LG | 32UD59-B | User guide | LG 32UD59-B Užívateľská príručka

LG 32UD59-B Užívateľská príručka
Használati Útmutató
LED LCD MONITOR
(LED MONITOR*)
*Az LG LED monitorok LED-háttérvilágítású LCD monitorok.
A termék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a biztonságra
vonatkozó információkat.
LED LCD monitor (LED monitor) típuslista
32UD59
32MU59
32UD60
32UK50T
www.lg.com
2
Tartalom
TARTALOM
MAGYAR
HUN
3
LICENC
19
FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK
19
A főmenü aktiválása
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
19
- A fő menüfunkciók
4
A készülék tartozékai
20
Felhasználói beállítások
5
Támogatott illesztőprogramok és szoftverek
20
- Menübeállítások
6
Tartozékok és gombok
6
- A joystick gomb használata
24
HIBAELHÁRÍTÁS
7
Bemeneti csatlakozó
8
A monitor mozgatása és felemelése
9
A monitor összeszerelése
26
MŰSZAKI ADATOK
9
- A talpazat felszerelése
26
32UD59/32MU59/32UD60
10
A monitor összeszerelése
27
32UK50T
10
- A talpazat felszerelése
28
Gyári támogatott üzemmód (Preset Mode, PC)
11
- Kábeltartó használata
28
HDMI
12
- Elhelyezés az asztalon
28
DisplayPort
13
- A talp magasságának beállítása
29
HDMI időzítés (Videó)
14
- A képernyő dőlésszögének beállítása
29
Power LED
15
- A Kensington zár használata
15
- A fali rögzítőlap felszerelése
16
- Felszerelés a falra
17
A MONITOR HASZNÁLATA
17
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
17
- HDMI-csatlakozás
17
- DisplayPort-csatlakozás
18
Csatlakoztatás AV eszközhöz
18
- HDMI-csatlakozás
18
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
18
- Fejhallgató csatlakoztatása
3
LICENC
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI
embléma a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az
Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
Az alábbi tartalom csak az európai piacon árult, és az ErP rendeletnek megfeleltetni kívánt képernyőre vonatkozik:
* A képernyő beállítása értelmében, amennyiben nem módosítja a kijelzőt, akkor az a bekapcsolást követő 4 óra múlva
kikapcsol.
* A beállítás letiltásához kapcsolja “Ki” az OSD menü “Automatic Standby (Automatikus készenlét)” pontját.
HUN
MAGYAR
Minden típushoz különböző licenc tartozik. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a www.lg.com
weboldalra.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
A készülék tartozékai
A termék használata előtt kérjük, ellenőrizze le, hogy minden tartozék megtalálható-e a dobozban. Ha valamelyik
tartozék hiányzik, forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta. A készülék és tartozékai eltérhetnek az
itt láthatóktól.
vagy
CD / kártya
HDMI kábel
(Ez a kábel nem minden
országban része a
csomagnak)
Tápkábel
AC-DC adapter
(Országtól függően)
AC-DC adapter
(Országtól függően)
Állványtest
Talp
Kábeltartó
32UK50T
DisplayPort kábel
(Ez a kábel nem minden
országban része a
csomagnak)
Állványtest
Talp
Kábeltartó
FIGYELEM
y
y
y
y
A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
y
A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
y
y A mellékelt alkatrészek használatát javasoljuk.
y Ha nem LG-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg, vagy hogy a
kép zajos lesz.
MEGJEGYZÉS
A részegységek eltérhetnek az itt láthatóktól.
yy
A készülék nagyobb teljesítménye érdekében, a használati útmutatóban szereplő minden információ és specifiyy
káció előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
Az opcionális tartozékok beszerzéséhez látogasson el egy elektronikai szaküzletbe vagy webáruházba, vagy
yy
forduljon ahhoz a kereskedéshez, ahol a készüléket vásárolta.
5
Támogatott illesztőprogramok és szoftverek
Telepítési prioritás
32UD59/32MU59/32UD60/32UK50T
Monitor illesztőprogramja
Ajánlott
O
OnScreen Control
Ajánlott
O
Opcionális
O
Illesztőprogramok és szoftverek
Dual Controller
HUN
MAGYAR
Letöltheti és telepítheti a legfrissebb verziót az LGE honlapjáról (www.lg.com).
6
Tartozékok és gombok
MAGYAR
HUN
32UK50T
Joystick gomb
(Tápellátás jelző)
y y Be: Bekapcsolt állapot
y y Ki: Kikapcsolt állapot
A joystick gomb használata
32UK50T
A monitor funkcióit egyszerűen vezérelheti a joystick gomb megnyomásával vagy az ujjával balra/jobbra elmozdítva azt.
Alapfunkciók
◄/►
Bekapcsolás
Nyomja meg a joystick gombot egyszer az ujjával a monitor
bekapcsolásához.
Kikapcsolás
Nyomja meg és tartsa lenyomva a joystick gombot egyszer az ujjával a
monitor kikapcsolásához.
Hangerő
szabályozása
A hangerőt a joystick gombot balra/jobbra mozgatva szabályozhatja.
MEGJEGYZÉS
y y A joystick gomb a monitor alján található.
32UK50T
7
Bemeneti csatlakozó
HUN
MAGYAR
32UK50T
32UK50T
8
A monitor mozgatása és felemelése
MAGYAR
HUN
Kövesse ezen utasításokat, hogy a monitor
mozgatásakor vagy felemelésekor megóvja azt a
karcolásoktól vagy egyéb sérülésektől, illetve formától
és mérettől függetlenül biztonságosan szállíthassa.
FIGYELEM
Lehetőleg ne érintse meg a monitor képernyőjét.
yy
Ellenkező esetben károsodhat a képernyő vagy a
képek előállításához használt képpontok.
A monitort szállítás előtt az eredeti dobozában
yy
vagy csomagolásában ajánlatos elhelyezni.
A monitor mozgatása vagy felemelése előtt húzza
yy
ki a tápkábelt és az összes többi kábelt.
Tartsa erősen a monitor tetejét és alját. Ne fogja
yy
meg a panelt.
y y Ha talapzat nélkül használja a monitorpanelt, annak
joystick gombja instabillá teheti a monitort vagy
adott esetben hozzájárulhat annak leeséséhez.
A monitor leesése kárt okozhat a készülékben és
személyi sérülés kockázatával is járhat. Emellett, a
joystick gomb is elromolhat.
Amikor tartja, fordítsa el magától a monitort,
yy
nehogy megkarcolódjon.
A monitor mozgatásakor kerülje az erős rázkódást
yy
vagy rezgést.
A monitor mozgatásakor tartsa azt függőleges
yy
helyzetben, és ne fordítsa a monitort az oldalára,
illetve ne döntse oldalra.
9
A monitor összeszerelése
HUN
MAGYAR
A talpazat felszerelése
4
1
Állványtest
FIGYELEM
A karcolások elkerülése érdekében takarja le a
yy
képernyőt egy puha ruhával.
5
Állványtest
2
Talp
3
vagy
10
A monitor összeszerelése
MAGYAR
HUN
3
A talpazat felszerelése
32UK50T
1
4
Kábeltartó
2
Állványtest
MEGJEGYZÉS
Nyomja le erősen az állványt, amíg a gomb el
yy
nem ér a tetejéig!
Talp
vagy
11
FIGYELEM
Kábeltartó használata
Rendezze el a kábeleket a kábeltartó segítségével
(lásd az ábrát).
Kábeltartó
MEGJEGYZÉS
Az állvány szétszereléséhez az összeszerelés
yy
lépéseinek fordított sorrendjében járjon el.
32UK50T
Kábeltartó
HUN
MAGYAR
y y A dokumentumban látható illusztrációk általános
eljárásokat mutatnak be, ezért az ábrák eltérhetnek a tényleges termék megjelenésétől.
y y Ne szállítsa a monitort fejjel lefelé úgy, hogy csak
a talpánál fogja. Ilyenkor az állvány kicsúszhat a
monitorból, és személyi sérülést okozhat.
y y Ha megemeli vagy áthelyezi a monitort, ne érjen
a képernyőhöz. A képernyőre kifejtett erő annak
sérülését okozhatja.
y y Ne vigyen fel idegen anyagot (olajat, kenőanyagot
stb.) a csavarokra a termék összeszerelésekor. (Ha
így tesz, azzal károsíthatja a terméket.)
yy Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat,
az a monitor károsodását okozhatja. A készülék
garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.
yy A hullámmintás megjelenéshez a bevonatkészítés
általános módjától eltérően csillámadalékot is
adnak a nyers festékhez. Az így kapott fedőréteg
kellően tartós és ellenálló, nem pattogzik le.
Kérjük, használja bizalommal, mert a termék
használata egyáltalán nem jár semmiféle problémával.
12
Elhelyezés az asztalon
2 Csatlakoztassa a hálózati adaptert a monitorhoz,
majd csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzatba.
MAGYAR
HUN
1 Emelje fel a monitort, és helyezze az asztalra
függőleges helyzetben.
A megfelelő szellőzés biztosítása érdekében a
monitort legalább 100 mm távolságra helyezze a
faltól.
100 mm
100 mm
vagy
100 mm
100 mm
32UK50T
32UK50T
100 mm
100 mm
vagy
100 mm
100 mm
3 A monitor bekapcsolásához nyomja meg a monitor
alján található joystick gombot.
FIGYELEM
A monitor mozgatása vagy felszerelése előtt
yy
húzza ki a tápkábelt. Fennáll az áramütés
veszélye.
13
A talp magasságának beállítása
32UK50T
állítsa be.
MEGJEGYZÉS
A monitor jobb vagy bal oldala enyhén (legfeljebb
yy
3°-os szögben) elforgatható felfelé vagy lefelé.
Állítsa be pontosan a képernyő vízszintes
32UK50T
helyzetét!
Monitor felső része
2 A maximálisan beállítható magasság 120,0 mm.
120,0 mm
FIGYELMEZTETÉS
Ne tegye az ujját vagy a kezét
yy
a képernyő és a talp (váz) közé,
amikor a képernyő magasságát
állítja be.
HUN
MAGYAR
1 Fogja meg stabilan mindkét kezével a monitort, és
14
A képernyő dőlésszögének beállítása
MAGYAR
HUN
1 Állítsa a talpra felszerelt monitort függőleges
helyzetbe.
FIGYELMEZTETÉS
A képernyő beállításakor az ujjsérüléseket
yy
elkerülése érdekében ne tartsa a monitor
keretének alsó részét az ábrán látható módon.
2 Állítsa be a képernyő szögét. A jó nézési élmény
érdekében a képernyőt előre vagy hátra lehet
billenteni.
32UK50T
Hátsó oldal
Elülső oldal
32UK50T
15
Legyen óvatos, ne érintse, illetve ne nyomja
yy
meg a képernyő területét, amikor a képernyő
dőlésszögét beállítja.
Hátsó oldal
Elülső oldal
15
A fali rögzítőlap felszerelése
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója a monitor
hátlapján található.
A felszereléssel és használattal kapcsolatos további
tudnivalókért nézze meg a Kensington zár használati
útmutatóját, vagy keresse fel a http://www.kensington.
com honlapot.
Ez a monitor támogatja a normál fali rögzítőlapot vagy a
kompatibilis eszközt.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer kábelét
a monitorhoz és az asztalhoz.
1 Fektesse le a monitort képernyővel lefelé. A
karcolások elkerülése érdekében takarja le a
képernyőt egy puha ruhával.
2 Távolítsa el a monitor hátuljára erősített négy
csavart.
3 Helyezze a fali rögzítőlapot a monitorra, és állítsa be
azt a csavarfuratok segítségével.
4 Csavarhúzó segítségével húzza meg a négy csavart,
hogy a lapot a monitorhoz rögzítse.
MEGJEGYZÉS
A fali rögzítő külön kapható.
yy
További felszerelési információkért nézze meg a
yy
fali rögzítőlap szerelési útmutatóját.
Legyen óvatos, nehogy túlzott erőhatást fejtsen
yy
ki a fali rögzítőlap szerelésekor, mivel azzal kárt
okozhat a monitor képernyőjében.
32UK50T
MEGJEGYZÉS
A Kensington zár használata nem szükségszerű.
yy
A tartozékokat elektronikai szaküzletben
vásárolhatja meg.
HUN
MAGYAR
A Kensington zár használata
16
Felszerelés a falra
Falra szerelés (A x B)
yy
MAGYAR
HUN
A megfelelő légáramlás érdekében a monitort legalább
100 mm távolságra szerelje fel a faltól, és minden
oldalon hagyjon kb. 100 mm szabad helyet. Részletes
felszerelési útmutatásért forduljon a legközelebbi
márkakereskedéshez. A döntött fali tartókonzol
felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatás
az útmutatóban található.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
A monitor falra szereléséhez csatlakoztassa a (külön
beszerezhető) fali tartókonzolt a monitor hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan
van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.
A
B
FIGYELEM
Az áramütés elkerülése érdekében húzza ki a
yy
tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy
szereli.
Ha a monitort a plafonra vagy ferde falra szereli
yy
fel, akkor a monitor leeshet, ami sérülést okozhat.
További információkért keresse fel a legközelebbi
kereskedést vagy szakképzett szerelőt.
Ha túlzottan nagy erővel húzza meg a csavarokat,
yy
az a monitor károsodását okozhatja. A készülék
garanciája nem vonatkozik az így okozott kárra.
VESA szabványnak megfelelő fali rögzítőt és
yy
csavarokat használjon. A készülék garanciája
nem vonatkozik a nem megfelelő tartozékok
használata miatt bekövetkező károkra.
A csavar hosszának a hátulsó fedél külső
yy
felületétől 8 mm alattinak kell lennie.
1 Ha a szabványosnál hosszabb csavarokat használ,
sérülhetnek a monitor belső részei.
2 Ha nem megfelelő csavarokat használ, a termék
sérülhet, és leeshet a felszerelt helyzetéből. Ilyen
esetben az LG nem vállal felelősséget.
Falra szerelés (A x B)
Szabványos csavar
Csavarok száma
Fali rögzítőlap (opcionális)
B
Falra szerelési alátét
Hátsó fedél
Falra szerelési alátét
Hátsó fedél
100 x 100
M4 x L10
4
LSW 149
Standard csavar
Max.8mm
MEGJEGYZÉS
A VESA szabványban előírt csavarokat használjon.
y
A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési
y
útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
A fali tartókonzol opcionális tartozék. A
yy
tartozékok a legközelebbi márkakereskedésben
szerezhetők be.
A csavar hossza falikonzolonként eltérő lehet.
yy
Bizonyosodjon meg róla, hogy a megfelelő
hosszúságú csavart használja.
További információkért kérjük, nézze meg a
yy
falikonzol használati útmutatóját.
y
y
17
A MONITOR HASZNÁLATA
Ez a monitor támogatja a *Plug and Play
yy
szolgáltatást.
*Plug and Play: olyan szolgáltatás, amely lehetővé
teszi, hogy Ön anélkül adjon hozzá egy eszközt
a számítógépéhez, hogy bármit újra kellene
konfigurálnia vagy bármilyen illesztőprogramot
kellene telepíteni.
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a
számítógépről és az A/V készülékről a monitorhoz. A
számítógépet és az AV készüléket csatlakoztassa az
ábrákon látható módon a HDMI-kábellel a monitorhoz.
Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a
bemenet opciót a bemenet menüből.
32UD59
32MU59
32UK50T
MEGJEGYZÉS
HDMI PC használata esetén kompatibilitási probyy
lémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg
a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- Nagy sebességű HDMI®/™-kábel
-�������������������������������������������������
Nagy
�����������������������������������������������
sebességű HDMI®/™-kábel hálózati csatlakozóval
DisplayPort-csatlakozás
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a számítógépről a monitorhoz. Az ábrákon látható módon csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a DisplayPort kábellel.
Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a bemenet opciót a bemenet menüből.
32UD60
MEGJEGYZÉS
A számítógép DP-verziójától függően előfordulyy
hat, hogy nincs kép vagy hang.
y y Ha nem LG-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ,
akkor előfordulhat, hogy a kép nem jelenik meg,
vagy hogy a kép zajos lesz.
HUN
MAGYAR
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
18
Csatlakoztatás AV eszközhöz
Csatlakoztatás külső eszközökhöz
MAGYAR
HUN
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket a
számítógépről és az A/V készülékről a monitorhoz. A
számítógépet és az AV készüléket csatlakoztassa az
ábrákon látható módon a HDMI-kábellel a monitorhoz.
Nyomja meg a menü gombot, majd válassza ki a
bemenet opciót a bemenet menüből.
Fejhallgató csatlakoztatása
A perifériákat a fejhallgató-porton keresztül
csatlakoztassa a monitorhoz. Csatlakoztassa az ábra
szerint.
32UD59
32MU59
32UK50T
(külön kapható)
MEGJEGYZÉS
32UD60
y y A perifériás eszközök külön kaphatók.
y y Ha [Szögben álló] csatlakozójú fejhallgatót
használ, akkor az problémát okozhat másik külső
eszköz monitorhoz való csatlakoztatása során.
Ezért javasolt [Egyenes] csatlakozójú fejhallgató
használata.
Szögben álló
MEGJEGYZÉS
HDMI PC használata esetén kompatibilitási probyy
lémát okozhat.
HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használyy
jon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt
használ, akkor előfordulhat, hogy nem jelenik meg
a kép, vagy hogy csatlakozási hiba jelentkezik.
Ajánlott HDMI-kábel típusok
yy
- Nagy sebességű HDMI®/™-kábel
-�������������������������������������������������
Nagy
�����������������������������������������������
sebességű HDMI®/™-kábel hálózati csatlakozóval
Egyenes
y y A számítógép és a külső eszköz audiobeállításaitól
függően előfordulhat, hogy a fejhallgató és a
hangszóró funkciói korlátozottak.
19
FELHASZNÁLÓI BEÁLLÍTÁSOK
HUN
MAGYAR
A főmenü aktiválása
1 Nyomja meg a joystick gombot a monitor alján.
2 Mozgassa a joystick gombot felfelé/lefelé (▲/▼) és balra/jobbra (◄/►) az opciók beállításához.
3 Nyomja meg ismét a joystick gombot a főmenüből való kilépéshez.
Joystick gomb
Gomb
Menüállapot
Leírás
Főmenü letiltva
A főmenü aktiválása.
Főmenü engedélyezve
Kilépés a főmenüből
(A gomb lenyomva tartásával kikapcsolható a monitor: A
monitort így bármikor kikapcsolhatja, akkor is, amikor aktív a
képernyőmenü)
◄
►
▲
▼
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.
Főmenü engedélyezve
Az Input (Bemenet) funkció megnyitása.
Főmenü letiltva
A monitor hangerejének beállítása.
Főmenü engedélyezve
A Menu (Menü) funkcióinak megnyitása.
Főmenü letiltva
Megjeleníti az információkat a jelenlegi bevitelről.
Főmenü engedélyezve
A monitor kikapcsolása.
Főmenü letiltva
Megjeleníti az információkat a jelenlegi bevitelről.
Főmenü engedélyezve
Belép a Game almenübe.
A fő menüfunkciók
Főmenü
Power Off
Power Off
Input
Exit
Input
Exit
Menu
Power Off
Input
Exit Off
Power
Menu
Game
Input
Exit
Game
Game
Menu
Menu (Menü)
A képernyőbeállítások konfigurálása.
Game (Játék)
A képüzemmódot játékokra optimalizált üzemmódba állítja.
Input (Bemenet) A beviteli mód beállítása.
Menu
Game
Leírás
Power-Off
(Kikapcsolás)
A monitor kikapcsolása.
Exit (Kilépés)
Kilépés a főmenüből.
20
Felhasználói beállítások
MAGYAR
HUN
Menübeállítások
1 Az OSD menu (Képernyőmenü) megtekintéséhez nyomja meg a monitor alján található joystick gombot, majd
lépjen be a Menu (Menü) elembe.
2 Konfigurálja az opciókat a joystick felfelé/lefelé/balra/jobbra mozgatásával.
3 A felsőbb menübe való visszatéréshez vagy egyéb menüelemek beállításához mozgassa a joystick gombot ◄
irányba vagy nyomja meg azt (
/ Ok).
4 Ha ki szeretne lépni a képernyőmenüből, mozgassa a joystick gombot ◄ irányba, amíg ki nem lép.
Quick-Settings
(Gyors beállítások)
Input
(Bemenet)
Picture (Kép)
General
(Általános)
FIGYELEM
A monitor képernyőjén megjelenő menük (OSD menü) kismértékben eltérhetnek a használati útmutatóban
yy
szereplőktől.
Az opciók ismertetése az alábbiakban található.
Menü > Quick-Settings
(Gyors beállítások)
Brightness (Fényerő)
Contrast (Kontraszt)
Volume (Hangerő)
Leírás
A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása.
A hangerő beállítása.
MEGJEGYZÉS
y y Beállíthatja a Mute (Némítás) / Unmute (Némítás feloldása) elemet a joystick gombot ▼ irányba
mozgatva a Volume (Hangerő) menün belül.
Color Temp
(színhőmérséklet)
Custom
A felhasználó pirosra, zöldre vagy kékre állíthatja testreszabás által.
Warm (Meleg)
Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Medium (Közepes)
A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő színtelítettségét.
Cool (Hűvös)
Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Manual A felhasználó finomhangolással beállíthatja a színhőmérsékletet.
32UD59
32MU59 32UK50T
Menü > Input (Bemenet)
Leírás
Input List (Bemeneti lista)
A bemeneti üzemmód kiválasztása.
Aspect Ratio (Képarány)
A képernyő arányának beállítása
Full Wide
(Teljes szélesség)
A videó széles képernyőn való megjelenítése, a videó jelbemenettől függetlenül.
Original (Eredeti)
A videó megjelenítése a videó bemeneti jelének képaránya szerint.
1:1
A képarány az eredetihez képest nem változott.
MEGJEGYZÉS
• • Lehetséges, hogy az ajánlott felbontásnál (3840 x 2160) a képernyő ugyanolyannak látszik Full
Wide, Original (Eredeti)
• • A FreeSync módban nincs 1:1 menü. (Lépjen a Picture (Kép)→Game Adjust (Játékbeállítás)
→FreeSync menüpontra a FreeSync opció beállításához)
Menü > Picture
Picture Mode
Leírás
Custom
A felhasználó beállíthatja az egyes elemeket. A főmenü színmódjának beállítása.
Reader
Optimalizálja a képernyőt a dokumentumok megjelenítéséhez. Élénkítheti a
képernyőt az OSD menüben.
21
Optimalizálja a képernyőt a fényképekhez.
Cinema
Optimalizálja a képernyőt a videókhoz.
Dark Room 1
(Sötét szoba 1)
Ez az üzemmód a sötét környezetben történő munkavégzéshez optimális fényerősséget állít be.
Dark Room 2
(Sötét szoba 2)
Ez az üzemmód a Dark Room 1 (Sötét szoba 1) beállításánál alacsonyabb szintre állítja a
fényerőt.
Color Weakness Ez a mód azon felhasználók számára van, akik nem tudnak különbséget tenni a piros és zöld szín között.
Az ilyen hátrányú felhasználók számára lehetővé teszi a két szín megkülönböztetését.
FPS Game 1
Ez a mód optimalizálva van az FPS játékok részére.
FPS Game 2
Magasabb Fekete stabilizátor értéke van, mint a FPS Game 1 (FPS játék 1)-nak. Nagyon sötét FPS
játékok részére megfelelő.
RTS Game
Ez a mód optimalizált a RTS Game (RTS játék) részére.
Custom (Game)
Ebben a módban a felhasználók testre szabhatják a különféle elemeket, beleértve a játékkal
kapcsolatos opciókat.
MEGJEGYZÉS
y yHa a picture mode (kép üzemmód) megváltozik, a képernyő villódzhat, vagy a PC monitor felbontása módosulhat.
Picture Brightness(Fényerő) Beállítja a képernyő fényerejét.
Adjust Contrast(Kontraszt) Beállítja a képernyő kontrasztját.
Sharpness(Képélesség) A másodlagos képernyő élességének beállítása.
SUPER
RESOLUTION+
High (Magas)
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó kristálytiszta képeket kíván.
HQ videó vagy játék esetén megfelelő.
Middle
(Közepes)
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó magas és alacsony módok
közötti képeket akar kényelmesen nézni. UCC vagy SD videó esetén megfelelő.
Low
(Alacsony)
Optimális képminőség jelenik meg, ha a felhasználó sima és természetes képekre
vágyik. Lassan mozgó képeknél vagy állóképeknél megfelelő.
Off (Ki)
Válassza ezt az opciót mindennapos használatra. A SUPER RESOLUTION+ ki van
kapcsolva ebben a módban.
MEGJEGYZÉS
y yMivel ez a funkció arra szolgál, hogy növelje az alacsony felbontású képek élességét, nem
ajánlott a normál szövegek vagy asztali ikonok megjelenítésére. A használata szükségtelenül
éles megjelenítést eredményezhet.
Black Level (Fekete Beállíthatja a kontrasztot (csak HDMI esetén).
szint)
y y Kontraszt: a videojel referenciájaként ez a legsötétebb szín, amelyet a monitor képes megjeleníteni.
HDMI ULTRA HD
Deep Color
High (Magas)
Megőrzi a képernyő jelenlegi kontrasztarányát.
Low
(Alacsony)
Csökkenti a feketeszintet, és növeli a fehérszintet a képernyő jelenlegi
kontrasztarányához képest.
Élesebb képet nyújt, ha ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD mély szín) támogató készülékhez van
csatlakoztatva.
4K@60 Hz Támogatott formátum1)
Felbontás
Képkocka sebesség
(Hz)
Színmélység / Chroma mintavétel
8 bit
10 bit
YCbCr 4:2:0
3840 x 2160
59,94
60,00
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
-
RGB 4:4:4
-
1) Támogatott, ha a HDMI ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD mély szín) On(Be) pozícióra van állítva.
MEGJEGYZÉS
y yHa a csatlakoztatott készülék nem támogatja a ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD mély
színt), a funkció helytelenül működhet.
y yHa probléma merül fel, állítsa a HDMI ULTRA HD Deep Color (ULTRA HD mély szín) opciót
Off(Ki) pozícióba.
HUN
MAGYAR
Photo
22
DFC
MAGYAR
HUN
Game
Adjust
Response Time
(Válaszidő)
On (Be)
A fényerő automatikus beállítása a kijelzőnek megfelelően.
Off (Ki)
Kikapcsolja a DFC funkciót.
A megjelenített képek válaszidejének beállítása a képernyő sebessége alapján.
Normál környezet esetén ajánlott a Normal beállítás használata. Gyorsan mozgó kép esetén
ajánlott a Fast beállítás használata.
Ha a beállítás Fast, a képek beéghetnek.
Fast (Gyors)
A válaszidőt Fast értékre állítja be.
Normal (Normál) A válaszidőt Normal értékre állítja be.
FreeSync
Slow (Lassú)
A válaszidőt Slow értékre állítja be.
Off (Ki)
A válaszidőt Off (Ki) értékre állítja be.
Varratmentes és természetes képeket nyújt a bemeneti jel vertikális frekvenciájának a kimeneti
jellel való összehangolással.
FIGYELEM
• • Támogatott interfész: DisplayPort,HDMI.
• • Támogatott grafikus kártyák: Olyan grafikus kártya szükséges, amely támogatja az AMD
“FreeSync” funkcióját.
• • Támogatott verzió: Ügyeljen rá, hogy a grafikus kártya mindig a legfrissebb driverrel legyen
telepítve!
• • További információkért és használati feltételekért kérjük, látogasson el az AMD honlapjára, az
alábbi internetes címen: http://www.amd.com/FreeSync.
Extended
Engedélyezi a FreeSync funkció alapszintűnél szélesebb frekvenciatartományát.
(Kiterjesztett) A képernyő villódzhat a játék közben.
Color
Adjust
Basic
(Alapszintű
üzemmód)
Engedélyezi a FreeSync funkció alapszintű frekvenciatartományát.
Off (Ki)
Kikapcsolja a FreeSync le.
Black Stabilizer
(Feketestabilizátor)
Szabályozhatja a fekete kontrasztját, hogy jobban láthatóak legyenek a sötét jelenetek.
A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének növelése világosabbá teszi a sötétszürke területeket.(Sötét játékokban jobban kivehetővé válnak az egyes elemek.)
A Black Stabilizer (Feketestabilizátor) értékének csökkentése sötétebbé teszi a sötétszürke
területeket, és növeli a képernyőn a dinamikus kontrasztot.
Gamma
Mode 1, Mode 2, Minél nagyobb a gamma értéke, a kép annál sötétebbé válik. Hasonlóképpen, minél
Mode 3
alacsonyabb a gamma értéke, a kép annál világosabbá válik.
Color Temp
(színhőmérséklet)
Mode 4
Ha nem kell módosítania a gamma beállításokon, válassza a Mode 4 opciót!
Custom
A felhasználó pirosra, zöldre vagy kékre állíthatja testreszabás által.
Warm (Meleg)
Pirosas színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Medium
(Közepes)
A vörös és a kék tónus közé állítja be a képernyő színtelítettségét.
Cool (Hűvös)
Kékes színárnyalatúra állítja a képernyőt.
Manual A felhasználó finomhangolással beállíthatja a színhőmérsékletet.
32UD59
Red (Piros)
32MU59 32UK50T
A kép színének testreszabása a Red (Piros), Green (Zöld) és Blue (Kék) szín használatával.
Green (Zöld)
Blue (Kék)
Six Color (Hat szín)
Megfelel a felhasználó színtelítettségre vonatkozó követelményeinek azáltal, hogy beállítja a hat
szín színtelítettségét és telítettségét (Red, Green, Blue, Cyan, Magenta, Yellow), valamint menti a
beállításokat.
Hue
(Színárnyalat)
A képernyő színárnyalatának beállítása.
Saturation
(Színtelítettség)
A képernyő színtelítettségének beállítása. Minél alacsonyabb az érték, annál
kevésbé telítettek és világosabbak a színek. Minél magasabb az érték, annál
inkább telítettek és sötétebbek a színek.
Picture Do you want to Picture reset your settings?
Reset
No
Kiválasztás törlése.
Yes
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
23
Menü > General
Leírás
A képernyőmenü nyelvének beállítása.
SMART ENERGY
SAVING
High (Magas)
Energiatakarékosság a nagy hatékonyságú SMART ENERGY SAVING funkció használatával.
Low (Alacsony)
Energiatakarékosság a kis hatékonyságú SMART ENERGY SAVING funkció használatával.
Off (Ki)
Az SMART ENERGY SAVING funkció kikapcsolása.
Power LED
(Tápellátás LED)
Automatic Standby
DisplayPort 1.2
Be- és kikapcsolja a készenléti LED jelzőfényt a monitor alján.
On (Be)
A tápellátásjelző automatikusan bekapcsol.
Off (Ki)
A tápellátásjelző automatikusan kikapcsol.
Egy funkció, amelyik automatikusan kikapcsolja a monitort, ha adott ideig nem történik semmi a képen.
Beállíthatja az időzítőt az automatikus kikapcsoláshoz. (Off (Ki), 4H (4 óra), 6 H (6 óra), 8 H (8 óra))
Enable(Engedélyezése)
Engedélyezi az DisplayPort 1.2.
Disable(Letiltása)
Letiltja az DisplayPort 1.2.
MEGJEGYZÉS
y y Ügyeljen rá, hogy a videokártyája által támogatott DisplayPort verzió szerint legyen be- illetve
kikapcsolva. Ha videokártyája nem DisplayPort 1.2-es verzióval, akkor kapcsolja ki ezt a funkciót.
Buzzer
Ez az opció lehetővé teszi, hogy beállítsa a monitorja bekapcsolásakor a Buzzer (jelzőcsengő) által generált
hangot.
On (Be)
Engedélyezi a monitor Buzzer-t.
Off (Ki)
OSD Lock (OSD
zárat)
Letiltja a monitor Buzzer-t.
Ez a funkció letiltja a menük konfigurációját és beállítását.
On (Be)
Engedélyezi az OSD zárat
Off (Ki)
Letiltja az OSD zárat.
MEGJEGYZÉS
y y Minden opció le van tiltva, kivéve a Brightness (fényerő), Contrast (kontraszt), Volume (hangerő),
Input (beviteli forrás), OSD Lock (OSD zárolás) opciókat a General (Általános) funkciógomb
almenüjében, valamint az Exit (kilép) gombot.
OSD Size
Reset
A Felhasználó Large (Nagy) vagy Small (Kicsi) méretbeállítás közül választhat az OSD Size (OSD méret)
menüpontban.
Do you want to reset your settings?
No
Kiválasztás törlése.
Yes
Visszatérés az alapértelmezett beállításokhoz.
MEGJEGYZÉS
A megtakarítási adatok a paneltől függenek. Vagyis az értékek panelenként és panel forgalmazónként
yy
különböznek. Annak függvényében, hogy a SMART ENERGY SAVING High vagy Low, a képernyő fényereje a
forrástól függően magasabb vagy alacsonyabb lesz.
HUN
MAGYAR
Language (Nyelv)
24
HIBAELHÁRÍTÁS
MAGYAR
HUN
Semmi nem jelenik meg a képernyőn.
Be van dugva a monitor tápkábele?
y y Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
Világít a tápellátásjelző LED?
y y Ellenőrizze a tápkábel csatlakozását, és nyomja meg a bekapcsológombot.
Be van kapcsolva a készülék, és a
tápellátásjelző LED fehér színű?
y y Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a csatlakoztatott bemenet (Menu >
Input > Input list).
Megjelent az „OUT OF RANGE”
(TARTOMÁNYON KÍVÜL) üzenet?
y y Ez akkor történik, amikor a számítógéptől (videokártyáról) érkező jelek a
monitor vízszintes vagy függőleges frekvenciatartományán kívül esnek. A
megfelelő frekvencia beállításához tekintse meg az útmutató „Műszaki
adatok” című részét.
Megjeleníti a készülék a „No
Signal” (Nincs jel) üzenetet?
y y Ez akkor jelenik meg, ha a jelkábel a számítógép és a monitor között nincs
csatlakoztatva. Ellenőrizze a kábelt, és csatlakoztassa újra.
Megjelenik az „OSD Locked” (Képernyőmenü lezárva) üzenet. Vannak olyan funkciók, amelyek nem
érhetők el, amikor megnyomja a Menu
(Menü) gombot?
y y A képernyőmenü le van zárva. Válassza ki a következőket: Menu > General,
és állítsa az „OSD Lock” (Képernyőmenü lezárása) opciót Off (Ki)
helyzetbe.
A képernyőn megmarad egy kép.
Akkor is megmarad a kép, ha a monitor
ki van kapcsolva?
y y Ugyanazon állókép hosszú ideig történő kijelzése károsíthatja a képernyőt,
és a kép beégését eredményezi.
y y A monitor élettartamának meghosszabbítása érdekében használjon
képernyővédőt.
A képernyőn a megjelenítés nem stabil és rázkódik / A monitoron megjelenített képek szellemképesek.
A megfelelő felbontást választotta ki?
y y Ha a kiválasztott felbontás HDMI 1080i 60/50 Hz (váltott soros),
lehetséges, hogy a képernyő vibrál. Módosítsa a felbontás 1080P értékre
vagy az ajánlott felbontásra.
MEGJEGYZÉS
y y Függőleges frekvencia: egy kép megjelenítéséhez a képernyőt másodpercenként több tucatszor frissíteni
kell, mint egy fénycsövet. A másodpercenkénti frissítések számát függőleges frekvenciának vagy képfrissítési
sebességnek nevezzük, mértékegysége a Hz.
y
y Vízszintes frekvencia: azt az időt, amely egy vízszintes vonal megjelenítéséhez szükséges, vízszintes ciklusnak
nevezzük. Ha 1-et elosztunk a vízszintes intervallummal, az eredmény a másodpercenként megjelenített vízszintes
sorok száma. Ezt nevezzük vízszintes frekvenciának, és kHz-ben fejezzük ki.
25
MEGJEGYZÉS
A kijelző színe nem megfelelő.
Nem a megfelelő színek jelennek meg a
kijelzőn (16 színű)?
y y Állítsa a színt 24 bitesre (true color) vagy magasabbra. Windows operációs
rendszer esetén a Control Panel (Vezérlőpult) > Display (Kijelző) > Settings
(Beállítások) > Color Quality (Színminőség) menüpontban tudja beállítani.
A kijelző színe instabilnak vagy monokrómnak tűnik?
y y Ellenőrizze, hogy a jelkábel csatlakoztatása megfelelő-e. Csatlakoztassa újra
a kábelt, vagy helyezze be újra a számítógép videokártyáját.
Pontok vannak a képernyőn?
y y A monitor használatakor pixeles pontok (piros, zöld, kék, fehér vagy fekete)
jelenhetnek meg a képernyőn. Ez az LCD képernyő esetén normális jelenség.
Nem hiba, és nem is befolyásolja a monitor teljesítményt.
Lát „Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found” (Ismeretlen monitor, Plug&Play (VESA
DDC) monitor érzékelése) üzenetet?
Telepítette a képernyő
illesztőprogramját?
yy Mindenképpen a mi honlapunkról telepítse a kijelzési illesztőprogramot:
http://www.lg.com.
yy Feltétlenül ellenőrizze, hogy a videokártya támogatja-e a Plug&Play funkciót.
Nincs hang a fülhallgató nyílásból vagy hangszóróból.
A megjelenített képek a DisplayPort
vagy HDMI bemenetet alkalmazzák
hang nélkül?
y y A monitoron lévő gomb segítségével próbálja felerősíteni a hangot.
y y Állítsa be a számítógép audió kimenetét az ön által használt monitor szerint.
A Microsoft Windows-ban menjen Vezérlőpult > Hardver és Hang> Hang >
állítsa a monitor alapértelmezett eszközként
HUN
MAGYAR
y y Ellenőrizze, hogy a grafikus kártya felbontása és frekvenciája a monitor által megengedett terjedelmen belül van-e
és állítsa az ajánlott (optimális) felbontásra itt Vezérlő pult> Megjelenítés > Beállítások.
y y Amennyiben a grafikus kártyát nem az ajánlott (optimális) felbontásra állitja, akkor elmosódott szöveget, homályos
képernyőt, csonka megjelenítési felületet, vagy kijelző hibás illesztését eredményezheti.
y y A beállítási eljárások különbözőek lehetnek a számítógéptől vagy működési rendszertől, és némely felbontás nem
elérhető a grafikus kártya teljesítményétől függően. Ha ez történik segítségért lépjen kapcsolatba a számítógép
vagy a grafikus kártya gyártójával.
y y Némely grafikus kártya a 3840 x 2160 felbontást nem támogatja. Ha a felbontás nem megjeleníthető forduljon a
grafikus kártya gyártójához.
26
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
32UD59/32MU59/32UD60
LCD-képernyő
Felbontás
Videojel
Típus
TFT (vékonyfilm tranzisztor)
LCD (folyadékkristályos) képernyő
Képponttávolság
0,181 mm x 0,181 mm
Maximális felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz
Ajánlott felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
30 kHz és 135 kHz között
Függőleges frekvencia 56 Hz és 61 Hz között
Bemeneti csatlakozó
32UD59 32MU59
HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT
32UD60
HDMI IN, DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT
Feszültség
19 V
Energiafogyasztás
(jellemző érték)
Bekapcsolt mód: 39 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard)*
50 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,5 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
AC/DC
adapter
Típus DA-65G19, a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy típus LCAP39, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
3,42 A
Környezeti
feltételek
Üzemi feltételek
Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között;
Páratartalom: < 80% között
Tárolási körülmények
Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között;
Páratartalom: < 85% között
Méret
Tömeg
(csomagolás nélkül)
3,3 A
Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)
állvánnyal együtt
728,1 mm x 458,2 mm x 236,8 mm
Állvány nélkül
728,1 mm x 424,6 mm x 49,9 mm
állvánnyal együtt
7,1 kg
Állvány nélkül
5,3 kg
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
27
MŰSZAKI ADATOK
HUN
MAGYAR
32UK50T
LCD-képernyő
Felbontás
Videojel
Típus
TFT (vékonyfilm tranzisztor)
LCD (folyadékkristályos) képernyő
Képponttávolság
0,181 mm x 0,181 mm
Maximális felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz
Ajánlott felbontás
3840 x 2160 @ 60 Hz
Vízszintes frekvencia
30 kHz és 135 kHz között
Függőleges frekvencia 56 Hz és 61 Hz között
Bemeneti csatlakozó
HDMI IN1, HDMI IN2 , DP(DisplayPort) IN, H/P(Headphone) OUT
Feszültség
19 V
Energiafogyasztás
(jellemző érték)
Bekapcsolt mód: 39 W jellemző érték (ENERGY STAR® standard)*
50 W jellemző érték (Szállítás előtti állapot)**
Készenléti mód ≤ 0,5 W
Kikapcsolt mód ≤ 0,3 W
AC/DC
adapter
Típus DA-65G19, a Asian Power Devices Inc. gyártásában
vagy típus LCAP39, a LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE gyártásában
Kimenet: 19 V
3,42 A
Környezeti
feltételek
Üzemi feltételek
Hőmérséklet: 0 °C és 40 °C között;
Páratartalom: < 80% között
Tárolási körülmények
Hőmérséklet: -20 °C és 60 °C között;
Páratartalom: < 85% között
Méret
Tömeg
(csomagolás nélkül)
3,3 A
Monitor mérete (szélesség × magasság × mélység)
állvánnyal együtt
728,1 mm x 518,2 mm x 208,8 mm
Állvány nélkül
728,1 mm x 424,6 mm x 49,9 mm
állvánnyal együtt
6,2 kg
Állvány nélkül
5,3 kg
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
* A működési feltételek és a monitor beállítás függvényében az energiafogyasztás szintje eltérő lehet.
* A bekapcsolt állapotban mért áramfogyasztást ENERGY STAR® tesztelési szabvány szerint mérik.
** A bekapcsolt üzemmódban való áramfogyasztást az LGE standard teszttel végzik (Teljes Fehér mintázat,
maximális felbontás).
28
Gyári támogatott üzemmód (Preset Mode, PC)
MAGYAR
HUN
HDMI
Megjelenítési módok
(felbontás)
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frek- Polaritás
vencia (Hz)
(V/F)
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
67,5
30
+/-
3840 x 2160
135
60
+/-
Mikor HDMI ULTRA HD Deep
Color(HDMI ULTRA HD Deep
Color) ON(BE) pozícióra van
állítva.
Megjelenítési módok
(felbontás)
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia (Hz)
Polaritás
(V/F)
Megjegyzések
640 x 480
31,469
59,94
-/-
800 x 600
37,879
60,317
+/+
1024 x 768
48,363
60
-/-
1152 x 864
54,347
60,05
+/+
1280 x 720
45
60
+/+
1280 x 1024
63,981
60,02
+/+
1600 x 900
60
60
+/+
1920 x 1080
67,5
60
+/-
2560 x 1440
88,79
59,95
+/-
3840 x 2160
66,66
30
+/-
3840 x 2160
133,32
60
+/-
Megjegyzések
DisplayPort
29
Gyári támogatási mód
(előbeállított mód)
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekvencia (Hz)
480p
31,5
60
720p
45,0
60
1080p
67,5
60
2160p
135
60
Power LED
Üzemmód
LED színe
Bekapcsolt mód
Fehér
Készenléti mód
Ki
Kikapcsolt mód
Ki
HUN
MAGYAR
HDMI időzítés (Videó)
Megjegyzések
Mikor HDMI ULTRA HD Deep Color(HDMI ULTRA
HD Deep Color) ON(BE) pozícióra van állítva.
A GPL, LGPL, MPL, és egyéb nyitott forrás engedély kód
megszerzéséhez, mely a termékhez tartozik, látogasson
ide http://opensource.lge.com. A kódon kívül minden
egyéb kapcsolódó engedély feltétel, jótállás és jogtulajdoni figyelmeztetés letöltéshez rendelkezésre áll. Az LG
Electronics kódot ad szintén önnek a CD-ROM-on az ilyen
nemű átadás teljesítési díjának megfizetése fejében (mint
az eszköz díja, szállítás, kezelés) elektronikus igény útján
az alábbi címre opensource@lge.com. Ez az ajánlat három
(3) évig él a termék megvásárlásának dátumától számítva.
A termék modell- és sorozatszáma a termék hátulján és
az egyik oldalán található. Jegyezze fel őket alább, arra az
esetre, ha bármikor szakszervizre lenne szüksége.
TÍPUSKÓD
SOROZATSZÁM
ENERGY STAR ® is a set of power-saving
guidelines issued by the U.S.Environmental
Protection Agency (EPA).
As an ENERGY STAR® Partner LGE U. S. A.,
Inc. has determined that this product meets the
ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.
Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the
ENERGY STAR® program.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising