LG | 26LT640H | User guide | LG 32LT360C Navodila

LG 32LT360C Navodila
Használati útmutató
Ez egy, a tévére telepített 「Használati útmutató」.
A használati útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat, a minőség
javítása érdekében.
❐❐Kedvenc programok beállításához
SETTINGS ➾ BEÁLLÍTÁS ➙ Pr. szerk.
1 Nyomja meg a Q.MENU gombot a Programszerkesztés képernyőn és
válassza a Kedvenc Csoport lehetőséget.
2 Válassza ki a kívánt programot.
3 Nyomja meg a FAV gombot. A kiválasztott program mentése megtörténik a
kedvencek közé.
❐❐Kedvencek használatához
Nyomja meg a FAV gombot.
Megjelenik a kedvencek listája. A Kedvenc lista A-D lehetőségei közül
válassza ki az előre beállított kedvenc programot.
❐❐Automatikus programbeállítás
SETTINGS ➾ BEÁLLÍTÁS ➙ Automatikus hangolás
Automatikus programhangolás.
1 Válassza ki az országot, ahol a TV-készüléket használja. A programbeállítások a
kiválasztott országnak megfelelően változnak.
2 Az Automatikus hangolás funkció elindítása
3 A funkció lehetővé teszi egy kívánt bemeneti forrás kiválasztását.
4 Állítsa be az Automatikus hangolás funkciót a képernyőn megjelenő utasítások
alapján.
✎✎ Ha a bemeneti forrás nem csatlakozik megfelelően, előfordulhat, hogy a
programregisztráció nem működik.
✎✎ Az Automatikus hangolás funkció csak az éppen sugárzott programokat érzékeli.
✎✎ Ha a Rendszer zárolása funkció aktív, egy előugró ablak jelenik meg és kéri a jelszót.
❓❓A Digitális kábeltelevízió beállítási lehetőségei
Egy program keresése TELJES beállításban hosszú időt vehet igénybe. A
következő értékek szükségesek az elérhető csatornák gyors és hibátlan
keresésének érdekében. A leggyakrabban használt értékek „alapértelmezettként”
vannak megadva.
• Frekvencia: adja meg a felhasználó által meghatározott frekvenciát.
• Jelátviteli sebesség: írja be a felhasználó által meghatározott jelátviteli
sebességet (jelátviteli sebesség: az a sebesség, melynek használatával egy
eszköz, például egy modem jeleket küld a csatornának).
• Moduláció: írja be a felhasználó által meghatározott modulációt. (Moduláció:
az audio- vagy videojelek feltöltése a vivőfrekvenciára).
• Hálózati azonosító: minden felhasználóhoz egyedi azonosító van hozzárendelve.
• Induló frekvencia : Adja meg a kívánt frekvenciatartomány kezdeti értékét.
• Záró frekvencia : Adja meg a kívánt frekvenciatartomány végső értékét.
❐❐Digitális kábeltelevízió beállítása
SETTINGS ➾ BEÁLLÍTÁS ➙ Digitális kábeltelevízió beállítása
[Csak kábel módban]
Ha az Automatikus csatornafrissítés beállítása Be, akkor frissítheti az összes
frissíthető csatorna információit, beleértve az éppen nézett csatornát is. Ha az
Automatikus csatornafrissítés beállítása Ki, akkor csak az éppen nézett csatorna
információit frissítheti.
✎✎ A Szolgáltatáskezelő menüpontban választható lehetőségek száma az adott
országban működő szolgáltatáskezelők számától függ.
✎✎ Ha a támogatott szolgáltatáskezelők száma minden országban 1, ez a funkció
inaktív.
✎✎ A Digitális kábeltelevízió beállítása lehetőség nem választható, ha a
szolgáltatáskezelő beállítása „Ziggo”.
❐❐A Kézi hangolás funkció használata
SETTINGS ➾ BEÁLLÍTÁS ➙ Kézi hangolás
A programok kézi hangolása és az eredmény elmentése.
Digitális sugárzás esetén a jelerősség és a jel minősége ellenőrizhető.
Analóg műsor sugárzása esetén megadható az állomás neve, illetve
finomhangolást is végezhet. A finomhangolásra általában csak gyenge vétel miatt
lehet szükség.
❐❐Programhelyek rendezése
SETTINGS ➾ BEÁLLÍTÁS ➙ Programhely rendezés
Az elmentett programok rendezése.
A kiválasztott program beállítása kedvenc programként, a program zárolása/
megnyitása, a program átugrása stb.
Nyomja meg a TEXT gombot.
[országonként eltérő]
A Teletext a TV-állomás által nyújtott ingyenes szolgáltatás, amely
szövegalapú információkat kínál a TV-programokról, hírekről és az időjárásról.
A TV teletextdekódere támogatja a SIMPLE, TOP és a FASTEXT rendszereket.
• Szín gomb: Az előző vagy a következő oldal kiválasztásához.
• Szám gomb: Megadja a kívánt oldalszámot.
• ꔵ : Az előző vagy a következő oldal kiválasztásához.
❐❐Speciális Teletext funkció
Nyomja meg a T. OPT gombot.
Válassza a Szöveg opció menüt.
• ꔻ Index : Válassza ki az egyes index oldalakat.
• ꔾ Idő : Egy TV-program megtekintése közben válassza ki ezt a menüt,
ekkor az aktuális idő megjelenik a képernyő jobb felső sarkában.
• ꕀ Tart : Leállítja a 2 vagy annál több aloldalból álló teletext oldalak esetén
működő automatikus lapváltást.
• ꔽ Felfed : A rejtett információk, például feladványok vagy kirakók
megfejtésének felfedéséhez válassza ezt a menüt.
• ꔼ Frissítés : Új teletext oldal betöltése közben megjeleníti a képernyőn a
TV-képet.
• Nyelv [Csak digitális módban] : Beállítja a Teletext nyelvét.
Nyomja meg a TEXT gombot.
[Csak az Egyesült Királyság/Írország területén]
A TV-készülék hozzáférést biztosít a digitális teletext szolgáltatáshoz, amely
szöveg- és képmegjelenítési képessége sokkal jobb a régi analóg teletexténél. A
digitális teletext elérése speciális digitális teletext szolgáltatásokon és az adott,
digitális teletextet sugárzó szolgáltatásokon keresztül történhet.
❓❓Teletext a digitális szolgáltatás keretében
1 Nyomja meg a numerikus vagy ꔵ gombot olyan egyedi szolgáltatások
kiválasztásához, amelyek digitális teletextet nyújtanak.
2 Kövesse a digitális teletexten megjelenő utasításokat, majd a TEXT, OK,
Navigáció, Piros, Zöld, Sárga, Kék vagy SZÁM stb. gombok megnyomásával
lépjen a következőre.
3 Nyomja meg a számot vagy a ꔵ gombot egy másik digitális teletext
szolgáltatás kiválasztásához.
❓❓Teletext a digitális szolgáltatásban
1 Nyomja meg a numerikus vagy ꔵ gombot olyan egyedi szolgáltatások
kiválasztásához, amelyek digitális teletextet nyújtanak.
2 Nyomja meg a TEXT vagy a szín gombot a teletext bekapcsolásához.
3 Kövesse a digitális teletexten megjelenő utasításokat, majd az OK,
Navigáció, Piros, Zöld, Sárga, Kék vagy SZÁM stb. gombok megnyomásával
lépjen a következőre.
4 Nyomja meg a TEXT vagy a szín gombot a digitális teletext kikapcsolásához
és a TV-nézéshez.
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Data Service
[Országfüggő]
Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók válasszanak az MHEG
(Digitális Teletext) és a Teletext között, amennyiben mindkettő egyszerre
rendelkezésre áll.
Ha csak az egyik érhető el, akkor vagy az MHEG vagy a Teletext áll
rendelkezésre a beállítástól függetlenül.
SETTINGS ➾ BEÁLLÍTÁS ➙ CI-adatok
• Ez a funkció bizonyos titkosított szolgáltatások megtekintését is lehetővé
teszi (díjköteles szolgáltatások).
• Amennyiben eltávolítja a CI-modult, a díjköteles szolgáltatások nem állnak
rendelkezésre.
• A CI (Common Interface) funkciók elérhetősége az adott ország sugárzási
feltételeitől függően változhat.
• Ha a modult beilleszti a CI-bővítőhelyre, a modul menüje elérhetővé válik.
• A modul és az intelligens kártya megvásárlása érdekében forduljon a
kereskedőjéhez.
• Ha a TV a CI-modul beillesztése után be van kapcsolva, lehetséges, hogy
elveszik a hangkimenet. Ez esetben nem kompatibilis a CI-modullal és az
intelligens kártyával.
• CAM (Conditional Access Module) modul használata esetén kérjük,
győződjön meg arról, hogy a modul teljes körűen támogatja a DVB-CI vagy
a CI plus követelményeit.
• A CAM (Conditional Access Module) modul nem megfelelő működése
rossz képet eredményezhet.
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képarány
A képernyő képarányának kiválasztására szolgál.
• 16:9: A képeket a képernyő szélességének megfelelően méretezi át.
• Levágás nélkül: Az eredeti méretben jeleníti meg a videót, a kép széleinek
levágása nélkül.
✎✎ A Levágás nélkül funkció DTV, Component, HDMI és DVI üzemmódban
(720p felett) érhető el.
• Eredeti: Ha a TV szélesvásznú jeleket kap, automatikusan a sugárzott
jelnek megfelelő képformátumra vált.
• Teljes szélesség: Amikor a TV-készülék szélesvásznú jeleket fogad, a
felhasználó állíthatja be, hogy a kép vízszintesen vagy függőelegesen
töltse ki a teljes képernyőt, az oldalarányok megtartásával. A készülék
teljes képernyős módban a DTV-bemeneten keresztül torzulásmentesen
lejátssza a 4:3 és a 14:9 videoformátumot.
✎✎ A Teljes szélesség funkció Analóg/DTV/AV/Scart üzemmódban érhető el.
• 4:3: Átméretezi a képet a korábbi 4:3 szabványnak megfelelően.
• 14:9: 14:9 arányú képformátum vagy hétköznapi tévéműsor esetén 14:9
módban látható a legjobb minőségű kép. A 14:9-es kép 4:3-as képként
jelenik meg, függőlegesen megnyújtva.
• Zoom: A képeket a képernyő szélességének megfelelően méretezi át.
Előfordulhat, hogy a készülék levágja a kép tetejét és alját.
• Mozinagyítás: A Mozinagyítás beállítással a képet a megfelelő arányban
nagyíthatja ki.
✎✎ Külső eszköz megtekintése során képbeégést okozhatnak az alábbiak:
- video álló felirattal (például hálózat neve)
- 4 : 3 képarány mód hosszú ideig
Ezen funkciók használata során óvatosan járjon el.
✎✎ A rendelkezésre álló képüzemmódok a bemeneti jeltől függően eltérhetnek.
✎✎ A képarány a HDMI/RGB-PC bemeneten csak 4:3 és 16:9 változatban
érhető el. (Csak a PC csatlakozást támogató típusok esetén)
❐❐Képbeállításhoz PC-bemeneti üzemmódban
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képernyő
Beállítja a képernyőt RGB üzemmódban.
• Felbontás: Beállítja a kívánt felbontást.
✎✎ A különböző lehetőségek csak a PC 1024 x 768-as, 1280 x 768-as vagy
1360 x 768-as felbontása esetén érhetők el.
• Auto konfig.: Optimalizálja a képet.
• Helyzet / Méret / Órajelfázis: A képernyő méretét és helyzetét az optimális
nézőélményhez igazítja.
• Visszaállítás: A képernyő-beállítások inicializálása PC-bemeneti
üzemmódban.
❐❐PC-felbontás beállításához
1 Kattintson a jobb egérgombbal a számítógép Asztalán és válassza a
「Tulajdonságok」 lehetőséget.
2 Kattintson a 「Beállítások」 lehetőségre és a felbontás beállításához válassza
a támogatott formátumot.
3 A beállítási képernyőn válassza az 「Speciális → Monitor →
Monitorbeállítás」 menüpontokat. Az optimális függőleges frekvencia
kiválasztásához válassza a támogatott formátumokat.
✎✎ PC-üzemmódban az 1360 x 768-as felbontás nyújt optimális képminőséget.
✎✎ A felbontás beállításának módja a PC típusától függően eltérhet.
❓❓Támogatott formátumok
PC bemeneti üzemmód
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
640x350
31,468
70,09
720x400
31,469
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1152x864
54,348
60,053
1360x768
47,712
60,015
HDMI, RGB-PC
Felbontás
[Típusfüggő]
Nyomja meg az AV MODE gombot.
A KÉP / AUDIO beállításait optimalizálja a különböző AV módokhoz.
• Ki: A KÉP / AUDIO Menü beállításaiban megadott értékeket állítja.
• Mozi: A kép- és hangbeállításokat a filmnézéshez igazítja.
• Sport: A kép- és hangbeállításokat a sportműsorokhoz igazítja.
• Játék: A kép- és hangbeállításokat a játékokhoz igazítja.
❐❐Kép beállítása a Képvarázsló segítségével
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képvarázsló II
A távirányító és a Képvarázsló segítségével kalibrálja és beállítja az optimális
képminőséget, így elkerülve a drága mintakészülékek használatát vagy a
szakértői segítséget.
Az optimális képminőség eléréséhez kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat.
❐❐A képüzemmód kiválasztásához
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képüzemmód
Kiválasztja a televíziós környezethez vagy a programhoz optimalizált
képüzemmódot.
• ꕋ Haladó: A képminőség beállítására szolgáló menü, amely a legkiválóbb
televíziós élményt nyújtja a szakértők és a haladó felhasználók számára.
Ez az ISF tanúsítvánnyal rendelkező, képhangolást végző szakemberek
számára szolgáló beállítási menü. (Az ISF logó csak az ISF tanúsítvánnyal
rendelkező TV-k esetén használható.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control.
✎✎ Az elérhető képüzemmódok választéka a bemeneti jeltől függően változhat.
✎✎ A ꕋ Haladó üzemmód a szakemberek által végzett képhangolást
szolgálja a speciális képek beállításához és finomhangolásához. Normál
képek esetén a hatás nem szembetűnő
❐❐A képüzemmód finomhangolásához
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képüzemmód ➙ Háttérfény / Kontraszt / Fényerő
/ Élesség / Színtelítettség / Árnyalat / Színhőmérséklet
Válassza ki a kívánt Képüzemmódot.
• Háttérfény: A képernyő fényerejét állítja be az LCD-panel fényerejének
változtatásával.
✎✎ A beállításokhoz rendelkezésre álló részletes listaválaszték a bemeneti
jeltől vagy egyéb képbeállításoktól függően változhat.
❐❐További beállításokhoz
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képüzemmód ➙ További beállítások / Speciális
beállítások
Az egyes képüzemmódokhoz kalibrálja a képernyőt; vagy egy speciális képhez
igazítja a képbeállításokat.
Válassza ki a kívánt Képüzemmódot.
• Dinamikus kontraszt: A kontrasztot a kép fényerejéhez mérten optimális
szintre állítja.
• Dinamikus szín: Úgy állítja be a színeket, hogy a kép színei minél
természetesebbnek hassanak.
• Clear White: Javítja a fehéreket a képernyőn a világosabb, élesebb képek
érdekében.
• Bőr szín: Lehetővé teszi a bőr szín spektrumának önálló beállítását a
felhasználó által meghatározott bőr szín elérése érdekében.
• Zajcsökkentés: Kiküszöböli a képen a zajokat.
• Digitális zajcsökkentés: Kiküszöböli a digitális képjelek létrehozása közben
keletkező zajokat.
• Gamma: A szemeloszlási görbét a képjel kimenetéhez igazítja a bemeneti
jelhez képest.
• Fekete szint: A képernyő fényerejét és kontrasztját úgy állítja be, hogy
a bemeneti kép fekete szintjéhez igazodjon a képernyő feketeségének
(fekete szintjének) felhasználásával.
• Szemkímélő / Szemkímélő funkció: Megkíméli a szemet a megerőltetéstől a
képernyő fényerejének állításával.
✎✎ Szemkímélő funkció: Típusfüggő
• Valósághű mozi: A képernyőt optimális állapotban tartja.
• Színskála: Kiválasztja a megjeleníthető színek tartományát.
• Élkiemelő: Tisztább, kiemelt, mégis természetes éleket biztosít a videón.
• Speciális minta: A haladó beállításokhoz alkalmazott minták.
• Színszűrő: Egy speciális színspektrumra szűr RGB-skálán a színtelítettség
finomhangolása és a pontos árnyalat érdekében.
• Színhőmérséklet: A képernyő általános tónusát a kívánt módon állítja be.
A Haladó üzemmódban a részletes finomhangolás a Gamma eljárás alapján
végezhető, stb.
• Színkezelő rendszer: Ez a rendszer a szakértők számára lehetővé teszi a
szín hozzáigazítását egy tesztmintához. Hat színterület közül választhatnak
(Piros / Zöld / Kék / Cián / Bíbor / Sárga) más színek elállítása nélkül.
Normál képek esetén a beállítások nem eredményeznek szembetűnő
színváltozásokat.
✎✎ A beállításokhoz rendelkezésre álló részletes listaválaszték a bemeneti
jeltől vagy egyéb képbeállításoktól függően változhat.
❐❐A képbeállítások visszaállításához
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Képüzemmód ➙ Kép visszaállítása
A felhasználó által megadott képbeállításokat visszaállítja alaphelyzetbe.
Minden képüzemmód alaphelyzetbe állt vissza. A visszaállításhoz válasszon ki
egy képüzemmódot.
❐❐A Hangüzemmód használata
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Hangüzemmód
A TV-készülék hangját az optimális szintre állítja be, a kiválasztott
hangüzemmódnak megfelelően.
❐❐A Hangüzemmód kézi beállítása
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Hangüzemmód ➙ Infinite Surround / Magas /
Mély / Visszaállítás
Minden egyes hangüzemmódban részletesen állíthatja be az egyes opciókat.
Először válassza ki a kívánt Hangüzemmód beállítást.
• Infinite Surround:Az LG saját hangfeldolgozási technológiája lehetővé teszi az
5-csatornáshoz hasonló, térhatású hang előállítását két hangszóróból.
✎✎ Ha a Tiszta hang II beállítása Be, az Infinite Surround elemet nem
választhatja ki.
• Magas/Mély: A magas és mély hangok beállítása a Hang menüben.
• Visszaállítás: A felhasználó által módosított hangopciókat visszaállítja az
alapbeállításokra. Minden egyes hangüzemmód visszaállítása. Válassza ki a
visszaállítani kívánt hangüzemmódot.
❐❐Auto. hangerő beállítása
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Auto. hangerő
Auto. hangerő Be. A csatornánként változó hangerőt automatikusan
hozzáigazítja a kényelmes TV-nézés körülményeihez a különböző csatornák
közötti váltáskor.
❐❐A Tiszta hang II funkció beállításához
SETTINGS➾ AUDIO ➙ Tiszta hang II
Javítja a TV hangkimenetének tisztaságát.
❐❐Az audiobalansz beállításához
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Balansz
A bal/jobb oldali audiobalanszot állítja be.
❐❐A TV-hangszórók használatához
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ TV-hangszóró
[Típusfüggő]
Külső audiokészülékek, például házimozirendszerek hangszóróinak
használata esetén a TV hangszórója kikapcsolható. SIMPLINK-kapcsolatú
házimozirendszer esetén pedig a TV-hangszóró kikapcsolása automatikusan
elindítja a házimozi berendezést.
• Ki : A TV-hangszórók nem adnak hangot. A TV hangkimenete külső
audiokészülékek hangszóróin keresztül játszható le.
✎✎ Ebben az üzemmódban a hangerő a TV-hez csatlakoztatott külső
audiokészüléken állítható.
• Be : A TV belső hangszórói játsszák le a TV hangkimenetét.
❐❐A Dig. audiokimenet használata
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ Dig. audiokimenet
[Típusfüggő]
A Dig. audiokimenet beállítása.
Elem
Automatikus
PCM
Audiobemenet
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Minden
Dig. audiokimenet
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
❐❐DTV Audio beállítás
SETTINGS ➾ AUDIO ➙ DTV Audio beállítás
[Típusfüggő]
Ha a bemeneti jel többféle audiojelet tartalmaz, akkor ennek a funkciónak a
használatával kiválaszthatja a megfelelőt.
Az AUTOMATIKUS opcióban a keresési sorrend HE-AAC → Dolby Digital+ →
Dolby Digital → MPEG, és a készülék a hangot az első talált hangformátumban
játssza le.
✎✎ Csak Olaszországban HE-AAC → Dolby Digital+ → MPEG → Dolby Digital
a keresési sorrend.
✎✎ Ha a választott hangformátum nem támogatott, a kimenethez használhat
más hangformátumot.
❐❐Külső bemenet kiválasztása
Nyomja meg az INPUT gombot.
Külső bemenet kiválasztása.
✎✎ Készülék nevének szerkesztése: A külső bemeneti porthoz csatlakoztatott
külső eszköz nevének szerkesztése.
❐❐A SIMPLINK használata
A SIMPLINK funkció segítségével különböző multimédiás eszközöket
vezérelhet és kezelhet csak a TV távirányítójával a SIMPLINK menün keresztül.
1 Csatlakoztassa a TV HDMI IN terminálját és a SIMPLINK eszköz HDMI kimeneti
terminálját HDMI-kábel segítségével.
• [Típusfüggő] SIMPLINK funkcióval rendelkező házimozi-egységek esetében
csatlakoztassa a HDMI terminálokat a fentiek szerint, és csatlakoztassa
optikai kábel segítségével a TV Optical Digital Audio Out (Opt. dig.
audiokimenet) csatlakozóját a SIMPLINK eszköz Optical Digital Audio In (Opt.
dig. audiobemenet) csatlakozójához.
2 Válassza ki a INPUT ➾ SimpLink menüpontot. Megjelenik a SIMPLINK menü
ablaka.
3 A SIMPLINK Beállítás ablakban állítsa a SIMPLINK funkciót BE értékre.
4 A SIMPLINK menü ablakában válassza ki a vezérelni kívánt eszközt.
✎✎ Ez a funkció csak a SIMPLINK emblémával ellátott eszközökkel kompatibilis.
Ellenőrizze, a külső eszközön látható-e a SIMPLINK embléma.
✎✎ A SIMPLINK funkció használatához nagy sebességű HDMI-kábelt kell
használnia (hozzáadott CEC (Consumer Electronics Control) funkcióval).
A nagy sebességű HDMI-kábeleken a 13. tű az eszközök közötti
információcserét szolgálja.
✎✎ Ha egy másik bemenetre vált át, a SIMPLINK eszköz leáll.
✎✎ Ha HDMI-CEC funkcióval rendelkező, harmadik féltől származó eszközt is
használ, előfordulhat, hogy a SIMPLINK nem működik megfelelően.
✎✎ [Típusfüggő] Ha házimozi funkcióval rendelkező készülékről választ ki vagy
játszik le médiafájlt, a Házimozi hangsugárzó automatikusan csatlakozik.
Ellenőrizze, (külön kapható) optikai kábellel csatlakozik-e, mert a Házimozi
hangsugárzó funkció csak így használható.
❓❓A SIMPLINK funkció leírása
• Közvetlen lejátszás : A multimédiás eszköz azonnali lejátszása a TVkészüléken.
• Multimédiás eszköz kiválasztása : A kívánt eszköz kiválasztása a SIMPLINK
menüben a TV-képernyőn keresztül történő azonnali vezérléshez.
• Lemez lejátszása : A multimédiás eszköz kezelése a TV távirányítójával.
• Összes eszköz kikapcsolása : A TV-készülék kikapcsolásával minden
csatlakoztatott eszköz is kikapcsol.
• Szinkronizálás bekapcsolása : Ha a HDMI-aljzathoz csatlakoztatott,
SIMPLINK funkciót használó eszköz megkezdi a lejátszást, a TV
automatikusan bekapcsol.
• Hangszóró : [Típusfüggő] Hangszóró választása a házimozi-egységen vagy a
TV-készüléken.
SETTINGS ➾ KÉP ➙ Energiatakarékos üzemmód
Elektromos áram megtakarítása a képernyő fényerejének beállításával.
• Off (Ki) : Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása.
• Minimális/Közepes/Maximális : Az előre beállított energiatakarékos
üzemmód alkalmazása.
• Kép kikapcsolása : A képernyő ki van kapcsolva, csak a hang kerül
lejátszásra. A képernyő visszakapcsolásához nyomja meg a távirányító
bármelyik gombját.
❐❐Az Elalvás időzítő használata
SETTINGS ➾ IDŐ ➙ Elalvás időzítő
A TV kikapcsolása adott időt követően.
Az Elalvás időzítő kikapcsolásához válassza ki a Ki lehetőséget.
❐❐A pontos idő beállítása
SETTINGS ➾ IDŐ ➙ Óra
Az idő ellenőrzése vagy megváltoztatása TV-nézés közben.
• Automatikus : A TV órájának szinkronizálása a TV-csatorna által küldött
digitális időinformációk alapján.
• Kézi : Az idő és dátum kézi beállítása, ha az automatikus beállítás nem felel
meg a pontos időnek.
❐❐A TV automatikus be- és kikapcsolásának beállítása
SETTINGS ➾ IDŐ ➙ Időzítő be / Időzítő ki
Az időzítő be- és kikapcsolása.
Válassza a Ki lehetőséget az Ismétlés ponton belül az Időzítő be / Időzítő ki
funkció működésének felfüggesztéséhez.
✎✎ Az Időzítő be / Időzítő ki funkció használatához állítsa be a pontos időt.
✎✎ Még ha az Időzítő be funkció aktív is, a TV-készülék 120 perc múlva
automatikusan kikapcsol, ha ez idő alatt egy gombot sem nyom meg.
❐❐Az Autom. készenlét beállítása
SETTINGS ➾ IDŐ ➙ Autom. készenlét
[Típusfüggő]
Ha bizonyos ideig a TV vagy a távirányító egy gombját sem nyomja meg, a TV
automatikusan készenléti módba lép.
✎✎ Bolti bemutató módban, illetve szoftverfrissítés közben ez a funkció nem
működik.
❐❐Jelszó beállításához
SETTINGS ➾ LEZÁRÁS ➙ Jelszó beállítása
Megadhatja vagy megváltoztathatja a TV jelszavát.
✎✎ Az alapértelmezetten beállított jelszó: 「0000」.
Ha a kiválasztott ország Franciaország, az alapértelmezett jelszó nem
「0000」, hanem 「1234」.
Ha a kiválasztott ország Franciaország, a jelszó nem lehet a 「0000」 érték.
❐❐A rendszer zárolásához
SETTINGS ➾ LEZÁRÁS ➙ Rendszer zárolása
Zárolja a kiválasztott csatornát vagy külső bemenetet.
Először a Rendszer zárolása funkciót be kell kapcsolni.
• Program zarolas : Blokkolja a gyermekek számára nem megfelelő
tartalmakat sugárzó programokat. Az ilyen programok is kiválaszthatók, de
a képernyő üres, a hang pedig néma. Zárolt program megtekintéséhez adja
meg a jelszót.
• Szülői felügyelet : Ez a funkció a szolgáltató által megadott információk
alapján működik. Így ha a jel nem megfelelő információt tartalmaz,
a funkció nem működik. A megadott besorolási határok alapján
megakadályozza, hogy a gyermekek felnőtteknek való TV-programokat
nézhessenek. Blokkolt program megtekintéséhez adja meg a jelszót. A
besorolás országonként eltérő.
• Bemeneti blokk : Blokkolja a bemeneti forrásokat.
❐❐Gombzár használatához
SETTINGS ➾ LEZÁRÁS ➙ Gombzár
Zárolja a TV vezérlőgombjait.
✎✎ A Gombzár funkció működését az sem befolyásolja, ha áramszünet lép fel
vagy a tápvezetéket kihúzzák a fali aljzatból.
✎✎ A Gombzár funkció csak a távirányítóval vezérelhető, a TV
vezérlőgombjaival nem.
✎✎ Ha be kívánja kapcsolni a TV-t, bekapcsolható a TV bekapcsoló gombjával,
a csatorna és a TV / bemeneti gombjaival, illetve a távirányítóval, ha a TV
készenléti állapotban van.
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Nyelv
Kiválaszthatja a képernyőn megjelenő menü és a digitális hangsugárzás
nyelvét.
• Menü nyelve : A megjelenített szöveg nyelvének kiválasztása.
• Hang nyelve [Csak digitális módban] : A kívánt nyelv kiválasztása több
nyelven sugárzott digitális műsor megtekintése során.
• Feliratok nyelve [Csak digitális módban] : Használja a Felirat funkciót, ha
legalább 2 nyelven érhető el felirat.
✎✎ Ha az adó a kijelölt nyelven nem sugároz feliratot, a felirat az
alapértelmezett nyelven olvasható.
• Megjelenítési nyelv [Csak digitális módban] : Ha két vagy több
megjelenítési nyelv érhető el, használja a Megjelenítési nyelv funkciót.
✎✎ Ha a kijelölt nyelven nem érhető el teletext, akkor az alapértelmezett
megjelenítési nyelven jelenik meg.
✎✎ Ha nem a megfelelő országot választja ki, előfordulhat, hogy a teletext
hibásan jelenik meg a képernyőn, és problémák merülnek fel a
használatával kapcsolatban.
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Ország
A TV-készülék által használt ország beállítása.
A TV-készülék beállításai a választott ország műsorszórási környezetének
megfelelően változnak.
✎✎ Ha módosította az ország beállítását, megjelenhet az Auto. hangolási
információkat tartalmazó képernyő.
✎✎ Azokban az országokban, ahol nincs digitális műsorszórási szabályzat,
előfordulhat, hogy a digitális műsorszórási körülményektől függően
meghatározott DTV funkciók nem működnek.
✎✎ Ha az ország beállítása „--”, akkor az európai földi sugárzású,
digitális szabványnak megfelelő általános csatornák elérhetők ugyan,
de előfordulhat, hogy bizonyos DTV-szolgáltatások nem működnek
megfelelően.
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Kiegészítő támogatás
A látássérültek számára audiokommentár, a hallássérültek számára pedig
feliratozás áll rendelkezésre.
• Hallástámogatás : Ez a funkció a gyengénhallók számára szolgál. Ha be van
kapcsolva, akkor a feliratozás alapértelmezés szerint megjelenik.
• Hang leírása : Ez a funkció a vak, illetve gyengénlátó személyeket
szolgálja, és audiomagyarázattal kíséri a kiválasztott TV-programot
az alap hangkimenet mellett. Ha a Hang leírása Be van kapcsolva, az
alap audiokimenet és a hangkíséret csak azoknál a programoknál áll
rendelkezésre, amelyeknél a Hang leírása rendelkezésre áll.
❐❐A Bekapcsolásjelző beállítása
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Készenléti lámpa
Be-/kikapcsolja a készenléti lámpát a TV-készülék előlapján.
❐❐A TV üzemmód módosítása
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Módbeállítás
Választhat az Otthoni használat vagy Bolti bemutató lehetőségek közül.
Ha a készüléket otthon használja, válassza az Otthoni használat elemet.
A Bolti bemutató mód bolti bemutatásra szolgál.
❐❐A Gyári beállítás meghatározása
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Gyári beáll.
Minden tárolt információ törölésre kerül, és a TV beállításai a gyári beállításra
állnak vissza.
A TV-készülék ki- majd visszakapcsolja magát, és minden beállítás visszaáll a
gyári beállításra.
✎✎ Ha be van állítva Rendszer zárolása, egy előugró ablak jelenik meg és kéri a
jelszót.
✎✎ Inicializálás közben ne kapcsolja ki a készüléket.
USB-eszközön (külső merevlemez, USB-memóriaegység) tárolt tartalom
lejátszása közvetlenül a TV-készüléken, egyszerűen és kényelmesen.
❐❐USB-eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztassa az USB-tárolóeszközt a TV USB IN termináljához.
A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz azonnal használható.
❐❐Az USB-eszköz eltávolítása
Q.MENU ➾ USB-eszköz
Válassza ki az eltávolítani kívánt USB-tárolóeszközt.
Amikor megjelenik az üzenet, hogy megtörtént az USB-eszköz eltávolítása,
húzza ki az eszközt az TV-készülékből.
✎✎ Ha egy USB-eszközt már kiválasztott eltávolításra, akkor az a továbbiakban
nem olvasható. Távolítsa el az USB-tárolóeszközt, majd csatlakoztassa
újból.
❐❐USB-tárolóeszköz használata – figyelmeztetés
✎✎ Ha az USB-tárolóeszköz beépített automatikus felismerési programmal
rendelkezik vagy ha a saját illesztőprogramját használja, előfordulhat, hogy
nem működik.
✎✎ Előfordulhat, hogy egyes USB-tárolóeszközök nem működnek vagy nem
megfelelően működnek.
✎✎ Csak a Windows FAT32 vagy NTFS fájlrendszerével formázott USBtárolóeszközt használjon.
✎✎ USB-csatlakoztatású külső merevlemezek esetén ajánlott, hogy 5 V-nál
kisebb névleges feszültségű és 500 mA-nél kisebb névleges áramerősségű
eszközt használjon.
✎✎ Ajánlott a 32 GB-os vagy annál kisebb USB-memóriaegységek és 1 TB-os
vagy annál kisebb USB-csatlakoztatású külső merevlemezek használata.
✎✎ Ha egy energiatakarékos funkcióval rendelkező USB-csatlakoztatású külső
merevlemez nem működik megfelelően, kapcsolja ki, majd ismét be a
készüléket. További tudnivalókért tanulmányozza az USB külső merevlemez
használati útmutatóját.
✎✎ Előfordulhat, hogy az USB-tárolóeszköz megsérül, ezért a fontos fájlokról
mindenképpen készítsen más eszközökre biztonsági másolatot. Az
adatok karbantartása a felhasználó feladata, és a gyártó nem tartozik
felelősséggel az esetleges adatvesztésért.
❐❐A Saját média használata
SETTINGS ➾ SAJÁT MÉDIA ➙ Minden média / Filmlista / Fényképlista /
Zenelista
Fájl kiválasztása a listáról. Megjeleníti a kiválasztott fájlt.
A lejátszással kapcsolatos beállítások megadása a lemez lejátszása közben, az
opció ellenőrzésével.
❐❐A Saját média beállítása
SETTINGS ➾ OPCIÓ ➙ Saját média beállítása
• DivX reg. kód : A DivX reg. kód ellenőrzése, védett DivX videók
lejátszásához. Regisztráció itt: http://vod.divx.com. A regisztrációs kód
birtokában filmeket kölcsönözhet vagy vásárolhat a www.divx.com/vod
weboldalon.
✎✎ Egy más eszköz DivX regisztrációs kódjával a kikölcsönzött vagy
megvásárolt DivX fájlok nem játszhatók le. Csak az ehhez a készülékhez
tartozó DivX regisztrációs kódot használja.
✎✎ Lehetséges, hogy a DivX-kodekszabványtól eltérő módon konvertált
fájlok nem játszhatók le, vagy a hang nem megfelelő.
• DivX deaktiválás : A DivX regisztráció törlése.
❐❐Támogatott Saját média fájlok
Maximális adatátviteli sebesség:
20 Mb/s (megabit másodpercenként)
Támogatott külső feliratformátumok:
*.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMPlayer),
*.psb (PowerDivX)
Támogatott belső feliratformátumok:
XSUB (támogatja a DivX6 generálta belső feliratokat)
❓❓Használható videofájlok
Maximális: 1920 x 1080 @30p (only Motion JPEG 640x480 @30p)
.asf, .wmv
[Videó] V
C-1 Advanced Profile, VC-1 Simple és Main Profiles
[Audio] WMA Standard
.divx, .avi
[Videó] D
ivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC, Motion JPEG
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mp4, .m4v, .mov
[Videó] H
.264/AVC, MPEG-4 Part 2, XViD
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
.mkv
[Videó] H
.264/AVC, XViD, MPEG-4 Part2
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Videó] H
.264/AVC, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC
.vob
[Videó] M
PEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM
.mpg, .mpeg, .mpe
[Videó] M
PEG-1
[Audio] MPEG-1 Layer I, II
❓❓Használható zenefájlok
Fájltípus : mp3
[Bitsebesség] 32 kb/s - 320 kb/s
[Mintavételi frekv.] 16 kHz - 48 kHz
[Támogatás] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
❓❓Használható fényképfájlok
Kategória : 2D(jpeg, jpg, jpe)
[Használható fájltípusok] SOF0: Alapvonal,
SOF1: Bővített képkockasorozat,
SOF2: Progresszív
[Fénykép mérete] M
inimális: 64 x 64
Maximális: normál típus: 15360 (szé) x 8640 (ma)
progresszív típus: 1920 (szé) x 1440 (ma)
❐❐Megjegyzések a videofelvételek lejátszásával
kapcsolatban
✎✎ Előfordulhat, hogy a felhasználó által létrehozott feliratfájlok nem
működnek megfelelően.
✎✎ A videofájlnak és a feliratfájlnak ugyanabban a mappában kell lennie. A
feliratok csak akkor jelennek meg megfelelően, ha videofájl és a feliratfájl
neve megegyezik.
✎✎ A GMC (Global Motion Compensation) és a Qpel (Quarterpel Motion
Estimation) tartalmú adatfolyamok nem támogatottak.
✎✎ Csak a H.264/AVC 4.1 profilszintű, vagy annál alacsonyabb verziók
támogatottak.
✎✎ Az 50 GB-ot (gigabájtot) meghaladó videofájlok lejátszása nem támogatott.
A fájlokra vonatkozó méretkorlátozás a kódolási környezettől függ.
Ha a következő jelenségek lépnek fel, végezze el az alábbiakban bemutatott
ellenőrzéseket és beállításokat. Előfordulhat, hogy nem hibás működésről van
szó.
❐❐Üzemeltetési problémák
ꕢꕢ Bizonyos csatornákat nem lehet megtekinteni.
• Változtassa meg az antenna helyét vagy irányát.
• Mentse el a megtekinteni kívánt csatornákat az Auto. hangolás vagy Programhely
rendezés funkció segítségével.
ꕢꕢ A TV bekapcsolását követően a kép késve jelenik meg.
• Ez a jelenség nem rendellenes. Az esetleges késedelem a TV első bekapcsolásakor
bizonyos esetekben fellépő képzaj eltávolítására szolgáló képkésleltetési folyamat
eredménye.
❐❐Problémák a képpel
SETTINGS ➾ Ügyfélszolgálat ➙ Képteszt
Először futtasson egy képtesztet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a képjelkimenet megfelelő.
Ha nincs probléma a tesztképpel, ellenőrizze a csatlakoztatott külső
eszközöket és a sugárzott jelet.
ꕢꕢ Az előző csatornáról vagy más csatornákról származó képek a képernyőn
maradnak, zavaró vonalakat alkotva.
• Állítsa be a TV-jeltovábbító antennájának helyzetét, vagy olvassa el az antenna
csatlakoztatásával kapcsolatos utasításokat a kézikönyvben.
ꕢꕢ Vibráló vízszintes/függőleges és hálós mintázat jelenik meg egy-egy
pillanatra.
• Ezt okozhatja erős elektromos interferencia is. Ebben az esetben kapcsoljon ki
minden mobiltelefont, hajszárítót vagy elektromos fúrót.
ꕢꕢ Digitális adás közben a képernyő kijelzője lefagy vagy nem működik
megfelelően.
• Ez gyenge jel vagy instabil kapcsolat esetén léphet fel. Állítsa be az antenna
irányát és a kábelcsatlakozásokat.
• Ha a jelerősség és -minőség értéke alacsony a Kézi hangolás esetén, egyeztessen
a TV-csatornával vagy az adminisztrációs irodával.
ꕢꕢ A kábel csatlakoztatva van, a digitális adás mégsem érhető el.
• Forduljon az Ön előfizetését és/vagy a jelet biztosító kábelszolgáltatóhoz.
(Az előfizetéstől függően előfordulhat, hogy a digitális műsorok vétele nem
támogatott.)
ꕢꕢ A képernyő inaktív vagy nem tiszta, amikor a készülék HDMI-forráshoz van
csatlakoztatva.
• Olvassa el a HDMI-kábelspecifikációkat. Ha az Ön HDMI-kábele nem eredeti,
előfordulhat, hogy a képek világosabbak lesznek, majd elhalványulnak, vagy nem
jelennek meg megfelelően.
• Ellenőrizze, minden kábel biztosan csatlakozik-e. Ha a csatlakoztatások nem
biztosak, előfordulhat, hogy a képek nem megfelelően jelennek meg.
ꕢꕢ Nem működik USB-tárolóeszközzel.
• Győződjön meg róla, hogy az USB-eszköz és -kábel verziója 2.0 vagy annál újabb-e.
❐❐Problémák a hanggal
SETTINGS ➾ Ügyfélszolgálat ➙ Hangteszt
Először futtasson egy hangtesztet, hogy megbizonyosodjon róla, hogy a
hangjel-kimenet megfelelő.
Ha nincs probléma a teszthanggal, ellenőrizze a csatlakoztatott külső
eszközöket és a sugárzott jelet.
ꕢꕢ A képernyőn látható kép, de nincs hang.
• Próbálkozzon meg más TV-csatornákkal.
• [Típusfüggő] Ellenőrizze, hogy a TV-hangszórója Be állapotban van-e.
ꕢꕢ Analóg műsor sugárzása esetén a sztereó hangzás nem tiszta, vagy csak
az egyik hangszóróból jön hang.
• Gyenge vétel jellemezte területen (ahol gyengék vagy instabilak a jelek), vagy ha a
Többszörös hang funkció nem stabil, válassza a Mono elemet a Többszörös hang
menüpont alatt.
• Állítsa be Balansz elemet a navigációs gomb segítségével.
ꕢꕢ A TV hangja nincs szinkronban a képpel, vagy a hang időnként megszakad.
• Ha a probléma csak egy adott TV-csatornát érint, előfordulhat, hogy azt az adott
csatorna sugárzott jelét érintő problémák okozzák. Forduljon a TV-csatornához
vagy a kábelszolgáltatóhoz.
ꕢꕢ Csatornaváltáskor változik a hangerő.
• A hangerő csatornáról csatornára változhat.
• Állítsa az Auto. hangerő elemet Be állapotba.
ꕢꕢ Bizonyos műsorok esetében egyáltalán nincs hang, vagy csak a háttérzene
hallható (tengerentúli nézők számára készült műsoroknál).
• A Nyelv alatt állítsa a Nyelv ➙ Hang nyelve elemet a kívánt nyelvre. Ha módosítja
a nyelvet a Többszörös hang elem alatt, akkor is visszatérhet az alapértelmezett
beállításra a készülék kikapcsolásával vagy csatornaváltással.
ꕢꕢ Nincs hang, amikor a készülék HDMI- / USB-forráshoz van csatlakoztatva.
• Győződjön meg róla, hogy a HDMI-kábel nagy sebességű kábel.
• Ellenőrizze, hogy az USB-eszköz és -kábel verziója 2.0 vagy annál újabb-e.
• Csak szabályos zenefájlokat (*mp3) használjon.
❐❐Problémák a számítógép csatlakoztatásával (Csak a PC
csatlakozást támogató típusok esetén)
ꕢꕢ Nem jelenik meg a képernyő a számítógép csatlakoztatását követően.
• Ellenőrizze, hogy a számítógép és a TV csatlakoztatása megfelelő-e.
• Ellenőrizze, hogy a felbontás megfelelően van-e beállítva a számítógépes
bemenethez.
• A TV másodlagos monitorként való használatához ellenőrizze, hogy a
csatlakoztatott asztali számítógép vagy laptop támogatja-e a kétmonitoros
kijelzést.
ꕢꕢ Nincs hang, miután csatlakoztatta a számítógépet a HDMI-kábel
segítségével.
• Egyeztessen a videokártya gyártójával, hogy a videokártya támogatja-e a HDMI
hangkimenetet. (A DVI-formátumú videokártyák esetében külön hangkábel
csatlakoztatása szükséges.)
ꕢꕢ Amikor a számítógéphez van csatlakoztatva, a képernyő egy részének képe
levágásra kerül, vagy az egyik oldalra helyeződik át.
• Állítsa be a felbontást úgy, hogy támogassa a számítógépes bemenetet. (Ha ez
nem segít, indítsa újra a számítógépet.)
• Válassza a Képernyő menüt, majd állítsa be a Helyzet/Méret/Órajel fázis elemet.
❐❐Problémák a Saját média menüben található videók
lejátszása során
ꕢꕢ Nem tudom megtekinteni a Filmlista alatt szereplő fájlokat.
• Számítógépen ellenőrizze, hogy az USB-tárolóeszközön található fájl
lejátszható-e.
• Ellenőrizze, hogy támogatott-e az adott fájlkiterjesztés.
ꕢꕢ „A fájl érvénytelen.” Ez a hibaüzenet jelenik meg. A hang, a videó vagy a
feliratok nem játszhatók le megfelelően.
• Ellenőrizze, hogy az adott fájl rendesen lejátszható-e a számítógép
videolejátszójával. (Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérült fájlok.)
• Ellenőrizze, hogy a Saját média támogatja-e az adott fájltípust.
✎✎ Szervizszolgáltatás kérésére vonatkozó információkat az alábbi menüben
olvashat:
SETTINGS ➾ Ügyfélszolgálat ➙ Termék-/Szolgáltatási infó
❐❐ Ártalmatlanítás (Csak higanygőz lámpát használó LCD TV-készülék
esetében)
• A termékben használt fénycső kis mennyiségű higanyt tartalmaz.
• Ne helyezze a terméket a normál háztartási szemét közé.
• A terméket a helyi hatóságok rendelkezéseinek megfelelően kell ártalmatlanítani.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising