LG | 47VS20-BAA | User guide | LG 47VS20-BAA Mode d'emploi

LG 47VS20-BAA Mode d'emploi
HUN
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SIGNAGE MONITOR
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
még szüksége lehet rá.
SIGNAGE MONITORTÍPUSOK
42VS20
47VS20
55VS20
www.lg.com
2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK
MAGYAR
HUN
4
5
LICENCEK
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
Kicsomagolás
6
Opcionális tartozékok
7
A készülék részei és gombjai
8
A hangszórók csatlakoztatása
(42VS20)
A hangszórók csatlakoztatása
(47VS20)
9
A hangszórók csatlakoztatása
(55VS20)
9
A hangszórók csatlakoztatása
(42VS20, 47VS20)
10
A hangszórók csatlakoztatása
(55VS20)
10
Álló elrendezés
11
Felszerelés falra
12
- A képarány beállítása
21
- A bemeneti lehetőségek
listájának használata
5
8
19
TÁVIRÁNYÍTÓ
14
A MONITOR HASZNÁLATA
14
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
14
- RGB-kábeles csatlakozás
15
- DVI csatlakozás
15
- HDMI-csatlakozás
16
- DP-csatlakozás
17
A képernyő beállítása
17
- Képmód kiválasztása
17
- A képbeállítások testre szabása
18
- A számítógép kijelzőopcióinak testre
szabása
18
A hang beállítása
18
- A hangüzemmód kiválasztása
19
- A hangbeállítások testre szabása
19
További opciók használata
22
SZÓRAKOZTATÁS
22
- Csatlakozás vezetékes hálózathoz
23
- Hálózat állapota
24
- USB-tárolóeszközök csatlakoztatása
25
- Fájlok böngészése
27
- Filmek megtekintése
30
- Fényképek megtekintése
33
- Zenehallgatás
35
- A Tartalomlista megtekintése
36
- DivX® VOD ismertető
37
- A PIP/PBP funkció használata
38
BEÁLLÍTÁSOK
TESTRESZABÁSA
38
A főmenük megnyitása
39
- A PICTURE (KÉP) menü beállításai
42
- AUDIO beállítások
43
- TIME (IDŐ) beállítása
44
- Az OPTION (OPCIÓ) menü beállításai
48
- Picture ID
49
- HÁLÓZAT menü beállításai
50
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA
51
Csatlakoztatás HD-vevőhöz, DVD-hez,
videokamerához, fényképezőgéphez,
játékeszközhöz vagy videolejátszóhoz
51
- DVI kábel
51
- HDMI kábel
52
- Kompozit kábeles csatlakozás
52
- AV-csatlakozás
53
Csatlakoztatás helyi hálózathoz (LAN)
53
- LAN-csatlakozás
53
Csatlakoztatás USB-eszközhöz
TARTALOMJEGYZÉK
Monitorok „Daisy Chain” topológiája
54
- RGB-kábel
54
- DVI-kábel
55
HIBAELHÁRÍTÁS
58
A TERMÉK JELLEMZŐI
65
IR CODES
66
RS-232 VEZÉRLŐ
66
A kábel csatlakoztatása
66
RS-232C konfigurációk
66
Kommunikációs paraméterek
67
Részletes parancslista
69
Adatküldési/-fogadási protokoll
HUN
MAGYAR
54
3
4
LICENCEK
MAGYAR
HUN
LICENCEK
A támogatott licencek típustól függően eltérőek lehetnek. A licencekkel kapcsolatos további
információkért látogassa meg honlapunkat: www.lg.com.
A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, Inc. által létrehozott digitális videoformátum. Jelen készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely
alkalmas DivX videók lejátszására. A www.divx.com honlapon további tájékoztatást kaphat, és a fájlokat DivX videóvá konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek
lejátszásához. A regisztrációs kód megszerzéséhez keresse meg a DivX VOD
menüpontot a készülékbeállítás menüben. A regisztrációs folyamattal kapcsolatos
további információért látogasson el a vod.divx.com honlapra.
„DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkezik DivX® és DivX Plus™ HD (H.264/
MKV) videó lejátszásához 1080p HD minőségig, prémium tartalmakkal együtt.”
„A DivX®, a DivX Certified® és az ezekhez tartozó logók a DivX, Inc. védjegyei, és
használatuk licenchez kötött.”
Egy vagy több alább felsorolt USA-beli szabadalom védelme alatt áll:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A „Dolby” és a dupla D szimbólum
a Dolby Laboratories védjegye.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
5
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi viszonteladóval, akitől a terméket vásárolta. Az
útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
POWER
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
BACK
TILE
S.MENU
OK
EXIT
ID
ON
OFF
Távirányító és elemek
Tápkábel
DVD (Használati útmutató)/Kártya
RGB-kábel
FIGYELEM
A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem
yy
hagyott tartozékokat.
A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károkra és sérüléyy
sekre.
MEGJEGYZÉS
A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól függően eltérőek lehetnek.
yy
Az útmutatóban található termékjellemzők vagy tartalom a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt
yy
előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
HUN
MAGYAR
Kicsomagolás
6
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Opcionális tartozékok
MAGYAR
HUN
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, és új tartozékok jelenhetnek meg. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
Állványkészlet
42VS20
47VS20
Állvány
Állvány
Csavarok
Csavarok
55VS20
Állvány
Csavarok
Hangszórókészlet
Hangszóró
Csavarok/kábel
Kábeltartó/
kábelrögzítő
MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy kábeltartó/kábelrögzítő egyes régiókban vagy bizonyos modellek esetében nem
yy
áll rendelkezésre.
Az opcionális tartozékok nem minden modell esetében képezik a felszereltség részét.
yy
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
7
A készülék részei és gombjai
HUN
MAGYAR
Előlapgombok
Előlapjelzések
USB
DP
IN
DVI IN
DVI OUT
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
LAN
SPEAKER
RGB/AV
/COMPONENT IN
Csatlakozópanel ( Lásd a köv. oldalt:51
old.:53 )
Előlapjelzések
Leírás
INPUT (BEMENET)
A bemeneti jelforrás módosítása.
MENU (MENÜ)
A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.
▼▲
Le- és felfelé történő állítás
◄►
A hangerő állítása.
AUTO/SET (Automatikus
beállítás)
Kijelzi az aktuális jelet és módot.
A gomb megnyomásával automatikusan beállítható a képernyő (csak RGB módban).
A tápellátás be- és kikapcsolása.
/I
Infravörös vevőegység
Ez az a pont, ahol a készülék veszi a távirányító által kibocsátott jeleket.
Bekapcsolás jelző
Ez a kijelző zölden világít, mikor a képernyő normál üzemmódban működik (be van
kapcsolva). Ha a képernyő készenléti (energiatakarékos) üzemmódban van, a jelzőfény
színe borostyánsárgára változik.
MEGJEGYZÉS
A Tápellátásjelzőt be- és kikapcsolhatja a főmenü OPTION (OPCIÓ) menüjében.
yy
8
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
A hangszórók csatlakoztatása
(42VS20)
A hangszórók csatlakoztatása
(47VS20)
- Csak egyes modellek esetében.
- Csak egyes modellek esetében.
1 Helyezzen egy puha rongyot az asztalra és
1 Helyezzen egy puha rongyot az asztalra és
2 A csavarokkal rögzítse az állványt a készülék
2 A csavarokkal rögzítse az állványt a készülék
helyezze rá a készüléket képernyővel lefelé.
hátlapjához az ábrának megfelelően.
helyezze rá a készüléket képernyővel lefelé.
hátlapjához az ábrának megfelelően.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
9
A hangszórók csatlakoztatása
(42VS20, 47VS20)
- Csak egyes modellek esetében.
- Csak egyes modellek esetében.
1 Helyezzen egy puha rongyot az asztalra és
1 A hangszórók felszerelése előtt csatlakoztassa
helyezze rá a készüléket képernyővel lefelé.
a jelbemeneti kábelt. A kábelek elrendezéséhez
és rögzítéséhez használjon kábelrögzítőt.
2 Rögzítse a hangszórókat csavar segítségével
az alábbi ábrán látható módon. Majd csatlakoztassa a hangszórókábelt.
2 A csavarokkal rögzítse az állványt a készülék
hátlapjához az ábrának megfelelően.
3 A hangszórók felszerelését követően tartók és
kábelrögzítők segítségével rendezze el a hangszórókábeleket.
MEGJEGYZÉS
A hangszórók csatlakozóit a megfelelő
yy
polaritásra ügyelve kösse be.
HUN
MAGYAR
A hangszórók csatlakoztatása
(55VS20)
10
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
A hangszórók csatlakoztatása
(55VS20)
- Csak egyes modellek esetében.
1 A hangszórók felszerelése előtt csatlakoztassa
a jelbemeneti kábelt. A kábelek elrendezéséhez
és rögzítéséhez használjon kábelrögzítőt.
Álló elrendezés
- Csak egyes modellek esetében.
Amikor álló elrendezésben szereli fel a monitort,
forgassa az el 90 fokkal az óramutató járásával
megegyezően (a képernyővel szembe fordulva).
2 Rögzítse a hangszórókat csavar segítségével
az alábbi ábrán látható módon. Majd csatlakoztassa a hangszórókábelt.
A Kensington biztonsági rendszer használata
A Kensington biztonsági rendszer csatlakozója
a monitor hátlapján található. A felszereléssel és
használattal kapcsolatos további információkért
tekintse meg a Kensington biztonsági rendszerhez
mellékelt kézikönyvet, vagy látogasson el a http://
www.kensington.com honlapra.
Csatlakoztassa a Kensington biztonsági rendszer
kábelét a monitorhoz és az asztalhoz.
3 A hangszórók felszerelését követően tartók és
kábelrögzítők segítségével rendezze el a hangszórókábeleket.
MEGJEGYZÉS
A hangszórók csatlakozóit a megfelelő
yy
polaritásra ügyelve kösse be.
MEGJEGYZÉS
A Kensington biztonsági rendszer opcionális
yy
tartozék. Kiegészítő tartozékokat a legtöbb
elektronikai szaküzletben beszerezhet.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Felszerelés falra
FIGYELEM
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Először válassza le a tápkábelt, és csak azt
yy
követően mozgassa vagy szerelje fel a monitort. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Ha a monitort a mennyezetre vagy ferde falyy
ra szereli, az leeshet és súlyos személyi sérülést okozhat.
Csak az LG által jóváhagyott fali konzolt
yy
használjon, és kérjen segítséget a helyi forgalmazótól vagy szakembertől.
Ne húzza meg túl szorosan a csavarokat,
yy
mert azzal károsíthatja a monitort, ami a garancia semmissé válását eredményezi.
A VESA-szabványnak megfelelő csavaroyy
kat és fali konzolokat használjon. A garancia nem terjed ki a helytelen használat vagy
nem megfelelő tartozék használata által
okozott károkra és sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
Ha a TV-készüléket falra kívánja szerelni,
csatlakoztassa a külön beszerezhető fali
tartókonzolt a készülék hátuljához.
Ha a TV-készüléket az opcionális fali konzollal
szereli fel, gondosan rögzítse azt, nehogy leessen.
1 A VESA-szabványoknak megfelelően
alkalmazza a csavarokat és fali tartókonzolt.
2 Ha a szabványosnál hosszabb csavart használ,
megsérülhet a monitor belseje.
3 Ha nem megfelelő csavart használ, a készülék
megsérülhet, és leeshet az adott helyről.
Ebben az esetben az LG Electronics nem
tartozik felelősséggel.
4 Kompatibilis a VESA-szabvánnyal.
5 Használja az alábbi VESA-szabványt.
785 mm(31") vagy ennél nagyobb méret
yy
esetén
* *Rögzítőcsavar: 6,0 mm átmérő × 1,0
mm menetemelkedés × 10 mm
hosszúság
Csak a VESA-szabvány csavarspecifikációyy
jában felsorolt csavarokat használjon.
A falikonzol-készlet tartalmaz egy szerelési
yy
útmutatót, valamint a szükséges alkatrészeket.
A fali konzol opcionális tartozék. A kiegészíyy
tő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól
szerezheti be.
A csavarok hossza az adott fali konzoltól
yy
függően eltérhet. Ügyeljen rá, hogy megfelelő hosszúságú csavarokat használjon.
További információkat a fali konzolhoz melyy
lékelt útmutatóban talál.
HUN
MAGYAR
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább
10 cm helyet a készülék minden oldalán, valamint
a készülék és a fal között. A részletes szerelési
útmutatót kérje a forgalmazótól; lásd a döntött
rögzítést lehetővé tevő fali konzol felszerelési és
beállítási útmutatóját.
10 cm
11
12
TÁVIRÁNYÍTÓ
TÁVIRÁNYÍTÓ
MAGYAR
HUN
A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort.
POWER
1
4
7
Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét,
majd cserélje ki az (1,5 V AAA) elemeket, ügyelve a
rekesz belsejében található megfelelő és jelzésű
végekre, majd zárja be az elemtartó fedelét.
Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben kell
kivenni.
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
2
5
8
0
SAVING
TUV
3
6
9
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
BACK
TILE
S.MENU
OK
EXIT
ID
ON
OFF
FIGYELEM
Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.
yy
Irányítsa a távirányítót a monitor távirányító-érzékelőjére.
yy
ENERGY SAVING (ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)
A képernyő fényerejének beállítása az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.
(POWER) (BE- ÉS
KIKAPCSOLÓGOMB)
A monitor be- és kikapcsolása.
Monitor ON/OFF (Monitor
be-/kikapcsológombja)
A monitor kikapcsolása és
bekapcsolása.
1/a/A Button
Váltás a szám- és
betűgombok között.
ARC
A Képarány mód kiválasztása
Hangerőnövelő- és csökkentő gomb)
A hangerő beállítása.
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
Szám- és betűgombok
A beállítástól függően számokat
vagy betűket ír be.
DEF
MNO
WXYZ
CLEAR
Törli a beírt számot vagy betűt.
MARK
ARC
PSM
PSM
A képmód kiválasztása.
MUTE (NÉMÍTÁS)
Az összes hang elnémítása.
INPUT (BEMENET)
A bemeneti üzemmód kiválasztása.
POWER
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
S.MENU
OK
BACK
TILE
ID
ON
OFF
EXIT
BRIGHTNESS (Fényerő)
A távirányító le és fel gombjainak megnyomásával állítsa
be a fényerőt.
USB módban a képernyőmenü a következő fájllistára
való ugráshoz a Page (Oldal)
funkcióval rendelkezik.
13
TÁVIRÁNYÍTÓ
POWER
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
POWER
2
5
8
0
SAVING
TUV
3
6
9
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
S.MENU
OK
ENERGY
MONITOR
MENU (MENÜ)
(Lásd a köv. oldalt:38)
A főmenük megnyitása, a
bevitt adatok mentése és
kilépés a menükből.
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
PSM
DEF
MNO
WXYZ
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
OK
Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok
jóváhagyása.
ID ON/OFF
(AZONOSÍTÓ BE/KI)
Többképernyős környezetben
akkor vezérelheti a kívánt monitort, ha a Picture ID (Képazonosító) száma megegyezik a Set ID (Készülékazonosító) számával.
AUTO
TILE
ID
ON
OFF
AUTO (AUTOMATIKUS)
A kép helyzetének automatikus beállítása, és a kép remegésének minimálisra csökkentése (csak RGB bemenet).
S.MENU
S.MENU (SuperSign menü)
Ez a gombválasztás nem érvényes.
OK
BACK
EXIT
OFF
SAVING
ARC
MENU
TILE
ID
ON
MARK
Navigációs gombok
Menük és opciók görgetése.
BACK (VISSZA)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést
visszalépjen az interaktív felhasználói funkcióban.
BACK
OFF
ON
INPUT
EXIT
EXIT (KILÉPÉS)
Bármelyik menüben a képernyőkijelzések törlése és vis�szatérés a monitornézethez.
TILE (MOZAIK)
A Mozaik üzemmód kiválasztása.
USB menü vezérlőgombjai
A médialejátszás vezérlése.
HUN
MAGYAR
1
4
7
14
A MONITOR HASZNÁLATA
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
* Plug & Play: Ez a funkció azt jelenti, hogy egy
számítógép beállítás, illetve felhasználói beavatkozás nélkül felismer egy olyan eszközt, melyet
a felhasználó a készülékhez csatlakoztatott és
bekapcsolt.
MEGJEGYZÉS
A legjobb képminőség eléréséhez ajánlott a
yy
monitort HDMI-kábellel csatlakoztatni.
A készülék szabványos megfelelősége éryy
dekében árnyékolt jel-/interfészkábelt használjon, például ferritmagos D-sub 15 tűs jelkábelt és DVI-kábelt.
A monitor hideg állapotban való bekapcsoyy
lásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem rendellenes.
Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet
yy
meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
RGB-kábeles csatlakozás
Továbbítja az analóg videojeleket a számítógépről
a monitorba. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz�����������������������������������������
a
����������������������������������������
D-sub 15 tűs kábellel az alábbi ábráknak megfelelően.
A készülék hátoldala.
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
Macintosh átalakító
(nem tartozék)
(nem tartozék)
PC/MAC
PC
FIGYELEM
Csatlakoztassa a beyy
meneti jelkábelt, és
szorítsa meg a csavaroknak az óra járásával megegyező irányban történő elforgatásával.
Ne nyomogassa hosszan a képernyőt az ujyy
jaival, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a
yy
képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, használjon
képernyővédőt.
MEGJEGYZÉS
Alkalmazzon szabványos
yy
Macintosh átalakítót, mivel
a piaci forgalomban a készülékkel nem kompatibilis
adapter is kapható. (Eltérő
jelhasználati rendszer)
A monitor Apple számítógéphez csatlayy
koztatásához szükség lehet egy adapterre. További információkért vegye fel a
kapcsolatot a gyártóval telefonon vagy a
honlapjukon keresztül.
A MONITOR HASZNÁLATA
15
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális videojeleket számítógépről a
monitorba. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz
a DVI kábellel az alábbi ábráknak megfelelően.
A digitális video- és audiojeleket a számítógépről
a monitorba továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a HDMI-kábel segítségével az
alábbi ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki a HDMI bemeneti jelforrást.
A készülék hátoldala.
DVI IN
DVI IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
AUDIO
IN
IN
A készülék hátoldala.
DP
(nem tartozék)
(nem tartozék)
PC
PC
MEGJEGYZÉS
Nagysebességű HDMI™ kábelt használjon.
yy
Ha a hang nem HDMI-módban lenne hallhayy
tó, ellenőrizze a számítógépes környezetet.
Egyes számítógépek esetében manuálisan
kell átállítani az alapértelmezett hangkimenetet HDMI-re.
A HDMI PC mód használatához PC üzemyy
módba kell állítania a számítógépet/DTV-t.
HDMI számítógép használata esetén kompayy
tibilitási problémák fordulhatnak elő.
DP
IN
(nem tartozék)
PC
HUN
MAGYAR
DVI csatlakozás
16
A MONITOR HASZNÁLATA
DP-csatlakozás
MAGYAR
HUN
A digitális video- és audiojeleket a számítógépről a
monitorba továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a DP-kábel segítségével az alábbi ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki a DP bemeneti jelforrást.
A készülék hátoldala.
IN
DP
(nem tartozék)
PC
MEGJEGYZÉS
A számítógép DP-verziójától függően előforyy
dulhat, hogy a hang nem működik.
A MONITOR HASZNÁLATA
17
A képbeállítások testre szabása
Képmód kiválasztása
A képek normál és speciális beállításainak testre
szabása a legoptimálisabb képernyőteljesítmény
létrehozása érdekében.
A képek optimális beállítás melletti megjelenítéséhez válasszon a következő előre beállított képmódok közül.
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a
PICTURE (KÉP) menüre, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a
Picture Mode (Képüzemmód) elemre, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombok segítségével lépjen a kí-
vánt képüzemmódra, majd nyomja meg az OK
gombot.
Üzemmód
Leírás
Vivid
(Élénk)
A videokép beállítása a kiskereskedelmi környezetnek megfelelően a Contrast
(Kontraszt), Brightness (Fényerő) ,
Color (Színtelítettség) és Sharpness
(Képélesség) beállítások javításával.
Standard
(Normál)
Normál környezethez állítja be a képet.
Cinema
(Mozi)
A videokép optimalizálása, hogy filmszerű legyen, és a nézőnek olyan érzése legyen, mintha filmszínházban lenne.
Sports
(Sport)
Az elsődleges színek, például a fehér, a
fűzöld és az égszínkék fokozásával optimalizálja a gyakori és dinamikus mozgást
ábrázoló videoképeket.
Game
(Játék)
A gyors játékokhoz, például számítógépes vagy más játékokhoz optimalizálja a
képernyő videoképét.
5 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a
PICTURE (KÉP) menüre, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a
Picture Mode (Képüzemmód) elemre, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombok segítségével lépjen a kí-
vánt képüzemmódra, majd nyomja meg az OK
gombot.
5 Válassza ki és adja meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
Opció
Leírás
Backlight
(Háttérfény)
Az LCD-háttérfény szabályozásával beállítja a képernyő fényerejét. A
fényerősség csökkentésével a képernyő sötétebb lesz, és az energiafogyasztás videojel-vesztés nélkül
csökken.
Contrast
(Kontraszt)
Növeli vagy csökkenti a videojel-átmenetet. A Contrast (Kontraszt) opcióval a kép fényes részének telítettségét szabályozhatja.
Brightness
(Fényerő)
Beállítja a kép alapjelszintjét. A
Brightness (Fényerő) funkciójával a
kép sötét részének telítettségét szabályozhatja.
Sharpness
(Képélesség)
A kép világos és sötét területei között
lévő határvonalak élességét állítja be.
Minél alacsonyabb a beállított szint,
annál lágyabb a kép.
Color (Színtelí- Az összes Color (Színtelítettség) intettség)
tenzitásának beállítása.
Tint (Árnyalat)
A piros és züld színek szintje közötti
egyensúly beállítása.
Color
Temperature
(Színhőmérséklet)
A Warm (Meleg) beállítással a piros
és egyéb meleg színek megjelenését
javíthatja, a Cool (Hideg) beállítással
pedig a képet kékebb árnyalatúvá teheti.
HUN
MAGYAR
A képernyő beállítása
18
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
Advanced
Control
(További beállítások)
Testre szabja a speciális beállításokat.
A speciális beállítások részleteiről
lásd.
Picture
Reset (Képvisszaállítás)
Visszaállítja a beállított értékeket az
alapértelmezett értékekre.
6 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉ-
PÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
A hang beállítása
A hangüzemmód kiválasztása
A hang optimális beállítás melletti lejátszásához válasszon a következő előre beállított
hangüzemmódok közül.
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen az
AUDIO (HANG) menüre, majd nyomja meg az
OK gombot.
A számítógép kijelzőopcióinak
testre szabása
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a
A képüzemmódok beállításainak testre szabása a
legjobb képminőség elérése érdekében.
A funkció a következő üzemmódban műköyy
dik: RGB [PC] mód.
4 A navigációs gombok segítségével lépjen a kí-
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a
PICTURE (KÉP) menüre, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a
Screen (Képernyő) menüpontra, majd nyomja
meg az OK gombot.
4 Válassza ki és adja meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
Opció
Leírás
Resolution A megfelelő felbontás kiválasztása.
(Felbontás)
Auto
Configure
(Automatikus beállítás)
A képernyő Position (Helyzet), Size
(Méret) és Phase (Órajelfázis) értékeinek automatikus beállítása. A beállítás
közben a megjelenített kép néhány másodpercig remeghet.
Position/
Size/Phase
(Helyzet/
Méret/Órajel fázis)
A beállítások igazítása nem tiszta kép
esetében, különös tekintettel arra, ha a
karakterek az automatikus beállítást követően „elhúznak”.
Reset (Vis�- Visszaállítja a beállított értékeket az alapszaállítás) értelmezett értékekre.
5 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉ-
PÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
Sound Mode (Hangüzemmód) elemre, majd
nyomja meg az OK gombot.
vánt képüzemmódra, majd nyomja meg az OK
gombot.
Üzemmód
Leírás
Standard
(Normál)
Akkor válassza, ha normál minőségű
hangot kíván hallani.
Music
(Zene)
Akkor válassza, ha zenét kíván hallgatni.
Cinema
(Mozi)
Akkor válassza, ha filmet kíván nézni.
Sports
(Sport)
Akkor válassza, ha sporteseményeket kíván nézni.
Game
(Játék)
Akkor válassza, ha játszani kíván.
5 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉ-
PÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
A MONITOR HASZNÁLATA
19
További opciók használata
A hangüzemmódok beállításainak testre szabása
a legjobb hangminőség elérése érdekében.
A képarány beállítása
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főme-
A képet átméretezheti úgy, hogy optimális méretben lássa azt; ehhez nyomja meg a ARC (ARÁNY)
gombot a monitor használata közben.
nük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen az
AUDIO (HANG) menüre, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a
Sound Mode (Hangüzemmód) elemre, majd
nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombok segítségével lépjen a kí-
vánt képüzemmódra, majd nyomja meg az OK
gombot.
5 Válassza ki és adja meg a következő beállításokat, majd nyomja meg az OK gombot.
Opció
FIGYELEM
Ha a monitor képernyője hosszú ideig
yy
ugyanazt az állóképet jeleníti meg, az nyomot hagy és tartós torzulást okoz a képernyőn. A „szellemkép” vagy „beégés” javítására nem terjed ki a garancia.
Ha a képarány hosszú időn át 4:3, előforyy
dulhat, hogy a kép beég a képernyő két
szélén.
Leírás
Infinite
Sound
Az LG által kínált Infinity Sound opció
5.1 csatornás sztereó hangot biztosít két
hangszóróból.
Treble
(Magas)
A domináns hangokat vezérli a kimeneten. A magas hangbeállítást feljebb kapcsolva a kimeneti hang magasabb frekvenciatartományban szólal meg.
Bass (Mély)
A lágyabb hangokat vezérli a kimeneten.
A mély hang opciót feljebb kapcsolva a
kimeneti hang alacsonyabb frekvenciatartományban fog megszólalni.
Reset (Vis�- Visszaállítja a hangüzemmód alapértelszaállítás)
mezett beállításait.
6 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉ-
PÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
MEGJEGYZÉS
A képméretet a főmenü használatával is módosíthatja.
MÓD AV
Component
KÉPARÁNY
RGB
Display
Port
DVI-D
PC
DTV PC
HDMI
PC
DTV
PC
16:9
o
o
o
o
o
o
o
o
Just Scan
(Levágás nélkül)
x
o
x
o
x
x
o
x
1:1
x
x
o
x
o
o
x
o
4:3
o
o
o
o
o
o
o
o
Zoom
(Nagyítás)
o
o
x
o
x
x
o
x
Cinema Zoom
(Mozi Nagyítás)
o
o
x
o
x
x
o
x
HUN
MAGYAR
A hangbeállítások testre szabása
20
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
- 16:9: A következő választás esetén vízszintesen, egyenesen arányban állíthat a képen úgy,
hogy az kitöltse a teljes képernyőt (ajánlott 4:3
formátumú DVD lemezek megtekintéséhez).
- 4:3: A következő választás esetén a képet az
eredeti 4:3 képarányban tekintheti meg úgy,
hogy szürke sávok láthatók a képernyő bal és
jobb oldalán.
- Just Scan (Levágás nélkül): A következő választás esetén a képet a legjobb minőségben,
nagy felbontásban, az eredeti kép elvesztése
nélkül tekintheti meg.
Megjegyzés: Ha az eredeti kép zajos, a képernyő szélén zajos sáv látható.
- Zoom (Nagyítás): A következő választás esetén
módosítás nélkül tekintheti meg a képet, hogy
az a teljes képernyőt kitölti. A kép teteje és alja
azonban levágásra kerül.
Just Scan
- 1:1: A képarány az eredetihez képest nem változott. (Csak a Display Port PC, HDMI PC, DVI-D
PC, RGB PC esetében)
- Cinema Zoom (mozinagyítás): A Cinema Zoom
(mozinagyítás) opcióval kinagyíthatja a képet a
megfelelő arányban.
Megjegyzés: A kép nagyításakor és kicsinyítésekor a kép eltorzulhat.
A MONITOR HASZNÁLATA
A bemeneti jelforrás kiválasztása
1 Nyomja meg az INPUT (BEMENET) gombot a
bemeneti jelforrások listájának eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével pozícionálja
a kiemelést az egyik bemeneti jelforrásra, majd
nyomja meg az OK gombot.
Bemeneti
jelforrás
Leírás
AV(CVBS)
Videó lejátszása videomagnóról
vagy más külső eszközről.
Component
Tartalmak lejátszása DVDlejátszóról vagy más külső
eszközről, ill. digitális beltéri
egységen keresztül.
RGB
Számítógépes kijelző megtekintése
a képernyőn.
Display Port
Számítógépes kijelző megtekintése
a képernyőn.
DVI-D
Számítógépes kijelző megtekintése
a képernyőn.
HDMI
Tartalmak lejátszása számítógépről,
DVD-lejátszóról, ill. digitális
beltéri egységen vagy más, nagy
felbontást biztosító eszközön
keresztül.
HUN
MAGYAR
A bemeneti lehetőségek
listájának használata
21
22
SZÓRAKOZÁS
SZÓRAKOZTATÁS
MAGYAR
HUN
Csatlakozás vezetékes hálózathoz
A hálózati beállítások telepítéséhez: (Ha a képernyő már automatikusan csatlakozott, a telepítés újbóli lefuttatása akkor sem okoz semmilyen kárt),
(Típusfüggő)
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főme-
Csatlakoztassa a képernyőt egy helyi hálózatra (LAN) a LAN-csatlakozó segítségével az alábbi ábra szerint, majd adja meg a hálózati beállításokat.
Csak vezetékes hálózati kapcsolattal használható.
A fizikai csatlakoztatást követően néhány otthoni hálózat esetén módosítani kell a képernyő hálózati beállításait. A legtöbb otthoni hálózat esetén a
képernyő automatikusan, bármilyen beállítás nélkül csatlakozik.
Részletes információkért forduljon az
internetszolgáltatóhoz, vagy lapozza fel az útválasztó kézikönyvét.
2 A navigációs gombokkal lépjen a NETWORK
nük eléréséhez.
LAN
Router
@
Internet
Internet
LAN
WAN
ETHERNET
Cable modem
(HÁLÓZAT) menüre, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 A navigációs gombokkal válassza ki a Network
Setting (Hálózati beállítások) menüpontot,
majd nyomja meg az OK gombot.
4 Ha már megadta a Network Setting (Hálózati
beállítás) értékeit, válassza a Resetting (Vis�szaállítás) lehetőséget. Az új kapcsolati beállítások visszaállítják az aktuális rendszerbeállításokat.
5 Válasszon az IP Auto Setting (IP automati-
kus beállítás) vagy az IP Manual Setting (IP
kézi beállítás) lehetőségek közül.
- Ha az IP Manual Setting (IP kézi beállítás)
lehetőséget választotta, használja a navigációs, illetve számgombokat. Az IP-címeket kézzel kell megadnia.
- IP Auto Setting (IP automatikus beállítás):
Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a helyi
hálózaton (LAN) DHCP-kiszolgáló (útválasztó) működik vezetékes kapcsolaton keresztül; ilyenkor a rendszer automatikusan hozzárendel egy IP-számot a képernyőhöz. Szélessávú, DHCP (Dynamic Host Configuration
Protocol; dinamikus host-konfigurációs protokoll) kiszolgáló funkcióval rendelkező útválasztó vagy modem használata esetén A
rendszer automatikusan meghatározza az
IP-címet.
6 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (Kilépés) gombot.
FIGYELEM
yy
Tilos a LAN-porthoz moduláris telefonkábelt csatlakoztatni.
yy
Mivel számos különböző csatlakoztatási módszer van, kövesse az adott telefon- vagy internetszolgáltató által megadott specifikációkat.
FIGYELEM
yy
A hálózatbeállítási menü nem elérhető,
amíg a képernyő nem csatlakozik fizikai
hálózathoz.
yy
Mivel számos különböző csatlakoztatási módszer van, kövesse az adott telefon- vagy internetszolgáltató által megadott specifikációkat.
SZÓRAKOZÁS
MEGJEGYZÉS
Tippek a hálózati beállításhoz
yy
A képernyőhöz szabványos LAN-kábelt használjon. RJ45 csatlakozóval ellátott Cat5 vagy annál
jobb minőségű kábelt használjon.
yy
A beállítás során fellépő hálózati problémák általában elháríthatók az útválasztó vagy modem
átállításával. A képernyő otthoni hálózatra történő csatlakoztatása után gyorsan kapcsolja ki és/
vagy válassza le az otthoni hálózat útválasztójának tápkábelét, illetve a modemkábelt. Azt követően kapcsolja be és/vagy csatlakoztassa újra a
tápkábelt.
yy
Az internetszolgáltatótól függően előfordulhat, hogy az internetes szolgáltatásokat fogadni képes eszközök száma korlátozott a vonatkozó szolgáltatási feltételekben foglaltak
szerint. További részletekről érdeklődjön az
internetszolgáltatójánál..
yy
Az LG nem vállal felelősséget a képernyő és/
vagy az internetkapcsolat esetleges működési
hibáiért, melyek az internetkapcsolat vagy egyéb
csatlakoztatott berendezések kommunikációs hibáiból/hibás működéséből fakadnak.
yy
Az LG nem tehető felelőssé az internetkapcsolat
körében fellépő problémákért.
yy
Ha a hálózat sebessége nem elegendő a tartalomhoz, előfordulhat, hogy az eredmény nem
lesz megfelelő.
yy
Az internetkapcsolatot biztosító
internetszolgáltató bizonyos korlátozásai miatt előfordulhat, hogy néhány internetes művelet
végrehajtása nem lehetséges.
yy
Az internetszolgáltató által felszámított esetleges díjak, többek között, de nem kizárólagosan
a kapcsolódás díja, Önt terheli.
yy
Ha vezetékes csatlakozást kíván használni a
képernyőhöz, 10 Base-T vagy 100 Base-TX
LAN-port szükséges. Ha az internetszolgáltatás
nem engedi meg az említett csatlakozástípust, a
képernyő sajnos nem csatlakoztatható.
yy
A DSL-szolgáltatás használata DSL-modem
meglétéhez kötött, a kábeles modemszolgáltatáshoz pedig kábeles modem szükséges. Az elérés módjától és az internetszolgáltatóval kötött előfizetői megállapodástól függően előfordulhat, hogy nem tudja használni a képernyő által
kínált internetkapcsolódási funkciót, illetve korlátozott lehet az egyidejűleg csatlakoztatható eszközök száma. (Ha az internetszolgáltató egy berendezésre korlátozza az előfizetést előfordulhat, hogy a képernyő már nem kapcsolódhat az
internetre, ha egy számítógép már csatlakoztatva van.)
yy
Előfordulhat, hogy „útválasztó” használata nem megengedett, illetve korlátozott, az
internetszolgáltató irányelveitől és korlátozásaitól függően. További részletekről érdeklődjön
közvetlenül az internetszolgáltatójánál.
Hálózat állapota
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombokkal lépjen a NETWORK
(HÁLÓZAT) menüre, majd nyomja meg az OK
gombot.
3 A navigációs gombokkal válassza ki a Network
Status (Hálózat állapota) menüt.
4 Nyomja meg az OK gombot a hálózat állapotának ellenőrzéséhez.
5 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (Kilépés)
gombot.
Opció
Setting
(Beállítás)
Test (Teszt)
Close
(Bezárás)
Leírás
Visszatérés a hálózati beállítás menübe.
Az aktuális hálózat állapotának tesztelése a hálózat beállítását követően.
Visszatérés az előző menübe.
HUN
MAGYAR
yy
Ha a képernyőn közvetlenül szeretné elérni az internetet, akkor az
internetkapcsolatnak állandóan elérhetőnek kell lennie.
yy
Ha nem tudja elérni az internetet, a hálózatra kapcsolt számítógépen ellenőrizze
a hálózat állapotát.
yy
A Network Setting (Hálózati beállítások) használatakor ellenőrizze a LANkábelt, valamint azt, hogy az útválasztóban a DHCP be van-e kapcsolva.
yy
Ha nem hajtja végre a hálózati beállításokat, elképzelhető, hogy a hálózat nem
működik megfelelően.
23
24
SZÓRAKOZÁS
MAGYAR
HUN
USB-tárolóeszközök csatlakoztatása
Csatlakoztasson USB-tárolóeszközt (például
USB flash memóriát vagy külső merevlemezt)
a képernyőhöz, majd használja a multimédia
funkciókat (Lásd: „Fájlok böngészése”, a köv.
oldalon: 25.)
Csatlakoztasson USB flash memóriát vagy USB
memóriakártya-olvasót a képernyőhöz az alábbi
ábra szerint. Megjelenik a My Media (Saját média)
képernyő.
vagy
FIGYELEM
yy
Ne kapcsolja ki a képernyőt, vagy ne távolítsa el az USB-tárolóeszközt addig,
amíg az EMF (My media [Saját média])
menü aktív, mert ez a fájlok elvesztéséhez vagy az USB-tárolóeszköz sérüléséhez vezethet.
yy
Készítsen rendszeresen biztonsági másolatot az USB-tárolóeszközre mentett
fájlokról, mivel a fájlok elveszhetnek vagy
megsérülhetnek, és előfordulhat, hogy
erre nem vonatkozik a garancia.
Tippek USB-tárolóeszközök használatához
yy
A készülék csak USB-tárolóeszközt ismer fel.
yy
Ha az USB-tárolóeszköz USB-elosztón keresztül csatlakozik, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az eszközt.
yy
Előfordulhat, hogy az automatikus
felismerőprogramot alkalmazó USBtárolóeszközök nem ismerhetők fel.
yyElőfordulhat, hogy a saját illesztőprogramot alkalmazó USB-tárolóeszköz nem ismerhető fel.
yy
Az USB-tárolóeszköz felismerési sebessége
az eszköztől függően változhat.
yy
A csatlakoztatott USB-eszköz működése közben ne húzza ki az USB-eszközt és
ne kapcsolja ki a képernyőt. Ha az USBtárolóeszközt hirtelen leválasztja vagy lecsatlakoztatja, az eszközön tárolt fájlok vagy az
eszköz megsérülhetnek.
yy
Ne csatlakoztasson számítógépen szimulálással vezérelt USB-tárolóeszközt. Ez a készülék hibás működését okozhatja vagy
megakadályozhatja a lejátszást. Ügyeljen
arra, hogy csak normál zenei, kép- vagy filmfájlokat tartalmazó USB-tárolóeszközöket
használjon.
yy
Csak olyan USB-tárolóeszközt használjon,
amely a Windows operációs rendszer által
használt FAT32 vagy NTFS fájlrendszerrel
lett formázva. Előfordulhat, hogy a Windows
által nem támogatott segédprogrammal formázott tárolóeszközök nem ismerhetők fel.
yy
A külső áramforrást (több mint 0,5 A) igénylő
USB-tárolóeszközöket csatlakoztassa áramforráshoz. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat,
hogy a készülék nem ismeri fel az eszközt.
yyAz USB-eszközt az eszköz gyártója által ajánlott USB-kábel használatával csatlakoztassa.
yy
Előfordulhat, hogy a készülék egyes USBtárolóeszközöket nem támogat vagy működésük nem megfelelő.
yy
Az USB-tárolóeszköz fájlrendszere hasonló
a Windows XP-hez, a fájlnév legfeljebb 100
angol karakter hosszúságú lehet.
yy
Készítsen biztonsági másolatot az USBmemóriaegységen tárolt fontos fájlokról, mert
az adatok esetleg megsérülhetnek. Az adatok elvesztéséből származó károkért nem
vállalunk felelősséget.
yy
Ha az USB-merevlemez nem kap külső tápellátást, akkor előfordulhat, hogy a készülék
nem észleli az USB-eszközt. Ezért mindenképpen csatlakoztassa külső áramforráshoz.
- Külső tápellátásként használjon hálózati
adaptert. Az LG nem vállal garanciát abban
az esetben, ha USB-kábelt használ a külső
tápellátás biztosításához.
25
SZÓRAKOZÁS
Fájlok böngészése
Lépjen be a fénykép-, zene- vagy filmlistába, és
böngésszen a fájlok között.
1 Csatlakoztasson egy USB- tárolóeszközt.
2 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
MEDIA (Saját média) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
4 Nyomja meg a navigációs gombokat, hogy választhasson a Movie List (Filmlista), Photo
List (Fényképlista), Music List (Zenelista)
vagy a Contents List (Tartalomlista) közül,
majd nyomja meg az OK gombot.
Movie List
Photo List
Music List
2
1
Page 1/1
Photo List
USB External
001
002
010
011
Drive1
Page 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Move
To Music List
Contents List
Change Numbers
007
View
008
009
PAGE
Page Change
Mark Mode
4
5
Exit
3
Szám
Leírás
1
Lépés felsőbb mappaszintre.
2
Jelenlegi oldalszám/Összes oldalszám
3
A távirányító megfelelő gombjai
4
A kijelölt mappa aktuális oldala /��������������
teljes
�������������
oldalszáma 1
5
A kijelölt mappa tartalma 1
Gomb
Leírás
Zöld
gomb
A ZÖLD gomb ismételt megnyomásával
válthat a Photo List (Fényképlista) elemről ->Music List (Zenelista) elemre, Music
List (Zenelista) elemről ->Contents List
(Tartalomlista) elemre vagy Contents List
(Tartalomlista) elemről ->Movie List (Filmlista) elemre elemről ->Photo List (Fényképlista)
Sárga
gomb
Megtekintés 5 nagy miniatűrben vagy egy
egyszerű listán.
Kék
gomb
Váltás a Mark Mode (Kijelölés mód) üzemmódra.
HUN
MAGYAR
yy
Ha az USB-tárolóeszköz több partícióra
van osztva, vagy ha több bemenetű USBkártyaolvasót használ, akkor legfeljebb 4
partíció vagy USB-tárolóeszköz használható.
yy
Ha az USB-tárolóeszköz többféle kártya olvasására alkalmas USB-kártyaolvasóhoz
van csatlakoztatva, akkor az azon tárolt adatok esetleg nem ismerhetők fel.
yy
Ha az USB-tárolóeszköz nem működik megfelelően, húzza ki, majd csatlakoztassa ismét.
yy
Az USB-tárolóeszköz felismerésének sebessége az eszköztől függ.
yy
Ha az USB-tárolóeszközt készenléti állapotban csatlakoztatja, a képernyő bekapcsolásakor egyes merevlemezek automatikusan
betöltődnek.
yy
USB külső merevlemez használata esetén a
javasolt kapacitás legfeljebb 1 TB, USB memóriaegység esetén pedig legfeljebb 32 GB.
yy
Előfordulhat, hogy a fentiektől nagyobb kapacitású tárolóeszközök nem működnek
megfelelően.
yy
Ha energiatakarékos funkciót használó külső merevlemez nem működik megfelelően,
kapcsolja ki a merevlemezt, majd ismét kapcsolja be.
yy
A készülék támogatja az USB 2.0 verziónál régebbi USB-tárolóeszközöket is. Előfordulhat azonban, hogy a filmlista funkció nem
működik megfelelően.
yy
A rendszer egy mappán belül maximum 999
mappát vagy fájlt ismer fel.
yy
Javasoljuk egy szabványos USBtárolóeszköz és kábel használatát. Ellenkező
esetben előfordulhat, hogy a készülék nem
ismeri fel az USB-tárolóeszközt, vagy hiba
lép fel a lejátszás során.
yy
A SuperSign Manager programmal továbbított és tárolt fájlok csak egy USBmemóriaegység segítségével játszhatók le.
Egy USB-merevlemez vagy kártyaolvasó
nem használható erre a célra.
yy
A SuperSign Manager programmal továbbított és tárolt fájlok csak egy FAT 32 fájllal formázott tárolóeszköz segítségével játszhatók le.
yy
Előfordulhat, hogy az USB 3.0 tárolóeszköz
nem működik.
26
SZÓRAKOZÁS
Támogatott fájlformátum
MAGYAR
HUN
Típus
Movie
(Film)
Támogatott fájlformátum
DAT, MPG, MPEG, VOB, AVI, DIVX, MP4, MKV,
TS, TRP, TP, ASF, WMV, FLV)
Music
(Zene)
Film: (*.mpg/*.mpeg/*dat/*.ts/*.trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.
mov/*.mkv/*.divx/*.avi/*.asf/*.wmv/*.flv/*.avi(motionjpeg)/*.
mp4 (motion-jpeg)/*.mkv (motion-jpeg) támogatott
fájl
Videoformátum: DivX3.11, DivX4.12, DivX5.x,
DivX6, Xvid1.00, Xvid1.01, Xvid1.02, Xvid1.03,
Xvid1.10 beta-1/beta-2, Mpeg-1, Mpeg-2, Mpeg-4,
H.264/AVC, VC1, JPEG, Sorenson H.263
Hangformátum: Dolby Digital, AAC, Mpeg, MP3,
LPCM, HE-AAC, ADPCM, WMA
Átviteli sebesség: 32 kb/s - 320 kb/s(MP3)
Külső feliratformátum: *.smi/*.srt/*.sub
(MicroDVD,Subviewer1.0/2.0)/*.ass/*.ssa/*.txt
(TMPlayer)/*.psb (PowerDivX)
Belső feliratformátum: csak XSUB (DivX6 fájlokhoz használt feliratformátum)
Photo
(Fénykép)
JPEG
Alapvonali: 64 × 64 – 15360 × 8640
Progresszív: 64 × 64 – 1920 × 1440
yy Csak JPEG fájlok játszhatók le.
yy A nem támogatott fájlok előredefiniált ikonként jelennek meg.
Csak 3D modellek esetén
Fájl
Elem
kiterjesztések
2D
jpeg
jpg
jpe
mpo
Átviteli sebesség: 32–320 kbps
yy Mintavételi frekvencia MPEG1 layer3: 32 kHz,
44,1 kHz, 48 kHz
yy Mintavételi frekvencia MPEG2 layer3: 16 kHz,
22,05 kHz, 24 kHz
yy Mintavételi frekvencia MPEG2.5 Layer3 : 8 kHz,
11,025 kHz, 12 kHz
Fájlkiterjesztések: *.cts/ *.cse
Movie
Fájlkiterjesztések: *.mpg/*.mpeg/*.dat/*.ts/*.
trp/*.tp/*.vob/*.mp4/*.mov/*.mkv/*.avi/*.asf/*.
wmv/*.avi(motion JPEG)/*.mp4(motion JPEG)/*.
mkv(motion JPEG)
Videoformátum: MPEG1, MPEG2, MPEG4,
H.264/AVC, DivX 3.11, DivX 4.12, DivX 5.x, DivX
6, Xvid 1.00, Xvid 1.01, Xvid 1.02, Xvid 1.03, Xvid
1.10-beta1/2, JPEG, VC1(WVC1/WMV3)
Hangformátum: MP2, MP3, Dolby Digital, LPCM,
AAC, HE-AAC, LPCM, ADPCM, WMA, MP3
Fájl
Elem
Profil
kiterjesztések
Fénykép JPEG
JPG
PNG
BMP
Profil
támogatott yy SOF0:
fájlformátum
Alapvonal
yy SOF1:
Bővített
képkockasorozat
yy SOF2:
Progresszív
fénykép mé- yy Min: 64 × 64
rete
yy Max-Normál
típus: 15360
(szé) × 8640
(ma)
yy Progresszív
típus: 1920
(szé) × 1440
(ma)
3D
Tartalom
(SuperSign
Manager
használata
esetén)
MP3
támogatott mpo
fájlformátum
fénykép mé- yy 4:3 méret:
rete
3,648 × 2,736
2,592 × 1,944
2,048 × 1,536
yy 3:2 méret:
3,648 × 2,432
támogatott yy SOF0:
fájlformátum
Alapvonal
yy SOF1:
Bővített
képkockasorozat
yy SOF2:
Progresszív
fénykép mé- yy Min: 64 x 64
rete
yy Max. típus:
1366 x 768
Zene
MP3
Bitsebesség 32 kb/s és 320
kb/s között
Mintavételi
frekvencia
32 kHz, 44.1
kHz, 48 kHz
(MPEG1 L3)
16 kHz, 22.05
kHz, 24 kHz
(MPEG2 L3)
8kHz, 11.025
kHz, 12 kHz
(MPEG2.5 L3)
SZÓRAKOZÁS
Filmek megtekintése
27
5 Filmlejátszás.
1 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
MEDIA (Saját média) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Movie List
(Filmlista) menüpontra, majd nyomja meg az
OK gombot.
MEGJEGYZÉS
yy
A nem támogatott fájlok csak ikonként jelennek meg az előnézetben
.
yy
A rendellenes fájlok bittérkép formában jelennek meg
.
6 Lejátszás vezérlése a következő gombok használatával.
3 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt fájlra,
majd nyomja meg az OK gombot.
01:02:30 / 02:30:25
MENU
Movie List
Drive1
001
002
005
006
Exit
Page 1/1
004
003
Gomb
Move
Change Numbers
Play
P
Page Change
Exit
Mark Mode
Page 1/1
Movie List
Mark Mode
Drive1
USB1 USB Drive
001
002
005
006
Page 1/1
003
004
051. Apple_ ......
02:30:25
Move
Play Marked
Hide
Page 1/1
USB1 USB Drive
To Photo list
Option
Mark All
Unmark All
Mark
Exit Mark Mode
P
Page Change
Exit
Menü
Leírás
Play Marked
(Kijelölt lejátszása)
A kijelölt filmfájl lejátszása.
Ha a filmfájl lejátszása befejeződött,
automatikusan elkezdődik a következő
kijelölt fájl lejátszása.
Mark All
A képernyőn látható összes film kijelö(Az összes ki- lése.
jelölése)
Unmark All
(Kijelölések
törlése)
Minden kijelölt film kijelölésének megszüntetése.
Exit Mark
Mode
(Kilépés kijelölés módból)
Kilépés a Kijelölés mód funkcióból.
Leírás
r
A lejátszás leállítása
s
Videó lejátszása
t
A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
v
Keresés visszafelé a fájlban
w
Keresés előrefelé egy fájlban
MENU
(MENÜ)
Az Option (Opció) menü megjelenítése.
HIDE
A menü elrejtése teljes képernyős
üzemmódban.
EXIT
(KILÉPÉS)
Visszatérés a Movie List (Filmlista)
elemhez.
< vagy >
Ugrás a fájl egy adott pontjára lejátszás közben. Az adott pont időpontja
megjelenik az állapotsoron. Bizonyos
fájloknál előfordulhat, hogy ez a funkció nem működik megfelelően.
ENERGY
SAVING
(ENERGIATAKARÉKOS
ÜZEMMÓD)
A képernyő fényerejének növeléséhez
nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (ENERGIATAKARÉKOS MÓD) gombot.
HUN
MAGYAR
Videofájlok lejátszása a képernyőn. A képernyő
megjeleníti az USB-tárolóeszközre vagy a számítógép megosztott mappájába mentett összes
videofájlt.
28
SZÓRAKOZÁS
Tippek videofilmek lejátszásához
MAGYAR
HUN
yy
Előfordulhat, hogy a felhasználók által készített feliratok némelyike nem jelenik meg
megfelelően.
yy
A filmfeliratokban bizonyos speciális karakterek használata nem támogatott.
yy
A filmfeliratokban a HTML-címkék használata nem támogatott.
yy
A támogatott nyelvektől eltérő nyelvű filmfeliratok használata nem lehetséges.
yy
A hang nyelvének megváltoztatásakor előfordulhat, hogy a képernyőn is látható az átmenet (leállás, gyorsabb visszajátszás stb.).
yy
Előfordulhat, hogy a sérült filmfájlok nem
játszhatók le megfelelően, vagy esetükben a
lejátszó bizonyos funkciói nem használhatók.
yy
Bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott
filmfájlok nem játszhatók le megfelelően.
yy
Ha a rögzített fájl hang- és képszerkezete
nem váltott soros, akkor sem a video-, sem
az audiojel nem jelenik meg a kimeneten.
yy
A maximális támogatott HD
videofelbontás a képkockasebességtől
függően 1920x1080@25/30P vagy
1280x720@50/60P lehet.
yy
A képkockasebességtől függően a 1920 ×
1080@25/30P vagy 1280 × 720@50/60P felbontású videók nem játszhatók le.
yy
A megadottól eltérő típusú és formátumú
filmfájlokat a készülék nem minden esetben
képes megfelelően lejátszani.
yy
A filmfájlok maximális átviteli sebessége 20
Mb/s. (csak Motion JPEG: 10 Mb/s)
yy
A 4.1-es vagy újabb verziójú kódolással készült profilok folyamatos lejátszása H.264/
AVC mellett nem garantálható.
yy
A DTS audiokodek használata nem támogatott.
yy
A 30 GB-nál nagyobb méretű filmfájlok lejátszása nem támogatott.
yy
A DivX filmfájlnak és a hozzá tartozó feliratfájlnak ugyanabban a mappában kell lennie.
yy
A feliratok megjelenítéséhez a feliratfájl és a
videofájl nevének meg kell egyeznie.
yy
A nagysebességű adatátvitelt nem támogató USB-kapcsolat használata esetén előfordulhat, hogy a videolejátszás nem működik
megfelelően.
yy
Előfordulhat, hogy a GMC- (Global Motion
Compensation) kódolású fájlokat nem lehet
lejátszani.
yy
Miközben a Movie List (Filmlista) funkció segítségével filmet néz, a kép állítható a távirányító Energy Saving (Energiatakarékos
üzemmód) gombjával állítható. Az egyes
képmódok felhasználói beállítása nem működik.
Képbeállítás
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a PopUp (előugró) menük eléréséhez.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Set Video
Play. (Videolejátszás beállítása.), Set
Video. (Videobeállítások.) vagy Set Audio.
(Audiobeállítások.) lehetőségre, majd nyomja
meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS
yy
A Movie List (Filmlista) beállításainak módosítása nincs hatással a Photo List (Fényképlista) és Music List (Zenelista) beállításaira.
yy
A Photo List (Fényképlista) és Music List
(Zenelista) módosításai hasonlóképpen változnak, mint a Photo List (Fényképlista) és
Music List (Zenelista) menüben, kivéve a
Movie List (Filmlista) esetében.
yy
Ha leállítás után folytatja a videofájl lejátszását, a lejátszás a leállítás pontjától folytatódik.
KARBANTARTÁS
Repeat
A filmlejátszás ismétlés funkciójának
(Ismétlés)
be-/kikapcsolása. Bekapcsolt állapot-
1 Nyomja meg a navigációs gombokat és lép-
ban a készülék ismételten lejátssza a
mappában lévő fájlt. Ha két, egymást
jen tovább a Picture Size (Képméret), az
Audio Language (Hang nyelve), az Subtitle
Language vagy a Repeat (Ismétlés) menüpontra.
követő fájl neve megegyezik, a lejátszás akkor is elindulhat, ha az ismételt lejátszás ki van kapcsolva.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
Menü
Picture Size
Leírás
A kívánt képformátum kiválasztása
(Képméret)
Audio
a film lejátszása alatt.
A hang nyelvcsoportjának módosítása
Language
filmlejátszás közben. Egyetlen hang-
(Hang nyelve)
sávval rendelkező fájlok
nem választhatók ki.
Subtitle
A felirat be-/kikapcsolása.
Language
(Feliratok
nyelve)
Language
SMI-formátumú feliratok esetén kap-
(Nyelv)
csol be. Kiválasztható a felirat nyelve.
Code Page
Kiválaszthatja a felirat betűtípusát.
(Kód oldal)
Az alapértelmezett beállításban a betűkészlet azonos az általános menük
Sync (Szink-
betűkészletével.
A megjelenített szöveg és a film elté-
ronizálás)
résének szinkronizálása -10 és +10
másodperc között, 0,5 másodperces
lépésekkel.
Position
A felirat helyzetének (fent vagy lent)
(Helyzet)
beállítása lejátszás közben.
Size (Méret)
Filmlejátszás közben beállíthatja a felirat méretét.
Code Page
(Kódkészlet)
Latin1
Latin2
Latin4
Cyrillic (Cirill)
Greek (Görög)
Turkish
(Török)
Korean
(Koreai)
Támogatott nyelv
angol, spanyol, francia, német, olasz,
svéd, finn, holland, portugál, dán, román, norvég, albán, gael, walesi, ír,
katalán, valenciai
bosnyák, lengyel, horvát, cseh, szlovák, szlovén, szerb, magyar
észt, lett, litván
bolgár, macedón, orosz, ukrán, kazah
görög
török
Korean (Koreai)
MEGJEGYZÉS
yy
Egy feliratfájlon belül maximum 10 000
szinkronblokk támogatott.
yy
Videó lejátszása közben a képméret a
RATIO (KÉPARÁNY) gombbal állítható be.
yy
A készülék csak a képernyőmenüvel megegyező nyelvű feliratokat támogatja.
yy
A feliratfájlok nyelvétől függően a kódoldal
opciói esetleg nem működnek.
yy
Válassza ki a feliratfájloknak megfelelő kódoldalt.
HUN
MAGYAR
Ha a Videolejátszás beállítása menüpontot választja,
29
30
KARBANTARTÁS
MAGYAR
HUN
Ha a Set Video. (Videobeállítások.) menüpontot
választja,
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
Page 1/1
Photo List
USB1 USB Drive
001
Drive1
002
010
011
Page 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
View
Move
Change Numbers
To Music List
Ha a Set Audio. (Audiobeállítások.) menüpontot választja,
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen tovább a Sound Mode (Hangüzemmód),
Clear Voice II (Tiszta hang II) vagy a Balance
(Balansz) menüpontok megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
008
007
009
P
Page Change
Exit
Mark Mode
Page 1/1
Photo List
Mark Mode
USB1 USB Drive
001
010
Drive1
002
011
Page 1/1
003
004
005
006
012
013
014
015
Move
View Marked
Mark All
Unmark All
008
007
Mark
Exit Mark Mode
009
P
Page Change
Exit
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
Fényképek megtekintése
Az USB-eszközön tárolt képi fájlok megtekintése.
A képernyőn megjelenített képek modelltől függően különbözhetnek.
1 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
MEDIA (Saját média) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
Menü
View Marked
(Kijelölt megtekintése)
Mark All
(Az összes kijelölése)
Unmark All
(Kijelölések
törlése)
Exit Mark Mode
(Kilépés kijelölés módból)
Leírás
A kijelölt fényképfájl megjelenítése.
A képernyőn látható összes fénykép kijelölése.
Minden kijelölt fénykép kijelölésének
megszüntetése.
Kilépés a Kijelölés mód funkcióból.
5 Tekintse meg a fényképeket.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Photo List
(Fényképlista) menüre, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt fájlra,
majd nyomja meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS
yy
A nem támogatott fájlok csak ikonként jelennek meg az előnézetben
.
yy
A rendellenes fájlok bittérkép formában jelennek meg
.
KARBANTARTÁS
Fényképbeállítások használata
01_a.jpg
2008/12/10
1920 x 1080
479 KB
◄
A képernyő fényerejének növeléséhez
nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD) gombot.
yy Slide Speed (Diavetítés sebessége): Diavetítési sebesség kiválasztása (Fast [Gyors], Medium [Közepes], Slow [Lassú]).
yy TransitionEffect: A diavetítés megtekintési módjának beállítása.
yy BGM (Háttérzene): Zenemappa kiválasztása a háttérzenéhez.
MEGJEGYZÉS
◄

◄
Slideshow
►
BGM
2/13
MENU
■
Beállítások
Option
Hide
Exit
Kiválasztott fényképek száma
Opció
Slideshow
(Diavetítés)
Leírás
A kijelölt képeket tartalmazó diavetítés
elindítása vagy leállítása.
Ha nincsenek kiválasztva képek, akkor
a készülék az aktuális mappába mentett
összes képet levetíti.
A diavetítés sebességének beállításához válassza ki az Option (Opció) menüpontot.
BGM
A háttérzene be- vagy kikapcsolása. A
(Háttérzene) háttérzene mappájának beállításához
válassza ki az Option (Opció) menüpontot.
Az Option (Opció) menü a távirányító
MENU (MENÜ) gombjával állítható be.
(Forgatás)
yyA háttérzene lejátszása alatt
nem lehet módosítani a zenemappát.
yyCsak arról az eszközről választhat MP3 fájlt tartalmazó
mappát, ahonnan a fényképet
éppen megjeleníti.
►
A fényképek elforgatása az óra járásával megegyező irányban (90°, 180°,
270°, 360°-kal).

MEGJEGYZÉS
yyA támogatott fényképméret
korlátozott. Olyan fényképet
nem lehet elforgatni, melynél
az elforgatott szélességű kép
felbontása meghaladja a támogatott felbontási méretet.
2-szeres vagy 4-szeres nagyítású fénykép megtekintése.
MEGJEGYZÉS
yyA 960 x 540-es vagy kisebb
felbontású fényképek nem
nagyíthatók.
Hide
(Elrejtés)
EXIT
(KILÉPÉS)
Az opciókat tartalmazó ablak elrejtése.
Az opciók megjelenítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
Visszatérés a Photo List (Filmlistához).
Fényképbeállítások
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot az
Option (Opció) menük eléréséhez.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Set Photo
View. (Fénykép nézet beállítása.), Set
Video. (Videobeállítások.) vagy Set Audio.
(Audiobeállítások.) lehetőségre, majd nyomja
meg az OK gombot.
MEGJEGYZÉS
yy
A Movie List (Filmlista) beállításainak módosítása nincs hatással a Photo List (Fényképlista) és Music List (Zenelista) beállításaira.
yy
A Photo List (Fényképlista) és Music List
(Zenelista) módosításai hasonlóképpen változnak, mint a Photo List és Music List
(Zenelista) menüben, kivéve a Movie List
(Filmlista) esetében.
HUN
MAGYAR
A fényképek megtekintésekor használja a következő opciókat.
ENERGY
SAVING
(ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)
Option
(Opció)
31
32
KARBANTARTÁS
A Set Photo View lehetőség kiválasztása esetén
MAGYAR
HUN
1 A navigációs gombokat megnyomva lépegethet és választhat a Slide Speed,Transition Effect vagy a
BGM lehetőség között.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
Transition Effect opció
Opció
Leírás
Sliding
A következő diafelvétel megjelenésével az aktuális dia „kicsúszik” a képből.
Stairs
A következő diafelvétel megjelenésével az aktuális dia lépcsőzetesen lép ki a képből.
Door Open/Close
Az aktuális dia egy kinyíló ajtóban jelenik meg, illetve egy záródó ajtó mögött tűnikel.
Shutter
Az aktuális diafelvétel egy felhúzódó redőny m gül tnik elő, és egy leereszkedő redőny mögött tűnikel.
Fade In
A következő diafelvétel megjelenésével az aktuális dia elhalványul.
KARBANTARTÁS
33
Zenehallgatás
1 A navigációs gombok segítségével lépjen a
1 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
Slide Speed (Diavetítés sebessége) vagy
BGM (Háttérzene) elemre.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
MEDIA (Saját média) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Music List
(Zenelista) menüpontra, majd nyomja meg az
OK gombot.
Ha a Set Video (Videobeállítások) menüpontot
választja,
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
3 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt fájlra,
majd nyomja meg az OK gombot.
Page 1/1
Music List
USB1 USB Drive
Drive1
001. - B01.mp3
00:00
Page 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
Ha a Set Audio (Audiobeállítások) menüpontot
választja,
Play
Move
To Movie List
Change Numbers
P
Page Change
Exit
Mark Mode
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen tovább a Sound Mode (Hangüzemmód),
Clear Voice II (Tiszta hang II) vagy a Balance
(Balansz) menüpontok megjelenítéséhez.
Page 1/1
Music List
Mark Mode
USB1 USB Drive
Drive1
001. - B01.mp3
00:00
Page 1/1
002. -B02.mp3
00:00
003. B03.mp3
00:00
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
Move
Play Marked
Mark All
Menü
Play Marked
(Kijelölt lejátszása)
Unmark All
Mark
P
Exit Mark Mode
Page Change
Exit
Leírás
A kijelölt zenefájl megjelenítése.
Mark All
A képernyőn látható összes zenefájl
(Az összes kikijelölése.
jelölése)
Unmark All
(Kijelölések
törlése)
Minden kijelölt zenefájl kijelölésének
megszüntetése.
Exit Mark
Mode
(Kilépés kijelölés módból)
Kilépés a Kijelölés mód funkcióból.
5 Zenelejátszás.
HUN
MAGYAR
A Set Photo View (Fénykép nézet beállítása) lehetőség kiválasztása esetén
34
KARBANTARTÁS
6 Lejátszás vezérlése a következő gombok haszMAGYAR
HUN
nálatával.
Ez az egység nem támogatja az MP3 fájlok
yy
beágyazott ID3 címkéit.
Oldal: 1/1
Music List
3 file(s) Marked
Drive1
Oldal: 1/1
MEGJEGYZÉS
►
004. - B04.mp3
00:00
005. - B05.mp3
00:00
005. - B05.mp3
■
►
II
◄◄
Gomb
r
►►
►
006. - B06.mp3
00:00
◄►
Play with Photo
007. - B07.mp3
00:00
008. - B08.mp3
00:00
02:30 / 03:25
MENU
Option
Hide
Exit
Leírás
Leállítja a fájl lejátszását és visszalép a
zenelistára.
s
Zenefájl lejátszása
t
Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
w
Ugrás a következő fájlra
v
Ugrás az előző fájlra
vvagw
Zöld
gomb
Lejátszás közben
A v gombot megnyomva lejátszhatja
az előző zenefájlt.
A w gombot megnyomva lejátszhatja a
következő zenefájlt.
A kijelölt zenefájlok lejátszásának megkezdése és ugrás a Photo List (Fényképlista) elemre.
A képernyő fényerejének növeléséhez
nyomja meg többször egymás után az
ENERGY SAVING (ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD) gombot.
ENERGY
SAVING
(ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)
MENU
Az Option (Opció) menü megjelenítése.
(MENÜ)
Az opciókat tartalmazó ablak elrejtése.
Hide
Az opciók megjelenítéséhez nyomja
(Elrejtés)
meg az OK gombot.
A zenelejátszó megjelenítése közben
az EXIT (KILÉPÉS) gombot megnyomva csak a zenelejátszás áll le, a készüEXIT
lék nem tér vissza a normál állapotba.
(KILÉPÉS) A zenelejátszó elrejtett vagy a zenelejátszás leállított állapotában az EXIT
< vagy >
Tippek zenefájlok lejátszásához
(KILÉPÉS) gombot megnyomva a lejátszó visszatér a normál állapotba.
Lejátszás közben a < vagy a > gomb
használatával lejátszhatja a kurzorral
kijelölt fájlt.
yy
A nem támogatott fájlok csak ikonként jelennek meg az előnézetben .
yy
A rendellenes fájlok bittérkép formában jelennek meg .
yy
A sérült zenefájlok nem játszhatók le, és a lejátszási idejük helyett 00:00 jelenik meg.
yy
A szerzői jogvédelem alatt álló, fizetős szolgáltatásból letöltött zenefájlok lejátszása
nem indul el, lejátszási idejük pedig nem jelenik meg megfelelően.
yy
Az OK és az r gombok megnyomásakor leáll a képernyőkímélő.
yy
A távirányító PLAY (LEJÁTSZÁS) (s),
Pause (Szünet) (t), r , w, v gombjai is
használhatók ebben az üzemmódban.
yy
A következő zeneszám kiválasztásához
használja a w gombot, az előző zeneszám
kiválasztásához pedig a v gombot.
Fájlnév
002. B02.mp3
► 00:31 / 04:04
Időpont/Időtartam
KARBANTARTÁS
A Tartalomlista megtekintése
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a Pop-
Lejátssza a tárolt fájlokat a SuperSign Manager
Export opciójával.
Up (előugró) menük eléréséhez.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Set Audio
Play (Audiolejátszás beállítása) vagy a Set
Audio (Audiobeállítások) lehetőségre. majd
nyomja meg az OK gombot.
1 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
MEDIA (Saját média) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Contents List
(Tartalomlista) pontra, majd nyomja meg az OK
MEGJEGYZÉS
yy
A Movie List (Filmlista) beállításainak módosítása nincs hatással a Photo List (Fényképlista) és Music List (Zenelista) beállításaira.
yy
A Photo List (Fényképlista) és Music List
(Zenelista) módosításai hasonlóképpen változnak, mint a Photo List és Music List (Zenelista) menüben, kivéve a Movie List (Filmlista) esetében.
gombot.
3 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt fájlra,
majd nyomja meg az OK gombot.
Page 1/1
Contents List
USB1 USB Drive
test1.cts
07/01/2011
Drive1
Page 1/1
test2.cts
07/01/2011
test3.cts
07/01/2011
test5.cts
07/01/2011
Move
To Movie List
Ha a Set Audio Play. (Audiolejátszás beállítása)
menüpontot választja,
1 A navigációs gombok segítségével válassza ki
a Repeat (Ismétlés) vagy Random (Véletlenszerű) lehetőséget.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
Ha a Set Audio (Audiobeállítások) menüpontot
választja,
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lép-
jen tovább a Sound Mode (Hangüzemmód),
Clear Voice II (Tiszta hang II) vagy a Balance
(Balansz) menüpontok kiválasztásához.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat és lépjen
tovább a megfelelő beállítások elvégzéséhez.
test4.cts
07/01/2011
Change Numbers
Play
P
Page Change
Exit
MEGJEGYZÉS
yy
A Contents List (Tartalomlista) médiafájljainak lejátszása alatt csak a BACK (VISSZA),
EXIT (KILÉPÉS) és Volume (Hangerő) gombok működnek. A BACK (VISSZA) vagy EXIT
(KILÉPÉS) gomb megnyomásával leállíthatja a médiafájlok lejátszását, és visszatérhet
a képernyő megtekintési módjába.
yy
Ha az USB-eszközön megtalálható az
AutoPlay mappa, a készülék az USB-eszköz
és a monitor csatlakoztatását követően automatikusan lejátssza az eszközön tárolt, támogatott formátumú fájlokat.
HUN
MAGYAR
Zene opciók
35
36
KARBANTARTÁS
DivX® VOD ismertető
MAGYAR
HUN
DivX® VOD regisztráció
A megvásárolt vagy kölcsönzött DivX® VOD tartalmak lejátszásához először regisztrálnia kell a www.
divx.com/vod weboldalon a készülék 10 számjegyű DivX regisztrációs kódjának megadásával.
DivX® VOD-regisztráció törlése
Regisztrációját a www.divx.com/vod weboldalon a
készülék 8 számjegyű regisztráció-törlési kódjával
törölheti.
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a MY
MEDIA (SAJÁT MÉDIA) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 Nyomja meg a kék gombot.
4 A navigációs gombok segítségével lépjen a
DivX Reg. kód menüpontra, majd nyomja meg
az OK gombot.
5 Nézze meg a kijelző regisztrációs kódját.
6 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉ-
PÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja
meg a BACK (VISSZA) gombot.
You must register your device to
play DivX protected videos.
Registration code : **********
Register at http://vod.divx.com
Close
MEGJEGYZÉS
yy
A regisztrációs kód ellenőrzése közben
előfordulhat, hogy néhány gomb nem
működik.
yy
Ha egy másik készülék DivX regisztrációs kódját használja, nem tudja lejátszani
a kölcsönzött vagy megvásárolt DivXfájlt. Feltétlenül az adott TV-hez tartozó
DivX regisztrációs kódot használja.
yy
A nem a szabványos DivX-kodekkel konvertált video- és audiofájlok megsérülhetnek, illetve előfordulhat, hogy a készülék
nem játssza le azokat.
yy
A DivX VOD-kód segítségével akár 6 készüléket is aktiválhat egyazon fiók alatt.
MEDIA (SAJÁT MÉDIA) menüre, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 Nyomja meg a kék gombot.
4 A navigációs gombok segítségével lépjen a
Deactivation (Deaktiválás) menüre, majd
nyomja meg az OK gombot.
5 A navigációs gombokkal válassza ki a Yes
(Igen) lehetőséget a megerősítéshez.
Deregistration code :
********
Deregister at http://vod.divx.com
Continue with registration?
Yes
No
6 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
MEGJEGYZÉS
Amennyiben egyszer már törölte regisztráyy
cióját, DivX® VOD-tartalmak megtekintéséhez ismét regisztrálnia kell készülékét.
37
KARBANTARTÁS
A PIP/PBP funkció használata
ikont.
HUN
MAGYAR
Megjeleníti az USB-eszközön tárolt videókat vagy
fényképeket egyetlen, fő- és alképernyőre osztott
képernyőn. (Lásd a köv. oldalt:47)
5 A lejátszási listán válassza ki a PIP vagy PBP
1 A MENU (MENÜ) gomb megnyomásával
lépjen az OPTION (OPCIÓ) lehetőségre, majd
nyomja meg az OK gombot.
2 Válassza ki a PIP vagy PBP funkciót a PIP/
01:02:30 / 02:30:25
PBP, majd az OK gomb megnyomásával.
PIP/PBP
Mode
Move
MENU
Exit
Hide
Option
< Movie List >
Pre.
Off
Position
PIP
Size
PBP
3 Válassza ki a My Media (Saját média)
menüben a Movie List (Filmlista) vagy Photo
List (Fényképlista) mappát. (A PIP/PBP funkció
kiválasztását követően a Music List (Zenelista)
és a Contents List (Tartalomlista) nem aktívak.)
2/13
Slideshow
MENU
BGM
Option
Hide
Exit
< Photo List >
6 A megfelelő hanghatáshoz válasszon a Main
Movie List
Photo List
Music List
(Fő) vagy a Sub (Al) lehetőségek közül. A PIP
vagy PBP funkció használatához meg kell
adnia a megfelelő hangkimenetet.
Contents List
4 Válassza ki a kívánt fájlt, majd nyomja meg az
OK gombot.
Drive1
USB1 USB Drive
001
002
005
006
Change Numbers
Sub
Page 1/1
003
Mark Mode
7 A főképernyőn megjelenik egy alképernyő.
004
Move
To Photo list
Main
Page 1/1
Movie List
Select the sound path.
Play
P
Exit
Page Change
38
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
MAGYAR
HUN
A főmenük megnyitása
MARK
ARC
PSM
1
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
AUTO
MENU
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a következő menük egyikére, majd
S.MENU
OK
nyomja meg az OK gombot.
BACK
TILE
EXIT
ID
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra vagy opcióra, majd
ON
OFF
nyomja meg az OK gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a BACK (VISSZA) gombot.
PICTURE (KÉP) (Lásd a
köv. oldalt:39)
A képméret, -minőség
vagy -hatás beállítása
PICTURE
OPTION
AUDIO (HANG) (Lásd a köv.
oldalt:42)
A hangminőség, -hatás vagy
a hangerő beállítása
AUDIO
NETWORK
TIME (IDŐ) (Lásd a köv.
oldalt:43)
A pontos idő, a dátum vagy
az időzítő szolgáltatás beállítása
TIME
MY MEDIA
OPTION (OPCIÓ) (Lásd a köv.
oldalt:44)
Az általános beállítások testre
szabása
NETWORK (HÁLÓZAT)
(Lásd a köv. oldalt:49)
A hálózati beállítások konfigurálása.
MY MEDIA
(Lásd a köv. oldalt:24)
Az USB-eszközön
tárolt film, fénykép
vagy zenei tartalom
megjelenítése és lejátszása
39
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
A PICTURE (KÉP) menü beállításai
hez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a PICTURE
(KÉP) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
Move
• Aspect Ratio : 16:9
•
: Off
Energy Saving • Smart Energy Saving
: Off
• Picture Mode : Standard
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállí-
ꔋ
• Backlight
70
• Contrast
100
tásra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
• Brightness
50
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
• Sharpness
50
• Color
60
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gom-
bot. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
OK
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük elérésé-
PICTURE
• Tint
0
R
G
• Color Temp.
0
W
C
• Advanced Control
• Picture Reset
• Screen
A rendelkezésre álló képbeállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Aspect Ratio
(Képarány)
Úgy módosítja a képméretet, hogy a képek optimális méretben jelenjenek meg (Lásd a köv. oldalt:����
).
Energy
Saving
(Energiatakarékos üzemmód)
A képernyő fényerejének automatikus beállítása a környezeti feltételeknek megfelelően.
Szint
Off
Screen Off
Smart Energy
Saving
Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolása
Minimum/Medium/ A háttérfény fényerőszintjének kiválasztása.
Maximum
A rendszer 3 másodpercen belül kikapcsolja a képernyőt.
A képernyő fényerejétől függően beállítja a háttérfényt és a kontrasztot.
Szint
Off
Kikapcsolja a Smart Energy Saving (energiatakarékos) funkciót.
On
Lehetővé teszi, hogy a Smart Energy Saving (energiatakarékos) funkcióval
energiát takarítson meg a beállított energiatakarékossági rátának megfelelően.
Picture mode
A monitorképernyő legjobb teljesítményének elérése érdekében kiválaszt egyet az előre beállított ké(Képüzemmód) pekből, vagy minden üzemmódban testre szabja az opciókat. Önnek is lehetősége van rá, hogy az
egyes üzemmódok speciális opcióit testre szabja.��������������������������������������������������
Az
�������������������������������������������������
elérhető előre beállított képüzemmódok a monitortól függően eltérőek.
Üzemmód
Vivid (Élénk)
A videokép beállítása a kiskereskedelmi környezetnek megfelelően a Contrast
(Kontraszt), Brightness (Fényerő) , Color (Színtelítettség) és Sharpness (Képélesség) beállítások javításával.
Standard (Normál) Normál környezethez állítja be a képet.
Cinema (Mozi)
Optimalizálja a videoképet, hogy filmszerű legyen, hogy a nézőnek olyan érzése
legyen, mintha moziban lenne.
Sport
Az elsődleges színek, például a fehér, a fűzöld és az égszínkék fokozásával optimalizálja a gyakori és dinamikus mozgást ábrázoló videoképeket.
Game (Játék)
A gyors játékokhoz, például számítógépes vagy más játékokhoz optimalizálja a
képernyő videoképét.
40
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
Leírás
MAGYAR
HUN
SCREEN (KÉP- A számítógép kijelző-beállításainak testre szabása RGB módban.
ERNYŐ)
Opció
(Csak RGB-PC
Resolution
A megfelelő felbontás kiválasztása. Lásd: „A számítógép kijelzőopcióinak testre
módban)
(Felbontás)
szabása”.
Auto Configure
(Automatikus beállítás)
A képernyő helyzetének, méretének és órajel fázisának automatikus beállítása.
A beállítás közben a megjelenített kép néhány másodpercig remeghet.
Position/Size/
A beállítások igazítása nem tiszta kép esetében, különös tekintettel arra, ha a kaPhase (Helyzet/
rakterek az automatikus beállítást követően „elhúznak”.
Méret/Órajel fázis)
Reset
(Visszaállítás)
Visszaállítja a beállított értékeket az alapértelmezett értékekre.
Képüzemmód beállítások
Beállítás
Leírás
Backlight (Háttérfény) A
z LCD-háttérfény szabályozásával beállítja a képernyő fényerejét. A fényerősség csökkentésével a képernyő sötétebb lesz, és az energiafogyasztás videojel-vesztés nélkül csökken.
Contrast (Kontraszt)
Növeli vagy csökkenti a videojel-átmenetet. A Contrast (Kontraszt) opcióval a kép fényes részének telítettségét szabályozhatja.
Brightness (Fényerő)
Beállítja a kép alapjelszintjét. A Brightness (Fényerő) funkciójával a kép sötét részének telítettségét szabályozhatja.
Sharpness
(Képélesség)
A kép világos és sötét területei között lévő határvonalak élességét állítja be. Minél alacsonyabb a beállított szint, annál lágyabb a kép.
Color (Színtelítettség) Az összes szín intenzitásának beállítása.
Tint (Árnyalat)
A piros és a zöld színek szintje közötti egyensúly beállítása.
Color Temperature
(Színhőmérséklet)
A Warm (Meleg) beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool
(Hideg) beállítással pedig a képet kékebb árnyalatúvá teheti.
Advanced Control
(További beállítások)
Testre szabja a speciális beállításokat.
Picture Reset (Kép
visszaállítása)
Visszaállítja a beállított értékeket az alapértelmezett értékekre.
NOTE
Ha a Picture (Kép) menü „Picture Mode (Kép üzemmód)” Vivid (Élénk), Standard (Noryy
mál), Cinema (Mozi), Sport vagy Game (Játék) értékre van beállítva, akkor az azokhoz tartozó
almenüelemek automatikusan beállításra kerülnek.
RGB-PC/HDMI-PC módban nem módosíthatja a színtelítettség és az árnyalat beállítását.
yy
A Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos üzemmód) funkció használata esetén előfordulyy
hat, hogy a képernyő telítettnek tűnik az állókép fehér területén.
Ha az Energy Saving (energiatakarékos üzemmód) funkciót Minimum (Minimális), Medium (Közeyy
pes) vagy Maximum (Maximális) értékre állítja, a Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos
üzemmód) funkció kikapcsol.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
41
Speciális képbeállítások
Leírás
Dynamic Color
(Dinamikus szín)
(Off/Low/High)(Ki/Alacsony/Magas)
A képernyő színének beállítása, hogy azok élénkebbnek, gazdagabbnak és tisztábbnak
látszanak. Ez a funkció
a színárnyalatokat, a telítettséget és a fényerőt, így a vörös, a kék, a zöld és a fehér szín
élénkebbnek hat. (Ez a funkció csak AV[CVBS] és Component [Komponens] módban használható.)
Clear White
(Tiszta fehér)
(Off/Low/High)(Ki/Alacsony/Magas)
A képernyő fehér területei világosabbnak és fehérebbnek látszanak.
Skin Color (Bőrszín)
Természetes árnyalatot kölcsönöz a képen megjelenő emberi bőr színének.
Noise Reduction
A zaj eltávolítás olyan mértékben, amíg az nem károsítja az eredeti képet. (Ez a funkció csak
(Zajcsökkentés)
AV[CVBS] és Component [Komponens] módban használható.)
(Off/Low/Medium/
High)(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)
Digital Noise
Reduction (Off/Low/
Medium/High)(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)
Ez az opció csökkenti a videojelek létrehozásakor képződött zajt.
Gamma
(Low/Medium/High)
(Alacsony/Közepes /
Magas)
Saját gammaérték beállítása.
A képernyőn a magas gamma-értékek fehéres képeket, az alacsony gamma-értékek pedig
nagy kontrasztú képeket eredményeznek.
Black Level (Fekete
szint)
(Low/High)(Alacsony/
Magas)
»» Low (Alacsony): a képernyő visszatükröződése sötétebb lesz.
»» High (Magas): a képernyő visszatükröződése világosabb lesz.
A funkció az alábbi üzemmódban működik – Component (Komponens), HDMI, DVI-D: A képernyő kontrasztjának és fényerejének beállítása a kép feketeszintjének segítségével.
HUN
MAGYAR
Beállítás
Dynamic Contrast
A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. A
(Dinamikus kontraszt) képminőség javul, a fényes részek fényesebbé, a sötét részek pedig sötétebbé válnak. (Ez a
(Off/Low/Medium/
funkció csak AV[CVBS] és Component [Komponens] módban használható.)
High)(Ki/Alacsony/Közepes/Magas)
42
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
AUDIO beállítások
AUDIO
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
• Clear Voice II
Move
: Off
• Balance
• Sound Mode
OK
ꔋ
0
L
R
: Standard
• Infinite Sound: Off
2 A navigációs gombok segítségével lépjen az AUDIO
(HANG) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
• Treble
50
• Bass
50
• Reset
• Digital Audio Input
• Speaker
: On
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a BACK
(VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló hangbeállítások a következők:
Beállítás
Clear Voice II
(Tiszta hang ll)
Leírás
Az emberi hang tartományának a többi hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi, hogy a
felhasználók jobban értsék a beszédet.
Balance (Balansz) A bal és jobb oldali hangszórók közötti egyensúly beállítása a szoba körülményeinek megfelelően.
Sound Mode
(Hangüzemmód)
A készülék automatikusan választja ki a legjobb hangminőséget az aktuálisan nézett videojel típusától függően.
Üzemmód
Standard (Normál)
A legkimagaslóbb és természetesebb hang.
Music (Zene)
Ezt az opciót választva zenehallgatás közben élvezheti az eredeti hangzást.
Cinema (Mozi)
Ezt az opciót választva nagyszerű hangzást élvezhet.
Sports (Sport)
Ezt a beállítást sportközvetítésekhez válassza.
Game (Játék)
Játék közbeni dinamikus hanghatáshoz válassza.
MEGJEGYZÉS
Ha a hang minősége vagy a hangerő nem megfelelő, a kívánt hangzás eléréséhez
használjon házimozi-rendszert vagy erősítőt.
Beállítás
Infinite Sound
Az LG által kínált Infinity Sound opció 5.1 csatornás sztereó hangot biztosít két hangszóróból.
Treble (Magas)
A domináns hangokat vezérli a kimeneten. A magas hangbeállítást feljebb kapcsolva a kimeneti hang magasabb frekvenciatartományban szólal meg.
Bass (Mély)
Lágyabbá teszi a hangot. A mély hangot feljebb kapcsolva a kimeneti frekvencia is nő.
Reset (Visszaállítás)
Visszaállítja a hangüzemmód alapértelmezett beállításait.
Digital Audio Input
HDMI/DisplayPort: A HDMI és a kijelző portok digitális jelének hangját a monitor hangszóróján keresztül
közvetíti.
Audio In: A monitor hangszóróján keresztül közvetíti a hangot a HDMI és kijelző portok, valamint
az Audio In port csatlakoztatásával.
Speaker
(Hangszóró)
ON (BE): Lehetővé teszi a hangkimenetet a monitor hangszórójára. (* A monitorhangszórókat
külön lehet megvásárolni.)
OFF (KI): Letiltja a hangkimenetet a monitor hangszórójára. Ezt a beállítási lehetőséget külső
hangeszköz igénybevételekor használja.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
TIME (IDŐ) beállítása
TIME
hez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen az TIME (IDŐ) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra
OK
• Clock
ꔋ
• Off Time
: Off
• On Time
: Off
• Sleep Timer
: Off
• Power On Delay
: Off
• Auto Off
: On
• Automatic Standby : On
vagy opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a BACK
(VISSZA) gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg az EXIT
(KILÉPÉS) gombot.
A rendelkezésre álló időbeállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Clock (Óra)
A pontos idő funkció beállítása.
On/Off time
(Időzítő be/ki)
Beállítja a monitor be- és kikapcsolásának időpontját.
Sleep Timer
(Elalvásidőzítő)
A monitor kikapcsolásáig hátralévő időtartam beállítása. A monitor kikapcsolása, majd újbóli
bekapcsolása esetén
a kikapcsolásidőzítési funkció inaktiválódik.
Power on delay
When connecting multiple monitors and turning the power on, the monitors are turned on individually
(Bekapcsolás kés- to prevent overload.
leltetése)
Auto off
(Automatikus
kikapcsolás)
Ha az Auto off (Automatikus kikapcsolás) funkció be van kapcsolva, és nincs bemeneti jel, akkor
15 perc elteltével a TV automatikusan kikapcsol.
Automatic
Standby
Ha több, mint 4 órán keresztül nem használja a monitort, az automatikusan készenléti állapotba
kapcsol.
MEGJEGYZÉS
yyA be- vagy kikapcsolási idő beállítását követően ezek a funkciók naponta működésbe lépnek a megadott időpontban.
yyAz időzített kikapcsolás funkció csak akkor működik megfelelően, ha a készüléken be van állítva a pontos idő.
yyHa az időzített ki- és bekapcsolás ideje megegyezik, bekapcsolt készülék esetén a kikapcsolási idő élvez elsőbbséget a bekapcsolási idővel szemben, kikapcsolt készülék esetén pedig fordítva.
yyElőfordulhat, hogy az Auto off(Automatikus kikapcsolás), Automatic Standby funkció országtól függően esetleg nem áll rendelkezésre.
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük elérésé-
Move
43
44
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Az OPTION (OPCIÓ) menü beállításai
OPTION
Move
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük elérésé-
• Language
2 A navigációs gombok segítségével lépjen az OPTION (OP-
• ISM Method
: Normal
• DPM Select
: On
• Fail Over
: Off
hez.
CIÓ) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
OK
ꔋ
• Power Indicator
• Factory Reset
• Set ID
:1
• Tile Mode
• PIP/PBP
• Key Lock
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg az
EXIT (KILÉPÉS) gombot.
: Off
• Product/Service Info.
• Portrait Mode
A rendelkezésre álló opciók következők:
Beállítás
Leírás
language (nyelve) A vezérlési nevek megjelenítési nyelvének kiválasztása.
Power Indicator
Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a készülék előlapján látható, tápellátást jelző fényt.
ISM Method
(ISM-módszer)
A képernyőn hosszabb ideig megjelenített, számítógépes vagy videojátéktól származó, lefagyott
vagy állókép egy még akkor is látható szellemkép rögzülését eredményezheti, ha közben módosult a képernyőnézet. Kerülje el, hogy a képernyő hosszú ideig állóképet jelenítsen meg.
Beállítás
Normal
(Normál)
Hagyja a normál beállításon, ha a képbeégés bekövetkezését nem tartja reális
veszélynek.
Orbiter
(Képmozgatás)
Képmozgatással meg lehet előzni a szellemképek kialakulását. Mindazonáltal
a legjobb, ha egyetlen képet sem hagy tartósan megjelenítve a képernyőn. A
tartósan megjelenített képek kialakulásának megelőzése érdekében a képernyő 2 percenként megmozdul.
Inversion
(Inverzió)
Ez a funkció megfordítja a képernyő panelszínét. A panelszín 30 másodpercenként automatikusan megfordul.
White Wash
(Fehértörlés)
A White Wash (Fehértörlés) a képernyőt összefüggő fehér színnel telíti. Ez segít a képernyőn lévő tartósan megjelenített és beégett képek eltávolításában.
Előfordulhat, hogy egy tartósan megjelenített képet nem lehet teljesen eltüntetni fehértörléssel.
DPM Select
Az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolása.
Fail Over
Ha nincs bemeneti jel, automatikusan másik, jellel rendelkező bemenetre kapcsol.
Beállítás
Off
A bementi forrás automatikus bekapcsolási funkciójának leállítása.
Auto
Váltás egy másik, videojelet sugárzó bemeneti forrásra, ha a jelenlegi forrásból nem érkezik videojel.
Manual
Az elsődleges bemeneti forrás kiválasztása az automatikus bekapcsolási funkcióhoz.
Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
Factory Reset
(Gyári beállítások
visszaállítása)
Ezt a beállítást választva visszatérhet a gyári alapértelmezett beállításokhoz.
Set ID
(Készülékazonosító)
Ha több készülék van csatlakoztatva a képernyőhöz, minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot (névhozzárendelés). A gombokkal adjon meg egy számot (1 és 255
között), majd lépjen ki. A társított készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az
egyes készülékeket a Product Control (készülékvezérlő) programban.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
Leírás
Tile Mode
Ezen funkció használatához
(Mozaik üzemmód) - A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
- Olyan működési módban kell lennie, amely lehetővé teszi az elosztón és RS-232C
csatlakozón keresztül történő RGB-kábellel történő összeköttetést.
Tile mode (Mozaik üzemmód) és válassza a (Tile) Mozaik beállítást, és állítsa a készülék azonosítóját a helynek megfelelően.
* A beállítások megváltoztatása csak a SET (Beállít) gomb megnyomását követően kerül mentésre.
- Tile mode (Mozaik üzemmód): oszlop x sor (oszlop = 1, 2, 3, 4,5 sor = 1, 2, 3, 4,5)
- 5 x 5 áll rendelkezésre.
- Integrált képernyőbeállítás és külön-külön történő képmegjelenítés lehetősége is rendelkezésre áll.
Auto Config.
A képernyő helyzetének, méretének és órajel fázisának automatikus beállítása. A beál(Automatikus konfi- lítás közben a megjelenített kép néhány másodpercig remeghet.
gurálás)
PIP/PBP
Position (pozíció)
A képernyő pozíciójának vízszintes és függőleges irányú megváltoztatása.
Size (méret)
A képernyő vízszintes és függőleges méretének beállítása, a szegély méretét tekintetbe véve.
Natural
(Természetes)
A képen kihagyásra kerül a képernyők közötti hézag, hogy a megjelenés természetes
legyen.
Reset
(Visszaállítás)
Funkció a mozaikkép indításához és visszaállításához.
Minden mozaikkép-beállítás visszaáll a Tile recall (Mozaikkép-visszahívás) opció kiválasztásakor, és a képernyő visszatér Full screen (Teljes képernyő) üzemmódba.
Megjeleníti az USB-eszközön tárolt videókat vagy fényképeket egyetlen, fő- és alképernyőre osztott képernyőn.
Beállítás
Mode
Beállítja a másodlagos képernyő típusát.
*OFF (KI): Kikapcsolja a másodlagos képernyőt.
*PIP (Picture In Picture): A másodlagos képernyőt a főképernyőben jeleníti meg.
*PBP (Picture By Picture): A másodlagos képernyőt a főképernyő mellett jeleníti meg.
Position (pozíció)
Beállítja az alképernyő elhelyezkedését (bal felső sarok, bal alsó sarok, jobb felső
sarok, jobb alsó sarok) A jobb alsó sarokban elhelyezés az alapértelmezett.
Size (méret)
Beállítja az alképernyő méretét (0 és 10 között). A alapértelmezett PIP-méret (Méret: 0)
480x240; a maximális, 10-es méret 960x540.
MEGJEGYZÉS
yyA Position (Helyzet) és a Size (Méret) opciók csak PIP-módban engedélyezettek.
Key Lock
Be-, illetve kikapcsolja a készülék gombjait.
Ha a Key Lock (Gombzár) be van kapcsolva, a készülék gombjai nem működnek.
Product/Service
Info.
A típusnév, a szoftververzió, a sorozatszám, az IP-cím, a MAC cím és a honlap megjelenítése.
Portrait mode
(Álló mód)
A képernyőmenü forgatása az óramutató járásával megegyező irányban (90° és 270°-ban)
Beállítás
A képernyőmenü forgatása az óramutató járásával megegyező irányban, 90°-ban.
270°
A képernyőmenü forgatása az óramutató járásával megegyező irányban, 270°-ban.
ꔋ
270°
OK
ꔋ
:1
Move
: Normal
: On
: On
• Language
• Power Indicator
• ISM Method
• DPM Select
• Fail Over
• Factory Reset
• Set ID
• Tile Mode
Move
OPTION
:1
: Normal
: On
: On
90°
OPTION
• Language
• Power Indicator
• ISM Method
• DPM Select
• Fail Over
• Factory Reset
• Set ID
• Tile Mode
OK
90°
HUN
MAGYAR
Tile Mode
(Mozaik üzemmód)
45
46
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Tile Mode (Mozaik üzemmód)
MAGYAR
HUN
Ez a készülék további monitorokkal is mozaikképbe rendezhető, nagy méretű mozaik-kijelzőt kialakítva.
• Off (Ki):
Amikor a Tile Mode
(Mozaik üzemmód) ki
van kapcsolva.
• 2X1:
2 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
• 2X2:
4 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
ID 1
ID 2
ID 3
ID 3
ID 4
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
Tile ID
(Mozaikelem-azonosító)
• 4X4:
16 monitor használata esetén
• 3X3:
9 monitor használata esetén
• 5X5:
25 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14
ID 15
ID 13
ID 14
ID 15
ID 16
ID 16
ID 17
ID 18
ID 19
ID 20
ID 21
ID 22
ID 23
ID 24
ID 25
Tile Mode (Mozaik üzemmód) - Natural mode (Természetes üzemmód)
Ha aktív ez a funkció, azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.
Előtte
Utána
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
PIP/PBP
MEGJEGYZÉS
yyAz alképernyő funkció csak az USB-eszköz használata esetén támogatott.
Sub
USB
Mode
*PIP(Picture In Picture; kép a képben): Az
alképernyőt a főképernyőben jeleníti meg.
*PBP(Picture By Picture; kép kép mellett): Az
alképernyőt a főképernyő mellett jeleníti meg.
Alképernyő
Főképernyő
PIP
PBP
Position
Beállítja az alképernyő elhelyezkedését (bal felső
sarok, bal alsó sarok, jobb felső sarok, jobb alsó
sarok)
bal felső sarok
jobb felső sarok
bal alsó sarok
jobb alsó sarok
Size
Beállítja az alképernyő méretét (0 és 10 között).
PBP
960x1080
10 : 960x540
PIP
0:
480x270
< 1920x1080 >
Main
Component
O
RGB
O
HDMI/DVI-D/Display Port
O
AV
X
yyA méret és az elhelyezkedés csak PIP módban
változtatható meg.
yyHa a PBP módot választja, a PICTURE (KÉP)
menü Aspect Ratio (Képarány) funkciója nem működik (16:9 értéken rögzített).
yyA PBP funkció használata alatt a Tile Mode (Mozaik üzemmód) funkció nem működik.
yyA PIP vagy PBP funkció használatához meg kell
adnia a megfelelő hangkimenetet. (Választhat a
Main [Fő] és Sub [Al] lehetőségek közül.)
yyHa a hang kiválasztására szolgáló jelölőnégyzetben egyik lehetőséget sem választja ki, a képernyőmenü adott idő elteltével, illetve az Exit (Kilépés) vagy a Back (Vissza) gomb megnyomásával
eltűnik, anélkül, hogy a PIP/PBP alképernyő aktiválódna.
yyA PIP vagy PBP funkció futtatása alatt nem változtathatja meg a hangot. A hang megváltoztatásához
indítsa újra a PIP/PBP funkciót.
yyAz alképernyő képminősége a főképernyő, nem az
USB-eszköz beállított értékeitől függ.
yyKi- és bekapcsolt állapotban a PIP/PBP üzemmód
nem működik.
yyHa PIP/PBP módban játssza le a kiválasztott videókat, a felvételek sorozatosan, többször egymás
után kerülnek lejátszásra.
yyPIP módban az alábbi gombok működnek.
Gomb
Fénykép
Film
HUN
MAGYAR
Megjeleníti az USB-eszközön tárolt videókat vagy
fényképeket egyetlen, fő- és alképernyőre osztott
képernyőn. (Lásd a köv. oldalt:37)
47
48
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Picture ID
MAGYAR
HUN
A Képazonosító funkcióval megváltoztathatja egy
adott vevőkészülék beállításait (kijelző) egy, multivision kompatibilis infravörös vevőegységgel. Az
infravörös jelzéseket fogadó készülék egy RS232
csatlakozón keresztül kommunikál egy másik
készülékkel. Minden készülék egy egyedülálló
Set ID-vel (készülékazonosító) rendelkezik. Ha
a távirányítóval rendel hozzá egy képazonosítót,
csak az azonos kép- és készülékazonosítóval
rendelkező kijelzőket tudja távirányítani.
POWER
ENERGY
MONITOR
INPUT
GHI
PQRS
1/a/A
2
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
RS232C
.,!
Picture ID
Off
◀
ABC
JKL
DEF

Off

Close
MNO
WXYZ
MARK
3
4
ARC
BRIGHT
P
A
G
E
PSM
2X2 Multi-Vision (teljes
készülékazonosító:
4)
NESS
A készülékazonosítók
hozzárendelése a
MUTE
képen látható módon történik.
MENU
AUTO
ENERGY
S.MENU
1 Képazonosító hozzárendeléséhez nyomja meg
a távirányítón a piros
OKON (Be) gombot.
INPUT
OFF
Ha mindenONmulti-vision
készülékhez
yy
SAVING
hozzárendel egy készülékazonosítót,
majd
a távirányító. ,piros
gombját
használva egy
!
ABC
DEF
képazonosítót, az azonos készülék- és
GHI
JKL
MNO készülékeknél
képazonosítóval
rendelkező
megjelenik a gombparancs. Az eltérő
TUV
WXYZ
készülék- ésPQRS
képazonosítóval
rendelkező
készülék nem
irányítható
infravörös
jelekkel.
1/a/A
CLEAR
-*#
Például ha a képazonosítóhoz
a
2-es
MARK
számot rendelte hozzá,
a jobb felső kijelző
ARC
(készülékazonosító: 2) irányítható
infravörös
P
BRIGHT A
PSM
jelekkel.
NESS G
E
A készülékazonosító
hozzárendelésével
yy
MUTE
kapcsolatos további információkért lásd a
„Készülékazonosító
hozzárendelése”
c. részt
AUTO
S.MENU
MENU
az 44. oldalon.
A Total Set ID (Teljes készülékazonosító)
yy
hozzárendelésével kapcsolatos további
OK
információkat a szerelési
útmutatóban talál.
Picture ID
▶
Colse
MONITOR
OFF
ON
mételt megnyomása esetén a képazonosító végiglép az OFF (Ki) és a 0-4 pontokon. Rendelje
hozzá a kívánt azonosítót.
POWER
Infravörös
IR Receiver
vevőegység
1
2 A bal/jobb gombok vagy az ON (Be) gomb is-
MEGJEGYZÉS
BACK
TILE
ID
ON
OFF
EXIT
BACK
TILE
EXIT
Például ha a képazonosítóhoz
a 2-es
yy
ID
OFF
ON
számot rendelte
hozzá, a jobb felső
kijelző (készülékazonosító: 2) irányítható
infravörös jelekkel.
Minden készülék estén megváltoztathatja
yy
a beállításokat a KÉP, AUDIÓ,
IDŐ, HÁLÓZAT és SAJÁT MÉDIA
menüpontokon keresztül vagy a távirányító
gyorsbillentyűinek használatával.
A képazonosítóknál a zöld OFF (Ki)
yy
gomb megnyomásával minden készülék
képazonosítóját kikapcsolja. Ha ezután a
távirányító bármely gombját megnyomja,
újra működni kezd az összes készülék.
A Képazonosító funkció nem működik a
yy
MY MEDIA menü használata során.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
HÁLÓZAT menü beállításai
NETWORK
hez.
2 A navigációs gombokkal lépjen az NETWORK (HÁLÓZAT)
menüre, majd nyomja meg az OK (BEÁLLÍTÁS) gombot.
ꔋ
• Network Setting
: Wired
• Network Status
: Not connected
• Server IP Setting
• Server IP Status
: Not connected
3 A navigációs gombok segítségével lépjen a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló opciók következők:
Setting
OK
Description
Player Name
Beállítja a lejátszó nevét a SuperSign Manager programban (legfeljebb 20 karakter).
Network Setting
(Hálózati beállítások)
A hálózati beállítások konfigurálása.
Network Status
(Hálózat állapota)
A hálózat állapotának kijelzése.
- Internet csatlakoztatva: külső csatlakozás
- Otthoni hálózat csatlakoztatva: csak belső csatlakozás
- Nincs csatlakoztatva: ha nincs hálózati csatlakozás
Server IP Setting
Beállítja azon számítógép (kiszolgáló) IP-címét, amelyre a SuperSign Manager telepítve van.
Server IP Status
Kijelzi a kiszolgálóval létesített kapcsolat állapotát.
- Nincs csatlakoztatva: ha nincs hálózati csatlakozás a SuperSign kiszolgálóhoz
- Várakozás az engedélyre: ha már létrejött a hálózati kapcsolat a SuperSign kiszolgálóval, de a
kiszolgáló még nem engedélyezte a hozzáférést
- Elutasítva: ha már létrejött a hálózati kapcsolat a SuperSign kiszolgálóval, de a kiszolgáló
megtagadta a hozzáférést
- Internet csatlakoztatva: ha már létrejött a hálózati kapcsolat a SuperSign kiszolgálóval, és a
kiszolgáló is engedélyezte a hozzáférést
MEGJEGYZÉS
yy
A Player Name (Lejátszó neve) beállításakor a bevitel késedelmes lehet, ha folyamatosan nyomja a távirányító gombjait.
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük elérésé-
Move
• Player Name
49
50
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztassa a különböző külső eszközöket a monitor hátlapján található csatlakozókhoz.
1 A következő ábrán keresse meg a monitorhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.
2 Ellenőrizze a külső eszköz csatlakozásának típusát.
3 A megfelelő ábrán ellenőrizze a csatlakozás részleteit.
HD-vevőkészülék
HDMI - Lásd a köv.
oldalt:51
DVI - Lásd a köv.
oldalt:51
AV(CVBS) - Lásd a
köv. oldalt:52
Komponens - Lásd a
köv. oldalt:52
DVD
HDMI - Lásd a köv. oldalt:51
DVI - Lásd a köv. oldalt:51
AV(CVBS) - Lásd a köv.
oldalt:52
Komponens - Lásd a köv.
oldalt:52
Hangszóró
Videomagnó
AV(CVBS) - Lásd
a köv. oldalt:52
Komponens
- Lásd a köv.
oldalt:52
USB
Memóriaegység
– Lásd a köv.
oldalt:24
Számítógép
HDMI - Lásd a köv. oldalt:15
DVI - Lásd a köv. oldalt:15
RGB - Lásd a köv. oldalt:14
LAN - Lásd a köv. oldalt:53
Display Port - Lásd a köv.
oldalt:16
Videokamera/Fényképezőgép
HDMI - Lásd a köv. oldalt:51
DVI - Lásd a köv. oldalt:51
AV(CVBS) - Lásd a köv.
oldalt:52
Komponens - Lásd a köv.
oldalt:52
MEGJEGYZÉS
Ha játékgépet csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz kábelét.
yy
Ajánlott a mellékelt, opcionális hangszóró használata.
yy
Játékeszköz
HDMI - Lásd a
köv. oldalt:51
AV(CVBS) - Lásd
a köv. oldalt:52
Komponens
- Lásd a köv.
oldalt:52
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
Csatlakoztatás HD-vevőhöz,
DVD-hez, videokamerához, fényképezőgéphez, játékeszközhöz vagy
videolejátszóhoz
HDMI kábel
A készülék hátoldala.
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
DVI kábel
Továbbítja a digitális videojeleket egy külső
eszközről a monitorba. A következő ábra alapján
csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a
DVI-kábel segítségével. Audiojel továbbításához
csatlakoztasson egy opcionális audiokábelt.
(nem tartozék)
A készülék hátoldala.
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
(nem tartozék)
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
(nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
Nagysebességű HDMI™ kábelt használjon.
yy
A nagysebességű HDMI™ kábeleket 1080p
yy
és annál jobb HD-jel átvitelére tesztelik.
HUN
MAGYAR
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a HDMI-kábel segítségével.
Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVDDVI IN
vagy videolejátszót, majd válassza ki a megfelelő
bemeneti módot.
DVI IN
51
52
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
HUN
Kompozit kábeles csatlakozás
AV-csatlakozás
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a 15 tűs RCA-jelkábel segítségével. Progres�szív keresés segítségével történő képmegjelenítéshez feltétlenül kompozit kábelt használjon.
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a 15 tűs RCA-jelkábel segítségével.
A készülék hátoldala.
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
RGB/AV
/COMPONENT OUT
RGB/AV
/COMPONENT IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
A készülék hátoldala.
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
RGB/AV
/COMPONENT OUT
AUDIO
IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
(nem tartozék)
(nem tartozék)
(nem tartozék)
AUDIO
IN
(nem tartozék)
AV (CVBS)
PC
AV (CVBS)
PC
MEGJEGYZÉS
MEGJEGYZÉS
Ha megosztott interfészt
yy
használva csatlakozik AV-hez vagy
komponenscsatlakozóhoz, a portnak
illeszkednie kell a bemeneti forráshoz.
Különben zaj léphet fel.
AV (CVBS) csatlakozás esetén ne használja
yy
a megosztott interfészen lévő piros és kék
kábeleket.
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
53
Csatlakoztatás USBeszközhöz
LAN-csatlakozás
Csatlakoztasson a monitorhoz USB-tárolóeszközt,
például USB-flash memóriát, külső merevlemezt,
MP3-lejátszót vagy USB memóriakártya-olvasót,
majd lépjen az USB menüre a különböző
multimédiás fájlok lejátszásához.
A Útválasztó (Switch) használata
Számítógép
LAN
Váltás
Termék
vagy
Network
B Az internet használata.
Számítógép
LAN
Termék
Network
HUN
MAGYAR
Csatlakoztatás helyi hálózathoz (LAN)
54
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
Monitorok „Daisy Chain” topológiája
MAGYAR
HUN
A funkció segítségével külön jelelosztó doboz nélkül is megoszthatja az RGB videojeleket más képernyőkkel.
• Egymáshoz csatlakoztatott különböző termékek használatához csatlakoztassa a jelbemeneti kábel (15
tűs D-Sub jelkábel) egyik végét a termék RGB OUT csatlakozójához, a másik végét pedig a másik termék
RGB IN csatlakozójához.
RGB-kábel
15 tűs D-Sub jelkábel
(max. 3 m)
RGB/AV
/COMPONENT OUT
RGB/AV
/COMPONENT OUT
RGB/AV
/COMPONENT OUT
RGB/AV
/COMPONENT OUT
RGB/AV
/COMPONENT IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
RGB/AV
/COMPONENT IN
Termék 2
Termék 3
Termék 4
Termék 1
DVI-kábel
DVI IN AV IN / OUT
DVI OUT
DVI IN
DVI OUTAV IN / OUT
IN
VIDEO
DVI IN
DVI OUT
AVDVI
IN IN
/ OUT
IN
AUDIO
VIDEO
OUT
IN
AUDIO
VIDEO
OUT
AUDIO
OUT
DVI-kábel
(max. 3 m)
Termék 1
Termék 2
Termék 3
Termék 4
MEGJEGYZÉS
Az egy kimenethez csatlakoztatható monitorok száma a jel állapotától és a kábelveszteségtől függ.
yy
Erős jel mellett és kábelveszteség hiánya esetén legfeljebb 9 monitor csatlakoztatható. Ha ettől több
monitort szeretne csatlakoztatni, használjon elosztót.
Több bemenet/kimenet soros csatlakoztatása esetén veszteségmentes kábelek használata javasolt.
yy
Ha harmadik fék termékéhez csatlakozik, a DVI OUT (DVI KI) funkció nem működik.
yy
HIBAELHÁRÍTÁS
55
Nem jelenik meg kép
Probléma
Felbontás
Csatlakoztatva van a készülék
tápkábele?
yy Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a fali csatlakozóaljzathoz.
Világít a tápellátást jelző fény?
yy Ellenőrizze, hogy a tápkapcsológomb be van-e kapcsolva.
yy Elképzelhető, hogy szervizbeavatkozás szükséges.
yy Állítsa be újra a fényerőt és a kontrasztot.
yy Elképzelhető, hogy a háttérfény javításra szorul.
készülék be van kapcsolva,
A
a tápellátás jelzőfénye kéken
világít, de a képernyő nagyon
sötétnek látszik.
A tápellátást jelző fény
borostyánsárga színű?
egjelenik az „Out of range”
M
(Tartományon kívül) üzenet?
egjelenik a „Check signal
M
cable” (Ellenőrizze a jelkábelt)
üzenet?
yy Ha a készülék energiatakarékos üzemmódban van, mozgassa meg
az egeret vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.
yy Kapcsolja ki mindkét készüléket, majd kapcsolja be azokat újra.
yy A számítógép videokártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges
frekvenciája a készülék megfelelő frekvenciatartományán kívül esik.
Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen útmutató „Műszaki adatok”
című része szerint.
* Maximális felbontás
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
yy A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelően csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt.
yy A bemeneti jelforrás ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányító INPUT
(BEMENET) gombját.
A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.
Probléma
Telepítette az
illesztőprogramot?
Megoldás
yy A videokártya használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze, hogy
az eszköz támogatja-e Plug&Play funkciót.
HUN
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
56
HIBAELHÁRÍTÁS
„Key Lock On” (Gombzár bekapcsolva) üzenet jelenik meg.
MAGYAR
HUN
Probléma
A Menü gomb megnyomására
„Key Lock On” (Gombzár bekapcsolva) üzenet jelenik meg.
Megoldás
yy A Zárolás funkció megakadályozza a képernyőmenü beállításainak
véletlen megváltoztatását. A zárolás feloldásához lépjen a Menü ponton belül az Opciók almenübe, és kapcsolja ki a Gombzár funkciót.
A képernyőn látható kép megjelenése a normálistól eltérő.
Probléma
Nem megfelelő a képernyő
pozíciója?
Vékony sávok jelennek meg a
háttérképernyőn?
Vízszintes zajsávok láthatók
vagy a karakterek elmosódottak.
A képernyő megjelenítése nem
megfelelő.
Megoldás
yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIKUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Position (Helyzet) képernyőmenüt.
yy Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a videokártya felbontását és
frekvenciáját. Ha a frekvencia tartományon kívülre esik, állítsa be a
számítógépen az ajánlott felbontást a Vezérlőpult „Display” (Megjelenítés) Setting (Beállítások) menüjében.
y
y D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIKUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Clock (Órajel) képernyőmenüt.
yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIKUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Phase (Fázis) képernyőmenüt.
yy A megfelelő bemeneti jel nincs csatlakoztatva a jelporthoz. Olyan
jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti jelének.
Szellemkép jelenik meg a készüléken.
Probléma
Szellemkép jelenik meg a készülék kikapcsolása után.
Megoldás
yy Ha hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő, előfordulhat, hogy a képpontok gyorsan károsodnak. Használja a képernyőkímélő funkciót.
HIBAELHÁRÍTÁS
57
Nincs hang.
Megoldás
A hang túl elmosódott.
yy Ellenőrizze, hogy az audiokábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
yy Állítsa be a hangerőt.
yy Ellenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
yy Válassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
A hang túl halk.
yy Állítsa be a hangerőt.
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
Megoldás
A képernyő színfelbontása
gyenge (16 szín).
yy Állítsa a színek számát több mint 24 bitre (true color). Válassza a
Vezérlőpult – Display (Kijelző) – Settings (Beállítások) – Color Table
(Színtáblázat) menüpontot a Windows rendszerben.
A képernyő színei nem stabilak, yy Ellenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra a
vagy csak egyetlen szín látható.
számítógép videokártyáját.
Fekete pontok jelennek meg a
képernyőn?
yy Előfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, fehér vagy fekete
színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemző
tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő rendellenes
működését.
Rendellenes működés.
Probléma
Az áramellátás hirtelen kikapcsol
Megoldás
yy Aktív a Kikapcsolásidőzítés?
yy Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás megszakad.
HUN
MAGYAR
Probléma
Nincs hang?
58
A TERMÉK JELLEMZŐI
MAGYAR
HUN
A TERMÉK JELLEMZŐI
42VS20
LCD-panel
Videojel
Képernyő típusa
1067,31 mm széles (42 hüvelyk) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-panel (folyadékkristályos kijelző).
Látható átlós méret: 1067,31 mm
Képpont távolság
0,4845 mm (V) x 0,4845 mm (F)
Maximális felbontás
RGB : 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI/DP : 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Előfordulhat, hogy nem támogatott az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően.
Ajánlott felbontás
RGB : 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI/DP : 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Előfordulhat, hogy nem támogatott az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően.
Vízszintes frekvencia
RGB : 30 kHz – 83 kHz
HDMI/DVI/DP : 30 kHz – 83 kHz
Függőleges frekvencia
RGB : 56 Hz – 75 Hz
HDMI/DVI/DP : 56 Hz – 60 Hz
Szinkronizáció típusa
Separate Sync, Composite Sync, Digital
bemeneti csatlakozó
15 tűs D-Sub típus, HDMI (digitális), RS-232C, LAN, DVI, Kijelző
port, USB
Tápellátás
Névleges feszültség
AC 100-240 V~ 50/60 Hz 2,2 A
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 170 W max.
Sleep Mode : ≤ 1 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C – 40 °C
10% és 80% között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C – 60 °C
5 % és 95 % között
Környezeti feltételek
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A TERMÉK JELLEMZŐI
59
HUN
MAGYAR
Méretek (Szélesség x Magasság
x Mélység) /
Tömeg
Ma.
Szé.
Mé.
967 mm x 561 mm x 125 mm / 17,5 kg
Ma.
Szé.
Mé.
967 mm x 633 mm x 259 mm / 18,8 kg
Ma.
Szé.
Mé.
967 mm x 561 mm x 126,5 mm / 18,25 kg
Ma.
Szé.
Mé.
967 mm x 633 mm x 259 mm / 19,55 kg
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
AUDIO
RMS hangkimenet
10 W + 10 W (R + L)
Bemeneti érzékenység
0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája
8Ω
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
60
A TERMÉK JELLEMZŐI
MAGYAR
HUN
47VS20
LCD-panel
Videojel
Képernyő típusa
1192,87 mm széles (47 hüvelyk) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-panel (folyadékkristályos kijelző).
Látható átlós méret: 1192,87 mm
Képpont távolság
0,5415 mm (V) x 0,5415 mm (F)
Maximális felbontás
RGB : 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI/DP : 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Előfordulhat, hogy nem támogatott az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően.
Ajánlott felbontás
RGB : 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI/DP : 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Előfordulhat, hogy nem támogatott az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően.
Vízszintes frekvencia
RGB : 30 kHz – 83 kHz
HDMI/DVI/DP : 30 kHz – 83 kHz
Függőleges frekvencia
RGB : 56 Hz – 75 Hz
HDMI/DVI/DP : 56 Hz – 60 Hz
Szinkronizáció típusa
Separate Sync, Composite Sync, Digital
bemeneti csatlakozó
15 tűs D-Sub típus, HDMI (digitális), RS-232C, LAN, DVI, Kijelző
port, USB
Tápellátás
Névleges feszültség
AC 100-240 V~ 50/60 Hz 3,0 A
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 180 W max.
Sleep Mode : ≤ 1 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C – 40 °C
10% és 80% között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C – 60 °C
5 % és 95 % között
Környezeti feltételek
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A TERMÉK JELLEMZŐI
61
HUN
MAGYAR
Méretek (Szélesség x Magasság
x Mélység) /
Tömeg
Szé.
Mé.
1079,5 mm x 624,6 mm x 122,9 mm / 22,2 kg
Ma.
Szé.
Mé.
1079,5 mm x 697,7 mm x 298,3 mm / 23,6 kg
Ma.
Szé.
Mé.
1079,5 mm x 624,6 mm x 129,2 mm / 23,0 kg
Ma.
Szé.
Mé.
1079,5 mm x 697,7 mm x 298,3 mm / 24,4 kg
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
AUDIO
RMS hangkimenet
10 W + 10 W (R + L)
Bemeneti érzékenység
0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája
8Ω
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
62
A TERMÉK JELLEMZŐI
MAGYAR
HUN
55VS20
LCD-panel
Videojel
Képernyő típusa
1387,80 mm széles (55 hüvelyk) TFT (Thin Film Transistor)
LCD-panel (folyadékkristályos kijelző).
Látható átlós méret: 1387,80 mm
Képpont távolság
0,630 mm (V) x 0,630 mm (F)
Maximális felbontás
RGB : 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI/DP : 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Előfordulhat, hogy nem támogatott az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően.
Ajánlott felbontás
RGB : 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI/DP : 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Előfordulhat, hogy nem támogatott az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően.
Vízszintes frekvencia
RGB : 30 kHz – 83 kHz
HDMI/DVI/DP : 30 kHz – 83 kHz
Függőleges frekvencia
RGB : 56 Hz – 75 Hz
HDMI/DVI/DP : 56 Hz – 60 Hz
Szinkronizáció típusa
Separate Sync, Composite Sync, Digital
bemeneti csatlakozó
15 tűs D-Sub típus, HDMI (digitális), RS-232C, LAN, DVI, Kijelző
port, USB
Tápellátás
Névleges feszültség
AC 100-240 V~ 50/60 Hz 3,3 A
Energiafogyasztás
Bekapcsolt mód: 260 W max.
Sleep Mode : ≤ 1 W
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
0 °C – 40 °C
10% és 80% között
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
-20 °C – 60 °C
5 % és 95 % között
Környezeti feltételek
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A TERMÉK JELLEMZŐI
63
HUN
MAGYAR
Méretek (Szélesség x Magasság
x Mélység) /
Tömeg
Szé.
Mé.
1251 mm x 722 mm x 104 mm / 34,5 kg
Ma.
Szé.
Mé.
1251 mm x 795 mm x 298 mm / 35,9 kg
Ma.
Szé.
Mé.
1251 mm x 722 mm x 104 mm / 35,2 kg
Ma.
Szé.
Mé.
1251 mm x 795 mm x 298 mm / 36,6 kg
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
AUDIO
RMS hangkimenet
10 W + 10 W (R + L)
Bemeneti érzékenység
0,7 Vrms
Hangszóró impedanciája
8Ω
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
64
A TERMÉK JELLEMZŐI
DTV-mód
RGB (PC) támogatott mód
MAGYAR
HUN
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Felbontás
Komponens
HDMI/DVI (DTV)
640 x 350
31.469
70.8
480i
o
x
o
x
720 x 400
31.468
70.8
576i
640 x 480
31.469
59.94
480p
o
o
640 x 480
37.5
75
576p
o
o
800 x 600
37.879
60.317
720p
o
o
800 x 600
46.875
75
1080i
o
o
832 x 624
49.725
74.55
1080p
o
o
1024 x 768
48.363
60
1024 x 768
60.123
75.029
1280 x 720
44.772
59.855
1280 x 768
47.7
60
1360 x 768
47.72
59.799
1366 x 768
47.7
60
1280 x 1024
63.981
60.02
1280 x 1024
79.98
75.02
1680 x 1050
65.290
59.954
1920 x 1080
67.5
60
Power Indicator
Mód
Termék
Bekapcsolt mód
Kék
Készenléti mód
Borostyánsárga
Kikapcsolt mód
-
MEGJEGYZÉS
Számítógépes felbontások elérhetők
yy
bemeneti címke opcióként RGB és HDMI/
DVI bemeneti módban: 640 x 480 / 60 Hz,
1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60 Hz és
DTV-felbontások: 480p, 720p, 1080p.
HDMI/DVI/Kijelző port (számítógép) támogatott mód
MEGJEGYZÉS
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
640 x 480
31.469
59.94
800 x 600
37.879
60.317
1024 x 768
48.363
60
1280 x 720
44.772
59.855
1280 x 768
47.7
60
1360 x 768
47.72
59.799
1366 x 768
47.7
60
1280 x 1024
63.981
60.02
1680 x 1050
65.290
59.954
1920 x 1080
67.5
60
Függőleges frekvencia: Ahhoz, hogy a felyy
használó lássa a termék kijelzőjét, a képernyőn megjelenő képet másodpercenként
több tízszer változtatni kell, mint egy fénycső
esetében. A függőleges frekvencia vagy
képfrissítési sebesség a másodpercenkénti
képváltások száma. A mértékegysége Hz.
Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervalyy
lum az egy függőleges sor megjelenítéséhez
szükséges idő. Ha 1-et elosztunk a vízszintes intervallummal, a másodpercenként
megjelenített vízszintes sorok száma táblázatba foglalható a vízszintes frekvenciaként.
A mértékegysége kHz.
RS-232 VEZÉRLŐ
65
IR CODES
Kód
(Hexadecimális)
Funkció
Megjegyzés
95
Energy Saving (Energiamegtakarítás)( )
R/C GOMB
08
(POWER)(BEKAPCSOLÁS) R/C GOMB
ON/OFF
0B
INPUT (BEMENET)
C4
MONITOR ON (MONITOR BE) R/C GOMB
C5
MONITOR OFF (MONITOR KI) R/C GOMB
43
MENU (MENÜ)
R/C GOMB
40
Fel (ꕌ)
R/C GOMB
41
Le (ꕍ)
R/C GOMB
07
Balra (<)
R/C GOMB
06
Jobbra (>)
R/C GOMB
44
OK( )
28
BACK (VISSZA)(
5B
EXIT (KILÉPÉS)
R/C GOMB
4D
PSM
R/C GOMB
R/C GOMB
R/C GOMB
)
R/C GOMB
02
(+)
R/C GOMB
03
(-)
R/C GOMB
09
MUTE (NÉMÍTÁS)
R/C GOMB
E0
Brightness ꕌ
(Page UP [Lapozás FEL])
R/C GOMB
E1
Brightness ꕍ
(Page Down [Lapozás le])
R/C GOMB
10 to 19
0 - 9 számgombok
R/C GOMB
72
Piros gomb (ID ON)
R/C GOMB
71
Zöld gomb (ID OFF)
R/C GOMB
63
Sárga gomb
R/C GOMB
61
Kék gomb
R/C GOMB
7B
TILE (MOZAIK)
R/C GOMB
76
ARC (KÉPARÁNY) (4:3)
R/C GOMB
77
ARC (KÉPARÁNY) (16:9)
R/C GOMB
AF
ARC (ZOOM)
(KÉPARÁNY [NAGYÍTÁS])
R/C GOMB
79
ARC (MARK)
R/C GOMB
99
Auto Config.
(Automatikus konfigurálás)
R/C GOMB
B1
R/C GOMB
B0
R/C GOMB
BA
R/C GOMB
8F
R/C GOMB
8E
R/C GOMB
HUN
MAGYAR
Ez a funkció nem minden típus esetén elérhető.
yy
66
RS-232 VEZÉRLŐ
RS-232 VEZÉRLŐ
MAGYAR
HUN
Ezzel a módszerrel egyszerre több készüléket csatlakoztathat egyetlen számítógéphez. Egyetlen száyy
mítógépről vezérelhet egyszerre több csatlakoztatott készüléket.
Az Option (Opció) menüben a Set ID (készülékazonosító) értékének 1 és 99 között kell lennie, dupliyy
kátumok nélkül.
A kábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa az RS-232C kábelt az ábrán látható módon.
A számítógép az RS-232C protokoll segítségével vezérli a készülékeket. Így a számítógép segítségéyy
vel ki- és bekapcsolhatja a készüléket, kiválaszthatja a bemeneti jelet vagy megadhatja a képernyőmenü beállításait.
RS-232C kábel
(nincs a csomagban)
Számítógép
1. készülék
2. készülék
3. készülék
4. készülék
RS-232C konfigurációk
7 vezetékes konfigurációk (szabványos RS-232C
kábel)
Számítógép
Készülék
3
RXD 2
TXD
2
TXD 3
RXD
5
GND 5
GND
6
DTR 4
DSR
4
DSR 6
DTR
8
7
RTS
CTS
7
8
CTS
RTS
D-Sub 9
D-Sub 9
(Csatlakozóhüvely)
(Csatlakozóhüvely)
3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)
Számítógép
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
D-Sub 9
(Csatlakozóhüvely)
Készülék
3
2
5
6
4
7
8
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
D-Sub 9
(Csatlakozóhüvely)
MEGJEGYZÉS
(Nem szabványos) 3 vezetékes csatlakozásokkal az infravörös érzékelésű „Daisy Chain” topológia
yy
nem használható.
Kommunikációs paraméterek
Átviteli sebesség: 9600 (UART)
yy
Adathossz: 8 bit
yy
Paritásbit: nincs
yy
Stop bit: 1 bit
yy
Átvitelvezérlés: nincs
yy
Kommunikációs kód: ASCII kód
yy
Keresztkötésű (fordított) kábelt használjon
yy
RS-232 VEZÉRLŐ
67
Részletes parancslista
ADAT (hexadecimális)
2
k
a
00 - 01
x
b
lásd 02. Input Select (Bement
kiválasztása)
03. Aspect Ratio (Képarány)
k
c
lásd 03. Aspect Ratio (Képarány)
04. Energy Saving (Energiatakarékos
üzemmód)
j
q
lásd 04. Energy Saving (Energiatakarékos
üzemmód)
05. Picture Mode (Kép üzemmód)
d
x
00 - 04
06. Contrast (Kontraszt)
k
g
00 - 64
07. Brightness (Fényerő)
k
h
00 - 64
08. Sharpness (Képélesség)
k
k
00 - 64
09. Color (Szín)
k
i
00 - 64
10. Tint (Színárnyalat)
k
j
00 - 64
11. Color Temperature (Színhőmérséklet)
x
u
00 - 64
12. H Position (V helyzet)
f
q
00 - 64
13. V Position (F helyzet)
f
r
23 - 41
14. H Size (V méret)
f
s
00 - 64
15. Auto Configuration (Automatikus
konfigurálás)
j
u
01. Power (Tápellátás)
02. Input Select (Bement kiválasztása)
01
16. Balance (Balansz)
k
t
00 - 64
17. Sound Mode (Hang üzemmód)
d
y
01 - 05
18. Treble (Magas)
k
r
00 - 64
19. Bass (Mély)
k
s
00 - 64
20. Speaker (Hangszóró)
d
v
00 - 01
21. Volume Mute (Hangerő némítása)
k
e
00 - 01
22. Volume Control (Hangerő-szabályzás)
k
f
00 - 64
23. Time 1(Year/ Month/ Day) (1. idő (év/
hónap/nap))
f
a
24. Time 2(Hour/ Minute/ Second) (2. idő (óra/
perc/másodperc))
f
x
25. Off Timer(Repeat Mode/ Time) (Időzítő
kikapcsolása (Ismétlés mód/Idő))
f
d
26. On Timer(Repeat Mode/ Time)
(Bekapcsolási időzítő (Ismétlés mód/Idő))
f
e
27. On Timer Input (Bekapcsolási időzítő
bemenet)
f
u
lásd 27. On Timer Input (Bekapcsolási
időzítő bemenet)
28. Sleep time (Elalvásidőzítő)
f
f
00 - 08
29. Power on delay (Bekapcsolás késleltetése)
f
h
00 - 64
30. 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás)
m
n
00 - 01
31. Auto Off
f
g
00 - 01
32. Language (Nyelv)
f
i
lásd 32. Language (Nyelv)
33. Power Indicator(Standby Light)
(Tápellátásjelző (Készenléti jelzőfény))
f
o
34. Power Indicator(Power Light)
(Tápellátásjelző (Bekapcsolást jelző
lámpa))
f
p
lásd 23. Time 1(1. idő)
lásd 24. Time 2(2. idő)
lásd 25. Off Timer(Időzítő kikapcsolása)
lásd 26. On Timer(Bekapcsolási időzítő)
00 - 01
00 - 01
HUN
MAGYAR
PARANCS
1
68
RS-232 VEZÉRLŐ
PARANCS
ADAT (hexadecimális)
MAGYAR
HUN
1
2
35. ISM mode (ISM üzemmód)
j
p
lásd 35. ISM mode (ISM üzemmód)
36. Reset (Alaphelyzet)
f
k
00 - 03
37. Tile Mode (Mozaik üzemmód)
d
d
lásd 37. Tile Mode (Mozaik üzemmód)
38. Tile Mode (Mozaik üzemmód) ellenőrzése
d
z
FF
39. Tile ID (Mozaikelem-azonosító)
d
i
lásd 39. Tile ID (Mozaikelem-azonosító)
40. Tile H Position (Mozaik V helyzet)
d
e
00 - 64
41. Tile V Position (Mozaik F helyzet)
d
f
23 - 41
42. Tile H Size (Mozaik V méret)
d
g
00 - 32
43. Tile V Size (Mozaik függ. méret)
d
h
00 - 32
44. Natural Mode (Természetes üzemmód)
(Tile mode (Mozaik üzemmód)
üzemmódban)
d
j
45. DPM Select (DPM-választás)
f
j
46. Remote Controller Lock/ Key Lock
(Távirányítózár / Billentyűzár)
k
m
47. Key (Gomb)
m
c
48. OSD Select (Képernyőmenü (OSD)
kiválasztása)
k
l
49. Elapsed time return (Eltelt idő olvasása)
d
l
50. Serial No. Check (Sorozatszámok
ellenőrzése)
f
y
51. S/W Version (Szoftververzió)
f
z
00 - 01
00 - 01
00 - 01
lásd 47. Key (Gomb)
00 - 01
FF
FF
FF
Megjegyzés: USB-műveletek végrehajtása közben (pl. Dvix vagy EMF) a Power (ka) és a Key (mc)
yy
parancsokon kívül minden más parancs végrehajtása szünetel, és a készülék NG (nem jó) parancsként kezeli azokat.
RS-232 VEZÉRLŐ
69
Adatküldési/-fogadási protokoll
[Command1]: A készülék vezérlésének első parancsa.
yy
[Command2]: A készülék vezérlésének első parancsa.
yy
[SET ID]: A készülékkel kommunikálni kívánó készülékazonosító A teszt parancsa: 00.
yy
[Data]: A készülékre küldött információ
yy
[Data1]: A készülékre küldött információ
yy
[Data2]: A készülékre küldött információ
yy
[Data3]: A készülékre küldött információ
yy
[Cr]: kocsi vissza. ASCII-kód: „0x0D”
yy
[ ]: ASCII-kód szóköz „0x20”.
yy
Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x] vagy
[Command2][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
Hasonlóképpen, ha másik funkció küld „FF” adatot ebben a formátumban, a visszaigazolt adat az
yy
adott funkció állapotára vonatkozik.
Megjegyzés: Ebben az üzemmódban a képernyő a bekapcsolási folyamat befejezése után küldi a
yy
nyugtát. Előfordulhat késedelem a parancs és a nyugta között.
A „Valós adatleképezés” alatt található a hexadecimális adatok decimális adatokká való leképezéséyy
nek módja.
A készülék nem küld nyugtajelet, ha az átviteli jel Set ID (Készülékazonosító) beállítása: ‘00’(=0x00).
yy
HUN
MAGYAR
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr] vagy
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
70
RS-232 VEZÉRLŐ
Adatküldési/-fogadási protokoll
MAGYAR
HUN
01. Power(Tápellátás) (Parancs: k a)
A képernyő be- és kikapcsolását vezérli.
Transmission
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : kikapcsolás
01 : bekapcsolás
FF : Állapot ellenőrzése
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Hasonlóképpen, ha másik funkció küld „FF” adatot
ebben a formátumban, a visszaigazolt adat az adott
funkció állapotára vonatkozik.
* Megjegyzés: Ezekben az üzemmódokban a
képernyő a bekapcsolási folyamat befejezése után
küldi a nyugtát. Előfordulhat késedelem a parancs
és a nyugta között.
* A parancs és nyugtázása között előfordulhat némi
késedelem.
04. Energy Saving (Energiatakarékos üzemmód)
(Parancs: j q)
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.
Transmission
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Off (Ki)
01: Minimum (Minimális)
02: Medium (Közepes)
03: Maximum (Maximális)
05: Screen Off (Képernyő kikapcs.)
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Picture Mode (Kép üzemmód) (Parancs: d x)
A képüzemmód kiválasztása.
02. Input Select (Bement kiválasztása) (parancs: x b)
A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása.
Transmission
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 20: AV
40: Component
60: RGB PC
70: DVI-D
90: HDMI(DTV)
A0: HDMI(PC)
C0: Display Port(DTV)
D0: Display Port(PC)
Transmission
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Vivid (Élénk)
01: Standard (Normál)
02: Cinema (Mozi)
03: Sport (Sport)
04: Game (Játék)
Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
03. Aspect Ratio (Képarány) (Parancs : k c)
A képernyőformátum beállítása.
Transmission
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 01: 4:3
02: 16:9
04: Zoom (Nagyítás)
09: Just scan (Levágás nélkül) (720p vagy
nagyobb)
10 – 1F: Mozinagyítás 1–16
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Contrast (Kontraszt) (parancs: k g)
A képernyőkontraszt beállítása.
Transmission
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Kontraszt: 0 – 100
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
RS-232 VEZÉRLŐ
07. Brightness (Fényerő) (parancs: k h)
A képernyő fényerejének beállítása.
Adat: 00 - 64: Fényerő: 0 – 100
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Sharpness (Képélesség) (Parancs: k k)
A képernyő élességének beállítása.
* Csak az AV/Component bemeneti források esetén
érhető el.
Transmission
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Képélesség: 0 – 100
10. Tint (Színárnyalat) (Parancs: k j)
A képernyő színárnyalatának beállítása.
* Csak az AV/Component bemeneti források esetén
érhető el.
Transmission
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 - 64: Színárnyalat: 0 – 100 (R50 – G50)
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
11. Color Temperature (Színhőmérséklet) (parancs: x u)
A színhőmérséklet beállítása.
Transmission
[x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Meleg 50 – Hideg 50
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Color (Szín) (Parancs: k i)
A képernyő színének beállítása.
* Csak az AV/Component bemeneti források esetén
érhető el.
Transmission
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Színtelítettség: 0 – 100
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. H Position (V helyzet) (Parancs: f q)
A vízszintes helyzet beállítása
* Csak Tile Off (Mozaik üzemmód ki) beállítás esetén
érhető el.
Transmission
[f][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Bal 50 – Jobb 50
Acknowledgement
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HUN
MAGYAR
Transmission
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
71
72
RS-232 VEZÉRLŐ
MAGYAR
HUN
13. V Position (F helyzet) (Parancs: f r)
A függőleges helyzet beállítása.
* Csak Tile Off (Mozaik üzemmód ki) beállítás esetén
érhető el.
Transmission
[f][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 23 - 41: Alsó 15 – Felső 15
Acknowledgement
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. H Size (V méret) (Parancs: f s)
A vízszintes méret beállítása.
* Csak Tile Off (Mozaik üzemmód ki) beállítás esetén
érhető el.
Transmission
[f][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 - 64: Méret -50 – +50
Acknowledgement
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Balance (Balansz) (Parancs: k t)
A balansz beállítása.
Transmission
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Bal 50 – Jobb 50
Acknowledgement
[t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
17. Sound Mode (Hang üzemmód) (Parancs: d y)
A hang üzemmód kiválasztása.
Transmission
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01: Standard (Normál)
02: Music (Zene)
03: Cinema (Mozi)
04: Sport
05: Game(Játék)
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
15. Auto Configuration (Automatikus konfigurálás)
(parancs: j u)
A kép helyzetének beállítása és a kép remegésének
csökkentése automatikusan.
* Csak RGB bemenet esetén érhető el.
Transmission
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 01: Beállítva
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Treble (Magas) (Parancs: k r)
A magas hangtartomány beállítása.
Transmission
[k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Magas: 0 – 100
Acknowledgement
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
RS-232 VEZÉRLŐ
19. Bass (Mély) (Parancs: k s)
A mély hangtartomány beállítása.
Adat: 00 - 64: Mély: 0 – 100
Acknowledgement
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Speaker (Hangszóró) (Parancs: d v)
A hangszóró be- és kikapcsolása
Transmission
[d][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Speaker Off (Ki)
01: Speaker On (Be)
Acknowledgement
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Volume Control (Hangerő-szabályozás) (parancs: k f)
A hangerő szabályozása.
Transmission
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: Hangerő: 0 – 100
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Time 1(Year/ Month/ Day) (1. idő (év/ hónap/nap))
(Parancs: f a)
Time 1(Year/ Month/ Day) (Az 1. idő (év/ hónap/
nap)) értékeinek beállításához.
Transmission
[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Adat1 00 – 1E: 2010-től 2030-ig
Adat2 01 – 0C: Januártól decemberig
Adat3 01 – 1F: 1-től 31-ig
* Az 1. idő értékeinek ellenőrzéséhez írja be, hogy
„fa [Set ID] ff”.
Acknowledgement
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
21. Volume Mute (Hangerő némítása) (parancs:k e)
A képernyőnémítás be- és kikapcsolása.
Transmission
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0: Hangerő némításának bekapcsolása
(hangerő ki)
1: H
angerő némításának kikapcsolása (hangerő
be)
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Time 2(Hour/ Minute/ Second) (2. idő (óra/perc/
másodperc)) (Parancs: f x)
A Time 2(Hour/ Minute/ Second) (2. idő (óra/perc/
másodperc)) értékeinek beállításához.
Transmission
[f][x][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Adat1 00 – 17: 00-tól 23 óráig
Adat2 01 – 3B: 00-tól 59 percig
Adat3 01 – 3B: 00-tól 59 másodpercig
* Az aktuális 2. idő értékek ellenőrzéséhez írja be,
hogy „fx [Set ID] ff”.
** Ez a parancs nem működik, ha az 1. időt előzőleg
nem állították be.
Acknowledgement
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
HUN
MAGYAR
Transmission
[k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
73
74
RS-232 VEZÉRLŐ
MAGYAR
HUN
25. Off Timer(Repeat Mode/ Time) (Időzítő
kikapcsolása (Ismétlés mód/Idő)) (Parancs: f e)
Az Időzítő kikapcsolása (Ismétlés mód/Idő) funkció
beállításához.
Transmission
[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Adat1 00: Ismétlés ki
01: Ismétlés egyszer
02: Ismétlés naponta
03: Ismétlés hétfőtől péntekig
04: Ismétlés hétfőtől szombatig
05: Ismétlés szombattól vasárnapig
06: Ismétlés vasárnap
Adat2 01 – 17: 00-tól 23 óráig
Adat3 01 – 3B: 00-tól 59 percig
* A kikapcsolási időzítő (Ismétlés mód/Idő)
értékeinek ellenőrzéséhez írja be, hogy „fe [Set ID]
ff”.
* A funkció beállítása előtt ellenőrizze, hogy be van-e
állítva az 1. és a 2. idő.
27. On Timer Input (Bekapcsolási időzítő bemenet)
(Parancs: f u)
A bekapcsolási időzítő bemenetének beállításához.
Transmission
[f][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat1 20: AV
40: Component
60. RGB
90: HDMI
70: DVI
C0: DISPLAY PORT
* A funkció beállítása előtt ellenőrizze, hogy az 1. és
a 2. idő, illetve a bekapcsolási időzítő (Ismétlés mód/
Idő) funkciókat már beállította-e.
Acknowledgement
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
28. Sleep Time (Elalvási idő) (Parancs: f f)
Az elalvási idő beállítása.
Transmission
[f][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
26. On Timer(Repeat Mode/ Time) (Bekapcsolási
időzítő (Ismétlés mód/Idő)) (Parancs: f d)
A bekapcsolási időzítő (Ismétlés mód/Idő) funkció
beállításához.
Transmission
[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
Adat1 00: Ismétlés ki
01: Ismétlés egyszer
02: Ismétlés naponta
03: Ismétlés hétfőtől péntekig
04: Ismétlés hétfőtől szombatig
05: Ismétlés szombattól vasárnapig
06: Ismétlés vasárnap
Adat2 01 – 17: 00-tól 23 óráig
Adat3 01 – 3B: 00-tól 59 percig
* A bekapcsolási időzítő (Ismétlés mód/Idő)
értékeinek ellenőrzéséhez írja be, hogy „fd [Set ID]
ff”.
* A funkció beállítása előtt ellenőrizze, hogy be van-e
állítva az 1. és a 2. idő.
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
Adat 00: Off (Ki)
01: 10 perc
02: 20 perc
03: 30 perc
04: 60 perc
05: 90 perc
06: 120 perc
07: 180 perc
08: 240 perc
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
29. Power On Delay (Bekapcsolás késleltetése)
(Parancs: f h)
A bekapcsolás késleltetésének beállítása
(mértékegység: másodperc).
Transmission
[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 64: 0 – 100 másodperc
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
RS-232 VEZÉRLŐ
Transmission
[m][n][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: 4
Hours Off (4 óra után kikapcsolás)
kikapcsolása
01: 4
Hours Off (4 óra után kikapcsolás)
bekapcsolása
Acknowledgement
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
33. Power Indicator(Standby Light) (Tápellátásjelző
(Készenléti jelzőfény)) (Parancs: f o)
A Tápellátásjelző (Készenléti jelzőfény) funkció
beállításához.
Transmission
[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Standby Light Off (Készenléti jelzőfény ki)
01: Standby Light On (Készenléti jelzőfény be)
Acknowledgement
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
31. Auto Off (Parancs: f g)
Az Auto Off (Automatikus kikapcsolás) funkció
beállítása.
Transmission
[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Auto Off (Automatikus kikapcsolás)
kikapcsolása
01: Auto Off (Automatikus kikapcsolás)
bekapcsolása
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
32. Language (Nyelv) (Parancs: f i)
A képernyőmenü nyelvének beállítása.
Transmission
[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Cseh
01: Dán
02: német
03: angol
04: spanyol (EU)
05: Görög
06: francia
07: olasz
08: Holland
09: Norvég
0A: portugál
0B: Portugál (brazil)
0C: orosz
0D: Finn
0E: Svéd
0F: koreai
10: kínai
11: japán
12: Kantoni kínai
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
34. Power Indicator(Power Light) (Tápellátásjelző
(Bekapcsolást jelző lámpa)) (Parancs: f p)
A Tápellátásjelző (Bekapcsolást jelző lámpa) funkció
beállításához.
Transmission
[f][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Power Light Off (Bekapcsolást jelző lámpa
ki)
01: Power Light On (Bekapcsolást jelző lámpa
be)
Acknowledgement
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
35. ISM mode (ISM üzemmód) (Parancs: j p)
ISM üzemmód választása a kép képernyőre
égésének elkerülésére.
Transmission
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 01: Inversion (Inverzió)
02: Orbiter (Képmozgatás)
04: White wash (Fehértörlés)
08: Normal (Normál)
Acknowledgement
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HUN
MAGYAR
30. 4
Hours Off (4 óra után kikapcsolás)
(Parancs: m n)
A 4 óra után kikapcsolás funkció beállítása.
75
76
RS-232 VEZÉRLŐ
MAGYAR
HUN
36. Reset (Alaphelyzet) (Parancs: f k)
A kép alaphelyzetbe állítása, a képernyő
alaphelyzetbe állítása, illetve a hang és a gyári
beállítások visszaállítása.
Transmission
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Kép alaphelyzetbe állítása
01: Képernyő alaphelyzetbe állítása
02: Hang visszaállítása
03: Gyári beállítások visszaállítása
Acknowledgement
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
37. Tile Mode (Mozaik üzemmód) (parancs: d d)
A Tile Mode (Mozaik üzemmód) be- és kikapcsolása,
illetve a Mozaiksor /-oszlop méretének beállítása.
Transmission
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 - FF: 1. bájt - A Mozaikoszlop értéke
2. bájt - A Mozaiksor értéke
* A 00, 01, 10, 11 értékek esetén a Tile Mode (Mozaik
üzemmód) kikapcsolt állapotban van.
Acknowledgement
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
39. Tile ID (Mozaikelem-azonosító) (Parancs: d i)
A mozaik oszlopainak és sorainak beállítására.
Transmission
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat01 - E1: 01 és 225 közötti mozaikelemazonosítók**
FF: mozaikelem-azonosító beolvasása
** Nem állítható be a (Mozaiksor) x (Mozaikoszlop)
felett adat
Acknowledgement
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az NG érték visszaáll, ha az adatok a (Mozaiksor)
x (Mozaikoszlop) felett vannak, kivéve, ha: 0 x FF.
40. Tile H Position (Mozaik V helyzet) (parancs: d e)
A Mozaik vízszintes helyzetének beállítása.
* Csak kikapcsolt Tile Natural Mode (Természetes
mozaik üzemmód) esetén érhető el.
Transmission
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00 - 32: Bal (-50) - Jobb (0)
(*A bal/jobb értékek a Mozaik vízszintes méretétől
függenek.)
Acknowledgement
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
38. Tile Mode (Mozaik üzemmód) ellenőrzése
(Parancs: d z)
A Tile Mode (Mozaik üzemmód) ellenőrzésére
szolgál.
Transmission
[d][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF: Tile Mode (Mozaik üzemmód)
ellenőrzése
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
Adat1 00: Mozaik üzemmód kikapcsolva
01: Mozaik üzemmód bekapcsolva
Adat2 00 - 0F: A Mozaikoszlop értéke
Adat3 00 - 0F: A Mozaiksor értéke
41. Tile V Position (Mozaik F helyzet) (parancs: d f)
A Mozaik függőleges helyzetének beállítása.
* Csak kikapcsolt Tile Natural Mode (Természetes
mozaik üzemmód) esetén érhető el.
Transmission
[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 0 - 32: Alsó (0) - Felső (50)
(*Az alsó/felső értékek a Mozaik függ. méretétől
függenek.)
Acknowledgement
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
RS-232 VEZÉRLŐ
Transmission
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0 – 32: 00-tól 50-ig
Acknowledgement
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
43. Tile V Size (Mozaik függ. méret) (parancs: d h)
A Mozaik függ. méret beállítása.
* Állítsa be a Mozaik függőleges helyzetét 0 x
00 értékre, mielőtt beállítja a Mozaik függőleges
méretét.
* Csak kikapcsolt Tile Natural Mode (Természetes
mozaik üzemmód) esetén érhető el.
Transmission
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 0 – 32: 00-tól 50-ig
Acknowledgement
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
45. DPM Select (DPM-választás) (Parancs: f j)
A DPM (Display Power Management - képernyő
energiagazdálkodása) funkció beállítása.
Transmission
[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: DPM Select (DPM-választás) kikapcsolása
01: DPM Select (DPM-választás)bekapcsolása
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
46. Remote Controller Lock/ Key Lock (Távirányítózár
/ Billentyűzár) (Parancs: k m)
A monitor előlapján lévő kezelőszervek és a
távirányító lezárására szolgál.
Transmission
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Zár kikapcsolása
01: Zár bekapcsolása
* Ha bármilyen okból kifolyólag nem kívánja
használni a távirányítót és a kijelző előlapján
lévő kezelőgombokat, használja ezt a módot. A
távirányítózár / billentyűzár automatikusan kiold,
miután a kijelző újraindul.
* A kijelző nem kapcsol be a távirányító bekapcsoló
gombjával és az előlapon lévő vezérlőgombokkal,
ha a gomb készenléti módban le van zárva.
Acknowledgement
[m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
44. N
atural Mode (Természetes üzemmód) (Tile mode
(Mozaik üzemmód) üzemmódban) (Parancs: d j)
A Tile Natural mode (Természetes mozaik üzemmód)
beállítása.
Transmission
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: Off (Ki)
01: On (Be)
Acknowledgement
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
47. Key (Gomb) (parancs: m c)
Infravörös távirányító kódjának küldése.
Transmission
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat IR_KEY_CODE
Acknowledgement
[c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Amikor a képernyő készenléti üzemmódban van, a
képernyőt csak a távirányító Bekapcsológombjával
lehet bekapcsolni.
HUN
MAGYAR
42. Tile H Size (Mozaik V méret) (parancs: d g)
A Mozaik vízszintes méretének beállítása.
* Állítsa be a Mozaik vízszintes helyzetét 0x32 (50)
értékre, mielőtt beállítja a Mozaik vízszintes méretét.
* Csak kikapcsolt Tile Natural Mode (Természetes
mozaik üzemmód) esetén érhető el.
77
78
RS-232 VEZÉRLŐ
MAGYAR
HUN
48. OSD Select (Képernyőmenü (OSD) kiválasztása)
(Parancs: k l)
A képernyőmenü (OSD) be- és kikapcsolásának
választása.
Transmission
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: képernyőmenü kikapcsolása
01: képernyőmenü bekapcsolása
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
49. Elapsed time return (Eltelt idő olvasása) (Parancs:
d l)
Az eltelt idő olvasása.
Transmission
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF: Az adatok mindig ff hexadecimálisak.
Acknowledgement
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* A visszaküldött adatok jelentése: felhasznált órák
száma hexadecimális formátumban.
50. Serial No. Check (Sorozatszámok ellenőrzése)
(Parancs: f y)
A sorozatszámok olvasása
Transmission
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF: Az adatok mindig ff hexadecimálisak.
Acknowledgement
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
51. S/W Version (Szoftververzió) (parancs: f z)
A szoftververzió olvasása.
Transmission
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF: Az adatok mindig ff hexadecimálisak.
Acknowledgement
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
A termék használata előtt feltétlenül olvassa
el a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen.
A KÉSZÜLÉK típuskódja és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátulján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha javításra
lenne szükség.
MODELL
SOROZATSZÁM
E N E RGY STA R i s a s et of p owe rsaving guidelines issued by the U.S.
Environmental Protection Agency(EPA).
As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has
determined that this product meets the ENERGY
STAR guidelines for energy efficiency.
Az ideiglenes zaj nem rendellenesség a készülék
be- vagy kikapcsolása alatt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising