LG | 27MP58VQ | User guide | LG 27MP58VQ-P Mode d'emploi

LG 27MP58VQ-P Mode d'emploi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
IPS LED MONITOR
(LED MONITOR*)
*Az LG LED monitorok LED-háttérvilágítású LCD monitorok.
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
szükség lehet rá.
IPS LED MONITOR MODELL
22MP58A 24MP58D 27MP58VQ
22MP58D 24MP58VQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58HQ
22MP58HQ
www.lg.com
2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOM
MAGYAR
HUN
3
LICENC
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
4
Kicsomagolás
6
A készülék részei és gombjai
6
- A joystick gomb használata
8
A monitor mozgatása és felemelése
9
A monitor beállítása
9
- A talpazat felszerelése
10
- A tartótalp leszerelése
11
- Felszerelés asztalra
12
- Kábeltartó használata
14
A MONITOR HASZNÁLATA
14
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
14
- D-SUB kábel
14
- DVI-D kábel
14
- HDMI kábel
15
Csatlakoztatás AV eszközhöz
15
- HDMI-csatlakozás
16
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
16
- Perifériás eszközök csatlakoztatása
17
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
18
Beállítások testreszabása
18
- Menübeállítások
18
- -Quick Settings
20
- -Picture
23
- -General
24
- -Auto Configuration
25
- -Reset
26
- -Picture Mode
27
HIBAELHÁRÍTÁS
29
MŰSZAKI ADATOK
35
Előre beállított üzemmódok (felbontás)
35
Bekapcsolásjelző
LICENC
22MP58VQ
22MP58HQ 24MP58VQ
24MP58HQ
27MP58VQ
3
27MP58HQ
HUN
MAGYAR
LICENC
Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.lg.com weboldalra.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint
a HDMI embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az alábbi tartalom csak az európai piacon árult, és az ErP rendeletnek megfeleltetni kívánt képernyőre
vonatkozik:
* A képernyő beállítása értelmében, amennyiben nem módosítja a kijelzőt, akkor az a bekapcsolást követő
4 óra múlva kikapcsol.
* A beállítás letiltásához kapcsolja “Ki” az OSD menü “Automatic Standby (Automatikus készenlét)” pontját.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta. Az
útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
CD / kártya
DVI-D kábel
D-SUB kábel
(Ez a kábel nem minden
országban része a csomagnak.)
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
vagy
Tápkábel
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Állványtest
Talpazat
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Kábeltartó
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67HQ 23MP67HQ 24MP67HQ 27MP67HQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
22MP67VQ 23MP67VQ 24MP67VQ 27MP67VQ
HDMI kábel
(Ez a kábel nem minden országban része a csomagnak.)
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
5
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
A termékkel együtt szállított tartozékok a modelltől függően eltérőek lehetnek.
yy
Az útmutatóban található termékjellemzők vagy a tartalom a termék funkcióinak továbbfejlesztése
yy
miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
HUN
MAGYAR
A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem
yy
hagyott tartozékokat.
A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károkra és sérüléyy
sekre.
6
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A készülék részei és gombjai
MAGYAR
HUN
Joystick gomb/Bekapcsolás jelző
y y Be: bekapcsolt állapot
y y Ki: kikapcsolt állapot
A joystick gomb használata
A monitor funkcióit egyszerűen vezérelheti a joystick gomb megnyomásával vagy az ujjával balra/jobbra
elmozdítva azt.
Alapfunkciók
◄/►
Bekapcsolás
Nyomja meg a joystick gombot egyszer az ujjával a monitor
bekapcsolásához.
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick gombot egyszer az
ujjával a monitor kikapcsolásához.
Hangerő
A hangerőt a joystick gombot balra/jobbra mozgatva szabályozhatja.
szabályozása
MEGJEGYZÉS
y y A joystick gomb a monitor alján található.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
7
A készülék részei és gombjai
HUN
MAGYAR
Bemeneti csatlakozó
22MP58A
22MP58D
24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ
24MP58D
24MP58VQ 27MP58VQ
22MP58HQ
Csatlakozópanel (Lásd a köv. oldalt:14~16)
8
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
A monitor mozgatása és
felemelése
y y Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort,
nehogy megkarcolódjon.
Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor
mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt
a karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve
formától és mérettől függetlenül biztonságosan
szállíthassa.
y y A monitort szállítás előtt az eredeti
dobozában vagy csomagolásában ajánlatos
elhelyezni.
y y A monitor mozgatása vagy felemelése előtt
húzza ki a tápkábelt és az összes többi
kábelt.
y y Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne
fogja meg a panelt.
y y A monitor mozgatásakor kerülje az erős
rázkódást vagy rezgést.
y y A monitor mozgatásakor tartsa azt
függőleges helyzetben, és ne fordítsa a
monitort az oldalára, illetve ne döntse oldalra.
FIGYELEM
Lehetőleg ne érintse meg a monitor
yy
képernyőjét. Ellenkező esetben károsodhat
a képernyő vagy a képek előállításához
használt képpontok.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
9
A monitor beállítása
A talpazat felszerelése
1
Kérjük, helyezzen egy puha ruhaanyagot
egy alacsony asztalra, vagy dobozra, hogy
megóvja a monitor képernyőjét!
3
1 Kérjük, tolja az Talpazat-at a nyíl jelezte
irányba, az alábbi ábrának megfelelően, és
illessze össze őket.
2 Kérjük, helyezze a monitort a puha szövetre
képernyővel lefelé.
Talpazat
2 Kérjük, illesszen egy csavarhúzót (-) vagy
egy pénzérmét a pillangócsavar vájatos
fejébe, és csavarja be jobbra, a „zár” nyíllal
jelzett irányba.
* Fontos, hogy jó alaposan megszorítsa a
Pillangócsavart, máskülönben a monitor
remegni és rázkódni fog.
2 Kérjük, egyik kezével erősen fogja meg
az Állványtest et, és nyomja a nyíl
jelezte irányba a felfüggesztőtest felé.
Összeillesztés után ellenőriznie kell, hogy a
zárnyelv a helyére kattant-e az Állványtest en.
Állványtest
4 Kérjük, állítsa talpra a monitort, és
csatlakoztassa a szükséges kábeleket.
* Egyféle bemeneti kábelt kell használnia.
Ne használjon egyszerre kettőnél több féle
kábelt. HUN
MAGYAR
1
10
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A tartótalp leszerelése
MAGYAR
HUN
1 Kérjük, húzza ki a monitorhoz csatlakoztatott
kábelt.
2
2
Kérjük, húzza a Talpazat-at a nyíl által jelzett
irányba, és szedje szét az állványt, az alábbi
ábrának megfelelően.
1 Kérjük, helyezzen egy puha ruhaanyagot
egy alacsony asztalra, vagy dobozra, hogy
megóvja a monitor képernyőjét!
4 Miután fél kézzel rögzítette a monitort,
távolítsa el az Állványtest -et úgy, hogy
erősen meghúzza a nyíllal jelzett irányba, a
lenti ábrának megfelelően.
2 Kérjük, helyezze a monitort a puha szövetre
képernyővel lefelé.
3
1 Kérjük, illesszen egy csavarhúzót (-) vagy egy
pénzérmét a pillangócsavar vájatos fejébe, és
csavarja balra, a „nyit” nyíllal jelzett irányba.
* Ha nehéz lehúzni, tarthatja a zárnyelvet egy
apró, laposfejű csavarhúzóval vagy egyéb
lapos eszközzel, és úgy szétszedheti, az
alábbi ábra szerint.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
FIGYELEM
Felszerelés asztalra
1 Emelje fel a monitort és állítsa az asztalon függőleges helyzetbe.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a faltól (legalább) 100 mm helyet.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
2 Csatlakoztassa az adaptert és a tápkábelt a fali
csatlakozóaljzatba.
(19 V
vagy
(19 V
)
)
HUN
MAGYAR
A dokumentumban látható illusztrációk általáyy
nos eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák
eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy
yy
csak a talpánál fogja. Ilyenkor az állvány
kicsúszhat a monitorból, és személyi sérülést
okozhat.
y y Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne
érjen a képernyőhöz. A képernyőre kifejtett erő
annak sérülését okozhatja.
y y Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt,
annak joystick gombja instabillá teheti a
monitort vagy adott esetben hozzájárulhat
annak leeséséhez. A monitor leesése kárt
okozhat a készülékben és személyi sérülés
kockázatával is járhat. Emellett, a joystick
gomb is elromolhat.
11
12
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
3 A monitor bekapcsolásához nyomja meg a
monitor alján található joystick gombot.
FIGYELMEZTETÉS
MAGYAR
HUN
A képernyő szögének beállításakor ne fogja
meg a monitorkeret alját az ábrán látható
módon, ellenkező esetben megsérülhetnek az
ujjai.
FIGYELEM
Húzza ki a tápkábelt, mielőtt a monitort máshová helyezi. Különben fennáll az áramütés veszélye.
Kábeltartó használata
A képernyő szögének beállításakor ne érjen
hozzá és ne nyomja be a képernyőt.
Ne tartsa a készüléket az alábbi képen látható
módon. A monitor leválhat a tartóállványról, és
sérülést okozhat.
Kábeltartó
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
13
A Kensington biztonsági rendszer használata
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitor hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz, illetve az asztalhoz.
Előre
Hátra
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer opcionális
tartozék. A legtöbb elektronikai szaküzletben
beszerezheti.
HUN
MAGYAR
A legkényelmesebb látószög beállításához
döntse a képernyőt max. +15 fokkal hátra, vagy
max. -2 fokkal előre.
14
A MONITOR HASZNÁLATA
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
y y A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
*Plug & Play: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy
egy számítógép felismerjen egy, a felhasználó
által hozzá csatlakoztatott és bekapcsolt eszközt annak beállítása, illetve felhasználói beavatkozás nélkül.
DVI-D kábel
Továbbítja a digitális videojeleket a számítógépről a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz egy DVI kábellel, az alábbi ábrákon látható módon.
D-SUB kábel
Továbbítja az analóg videojeleket a számítógépről
a monitorhoz. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz a mellékelt D-sub 15 tűs jelkábellel,
az alábbi ábrákon látható módon.
HDMI kábel
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön PCjéről a Monitorra. Kösse össze a PC-t és a Monitort egy HDMI kábellel a következő ábráknak megfelelően.
MEGJEGYZÉS
Macintosh D-Sub jelbemeneti kábel csatlakoyy
zó használata esetén
MEGJEGYZÉS
Mac adapter
yy
Apple Macintosh használata esetén egy külön csatlakoztatható adapterre van szükség
a mellékelt kábel 15 tűs nagy sűrűségű (3
sor) D-SUB VGA csatlakozójának 15 tűs 2
soros csatlakozóvá alakításához.
HDMI PC használata esetén kompatibilitási
yy
problémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon.Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
A MONITOR HASZNÁLATA
FIGYELEM
Csatlakoztatás AV
eszközhöz
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális hang- és videojelet az Ön AV
eszközeiről a monitorra. Kösse össze az AV-t és a
monitort egy HDMI kábellel az alábbi ábra szerint.
MEGJEGYZÉS
Ha két számítógépet szeretne használyy
ni a monitorral, csatlakoztassa a jelkábelt
(D-SUB/�������������������������������
DVI-D/�������������������������
HDMI) megfelelően a monitorhoz.
Ha hideg környezetben kapcsolja be a moniyy
tort, a képernyő vibrálhat. Ez a jelenség nem
rendellenes.
Piros, zöld és kék pöttyök jelenhetnek meg a
yy
képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
MEGJEGYZÉS
HDMI PC használata esetén kompatibilitási
yy
problémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon.Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy nem
jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási
hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
HUN
MAGYAR
Csatlakoztassa a bemeneti jelyy
kábelt, és szorítsa meg a csavaroknak az óra járásával megegyező irányban történő elforgatásával.
y y Ne nyomogassa hosszan a képernyőt az ujjaival, mert az a képernyő átmeneti torzulását
eredményezi.
y y Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a
képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
15
16
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás külső
eszközökhöz
Perifériás eszközök csatlakoztatása
A fejhallgató portok segítségével csatlakoztassa a
perifériás eszközöket a monitorhoz.
(külön kapható)
MEGJEGYZÉS
A perifériás eszközök külön kaphatók.
yy
Előfordulhat, hogy a ferde dugójú kábelek
yy
nem férnek el, ezért ha lehetséges, használjon egyenes dugókat.
Hajlított típus
Egyenes típus
MEGJEGYZÉS
A kiszolgáló számítógép beállításaitól függőyy
en lehet, hogy a fejhallgatók vagy hangszórók nem fognak megfelelően működni.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
17
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
A főmenü aktiválása
3
Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé (▲/▼) és
balra/jobbra (◄/►) az opciók beállításához.
Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való
kilépéshez.
Gomb
Bekapcsolás jelző
Joystick gomb
Menüállapot
Leírás
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Kilépés a főmenüből
(A gomb lenyomva tartásával kikapcsolható a monitor:
A monitort így bármikor kikapcsolhatja, akkor is, amikor
aktív a képernyőmenü)
◄
22MP58HQ 24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ 27MP58VQ
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.
22MP58A
22MP58D
24MP58D
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
A menüfunkciók megnyitása.
22MP58HQ 24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ 27MP58VQ
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.
22MP58A
22MP58D
24MP58D
A főmenü aktiválása.
►
Főmenü engedélyezve
22MP58D 24MP58D 22MP58HQ
24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ 27MP58VQ
Bemenet módosításra szolgál.
22MP58A
Működteti az Automatikus funkciót.
▲
▼
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Belép a picture mode (kép üzemmód) funkcióba.
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
A monitor kikapcsolása.
Picture Mode
A fő menüfunkciók
22MP58D 24MP58D 22MP58HQ
24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ 27MP58VQ
Picture Mode
Picture Mode
22MP58A
Picture Mode
Főmenü
Leírás
Menu (Menü) A képernyőbeállítások konfigurálása.
Picture
Mode
Válassza ki a kép módot a legjobb
megjelenítési hatás eléréséhez.
Input
Te tudod működtetni a bemeneti jel
változását.
• Mikor két rábemenő jelek egyűtt vannak
kötve, és kiválassza a beviteli menüt,
a bemeneti jel (D-SUB / DVI-D / HDMI)
lessz megváltozva sorrendben.
• Ha csak egy bemeneti jel van, a
rendszer automatikusan érzékeli azt. Az
alapértelmezett beállítás a D-SUB.
Picture Mode
Auto
Az AUTO (Auto) gomb megnyomásával
automatikusan alkalmazza az ideális
beállítást a képernyőképre. (Csak ana-
lóg módban)
Monitor Off
(Monitor Ki)
A monitor kikapcsolása.
Exit (Kilépés) Kilépés a főmenüből.
HUN
MAGYAR
1
2
18
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítások testreszabása
MAGYAR
HUN
Menübeállítások
-Quick Settings
1
2
3
4
5
Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
A joystick gomb mozgatásával lépjen az Quick
Settings > Brightness elemre.
Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
C
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü ������������
> Quick Settings
Brightness
Contrast
Volume
22MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 27MP58VQ
24MP58HQ
24MP58VQ
Ratio
Leírás
A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.
A hangerő beállítása.
MEGJEGYZÉS
Mozgassa a joystick button-t (joystick gombot) le ( ) a Hangerő menüyy
ben a Némítás funkció engedélyezéséhez/letiltásához.
A képernyő arányának beállítása
SMART ENERGY
SAVING
Wide (Széles)
A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől
függetlenül.
Original (Eredeti)
A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
High
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát
takaríthat megmagas hatékonyságú funkció.
Low
Engedélyezi a SMART ENERGY SAVING funkciót, mellyel energiát
takaríthat megalacsony hatékonyságú funkció.
Off (KI)
SMART ENERGY SAVING kikapcsolása.
* SMART ENERGY SAVING (ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG BARÁTSÁGOS FORMÁJA): Fényerősség kompenzáló
algoritmus használatával takarékoskodjon az energiával.
MEGJEGYZÉS
Lehet, hogy a kijelző ugyanúgy fog kinézni Széles és Eredeti opciónál az ajánlott felbontás mellett
yy
(1920×1080).
A váltott soros jelben a képarány ki van kapcsolva.
yy
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
19
MEGJEGYZÉS
HUN
MAGYAR
A megtakarítási adatok a paneltől függenek. Vagyis az értékek panelenként és panel forgalmazónként
yy
különböznek.Annak függvényében, hogy a SMART ENERGY SAVING High vagy Low, a képernyő
fényereje a forrástól függően magasabb vagy alacsonyabb lesz.
20
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
-Picture
MAGYAR
HUN
1
2
3
4
5
Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick gombot,
majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
A joystick gomb mozgatásával lépjen az Picture
elemre.
Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a
joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Color Adjust
Auto
Configuration
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Picture
Picture Mode
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
Reader 1
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz. Ha
fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Reader 2
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha fényesebbre
szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Photo
Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Color weak- Ez a mód azoknak a felhasználóknak való, akik nem tudnak különbséget tenni a
piros és a zöld között. Lehetővé teszi, hogy a színtévesztő felhasználók is könnyen
ness
megkülönböztessék a két színt egymástól.
Game
Optimalizálja a képernyőt a játékhoz.
MEGJEGYZÉS
Ez egy segédeszköz színvak felhasználók számára. Ezért, ha a képernyő nézése nem kényelmes,
yy
kapcsolja ki ezt a funkciót.
Ez a funkció bizonyos képeknél nem tud megkülönböztetni bizonyos színeket.
yy
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Picture Adjust
SUPER
RESOLUTION+
Sharpness
(Képélesség)
Black Level (Fekete
szint)
22MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 27MP58VQ
24MP58HQ
24MP58VQ
Response Time
(Válaszidő)
22MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 27MP58VQ
24MP58HQ
24MP58VQ
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó
kristálytiszta képeket kíván. HQ videó vagy játék
esetén megfelelő.
Middle
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó
magas és alacsony módok közötti képeket akar
kényelmesen nézni. UCC vagy SD videó esetén
megfelelő.
Low
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó
sima és természetes képekre vágyik. Lassan mozgó
képeknél vagy állóképeknél megfelelő.
Off
Válassza ezt az opciót mindennapos használatra. A
SUPER RESOLUTION+ ki van kapcsolva ebben a
módban.
A másodlagos képernyő élességének beállítása.
Beállíthatja a kontrasztot (csak HDMI esetén).
y y Kontraszt: a videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín,
amelyet a monitor képes megjeleníteni.
High
(Magas)
Megőrzi a képernyő jelenlegi kontrasztarányát.
Low
(Alacsony)
A képernyő jelenlegi kontrasztarányának fekete
szintjeit csökkenti, fehér szintjeit növeli.
A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő
sebessége alapján. Normál környezet esetén ajánlott a Normal
(Normál) használata. Gyorsan mozgó kép esetén ajánlott a High
(Magas) használata.
Ha a beállítás High (Magas), a képek beéghetnek.
High (Magas) A válaszidőt High (Magas) értékre állítja be.
Middle
(Közepes)
A válaszidőt Middle (Közepes) értékre állítja be.
Low
(Alacsony)
A válaszidőt Low (Alacsony) értékre állítja be.
Off (Ki)
A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.
Overscan
A kimeneti kép elrendezésének beállítása DTV időzítéshez HDMI
inputnál (csak HDMI inputnál). Javasoljuk a felülszkennelés funkció
bekapcsolását AV berendezés csatlakoztatásakor.
DFC
Automatikusan állítja be az élénkséget a képernyő szerint.
Black Stabilizer
(Feketestabilizátor)
Black Stabilizer (Feketestabilizátor)
: Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a sötét jelenetek.
A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének növelése világosabbá teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.)
A feketestabilizátor értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke területeket, és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.
22MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 27MP58VQ
24MP58HQ
24MP58VQ
HUN
MAGYAR
22MP58D 24MP58D
22MP58HQ 24MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ
27MP58HQ
27MP58VQ
High
21
22
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Color Adjust
MAGYAR
HUN
Gamma
Minél magasabb a gamma érték, annál sötétebbé válik a kép.
Hasonlóképpen, minél alacsonyabb a gamma érték, annál
világosabbá válik a kép. Ha nincs szükség a gamma beállítás
módosítására, válassza az “Off” opciót (kikapcsol).
Color Temp
(színhőmérséklet)
A gyári alapértelmezett beállítás színtelítettségének kiválasztása.
Warm (Meleg): Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Medium (Közepes): A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő
színtelítettségét.
Cool (Hűvös): Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Custom (Egyéni)
Red (Piros)
Green (Zöld)
Blue (Kék)
Six Color (Hat szín)
A kép színének testreszabása a vörös, zöld és kék
színek használatával.
Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek
azáltal, hogy beállítja a hat szín színtelítettségét és telítettségét (Red_
Hue, Red_Saturation, Green_Hue, Green_Saturation, Blue_Hue,
Blue_Saturation, Cyan_Hue, Cyan_Saturation, Magenta_Hue,
Magenta_Saturation, Yellow_Hue, Yellow_Saturation), valamint
menti a beállításokat.
*Hue (Színárnyalat): A képernyő színárnyalatának beállítása.
*Saturation (Szaturáció): A képernyő szaturációjának beállítása. Minél
alacsonyabb az érték, annál kevésbé telítettek és világosak a színek.
Minél magasabb az érték, annál inkább telítettek és sötétek a színek.
Display
Reset(Alapbeállítás)
A színtelítettség alapértelmezett beállításokra való visszaállítása.
Horizontal
A kép balra és jobbra mozgatásához.
Vertical
A kép felfelé és lefelé mozgatásához.
Clock
A képernyő hátterében látható függőleges sávok vagy csíkok
csökkentése. A vízszintes képernyőméret is megváltozik. Phase
A kijelző fókuszának beállítása. Ezzel eltávolíthatja a vízszintes
képzajokat, és tisztítja vagy élesíti az alakok képét.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
23
-General
2
3
4
5
Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja
meg a monitor alján található joystick gombot, majd lépjen
be a Menu (Menü) elembe.
A joystick gomb mozgatásával lépjen az General elemre.
Color Adjust
Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő
utasításokat követve.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄
irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
Ha ki szeretne lépni aAuto
képernyőmenüből, mozgassa a joystick
Configuration
gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > General
Language (Nyelv)
Power LED
(Tápellátás LED)
Leírás
A kijelzőn megjelenő funkciók nyelvének kiválasztása.
Be-/kikapcsolja a monitor első oldalán lévő tápellátásjelzőt.
On (Be) A tápellátásjelző automatikusan bekapcsol.
Off (Ki) A tápellátásjelző automatikusan kikapcsol.
Automatic Standby
22MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 27MP58VQ
24MP58HQ
24MP58VQ
Resolution
A monitor egy bizonyos idő után automatikusan készenléti módba vált.
A felhasználó beállíthatja a kívánt felbontást.
Ez az opció cask akkor engedélyezett, ha számítógépe képernyőjének felbontása a következő
(csak D-SUB esetén).
MEGJEGYZÉS
A funkció csak akkor kerül kikapcsolásra, ha számítógépe képernyőjének felbontását az
alábbira állítja, kivéve a számítógép rossz kimeneti felbontását.
OSD Lock
(Képernyőmenü
lezárása)
1024x768, 1280x768, 1360x768, 1366x768,Off
1280x960, 1600x900,Off
1440x900, 1600x900,Off
Megakadályozza a billentyűzettel történő téves bevitelt.
On (Be) A billentyűzettel történő bevitel ki van kapcsolva.
MEGJEGYZÉS
Minden funkció le van tiltva, kivéve az OSD Lock (Képernyőmenü lezárása) mód és az
Exit (Kilépés) gomb a Brightness (Fényerő), a Contrast (Kontraszt), a Volume (Hangerő),
az Input (Bemenet) és a General funkciókhoz.
Off (Ki)
A billentyűzettel történő bevitel be van kapcsolva.
HUN
MAGYAR
1
24
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
-Auto Configuration
MAGYAR
HUN
1
2
3
4
5
Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a
monitor alján található joystick gombot, majd lépjen be a Menu
(Menü) elembe.
A joystick gomb mozgatásával lépjen az Auto Configuration
elemre.
Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő
utasításokat követve.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek
beállításához mozgassa a joystick gombot ◄ irányba vagy
nyomja meg azt ( / OK).
Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Auto Configuration
Leírás
Do you want to Auto confuguration?
Yes
Használja az Auto configuration (Automatikus konfigurálás) opciót az optimális
kijelzőhöz D-SUB alatt.
Cancel
Kiválasztás törlése.
MEGJEGYZÉS
Ez a funkció csak analóg bemenetnél engedélyezett.
yy
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
25
-Reset
2
3
4
5
Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez
nyomja meg a monitor alján található joystick
gombot, majd lépjen be a Menu (Menü) elembe.
A joystick gomb mozgatásával lépjen az Reset
elemre.
Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban
megjelenő utasításokat követve.
A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb
menüelemek beállításához mozgassa a joystick
gombot ◄ irányba vagy nyomja meg azt ( / OK).
Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa
a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
HUN
MAGYAR
1
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Reset
Leírás
Do you want to reset your settings?
Reset
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
Cancel
Kiválasztás törlése.
26
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
-Picture Mode
MAGYAR
HUN
1
2
3
Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
Lépjen a Picture Mode elemre a joystick gombot ▲ állásba
mozgatva.
Konfigurálja az opciókat a jobb alsó sarokban megjelenő
utasításokat követve.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Joystick gomb >
Picture Mode
Picture Mode
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
Reader 1
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban az újságpapírhoz. Ha
fényesebbre szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Reader 2
Ebben a módban illeszkedik a képernyő a legjobban a rajzfilmhez. Ha fényesebbre
szeretné állítani a képernyőt, az OSD menüben állíthat a fényességen.
Photo
Fényképek megjelenítéséhez optimalizálja a képernyőt.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videó vizuális effektusainak javításához.
Color weak- Ez a mód azoknak a felhasználóknak való, akik nem tudnak különbséget tenni a
piros és a zöld között. Lehetővé teszi, hogy a színtévesztő felhasználók is könnyen
ness
megkülönböztessék a két színt egymástól.
Game
Optimalizálja a képernyőt a játékhoz.
HIBAELHÁRÍTÁS
27
Mielőtt segítséget hívna, ellenőrizze a következőket.
Nem jelenik meg kép
y y Ellenőrizze, és nézze meg, hogy a tápkábel megfelelően csatlakoztatva van-e a fali aljzatba.
Világít a bekapcsolást jelző fény?
y y Nyomja meg a bekapcsológombot.
A bekapcsolás jelző vibrál?
y y Ha a képernyő energiatakarékos módban van, próbálja meg elmozdítani az egeret, vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten a
képernyő aktiválásához.
y y Próbálja meg bekapcsolni a számítógépet.
Lát „OUT OF RANGE” (TARTOMÁ- y y Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógéptől (videokártyától)
NYON KÍVÜL) üzenetet a képerérkező jel a képernyő vízszintes vagy függőleges frekvenciatartonyőn?
mányán kívülre esik. Az útmutató „Műszaki adatok” fejezete alapján
konfigurálja újra a képernyőt.
Lát „����������������������������
NO SIGNAL�������������������
” üzenetet a képer- y y Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között
nyőn?
nincs csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.
Csatlakoztatva van a képernyő
tápkábele?
Nem tudja vezérelni az OSD egyes funkcióit?
Nem tudja kiválasztani az OSD
egyes menüit?
y y Bármikor kioldhatja az OSD vezérlőit az OSD zármenübe való belépéssel és az elemek kikapcsolásával.
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő helyzete nem megfele- y y Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
lő.
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
y y Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
beállításához.
Vízszintes zaj jelenik meg a képen, y y Lépjen az Auto Configuration (Automatikus konfigurálás) funkcióba
vagy a karakterek nem jelennek
és válassza ki a "Yes" (Igen) elemet a kijelzőkép automatikus ideális
meg tisztán.
beállításához.
y y Ellenőrizze a Vezérlőpult ► Kijelző ► Beállítások pontot és állítsa a
kijelzőt az ajánlott felbontásra, vagy állítsa a kijelző képét ideális beállításra. A színbeállítást állítsa 24 bitesnél magasabbra (valódi szín).
A képernyő hátterében függőleges
sávok vagy csíkok láthatók.
HUN
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
28
HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELEM
MAGYAR
HUN
Ellenőrizze a Control Panel ► Display ► Settings (Vezérlőpult ► Megjelenítés ► Beállítások) meyy
nüben, hogy a frekvencia vagy a felbontás beállítását módosították-e. Amennyiben módosították, állítsa vissza a videokártyát az ajánlott felbontásra.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, előfordulhat, hogy a betűk torzítva
yy
jelennek meg, és a képernyő elhomályosul, egy része nem látszik vagy torz. Feltétlenül az ajánlott felbontás legyen kiválasztva.
A beállítási mód számítógépenként és operációs rendszerenként eltérő lehet, és előfordulhat, hogy a
yy
videokártya nem támogatja az adott felbontást. Ebben az esetben forduljon a számítógép vagy a videokártya gyártójához.
A képernyőkép nem megfelelő
A képernyő egyszínű vagy a színe
rendellenes.
A képernyő villog.
y y Ellenőrizze a jelkábel megfelelő csatlakoztatását, és szükség esetén
csavarhúzóval szorítsa meg.
y y Győződjön meg róla, hogy a videokártya megfelelően be van helyezve
a nyílásba.
y y Állítsa a színbeállítást több mint 24 bitre (true color) a Control Panel
► Settings (Vezérlőpult ► Beállítások) menüben.
y y Ellenőrizze, hogy a képernyő összefűzés módba van-e állítva, és ha
igen, állítsa be az ajánlott felbontást.
Lát „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor érzékelése) üzenetet?
Telepítette a képernyő
illesztőprogramját?
y y Mindenképpen a mi honlapunkról telepítse a kijelzési
illesztőprogramot: http://www.lg.com.
y y Feltétlenül ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play
funkciót.
22MP58HQ 24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ 27MP58VQ
Kijelző villog
Ha nem a javasolt időzítést állította y y A képernyő villog, ha a HDMI 1080i 60/50 Hz időzítést választja.
be ?
Kérjük, állítsa az időzítést a javasolt 1080P értékre. MŰSZAKI ADATOK
29
22MP58A
22MP58D
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
22MP58HQ 22MP58VQ
Képernyő típusa
Képpont távolság
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
0,248 mm x 0,248 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 15,9 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
22,1 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1021-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
Kimenet: 19 V
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
1,3 A
510,1 mm x 395,3 mm x 186,8 mm
510,1 mm x 308,4 mm x 86,8 mm
Tömeg
2,9 kg
Döntési tartomány
-2° és 15° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
≤ 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
≤ 85 %
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
HUN
MAGYAR
MŰSZAKI ADATOK
30
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
22MP58A
Szink. beme- Vízszintes
net
frekvencia
30 kHz ��������������
és������������
83 kHz (���
automatikus)
30 kHz ��������������
és������������
61 kHz (���
automatikus)
Függőleges 56 Hz és 75 Hz
frekvencia
(D-SUB)
56 Hz és 75 Hz (DVI-D)
22MP58D 22MP58HQ 22MP58VQ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
56 Hz és 75 Hz (HDMI)
Bemeneti
forma
Videobemenet Jelbemenet
Bemeneti
forma
Plug & Play
Külön szink
digitális
●
15 tűs D-SUB csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális)
HDMI csatlakozó
●
RGB analóg (0,7 Vp-p/
75 ohm)
digitális
●
DDC 2B(analóg)
DDC 2B(digitális)
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
MŰSZAKI ADATOK
31
24MP58D
24MP58HQ
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
24MP58VQ
Képernyő típusa
Képpont távolság
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
0,2745 mm x 0,2745 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 17,1 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
24,6 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,3 A
ADS-40SG-19-3 19025G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19025GPB-2 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-25FSG-19 19025EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51 típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1021-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
vagy WA-24C19FS típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FU típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FK típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FB típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy WA-24C19FN típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy DA-24B19 típus,a Asian Power Devices Inc. gyártásában
Kimenet: 19 V
1,3 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
550,5 mm x 419 mm x 186,8 mm
550,5 mm x 332,1 mm x 85,5 mm
Tömeg
3,2 kg
Döntési tartomány
-2° és 15° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
≤ 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
≤ 85 %
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
HUN
MAGYAR
MŰSZAKI ADATOK
32
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
24MP58D
Szink. bemenet
Videobemenet
Plug & Play
24MP58HQ
24MP58VQ
Vízszintes frekven- 30 kHz és 83 kHz
(automatikus)
cia
30 kHz és 61 kHz
(automatikus)
Függőleges frek56 Hz és 75 Hz
vencia
(D-SUB)
56 Hz és 75 Hz
(DVI-D)
56 Hz és 75 Hz
(HDMI)
Bemeneti forma
Külön szink
digitális
Jelbemenet
15 tűs D-SUB csatlakozó
DVI-D csatlakozó
(digitális)
HDMI csatlakozó
●
●
●
●
●
●
Bemeneti forma
RGB analóg (0,7
Vp-p/ 75 ohm)
digitális
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DDC 2B(analóg)
●
●
●
DDC 2B(digitális)
●
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
MŰSZAKI ADATOK
33
27MP58HQ
27MP58VQ
Kijelzés
Felbontás
Energiafogyasztás
Teljesítményigény
AC-DC adapter
Képernyő típusa
Képpont távolság
sík képernyős aktív mátrixos TFT LCD
Matt bevonat
0,3114 mm x 0,3114 mm (képpont távolság)
Max.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott
VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Bekapcsolt mód: 20,3 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard) *
29,3 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,3 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
19 V
1,6 A
ADS-40SG-19-3 19032G típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPG-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPBR-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPI-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-40FSG-19 19032GPCU-1 típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy ADS-32FSG-19 19032EPCU-1L típus,a SHENZHEN HONOR ELECTRONIC gyártásában
vagy LCAP21A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-E típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-I típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP26A-B típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy LCAP51A típus,a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
vagy PA-1031-23 típus,a Lite-On Technology Corporation gyártásában
Kimenet: 19 V
1,7 A
Méretek
Állvánnyal
(Szélesség x Magasság Állvány nélkül
x Mélység)
634,1 mm x 469,5 mm x 204,7 mm
634,1 mm x 382,7 mm x 91,1 mm
Tömeg
4,3 kg
Döntési tartomány
-2° és 15° között
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C és 40 °C között
≤ 80 %
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C és 60 °C között
≤ 85 %
Talpazat
Csatlakoztatva ( ), Leválasztva (O)
Tápkábel
Fali aljzat típusa
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
HUN
MAGYAR
MŰSZAKI ADATOK
34
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
Szink. bemenet
27MP58HQ
27MP58VQ
●
●
Függőleges frek- 56 Hz és 75 Hz (D-SUB)
vencia
56 Hz és 75 Hz (DVI-D)
●
●
56 Hz és 75 Hz (HDMI)
Külön szink
digitális
15 tűs D-SUB csatlakozó
●
●
●
●
●
●
●
●
Vízszintes frekvencia
Bemeneti forma
Videobemenet
Jelbemenet
30 kHz és 83 kHz (automatikus)
30 kHz és 61 kHz (automatikus)
●
DVI-D csatlakozó (digitális)
Bemeneti forma
Plug & Play
DDC 2B(analóg)
HDMI csatlakozó
RGB analóg (0,7 Vp-p/ 75 ohm)
digitális
●
●
●
●
●
●
●
●
●
DDC 2B(digitális)
DDC 2B(HDMI)
●
●
●
MŰSZAKI ADATOK
35
Előre beállított üzemmódok (felbontás)
Megjelenítési módok
(felbontás)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekven- Polaritás
cia (Hz)
(V/F)
720 x 400
31,468
70
-/+
640 x 480
31,469
60
-/-
640 x 480
37,500
75
-/-
800 x 600
37,879
60
+/+
800 x 600
46,875
75
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1024 x 768
60,023
75
+/+
1152 x 864
67,500
75
+/+
1280 x 1024
63,981
60
+/+
1280 x 1024
79,976
75
+/+
1680 x 1050
65,290
60
-/+
1920 x 1080
67,500
60
+/+
Ajánlott üzemmód
HDMI időzítés (Videó)
22MP58HQ 24MP58HQ 27MP58HQ
22MP58VQ 24MP58VQ
27MP58VQ
Gyári támogatási mód
(előbeállított mód)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
480P
31,50
60
O
576P
31,25
50
O
720P
37,50
50
O
720P
45,00
60
O
1080P
56,25
50
O
1080P
67,50
60
O
Ajánlott üzemmód
Bekapcsolásjelző
Üzemmód
LED színe
Bekapcsolt mód
Fehér
Készenléti mód
Fehéren villogó
Kikapcsolt mód
Ki
HUN
MAGYAR
D-SUB/DVI-D/HDMI PC IDŐZÍTÉS
HDMI
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el
a biztonsági óvintézkedéseket.
A termék modell- és sorozatszáma a termék hátulján és az egyik oldalán található.
Jegyezze fel őket alább, arra az esetre, ha bármikor
szakszervizre lenne szüksége.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
ENERGY STAR adalah suatu pengaturan
penghematan daya yang dikeluarkanU.S.
Environmental Protection Agency(EPA).
ENERGY STAR sebagai mitra LGE U.
S. A.,Inc. menetapkan bahwa produk
ini telah memenuhi standar ENERGY
STAR dalam penghematan daya.
Refer to ENERGY STAR.gov for more
information on the ENERGY STAR program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising