LG | 32WFC-N | User guide | LG 32WFC-N Navodila

LG 32WFC-N Navodila
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LG digitális
tartalomszolgáltatás
(SIGNAGE MONITOR)
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót,
és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.
32WFC
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...3
-- A termék üzembe helyezésével kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................3
-- Óvintézkedések az AC Adapterrel és az
árammal kapcsolatban....................................................5
-- A készülék szállításával kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................7
-- A készülék használatával kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................7
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS.
........................................................9
-- Furatok.................................................................................10
-- Álló elrendezés.................................................................11
-- Tárolási módszer a panel védelme érdekében.12
Helyes módszer
Helytelen módszer
A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE.14
-- Az LVDS-kábel csatlakoztatása..............................14
-- A világítás felszerelése................................................15
-- Beépítés...............................................................................16
-- Óvintézkedések................................................................18
Helyes módszer
Helytelen módszer
HIBAELHÁRÍTÁS.......................... 20
A TERMÉK JELLEMZŐI................ 21
LVDS PIN CSATLAKOZÓK
KIOSZTÁSI
ÚTMUTATÓJA.............................. 23
3
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.
VIGYÁZAT
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása komoly sérülést, illetve súlyos vagy akár halálos
balesetet is okozhat.
FIGYELEM
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása könnyebb személyi sérülést, illetve a termék
károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT
•• Csak beltéri használatra.
A termék üzembe helyezésével kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
•• A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól, például az elektromos fűtőtestektől.
-- Ellenkező esetben áramütés, tűz, hibás működés vagy deformálódás következhet be.
•• A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
-- Lenyelve a nedvszívó anyag személyi sérülést okozhat. Az anyagot véletlenül lenyelő személyt meg kell hánytatni, és
a legközelebbi kórházba kell szállítani. A műanyag csomagolóanyag fulladást is okozhat. Tartsa gyermekektől távol.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne üljön rá.
-- A felboruló vagy leeső készülék sérülést okozhat. Különösen ügyeljen a gyermekekre!
•• Ne hagyja a táp- és a jelkábelt az útban.
-- Az arra járók megbotolhatnak a kábelben, ami áramütést, tüzet, sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
•• A készüléket száraz, tiszta helyen helyezze el.
-- A por és a nedvesség áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
•• Amennyiben füstöt vagy egyéb szagot észlel, illetve furcsa zajt hall, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a
szervizközponthoz.
-- Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be.
•• Ha a készüléket leejtette, vagy a készülékház összetört, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápcsatlakozót.
-- Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be. Forduljon a
szervizközponthoz.
•• Ügyeljen rá, hogy a termékre ne essen rá és ne ütődjön neki semmi. Ne dobjon játékokat vagy egyéb tárgyakat a
termék képernyőjére.
-- Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő meghibásodását okozhatja.
MAGYAR
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
4
MAGYAR
•• Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le külső eszközzel való csatlakoztatáskor.
-- Ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
•• Játékeszközzel való csatlakoztatáskor tartson megfelelő távolságot a készüléktől (a képernyő átlóméretének
négyszeresét).
-- Ha a készülék a rövid kábel miatt leesik, ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
•• Ha a képernyő hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, a kép beéghet és a képernyő károsodhat. Ha a készüléket
hosszú ideig szeretné használni, kapcsoljon be képernyővédőt a számítógépen vagy használja a készülék képbeégésmegelőző funkcióját, illetve amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a tápellátást. A termék jótállása nem
terjed ki a képbeégésre és az ebből adódó problémákra.
FIGYELEM
•• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílása nincs-e eltakarva. A készüléket olyan helyre állítsa, ahol elegendő szabad
hely áll rendelkezésre.
-- Ha a készüléket túl közel helyezi a falhoz, a belső hőképződés miatt a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
•• A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze, ahonnan nem eshet le.
-- A készülék leesése személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
•• A készüléket elektromágneses interferenciától mentes helyen helyezze üzembe.
•• Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
•• Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol nem biztosítottak az ajánlott körülmények, jelentősen romolhat a
képminőség, meghibásodhat a készülék, illetve csökkenhet annak élettartama. Kérjük, felszerelés előtt kérje ki az
LG vagy képzett szakember véleményét. Ez a figyelmeztetés olyan helyekre vonatkozik, ahol nagy mennyiségben
fordul elő finompor vagy olajpára, vegyszereket használnak, a hőmérséklet nagyon magas vagy alacsony, nagyon
magas a páratartalom, vagy ahol a készülék hosszú időn keresztül marad bekapcsolva (például repülőtéren vagy
vasútállomáson), ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenítését okozza.
•• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra, faliszekrénybe) vagy kültérre, sem
szőnyegre vagy párnára.
•• Továbbá ne helyezze a készüléket hőforrás, például világítóberendezés közelébe.
5
VIGYÁZAT
•• Ha víz vagy idegen anyag kerül a termékbe (TV, monitor, tápkábel, vagy AC adapter), húzza ki a tápkábelt, és
haladéktalanul értesítse a szervizközpontot.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodása áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.
•• Ne érintse meg a tápkábelt vagy az AC adaptert nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak,
használat előtt törölje le és szárítsa meg őket.
-- Ellenkező esetben ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Győződjön meg róla, hogy a tápkábel teljes mértékben be van dugva az AC adapterbe.
-- A laza csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Kizárólag az LG Electronics, Inc. által biztosított vagy jóváhagyott tápkábelt és AC adaptert használjon.
-- A nem jóváhagyott termékek használata tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápkábelt kihúzáskor mindig a dugónál fogja meg. Ne hajlítsa meg a tápkábelt túl nagy erővel.
-- Ellenkező esetben a tápkábel károsodhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
•• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön nehéz tárgy (elektromos készülékek, ruházat stb.) a tápkábelre vagy az AC adapterre.
Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a tápkábelben vagy AC adapterben éles tárgyakkal.
-- A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a tápkábelt vagy az AC adaptert.
-- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést vagy egyéb sérülést szenvedhet.
•• Kizárólag a névleges feszültséget használja.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy halálos áramütést szenvedhet.
•• Vihar és villámlás esetén soha ne érintse meg a táp- és a jelkábelt, mivel ez rendkívül veszélyes lehet.
-- Ez áramütést okozhat.
•• Ne csatlakoztasson több hosszabbítókábelt, elektromos készüléket vagy elektromos fűtőtestet egyetlen aljzathoz.
Használjon kizárólag a számítógéphez készített, megfelelő földeléssel ellátott csatlakozót.
-- A túlmelegedés következtében tűz üthet ki.
MAGYAR
Óvintézkedések az AC Adapterrel és az árammal kapcsolatban
6
MAGYAR
•• Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra,
illetve portalanítsa.
-- Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.
•• Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a készülékből.
-- A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés meghibásodása miatt pedig áramszivárgás, áramütés vagy tűz
következhet be.
•• A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz.
-- A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.
•• Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad
végébe. Ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
-- Halálos áramütést szenvedhet!
•• A készülék csatlakozója szolgál az eszköz leválasztására.
•• A készülék közel helyezkedjen el ahhoz a fali aljzathoz, amelyhez csatlakozik, és az aljzat legyen könnyen
hozzáférhető.
•• Ha a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz, akkor kikapcsolás után is feszültség alatt marad.
FIGYELEM
•• Tartsa távol az aljzatot, az AC adaptert és a tápcsatlakozó tűit portól stb.
-- Ez tüzet okozhat.
•• Ne húzza ki a tápkábelt a készülék használata közben.
-- Az áramlökés károsíthatja a készüléket.
•• Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja. Ha tartozék kábel hiánya miatt más tápkábelt használ, ellenőrizze,
hogy az megfelel-e az érvényben lévő nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon sérült, csere céljából
forduljon a gyártóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.
7
VIGYÁZAT
•• Minden esetben kapcsolja ki a készüléket.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• A készülék szállítása előtt húzza ki az összes kábelt.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• A készüléket előlappal előrefelé, mindkét kezével tartva szállítsa. Ha elejti a terméket, a sérült termék áramütést vagy
tüzet okozhat. A javítással kapcsolatban forduljon hivatalos márkaszervizhez.
•• Ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva.
Nagyobb készülékek szállításához két vagy több személyre lehet szükség. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást
a készülék előlapjára.
FIGYELEM
•• Ügyeljen arra, hogy a készüléket szállítás közben ne érje ütés.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• Őrizze meg a készülék csomagolását. Használja ezt a későbbi szállításnál.
A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
•• Ne szerelje szét, ne javítsa meg és ne alakítsa át saját belátása szerint a készüléket.
-- Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
-- Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal végeztessen.
•• Ha a monitort hosszú ideig nem használják, húzza ki a konnektorból.
•• Óvja a készüléket a víztől.
-- Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
•• A képernyő előlapját és oldalait ne üsse és ne karcolja meg fémtárgyakkal.
-- Ellenkező esetben a képernyő károsodhat.
•• Kerülje a magas hőmérsékletet és párát.
MAGYAR
A készülék szállításával kapcsolatos óvintézkedések
8
FIGYELEM
MAGYAR
•• Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében.
-- A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és tűzveszélyt okozhat.
•• A termék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolódás elkerülése érdekében puha kendővel törölje át.
Tisztításkor ne használjon nedves ruhát, illetve ne permetezzen közvetlenül vizet vagy egyéb folyadékot a termékre.
Ez áramütést okozhat. (Ne használjon vegyi anyagokat, például benzint, festékhígítókat vagy alkoholt.)
•• Látásának megóvása érdekében rendszeresen tartson pihenőidőt.
•• A készüléket mindig tartsa tisztán.
•• A készüléket megerőltetés nélküli kényelmes és természetes helyzetben használja.
•• Ha a készüléket hosszabb ideig használja, iktasson be rendszeres szüneteket.
•• A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.
•• Tartson megfelelő távolságot a készüléktől.
-- Romolhat a látása, ha túl közelről nézi a készüléket.
•• Állítsa be a megfelelő felbontást és a pontos időt a használati útmutató alapján.
•• A készülékhez csak jóváhagyott tisztítószert használjon. (Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt.)
-- Ellenkező esetben a készülék deformálódhat.
•• A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli
tárgyakat, például vázákat, csészéket, stb.
•• Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, tartsa távol azokat a közvetlen napsugárzástól, nyitott kandallótól, és
elektromos fűtőtestektől.
•• Az elülső keret tisztításához használjon vízzel 2–4 alkalommal bepermetezett puha kendőt; a törlést mindig
ugyanabba az irányba végezze. A túl sok nedvesség elszíneződést okozhat.
VÍZ
VEGYI
•• A monitor közelében ne használjon magasfeszültséggel üzemelő készüléket. (Pl.elektromos szúnyogriasztó.)
-- A monitor meghibásodhat az elektromos kisüléstől.
9
FIGYELEM
•• A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
•• A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
•• A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
•• A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban –
minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
•• Az LVDS-kábel opcionális kiegészítő, és nem része a terméknek. Az LVDS-kábel csatlakoztatásával kapcsolatban
tanulmányozza az LVDS pin csatlakozók kiosztási útmutatóját a 23-24. oldalon.
•• A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem hagyott
alkatrészeket és tartozékokat.
•• A garancia nem terjed ki a túlságosan poros környezetben történő használat okozta károkra.
MAGYAR
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
10
MAGYAR
Furatok
A monitor felszereléséhez M3 csavarokat használjon. A csavarfuratok a termék hátulján találhatók.
< A termék előlapja >
< A termék hátoldala >
FIGYELEM
•• A terméknek van előlapja és hátoldala. Az összeállításkor győződjön meg róla, hogy a termék előlapja néz előre.
•• A kép hátul jelenik meg.
11
Az álló pozícióban történő elhelyezéshez fordítsa el a készüléket szemből nézve 90 fokkal, az óramutató járásával
egyező irányba.
Az álló mód csak a vezérlőkártyán érhető el. (A vezérlőkártya támogatja az álló módot.)
FIGYELEM
•• Használjon vezérlőkártyát, vagy vásároljon egy AD Boxot (TSP500-A, TSP300).
•• A vezérlőkártya opcionális, és nem található meg a csomagban.
MAGYAR
Álló elrendezés
12
MAGYAR
Tárolási módszer a panel védelme érdekében
Helyes módszer
Panel
Párna
Ha a terméket sík padlóra fekteti, helyezze előlappal lefelé egy párnára vagy takaróra, hogy elkerülje a termék
karcolódását és sérülését.
Panel
Ha nem áll rendelkezésre párna vagy puha ruha, gondoskodjon róla, hogy tiszta legyen a padló. Tegye le óvatosan a
terméket úgy, hogy a panel felfelé vagy lefelé nézzen. Gondoskodjon róla, hogy semmi ne essen rá a panelre.
13
Helytelen módszer
MAGYAR
Panel
Ha a terméket a kávára állítja, akkor a panel alsó része megsérülhet.
Panel
Ha a terméket a panel szélére állítja, akkor a panel széle megsérülhet.
14
MAGYAR
A TERMÉK ÜZEMBE HELYEZÉSE
Az LVDS-kábel csatlakoztatása
Az LVDS csatlakozóaljzat az alábbi ábrán látható helyen található.
A termék telepítésekor ne felejtsen el elegendő helyet hagyni az LVDS-kábel csatlakoztatásához.
30 mm
45 mm
LVDS-kábel (nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
•• Az LVDS-kábel opcionális kiegészítő, és nem része a terméknek.
15
MAGYAR
A világítás felszerelése
A terméket háttérvilágítással kell ellátni.
A világítást a termék mögött kell kialakítani, hogy jól lehessen látni a kijelzőt.
Legalább 600 lux
(Amikor a teljes képernyő
fehér.)
Világítás
Ha valami takarja a háttérvilágítást, további világításra lehet szükség.
További világítás
Legalább 600 lux
(Amikor a teljes képernyő
fehér.)
Tárgy
Világítás
További világítás
16
MAGYAR
Beépítés
Szerelje be a terméket a fülkébe. A termék beszerelése során viseljen munkáskesztyűt. Ha nem visel kesztyűt, akkor
személyi sérülést szenvedhet.
1 Helyezze el a terméket a fülkébe.
2 Rögzítse a terméket a csavarfuratok és az installációhoz tartozó külön keret segítségével.
MEGJEGYZÉS
•• A termék nem csak a fülkében helyezhető el.
FIGYELEM
•• A termék panelje olyan vékony, hogy könnyen eltörhet, ha ki van téve külső behatásoknak. Használjon átlátszó
védőborítást, hogy megvédje a terméket a környezeti behatásoktól.
•• Amikor a terméket a házába helyezi, gondoskodjon a termék kávájának földeléséről. (Ily módon megelőzhető, hogy
vihar esetén a terméket kár érje.)
17
MAGYAR
<Példa a termék beépítésére>
<Példa a világítás kialakítására>
A világítást a dobozon belül kell kialakítani.
18
MAGYAR
Óvintézkedések
Helyes módszer
Ne érjen hozzá a képernyőhöz, miközben a terméket tartja.
N-hexánnal megnedvesített puha ruhával távolítsa el a képernyőn található port és szennyeződéseket.
FIGYELEM
•• Ha a monitor képernyője hosszú ideig ugyanazt az állóképet jeleníti meg, az rögzül, és tartós torzulást okoz a
képernyőn. Ez a képbeégés vagy beégés jelensége, melyre a garancia nem terjed ki.
•• A beégés megakadályozása érdekében ne hagyja a képernyőn ugyanazt az állóképet több mint két órán keresztül.
•• Az optimális teljesítmény és megbízhatóság érdekében az ajánlott üzemeltetési idő naponta legfeljebb 12 óra.
19
Helytelen módszer
MAGYAR
Ne emelje fel a terméket az egyik sarkánál fogva.
FIGYELEM
•• Mielőtt elmozdítaná vagy felszerelné a terméket, győződjön meg róla, hogy lecsatlakoztatta a tápkábelt. Ellenkező
esetben fennáll az áramütés veszélye.
•• A termék üzembe helyezése során viseljen munkáskesztyűt. Ha nem visel kesztyűt, akkor személyi sérülést
szenvedhet.
•• Ha mennyezetre vagy rézsútosan álló falra szereli fel a terméket, akkor leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat.
•• Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat, mert ez károsíthatja a terméket, és a készülékre vonatkozó garancia
érvénytelenné válhat.
•• A monitor felszereléséhez M3 x L4 -es csavarokat használjon. A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű
használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.
20
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
Szellemkép jelenik meg a készüléken.
Probléma
Szellemkép jelenik meg a készülék
kikapcsolása után.
Felbontás
•• Ha hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő,
előfordulhat, hogy a képpontok károsodnak. Használja a
képernyőkímélő funkciót.
•• Ha egy erős kontrasztú (fekete és fehér vagy szürke) kép után egy
sötét kép jelenik meg a képernyőn, a kép beéghet. Ez az LCD képernyő
esetén normális jelenség.
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
képernyő színei nem stabilak, vagy csak
A
egyetlen szín látható.
Felbontás
•• Ellenőrizze az LVDS-kábel csatlakozási állapotát.
•• Ellenőrizze az LVDS PIN csatlakozók kiosztási útmutatójának
segítségével, hogy az LVDS-kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Fekete pontok jelennek meg a képernyőn? •• Előfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, kék, fehér vagy fekete
színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemző
tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő rendellenes
működését.
21
Az alábbi termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
Aktív képernyőméret
80 cm képátló
Méretek (Szélesség × Magasság ×
Mélység) / Tömeg
743,2 mm × 504,2 mm × 11,2 mm / 2,7 kg
Képponttávolság
0,36375 mm X 0,36375 mm
Képpontformátum
1920 vízsz. × 1080 függ. pixel, RGBW elrendezés
Színmélység
8 bit, 16,7 millió szín
Fényáteresztés (fehér)
8,63% (középen 1 pont, (tip.))
Betekintési szög (CR>10)
Szabad betekintési szög
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 12 W
A kijelző üzemmódja
Transzmisszív mód, általában fekete
Felületkezelés
Kemény bevonat (2 H) és az elülső polarizátor tükröződés elleni kezelése
(tükröződés < 2 %)
Lehetséges elrendezések
Környezeti feltételek
Üzemi
hőmérséklet
Üzemi
páratartalom
Tárolási
hőmérséklet
Tárolási
páratartalom
Fekvő (vízszintes) és álló (portré)
0 °C és 40 °C között
10 % és 80 % között
-20 °C és 60 °C között
5 % és 85 % között
MAGYAR
A TERMÉK JELLEMZŐI
22
(Mértékegység: mm)
MAGYAR
16 – Rögzítőfurat (M3)
743,2
110
125
125
51,6
46,6
75
65,1
65,1
75
504,2
75
75
129,1
110
129,1
51,6
46,6
23
MAGYAR
LVDS PIN CSATLAKOZÓK KIOSZTÁSI
ÚTMUTATÓJA
•• LCD csatlakozó (CN1): FI-RE51S-HF vagy annak megfelelő, lásd a táblázatban lent.
•• Konnektoraljzat: FI-RE51HL
•• Kábelhossz: 1 m vagy rövidebb koaxiális kábel
Pin száma
1
2
Jel
NC vagy GND
NC
3
NC
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
NC
NC
NC
LVDS Select
NC
NC
NC
GND
R1AN
R1AP
R1BN
R1BP
R1CN
R1CP
GND
R1CLKN
R1CLKP
GND
R1DN
R1DP
NC
NC
GND
NC
R2AN
R2AP
R2BN
R2BP
R2CN
R2CP
GND
R2CLKN
R2CLKP
Leírás
Nincs csatlakozás vagy Ground
Nincs csatlakozás
Megjegyzés
4
Nincs csatlakozás
4
Nincs csatlakozás
Nincs csatlakozás
Nincs csatlakozás
'H' = JEIDA, 'L' = VESA
Nincs csatlakozás
Nincs csatlakozás
Nincs csatlakozás
Ground
ELSŐ LVDS érzékelő jele (A-)
ELSŐ LVDS érzékelő jele (A+)
ELSŐ LVDS érzékelő jele (B-)
ELSŐ LVDS érzékelő jele (B+)
ELSŐ LVDS érzékelő jele (C-)
ELSŐ LVDS érzékelő jele (C+)
Ground
ELSŐ LVDS érzékelő órajele (-)
ELSŐ LVDS érzékelő órajele (+)
Ground
ELSŐ LVDS érzékelő jele (D-)
ELSŐ LVDS érzékelő jele (D+)
Nincs csatlakozás
Nincs csatlakozás
Ground
Nincs csatlakozás
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (A-)
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (A+)
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (B-)
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (B+)
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (C-)
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (C+)
Ground
MÁSODIK LVDS érzékelő órajele (-)
MÁSODIK LVDS érzékelő órajele (+)
4
4
4
1
1
1
4
4
4
1
24
MAGYAR
Pin száma
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Jel
GND
R2DN
R2DP
NC
NC
GND
GND
GND
GND
GND
NC
VLCD
VLCD
VLCD
VLCD
Leírás
Ground
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (D-)
MÁSODIK LVDS érzékelő jele (D+)
Nincs csatlakozás
Nincs csatlakozás
Ground
Ground
Ground
Ground
Ground
Nincs csatlakozás
Power Supply+12.0V
Power Supply+12.0V
Power Supply+12.0V
Power Supply+12.0V
Megjegyzés
1
4
4
5
2
2
2
2
MEGJEGYZÉS
1
2
3
4
5
Az összes GND (ground) pint együtt kell csatlakoztatni az LCD modul fém vázához.
Az összes VLCD (teljesítmény-bemenet) pint egymáshoz kell csatlakoztatni.
Az LVDS jelek összes bemeneti szintje az EIA 644 Standardon alapul.
#1~#6 & #8~#10 NC (Nincs csatlakozás) Ezekre a tűkre csak az LGD-nél van szükség (ne csatlakoztassa)
A #44-es számú tű a rendszer interfészjelének „Nincs jel” felismerési funkcióját látja el. Ha nem érzékelhető
a rendszer interfészjele, az NSB-nek (Nincs jel, fekete) GND-n kell lennie. Ha ez a tű „H”, az LCD modul AGP-t
(Automatikusan generált minta) jelenít meg.
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági
óvintézkedéseket.
A készülék típusszáma és sorozatszáma a készülék hátlapján
és egyik oldalán látható. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a
jövőben esetleg javításra lenne szükség.
MODELL
GYÁRTÁSI
SZÁM
A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg hallható
zaj nem rendellenesség.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising