LG L1960TR-BF, L1760TR-BFQ, L1760TR-BF, L1760TR-BF.AEUOQPN User guide

LG L1960TR-BF, L1760TR-BFQ, L1760TR-BF, L1760TR-BF.AEUOQPN User guide
Felhasználói útmutató
L1760TQ
L1960TQ
L1760TG
L1960TG
L1760TR
L1960TR
L1960TC
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
A talpazat fel- és leszerelése
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Gyzdjön meg arról, hogy a talpazat a megfelel irányba (FRONT – elre, REAR –
hátra) néz, majd az egység összeszereléséhez az alul található zárószerkezetet
fordítsa az OPEN (nyitva) állásba. Az egység összeállítása után a használat eltt
fordítsa a zárószerkezetet a LOCK (zárt) helyzetbe.
Fordítsa a zárószerkezetet az OPEN (nyitva) állásba a talpazat leszereléséhez.
talpazatot
állvány törzsét
LOCK (zárt)
OPEN (nyitva)
3. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
4. A kábel csatlakoztatása után a kényelmes használat érdekében állítsa be a képerny
dlésszögét.
(A kábel csatlakoztatásáról további információt az U5 oldalon talál.)
Döntési tartomány : -5˚~20˚
-5°
20°
Fej rész
Vigyázat
Ne tegye a kezét (ujját) a fej rész és a talp rész közé a képerny
szögének beállítása során.
A keze (ujja) esetleg becsípdhet vagy megsérülhet.
Ergonómiai szempontok
Talp rész
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes
üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy a képernypanel
elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ha egyszer már csatlakoztatta az állványt, lehetség szerint ne vegye le azt.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A monitor csatlakoztatása
A hátsó takarólemez fel- és leszerelése
1. A hátsó takarólemez felszereléséhez elször rögzítse a lemezt a három nyílásba, majd
csúsztassa felfelé, hogy illeszkedjen a fels horonyba.
Hátsó takarólemez
MEGJEGYZÉS
- Használat eltt a kábelek csatlakoztatása után szerelje fel a hátsó takarólemezt.
(A kábel csatlakoztatásáról további információt a „Csatlakoztatás a számítógéphez” címrészben talál.)
2. A hátsó takarólemez levételéhez fogja meg a lemez alsó részét, majd húzza ki.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel
dugható, amely a legtöbb számítógépszaküzletben megvásárolható.
U4
A képerny csatlakoztatása
Csatlakoztatás a számítógéphez
1. A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép és más
csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg a
csatlakozódugón található csavarokat. 1
3 a váltóáramú tápegységhez (adapterhez) 2 , majd dugja az
adapter kábelét a fali aljzatba.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános
képernyt mutat, az Ön készüléke
eltérhet az ábrán láthatótól.
DVI-D
DC-IN
D-SUB
[A kábelek elrendezése]
3
2
DVI-D
DC-IN D-SUB
1
Fali
csatlakozódugóval
szerelt
PC
Digitális jel DVI
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
PC
[A kábelek csatlakoztatása]
MAC
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros típusúra.
4. A készülék bekapcsolásához érintse meg a Tápellátás
gombot.
A képerny bekapcsolása után a készülék automatikusan végrehajtja az
önmköd képbeállítást. (Csak analóg módban)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor
elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'SET/AUTO' (Beállítás/Automatikus) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a felbontás
módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik vagy
megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az SET/AUTO(Beállítás/Automatikus) gombot.
U5
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
Oldalsó
MENU
SOURCE
Engine SET/AUTO
Vezérlgomb
MENU gomb
Funkción
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
+ - gombok
+ gomb
SOURCE (FORRÁS)
gyorsbillenty
- gomb
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettszámítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
További információkért lásd: U13. oldal.
U6
A kezelszervek funkciója
Vezérlgomb
SET/AUTO gomb
Funkció
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a SET/AUTO gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
1280 x 1024
Bekapcsológomb
A készülék bekapcsolásához érintse meg néhány
másodpercen át a
gombot, a kikapcsoláshoz pedig
tegye ugyanezt.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
Zöld ki Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U7
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
MENU
-+
SET/AUTO
-+
MENU
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a - vagy a + gombot. Ha a kívánt ikont
kijelölte, nyomja meg a SET/AUTO gombot.
A kép kívánt szintre való állításához használja a - / + gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a SET/AUTO gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U8
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
PICTURE
Almenü
A
BRIGHTNESS (FÉNYERS)
D
Funkció
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
COLOR (SZÍN) PRESET
(ALAPBEÁLLÍTÁS) 6500K
9300K
RED
GREEN
POSITION
(HELYZET)
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
A kép színeinek egyéni
beállítása
BLUE
HORIZONTAL
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
CLOCK (ÓRAJEL)
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYSMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT
A kívánt képbeállításokat
választhatja ki vagy szabhatja
testre.
USER
NORMAL
: Beállítható
A : Analóg bemenet
D : Digitális bemenet
MEGJEGYZÉS
Az U9-U13. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U9
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
- +
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
PICTURE
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
COLOR
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING
TRACKING
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
SETUP
SETUP
MENU
-
+
SET
SETUP
MENU
-
+
SET
MENU : Kilépés
- : Módosítás
+ : Módosítás
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS A kép élességének szabályozása.
LANGUAGE (NYELV) A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYSMENÜ beállítása.
HELYZETE)
WHITE
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
BALANCE
szabványban meghatározott jellemzktl, a
(FEHÉREGYEN képjel torzulásának köszönheten romolhat a
SÚLY)
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
(Tápellátásjelz) Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U12
+
A képernymenü (OSD) lehetségei
Az OSD képerny a monitor elején található
gomb megérintésével jeleníthet meg.
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
Almenü
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
TEXT a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
MENU : Kilépés
- + : Áthelyezés
SET
A képerny az alkalmazott A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
beállításokkal
: Kiválasztás
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
USER
...
(Brightness(Fényer)): A képerny fényerejének beállítása.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
BRIGHTNESS
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
A USER almenük beállításához
nyomja meg a SET gombot.
0
ACE
1
1
RCM
2
2
3
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
SAVE
MENU
SET
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET
: Másik almenü választása
+
A SET gomb lenyomásával válassza ki a SAVE
almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
U13
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U14
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a SET/AUTO gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és ellenrizze, hogy a
frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor
állítsa vissza azokat az ajánlott értékekre.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a SET/AUTO gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a SET/AUTO gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
U15
Hibaelhárítás
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U16
M3szaki adatok
17 hüvelyk
Képerny
17 hüvelykes (43,2 cm-es) lapos, aktív mátrixos TFT LCD
Fényvisszaverést csökkent bevonat
Látható felület képátlója: 43,2 cm
0,264 mm-es képponttávolság
Szinkronizálási
bemenet
Vízszintes frekv.
Videobemenet
Jelbemenet
Függleges frekv.
Bemeneti mód
Bemeneti mód
Felbontás
30-83 kHz (Analóg)
30-71 kHz (Digitális)
56-75 Hz (automatikus)
Külön TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync on Green – zöldszinkronizálás)
digitális
15 t-s D-Sub-csatlakozó
DVI - D csatlakozó
Analóg RGB (0,7 Vp-p/75 Ohm), digitális
Maximális
DVI Digitális jel : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
D-sub Analóg jel : VESA 1280 x 1024, 75Hz-es frekvencián
Ajánlott
VESA 1280 x 1024 60 Hz-en
Plug&Play
DDC 2B
Áramfelvétel
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 30 W(Szokásos)
: 1 W(Szokásos)
≤ 1W
Méretek és tömeg
(Magasság)
(Magasság)
MENU
MENU
SOURCE
SOURCE
(Mélység)
Engine SET/AUTO
Engine SET/AUTO
(Szélesség)
(Szélesség)
(Mélység)
Szélesség x Magasság x Mélység
[1] 39,21cm(15,44hüvelyk) x 39,10cm(15,39hüvelyk) x 22,60cm(8,90hüvelyk)
[2] 39,21cm(15,44hüvelyk) x 44,19cm(17,40hüvelyk) x 9,62cm(3,78hüvelyk)
Nettó tömeg
3,7 kg (8,16 font)
Dlési tartomány
Áramforrás
Váltóáramú/egyenáramú tápegység
Környezeti feltételek
Döntállvány
Tápkábel
Dlés
-5°~20°
12V
3A
DVE. DSA-0421S-12 1 42 ki Lien Chang, LCAP07F
M3ködési feltételek
Hmérséklet
10°C - 35 °C
Páratartalom
10% - 80% (nem kicsapódó)
Tárolási feltételek
Hmérséklet
-20°C - 60 °C
Páratartalom
5% - 90% (nem kicsapódó)
Csatlakoztatott ( ), leszedhet ( O )
Fali aljzathoz vagy számítógép-tápegységhez
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban szerepl információk elzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.
U17
M3szaki adatok
19 hüvelyk
Képerny
19 hüvelykes (48,19 cm-es) lapos, aktív mátrixos TFT LCD
Fényvisszaverést csökkent bevonat
Látható felület képátlója: 48,19 cm
0,294 mm-es képponttávolság
Szinkronizálási
bemenet
Vízszintes frekv.
Videobemenet
Jelbemenet
Függleges frekv.
Bemeneti mód
Bemeneti mód
Felbontás
30-83 kHz (Analóg)
30-71 kHz (Digitális)
56-75 Hz (automatikus)
Külön TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync on Green – zöldszinkronizálás)
digitális
15 t-s D-Sub-csatlakozó
DVI - D csatlakozó
Analóg RGB (0,7 Vp-p/75 Ohm), digitális
Maximális
DVI Digitális jel : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
D-sub Analóg jel : VESA 1280 x 1024, 75Hz-es frekvencián
Ajánlott
VESA 1280 x 1024 60 Hz-en
Plug&Play
DDC 2B
Áramfelvétel
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 35 W(Szokásos)
: 1 W(Szokásos)
≤ 1W
Méretek és tömeg
(Magasság)
(Magasság)
MENU
MENU
SOURCE
SOURCE
(Mélység)
Engine SET/AUTO
Engine SET/AUTO
(Szélesség)
(Szélesség)
(Mélység)
Szélesség x Magasság x Mélység
[1] 42,99cm(16,93hüvelyk) x 42,61cm(16,78hüvelyk) x 22,60cm(8,90hüvelyk)
[2] 42,99cm(16,93hüvelyk) x 47,86cm(18,84hüvelyk) x 9,71cm(3,82hüvelyk)
Nettó tömeg
4,6 kg (10,14 font)
Dlési tartomány
Áramforrás
Váltóáramú/egyenáramú tápegység
Környezeti feltételek
Döntállvány
Tápkábel
Dlés
-5°~20°
12V
3A
DVE. DSA-0421S-12 1 42 ki Lien Chang, LCAP07F
M3ködési feltételek
Hmérséklet
10°C - 35 °C
Páratartalom
10% - 80% (nem kicsapódó)
Tárolási feltételek
Hmérséklet
-20°C - 60 °C
Páratartalom
5% - 90% (nem kicsapódó)
Csatlakoztatott ( ), leszedhet ( O )
Fali aljzathoz vagy számítógép-tápegységhez
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban szerepl információk elzetes bejelentés nélkül módosulhatnak.
U18
M3szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
**13
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,023
68,681
61,805
63,981
79,976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
* Ajánlott Mode
** Csak analóg módban
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Zöld ki Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U19
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. A hátsó takarólemez eltávolítása
3. Nyomja meg és tartsa nyomva az állvány törzsének jobb oldalán található gombot,
majd hajtsa a talpazatot a nyíl irányába.
4.
A fali szerellemez felszerelése
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a fali
szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.
DVI-D
U20
DC-IN
D-SUB
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement