LG L207WT-PF User guide

LG L207WT-PF User guide
Felhasználói útmutató
L207WT
Atermék használata eltt kérjük, olvassa át a következ Fontos
biztonsági óvintézkedéseket. A jövbeli tájékozódás céljából tartsa a
Felhasználói útmutatót (CD) elérhet helyen.
Ezeket a terméken található címkén láthatja. Ezekre a kódokra szüksége
lesz, ha a készülék javításra szorul.
Fontos figyelmeztetések
Jelen készülék úgy lett kialakítva, hogy biztosítsa személyes biztonságát,
azonban a nem megfelel használat áramütéshez vagy tz kialakulásához
vezethet. Annak érdekében, hogy a készülékhez kialakított biztonsági
megoldások megfelelen mködjenek, olvassa el a következ alapvet
szabályokat a telepítéssel, használattal és szervizeléssel kapcsolatban.
A biztonságról
Csak a készülékhez mellékelt tápkábelt használja. Ha nem a gyártó által mellékelt
tápkábelt használja, gyzdjön meg róla, hogy az megfelel az ide vonatkozó nemzeti
szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon hibás, lépjen kapcsolatba a gyártóval
vagy a legközelebbi márkaszervizzel, és cseréltesse ki a kábelt.
A tápkábel a készülék f áramtalanító része. Gyzdjön meg róla, hogy a konnektor a
telepítés után is könnyen elérhet legyen.
A készüléket csak e kézikönyv specifikációkról szóló részében leírt vagy a képernyn
felsorolt áramforrásról üzemeltesse. Ha nem biztos abban, hogy milyen áramforrás
található otthonában, kérdezze meg a kereskedt.
A túlterhelt váltakozó áramú aljzatok és hosszabbítók veszélyt jelentenek. Ugyancsak
veszélyes a kopott tápkábelek és törött csatlakozók használata. Az ilyen rendellenességek
áramütéshez vagy t-zhöz vezethetnek. A szükséges csere biztosítása érdekében lépjen
kapcsolatba szerviztechnikusával.
Ne nyissa ki a monitort.
A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
A készülék belsejében veszélyes nagyfeszültség van, még kikapcsolt (OFF) állapotban is.
Ha a monitor nem m-ködik megfelelen, lépjen kapcsolatba a kereskedvel.
Személyi sérülés elkerüléséhez:
Ne helyezze a monitort ferde polcra, kivéve ha azt megfelelen rögzítette.
Csak a gyártó által ajánlott állványt használjon.
A képernyre ne ejtsen vagy dobjon rá tárgyakat, és ne ütögesse azt.
Ez személyi sérüléshez, illetve a termék vagy a képerny megsérüléséhez vezethet.
T-z és áramütés elkerüléséhez:
Mindig kapcsolja ki (OFF) a monitort, ha huzamosabb idre elhagyja a szobát. Soha
ne hagyja bekapcsolva (ON) a készüléket, ha elhagyja a házat.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek ne dobjanak és ne nyomjanak be különféle tárgyakat
a monitor házának nyílásain. Egyes bels alkatrészek életveszélyt is okozható
feszültség alatt vannak.
Ne szereljen fel olyan tartozékokat, amelyeket nem ehhez a monitorhoz terveztek.
Amennyiben a készüléket hosszabb idre felügyelet nélkül hagyja, húzza ki a
tápkábelt az elektromos csatlakozóból
Vihar és villámlások idején soha ne érjen a táp- és a jelkábelhez, mert az nagyon
veszélyes. Áramütést okozhat.
U1
Fontos figyelmeztetések
Telepítéskor
Ügyeljen arra, hogy a tápkábelre ne tegyen semmit, és ne is guruljon rá semmi, valamint
ne helyezze a monitort olyan helyre, ahol a tápkábel megsérülhet.
Ne használja a monitort víz közelében, például fürdkád, mosdó, mosogató,
szárítóedény vagy medence közelében, illetve nedves pincében. A monitor házán olyan
nyílások is vannak, amelyek a m-ködés során keletkez h távozását teszik lehetvé. Ha
ezeket a nyílásokat elzárja, az összegyüleml htl a készülék meghibásodhat, és ez
t-zhöz vezethet. Ezért SOHA:
ne zárja el a szellznyílásokat oly módon, hogy a monitort ágyra, kanapéra vagy
takaróra stb.
helyezi. Ne tegye a készüléket beépített, körülzárt helyre, feltéve, hogy nem
gondoskodott kiegészít szellzésrl.
ne takarja el a nyílásokat ronggyal vagy más anyaggal.
ne tegye a készüléket radiátor vagy más hforrás közelébe vagy fölé.
Ne törölje meg az aktív mátrixos LCD-képernyt olyan anyaggal, amely véglegesen
megkarcolhatja, megrongálhatja vagy tönkreteheti azt.
Ne nyomja meg huzamosabb ideig az LCD-képernyt az ujjával, mert ez szellemképeket
okozhat.
El:fordulhat, hogy piros, zöld vagy kék pontok lesznek láthatóak a képernyn. Ezek nem
befolyásolják a monitor teljesítményét.
Ha lehetséges, a legjobb képminség elérése érdekében LCD-monitorán használja az
ajánlott felbontást. Ha az ajánlottól eltér felbontás mellett használja a készüléket, akkor
torz képek jelenhetnek meg a képernyn. Ez normális tulajdonsága egy rögzített
felbontású LCD-monitornak.
Tisztításkor
A monitor kijelzjének tisztítása eltt húzza ki a monitort.
Enyhén nedves (nem vizes) ruhát használjon. Ne fújjon aeroszol típusú tisztítószert
közvetlenül a képernyre, mert a túlzott mérték- nedvesség áramütéshez vezethet.
Visszacsomagoláskor
Ne dobja el a csomagolóanyagokat. Ezek az anyagok ideális helyet biztosítanak a
készülék szállításához. Ha a készüléket egy másik helyre szállítja át, csomagolja azt
vissza az eredeti csomagolásába.
Biztonságos eldobás
A termékben használt fénycs kis mennyiség- higanyt tartalmaz.
Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelen kell kidobni.
U2
A monitor csatlakoztatása
A monitor telepítése eltt gyzdjön meg arról, hogy a monitor, a
számítógép és más csatlakoztatott eszközök ki vannak-e kapcsolva.
Az állvány csatlakoztatása
1. Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
2. Ellenrizze az állvány törzsének irányát, majd az ábrán látható módon rögzítse a csuklóra.
állvány törzsét
Felfüggeszttest
3. Illessze a talpazatot az állvány törzséhez a megfelel irányból.
állvány törzsét
talpazatot
4. A kábeltakarót az állvány törzséhez a nyílnak megfelel irányban csatlakoztassa.
állvány törzsét
Kábeltakaró
talpazatot
5. Az összeillesztéshez óvatosan állítsa fel a képernyt, és álljon az elüls oldalával szemben.
Fontos
Ez az ábra egy általános modellel szemlélteti a teendket. Elképzelhet, hogy az Ön
monitora eltér az ábrán látottaktól.
Ne fogja meg a monitort fejjel lefelé, az állványnál fogva. A készülék leeshet, ezáltal
megrongálódhat, vagy kárt tehet a lábában.
U3
A monitor csatlakoztatása
Az állvány szétszerelése
1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát
2. Helyezze a motitort képernyvel lefele
egy sima felületre.
a párnára vagy puha ruhára.
3. A kábeltakaró eltávolításához tolja azt le az állvány törzsérl.
4. A zár benyomása közben vegye le az állványtörzset az állványtestrl.
5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól.
U4
A monitor csatlakoztatása
A képerny üzembe helyezése eltt gyzdjön meg arról, hogy ki van
kapcsolva a képerny, a számítógéprendszer, valamint az ahhoz
csatlakoztatott egyéb eszközök tápellátása.
A képerny helyzetének beállítása
1. Állítsa a fej részt úgy, hogy használata kényelmes legyen
Döntési tartomány : -3˚~20˚
Ergonómiai szempontok
A képerny használata közbeni ergonómikus és kényelmes üléspozíció érdekében javasoljuk, hogy
a képernypanel elredlési szöge ne haladja meg az 5°-ot.
U5
A képerny csatlakoztatása
A számítógép csatlakoztatása
1.
Ellenrizze, hogy a számítógépet és a terméket kikapcsolta. Csatlakoztassa a kábelt az
alábbi ábrán láthatóan 1 -rl 2 - re.
A Csatlakoztassa a DVI kábelt
B Csatlakoztassa a Dsub (PC) kábelt
C Csatlakoztassa a Dsub (Mac) kábelt
MEGJEGYZÉS
Az ábrán a készülék hátlapjának
egyszer-sített képe látható.
A hátulnézeti kép egy általános képernyt
mutat, az Ön készüléke eltérhet az ábrán
láthatótól.
Tápkábel
1
2
Fali
csatlakozódugóval
szerelt
Jelkábel
Digitális jel DVI
(Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.)
PC
PC
Mac átalakító
Apple Macintosh számítógéppel való használat esetén egy
csatlakozódugó-átalakító is szükséges, amely átalakítja a
készülékkel szállított jelkábel 15 t-s nagy s-r-ség- (3 soros)
D-sub VGA csatlakozóját 15 t-s, 2 soros típusúra.
MAC
2. A kábeltakarót az állvány törzséhez a nyílnak megfelel irányban csatlakoztassa.
3. A tápellátás bekapcsolásához nyomja meg a készülék elüls
kapcsolópaneljén lev
gombot. A képerny bekapcsolása után a
készülék automatikusan végrehajtja az önmköd képbeállítást.
(Csak analóg módban)
MEGJEGYZÉS
"Önmköd képbeállítás" (Self Image Setting Function): Ez a funkció optimális megjelenítési beállításokat biztosít. Amikor
elször csatlakoztatja a képernyt egy számítógéphez, az önm-köd képbeállítás automatikusan megkeresi a
legmegfelelbb megjelenítési beállításokat az adott bemeneti jelhez.
'AUTO/SET' (Automatikus/Beállítás) funkció: Amennyiben a készülék használata közben, illetve a
felbontás módosítása után azt észleli, hogy a kép életlen vagy a bet-k elmosódottak, a képerny villódzik
vagy megdlt, a felbontás javításához nyomja meg az AUTO/SET (Automatikus/Beállítás) gombot.
U6
A kezelszervek funkciója
Az ellapon található kezelszervek
6
Vezérlgomb
ZOOMING
Funkción
A kijelzn nyomja meg az 'ez Zooming' gombot, ezt követen a kijelz
felbontása áthelyezdik az egylépéses alacsony felbontásra. Ha ismét
megnyomja az 'ez Zooming' gombot, a kijelz visszatér az eredeti állapotra.
A csökkent látóképesség-ek (pl. ids személyek), a
számítógépet nehezen használó személyek és a
gyermekek egyetlen érintéssel módosíthatják a felbontást,
és ezzel felnagyíthatják a szöveget vagy a képeket.
* A funkció használatához telepítse a mellékelt CD-lemezen található forteManager szoftvert.
A javasolt felbontás 1680 x 1050, 1440 x 900,1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
A beállítás módja különbözhet az O/S és a videokártya függvényében. Kérjük, forduljon a számítógép vagy
videokártya gyártójához.
MENU gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenübe (OSD-menübe).
OSD LOCKED/UNLOCKED
Ezzel a funkcióval zárolhatja az aktuális beállításokat, így
azokat nem lehet végérvényesen módosítani.Nyomja meg
és tartsa nyomva a MENU (Menü) gombot néhány
másodpercig. Az “OSD LOCKED” üzenet jelenik meg.
A képernymenü vezérlelemeinek zárolását bármikor
feloldhatja a MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át
történ megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
üzenet jelenik meg.
U7
A kezelszervek funkciója
Vezérlgomb
Funkció
- + gombok
E gombok segítségével kiválaszthatja vagy módosíthatja a
beállításokat az OSD-menüben.
-
További információkért lásd: U15. oldal.
+
Ezzel a gombbal aktiválhatja D-Sub és DVI csatlakozóját. A
(Forrás gyorsbillenty) funkció használata ha egy monitor csatlakoztatva van kettszámítógéphez. Az alapértelmezett beállítás a D-Sub.
AUTO/SET gomb
Ezzel a gombbal léphet be a képernymenü elemeibe.
AUTOMATIKUS KÉPBEÁLLÍTÁST
A kijelz beállításainak módosításakor a
képernymenübe (OSD-be) való belépés eltt mindig
nyomja meg a AUTO/SET gombot. Ezzel automatikusan
beállításra kerül a kép az aktuális felbontásnak
(képernymódnak) megfelel ideális paraméterekkel.
A legjobb képernymód:
1680 x 1050
Bekapcsológomb
Ezzel a gombbal kapcsolhatja be, illetve ki a monitort.
Tápfeszültség
indikátor
Ez a jelzfény a képerny üzemszer- használata során
Kék fénnyel világít (Bekapcsolt mód).
Ha a képerny Elalvás (energiatakarékos) módban van,
ez a jelzfény borostyánszín-re vált.
U8
A képernyn megjelen kezelszervek használata
Képernybeállítás
A képernymenü használatával a képméret, a képhelyzet és a mködési
paraméterek módosítása rendkívül egyszer. A menü használatának
megismerése érdekében tekintse meg az alábbi példát. A következ részek
nagy vonalakban írják le a OSD-menüben elérhet beállításokat és
lehetségeket.
MEGJEGYZÉS
A kép módosítása eltt várjon legalább 30 percet, mely id alatt a kép teljesen stabilizálódik.
Képernymenün keresztüli módosítás elvégzéséhez kövesse az alábbi lépéseket:
-+
-+
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Egy beállítás kiválasztásához használja a - vagy a + gombot. Ha a kívánt ikont
kijelölte, nyomja meg a AUTO/SET gombot.
A kép kívánt szintre való állításához használja a - / + gombokat. Az egyéb
almenüelemek beállításához használja a AUTO/SET gombot.
A fmenübe való visszatéréshez és egy új funkció kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot. Az OSD-menübl való kilépéshez nyomja meg kétszer a MENU
gombot.
U9
A képernyn megjelen beállítások módosítása
Az alábbi táblázat tartalmazza a képernyn megjelen összes kezelési,
beállítási és választási menüt.
Fmenü
Almenü
A
BRIGHTNESS (FÉNYERU)
CONTRAST (KONTRASZT)
GAMMA
sRGB
COLOR (SZÍN) PRESET
6500K
(ALAPBEÁLLÍTÁS)
9300K
RED
D
Funkció
A kép fényerejének és
kontrasztjának beállítása
PICTURE
A kép színeinek egyéni
beállítása
GREEN
BLUE
POSITION
(HELYZET)
HORIZONTAL
TRACKING
(JELKÖVETÉS)
CLOCK (ÓRAJEL)
A kép helyzetének beállítása
VERTICAL
A képerny frekvenciájának,
finomhangolásának és
élességének szabályozása.
PHASE (FÁZIS)
SHARPNESS
SETUP
(BEÁLLÍTÁS)
A képerny beállításainak
testreszabása az aktuális
m-ködési környezetnek
megfelelen.
LANGUAGE (NYELV)
OSD POSITION HORIZONTAL
(KÉPERNYUMENÜ HELYZETE) VERTICAL
WHITE BALANCE
(FEHÉREGYENSÚLY)
POWER INDICATOR
4 : 3 IN WIDE
(4:3 széles képmódban)
FACTORY RESET
(GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA)
FLATRON
F-ENGINE
MOVIE/TEXT
A kívánt képbeállításokat
választhatja ki vagy szabhatja
testre.
USER
NORMAL
: Beállítható
A : Analóg bemenet
D : Digitális bemenet
MEGJEGYZÉS
Az U10-U15. oldalon bemutatott ikonok megjelenési sorrendje típusonként eltér lehet.
U10
A képernymenü (OSD) lehetségei
Korábban már bemutatásra került az elemek OSD-menüben való
kiválasztásának és módosításának módja. Az alábbi listában
megtalálhatja az összes olyan ikont, ikonnevet és ikonleírást, amelyek a
menüben megtalálhatók.
Nyomja meg a MENU gombot, ezáltal megjelenik az OSD fmenüje.
Menü neve
PICTURE
Almenük
Ikonok
Gombsúgó
MENU
- +
SET
: Kilépés
: Módosítás (csökkentés/növelés)
: Bevitel
: Másik almenü választása
MEGJEGYZÉS
Az OSD (képernymenü) nyelvei különbözhetnek a kézikönyvtl.
U11
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
PICTURE (KÉP)
BRIGHTNESS
(FÉNYERÕSSÉG)
A képerny fényersségét állíthatja be.
CONTRAST
(KONTRASZT)
A képerny kontrasztját állíthatja be.
GAMMA
Állítsa be az Önnek megfelel
gammaértéket: -50/0/50 A monitoron
magas gammaérték mellett a képek
fehérebbel, míg alacsony érték mellett
kontrasztosabbak.
PICTURE
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
COLOR (SZÍN)
COLOR
PRESET (GYÁRI Beállíthatja a képerny színeit.
• sRGB: Állítsa be a kép színeit az sRGB
ÉRTÉK)
szabványnak megfelelen.
• 6500K: Enyhén pirosas fehér
• 9300K: Enyhén kékes fehér
RED (PIROS)
Állítsa be a piros szín Önnek megfelel szintjét.
GREEN (ZÖLD) Állítsa be a zöld szín Önnek megfelel szintjét.
MENU : Kilépés
BLUE (KÉK)
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
U12
Állítsa be a kék szín Önnek megfelel szintjét.
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
Leírás
POSITION (POZÍCIÓ)
POSITION
HORIZONTAL
E lehetséggel a képernyt balra, illetve
jobbra tolhatja el.
VERTICAL
E lehetséggel a képernyt felfelé, illetve
lefelé tolhatja el.
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
TRACKING
TRACKING
MENU : Kilépés
- : Csökkentés
+ : Növelés
SET : Másik almenü választása
CLOCK
(ÓRAJEL)
A képerny hátterében megjelen
függleges csíkok minimalizálásához
használható. A beállítás módosításával a
vízszintes képernyméret is meg fog
változni.
PHASE
(FÁZIS)
A képerny fókuszának beállításához.
E lehetség segítségével eltávolíthatja a
vízszintes zajokat, és élesebbé teheti a
karakterek képét.
SHARPNESS A kép élességének szabályozása.
U13
A képernymenü (OSD) lehetségei
Fmenü
Almenü
SETUP
SETUP
Leírás
LANGUAGE (NYELV)
A kezelszervek nevének megjelenítésére
használt nyelv kiválasztása.
OSD POSITION
(KÉPERNYUMENÜ
HELYZETE)
A képernyn megjelen menüablak helyzetének
beállítása.
WHITE
BALANCE
(FEHÉREGYEN
SÚLY)
Ha a grafikus kártya kimeneti jele eltér a szabványban
meghatározott jellemzktl, a képjel torzulásának
köszönheten romolhat a kép színeinek szintje és
aránya. Ezzel a funkcióval a jelszint beállítható a
grafikus kártya tényleges kimeneti jelszintjének
megfelelen, hogy a kép a lehet legjobb legyen.
Ezt a funkciót akkor használja, amikor a képen fehér
és fekete területek láthatók.
POWER
INDICATOR
(Tápellátásjelz)
Ezzel a funkcióval ki- vagy bekapcsolhatja a
képerny elüls részén megjelen tápellátásjelzt.
Ha az OFF (Kikapcsolt) lehetséget választja, el
fog t-nni.
Ha bármikor ON (Bekapcsolt) állásba állítja, a
tápellátásjelz automatikusan megjelenik
4 : 3 IN WIDE
(4:3 széles
képmódban)
Ezzel a funkcióval a képerny képmérete választható ki.
SETUP
MENU : Kilépés
- : Módosítás
+ : Módosítás
SET : Másik almenü választása
4:3
WIDE
*4:3 : A készülék a bemeneti jel képarányától függen
automatikusan optimalizálja a képarányt.
(Az 1280 x 1024 felbontású bemeneti jelet 5:4-es arányra,
míg az 1024 x 768 felbontású jelet 4:3 képarányra módosítja.)
Felbontás
Képarány
1280x1024
1152x864
1024x768
800x600
640x480
720x480
5:4
4:3
4:3
4:3
4:3
3:2
A 4 : 3 IN WIDE (4:3 széles képmódban)
funkció az alábbi bemen jelek esetén nem
támogatja a 4:3 képméretarányt.
- 720x400, 1280x768, 1360x768, 1680x1050
FACTORY RESET
(GYÁRI
BEÁLLÍTÁSOK
VISSZAÁLLÍTÁSA)
Ez a funkció a "LANGUAGE" (NYELV) beállítás
kivételével az összes beállítási lehetséget
visszaállítja gyári alapértelmezett értékére.
Az azonnali visszaállításhoz nyomja meg az
gombot.
Ha a funkció használata nem javítja a képminséget, állítsa vissza a gyári alapbeállításokat.
Szükség esetén újból hajtsa végre a fehéregyensúly-beállítást. Ez a funkció csak akkor használható,
ha a képerny bemeneti jele analóg jel.
U14
-
A képernymenü (OSD) lehetségei
A monitoron lev
gomb megnyomásakor megjelenik a képernymenü.
Menü neve
Ikonok
Almenü neve
FLATRON F-ENGINE
Az F-ENGINE elindításakor az ábrán látható két színtónus
jelenik meg a képernyn. Az alkalmazott képerny a bal
oldalon, a nem alkalmazott a jobb oldalon lesz látható.
Érintse meg a SET (Beállítás) gombot, hogy a megadott
képerny-beállítás érvényesüljön.
Fmenü
MENU : Kilépés
: Áthelyezés
SET
: Kiválasztás
-+
Almenü
A képerny az alkalmazott A képerny a még nem
alkalmazott beállításokkal
beállításokkal
Leírás
MOVIE Ezzel a lehetséggel kiválaszthatja a legjobb képminséget
TEXT a környezeti feltételeknek megfelelen (megvilágítás,
megjelenített kép jellege stb.).
MOVIE: Animált képekhez, filmekhez
TEXT: Szöveget tartalmazó képekhez
(pl. szövegszerkeszthöz stb.)
USER Felhasználó
A fényer, az ACE és a RCM kézzel állítható be. A módosított
értéket mentheti vagy vissza is állíthatja, még egyéb környezeti
beállítások esetén is.
A USER almenük beállításához
nyomja meg a SET gombot.
...
(Brightness(Fényer)): A képerny fényerejének beállítása.
...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): A képtisztaság módjának kiválasztása.
...RCM(Real Color Management): A színek megjelenítési módjának kiválasztása.
0
1
2
3
MENU : Kilépés
: Csökkentés
: Növelés
SET
: Másik almenü választása
+
Nincs alkalmazva
Zöld tónus ersítése
Vörös tónus
Szín ersítése
A SET gomb lenyomásával válassza ki a SAVE
almenüt, és mentse a YES értéket a - gombokkal.
NORMAL Ez a beállítás használható normál körülmények
(NORMÁLIS) között.
U15
Hibaelhárítás
Az ügyfélszolgálat vagy a szerviz hívása eltt ellenrizze a következket.
No image
appears
Nem
jelenik
meg kép
● Be van dugva a képerny
tápkábele?
• Ellenrizze, hogy a tápkábel megfelelen csatlakoztatva
van-e egy hálózati csatlakozóaljzathoz.
● Világít a tápellátás
jelzfénye?
• Nyomja meg a Tápellátás gombot.
● Be van kapcsolva a
képerny, és kéken vagy
zölden világít a tápellátás
jelzfénye?
• Módosítsa a kép fényerejét és kontrasztját.
● Sárgán világít a tápellátás
jelzfénye?
• Ha a képerny energiatakarékos üzemmódra váltott,
a kép megjelenítéséhez próbálja megmozdítani az
egeret, vagy nyomja meg valamelyik billenty-t a
billenty-zeten.
• Gyzdjön meg arról, hogy a számítógép be van
kapcsolva.
● Látja az “OUT OF RANGE”
üzenetet a képernyn?
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép
grafikus kártyájából érkez jel vízszintes vagy
függleges frekvenciája a képerny megfelel
frekvenciatartományán kívül esik. A jelen útmutató
"M-szaki adatok" cím- részében ellenrizze a
használható frekvenciatartományokat, és annak
megfelelen állítsa be a megjelenítést.
• Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a számítógép és a
● Látja a “CHECK SIGNAL
CABLE” üzenetet a képernyn? képerny közötti jelkábel nincs megfelelen
csatlakoztatva. Ellenrizze a jelkábelt, és próbálja meg
újból.
Látja az “OSD LOCKED” (OSD LETILTVA) üzenetet a képernyn?
● Az “OSD LOCKED”
üzenetet látja, amikor
megnyomja a MENU
gombot?
• Zárolhatja a jelenlegi beállításokat, így azokat nem
lehet végérvényesen módosítani. A képernymenü
vezérlelemeinek zárolását bármikor feloldhatja a
MENU (Menü) gomb néhány másodpercen át történ
megnyomásával. Ezután az “OSD UNLOCKED”
(OSD ENGEDÉLYEZVE) üzenet jelenik meg.
U16
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép pozíciója nem
megfelel.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, módosítsa a kép
pozícióját a H position (vízszintes pozíció) és a V
position (függleges pozíció) lehetségekkel.
● A képerny hátterében
függleges csíkok
láthatók.
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a
függleges csíkokat a CLOCK (ÓRAJEL) lehetséggel
az OSD-menüben.
● Vízszintes zajok
látszanak a képeken,
vagy a karakterek nem
megfelelen kerülnek
megjelenítésre. .
• A képernybeállítások ideális értékekre való automatikus
módosításához nyomja meg a AUTO/SET gombot.
Ha az eredmény nem kielégít, csökkentse a vízszintes
csíkokat a PHASE (FÁZIS) lehetséggel az OSDmenüben.
• Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny -->
Beállítások lehetséget, és módosítsa a felbontást vagy
az egyéb tulajdonságokat az ajánlott értékeknek
megfelelen. Állítsa a színmélységet 24 bitesnél
nagyobbra (true color).
Fontos
Nézze meg a Vezérlpult --> Képerny --> Beállítások lehetséget, és ellenrizze,
hogy a frekvencia vagy a felbontás módosult-e. Ha igen, akkor állítsa vissza azokat az
ajánlott értékekre.
Az optimális felbontás ajánlásának oka : A készülék képaránya
16:10. Ha a bemeneti képarány nem 16:10 (hanem pl. 16:9, 5:4,
4:3), akkor a képernyn megjelen bet-k elmosódottak, a kép életlen
lehet, illetve a kép egy része hiányozhat vagy a kép megdlhet.
A beállítási eljárás számítógéptípusonként és operációs rendszerenként
eltér lehet, továbbá elfordulhat, hogy a fent említett felbontást az adott
videokártya nem támogatja. Ebben az esetben forduljon a számítógép
vagy a videokártya gyártójához.
U17
Hibaelhárítás
Rossz a megjelenített kép
● A kép színe monokróm
vagy nem megfelel.
• Ellenrizze, hogy a jelkábel megfelelen van-e
csatlakoztatva, és ha kell, a megfelel rögzítéshez
használjon csavarhúzót.
• Gyzdjön meg róla, hogy a videokártya megfelelen
van-e csatlakoztatva az alaplaphoz.
• A Vezérlpult - Beállítások pontban állítsa a
színmélységet 24 bitesnél nagyobbra (true color).
● A képerny villog.
• Ellenrizze, hogy a képerny az ún. váltott soros
(interlaced) üzemmódban van-e, és ha igen, akkor
módosítsa azt az ajánlott felbontási értékre.
Telepítette a képerny illesztprogramját?
● Telepítette a képerny
illesztprogramját?
• Ne felejtse el telepíteni a megfelel illesztprogramot a
képernyvel együtt szállított, illesztprogramokat
tartalmazó CD-rl (vagy hajlékonylemezrl). Az
illesztprogram az LG webhelyérl is letölthet, a
http://www.lge.com címrl.
● Megjelenik a képernyn
az "Unrecognized
monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor found"
(Ismeretlen képerny,
Plug&Play (VESA DDC)
képerny) üzenet?
• Gyzdjön meg arról, hogy a grafikus kártya
támogatja a Plug&Play eszközöket.
U18
M4szaki adatok
Képerny
20,1 hüvelyk (51,113 cm) átmérj- sík, aktív mátrix TFT LCD-panel
Csillogáscsökkent bevonattal
Látható felület képátlója: 51,113 cm
0,258 mm képponts-r-ség
Szinkron bemenet
Vízszintes frekvencia
Analóg: 30 - 83 kHz (automatikus)
Digitális: 30 - 83 kHz (automatikus)
56 - 75 Hz (automatikus)
Külön szinkron
SOG (Sync On Green - zöldszinkron)
Digitális jel(Támogatja a HDCP szabványt.)
Függleges frekvencia
Bemeneti jelforma
Videojel-bemenet
Jelbemenet
Felbontás
Maximális
15 t-s D-Sub csatlakozó
DVI-D csatlakozó (digitális bemenet)
RGB analóg (0,7 V max. kitérés / 75 ohm), digitális
Bemeneti jelforma
Plug&Play
Energiafogyasztás
Javasolt
Analóg : VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
Digitális : VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
VESA 1680 x 1050, 60 Hz-es frekvencián
DDC 2B
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
:
≤
≤
Méretek és tömeg
40 W(Szokásos)
1W
1W
Állvánnyal együtt
Állvány nélkül
Szélesség 47,18 cm / 18,57 inches 47,18 cm / 18,57 inches
Magasság 40,18 cm / 15,82 inches 31,47 cm / 12,39 inches
Mélység
23,00 cm / 9,06 inches 5,47 cm / 2,15 inches
Nettó tömeg
3,9 kg (8,6 lbs)
Döntési
Tápellátás
Döntés
-3°~20°
Környezeti
körülmények
Környezeti körülmények
Hmérséklet
Páratartalom
Tárolási környezet
Hmérséklet
Páratartalom
100-240 V ~ 50/60 Hz váltakozó feszültség 1,0 A
10 - 35°C
10 - 80% (lecsapódásmentes)
-20 - 60°C
5 - 90% (lecsapódásmentes)
Döntállvány
Gyárilag felszerelt (
), Felszerelhet ( O )
Tápkábel
Fali csatlakozódugóval vagy számítógépes csatlakozódugóval szerelt
MEGJEGYZÉS
A jelen dokumentumban található információ elzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhat.
U19
M4szaki adatok
Elre beállított módok (felbontás)
Képernymódok (felbontás)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
*12
Vízszintes frekv. (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,123
67,500
63,981
79,976
64,674
65,290
720 x 400
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1680 x 1050
1680 x 1050
Függleges frekv. (Hz)
70
60
75
60
75
60
75
75
60
75
60
60
* Ajánlott Mode
Eloldali lámpa
MODE
Bekapcsolt mód
Alvó üzemmód
Kikapcsolt üzemmód
LED Color
Kék
Borostyán
Kikapcsolt mód
U20
A fali szerellemez felszerelése
Ez a készülék megfelel a fali szerellemez vagy az azt helyettesít eszköz
követelményeinek.
1. Helyezzen párnát vagy puha ruhát
2. Helyezze a motitort képernyvel lefele
egy sima felületre.
a párnára vagy puha ruhára.
3. A kábeltakaró eltávolításához tolja azt le az állvány törzsérl.
4. A zár benyomása közben vegye le az állványtörzset az állványtestrl.
5. Húzza ki finoman az állvány törzsét, hogy elválassza a csuklótól.
U21
A fali szerellemez felszerelése
6.
Helyezze a képernyt ellapjával lefelé egy puha ruhadarabra.
Csavarhúzó segítségével válassza le az állványt az ábra szerint.
7.
A fali szerellemez felszerelése.
Fali szerellemez (külön megvásárolható)
A képerny álló vagy falra szerelhet típusú, és a
fali szerellemez segítségével szerelhet fel.
A részletes útmutatót tekintse meg a szerelési
útmutatóban, amelyet a fali szerellemez
megvásárlásakor biztosítunk.
Kensington biztonsági csatlakozó
A csatlakozóba egy biztonsági
kábel dugható, amely a legtöbb
számítógép-szaküzletben
megvásárolható.
U22
Digitally yours
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement