LG | 47VL10-BAA | User guide | LG 47VL10-BAA Mode d'emploi

LG 47VL10-BAA Mode d'emploi
HUN
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SIGNAGE MONITOR
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
még szükség lehet rá.
MONITOR - SIGNAGE MODELL
47VL10
www.lg.com
2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOM
MAGYAR
HUN
3
LICENSES
26
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
27
Csatlakoztatás HD-vevőhöz, DVD-hez,
4
Kicsomagolás
5
Opcionális tartozékok
27
- HDMI-csatlakozás
6
A készülék részei és gombjai
27
- HDMI/DVI-csatlakozás
7
Az állvány csatlakoztatása
28
- AV(CVBS) csatlakozás
7
A hangszórók csatlakoztatása
8
Kábelrendező
29
HIBAELHÁRÍTÁS
9
Állványnyílás takarófedelének
32
MŰSZAKI ADATOK
35
RS-232C
35
A kábel csatlakoztatása
35
RS-232C konfiguráció
35
Kommunikációs paraméterek
36
Részletes parancslista
felszerelése
9
Álló helyzetben történő felszerelés
10
Falra történő felszerelés
11
TÁVIRÁNYÍTÓ
videokamerához, fényképezőgéphez,
játékeszközhöz vagy videolejátszóhoz
12
A MONITOR HASZNÁLATA
12
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
38
Adatküldési / -fogadási protokoll
12
- A bemeneti lehetőségek listájának
47
INFRAVÖRÖS KÓDOK
használata
13
- RGB-csatlakozás
13
- HDMI/DVI-csatlakozás
14
- HDMI-csatlakozás
14
- LAN-csatlakozás
15
BEÁLLÍTÁSOK
TESTRESZABÁSA
15
A főmenü elérése
16
- A KÉP menü beállításai
20
- AUDIÓ beállítások
21
- IDŐ beállítása
22
- Az OPCIÓ menü beállításai
25
- INFORMATION settings
(INFORMÁCIÓS beállítások)
LICENCEK
3
LICENSES
A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
MAGYAR
Supported licenses may differ by model. For more information of the licenses, visit www.lg.com.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék
hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi forgalmazóval, akitől a terméket vásárolta. Az
útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
Távirányító és elemek
Tápkábel
Használati útmutató/kártya
15 tűs D-SUB jelkábel
FIGYELEM
A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem
yy
hagyott tartozékokat.
A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károkra és sérüléyy
sekre.
MEGJEGYZÉS
A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól függően eltérőek lehetnek.
yy
A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a
yy
tartalomban - minden előzetes értesítés nélkül - változás következhet be.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
5
Opcionális tartozékok
Állvány
Csavarok
Hangszóró
Csavarok/kábel
Kábeltartó/kábelrögzítő
Kábelrendező
Állványkészlet
Hangszórókészlet
Állvány nyílásának
takarófedele
Csavarok
Állvány nyílásának
takarófedél-készlete
MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy kábeltartó/kábelrögzítő egyes régiókban vagy bizonyos modellek esetében nem
yy
áll rendelkezésre.
Az opcionális tartozékok nem minden modell esetében képezik a felszereltség részét.
yy
HUN
MAGYAR
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, és új tartozékok jelenhetnek meg. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
6
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A készülék részei és gombjai
MAGYAR
HUN
Előlapgombok
Előlapjelzések
Csatlakozópanel
Előlapjelzések
Leírás
INPUT (BEMENET)
A bemeneti jelforrás módosítása.
MENU
A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.
▼▲
Le- és felfelé történő állítás
◄►
A hangerő állítása.
AUTO/SET (Automatikus
beállítás)
Az optimális képmegjelenítés érdekében automatikusan állítja be a képernyő felbontását.
A tápellátás be- és kikapcsolása.
/I
Infravörös vevőegység
Ez az a pont, ahol a készülék veszi a távirányító által kibocsátott jeleket.
Tápellátásjelző
Ez a kijelző kéken világít, mikor a képernyő normál üzemmódban működik (be van
kapcsolva). Ha a képernyő készenléti (energiatakarékos) üzemmódban van, a jelzőfény
színe borostyánsárgára változik.
MEGJEGYZÉS
A Tápellátásjelzőt be- és kikapcsolhatja a főmenü OPTION (OPCIÓ) menüjében.
yy
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
7
A hangszórók csatlakoztatása
- Csak egyes modellek esetében.
- Csak egyes modellek esetében.
1 Vegye ki az állvány részeit a dobozból, és sze-
1 Szerelje fel a hangszórókat a készülékre az
relje össze azokat az ábrán látható módon.
Állvány
ábra szerint, a csavarok segítségével, majd
csatlakoztassa a hangszórókábeleket.
Csavarok
kábelrendező
2 Helyezzen egy puha ruhát az asztalra, és
fektesse rá a készüléket a képernyővel lefelé.
Csatlakoztassa az állványt az alábbi képen
látható módon.
2 A hangszórók felszerelését követően tartók és
kábelrögzítők segítségével rendezze el a hangszórókábeleket. (Ez a funkció nem minden
modell esetében áll rendelkezésre.)
3 A csavarok segítségével rögzítse az állványt a
készülék hátoldalán, az ábrán látható módon.
MEGJEGYZÉS
A hangszórók csatlakozóit a megfelelő polariyy
tásra ügyelve kösse be.
HUN
MAGYAR
Az állvány csatlakoztatása
8
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Kábelrendező
MAGYAR
HUN
- Csak egyes modellek esetében.
1 Igazítsa középre a kábeleket az alábbi képen
látható módon.
A Kensington biztonsági rendszer használata
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitor hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért
tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz és az asztalhoz.
2 Illessze fel a kábelvezetőt a készülék hátuljára,
a kábelek elrendezése érdekében.
MEGJEGYZÉS
3 Eltávolításhoz fogja meg a kábelvezetőt mindkét kezével, és húzza lefelé.
MEGJEGYZÉS
Ne használja a kábelrendezőt a monitor horyy
dozófüleként.
Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a
yy
valóságos kábelcsatlakozásoktól.
A Kensington biztonsági rendszer opcionális
yy
tartozék. Kiegészítő tartozékokat a legtöbb
elektronikai szaküzletben beszerezhet.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Álló helyzetben történő felszerelés
- Csak egyes modellek esetében.
- Csak egyes modellek esetében.
1 Vegye ki az állvány részeit a dobozból, és szerelje össze azokat az ábrán látható módon.
Állványnyílás
takarófedele
Álló helyzetben történő elölnézetből az óra járásával egyező irányban forgassa el a készüléket.
Csavarok
2 Helyezzen egy puha ruhát az asztalra, és
fektesse rá a készüléket a képernyővel lefelé.
Illessze be az állványnyílás takarófedelét az
alábbi ábrán látható módon. MEGJEGYZÉS
A fali felfogató konzol használata esetén
yy
vagy álló helyzetben történő felszereléskor a
nyitott rész az állványnyílás takarófedelével
fedhető el.
3 A csavarok segítségével rögzítse az állvány-
nyílás takaróelemét a készülék hátoldalán, az
ábrán látható módon.
HUN
MAGYAR
Állványnyílás takarófedelének felszerelése
9
10
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Falra történő felszerelés
MAGYAR
HUN
A megfelelő légáramlás érdekében a monitort
legalább 10 cm távolságra szerelje fel a faltól, és
minden oldalon hagyjon kb. 10 cm szabad helyet.
Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a
legközelebbi márkakereskedéshez. A döntött fali
tartókonzol felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatás az útmutatóban található.
10 cm
FIGYELEM
Először válassza le a tápkábelt, és csak
yy
azt követően mozgassa vagy szerelje fel
a monitort. Ellenkező esetben fennáll az
áramütés veszélye.
Ha mennyezetre vagy rézsútosan álló falra
yy
szereli fel a monitort, akkor leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat. Csak az LG
által jóváhagyott fali konzolt használjon, és
konzultáljon a helyi forgalmazóval vagy más
szakemberrel.
Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal károyy
síthatja a monitort, és a készülékére vonatkozó garancia érvénytelenné válhat.
A VESA-szabványnak megfelelő csavarokat
yy
és fali konzolokat használjon. A garancia
nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.
10 cm
10 cm
10 cm
Ha a monitort falra kívánja szerelni, csatlakoztassa
a fali tartókonzolt (opcionális tartozék) a készülék
hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.
A VESA-szabvány szerinti, az alábbi műszaki
paramétereknek megfelelő fali felfogatólemezt és
csavarokat használjon.
785 mm (31") vagy ennél nagyobb méret
yy
esetén
*Rögzítőcsavar: átmérő 6,0 mm × menetemelkedés 1,0 mm × hosszúság 10 mm
(32" esetén az átmérő 4,0 mm × menetemelkedés 0,7 mm × hosszúság 10 mm)
MEGJEGYZÉS
Csak a VESA-szabvány csavarspecifikációyy
jában felsorolt csavarokat használjon.
A falikonzol-készlet tartalmaz egy szerelési
yy
útmutatót, valamint a szükséges alkatrészeket.
A fali konzol opcionális tartozék. Kiegészítő
yy
tartozékokat a helyi termékforgalmazótól
szerezhet be.
A csavarok hossza az adott fali konzoltól
yy
függően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy
megfelelő hosszúságú csavarokat használjon.
További információkat a fali konzolhoz melyy
lékelt útmutatóban talál.
TÁVIRÁNYÍTÓ
11
TÁVIRÁNYÍTÓ
FIGYELEM
Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.
yy
Irányítsa a távirányítót a monitor távirányító-érzékelőjére.
(POWER) (BE- ÉS
KIKAPCSOLÓGOMB)
A monitor be- és kikapcsolása.
AV
Video üzemmódok közötti
váltás.
AV -> RGB PC -> HDMI/DVI
Sleep (Kikapcsolásidőzítés)
Az AV, RGB PC,HDMI/DVI
üzemmódok bármelyikében. A
készülék egy adott idő elteltével automatikusan kikapcsol.
A kívánt időtartam beállításához nyomja meg ezt a gombot
ismétlődő jelleggel.
PSM
Előre rögzített video beállítások közötti váltás.
Menu (Menü)
FEL és LE
Beállítások lefelé és felfelé
történő állítása
MUTE (NÉMÍTÁS)
INPUT (BEMENET)
A bemeneti üzemmód kiválasztása.
ARC
Méretarány korrekciója. Méretarány-lehetőségek közötti
váltás.
Auto
Automatikus beállítási funkció
(Kizárólag analóg jel esetén
működik)
Nincs hozzárendelt funkció
Exit (Kilépés)
Volume (Hangerő) ◄ ►
Hangerő le és fel.
Check (Ellenőrzés)
Nincs hozzárendelt funkció
HUN
MAGYAR
A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort.
Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az (1,5 V AAA) elemeket, ügyelve arra, hogy az elemek 
és 
pólusai a belül elhelyezett címkének
megfelelőn helyezkedjenek el, majd zárja be az elemtartó fedelét.
Az elemek kivételéhez végezze el ugyanezen műveleteket fordított sorrendben.
12
A MONITOR HASZNÁLATA
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
* Plug & Play: Ez a funkció azt jelenti, hogy egy
számítógép beállítás, illetve felhasználói beavatkozás nélkül felismer egy olyan eszközt, melyet
a felhasználó a készülékhez csatlakoztatott és
bekapcsolt.
MEGJEGYZÉS
A legjobb képminőség elérése érdekében
yy
ajánlott a monitort a HDMI-kábellel csatlakoztatni.
A készülékhez való szabványos megfelelőyy
ség érdekében árnyékolt jel-/interfészkábelt
használjon, például ferritmagos D-sub 15
tűs jelkábelt és DVI/HDMI kábelt.
A monitor hideg állapotban való bekapcsoyy
lásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál.
Ez a jelenség nem rendellenes.
Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet
yy
meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
FIGYELEM
Csatlakoztassa a jelyy
bemeneti jelkábelt, és
rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával egyező irányban
történő meghúzásával.
Ne nyomogassa hosszan a képernyőt az
yy
ujjaival, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a
yy
képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, alkalmazzon
képernyővédőt.
A bemeneti lehetőségek listájának használata
A bemeneti jelforrás kiválasztása
1 Nyomja meg az INPUT (BEMENET) gombot a
bemeneti jelforrások listájának eléréséhez.
- Minden egyes bemeneti jelforrás esetében
megjelenik a csatlakoztatott eszköz.
2 A navigációs gombok segítségével pozícionálja
a kiemelést az egyik bemeneti jelforrásra, majd
nyomja meg az OK gombot.
Bemeneti
jelforrás
Leírás
AV
Videomagnón vagy egyéb külső
eszközön lévő tartalom megtekintése
RGB-PC
Számítógépes kijelző megtekintése a képernyőn
HDMI/DVI
Számítógépen, DVD-n vagy digitális beltéri egységen, illetve más,
nagy felbontást biztosító eszközön
található tartalom megtekintése
A MONITOR HASZNÁLATA
13
HDMI/DVI-csatlakozás
Az analóg videojeleket a számítógépről a monitorba továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz a D-sub 15 tűs kábel segítségével, az
alábbi ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki az RGB bemeneti jelforrást.
A digitális videojeleket számítógépről a monitorba
továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a HDMI/DVI-kábel segítségével az alábbi
ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki a HDMI/DVI bemeneti jelforrást.
PC/MAC
PC
PC
(nem tartozék)
HUN
MAGYAR
RGB-csatlakozás
PC
(nem tartozék)
(nem tartozék)
Macintosh átalakító
(nem tartozék)
HD
HDM
A monitorkészülék hátoldala
MEGJEGYZÉS
Alkalmazzon szabyy
ványos Macintosh
átalakítót, mivel a piaci
forgalomban a készülékkel nem kompatibilis adapter is kapható.
(Eltérő jelhasználati
rendszer)
A monitorkészülék hátoldala.
MEGJEGYZÉS
HDMI számítógép használata esetén kompayy
tibilitási problémák fordulhatnak elő.
14
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
HDMI-csatlakozás
LAN-csatlakozás
A digitális video- és audiojeleket a számítógépről
a monitorba továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a HDMI-kábel segítségével az
alábbi ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki a HDMI/DVI bemeneti jelforrást.
Csatlakoztassa a hálózati (LAN-) kábelt, és telepítse fel az eZ-Net Manager programot a CD-ROM
segítségével.
A programra vonatkozó további információkat a
csomagban lévő CD-ROM eZ-Net használati útmutatójában talál.
A A számítógép közvetlen csatlakoztatása a mo-
PC
nitorhoz
LAN
PC
Monitorkészülék
(nem tartozék)
B Útválasztó (Switch) használata
LAN
HDMI/DVI IN
A monitorkészülék hátoldala
Váltás
PC
Monitorkészülék
C Az internet használata
Network
Network
LAN
MEGJEGYZÉS
Nagy átviteli sebességű HDMI™ kábelt haszyy
náljon.
Ha a hang nem HDMI-módban lenne hallhayy
tó, ellenőrizze a számítógépes környezetet.
A HDMI-PC mód használatakor a bemenetet
yy
állítsa PC üzemmódra.
Monitorkészülék
Network
PC
MEGJEGYZÉS
A LAN használata kommunikációt biztosít
yy
számítógépe és monitorja között, és lehetővé teszi az OSD-menük mind a számítógépen, mind pedig a monitoron történő használatát.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
15
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
HUN
MAGYAR
A főmenü elérése
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenü eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a következő menük egyikére, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg a SET
(BEÁLLÍTÁS) gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
KÉP ( Lásd a köv. oldalt:16 )
A képméret, -minőség vagy -hatás
beállítása
AUDIÓ ( Lásd a köv. oldalt:20 )
A hangminőség, -hatás vagy a
hangerő beállítása
IDŐ ( Lásd a köv. oldalt:21 )
A pontos idő, a dátum vagy az
időzítés beállítása
OPCIÓ ( Lásd a köv. oldalt:22 )
Az általános beállítások
testreszabása
INFORMÁCIÓ ( Lásd a köv. oldalt:25 )
A készülékazonosító beállítása, és
a sorozatszám, valamint a szoftververzió ellenőrzése.
16
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
A KÉP menü beállításai
Picture
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenü eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a PICTURE (KÉP)
menüre, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra
vagy opcióra, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
- Ha vissza kíván lépni az előző szintre, nyomja meg a
gombot.
Picture Mode
Color Temperature
Advanced
Aspect Ratio
Picture Reset
Screen
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
MENU
A rendelkezésre álló képbeállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Picture mode A monitor legjobb működésének elérése érdekében minden egyes módban kiválaszt egyet az előre
(Képüzemmód) beállított képhatások közül, vagy testre szabja az opciókat. Önnek is lehetősége van az egyes üzemmódok speciális opcióinak testreszabására.
Az elérhető előre beállított képüzemmódok a monitortól függően eltérőek lehetnek.
Mód
Vivid (Élénk)
A kontraszt, fényerő, színtelítettség és a képélesség hangsúlyosabbá tételével az eladótéri környezethez állítja be a képet.
Standard (Normál)
A normál környezethez állítja be a képet.
Cinema (Mozi)
A mozifilm hatását keltő módon optimalizálja a videoképet, hogy a nézőnek
olyan érzése legyen, mintha moziban lenne.
Sport
Az elsődleges színek, például a fehér, a fűzöld és az égszínkék fokozásával optimalizálja az intenzív és dinamikus tevékenységeket megjelenítő
videoképet.
Game (Játék)
A videoképet gyors játékokhoz, például számítógépes vagy más játékokhoz
optimalizálja.
User 1,2 (1.,2. felhasználó)
A videokép részletes beállítási lehetősége képmegjelenítéssel foglalkozó
szakemberek és mindennapos felhasználók számára egyaránt.
Backlight
(Háttérfény)
képernyő fényerejének beállítása az LCD-háttérfény szabályozásával. A
A
fényerősség csökkentésével a képernyő sötétebb lesz, és az energiafogyasztás videojel bármilyen mértékű vesztésége nélkül csökken.
Contrast
(Kontraszt)
A videojel-gradiens növelése vagy csökkentése. A Contrast (Kontraszt) beállítási lehetőséget akkor is alkalmazhatja, ha a kép világos része telítetté válik.
Brightness
(Fényerő)
Beállítja a képjel alapszintjét. A Brightness (Fényerő) beállítási lehetőséget
akkor is alkalmazhatja, ha a kép sötét része telítetté válik.
Color
(Színtelítettség)
Az összes szín intenzitásának beállítása.
Sharpness
(Képélesség)
Beállítja a képélesség szintjét. Minél alacsonyabb a beállított szint, annál
lágyabb a kép.
Tint (Árnyalat)
A piros és zöld színek szintje közötti egyensúly beállítása.
Expert (Haladó
beállítások)
Minden egyes képmegjelenítési mód kompenzálására, vagy képmegjelenítési
értékek egyedi képhez történő beállítására. (Kizárólag a User2 [2. felhasználó] menüre vonatkozik.) (A funkció a következő üzemmódokban működik: AV,
HDMI-DTV)
MEGJEGYZÉS
yyHa a Picture (Kép) menü „Picture Mode (Kép üzemmód)” Vivid (Élénk), Standard (Normál), Cinema (Mozi), Sport vagy Game (Játék) értékre van beállítva,
akkor az azokhoz tartozó almenüelemek automatikusan beállításra kerülnek.
yyRGB-PC/HDMI-PC módban nem módosíthatja a színtelítettség és az árnyalat beállítását.
yyHa a User 1,2 (Felhasználó 1,2) van beállítva, akkor a Backlight (Háttérfény),
Contrast (Kontraszt), Brightness (Fényerő), Color (Színtelítettség), Sharpness
(Képélesség), Tint (Árnyalat) vagy az Expert (Speciális) beállításokat választhatja.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
Advanced
(Speciális beállítások)
Leírás
Color Settings (Színbeállítások)
Beállítási lehetőség
Cool (Hűvös)
A képernyő színének beállítása kékes tónusúra.
Medium (Közepes)
A képernyő beállítása a normál színsémára.
Warm (Meleg)
A képernyő színének beállítása vöröses tónusúra.
User (Felhasználó)
Ezt a beállítást választva felhasználó által definiált beállítások alkalmazására
van lehetőség.
Gamma
(Low/Medium/High)
(Alacsony/Közepes /
Magas)
A kép sötét és középszürke területeinek fényerő-szabályozása.
»» Low (Alacsony): A kép sötét és középszürke területeinek világosabbá
tétele.
»» Medium (Közepes): az eredeti árnyalatok kihangsúlyozása.
»» High (Magas): a kép sötét és középszürke területeinek sötétebbé tétele.
Film mode (Film
üzemmód)
(On/Off) (Be/Ki)
Vibrálásmentes, moziszerű videokép megjelenítése.
Ezt a funkciót filmnézéshez használja.
Black Level (Fekete
szint)
(Low/High) (Magas/
Alacsony)
»» Low (Alacsony): A képernyőn megjelenő kép sötétebb lesz.
»» High (Magas): A képernyőn megjelenő kép világosabb lesz.
A képernyő feketeszintjének a megfelelő szintre történő beállítása.
Ezzel a funkcióval az AV, HDMI-DTV üzemmódokban a „Low” (Alacsony) és a
„High” (Magas) lehetőség közül választhat .
* Ez a funkció AV, HDMI-DTV módban áll rendelkezésre.
NR (Zajcsökkentés)
A képernyőn jelentkező zaj csökkentése a képminőség megőrzésével.
Off/Low/High/Adaptive
(Ki/Alacsony/Magas/
Adaptív)
Aspect Ratio
(Képarány)
Az optimális megjelenítés érdekében módosítja a képarányt.
Picture Reset
A Képüzemmód, Színhőmérséklet, Speciális beállítások és a Képarány visszaállítása a gyári alapbe(Kép visszaállí- állításokra.
tása)
SCREEN (KÉP- A számítógép kijelző-beállításainak testre szabása RGB módban.
ERNYŐ)
Beállítási lehetőség
(In RGB) (RGB
esetén)
Auto Config. (AutoEz a gomb a képernyőpozíció, az órajel és a fázis automatikus beállítását
matikus konfiguráteszi lehetővé. Ez a funkció csak analóg jelbemenet esetén áll rendelkezésre.
ció) (Csak RGB PC
* A Phase (Fázis) és a Clock (Órajel) funkció HDMI/DVI és DTV módban nem
bemenet esetében)
áll rendelkezésre.
Manual Config. (Kézi
beállítás)
mennyiben a kép az automatikus beállítást követően nem tiszta, és ha a
A
karakterek továbbra is vibrálnak, állítsa be kézzel a kép fázisát.
* A Phase (Fázis) és a Clock (Órajel) funkció HDMI/DVI és DTV módban nem
áll rendelkezésre.
Phase (Fázis): A képernyő fókuszának beállítására. Ez a beállítás lehetőséget
ad az esetleg előforduló horizontális zaj kiszűrésére, valamint
a képkarakterek élesítésére vagy kitisztázására. Ez a funkció
csak analóg jelbemenet esetén áll rendelkezésre.
Clock (Órajel): A képernyőháttéren látható függőleges irányú sávok vagy
csíkok minimalizálására szolgál. A vízszintes képméret szintén
meg fog változni. Ez a funkció csak analóg jelbemenet esetén
áll rendelkezésre.
H-Position (H-pozíció): A képernyőpozíció vízszintes (horizontális) irányú
megváltoztatása.
V-Position (V-pozíció): A képernyőpozíció függőleges (vertikális) irányú megváltoztatása.
H-Size (H-méret): A képernyőméret vízszintes (horizontális) irányú megváltoztatása.
V-Size (V-méret): A képernyőméret függőleges (vertikális) irányú megváltoztatása.
XGA-mód (Csak
RGB-PC esetén)
A jobb képminőség érdekében válassza a számítógép felbontásához igazodóan ugyanazt az üzemmódot.
Reset (Visszaállítás)
A kézi beállítások és az XGA-mód visszaállítása a gyári alapbeállításokra.
HUN
MAGYAR
Color
Temperature
(Színhőmérséklet)
17
18
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Aspect Ratio (Képarány)
MAGYAR
HUN
A képet az optimális méretű képmegjelenítés érdekében átméretezheti úgy, hogy a monitor használata közben megnyomja az ARC (ARÁNY) gombot
.
- Original (Eredeti): A képarány az eredetihez
képest nem változott. A megtekintett program
határozza meg.
FIGYELEM
Ha a monitor képernyője hosszú ideig
yy
ugyanazt az állóképet jeleníti meg, az rögzül, és tartós torzulást okoz a képernyőn.
Ez a „képbeégés” vagy „beégés” jelensége,
melyre a garancia nem terjed ki.
Ha a képarány hosszú időn át 4:3 értékre
yy
van állítva, előfordulhat, hogy a kép beég a
képernyő két szélén.
MEGJEGYZÉS
Original
- 4:3: A következő lehetőség választás esetén a
képet az eredeti 4:3 képarányban tekintheti meg
úgy, hogy szürke sávok láthatók a képernyő bal
és jobb oldalán.
A képméretet a főmenü használatával is móyy
dosíthatja.
- 16:9: A következő lehetőség választása esetén
vízszintesen, egyenes arányban állíthat a képen
úgy, hogy az kitöltse a teljes képernyőt (4:3 formátumú DVD lemezek megtekintéséhez ajánlott).
- 1:1: A képarány az eredetihez képest nem változott. (Kizárólag HDMI/DVI PC, RGB PC esetén)
- Just Scan (Levágás nélkül): A következő lehetőség választása esetén a képet a legjobb minőségben, az eredeti, nagy felbontású képet ért
csorbítás nélkül tekintheti meg.
* Megjegyzés: Ha az eredeti kép zajos, a képernyő
szélén zajos sáv látható.
Just Scan
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
- Zoom 1,2 (Nagyítás 1,2): A következő lehetőség
választása esetén módosítás nélkül tekintheti
meg a képet, úgy, hogy az a teljes képernyőt
kitölti. A kép teteje és alja azonban levágásra
kerül.
ÜZEMMÓD
KÉPARÁNY
AV
HDMI/DVI
RGB
DTV
PC
PC
16:9
o
o
o
o
Just Scan
x
o
x
x
Original
o
x
x
x
4:3
o
o
o
o
1:1
x
x
o
o
14:9
o
x
x
x
Zoom 1
o
x
x
x
Zoom 2
o
x
x
x
HUN
MAGYAR
14:9: 14:9 arányú képformátumot vagy általános,
monitorra beállított programot 14:9 módban
tekinthet meg. A 14:9 képernyő megjelenésében
olyan, mint a 4:3 képarányú, de oldalirányban
egy kissé nyújtottabb.
19
20
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
AUDIÓ beállítások
AUDIO
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenü eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével görgesse a kiemelést az
AUDIO (AUDIÓ) menüelemre, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
Sound Mode
Auto Volume
Balance
Speaker
3 A navigációs gombok segítségével görgesse a kiemelést a
kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
MENU
- Ha vissza kíván lépni az előző szintre, nyomja meg a
gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
A rendelkezésre álló hangbeállítások a következők:
(Setting) Beállítás
Leírás
Sound Mode
(Hangüzemmód)
Az előre beállított hangüzemmódok egyikének kiválasztása, vagy az egyes üzemmódok minden
egyes opciójának testre szabása.
Mód
Clear Voice
(Tiszta hang)
Az emberi hang tartományának a többi hangtól való megkülönböztetésével
lehetővé teszi, hogy a készüléket használók jobban értsék az emberi beszédet.
Standard
(Normál)
Akkor válassza, ha normál minőségű hangot kíván hallani.
Music (Zene)
Akkor válassza, ha zenét kíván hallgatni.
Cinema (Mozi)
Akkor válassza, ha filmet kíván nézni.
Sport
Akkor válassza, ha sporteseményeket kíván nézni.
Game (Játék)
Akkor válassza, ha játszani szeretne.
User (Felhasználó)
Ezt a beállítást választva felhasználó által definiált audió beállítások alkalmazására van lehetőség.
MEGJEGYZÉS
Ha a hang minősége vagy a hangerő nem felel meg az elvárásainak, akkor
yy
az eltérő használati körülményekhez való megfelelés érdekében használjon
házimozi-rendszert vagy erősítőt.
Auto Volume
(Automatikus
hangerő)
Az Automatikus hangerő funkció aktiválásával azonos szinten tarthatja a hangerőt akkor is, ha
programot vált.
Balance
(Egyensúly)
A bal és jobb oldali hangszórók közötti egyensúly beállítása a szoba körülményeinek megfelelően.
Speaker (Hangszóró)
ON (BE): Lehetővé teszi a hangkimenetet a monitor hangszórójára. (* A monitorhangszórókat
külön lehet megvásárolni.)
OFF (KI): Letiltja a hangkimenetet a monitor hangszórójára. Ezt a beállítási lehetőséget külső
hangeszköz igénybevételekor használja.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
IDŐ beállítása
21
TIME
2 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést a
TIME (IDŐ) menüelemre, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
Sleep Timer
Auto Sleep
Power On Delay
Power Saving
Automatic Standby
3 A navigációs gombok segítségével görgesse a kiemelést be-
állításra vagy opcióra, majd nyomja meg a SET (BEÁLLÍTÁS)
gombot.
MENU
- Ha vissza kíván lépni az előző szintre, nyomja meg a
gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Beállítás álló időbeállítások a következők:
A rendelkezésre
Leírás
Sleep Timer
(Kikapcsolásidőzítés)
A monitor kikapcsolásáig hátralévő időtartam beállítása. A monitor kikapcsolása, majd
újbóli bekapcsolása esetén a kikapcsolásidőzítési funkció inaktiválódik.
Auto sleep (Automatikus kikapcsolás)
Ha az Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás) funkció be van kapcsolva, és nincs bemeneti
jel, akkor 10 perc elteltével a készülék automatikusan kikapcsol.
Power on delay (Bekapcsolási késleltetés)
Több monitor csatlakoztatása esetén a bekapcsoláskor a monitorok a túlterhelés elkerülése érdekében külön-külön kapcsolódnak be .
Power Saving (Energiatakarékos mód)
Ez a képernyő fényerejének beállítására használható menü az energiatakarékos üzemelést szolgálja.
Szintek: Összesen 4 képernyőfényerő-szint áll rendelkezésre.
- Off (Ki): 100%-os fényerő
- Level 1 (1-es szint): 80%-os fényerő
- Level 2 (2-es szint): 60%-os fényerő
- Level 3 (3-as szint): 40%-os fényerő
Automatic Standby
Ha több, mint 4 órán keresztül nem használja a monitort, az automatikusan készenléti
állapotba kapcsol.
MEGJEGYZÉS
Az Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció országtól függően esetleg nem áll rendelkeyy
zésre.
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenü eléréséhez.
22
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Az OPCIÓ menü beállításai
OPTION
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenü eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
az OPTION (OPCIÓ) menüre, majd nyomja meg a SET
(B‫‫‬EÁLLÍTÁS) gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg a SET
(BEÁLLÍTÁS) gombot.
Language
Key Lock
ISM Method
Power Indicator
DPM Select
Tile Mode
Network Setup
Factory Reset
MENU
- Ha vissza kíván lépni az előző szintre, nyomja meg a
gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
A rendelkezésre álló beállítási lehetőségek következők:
Beállítás
Leírás
Language
(Nyelv)
A vezérlőelemek megjelenítési nyelvének kiválasztása.
Key Lock
(Gombzár)
A gombokkal Be és Ki állás érhető el. A monitort beállíthatja úgy, hogy a vezérlése kizárólag a
távirányítóval történhessen. A funkció a jogosulatlan használat megakadályozását szolgálja.
Az OSD képernyőbeállítás lezárásához állítsa a Key Lock (Gombzár) címkét „On” (Be) állásba.
A feloldáshoz hajtsa végre a következőket:
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a távirányítón, és állítsa a Key Lock (Gombzár) funkciót
az „Off” (Ki) állásba.
ISM Method
(ISM-módszer)
A képernyőn hosszabb ideig megjelenített, számítógépes vagy videojátéktól származó, lefagyott
vagy állókép egy még akkor is látható szellemkép rögzülését eredményezheti, ha közben módosult a képernyőnézet. Kerülje el, hogy a képernyő hosszú ideig állóképet jelenítsen meg.
Mód
Normal
(Normál)
Hagyja a normál beállításon, ha a képbeégés bekövetkezését nem tartja
reális veszélynek.
White wash
(Fehértörlés)
A White wash (Fehértörlés) a képernyőt összefüggő fehér színnel telíti. Ez
segít a képernyőn lévő tartósan megjelenített és beégett képek eltávolításában. Előfordulhat, hogy egy tartósan megjelenített képet nem lehet teljesen
eltüntetni fehértörléssel.
Orbiter (Képmozgatás)
Képmozgatással meg lehet előzni a szellemképek kialakulását. Mindazonáltal a legjobb, ha egyetlen képet sem hagy tartósan megjelenítve a képernyőn. A tartósan megjelenített képek kialakulásának megelőzése érdekében
a képernyő 2 percenként megmozdul.
Inversion (Inverzió)
Ez a funkció megfordítja a képernyő panelszínét. A panelszín 30 másodpercenként automatikusan megfordul.
Képponttörlés
z a funkció elmozdítja a képernyő fekete képpontjait. A fekete képpontok 5
E
másodpercenként automatikusan elmozdulnak.
Power Indicator
(Tápellátásjelző)
Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a készülék előlapján látható, tápellátást jelző fényt.
DPM Select
(DPM-választás)
Az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolása.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
23
Leírás
Tile Mode (Mozaik üzemmód)
Ezen funkció használatához
- A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
- Olyan működési módban kell lennie, amely lehetővé teszi az elosztón és RS-232C csatlakozón
keresztül történő RGB-kábellel történő összeköttetést.
Mozaik üzemmódban válassza a Mozaik beállítást, és állítsa a készülék azonosítóját a helynek
megfelelően.
* A beállítások megváltoztatása csak a Set (Beállít) gomb megnyomását követően kerül mentésre.
- Mozaik üzemmód: oszlop x sor (oszlop = 1, 2, 3, 4,5 sor = 1, 2, 3, 4,5)
- 5 x 5 áll rendelkezésre.
- Integrált képernyőbeállítás és külön-külön történő képmegjelenítés lehetősége is rendelkezésre áll.
Mód
H-Size (H-méret)
A képernyő vízszintes (horizontális) méretét állítja be, számításba véve a
szegély méretét.
V-Size (V-méret)
A képernyő függőleges (vertikális) méretét állítja be, számításba véve a szegély méretét.
H-Position
(H-pozíció)
A képernyő vízszintes (horizontális) helyzetének állítása.
V-Position
(V-pozíció)
A képernyő függőleges (vertikális) helyzetének állítása.
Reset (Visszaállítás)
unkció a mozaikkép inicializálásához és visszaállításához.
F
Minden mozaikkép-beállítás visszaáll a Tile recall (Mozaikkép-visszahívás)
opció kiválasztásakor, és a képernyő visszatér Full screen (Teljes képernyő)
üzemmódba.
Tile ID (Mozaikelem-azonosító)
Egy azonosító beállításával meghatározza a mozaikelem helyzetét.
Natural (Természetes)
képen kihagyásra kerül a képernyők közötti távolság, hogy a megjelenés
A
természetes legyen.
Network Setup
(Hálózati beállítások)
- DHCP: Automatikusan osztja ki és állítja be az IP-címeket.
- Manual (Kézi): Az IP-cím, átjáró, alhálózati maszk, elsődleges és másodlagos DNS beállítása.
A beállítási folyamat akkor teljes, ha Ön kiválasztja az Execute (Végrehajt) gombot, és a képernyő alján megjelenik az „IP Setup Completed” (IP-beállítás befejeződött) felirat. Amíg a „Wait for
IP Setup” (Várakozás az IP-beállításra) felirat látható, addig sem a készüléken lévő billentyűk,
sem pedig a távirányító nem használható. A „Wait for IP Setup” (Várakozás az IP-beállításra)
felirat akár 40 másodpercig is látható a képernyőn.
* Ha a Hálózatválasztás beállítása RS232C.DHCP és a Kézi opció ki van kapcsolva.
Factory Reset
(Gyári beállítások
visszaállítása)
Ezt a beállítást választva visszatérhet a gyári alapértelmezett beállításokhoz.
HUN
MAGYAR
Beállítás
24
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Tile Mode (Mozaik üzemmód)
MAGYAR
HUN
Integrált képernyőbeállítás és külön-külön történő képmegjelenítés lehetősége is rendelkezésre áll.
• Off (Ki):
Amikor a Tile
Mode (Mozaik
üzemmód) ki
van kapcsolva.
• 2X1:
2 monitor használata esetén
ID 2
ID 1
Tile ID (Mozaikelem-azonosító)
• 4X4:
16 monitor használata esetén
• 2X2:
4 monitor használata
esetén
• 3X3:
ID 1
ID 2
ID 1
ID 2
ID 3
ID 3
ID 4
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
9 monitor használata
esetén
• 5X5:
25 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14
ID 15
ID 13
ID 14
ID 15
ID 16
ID 16
ID 17
ID 18
ID 19
ID 20
ID 21
ID 22
ID 23
ID 24
ID 25
Tile Mode (Mozaik üzemmód) - Natural mode (Természetes üzemmód)
A kép természetes hatású megjelenítése érdekében azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.
Előtte
Utána
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
INFORMATION settings (INFORMÁCIÓS
beállítások)
25
INFORMATION
HUN
MAGYAR
Set ID
Serial No.
SW Version
IP Address
MAC Address
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenü eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
az OPTION (OPCIÓ) menüelemre, majd nyomja meg az
SET (BEÁLLÍTÁS) gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
MENU
a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg a SET
(BEÁLLÍTÁS) gombot.
- Ha vissza kíván lépni az előző szintre, nyomja meg a
gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
A rendelkezésre álló beállítási lehetőségek a következők:
Beállítás
Leírás
Set ID (Készülékazonosító)
Ha több készülék van csatlakoztatva a képmegjelenítés érdekében, minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot (névhozzárendelés). A számot (1-99) a gomb és
az Exit (Kilépés) gomb segítségével adja meg. A hozzárendelt készülékazonosító használatával
külön-külön vezérelheti az egyes készülékeket a Product Control (Készülékvezérlő) program
segítségével.
Serial No.
(Sorozatszám)
Ez a menüelem megjeleníti a készülék sorozatszámát.
SW Version
(Szoftververzió)
Ez a menüelem megjeleníti a készülék szoftververzióját.
IP Address
(IP-cím)
Megjeleníti a kiválasztott hálózat IP-címét.
MAC Address
(MAC-cím)
Megjeleníti a kiválasztott hálózat MAC-címét.
26
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztassa a különböző külső eszközöket a monitor hátlapján található csatlakozókhoz.
1 A következő ábrán keresse meg a monitorhoz csatlakoztatni kívánt külső eszközt.
2 Ellenőrizze a külső eszköz csatlakozásának típusát.
3 A megfelelő ábrán ellenőrizze a csatlakozás részleteit.
HD-vevőkészülék
HDMI-Lásd a köv. oldalt:27
DVI-Lásd a köv. oldalt:27
AV(CVBS)-Lásd a köv.
oldalt:28
DVD
HDMI-Lásd a köv. oldalt:27
DVI-Lásd a köv. oldalt:27
AV(CVBS)-Lásd a köv.
oldalt:28
VCR
AV(CVBS)-Lásd a
köv. oldalt:28
Hangszóró
PC
HDMI-Lásd a köv. oldalt:14
DVI-Lásd a köv. oldalt:13
RGB-Lásd a köv. oldalt:13
LAN-Lásd a köv. oldalt:14
Videokamera/Fényképezőgép
HDMI-Lásd a köv. oldalt:27
DVI-Lásd a köv. oldalt:27
AV(CVBS)-Lásd a köv. oldalt:28
MEGJEGYZÉS
Ha játékeszközt csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz saját kábelét.
yy
Játékeszköz
HDMI-Lásd a köv.
oldalt:27
AV(CVBS)-Lásd
a köv. oldalt:28
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
HDMI/DVI-csatlakozás
Továbbítja a digitális videojeleket egy külső eszközről a monitorba. A következő ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a DVI/
HDMI-kábel segítségével. Audiojel továbbításához
csatlakoztasson egy opcionális audiokábelt.
Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVDvagy videolejátszót, majd válassza ki a megfelelő
bemeneti módot.
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a HDMI-kábel segítségével.
HDMI/DVI
jelkábel
(nem tartozék)
HDMI jelkábel
(nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
Nagysebességű HDMI™ kábelt használjon.
yy
RCA-PC
audiokábel
(nem tartozék)
HUN
MAGYAR
Csatlakoztatás HD-vevőhöz,
DVD-hez, videokamerához, fényképezőgéphez, játékeszközhöz vagy
videolejátszóhoz
27
28
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
AV(CVBS) csatlakozás
MAGYAR
HUN
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a BNC-kábel segítségével.
RCA-PC
audiokábel
(nem tartozék)
BNC-kábel
(nem tartozék)
HIBAELHÁRÍTÁS
29
HUN
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
Nem jelenik meg kép
Probléma
Megoldás
Csatlakoztatva van a készülék tápkábele?
yy Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a fali csatlakozóaljzathoz.
yy Ellenőrizze, hogy a tápkapcsológomb be van-e kapcsolva.
yy Elképzelhető, hogy szervizbeavatkozás szükséges.
A készülék be van kapcsolva, a táp- yy Állítsa be újra a fényerőt és a kontrasztot.
ellátás jelzőfénye kéken világít, de a yy Elképzelhető, hogy a háttérfény javításra szorul.
Világít a tápellátást jelző fény?
képernyő nagyon sötétnek látszik.
yy Ha a készülék energiatakarékos üzemmódban van, mozgassa meg
az egeret vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.
yy Kapcsolja ki mindkét készüléket, majd kapcsolja be azokat újra.
Megjelenik az „Out of range” (Tarto- yy A számítógép videokártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges
mányon kívül) üzenet?
frekvenciája a készülék megfelelő frekvenciatartományán kívül esik.
Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen útmutató „Műszaki adatok”
című része szerint.
* Maximális felbontás
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
Megjelenik a „No signal” (Nincs jel) yy A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelően csatlaüzenet?
koztatva. Ellenőrizze a jelkábelt.
yy A bemeneti jelforrás ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányító INPUT
(BEMENET) gombját.
A tápellátást jelző fény
borostyánsárga színű?
MEGJEGYZÉS
Függőleges frekvencia: Ahhoz, hogy a felhasználó lássa a készülék kijelzőjét, a képernyőn megjeyy
lenő képet másodpercenként több tízszer változtatni kell, mint egy fénycső esetében. A függőleges
frekvencia vagy képfrissítési sebesség a másodpercenkénti képváltások száma. A mértékegysége
Hz.
Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervallum az egy függőleges sor megjelenítéséhez szükséges
yy
idő. Ha 1-et elosztunk a vízszintes intervallummal, a másodpercenként megjelenített vízszintes sorok
száma táblázatba foglalható a vízszintes frekvenciaként. A mértékegysége kHz.
30
HIBAELHÁRÍTÁS
A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.
MAGYAR
HUN
Probléma
Telepítette az illesztőprogramot?
Megoldás
yy Telepítse a készülékkel együtt szállított illesztőprogramot. Az
illesztőprogramot az LG webhelyéről is letöltheti a következő címről:
(http://www.lg.com)
yy A videokártya használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze, hogy
az eszköz támogatja-e Plug&Play funkciót.
„Key Lock On” (Gombzár bekapcsolva) üzenet jelenik meg.
Probléma
Megoldás
A Menü gomb megnyomására „Key
Lock On” (Gombzár bekapcsolva)
üzenet jelenik meg.
yy A Zárolás funkció megakadályozza a képernyőmenü beállításainak
véletlen megváltoztatását. A zárolás feloldásához lépjen a Menü ponton belül az Opciók almenübe, és kapcsolja ki a Gombzár funkciót.
A képernyőn látható kép megjelenése a normálistól eltérő.
Probléma
Megoldás
Nem megfelelő a képernyő pozíciója? yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATI-
KUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Position (Helyzet) képernyőmenüt.
yy Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a videokártya felbontását és
frekvenciáját. Ha a frekvencia tartományon kívülre esik, állítsa be a
számítógépen az ajánlott felbontást a Vezérlőpult „Display” (Megjelenítés) Setting (Beállítások) menüjében.
Vékony sávok jelennek meg a hát- yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATItérképernyőn?
KUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Clock (Órajel) képernyőmenüt.
Vízszintes zajsávok láthatók vagy a yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIkarakterek elmosódottak.
KUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Phase (Fázis) képernyőmenüt.
A képernyő megjelenítése nem
yy A megfelelő bemeneti jel nincs csatlakoztatva a jelporthoz. Olyan
megfelelő.
jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti jelének.
HIBAELHÁRÍTÁS
31
Szellemkép jelenik meg a készüléken.
Szellemkép jelenik meg a készülék
kikapcsolása után.
Megoldás
yy Ha hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő, előfordulhat, hogy a képpontok gyorsan károsodnak. Használja a képernyőkímélő funkciót.
Nincs hang.
Probléma
Megoldás
A hang túl elmosódott.
yy Ellenőrizze, hogy az audiokábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
yy Állítsa be a hangerőt.
yy Ellenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
yy Válassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
A hang túl halk.
yy Állítsa be a hangerőt.
Nincs hang?
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
A képernyő színfelbontása gyenge
(16 szín).
képernyő színei nem stabilak,
A
vagy csak egyetlen szín látható.
Fekete pontok jelennek meg a képernyőn?
Megoldás
yy Állítsa a színek számát több mint 24 bitre (true color). Válassza a
Vezérlőpult – Display (Kijelző) – Settings (Beállítások) – Color Table
(Színtáblázat) menüpontot a Windows rendszerben.
yy Ellenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra a
számítógép videokártyáját.
yy Előfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, fehér vagy fekete
színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemző
tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő rendellenes
működését.
Rendellenes működés.
Probléma
Az áramellátás hirtelen kikapcsol
Megoldás
yy Aktív a Kikapcsolásidőzítés?
yy Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás megszakad.
yy „Caution, Fan Error!” (Figyelem, ventilátormeghibásodás!)
Amennyiben ennek az üzenetnek a megjelenését követően a tápellátás kikapcsol, akkor az azt jelenti, hogy a ventilátor nem működik.
Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot helyi szervizszolgáltatóval.
HUN
MAGYAR
Probléma
32
MŰSZAKI ADATOK
MAGYAR
HUN
MŰSZAKI ADATOK
LCD-panel
Képernyő típusa
Videojel
Képponttávolság
Maximális felbontás
1192,8 mm széles (46,96") TFT (Thin Film Transistor)
LCD (folyadékkristályos kijelző).
Látható felület képátlója: 1192,8 mm
0,5415 mm (V) x 0,5415 mm (F)
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően
esetleg nem támogatott.
Ajánlott felbontás
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően
esetleg nem támogatott.
Vízszintes frekvencia
Függőleges frekvencia
Szinkronizáció típusa
Bemeneti csatlakozó
Tápellátás
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
Környezeti feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
RGB: 30 kHz – 83 kHz
HDMI/DVI: 30 kHz – 83 kHz
RGB: 56 Hz – 75 Hz
HDMI/DVI: 56 Hz – 60 Hz
Önálló szinkr., összetett szinkr., digitális
15 tűs D-Sub típus, HDMI (digitális), AV(CVBS) videó, RS232C, LAN
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 3,0 A
Bekapcsolt mód: 300 W (tip.)
Készenléti mód: ≤ 1 W (RGB) / 2 W (HDMI/DVI)
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
5 – 40 °C
10 – 80%
-20 – 60 °C
5 – 95%
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
MŰSZAKI ADATOK
H
W
D
1117 mm x 661 mm x 118,7 mm / 28,54 kg
H
W
D
1117 mm x 757,8 mm x 302,6 mm / 32,56 kg
H
W
D
1117 mm x 661,0 mm x 118,7 mm / 29,29 kg
H
W
D
1117 mm x 757,8 mm x 302,6 mm / 33,3 kg
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
Audió
RMS hangkimenet
Bemeneti érzékenység
Hangszóró impedanciája
10 W + 10 W (J + B)
0,7 Vrms
8Ω
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
HUN
MAGYAR
Méretek (Szélesség x Magasság
x Mélység) /
Tömeg
33
34
MŰSZAKI ADATOK
DTV-mód
RGB (PC) támogatott mód
MAGYAR
HUN
Felbontás
HDMI/DVI
(DTV)
480i
x
576i
x
480p
o
576p
o
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
640 × 350
31.469
70.8
720 × 400
31.468
70.8
640 × 480
31.469
59.94
640 × 480
37.5
75
800 × 600
37.879
60.317
720p
o
800 × 600
46.875
75
1080i
o
832 x 624
49.725
74.55
1080p
o
1024 × 768
48.363
60
1024 × 768
60.123
75.029
1280 X 720
44.772
59.855
1280 x 768
47.7
60
1360 x 768
47.72
59.799
1366 x 768
47.7
60
1280 × 1024
63.981
60.02
1280 × 1024
79.98
75.02
Bekapcsolt mód
Kék
1680 x 1050
65.290
59.954
Készenléti mód
Borostyánsárga
60
Kikapcsolt mód
-
1920 x 1080
67.5
Tápellátásjelző
Mód
Monitorkészülék
MEGJEGYZÉS
HDMI/DVI (PC) támogatott mód
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
640 × 480
31.469
59.94
800 × 600
37.879
60.317
1024 × 768
48.363
60
1280 X 720
44.772
59.855
1280 x 768
47.7
60
1360 x 768
47.72
59.799
1366 x 768
47.7
60
1280 × 1024
63.981
60.02
1680 x 1050
65.290
59.954
1920 x 1080
67.5
60
RGB és HDMI/DVI bemenetek esetében a
yy
DTV/PC választási lehetőség a 640 x 480 /
60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60
Hz PC-felbontások esetén, és 480p, 720p,
1080p DTV-felbontások esetén áll rendelkezésre.
RS-232C
35
RS-232C
Csatlakoztassa az RS-232C kábelt a képen látható módon.
A számítógép és a készülék közötti kommunikáció az RS-232C protokoll segítségével történik. A
yy
számítógép kezelőfelületéről ki- és bekapcsolhatja a készüléket, kiválaszthatja a bemeneti jelet vagy
megadhatja a képernyőmenü beállításait.
RS-232C kábel
(nem tartozék)
PC
készülék
RS-232C konfiguráció
7 vezetékes konfigurációk
(szabványos RS-232C kábel)
PC
Készülék
3
RXD 2
TXD
2
TXD 3
RXD
5
GND 5
GND
6
DTR 4
DSR
4
DSR 6
DTR
8
7
RTS
CTS
7
CTS 8
RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
(csatlakozóhüvely) (csatlakozóhüvely)
Kommunikációs paraméterek
Átviteli sebesség: 9600 (UART)
yy
Adathossz: 8 bit
yy
Paritásbit: nincs
yy
Stop bit: 1 bit
yy
Átvitelvezérlés: nincs
yy
Kommunikációs kód: ASCII kód
yy
Keresztkötésű (fordított) kábelt használjon
yy
3 vezetékes konfiguráció
(nem szabványos)
PC
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Készülék
3
2
5
6
4
7
8
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
(csatlakozóhüvely) (csatlakozóhüvely)
2
3
5
4
6
7
8
HUN
MAGYAR
A kábel csatlakoztatása
36
RS-232C
Részletes parancslista
MAGYAR
HUN
PARANCS
01. Power (Tápellátás)
02. Input Selection
(Bemenetválasztás)
03. Aspect Ratio (Képarány)
04. Screen Mute
(Képernyőnémítás)
05. Volume Mute (Hangerő
némítása)
06. Volume Control (Hangerőszabályozás)
07. Contrast (Kontraszt)
08. Brightness (Fényerő)
09. Color (Színtelítettség)
10. Tint (Árnyalat)
11. Sharpness (Képélesség)
12. OSD Select (OSD-kiválasztás)
13. Távirányítózár/vezérlőgombzár
14. Balance (Egyensúly)
15. Color Temperature
(Színhőmérséklet)
16. Abnormal state (Rendellenes
állapot)
17. ISM mode (ISM üzemmód)
18. Auto Configuration
(Automatikus konfiguráció)
19. Key (Gomb)
20. Tile Mode (Mozaik üzemmód)
21. Tile H Position (Mozaik vízsz.
helyzet)
22. Tile V Position (Mozaik függ.
helyzet)
23. Tile H Size (Mozaik vízsz.
méret)
24. Tile V Size (Mozaik függ.
méret)
25. Tile ID Set (Mozaikelemazonosító beállítása)
ADAT
1
2
1
k
a
00H - 01H
k
b
02H - 09H
k
c
01H - 09H
k
d
00H - 01H
k
e
00H - 01H
k
f
00H - 64H
k
k
g
h
i
j
k
l
m
t
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 01H
00H - 01H
00H - 64H
k
u
00H - 03H
k
z
FFH
j
p
00H - 10H
j
u
01H
m
d
c
d
Billentyűkód
00H - 55H
d
e
00H - 64H
d
f
00H - 64H
d
g
00H - 64H
d
h
00H - 64H
d
i
00H - 19H
k
k
k
k
k
k
2
3
RS-232C
PARANCS
ADAT
1
2
1
d
j
00H - 01H
d
x
00H - 06H
d
y
00H - 06H
d
w
FFH
d
l
FFH
d
n
FFH
d
p
FFH
d
u
00H - 01H
d
f
v
f
00H - 01H
00H - 08H
f
g
00H - 01H
f
h
00H - 64H
f
f
i
j
k
00H - 09H
00H - 01H
00H - 02H
f
l
00H - 03H
f
o
00H - 01H
f
f
q
r
s
t
y
z
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
00H - 64H
FFH
FFH
x
b
20H - A0H
f
f
f
f
f
2
3
HUN
MAGYAR
26. Natural Mode - In Tile mode
(Természetes üzemmód - Mozaik
üzemmódban)
27. Picture mode - PSM
(Képüzemmód - PSM)
28. Sound Mode (Hangüzemmód)
29. FAN Fault check
(Ventilátorhiba-ellenőrzés)
30. Elapsed Time Return (Eltelt idő
olvasása)
31. Temperature Value
(Hőmérsékletérték)
32. Lamp fault check (Izzóhibaellenőrzés)
33. Auto Volume (Automatikus
hangerő)
34. Speaker (Hangszóró)
35. Sleep time (Kikapcsolási idő)
36. Auto Sleep (Automatikus
kikapcsolás)
37. Power on delay (Bekapcsolás
késleltetése)
38. Language (Nyelv)
39. DPM Select (DPM-választás)
40. Reset (Visszaállítás)
41. Power Saving
(Energiatakarékos mód)
42. Power Indicator
(Tápellátásjelző)
43. H Position (Vízsz. pozíció)
44. V Position (Függ. pozíció)
45. H Size (Vízsz. méret)
46. V-Size (Függ. méret)
47. Serial no. (Sorozatszám)
48. S/W Version (Szoftververzió)
49. Input Selection
(Bemenetválasztás)
37
38
RS-232C
Adatküldési / -fogadási protokoll
MAGYAR
HUN
Transmission (Adatküldés)
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1]: első parancs. (k, j, m, d, f, x)
* [Command 2]: második parancs (a - u).
* [Set ID]: A készülék azonosítószámának beállítása.
Tartomány: 01H - 63H. 0 érték beállítása esetében a kiszolgáló az összes készüléket tudja vezérelni.
* Több mint 2 készülék és 0 azonosító egyidejű használata esetén a nyugtázási üzenet olvasása nem lehetséges. Mivel az összes készülék továbbítja a nyugtázási üzenetet, az összes nyugtázási üzenet ellenőrzése nem lehetséges.
* [Data]: A parancsadatok küldése.
A parancsállapot olvasásához az „FF” adatot kell küldeni.
* [Cr]: Soremelés (ASCII-kód '0 x 0 D')
* [ ]: ASCII-kód szóköz (0 x 20)
OK Acknowledgement (OK nyugtázása)
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* A készülék ebben a formátumban küldi a nyugtázást (ACK), ha megfelelő adatokat kapott. Adatolvasási
mód esetén a jelenlegi állapotadatokat jelzi. Adatírási mód esetén a számítógépből származó adatokat
küldi vissza.
Error Acknowledgement (Hiba nyugtázása)
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Hiba esetén a visszatérési érték NG (Nem jó)
RS-232C
01. Ki-/bekapcsolás (Parancs: k a)
A készülék ki-/be történő kapcsolására.
Adat 0: kikapcsolás
04. Képernyőnémítás (Parancs: k d)
Képernyőnémítás ki- és bekapcsolása.
Adatküldés
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 1: bekapcsolás
Nyugta
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
A be- vagy kikapcsolt állapot megjelenítése.
Adat 0: képernyőnémítás kikapcsolás (kép be)
1: képernyőnémítás bekapcsolás (kép ki)
Nyugta
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adatküldés
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Nyugta
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 0: kikapcsolás
9: DPM
Adat 1: bekapcsolás
02. Bement kiválasztása (Parancs: k b) (Fő képbemenet)
A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása.
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával is kiválaszthatja a bemeneti jelforrást.
Adatküldés
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 2: AV
7: RGB (PC)
8: HDMI (DTV)
9: HDMI (PC)
Nyugta
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 2: AV
7: RGB (PC)
8: HDMI (DTV)
9: HDMI (PC)
03. Képarány (Parancs: k c) (fő képbemenet)
A képernyőformátum beállítása.
A képformátumot a Screen (Képernyő) menüben
vagy a távirányító ARC (Aspect Ratio Control - méretarány-vezérlés) gombjával is beállíthatja.
Adatküldés
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 1: normál képernyő (4:3)
2: széles képernyő (16:9)
4: 1. nagyítás (AV)
5: 2. nagyítás (AV)
6: eredeti (AV)
7: 14:9 (AV)
9: levágás nélkül (HD DTV)
1:1 (RGB PC, HDMI / DVI PC)
Nyugta
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
05. Hangerő némítása (Parancs: k e)
A hangnémítás be- és kikapcsolása.
Adatküldés
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat
0: Hangerő némításának bekapcsolása (hangerő ki)
1: Hangerő némításának kikapcsolása (hangerő be)
Nyugta [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat
0: Hangerő némításának bekapcsolása (hangerő ki)
1: Hangerő némításának kikapcsolása (hangerő be)
06. Hangerő-szabályozás (Parancs: k f)
A hangerő szabályozása.
Adatküldés
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
(Hexadecimális kód)
Nyugta [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Valós adatleképezés
0: 0. lépés
:
A: 10. lépés
:
F: 15. lépés
10: 16. LÉPÉS
:
64: 100. LÉPÉS
HUN
MAGYAR
Adatküldés
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
39
40
RS-232C
MAGYAR
HUN
07. Contrast (Kontraszt) (Parancs: k g)
A képernyőkontraszt beállítása.
A kontrasztot a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
Nyugta [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
10. Tint (Színárnyalat) (Parancs: k j)
A képernyő színárnyalatának beállítása.
A színárnyalatot a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat vörös: 00H - zöld: 64H
* Színárnyalat, valós adatleképezés
0: 0. lépés - vörös
:
64: 100. lépés - zöld
08. Brightness (Fényerő) (Parancs: k h)
A képernyő fényerejének beállítása.
A fényerőt a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
11. Sharpness (Képélesség) (Parancs: k k)
A képernyő élességének beállítása.
Az élességet a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
09. Color (Szín) (Parancs: k i) (csak Video Timing
(Videoidőzítés) esetén)
A kép színének beállítása.
A színt a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
(Hexadecimális kód)
Nyugta
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
12. OSD Select (OSD kiválasztása) (Parancs: k l)
A készülék képernyőmenüjének be- és kikapcsolása.
Adatküldés
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: OSD Ki Adat 1: OSD Be
Nyugta
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 0: OSD Ki Adat 1: OSD Be
RS-232C
Adatküldés
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: Ki
Adat 1: Be
Nyugta
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 0: Ki
Adat 1: Be
16. Abnormal state (Rendellenes állapot) (Parancs: k z)
A kikapcsolt állapot olvasásához használható készenléti üzemmódban.
Adatküldés
[k][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF: olvasás
0: normál (bekapcsolás és jel van)
1: nincs jel (bekapcsolás)
2: monitor kikapcsolása távirányítóval
3: monitor kikapcsolása elalvásidőzítővel
4: monitor kikapcsolása RS-232C funkcióval
8: Monitor kikapcsolása kikapcsolási időzítő
funkcióval
9: Monitor kikapcsolása automatikus kikap
csolási funkcióval
Nyugta
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
14. Balance (Egyensúly) (Parancs: k t)
A hangegyensúly beállítása.
Adatküldés
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Balance (Egyensúly): B50 - J50
17. ISM mode (ISM üzemmód) (Parancs: j p)
Használatával kiválasztható a képbeégést megelőző
funkció.
Adatküldés
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 1H: inverzió
2H: képmozgatás
4H: fehértörlés
8H: normál
10H: képponttörlés
Nyugta
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
15. Color Temperature (Színhőmérséklet) (Parancs: k u)
A képernyő színhőmérsékletének beállítása.
Adatküldés
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: közepes
1: hideg
2: meleg
3: felhasználó
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 0: közepes
1: hideg
2: meleg
3: felhasználó
* A Color Temperature (Színhőmérséklet) parancs
futtatása a Picture Mode (Képmód) beállításait az 1.
felhasználó értékre módosítja.
18. Auto Configure (Automatikus beállítás) (Parancs: j u)
A kép helyzetének beállítása és a képremegés automatikus csökkentése. Kizárólag RGB (PC) üzemmódban működik.
Adatküldés
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 1: Beállítás
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
HUN
MAGYAR
13. Remote Lock/Key Lock (Távirányítózár/Gombzár)
(Parancs: k m)
A távirányító zárolásának be- és kikapcsolása.
Ez a funkció RS-232C vezérlés esetén zárolja a
távirányítót és a készülék vezérlőgombjait.
41
42
RS-232C
19. Key (Gomb) (Parancs: m c)
Infravörös távirányító gombkódjának küldése.
MAGYAR
HUN
Adatküldés
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat gombkód: lásd az IR CODES (Infravörös kódok)
c. részt. Lásd a köv. oldalt:47
Nyugta
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
20. Tile Mode (Mozaik üzemmód) (Parancs: d d)
Tile Mode (Mozaik üzemmód) módosítása.
Adatküldés
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat
Leírás
00 vagy 11
12
13
14
Tile mode (Mozaik üzemmód) kikapcsolva.
1 x 2 mód (oszlop x sor)
1 x 3 mód
1 x 4 mód
...
5 x 5 mód
...
55
22. Tile V Position (Mozaik függ. helyzet) (Parancs: d f)
A függőleges helyzet beállítása.
Adatküldés
[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Tile H Size (Mozaik vízsz. méret) (Parancs: d g)
A vízszintes méret beállítása.
Adatküldés
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adatnak nem adható 0X vagy X0 érték, kivéve 00.
Nyugta
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Tile V Size (Mozaik függ. méret) (Parancs: d h)
A függőleges méret beállítása.
Adatküldés
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][x]
21. Tile H Position (Mozaik vízsz. helyzet) (Parancs: d e)
A vízszintes helyzet beállítása
Adatküldés
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
25. Tile ID Set (Mozaikelem-azonosító beállítása)
(Parancs: d i)
Mozaikelem-azonosító hozzárendelése a mozaikrendezési funkcióhoz.
Adatküldés
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 19H
(Hexadecimális kód)
Nyugta
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
RS-232C
Adatküldés
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][x]
29. Fan Fault check (Ventilátorhiba ellenőrzése) (Parancs: d w )
A készülék ventilátorhibájának ellenőrzése.
Adatküldés
[d][w][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Adat ff: olvasási állapot
Data 0: Természetes ki
1: Természetes be
ff: Állapot olvasása
Nyugta
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Nyugta
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat a ventilátorhiba állapotértéke.
Adat 0: ventilátorhiba
1: ventilátor OK
2: nem áll rendelkezésre
27. Picture Mode (Kép üzemmód) (Parancs: d x)
A Picture Mode (Kép üzemmód) beállítása.
Adatküldés
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Szerkezet
Adat (hexadecimális)
Mód
00
01
02
03
04
05
06
Vivid (Élénk)
Standard (Normál)
Cinema (Mozi)
Sport (Sport)
Game (Játék)
User1 (1. felhasználó)
User2 (2. felhasználó)
Nyugta
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
28. Sound Mode (Hangüzemmód) (Parancs: d y )
A Sound mode (Hang üzemmód) beállítása.
30. Elapsed time return (Eltelt idő olvasása) (Parancs: d l)
Az eltelt idő olvasása.
Adatküldés
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Nyugta
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
(Hexadecimális kód)
31. Temperature value (Hőmérsékletérték) (Parancs: d n)
A belső hőmérséklet értékének olvasása.
Adatküldés
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adatküldés
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Adat Szerkezet
Adat (hexadecimális)
Mód
00
01
02
03
04
05
06
Clear Voice (Tiszta hang)
Standard (Normál)
Music (Zene)
Cinema (Mozi)
Sport (Sport)
Game (Játék)
User (Felhasználó)
Nyugta
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Nyugta
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat 1 bájt hosszúságú hexadecimális rendszerben.
HUN
MAGYAR
26. Natural Mode - In Tile mode (Természetes üzemmód - Mozaik üzemmódban) (Parancs: d j)
A Tile Natural mode (Természetes mozaik üzemmód)
hozzárendelése a mozaikrendezési funkcióhoz.
43
44
RS-232C
32. Lamp fault Check (Izzóhiba ellenőrzése) (Parancs: d p)
Izzóhiba ellenőrzése.
MAGYAR
HUN
Adatküldés
[d][p][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Nyugta
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat 1 bájt hosszúságú hexadecimális rendszerben.
Adat 0: Izzóhiba
1: Izzó rendben
35. Sleep Time (Kikapcsolási idő) (Parancs: f f)
Kikapcsolási időzítés beállítása.
Adatküldés
[f][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Ki
01 : 10
02 : 20
03 : 30
04 : 60
05 : 90
06 : 120
07 : 180
08 : 240
(Rendszeresen)
Nyugta
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
33. Auto volume (Automatikus hangerő) (Parancs: d u)
A hangerő automatikus állítása.
Adatküldés
[d][u][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat 0: Ki
Adat 1: Be
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
36. Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás) (Parancs: f g)
Automatikus kikapcsolás beállítása.
Adatküldés
[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: Ki
Adat 1: Be
Nyugta
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
34. Speaker (Hangszóró) (Parancs: d v)
A hangszóró ki-, illetve bekapcsolása.
Adatküldés
[d][v][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat 0: Ki
Adat 1: Be
Nyugta
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
37. Power On Delay (Bekapcsolás késleltetése) (Parancs: f h)
A bekapcsolása késleltetésének beállítása (mértékegység: másodperc).
Adatküldés
[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00H - 64H (adatérték)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
RS-232C
38. Language (Nyelv) (Parancs: f i)
A képernyőn megjelenő menü nyelvének beállítása.
Adat 0: angol
1: francia
2: német
3: spanyol
4: olasz
5: portugál
6: kínai
7: japán
8: koreai
9: orosz
Nyugta
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
41. Power saving (Energiatakarékos üzem) (Parancs: f I)
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.
Adatküldés
[f][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: Ki
1: 1. statikus szint
2: 2. statikus szint
3: 3. statikus szint
Nyugta
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
42. Power Indicator (Tápellátásjelző) (Parancs: f o)
A LED beállítása tápellátási jelzőfényként
Adatküldés
[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Ki
01: Be
Nyugta
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
39. DPM Select (DPM-beállítás) (Parancs: f j)
A DPM (Display Power Management - képernyő
energiagazdálkodása) funkció beállítása.
Adatküldés
[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: Ki
1: Be
Nyugta
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
43. H Position (Vízsz. helyzet) (Parancs: f q)
A vízszintes helyzet beállítása
Adatküldés
[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00H - 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
40. Reset (Alaphelyzetbe állítás) (Parancs: f k)
A DPM (Display Power Management - képernyő
energiagazdálkodása) funkció beállítása.
Adatküldés
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: Kép alaphelyzetbe állítása
1: Képernyő alaphelyzetbe állítása
2: Gyári beállítások visszaállítása
Nyugta
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
44. V Position (Függ. helyzet) (Parancs: f r)
A függőleges helyzet beállítása Adatküldés
[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00H - 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HUN
MAGYAR
Adatküldés
[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
45
46
RS-232C
45. H Size (Vízsz. méret) (Parancs: f s)
A vízszintes méret beállítása.
MAGYAR
HUN
Adatküldés
[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00H - 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Valós adatleképezés
[Adat1]
0x00: 0. lépés
0x0A: 10. lépés
0x14: 20. lépés
0x1E: 30. lépés
0x28: 40. lépés
0x32: 50. lépés
0x3C: 60. lépés
0x46: 70. lépés
0x50: 80. lépés
0x5A: 90. lépés
0x64: 100. lépés
46. V Size (Függ. méret) (Parancs: f t)
A függőleges méret beállítása.
Adatküldés
[f][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00H - 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv. oldalt:39
Nyugta
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Függ. méretre vonatkozó valós adatleképezés
[Adat1]
0x00: 0. lépés
0x0A: 10. lépés
0x14: 20. lépés
0x1E: 30. lépés
0x28: 40. lépés
0x32: 50. lépés
0x3C: 60. lépés
0x46: 70. lépés
0x50: 80. lépés
0x5A: 90. lépés
0x64: 100. lépés
47. Serial no. (Sorozatszám) (Parancs: f y)
A sorozatszám ellenőrzése.
Adatküldés
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF (a sorozatszámok olvasásához)
Nyugta
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1] - [Data13][x]
* Az adatformátum ASCII-kód.
48. S/W Version (Szoftververzió) (Parancs: f z)
A szoftververzió ellenőrzése.
Adatküldés
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF: olvasás
Nyugta
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
49. Input Select (Bement kiválasztása) (Parancs: x b)
A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása.
Adatküldés
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 20H: AV
60H: RGB (PC)
90H: HDMI/DVI (DTV)
A0H: HDMI/DVI (PC)
Nyugta
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Adat 20H: AV
60H: RGB (PC)
90H: HDMI/DVI (DTV)
A0H: HDMI/DVI (PC)
RS-232C
47
INFRAVÖRÖS KÓDOK
D5
C6
79
76
77
AF
99
Megjegyzés
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb (BE-/KIKAPCSOLÓGOMB)
Önálló infravörös kód (csak bekapcsolás)
Önálló infravörös kód (csak kikapcsolás)
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Távirányítógomb
Önálló infravörös kód (AV-bemenet kiválasztása)
Önálló infravörös kód (RGB-bemenet
RGB-PC
kiválasztása)
Önálló infravörös kód (HDMI/DVI-bemenet
HDMI/DVI
kiválasztása)
ARC (KÉPARÁNY)
Távirányítógomb
Önálló infravörös kód (kizárólag 4:3-as
4:3-as képarány
üzemmód)
Önálló infravörös kód (kizárólag 16:9-es
16:9-es képarány
üzemmód)
ARC (ZOOM) KÉPARÁNY Önálló infravörös kód (kizárólag NAGYÍTÁS1,
(NAGYÍTÁS)
NAGYÍTÁS2 üzemmód)
AUTO CONFIG
(AUTOMATIKUS
Önálló infravörös kód
KONFIGURÁCIÓ)
HUN
MAGYAR
Kód
Funkció
(hexadecimális)
00
01
02
HANGERŐ ( )
03
HANGERŐ ( )
POWER ON/OFF
08
(TÁPELLÁTÁS BE/KI)
C4
BEKAPCSOLÁS
C5
Kikapcsolás
09
MUTE (NÉMÍTÁS)
98
AV
0B
INPUT (BEMENET)
0E
KIKAPCSOLÁSIDŐZÍTÉS
43
MENU (MENÜ)
5B
EXIT (KILÉPÉS)
6E
PSM
44
SET (BEÁLLÍTÁS)
10
0 számgomb
11
1-es számgomb
12
2-es számgomb
13
3-as számgomb
14
4-es számgomb
15
5-ös számgomb
16
6-os számgomb
17
7-es számgomb
18
8-as számgomb
19
9-es számgomb
5A
AV
A termék használata előtt feltétlenül olvassa
el a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen.
A KÉSZÜLÉK típusszáma és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátlapján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben
esetleg javításra lenne szükség.
MODELL
SOROZATSZÁM
A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg hallható zaj nem rendellenesség.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising