LG | L194WT-SF | User guide | LG L194WT-SF Navodila

LG L194WT-SF Navodila
Felhasználói útmutató
L194WT
L194WTM
L194WTQ
L194WTX
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
A készülék áramtalanításának legegyszer-bb módja a tápkábel eltávolítása,
ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel könnyen elérhet legyen.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A hangfalak használata - A funkció csak az L194WTM típusban használható.
A hangszóró csatlakoztatása:
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Illessze be a hangszórón található kampót a készülék hátlapján lév nyílásba.
Nyílás
Reteszek
Audio DC-In
kábelt
AUDIO IN
3. A hangszóró felszerelése után csatlakoztassa az Audio DC-In kábelt a készülék
hátlapjához.
AC-IN
DC-OUT
D-SUB
DC-OUT
DVI-D
D-SUB
DVI-D
AC-IN
DC-OUT
AC-IN
DC-OUT
AC-IN
D-SUB
DC-OUT
DVI-D
DC-OUT
U3
D-SUB
DVI-D
D-SUB
DVI-D
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Assemble the Stand Body into the product in the correct direction as shown in the
picture. Make sure you push it until you hear it “click”.
REAR
állvány törzsét
3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelel irányból.
4. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
talpazatot
állvány törzsét
REAR
REAR
FRO
NT
REAR
FRO
NT
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ha egyszer már csatlakoztatta az állványt, lehetség szerint ne vegye le azt.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U4
A monitor csatlakoztatása
Az állvány leszerelése:
1. Helyezzen egy párnát vagy egy puha kendt 2. Helyezze a monitort képernyvel lefelé
egy vízszintes felületre.
a párnára vagy puha kendre.surface.
a fej rész
az állvány
talprésze
3. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon, majd kicsit emelje fel az állványt.
4. Az
ábrán látható módon váltson fogást a készüléken, és forgassa el a nyíl által
jelzett irányba az állvány talprészét.
5. Húzza ki az állványt.
U5
A monitor csatlakoztatása
A talpazat leszerelése:
Type A
1.Gyzdjön meg arról, hogy a talpazaton
2.Tartsa
az állvány törzsét az ábrán látható
módon.
két hosszú és két rövid retesz található.
3.Az ábrán látható módon nyomja ersen
befelé egyszerre a két hosszú reteszt.
4. A talpazat eltávolításához tartsa lenyomva a
két reteszt, miközben a másik kézzel az
állvány törzsét fogja. A talpazatot ekkor tolja
a nyíllal jelzett irányba.
5.A talpazat és az állványtörzs szétszerelése megtörtént.
U6
A monitor csatlakoztatása
A talpazat leszerelése:
Type B
1. Gyzdjön meg arról, hogy talpazaton
2. Tartsa az állvány törzsét az ábrán látható módon.
négy retesz található.
3. Egyesével nyomja befelé a négy reteszt ütközésig.
4.Helyezze
a talpazatot vízszintes felületre,
majd a talpazatot lenyomva tartva a másik
kézzel húzza felfelé az állvány törzsét.
U7
5. A talpazat és az állványtörzs szétszerelése
megtörtént.
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen
Döntési tartomány : -5˚~20˚
20
Vigyázat : A képerny d lésszögének beállításakor
az ujjait ne tegye a képerny ház és az
állvány törzse közé. Ellenkez esetbe
ugyanis az ujjai megsérülhetnek.
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U8
A képerny, csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1. Helyezze el a képernyt egy kényelmes, jól szellz helyen a számítógép közelében.
2. Csatlakoztassa a jelkábelt, majd a kábel rögzítéséhez csavarja be és ujjaival szorítsa meg a
csatlakozódugón található csavarokat. 1
3. Dugja be a tápkábelt egy egyszer-en elérhet, a képerny közelében lev táphálózati aljzatba.
2
Jelkábel
Tápkábel
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános
képernyt mutat, az Ön készüléke
eltérhet az ábrán láthatótól.
Analóg jel
Digitális jel
D-sub
DVI
Típusonként váltakozik.
Fali csatlakozódugóval
szerelt
2
1
Számítógépes
csatlakozódugóval szerelt
PC
MAC
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat
esetén egy csatlakozódugó-átalakító is
szükséges, amely átalakítja a készülékkel
szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros
típusúra.
PC
Digitális jel DVI
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
4. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
(Csak analóg módban)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat
biztosít. Amikor elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás
automatikusan megkeresi a legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez. Ha
használat közben is szeretné módosítani a beállításokat, illetve újból el kívánja végezni az önm-köd
képbeállítást, nyomja meg a képerny ellapján látható "AUTO/SET" gombot. Végrehajthatja a
képernyn megjelen (OSD) beállítási menü "Factory reset" (Gyári beállítások visszaállítása) parancsát
is, ezzel azonban a "Language" (Nyelv) beállítás kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja alapértelmezett értékére.
U9
A hangfalak használata - A funkció csak az L194WTM típusban használható.
Oldalsó jack-dugó
Fejhallgató és fülhallgató csatlakozó
Fejhallgató csatlakoztatásakor a készülék
automatikusan elnémítja a hangszórókat.
hátulja
Audiojel-bemenet
A számítógép hangkártyájának LINE OUT*
csatlakozójához kell kötni.
AUDIO
IN
Speaker Out
*Line Out
*LINE OUT
Ez a csatlakozó olyan hangszórókhoz
használható, amelyek beépített ersítvel
rendelkeznek. A kábel csatlakoztatása eltt
ellenrizze a hangkártya csatlakozóit.
Amennyiben a számítógép hangkártyáján
csak Speaker Out kimeneti csatlakozó van,
akkor csökkentse a számítógépen a
hangert.
Amennyiben a kimeneti csatlakozó
használható Speaker Out és Line Out
módban is, akkor az illesztprogram
segítségével állítsa Line Out módba (további
tudnivalókat a hangkártya kézikönyvében
talál).
<A számítógép hangkártyájának csatlakozói>
U10
A kezel,szervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
Vezérlgomb
Hátlap
Funkción
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
gombok
:
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd: U18. oldal.
SOURCE (FORRÁS) gyorsbillenty
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettszámítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
U11
A kezel,szervek funkciója
Vezérlgomb
AUTO/SET gomb
Funkció
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
19 hüvelykes monitor esetén: 1440 x 900
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U12
A képerny,n megjelen, kezel,szervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a vagy a
kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
gombot. Ha a kívánt ikont
A kép kívánt szintre való állításához használja a
/
gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U13
A képerny,n megjelen, beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
Almenü
A
BRIGHTNESS (FÉNYERT)
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
PRESET
COLOR (SZÍN)
6500K
(ALAPBEÁLLÍTÁS)
9300K
RED
D
Funkció
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
PICTURE
A kép színeinek egyéni
beállítása
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYTMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT
A kívánt képbeállításokat
választhatja ki vagy szabhatja
testre.
USER
NORMAL
: Beállítható
A : Analóg bemenet
D : Digitális bemenet
MEGJEGYZÉS
Az U14-U18. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U14
A képerny,menü (OSD) lehet,ségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U15
A képerny,menü (OSD) lehet,ségei
F,menü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
PICTURE
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
COLOR
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
: Növelés
SET : Másik almenü választása
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
U16
A képerny,menü (OSD) lehet,ségei
F,menü
Almenü
Leírás
TRACKING
TRACKING
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET : Másik almenü választása
SETUP
SETUP
SETUP
MENU : Kilépés
: Módosítás
: Módosítás
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS A kép élességének szabályozása.
LANGUAGE (NYELV) A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYTMENÜ beállítása.
HELYZETE)
WHITE
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
BALANCE
szabványban meghatározott jellemzktl, a
(FEHÉREGYEN képjel torzulásának köszönheten romolhat a
SÚLY)
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
(Tápellátásjelz) Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U17
A képerny,menü (OSD) lehet,ségei
Az OSD képerny a monitor elején található
jeleníthet meg.
gomb megérintésével
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
F,menü
Almenü
A képerny az alkalmazott A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
beállításokkal
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
TEXT a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
A USER almenük beállításához
nyomja meg a SET gombot.
...
(Brightness(Fényer)): A képerny fényerejének beállítása.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
0
1
2
3
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
A SET gomb lenyomásával válassza ki a SAVE
almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
U18
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny,
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelz,fénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny,, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelz,fénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelz,fénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? • Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U19
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel,.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny, hátterében
függ,leges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelel,en kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U20
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel,.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny, villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U21
M;szaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
Videojel-bemenet
L194WT/L194WTQ/L194WTX
19 hüvelyk (48,2 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
19 hüvelyk látható képátmér
0,2835 mm képponts-r-ség
Vízszintes frekvencia
Analóg: 30-83 kHz (automatikus)
Digitális: 30-83 kHz (automatikus)
Függ,leges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Különálló TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Digitális jel
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Bemeneti jelforma
Felbontás
Plug&Play
Energiafogyasztás
Maximális
Analóg : VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
Digitális : VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Javasolt
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és tömeg
:
≤
≤
34 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 43,48 cm / 17,11 inches 43,48 cm / 17,11 inches
Magasság 36,99 cm / 14,56 inches 28,73 cm / 11,31 inches
Mélység
22,60 cm / 8,89 inches 5,87 cm / 2,31 inches
Nettó tömeg
3,6 kg (7,94 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-5°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U22
M;szaki adatok
Képerny
Szinkron bemenet
Videojel-bemenet
L194WTM
19 hüvelyk (48,2 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
19 hüvelyk látható képátmér
0,2835 mm képponts-r-ség
Vízszintes frekvencia
Analóg: 30-83 kHz (automatikus)
Digitális: 30-83 kHz (automatikus)
Függ,leges frekvencia 56-75 Hz (automatikus)
Bemeneti jelforma
Különálló TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Digitális jel
Jelbemenet
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Bemeneti jelforma
Felbontás
Plug&Play
Energiafogyasztás
(Hangszóró nélkül)
Maximális
Analóg : VESA 1440 x 900, 75 Hz-es frekvencián
Digitális : VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1440 x 900, 60 Hz-es frekvencián
Javasolt
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
Méretek és tömeg
:
≤
≤
34 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 43,48 cm / 17,11 inches 43,48 cm / 17,11 inches
Magasság 36,99 cm / 14,56 inches 28,73 cm / 11,31 inches
Mélység
22,60 cm / 8,89 inches 5,87 cm / 2,31 inches
Nettó tömeg
3,6 kg (7,94 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-5°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
Audió
RMS audiokimenet
1 W + 1 W (jobb + bal)
Bemeneti érzékenység 0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája 16Ω
), Felszerelhet ( O )
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U23
M;szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képerny,módok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
*15
**16
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
55,500
55,935
70,635
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
1440 x 900
1440 x 900
1440 x 900
Függ,leges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
60
60
75
* Ajánlott Mode
** Csak analóg módban
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U24
M;szaki adatok
A jelbemeneti csatlakozó tkiosztása
8
16
24
1
9
17
DVI-D csatlakozó
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jel (DVI-D)
T
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T. M. D. S. Adat2T. M. D. S. Adat2+
T. M. D. S. Adat2/4 árnyékolás
T. M. D. S. Adat4T. M. D. S. Adat4+
DDC órajel
DDC adat
Analóg függleges szinkronjel
T. M. D. S. Adat1T. M. D. S. Adat1+
T. M. D. S. Adat1/3 árnyékolás
T. M. D. S. Adat3T. M. D. S. Adat3+
+5V tápellátás
Földelés (a +5V táp, valamint a vízszintes
és függleges szinkronjel számára)
Jel (DVI-D)
Dugóérzékelés
T. M. D. S. Adat0T. M. D. S. Adat0+
T. M. D. S. Adat0/5 árnyékolás
T. M. D. S. Adat5T. M. D. S. Adat5+
T. M. D. S. órajel árnyékolás
T. M. D. S. óraje+
T. M. D. S. óraje-
T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling): Minimalizált átmenetdifferenciális jeltovábbítás
U25
A fali szerel,lemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezzen egy párnát vagy egy puha kendt 2. Helyezze a monitort képernyvel lefelé
egy vízszintes felületre.
a párnára vagy puha kendre.surface.
a fej rész
az állvány
talprésze
3. Tartsa a készüléket az ábrán látható módon, majd kicsit emelje fel az állványt.
4. Az
ábrán látható módon váltson fogást a készüléken, és forgassa el a nyíl által
jelzett irányba az állvány talprészét.
U26
A fali szerel,lemez felszerelése
5. Húzza ki az állványt.
6. A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a fali
szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési útmutatóban,
amelyet a fali szerellemez megvásárlásakor biztosítunk.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági
kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
U27
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising