LG | M2732D | User guide | LG M2232D-PZ Navodila

LG M2232D-PZ Navodila
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LED LCD TV
A TV használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót,
és őrizze meg, mert később még szükség lehet rá.
LED LCD TV MODELL
M2232D
M2432D
M2732D
www.lg.com
2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK
MAGYAR
3
LICENCEK
34
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
HASZNÁLATA
4
ÖSSZESZERELÉSI FOLYAMAT
5
34
34
34
A Használati útmutató menü elérése.
- A TV menü használata
- A távirányító használata
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
35
KARBANTARTÁS
5
7
8
9
9
12
13
14
16
Kicsomagolás
A készülék részei és gombjai
A TV felemelése és szállítása
A TV beállítása
- Az állvány csatlakoztatása
- Felszerelés asztalra
- Kábelek elrendezése
- Az állvány leszerelése
- Felszerelés falra
35
35
35
35
36
A TV-készülék tisztítása
A képernyő és a keret tisztítása
A készülékház és az állvány tisztítása
Tápkábel
A „képbeégés” vagy „beégés”
megelőzése a TV képernyőjén
37
HIBAELHÁRÍTÁS
37
Általános
38
MŰSZAKI ADATOK
18
TÉVÉNÉZÉS
18
A TV bekapcsolása első alkalommal
20 ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA
20
21
21
22
23
24
25
26
26
27
28
29
30
Antenna csatlakoztatása
Csatlakoztatás HD-vevőhöz, DVD-hez,
videokamerához vagy játékeszközhöz
- HDMI-csatlakozás
- HDMI - DVI kábeles csatlakozás
- Komponens kábeles csatlakozás
- Kompozit-kábeles csatlakozás
- Euro Scart csatlakozás
Csatlakoztatás USB-eszközhöz
Csatlakoztatás CI-modulhoz
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
- HDMI-csatlakozás
- HDMI - DVI kábeles csatlakozás
- RGB-csatlakozás
31
TÁVIRÁNYÍTÓ
33
BEÁLLÍTÁSOK
TESTRESZABÁSA
33
A főmenü elérése
LICENCEK
3
LICENCEK
A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.
A HDMI, a HDMI-emblémák és a High-Definition Multimedia Interface a
HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által
létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified®
tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX-videók lejátszására.
A divx.com honlapon további tájékoztatást kaphat, és a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező
készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD)
filmek lejátszásához. A regisztrációs kód lekéréséhez nyissa meg a DivX
VOD menüpontot a készülékbeállítás menüben. A regisztrációs folyamattal
kapcsolatos további információkért látogasson el a vod.divx.com honlapra.
DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz maximum HD 1080p
felbontású DivX® videók, köztük prémium tartalmak lejátszására.
A DivX®, DivX Certified® és ezekhez tartozó logók a Rovi Corporation vagy
annak leányvállalatai védjegyei, használatuk licenchez kötött.
A következő USA-szabadalmak védelme alatt áll: 7 295 673; 7 460 668;
7 515 710; 7 519 274
MAGYAR
A támogatott licencek típustól függően eltérőek lehetnek. A licencekkel kapcsolatos további információkért
látogassa meg honlapunkat: www.lg.com.
4
ÖSSZESZERELÉSI FOLYAMAT
ÖSSZESZERELÉSI FOLYAMAT
MAGYAR
1 Nyissa fel a csomagot, és ellenőrizze, megtalálható-e benne minden tartozék.
2 Szerelje össze a talpat és a TV-készüléket.
3 Csatlakoztassa a külső eszközt a TV-készülékhez.
MEGJEGYZÉS
Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.
yy
A készüléke képernyőjén megjelenő menük némileg eltérhetnek a kézikönyvben szereplő ábráktól.
yy
A rendelkezésre álló menük és opciók a bemeneti forrástól vagy a termék típusától függően változyy
hatnak.
A jövőben újabb funkciókkal bővülhetnek a TV szolgáltatásai.
yy
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
5
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi forgalmazóval, akitől a terméket vásárolta. Az
útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
MEGJEGYZÉS
A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól függően eltérőek lehetnek.
yy
A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a taryy
talomban – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
FIGYELEM
A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem
yy
hagyott tartozékokat.
A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérüléyy
sekre.
MEGJEGYZÉS
Dijelovi koji se isporučuju s uređajem mogu se razlikovati ovisno o modelu.
yy
Specifikacije proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu se mijenjati bez prethodne najave zbog
yy
nadograđivanja funkcija uređaja.
Kako bi se osiguralo optimalno povezivanje, kabeli i USB uređaji trebaju imati okvir debljine manje
yy
od 10 mm i širine manje od 18 mm. Koristite produžni kabel koji podržava USB 2.0 ako USB kabel ili
USB memoriju ne možete priključiti na USB ulaz televizora.
B
B
A
A
*A
*B
10 mm
18 mm
6
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
M2232D
M2432D
M2732D
MAGYAR
Talpazat
Távirányító / elemek (AAA)
CD (Használati útmutató) /
kártyák
(Lásd a köv. oldalt 9,
Lásd a köv. oldalt 10,
Lásd a köv. oldalt 14,
Lásd a köv. oldalt 15)
(Lásd a köv. oldalt 31,
Lásd a köv. oldalt 32)
Állványtest
(Samo model M2232D,
M2432D)
Állványtest
(Samo model M2732D)
(Lásd a köv. oldalt 9, Lásd a
köv. oldalt 14)
(Lásd a köv. oldalt 10, Lásd a
köv. oldalt 15)
Összeszereléshez
használandó csavarok 2 EA
(Samo model M2732D)
(Lásd a köv. oldalt 10, Lásd a
köv. oldalt 15)
vagy
Tápkábel
AC-DC Adapter.
(Országtól függően)
(Lásd a köv. oldalt 12)
Kábeltartó
(Lásd a köv. oldalt 13)
(Lásd a köv. oldalt 12)
AC/DC adapter
(Országtól függően)
(Lásd a köv. oldalt 12)
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
7
A készülék részei és gombjai
MAGYAR
A távirányító érzékelője
Készenléti lámpa
Világít: kikapcsolt
yy
állapot
Nem világít:
yy
bekapcsolt állapot
Érintőgombok
Csatlakozópanel (Lásd a köv. oldalt 20)
Érintőgomb
Leírás
Tallózás a mentett programok között.
A hangerő szabályozása.
OK
A kijelölt menüpont kiválasztása, vagy a bevitt adatot megerősítése.
SETTINGS
A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.
INPUT
A bemeneti jelforrás módosítása.
/I
A tápellátás be- és kikapcsolása.
MEGJEGYZÉS
Minden gomb érintőgomb, ezért működtetésükhöz egyszerűen érintse meg azokat az ujjával.
8
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A TV felemelése és szállítása
Amikor tartja, fordítsa el magától a képernyőt,
yy
nehogy megkarcolódjon.
MAGYAR
A TV mozgatásakor vagy felemelésekor a
karcolódás vagy egyéb sérülés elkerülésére,
valamint a biztonságos szállítás érdekében a
készülék típusától és méretétől függetlenül olvassa
el a következő utasításokat.
FIGYELEM
Mindig kerülje a képernyő megérintését, mert
az a képernyő és a képek előállításához használt képpontok károsodásához vezethet.
A TV-készüléket az eredeti dobozában vagy
yy
csomagolásában ajánlott mozgatni.
A TV mozgatása vagy felemelése előtt húzza
yy
ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
Tartsa erősen a TV tetejét és alját. Ne tartsa a
yy
készüléket az áttetsző részénél, a hangszórónál vagy a hangszórórácsnál fogva.
A TV-készüléket a szállítás során óvja az ütőyy
déstől és a túlzott rázkódástól.
A TV-készüléket a szállításkor tartsa függőleyy
gesen, ne fordítsa az oldalára, illetve ne döntse balra vagy jobbra.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A TV beállítása
3 Szerelje fel talpazatot az állványra a csavar jobb-
ra forgatásával; ehhez használjon egy pénzérmét.
MAGYAR
M2232D M2432D
Az állvány csatlakoztatása
Ha nem a falra szereli fel a TV-t, akkor az
alábbi utasításokat követve az állványra kell
csatlakoztatnia.
1 Fektesse le a TV-készüléket a képernyővel lefelé egy egyenes és puha felületre.
FIGYELEM
Terítsen habszivacsot vagy puha védőszöyy
vetet a készülék alá, hogy megóvja a képernyőt a sérüléstől.
Az állvány és a TV-készülék csatlakoztayy
tásakor helyezze a készüléket képernyővel
lefelé egy párnázott asztalra vagy egyenes felületre, hogy megvédje a képernyőt
a karcolódásoktól.
2 Szerelje össze az állványt és a TV-készüléket.
9
FIGYELEM
A TV előrebillenésének megakadályozása érdekében húzza meg erősen a csavarokat. Ne
húzza túl szorosra a csavarokat!
10
TÉVÉNÉZÉS
3 Rögzítse a TV-készüléket és az állványt a 2
M2732D
csavarral.
MAGYAR
Ha nem a falra szereli fel a TV-t, akkor az
alábbi utasításokat követve az állványra kell
csatlakoztatnia.
1 Fektesse le a TV-készüléket a képernyővel lefelé
egy egyenes és puha felületre.
FIGYELMEZTETÉS
Ha nem húzza meg jól a csavarokat, a TV
leesik és megsérül.
4 Szerelje fel talpazatot az állványra a csavar
2 Szerelje össze az állványt és a TV-készüléket.
jobbra forgatásával; ehhez használjon egy
pénzérmét.
Illessze az állvány két rögzítőelemét a TVkészülék nyílásába, és rögzítse az állvány jobb
és bal sarkának megnyomásával.
Rögzítőelem
FIGYELEM
A TV előrebillenésének megakadályozása
érdekében húzza meg erősen a csavarokat. Ne
húzza túl szorosra a csavarokat!
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
11
FIGYELEM
MAGYAR
Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé, mert így
yy
az leeshet az állványáról, amitől a készülék
károsodhat vagy sérülést okozhat.
Az illusztráción egy általános összeszerelési
yy
mód látható példaként, amely eltérhet a
tényleges termék összeszerelésétől.
Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé, az
yy
állványtestnél fogva, mert így a monitor
leeshet az állványáról, és károsodhat vagy
sérülést okozhat.
Az illusztráción egy általános összeszerelési
yy
mód látható példaként, amely eltérhet a
tényleges termék összeszerelésétől.
12
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
2 Csatlakoztassa az AC-DC adaptert és a tápká-
Felszerelés asztalra
belt a fali csatlakozóaljzatba.
MAGYAR
1 Emelje fel a TV-készüléket, és állítsa az asztalon függőleges helyzetbe.
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon a
faltól (legalább) 10 cm helyet.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
vagy
FIGYELMEZTETÉS
A képernyő szögének beállításakor ne fogja
meg a TV-keret alját az ábrán láthatóak szerint,
mert megsérülhetnek az ujjai.
FIGYELEM
FIGYELEM
Először válassza le a tápkábelt, és csak azt követően mozgassa vagy szerelje fel a TV-készüléket. Ellenkező esetben fennáll az áramütés
veszélye.
Ne helyezze a TV-t hőforrások közelébe vagy
tetejére, mivel ez tüzet vagy egyéb kárt okozhat.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A Kensington biztonsági rendszer használata
MEGJEGYZÉS
+20
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a TV hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért
tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a TV-hez, illetve az asztalhoz.
Előre
Hátra
Kábelek elrendezése
Fogja össze a kábeleket a mellékelt
kábelrögzítővel.
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer opcionális tartozék. Kiegészítő tartozékokat a legtöbb
elektronikai szaküzletben beszerezhet.
MAGYAR
A legkényelmesebb látószög kialakításához
döntse a TV-készüléket +20 vagy -5 fokkal felvagy lefelé.
-5
13
14
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Az állvány leszerelése
MAGYAR
M2232D M2432D
1 Fektesse le a TV-készüléket a képernyővel lefelé egy egyenes és puha felületre.
FIGYELEM
Terítsen habszivacsot vagy puha védőszöyy
vetet a készülék alá, hogy megóvja a képernyőt a sérüléstől.
Az állvány TV-készülékről való leszereléyy
sekor helyezze a készüléket képernyővel
lefelé egy párnázott asztalra vagy egyenes felületre, hogy megvédje a képernyőt
a karcolódásoktól.
2 Fordítsa el balra a csavart, majd húzza ki a
talpazatot az állványtestből.
3 Izvucite tijelo postolja iz televizora.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
15
3 Vegye ki a 2 csavart, és húzza ki a talpazatot a
M2732D
TV-készülékből.
egy egyenes és puha felületre.
FIGYELEM
Terítsen habszivacsot vagy puha védőyy
szövetet a készülék alá, hogy megóvja a
képernyőt a sérüléstől.
Az állvány TV-készülékről való leszereléyy
sekor helyezze a készüléket képernyővel
lefelé egy párnázott asztalra vagy egyenes felületre, hogy megvédje a képernyőt
a karcolódásoktól.
2 Fordítsa el balra a csavart, majd húzza ki a
talpazatot az állványtestből.
MAGYAR
1 Fektesse le a TV-készüléket a képernyővel lefelé
16
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Felszerelés falra
5 Használja az alábbi VESA-szabványt.
MAGYAR
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább
10 cm helyet a készülék minden oldalán, valamint
a készülék és a fal között. A részletes szerelési
útmutatót kérje a forgalmazótól; lásd a döntött
rögzítést lehetővé tevő fali konzol felszerelési és
beállítási útmutatóját.
VESA (A x B)
Szabványos csavar
Csavarok száma
Fali konzol (opcionális)
10 cm
10 cm
784,8 mm (30,9") és az alatt
yy
* Fali konzol vastagsága: 2,6 mm
* Csavar: Φ 4,0 mm x 0,7 mm
(menetemelkedés) x 10 mm (hossz)
787,4 mm (31,0") és afölött
yy
* Használjon VESA-szabványnak megfelelő fali
konzolt és csavarokat.
100 x 100
M4
4
RW120
10 cm
10 cm
VESA (A x B)
yy
A
Ha a TV-készüléket falra kívánja szerelni, rögzítse a
külön beszerezhető fali tartókonzolt a TV-készülék
hátuljához.
Ha a TV-készüléket az opcionális fali konzollal
szereli fel, gondosan rögzítse azt, nehogy leessen.
1 A VESA-szabványoknak megfelelően alkalmazza a csavarokat és a fali tartókonzolt.
2 Ha a szabványosnál hosszabb csavart használ,
megsérülhet a TV belseje.
3 Ha nem megfelelő csavart használ, a készülék
megsérülhet, és leeshet az adott helyről. Ebben
az esetben az LG Electronics nem tartozik felelősséggel.
4 A készülék csak a csavarrögzítő elemek és a
tartócsavarok specifikációját illetően kompatibilis a VESA szabvánnyal.
B
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
17
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
Csak a VESA-szabvány csavarspecifikációjáyy
ban felsorolt csavarokat használjon.
A falikonzol-készlet tartalmaz egy szerelési
yy
útmutatót, valamint a szükséges alkatrészeket.
A fali konzol opcionális tartozék. Kiegészítő
yy
tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
A csavarok hossza az adott fali konzoltól fügyy
gően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy
megfelelő hosszúságú csavarokat használjon.
További információkat a fali konzolhoz melléyy
kelt útmutatóban talál.
MAGYAR
Először válassza le a tápkábelt, és csak azt
yy
követően mozgassa vagy szerelje fel a TV-készüléket. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Ha a TV-t a mennyezetre vagy ferde falra
yy
szereli, az leeshet és súlyos személyi sérülést
okozhat.
Csak az LG által jóváhagyott fali konzolt
yy
használjon, és konzultáljon a helyi forgalmazóval vagy más szakemberrel.
Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal megyy
sértheti a TV-készüléket, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné válhat.
A VESA-szabványnak megfelelő csavaroyy
kat és fali konzolokat használjon. A garancia
nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.
18
TÉVÉNÉZÉS
TÉVÉNÉZÉS
MAGYAR
A TV bekapcsolása első alkalommal
Amikor első alkalommal kapcsolja be a TV-készüléket, megjelenik a Gyári beállítás képernyő. Válasszon ki
egy nyelvet, és végezze el az alapbeállítások testre szabását.
1 Csatlakoztassa a tápkábelt egy fali aljzathoz.
2 Nyomja meg a
gombot a TV-készüléken, vagy a távirányítón lévő bekapcsológombot a TV-készülék
bekapcsolásához.
A készenléti lámpa kikapcsol.
MEGJEGYZÉS
Ha a TV-készülék energiatakarékos módban van, a készenléti lámpa borostyánsárgára vált.
3 A TV első bekapcsolásakor megjelenik a Gyári beállítás menü.
MEGJEGYZÉS
Ha a beállítás menü megjelenését követő 40 másodpercen belül nem végez műveletet a TV-készülékkel, a beállítási menük eltűnnek.
4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és állítsa be a TV-készüléket a saját igényeinek megfelelően.
Nyelv
A kijelző nyelvének kiválasztása.

Módbeállítás

Bekapcsolás jelző

Ország
Otthoni környezethez válassza az Otthoni használat módot.
A készenléti lámpa kiválasztása.
Az Be lehetőség kiválasztásakor a TV kikapcsolását követően bekapcsol az
előlapon található készenléti lámpa.
A megjelenítési ország kiválasztása.

Időzóna
Az időzóna és a nyári időszámítás kiválasztása.
(Ha a választott ország Oroszország)

Jelszó beáll.
A jelszó beállítása.
(Ha a választott ország Franciaország/Olaszország)

Automatikus hangolás
Az elérhető csatornák automatikus megkeresése és elmentése.
TÉVÉNÉZÉS
19
MEGJEGYZÉS
5 Az alapbeállítások elvégzése után nyomja meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS
Ha nem végezte el a kezdeti beállítást, az mindig megjelenik, valahányszor a TV-t bekapcsolja.
6 A TV kikapcsolásához nyomja meg a
gombot a TV-készüléken.
A készenléti lámpa bekapcsol.
FIGYELEM
Ha a TV-t huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból.
MEGJEGYZÉS
A Gyári beáll. menüt az OPCIÓ főmenüből is elérheti.
MAGYAR
Azokban az országokban, amelyek nem rendelkeznek törvényben rögzített DTV műsorszórási
yy
szabványokkal, előfordulhat, hogy az adott DTV műsorszórási környezetben bizonyos DTV funkciók
nem működnek.
Ha Franciaországot választja ki az Ország elem alatt, a kezdeti jelszó nem „0”, „0”, „0”, „0”, hanem
yy
„1”, „2”, „3”, „4”.
A képek otthoni környezetben való legjobb minőségben történő megjelenítéséhez válassza az
yy
Otthoni használat módot.
A Bolti bemutató mód a kiskereskedelmi egységekben való használatra szolgál.
yy
A Bolti bemutató mód kiválasztásakor az előzőekben testre szabott beállítások a Bolti bemutató
yy
mód alapértelmezett beállításaira váltanak 2 percen belül.
20
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
MEGJEGYZÉS
Ha DVD-felvevőn vagy videomagnón rögzít egy TV-műsort, győződjön meg róla, hogy a TV jelbemeyy
neti kábelét a DVD-felvevőn vagy a videomagnón keresztül csatlakoztatta a TV-hez. A felvételre vonatkozó további információkat a csatlakoztatott eszköz használati útmutatójában talál.
A külső eszköz csatlakozása függhet a típustól.
yy
Csatlakoztassa a külső eszközöket a TV-készülékhez a TV-port sorrendjétől függetlenül.
yy
Antenna csatlakoztatása
A tévénézéshez csatlakoztasson antennát, kábelt vagy vevőegységet a következőknek megfelelően. Az
ábrákon bemutatott egységek eltérhetnek a tényleges tartozékoktól; az RF-kábel opcionális tartozék.
Csatlakoztassa a tévét egy fali antennaaljzatba egy RF-kábellel (75 ).
AV 1
MAGYAR
Csatlakoztasson különböző külső eszközöket a TV-készülékhez, és váltson át bemeneti módra a külső
eszköz kiválasztásához. Külső eszközök csatlakoztatására vonatkozó további információkat az adott
eszközök használati útmutatójában talál.
A csatlakoztatható külső eszközök: HD-vevőkészülékek, DVD-lejátszók, videomagnók, audiorendszerek,
USB-tárolóeszközök, számítógépek, videokamerák vagy fényképezőgépek, játékeszközök és egyéb külső
eszközök.
(nem tartozék)
Kültéri antenna
VHF antenna
yy
UHF antenna
yy
Fali antennacsatlakozó
MEGJEGYZÉS
2-nél több TV használatához használjon jelyy
elosztót.
Nem megfelelő képminőség esetében alkalyy
mazzon jelerősítőt a minőség javítása érdekében.
Ha a képminőség csatlakoztatott antenna
yy
esetén nem megfelelő, irányítsa az antennát
a megfelelő irányba.
Az antenna és kábel csatlakoztatásának toyy
vábbi részleteiről a http://AntennaWeb.org
weboldalon tájékozódhat.
FIGYELEM
Ügyeljen arra, hogy ne hajlítsa el az RF-kábel
yy
rézkábelét.
Rézkábel
Hozza létre az eszközök közötti csatlakozáyy
sokat, majd azt követően illessze a tápkábelt
a fali csatlakozóaljzatba; így megóvhatja a
TV-készüléket az esetleges károsodástól.
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
21
Csatlakoztasson a TV-készülékhez egy HD-vevőt, DVD- vagy VCR-lejátszót vagy játékeszközt, majd válassza
ki a megfelelő bemeneti módot.
HDMI-csatlakozás
A HDMI egy eszköz csatlakoztatásának legjobb módja.
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-készülékre. Az alábbi ábra alapján
csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a HDMI-kábel segítségével.
MEGJEGYZÉS
High Speed HDMI™ kábelt használjon.
yy
A High Speed HDMI™ kábeleket 1080p és annál jobb HD-jel átvitelére tesztelik.
yy
Támogatott DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
yy
Támogatott HDMI hangformátumok: Dolby Digital, PCM (max. 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176
yy
k/192k, DTS nem támogatott.)
(nem tartozék)
DVD / Blu-Ray / HD vevőegység / HD
STB / Játékeszköz
MAGYAR
Csatlakoztatás HD-vevőhöz, DVD-hez, videokamerához vagy
játékeszközhöz
22
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
HDMI - DVI kábeles csatlakozás
MAGYAR
Továbbítja a digitális videojeleket egy külső eszközről a TV-készülékre. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa
a külső eszközt a TV-hez a HDMI - DVI-kábel segítségével. Audiojel továbbításához csatlakoztasson egy
opcionális audiokábelt.
MEGJEGYZÉS
Ha nem használ opcionális külső hangszórót, a külső eszközt az opcionális audiokábellel csatlakoztassa a
TV-készülékhez.
(nem tartozék)
(nem tartozék)
DVD / Blu-Ray / HD vevőegység /
HD STB / Játékeszköz
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
23
Komponens kábeles csatlakozás
MEGJEGYZÉS
Ha a kábelek helytelenül vannak telepítve, a kép fekete-fehéren jelenhet meg, vagy eltorzulhatnak a
yy
színek.
Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő színkódolású csatlakozóba kerültek-e.
yy
(nem tartozék)
(nem tartozék)
DVD / Blu-Ray / HD vevőegység /
HD STB / Játékeszköz
MAGYAR
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján
csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a komponens kábel segítségével. Progresszív keresés segítségével
történő képmegjelenítéshez feltétlenül komponens kábelt használjon.
24
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
Kompozit-kábeles csatlakozás
MAGYAR
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján
csatlakoztassa a külső eszközt a TV-hez a kompozit kábel segítségével.
MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze, hogy a kábelek a megfelelő színkódolású csatlakozóba kerültek-e.
(nem tartozék)
DVD / Blu-Ray / HD vevőegység /
HD STB / Játékeszköz
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
25
Euro Scart csatlakozás
Kimenet típusa
Aktuális
bemeneti mód
AV1
(TV-kimenet1)
Digitális TV
Digitális TV
Analóg TV, AV
Analóg TV
Component/ RGB
HDMI
MEGJEGYZÉS
Csak árnyékolt Euro Scart kábelt szabad használni.
(nem tartozék)
DVD / Blu-Ray / HD vevőegység
MAGYAR
Továbbítja a video- és audiojeleket egy külső eszközről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa
a külső eszközt a TV-hez az Euro Scart kábel segítségével. Progresszív keresés segítségével történő
képmegjelenítéshez Euro Scart kábelt használjon.
26
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztatás USB-eszközhöz
MAGYAR
Csatlakoztasson a TV-készülékhez USB-tárolóeszközt, például USB-flash memóriát, külső merevlemezt,
MP3-lejátszót vagy USB memóriakártya-olvasót, majd lépjen az USB menüre a különböző multimédiás
fájlok lejátszásához.
vagy
USB
(nem tartozék)
Csatlakoztatás CI-modulhoz
A kódolt (fizetős) szolgáltatások megtekintése digitális TV üzemmódban.
Ez a funkció nem minden országban áll rendelkezésre.
MEGJEGYZÉS
Győződjön meg arról, hogy a CI-modult a megfelelő irányban helyezte be a PCMCIA kártyanyílásba. Ha
a modult nem megfelelően helyezi be, azzal károsíthatja a TV-készüléket és a PCMCIA kártyanyílást.
(nem tartozék)
PCMCIA kártya
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
27
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
* Plug & Play: Ez a funkció azt jelenti, hogy egy számítógép beállítás, illetve felhasználói beavatkozás nélkül
felismer egy olyan eszközt, melyet a felhasználó a készülékhez csatlakoztatott és bekapcsolt.
MEGJEGYZÉS
Javasoljuk, hogy a legjobb képminőség elérése érdekében a TV-készüléket a HDMI-kábellel
yy
csatlakoztassa.
Ha nem használ opcionális külső hangszórót, az opcionális audiokábellel csatlakoztassa a
yy
számítógépet a TV-készülékhez.
A TV hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem
yy
rendellenes.
A termékhez megfelelő árnyékolt jel-/interfészkábelt használjon, például ferritmagos D-sub 15 tűs
yy
jelkábelt és HDMI - DVI kábelt.
Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
yy
Csatlakoztassa a bemeneti jelkábelt, és rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával megegyező
yy
irányban történő elforgatásával.
yy
Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn, mert az a képernyő átmeneti torzulását
yy
eredményezi.
Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a képernyőn, mert az a kép beégését
yy
eredményezheti. Ha lehetséges, alkalmazzon képernyővédőt.
MEGJEGYZÉS
A HDMI-PC mód használatakor a bemenetet állítsa PC üzemmódra.
yy
Az OSD (On Screen Display - Képernyőmenü) ablak az alábbi esetekben jelenik meg a képernyőn.
yy
»»Ha a HDMI-bemeneten keresztül kapcsolja be a készüléket.
»»Ha HDMI-bemeneti módba vált.
Csatlakozik bemenet a számítógépéhez?
Igen
Nem
Ne jelenjen meg többet ez az üzenet
Az „Igen” lehetőség kiválasztása esetén a program a képméretet és -minőséget a számítógépre
yy
optimalizálja.
A „Nem” lehetőség kiválasztása esetén a program a képméretet és -minőséget az AV-eszközre (DVDyy
lejátszó, beltéri egység, játékeszköz) optimalizálja.
Amennyiben a „Ne jelenjen meg többet ez az üzenet” opciót választja, az üzenet legközelebb csak
yy
a TV visszaállítása esetén jelenik meg. A beállított érték itt módosítható: SETTINGS s BEMENET s
Bemenet címkéje.
MAGYAR
A TV támogatja a Plug & Play* funkciót és beépített Infinite Surround hangszórókkal rendelkezik, amelyek
gazdag és tiszta mélyhangot biztosítanak.
28
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
HDMI-csatlakozás
MAGYAR
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről a TV-hez. Az alábbi ábra alapján csatlakoztassa
a számítógépet a TV-hez a HDMI-kábel segítségével. HDMI-kábellel történő csatlakozás esetén a
számítógépet be kell állítania bemeneti címkeként ahhoz, hogy a számítógépet a TV-készülékhez
csatlakoztathassa.
MEGJEGYZÉS
High Speed HDMI™ kábelt használjon.
yy
A High Speed HDMI™ kábeleket 1080p és annál jobb HD-jel átvitelére tesztelik.
yy
A HDMI-PC mód használatakor a bemenet címkéjét állítsa PC módra.
yy
Támogatott DTV Audio: MPEG, Dolby Digital.
yy
Támogatott HDMI hangformátumok: Dolby Digital, PCM (max. 192 KHz, 32k/44,1k/48k/88k/96k/176
yy
k/192k, DTS nem támogatott.)
(nem tartozék)
Számítógép
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
29
HDMI - DVI kábeles csatlakozás
MEGJEGYZÉS
A HDMI-PC mód használatakor a bemenetet állítsa PC vagy DVI üzemmódra.
yy
Ha nem használ opcionális külső hangszórót, az opcionális audiokábellel csatlakoztassa a számítógéyy
pet a TV-készülékhez.
(nem tartozék)
(nem tartozék)
Számítógép
MAGYAR
Továbbítja a digitális videojeleket számítógépről a TV-hez. Csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez
a HDMI - DVI kábel segítségével az alábbi ábráknak megfelelő módon. Audiojel továbbításához
csatlakoztasson egy opcionális audiokábelt.
30
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
RGB-csatlakozás
MAGYAR
Továbbítja az analóg videojeleket számítógépről a TV-hez. Csatlakoztassa a számítógépet a TV-készülékhez
a D-sub 15 tűs kábel segítségével, az alábbi ábráknak megfelelő módon. Audiojel továbbításához
csatlakoztasson egy opcionális audiokábelt.
MEGJEGYZÉS
Ha nem használ opcionális külső hangszórót, az opcionális audiokábellel csatlakoztassa a számítógépet
a TV-készülékhez.
(nem tartozék)
(nem tartozék)
Számítógép
TÁVIRÁNYÍTÓ
31
TÁVIRÁNYÍTÓ
M2432D
M2732D
Az ebben a használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük,
figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a TV-készüléket. Az elemek cseréjéhez
nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az (1,5 V AAA) elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek
és
pólusai a belül elhelyezett címkének megfelelőn helyezkedjenek el, majd zárja be az elemtartó fedelét.
Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni.
FIGYELEM
Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert
az károsíthatja a távirányítót.
A távirányítót mindig a TV érzékelője felé kell tartani.
(POWER)
A TV be- és kikapcsolása.
(Használati útmutató)
(Lásd a köv. oldalt 34)
A Használati útmutató menü
elérése.
GUIDE
A programkalauz
megjelenítése.
INFO ⓘ
Az aktuális műsor, illetve
képernyő információinak
megjelenítése.
LIST
A programtáblázat
megjelenítése.
SETTINGS
A főmenük megnyitása, a
bevitt adatok mentése és
kilépés a menükből.
OK
Menük vagy opciók
kiválasztása, illetve a bevitt
adatok jóváhagyása.
(VISSZA)
Lehetővé teszi a felhasználó
számára, hogy egy lépést
visszalépjen valamely interaktív
alkalmazásban, pl. az
elektronikus műsorújságban
vagy más interaktív
felhasználói funkcióban.
TV/RAD
A rádió-, TV- és DTVcsatorna kiválasztása.
RATIO
Kép átméretezése.
INPUT
A bemeneti üzemmód
kiválasztása.
Számgombok
Számok bevitele.
Q.VIEW
Visszalépés az előző
programhoz.
Q.MENU
A gyorsmenük megnyitása.
Navigációs gombok
Görgetés a menük és az
opciók között.
EXIT
Bármelyik menüben a
képernyőkijelzések törlése és
visszatérés a TV-nézéshez.
MAGYAR
M2232D
32
TÁVIRÁNYÍTÓ
MAGYAR
FAV
A kiválasztott kedvenc
program megjelenítése.
AD
A Hang leírása funkció be- és
kikapcsolása.
PIP
A PIP mód be- vagy
kikapcsolása.
(HANGERŐ)
A hangerő szabályozása.
Színes gombok
Ezen gombokat a teletexthez
használhatja (csak a
TELETEXT típusokon),
Programhely rendezés.
USB-menü vezérlőgombjai
USB-menü (Fényképlista és
Zenelista vagy Filmlista).
Program
Program kiválasztása.
PAGE
Lépés az előző vagy a
következő képernyőre.
MUTE
Az összes hang elnémítása.
Háttérfény
A képernyő fényerejének
beállítása a háttérfény
szabályozásával.
SUBTITLE
Digitális üzemmódban
a preferált feliratozás
megjelenítése.
Teletext gombok
A Teletext funkció
vezérlőgombjai. További
részletekről lásd a „Teletext”
című részt.
MEGJEGYZÉS
Az MHEG csatornán a sárga vagy a kék gombbal nem állítható be a háttérfény.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
33
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
MAGYAR
A főmenü elérése
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a következő menük egyikére, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést a kívánt beállításra vagy opcióra, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a
KÉP
(VISSZA) gombot.
A képméret, -minőség vagy -hatás beállítása.
AUDIO
BEÁLLÍTÁS
AKTUÁLIS IDŐ
LEZÁRÁS
OPCIÓ
BEMENET
SAJÁT MÉDIA
A hangminőség, -hatás vagy a hangerő beállítása.
A programok beállítása és szerkesztése.
A pontos idő, a dátum vagy az Időzítő funkció beállítása.
A csatornák és a műsorok zárolása, vagy a zárolás feloldása.
Az általános beállítások testre szabása.
A bemeneti források és címkék kijelzése.
A beépített média funkciók használata.
Nyomja meg a PIROS gombot az Ügyfélszolgálat menüpontjainak eléréséhez.
yy
Nyomja meg a ZÖLD gombot a FAQ menüpontok eléréséhez.
yy
A csatorna beállításához nyomja meg az OK ( ) gombot.
Ügyfélszolgálat
Ügyfélszolgálat
Az Ügyfélszolgálat funkció használata.
Szoftverfrissítés
yy
Képteszt
yy
Hangteszt
yy
Jelteszt
yy
Termék-/Szolgáltatási infó
yy
Használati útmutató
yy
FAQ
Exit
FAQ
Megmutatja a tévézéssel és a
kapcsolódó menük beállításával
kapcsolatos gyakran ismételt
kérdésekre adott válaszokat.
34
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA
MAGYAR
A Használati útmutató menü
elérése.
Az ábra némileg eltérhet az Ön készülékétől.
yy
Használati útmutató
A TV menü használata
1 Nyomja meg a SETTINGS gombot a főmenük
eléréséhez.
2 Nyomja meg a PIROS gombot az
Bemeneti eszköz használatához
Az energiatakarékos funkció használatához
CSATORNA-beállítás
görgessen le a Használati útmutató, majd
nyomja meg az OK gombot.
SUPER Energy Saving üzemmód beállítása
KÉP és HANG beállítása
A PIP (Kép a képben) használata
OPCIÓ
Időopciók beállításához
Haladó funkció
A zárolás opciók használatához
Információ
Ügyfélszolgálat menük megnyitásához.
3 Nyomja meg a navigációs gombokat, és
3
2
Nyelv beállításához
1
1 Kiválasztható a kívánt kategória.
4 Nyomja meg a navigációs gombokat, és
2 Kiválasztható a kívánt elem.
Az oldalak közötti navigáláshoz használhatja
a ꕌ/ꕍ gombokat.
5 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT
3 Böngészhet az index kívánt funkciójának
leírásában.
görgessen le a megfelelő opcióra, majd
nyomja meg az OK gombot.
gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja
meg a
(VISSZA) gombot.
A távirányító használata
Használati útmutató
1 OPCIÓ > Nyelv beállítása
SETTINGS  OPCIÓ  Nyelv
Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő menü és a digitális hangsugárzás nyelvét.
y Menü nyelve : A megjelenített szöveg nyelvének
kiválasztása.
y Hang nyelve [Csak digitális módban] : A kívánt nyelv
kiválasztása több nyelven sugárzott digitális műsor
megtekintése során.
y Feliratok nyelve [Csak digitális módban] : Használja a Felirat
funkciót, ha legalább 2 nyelven érhető el felirat.
✎ Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, a felirat
az alapértelmezett nyelven olvasható.
CSATORNA-beállítás
KÉP és HANG beállítása
OPCIÓ
Haladó funkció
Információ
1 Nyomja meg a
(HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ) gombot a Használati útmutató
eléréséhez.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és
görgessen le a megfelelő opcióra, majd
nyomja meg az OK gombot.
3
Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT
gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja
meg a
(VISSZA) gombot.
2
Közelítés
Bezárás
SETTINGS  OPCIÓ  Nyelv
Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő menü és a digitális hangsugárzás nyelvét.
y Menü nyelve : A megjelenített szöveg nyelvének kiválasztása.
y Hang nyelve [Csak digitális módban] : A kívánt nyelv kiválasztása
több nyelven sugárzott digitális műsor megtekintése során.
y Feliratok nyelve [Csak digitális módban] : Használja a Felirat
funkciót, ha legalább 2 nyelven érhető el felirat.
✎ Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, a felirat
az alapértelmezett nyelven olvasható.
2
Távolítás
Bezárás
1 A kiválasztott menü leírását jeleníti meg.
Az oldalak közötti navigáláshoz használhatja
ꕌ/ꕍ gombot.
2 A képernyő nagyítása vagy kicsinyítése.
KARBANTARTÁS
35
KARBANTARTÁS
A legjobb teljesítmény és a hosszú élettartam elérése érdekében tisztítsa rendszeresen a TV-készüléket.
FIGYELEM
Először győződjön meg arról, hogy kikapcsolta-e a főkapcsolót és hogy a tápkábelt és a többi kábelt
yy
kihúzta-e.
Ha a TV-t huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali aljzatból a lehetséges villámlás
yy
vagy feszültségingadozás által okozott károsodás megelőzése érdekében.
A képernyő és a keret tisztítása
A por eltávolításához törölje le a felületet egy puha és száraz kendővel.
A nagyobb szennyeződések eltávolításához törölje le a felületet tiszta vízzel vagy hígított kíméletes
tisztítószerrel átitatott ruhával. Azt követően azonnal törölje át egy tiszta, száraz ruhával.
FIGYELEM
Ne lökdösse, dörzsölje vagy ütögesse a készülék felületét körömmel vagy éles tárggyal, mert az a képyy
ernyő karcolódásához vagy a kép torzulásához vezethet.
Ne használjon vegyszereket, például viaszt, benzint, alkoholt, hígítószert, rovarölőszert, légfrissítőt vagy
yy
gépolajat, mert azok tönkreteszik a képernyő bevonatát, és elszíneződéshez vezetnek.
A készülékház és az állvány tisztítása
A por eltávolításához törölje le a készülékházat egy puha és száraz kendővel.
Az erősebb szennyeződés eltávolításához törölje át a készülékházat egy tiszta vagy kevés tisztítószert
tartalmazó langyos vízben megnedvesített puha ruhával.
FIGYELEM
Ne permetezzen folyadékot a felületre. A TV belsejébe kerülő víz tüzet, áramütést vagy meghibásoyy
dást okozhat.
Ne használjon vegyszert, mert az károsíthatja a készülék felszínét.
yy
Tápkábel
Rendszeresen távolítsa el a tápkábelen összegyűlt port és szennyeződést.
MAGYAR
A TV-készülék tisztítása
36
KARBANTARTÁS
A „képbeégés” vagy „beégés” megelőzése a TV képernyőjén
MAGYAR
Ha a TV képernyője hosszú ideig ugyanazt az állóképet jeleníti meg, az nyomot hagy és torzulást okoz
yy
a képernyőn. Ez a „képbeégés” vagy „beégés” jelensége, melyre a garancia nem terjed ki.
Ha a TV-készülék képaránya hosszú ideig 4:3 értékre van beállítva, a képernyő két szélén képbeégés
yy
jöhet létre.
A szellemkép megelőzése érdekében próbálja meg elkerülni, hogy a TV-képernyőn hosszú időn keyy
resztül (LCD esetén 2 vagy több órán át) ugyanaz az állókép jelenjen meg.
HIBAELHÁRÍTÁS
37
HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma
A TV nem irányítható a
távirányítóval.
Megoldás
yy Ellenőrizze a készüléken a távirányító érzékelőjét, majd próbálkozzon újra.
yy Ellenőrizze, hogy nincs-e a jelet akadályozó tárgy a készülék és a távirányító
között.
yy Ellenőrizze, hogy az elemek továbbra is működnek-e és megfelelő
polaritással lettek-e behelyezve ( a -hoz,
a -hoz).
Nem látható kép és nem yy Ellenőrizze, be van-e kapcsolva a készülék.
hallható hang.
yy Ellenőrizze, a tápkábel csatlakozik-e a fali aljzatba.
yy Más készülékek csatlakoztatásával ellenőrizze, hogy hibás-e a fali aljzat.
A TV hirtelen kikapcsol.
yy Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás zavara állhat fenn.
yy Ellenőrizze, hogy az Automatikus kikapcsolás funkció aktív-e az Idő beállítása
menüpontban.
yy Ha a TV bekapcsolt állapota közben nincs jel, a TV 15 perces inaktív állapotot
követően automatikusan kikapcsol.
MAGYAR
Általános
38
MŰSZAKI ADATOK
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
M2232D
Panel
Videojel
Képernyő típusa
546,1 mm (21,5 inča)
Látható átlós méret : 546,1 mm
Képponttávolság
0,25 mm (H) x 0,25 mm (V)
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
30 kHz - 83 kHz
Függőleges frekvencia
56 Hz - 75 Hz
Szinkronizáció típusa
Külön szinkr., digitális
Bemeneti csatlakozó
Tápellátás
Névleges feszültség
19 V
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód : 30 W (tip.)
Kikapcsolt mód 0,4 W
AC-DC adapter
Döntés
TV, analóg D-Sub, SCART, PC audiobemenet, Komponens,
CVBS, HDMI, USB, PCMCIA
1,6 A
Gyártó: Lien Chang, LCAP16A-E típus
Gyártó: Lien Chang, LCAP25A típus
Döntési tartomány
Méretek (szélesség x mélység x magasság)
Tömeg
-5 és 20° között
Állvánnyal
508,6 mm x 180,9 mm x 386,5 mm
3,2 kg
Állvány nélkül
508,6 mm x 62,9 mm x 314,8 mm
2,9 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 ~ 35 °C
20% és 80% között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-10 ~ 60 °C
5 % - 90 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
MŰSZAKI ADATOK
39
MAGYAR
M2432D
Panel
Videojel
Képernyő típusa
609,6 mm (23,6 inča)
Látható átlós méret : 609,6 mm
Képponttávolság
0,27 mm (H) x 0,27 mm (V)
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
30 kHz - 83 kHz
Függőleges frekvencia
56 Hz - 75 Hz
Szinkronizáció típusa
Külön szinkr., digitális
Bemeneti csatlakozó
Tápellátás
Névleges feszültség
19 V
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód : 33 W (tip.)
Kikapcsolt mód 0,4 W
AC-DC adapter
Döntés
TV, analóg D-Sub, SCART, PC audiobemenet, Komponens,
CVBS, HDMI, USB, PCMCIA
2,0 A
Gyártó: Lien Chang, LCAP16B-E típus
Gyártó: Lien Chang, LCAP25B típus
Döntési tartomány
Méretek (szélesség x mélység x magasság)
Tömeg
-5 és 20° között
Állvánnyal
556,5 mm x 180,9 mm x 414,7 mm
3,88 kg
Állvány nélkül
556,5 mm x 62,9 mm x 343,0 mm
3,6 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 ~ 35 °C
20% és 80% között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-10 ~ 60 °C
5 % - 90 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
40
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
M2732D
Panel
Videojel
Képernyő típusa
685,65 mm (27 inča)
Látható átlós méret : 685,65 mm
Képponttávolság
0,31 mm (H) x 0,31 mm (V)
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
30 kHz - 83 kHz
Függőleges frekvencia
56 Hz - 75 Hz
Szinkronizáció típusa
Külön szinkr., digitális
Bemeneti csatlakozó
Tápellátás
Névleges feszültség
19 V
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód : 35 W (tip.)
Kikapcsolt mód 0,4 W
AC-DC adapter
Döntés
TV, analóg D-Sub, SCART, PC audiobemenet, Komponens,
CVBS, HDMI, USB, PCMCIA
2,0 A
Gyártó: Lien Chang, LCAP16B-E típus
Gyártó: Lien Chang, LCAP25B típus
Döntési tartomány
Méretek (szélesség x mélység x magasság)
Tömeg
-5 és 20° között
Állvánnyal
641,3 mm x 203,3 mm x 458,8 mm
5,3 kg
Állvány nélkül
641,3 mm x 53 mm x 391,2 mm
4,7 kg
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
10 ~ 35 °C
20% és 80% között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-10 ~ 60 °C
5 % - 90 %
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
41
MŰSZAKI ADATOK
RGB (PC) / HDMI (PC) támogatott mód
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Megoldás
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 480
15,730
59,940
640 x 480
31,469
59,940
720 x 480
15,750
60,000
640 x 480
37,500
75,000
720 x 576
15,625
50,000
800 x 600
37,879
60,317
720 x 480
31,470
59,940
800 x 600
46,875
75,000
720 x 480
31,500
60,000
1024 x 768
48,363
60,004
720 x 576
31,250
50,000
1024 x 768
60,023
75,029
1280 x 720
44,960
59,940
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 720
37,500
50,000
1920 x 1080
33,720
59,940
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
60,020
1920 x 1080
33,750
60,000
1280 x 1024
79,976
75,025
1920 x 1080
28,125
50,000
1400 x 1050
65,317
59,978
1920 x 1080
56,250
50,000
67,432
59,940
67,500
60,000
1440 x 900
55,935
59,887
1920 x 1080
1600 x 900
60,000
60,000
1920 x 1080
1680 x 1050
64,674
59,883
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
Komponenscsatlakozók csatlakozási adatai
HDMI (DTV) támogatott mód
Vízszintes
frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
720 x 576
31,250
50,000
1280 x 720
37,500
50,000
Megoldás
1280 x 720
44,960
45,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
59,940
60,000
1920 x 1080
28,125
50,000
1920 x 1080
27,000
24,000
1920 x 1080
33,750
30,000
1920 x 1080
56,250
50,000
1920 x 1080
67,430
67,500
59,940
60,000
Komponenscsatlakozók a
TV-készüléken
Videokimeneti csatlakozók
a DVD-lejátszón
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
MAGYAR
Megoldás
Komponens támogatott mód
42
MŰSZAKI ADATOK
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
Kerülje az állóképek hosszabb időn keresztül történő megjelenítését a készülék képernyőjén. Előforyy
dulhat, hogy az állókép tartósan beég a képernyőbe. Ha lehetséges, használjon képernyővédőt.
Előfordulhat, hogy PC módban a felbontással, a függőleges mintával, a kontraszttal vagy a fényerővel
yy
kapcsolatos hiba lép fel. Váltsa át a PC módot más felbontásra, változtassa meg a képfrissítési sebességet vagy módosítsa a fényerőt és a kontrasztot a menüben, amíg ki nem tisztul a kép. Ha nem lehet
módosítani a számítógép videokártyájának képfrissítési sebességét, cserélje ki a számítógép videokártyáját vagy forduljon a számítógép videokártyájának gyártójához.
A szinkronizálás bemeneti hullámformája a vízszintes és a függőleges frekvenciák esetében eltérő.
yy
Csatlakoztassa a számítógép TV-kimenetének jelkábelét a TV RGB (PC) csatlakozójához, vagy a száyy
mítógép HDMI-kimenetének jelkábelét a TV HDMI/DVI IN csatlakozójához.
Csatlakoztassa a számítógép audiokábelét a TV Audio bemeneti csatlakozójához. (A készüléknek az
yy
audiokábelek nem tartozékai.)
Hangkártya használata esetén tetszés szerint adja meg a számítógép hangbeállításait.
yy
Ha a számítógép videokártyája nem képes egyidejűleg analóg és digitális RGB-jelet is adni, vagy csak
yy
az RGB, vagy csak a HDMI/DVI IN csatlakozót csatlakoztassa a számítógép képének a TV-n történő
megjelenítéséhez.
Ha a számítógép videokártyája nem képes egyidejűleg analóg és digitális RGB-jelet is adni, állítsa a
yy
TV-t RGB vagy HDMI módba. (A másik módot a TV-készülék automatikusan beállítja a Plug and Play
funkcióhoz.)
A videokártyától függően előfordulhat, hogy a DOS üzemmód nem működik HDMI - DVI kábel
yy
használata esetén.
Ha túl hosszú ideig használ RGB-PC kábelt, a képernyőn interferencia jelenhet meg. Ajánlott az 5
yy
méternél rövidebb kábel használata. Ez biztosítja a legjobb képminőséget.
A termék használata előtt feltétlenül olvassa
el a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a
Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető
helyen.
A TV típuskódja és sorozatszáma a készülék
hátulján és az egyik oldalán található. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben
esetleg javításra lenne szükség.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
Ha hozzá kíván jutni a forráskódhoz GPL,
LGPL, MPL és a termék által tartalmazott más
nyílt forráskódú licencek alapján, látogasson el
a következő webhelyre:
http://opensource.lge.com.
A forráskód mellett minden hivatkozott
licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi
közlemény letölthető.
Az LG Electronics CD-ROM-on felkínálja a
forráskódot. Ennek ára csupán a terjesztés
költségét (pl. az adathordozó ára, postázási és
kezelési költség), és ezt az LG Electronics
következő címén e-mailben lehet megrendelni:
Ez az ajánlat a készülék megvásárolásától
számított három (3) évig érvényes.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising