LG | 22MP67VQ | User guide | LG 22MP67VQ Mode d'emploi

LG 22MP67VQ Mode d'emploi
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LED LCD MONITOR
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
szükség lehet rá.
LED LCD MONITOR MODELL
22MP67D 23MP67D
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
www.lg.com
2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOM
MAGYAR
HUN
3
LICENC
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
4
Kicsomagolás
6
A készülék részei és gombjai
24
- -Picture
26
- -General
27
- -Auto Configuration
28
- -Reset
29
- -Picture Mode
30
HIBAELHÁRÍTÁS
7
- A joystick gomb használata
8
A monitor mozgatása és felemelése
9
A monitor beállítása
32
MŰSZAKI ADATOK
9
- A talpazat felszerelése
40
Előre beállított üzemmódok (felbontás)
10
- A tartótalp leszerelése
40
Bekapcsolásjelző
11
- Felszerelés asztalra
41
MEGFELELŐ TESTTARTÁS
41
Megfelelő testtartás a monitor használa-
11
- Kábeltartó használata
13
- Felszerelés falra
14
A MONITOR HASZNÁLATA
14
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
14
- D-SUB kábel
14
- DVI-D kábel
14
- HDMI kábel
15
Csatlakoztatás AV eszközhöz
15
- HDMI-csatlakozás
16
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
16
- Perifériás eszközök csatlakoztatása
17
AZ LG MONITORSZOFTVER
TELEPÍTÉSE
17
A Screen Split (Képernyőmegosztás)
19
A Color Pairing LG Color Cloning
21
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
22
Beállítások testreszabása
22
- Menübeállítások
22
- -Quick Settings
telepítése
tához.
42
CUD ( COLOR UNIVERSAL
DESIGN) TANÚSÍTÁS
LICENC
3
22MP67HQ 22MP67VQ 23MP67HQ 23MP67VQ 24MP67HQ 24MP67VQ 27MP67HQ 27MP67VQ
HUN
MAGYAR
LICENC
Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.lg.com weboldalra.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC
in the United States and other countries.
Az alábbi tartalom csak az európai piacon árult, és az ErP rendeletnek megfeleltetni kívánt képernyőre
vonatkozik:
* A képernyő beállítása értelmében, amennyiben nem módosítja a kijelzőt, akkor az a bekapcsolást követő
4 óra múlva kikapcsol.
* A beállítás letiltásához kapcsolja “Ki” az OSD menü “Automatic Standby (Automatikus készenlét)” pontját.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta. Az
útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
CD (Használati útmutató) /
kártya
22MP67D
23MP67D 24MP67VQ
DVI-D kábel
D-SUB kábel
(Ez a kábel nem minden ország- 22MP67D 23MP67D 24MP67VQ
22MP67D 23MP67D 24MP67VQ
ban része a csomagnak.)
22MP67VQ 23MP67VQ 27MP67VQ
22MP67VQ 23MP67VQ 27MP67VQ
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
22MP67VQ 23MP67VQ 27MP67VQ
vagy
Tápkábel
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Állványtest
Talpazat
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Kábeltartó
Két csavar
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
HDMI kábel
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
(Ez a kábel nem minden
országban része a csomagnak.)
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
5
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
yy A termékkel együtt szállított tartozékok a modelltől függően eltérőek lehetnek.
yy Az útmutatóban található termékjellemzők vagy a tartalom a termék funkcióinak továbbfejlesztése
miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
HUN
MAGYAR
yy A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem
hagyott tartozékokat.
yy A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
6
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A készülék részei és gombjai
MAGYAR
HUN
Bekapcsolás jelző
yy Be: bekapcsolt állapot
yy Ki: kikapcsolt állapot
(Joystick gomb)
Csatlakozópanel (Lásd a köv. oldalt:14~16)
MEGJEGYZÉS
yy A joystick gomb a monitor alján található.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
7
A monitor funkcióit egyszerűen vezérelheti a joystick gomb megnyomásával vagy az ujjával balra/jobbra
elmozdítva azt.
Alapfunkciók
◄/►
Bekapcsolás
Nyomja meg a joystick gombot egyszer az ujjával a monitor
bekapcsolásához.
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick gombot egyszer az
ujjával a monitor kikapcsolásához.
Hangerő
A hangerőt a joystick gombot balra/jobbra mozgatva szabályozhatja.
szabályozása
HUN
MAGYAR
A joystick gomb használata
8
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
A monitor mozgatása és
felemelése
yy Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort,
nehogy megkarcolódjon.
Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor
mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt
a karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve
formától és mérettől függetlenül biztonságosan
szállíthassa.
yy A monitort szállítás előtt az eredeti
dobozában vagy csomagolásában ajánlatos
elhelyezni.
yy A monitor mozgatása vagy felemelése előtt
húzza ki a tápkábelt és az összes többi
kábelt.
yy Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne
fogja meg a panelt.
yy A monitor mozgatásakor kerülje az erős
rázkódást vagy rezgést.
yy A monitor mozgatásakor tartsa azt
függőleges helyzetben, és ne fordítsa a
monitort az oldalára, illetve ne döntse oldalra.
FIGYELEM
yy Lehetőleg ne érintse meg a monitor
képernyőjét. Ellenkező esetben károsodhat
a képernyő vagy a képek előállításához
használt képpontok.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
9
A monitor beállítása
HUN
MAGYAR
A talpazat felszerelése
1 Képernyővel lefelé fektesse le a monitort.
FIGYELEM
yy A karcolások elkerülése érdekében takarja
le a képernyőt egy puha ruhával.
2 Ellenőrizze, hogy jó irányban áll-e az állvány
(eleje, hátulja), majd szerelje fel az állványtestet a talp rögzítőelemére.
Csavarozzon két csavart a Állványtest hátuljába.
4 Rögzítse a Cable holder-t (Kábeltartó).
Kábeltartó
Csavarok
FIGYELEM
Állványtest
3
Talapzat rögzítőeleme
1 Helyezze a stand base-t (Talpazat) a stand
body (Állványtest) kampójába.
Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat, kárt tehet a monitorban. A készülék
garanciája nem vonatkozik az így okozott
kárra.
2 Húzza meg jobbra a csavart.
FIGYELEM
Ez károsíthatja az állvány lábát, ezért legyen
óvatos.
Talpazat
Állványtest
10
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A tartótalp leszerelése
MAGYAR
HUN
1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé.
4 Vegye ki a két csavart a Állványtest hátuljá-
ból.
Az ábrán látható módon szerelje le az állványtestet a talp rögzítőeleméről.
FIGYELEM
yy A karcolások elkerülése érdekében takarja
le a képernyőt egy puha ruhával.
2
1 Fordítsa el a csavart balra.
2 Távolítsa el a Talpazat.
Csavarok
Állványtest
2
2
Talapzat rögzítőeleme
Állványtest
Talpazat
3 Az ábrának megfelelően helyezze a kezét a
cable holder (kábeltartó) job rovátkájába, majd
húzza ki a cable holder-t (kábeltartó) a készletről való leválasztáshoz.
Kábeltartó
FIGYELEM
yy A dokumentumban látható illusztrációk általános eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák
eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
yy Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy
csak a talpánál fogja. Ilyenkor az állvány
kicsúszhat a monitorból, és személyi sérülést
okozhat.
yy Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne
érjen a képernyőhöz. A képernyőre kifejtett erő
annak sérülését okozhatja.
yy Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt,
annak joystick gombja instabillá teheti a
monitort vagy adott esetben hozzájárulhat
annak leeséséhez. A monitor leesése kárt
okozhat a készülékben és személyi sérülés
kockázatával is járhat. Emellett, a joystick
gomb is elromolhat.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Felszerelés asztalra
3 A monitor bekapcsolásához nyomja meg a
függőleges helyzetbe.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a
faltól (legalább) 10 cm helyet.
FIGYELEM
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a monitort máshová helyezi. Különben fennáll az áramütés
veszélye.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Kábeltartó használata
2 Csatlakoztassa az adaptert és a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatba.
(19 V
)
Kábeltartó
(19 V
)
HUN
MAGYAR
monitor alján található joystick gombot.
1 Emelje fel a monitort és állítsa az asztalon
vagy
11
12
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A Kensington biztonsági rendszer használata
FIGYELMEZTETÉS
MAGYAR
HUN
A képernyő szögének beállításakor ne fogja
meg a monitorkeret alját az ábrán látható
módon, ellenkező esetben megsérülhetnek az
ujjai.
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitor hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz, illetve az asztalhoz.
A képernyő szögének beállításakor ne érjen
hozzá és ne nyomja be a képernyőt.
Ne tartsa a készüléket az alábbi képen látható
módon. A monitor leválhat a tartóállványról, és
sérülést okozhat.
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer opcionális
tartozék. A legtöbb elektronikai szaküzletben
beszerezheti.
MEGJEGYZÉS
A legkényelmesebb látószög beállításához
döntse a képernyőt max. +20 fokkal hátra, vagy
max. -3 fokkal előre.
3
Előre
Hátra
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
yy Falra szerelés (A x B)
Felszerelés falra
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ha a monitort a falra kívánja rögzíteni, erősítse a
fali csatlakozót (választható tartozék) a készülék
hátfalához.
Ha a monitort az opcionális fali tartókonzollal szereli fel, gondosan rögzítse azt, nehogy leessen.
1 Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat
használ, sérülhetnek a monitor belső részei.
2 Ha nem megfelelő csavarokat használ, a termék
sérülhet, és leeshet a felszerelt helyzetéből. Ilyen
esetben az LG nem vállal felelősséget.
Falra szerelés (A x B)
Szabványos
csavar
Csavarok
száma
Fali
rögzítőlap
(opcionális)
22MP67D 23MP67D
22MP67HQ 23MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ
24MP67HQ
24MP67VQ
75 x 75
4
RW120
B
FIGYELEM
yy Először válassza le a tápkábelt, és csak azt
követően mozgassa és szerelje fel a monitort. Különben fennáll az áramütés veszélye.
yy Ha a monitort a mennyezetre vagy ferde
falra szereli, az leeshet és súlyos személyi
sérülést okozhat.
yy Csak az LG által jóváhagyott fali tartókonzolt használjon, és kérjen segítséget a helyi
forgalmazótól vagy szakembertől.
yy Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat,
mert azzal károsíthatja a monitort, ami a
garancia semmissé válását eredményezi.
yy Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali tartókonzolokat használjon. A
garancia nem terjed ki a helytelen használat
vagy nem megfelelő tartozék használata által
okozott károkra és sérülésekre.
yy A csavar hosszának a hátulsó fedél külső
felületétől 8 mm alattinak kell lennie.
Falra szerelési alátét
Hátsó fedél
Falra szerelési alátét
Hátsó fedél
Standard csavar
27MP67HQ
Max.8mm
27MP67VQ
100 x 100
M4 x L10
A
HUN
MAGYAR
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább
10 cm helyet a készülék minden oldalán, valamint
a készülék és a fal között. A részletes útmutatót
kérje a forgalmazótól; lásd a döntött rögzítést lehetővé tevő opcionális fali tartókonzol felszerelési és
beállítási útmutatóját.
Modell
13
MEGJEGYZÉS
yy Csak a VESA-szabvány csavarspecifikációjában felsorolt csavarokat használjon.
yy A fali tartókonzol készlet a szerelési útmutatót
és a szükséges alkatrészeket tartalmazza.
yy A fali tartókonzol opcionális. A kiegészítő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezheti
be.
yy A csavarok hossza az adott fali tartókonzoltól
függ. Ügyeljen rá, hogy megfelelő hosszúságú
csavarokat használjon.
yy További információkat a tartókonzolhoz mellékelt útmutatóban talál.
14
A MONITOR HASZNÁLATA
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
yy A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
*Plug & Play: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
egy számítógép felismerjen egy, a felhasználó által hozzá csatlakoztatott és bekapcsolt
eszközt annak beállítása, illetve felhasználói
beavatkozás nélkül.
D-SUB kábel
DVI-D kábel
Továbbítja a digitális videojeleket a számítógépről a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz egy DVI kábellel, az alábbi ábrákon látható módon.
22MP67D 23MP67D 22MP67VQ
23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
Továbbítja az analóg videojeleket a számítógépről
a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz a mellékelt D-sub 15 tűs jelkábellel,
az alábbi ábrákon látható módon.
DVI OUT
PC
HDMI kábel
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön PCjéről a Monitorra. Kösse össze a PC-t és a Monitort egy HDMI kábellel a következő ábráknak megfelelően.
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
RGB OUT
PC
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
MEGJEGYZÉS
yy Macintosh D-Sub jelbemeneti kábel csatlakozó használata esetén
yy Mac adapter
Apple Macintosh használata esetén egy
külön csatlakoztatható adapterre van szükség a mellékelt kábel 15 tűs nagy sűrűségű
(3 sor) D-SUB VGA csatlakozójának 15 tűs
2 soros csatlakozóvá alakításához.
MEGJEGYZÉS
yy HDMI PC használata esetén kompatibilitási
problémát okozhat.
A MONITOR HASZNÁLATA
FIGYELEM
Csatlakoztatás AV
eszközhöz
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön AV
eszközeiről a monitorra. Kösse össze az AV-t és a
monitort egy HDMI kábellel az alábbi ábra szerint.
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
MEGJEGYZÉS
yy Ha két számítógépet szeretne használni a monitorral, csatlakoztassa a jelkábelt
(D-SUB/�������������������������������
DVI-D/�������������������������
HDMI) megfelelően a monitorhoz.
yy Ha hideg környezetben kapcsolja be a monitort, a képernyő vibrálhat. Ez a jelenség nem
rendellenes.
yy Piros, zöld és kék pöttyök jelenhetnek meg a
képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
MEGJEGYZÉS
yy HDMI PC használata esetén kompatibilitási
problémát okozhat.
HUN
MAGYAR
yy Csatlakoztassa a bemeneti
jelkábelt, és szorítsa meg a
csavaroknak az óra járásával
megegyező irányban történő
elforgatásával.
yy Ne nyomogassa hosszan a képernyőt az ujjaival, mert az a képernyő átmeneti torzulását
eredményezi.
yy Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a
képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
15
16
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás külső
eszközökhöz
Perifériás eszközök csatlakoztatása
A fejhallgató portok segítségével csatlakoztassa a
perifériás eszközöket a monitorhoz.
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
(külön kapható)
MEGJEGYZÉS
yy A perifériás eszközök külön kaphatók.
yy Előfordulhat, hogy a ferde dugójú kábelek
nem férnek el, ezért ha lehetséges, használjon egyenes dugókat.
Hajlított típus
Egyenes típus
MEGJEGYZÉS
yy A kiszolgáló számítógép beállításaitól függően lehet, hogy a fejhallgatók vagy hangszórók nem fognak megfelelően működni.
AZ LG MONITOR SOFTWARE TELEPÍTÉSE
17
AZ LG MONITORSZOFTVER TELEPÍTÉSE
Helyezze be a csomagban található használati útmutató CD-t a számítógép CD-meghajtójába, majd
telepítse az LG Monitor Software programot.
1 Állítsa be alapértelmezett böngészőnek az
Internet Explorert.
2 A CD főképernyőjén kattintson az „Screen Split
_LG Color Cloning” elemre. Amikor megjelenik
a fájlletöltési ablak, kattintson a [Run] (Futtatás)
gombra. (A fájlletöltési ablak az operációs
rendszertől és az Internet Explorer verziójától
függően többféle lehet, de a telepítési eljárás
ugyanaz.)
FIGYELEM
yy Windows 7 & Windows 8 esetén szükség van
Service Pack 1 vagy újabb szervizcsomagra.
3 A telepítés folytatásához járjon el a megjelenő
utasítások szerint.
4 A License Agreement (Licencszerződés)
képernyőn jelölje be az „I accept the terms
of the agreement” (Elfogadom a szerződés
feltételeit) négyzetet, majd kattintson a [Next]
(Tovább) gombra.
HUN
MAGYAR
A Screen Split (Képernyőmegosztás) telepítése
18
AZ LG MONITOR SOFTWARE TELEPÍTÉSE
5 Az Screen Split beszerelés a lentiek alapján
indul:
6 A telepítés befejeztével indítsa újra a rendszert.
MAGYAR
HUN
MEGJEGYZÉS
yy Screen Split: Ez a program automatikusan
megosztja a program ablakát, az igényeknek
megfelelően.
A jelzőműszer kiválasztása csak bővített
megjelenítésben támogatott.
Ez a program a Windows 7 & Windows 8
támogatja.
MEGJEGYZÉS
A Screen Split futtatásakor a számítógép
képernyőjének jobb alsó sarkában, a tálcán
megjelenik a Screen Split ikonja [ ].
Kattintson jobb gombbal a Screen Split ikonjára, majd válassza ki a kívánt elrendezést.
AZ LG MONITOR SOFTWARE TELEPÍTÉSE
19
A Color Pairing LG Color Cloning
1 Telepítéshez kövesse az utasításokat.
4 A LG Color Cloning megkezdi a telepítést az
alábbiak szerint.
2 Jelölje be az I accept the terms of the
agreement (Elfogadom a szerződési feltételeket)
jelölőnégyzetet a License Agreement
(Licencszerződés) képernyőn, majd kattintson a
Next (Tovább) gombra.
5 Kattintson a befejezés gombra.
6 A telepítés befejezésekor indítsa újra a
3 Kattintson az install (Telepítés) gombra.
rendszert.
HUN
MAGYAR
Helyezze be a csomagban található használati útmutató CD-t a számítógép CD-meghajtójába, majd
telepítse az LG Monitor Software programot.
A telepítési képernyő képei csak referenciaként szolgálnak. A tényleges telepítési képernyő képek modelltől
függően eltérhetnek.
20
AZ LG MONITOR SOFTWARE TELEPÍTÉSE
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
HUN
yy LG Color Cloning: Ez a program
összeilleszti két monitor színminőségét és
fényerejét az okostelefonja segítségével.
MEGJEGYZÉS
yy Kattintson duplán a LG Color Cloning ikonra
az Asztalon a LG Color Cloning alkalmazás
indításához.
yy A LG Color Cloning funkció használatáshoz
egyszerre kell futtatnia mint a “LG Color
Cloning” Windows alkalmazást, mint pedig a
“LG Color Cloning” androidos alkalmazást.
yy A támogatott okostelefonokért és grafikai
kártyákért nézze meg a LG Color Cloning
súgóját.
A LG COLOR CLONING ALKALMAZÁS
TELEPÍTÉSE (ANDROID)
1. Nyissa meg androidos telefonján a
playstore-t.
2. Válassza ki a playstore-ban a “LG Color Cloning”
alkalmazást.
yy A QR-kód leolvasása esetén a “LG Color
Cloning” Windows alkalmazás első oldalán
megnyithatja a “LG Color Cloning” androidos
alkalmazás letöltési oldalát.
yy Részletekért nézze meg a LG Color Cloning
súgóját
.
3. Kattintson a “Telepítés” gombra.
A “LG Color Cloning” alkalmazás telepítésének befejezésekor az “Alkalmazás”-nál
megjelenik a LG Color Cloning ikon.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
21
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
A főmenü aktiválása
Bekapcsolás jelző
Joystick gomb
Gomb
Menüállapot
Leírás
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Kilépés a főmenüből
(A gomb lenyomva tartásával kikapcsolható a monitor:
A monitort így bármikor kikapcsolhatja, akkor is, amikor
aktív a képernyőmenü)
◄
►
▲
▼
Főmenü letiltva
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
A monitor hangerejének beállítása.
22MP67D
23MP67D
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
A menüfunkciók megnyitása.
Főmenü letiltva
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
A monitor hangerejének beállítása.
22MP67D
23MP67D
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Bemenet módosításra szolgál.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Belép a picture mode (kép üzemmód) funkcióba.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
A monitor kikapcsolása.
A fő menüfunkciók
Főmenü
Leírás
Menu (Menü)
A képernyőbeállítások konfigurálása.
Picture Mode
Válassza ki a kép módot a legjobb megjelenítési hatás eléréséhez.
Input
Te tudod működtetni a bemeneti jel változását.
• Mikor két rábemenő jelek egyűtt vannak kötve, és kiválassza
a beviteli menüt, a bemeneti jel (D-SUB / DVI-D / HDMI) lessz
megváltozva sorrendben.
• Ha csak egy bemeneti jel van, a rendszer automatikusan érzékeli
azt. Az alapértelmezett beállítás a D-SUB.
Monitor Off
(Monitor Ki)
A monitor kikapcsolása.
Exit (Kilépés)
Kilépés a főmenüből.
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé (▲/▼) és balra/jobbra (◄/►) az opciók beállításához.
3 Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való kilépéshez.
22
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítások testreszabása
MAGYAR
HUN
Menübeállítások
-Quick Settings
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Quick
Settings > Brightness elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü ������������
> Quick Settings
Brightness
Contrast
Volume
Funkció
A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.
A hangerő beállítása.
22MP67HQ 22MP67VQ
MEGJEGYZÉS
23MP67HQ 23MP67VQ
yy Mozgassa a joystick button-t (joystick gombot) le ( ) a Hangerő menüben a Némítás funkció engedélyezéséhez/letiltásához.
24MP67HQ 24MP67VQ
27MP67HQ 27MP67VQ
Ratio
A képernyő arányának beállítása
SMART ENERGY
SAVING
Wide (Széles)
A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől
függetlenül.
Original (Eredeti)
A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
High
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát
takaríthat megmagas hatékonyságú funkció.
Low
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát
takaríthat megalacsony hatékonyságú funkció.
Off (KI)
SMART ENERGY SAVING kikapcsolása.
MEGJEGYZÉS
yy Lehet, hogy a kijelző ugyanúgy fog kinézni Széles és Eredeti opciónál az ajánlott felbontás mellett
(1920×1080).
yy A váltott soros jelben a képarány ki van kapcsolva.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
23
MEGJEGYZÉS
546 mm
(21,5 “)
584 mm
(23 “)
604 mm
(23,8 “)
685 mm
(27 “)
SMART SAVING (High)
4 W/h
4 W/h
4 W/h
5 W/h
SMART SAVING (Low)
2 W/h
2 W/h
2 W/h
3 W/h
yy A megtakarítási adatok a paneltől függenek. Vagyis az értékek panelenként és panel forgalmazónként
különböznek.Annak függvényében, hogy a SMART ENERGY SAVING High vagy Low, a képernyő
fényereje a forrástól függően magasabb vagy alacsonyabb lesz.
yy Az LG a „sugárzott videojel” segítségével számította ki ezeket az értékeket.
(beleértve a sugárzott videót: IEC 62087)
yy A SMART SAVING a SMART ENERGY SAVING funkció segítségével megtakarítható energiát jelöli.
yy Ha a SMART ENERGY SAVING (OKOS ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS) opció High (Magas) vagy Low
(Alacsony), a Picture Mode (Kép üzemmód) automatikusan Custom (Egyéni) lesz, a Color Wizard
(Színvarázsló) pedig automatikusan Off (Ki) lesz.
HUN
MAGYAR
yy TOTAL POWER REDUCTION (TELJES ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉS): Megtakarított
energia a monitor használata közben.
y
y TOTAL CO2 REDUCTION (TELJES CO2 CSÖKKENTÉS): A TOTAL POWER REDUCTION (TELJES
ENERGIAFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉS) megváltoztatása CO2-re.
y
y SAVING DATA (MEGTAKARÍTÁSI ADATOK) (W/h)
24
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
-Picture
MAGYAR
HUN
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick gombot,
majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Picture
elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a
joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Picture
Picture Mode
Color wizard
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
Reader 1
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz. Ha
fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Reader 2
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha fényesebbre
szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Photo
Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Game
Optimalizálja a képernyőt a játékhoz.
Red
Üzemmód olyan felhasználóknak, akik nem látják a piros színt. Így a színvak
weakness felhasználók könnyedén megkülönböztethetik a pirosat.
Green
Üzemmód olyan felhasználóknak, akik nem látják a zöld színt. Így a színvak
weakness felhasználók könnyedén megkülönböztethetik a zöldet.
Off
Olyan üzemmód, amikor a Color Wizard ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
yy A “Color wizard” (Színvarázsló) funkció nem tartozik a CUD tanúsítvány hatálya alá.
yy Ez egy segédeszköz színvak felhasználók számára. Ezért, ha a képernyő nézése nem kényelmes,
kapcsolja ki ezt a funkciót.
yy Ez a funkció bizonyos képeknél nem tud megkülönböztetni bizonyos színeket.
yy Ha a Color Wizard (Színvarázsló) nem Off (Ki), a SMART ENERGY SAVING (OKOS ENERGIAMEGTAKARÍTÁS) Off (Ki) lesz, a Picture Mode (Kép üzemmód) pedig automatikusan Custom (Egyéni)
lesz.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
P i c t u r e Picture
Adjust
SUPER
RESOLUTION+
25
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó
kristálytiszta képeket kíván. HQ videó vagy játék esetén
megfelelő.
Middle
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó magas
és alacsony módok közötti képeket akar kényelmesen
nézni. UCC vagy SD videó esetén megfelelő.
Low
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó sima
és természetes képekre vágyik. Lassan mozgó képeknél
vagy állóképeknél megfelelő.
Off
Válassza ezt az opciót mindennapos használatra. A
SUPER RESOLUTION+ ki van kapcsolva ebben a
módban.
Sharpness
(Képélesség)
A másodlagos képernyő élességének beállítása.
Black Level (Fekete
szint)
Beállíthatja a kontrasztot (csak HDMI esetén).
yy Kontraszt: a videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín, amelyet
a monitor képes megjeleníteni.
22MP67HQ 22MP67VQ
23MP67HQ 23MP67VQ
24MP67HQ 24MP67VQ
27MP67HQ 27MP67VQ
High
(Magas)
A képernyő képe világosabbá válik.
Low
(Alacsony)
A képernyő képe sötétebbé válik.
Response Time
(Válaszidő)
A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő sebessége
alapján. Normál környezet esetén ajánlott a Normal (Normál) használata.
Gyorsan mozgó kép esetén ajánlott a High (Magas) használata.
22MP67HQ 22MP67VQ Ha a beállítás High (Magas), a képek beéghetnek.
23MP67HQ 23MP67VQ
24MP67HQ 24MP67VQ
27MP67HQ 27MP67VQ
Over Scan
22MP67HQ 22MP67VQ
23MP67HQ 23MP67VQ
High (Magas) A válaszidőt High (Magas) értékre állítja be.
Middle
(Közepes)
A válaszidőt Middle (Közepes) értékre állítja be.
Low
(Alacsony)
A válaszidőt Low (Alacsony) értékre állítja be.
Off (Ki)
A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.
A kimeneti kép elrendezésének beállítása DTV időzítéshez HDMI
inputnál (csak HDMI inputnál). Javasoljuk a felülszkennelés funkció
bekapcsolását AV berendezés csatlakoztatásakor.
24MP67HQ 24MP67VQ
27MP67HQ 27MP67VQ
Color
Gamma
Állítsa be saját gamma értékét a monitoron: Gamma 0 (Gamma 0),
Gamma 1 (Gamma 1), Gamma 2 (Gamma 2), Off (Ki). A magas gamma
értékek fehéres képet jelenítenek meg, az alacsony gamma értékek
pedig feketés képeket jelenítenek meg.
Ha a felhasználó nem akarja módosítani a gammát, válassza a Gamma
Ki lehetőséget.
Color Temp
(színhőmérséklet)
A gyári alapértelmezett beállítás színtelítettségének kiválasztása.
Warm (Meleg): Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Medium (Közepes): A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő
színtelítettségét.
Cool (Hűvös): Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Custom (Egyéni)
Red (Piros)
Green (Zöld)
Blue (Kék)
Six Color (Hat szín)
A kép színének testreszabása a vörös, zöld és kék
színek használatával.
Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek
azáltal, hogy beállítja a hat szín színtelítettségét és telítettségét (Red_
Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue,
Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation), valamint menti a
beállításokat.
*Hue (Színárnyalat): A képernyő színárnyalatának beállítása.
*Saturation (Szaturáció): A képernyő szaturációjának beállítása. Minél
alacsonyabb az érték, annál kevésbé telítettek és világosak a színek.
Minél magasabb az érték, annál inkább telítettek és sötétek a színek.
Reset(Alapbeállítás)
Display
A színtelítettség alapértelmezett beállításokra való visszaállítása.
Horizontal A kép balra és jobbra mozgatásához.
Vertical
A kép felfelé és lefelé mozgatásához.
Clock
A képernyő hátterében látható függőleges sávok vagy csíkok csökkentése. A vízszintes
képernyőméret is megváltozik. Phase
A kijelző fókuszának beállítása. Ezzel eltávolíthatja a vízszintes képzajokat, és tisztítja vagy élesíti
az alakok képét.
HUN
MAGYAR
High
26
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
-General
MAGYAR
HUN
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja
meg a monitor alján található joystick gombot, majd lépjen
be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az General elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő
utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄
irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > General
Language (Nyelv)
Power LED
(Tápellátás LED)
Leírás
A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.
Be-/kikapcsolja a monitor első oldalán lévő tápellátásjelzőt.
On (Be) A tápellátásjelző automatikusan bekapcsol.
Off (Ki) A tápellátásjelző automatikusan kikapcsol.
Automatic Standby
22MP67HQ 22MP67VQ
23MP67HQ 23MP67VQ
A monitor egy bizonyos idő után automatikusan készenléti módba vált.
24MP67HQ 24MP67VQ
27MP67HQ 27MP67VQ
Resolution
A felhasználó beállíthatja a kívánt felbontást.
Ez az opció cask akkor engedélyezett, ha számítógépe képernyőjének felbontása a
következő.
MEGJEGYZÉS
A funkció csak akkor kerül kikapcsolásra, ha számítógépe képernyőjének felbontását az
alábbira állítja, kivéve a számítógép rossz kimeneti felbontását.
22MP67D
23MP67D
24MP67HQ
27MP67HQ
22MP67HQ
23MP67HQ
24MP67VQ
27MP67VQ
22MP67VQ
23MP67VQ
1024x768, 1280x768, 1360x768,
1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
OSD Lock
(Képernyőmenü
lezárása)
Megakadályozza a billentyűzettel történő téves bevitelt.
On (Be) A billentyűzettel történő bevitel ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
Minden funkció le van tiltva, kivéve az OSD Lock (Képernyőmenü lezárása) mód és az
Exit (Kilépés) gomb a Brightness (Fényerő), a Contrast (Kontraszt), a Volume (Hangerő),
az Input (Bemenet) és a General funkciókhoz.
Off (Ki)
A billentyűzettel történő bevitel be van kapcsolva.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
27
-Auto Configuration
HUN
MAGYAR
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a
monitor alján található joystick gombot, majd lépjen be a Menu
(Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Auto Configuration
elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő
utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek
beállításához mozgassa a joystick gombot ◄ irányba vagy
nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Auto Configuration
Leírás
Do you want to Auto confuguration?
Yes
Használja az Auto configuration (Automatikus konfigurálás) opciót az optimális
kijelzőhöz D-SUB alatt.
Cancel
Kiválasztás törlése.
MEGJEGYZÉS
yy Ez a funkció csak analóg bemenetnél engedélyezett.
28
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
-Reset
MAGYAR
HUN
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Reset
elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Reset
Leírás
Do you want to reset your settings?
Reset
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
Cancel
Kiválasztás törlése.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
29
-Picture Mode
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Joystick gomb >
Picture Mode
Picture Mode
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
Reader 1
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz. Ha
fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Reader 2
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha fényesebbre
szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Photo
Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Game
Optimalizálja a képernyőt a játékhoz.
MEGJEGYZÉS
yy Ha a Picture Mode (Kép üzemmód) non-Custom (Nem egyéni), a SMART ENERGY SAVING
(OKOS ENERGIA-MEGTAKARÍTÁS) és a Color Wizard (Színvarázsló) automatikusan Off (Ki)
lesz.
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Lépjen a Picture Mode elemre a joystick gombot ▲ állásba
mozgatva.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő
utasításokat követve.
30
HIBAELHÁRÍTÁS
MAGYAR
HUN
HIBAELHÁRÍTÁS
Mielőtt segítséget hívna, ellenőrizze a következőket.
Nem jelenik meg kép
yy Ellenőrizze, és nézze meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a fali aljzatba.
Világít a bekapcsolást jelző fény?
yy Nyomja meg a bekapcsológombot.
A bekapcsolás jelző vibrál?
yy Ha a képernyő energiatakarékos módban van, próbálja meg elmozdítani az egeret, vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten a
képernyő aktiválásához.
yy Próbálja meg bekapcsolni a számítógépet.
Lát „OUT OF RANGE” (TARTOMÁ- yy Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógéptől (videokártyától)
NYON KÍVÜL) üzenetet a képerérkező jel a képernyő vízszintes vagy függőleges frekvenciatartonyőn?
mányán kívülre esik. Az útmutató „Műszaki adatok” fejezete alapján
konfigurálja újra a képernyőt.
Lát „����������������������������
NO SIGNAL�������������������
” üzenetet a képer- yy Ha a monitor 5 percen át "No-Signal" módban van, a monitor DPM
nyőn?
módba kapcsol.
Csatlakoztatva van a képernyő
tápkábele?
Nem tudja vezérelni az OSD egyes funkcióit?
Megjelenik az „OSD LOCKED”
(OSD LEZÁRVA) üzenet a MENU
(MENÜ) gomb megnyomásakor?
Nem tudja kiválasztani az OSD
egyes menüit?
yy Rögzítheti az aktuális vezérlési beállításokat, megakadályozva azok
akaratlan módosítását.
yy Bármikor kioldhatja az OSD vezérlőit az OSD zármenübe való belépéssel és az elemek kikapcsolásával.
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő helyzete nem megfelelő.
A képernyő hátterében függőleges
sávok vagy csíkok láthatók.
Vízszintes zaj jelenik meg a képen,
vagy a karakterek nem jelennek
meg tisztán.
yy Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
yy Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
yy Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
yy Ellenőrizze a Vezérlőpult ► Kijelző ► Beállítások pontot és állítsa a
kijelzőt az ajánlott felbontásra, vagy állítsa a kijelző képét ideális beállításra. A színbeállítást állítsa 24 bitesnél magasabbra (valódi szín).
HIBAELHÁRÍTÁS
31
FIGYELEM
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő egyszínű vagy a színe
rendellenes.
A képernyő villog.
yy Ellenőrizze a jelkábel megfelelő csatlakoztatását, és szükség esetén
csavarhúzóval szorítsa meg.
yy Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően be van helyezve
a nyílásba.
yy Állítsa a színbeállítást több mint 24 bitre (true color) a Control Panel
► Settings (Vezérlőpult ► Beállítások) menüben.
yy Ellenőrizze, hogy a képernyő összefűzés módba van-e állítva, és ha
igen, állítsa be az ajánlott felbontást.
Lát „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor érzékelése) üzenetet?
Telepítette a képernyő
illesztőprogramját?
yy Feltétlenül telepítse a képernyő illesztőprogramját a képernyőhöz
kapott, és az illesztőprogramot tartalmazó CD (vagy hajlékony lemez)
segítségével. Az illesztőprogramot letöltheti a weboldalunkról is: http://
www.lg.com.
yy Feltétlenül ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play
funkciót.
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
Kijelző villog
Ha nem a javasolt időzítést állította
be ?
yy A képernyő villog, ha a HDMI 1080i 60/50 Hz időzítést választja.
Kérjük, állítsa az időzítést a javasolt 1080P értékre.
HUN
MAGYAR
yy Ellenőrizze a Control Panel ► Display ► Settings (Vezérlőpult ► Megjelenítés ► Beállítások)
menüben, hogy a frekvencia vagy a felbontás beállítását módosították-e. Amennyiben módosították,
állítsa vissza a videokártyát az ajánlott felbontásra.
yy Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, előfordulhat, hogy a betűk torzítva
jelennek meg, és a képernyő elhomályosul, egy része nem látszik vagy torz. Feltétlenül az ajánlott
felbontás legyen kiválasztva.
yy A beállítási mód számítógépenként és operációs rendszerenként eltérő lehet, és előfordulhat, hogy
a videokártya nem támogatja az adott felbontást. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a
videokártya gyártójához.
32
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
MŰSZAKI ADATOK
22MP67D 22MP67HQ 22MP67VQ
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
Képernyő típusa
Képpont távolság
54,6 cm (21,5") sík képernyős aktív mátrixos TFT
LCD Matt bevonat
Látható átló mérete: 54,6 cm
0,248 mm x 0,248 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 21 W (ENERGY STAR® standard) *
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
50 cm x 40,7 cm x 20,5 cm
50 cm x 30,6 cm x 5,2 cm
Tömeg
2,9 kg
Döntési tartomány
-3° és 20° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 °C és 35 °C között
10 % és 80 % között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
5 % és 90 % között, nem kondenzálódó
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
* Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének bejegyzett védjegye az
USA-ban.
MŰSZAKI ADATOK
Videobemenet
Plug & Play
Vízszintes frekvencia
22MP67HQ
22MP67VQ
30 kHz és 83 kHz
(automatikus)
30 kHz és 61 kHz
(automatikus)
Függőleges frek- 56 Hz és 75 Hz
vencia
(D-SUB)
56 Hz és 75 Hz
(DVI-D)
56 Hz és 61 Hz
(HDMI)
Bemeneti forma Külön szink
digitális
Jelbemenet
15 tűs D-SUB csatlakozó
DVI-D csatlakozó
(digitális)
HDMI csatlakozó
●
●
●
●
●
●
Bemeneti forma
RGB analóg (0,7
Vp-p/ 75 ohm)
digitális
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DDC 2B(analóg)
●
●
●
DDC 2B(digitális)
●
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
HUN
MAGYAR
22MP67D
Szink. bemenet
33
34
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
MŰSZAKI ADATOK
23MP67D 23MP67HQ 23MP67VQ
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
Képernyő típusa
Képpont távolság
58,4 cm (23") sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
Látható átló mérete: 58,4 cm
0,265 mm x 0,265 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 21 W (ENERGY STAR® standard) *
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
53,3 cm x 42,6 cm x 20,5 cm
53,3 cm x 32,4 cm x 5,2 cm
Tömeg
3,2 kg
Döntési tartomány
-3° és 20° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 °C és 35 °C között
10 % és 80 % között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
5 % és 90 % között, nem kondenzálódó
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
* Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének bejegyzett védjegye az
USA-ban.
MŰSZAKI ADATOK
Videobemenet
Plug & Play
Vízszintes frekvencia
23MP67HQ
23MP67VQ
30 kHz és 83 kHz
(automatikus)
30 kHz és 61 kHz
(automatikus)
Függőleges frek- 56 Hz és 75 Hz
vencia
(D-SUB)
56 Hz és 75 Hz
(DVI-D)
56 Hz és 61 Hz
(HDMI)
Bemeneti forma Külön szink
digitális
Jelbemenet
15 tűs D-SUB csatlakozó
DVI-D csatlakozó
(digitális)
HDMI csatlakozó
●
●
●
●
●
●
Bemeneti forma
RGB analóg (0,7
Vp-p/ 75 ohm)
digitális
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DDC 2B(analóg)
●
●
●
DDC 2B(digitális)
●
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
HUN
MAGYAR
23MP67D
Szink. bemenet
35
36
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
MŰSZAKI ADATOK
24MP67HQ 24MP67VQ
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
Képernyő típusa
Képpont távolság
60,4 cm (23,8") sík képernyős aktív mátrixos TFT
LCD Matt bevonat
Látható átló mérete: 60,4 cm
0,2745 mm x 0,2745 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 21 W (ENERGY STAR® standard) *
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
54,2 cm x 42,9 cm x 20,5 cm
54,2 cm x 32,8 cm x 5,2 cm
Tömeg
3,1 kg
Döntési tartomány
-3° és 20° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 °C és 35 °C között
10 % és 80 % között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
5 % és 90 % között, nem kondenzálódó
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
* Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének bejegyzett védjegye az
USA-ban.
MŰSZAKI ADATOK
37
Vízszintes frekvencia
●
●
Függőleges frekven- 56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
cia
56 Hz és 75 Hz (DVI-D)
●
●
56 Hz és 61 Hz (HDMI)
Külön szink
digitális
15 tűs D-SUB csatlakozó
●
●
●
●
●
●
●
●
Bemeneti forma
Videobemenet
30 kHz és 83 kHz (automatikus)
30 kHz és 61 kHz (automatikus)
Jelbemenet
●
DVI-D csatlakozó (digitális)
Bemeneti forma
Plug & Play
DDC 2B(analóg)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
digitális
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DDC 2B(digitális)
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
HUN
MAGYAR
24MP67HQ 24MP67VQ
Szink. bemenet
38
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
MŰSZAKI ADATOK
27MP67HQ 27MP67VQ
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
Képernyő típusa
Képpont távolság
68,5 cm (27") sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
Látható átló mérete: 68,5 cm
0,3114 mm x 0,3114 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 24 W (ENERGY STAR® standard) *
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
61,4 cm x 47,0 cm x 20,5 cm
61,4 cm x 36,9 cm x 5,2 cm
Tömeg
4,6 kg
Döntési tartomány
-3° és 20° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 °C és 35 °C között
10 % és 80 % között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
5 % és 90 % között, nem kondenzálódó
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
* Az ENERGY STAR® az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynökségének bejegyzett védjegye az
USA-ban.
MŰSZAKI ADATOK
39
Vízszintes frekvencia
●
●
Függőleges frekven- 56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
cia
56 Hz és 75 Hz (DVI-D)
●
●
56 Hz és 61 Hz (HDMI)
Külön szink
digitális
15 tűs D-SUB csatlakozó
●
●
●
●
●
●
●
●
Bemeneti forma
Videobemenet
30 kHz és 83 kHz (automatikus)
30 kHz és 61 kHz (automatikus)
Jelbemenet
●
DVI-D csatlakozó (digitális)
Bemeneti forma
Plug & Play
DDC 2B(analóg)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
digitális
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DDC 2B(digitális)
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
HUN
MAGYAR
27MP67HQ 27MP67VQ
Szink. bemenet
40
MŰSZAKI ADATOK
Előre beállított üzemmódok (felbontás)
MAGYAR
HUN
D-SUB/DVI-D IDŐZÍTÉS
22MP67D 22MP67HQ 22MP67VQ 23MP67D 23MP67HQ
23MP67VQ 24MP67HQ 24MP67VQ 27MP67HQ 27MP67VQ
Megjelenítési módok
(felbontás)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekven- Polaritás
cia (Hz)
(V/F)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Ajánlott üzemmód
HDMI IDŐZÍTÉS
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
Gyári támogatási mód
(előbeállított mód)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Ajánlott üzemmód
Bekapcsolásjelző
Üzemmód
LED színe
Bekapcsolt mód
Fehér (Csak 15 másodperc)
Készenléti mód
Fehéren villogó
Kikapcsolt mód
Ki
HDMI
MEGFELELŐ TESTTARTÁS
41
Megfelelő testtartás a monitor használatához.
Állítsa be úgy
a monitort, és
legyen olyan a
testtartása, hogy
az optimális megtekintési szögből
lássa a képeket.
Finoman tegye a
kezét a billentyűzetre,
a karját a könyökénél
hajlítsa be, és tartsa
az alkarját vízszintesen.
Úgy állítsa be a monitort,
hogy a fény ne tükröződjön vissza rajta.
HUN
MAGYAR
MEGFELELŐ TESTTARTÁS
42
Color Universal Design
MAGYAR
HUN
CUD ( COLOR UNIVERSAL DESIGN)
TANÚSÍTÁS
Az Univerzális színdizájn egy felhasználó orientált optimális színminta- vagy karakteralak dizájn, hogy az
információk pontosan továbbításra kerüljenek minden emberhez.
Az OSD Menüt és a Felhasználói kézikönyvet úgy terveztük, hogy figyelembe vettük a színvak személyek
szükségleteit, hogy azokat ők is kényelmesen használhassák.
Ami az OSD Menüt és a Felhasználói kézikönyvet illeti, az LG Electronics megfelelt a non-profit Univerzális
Dizájn Szervezet (CUDO) Szín tanúsításán.
Mi a CUD jel?
Az Univerzális színdizájn jelet a non-profit Univerzális Színdizájn Szervezettől (CUDO) kapja, ha a monitor
tanúsítottan megkönnyíti az információk továbbítását színvak személyek részére, figyelembe véve a
színmintákat és a karakteralakokat.
A CUDO hivatalos weboldala: http://www.cudo.jp/summary/cudo_e
Declaration of Conformity
Trade Name: LG
Model : 22MP67D,22MP67HQ,22MP67VQ
23MP67D,23MP67HQ,23MP67VQ
24MP67HQ,24MP67VQ
27MP67HQ,27MP67VQ
Responsible Party: LG Electronics Inc.
Address : 1000 Sylvan Ave. Englewood Cliffs
NJ 07632 U.S.A
TEL: 201-266-2534
*above information is only for USA FCC Regulatory
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el
a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen.
A KÉSZÜLÉK típuskódja és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra lenne szükség.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
ENERGY STAR is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE
U. S. A.,Inc. has determined that this
product meets the ENERGY STAR
guidelines for energy efficiency.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising