LG E2350VR-SN User guide

LG E2350VR-SN User guide
Felhasználói útmutató
E2250VR
E2350VR
A
termék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt tápkábelt
használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti szabványoknak. Ha a
tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a legközelebbi
márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a telepítés után
is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn felsorolt
áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás található otthonában,
kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak veszélyes a
kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek áramütéshez vagy
t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen kapcsolatba
szerviztechnikusával.
Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor még kikapcsolás után is
feszültség alatt marad.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha ne hagyja
bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat a monitor
házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a tápkábelt az
elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon veszélyes.
Áramütést okozhat.
1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint ne
helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató, szárítóedény vagy
medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan nyílások is vannak, amelyek
a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha ezeket a nyílásokat elzárja, az
összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
Ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy takaróra stb.
Helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem gondoskodott
kiegészít szellzésrl.
Ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
Ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az ajánlott
felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor torz képek
jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített felbontású LCDmonitornak.
Ha a képerny hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, akkor képerny károsodhat, és a kép
beéghet a képernybe. Mindenképpen használjon képernyvédt a monitoron. Ez a jelenség más
gyártók termékeivel is elfordulhat, és a garancia nem vonatkozik rá.
A képerny elüls oldalát és oldalait ne üsse vagy karcolja meg fém tárgyakkal. Máskülönben
a képerny megsérülhet.
A szállítás közben a készülék ellapja elre nézzen, és mindkét kezével tartsa a készüléket.
Ha a készüléket elejti, az megsérülhet, és áramütést vagy tüzet okozhat. A javítást kizárólag
hivatalos szervizközponttal végeztesse.
Kerülje a magas hmérsékletet és páratartalmat.
2
Fontos figyelmeztetések
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert közvetlenül a
képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
A készülék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolások elkerülése érdekében a tisztítást
puha ronggyal, óvatosan végezze.
Ne használjon a tisztításhoz nedves ruhát, és ne permetezzen vizet vagy más
folyadékot közvetlenül a készülékre. Ez áramütésveszélyt okozhat.
(Ne használjon vegyszereket, mint pl. benzint, oldószert vagy alkoholt.)
Permetezzen vizet 2-4 alkalommal egy puha rongyra, majd azzal tisztítsa meg
a készülék elüls keretét. Mindig ugyanabba az irányba töröljön a ronggyal.
Túl sok nedvesség foltosodást okozhat.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a készülék
szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt vissza az eredeti
csomagolásába.
Biztonságos eldobás
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
3
Tartozékok
!!! Köszönjük, hogy az LG termékét választotta !!!
Ellenrizze, hogy az alább felsoroltakat tartalmazza-e a monitor
csomagja. Amennyiben bármi hiányzik a csomagból, vegye fel a
kapcsolatot az értékesítvel.
15 t-s D-Sub jelkábel
(A telepítés érdekében
elfordulhat, hogy a termékhez a
csomagolás eltt csatlakoztatják a
jelkábelt.)
Használati utasítás,
kártyák
Vagy
Tápkábel
Tápegység
(Országtól függen)
Tápegység
(Országtól függen)
DVI-D jelkábel
(Ez a funkció nem minden
országban áll rendelkezésre.)
MEGJEGYZÉS
A tartozékok kialakítása némileg eltérhet az ábrán láthatótól.
Annak érdekében, hogy a készülék teljesítse a megfelel szabványok elírásait, árnyékolt,
ferritmaggal rendelkez, 15 érintkezs D-sub vagy DVI-D-jelkábeleket kell használni.
4
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Készenléti módon 1
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Az állvány hátoldalán egy érme használatával húzza meg a csavart az óramutató
járásával megegyez irányba.
állvány törzsét
talpazatot
3. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
4. Ha le szeretné szerelni a monitort az állványról, egy érme használatával csavarja ki a
csavart az óramutató járásával ellentétes irányba.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
5
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Készenléti módon 2
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2.
Nyomja meg a gombot, mint látható, és húzzuk az állványt szerv fel.
Pr
es
s
3.
Után húzza ki a testület stand up, vegye fel a monitorra gondosan és arcát az els oldalon.
(Ha egyszer húzza ki a testület állvány fel, kérjük tartsa a gomb megnyomásával. Ha nem
nyomja meg a gombot, ez tönkreteszi a terméket.)
Amikor korlátozott mértékben dönthet,
a gomb nem m-ködik, húzza állvány
test felfelé vagy lefelé egy kicsit.
6
A monitor csatlakoztatása
4. Ha szeretné használni az állvány alap, húzza le az állványt test.
(Ha már húzza le aállvány test, kérjük tartsa megnyomja a gombot. Ha nem nyomja meg a
gombot, ez tönkreteszi a terméket.)
5. Az állvány hátoldalán egy érme használatával húzza meg a csavart az óramutató
járásával megegyez irányba.
7
6. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt,
és álljon az elüls oldalával szemben.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
7
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny& helyzetének beállítása
Az összeszerelés és elhelyezés után állítsa be a monitor szögét az alábbiak szerint.
*Állványos alapját
Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen.
Döntési tartomány : -5° - 15°
A monitor helyzetének beállításakor ne
érintse meg vagy nyomja meg a képernyt.
A képerny dlésszögének beállításakor
az ujjait ne tegye a képernyház és
az állvány törzse közé. Ellenkez esetbe
ugyanis az ujjai megsérülhetnek.
ERGONÓMIA
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
8
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny& helyzetének beállítása
* Láb nélkül alapját
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk , az
elmaradott hajlásszög a felügyel kell haladja meg a 10 fokot.
9
A monitor csatlakoztatása
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. A monitor üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van kapcsolva a
monitor, a számítógép és az összes csatlakoztatott eszköz.
és a tápkábelt 2 ebben a sorrendben, majd húzza
meg a jelkábel csavarjait.
2. Csatlakoztassa a jelbemeneti kábelt 1
A A DVI-D (digitális jel) kábel csatlakoztatása
B A D-sub (analóg jel) kábel csatlakoztatása
C A HDMI kábel csatlakoztatása
AV berendezés
(Set-Top Box, DVD,
Video, játék konzol)
Típusonként váltakozik.
*Számítógép nem használható
Fejhallgató/fülhallgató bemenet
Digitális jel DVI-D
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
Fali csatlakozódugóval szerelt
Vagy
Fali csatlakozódugóval szerelt
Csatlakoztatás Macintosh számítógéphez
D-Sub jelbemeneti kábel használatával:
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat
esetén egy csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros
típusúra.
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának egyszer-sített képe
látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt mutat, az Ön
készüléke eltérhet az ábrán láthatótól.
10
A monitor csatlakoztatása
Csatlakoztatás a számítógéphez
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls kapcsolópaneljén lev tápellátás
gombot. A monitor bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az önm-köd
képbeállítást („Self Image Setting Function”). (Csak analóg üzemmódban)
Bekapcsológomb
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít.
Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi
a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO' (Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás módosítása után azt
észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy megdlt, a felbontás javításához
nyomja meg az AUTO (Automatikus) gombot.
11
A kezel-szervek funkciója
Az el&lapon található kezel&szervek
MENU gomb
OSD LOCKED/OSD UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így azokat
nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg és tartsa
nyomva a MENU (Menü) gombot néhány másodpercig. Az
“OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja
a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED” üzenet jelenik
meg.
SMART+ gomb Ezzel a gombbal léphet be az a AUTO BRIGHT,ORIGINAL
RATIO,F-ENGINE,DUAL WEB,CINEMA MODE funkciókba.
További információkért lásd: 22~26 oldal.
SUPER+
RESOLUTION
gomb
További információkért lásd: 27~28 oldal.
12
A kezel-szervek funkciója
AUTO gomb
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a képernymenübe
(OSD-be) való belépés eltt mindig nyomja meg a AUTO
gombot. (Csak analóg üzemmódban)
Ezzel automatikusan beállításra kerül a kép az aktuális
felbontásnak (képernymódnak) megfelel ideális
paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
E2250VR/E2350VR : 1920 x 1080
INPUT gomb
(Forrás gyorsbillenty)
Ezzel a gombbal válassza ki a bemeneti forrást.
Amikor két bemeneti jelet legalább vannak kapcsolva, akkor
válassza ki a bemeneti jel (D-SUB/DVI/HDMI) akarod. Ha
csak egy jel van csatlakoztatva, akkor az automatikusan
észlelt. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
EXIT gomb
Kilép OSD .
Bekapcsológomb
/Tápfeszültség
indikátor
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Light Sensor
A tápfeszültség jelz kéken világít, ha a monitor megfelelen
m-ködik (bekapcsolt állapot). A tápfeszültség jelz kéken
villog, ha a monitor készenléti (energiatakarékos) állapotban
van.
Amikor AUTO BRIGHT (auto kivilágítás)be van kapcsolva,a
fény érzékel lencséivel érzékeli a környezetben a
fénys-r-sséget.
13
A képerny-n megjelen- kezel-szervek használata
Képerny&beállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
1
Lenyom bármelyik gombot, OSD men- jelentkezik.
2
Belépéseknél használja a megfelelõ gombot.
3
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/ gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a
gombot.
4
Nyomja le az EXIT gombot, kilép OSD.
14
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
DSUB : D-SUB(Analóg jel) bemenet
DVI-D : DVI-D(Digitális jel) bemenet
HDMI : HDMI jel
F-menü
PICTURE
COLOR
DISPLAY
Almenü
Támogatott bemenet
BRIGHTNESS
CONTRAST
SHARPNESS
DSUB
BLACK LEVEL
HDMI
COLOR TEMP
(PRESET)
sRGB
6500K
7500K
8500K
9300K
GAMMA
DVI-D
HDMI
DSUB
(USER)
RED
GREEN
BLUE
DVI-D
Kiigazítja a fényert,
kontrasztot és élességet a
képernyn
A kép színeinek egyéni
beállítása
HDMI
HORIZONTAL
VERTICAL
DSUB
CLOCK
PHASE
DSUB
OVERSCAN
HDMI
VOLUME
OTHERS
Leírás
A kép helyzetének beállítása
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és élességének
szabályozása
HDMI
Hangert beigazítja
LANGUAGE
POWER INDICATOR
BUTTON INDICATOR
DSUB
WHITE BALANCE
DSUB
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen
FACTORY RESET
DSUB
DVI-D
HDMI
DVI-D
HDMI
SMART+
DSUB
AUTO BRIGHT
DVI-D
ORIGINAL RATIO
F-ENGINE
HDMI
NORMAL
MOVIE
INTERNET
DEMO
STANDARD
MOVIE
GAME
SPORTS
DSUB
DVI-D
HDMI
DUAL WEB
DSUB
DVI-D
CINEMA MODE
15
A kép méretének beállítása
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
SUPER+
RESOLUTION
NORMAL
LOW
MEDIUM
HIGH
DEMO
DSUB
DVI-D
HDMI
A kép elkerülhetetlenül során
megsérült az adatfeldolgozás a
képre a képet. SUPER+
Resolution fenn tudja tartani az
állásfoglalás egyértelm-en
mutatják a videokép még a
bvítés a képminség javító
technológia, mely beállítja a
fókuszt és durva homályos
körvonal miatt a bvítés.
MEGJEGYZÉS
Az 15 ~ 28. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
16
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
Ikonok
Almenük
Kilépés
Módosítás (csökkentés/növelés)
Másik almenü választása
Visszatérés az almenü kiválasztásához
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
17
Gombs
úgó
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
D-SUB/DVI-D-bemenet
HDMI-bemenet
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
SHARPNESS
A kép élességének szabályozása.
BLACK LEVEL
(FEKETE SZINT)
Az eltolási szint állítható be. A „HIGH”
(Magas) lehetség kiválasztása esetén a
képernyn látható kép fényes lesz, a
„LOW” (Alacsony) lehetség
választásakor viszont sötét. (Csak HDMIbemenet esetén.)
* Eltolás? A videojellel szemben állított
követelmények alapján ez a monitoron
megjeleníthet, lehet legsötétebb kép.
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
18
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
PRESET Minta
COLOR TEMP
USER Minta
Válassza vagy a PRESET vagy USER,
állítsa be a képerny színét.
Beállíthatja a képerny színeit.
PRESET
(GYÁRI ÉRTÉK) • sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
szabványnak megfelelen.
• 6500K-7500K: Vöröses szín.
• 8500K-9300K: Kékes szín.
RED(PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
USER
GREEN(ZÖLD)
Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE(KÉK)
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
Egyéni gammaérték beállítása. :
0/1/2
A magas gammaértékek kissé
fehéres, az alacsony gammaértékek
pedig kissé feketés képet
eredményeznek.
GAMMA
19
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
HORIZONTAL
(VÍZSZINTES)
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
(FÜGGCLEGES) lefelé tolhatja el.
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
Eltávolítja a kép szélein esetleg megjelen zajt,
OVERSCAN
(TÚLPÁSZTÁZÁS) amely akkor fordulhat el, amikor egy küls
eszközt HDMI-kábellel csatlakoztat a monitorhoz.
Ha az ON (Bekapcsolt) beállítást választja, akkor
a zaj csökkentése érdekében a kép mérete kisebb
lesz. Ha az OFF (Kikapcsolt) beállítást választja,
akkor a zaj figyelembe vételének mellzésével
megmaradnak a kép eredeti méretei. (Csak HDMI
bemenet esetén.)
HDMI-bemenet
VOLUME
Exit : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
: Némítani
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
20
Fülhallgató beállítás (csak HDMI bemenethez)
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
HDMI/DVI-D-bemenet
LANGUAGE A kezelszervek nevének megjelenítésére használt
(NYELV)
nyelv kiválasztása.
POWER
INDICATOR
(TÁPELLÁTÁSJ
ELZ-)
D-SUB-bemenet
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen
tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja,
el fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
BUTTON
Ezzel a funkcióval beállíthatjuk, hogy a
INDICATOR szabályozás f mutatója az els oldalán, hogy a
monitor ON (Bekapcsolt) vagy OFF (Kikapcsolt).
Ha beállítja OFF (Kikapcsolt), akkor ki van
kapcsolva.
Ha beállítja ON (Bekapcsolt), akkor bekapcsol.
Exit : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
: Másik almenü választása
: Visszatérés az almenü
kiválasztásához
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYE
NSÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
szabványban meghatározott jellemzktl, a
képjel torzulásának köszönheten romolhat a
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
FACTORY
RESET (GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV)
beállítás kivételével az összes beállítási
lehetséget visszaállítja gyári alapértelmezett
értékére.Az azonnali visszaállításhoz nyomja
meg az
gombot.
MEGJEGYZÉS
Ha ez nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat. Szükség esetén újból hajtsa
végre a WHITE BALANCE (FEHÉREGYENSÚLY). Ez a funkció csak akkor használható, ha a képerny
bemeneti jele analóg jel.
21
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a SMART+ gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
Almenük
Ikonok
Kilépés
Áthelyezés
Visszatérés az almenü kiválasztásához
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
22
Gombs
úgó
A képerny menü (OSD) lehet ségei
F menü
Almenü
Leírás
D-SUB/DVI-D/HDMI-bemenet
ON
Amennyiben bekapcsolót választja, akkor e
funkció automatikusan szabályozza a képerny
fényességét, ezzel optimálisan alkalmazkodik a
környezethez és maximális kényelmet ad a
használónak.
OFF
Amennyiben válassza O F F, A U T O
BRIGHT ki van kapcsolva.
WIDE
Ezzel a beállítással a bejöv videojeltl függetlenül
széles nézetben jelenik meg a kép.
ORIGINAL
Változás a bemeneti kép jel arány az
eredeti.
D-SUB/DVI-D/HDMI-bemenet
* Ez a funkció csak akkor m#ködik, ha a
bemeneti felbontás alacsonyabb, mint
monitor arány (16:9).
23
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
D-SUB/DVI-D-bemenet
NORMAL
Ezt a beállítást abban az esetben
válassza, ha a terméket általános
körülmények között szeretné használni.
HDMI-bemenet
STANDARD Ezt a beállítást abban az esetben
válassza, ha az eredeti videojelet
módosítás nélkül szeretné megjeleníteni.
* Standard (Eredeti) módban az f-ENGINE
szolgáltatás le van tiltva.
D-SUB/DVI-D-bemenet
MOVIE
Ezt a beállítást videofelvétel vagy film
nézése esetén érdemes választani.
HDMI-bemenet
Exit : Kilépés
: Áthelyezés
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
24
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
D-SUB/DVI-D-bemenet
INTERNET Ezt a beállítást dokumentumokkal folytatott
munka (például Word használata) esetén
érdemes választani.
HDMI-bemenet
GAME
Ezt a beállítást játékok futtatása során
érdemes használni.
DEMO
Ez az üzletben látható bemutató elindítására
szolgál. A képerny két részre oszlik: a bal
oldalon a szokásos üzemmód, a jobb oldalon
pedig a videó üzemmód jelenik meg, hogy a
vásárlók saját szemükkel láthassák a
különbséget.
SPORTS
Ezt a beállítást általában sportesemények
esetén érdemes választani.
D-SUB/DVI-D-bemenet
HDMI-bemenet
Exit : Kilépés
: Áthelyezés
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
25
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
* Az alábbi funkciók használata eltt, kérjük, install Easy Set Package programot.
D-SUB/DVI-D-bemenet
Segítség felhasználó internetes böngészés
hatékonyan osztjuk ketté.
Segítség gondoskodjon és mozogni ablakok a
képernyn.
Segítség felhasználó ellenrzése osztott ablakok
aránya.
ON
OFF
Amennyiben válassza O F F, DUAL WEB ki
van kapcsolva.
ON
Végezzük el a szem kényelmes azáltal, hogy
csökkenti a háttér fényerejét a weboldal.
OFF
Amennyiben válassza O F F, CINEMA MODE
ki van kapcsolva.
D-SUB/DVI-D-bemenet
Exit : Kilépés
: Áthelyezés
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
26
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást,
amelyek a menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a SUPER+ RESOLUTION gombot, ezáltal megjelenik az
OSD fmenüje.
Menü neve
Almenük
Ikonok
Kilépés
Áthelyezés
Visszatérés az almenü kiválasztásához
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
27
Gombs
úgó
A képerny-menü (OSD) lehet-ségei
F-menü
Almenü
Leírás
NORMAL Válassza ezt, ha akarod használni a
terméket a legáltalánosabb használata
környezetben. Az Általános mód, a
SUPER+ RESOLUTION ki van kapcsolva.
LOW
Amikor a felhasználó akar egy
természetes videoképernyvel lágy képet,
segít-hoz kap a optimalizált képernyn.
Hatékony a videó kis mozgás, vagy még
mindig kép.
MEDIUM
Ha a felhasználó be kíván kellemes videó
képernyn a középfokon között LOW és
HIGH mód, ez segít-hoz kap a
optimalizált képernyn. Hatékony a UCC
és SD szinten videók.
HIGH
Ha a felhasználó be kíván éles
videoképernyvel világos képet, segít-hoz
kap az optimalizált képernyn. Hatékony
a nagy felbontású videó képernyk és
játékokat.
DEMO
A képerny két részre, a képerny bal
eredeti képerny, és a megfelel
képerny SUPER +RESOLUTION mód,
hogy hasonlítsa össze az eltt és az után
a módot kell alkalmazni.
Exit : Kilépés
: Áthelyezés
: Visszatérés az almenü kiválasztásához
Zaj létezhetnek szerint SUPER +RESOLUTION Mód, így élvezheti a tiszta kép
kiválasztásával SUPER +RESOLUTION Mód szerint a tartalmát.
28
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
Nem jelenik meg kép
● Be van dugva a képernytápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelz-fénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● A bekapcsolt állapot
visszajelz- villog?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
29
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel-.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a AUTO
gombot. Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a
kép pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny- hátterében
függ-leges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a AUTO
gombot. Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok látszanak • A képernybeállítások ideális értékekre való
automatikus módosításához nyomja meg a AUTO
a képeken, vagy a
gombot. Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
karakterek nem
vízszintes csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az
megfelel-en kerülnek
OSD-menüben.
megjelenítésre. .
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások
lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy az egyéb
tulajdonságokat az ajánlott értékeknek megfelelen.
Állítsa a színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true
color).
FONTOS
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és
ellenrizze, hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
Ha nem az ajánlott felbontás (optimális felbontás) van kiválasztva, a bet-k
elmosódottak lehetnek, valamint a kép sötétebben, levágott szélekkel vagy
valamely irányba eltolva jelenhet meg. Gyzdjön meg arról, hogy az
ajánlott felbontást választotta-e ki.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
30
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel-.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya
megfelelen van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny- villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Megjelenik a képernyn az "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found" (Ismeretlen képerny, Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel
illesztprogramot a képernyvel együtt szállított,
illesztprogramokat tartalmazó CD-rl (vagy
hajlékonylemezrl). Az illesztprogram az LG
webhelyérl is letölthet, a http://www.lg.com
címrl.
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
A hangfunkciók nem mködnek
● A kép rendben, de nincs
hang.
• Ellenrizze, hogy a hanger értéke ne legyen nulla.
• Ellenrizze, hogy a hang ne legyen elnémítva.
• Ellenrizze a HDMI-kábel megfelel csatlakozását.
• Ellenrizze a fejhallgató kábel megfelel csatlakozását.
• Ellenrizze, hogy a hang formátuma megfelel legyen.
Ne használjon tömörített hangformátumot.
31
Mszaki adatok
E2250VR
Képerny
54,6 cm (21,5 hüvelyk) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 54,6 cm
0,248 X 0,248 mm (Képpontsrség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 kHz - 83 kHz (Automatikus)
Analóg,Digitális: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus)
HDMI: 56 Hz - 61 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
Digitális
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 ts D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
19 ts HDMI csatlakozó
Analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális, HDMI
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B(Analóg,Digitális,HDMI)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
24 W(Szokásos)
1 W
0,5 W
Állvánnyal együtt
52,58 cm ( 20,70 hüvelyk)
40,83 cm ( 16,07 hüvelyk)
19,80 cm ( 7,80 hüvelyk)
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
52,58 cm ( 20,70 hüvelyk)
33,48 cm ( 13,18 hüvelyk)
3,99 cm ( 1,57 hüvelyk)
2,8 kg (6,17 font)
Döntési
Döntés : -5° - 15°
Tápellátás
12 V
Tápegység
Típus FSP036-DGAA1, által gyártják FSP Group
vagy típus LCAP07F, által gyártott Lien Chang Electronic
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
3,0 A
10 - 35 °C
10 - 80 % (lecsapódásmentes)
-20 - 60 °C
5 - 90 % (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
32
Mszaki adatok
E2350VR
Képerny
58,4 cm (23,0 hüvelyk) átmérj sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója : 58,4 cm
0,265 X 0,265 mm (Képpontsrség)
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
30 kHz - 83 kHz (Automatikus)
Analóg,Digitális: 56 Hz - 75 Hz (Automatikus)
HDMI: 56 Hz - 61 Hz (Automatikus)
Külön szinkron
Digitális
Videojelbemenet
Jelbemenet
Bemeneti jelforma
15 ts D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
19 ts HDMI csatlakozó
Analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális, HDMI
Felbontás
Maximális
Javasolt
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1920 x 1080, 60 Hz-es frekvencián
Plug&Play
DDC 2B(Analóg,Digitális,HDMI)
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és
tömeg
Szélesség
Magasság
Mélység
:
≤
≤
28 W(Szokásos)
1W
0,5 W
Állvánnyal együtt
55,98 cm (22,04 hüvelyk)
42,81 cm (16,85 hüvelyk)
19,80 cm ( 7,80 hüvelyk)
Tömeg (csomagolás nélkül)
Állvány nélkül
55,98 cm (22,04 hüvelyk)
35,45 cm (13,96 hüvelyk)
3,99 cm( 1,57 hüvelyk)
3,3 kg (7,28 font)
Döntési
Döntés : -5° - 15°
Tápellátás
12 V
Tápegység
Típus FSP036-DGAA1, által gyártják FSP Group
vagy típus LCAP07F, által gyártott Lien Chang Electronic
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
3,0 A
10 - 35 °C
10 - 80 % (lecsapódásmentes)
-20 - 60 °C
5 - 90 % (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
33
MJszaki adatok
El&re beállított módok (felbontás)
DSUB/DVI idzítés
Képerny-módok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Vízszintes frekv. (kHz)
Függ-leges frekv. (Hz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
65,290
67,500
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1920 x 1080
* Ajánlott Mode
HDMI idzítés
Képerny-módok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
Vízszintes frekv. (kHz)
31,50
31,25
37,50
45,00
28,12
33,75
56,25
67,50
480P
576P
720P
720P
1080i
1080i
1080P
1080P
El&oldali lámpa
MODE
LED Color
Bekapcsolt mód
Kék (elölnézet)
Alvó üzemmód
Kéken villog (elölnézet)
Kikapcsolt üzemmód
Nem világít
34
Függ-leges frekv. (Hz)
60
50
50
60
50
60
50
60
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement