges irányt.
) gombot, majd
−− Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan
határozza meg a légáramlás irányát, akkor
válassza ki az
(
) ikont.
MEGJEGYZÉS
•• Bizonyos készüléktípusok esetén előfordulhat,
hogy a légáramlást nem lehet vízszintes irányban
beállítani.
•• A légterelő önkényes átállítása meghibásodást
okozhat a készülékben.
•• A légkondicionáló újraindításakor a készülék a
korábbiakban beállított légáramlás irányt veszi
figyelembe, ezért a légterelő pozíciója eltérhet a
távvezérlőn megjelenő ikon által ábrázolt pozíciótól.
Ilyen esetben nyomja meg a
vagy a
gombot, hogy átállíthassa a légáramlás irányát.
•• Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció
használatakor a fentiekhez képest más értékek
jelennek meg.
Az „On/Off Timer” időzítő
beállítása
Az időzített kikapcsolás beállítása
1
Nyomja meg többször a
{ptly
gombot.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
E funkcióval beállítható, hogy a légkondicionáló a
kívánt időben automatikusan be- vagy kikapcsoljon.
Az időzített bekapcsolás beállítása
1
Nyomja meg többször a
{ptly
gombot.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
2
3
2
3
Nyomja meg a
beállításához a
•• Az időzítő beállítását követően az aktuális idő
és az
ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt
jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.
gombot, majd a percek
gombot.
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
•• Az időzítő beállítását követően az aktuális idő
és az
ikon jelenik meg a kijelzőn. Ez azt
jelenti, hogy a kívánt időpont beállításra került.
gombot, majd a percek
gombot.
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
Nyomja meg a
beállításához a
MEGJEGYZÉS
•• E funkció a Simple Timer üzemmód használata
esetén nem érhető el.
Az időzített kikapcsolás törlése
Az időzített bekapcsolás törlése
1
Nyomja meg többször a
{ptly
1
gombot.
Nyomja meg többször a
{ptly
gombot.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
2
2
A beállított érték törléséhez nyomja meg a SET/
CANCEL gombot.
A beállított érték törléséhez nyomja meg a SET/
CANCEL gombot.
Az időzítő beállításainak törlése
•• Az időzítő beállítási értékeinek törléséhez nyomja
gombot.
meg a
MAGYAR
19
Az elalvás üzemmód
használata
A „Simple Timer” egyszerű
időzítő üzemmód használata
E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a
készülék mikor kapcsoljon ki.
E funkcióval beállítható, hogy az elalvást követően a
készülék mikor kapcsoljon ki.
1
Kapcsolja be a készüléket.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Nyomja meg többször a
2
Nyomja meg többször a
{ptly
gombot.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
3
4
Az óra kiválasztásához nyomja meg a
a
gombot (maximum 7 óra).
gombot.
•• Az alábbi ikon villog a kijelző alján.
vagy
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
•• Ekkor a
{ptly
ikon jelenik meg a kijelzőn.
3
4
Az óra kiválasztásához nyomja meg a
a
gombot (maximum 7 óra).
vagy
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
•• Ekkor a
ikon jelenik meg a kijelzőn.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
•• Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén az
ikon jelenik meg.
•• E funkció az „OFF Timer” időzített kikapcsolás
üzemmód használata esetén nem érhető el.
•• A beltéri egység kijelzőjén 5 másodpercre az 1H 7H tartomány jelenik meg, majd a kijelző visszaáll
a beállított hőmérséklet megjelenítésére.
•• Hűtés és párátlanító üzemmódban a hőmérséklet
automatikusan 1 °C-ot nő az első 30 percben, majd
a következő 30 percben újabb 1 °C-ot emelkedik,
hogy biztosított legyen a pihentető alvás.
•• A hőmérséklet a beállított értékhez képest
legfeljebb 2 °C-ot emelkedik.
•• Bár a kijelzőn a ventilátor fordulatszáma
manuálisan megváltoztatható, a készülék továbbra
is automatikusan szabályozza a ventilátor
fordulatszámát.
20
Az energiafogyasztást
megjelenítő üzemmód
használata (opcionális)
A háttérvilágítás kikapcsolási
funkció használata
(opcionális)
E funkció megjeleníti, hogy a beltéri készülék a
működés közben mennyi áramot fogyaszt.
A kijelző fényereje
A pillanatnyi teljesítmény felvétel
megjelenítése
•• Ehhez nyomja meg a LIGHT OFF gombot.
1
2
A beltéri egység kijelzőjének háttérvilágítása
kikapcsolható
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg az
3 másodpercig.
kW [3sec]
gombot és tartsa nyomva kb.
vagy
•• Az aktuális energiafogyasztás (
) egy pillanatra megjelenik néhány beltéri
egység kijelzőjén.
kW
kWh
Az összesített energiafogyasztás
megjelenítése
1
2
Kapcsolja be a készüléket.
Nyomja meg az
gombot és tartsa nyomva kb.
kétszer 3 másodpercig.
kW [3sec]
kW
•• Az összesített energiafogyasztás (
kWh) egy
pillanatra megjelenik néhány beltéri egység
kijelzőjén.
MEGJEGYZÉS
•• Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték
nélküli távvezérlő kijelzőjén.
•• A kW az aktuális teljesítményt jelzi.
•• A kWh az összesített fogyasztást jelzi.
•• Ha az összesített fogyasztás túllépi a maximálisan
kijelezhető 99 kW(h) értéket, a kijelző ezen az
értéken marad.
•• Az érték a készülék áramtalanításával nullázható.
•• A 10 W alatti fogyasztás 0,1 kW(h)-s, míg a 10
W feletti fogyasztás 1 kW(h)-s mértékegységben
jelenik meg.
MAGYAR
•• A tényleges fogyasztás eltérhet a kijelzett
fogyasztási értéktől.
21
A Komfort légterelés funkció
használata (opcionális)
A terelőlemez komfortos beállítása
E funkcióval a terelőlemez beállítható egy előre
kijelölt pozícióba, hogy a készülék ne fújja a levegőt
közvetlenül a helységben tartózkodó személyekre.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Nyomja meg többször a COMFORT AIR gombot,
majd válassza ki a szükséges irányt.
•• Ekkor az
kijelzőn.
vagy az
ikon jelenik meg a
MEGJEGYZÉS
•• Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén a
vagy a
ikon jelenik meg.
•• E funkció a MODE vagy a JET MODE gomb
megnyomása esetén nem érhető el.
•• A
gomb megnyomása esetén e funkció nem
áll rendelkezésre, és a készülék vízszintes irányú,
automatikus mozgatásra állítja a terelőlemezt.
SWING
℃↔℉ [5sec]
•• E funkció kikapcsolása esetén a vízszintes
terelőlemez az érvényben levő üzemmódnak
megfelelően automatikusan mozog.
22
Az energiatakarékos
üzemmód használata
(opcionális)
E funkció hűtés közben minimálisra csökkenti az
áramfelvételt, és optimális szintre növeli a beállított
hőmérsékletet, hogy kellemes környezet jöjjön
létre. Ha a helyiség hőmérséklete 22 °C alatt van, a
készülék a hőmérsékletet automatikusan 22 °C-ra
állítja. Ha a helyiség hőmérséklete 22 °C felett van, a
készülék beállított hőmérséklete változatlan marad.
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A hűtés üzemmód kiválasztásához nyomja meg
többször a MODE gombot.
3
Nyomja meg az ENERGY SAVING gombot.
•• Ekkor az
ikon jelenik meg a kijelzőn.
Az energiaszabályozó
üzemmód használata
(opcionális)
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
Nyomja meg az ENERGY CTRL gombot.
•• Az egyes lépések kiválasztásához nyomja
meg egymást követően többször az ENERGY
CTRL gombot.
A szúnyogriasztó üzemmód
használata
E funkció használatakor a készülék magas
frekvenciájú hanghullám kibocsátásával riasztja el a
szúnyogokat.
•• Nyomja meg a
gombot.
MEGJEGYZÉS
•• E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is
használhatja.
MEGJEGYZÉS
•• 1. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez
képest a felvett teljesítmény 20%-kal csökken.
−− A kijelzőn
felirat jelenik meg.
•• 2. lépés: A gép névleges teljesítményigényéhez
képest a felvett teljesítmény 40%-kal csökken.
−− A kijelzőn
felirat jelenik meg.
•• 3. lépés (opcionális): A gép névleges
teljesítményigényéhez képest a felvett teljesítmény
60%-kal csökken.
−− A kijelzőn
felirat jelenik meg.
•• Bizonyos típusú beltéri egységek kijelzőjén (1.
lépés), illetve
(2. lépés) ikon jelenik meg.
•• Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt
használható.
•• Energiaszabályozó üzemmód használata esetén a
készülék kapacitása csökkenhet.
•• A FAN SPEED gomb, majd utána a
vagy a
gomb megnyomásával kb. 5 másodpercre
megjeleníthető a kívánt hőmérséklet.
•• A ROOM TEMP gomb megnyomásával
a szobahőmérséklet kb. 5 másodpercre
megjeleníthető.
MAGYAR
23
A speciális funkciók
használata
1
Kapcsolja be a készüléket.
2
A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNC gombot.
3
A befejezéshez nyomja meg a SET/CANCEL
gombot.
Kijelző
Utasítások
A beltéri egységbe érkező levegő
megtisztítását szolgálja.
A kültéri egységek zajszintjének
csökkentésére használható.
Ioncsoportok létrehozásához
használható, ezzel megelőzi a bőr
kiszáradását.
A beltéri páratartalom gyors
csökkentéséhez használható.
Minimális szobahőmérsékletet tart
fent, hogy ne fagyjanak meg a
helyiségben található tárgyak.
A légkondicionáló korábbiakban
beállított energiaszint melletti
üzemeltetéséhez használható.
A beltéri egységben keletkező
nedvesség eltávolítására szolgál.
Kellemes alvást biztosító környezet
kialakítására szolgál.
MEGJEGYZÉS
•• Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll
rendelkezésre.
•• Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén egyes
funkciók használatakor a fentiekhez képest más
értékek jelennek meg.
24
A speciális funkciók törlése
A csendes üzemmód használata
1
A kívánt funkció kiválasztásához nyomja meg
többször a FUNC gombot.
2
E funkció csökkenti a kültéri egység zajkibocsátását,
és segít megelőzni, hogy nézeteltérés alakuljon ki a
szomszédokkal.
A funkció törléséhez nyomja meg a SET/
CANCEL gombot.
•• A kijelzőn
ikon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
A légtisztító üzemmód használata
E funkciók ionrészecskék és szűrő segítségével
tiszta, friss levegőt biztosítanak.
Funkció
Ionizáló
Plazmaszűrő
Kijelző
•• E funkció a MODE, az ENERGY CTRL, illetve a
JET MODE gomb megnyomása esetén nem érhető
el.
•• E funkció a hűtés, a fűtés, a párátlanítás, az
automatikus átváltó és az automata üzemmóddal
együtt használható.
Utasítások
Az ionizálóból
származó
ionrészecskék
sterilizálják a
levegőben levő
baktériumokat
és egyéb káros
anyagokat.
Az ionizáló funkció használata
Felfogja a beszívott
levegőben levő
mikroszkopikus
méretű szennyező
részecskéket,
hogy a készülék
tiszta, friss levegőt
biztosíthasson.
MEGJEGYZÉS
E funkció használata során ioncsoportok jönnek
létre, amelyek a bőr nedvességének fenntartása
érdekében felszívódnak a bőrbe.
•• A kijelzőn az
másodpercre.
ikon jelenik meg kb. 3
•• Ez a funkció a hűtés, a ventilátor és a légtisztító
üzemmóddal együtt használható.
A Jet Dry üzemmód használata
E funkció a maximálisra növeli a párátlanítási
folyamat hatásfokát.
MEGJEGYZÉS
•• A kijelzőn az
•• E funkciót a légkondicionáló bekapcsolása nélkül is
használhatja.
MEGJEGYZÉS
•• Bizonyos készüléktípusok esetén a Smoke Away/
Plasma funkció bekapcsolásakor a plazmaszűrő és
a hűtés jelzőlámpája egyaránt bekapcsol.
•• Ez a funkció a hűtés, a párátlanítás, az automata,
a ventilátor és a légtisztító üzemmóddal együtt
használható.
•• Ne érintse meg működés közben az ionizálót.
•• Ez a funkció elalvás üzemmódban nem
használható.
•• Előfordulhat, hogy a távvezérlő kijelzőjén e funkció
használatakor a fentiekhez képest más értékek
jelennek meg.
és az
ikon jelenik meg.
•• E funkció a MODE gomb megnyomása esetén nem
érhető el.
MAGYAR
25
Az enyhe fűtés funkció használata
A funkció működésekor a fűtőrendszer egy
meghatározott minimális szobahőmérsékletet tart
fenn, így olyan esetben, amikor hosszabb ideig –
például nyaralás idején – nem tartózkodik senki a
helyiségben, ne hűljenek át teljesen az ott található
tárgyak.
•• A kijelzőn az
és az
ikon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
•• Ez a funkció a fűtés üzemmóddal együtt
használható.
•• Az enyhe fűtés funkció használata közben a
,
, MODE vagy a FAN SPEED gomb
megnyomását követően a készülék visszaáll a
következő állapotba: fűtés üzemmód, 30 °C- és
magas ventilátor fordulatszám.
•• Ha az enyhe fűtés üzemmód használata közben
megnyomják a JET MODE gombot, akkor nem
a gyors fűtés, hanem a nagy teljesítményű
„Power Heating” funkció lép azonnal érvénybe.
(csak a Power Heating funkcióval rendelkező
készüléktípusok esetében)
•• Meghibásodás esetén a művelet leállítható, hogy
ne keletkezzen kár a készülékben.
•• Enyhe fűtés üzemmódban a COMFORT AIR és a
gomb nem működtethető.
26
Az automatikus tisztítás funkció
használata
Hűtés és párátlanító üzemmódban nyirkossá válik
a beltéri egység belseje. E funkció használatával
megszüntethető a nyirkosság.
•• A kijelzőn az
ikon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
•• Az automatikus tisztítás funkció használatakor
bizonyos gombok nem működtethetők.
•• A légkondicionáló kikapcsolását követően a
ventilátor további 30 percig működésben marad, és
belülről kiszárítja a beltéri egységet.
A pihentető alvás üzemmód
használata
E funkció használatakor a légkondicionáló
automatikus üzemmódba lép, hogy kellemes alvást
biztosító környezetet hozzon létre.
•• A kijelzőn az
és az
ikon jelenik meg.
MEGJEGYZÉS
•• Ez a funkció a hűtés üzemmóddal együtt
használható.
•• A funkció bekapcsolása után 30 perccel
a terelőlemez mozgása leáll és közvetett
légáramlást biztosít még abban az esetben is, ha a
hőmérséklet nem érte el az elvárt optimális alvási
hőmérsékletet.
•• A kellemes alvási környezet egyénenként változhat.
Készülékek intelligens
csatlakoztatása
A Wi-Fi párosítási funkció használata
Ha a készüléket csatlakoztatják az otthoni Wi-Fi
hálózathoz, a légkondicionálót egy okostelefonra
telepíthető alkalmazás segítségével is lehet
távvezérelni.
és a JET
•• Nyomja meg egyszerre az
MODE gombot, majd tartsa őket nyomva kb. 3
másodpercig.
kW [3sec]
MEGJEGYZÉS
•• Ezek az információk nem jelennek meg a vezeték
nélküli távvezérlő kijelzőjén.
•• Ha további információkra van szüksége, tekintse át
a Wi-Fi modul használati utasítását.
MAGYAR
27
Az intelligens diagnosztika funkció
használata (opcionális)
Az intelligens diagnosztika funkció használatával
gyorsan megtekinthetők a termék karbantartási
információi.
•• Egyszerűen ellenőrizhető a légkondicionáló
üzemállapota.
•• Könnyen érthető hibaüzenetek.
•• Fokozza a készülék teljesítményét és növeli az
élettartamát.
1
Keresse meg és töltse le az LG A/C Smart
Diagnosis alkalmazást a Google play vagy az
App store tárhelyről.
2
Kattintson a telefonján a főképernyőn található
Receive gombra.
3
Irányítsa az eszközt a beltéri egység felé, majd
nyomja meg a ROOM TEMP gombot és tartsa
nyomva kb. 5 másodpercig.
4
Vigye a telefont a beltéri egység közelébe.
•• A készülék hangjelzéseket küld a telefon felé.
5
Erősítse meg a telefonján a beérkezett
információkat.
MEGJEGYZÉS
•• Teremtsen csendes környezetet, ellenkező esetben
a telefon nem fogja megfelelően érzékelni a
készülék által kiadott hangjelzéseket.
28
KARBANTARTÁS
FIGYELMEZTETÉS
•• A karbantartási munkák megkezdése előtt az áramütés elkerülése érdekében kapcsolja ki a készüléket, és
húzza ki a tápkábel csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
Ha a légkondicionálót huzamosabb ideig nem kívánja használni, szárítsa ki a készüléket, hogy a lehető legjobb
állapotban tarthassa a készüléket az üzemszünet alatt. Rendszeresen tisztítsa meg a készüléket, hogy a
készülék optimálisan működhessen és megelőzhetők legyenek a meghibásodások.
•• Üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a készülék kiszáradhasson, majd
áramtalanítsa az készüléket. A nedvesen maradt alkatrészek meghibásodást okozhatnak a készülékben.
•• A légkondicionáló újbóli használata előtt üzemeltesse a készüléket 3-4 órán át ventilátor üzemmódban, hogy a
készülék alkatrészei kiszáradhassanak. Ez a nyirkosság miatt keletkezett szag eltávolítását is elősegíti.
Légszűrő
•• A funkciók a készülék típusától függően eltérők lehetnek.
MAGYAR
29
Típus
Légszűrő
Utasítások
Tisztítsa ki porszívóval vagy mossa ki kézzel.
Időszak
Kéthetente
Háromrétegű
szűrő
Tisztítsa meg porszívóval vagy egy kefével.
Háromhavonta
3M szűrő
Tisztítsa meg porszívóval vagy egy kefével.
Félévente
Használjon száraz fültisztító pálcikát a por eltávolításához.
Félévente
Ionizáló
(opcionális)
A készülék külsejének megtisztításához használjon egy puha, száraz
rongyot.
Beltéri egység
Kültéri egység
Rendszeresen
Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának
megtisztításához.
Évente
Kérje szakember segítségét a kondenzvíz leeresztő tömlőjének
megtisztításához.
Négyhavonta
Cserélje ki a távvezérlőben az elemeket.
Évente
Kérje szakember segítségét a hőcserélő tekercseinek és a panel
nyílásainak megtisztításához.(Kérjen tanácsot egy szakembertől.)
Évente
Kérje szakember segítségét a ventilátor megtisztításához.
Évente
Kérje szakember segítségét a kondenzvíz csepegtetőtálcájának
megtisztításához.
Évente
Vizsgáltassa meg szakemberrel, hogy a ventilátor részegységei nem
lazultak-e meg.
Évente
Tisztítsa meg légfúvatással az elektromos alkatrészeket.
Évente
VIGYÁZAT
•• A szűrők tisztításakor legfeljebb 40 °C-os hőmérsékletű vizet használjon, ellenkező esetben deformálódás
vagy elszíneződés keletkezhet.
•• A szűrők tisztításához ne használjon illó anyagokat, mert azok sérülést okozhatnak a termék felületén.
•• Ne mossa ki a 3M szűrőt vízben, mert a víz tönkreteheti a szűrőt (opcionális).
•• Ne mossa ki a Háromrétegű szűrőt vízben, mert a víz tönkreteheti a szűrőt (opcionális).
30
A légszűrő megtisztítása
A légszűrőket kéthetente tisztítsa meg. Szükség
esetén ennél gyakrabban is megtisztíthatja őket.
MEGJEGYZÉS
•• Ha a légszűrőt meghajlítják, akkor akár el is törhet.
2. típus
A felső szűrőt könnyedén beszerelheti, ha a szűrőt a
beltéri egység teteje felől helyezi be.
1
2
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
Fogja meg a légszűrő gombját és kissé emelje
fel a szűrőt.
•• A légszűrő helytelen beszerelése esetén por és
egyéb szennyeződések juthatnak be a beltéri
egységbe.
1. típus
1
2
3
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
Nyissa fel az elülső takarólemezt.
Vegye ki a szűrőt a beltéri egységből.
4
A szűrő megtisztításához használjon porszívót
vagy semleges mosószeres langyos vizet.
5
Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőt.
6
Akassza be a légszűrő kampóit az elülső
takarólemezbe.
7
Nyomja le a kampókat, hogy a szűrő a helyére
kerülhessen.
8
Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrő
megfelelően be lett-e szerelve.
•• Emelje fel kissé a takarólemez mindkét oldalát.
Fogja meg a légszűrők gombjait, húzza le egy
kissé őket, majd emelje ki a szűrőket a beltéri
egységből.
4
A szűrő megtisztításához használjon porszívót
vagy semleges mosószeres langyos vizet.
5
Árnyékos helyen szárítsa ki a szűrőket.
6
Akassza be a légszűrők kampóit az elülső
takarólemezbe.
7
3
Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrők
megfelelően be lettek-e szerelve.
MAGYAR
31
A 3M és a háromrétegű szűrő
megtisztítása (opcionális)
1
2
3
Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápkábel
csatlakozódugóját a hálózati csatlakozóaljzatból.
Vegye ki a légszűrőket a beltéri egységből.
5
Helyezze be a 3M és a háromrétegű szűrőket.
1. típus
Vegye ki a 3M és a háromrétegű szűrőket a
beltéri egységből.
1. típus
2. típus
2. típus
4
32
A szűrők megtisztításához használjon porszívót.
6
Helyezze vissza a légszűrőket.
7
Ellenőrizze a takarólemez szélén, hogy a szűrők
megfelelően be lettek-e szerelve.
MEGJEGYZÉS
•• A 3M és a háromrétegű szűrő jellemzői
készüléktípusonként változhatnak. Ugyanez
vonatkozik arra is, hogy hova kell elhelyezni a
készülékben a 3M és a háromrétegű szűrőt.
HIBAELHÁRÍTÁS
Öndiagnosztizáló funkció
A készülék beépített öndiagnosztizáló funkcióval rendelkezik. Meghibásodás esetén a beltéri egység
jelzőlámpája 2 másodpercenként felvillan. Ha ezt tapasztalja, vegye fel a kapcsolatot a helyi márkakereskedővel
vagy a szervizközponttal.
Szervizközpont értesítése előtti teendők
Kérjük, mielőtt a szervizközponthoz fordulna segítségért, ellenőrizze az alábbiakban leírtakat. Ha a
meghibásodás továbbra is fennáll, értesítse a helyi szervizközpontot.
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldási javaslat
Égett szag árad a készülékből, és a
készülék furcsa hangokat ad ki.
Alacsony páratartalom esetén is víz
csepeg a beltéri egységből.
A légkondicionáló
rendellenesen
működik.
A tápkábel megsérült vagy túlzottan
felhevül.
Egy kapcsoló, egy megszakító
(biztonsági, földelő) vagy egy
biztosíték rendellenesen működik.
•• Kapcsolja ki a légkondicionálót, húzza
ki a tápkábel csatlakozódugóját a
csatlakozóaljzatból vagy szüntesse meg
a készülék tápellátását, majd értesítse a
szervizközpontot.
Az egység az öndiagnosztizálást
követően hibakódot jelenít meg.
A légkondicionáló
nem működik.
•• Ellenőrizze, hogy a tápkábel
csatlakozódugóját bedugták-e a hálózati
csatlakozóaljzatba, illetve, hogy a hálózati
leválasztó kapcsolók be vannak-e
kapcsolva.
Az egyik biztosíték kioldott vagy a
készülék nem kap tápáramot.
•• Cserélje ki a biztosítékot vagy ellenőrizze,
hogy kioldott-e a megszakító.
Áramszünet keletkezett.
•• Áramszünet esetén kapcsolja ki a
légkondicionálót.
•• Az áramellátás helyreállását követően
várjon 3 percet, mielőtt bekapcsolná a
légkondicionálót.
Túl magas vagy túl alacsony
feszültségszint.
•• Ellenőrizze, hogy kioldott-e a megszakító.
A légkondicionáló az előre beállított
időpontban kikapcsolt.
•• Kapcsolja be a légkondicionálót.
A távvezérlőben az elemek pólusai
helytelen irányban helyezkednek el.
•• Biztosítsa, hogy a távvezérlőben az elemek
pólusai megfelelő irányban helyezkedjenek
el.
•• Ha az elemek megfelelően vannak
behelyezve, de a légkondicionáló továbbra
sem működik, akkor cserélje ki az elemeket
és próbálja meg ismét bekapcsolni a
készüléket.
33
MAGYAR
A légkondicionáló nincs
csatlakoztatva a hálózati
csatlakozóaljzathoz.
Hibajelenség
A légkondicionáló
nem fúj ki hideg
levegőt.
A ventilátor
fordulatszámát nem
lehet beállítani.
Lehetséges ok
Nincs megfelelő
levegőkeringetés.
•• Ügyeljen rá, hogy ne legyen a légkondicionáló
előtt olyan függöny, árnyékoló vagy bútor,
amely akadályozná a készülékből kiáramló
levegő terjedését.
A légszűrő beszennyeződött.
•• Kéthetente tisztítsa meg a légszűrőt.
•• További információkért lásd „A légszűrő
megtisztítása” fejezetet.
Túl magas szobahőmérséklet.
•• Nyáron több időre lehet szükség a helység
levegőjének lehűtésére. Ilyen esetben
kapcsolja be a Jet üzemmódot, hogy gyorsan
lehűthesse a beltéri levegőt.
A hideg levegő kiszökik a
helyiségből.
•• Gondoskodjon róla, hogy a helyiség
szellőzőnyílásain keresztül ne áramolhasson ki
a hideg levegő.
Az elvárt hőmérséklet
magasabb, mint a beállított
hőmérséklet.
•• Állítsa az elvárt hőmérsékletet alacsonyabb
értékre, mint az aktuális hőmérséklet értéke.
Valamilyen hőforrás található a
közelben.
•• A légkondicionáló használata közben kerülje
az egyéb hőkibocsátó eszközök, például az
elektromos sütők vagy a gázégők használatát.
A készülék ventilátor üzemmódra
van állítva.
•• Ventilátor üzemmódban a légkondicionáló
hűtés vagy fűtés nélkül áramoltatja ki a levegőt.
•• Állítsa hűtés üzemmódba a készüléket.
Túl magas a kültéri hőmérséklet.
•• Lehet, hogy magasabb hűtési fokozatra kell
állítani a készüléket.
A készülék Jet vagy az automata
üzemmódra van állítva.
•• Bizonyos üzemmódokban nem lehet
szabályozni a ventilátor fordulatszámát.
Válasszon olyan üzemmódot, amely
lehetőséget ad a fordulatszám szabályozására.
A hőmérsékletet nem A készülék ventilátor vagy Jet
lehet beállítani.
üzemmódra van állítva.
A légkondicionáló
működés közben
leáll.
A beltéri egység
azt követően is
működik, hogy
megszüntették az
áramellátását.
34
Megoldási javaslat
•• Bizonyos üzemmódokban nem lehet
szabályozni a hőmérsékletet. Válasszon
olyan üzemmódot, amely lehetőséget ad a
hőmérséklet szabályozására.
A légkondicionálót váratlanul
kikapcsolt.
•• Lehet, hogy az időzítés érvénybe lépett, és
emiatt a készülék kikapcsolt. Ellenőrizze az
időzítő beállítási paramétereit.
A készülék működése közben
áramkimaradás történt.
•• Várja meg, amíg helyreáll az áramellátás. Ha a
készülékben engedélyezve volt az automatikus
újraindítás funkció, akkor a készülék az
áramszolgáltatás helyreállását követően csak
több perc múlva fogja folytatni a megszakított
folyamatokat.
A készülék az automatikus
tisztítási műveletet végzi.
•• Hagyja, hogy az automatikus tisztítás
befejeződjön, mert így biztosítható, hogy a
készülék belsejében megszűnjön a nyirkosság.
Ha nem kívánja elvégeztetni a tisztítási
műveletet, kapcsolja ki a készüléket.
Hibajelenség
Lehetséges ok
Megoldási javaslat
A beltéri egység
szellőzőnyílásain át
pára áramlik ki.
A légkondicionálóból kiáramló hűtött
levegő miatt keletkezik a pára.
•• Ez a jelenség akkor fordul elő, ha
megemelkedik a szobahőmérséklet.
Víz csepeg a
kültéri egységből.
Fűtés üzemmód alkalmazása esetén
kondenzvíz csepeg a hőcserélőből.
•• Ha ezt tapasztalja, akkor egy vízleeresztő
tömlőt kell szerelni az alsó tálca alá.
Forduljon szakemberhez.
Zaj vagy rezgés
tapasztalható.
Az átváltó szelep működése miatt
a készülék elindulásakor vagy
leállásakor egy kattanás hallható.
Nyikorgó hang: A hirtelen
hőmérsékletváltozás miatti
zsugorodás vagy tágulás
következtében a beltéri egység
műanyag alkatrészei adják ki a
nyikorgó hangot.
Áramlás vagy fúvás hangja: A hang
a légkondicionálóban levő hűtőközeg
áramlása miatt keletkezik.
•• Ezek üzemszerű jelenségek. A
hanghatások meg fognak szűnni.
A beltéri egység
valamilyen szagot
áraszt.
A beltéri egységbe áramló levegővel
•• Ha a szag nem szűnik meg, ki kell cserélni
együtt a készülék különböző szagokat
a szűrőt. Ha a szűrőcsere sem segít, kérje
(például cigarettafüstöt) is beszívhat,
a szervizközpont segítségét a hőcserélő
amelyek később kiáramlanak a
kitisztításához.
készülékből
A légkondicionáló
nem fúj ki meleg
levegőt.
A fűtés üzemmód érvénybe lépésekor
a terelőlemez majdnem zárt
állapotban van, és annak ellenére,
hogy a kültéri egység működik, nem
áramlik ki levegő a készülékből.
•• Ez egy üzemszerű jelenség. Kérjük,
várja meg, amíg az egység elegendő
meleg levegőt hoz létre ahhoz, hogy
kiáramoltassa a beltéri egységen keresztül.
A kültéri egység jégtelenítő
üzemmódban működik.
•• Fűtés üzemmódban a külső hőmérséklet
csökkenése esetén jég/dér képződik
a tekercseken. A jégtelenítő funkció
használatakor a készülék eltávolítja
a jégréteget a tekercsről. A folyamat
befejezéséhez kb. 15 percre van szükség.
Túl alacsony a kültéri hőmérséklet.
•• Lehet, hogy magasabb fűtési fokozatra kell
állítani a készüléket.
MEGJEGYZÉS
•• Némelyik funkció bizonyos típusokban nem áll rendelkezésre.
MAGYAR
35
0HJMHJ\]pV
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising