LG | 55TC3D-B | User guide | LG 55TC3D-B Mode d'emploi

LG 55TC3D-B Mode d'emploi
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LG digitális
tartalomszolgáltatás
(SIGNAGE MONITOR)
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt,
mert később még szükség lehet rá.
75TC3D
65TC3D
55TC3D
www.lg.com
Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.
2
MAGYAR
TARTALOMJEGYZÉK
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK...3
-- A termék üzembe helyezésével kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................3
-- Óvintézkedések az AC Adapterrel és az
árammal kapcsolatban....................................................5
-- A készülék szállításával kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................7
-- A készülék használatával kapcsolatos
óvintézkedések...................................................................7
-- Felszerelés falra..................................................................8
LICENCEK.......................................9
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS.............................. 10
-- Opcionális tartozékok..................................................11
-- Az érintőceruza használatával kapcsolatos
figyelmeztetések.............................................................12
-- A készülék részei és gombjai....................................13
-- Álló elrendezés.................................................................14
-- Felszerelés falra...............................................................14
TÁVIRÁNYÍTÓ.............................. 16
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA................... 18
-- Csatlakoztatás személyi számítógéphez...........18
-- Külső eszköz csatlakoztatása..................................18
-- A bemeneti lista használata.....................................20
HIBAELHÁRÍTÁS.......................... 21
A TERMÉK JELLEMZŐI................ 26
3
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A készülék használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a következő biztonsági óvintézkedéseket.
VIGYÁZAT
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása komoly sérülést, illetve súlyos vagy akár halálos
balesetet is okozhat.
FIGYELEM
A jelzés olyan figyelmeztetésekre utal, amelyek be nem tartása könnyebb személyi sérülést, illetve a termék
károsodását okozhatja.
VIGYÁZAT
•• Csak beltéri használatra.
A termék üzembe helyezésével kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
•• A készüléket tartsa távol a hőforrásoktól, például az elektromos fűtőtestektől.
-- Ellenkező esetben áramütés, tűz, hibás működés vagy deformálódás következhet be.
•• A csomagolásban található nedvszívó anyagot és a műanyag csomagolóanyagot tartsa távol a gyermekektől.
-- Lenyelve a nedvszívó anyag személyi sérülést okozhat. Az anyagot véletlenül lenyelő személyt meg kell hánytatni, és
a legközelebbi kórházba kell szállítani. A műanyag csomagolóanyag fulladást is okozhat. Tartsa gyermekektől távol.
•• Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre, és ne üljön rá.
-- A felboruló vagy leeső készülék sérülést okozhat. Különösen ügyeljen a gyermekekre!
•• Ne hagyja a táp- és a jelkábelt az útban.
-- Az arra járók megbotolhatnak a kábelben, ami áramütést, tüzet, sérülést vagy a készülék meghibásodását okozhatja.
•• A készüléket száraz, tiszta helyen helyezze el.
-- A por és a nedvesség áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
•• Amennyiben füstöt vagy egyéb szagot észlel, illetve furcsa zajt hall, húzza ki a tápcsatlakozót, és forduljon a
szervizközponthoz.
-- Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be.
•• Ha a készüléket leejtette, vagy a készülékház összetört, kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a tápcsatlakozót.
-- Ha elmulaszt intézkedni és tovább használja a készüléket, áramütés vagy tűz következhet be. Forduljon a
szervizközponthoz.
•• Ügyeljen rá, hogy a termékre ne essen rá és ne ütődjön neki semmi. Ne dobjon játékokat vagy egyéb tárgyakat a
termék képernyőjére.
-- Ez személyi sérülést, illetve a termék vagy a képernyő meghibásodását okozhatja.
MAGYAR
VIGYÁZAT! Ez a berendezés a CISPR 32 A osztályának felel meg. Lakókörnyezetben a berendezés rádiófrekvenciás
interferenciát okozhat.
4
MAGYAR
•• Ügyeljen arra, hogy a készülék ne essen le külső eszközzel való csatlakoztatáskor.
-- Ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
•• Játékeszközzel való csatlakoztatáskor tartson megfelelő távolságot a készüléktől (a képernyő átlóméretének
négyszeresét).
-- Ha a készülék a rövid kábel miatt leesik, ez sérülést okozhat, és/vagy károsodhat a készülék.
•• Ha a képernyő hosszú ideig ugyanazt a képet jeleníti meg, a kép beéghet és a képernyő károsodhat. Ha a készüléket
hosszú ideig szeretné használni, kapcsoljon be képernyővédőt a számítógépen vagy használja a készülék képbeégésmegelőző funkcióját, illetve amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki a tápellátást. A termék jótállása nem
terjed ki a képbeégésre és az ebből adódó problémákra.
•• Ne szerelje fel a terméket olyan falra, amely olajnak vagy olajpárának lehet kitéve.
-- Ez kárt tehet a termékben, és a termék leesését okozhatja.
FIGYELEM
•• Ellenőrizze, hogy a készülék szellőzőnyílása nincs-e eltakarva. A készüléket olyan helyre állítsa, ahol elegendő szabad
hely (a faltól legalább 100 mm) áll rendelkezésre.
-- Ha a készüléket túl közel helyezi a falhoz, a belső hőképződés miatt a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
•• Ne takarja el a készülék szellőzőnyílását terítővel vagy függönnyel.
-- Ellenkező esetben a belső túlmelegedés következtében a készülék deformálódhat, vagy tűz üthet ki.
•• A készüléket stabil, vízszintes felületre helyezze, ahonnan nem eshet le.
-- A készülék leesése személyi sérülést vagy a készülék károsodását okozhatja.
•• A készüléket elektromágneses interferenciától mentes helyen helyezze üzembe.
•• Óvja a terméket a közvetlen napsugárzástól.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodhat.
•• Ha olyan helyen használja a készüléket, ahol nem biztosítottak az ajánlott körülmények, jelentősen romolhat a
képminőség, meghibásodhat a készülék, illetve csökkenhet annak élettartama. Kérjük, felszerelés előtt kérje ki az
LG vagy képzett szakember véleményét. Ez a figyelmeztetés olyan helyekre vonatkozik, ahol nagy mennyiségben
fordul elő finompor vagy olajpára, vegyszereket használnak, a hőmérséklet nagyon magas vagy alacsony, nagyon
magas a páratartalom, vagy ahol a készülék hosszú időn keresztül marad bekapcsolva (például repülőtéren vagy
vasútállomáson). Ezen figyelmeztetés figyelmen kívül hagyása a garancia érvénytelenítését okozza.
•• Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol nem jár a levegő (pl. könyvespolcra, faliszekrénybe) vagy kültérre, sem
szőnyegre vagy párnára.
•• Továbbá ne helyezze a készüléket hőforrás, például világítóberendezés közelébe.
5
VIGYÁZAT
•• Ha víz vagy idegen anyag kerül a termékbe (TV, monitor, tápkábel, vagy AC adapter), húzza ki a tápkábelt, és
haladéktalanul értesítse a szervizközpontot.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodása áramütést, vagy akár tüzet is okozhat.
•• Ne érintse meg a tápkábelt vagy az AC adaptert nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak,
használat előtt törölje le és szárítsa meg őket.
-- Ellenkező esetben ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Győződjön meg róla, hogy a tápkábel teljes mértékben be van dugva az AC adapterbe.
-- A laza csatlakoztatás tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Kizárólag az LG Electronics, Inc. által biztosított vagy jóváhagyott tápkábelt és AC adaptert használjon.
-- A nem jóváhagyott termékek használata tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápkábelt kihúzáskor mindig a dugónál fogja meg. Ne hajlítsa meg a tápkábelt túl nagy erővel.
-- Ellenkező esetben a tápkábel károsodhat, ami áramütést vagy tüzet okozhat.
•• Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön nehéz tárgy (elektromos készülékek, ruházat stb.) a tápkábelre vagy az AC adapterre.
Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a tápkábelben vagy AC adapterben éles tárgyakkal.
-- A sérült tápkábel tüzet vagy áramütést okozhat.
•• Ne szerelje szét, javítsa vagy módosítsa a tápkábelt vagy az AC adaptert.
-- Ez tüzet vagy áramütést okozhat.
•• A tápkábelt minden esetben földelt konnektorhoz csatlakoztassa.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést vagy egyéb sérülést szenvedhet.
•• Kizárólag a névleges feszültséget használja.
-- Ellenkező esetben a készülék károsodhat, vagy halálos áramütést szenvedhet.
•• Vihar és villámlás esetén soha ne érintse meg a táp- és a jelkábelt, mivel ez rendkívül veszélyes lehet.
-- Ez áramütést okozhat.
•• Ne csatlakoztasson több hosszabbítókábelt, elektromos készüléket vagy elektromos fűtőtestet egyetlen aljzathoz.
Használjon kizárólag a számítógéphez készített, megfelelő földeléssel ellátott csatlakozót.
-- A túlmelegedés következtében tűz üthet ki.
MAGYAR
Óvintézkedések az AC Adapterrel és az árammal kapcsolatban
6
MAGYAR
•• Ne érintse meg a tápkábelt nedves kézzel. Ha a csatlakozódugó tűi nedvesek vagy porosak, törölje teljesen szárazra,
illetve portalanítsa.
-- Ellenkező esetben a nedvesség halálos áramütést okozhat.
•• Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni, húzza ki a tápkábelt a készülékből.
-- A kábelt borító por tüzet okozhat, a szigetelés meghibásodása miatt pedig áramszivárgás, áramütés vagy tűz
következhet be.
•• A tápkábelt szorosan csatlakoztassa az aljzathoz.
-- A nem megfelelően csatlakoztatott tápkábel tüzet okozhat.
•• Ne dugjon áram vezetésére alkalmas tárgyat (például fém evőpálcát) a fali aljzathoz csatlakoztatott tápkábel szabad
végébe. Ne érintse meg a tápkábelt közvetlenül azután, hogy kihúzta azt a fali aljzatból.
-- Halálos áramütést szenvedhet!
•• A készülék csatlakozója szolgál az eszköz leválasztására.
•• A készülék közel helyezkedjen el ahhoz a fali aljzathoz, amelyhez csatlakozik, és az aljzat legyen könnyen
hozzáférhető.
•• Ha a készülék csatlakoztatva van az AC hálózati fali aljzathoz, akkor kikapcsolás után sem csatlakozik le az AC
áramforrásról.
FIGYELEM
•• Tartsa távol az aljzatot, az AC adaptert és a tápcsatlakozó tűit portól stb.
-- Ez tüzet okozhat.
•• Ne húzza ki a tápkábelt a készülék használata közben.
-- Az áramlökés károsíthatja a készüléket.
•• Csak a készülékhez kapott tápkábelt használja. Ha tartozék kábel hiánya miatt más tápkábelt használ, ellenőrizze,
hogy az megfelel-e az érvényben lévő nemzeti szabványoknak. Ha a tápkábel bármilyen módon sérült, csere céljából
forduljon a gyártóhoz vagy a legközelebbi hivatalos márkaszervizhez.
7
VIGYÁZAT
•• Minden esetben kapcsolja ki a készüléket.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• A készülék szállítása előtt húzza ki az összes kábelt.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• A készüléket előlappal előrefelé, mindkét kezével tartva szállítsa. Ha elejti a terméket, a sérült termék áramütést vagy
tüzet okozhat. A javítással kapcsolatban forduljon hivatalos márkaszervizhez.
•• Ügyeljen arra, hogy a készülék ki legyen kapcsolva, tápkábele ki legyen húzva, és az összes kábel el legyen távolítva.
Nagyobb készülékek szállításához két vagy több személyre lehet szükség. Ne szorítsa meg és ne gyakoroljon nyomást
a készülék előlapjára.
FIGYELEM
•• Ügyeljen arra, hogy a készüléket szállítás közben ne érje ütés.
-- Ellenkező esetben halálos áramütést szenvedhet, vagy a készülék károsodhat.
•• Őrizze meg a készülék csomagolását. Használja ezt a későbbi szállításnál.
A készülék használatával kapcsolatos óvintézkedések
VIGYÁZAT
•• Ne szerelje szét, ne javítsa meg és ne alakítsa át saját belátása szerint a készüléket.
-- Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
-- Ellenőrzést, beállítást és javítást kizárólag a szervizközponttal végeztessen.
•• Ha a monitort hosszú ideig nem használják, húzza ki a konnektorból.
•• Óvja a készüléket a víztől.
-- Ellenkező esetben tűz vagy áramütéses baleset következhet be.
•• A képernyő előlapját és oldalait ne üsse és ne karcolja meg fémtárgyakkal.
-- Ellenkező esetben a képernyő károsodhat.
•• Kerülje a magas hőmérsékletet és párát.
MAGYAR
A készülék szállításával kapcsolatos óvintézkedések
8
FIGYELEM
MAGYAR
•• Ne helyezzen el és ne tároljon gyúlékony anyagokat a készülék közelében.
-- A gyúlékony anyagok gondatlan kezelése robbanás- és tűzveszélyt okozhat.
•• A termék tisztításakor húzza ki a tápkábelt, és a karcolódás elkerülése érdekében puha kendővel törölje át.
Tisztításkor ne használjon nedves ruhát, illetve ne permetezzen közvetlenül vizet vagy egyéb folyadékot a termékre.
Ez áramütést okozhat. (Ne használjon vegyi anyagokat, például benzint, festékhígítókat vagy alkoholt.)
•• Látásának megóvása érdekében rendszeresen tartson pihenőidőt.
•• A készüléket mindig tartsa tisztán.
•• A készüléket megerőltetés nélküli kényelmes és természetes helyzetben használja.
•• Ha a készüléket hosszabb ideig használja, iktasson be rendszeres szüneteket.
•• A képernyőt ne nyomja meg erősen kézzel vagy éles eszközzel, például szöggel, ceruzával és tollal; és ne karcolja meg.
•• Tartson megfelelő távolságot a készüléktől.
-- Romolhat a látása, ha túl közelről nézi a készüléket.
•• Állítsa be a megfelelő felbontást és a pontos időt a használati útmutató alapján.
-- Romolhat a látása.
•• A készülékhez csak jóváhagyott tisztítószert használjon. (Ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt.)
-- Ellenkező esetben a készülék deformálódhat.
•• A készülékre ne csepegtessen vagy permetezzen folyadékot, és ne helyezzen rá vagy a közelébe folyadékkal teli
tárgyakat, például vázákat, csészéket, stb.
•• Ne tegye ki az elemeket túlzott hőnek, tartsa távol azokat a közvetlen napsugárzástól, nyitott kandallótól, és
elektromos fűtőtestektől.
•• NE tegyen nem újratölthető elemeket a töltés alatt álló készülékbe.
•• A fejhallgatók (fülhallgatók) hosszú időn keresztül történő, illetve túl hangos használata halláskárosodáshoz vezethet.
•• Az elülső keret tisztításához használjon vízzel 2–4 alkalommal bepermetezett puha kendőt; a törlést mindig
ugyanabba az irányba végezze. A túl sok nedvesség elszíneződést okozhat.
VÍZ
VEGYI
•• A monitor közelében ne használjon magasfeszültséggel üzemelő készüléket. (Pl.elektromos szúnyogriasztó.)
-- A monitor meghibásodhat az elektromos kisüléstől.
Felszerelés falra
•• A készüléket ne szerelje fel önállóan. Kérje a gyártó által megnevezett műszaki szakember segítségét.
9
A különböző készülékek más-más licenceket támogatnak. A licenccel kapcsolatos további információkért látogasson el a
www.lg.comweboldalra.
A HDMI és a HDMI High-Definition Multimedia Interface kifejezések, valamint a HDMI embléma a HDMI Licensing
Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
A gyártás a Dolby Laboratories licencengedélyével történt. A Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, és dupla D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
A DTS-szabadalmakkal kapcsolatban lásd: http://patents.dts.com. A DTS Licensing Limited licence alapján gyártva.
A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együttese, a DTS 2.0 Channel, a DTS 2.0+Digital Out, a DTS-HD
és a DTS Virtual:X bejegyzett védjegyek vagy a DTS, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más
országokban. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.
MAGYAR
LICENCEK
10
MAGYAR
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
FIGYELEM
•• A biztonság és a termék teljesítményének biztosításához mindig eredeti tartozékokat használjon.
•• A garancia nem terjed ki a bizonytalan eredetű tartozékok használata által okozott károkra és sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
•• A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól vagy régiótól függően eltérőek lehetnek.
•• A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a tartalomban –
minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
•• SuperSign szoftver és kézikönyv
-- Letöltés az LG Electronics weboldaláról.
-- Látogasson el az LG Electronics weboldalára (http://partner.lge.com), és töltse le a készülék legújabb szoftverét.
•• A garancia nem terjed ki a túlságosan poros környezetben történő használat okozta károkra.
11
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak,
és új tartozékok jelenhetnek meg. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak
tartozékaitól.
OPS készlet
KT-OPSA
Csavarok
Kártya (Egyszerű telepítési
útmutató)
Tápkábel
Csatlakoztató kábel
MEGJEGYZÉS
•• Az opcionális tartozékok csak bizonyos típusok esetében elérhetők. Ha szükséges, gondoskodjon külön
beszerzésükről.
•• Mielőtt csatlakoztatja az OPS készlet, csatlakoztassa a kábelt a porthoz.
FIGYELEM
•• Egy KT-OPSA monitorhoz csatlakoztatása/leválasztása előtt ne feledje el kihúzni a monitor és a KT-OPSA
tápcsatlakozóit a hálózati aljzatból.
MAGYAR
Opcionális tartozékok
12
MAGYAR
Az érintőceruza használatával kapcsolatos figyelmeztetések
Ha az érintőceruza hegye az ábrán látható módon megsérült, cserélje ki azt egy másik, tartozékként kínált hegyre.
13
MAGYAR
A készülék részei és gombjai
Előfordulhat, hogy a kép nem az Ön típusát ábrázolja.
Gombok
Nyomja meg
Kikapcsolás
.
Tartsa
lenyomva
Képernyőérintés üzemmód aktiválása vagy kikapcsolása.
Nyomja meg
Kikapcsolás
Nyomja meg
Megjeleníti az aktuális
Tartsa
lenyomva
Aktiválja vagy kikapcsolja a következőt:
Nyomja meg
Megjeleníti az aktuális
Tartsa
lenyomva
Aktiválja vagy kikapcsolja a következőt:
(Interaktív tábla alkalmazás)
zárat.
.
zárat.
.
A hangerő beállítása.
Nyomja meg
Bemeneti jelforrások listájának elérése.
Nyomja meg 1
A bemeneti jelforrások elérése, illetve a bevitt adatok mentése és
kilépés a menükből.
A tápellátás be- és kikapcsolása.
1 A funkciót akkor tudja használni, ha belép a menüvezérlésbe.
14
MAGYAR
Álló elrendezés
Az álló pozícióban történő elhelyezéshez fordítsa el a készüléket szemből nézve 90 fokkal, az óramutató járásával
ellentétes irányba (a képernyővel szembe fordulva).
Felszerelés falra
A megfelelő szellőzés érdekében hagyjon legalább 100 mm helyet a készülék minden oldalán, valamint a készülék és
a fal között. A részletes szerelési útmutatót kérje a forgalmazótól; lásd a döntött rögzítést lehetővé tevő fali konzol
felszerelési és beállítási útmutatóját.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
A monitor falra szereléséhez rögzítse a fali tartókonzolt (külön beszerezhető alkatrész) a monitor hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.
1 Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali tartókonzolokat használjon.
2 A szabványban előírtnál hosszabb csavar sérülést okozhat a monitor belsejében.
3 A VESA szabványnak nem megfelelő csavar kárt tehet a termékben, a monitor pedig leeshet. Az LG Electronics nem
vállal felelősséget a szabványostól eltérő csavarok használatából eredő balesetekért.
15
4 Használja az alábbi VESA-szabványt.
785 mm
FIGYELEM
•• Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében válassza le a tápkábelt, mielőtt a monitort elmozdítja vagy szereli.
•• Ha a monitort a mennyezetre vagy ferde falra szereli, az leeshet, és személyi sérülést okozhat. Csak az LG által
jóváhagyott fali konzolt használjon, és a felszereléshez kérje a helyi forgalmazó vagy más szakember segítségét.
•• Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal megsértheti a monitort, és a készülékre vonatkozó garancia érvénytelenné
válhat.
•• Csak a VESA-szabványnak megfelelő csavarokat és fali konzolokat használjon. A garancia nem terjed ki a nem
rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.
MEGJEGYZÉS
•• A falikonzol-készlet tartalmazza a szerelési útmutatót és a szükséges alkatrészeket is.
•• A fali tartókonzol opcionális tartozék. Kiegészítő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól szerezhet be.
•• A csavarok hossza az adott fali konzoltól függően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy megfelelő hosszúságú
csavarokat használjon.
•• További információkat a tartókonzolhoz mellékelt útmutatóban talál.
MAGYAR
•• 785 mm és annál több
* Rögzítőcsavarok: 8
,0 mm (átmérő) × 1,25 mm (menetemelkedés) × 9 mm (hosszúság) (75TC3D)
* Rögzítőcsavarok: 6
,0 mm (átmérő) × 1,0 mm (menetemelkedés) × 12 mm (hosszúság) (65TC3D, 55TC3D)
16
MAGYAR
TÁVIRÁNYÍTÓ
A használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el
az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort. Az elemek behelyezéséhez nyissa ki az elemtartó fedelét,
majd tegye be az elemeket (1,5 V AAA), ügyelve arra, hogy az elemek
és
pólusai a belül elhelyezett címkéknek
megfelelően helyezkedjenek el, majd zárja be az elemtartó fedelét. Az elemeket a behelyezéssel fordított sorrendben
kell kivenni. Az ábrákon látható termék eltérhet a tényleges tartozékoktól.
FIGYELEM
•• Ne használjon együtt régi és új elemeket, mert az károsíthatja a távirányítót.
•• A távirányítót mindig a monitor érzékelője felé kell tartani.
•• Bizonyos típusok esetében a távirányító egyes funkciói nem támogatottak.
(TÁPELLÁTÁS) A monitor be- és kikapcsolása.
A monitor bekapcsolása.
A monitor kikapcsolása.
A kép fényerejének beállítása az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.
(BEMENET) A bemeneti üzemmód kiválasztása.
3D-s videók megtekintésére szolgál.
1/a/A Váltás a szám- és betűgombok között.
Szám- és betűgombok
A beállítástól függően számokat vagy betűket ír be.
Törli a beírt számot vagy betűt.
Hangerőnövelés/-csökkentés gomb A hangerő beállítása.
A Képarány mód kiválasztása.
A kép helyzetének automatikus beállítása és a kép remegésének
minimálisra csökkentése (csak RGB bemenet esetén érhető el).
(NÉMÍTÁS) Az összes hang elnémítása.
A kijelző fényerejének beállítása. Ez a modell nem támogatja a
PAGE funkciót.
",#
17
(BEÁLLÍTÁSOK) A főmenük megnyitása vagy a bevitt adatok
mentése, és kilépés a menükből.
A SuperSign menü gombja.
Navigációs gombok Görgetés a menük és az opciók között.
Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok jóváhagyása.
(VISSZA) Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést
visszalépjen az interaktív felhasználói funkcióban.
Zárjon be minden OSD feladatot és alkalmazást.
Lehetővé teszi a különféle multimédiás eszközök
vezérlését és a multimédiás tartalmak lejátszását a távirányítóval a
SimpLink menüből.
A Mozaik üzemmód kiválasztása.
Ha a Képazonosító száma egyezik a
Készülékazonosító számmal, bármelyik kívánt monitor vezérelhető a
többkijelzős formátumban.
USB menü vezérlőgombjai A médialejátszás vezérlése.
MAGYAR
A képüzemmód kiválasztása.
(KEZDŐLAP) Aktiválja az Indítót.
Belépés a Fehéregyensúly menübe.
18
MAGYAR
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
A monitorhoz különböző külső eszközöket csatlakoztathat. Változtassa meg a bemeneti módot, és válassza ki a
csatlakoztatni kívánt külső eszközt. A külső eszközök csatlakoztatásával kapcsolatos további tudnivalók az adott
eszközhöz mellékelt útmutatóban találhatók.
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
Nincs mindegyik kábel mellékelve. A monitor támogatja a Plug and Play* funkciót.
* Plug and Play: ez a funkció lehetővé teszi, hogy a számítógép bekapcsoláskor felismerje a felhasználó által
csatlakoztatott eszközöket azok konfigurálása, illetve felhasználói beavatkozás nélkül.
Külső eszköz csatlakoztatása
Nincs mindegyik kábel mellékelve. Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVD- vagy videomagnót, majd válassza ki a
megfelelő bemeneti módot.
A legjobb kép- és hangminőség érdekében a külső eszközöket HDMI kábel használatával javasolt csatlakoztatni.
19
MEGJEGYZÉS
•• Ha a hang nem hallható HDMI-módban, ellenőrizze a beállításokat a számítógépen. Egyes számítógépek esetében
manuálisan kell átállítani az alapértelmezett hangkimenetet HDMI-re.
•• A HDMI-PC mód használatához PC üzemmódba kell állítania a számítógépet/DTV-t.
•• HDMI-PC módban kompatibilitási problémák léphetnek fel.
•• Ellenőrizze, hogy lecsatlakoztatta-e a tápkábelt.
•• Ha játékeszközt csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz saját kábelét.
FIGYELEM
•• Csatlakoztassa a jelbemeneti jelkábelt, és rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával egyező irányban történő
meghúzásával.
•• Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn, mert az a képernyő átmeneti torzulását eredményezi.
•• Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges,
alkalmazzon képernyővédőt.
•• A monitor közelében lévő vezeték nélküli kommunikációs eszköz hatással lehet a képre.
MAGYAR
•• A legjobb képminőség érdekében a monitort HDMI csatlakozással javasolt használni.
•• A termék műszaki adatainak megfelelő ferritmagos, árnyékolt interfészkábelt használjon, például DVI-D/HDMI kábelt.
•• A monitor hideg állapotban való bekapcsolásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál. Ez a jelenség nem rendellenes.
•• Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
•• Használjon HDMI®/TM -kábelt (3 méternél rövidebbet).
•• HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használjon. Ha nem HDMI-tanúsítvánnyal ellátott kábelt használ, akkor
előfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép, vagy csatlakozási hiba jelentkezik.
•• Ajánlott HDMI-kábeltípusok
-- Nagy sebességű HDMI®/TM kábel
-- Nagy sebességű HDMI®/TM kábel Ethernettel
20
MAGYAR
A bemeneti lista használata
(KEZDŐLAP)
•• HDMI1
HDMI3/HDMI2/DVI
DISPLAYPORT
OPS
RGB
21
MAGYAR
HIBAELHÁRÍTÁS
Nem jelenik meg kép.
Probléma
Teendő
Csatlakoztatva van a készülék tápkábele?
Megjelenik az „Invalid Format”
(Érvénytelen formátum) üzenet?
•• Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az aljzathoz.
•• A számítógép grafikus kártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges
frekvenciája a készülék megfelelő frekvenciatartományán kívül
esik. Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen útmutató „Műszaki
adatok”című része szerint.
•• A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelően
csatlakoztatva. Ellenőrizze a jelkábelt.
•• A bemeneti jel ellenőrzéséhez lépjen be a bemeneti menübe.
Megjelenik a „No Signal” (Nincs jel)
üzenet?
A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.
Probléma
Telepítette az illesztőprogramot?
Teendő
•• A videokártya használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze, hogy
az eszköz támogatja-e a Plug and Play funkciót.
A képernyőn látható kép megjelenése a normálistól eltérő.
Probléma
Teendő
Nem megfelelő a képernyő pozíciója?
•• Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a grafikus kártya felbontását
és frekvenciáját. Ha a frekvencia a tartományon kívül esik, állítsa be
a számítógépen az ajánlott felbontást a Vezérlőpult „Megjelenítés”
Beállítások menüben.
A képernyő megjelenítése nem megfelelő. •• A megfelelő bemeneti jel nincs csatlakoztatva a jelporthoz. Olyan
jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti jelének.
Szellemkép jelenik meg a készüléken.
Probléma
Szellemkép jelenik meg a készülék
kikapcsolása után.
Teendő
•• Ha hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő,
előfordulhat, hogy a képpontok károsodnak. Használja a
képernyőkímélő funkciót.
•• Ha egy erős kontrasztú (fekete és fehér vagy szürke) kép után egy
sötét kép jelenik meg a képernyőn, a kép beéghet. Ez az LCD képernyő
esetén normális jelenség.
22
Nincs hang.
MAGYAR
Probléma
Nincs hang?
A hang túl elmosódott.
A hang túl halk.
Teendő
•• Ellenőrizze, hogy az audiokábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
•• Állítsa be a hangerőt.
•• Ellenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
•• Válassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
•• Állítsa be a hangerőt.
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
Teendő
A képernyő színfelbontása gyenge (16
szín).
•• Állítsa a színek számát több mint 24 bitre (true color). Válassza a
Vezérlőpult – Display (Kijelző) – Settings (Beállítások) – Color Table
(Színtáblázat) menüpontot a Windows rendszerben.
A képernyő színei nem stabilak, vagy csak •• Ellenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra a
egyetlen szín látható.
számítógép videokártyáját.
Fekete pontok jelennek meg a képernyőn? •• Előfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, fehér vagy fekete
színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemző
tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő rendellenes
működését.
Rendellenes működés.
Probléma
Az áramellátás hirtelen kikapcsol.
Teendő
•• Be van állítva a Timers (Időzítő)?
•• Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás megszakad.
23
Hibás az érintési reakció.
Felbontás
•• Húzza ki az USB-kábelt, és 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
•• Ellenőrizze az USB-kábel csatlakozását.
-- Ez akkor fordulhat elő, ha az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva
a számítógéphez és a monitorhoz. Ellenőrizze az USB-kábelt, és győződjön
meg róla, hogy megfelelően van csatlakoztatva. * A csatlakozás ellenőrzése
környezetben Vezérlőpult > Rendszer és biztonság >
Rendszer
-- Ellenőrizze a Toll és érintés rész alatt, hogy hány érintési pontot támogat a
képernyő.
•• Ellenőrizze a számítógép áramellátását.
-- Ez akkor fordulhat elő, ha a számítógép nincs áram alatt. Győződjön meg
róla, hogy a számítógép tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva a fali
aljzathoz.
•• Indítsa újra a számítógépet.
-- Elképzelhető, hogy a monitor azért nem reagál az érintésre, mert a rendszer
az instabil hálózati kapcsolat miatt nem működik. Csatlakoztassa újra a LANkábelt vagy indítsa újra a számítógépet.
•• Ellenőrizze a jelátviteli kábel csatlakozását.
-- Ha a számítógép és a monitor nem jelátviteli kábellel van csatlakoztatva, a
képernyő nem reagál az érintésre. Ellenőrizze a jelátviteli kábel csatlakozását.
Ellenőrizze a jelátviteli kábel csatlakozását.
•• Ellenőrizze a monitor áramellátását.
-- A képernyő nem reagál az érintésre, ha a monitor ki van kapcsolva.
•• Mindig földelt fali aljzathoz csatlakoztassa a tápkábelt.
-- Ha nem földelt fali aljzatot használ, az törést vagy érintkezési hibát okozhat.
•• Ellenőrizze, hogy a képernyő be van-e kapcsolva.
Az érintés helye nem felel meg az •• Változtassa meg a táblaszámítógép beállításait (
).
érintési koordinátáknak.
-- Ez akkor fordulhat elő, ha az érintőképernyő nincs megfelelően kalibrálva.
Válassza a következőt: Vezérlőpult > Hardver és hang > Táblaszámítógép
beállításai > Megjelenítés > Megjelenítési beállítások > Kalibrálás vagy
Alaphelyzet * A mozdulatok és beállítások
-ben történő
használatával kapcsolatban tanulmányozza a Windows súgóját.
Az érintést nem az a
•• Állítsa be a monitort alapértelmezett monitorként.
monitor érzékeli, amelyiket
-- Ez akkor fordulhat elő, ha több monitor használata esetén a monitor
megérintettem.
nincs alapértelmezettként beállítva. Válassza a következőt: Vezérlőpult >
Megjelenítés > Beállítások fül > Válassza ki a monitort > Ez az eszköz legyen
az elsődleges monitor (U) > Alkalmaz (A)
•• Változtassa meg a táblaszámítógép beállításait (
).
-- Ez akkor fordulhat elő, ha az érintőképernyő nincs megfelelően kalibrálva.
Válassza a következőt: Vezérlőpult > Hardver és hang > Táblaszámítógép
beállításai > Megjelenítés > Megjelenítési beállítások > Kalibrálás vagy
Alaphelyzet
MAGYAR
Probléma
A képernyő nem reagál az
érintésre.
24
MAGYAR
Probléma
A többérintéses funkció nem
reagál.
Felbontás
•• Ellenőrizze, hogy olyan tartalmat használ-e, mely támogatja a többérintéses
érintési pontokat a
operációs rendszerekben.
-- Lehetséges, hogy a lejátszott tartalom (pl. Flash Player, Paint stb.) nem
támogatja a többérintéses érintési ponton történő érzékelést.
•• Húzza ki az USB-kábelt, és 10 másodperc múlva csatlakoztassa újra.
•• Játssza le újra a tartalmat (pl. Flash Player, Paint, stb.).
•• Indítsa újra a számítógépet.
•• Az alábbi esetben törés vagy érintési hiba történhet.
-- Ha az érintőceruzát csak körömmel vagy ujjbeggyel használja
-- Ha az érintőceruzát úgy használja, hogy nincs megfelelő távolság az ujjai
között
-- Ha az érintőceruzát annak hegyéhez közel tartja
-- Ha az érintőceruzát nagy erővel nyomja a képernyőhöz
•• Előfordulhat, hogy az érintőképernyő szélén a többérintéses technológia nem
működik megbízhatóan.
25
FIGYELEM
Ajánlott üzemeltetési feltételek
1 A háttér és a betűszínek megváltoztatását azonos képváltási sebességgel végezze.
ID: UPM 123
PW: ****
ID: UPM 123
PW: ****
Színváltáskor a kiegészítő színek használata segíthet megelőzni az állóképek beégését.
Glass
BM
CF
BM
CF
BM
CF
CF
OC
PI
LC
PI
TFT Layers
Glass
ITO vagy MoTi pixelréteg
2 A képek megváltoztatását azonos képváltási
sebességgel végezze.
I D : UPM123
I D : UPM123
PW : ******
PW : ******
Győződjön meg róla, hogy a képváltás előtti betűk és képek a képváltást követően ne változtassák meg a helyüket.
Mi az a képbeégés?
Ha egy LCD panel hosszabb ideig statikus képeket jelenít meg, feszültségkülönbség keletkezhet a folyadékkristályokat
működtető elektródák között. Amennyiben feszültségkülönbség keletkezik az elektródák között, a folyadékkristályok
továbbra is az előzetesen felvett irányba maradnak rendeződve. A folyamat alatt a képernyőn egy előzőleg
megjelenített kép lesz látható. A jelenség „képbeégésként” ismert.
MAGYAR
•• Állandóan változó képek használatakor nem fordul elő képbeégés, viszont előfordulhat, ha hosszabb ideig alkalmaz
egy rögzített képet. A rögzített képek használata során előforduló képbeégés valószínűségét az alábbi utasítások
betartásával tudja csökkenteni. Javasoljuk, hogy 12 óránként legalább egyszer változtassa meg a képernyőt. Az ennél
gyakoribb változtatás tovább növeli a megelőzés hatékonyságát.
26
MAGYAR
A TERMÉK JELLEMZŐI
Az alábbi termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
A a váltakozó áramot (AC), a
pedig az egyenáramot (DC) jelzi.
LCD képernyő
Képernyő típusa
Videojel
Maximális felbontás
75TC3D
Ajánlott felbontás
Vízszintes frekvencia
Függőleges frekvencia
Szinkronizálás
65TC3D
55TC3D
Maximális felbontás
Ajánlott felbontás
Vízszintes frekvencia
Függőleges frekvencia
Szinkronizálás
Vékonyfilm tranzisztor (TFT)
Folyadékkristályos (LCD) képernyő
RGB/DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI2/ HDMI3: 3840 x 2160 @ 30 Hz
HDMI1/ DisplayPort/ OPS: 3840 x 2160 @ 60 Hz
-- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
RGB/DVI-D: 1920 x 1080 @ 60 Hz
HDMI2/ HDMI3: 3840 x 2160 @ 30 Hz
HDMI1/ DisplayPort/ OPS: 3840 x 2160 @ 60 Hz
-- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): 30 kHz ~ 135 kHz
DVI-D/RGB: 30 kHz ~ 83 kHz
DVI-D/ HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): 30 Hz ~ 60,31 Hz
RGB: 56 Hz ~ 75 Hz
Önálló szinkr, Digitális
1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
1920 x 1080 @ 60 Hz
-- Lehetséges, hogy bizonyos operációs rendszereken vagy
grafikuskártya-típusokon nem támogatott.
30 kHz ~ 83 kHz
DVI-D/ HDMI/ DisplayPort/ OPS(PC): 56 Hz ~ 60,31 Hz
RGB: 56 Hz ~ 75 Hz
Önálló szinkr, Digitális
Bemeneti/Kimeneti
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, DP IN, DVI-D IN, RGB IN, USB 3.0 IN, USB 2.0 IN, LAN,
csatlakozók
AUDIO IN, RS-232C IN/OUT, TOUCH USB, OPS USB 2.0 IN
Beépített akkumulátor
Van
Környezeti feltételek Üzemi hőmérséklet
0 °C – 40 °C
Üzemi páratartalom
10 % – 80 %
Tárolási hőmérséklet
-20 °C és 60 °C között
Hang
Tárolási páratartalom
5 % – 85 %
Bemeneti érzékenység
0,7 Vrms
27
* Érintőképernyő
40 pont
A megérintett pontok közti távolság: legalább 20 mm
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
Hang
RMS hangkimenet
Bemeneti érzékenység
Hangszóró impedanciája
10 W + 10 W (J + B)
0,7 Vrms
6Ω
75TC3D
LCD-panel
Képponttávolság
0,429 mm (V) X 0,429 mm (F)
Tápellátás
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 2,7 A
Bekapcsolt mód: 240 W (Typ.)
Alvó mód: ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x
Magasság x Mélység)/ Súly
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1760,9 mm × 1011,1 mm × 94,7 mm / 74,5 kg
65TC3D
LCD-panel
Képponttávolság
0,744 mm (V) X 0,744 mm (F)
Tápellátás
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,6 A
Bekapcsolt mód: 120 W (Typ.)
Alvó mód: ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x
Magasság x Mélység)/ Súly
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1530,8 mm x 883,8 mm x 90,4 mm / 51 kg
55TC3D
LCD-panel
Képponttávolság
0,630 mm (V) X 0,630 mm (F)
Tápellátás
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1,1 A
Bekapcsolt mód: 100 W (Typ.)
Alvó mód: ≤ 0,5 W
Méretek (Szélesség x
Magasság x Mélység)/ Súly
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
1276,4 mm × 751,9 mm × 63,9 mm / 30,1 kg
MAGYAR
OS (Operating
System, operációs
rendszer)
28
Vezeték nélküli modul (LGSBW41) specifikációi
MAGYAR
Vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Frekvenciatartomány (MHz)
Kimeneti teljesítmény (max.)
2400 és 2483,5 között
16 dBm
5150 és 5250 között
16 dBm
5725 és 5850 között (Nem EU esetén)
11,5 dBm
Bluetooth
Frekvenciatartomány (MHz)
Kimeneti teljesítmény (max.)
2400 és 2483,5 között
10 dBm
•• Mivel a sávcsatornák országonként eltérhetnek, a felhasználó nem változtathatja meg vagy állíthatja be a
működési frekvenciát. Ezt a terméket a regionális frekvenciatáblázat szerint állították be.
•• A felhasználó biztonsága érdekében legalább 20 centiméteres távolságnak kell lennie közte és a készülék között
felszerelés és működtetés közben.
29
RGB (PC) támogatott mód
MAGYAR
75TC3D
Függőleges frekvencia
(Hz)
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
720 × 400
31,468
70,8
800 × 600
37,879
60,317
1024 × 768
48,363
60,0
1280 × 720
44,772
59,855
1600 × 900
60
60
1280 × 1024
63,981
60,02
1680 × 1050
65,290
59,954
1920 × 1080
67,5
60
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
720 × 400
31,468
70,8
640 × 480
31,469
59,94
800 × 600
37,879
60,317
1024 × 768
48,363
60,0
1280 × 720
44,772
59,855
Megjegyzések
65TC3D / 55TC3D
1600 × 900
60
60
1280 × 1024
63,981
60,02
1680 × 1050
65,290
59,954
1920 × 1080
67,5
60
Megjegyzések
30
HDMI/ DVI-D/ DisplayPort/ OPS (PC) támogatott mód
MAGYAR
75TC3D
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
800 × 600
37,879
60,317
1024 × 768
48,363
60,0
1280 × 720
44,772
59,855
Megjegyzések
1366 × 768
47,7
60
1280 × 1024
63,981
60,02
1680 × 1050
65,290
59,954
1920 × 1080
67,5
60
3840 × 2160
67,5
30
HDMI, DisplayPort, OPS
3840 × 2160
135
60
HDMI1, DisplayPort, OPS
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
Megjegyzések
800 × 600
37,879
60,317
1024 × 768
48,363
60,0
1280 × 720
44,772
59,855
65TC3D / 55TC3D
1366 × 768
47,7
60
1280 × 1024
63,981
60,02
1680 × 1050
65,290
59,954
1920 × 1080
67,5
60
31
HDMI/ DisplayPort/ OPS (DTV) támogatott mód
MAGYAR
75TC3D
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
480/60P
31,5
60
576/50P
31,25
50
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
Megjegyzések
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,432
59,94
1080/60P
67,5
60
2160/30P
67,5
30
HDMI, DisplayPort, OPS
2160/50P
112,5
50
HDMI1, DisplayPort, OPS
2160/60P
135
60
HDMI1, DisplayPort, OPS
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
Megjegyzések
480/60P
31,5
60
576/50P
31,25
50
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50i
28,1
50
1080/60i
33,75
60
65TC3D / 55TC3D
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,432
59,94
1080/60P
67,5
60
32
Többképernyős (PC) támogatott mód
MAGYAR
75TC3D
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1280 × 720
44,772
59,855
1920 × 1080
67,5
60
3840 × 2160
67,5
30
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
1280 × 720
44,772
59,855
1920 × 1080
67,5
60
Megjegyzések
HDMI, DisplayPort,
OPS PIP (Fő-)
65TC3D / 55TC3D
Megjegyzések
Többképernyős (DTV) támogatott mód
75TC3D
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,5
60
2160/30P
67,5
30
Felbontás
Vízszintes frekvencia
(kHz)
Függőleges frekvencia
(Hz)
720/50P
37,5
50
720/60P
45
60
1080/50P
56,25
50
1080/60P
67,5
60
Megjegyzések
HDMI, DisplayPort,
OPS PIP (Fő-)
65TC3D / 55TC3D
Megjegyzések
33
MEGJEGYZÉS
•• Függőleges frekvencia: A készülék kijelzője úgy működik, hogy a képernyőn megjelenő kép másodpercenként több
tucatszor megváltozik, úgy, ahogyan egy fénycső vibrál. A függőleges frekvencia vagy képfrissítési sebesség a
másodpercenkénti képváltások száma. A mértékegysége Hz.
•• Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervallum az egy vízszintes sor megjelenítéséhez szükséges idő. Ha az 1-et
elosztjuk a vízszintes intervallummal, a másodpercenként megjelenített vízszintes sorok száma táblázatba foglalható
vízszintes frekvenciaként. A mértékegysége kHz.
MAGYAR
•• A bemenet címkéje opciónál választható felbontások HDMI/ DISPLAYPORT/ OPS bemeneti üzemmódoknál.
(Típusfüggő)
-- PC-s felbontások: 1280 × 720 / 60 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 3840 × 2160 / 60Hz.
-- DTV felbontások: 480p, 720p, 1080p és 2160p
A termék használata előtt feltétlenül olvassa el a biztonsági
óvintézkedéseket.
A készülék típusszáma és sorozatszáma a készülék hátlapján
és egyik oldalán látható. Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a
jövőben esetleg javításra lenne szükség.
MODELL
GYÁRTÁSI
SZÁM
A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg hallható
zaj nem rendellenesség.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising