LG | 43SM5B-B | User guide | LG 43SM5B-B Mode d'emploi

LG 43SM5B-B Mode d'emploi
HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ
LG digitális
tartalomszol
gáltatás
(SIGNAGE MONITOR)
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg
azt, mert később még szükség lehet rá.
32SM5B
43SM5B
49SM5B
55SM5B
65SM5B
32SM5KB
43SM5KB
49SM5KB
55SM5KB
65SM5KB
43SM3B
49SM3B
55SM3B
www.lg.com
2
MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
3
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
3
5
A termék üzembe helyezésével
kapcsolatos óvintézkedések
Óvintézkedések az AC Adapterrel és az
árammal kapcsolatban
A készülék szállításával kapcsolatos
óvintézkedések
A készülék használatával kapcsolatos
óvintézkedések
Felszerelés falra
6
LICENC
7
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
8
10
10
11
12
14
15
16
17
Opcionális tartozékok
A készülék részei és gombjai
A memóriafedél összeszerelése
Az állvány csatlakoztatása
A hangszórók csatlakoztatása
Az infravörös-érzékelő csatlakoztatása
Álló elrendezés
Az LG logó tartó rögzítése és
eltávolítása
Falra történő felszerelés
19
TÁVIRÁNYÍTÓ
21
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
21
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
Külső eszköz csatlakoztatása
A bemeneti lista használata
4
4
5
21
22
23
HIBAELHÁRÍTÁS
26
A TERMÉK JELLEMZŐI
3
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő
biztonsági óvintézkedéseket.
VIGYÁZAT
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása
komoly sérülést, illetve súlyos vagy akár halálos balesetet is
okozhat.
FIGYELEM
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása
könnyebb személyi sérülést, illetve a termék károsodását
okozhatja.
VIGYÁZAT
yyCsak beltéri használatra.
A termék üzembe helyezésével
kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
yyA készüléket tartsa távol a hőforrásoktól, például az
elektromos fűtőtestektől.
►►
Ellenkező esetben áramütés, tűz, hibás működés vagy deformálódás
következhet be.
yyA csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag
csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
►►
Lenyelve a nedvszívó anyag személyi sérülést okozhat. Az anyagot
véletlenül lenyelő személyt meg kell hánytatni, és a legközelebbi
kórházba kell szállítani. A műanyag csomagolóanyag fulladást is
okozhat. Tartsa gyermekektől távol.
yyNe helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne üljön rá.
►►
A felboruló vagy leeső készülék sérülést okozhat. Különösen ügyeljen
a gyermekekre!
yyNe hagyja a táp- és a jelkábelt az útban.
►►
Az arra járók megbotolhatnak a kábelben, ami áramütést, tüzet,
sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja
yyA készüléket száraz, tiszta helyen helyezze el.
►►
A por és a nedvesség áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását
okozhatja.
yyAmennyiben füstöt vagy egyéb szagot észlel, illetve
furcsa zajt hall, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a
szervizközponthoz.
►►
Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés
vagy tűz következhet be.
yyHa a készüléket leejtette, vagy a készülékház összetört,
kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápcsatlakozót.
►►
Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés
vagy tűz következhet be. Forduljon a szervizközponthoz.
yyÜgyeljen rá, hogy a termékre ne essen rá és ne ütődjön neki
semmi. Ne dobjon játékokat vagy egyéb tárgyakat a termék
képernyőjére.
►►
Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő
meghibásodását okozhatja.
yyÜgyeljen arra, hogy a készülék ne essen le külső eszközzel
való csatlakoztatáskor.
►►
Ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
yyJátékeszközzel való csatlakoztatáskor tartson megfelelő
távolságot a készüléktől (a képernyő átlóméretének
négyszeresét).
►►
Ha a készülék a rövid kábel miatt leesik, ez sérülést okozhat, és/vagy
károsodhat a készülék.
yyHa a képernyő hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti
meg, a kép beéghet és a képernyő károsodhat. Ha a
készüléket hosszú ideig szeretné használni, kapcsoljon be
képernyővédőt a számítógépen vagy használja a készülék
képbeégés-megelőző funkcióját, illetve amikor nem
használja a készüléket, kapcsolja ki a tápellátást. A termék
jótállása nem terjed ki a képbeégésre és az ebből adódó
problémákra.
yyNe szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy
olajpárának lehet kitéve.
►►
Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.
FIGYELEM
yyEllenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílása nincs-e
eltakarva. A készüléket olyan helyre állítsa, ahol elegendő
szabad hely (a faltól legalább 10 cm) áll rendelkezésre.
►►
Ha a készüléket túl közel helyezi a falhoz, a belső hőképződés miatt a
készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
yyNe takarja el a készülék szellőzőnyílását terítővel vagy
függönnyel.
►►
Ellenkező esetben a belső túlmelegedés következtében a készülék
deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
yyA készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze, ahonnan
nem eshet le.
►►
A készülék leesése személyi sérülést vagy a készülék károsodását
okozhatja.
yyA készüléket elektromágneses interferenciától mentes
helyen helyezze üzembe.
yyÓvja a készüléket a közvetlen napsugárzástól.
►►
Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
yyHa olyan helyen használja a készüléket, ahol nem
biztosítottak az ajánlott körülmények, jelentősen romolhat a
képminőség, meghibásodhat a készülék, illetve csökkenhet
annak élettartama. Kérjük, felszerelés előtt kérje ki az LG
vagy képzett szakember véleményét. Ez a figyelmeztetés
olyan helyekre vonatkozik, ahol nagy mennyiségben fordul
elő finompor vagy olajpára, vegyszereket használnak,
a hőmérséklet nagyon magas vagy alacsony, nagyon
magas a páratartalom, vagy ahol a készülék hosszú időn
keresztül marad bekapcsolva (például repülőtéren vagy
vasútállomáson). Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül
hagyása a garancia érvénytelenítését okozza.
MAGYAR
Biztonsági
óvintézkedések
4
MAGYAR
yyNe helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő
(pl. könyvespolcra, faliszekrénybe) vagy kültérre, sem
szőnyegre vagy párnára.
yyTovábbá ne helyezze a készüléket hőforrás, például
világítóberendezés közelébe.
Óvintézkedések az AC Adapterrel és az
árammal kapcsolatban
yyHa víz vagy idegen anyag kerül a termékbe (TV, monitor,
tápkábel, vagy AC adapter), haladéktalanul húzza ki a
tápkábelt és értesítse a szervizközpontot.
►►
Ellenkező esetben a készülék károsodása áramütést, vagy akár tüzet
is okozhat.
yyNe érintse meg a tápkábelt vagy az AC adaptert nedves
kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak,
használat előtt törölje le és szárítsa meg őket.
►►
Ellenkező esetben ez tüzet vagy áramütést okozhat.
yyGyőződjön meg róla, hogy a tápkábel teljes mértékben be
van dugva az AC adapterbe.
yyNe érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a
csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak, törölje teljesen
szárazra, illetve portalanítsa.
►►
Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.
yyHa a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni,
húzza ki a tápkábelt a készülékből.
►►
A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés meghibásodása miatt
pedig áramszivárgás, áramütés vagy tűz következhet be.
yyA tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz.
►►
A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.
yyNe dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém
evőpálcát) a fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad
végébe. Ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül azután,
hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
►►
Halálos áramütést szenvedhet!
yyA készülék csatlakozója az eszköz leválasztására szolgál.
yyA készülék közel helyezkedjen el ahhoz a fali aljzathoz,
amelyhez csatlakozik, és az aljzat legyen könnyen
hozzáférhető.
yyHa a készülék csatlakoztatva van a hálózati fali aljzathoz,
akkor kikapcsolás után is feszültség alatt marad.
FIGYELEM
►►
A laza csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.
yyTartsa távol az aljzatot, az AC adaptert és a tápcsatlakozó
tűit portól stb.
►►
A nem jóváhagyott termékek használata tüzet vagy áramütést
okozhat.
yyNe húzza ki a tápkábelt a készülék használata közben.
►►
Ellenkező esetben a tápkábel károsodhat, ami áramütést vagy tüzet
okozhat.
yyCsak a készülékhez kapott tápkábelt használja. Ha tartozék
kábel hiánya miatt más tápkábelt használ, ellenőrizze, hogy
az megfelel-e az érvényben lévő nemzeti szabványoknak. Ha
a tápkábel bármilyen módon sérült, csere céljából forduljon
a gyártóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.
yyKizárólag az LG Electronics, Inc. által biztosított vagy
jóváhagyott tápkábelt és AC adaptert használjon.
yyA tápkábelt kihúzáskor mindig a dugónál fogja meg. Ne
hajlítsa meg a tápkábelt túl nagy erővel.
yyÜgyeljen rá, hogy ne kerüljön nehéz tárgy (elektromos
készülékek, ruházat stb.) a tápkábelre vagy az AC adapterre.
Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a tápkábelben vagy AC
adapterben éles tárgyakkal.
►►
A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.
yyNe szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a tápkábelt vagy az
AC adaptert.
►►
Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
yyA tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz
csatlakoztassa.
►►
Ellenkező esetben halálos áramütést vagy egyéb sérülést szenvedhet.
yyKizárólag a névleges feszültséget használja.
►►
Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy halálos áramütést
szenvedhet.
yyVihar és villámlás esetén soha ne érintse meg a táp- és a
jelkábelt, mivel ez rendkívül veszélyes lehet.
►►
Ez áramütést okozhat.
yyNe csatlakoztasson több hosszabbítókábelt, elektromos
készüléket vagy elektromos fűtőtestet egyetlen aljzathoz.
Használjon kizárólag a számítógéphez készített, megfelelő
földeléssel ellátott csatlakozót.
►►
A túlmelegedés következtében tűz üthet ki.
►►
Ez tüzet okozhat.
►►
Az áramlökés károsíthatja a készüléket.
A készülék szállításával kapcsolatos
óvintézkedések
VIGYÁZAT
yyMinden esetben kapcsolja ki a készüléket.
►►
Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék
károsodhat.
yyA készülék szállítása előtt húzza ki az összes kábelt.
►►
Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék
károsodhat.
yyA készüléket előlappal előrefelé, mindkét kezével tartva
szállítsa. Ha elejti a terméket, a sérült termék áramütést
vagy tüzet okozhat. A javítással kapcsolatban forduljon
hivatalos márkaszervizhez.
yyÜgyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva,
tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen
távolítva. Nagyobb készülékek szállításához két vagy több
személyre lehet szükség. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon
nyomást a készülék előlapjára.
5
yyÜgyeljen arra, hogy a készüléket szállítás közben ne érje
ütés.
►►
Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék
károsodhat.
yyŐrizze meg a készülék csomagolását. Használja ezt a későbbi
szállításnál.
A készülék használatával kapcsolatos
óvintézkedések
VIGYÁZAT
yyNe szerelje szét, ne javítsa meg és ne alakítsa át saját
belátása szerint a készüléket.
►►
Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
►►
Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal
végeztessen.
yyHa a monitort hosszú ideig nem használják, húzza ki a
konnektorból.
yyÓvja a készüléket a víztől.
►►
Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
yyA képernyő előlapját és oldalait ne üsse és ne karcolja meg
fémtárgyakkal.
►►
Ellenkező esetben a képernyő károsodhat.
yyKerülje a magas hőmérsékletet és párát.
yyÁllítsa be a megfelelő felbontást és a pontos időt a
használati útmutató alapján.
►►
Romolhat a látása.
yyA készülékhez csak jóváhagyott tisztítószert használjon. (Ne
használjon benzint, hígítót vagy alkoholt.)
►►
Ellenkező esetben a készülék deformálódhat.
yyNe tegye ki az elemeket túlzott hőnek, tartsa távol azokat a
közvetlen napsugárzástól, nyitott kandallótól, és elektromos
fűtőtestektől.
yyNE tegyen nem újratölthető elemeket a töltés alatt álló
készülékbe.
yyA készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot,
és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli
tárgyakat, például vázákat, csészéket, stb.
yyA fejhallgatók (fülhallgatók) hosszú időn keresztül történő,
illetve túl hangos használata halláskárosodáshoz vezethet.
yyAz elülső keret tisztításához használjon vízzel 2–4
alkalommal bepermetezett puha kendőt; a törlést mindig
ugyanabba az irányba végezze. A túl sok nedvesség
elszíneződést okozhat.
VÍZ
VEGYI
yyA monitor közelében ne használjon magasfeszültséggel
üzemelő készüléket. (Pl.elektromos szúnyogriasztó.)
►►
A monitor meghibásodhat az elektromos kisüléstől.
FIGYELEM
yyNe helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a
készülék közelében.
►►
A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és tűzveszélyt
okozhat.
yyA termék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolódás
elkerülése érdekében puha kendővel törölje át. Tisztításkor
ne használjon nedves ruhát, illetve ne permetezzen
közvetlenül vizet vagy egyéb folyadékot a termékre. Ez
áramütést okozhat. (Ne használjon vegyi anyagokat, például
benzint, festékhígítókat vagy alkoholt.)
yyLátásának megóvása érdekében rendszeresen tartson
pihenőidőt.
yyA készüléket mindig tartsa tisztán.
yyA készüléket megerőltetés nélküli kényelmes és természetes
helyzetben használja.
yyHa a készüléket hosszabb ideig használja, iktasson be
rendszeres szüneteket.
yyA képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles
eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja
meg.
yyTartson megfelelő távolságot a készüléktől.
►►
Romolhat a látása, ha túl közelről nézi a készüléket.
Felszerelés falra
yyA készüléket ne szerelje fel önállóan. Kérje a gyártó által
megnevezett műszaki szakember segítségét. Ez sérülést
okozhat.
MAGYAR
FIGYELEM
6
MAGYAR
LICENC
A modelltől függően más licenc támogatott. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.lg.com weboldalra.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United
States and other countries.
Ez a szigorú vizsgálatokon átesett, DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező
készülék alkalmas a DivX® videók lejátszására. A megvásárolt DivX filmek
lejátszásához először regisztrálja eszközét a vod.divx.com oldalon.Regisztrálási
kódját az eszköz beállítási menüjének DivX VOD részében találja.
DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz maximum HD 1080p felbontású
DivX® videók, köztük prémium tartalmak lejátszására.
A DivX®, a DivX Certified® és az ezekhez tartozó logók a DivX, LLC védjegyei,
használatuk licenchez kötött.
A következő USA-szabadalmak védelme alatt áll:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby és dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS
Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol
together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
MEGJEGYZÉS
•• A garancia nem terjed ki a túlságosan poros környezetben történő használat okozta károkra.
7
FIGYELEM
•• A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
•• A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
•• A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
•• A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a
tartalomban – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
•• SuperSign szoftver és kézikönyv
- Letöltés az LG Electronics weboldaláról.
- Látogasson el az LG Electronics weboldalára (www.lgecommercial.com/supersign) és töltse le a készülék
legújabb szoftverét.
MAGYAR
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
8
MAGYAR
Opcionális tartozékok
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak, és új tartozékok jelenhetnek meg. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi
terméktől és annak tartozékaitól.
Csavarok
4,0 mm átmérő × 0,7 mm menetemelkedés
Állvány
távtartói
Állvány
ST-322T
32SM5*
ST-432T
43SM5*/43SM3B
49SM5*/55SM5*
49SM3B/55SM3B
65SM5*
ST-492T
ST-652T
32SM5*
43SM5*
43SM3B
49SM5*
49SM3B
55SM5*
55SM3B
65SM5*
hossz
Típus
(a rugós alátét-
Mennyiség
tel együtt)
-
32SM5*
43SM5*
43SM3B
49SM5*
49SM3B
55SM5*
55SM3B
65SM5*
2 EA
10 mm
6 EA
14 mm
8 EA
14 mm
8 EA
14 mm
8 EA
16 mm
8 EA
Állványkészlet
Hangszórók
SP-5000
Kábeltartók/
Kábelkötegelők
Csavarok
Csavarok
4,0 mm átmérő × 0,7 mm
menetemelkedés ×
8 mm hossz (rugós alátéttel
együtt)
4,0 mm átmérő × 1,6 mm
menetemelkedés ×
10 mm hossz
Hangszórókészlet
(Csak a **SM5B/**SM3B típusnál)
9
MAGYAR
Médialejátszó
MP500/ MP700
Csavarok
CD (Használati útmutató)/
Kártya
Médialejátszó készlet
(A modelltől függően lehetséges, hogy nem támogatott.)
KT-OPSA
Csavarok
Csatlakoztató kábel Kártya (Egyszerű telepítési
útmutató)
Tápkábel
OPS készlet
KT-SP0
Pixel sensor
MEGJEGYZÉS
•• Előfordulhat, hogy kábeltartó/kábelrögzítő egyes régiókban vagy bizonyos modellek esetében nem áll
rendelkezésre.
•• Az opcionális tartozékok csak bizonyos típusok esetében elérhetők. Ha szükséges, gondoskodjon külön
beszerzésükről.
•• A képpontérzékelő külön kapható. További tartozékokat a helyi kereskedésben szerezhet be.
•• Mielőtt csatlakoztatja az OPS készletet vagy médialejátszót, csatlakoztassa a kábelt a porthoz.
10
MAGYAR
A készülék részei és gombjai
- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát
ábrázolja.
A memóriafedél összeszerelése
Szerelje vissza a burkolatot a képen látható
módon az USB-tárolóeszköz lopás elleni védelme
érdekében.
1
2
Előlapgombok
bemeneti jelforrás módosítása.
yyINPUT : A
yyMENU : A
főmenük megnyitása, vagy a bevitt
adatok mentése és kilépés a menükből.
yy
: L éptetés
yy
: Mozgatás balra és jobbra.
yyAUTO/SET : K
ijelzi az aktuális jelet és módot.
yy /I : A tápellátás be- és kikapcsolása.
11
- Csak bizonyos típusokon.
- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát
ábrázolja.
43/49/55/65SM5*
1
32SM5*
1
2
2
3
43/49/55SM3B
MAGYAR
Az állvány csatlakoztatása
12
MAGYAR
A hangszórók csatlakoztatása
- Csak bizonyos típusokon.
- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát
ábrázolja.
32SM5B
1
A hangszórók felszerelése előtt csatlakoztassa
a jelbemeneti kábelt.
2
Csavarokkal rögzítse a hangszórót az alább
látható módon. Győződjön meg róla, hogy a
tápkábel le van választva a hálózatról, mielőtt
csatlakoztatná azt.
3
A hangszórók csatlakozóit a megfelelő
polaritásra ügyelve kösse be. Használjon
kábeltartókat és kábelkötegelőket a hangszóró
kábeleinek elrendezéséhez.
Normál üzembe helyezés
Üzembe helyezés csatlakoztatott OPS-sel
Normál üzembe helyezés
Üzembe helyezés csatlakoztatott OPS-sel
13
43/49/55SM3B
1
A hangszórók felszerelése előtt csatlakoztassa
a jelbemeneti kábelt.
2
Csavarokkal rögzítse a hangszórót az alább
látható módon. Győződjön meg róla, hogy a
tápkábel le van választva a hálózatról, mielőtt
csatlakoztatná azt.
3
A hangszórók csatlakozóit a megfelelő
polaritásra ügyelve kösse be. Használjon
kábeltartókat és kábelkötegelőket a hangszóró
kábeleinek elrendezéséhez.
MEGJEGYZÉS
•• A kábel kihúzása előtt kapcsolja ki a
készüléket. Ha a hangszórókábelt úgy
csatlakoztatja vagy húzza ki, hogy a készülék
közben be van kapcsolva, akkor előfordulhat,
hogy a hangszóró nem szól.
MAGYAR
43/49/55/65SM5B
14
MAGYAR
Az infravörös-érzékelő csatlakoztatása
A kábelnek a készülékhez való csatlakoztatásakor bekapcsol a távirányító jeleinek vételére szolgáló funkció.
Forgassa el az infravörös érzékelőt a képernyő tájolásának megfelelően (fekvő/álló).
- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.
Normál üzembe helyezés
<Elülső oldal>
<Hátsó oldal>
<Elülső oldal>
<Hátsó oldal>
<Elülső oldal>
<Hátsó oldal>
Tájjelenet
Portréjelenet
15
Amikor álló elrendezésben szereli fel a monitort,
forgassa az el 90 fokkal az óramutató járásával
megegyezően (a képernyővel szembe fordulva).
A Kensington zár használata
(Ez nem minden típusnál érhető el.)
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitort hátlapján található. A rendszer
felszerelésével és használatával kapcsolatos
további információkért tekintse meg a Kensington
biztonsági rendszerhez mellékelt kézikönyvet,
vagy látogasson el a http://www.kensington.com
honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz és az asztalhoz.
MEGJEGYZÉS
•• A Kensington biztonsági rendszer opcionális
tartozék. Kiegészítő tartozékokat a legtöbb
elektronikai szaküzletben beszerezhet.
MAGYAR
Álló elrendezés
16
MAGYAR
Az LG logó tartó rögzítése és eltávolítása
- Csak bizonyos típusokon.
- Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.
Az LG logó eltávolítása
1
Terítsen le a padlóra egy tiszta abroszt, majd
helyezze rá a monitort képernyővel lefelé.
Csavarhúzó segítségével távolítsa el az LG logó
tartó a monitor hátoldalának aljához rögzítő
csavart.
Az LG logó felszerelése jobb oldalra
1
Terítsen le a padlóra egy tiszta abroszt, majd
helyezze rá a monitort képernyővel lefelé.
Csavarhúzó segítségével távolítsa el az LG logó
tartó a monitor hátoldalának aljához rögzítő
csavart.
2
A csavar eltávolítása után vegye le az LG logót.
Igazítsa a csavart a jobb oldalon található
furatba, majd rögzítse az LG logó tartó.
LG logó tartó
2
A csavar eltávolítása után vegye le az LG logót.
Az LG logó visszaszerelésekor ismételje meg
fordított sorrendben a fenti műveleteket.
17
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a
monitort legalább 10 cm távolságra szerelje fel a
faltól, és minden oldalon hagyjon legalább 10 cm
szabad helyet. Részletes felszerelési útmutatásért
forduljon a legközelebbi márkakereskedéshez. A
döntött fali tartókonzol felszerelésével kapcsolatos
tájékoztatás az útmutatóban található.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
A monitor falra szereléséhez rögzítse a fali
tartókonzolt (külön beszerezhető alkatrész) a
monitor hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol
biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz
rögzítve.
1
Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat
és fali tartókonzolokat használjon.
2 A szabványban előírtnál hosszabb csavar
sérülést okozhat a monitor belsejében.
3 A VESA szabványnak nem megfelelő csavar kárt
tehet a termékben, a monitor pedig leeshet.
Az LG Electronics nem vállal felelősséget a
szabványostól eltérő csavarok használatából
eredő balesetekért.
4 Használja az alábbi VESA-szabványt.
•• 785 mm és annál több
*Rögzítőcsavarok: 6,0 mm (átmérő) × 1,0 mm
(menetemelkedés) × 12 mm (hosszúság)
785 mm
FIGYELEM
•• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében válassza le a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy
szereli.
•• Ha a monitort a mennyezetre vagy ferde falra szereli, az leeshet, és személyi sérülést okozhat. Csak az LG
által jóváhagyott fali konzolt használjon, és a felszereléshez kérje a helyi forgalmazó vagy más szakember
segítségét.
•• Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal megsértheti a monitort, és a készülékre vonatkozó garancia
érvénytelenné válhat.
•• Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali konzolokat használjon. A garancia nem terjed
ki a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és
sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
•• A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
•• A fali tartókonzol opcionális tartozék. Kiegészítő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
•• A szükséges csavarok hossza az adott fali konzoltól függően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy megfelelő
hosszúságú csavarokat használjon.
•• További információkat a tartókonzolhoz mellékelt útmutatóban talál.
MAGYAR
Falra történő felszerelés
18
MAGYAR
A monitor falra rögzítése (opcionális)
(Az eljárás a típustól függően eltérő lehet.)
1
Helyezze a szemescsavarokat, vagy a
konzolokat és csavarokat a monitor hátlapjára,
majd húzza meg azokat.
- Ha a készülékben már találhatók csavarok
a szemescsavarok helyén, először távolítsa el
azokat.
2
A csavarokkal erősítse a falhoz a fali
tartókonzolokat. Igazítsa egymáshoz a fali
konzolt és a monitor hátulján található
szemescsavarokat.
3
Erős zsinór segítségével kösse össze a
szemescsavarokat és a fali tartókonzolokat.
Tartsa a kötelet a sima felületre vízszintesen.
VIGYÁZAT
•• Ha a monitor nem kellőképpen stabil helyre van elhelyezve, előfordulhat, hogy leesik onnan. Számos
baleset és sérülés – ami főleg a gyerekeket érinti – könnyen elkerülhető az alábbi egyszerű óvintézkedések
betartásával:
»»A gyártó által ajánlott szekrényt vagy állványt használjon.
»»Kizárólag olyan bútort használjon, amely biztonságosan képes megtartani a monitort.
»»Ügyeljen rá, hogy a monitor ne lógjon le a bútorról.
»»Ha a monitort magas bútorra helyezi (pl. szekrényre vagy könyvespolcra), akkor gondoskodjon a bútor
és a monitor megfelelő rögzítéséről.
»»Ne tegyen ruhát vagy más anyagokat a monitor és a bútor közé.
»»Hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy veszélyes felmászniuk a bútorra, hogy elérjék a monitort vagy a
vezérlőket.
FIGYELEM
•• Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne másszanak fel a monitorra, illetve ne kapaszkodjanak bele.
MEGJEGYZÉS
•• A monitor biztonságos elhelyezése érdekében megfelelő méretű és teherbírású állványt vagy szekrényt
használjon.
•• A konzolok, csavarok és zsinórok külön kaphatók. További tartozékokat a helyi kereskedésben szerezhet be.
•• Az illusztráción egy általános összeszerelési mód látható példaként, amely eltérhet a tényleges termék
összeszerelésétől.
19
A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen
olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort.
Az elemek behelyezéséhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd tegye be az elemeket (1,5 V AAA), ügyelve arra,
hogy az elemek és pólusai a belül elhelyezett címkéknek megfelelően helyezkedjenek el, majd zárja be
az elemtartó fedelét.
Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell kivenni. Az ábrákon látható termék eltérhet a tényleges
tartozékoktól.
FIGYELEM
•• Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert
az károsíthatja a távirányítót.
•• A távirányítót mindig a monitor érzékelője felé
kell tartani.
POWER (Be- és kikapcsoló gomb) A
monitor be- és kikapcsolása.
MONITOR ON A monitor bekapcsolása.
MONITOR OFF A monitor kikapcsolása.
ENERGY SAVING( ) A kép fényerejének beállítása az
energiafogyasztás csökkentése érdekében.
INPUT A bemeneti üzemmód kiválasztása.
3D 3D-s videók megtekintésére szolgál. (Ez a típus nem támogatja ezt.)
1/a/A V
áltás a szám- és betűgombok között. (Típustól függően ez a
funkció lehet, hogy nem támogatott.)
Szám- és betűgombok A
beállítástól függően számokat vagy
betűket ír be. (Típustól függően ez a funkció
lehet, hogy nem támogatott.)
CLEAR Törli a beírt számot vagy betűt. (Típustól függően ez a funkció
lehet, hogy nem támogatott.)
Hangerőnövelés/-csökkentés gomb A hangerő beállítása..
ARC A Képarány mód kiválasztása
AUTO A
kép helyzetének automatikus beállítása és a kép
remegésének minimálisra csökkentése (csak RGB bemenet
esetén érhető el). (Típustól függően ez a funkció lehet, hogy
nem támogatott.)
MUTE Az összes hang elnémítása.
BRIGHTNESS A kijelző fényerejének beállítása. Ez a modell nem
támogatja a PAGE funkciót. (Típustól függően ez a
funkció lehet, hogy nem támogatott.)
MAGYAR
TÁVIRÁNYÍTÓ
20
MAGYAR
PSM Képüzemmód kiválasztása.
HOME Aktiválja az Indítót.
W.BAL Belépés a Fehéregyensúly menübe.
SETTINGS A főmenük megnyitása vagy a bevitt adatok mentése, és
kilépés a menükből.
S.MENU S uperSign menü gombja (Típustól függően ez a funkció
lehet, hogy nem támogatott.)
Navigációs gombok Görgetés a menük és az opciók között.
OK Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok
jóváhagyása.
BACK Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést
visszalépjen az interaktív felhasználói funkcióban.
Zárjon be minden OSD feladatot és alkalmazást.
L ehetővé teszi a különféle multimédia eszközök
vezérlését; a lejátszás pedig a távirányító SimpLink
menüjének használatával kényelmes és egyszerű.
(Típustól függően ez a funkció lehet, hogy nem
támogatott.)
TILE A Mozaik üzemmód kiválasztása..
PICTURE ID ON/OFF Ha a Picture ID (Képazonosító) száma egyezik a
Set ID (Készülékazonosító) számmal, bármelyik
kívánt monitor vezérelhető a többkijelzős
formátumban.
USB menü vezérlőgombjai A médialejátszás vezérlése.
21
A monitorhoz különböző külső eszközöket csatlakoztathat. Változtassa meg a bemeneti módot, és válassza ki a
csatlakoztatni kívánt külső eszközt.
A külső eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalók az adott eszközhöz mellékelt útmutatóban
találhatók.
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
Nincs mindegyik kábel mellékelve.
A monitor támogatja a Plug & Play* funkciót.
* Plug & Play: olyan funkció, amely lehetővé teszi, hogy egy számítógép felismerje a felhasználó által
csatlakoztatott eszközöket anélkül, hogy az eszközt konfigurálni kellene, illetve a bekapcsoláskor a
felhasználónak azt kezelnie kellene.
Külső eszköz csatlakoztatása
Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVD- vagy videomagnót, majd válassza ki a megfelelő bemeneti módot.
Nincs mindegyik kábel mellékelve. A legjobb kép- és hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI kábel
használatával javasolt csatlakoztatni.
MEGJEGYZÉS
•• A legjobb képminőség érdekében a monitort HDMI csatlakozással javasolt használni.
•• A termék műszaki adatainak megfelelő ferritmagos, árnyékolt interfészkábelt használjon, például 15 tűs
D-sub kábelt vagy DVI-D/HDMI kábelt.
•• A monitor hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem
rendellenes.
•• Néha piros, zöld vagy kék pöttyök jelenhetnek meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
•• High Speed HDMI®/TM kábelt használjon.
•• HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
•• Ajánlott HDMI-kábel típusok
- High-Speed HDMI®/TM-kábel
- High-Speed with Ethernet HDMI®/TM-kábel
•• Ha a hang nem hallható HDMI-módban, ellenőrizze a beállításokat a számítógépen. Egyes számítógépek
esetében manuálisan kell átállítani az alapértelmezett hangkimenetet HDMI-re.
•• A HDMI-PC mód használatához PC üzemmódba kell állítania a számítógépet/DTV-t.
•• HDMI-PC módban kompatibilitási problémák léphetnek fel.
•• Ellenőrizze, hogy lecsatlakoztatta-e a tápkábelt.
•• Ha játékeszközt csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz saját kábelét.
•• Ajánlott az opcionális tartozékként elérhető hangszóró használata.
•• A High Speed HDMI®/TM kábelek akár 1080p felbontású HD jel átvitelére is képesek.
FIGYELEM
•• Csatlakoztassa a bemeneti jelkábelt, és rögzítse azt a csavarok meghúzásával.
•• Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
•• Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha
lehetséges, alkalmazzon képernyővédőt.
•• A monitor közelében lévő vezeték nélküli kommunikációs eszköz hatással lehet a képre.
MAGYAR
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
22
MAGYAR
A bemeneti lista használata
•• RGB -> HDMI -> DVI-D -> DISPLAYPORT -> OPS
23
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
Nem jelenik meg kép
Probléma
Csatlakoztatva van a készülék
tápkábele?
Megjelenik az „Out of range”
(Tartományon kívül) üzenet?
egjelenik a „Check signal cable"
M
(Ellenőrizze a jelkábelt) üzenet?
Megoldás
yyEllenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az
aljzathoz.
yyA számítógép videokártyájából érkező jel vízszintes
vagy függőleges frekvenciája a készülék megfelelő
frekvenciatartományán kívül esik. Állítsa be a
frekvenciatartományt a jelen útmutató „Műszaki adatok” című
része szerint.
* Maximális felbontás: 1920 x 1080 (60 Hz)
yyA számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelően
csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt.
yyA bemeneti jelforrás ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányító
INPUT gombját.
A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.
Probléma
Telepítette az illesztőprogramot?
Megoldás
yyA videokártya használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze,
hogy az eszköz támogatja-e a Plug&Play funkciót.
A képernyőn látható kép megjelenése a normálistól eltérő.
Probléma
Megoldás
Nem megfelelő a képernyő pozíciója?
yyEllenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a videokártya
felbontását és frekvenciáját. Ha a frekvencia a tartományon kívül
esik, állítsa be a számítógépen az ajánlott felbontást a Control
Panel (Vezérlőpult) – Display (Megjelenítés) – Setting (Beállítás)
menüben.
yyA megfelelő bemeneti jel nincs csatlakoztatva a jelporthoz. Olyan
jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti
jelének.
A képernyő megjelenítése nem
megfelelő.
Képbeégés a készüléken.
Probléma
Képbeégés jelenik meg a készülék
kikapcsolása után.
Megoldás
yyHa hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő,
előfordulhat, hogy a képpontok károsodnak. Használja a
képernyőkímélő funkciót.
yyHa egy erős kontrasztú (fekete és fehér vagy szürke) kép után
egy sötét kép jelenik meg a képernyőn, a kép beéghet. Ez az LCD
képernyő esetén normális jelenség.
24
MAGYAR
Nincs hang.
Probléma
Nincs hang?
A hang túl elmosódott.
A hang túl halk.
Megoldás
yyEllenőrizze, hogy az audiokábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
yyÁllítsa be a hangerőt.
yyEllenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
yyVálassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
yyÁllítsa be a hangerőt.
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
A képernyő színfelbontása gyenge
(16 szín).
képernyő színei nem stabilak, vagy
A
csak egyetlen szín látható.
Fekete pontok jelennek meg a
képernyőn?
Megoldás
yyÁllítsa a színek számát 24 bitnél (true color) nagyobb értékre. A
Windows rendszeren válassza ki a Control Panel (Vezérlőpult)
- Display (Megjelenítés) - Settings (Beállítások) - Color Table
(Színtábla) menüt.
yyEllenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra
a számítógép videokártyáját.
yyElőfordulhat, hogy számos képpont (piros, zöld, fehér vagy
fekete színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel
jellemző tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő
rendellenes működését.
Rendellenes működés.
Probléma
Az áramellátás hirtelen kikapcsol.
Megoldás
yyBe van állítva a Timers (Időzítő)?
yyEllenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás megszakad.
25
•• Állandóan változó képek használatakor nem fordul elő képbeégés, viszont előfordulhat, ha hosszabb ideig
alkalmaz egy rögzített képet. A rögzített képek használata során előforduló képbeégés valószínűségét az
alábbi utasítások betartásával tudja csökkenteni. Javasoljuk, hogy 12 óránként legalább egyszer változtassa
meg a képernyőt. Az ennél gyakoribb változtatás tovább növeli a megelőzés hatékonyságát.
Ajánlott üzemeltetési feltételek
1 A háttér és a betűszínek megváltoztatását
2 A képek megváltoztatását azonos képváltási
azonos képváltási sebességgel végezze.
ID: UPM 123
PW: ****
sebességgel végezze.
ID: UPM 123
PW: ****
Színváltáskor a kiegészítő színek használata
segíthet megelőzni az állóképek beégését.
Győződjön meg róla, hogy a képváltás előtti betűk
és képek a képváltást követően ne változtassák
meg a helyüket.
Mi az a képbeégés?
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
ITO or MoTi Pixel Layer
I D : UPM123
PW : ******
I D : UPM123
PW : ******
CF
Ha egy LCD panel hosszabb ideig statikus képeket
jelenít meg, feszültségkülönbség keletkezhet a
folyadékkristályokat működtető elektródák között.
Amennyiben feszültségkülönbség keletkezik az
elektródák között, a folyadékkristályok továbbra
is az előzetesen felvett irányba maradnak
rendeződve. A folyamat alatt a képernyőn egy
előzőleg megjelenített kép lesz látható. A jelenség
„képbeégésként” ismert.
MAGYAR
FIGYELEM
26
MAGYAR
A TERMÉK JELLEMZŐI
Az alábbi termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül
megváltozhatnak.
LCD-képernyő
Képernyő típusa
Thin Film Transistor (TFT)
Videojel
Maximális felbontás
1920 x 1080 @ 60 Hz
Ajánlott felbontás
- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
videokártya-típusokon nem támogatott.
1920 x 1080 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
videokártya-típusokon nem támogatott.
RGB : 30 kHz és 83 kHz között
Függőleges frekvencia
HDMI/ DVI-D/ DisplayPort : 30 kHz és 83 kHz között
RGB : 56 Hz és 75 Hz között
Szinkronizálás
HDMI/ DVI-D/ DisplayPort : 56 Hz és 60 Hz között
Separate Sync, Digital
Folyadékkristályos (LCD) képernyő
Bemeneti/kimeneti portok
Beépített akkumulátor
Környezeti feltételek Üzemi hőmérséklet
**SM5B/**SM3B SD, USB, LAN, RGB IN, DP In/Out, DVI-D
IN, OPS, Speaker OUT, IR & Light sensor,
Pixel Sensor, HDMI, RS-232C In/Out,
Audio In/Out
**SM5KB
SD, USB, LAN, RGB IN, DP In/Out, DVI-D
IN, OPS, IR & Light sensor, Pixel Sensor,
HDMI, RS-232C In/Out, Audio In/Out
Van
0 °C és 40 °C között
Üzemi páratartalom
Tárolási hőmérséklet
10 % és 80 % között
-20 °C és 60 °C között
Tárolási páratartalom
5 % és 95 % között
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
Audio/AUDIO
RMS hangkimenet
10 W + 10 W (J + B)
Bemeneti érzékenység
0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája
6Ω
A „ ” a váltakozó áramot (AC), a „ ” pedig az egyenáramot (DC) jelzi.
27
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
0,36375 mm (V) x 0,36375 mm (F)
Bekapcsolt mód : 60 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,2 kg
729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6 kg
729,4 mm x 428,9 mm x 95,7 mm / 5,7 kg
729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,5 kg
32SM5KB
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A
Energiafogyasztás
0,36375 mm (V) x 0,36375 mm (F)
Bekapcsolt mód : 60 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Képernyő
729,4 mm x 428,9 mm x 55,5 mm / 5,4 kg
Magasság x MélyKépernyő + Állvány 729,4 mm x 481 mm x 154,2 mm / 6,2 kg
ség) / Tömeg
MAGYAR
32SM5B
28
MAGYAR
43SM5B
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,9 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
0,4902 mm (V) x 0,4902 mm (F)
Bekapcsolt mód : 75 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,8 kg
969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,3 kg
969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,3 kg
969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,8 kg
43SM5KB
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,9 A
Energiafogyasztás
0,4902 mm (V) x 0,4902 mm (F)
Bekapcsolt mód : 75 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Képernyő
969,6 mm x 563,9 mm x 54,0 mm / 10 kg
Magasság x MélyKépernyő + Állvány 969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,5 kg
ség) / Tömeg
43SM3B
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 0,9 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
0,4902 mm (V) x 0,4902 mm (F)
Bekapcsolt mód : 60 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
969,6 mm x 563,9 mm x 38,6 mm / 9,8 kg
969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,3 kg
969,6 mm x 563,9 mm x 67,9 mm / 10,3 kg
969,6 mm x 622,2 mm x 193 mm / 12,8 kg
29
49SM5B
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
0,55926 mm (V) X 0,55926 mm (F)
Bekapcsolt mód : 85 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
1102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 14,1 kg
1102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,4 kg
1102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,6 kg
1102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,9 kg
49SM5KB
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
Energiafogyasztás
0,55926 mm (V) X 0,55926 mm (F)
Bekapcsolt mód : 85 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Képernyő
1102,2 mm x 638,5 mm x 54,0 mm / 14,3 kg
Magasság x MélyKépernyő + Állvány 1102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,6 kg
ség) / Tömeg
49SM3B
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,0 A
Energiafogyasztás
0,55926 mm (V) X 0,55926 mm (F)
Bekapcsolt mód : 70 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
1102,2 mm x 638,5 mm x 38,6 mm / 14,1 kg
1102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,4 kg
1102,2 mm x 638,5 mm x 67,9 mm / 14,6 kg
1102,2 mm x 696,8 mm x 219,6 mm / 17,9 kg
MAGYAR
LCD-panel
30
MAGYAR
55SM5B
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
0,630 mm (V) X 0,630 mm (F)
Bekapcsolt mód : 100 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
1238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,3 kg
1238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,6 kg
1238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,8 kg
1238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 21,1 kg
55SM5KB
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
Energiafogyasztás
0,630 mm (V) X 0,630 mm (F)
Bekapcsolt mód : 100 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Képernyő
1238 mm x 714,9 mm x 54,0 mm / 17,5 kg
Magasság x MélyKépernyő + Állvány 1238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,8 kg
ség) / Tömeg
55SM3B
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,1 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
0,630 mm (V) X 0,630 mm (F)
Bekapcsolt mód : 85 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
1238 mm x 714,9 mm x 38,6 mm / 17,3 kg
1238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 20,6 kg
1238 mm x 714,9 mm x 67,9 mm / 17,8 kg
1238 mm x 773,4 mm x 219,6 mm / 21,1 kg
31
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A
Energiafogyasztás
Méretek (Szélesség x Képernyő
Magasság x MélyKépernyő + Állvány
ség) / Tömeg
Képernyő +
Hangszóró +
Képernyő +
Hangszóró +
Állvány
MAGYAR
65SM5B
0,744 mm (V) X 0,744 mm (F)
Bekapcsolt mód : 120 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
1456,9 mm x 838 mm x 41,1 mm / 27,7 kg
1456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 32,9 kg
1456,9 mm x 838 mm x 70,4 mm / 28,2 kg
1456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,4 kg
65SM5KB
LCD-panel
Képpont távolság
Tápellátás
Névleges feszültség AC 100-240 V~ 50/60 Hz 1,4 A
Energiafogyasztás
0,744 mm (V) X 0,744 mm (F)
Bekapcsolt mód : 120 W (tip.)
Alvó mód (RGB, DVI-D, HDMI) : ≤ 1,0 W
Alvó mód (DISPLAYPORT) : ≤ 0,5 W (csak készülék)
Kikapcsolt mód : ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x Képernyő
1456,9 mm x 838 mm x 56,5 mm / 27,9 kg
Magasság x MélyKépernyő + Állvány 1456,9 mm x 898,1 mm x 293,7 mm / 33,1 kg
ség) / Tömeg
Vezeték nélküli modul (LGSBW41) specifikációi
Vezeték nélküli LAN
Normál
IEEE 802.11a/b/g/n
Bluetooth
Normál
Bluetooth 4.0 verzió
Frekvenciatartomány
2400 - 2483,5 MHz
Frekvenciatartomány
5150 - 5250 MHz
2400 - 2483,5 MHz
5725 - 5850 MHz(Az Európai Unión
kívüli országokra vonatkozóan)
*Mivel az ország által használt sáv csatorna eltérő lehet, a felhasználó nem változtathatja meg és nem
állíthatja be a működési frekvenciát, a készülék pedig a regionális frekvenciatáblázathoz van beállítva.
*A készülék használata közben ügyeljen rá, hogy Ön és a készülék között legalább 20 cm távolság legyen.
Kérjük, vegye ezt figyelembe a felhasználói környezet ellenőrzésekor.
0197
32
MAGYAR
RGB (PC) támogatott mód
HDMI / DISPLAYPORT / OPS (DTV) támogatott
mód
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
720 x 400
31,468
70,8
640 x 480
31,469
59,94
Felbontás
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60,0
1280 x 720
44,772
59,855
1280 x 960
60
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
1920 x 1080
65,29
67,5
59,954
60
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
480/60p
31,5
60
576/50p
31,25
50
720/50p
37,5
50
720/60p
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
1080/50p
56,25
50
1080/60p
67,5
60
HDMI / DVI-D / DISPLAYPORT / OPS (PC)
támogatott mód
Felbontás
Vízszintes
frekvencia
(kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60
1280 x 720
44,772
59,855
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,29
59,954
1920 x 1080
67,5
60
MEGJEGYZÉS
•• PC-s felbontások RGB / HDMI / DVI-D
/ DISPLAYPORT bemeneti módokban:
640 x 480/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz,
1920 x 1080/60 Hz; 480p, 720p és 1080p DTV.
•• Függőleges frekvencia: A készülék kijelzője úgy
működik, hogy a képernyőn megjelenő kép
másodpercenként több tucatszor megváltozik,
úgy, ahogyan egy fénycső vibrál.
A függőleges frekvencia vagy képfrissítési
sebesség a másodpercenkénti képváltások
száma. A mértékegysége Hz.
•• Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervallum
az egy vízszintes sor megjelenítéséhez
szükséges idő. Ha az 1-et elosztjuk a vízszintes
intervallummal, a másodpercenként
megjelenített vízszintes sorok száma táblázatba
foglalható vízszintes frekvenciaként. A
mértékegysége kHz.
ENERGY STAR® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A., Inc. has
determined that this product meets the ENERGY
STAR® guidelines for energy efficiency. Refer to
ENERGY STAR.gov for more information on the
ENERGY STAR® program.
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el
a biztonsági óvintézkedéseket.
A KÉSZÜLÉK típusszáma és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátlapján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben
esetleg javításra lenne szükség.
MODELL
SOROZATSZÁM
MEGJEGYZÉS
•• A 65SE3B és a 65SE3KB nem rendelkeznek az
EPA ENERGY STAR tanúsítványával.
FIGYELMEZTETÉS - Ez egy A osztályú
készülék. Háztartási környezetben a készülék
rádiófrekvenciás interferenciát okozhat, melynek
előfordulásakor a felhasználónak megfelelő
intézkedéseket kell végrehajtania.
A készülék be- vagy kikapcsolása alatt
átmenetileg hallható zaj nem rendellenesség.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising