LG | UT48H.NM1 | Owner's Manual | LG UT48H.NM1 Manuel utilisateur

LG UT48H.NM1 Manuel utilisateur
MAGYAR
SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
KLÍMABERENDEZÉS
• Kérjük, a készülék használatba vétele előtt teljesen olvassa el
ezt a szerelési kézikönyvet.
• A szerelést a nemzeti kábelezési előírásoknak megfelelően csak
erre felhatalmazott szakember végezheti.
• Miután gondosan elolvasta, őrizze meg ezt a felhasználói
kézikönyvet, hogy később is beletekinthessen.
TÍPUS: 4-UTAS MENNYEZETI KAZETTÁS
www.lg.com
Egyedi A típusú légkondicionáló szerelési kézikönyve
TARTALOM
Biztonsági óvintézkedések.................................................................................3
Felszerelési helyek ..............................................................................................6
A beltéri egység felszerelése .............................................................................6
Távvezérlő telepítése ........................................................................................10
A dekor panel (tartozék) felszerelése ..............................................................13
Tesztüzem...........................................................................................................15
Választható működés........................................................................................17
Az nyomás emelés beállítása...........................................................................25
2 Klímaberendezés
Biztonsági óvintézkedések
Biztonsági óvintézkedések
FIGYELEM
Ez a jel halál vagy súlyos sérülés lehetőségére figyelmeztet.
VIGYÁZAT
Ez a jel csak sérülés vagy anyagi kár lehetőségére figyelmeztet.
n A kézikönyvben használt jelek jelentése a következő.
Semmiképpen se tegye.
Feltétlenül kövesse az utasításokat.
FIGYELEM
n Felszerelés
Mindig végezze el a földelést.
Ne használjon sérült vagy meglazult hálózati csatlakozót, hálózati aljzatot vagy hálózati
kábelt.
• Egyébként áramütést szenvedhet. • Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A beltéri készülékre biztonságosan rögzítse az elektromos rész
fedelét, a kültéri készülékre
pedig a szervizpanelt.
Mindig szereljen fel levegőszivárgás-megszakítót és külön
kapcsolótáblát.
A készülék felszereléséhez mindig forduljon a szervizközponthoz vagy professzionális szerelő céghez.
• Egyébként tűz, áramütés, robbanás vagy sérülés keletkezhet.
Ne tároljon vagy használjon
éghető gázt vagy éghető anyagokat a készülék közelében.
• Ha a beltéri egység elektromos
• Ezek hiánya tüzet vagy áramütést • Ez tüzet okozhat, vagy a készülék
részének fedele és a kültéri egyokozhat.
meghibásodhat.
ség szervizpanelje nincs biztonságosan rögzítve, a por, víz stb.
miatt tűz vagy áramütés lehet a
következmény.
Ügyeljen arra, hogy a hosszú idejű használat
során a kültéri egység szerelőkerete ne rongálódhasson meg.
• Ez sérülést vagy balesetet okozhat.
Ön ne szerelje szét vagy javítsa a terméket.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Szerelési útmutató 3
MAGYAR
A felhasználó vagy más személy sérülésének, vagy vagyontárgyak károsodásának elkerülése érdekében be kell tartani az
alábbi előírásokat.
n A készülék felszerelése előtt feltétlenül olvassa el.
n Feltétlenül tartsa szem előtt az itt leírt figyelmeztetéseket, mert a biztonsággal kapcsolatos fontos részeket tartalmaznak.
n Az előírások figyelmen kívül hagyása miatti helytelen üzemeltetés sérülést vagy kárt okozhat.
Ezek súlyosságát az alábbiak jelzik.
Biztonsági óvintézkedések
A készüléket ne telepítse olyan helyre, ahonnan
leeshet.
• Ellenkező esetben személyi sérülés keletkezhet.
A kicsomagolás és szerelés során óvatosan járjon el.
• Az éles peremek sérülést okozhatnak.
Szivárgásvizsgálat vagy légtelenítés során használjon vákuumszivattyút vagy inert gázt (nitrogént).
Ne tároljon vagy használjon éghető gázt vagy sűrített levegőt, illetve oxigént.
Ez tüzet vagy robbanást okozhat.
• Fennáll a tűz, robbanás, halál vagy sérülés veszélye.
n Használat
A hálózati csatlakozóról más
készüléket ne használjon.
Ha a hálózati kábel megsérült,
ne használja.
A hálózati kábelt ne alakítsa át
és ne toldja meg.
• Ez a hőfejlődés miatt tüzet vagy
áramütést okozhat.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen, hogy üzem közben
ne húzódhasson ki a hálózati
kábel.
Ha a készülék különös hangot
ad, szag vagy füst jelenik meg,
csatlakoztassa le a hálózati
feszültségről.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A hálózati kábelt a csatlakozónál fogva csatlakoztassa le, és
nedves kézzel ne érintse a
kábelt.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ne kerüljön víz az elektromos
alkatrészekre.
• Egyébként tűz vagy áramütés
keletkezhet.
A hálózati kábel közelében ne
használjon melegítőszerszámot.
Működés közben ne nyissa ki a
beltéri/kültéri egység beszívónyílását.
• Egyébként áramütést szenvedhet
vagy a készülék meghibásodhat.
A hálózati kábelt a csatlakoznál
fogva húzza ki.
A szűrő eltávolításakor ne érintse meg a készülék fém alkatrészeit.
Ne lépjen rá a beltéri/kültéri készülékre és ne
helyezzen rá semmit.
• Ez a készülékek leesése miatt személyi sérülést
okozhat.
Ha a készülék víz alá kerül, keresse fel a hivatalos szakszervizt.
4 Klímaberendezés
• Ellenkező esetben tűz keletkezhet.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
• Ez áramütést okozhat és a készü- • Ellenkező esetben áramütést
lék meghibásodhat.
okozhat vagy a kábel megrongálódhat.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
A készülékek közelében ne
használjon nyílt lángot.
• Az éles peremek sérülést okozhatnak.
Ne tegyen nehéz tárgyat a hálózati kábelre.
• Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne léphessenek a
kültéri egységre.
• Egyébként a készülék leeshet és súlyos sérülést
okozhat.
Biztonsági óvintézkedések
VIGYÁZAT
n Felszerelés
• Ellenkező esetben vízszivárgás léphet fel.
A készülék felszerelése vagy javítása után
mindig ellenőrizze a gázszivárgást.
• Egyébként a készülék meghibásodhat.
A készüléket ne szerelje fel olyan helyen, ahol a
kültéri egység zaja vagy belőle kiáramló forró
levegő zavarhatja a szomszédságot, vagy kárt
okozhat.
• Ellenkező esetben vitába keveredhet a szomszédokkal.
A készüléket vízszintezve kell felszerelni.
• Ellenkező esetben rezgés és vízszivárgás léphet fel.
n Használat
Ne vigye túlzásba a hűtést és néha szellőztessen.
A tisztogatáshoz puha rongyot használjon. Ne
használjon agresszív tisztítószereket, viaszt vagy
higítót.
• Ellenkező esetben az eredmény egészségkárosodás
lehet.
• A légkondicionáló külseje megrongálódhat, megváltozhat a színe, vagy a felületén repedések keletkezhetnek.
Ne használja a készüléket speciális célokra, pl.
étel, precíziós eszközök, műalkotások stb. megóvására.
Ne torlaszolja el a be- vagy kilépő levegőáramot.
• Ezek megsérülhetnek.
• Ez balesetet okozhat és a készülék meghibásodhat.
Szerelési útmutató 5
MAGYAR
A biztonságos elvezetés érdekében szerelje fel
az elvezető csövet.
Felszerelési helyek
Felszerelési helyek
250 felett
1000 vagy kevesebb
500
vagy több
Álmennyezet panelje
300 vagy kevesebb
Mennyezet
Álmennyezet
panelje
1000
vagy több
• A készülék közelében ne legyen hőforrás vagy gőz.
• A levegőáramlás útjában ne legyen akadály.
• A levegőkeringésnek jónak kell lennie.
• Olyan helyen legyen, ahol az elvezetést könnyen
meg lehet oldani.
• Olyan helyen legyen, ahol megoldható a zaj elleni
védelem.
• Ne szerelje fel az ajtó közelében.
• Biztosítsa a nyilakkal jelölt távolságokat a faltól,
mennyezettől vagy más akadályoktól.
• A beltéri egység körül biztosítani kell a karbantartáshoz szükséges helyet.
300 vagy több
1. Beltéri egység
Kazettás-típus
500
vagy több
Egység: mm
Padló
A beltéri egység felszerelése
1. Kazettás-típus
875 (mennyezeti nyílás)
Mennyezet
787 (függesztőcsavar)
684 (függesztőcsavar)
Álmennyezet panelje
875 (mennyezeti nyílás)
840 egység
mérete
840 egység
mérete
671
Szintező
Egység: mm
VIGYÁZAT :
• Ez a légkondicionáló cseppvíz szivattyút
használ.
• Szintező használatával vízszintesen szerelje fel az egységet.
• A szerelés közben ügyeljen arra, hogy az
elektromos kábelek ne sérüljenek meg.
• Válassza ki és jelölje meg a rögzítőcsavarok és a csövezés nyílásának
helyét.
• Az elvezető tömlő irányának meghatározása után a rögzítőcsavarok
helyét úgy döntse el, hogy az elvezetés irányában enyhe dőlés legyen.
• A falban készítse el a horgonycsavar furatát.
h Kérjük, használja a mellékelt lapot vagy a
csomagolás alján található hullámpapírt.
vagy
Mellékelt lap
6 Klímaberendezés
A csomagolás aljából
származó hullámpapír.
A beltéri egység felszerelése
MEGJEGYZÉS
Mennyezet
Klímaberendezés
teste
M10 lapos
alátét (tartozék)
Álmennyezet panelje
Álmennyezet panelje
Rugós alátét
(M10)
M10 lapos
alátét (tartozék)
Anyacsavar
(W 3/8 vagy M10)
Szerelési
papírsablon
Állítsa be ugyanazt
a magasságot
• A következő alkatelemek opcionálisak.
① Függesztőcsavar - W 3/8 or M10
② Anya
- W 3/8 or M10
③ Rugós alátét
- M10
④ Lapos alátét
- M10
A papírsablon külső szélei
mentén nyissa fel az
álmennyezetet
• A csövezés furatát a külső oldal felé kissé ferdén,
Ø 70 méretű magfúróval készítse el.
Fal
Beltéri egység
VIGYÁZAT: Rögzítse a csavart és
az anyát, hogy a készülék ne
eshessen le.
A papírsablonnal
jelölje be a csavarokat
(4 darab)
Kültér
5~7mm
Anyacsavar
(W 3/8 vagy M10)
150mm
A csavar 40 mm-re
legyen a tartótól
Függesztőcsavar
(W 3/8 vagy M10)
Szerelési útmutató 7
MAGYAR
• A következő helyeken ne szerelje fel az egységet.
1. Étteremben vagy konyhában, ahol nagy mennyiségű olajos pára és liszt fordul elő. Ezek a hőcserélő teljesítményének csökkenését okozhatják, vízcsepegést idézhetnek elő, vagy a leeresztő szivattyú meghibásodhat. Ilyen esetekben a következőket tegye:
• Gondoskodjon arról, hogy a szellőztető ventilátor minden káros gázt el tudjon távolítani a helyről.
A légkondicionálót olyan távol szerelje fel a konyhától, hogy ne szívhassa be az olajos gőzt.
2. Ne szerelje fel a készüléket olyan
helyen, ahol sütőolaj vagy fémpor
Klímaberendezés
van jelen.
3. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol
gyúlékony gáz van jelen.
Tartson elegendő
4. Ne szerelje fel olyan helyen, ahol
távolságot
kártékony gáz van jelen.
A füstelszívó fedél
szellőztető ventilátorát
5. Ne szerelje fel nagyfrekvenciás
megfelelő kapacitással
használja.
generátor közelében.
Főzőfelület
A beltéri egység felszerelése
Beltéri egység cseppvíz csövezése
Csövezés anyaga: VP-25 polivinilklorid (PVC) cső
és csőszerelvények
• Az elvezetőcsövezést hőszigetelni kell.
• A felszálló elvezető csövet derékszögben, és a beltéri készüléktől legfeljebb 300 mm távolságban szerelje fel.
A felfelé
vezetés nem
megengedett.
Cs bilincs
Beltéri egység
Karbantartási
leereszt
csatlakozó
300 mm vagy kevesebb
1 -1.5m
700 vagy kevesebb
• Az cseppvíz csőnek lefelé kell lejtenie (1/50 – 1/100): a visszafolyás
megelőzése érdekében ne legyen emelkedés-lejtés a csövezésben.
• Az cseppvíz vezeték csatlakoztatásakor ne alkalmazzon nagy erőt a
beltéri egység elvezető csatlakozóján.
• A beltéri egység cseppvíz csatlakozójának külső átmérője 32 mm.
Felszálló elvezet cs
Fémbilincs (mellékelve)
Leereszt töml (mellékelve)
Hőszigetelő anyag: 8 mm-nél vastagabb polietilénhab.
Cseppvíz hálózat tesztje
A légkondicionáló cseppvíz szivattyúval juttatja el a vizet.
A cseppvíz szivattyú működésének teszteléséhez a következő eljárást kell használni:
• A csövet csatlakoztassa kívülre és a teszt végéig ideiglenesen
Hajlékony leereszt
Tápvíz
hagyja ott.
töml (tartozék)
• A hajlékony elvezetőtömlőbe öntsön vizet és ellenőrizze, hogy a
F
cseppvíz cs
csövezés nem szivárog-e.
• Az elektromos kábelezés befejezése után ellenőrizze az cseppCseppvíz
csatlakozó Ragasztott csatlakozás
víz szivattyú működését és zaját.
Ccseppvíz szivattyú
• A teszt befejezése után a rugalmas elvezető tömlőt csatlakozElvezet töml csatlakozása
Használja a cs bilincset (tartozék)
Flexible drain hose
tassa a beltéri egység cseppvíz csatlakozójára.
Csepp tálca
Függesztő
távolsága Függesztő tartó
Max
300mm drain
Flexible
hose1/50~1/100 lejtés
1~15m
Fémbilincs
Hajlékony elvezető tömlő
Max 700mm
VIGYÁZAT: A mellékelt rugalmas tömlőt ne görbítse meg és ne csavarja
meg. A meggörbített vagy megcsavart
tömlő vízszivárgást okozhat.
Szigetelés
Hőszigetelés
1. Használja a hűtőközeg csövek hőszigetelő anyagát, amelynek kiváló hőállósága és nedvesség szigatelése van (120 °C felett).
2. Óvintézkedések erősen párás környezetben:
Rögzítő szalag
(tartozék)
A légkondicionálót a „KS standard feltételek párával” előírásai
szerint tesztelték és hibátlannak találták. Ha azonban hosszú
ideig erősen párás környezetben működik (harmatpont:
Hűtőközeg
csövezés
Beltéri
nagyobb, mint 23 °C), pára csapódhat le rajta, ami csepegést
egység
okozhat. Ilyen esetben a következő eljárással növelje a szigeteHőszigetelés
lőanyag mennyiségét:
(tartozék)
• A szükséges hőszigetelő anyag… Adiabatikus üveggyapot, 10-20 mm vastag.
• Üveggyapot minden légkondicionálóhoz, amely a mennyezeten működik.
8 Klímaberendezés
A beltéri egység felszerelése
A kábelezés csatlakoztatása
A távvezérlő
kábele
A beltéri és a
kültéri egység közötti
csatlakoztató kábel
1
Vezérlődoboz fedele
(ebbe kell csatlakoztatni
az elektromos kábeleket)
1
VIGYÁZAT
A kültéri egységre csatlakoztatott hálózati kábelnek
teljesítenie kell a következ el írásokat (A berendezést a
nemzeti el írásoknak megfelel kábelekkel kell ellátni.)
A beltéri és kültéri egységet összeköt kábelnek
teljesítenie kell következ el írásokat (A berendezést a
nemzeti el írásoknak megfelel kábelekkel kell ellátni.)
NORMÁL KERESZTMETSZET
GN
/YL
20
teljesítmény (kW)
1 Fázis
3.5 / 5.0 / 6.0 / 7.0
2.5mm2
NORMÁL
KERESZTMETSZET
0,75 mm2
GN
/YL
20
mm
mm
Ha a hálózati kábel megsérül, akkor azt csak a gyártótól vagy a hivatalos szakszervizt l beszerezhet speciális kábellel vagy szerelvénnyel szabad kicserélni.
VIGYÁZAT:
A készülékhez csatlakoztatott hálózati kábelt a következő jellemzőknek
megfelelően kell megválasztani.
A hálózati kábelezés biztonsági előírásai
A hálózati csatlakozóblokkra csatlakoztatáshoz használjon hengeres sajtolható kábelvégeket.
Hengeres sajtolható kábelvég
Hálózati kábel
Ha ilyen nincs, tartsa be a következő előírásokat.
• A hálózati csatlakozóblokkra ne csatlakoztasson eltérő átmérőjű kábelvégeket.
(A hálózati kábelezés meglazulása rendellenes melegedést okozhat.)
• Azonos vastagságú kábelvégek csatlakoztatását a következő ábra szerint végezze.
FIGYELEM:
Ügyeljen arra, hogy a csatlakozósáv minden csavarja erősen meg
legyen szorítva.
Szerelési útmutató 9
MAGYAR
• Vegye le a vezérlődoboz fedelét és csatlakoztassa a távvezérlő kábelét, illetve a
beltéri egység tápkábeleit.
• A beltéri és kültéri egységek közötti elektromos csatlakoztatáshoz vegye le a
vezérlődoboz előlapját. (Távolítsa el a
csavarokat ①.)
• Kábelbilinccsel rögzítse a kábelt.
Távvezérlő telepítése
Távvezérlő telepítése
1. A távvezérlő alaplapját a megfelelő helyen rögzítse a falra a mellékelt csavarral.
- Az alaplapot ne görbítse meg, mert a felerősítés nem lesz megfelelő.
Ha van a falból kiemelkedő doboz, akkor arra illessze az alaplapot.
- Úgy szerelje fel a készüléket, hogy a készülék és a fal között ne legyen rés, így elkerülhető a készülék üzem
közbeni elmozdulása.
2. A vezetékes távvezérlő kábelét három irányban lehet vezetni.
- Felerősítési irány: falhoronyban, felül, jobb oldalon.
- Ha távvezérlő kábelét felül és jobb oldalon vezeti, akkor távolítsa el a kikönnyített részt.
h Távolítsa el a kikönnyített részt.
① Falhorony
② Felső kábelkivezetés
③ Jobb oldali kábelkivezetés
2
2
3
3
1
<Kábelkivezetések>
10 Klímaberendezés
Távvezérlő telepítése
3. A távvezérlő felső részét az ábra szerint
rögzítse a falra erősített alaplaphoz, majd
pattintsa a helyére az alsó részét.
<A csatlakoztatás sorrendje>
Ha leveszi a távvezérlőt az alaplapról, az ábra
szerint az alul található leválasztó nyílásba
dugjon egy csavarhúzót, majd jobbra elforgatva vegye le a távvezérlőt.
- Két leválasztó nyílás van.
Egyszerre csak az egyik nyílást használja.
- Ügyeljen arra, hogy a leválasztáskor
ne sértse meg a belső alkatrészeket.
Fal
előli
oldal
Fal
előli
oldal
<A leválasztás sorrendje>
Fal
előli
oldal
Fal
előli
oldal
4. A beltéri egységet és a távvezérlőt az összekötő kábellel kösse össze.
12V
Piros
Jel
Sárga
GND
Fekete
Ellenőrizze a csatlakozó megfelelő csatlakoztatását.
Összekötő kábel
Beltéri
egység
felé
5. Ha a vezetékes távvezérlő és a beltéri egység közötti távolság nagyobb mint 10
m, használjon hosszabbító kábelt.
VIGYÁZAT
A vezetékes távvezérlőt ne süllyessze a falba
(a hőmérséklet-érzékelő megrongálódhat).
A kábel ne legyen 50 méternél hosszabb
(ez kommunikációs hibát okozhat).
• Hosszabbító kábel használata esetén a távvezérlő és a beltéri egység oldalán is vigyázzon a csatlakozók
helyes csatlakoztatási irányára.
• A hosszabbító kábelt az ellenkező irányban nem lehet cs.atlakoztatni.
• A hosszabbító kábel jellemzői: 2 eres árnyékolt.
Szerelési útmutató 11
MAGYAR
- Úgy helyezze fel, hogy a távvezérlő és az alaplap között
körben sehol se legyen rés.
- A szerelőlemezre erősítés előtt rendezze el úgy a
kábeleket, hogy ne zavarják az áramköri elemeket.
Távvezérlő telepítése
Vezetékes távvezérlő felszerelése
• Mivel a helyiség hőmérséklet-érzékelője a távvezérlőben van, a megfelelő hőmérséklet fenntartása érdekében a
távvezérlő dobozát közvetlen napfénytől, nagy páratartalomtól és a hideg légáramlattól védett helyen kell felszerelni. A
távvezérlőt a talaj felett kb. 1,5 m-rel, jó levegőkeringésű, átlagos hőmérsékletű helyen szerelje fel.
Ne szerelje olyan helyre, ahol a következő hatások érhetik:
- Huzat, holttér az ajtók mögött és a sarkokban.
- Meleg vagy hideg levegő a csatornákból.
- A Nap vagy a készülékek sugárzó hője.
- Rejtett csövek és kémények.
- Nem ellenőrzött területek, pl. külső fal a távvezérlő mögött.
- A távvezérlőn 7-szegmenses LED-kijelző van. A kijelző jó láthatóságához a távvezérlőt az 1. ábra szerint
kell felszerelni.
(A standard magasság a padlószint felett 1,2~1,5 m.)
Közvetlen
napsütésnek kitett terület
Igen
Nem
TEMP
SET
Temp
Room
ION
FUNCT
SUB Preheaty
D
Heater Humidif
door
SPEE
AUTO Defrost Out 4
FAN
3
HI JET Filter 2
1
MED
23
LO
21
ZONE
ATION
19
OPER
17
Time
set
SWING
15
13
Program11
AUTO
09
n unit
07
05
Operatio03
Off
Timer
Onno.
Set
TEMP
SET
Temp
Room
ION
FUNCT
SUB Preheaty
D
Heater Humidif
door
SPEE
AUTO Defrost Out 4
FAN
3
HI JET Filter 2
1
MED
23
LO
21
ZONE
ATION
19
OPER
17
Time
set
SWING
15
13
Program11
AUTO
09
n unit
07
05
Operatio03
Timer
Off
Time
Onno.
Set
01
01
Time
Nem
1,5 méter
Nem
Fig.1 Typical locations for remote controller
12 Klímaberendezés
A dekoráló panel (tartozék) felszerelése
A dekoráló panel (tartozék) felszerelése
A dekoráló panelnek megfelelő felszerelési iránya van.
A dekoráló panel felszerelése előtt mindig távolítsa el a papírsablont.
MAGYAR
1. Távolítsa el a csomagolóanyagot és előlapból vegye ki a levegőbemeneti rácsot.
Mellső védőrács
2. A panel sarkairól vegye le a fedeleket.
Sarok fedele
3. Az ábra szerint a rögzítőkarmokat beillesztve tegye a helyére a panelt.
Horog
Horog
4. A panel átlós sarkain illesszen be két
csavart. Ne szorítsa meg teljesen a csavarokat. (A rögzítőcsavarok a beltéri egység dobozában találhatók.)
Ellenőrizze a beltéri egység falhoz képesti vízszintezését.
A magasságot az ábra szerint, a függesztő csavarokkal lehet beállítani.
Illessze be a másik két csavart is, és szorítsa meg az összes csavart.
Szerelési útmutató 13
A dekoráló panel (tartozék) felszerelése
5. Helyezze fel a sarkok fedeleit.
6. Csavarja ki a vezérlőpanel két csavarját.
Csavar
7. A kijelző csatlakozóját és a két levegőterelőt vezérlő csatlakozókat csatlakoztassa a beltéri egység NYÁK-jára.
Ezek jelölése a NYÁK-on:
Kijelző csatlakozója: CN-DISPLAY
Zsalu vezérlése: CN-VANE 1, 2
CN-VANE 1,2
CN-DISPLAY
8. Zárja le a vezérlődoboz fedelét.
9. Szerelje vissza a panelre a levegőbemeneti rácsot és a levegőszűrőt.
VIGYÁZAT: Feltétlenül szerelje fel a dekorációs panelt.
A hideg levegő szivárgása lecsapódást okoz. ⇨ Víz csepeg.
Jó példa
Rossz példa
Légkondicionáló
egység
Álmennyezet
panelje
Dekorációs panel
Illessze be a szigetel t (ezt a részt)
és ügyeljen arra, hogy a hideg leveg
ne szivároghasson.
14 Klímaberendezés
Légkondicionáló egység
Leveg
Hideg leveg
szivárog (nem jó)
Álmennyezet
panelje
Dekorációs
panel
Tesztüzem
Tesztüzem
1. A TESZTÜZEM ÓVINTÉZKEDÉSEI
VIGYÁZAT ① A tesztüzemet hűtés üzemmódban kell végezni, még fűtési szezonban is. Ha először fűtés üzemmódot használ, a kompresszor meghibásodhat. Ezért erre ügyelni kell.
② A tesztüzemnek legalább 5 percig hibamentesen kell lefolynia.
(A tesztüzem 18 perc múlva automatikusan kikapcsolódik.)
• A tesztüzem bármelyik gomb megnyomásával leáll.
A TELEPÍTÉS BEFEJEZÉSE UTÁN ELLENŐRIZZE A KÖVETKEZŐKET
• A munka befejezése után jegyezze fel a tesztüzem során mért adatokat és tárolja el.
• A mérendő értékek a szobahőmérséklet, a kültéri hőmérséklet, a beszívott levegő hőmérséklete, a
kimeneti levegő hőmérséklete, sebessége, mennyisége, a feszültség, az áram, rezgés és zaj,
üzemi nyomás, csövek hőmérséklete, kompresszor nyomása.
• A működéssel és megjelenéssel kapcsolatban ellenőrizze a következőket.
□Jó a levegőkeringés?
□Az elvezetés akadálytalan?
□A hőszigetelés teljes
(hűtő- és elvezető csövezés)?
□Szivárog valahol a hűtőfolyadék?
□A távvezérlő kapcsolója működik?
□Van hibás kábelezés?
□Van a csatlakozósávokon meglazult csavar?
M4......118N.cm{12kgf.cm} M5......196N.cm{20kgf.cm}
M6......245N.cm{25kgf.cm} M8......588N.cm{60kgf.cm}
2. A tápellátás csatlakoztatása
1. Megfelelően csatlakoztassa a hálózati kábelt a független tápellátásra.
• Kismegszakító szükséges.
2. Tizenöt percig vagy tovább működtesse a készüléket.
3. A teljesítmény kiértékelése
1. Mérje meg a bemeneti és a kimeneti
levegő hőmérsékletét.
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneti és
kimeneti levegő hőmérséklete közti
különbség nagyobb mint 8 °C (hűtés)
vagy fordítva (fűtés).
Hőmérő
Szerelési útmutató 15
MAGYAR
• A tápfeszültségnek a névleges érték 90%-ának kell lennie.
Egyébként a készüléket nem szabad használni.
Tesztüzem
VIGYÁZAT!: A fenti feltételek teljesítése után a következőképpen készítse
elő a kábelezést:
1) A légkondicionálót mindig külön, saját hálózati áramkörről táplálja.
Az elektromos kábelezés áramköri rajzát lásd a vezérlődoboz fedelének
belsején található címkén.
2) A tápellátás és az egység közé iktasson be kismegszakítót.
3) Az elektromos szerelvénydobozban a kábeleket rögzítő csavarok az
egység szállítása közben keletkező rezgés hatására meglazulhatnak.
Ellenőrizze, hogy ezek szorosan meg legyenek húzva. (Ha meglazultak, a
kábelek leéghetnek.)
4) A hálózati tápfeszültség adatai
5) Ellenőrizze, hogy a tápellátás terhelhetősége megfelelő-e.
6) Győződjön meg arról, hogy az indítófeszültség a típustáblán feltüntetett
névleges feszültség legalább 90%-a.
7) Ellenőrizze, hogy a kábelvastagság megfelel a tápellátási előírásban
megadott értékeknek.
(Különösen ügyeljen a kábelhossz és –keresztmetszet összefüggésére.)
8) Nedves vagy párás helyen mindig szereljen fel ÉV-relét.
9) A feszültségcsökkenés a következő hibákat okozhatja.
• A mágneskapcsoló rezgése, érintkezőinek megrongálódása, biztosító
leoldása, a túlterhelésvédelmi eszköz működésének zavara.
• A kompresszor nem kap megfelelő indítóteljesítményt.
10) Ha az alábbiak szerint kazetta és más típusú beltéri egységek kombinációját alkalmazza, akkor csak egy, a beltéri egységben található távvezérlőt használjon.
A kürtős típusú beltéri egység ESP értékének beállítása után a hálózati
tápellátás kikapcsolódik, ezután vegye ki a távvezérlőt.
ÁTADÁS
A kezelési kézikönyv használatával tanítsa meg a felhasználónak az üzemeltetési és karbantartási eljárásokat (levegőszűrő tisztítása, hőmérséklet szabályozása stb.).
16 Klímaberendezés
Választható működés
Választható működés
Telepítői beállítás - tesztüzem
MAGYAR
A készülék telepítése után tesztüzemet kell végezni.
A funkcióval kapcsolatos részleteket lásd a készülék használati útmutatójában.
pressing
button long for 3 seconds,
1 Ifit enters
into remote controller setter
setup mode.
- If pressing once shortly, it enters into
user setup mode. Please press more
than 3 seconds for sure.
- Please cancel the right and left of wind
direction for RAC product.
Function Code
Set
figure '01' blinks at the lower part
2 Setup
of indication window.
3 Press
button to start.
the test run, pressing the below
4 During
button will exit the test run.
- Select operation, temperature
up/down, wind flow control, wind
direction, start/stop button.
Szerelési útmutató 17
Választható működés
Telepítési beállítás - központi vezérlő címének beállítása
A központi vezérlés csatlakoztatásához ezt a funkciót kell használni.
A részletek a központi vezérlő használati útmutatójában olvashatók.
pressing
button long for 3
1 Ifseconds,
it enters into remote
controller setter setup mode.
- If pressing once shortly, it enters
into user setup mode. Please press
more than 3 seconds for sure.
into address setup mode by using
2 If entering
button, it indicates as picture below.
Indoor No.
Group No
Function Code
Group No. by pressing
3 Set
button.(0~F)
to Indoor No. setting option
4 Move
by pressing
button.
Indoor No. by pressing
5 Set
button.
6 Press
button to save.
button will exit settings mode.
7 Pressing
❈ After setup, it automatically gets out of
setup mode if there is no button input for
25 seconds.
❈ When exiting without pressing set button,
the manipulated value is not reflected.
18 Klímaberendezés
Választható működés
Telepítési beállítás - termisztor
Ez a beltéri hőmérséklet-érzékelő kijelölésének funkciója.
controller setter setup mode.
- If pressing once shortly, it enters
into user setup mode. Please press
more than 3 seconds for sure.
2
If moving to room temperature perception
sensor selection menu by pressing
button, it indicates as picture below.
Thermistor value by pressing
3 Set
button. (01: Remote Controller,
02: Indoor, 03: 2TH)
Function Code
4 Press
Thermistor setting
button to save.
button will exit settings mode.
5 Pressing
❈ After setup, it automatically gets out of
setup mode if there is no button input for
25 seconds.
❈ When exiting without pressing set button,
the manipulated value is not reflected.
<Termisztor-táblázat>
Hőmérséklet-érzékelő kijelölése
01 Távvezérlő
02 Beltéri egység
Hűtés
03 2TH
Fűtés
Funkció
Működés a távvezérlő hőmérséklet-érzékelőjével
Működés a beltéri egység hőmérséklet-érzékelőjével
Működés nagyobb hőmérséklettel, a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő hőmérsékletének összehasonlításával.
(Egyes készülékek kisebb hőmérséklettel működnek.)
Működés az alacsonyabb hőmérséklettel, a beltéri egység és a vezetékes távvezérlő hőmérsékletének összehasonlításával.
j A 2TH – termisztor funkció működése a készülék típusától függően eltérő.
Szerelési útmutató 19
MAGYAR
pressing
button long for 3
1 Ifseconds,
it enters into remote
Választható működés
Telepítési beállítás - mennyezet magasságának kiválasztása
Ez a funkció a ventilátor levegőmennyiségét állítja be a mennyezet magasságától függően (csak kazettás típus).
gombot 3 másodpercig nyomva
1 Atartva a távvezérlő
telepítési beállítás
üzemmódjába lehet lépni.
- Egyszer röviden megnyomva a
elhasználói beállítás üzemmód kapcsolódik be.
3 mp-nél hosszabb ideig tartsa nyomva a gombot.
2
A
gombot megnyomva a
mennyezetmagasság kijelölésének menüjébe
lehet lépni (lásd az alábbi ábrát).
állítsa be a mennyezet
3 Amagasságát.gombbal
(01:alacsony, 02:normál,
03:magas, 04:nagyon magas)
Funkciókód
4A
Termisztor beállítása
gombbal mentse a beállítást.
megnyomásával ki lehet lépni a beállításokból.
5 A❈ Ha a gomb
beállítás után 25 másodpercig nem nyom meg egy
gombot sem, a beállítás-üzemmód automatikusan
kikapcsolódik.
❈ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul be, a
módosított érték nem lép érvénybe.
<Mennyezet magasságának kiválasztási táblázata>
Mennyezet magassága
01 Alacsony
02 Normál
03 Magas
04 Szuper magas
Leírás
A beltéri levegőáramlási mennyiség csökkentése 1 fokozattal a normál szint alá
A beltéri levegőáramlási mennyiség beállítása a normál szintre
A beltéri levegőáramlási mennyiség növelése 1 fokozattal a normál szint fölé
A beltéri levegőáramlási mennyiség növelése 2 fokozattal a normál szint fölé
j A mennyezetmagasság beállítása csak egyes típusok esetén lehetséges.
j A beltéri egységtől függően előfordulhat, hogy a „szuper magas” beállítás nem használható.
j A részleteket lásd a készülék használati útmutatójában.
20 Klímaberendezés
Választható működés
Telepítési beállítás-csoportbeállítás
Csoportvezérlés vagy 2 távvezérlős vezérlés beállítása.
beállítás üzemmódjába lehet lépni.
- Egyszer röviden megnyomva a felhasználói
beállítás üzemmód kapcsolódik be. 3 mp-nél
hosszabb ideig tartsa nyomva a gombot.
2
A
gombot többször megnyomva a
master/slave választás menüjébe lehet lépni
(lásd az alábbi ábrát).
válassza a
3 Amaster/slavegombbal
lehetőséget.
(00:Slave, 01:Master)
Funkciókód
Master/slave érték
gombbal mentse a
4 Abeállítást.
gomb megnyomásával ki lehet lépni a
5 Abeállításokból.
❈ Ha a beállítás után 25 másodpercig nem nyom
meg egy gombot sem, a beállítás-üzemmód
automatikusan kikapcsolódik.
❈ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul
be, a módosított érték nem lép érvénybe.
Távvezérlő
Master
Slave
Funkció
A beltéri egységet a csoportvezérlés master távvezérlője vezérli.
(A kiszállításkori beállítás „master”.)
Csoportvezérlés esetén az egyetlen master kivételével minden távvezérlőt
slave-re kell állítani.
h A részleteket lásd a „Csoportvezérlés” c. részben.
• Csoportvezérlés esetén előfordulhat, hogy az alapbeállítások (gyenge/közepes/erős levegőáramlás, távvezérlő zárolása, idő és más funkciók) nem működnek.
Szerelési útmutató 21
MAGYAR
3 másodpercig
1 Anyomvagombot
tartva a távvezérlő telepítési
Választható működés
Telepítési beállítás - jelfogó-érintkező üzemmódjának beállítása
A jelfogó-érintkező csak akkor használható, ha a jelfogóegységet külön megvásárolja és felszereli.
pressing
button long for 3
1 Ifseconds,
it enters into remote
controller setter setup mode.
- If pressing once shortly, it enters
into user setup mode. Please press
more than 3 seconds for sure.
pressing
button repeatedly, it moves to
2 Ifremote
controller dry contact mode setup
menu as picture below.
Dry contact setting by
3 Select
pressing button.
(00 : Automatic, 01 : manual)
Function Code
4 Press
Dry Contact
setting value
button to save.
button will exit settings mode.
5 Pressing
❈ After setup, it automatically gets out of
setup mode if there is no button input for
25 seconds.
❈ When exiting without pressing set button,
the manipulated value is not reflected.
▶ Mi a jelfogó-érintkező?
A szállodai kulcskártyához és a testérzékelőhöz hasonlóan egy kapcsolót működtető jelet ad ki
és ez vezérli (KI/BE) a klímaberendezést..
• A részletek a használati útmutatójában olvashatók.
22 Klímaberendezés
Választható működés
Telepítési beállítás - Celsius/Fahrenheit átkapcsolás
Ezzel a funkcióval Celsius és Fahrenheit fok kijelzésre lehet átváltani.
(Csak az USA számára optimalizálva.)
beállítás üzemmódjába lehet lépni.
- Egyszer röviden megnyomva a
felhasználói beállítás üzemmód
kapcsolódik be. 3 mp-nél hosszabb
ideig tartsa nyomva a gombot.
többször megnyomva
2 Aválasszagombot
a 12 funkciókódot.
Funkciókód
Üzemmód-váltás értéke
Pl.) Fahrenheit beállítása
jelölje ki a
3 Ahőmérsékletgombbal
mértékegységét.
(00: Celsius , 01: Fahrenheit)
gombbal mentse vagy törölje a
4 Abeállítást.
kiléphet, vagy a
5 Arendszergombbal
25 másodperc múlva
automatikusan kilép, ha Ön egy
gombot sem nyom meg.
hA
csökken.
gombot Fahrenheit módban többször megnyomva a hőmérséklet 2 fokkal nő vagy
Szerelési útmutató 23
MAGYAR
3 másodpercig
1 Anyomvagombot
tartva a távvezérlő telepítési
Választható működés
Telepítési beállítás –opcionális funkciók beállítása
Beltéri egység funkcióinak beállítása levegőtisztító / fűtő / párásító / fel-le legyező rács / szellőztető készlet / segédfűtés újonnan telepítése vagy eltávolítása után.
3 másodpercig
1 Anyomva,gombot
tartva a távvezérlő telepítési
beállítás üzemmódjába lehet lépni.
- Egyszer röviden megnyomva a felhasználói
beállítás üzemmód kapcsolódik be. 3 mp-nél
hosszabb ideig tartsa nyomva a gombot.
gombot többször megnyomva a
2 Afunkciókódok
között lehet lépkedni (lásd az
alábbi ábrát).
Funkció
Kód
Plazma tisztítás
20
Elektromos melegítő 21
Páramentesítés
22
Légterelő
23
Szellőztető készlet
24
Segédfűtés
25
gombbal jelölje ki
3 Aaz üzemmódok
állapotát.
(00: nincs telepítve,
01: telepítve)
Funkciókód
Pillanatnyi állapot
4 Abeállítást.gombbal mentse a
gomb megnyomásával ki lehet lépni a
5 Abeállításokból.
❈ Ha a beállítás után 25 másodpercig nem nyom
meg egy gombot sem, a beállítás-üzemmód
automatikusan kikapcsolódik.
❈ Ha a „set” gomb megnyomása nélkül zárul
be, a módosított érték nem lép érvénybe.
24 Klímaberendezés
Az E.S.P. nyomás emelés beállítása
Az E.S.P. nyomás emelés beállítása
Ez a funkció dönti el a légáramlás erősségét minden légáramlás-szinten, és a telepítés egyszerűsítését szolgálja.
MAGYAR
• Az ESP helytelen beállítása esetén a légkondicionáló hibásan működhet.
• Ezt a beállítást csak tanúsított szakember végezheti el.
3 másodpercig
1 Anyomvagombot
tartva a távvezérlő telepítési
beállítás üzemmódjába lehet lépni.
- Egyszer röviden megnyomva a felhasználói
beállítás üzemmód kapcsolódik be. 3 mp-nél
hosszabb ideig tartsa nyomva a gombot.
a
gombbal belép az ESP
2 Ha
beállításának menüjébe, a következő
kép jelenik meg.
ESP fokozat
Funkciókód
ESP érték
Funkciókód,
ESP kód
ESP érték
ventilátor-fokozatot a
3 Az ESP gombbal
lehet kijelölni.
(01: nagyon alacsony, 02: alacsony,
03: közepes, 04: magas,
05: nagy teljesítmény)
ESP beállításéra a
4 Az
lehet továbblépni.
gombbal
(A kiszállításkori
beállítás 000).
ESP érték beállításához nyomja meg
5 Az
a
gombot.
(Az ESP értéke 1-255 lehet,
ahol 1 a legkisebb és 255 a
legnagyobb.)
• Ha a készülék ESP értékét nagyon gyenge légáramlás vagy nagy teljesítmény nélkül
állítja be, a készülék nem működhet.
Szerelési útmutató 25
26 Klímaberendezés
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising