LG | 23MP68VQ-P | User guide | LG 22MP68VQ-P Mode d'emploi

LG 22MP68VQ-P Mode d'emploi
Használati Útmutató
LED LCD Monitor
(LED Monitor*)
*Az LG LED monitorok LED-háttérvilágítású LCD monitorok.
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
szükség lehet rá.
LED LCD monitor (LED monitor) típuslista
22MP68VQ
23MP68VQ
24MP68VQ
27MP68VQ
www.lg.com
2
TARTALOM
MAGYAR
HUN
LICENC-------------------------------
3
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS--- 4
--Kicsomagolás------------------------------------Támogatott illesztőprogramok és szoftverek---A készülék részei és gombjai--------------------A monitor mozgatása és felemelése------------A monitor beállítása ----------------------------
A MONITOR HASZNÁLATA------
4
5
6
8
9
14
--Csatlakoztatás személyi számítógéphez------ 14
--Csatlakoztatás AV eszközhöz----------------- 15
--Csatlakoztatás külső eszközökhöz------------ 16
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA-17
--Beállítások testreszabása--------------------- 18
Menübeállítások
-Quick Settings
-Picture
-General
-Auto Configuration
-Reset
HIBAELHÁRÍTÁS------------------
25
MŰSZAKI ADATOK---------------
27
--Előre beállított üzemmódok (felbontás)------ 31
--Bekapcsolásjelző------------------------------- 31
3
HUN
MAGYAR
LICENC
Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.lg.com weboldalra.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az alábbi tartalom csak az európai piacon árult, és az ErP rendeletnek megfeleltetni kívánt képernyőre
vonatkozik:
* A képernyő beállítása értelmében, amennyiben nem módosítja a kijelzőt, akkor az a bekapcsolást követő
4 óra múlva kikapcsol.
* A beállítás letiltásához kapcsolja “Ki” az OSD menü “Automatic Standby (Automatikus készenlét)” pontját.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta. Az
útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
CD / kártya
D-SUB kábel
(Ez a kábel nem minden
országban része a csomagnak.)
DVI-D kábel
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
vagy
Tápkábel
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Állványtest
FIGYELEM
Talpazat
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Kábeltartó
HDMI kábel
(Ez a kábel nem minden
országban része a csomagnak.)
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
22MP67VQ
23MP67VQ
27MP67VQ
megőrzése
érdekében
ne24MP67VQ
használjon
jóvá nem
A készülék biztonságosságának és élettartamának
yy
hagyott tartozékokat.
A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károkra és sérüléyy
sekre.
MEGJEGYZÉS
A termékkel együtt szállított tartozékok a modelltől függően eltérőek lehetnek.
yy
Az útmutatóban található termékjellemzők vagy a tartalom a termék funkcióinak továbbfejlesztése
yy
miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
5
Támogatott illesztőprogramok és szoftverek
Illesztőprogramok és szoftverek
Telepítési prioritás
22MP68VQ , 23MP68VQ
24MP68VQ , 27MP68VQ
Monitor illesztőprogramja
Ajánlott
O
OnScreen Control
Ajánlott
O
HUN
MAGYAR
Letöltheti és telepítheti a legfrissebb verziót az LGE honlapjáról (www.lg.com).
6
A készülék részei és gombjai
MAGYAR
HUN
Joystick gomb/Bekapcsolás jelző
yy Be: bekapcsolt állapot
yy Ki: kikapcsolt állapot
A joystick gomb használata
A monitor funkcióit egyszerűen vezérelheti a joystick gomb megnyomásával vagy az ujjával balra/jobbra
elmozdítva azt.
Alapfunkciók
◄/►
Bekapcsolás
Nyomja meg a joystick gombot egyszer az ujjával a monitor
bekapcsolásához.
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick gombot egyszer az
ujjával a monitor kikapcsolásához.
Hangerő
A hangerőt a joystick gombot balra/jobbra mozgatva szabályozhatja.
szabályozása
MEGJEGYZÉS
yy A joystick gomb a monitor alján található.
7
A készülék részei és gombjai
HUN
MAGYAR
Bemeneti csatlakozó
8
MAGYAR
HUN
A monitor mozgatása és
felemelése
Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor
mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt
a karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve
formától és mérettől függetlenül biztonságosan
szállíthassa.
FIGYELEM
Lehetőleg ne érintse meg a monitor
yy
képernyőjét. Ellenkező esetben károsodhat
a képernyő vagy a képek előállításához
használt képpontok.
yy A monitort szállítás előtt az eredeti
dobozában vagy csomagolásában ajánlatos
elhelyezni.
yy A monitor mozgatása vagy felemelése előtt
húzza ki a tápkábelt és az összes többi
kábelt.
yy Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne
fogja meg a panelt.
yy Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt,
annak joystick gombja instabillá teheti a
monitort vagy adott esetben hozzájárulhat
annak leeséséhez. A monitor leesése kárt
okozhat a készülékben és személyi sérülés
kockázatával is járhat. Emellett, a joystick
gomb is elromolhat.
yy Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort,
nehogy megkarcolódjon.
yy A monitor mozgatásakor kerülje az erős
rázkódást vagy rezgést.
yy A monitor mozgatásakor tartsa azt
függőleges helyzetben, és ne fordítsa a
monitort az oldalára, illetve ne döntse oldalra.
9
A monitor beállítása
HUN
MAGYAR
A talpazat felszerelése
A tartótalp leszerelése
1
1
Állványtest
Talpazat
1
Állványtest
1
2
FIGYELEM
Talpazat
1
A karcolások elkerülése érdekében takarja
yy
le a képernyőt egy puha ruhával.
2
2
3
3
Állványtest
3
Talpazat
3
3 tarthatja a zárnyelvet egy
* Ha nehéz lehúzni,
apró, laposfejű csavarhúzóval vagy egyéb lapos
eszközzel, és úgy szétszedheti, az alábbi ábra
szerint.
3
10
FIGYELEM
MAGYAR
HUN
A dokumentumban látható illusztrációk általáyy
nos eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák
eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy
yy
csak a talpánál fogja. Ilyenkor az állvány
kicsúszhat a monitorból, és személyi sérülést
okozhat.
yy Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne
érjen a képernyőhöz. A képernyőre kifejtett erő
annak sérülését okozhatja.
yy Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt,
annak joystick gombja instabillá teheti a
monitort vagy adott esetben hozzájárulhat
annak leeséséhez. A monitor leesése kárt
okozhat a készülékben és személyi sérülés
kockázatával is járhat. Emellett, a joystick
gomb is elromolhat.
Felszerelés asztalra
1 Emelje fel a monitort és állítsa az asztalon függőleges helyzetbe.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 100 mm helyet.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
2 Csatlakoztassa az adaptert és a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatba.
vagy
11
3 A monitor bekapcsolásához nyomja meg a
monitor alján található joystick gombot.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELEM
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a monitort máshová helyezi. Különben fennáll az áramütés veszélye.
Kábeltartó használata
A képernyő szögének beállításakor ne érjen
hozzá és ne nyomja be a képernyőt.
Ne tartsa a készüléket az alábbi képen látható
módon. A monitor leválhat a tartóállványról, és
sérülést okozhat.
Kábeltartó
MEGJEGYZÉS
A legkényelmesebb látószög beállításához
döntse a képernyőt max. +15 fokkal hátra, vagy
max. -2 fokkal előre.
Előre
Hátra
HUN
MAGYAR
A képernyő szögének beállításakor ne fogja
meg a monitorkeret alját az ábrán látható
módon, ellenkező esetben megsérülhetnek az
ujjai.
12
A Kensington biztonsági rendszer használata
MAGYAR
HUN
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitor hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz, illetve az asztalhoz.
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer opcionális
tartozék. A legtöbb elektronikai szaküzletben
beszerezheti.
13
Falra szerelés
Falra szerelés (A x B)
yy
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
A monitor falra szereléséhez csatlakoztassa a
(külön beszerezhető) fali tartókonzolt a monitor
hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol
biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.
1 Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat
használ, sérülhetnek a monitor belső részei.
2 Ha nem megfelelő csavarokat használ, a termék
sérülhet, és leeshet a felszerelt helyzetéből. Ilyen
esetben az LG nem vállal felelősséget.
Modell
Falra szerelés (A
x B)
Szabványos csavar
Csavarok száma
Fali rögzítőlap
(opcionális)
22MP68VQ
23MP68VQ
24MP68VQ
75 x 75
27MP68VQ
A
4
LSW 149
B
FIGYELEM
yy Az áramütés elkerülése érdekében húzza
ki a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja
vagy szereli.
yy Ha a monitort a plafonra vagy ferde falra
szereli fel, akkor a monitor leeshet, ami
sérülést okozhat. Eredeti LG falikonzolt
használjon. További információkért keresse
fel a legközelebbi kereskedést vagy
szakképzett szerelőt.
yy Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a
csavarokat, az a monitor károsodását
okozhatja. A készülék garanciája nem
vonatkozik az így okozott kárra.
yy VESA szabványnak megfelelő fali rögzítőt és
csavarokat használjon. A készülék garanciája
nem vonatkozik a nem megfelelő tartozékok
használata miatt bekövetkező károkra.
yy A csavar hosszának a hátulsó fedél külső
felületétől 8 mm alattinak kell lennie.
Falra szerelési alátét
Hátsó fedél
Falra szerelési alátét
Hátsó fedél
Standard csavar:
100 x 100
M4 x L10
HUN
MAGYAR
A megfelelő légáramlás érdekében a monitort
legalább 100 mm távolságra szerelje fel a faltól, és
minden oldalon hagyjon kb. 100 mm szabad helyet.
Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a
legközelebbi márkakereskedéshez. A döntött
fali tartókonzol felszerelésével és beállításával
kapcsolatos tájékoztatás az útmutatóban található.
Max.8mm
MEGJEGYZÉS
A VESA szabványban előírt csavarokat
yy
használjon.
A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési
yy
útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
A fali tartókonzol opcionális tartozék.
yy
A tartozékok a legközelebbi
márkakereskedésben szerezhetők be.
A csavar hossza falikonzolonként eltérő
yy
lehet. Bizonyosodjon meg róla, hogy a
megfelelő hosszúságú csavart használja.
További információkért kérjük, nézze meg a
yy
falikonzol használati útmutatóját.
14
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
yy A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
*Plug & Play: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
egy számítógép felismerjen egy, a felhasználó
által hozzá csatlakoztatott és bekapcsolt eszközt annak beállítása, illetve felhasználói beavatkozás nélkül.
DVI-D kábel
Továbbítja a digitális videojeleket a számítógépről a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz egy DVI kábellel, az alábbi ábrákon látható módon.
D-SUB kábel
Továbbítja az analóg videojeleket a számítógépről
a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz a mellékelt D-sub 15 tűs jelkábellel,
az alábbi ábrákon látható módon.
HDMI kábel
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön PCjéről a Monitorra. Kösse össze a PC-t és a Monitort egy HDMI kábellel a következő ábráknak megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Macintosh D-Sub jelbemeneti kábel csatlakoyy
zó használata esetén
MEGJEGYZÉS
Mac adapter
yy
Apple Macintosh használata esetén egy külön csatlakoztatható adapterre van szükség
a mellékelt kábel 15 tűs nagy sűrűségű (3
sor) D-SUB VGA csatlakozójának 15 tűs 2
soros csatlakozóvá alakításához.
HDMI PC használata esetén kompatibilitási
yy
problémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon.Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
15
FIGYELEM
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön AV
eszközeiről a monitorra. Kösse össze az AV-t és a
monitort egy HDMI kábellel az alábbi ábra szerint.
MEGJEGYZÉS
Ha két számítógépet szeretne használyy
ni a monitorral, csatlakoztassa a jelkábelt
(D-SUB/�������������������������������
DVI-D/�������������������������
HDMI) megfelelően a monitorhoz.
Ha hideg környezetben kapcsolja be a moniyy
tort, a képernyő vibrálhat. Ez a jelenség nem
rendellenes.
Piros, zöld és kék pöttyök jelenhetnek meg a
yy
képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
MEGJEGYZÉS
HDMI PC használata esetén kompatibilitási
yy
problémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon.Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
HUN
MAGYAR
Csatlakoztassa a bemeneti jelyy
kábelt, és szorítsa meg a csavaroknak az óra járásával megegyező irányban történő elforgatásával.
yy Ne nyomogassa hosszan a képernyőt az ujjaival, mert az a képernyő átmeneti torzulását
eredményezi.
yy Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a
képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
Csatlakoztatás AV
eszközhöz
16
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás külső
eszközökhöz
Perifériás eszközök csatlakoztatása
A fejhallgató portok segítségével csatlakoztassa a
perifériás eszközöket a monitorhoz.
(külön kapható)
MEGJEGYZÉS
A perifériás eszközök külön kaphatók.
yy
Előfordulhat, hogy a ferde dugójú kábelek
yy
nem férnek el, ezért ha lehetséges, használjon egyenes dugókat.
Hajlított típus
Egyenes típus
MEGJEGYZÉS
A kiszolgáló számítógép beállításaitól függőyy
en lehet, hogy a fejhallgatók vagy hangszórók nem fognak megfelelően működni.
17
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé (▲/▼) és balra/jobbra (◄/►) az opciók beállításához.
3 Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való kilépéshez.
Joystick gomb
Gomb
Menüállapot
Leírás
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Kilépés a főmenüből
(A gomb lenyomva tartásával kikapcsolható a monitor:
A monitort így bármikor kikapcsolhatja, akkor is, amikor
aktív a képernyőmenü)
◄
►
▲
▼
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.
Főmenü engedélyezve
A menüfunkciók megnyitása.
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.
Főmenü engedélyezve
Belépés a “bevitel” menüpontba.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Elindítja a picture mode (kép üzemmód) képességet.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
A monitor kikapcsolása.
Picture Mode
A fő menüfunkciók
Picture Mode
Főmenü
Leírás
Menu (Menü) A képernyőbeállítások konfigurálása.
Picture
Mode
Picture Mode
Picture Mode
Input
Picture Mode
Monitor Off
(Monitor Ki)
Válassza ki a kép módot a legjobb
megjelenítési hatás eléréséhez.
Te tudod működtetni a bemeneti jel
változását.
• Mikor két rábemenő jelek egyűtt vannak
kötve, és kiválassza a beviteli menüt,
a bemeneti jel (D-SUB / DVI-D / HDMI)
lessz megváltozva sorrendben.
• Ha csak egy bemeneti jel van, a
rendszer automatikusan érzékeli azt. Az
alapértelmezett beállítás a D-SUB.
A monitor kikapcsolása.
Exit (Kilépés) Kilépés a főmenüből.
HUN
MAGYAR
A főmenü aktiválása
18
Beállítások testreszabása
MAGYAR
HUN
Menübeállítások
-Quick Settings
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Quick
Settings > Brightness elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü >
������������
Quick Settings
Brightness
Contrast
Volume
Funkció
A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.
A hangerő beállítása.
MEGJEGYZÉS
yy Beállíthatja a Mute (Némítás) / Unmute (Némítás feloldása) elemet a joystick gombot
▼ irányba mozgatva a Volume (Hangerő) menün belül.
Ratio
A képernyő arányának beállítása
SMART ENERGY
SAVING
Wide (Széles)
A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől
függetlenül.
Original (Eredeti)
A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
High
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát
takaríthat megmagas hatékonyságú funkció.
Low
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát
takaríthat megalacsony hatékonyságú funkció.
Off (KI)
SMART ENERGY SAVING kikapcsolása.
* SMART ENERGY SAVING (ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG BARÁTSÁGOS FORMÁJA): Fényerősség kompenzáló
algoritmus használatával takarékoskodjon az energiával.
MEGJEGYZÉS
Lehet, hogy a kijelző ugyanúgy fog kinézni Széles és Eredeti opciónál az ajánlott felbontás mellett
yy
(1920×1080).
A váltott soros jelben a képarány ki van kapcsolva.
yy
MEGJEGYZÉS
A megtakarítási adatok a paneltől függenek. Vagyis az értékek panelenként és panel forgalmazónként
yy
különböznek.Annak függvényében, hogy a SMART ENERGY SAVING High vagy Low, a képernyő
fényereje a forrástól függően magasabb vagy alacsonyabb lesz.
19
-Picture
HUN
MAGYAR
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Picture
elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Picture
Picture Mode
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
Reader 1
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz. Ha
fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Reader 2
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha fényesebbre
szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Photo
Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Color Weak- Ez a mód azoknak a felhasználóknak való, akik nem tudnak különbséget tenni a
piros és a zöld között. Lehetővé teszi, hogy a színtévesztő felhasználók is könnyen
ness
megkülönböztessék a két színt egymástól.
Game
Optimalizálja a képernyőt a játékhoz.
MEGJEGYZÉS
Ez egy segédeszköz színvak felhasználók számára. Ezért, ha a képernyő nézése nem kényelmes,
yy
kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ez a funkció bizonyos képeknél nem tud megkülönböztetni bizonyos színeket.
yy
20
Picture Adjust
SUPER
RESOLUTION+
MAGYAR
HUN
High
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó
kristálytiszta képeket kíván. HQ videó vagy játék esetén
megfelelő.
Middle
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó
magas és alacsony módok közötti képeket akar
kényelmesen nézni. UCC vagy SD videó esetén
megfelelő.
Low
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó sima
és természetes képekre vágyik. Lassan mozgó képeknél
vagy állóképeknél megfelelő.
Off
Válassza ezt az opciót mindennapos használatra. A
SUPER RESOLUTION+ ki van kapcsolva ebben a
módban.
Sharpness
(Képélesség)
A másodlagos képernyő élességének beállítása.
Black Level (Fekete
szint)
Beállíthatja a kontrasztot (csak HDMI esetén).
yyKontraszt: a videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín,
amelyet a monitor képes megjeleníteni.
Response Time
(Válaszidő)
High
(Magas)
Megtartja a képernyő jelenlegi kontrasztarányát.
Low
(Alacsony)
Csökkenti a feketeszintet, és növeli a fehérszintet a
képernyő jelenlegi kontrasztarányához képest.
A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő sebessége
alapján. Normál környezet esetén ajánlott a Normal (Normál) használata.
Gyorsan mozgó kép esetén ajánlott a High (Magas) használata.
Ha a beállítás High (Magas), a képek beéghetnek.
High (Magas) A válaszidőt High (Magas) értékre állítja be.
Overscan
DFC
Middle
(Közepes)
A válaszidőt Middle (Közepes) értékre állítja be.
Low
(Alacsony)
A válaszidőt Low (Alacsony) értékre állítja be.
Off (Ki)
A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.
On (Be)
A kimeneti kép elrendezésének beállítása DTV
időzítéshez HDMI inputnál (csak HDMI inputnál).
Javasoljuk a felülszkennelés funkció bekapcsolását
AV berendezés csatlakoztatásakor.
Off (Ki)
Kikapcsolja a Overscan funkciót.
On (Be)
A fényerő automatikus beállítása a kijelzőnek
megfelelően.
Off (Ki)
Kikapcsolja a DFC funkciót.
Black Stabilizer
(Feketestabilizátor)
Black Stabilizer (Feketestabilizátor)
: Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a
sötét jelenetek.
A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének növelése világosabbá
teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.)
A feketestabilizátor értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke
területeket, és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.
FreeSync
Varratmentes és természetes képeket nyújt a bemeneti jel vertikális
frekvenciájának a kimeneti jellel való összehangolással.
MEGJEGYZÉS
yyA FreeSync funkció használatához FreeSync-et támogató grafikus
kártya szükséges.
yyTámogatott interfész: HDMI
yyTovábbi információkért hivatkozás az AMD weboldalára http://
www.amd.com/FreeSync
On (Be)
Megnytja a FreeSync tulajdonságait.
Off (Ki)
Kikapcsolja a FreeSync le.
21
Color Adjust
Minél magasabb a gamma érték, annál sötétebbé válik a kép.
Hasonlóképpen, minél alacsonyabb a gamma érték, annál világosabbá
válik a kép. Ha nincs szükség a gamma beállítás módosítására, válassza
az “Off” opciót (kikapcsol).
Color Temp
(színhőmérséklet)
A gyári alapértelmezett beállítás színtelítettségének kiválasztása.
Warm (Meleg): Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Medium (Közepes): A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő
színtelítettségét.
Cool (Hűvös): Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Custom (Egyéni)
Red (Piros)
Green (Zöld)
Blue (Kék)
Six Color (Hat szín)
A kép színének testreszabása a vörös, zöld és kék
színek használatával.
Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek
azáltal, hogy beállítja a hat szín színtelítettségét és telítettségét (Red_
Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue,
Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation), valamint menti a
beállításokat.
*Hue (Színárnyalat): A képernyő színárnyalatának beállítása.
*Saturation (Szaturáció): A képernyő szaturációjának beállítása. Minél
alacsonyabb az érték, annál kevésbé telítettek és világosak a színek.
Minél magasabb az érték, annál inkább telítettek és sötétek a színek.
Display
Reset(Alapbeállítás)
A színtelítettség alapértelmezett beállításokra való visszaállítása.
Horizontal
A kép balra és jobbra mozgatásához.
Vertical
A kép felfelé és lefelé mozgatásához.
Clock
A képernyő hátterében látható függőleges sávok vagy csíkok
csökkentése. A vízszintes képernyőméret is megváltozik.
Phase
A kijelző fókuszának beállítása. Ezzel eltávolíthatja a vízszintes
képzajokat, és tisztítja vagy élesíti az alakok képét.
HUN
MAGYAR
Gamma
22
-General
MAGYAR
HUN
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az General
elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > General
Leírás
Language (Nyelv)
Power LED
(Tápellátás LED)
A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.
Be-/kikapcsolja a monitor első oldalán lévő tápellátásjelzőt.
On (Be) A tápellátásjelző automatikusan bekapcsol.
Off (Ki) A tápellátásjelző automatikusan kikapcsol.
A monitor egy bizonyos idő után automatikusan készenléti módba vált.
A felhasználó beállíthatja a kívánt felbontást.
Ez az opció cask akkor engedélyezett, ha számítógépe képernyőjének felbontása a következő
(csak D-SUB esetén).
Automatic Standby
Resolution
MEGJEGYZÉS
A funkció csak akkor kerül kikapcsolásra, ha számítógépe képernyőjének felbontását az
alábbira állítja, kivéve a számítógép rossz kimeneti felbontását.
OSD Lock
(Képernyőmenü
lezárása)
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
Megakadályozza a billentyűzettel történő téves bevitelt.
On (Be) A billentyűzettel történő bevitel ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
Minden funkció le van tiltva, kivéve az OSD Lock (Képernyőmenü lezárása) mód és az
Exit (Kilépés) gomb a Brightness (Fényerő), a Contrast (Kontraszt), a Volume (Hangerő),
az Input (Bemenet) és a General funkciókhoz.
Off (Ki)
A billentyűzettel történő bevitel be van kapcsolva.
23
-Auto Configuration
Do you want to Auto Confuguration?
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Auto Configuration
Leírás
Do you want to Auto Confuguration?
Yes
Használja az Auto configuration (Automatikus konfigurálás) opciót az optimális
kijelzőhöz D-SUB alatt.
Cancel
Kiválasztás törlése.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció csak analóg bemenetnél engedélyezett.
yy
HUN
MAGYAR
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Auto
Configuration elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
24
-Reset
MAGYAR
HUN
1 Az OSD menu (Képernyőmenü)
Do you want megtekintéséhez
to Auto Confuguration?
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 A joystick gomb mozgatásával lépjen az Reset
elemre.
3 Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
4 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
5 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Reset
Leírás
Do you want to reset your settings?
Reset
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
Cancel
Kiválasztás törlése.
25
Mielőtt segítséget hívna, ellenőrizze a következőket.
Nem jelenik meg kép
yy Ellenőrizze, és nézze meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a fali aljzatba.
Világít a bekapcsolást jelző fény?
yy Nyomja meg a bekapcsológombot.
A bekapcsolás jelző vibrál?
yy Ha a képernyő energiatakarékos módban van, próbálja meg elmozdítani az egeret, vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten a
képernyő aktiválásához.
yy Próbálja meg bekapcsolni a számítógépet.
Lát „Out of Range” (TARTOMÁyy Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógéptől (videokártyától)
NYON KÍVÜL) üzenetet a képerérkező jel a képernyő vízszintes vagy függőleges frekvenciatartonyőn?
mányán kívülre esik. Az útmutató „Műszaki adatok” fejezete alapján
konfigurálja újra a képernyőt.
Lát „����������������������������
NO SIGNAL�������������������
” üzenetet a képer- yy Miután a monitor a „NO SIGNAL” üzenetet adja, a monitor átkapcsol
nyőn?
DPM üzemmódba.
yy Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között
nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.
Csatlakoztatva van a képernyő
tápkábele?
Nem tudja vezérelni az OSD egyes funkcióit?
Nem tudja kiválasztani az OSD
egyes menüit?
yy Bármikor kioldhatja az OSD vezérlőit az OSD zármenübe való belépéssel és az elemek kikapcsolásával.
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő helyzete nem megfelelő.
A képernyő hátterében függőleges
sávok vagy csíkok láthatók.
Vízszintes zaj jelenik meg a képen,
vagy a karakterek nem jelennek
meg tisztán.
yy Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
yy Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
yy Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
yy Ellenőrizze a Vezérlőpult ► Kijelző ► Beállítások pontot és állítsa a
kijelzőt az ajánlott felbontásra, vagy állítsa a kijelző képét ideális beállításra. A színbeállítást állítsa 24 bitesnél magasabbra (valódi szín).
HUN
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
26
FIGYELEM
MAGYAR
HUN
Ellenőrizze a Control Panel ► Display ► Settings (Vezérlőpult ► Megjelenítés ► Beállítások) meyy
nüben, hogy a frekvencia vagy a felbontás beállítását módosították-e. Amennyiben módosították, állítsa vissza a videokártyát az ajánlott felbontásra.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, előfordulhat, hogy a betűk torzítva
yy
jelennek meg, és a képernyő elhomályosul, egy része nem látszik vagy torz. Feltétlenül az ajánlott felbontás legyen kiválasztva.
A beállítási mód számítógépenként és operációs rendszerenként eltérő lehet, és előfordulhat, hogy a
yy
videokártya nem támogatja az adott felbontást. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő egyszínű vagy a színe
rendellenes.
A képernyő villog.
yy Ellenőrizze a jelkábel megfelelő csatlakoztatását, és szükség esetén
csavarhúzóval szorítsa meg.
yy Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően be van helyezve
a nyílásba.
yy Állítsa a színbeállítást több mint 24 bitre (true color) a Control Panel
► Settings (Vezérlőpult ► Beállítások) menüben.
yy Ellenőrizze, hogy a képernyő összefűzés módba van-e állítva, és ha
igen, állítsa be az ajánlott felbontást.
Lát „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor érzékelése) üzenetet?
Telepítette a képernyő
illesztőprogramját?
yy Mindenképpen a mi honlapunkról telepítse a kijelzési
illesztőprogramot: http://www.lg.com.
yy Feltétlenül ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play
funkciót.
Kijelző villog
Ha nem a javasolt időzítést állította
be ?
yy A képernyő villog, ha a HDMI 1080i 60/50 Hz időzítést választja.
Kérjük, állítsa az időzítést a javasolt 1080P értékre.
27
22MP68VQ
Kijelzés
Képernyő típusa
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
0,24795 mm x 0,24795 mm (képpont távolság)
Képpont távolság
Szink. bemenet
Vízszintes frekvencia
Videobemenet
Jelbemenet
Felbontás
30 kHz és 85 kHz (HDMI )(FreeSync Be)
30 kHz és 83 kHz (HDMI )(FreeSync Ki)
30 kHz és 83 kHz (D-SUB)
30 kHz és 83 kHz (DVI)
Függőleges frekvencia 40 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Be)
56 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Ki)
56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
56 Hz és 75 Hz (DVI)
Bemeneti forma
Külön szink,digitális
Bemeneti forma
15 tűs D-SUB csatlakozó,DVI-D csatlakozó (digitális)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm),digitális
Max.
1920 x 1080 @ 75 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play
DDC 2B(analóg,digitális,HDMI)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 13,7 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
17,6 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
Teljesítményigény
AC-DC adapter
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1021-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
491,2 mm x 387,7 mm x 186,8 mm
491,2 mm x 293,3 mm x 91,7 mm
Tömeg
2,8 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
Legfeljebb 85 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
HUN
MAGYAR
MŰSZAKI ADATOK
28
MŰSZAKI ADATOK
23MP68VQ
MAGYAR
HUN
Kijelzés
Képernyő típusa
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
0,2652 mm x 0,2652 mm (képpont távolság)
Képpont távolság
Szink. bemenet
Vízszintes frekvencia
Videobemenet
Jelbemenet
Felbontás
30 kHz és 85 kHz (HDMI )(FreeSync Be)
30 kHz és 83 kHz (HDMI )(FreeSync Ki)
30 kHz és 83 kHz (D-SUB)
30 kHz és 83 kHz (DVI)
Függőleges frekvencia 40 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Be)
56 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Ki)
56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
56 Hz és 75 Hz (DVI)
Bemeneti forma
Külön szink,digitális
Bemeneti forma
15 tűs D-SUB csatlakozó/DVI-D csatlakozó (digitális)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm),digitális
Max.
1920 x 1080 @ 75 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play
DDC 2B(analóg,digitális,HDMI)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 13,9 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
19,1 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
Teljesítményigény
AC-DC adapter
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1021-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
523,9 mm x 406,1 mm x 186,8 mm
523,9 mm x 311,7 mm x 91,7 mm
Tömeg
3,1 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
Legfeljebb 85 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
29
MŰSZAKI ADATOK
24MP68VQ
Képernyő típusa
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
0,2745 mm x 0,2745 mm (képpont távolság)
Képpont távolság
Szink. bemenet
Vízszintes frekvencia
Videobemenet
Jelbemenet
Felbontás
30 kHz és 85 kHz (HDMI )(FreeSync Be)
30 kHz és 83 kHz (HDMI )(FreeSync Ki)
30 kHz és 83 kHz (D-SUB)
30 kHz és 83 kHz (DVI)
Függőleges frekvencia 40 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Be)
56 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Ki)
56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
56 Hz és 75 Hz (DVI)
Bemeneti forma
Külön szink,digitális
Bemeneti forma
15 tűs D-SUB csatlakozó/DVI-D csatlakozó (digitális)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm),digitális
Max.
1920 x 1080 @ 75 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play
DDC 2B(analóg,digitális,HDMI)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 17,1 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
21 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
Teljesítményigény
AC-DC adapter
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1021-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
vagy WA-24C19FS típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FU típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FK típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FB típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FN típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy DA-24B19 típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
541,7 mm x 416,2 mm x 186,8 mm
541,7 mm x 321,8 mm x 91,9 mm
Tömeg
3,3 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
Legfeljebb 85 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
HUN
MAGYAR
Kijelzés
30
MŰSZAKI ADATOK
27MP68VQ
MAGYAR
HUN
Kijelzés
Képernyő típusa
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
Képpont távolság
0,3114 mm x 0,3114 mm (képpont távolság)
Szink. bemenet
Vízszintes frekvencia
Videobemenet
Jelbemenet
Felbontás
30 kHz és 85 kHz (HDMI )(FreeSync Be)
30 kHz és 83 kHz (HDMI )(FreeSync Ki)
30 kHz és 83 kHz (D-SUB)
30 kHz és 83 kHz (DVI)
Függőleges frekvencia 40 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Be)
56 Hz és 75 Hz (HDMI)(FreeSync Ki)
56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
56 Hz és 75 Hz (DVI)
Bemeneti forma
Külön szink,digitális
Bemeneti forma
15 tűs D-SUB csatlakozó/DVI-D csatlakozó (digitális)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm),digitális
Max.
1920 x 1080 @ 75 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug & Play
DDC 2B(analóg,digitális,HDMI)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 17,6 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
25,1 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,6 A vagy 19 V
1,3 A
Teljesítményigény
AC-DC adapter
ADS-40SG-19-3 19032G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1031-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
Kimenet: 19 V
1,7 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság
Állvány nélkül
x Mélység)
1,3 A
613,8 mm x 457,4 mm x 204,6 mm
613,8 mm x 363,0 mm x 92,0 mm
Tömeg
5,0 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
Legfeljebb 85 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat, maximális felbontás).
31
Előre beállított üzemmódok (felbontás)
HUN
MAGYAR
D-SUB/DVI-D/HDMI PC IDŐZÍTÉS
Megjelenítési módok
(felbontás)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekven- Polaritás
cia (Hz)
(V/F)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Ajánlott üzemmód
1920 x 1080
83,89
75
+/+
FreeSync Be
HDMI időzítés (Videó)
Gyári támogatási mód
(előbeállított mód)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Ajánlott üzemmód
Bekapcsolásjelző
Üzemmód
LED színe
Bekapcsolt mód
Fehér
Készenléti mód
Fehéren villogó
Kikapcsolt mód
Ki
HDMI
A termék modell- és sorozatszáma a termék hátulján és az egyik
oldalán található.
Jegyezze fel őket alább, arra az esetre, ha bármikor szakszervizre
lenne szüksége.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines
issued by the U.S.Environmental Protection Agency
(EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY
STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising