LG L1972H-PF User guide

LG L1972H-PF User guide
Felhasználói útmutató
L1972H
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
A készülék áramtalanításának legegyszer-bb módja a tápkábel eltávolítása,
ezért a készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a tápkábel könnyen elérhet legyen.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a számítógép
és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Asztali használat esetén a monitort kinyitott állvánnyal használja, falra
való felhelyezés esetén pedig összecsukott állvánnyal telepítse azt.
A talpazat kinyitása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Tartsa ersen a talpazatot, és emelje fel az ábrán látható sorrendben.
3. Az ábrán látható módon, ugyanazon a ponton húzza lefelé a
talpazatot. Az állvány ekkor kinyílik.
4. Állítsa fel a képernyt, és a kívánt helyzetnek
megfelelen állítsa be a képerny dlésszögét.
A dlésszög beállítása során mindkét kezével
fogja a képernyház szélét.
Fontos
Az ábra az összeszerelés általános módját mutatja.
Az Ön készülékének egyes részei esetleg eltérhetnek az ábrán láthatóktól.
A talpazat kinyitása vagy összecsukása során ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a képerny
ellapját, és ne fejtsen ki ert rá.
U3
A monitor csatlakoztatása
A talpazat összecsukása
1. Szembl fogja meg a képernyház két szélét, majd az ábrán látható módon hajtsa
hátra a képernyt.
Döntési tartomány
1. Gyzdjön meg arról, hogy a panel dlésszöge a lehet legkényelmesebb.
Döntési tartomány : 0˚~30˚
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U4
A monitor csatlakoztatása
A kívánt magasság beállítása
Magasságbeállítási tartomány : legfeljebb 4,02 hüvelyk (102 mm)
102 mm
U5
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1.
Ellenrizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta. Csatlakoztassa a kábelt az
alábbi ábrán láthatóan 1 -rl 2 - re.
A Csatlakoztassa a DVI kábelt
B Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt
C Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt
Tápkábel
1
2
Fali
csatlakozódugóval
szerelt
Jelkábel
Digitális jel DVI
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
PC
Számítógépes csatlakozódugóval szerelt
PC
MAC
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer"sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt
mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán
láthatótól.
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 t"s nagy s"r"ség" (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t"s, 2 soros típusúra.
2. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
(Csak analóg módban)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor
elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm"köd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a
felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet"k elmosódottak, a képerny villódzik
vagy megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
U6
A képerny csatlakoztatása
A kábelek elrendezése
1.
Az alábbi ábrán látható módon helyezze be és csavarozza oda a kábeltartót az állvány
hátulján lév lyukhoz úgy, hogy ne tudjon elfordulni.
2.
Miután megfelelen csatlakoztatta a kábeleket, helyezze el ket a
kábeltartóban az alábbi ábrán látható módon.
Kábeltartó
U7
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
6
ZOOMING
A kijelzn nyomja meg az 'ez Zooming' gombot, ezt követen a
kijelz felbontása áthelyezdik az egylépéses alacsony felbontásra.
Ha ismét megnyomja az 'ez Zooming' gombot, a kijelz visszatér
az eredeti állapotra.
*Elegend egyszer megérinteni az ez-zoomot, és megtalálja az
önnek legmegfelelbb felbontást, emellett megnövelheti a szereplk
és képek méretét a gyengén látó idsek, a számítógépet nem kezel
háziasszonyok és a gyerekek számára.
Az EZ ZOOMING funkció felbontása
19 hüvelykes monitornál: 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
A beállítás módja különbözhet az O/S és a videokártya függvényében. Kérjük, forduljon a
számítógép vagy videokártya gyártójához.
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
U8
A kezelszervek funkciója
- + gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
További információkért lásd: U15. oldal.
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettszámítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
AUTO/SET gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
L1972H : 1280 x 1024
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U9
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
-+
-+
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a - vagy a + gombot. Ha a kívánt ikont
kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
A kép kívánt szintre való állításához használja a - / + gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U10
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
Almenü
A
BRIGHTNESS (FÉNYERV)
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
PRESET
COLOR (SZÍN)
6500K
(ALAPBEÁLLÍTÁS)
9300K
RED
D
Funkció
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
PICTURE
A kép színeinek egyéni
beállítása
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
LANGUAGE (NYELV)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen.
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYVMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT
A kívánt képbeállításokat
választhatja ki vagy szabhatja
testre.
USER
NORMAL
: Beállítható
A : Analóg bemenet
D : Digitális bemenet
MEGJEGYZÉS
Az U11-U15. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
-+
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U12
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
PICTURE
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
COLOR
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
BLUE (KÉK)
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
U13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
TRACKING
TRACKING
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
SETUP
SETUP
SETUP
MENU : Kilépés
- : Beállítás
+ : Beállítás
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS A kép élességének szabályozása.
LANGUAGE (NYELV) A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION A képernyn megjelen menüablak helyzetének
(KÉPERNYVMENÜ beállítása.
HELYZETE)
WHITE
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a
BALANCE
szabványban meghatározott jellemzktl, a
(FEHÉREGYEN képjel torzulásának köszönheten romolhat a
SÚLY)
kép színeinek szintje és aránya. Ezzel a
funkcióval a jelszint beállítható a grafikus kártya
tényleges kimeneti jelszintjének megfelelen,
hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen
fehér és fekete területek láthatók.
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
POWER
INDICATOR képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
(Tápellátásjelz) Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U14
A képernymenü (OSD) lehetségei
Ha megnyomja a monitor bal oldalán látható
képerny. Menü neve
(-) gombot, megjelenik az OSD
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
MENU : Kilépés
: Áthelyezés
SET
: Kiválasztás
-+
Almenü
A képerny az alkalmazott A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
beállításokkal
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
TEXT a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
A USER almenük beállításához
nyomja meg a SET gombot.
...
(Brightness(Fényer)): A képerny fényerejének beállítása.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
0
1
2
3
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET
: Másik almenü választása
+-
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
A SET gomb lenyomásával válassza ki a SAVE
almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
U15
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U16
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U17
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U18
M6szaki adatok
Képerny
19 hüvelykes (48,26 cm-es) lapos, aktív mátrixos TFT LCD
Fényvisszaverést csökkent bevonat
19 hüvelykes látómez
0,294 mm-es képponttávolság
Szinkronizálási
bemenet
Vízszintes frekv.
Videobemenet
Jelbemenet
Függleges frekv.
Bemeneti mód
Bemeneti mód
Felbontás
30-83 kHz (Analóg)
30-71 kHz (Digitális)
56-75 Hz (automatikus)
Külön TTL, pozitív/negatív
SOG (Sync on Green – zöldszinkronizálás)
digitális(Támogatja a HDCP szabványt.)
15 t-s D-Sub-csatlakozó
DVI - D csatlakozó
Analóg RGB (0,7 Vp-p/75 Ohm), digitális
Maximális
DVI Digitális jel : VESA 1280 x 1024, 60 Hz-es frekvencián
D-sub Analóg jel : VESA 1280 x 1024, 75Hz-es frekvencián
Ajánlott
VESA 1280 x 1024 60 Hz-en
Plug&Play
DDC 2B
Áramfelvétel
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
: 34 W(Szokásos)
≤ 1W
≤ 1W
Méretek és tömeg
[1]
(Magasság)
(Szélesség)
[2]
(Magasság)
(Mélység)
(Szélesség)
(Mélység)
Szélesség x Magasság x Mélység
[1] 40,88cm(16,09hüvelyk) x 45,97cm(18,10hüvelyk) x 23,60cm(9,29hüvelyk)
[2] 40,88cm(16,09hüvelyk) x 35,57cm(13,93hüvelyk) x 9,70cm(3,19hüvelyk)
Nettó tömeg
5,2 kg (11,46 font)
Döntési/forgatási
tartomány
Döntés
Magasságállítási tartomány
Áramforrás
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 0,8 A
Környezeti feltételek
M6ködési feltételek
Hmérséklet
Páratartalom
10°C - 35 °C
10% - 80% (nem kicsapódó)
Tárolási feltételek
Hmérséklet
Páratartalom
-20°C - 60 °C
5% - 90% (nem kicsapódó)
0°~ 30°
102mm / 4,02 inches
Döntés/Forgatás állvány Gyárilag felszerelt ( O ), Felszerelhet (
Tápkábel
)
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U19
M6szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
**13
VGA
VGA
VGA
VESA
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
MAC
VESA
VESA
VESA
Vízszintes frekv. (kHz)
31,469
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
49,725
48,363
60,123
68,681
61,805
63,981
79,976
640 x 350
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
832 x 624
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 870
1152 x 900
1280 x 1024
1280 x 1024
Függleges frekv. (Hz)
70
70
60
75
60
75
75
60
75
75
65
60
75
* Ajánlott Mode
** Csak analóg módban
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U20
M6szaki adatok
A jelbemeneti csatlakozó tkiosztása
8
16
24
1
9
17
DVI-D csatlakozó
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Jel (DVI-D)
T
16
17
18
19
20
21
22
23
24
T. M. D. S. Adat2T. M. D. S. Adat2+
T. M. D. S. Adat2/4 árnyékolás
T. M. D. S. Adat4T. M. D. S. Adat4+
DDC órajel
DDC adat
Analóg függleges szinkronjel
T. M. D. S. Adat1T. M. D. S. Adat1+
T. M. D. S. Adat1/3 árnyékolás
T. M. D. S. Adat3T. M. D. S. Adat3+
+5V tápellátás
Földelés (a +5V táp, valamint a vízszintes
és függleges szinkronjel számára)
Jel (DVI-D)
Dugóérzékelés
T. M. D. S. Adat0T. M. D. S. Adat0+
T. M. D. S. Adat0/5 árnyékolás
T. M. D. S. Adat5T. M. D. S. Adat5+
T. M. D. S. órajel árnyékolás
T. M. D. S. óraje+
T. M. D. S. óraje-
T. M. D. S. (Transition Minimized Differential Signaling): Minimalizált átmenetdifferenciális jeltovábbítás
U21
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
Finoman fogja meg a csukló takarólemezét az ábrán látható módon, majd
emelje fel, és válassza le az állvány törzsérl.
1
2 1
2
1
2
Csukló takarólemeze
2. Szerelje le a talpazatot csavarhúzó segítségével.
3. A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a fali
szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési útmutatóban,
amelyet a fali szerellemez megvásárlásakor biztosítunk.
U22
A fali szerellemez felszerelése
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági kábel dugható, amely a legtöbb számítógépszaküzletben megvásárolható.
U23
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement