LG | 24MP59G-P | User guide | LG 24MP59G Užívateľská príručka

LG 24MP59G Užívateľská príručka
Használati Útmutató
IPS LED MONITOR
(LED MONITOR*)
*Az LG LED monitorok LED-háttérvilágítású LCD monitorok.
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
szükség lehet rá.
IPS LED MONITOR MODELL
24MP59G
27MP59G
www.lg.com
2
TARTALOM
MAGYAR
HUN
LICENC-------------------------------
3
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS-- 4
--A készülék tartozékai----------------------------Támogatott illesztőprogramok és szoftverek---Tartozékok és gombok-------------------------A joystick gomb használata
Bemeneti csatlakozó
--A monitor mozgatása és felemelése------------A monitor beállítása ---------------------------A talpazat felszerelése
Felszerelés asztalra
Kábeltartó használata
A MONITOR HASZNÁLATA------
4
5
6
8
9
12
--Csatlakoztatás személyi számítógéphez------ 12
D-SUB kábel
HDMI kábel
A DisplayPort csatlakoztatása
--Csatlakoztatás AV eszközhöz----------------- 13
HDMI-csatlakozás
--Perifériák csatlakoztatása--------------------- 14
Fejhallgató csatlakoztatása
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA--
15
HIBAELHÁRÍTÁS------------------
21
MŰSZAKI ADATOK---------------
22
--Előre beállított üzemmódok (felbontás)------ 24
--Bekapcsolásjelző------------------------------- 24
3
HUN
MAGYAR
LICENC
Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.lg.com weboldalra.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az alábbi tartalom csak az európai piacon árult, és az ErP rendeletnek megfeleltetni kívánt képernyőre
vonatkozik:
* A képernyő beállítása értelmében, amennyiben nem módosítja a kijelzőt, akkor az a bekapcsolást követő
4 óra múlva kikapcsol.
* A beállítás letiltásához kapcsolja “Ki” az OSD menü “Automatic Standby (Automatikus készenlét)” pontját.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
A készülék tartozékai
A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható-e a dobozban. Ha
valamelyik tartozék hiányzik, forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. A készülék és
tartozékai eltérhetnek az itt láthatóktól.
CD (Használati útmutató) /
kártya
HDMI kábel
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
D-SUB kábel
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
vagy
AC-DC adapter
Tápkábel
(Országtól függően)
AC-DC adapter
(Országtól függően)
DisplayPort kábel
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
Állványtest
Talpazat
Kábeltartó
5
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
yy
A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden információ
yy
és specifikáció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy
yy
webáruházba, vagy forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.
Támogatott illesztőprogramok és szoftverek
Ellenőrizze a terméke által támogatott illesztőprogramokat és szoftvereket, és tekintse meg a termékhez
mellékelt CD-n található útmutatókat.
Illesztőprogramok és szoftverek
Telepítési prioritás
24MP59G
27MP59G
Monitor illesztőprogramja
Ajánlott
O
OnScreen Control
Ajánlott
O
•• Kötelező és ajánlott: A legújabb verziót a mellékelt CD-n vagy a LGE honlapján (www.lg.com ) találhatja
meg.
•• Opcionális: Az LGE weboldaláról (www.lg.com ) töltheti le és telepítheti a legújabb verziót.
HUN
MAGYAR
yyA biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
yyA garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
yyA mellékelt alkatrészek használatát javasoljuk.
yyHa nem LG-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg, vagy hogy a
kép zajos lesz.
6
Tartozékok és gombok
MAGYAR
HUN
Joystick gomb/Bekapcsolás jelző
yy Be: bekapcsolt állapot
yy Ki: kikapcsolt állapot
A joystick gomb használata
A monitor funkcióit egyszerűen vezérelheti a joystick gomb megnyomásával vagy az ujjával balra/jobbra
elmozdítva azt.
Alapfunkciók
◄/►
Bekapcsolás
Nyomja meg a joystick gombot egyszer az ujjával a monitor
bekapcsolásához.
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick gombot egyszer az
ujjával a monitor kikapcsolásához.
Hangerő
A hangerőt a joystick gombot balra/jobbra mozgatva szabályozhatja.
szabályozása
MEGJEGYZÉS
yy A joystick gomb a monitor alján található.
24MP59G
27MP59G
7
Bemeneti csatlakozó
HUN
MAGYAR
24MP59G
27MP59G
Csatlakozópanel (Lásd a köv. oldalt:12~14)
8
MAGYAR
HUN
A monitor mozgatása és
felemelése
Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor
mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt
a karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve
formától és mérettől függetlenül biztonságosan
szállíthassa.
FIGYELEM
Lehetőleg ne érintse meg a monitor
yy
képernyőjét. Ellenkező esetben károsodhat
a képernyő vagy a képek előállításához
használt képpontok.
yy A monitort szállítás előtt az eredeti
dobozában vagy csomagolásában ajánlatos
elhelyezni.
yy A monitor mozgatása vagy felemelése előtt
húzza ki a tápkábelt és az összes többi
kábelt.
yy Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne
fogja meg a panelt.
yy Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt,
annak joystick gombja instabillá teheti a
monitort vagy adott esetben hozzájárulhat
annak leeséséhez. A monitor leesése kárt
okozhat a készülékben és személyi sérülés
kockázatával is járhat. Emellett, a joystick
gomb is elromolhat.
yy Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort,
nehogy megkarcolódjon.
yy A monitor mozgatásakor kerülje az erős
rázkódást vagy rezgést.
yy A monitor mozgatásakor tartsa azt
függőleges helyzetben, és ne fordítsa a
monitort az oldalára, illetve ne döntse oldalra.
9
A monitor beállítása
1
FIGYELEM
A karcolások elkerülése érdekében takarja
yy
le a képernyőt egy puha ruhával.
2
HUN
MAGYAR
A talpazat felszerelése
3
VIGYÁZAT
Az ujjak és lábfejek sérülésének elkerülése
yy
érdekében tartsa a kezében az állvány alapzatát az állványtest és alapzat összeszerelésekor!
FIGYELEM
A dokumentumban látható illusztrációk áltayy
lános eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy
yy
csak a talpánál fogja. Ilyenkor az állvány kicsúszhat a monitorból, és személyi sérülést
okozhat.
Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne
yy
érjen a képernyőhöz. A képernyőre kifejtett
erő annak sérülését okozhatja.
Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőyy
anyagot stb.) a csavarokra a termék összeszerelésekor. (Ha így tesz, azzal károsíthatja
a terméket.)
Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csayy
varokat, az a monitor károsodását okozhatja.
A készülék garanciája nem vonatkozik az így
okozott kárra.
MEGJEGYZÉS
Az állvány szétszereléséhez az összeszerelés
yy
lépéseinek fordított sorrendjében járjon el.
10
Kábeltartó használata
Felszerelés asztalra
MAGYAR
HUN
1 Emelje fel a monitort és állítsa az asztalon függőleges helyzetbe.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 100 mm helyet.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Kábeltartó
2 Csatlakoztassa az adaptert és a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatba.
vagy
3 A monitor bekapcsolásához nyomja meg a
monitor alján található joystick gombot.
FIGYELEM
A monitor mozgatása vagy felszerelése előtt
yy
húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés
veszélye.
11
FIGYELMEZTETÉS
A képernyő szögének beállításakor ne érjen
hozzá és ne nyomja be a képernyőt.
A legkényelmesebb látószög beállításához
döntse a képernyőt max. +15 fokkal hátra, vagy
max. -2 fokkal előre.
Előre
Hátra
A Kensington biztonsági rendszer használata
Ne tartsa a készüléket az alábbi képen látható
módon. A monitor leválhat a tartóállványról, és
sérülést okozhat.
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitor hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz, illetve az asztalhoz.
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer opcionális
yy
tartozék. A legtöbb elektronikai szaküzletben
beszerezheti.
HUN
MAGYAR
A képernyő szögének beállításakor ne fogja meg a monitorkeret alját az ábrán látható
módon, ellenkező esetben megsérülhetnek az
ujjai.
MEGJEGYZÉS
12
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
yy A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
*Plug & Play: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
egy számítógép felismerjen egy, a felhasználó
által hozzá csatlakoztatott és bekapcsolt eszközt annak beállítása, illetve felhasználói beavatkozás nélkül.
HDMI kábel
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön PCjéről a Monitorra. Kösse össze a PC-t és a Monitort egy HDMI kábellel a következő ábráknak megfelelően.
D-SUB kábel
Továbbítja az analóg videojeleket a számítógépről
a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz a mellékelt D-sub 15 tűs jelkábellel,
az alábbi ábrákon látható módon.
MEGJEGYZÉS
HDMI PC használata esetén kompatibilitási
yy
problémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon.Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
13
A DisplayPort csatlakoztatása
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön AV
eszközeiről a monitorra. Kösse össze az AV-t és a
monitort egy HDMI kábellel az alábbi ábra szerint.
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
A számítógép DP-verziójától függően előforyy
dulhat, hogy nincs kép vagy hang.
yy Ha nem LG-tanúsítvánnyal ellátott kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy a kép nem
jelenik meg, vagy hogy a kép zajos lesz.
HDMI PC használata esetén kompatibilitási
yy
problémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon.Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
HUN
MAGYAR
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről a monitorhoz. Az ábrákon látható módon csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a
DisplayPort kábellel.
Nyomja meg a Menü gombot, majd válassza a
“Beviteli eszköz” opciót!
Csatlakoztatás AV
eszközhöz
14
Perifériák csatlakoztatása
MAGYAR
HUN
Fejhallgató csatlakoztatása
A perifériákat a fejhallgató-porton keresztül
csatlakoztassa a monitorhoz. Csatlakoztassa az
ábra szerint.
H/P
(külön kapható)
MEGJEGYZÉS
A perifériás eszközök külön kaphatók.
yy
Használja körültekintéssel a töltési funkciót!
yy
Előfordulhat, hogy egyes mobiltelefonok
töltése nem támogatott, vagy nem működnek
megfelelően.
Hajlított típus
Egyenes típus
yy A számítógép és a külső eszköz
audiobeállításaitól függően előfordulhat,
hogy a fejhallgató és a hangszóró funkciói
korlátozottak.
15
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé (▲/▼) és balra/jobbra (◄/►) az opciók beállításához.
3 Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való Zárja.
Joystick gomb
Gomb
Menüállapot
Leírás
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Zárja be a főmenüt!
(A monitor kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a
gombot!)
◄
►
▲
▼
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.(Csak a HDMI /
DisplayPort.)
Főmenü engedélyezve
Belépés a “bevitel” menüpontba.
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.(Csak a HDMI /
DisplayPort.)
Főmenü engedélyezve
A menüfunkciók megnyitása.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
A monitor kikapcsolása.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Elindítja a game mode (Játék Üzemmód ) képességet.
A fő menüfunkciók
Picture Mode
Picture Mode
Főmenü
Menu (Menü)
Picture Mode
Leírás
A képernyőbeállítások konfigurálása.
Game Mode
Változtathatja a Picture Mode-t (Kép mód) a játék
módban.
Input
A beviteli mód beállítása.
Monitor Off
Picture Mode A monitor kikapcsolása.
(Monitor Ki)
Close (Zárja)
Zárja be a főmenüt!
HUN
MAGYAR
A főmenü aktiválása
16
Beállítások testreszabása
MAGYAR
HUN
Menü > Quick Settings
Brightness
Contrast
Volume
Leírás
A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.
A hangerő beállítása.
MEGJEGYZÉS
yy Beállíthatja a Mute (Némítás) / Unmute (Némítás feloldása) elemet a joystick gombot ▼
irányba mozgatva a Volume (Hangerő) menün belül.
Ratio
A képernyő arányának beállítása
SMART ENERGY
SAVING
Wide (Széles)
A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől
függetlenül.
Original (Eredeti)
A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
High
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát takaríthat megmagas hatékonyságú funkció.
Low
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát takaríthat megalacsony hatékonyságú funkció.
Off (KI)
SMART ENERGY SAVING kikapcsolása.
* SMART ENERGY SAVING (ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG BARÁTSÁGOS FORMÁJA): Fényerősség kompenzáló
algoritmus használatával takarékoskodjon az energiával.
MEGJEGYZÉS
Lehet, hogy a kijelző ugyanúgy fog kinézni Széles és Eredeti opciónál az ajánlott felbontás mellett
yy
(1920×1080).
A váltott soros jelben a képarány ki van kapcsolva.
yy
A megtakarítási adatok a paneltől függenek. Vagyis az értékek panelenként és panel forgalmazónként
yy
különböznek.Annak függvényében, hogy a SMART ENERGY SAVING High vagy Low, a képernyő
fényereje a forrástól függően magasabb vagy alacsonyabb lesz.
17
Beállítások testreszabása
Picture Mode
Picture Adjust
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának
beállítása.
Reader 1
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz.
Ha fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a
fényességen.
Reader 2
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha
fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a
fényességen.
Photo
Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Color Weakness
Ez a mód azoknak a felhasználóknak való, akik nem tudnak különbséget tenni
a piros és a zöld között. Lehetővé teszi, hogy a színtévesztő felhasználók is
könnyen megkülönböztessék a két színt egymástól.
FPS Game 1
Ez a mód optimalizálva van az FPS játékok részére.
FPS Game 2
Magasabb Fekete stabilizátor értéke van, mint a FPS Game 1 (FPS játék 1)-nak.
Nagyon sötét FPS játékok részére megfelelő.
RTS Game
Ez a mód optimalizált a RTS Game(RTS játék) részére.
Custom (Game)
Ebben a módban a felhasználók testre szabhatják a különféle elemeket, beleértve
a játékkal kapcsolatos opciókat.
SUPER
RESOLUTION+
High (Magas) Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó kristálytiszta
képeket kíván. HQ videó vagy játék esetén megfelelő.
Sharpness
(Képélesség)
Middle
(Közepes)
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó magas és
alacsony módok közötti képeket akar kényelmesen nézni. UCC
vagy SD videó esetén megfelelő.
Low
(Alacsony)
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó sima és
természetes képekre vágyik. Lassan mozgó képeknél vagy
állóképeknél megfelelő.
Off (Ki)
Válassza ezt az opciót mindennapos használatra. A SUPER
RESOLUTION+ ki van kapcsolva ebben a módban.
A másodlagos képernyő élességének beállítása.
Black Level (Fekete Beállíthatja a kontrasztot (csak HDMI esetén).
szint)
yyKontraszt: a videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín, amelyet a
monitor képes megjeleníteni.
High (Magas) Megtartja a képernyő jelenlegi kontrasztarányát.
DFC
Low
(Alacsony)
Csökkenti a feketeszintet, és növeli a fehérszintet a képernyő
jelenlegi kontrasztarányához képest.
On (Be)
A fényerő automatikus beállítása a kijelzőnek megfelelően.
Off (Ki)
Kikapcsolja a DFC funkciót.
MEGJEGYZÉS
Ez egy segédeszköz színvak felhasználók számára. Ezért, ha a képernyő nézése nem kényelmes,
yy
kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ez a funkció bizonyos képeknél nem tud megkülönböztetni bizonyos színeket.
yy
HUN
MAGYAR
Menü > Picture
18
MAGYAR
HUN
Game Adjust Response Time A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő sebessége alapján.
(Játék
(Válaszidő)
Normál környezet esetén ajánlott a Middle (Közepes) használata.
beállítása)
Gyorsan mozgó kép esetén ajánlott a High (Magas) használata.
Ha a beállítás High (Magas), a képek beéghetnek.
FreeSync
High (Magas)
A válaszidőt High (Magas) értékre állítja be.
Middle
(Közepes)
A válaszidőt Middle (Közepes) értékre állítja be.
Low (Alacsony)
A válaszidőt Low (Alacsony) értékre állítja be.
Off (Ki)
A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.
Folyamatos és természetes képet biztosít a ki- és bemeneti jelek vertikális szinkronizálása révén.
FIGYELEM
yy Támogatott interfész: kijelző-csatlakozó (DisplayPort)/HDMI.
yy Támogatott grafikus kártyák: Olyan grafikus kártya szükséges, amely támogatja
az AMD “FreeSync” funkcióját.
yy Támogatott verzió: Ügyeljen rá, hogy a grafikus kártya mindig a legfrissebb driverrel legyen telepítve!
yy További információkért és használati feltételekért kérjük, látogasson el az AMD
honlapjára, az alábbi internetes címen: http://www.amd.com/FreeSync.
yy A FreeSync és az 1ms Motion Blur Reduction mód nem engedélyezhető
egyszerre.
On (Be)
FreeSync bekapcsolása.
Off (Ki)
FreeSync funkció kikapcsolása.
Black Stabilizer Black Stabilizer (Feketestabilizátor)
(Feketestab: Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a sötét jeleilizátor)
netek.
A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének növelése világosabbá teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.)
A feketestabilizátor értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke területeket,
és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.
1ms Motion
On (Be)
Blur Reduction
(1ms-os
elmosódáscsökkentés)
Ez a mód minimalizálja a mozgási elmosódást a gyors mozgású
videókban. A funkció előnyeinek teljes kihasználásához válassza
ki a 1920 × 1080 @ 75 Hz képfelbontást, mielőtt engedélyezné
az 1ms Motion Blur Reduction (1ms-os elmosódáscsökkentés)!
Ez a funkció csak 75Hz vertikális képfrissítési frekvenciánál elérhető.
(Csak a HDMI / DisplayPort.)
Off (Ki)
Kikapcsolja az 1ms Motion Blur Reduction (1 ms
mozgáselmosódás-csökkenés) funkciót.
MEGJEGYZÉS
yy A mozgáselmosódás csökkenése érdekében a fényerő a háttérvilágítás irányításával csökkentve.
yy Az 1ms Motion Blur Reduction és a FreeSync opció nem használható egyszerre!
yy Ez a funkció kifejezetten a játékokra lett optimalizálva.
yy Ha nem használja a játék üzemmódot, javasolt kikapcsolni ezt a funkciót.
19
A „célkereszt” funkció jelet ad a képernyő közepén az FPS (elsőszemélyes
lövöldözős) játékoknál. A felhasználók kiválaszthatják a négy különböző cross
hair (célkereszt) közül azt a cross hair (célkereszt) megjelenést, amely a
legjobban illeszkedik a játék környezetükbe.
yy Amikor a monitor kikapcsolt állapotban van, vagy belép az energiatakarékos üzemmódba, a Cross Hair (célkereszt) opció automatikusan Off (Ki)
állapot-ba kerül.
Color Adjust
Gamma
Minél magasabb a gamma érték, annál sötétebbé válik a kép. Hasonlóképpen,
minél alacsonyabb a gamma érték, annál világosabbá válik a kép. Ha nincs
szükség a gamma beállítás módosítására, válassza az “Off” opciót (kikapcsol).
Color Temp
(színhőmérséklet)
A gyári alapértelmezett beállítás színtelítettségének kiválasztása.
Warm (Meleg): Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Medium (Közepes): A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő
színtelítettségét.
Cool (Hűvös): Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Custom (Egyéni):A felhasználó pirosra, zöldre vagy kékre állíthatja testreszabás
által.
Red (Piros)/Green
(Zöld)/Blue (Kék)
A kép színének testreszabása a vörös, zöld és kék színek használatával.
Six Color (Hat szín) Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek azáltal,
hogy beállítja a hat szín színtelítettségét és telítettségét (Red_Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue, Blue_Saturation, Cyan_
Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue, Magenta_Saturation, Yellow_Hue,
Yellow_Saturation), valamint menti a beállításokat.
*Hue (Színárnyalat): A képernyő színárnyalatának beállítása.
*Saturation (Szaturáció): A képernyő szaturációjának beállítása. Minél
alacsonyabb az érték, annál kevésbé telítettek és világosak a színek. Minél
magasabb az érték, annál inkább telítettek és sötétek a színek.
Reset(Alapbeállítás) A színtelítettség alapértelmezett beállításokra való visszaállítása.
Display
Horizontal
A kép balra és jobbra mozgatásához.
Vertical
A kép felfelé és lefelé mozgatásához.
Clock
A képernyő hátterében látható függőleges sávok vagy csíkok csökkentése. A
vízszintes képernyőméret is megváltozik.
Phase
A kijelző fókuszának beállítása. Ezzel eltávolíthatja a vízszintes képzajokat, és
tisztítja vagy élesíti az alakok képét.
HUN
MAGYAR
Game Adjust Cross Hair
(Játék
(Célkereszt)
beállítása)
20
Beállítások testreszabása
MAGYAR
HUN
Menü > General
Language (Nyelv)
Power LED (Tápellátás LED)
Automatic Standby
Resolution
Leírás
A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.
Be-/kikapcsolja a monitor első oldalán lévő tápellátásjelzőt.
On (Be) A tápellátásjelző automatikusan bekapcsol.
Off (Ki) A tápellátásjelző automatikusan kikapcsol.
A monitor egy bizonyos idő után automatikusan készenléti módba vált.
A felhasználó beállíthatja a kívánt felbontást.
Ez az opció cask akkor engedélyezett, ha számítógépe képernyőjének felbontása a
következő (csak D-SUB esetén).
MEGJEGYZÉS
A funkció csak akkor kerül kikapcsolásra, ha számítógépe képernyőjének
felbontását az alábbira állítja, kivéve a számítógép rossz kimeneti felbontását.
OSD Lock (Képernyőmenü
lezárása)
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
Megakadályozza a billentyűzettel történő téves bevitelt.
On (Be) A billentyűzettel történő bevitel ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
yyMinden funkció ki van kapcsolva a menüpont alatt, kivéve a következőket:
Brightness (Fényerő), Contrast (Kontraszt), Volume (Hangerő), Quick Settings
(Gyorsbeállítások) és Input (Beme-net), továbbá a OSD Lock (Képernyőmenü
lezárása) menüpont alatt az General (Általános).
Off (Ki)
A billentyűzettel történő bevitel be van kapcsolva.
Menü > Auto Configuration
Leírás
Do you want to Auto Configuration?
Yes
Használja az Auto Configuration (Automatikus Konfigurálás) opciót az optimális
kijelzőhöz D-SUB alatt.
Cancel
Kiválasztás törlése.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció csak analóg bemenetnél engedélyezett.
yy
Menü > Reset
Leírás
Do you want to reset your settings?
Reset
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
Cancel
Kiválasztás törlése.
21
Mielőtt segítséget hívna, ellenőrizze a következőket.
Nem jelenik meg kép
Csatlakoztatva van a képernyő
tápkábele?
yy Ellenőrizze, és nézze meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e
a fali aljzatba.
Világít a bekapcsolást jelző fény?
yy Nyomja meg a bekapcsológombot.
Lát „Out of Range” (TARTOMÁNYON KÍVÜL) üzenetet a képernyőn?
yy Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógéptől (videokártyától) érkező jel
a képernyő vízszintes vagy függőleges frekvenciatartományán kívülre esik. Az
útmutató „Műszaki adatok” fejezete alapján konfigurálja újra a képernyőt.
Lát „����������������������������
NO SIGNAL�������������������
” üzenetet a képer- yy Miután a monitor a „NO SIGNAL” üzenetet adja, a monitor átkapcsol DPM
nyőn?
üzemmódba.
yy Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között nincs
csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.
Nem tudja vezérelni az OSD egyes funkcióit?
Nem tudja kiválasztani az OSD
egyes menüit?
yy Bármikor kioldhatja az OSD vezérlőit az OSD zármenübe való belépéssel és
az elemek kikapcsolásával.
FIGYELEM
Ellenőrizze a Control Panel ► Display ► Settings (Vezérlőpult ► Megjelenítés ► Beállítások) meyy
nüben, hogy a frekvencia vagy a felbontás beállítását módosították-e. Amennyiben módosították, állítsa vissza a videokártyát az ajánlott felbontásra.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, előfordulhat, hogy a betűk torzítva
yy
jelennek meg, és a képernyő elhomályosul, egy része nem látszik vagy torz. Feltétlenül az ajánlott felbontás legyen kiválasztva.
A beállítási mód számítógépenként és operációs rendszerenként eltérő lehet, és előfordulhat, hogy a
yy
videokártya nem támogatja az adott felbontást. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő egyszínű vagy a
színe rendellenes.
yy Ellenőrizze a jelkábel megfelelő csatlakoztatását, és szükség esetén csavarhúzóval
szorítsa meg.
yy Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően be van helyezve a nyílásba.
yy Állítsa a színbeállítást több mint 24 bitre (true color) a Control Panel ► Settings (Vezérlőpult ► Beállítások) menüben.
A képernyő villog.
yy Ellenőrizze, hogy a képernyő összefűzés módba van-e állítva, és ha igen, állítsa be
az ajánlott felbontást.
Lát „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor érzékelése) üzenetet?
Telepítette a képernyő
illesztőprogramját?
yy Feltétlenül telepítse a képernyő illesztőprogramját a képernyőhöz kapott, és
az illesztőprogramot tartalmazó CD (vagy hajlékony lemez) segítségével. Az
illesztőprogramot letöltheti a weboldalunkról is: http://www.lg.com.
yy Feltétlenül ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play funkciót.
Kijelző villog
Ha nem a javasolt időzítést állította
be ?
yy A képernyő villog, ha a HDMI 1080i 60/50 Hz időzítést választja. Kérjük, állítsa
az időzítést a javasolt 1080P értékre.
HUN
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
22
MAGYAR
HUN
MŰSZAKI ADATOK
24MP59G
LCD-képernyő
Felbontás
Típus
TFT (vékonyfilm tranzisztor)
LCD (folyadékkristályos) képernyő
Képponttávolság
0,2745 mm x 0,2745 mm
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 75 Hz (Csak a HDMI / DisplayPort.)
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Videojel
Ajánlott felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
HDMI : 30 kHz - 85 kHz
DP : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 85 kHz
Függőleges frekvencia
HDMI : 40 Hz - 75 Hz
DP : 40 Hz - 75 Hz
D-SUB: 40 - 75 Hz
Szinkronizálás
Külön szink, digitális.
Bemeneti csatlakozó
HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT
Teljesítményigény
19 V
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 17,1 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
22 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
AC-DC adapter
ADS-40SG-19-3 19032G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1031-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
1,3 A
Kimenet: 19 V
Környezeti feltételek
Méret
Tömeg (csomagolás
nélkül)
1,7 A
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
Legfeljebb 85 %
Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)
állvánnyal együtt
550,5 mm x 419,9 mm x 204,1 mm
Állvány nélkül
550,5 mm x 332,1 mm x 85,5 mm
állvánnyal együtt
3,2 kg
Állvány nélkül
2,8 kg
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat, maximális felbontás).
23
27MP59G
LCD-képernyő
Felbontás
Típus
TFT (vékonyfilm tranzisztor)
LCD (folyadékkristályos) képernyő
Képponttávolság
0,3114 mm x 0,3114 mm
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 75 Hz (Csak a HDMI / DisplayPort.)
1920 x 1080 @ 60 Hz (D-sub)
Videojel
Ajánlott felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
HDMI : 30 kHz - 85 kHz
DP : 30 kHz - 85 kHz
D-SUB: 30 kHz - 85 kHz
Függőleges frekvencia
HDMI : 40 Hz - 75 Hz
DP : 40 Hz - 75 Hz
D-SUB: 40 - 75 Hz
Szinkronizálás
Külön szink, digitális.
Bemeneti csatlakozó
HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, D-SUB IN, HP OUT
Teljesítményigény
19 V
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 20,3 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
26,5 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
AC-DC adapter
ADS-45SN-19-3 19040G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21C típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26B-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
1,6 A
Kimenet: 19 V
Környezeti feltételek
Méret
Tömeg (csomagolás
nélkül)
2,1 A
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
Legfeljebb 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
Legfeljebb 85 %
Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)
állvánnyal együtt
634,1 mm x 470,5 mm x 204,1 mm
Állvány nélkül
634,1 mm x 382,7 mm x 91,1 mm
állvánnyal együtt
4,3 kg
Állvány nélkül
3,9 kg
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat, maximális felbontás).
HUN
MAGYAR
MŰSZAKI ADATOK
24
Előre beállított üzemmódok (felbontás)
MAGYAR
HUN
D-SUB / HDMI / DP PC időzítés
Megjelenítési módok
(felbontás)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekven- Polaritás
(V/F)
cia (Hz)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Ajánlott üzemmód
1920 x 1080
83,89
75
+/+
(Csak a HDMI / DisplayPort.)
HDMI AV időzítés
Gyári támogatási mód
(előbeállított mód)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Ajánlott üzemmód
Bekapcsolásjelző
Üzemmód
LED színe
Bekapcsolt mód
Fehér
Készenléti mód
Ki
Kikapcsolt mód
Ki
HDMI
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD)
könnyen elérhető helyen.
A KÉSZÜLÉK típuskódja és sorozatszáma a KÉSZÜLÉK hátulján
és egyik oldalán látható. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra
lenne szükség.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
ENERGY STAR® is a set of power-saving guidelines
issued by the U.S.Environmental Protection Agency
(EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY
STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising