LG | 55VH7E-A | User guide | LG 49VM5E-A Mode d'emploi

LG 49VM5E-A Mode d'emploi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LG digitális tartalomszolgáltatás
(SIGNAGE MONITOR)
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót,
és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.
49VH7E
49VM5E
55VH7E
55VM5E
www.lg.com
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...3
-- A termék üzembe helyezésével kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................3
-- Óvintézkedések az AC Adapterrel és az
árammal kapcsolatban....................................................5
-- A készülék szállításával kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................7
-- A készülék használatával kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................8
-- Felszerelés falra..................................................................9
LICENCEK.................................... 10
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS.............................. 11
-- Opcionális tartozékok..................................................12
-- A készülék részei és gombjai....................................13
-- Telepítés álló tájolásban..............................................14
-- Távolítsa el a konzolokat felszerelés előtt........14
-- Tárolási módszer a panel védelme
érdekében...........................................................................15
-- Felszerelés falra...............................................................16
-- Infravörös vevőegység.................................................17
-- Képernyők mozaikos elrendezése..........................17
TÁVIRÁNYÍTÓ.............................. 20
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA................... 22
-- Csatlakoztatás személyi számítógéphez...........22
-- Külső eszköz csatlakoztatása..................................22
-- A bemeneti lista használata.....................................23
-- Több monitor csatlakoztatása.................................24
HIBAELHÁRÍTÁS.......................... 26
A TERMÉK JELLEMZŐI................ 29
3
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.
VIGYÁZAT
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása komoly sérülést, illetve súlyos vagy akár halálos
balesetet is okozhat.
FIGYELEM
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása könnyebb személyi sérülést, illetve a termék
károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT
•• Ez a termék nem telepíthető kültéren. A terméket csak beltéren használja, úgy, ahogy azt a szerelő beszerelte.
A termék üzembe helyezésével kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
•• A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól, például az elektromos fűtőtestektől.
-- Ellenkező esetben áramütés, tűz, hibás működés vagy deformálódás következhet be.
•• A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
-- Lenyelve a nedvszívó anyag személyi sérülést okozhat. Az anyagot véletlenül lenyelő személyt meg kell hánytatni, és
a legközelebbi kórházba kell szállítani. A műanyag csomagolóanyag fulladást is okozhat. Tartsa gyermekektől távol.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne üljön rá.
-- A felboruló vagy leeső készülék sérülést okozhat. Különösen ügyeljen a gyermekekre!
•• Ne hagyja a táp- és a jelkábelt az útban.
-- Az arra járók megbotolhatnak a kábelben, ami áramütést, tüzet, sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
•• A készüléket száraz, tiszta helyen helyezze el.
-- A por és a nedvesség áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
•• Amennyiben füstöt vagy egyéb szagot észlel, illetve furcsa zajt hall, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a
szervizközponthoz.
-- Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be.
MAGYAR
VIGYÁZAT - Ez a berendezés a CISPR 32 A osztályának felel meg. Lakókörnyezetben a berendezés rádiófrekvenciás
interferenciát okozhat.
4
MAGYAR
•• Ha a készüléket leejtette, vagy a készülékház összetört, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápcsatlakozót.
-- Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be. Forduljon a
szervizközponthoz.
•• Ügyeljen rá, hogy a termékre ne essen rá és ne ütődjön neki semmi. Ne dobjon játékokat vagy egyéb tárgyakat a
termék képernyőjére.
-- Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő meghibásodását okozhatja.
•• Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le külső eszközzel való csatlakoztatáskor.
-- Ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
•• Játékeszközzel való csatlakoztatáskor tartson megfelelő távolságot a készüléktől (a képernyő átlóméretének
négyszeresét).
-- Ha a készülék a rövid kábel miatt leesik, ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
•• Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt, és képtorzulás kialakulását
eredményezheti. Ha a készüléket hosszú ideig szeretné használni, kapcsoljon be képernyővédőt a számítógépen
vagy használja a készülék képbeégés-megelőző funkcióját, illetve amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a
tápellátást. A termék jótállása nem terjed ki a képtorzulásra és az ebből adódó problémákra.
•• Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy olajpárának lehet kitéve.
-- Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.
FIGYELEM
•• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílása nincs-e eltakarva. A készüléket olyan helyre állítsa, ahol elegendő szabad
hely (a faltól legalább 100 mm) áll rendelkezésre.
-- Ha a készüléket túl közel helyezi a falhoz, a belső hőképződés miatt a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
•• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílását terítővel vagy függönnyel.
-- Ellenkező esetben a belső túlmelegedés következtében a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
•• A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze, ahonnan nem eshet le.
-- A készülék leesése személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
•• A készüléket elektromágneses interferenciától mentes helyen helyezze üzembe.
•• Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
•• Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol nem biztosítottak az ajánlott körülmények, jelentősen romolhat a
képminőség, meghibásodhat a készülék, illetve csökkenhet annak élettartama. Kérjük, felszerelés előtt kérje ki az
LG vagy képzett szakember véleményét. Ez a figyelmeztetés olyan helyekre vonatkozik, ahol nagy mennyiségben
fordul elő finompor vagy olajpára, vegyszereket használnak, a hőmérséklet nagyon magas vagy alacsony, nagyon
magas a páratartalom, vagy ahol a készülék hosszú időn keresztül marad bekapcsolva (például repülőtéren vagy
vasútállomáson). Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenítését okozza.
•• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra, faliszekrénybe) vagy kültérre, sem
szőnyegre vagy párnára.
•• Továbbá ne helyezze a készüléket hőforrás, például világítóberendezés közelébe.
5
VIGYÁZAT
•• Ha víz vagy idegen anyag kerül a termékbe (TV, monitor, tápkábel, vagy AC adapter), húzza ki a tápkábelt, és
haladéktalanul értesítse a szervizközpontot.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodása áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.
•• Ne érintse meg a tápkábelt vagy az AC adaptert nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak,
használat előtt törölje le és szárítsa meg őket.
-- Ellenkező esetben ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Győződjön meg róla, hogy a tápkábel teljes mértékben be van dugva az AC adapterbe.
-- A laza csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Kizárólag az LG Electronics, Inc. által biztosított vagy jóváhagyott tápkábelt és AC adaptert használjon.
-- A nem jóváhagyott termékek használata tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápkábelt kihúzáskor mindig a dugónál fogja meg. Ne hajlítsa meg a tápkábelt túl nagy erővel.
-- Ellenkező esetben a tápkábel károsodhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
•• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön nehéz tárgy (elektromos készülékek, ruházat stb.) a tápkábelre vagy az AC adapterre.
Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a tápkábelben vagy AC adapterben éles tárgyakkal.
-- A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a tápkábelt vagy az AC adaptert.
-- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést vagy egyéb sérülést szenvedhet.
•• Kizárólag a névleges feszültséget használja.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy halálos áramütést szenvedhet.
•• Vihar és villámlás esetén soha ne érintse meg a táp- és a jelkábelt, mivel ez rendkívül veszélyes lehet.
-- Ez áramütést okozhat.
•• Ne csatlakoztasson több hosszabbítókábelt, elektromos készüléket vagy elektromos fűtőtestet egyetlen aljzathoz.
Használjon kizárólag a számítógéphez készített, megfelelő földeléssel ellátott csatlakozót.
-- A túlmelegedés következtében tűz üthet ki.
•• Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra,
illetve portalanítsa.
-- Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.
MAGYAR
Óvintézkedések az AC Adapterrel és az árammal kapcsolatban
6
MAGYAR
•• Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a készülékből.
-- A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés meghibásodása miatt pedig áramszivárgás, áramütés vagy tűz
következhet be.
•• A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz.
-- A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.
•• Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad
végébe. Ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
-- Halálos áramütést szenvedhet!
•• A készülék csatlakozója szolgál az eszköz leválasztására.
•• A készülék közel helyezkedjen el ahhoz a fali aljzathoz, amelyhez csatlakozik, és az aljzat legyen könnyen
hozzáférhető.
•• Ha a készülék csatlakoztatva van az AC hálózati fali aljzathoz, akkor kikapcsolás után sem csatlakozik le az AC
áramforrásról.
FIGYELEM
•• Tartsa távol az aljzatot, az AC adaptert és a tápcsatlakozó tűit portól stb.
-- Ez tüzet okozhat.
•• Ne húzza ki a tápkábelt a készülék használata közben.
-- Az áramlökés károsíthatja a készüléket.
•• Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja. Ha tartozék kábel hiánya miatt más tápkábelt használ, ellenőrizze,
hogy az megfelel-e az érvényben lévő nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon sérült, csere céljából
forduljon a gyártóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.
•• Ne helyezze át saját belátása szerint a terméket.
-- Ezzel eldeformálódhat az állvány, megsérülhet a panel és a termék más részei is károsodhatnak.
-- Ha át szeretné helyezni a terméket, vegye fel a kapcsolatot szakemberrel.
7
VIGYÁZAT
•• Minden esetben kapcsolja ki a készüléket.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• A készülék szállítása előtt húzza ki az összes kábelt.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• A készüléket előlappal előrefelé, mindkét kezével tartva szállítsa. Ha elejti a terméket, a sérült termék áramütést vagy
tüzet okozhat. A javítással kapcsolatban forduljon hivatalos márkaszervizhez.
•• Ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva.
Nagyobb készülékek szállításához két vagy több személyre lehet szükség. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást
a készülék előlapjára.
FIGYELEM
•• Ügyeljen arra, hogy a készüléket szállítás közben ne érje ütés.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• Őrizze meg a készülék csomagolását. Használja ezt a későbbi szállításnál.
MAGYAR
A készülék szállításával kapcsolatos óvintézkedések
8
MAGYAR
A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
•• Ne szerelje szét, ne javítsa meg és ne alakítsa át saját belátása szerint a készüléket.
-- Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
-- Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal végeztessen.
•• Ha a monitort hosszú ideig nem használják, húzza ki a konnektorból.
•• Óvja a készüléket a víztől.
-- Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
•• A képernyő előlapját és oldalait ne üsse és ne karcolja meg fémtárgyakkal.
-- Ellenkező esetben a képernyő károsodhat.
•• Kerülje a magas hőmérsékletet és párát.
FIGYELEM
•• Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében.
-- A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és tűzveszélyt okozhat.
•• A termék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolódás elkerülése érdekében puha kendővel törölje át.
Tisztításkor ne használjon nedves ruhát, illetve ne permetezzen közvetlenül vizet vagy egyéb folyadékot a termékre.
Ez áramütést okozhat. (Ne használjon vegyi anyagokat, például benzint, festékhígítókat vagy alkoholt.)
•• Látásának megóvása érdekében rendszeresen tartson pihenőidőt.
•• A készüléket mindig tartsa tisztán.
•• A készüléket megerőltetés nélküli kényelmes és természetes helyzetben használja.
•• Ha a készüléket hosszabb ideig használja, iktasson be rendszeres szüneteket.
•• A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.
•• Tartson megfelelő távolságot a készüléktől.
-- Romolhat a látása, ha túl közelről nézi a készüléket.
•• Állítsa be a megfelelő felbontást és a pontos időt a használati útmutató alapján.
-- Romolhat a látása.
•• A készülékhez csak jóváhagyott tisztítószert használjon. (Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt.)
-- Ellenkező esetben a készülék deformálódhat.
•• A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli
tárgyakat, például vázákat, csészéket, stb.
•• Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek. Nyitott kandallótól, és elektromos fűtőtestektől.
•• NE tegyen nem újratölthető elemeket a töltés alatt álló készülékbe.
•• A fejhallgatók (fülhallgatók) hosszú időn keresztül történő, illetve túl hangos használata halláskárosodáshoz vezethet.
9
VÍZ
VEGYI
•• A monitor közelében ne használjon magasfeszültséggel üzemelő készüléket. (Pl.elektromos szúnyogriasztó.)
-- A monitor meghibásodhat az elektromos kisüléstől.
Felszerelés falra
•• A készüléket ne szerelje fel önállóan. Kérje a gyártó által megnevezett műszaki szakember segítségét.
MAGYAR
•• Az elülső keret tisztításához használjon vízzel 2–4 alkalommal bepermetezett puha kendőt; a törlést mindig
ugyanabba az irányba végezze. A túl sok nedvesség elszíneződést okozhat.
10
MAGYAR
LICENCEK
A különböző készülékek más-más licenceket támogatnak. A licencekkel kapcsolatos további információkért látogasson
el a www.lg.com weboldalra.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing
Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, és dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva.
A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttese, a DTS 2.0 Channel, a DTS 2.0+Digital Out, a DTS-HD
és a DTS Virtual:X bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
11
FIGYELEM
•• A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
•• A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
•• A tápkábelt először a készülékhez csatlakoztassa, majd ez után csatlakoztassa fali aljzathoz. Áramütés érheti, ha
először fali aljzathoz csatlakoztatja a tápkábelt – valamint ezzel a terméket is károsíthatja.
•• A garancia nem terjed ki a túlságosan poros környezetben történő használat okozta károkra.
MEGJEGYZÉS
•• A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
•• A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban –
minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
•• SuperSign szoftver és kézikönyv
-- Letöltés az LG Electronics weboldaláról.
-- Látogasson el az LG Electronics http://partner.lge.com címen található weboldalára, és töltse le a modelljéhez
tartozó legújabb szoftvert.
MAGYAR
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
12
MAGYAR
Opcionális tartozékok
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak,
és új tartozékok jelenhetnek meg. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak
tartozékaitól.
OPS készlet
KT-OPSA
Csavarok
(3,0 mm átmérő ×
8,0 mm hosszúság)
Csavarok
(3,0 mm átmérő ×
8,0 mm hosszúság)
Csatlakoztató kábel
Kártya (Egyszerű telepítési
útmutató)
Tápkábel
MEGJEGYZÉS
•• Az opcionális tartozékok csak bizonyos típusok esetében elérhetők. Ha szükséges, gondoskodjon külön
beszerzésükről.
•• További tartozékokat a helyi kereskedésben szerezhet be.
•• Mielőtt csatlakoztatja az OPS készletet vagy médialejátszót, csatlakoztassa a kábelt a porthoz.
13
Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.
Gombok
••
••
••
••
••
••
: A bemeneti forrás módosítása.
: A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.
: Le- és felfelé történő állítás.
: Mozgatás balra és jobbra.
:K
ijelzi az aktuális jelet és üzemmódot.
: A tápellátás be- és kikapcsolása.
MAGYAR
A készülék részei és gombjai
14
MAGYAR
Telepítés álló tájolásban
Amikor álló elrendezésben szereli fel a monitort, forgassa el azt 90 fokkal az óramutató járásával megegyezően (a
képernyővel szembe fordulva).
Távolítsa el a konzolokat felszerelés előtt
A termék felszerelése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a védőburkolat minden csúcsról el van távolítva.
MEGJEGYZÉS
•• A leszerelt védőburkolatot őrizze meg arra az esetre, ha később át szeretné helyezni a terméket.
15
Helytelen módszer
MAGYAR
Tárolási módszer a panel
védelme érdekében
Helyes módszer
Panel
Panel
Ha a terméket a kávára állítja, akkor a panel alsó
része megsérülhet.
Ha a készüléket álló helyzetbe kell állítani, akkor
fogja meg a két szélét, majd óvatosan döntse hátra.
Ügyeljen rá, hogy a panel ne érjen hozzá a padlóhoz.
Panel
Panel
Párna
Ha a készüléket le szeretné fektetni, akkor helyezzen
egy párnát a padlóra. És erre helyezze a készüléket,
panellel lefelé.
Panel
Ha éppen nem áll párna rendelkezésre, helyezze
a készüléket panellel felfelé vagy lefelé egy tiszta
padlófelületre. Ebben az esetben ügyeljen, hogy
semmilyen tárgy ne essen rá a panelre.
Ha a terméket a panel szélére állítja, akkor a panel
széle megsérülhet.
16
MAGYAR
Felszerelés falra
A monitor falra szerelésénél (opcionális lehetőség) a tartozékként mellékelt VESA csavarokat használja a készülék
rögzítéséhez. A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a monitort legalább 200 mm távolságra szerelje fel a
faltól, és minden oldalon hagyjon legalább 100 mm szabad helyet. A VESA-szabványnak megfelelő fali rögzítőlapot és
csavarokat használjon.
100 mm
200 mm
100 mm
100 mm
100 mm
FIGYELEM
•• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében válassza le a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy szereli.
•• Ha a monitort a mennyezetre vagy ferde falra szereli, az leeshet, és személyi sérülést okozhat. Használja a mellékelt
fali konzolt és csavarokat, és kérjen tanácsot a forgalmazótól vagy egy szakképzett szerelőcégtől.
•• Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal megsértheti a monitort, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné
válhat.
•• Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali konzolokat használjon. A garancia nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
•• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra vagy faliszekrénybe), sem szőnyegre
vagy párnára. Ha a készüléket csak falra tudja rögzíteni, a felszerelés előtt győződjön meg róla, hogy megfelelő-e a
szellőzés.
-- Ha nem így tesz, a készülék belső felmelegedése tüzet okozhat.
•• Az illusztráción egy általános összeszerelési mód látható példaként, amely eltérhet a tényleges termék
összeszerelésétől.
17
Ez lehetővé teszi a távirányító érzékelőjének tetszőleges helyen történő elhelyezését.
Ezt követően a képernyő egy RS-232C kábelen keresztül képes további képernyők vezérlésére is.
Képernyők mozaikos elrendezése
A készülék felszerelése
Példa 2×2-es mozaikos elrendezésre
A VESA fali konzolt rögzítse a csavarokkal, majd szerelje fel a készüléket a fali rögzítőlapra vagy a falra.
(M6 x L14)
[Mértékegység: mm]
400
600
MAGYAR
Infravörös vevőegység
18
Készülékek összekapcsolása
MAGYAR
•• Mielőtt további készülékeket szerel fel, helyezze a védőlapot a tetejére.
1 További készülékek összekapcsolásához a fentivel megegyező módon rögzítse a VESA fali konzolt a csavarokkal.
A 4. készülék csatlakoztatása
a többi készülékhez (2x2-es
mozaikos elrendezés)
2 A mozaikos elrendezésre szolgáló vezetőelemmel állítsa be a készülékek közti távolságot, majd távolítsa el a
védőlapot.
(M4 x L6)
3 Ezzel teljes a 2x2-es mozaikos elrendezés.
A mozaikos elrendezés különböző kombinációkban, pl. 3x3-as is megvalósítható.
19
FIGYELEM
MEGJEGYZÉS
•• Az egyes készülékek súlyát a fali rögzítőlapra vagy a falra kell terhelni VESA fali konzol segítségével (600 x 400).
•• Az egyes készülékek súlyát a fali rögzítőlapra kell terhelni VESA fali konzol segítségével. (Minden készüléket szilárdan
rögzíteni kell a fali rögzítőlaphoz vagy a falhoz.)
•• A készülék felszerelését a mozaikos elrendezésre szolgáló vezetőelem használata nélkül is végezheti, ez nincs
hatással a készülék teljesítményére.
•• A csavarok és a mozaikos elrendezésre szolgáló vezetőelemek más alkatrészekkel együtt a dobozban találhatóak.
MAGYAR
•• Ha nem helyezi fel a védőlapot a tetejére, mielőtt további készülékeket szerel fel, a panel megsérülhet.
20
MAGYAR
TÁVIRÁNYÍTÓ
A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el
az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort. Az elemek behelyezéséhez nyissa ki az elemtartó fedelét,
majd tegye be az elemeket (1,5 V AAA), ügyelve arra, hogy az elemek
és
pólusai a belül elhelyezett címkéknek
megfelelően helyezkedjenek el, majd zárja be az elemtartó fedelét. Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben
kell kivenni. Az ábrákon látható termék eltérhet a tényleges tartozékoktól.
FIGYELEM
•• Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.
•• Ügyeljen rá, hogy a távirányító mindig a monitor infravörös vevőegységére mutasson.
•• Bizonyos típusok esetében a távirányító egyes funkciói nem támogatottak.
(TÁPELLÁTÁS) A monitor be- és kikapcsolása.
A monitor bekapcsolása.
A monitor kikapcsolása.
A kép fényerejének beállítása az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.
(BEMENET) Bemeneti üzemmód kiválasztása.
3D-s videók megtekintésére szolgál.
Váltás a szám- és betűgombok között.
Szám- és betűgombok
A beállítástól függően számokat vagy betűket ír be.
Törli a beírt számot vagy betűt.
Hangerőnövelés/-csökkentés gomb A hangerő beállítása.
A Képarány mód kiválasztása.
A kép helyzetének automatikus beállítása és a kép remegésének minimálisra
csökkentése (csak RGB bemenet esetén érhető el).
(NÉMÍTÁS) Az összes hang elnémítása.
A kijelző fényerejének beállítása.
Ez a modell nem támogatja a PAGE funkciót.
21
Lehetővé teszi a különféle multimédiás eszközök vezérlését és a
multimédiás tartalmak lejátszását a távirányítóval a SimpLink menüből.
A Mozaik üzemmód kiválasztása.
Ha a Képazonosító száma egyezik a Készülékazonosító
számmal, bármelyik kívánt monitor vezérelhető a többkijelzős formátumban.
USB menü vezérlőgombjai A médialejátszás vezérlése.
nem támogatottak.
Funkciógombok A modelltől függően előfordulhat, hogy
MAGYAR
A képüzemmód kiválasztása.
(KEZDŐLAP) Aktiválja az Indítót.
Belépés a Fehéregyensúly menübe.
(BEÁLLÍTÁSOK) A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és
kilépés a menükből.
A SuperSign menü gombja.
Navigációs gombok Görgetés a menük és az opciók között.
Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok jóváhagyása.
(VISSZA) Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést visszalépjen
az interaktív felhasználói funkcióban.
Zárjon be minden OSD feladatot és alkalmazást.
22
MAGYAR
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
A monitorhoz különböző külső eszközöket csatlakoztathat. Változtassa meg a bemeneti módot, és válassza ki a
csatlakoztatni kívánt külső eszközt. A külső eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalók az adott
eszközhöz mellékelt útmutatóban találhatók.
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
Nincs mindegyik kábel mellékelve. A monitor támogatja a Plug and Play* funkciót.
* Plug and Play: ez a funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép bekapcsoláskor felismerje a felhasználó által
csatlakoztatott eszközöket azok konfigurálása, illetve felhasználói beavatkozás nélkül.
Külső eszköz csatlakoztatása
Nincs mindegyik kábel mellékelve. Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVD- vagy videomagnót, majd válassza ki a
megfelelő bemeneti módot.
A legjobb kép- és hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI kábel használatával javasolt csatlakoztatni.
23
MEGJEGYZÉS
FIGYELEM
•• Csatlakoztassa a jelbemeneti jelkábelt, és rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával egyező irányban történő
meghúzásával.
•• Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
•• Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a képernyőn, mert az a kép torzulását eredményezheti. Ha lehetséges,
alkalmazzon képernyővédőt.
•• A monitor közelében lévő vezeték nélküli kommunikációs eszköz hatással lehet a képre.
A bemeneti lista használata
(KEZDŐLAP) →
•• HDMI1 → HDMI2 → OPS/DVI-D → DISPLAYPORT
MAGYAR
•• A legjobb képminőség érdekében a monitort HDMI csatlakozással javasolt használni.
•• A termék műszaki adatainak megfelelő ferritmagos, árnyékolt interfészkábelt használjon, például HDMI kábelt.
•• A monitor hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem rendellenes.
•• Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
•• Használjon HDMI®/TM -kábelt (3 méternél rövidebbet).
•• HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy csatlakozási hiba jelentkezik.
•• Ajánlott HDMI-kábeltípusok
-- Nagy sebességű HDMI®/TM kábel
-- Nagy sebességű HDMI®/TM kábel Ethernettel
•• Ha a hang nem hallható HDMI-módban, ellenőrizze a beállításokat a számítógépen. Egyes számítógépek esetében
manuálisan kell átállítani az alapértelmezett hangkimenetet HDMI-re.
•• A HDMI-PC mód használatához PC üzemmódba kell állítania a számítógépet/DTV-t.
•• HDMI-PC módban kompatibilitási problémák léphetnek fel.
•• Ellenőrizze, hogy lecsatlakoztatta-e a tápkábelt.
•• Ha játékeszközt csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz saját kábelét.
•• A High Speed HDMI®/TM kábelek akár 1080p felbontású HD jel átvitelére is képesek.
•• Külső audioeszköz csatlakoztatásakor használjon erősítővel rendelkező készüléket.
24
MAGYAR
Több monitor csatlakoztatása
Több, egymáshoz csatlakoztatott monitor használatához csatlakoztassa a jelbemeneti kábel (DP-kábel) végét az egyik
monitor DP OUT csatlakozójához, a másikat pedig a másik monitor DP IN csatlakozójához.
DP
DVI-D
DVI-D IN
HDMI 1
HDMI 2
RS-232C
LAN
1. MONITOR
2. MONITOR
3. MONITOR
4. MONITOR
25
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
•• Ha a készüléket és a számítógépet összekötő jelkábel túl hosszú, használjon antennaerősítőt vagy optikai kábelt.
•• A „Daisy Chain” topológia használata a videokimenethez a bemeneti eszköz teljesítményétől függően korlátozott
lehet.
26
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
Nem jelenik meg kép.
Probléma
Teendő
Csatlakoztatva van a készülék tápkábele?
Megjelenik az „Invalid Format”
(Érvénytelen formátum) üzenet?
•• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
•• A számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges
frekvenciája a készülék megfelelő frekvenciatartományán kívül
esik. Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen útmutató „Műszaki
adatok”című része szerint.
•• A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelően
csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt.
•• A bemeneti jel ellenőrzéséhez lépjen be a bemeneti menübe.
Megjelenik a „No Signal” (Nincs jel)
üzenet?
A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.
Probléma
Telepítette az illesztőprogramot?
Teendő
•• A grafikus kártya használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze,
hogy az eszköz támogatja-e a Plug and Play funkciót.
A képernyőn látható kép megjelenése a normálistól eltérő.
Probléma
Nem megfelelő a képernyő pozíciója?
Teendő
•• Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a grafikus kártya felbontását
és frekvenciáját. Ha a frekvencia a tartományon kívülre esik, állítsa be
a számítógépen az ajánlott felbontást a (Vezérlőpult → Megjelenítés
→ Beállítások) menüben. (A beállítások a használt operációs rendszer
függvényében eltérhetnek.)
A képernyő megjelenítése nem megfelelő. •• A megfelelő bemeneti jel nincs csatlakoztatva a jelporthoz. Olyan
jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti jelének.
27
Nincs hang.
Nincs hang?
A hang túl elmosódott.
A hang túl halk.
Teendő
•• Ellenőrizze, hogy az audiokábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
•• Ellenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
•• Válassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
•• Állítsa be a külső eszköz hangerejét.
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
Teendő
A képernyő színfelbontása gyenge (16
szín).
•• Állítsa a színek számát több mint 24 bitre (true color). A Windows
rendszeren válassza ki a (Vezérlőpult → Megjelenítés → Beállítások
→ Színtábla) menüt. (A beállítások a használt operációs rendszer
függvényében eltérhetnek.)
A képernyő színei nem stabilak, vagy csak •• Ellenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra a
egyetlen szín látható.
számítógép videokártyáját.
Fekete pontok jelennek meg a képernyőn? •• Előfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, kék, fehér vagy fekete
színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemző
tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő rendellenes
működését.
Rendellenes működés.
Probléma
Az áramellátás hirtelen kikapcsol.
Teendő
•• Be van állítva a Timers (Időzítő)?
•• Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás megszakad.
MAGYAR
Probléma
28
MAGYAR
FIGYELEM
•• Állandóan változó képek használatakor nem fordul elő képbeégés, viszont előfordulhat, ha hosszabb ideig alkalmaz
egy rögzített képet. A rögzített képek használata során előforduló képbeégés valószínűségét az alábbi utasítások
betartásával tudja csökkenteni. Javasoljuk, hogy 12 óránként legalább egyszer változtassa meg a képernyőt. Az ennél
gyakoribb változtatás tovább növeli a megelőzés hatékonyságát.
Ajánlott üzemeltetési feltételek
1 A háttér és a betűszínek megváltoztatását azonos képváltási sebességgel végezze.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Színváltáskor a kiegészítő színek használata segíthet megelőzni az állóképek beégését.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
ITO vagy MoTi pixelréteg
2 A képek megváltoztatását azonos képváltási sebességgel végezze.
Győződjön meg róla, hogy a képváltás előtti betűk és képek a képváltást követően ne változtassák meg a helyüket.
Mi az a képbeégés?
Ha egy LCD panel hosszabb ideig statikus képeket jelenít meg, feszültségkülönbség keletkezhet a folyadékkristályokat
működtető elektródák között. Amennyiben feszültségkülönbség keletkezik az elektródák között, a folyadékkristályok
továbbra is az előzetesen felvett irányba maradnak rendeződve. A folyamat alatt a képernyőn egy előzőleg
megjelenített kép lesz látható. A jelenség „képbeégésként” ismert.
29
Az alábbi termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A a váltakozó áramot (AC), a
pedig az egyenáramot (DC) jelzi.
LCD képernyő
Képernyő típusa
Videojel
Maximális felbontás
Ajánlott felbontás
Vízszintes frekvencia
Függőleges frekvencia
Szinkronizálás
Bemeneti/Kimeneti
csatlakozók
Beépített akkumulátor
Környezeti feltételek
Vékonyfilm tranzisztor (TFT)
Folyadékkristályos (LCD) képernyő
HDMI 1, 2/ DisplayPort: 3840 x 2160 @ 30 Hz
DVI-D/ OPS: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D/ OPS: 1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
30 kHz és 83 kHz között
DVI-D/ OPS: 56 Hz és 60 Hz között
HDMI 1, 2/ DisplayPort: 30 Hz, 56 Hz – 60 Hz
Önálló szinkr/ Digitális
HDMI IN 1/2, DVI-D IN, DP IN, DP OUT, USB 2.0 IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, LAN IN, LAN
OUT, IR IN, RS-232C IN/OUT, OPS IN
Van
Üzemi hőmérséklet
0 °C és 40 °C között
Üzemi páratartalom
10 % és 80 % között
Tárolási hőmérséklet
-20 °C és 60 °C között
Tárolási páratartalom
5 % és 85 % között
MAGYAR
A TERMÉK JELLEMZŐI
30
49VH7E
MAGYAR
LCD-panel
Tápellátás
Méretek (Szélesség ×
Magasság × Mélység) /
Tömeg
Képponttávolság
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
0,55926 mm (V) X 0,55926 mm (F)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,1 A
Be üzemmód: 150 W (jellemző érték)
Alvó mód (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1075,6 mm × 605,8 mm × 86,2 mm / 17,5 kg
55VH7E
LCD-panel
Tápellátás
Méretek (Szélesség ×
Magasság × Mélység) /
Tömeg
Képponttávolság
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
0,630 mm (V) X 0,630 mm (F)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
Be üzemmód: 220 W (jellemző érték)
Alvó mód (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1211,4 mm × 682,2 mm × 86,5 mm / 18,6 kg
49VM5E
LCD-panel
Tápellátás
Méretek (Szélesség ×
Magasság × Mélység) /
Tömeg
Képponttávolság
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
0,55926 mm (V) X 0,55926 mm (F)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,5 A
Be üzemmód: 120 W (jellemző érték)
Alvó mód (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1075,6 mm × 605,8 mm × 86,2 mm / 17,5 kg
55VM5E
LCD-panel
Tápellátás
Méretek (Szélesség ×
Magasság × Mélység) /
Tömeg
Képponttávolság
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
0,630 mm (V) X 0,630 mm (F)
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
Be üzemmód: 160 W (jellemző érték)
Alvó mód (HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D): ≤ 0,5 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1211,4 mm × 682,2 mm × 86,5 mm / 18,6 kg
31
HDMI 1, 2/ DisplayPort/ DVI-D/ OPS (PC) támogatott mód
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekvencia (Hz)
37,879
60,317
1024 × 768
48,363
60,0
1280 × 720
44,772
59,855
Megjegyzések
1366 × 768
47,712
59,79
1280 × 1024
63,981
60,02
1680 × 1050
65,290
59,954
1920 × 1080
67,5
60
3840 × 2160
67,5
30
HDMI 1/ 2, DisplayPort
Megjegyzések
HDMI 1, 2/ DisplayPort/ OPS (DTV) támogatott mód
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekvencia (Hz)
480/60p
31,469
59,94
576/50p
31,25
50
720/50p
37,5
50
720/60p
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
1080/50p
56,25
50
1080/60p
67,432
59,94
1080/60p
67,5
60
2160/24p
54
24
2160/25p
56,25
25
2160/30p
67,5
30
HDMI 1/ 2, DisplayPort
MAGYAR
Felbontás
800 × 600
32
MEGJEGYZÉS
MAGYAR
•• Miután csatlakoztatta a kábelt a DVI-D, a HDMI vagy a DisplayPort csatlakozóhoz, választhat a PC vagy a DTV
üzemmódok közül. Számítógépes csatlakozás esetén ajánlott a PC üzemmód, egyéb eszközökhöz való csatlakozás
esetén pedig a DTV üzemmód beállítása. A DTV üzemmód a PC üzemmód kivételével mindegyik üzemmódot jelenti.
•• Függőleges frekvencia: A készülék kijelzője úgy működik, hogy a képernyőn megjelenő kép másodpercenként több
tucatszor megváltozik, úgy, ahogyan egy fénycső vibrál. A függőleges frekvencia vagy képfrissítési sebesség a
másodpercenkénti képváltások száma. A mértékegysége Hz.
•• Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervallum az egy vízszintes sor megjelenítéséhez szükséges idő. Ha az 1-et
elosztjuk a vízszintes intervallummal, a másodpercenként megjelenített vízszintes sorok száma táblázatba foglalható
vízszintes frekvenciaként. A mértékegysége kHz.
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági
óvintézkedéseket.
A készülék típusszáma és sorozatszáma a termék hátlapján
és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel őket ide arra az esetre, ha a jövőben esetleg
javításra lenne szükség.
MODELL
GYÁRTÁSI SZÁM
ENERGY STAR® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product
meets the ENERGY STAR® guidelines for
energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the
ENERGY STAR® program.
A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg
hallható zaj nem rendellenesség.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising