LG | 65VS10-BAA | User guide | LG 65VS10-BAA Mode d'emploi

LG 65VS10-BAA Mode d'emploi
HUN
MAGYAR
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
SIGNAGE MONITOR
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később
még szükség lehet rá.
SIGNAGE MONITORTÍPUSOK
65VS10
www.lg.com
2
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOM
MAGYAR
HUN
3
4
LICENCEK
ÖSSZESZERELÉS ÉS
ELŐKÉSZÍTÉS
4
Kicsomagolás
5
Opcionális tartozékok
6
A készülék részei és gombjai
7
A hangszórók csatlakoztatása
7
Álló elrendezés
8
Falra történő felszerelés
9
TÁVIRÁNYÍTÓ
31
- Filmek megtekintése
34
- DivX regisztrációs kód
34
- A DivX-funkció deaktiválása
35
ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSA
36
Csatlakoztatás HD-vevőhöz, DVD-hez,
videokamerához, fényképezőgéphez,
játékeszközhöz vagy videolejátszóhoz
36
- HDMI-csatlakozás
36
- HDMI/DVI-csatlakozás
37
- Kompozit kábeles csatlakozás
37
- AV(CVBS) csatlakozás
38
Csatlakoztatás helyi hálózathoz (LAN)
38
- LAN-csatlakozás
39
Monitorok „Daisy Chain” topológiája
39
- RGB mód
39
- AV(CVBS) mód
40
HIBAELHÁRÍTÁS
43
MŰSZAKI ADATOK
46
INFRAVÖRÖS KÓDOK
47
TÖBB KÉSZÜLÉK EGYÜTTES
VEZÉRLÉSE
11
A MONITOR HASZNÁLATA
11
Csatlakoztatás személyi számítógéphez
11
- A bemeneti lehetőségek listájának
12
- RGB-csatlakozás
12
- HDMI/DVI csatlakozás
13
- HDMI-csatlakozás
14
BEÁLLÍTÁSOK
TESTRESZABÁSA
14
A főmenü elérése
15
- A KÉP menü beállításai
20
- AUDIÓ beállítások
21
- IDŐ beállítása
22
- Az OPCIÓ menü beállításai
47
A kábel csatlakoztatása
24
- MOZAIK-beállítások
47
RS-232C konfiguráció
47
Kommunikációs paraméterek
48
Részletes parancslista
50
Adatküldési / -fogadási protokoll
használata
26
SZÓRAKOZTATÁS
26
A beépített média funkciók használata
26
- USB-tárolóeszközök csatlakoztatása
27
- Fájlok böngészése
29
- Fényképek megtekintése
30
- Zenehallgatás
LICENCEK
3
LICENCEK
A HDMI, a HDMI-embléma és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI
Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A DIVX VIDEO: A DivX® a DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata által
létrehozott digitális videoformátum. A készülék hivatalos DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező eszköz, amely alkalmas DivX-videók lejátszására.
A divx.com honlapon további tájékoztatást kaphat, és a fájlokat DivX videóvá
konvertáló szoftvereszközöket tölthet le.
A DIVX VIDEO-ON-DEMAND: A DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező
készüléket regisztrálni kell a megvásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmek lejátszásához. A regisztrációs kód lekéréséhez nyissa meg a DivX VOD
menüpontot a készülékbeállítás menüben. A regisztrációs folyamattal kapcsolatos további információkért látogasson el a vod.divx.com honlapra.
DivX Certified® tanúsítvánnyal rendelkező készülék DivX® videók, köztük
prémium tartalmak lejátszására.
A DivX®, DivX Certified® és ezekhez tartozó logók a Rovi Corporation vagy
annak leányvállalatai védjegyei, használatuk licenchez kötött.
A következő USA-szabadalmak védelme alatt áll: 7 295 673; 7 460 668;
7 515 710; 7 519 274
MAGYAR
A támogatott licencek típustól függően eltérőek lehetnek. A licencekkel kapcsolatos további információkért
látogassa meg honlapunkat: www.lg.com.
4
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
MAGYAR
HUN
Kicsomagolás
Ellenőrizze, hogy a készülék doboza tartalmazza-e az alábbi elemeket. Amennyiben bármelyik tartozék hiányzik a csomagból, vegye fel a kapcsolatot azzal a helyi forgalmazóval, akitől a terméket vásárolta. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
POWER
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
BACK
TILE
S.MENU
OK
EXIT
ID
ON
OFF
Távirányító és elemek
CD (Használati útmutató) /
kártya
Tápkábel
D-Sub jelkábel
FIGYELEM
A készülék biztonságosságának és élettartamának megőrzése érdekében ne használjon jóvá nem
yy
hagyott tartozékokat.
A garancia nem terjed ki a jóvá nem hagyott tartozékok használata által okozott károkra és sérüléyy
sekre.
MEGJEGYZÉS
A termékkel együtt szállított tartozékok a típustól függően eltérőek lehetnek.
yy
A termékfunkciók továbbfejlesztése miatt az útmutatóban feltüntetett műszaki adatokban vagy a taryy
talomban – minden előzetes értesítés nélkül – változás következhet be.
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
5
Opcionális tartozékok
Hangszóró
Csavarok/kábel
Kábeltartó/kábelrögzítő
Hangszórókészlet
MEGJEGYZÉS
Előfordulhat, hogy kábeltartó/kábelrögzítő egyes régiókban vagy bizonyos modellek esetében nem
yy
áll rendelkezésre.
Az opcionális tartozékok nem minden modell esetében képezik a felszereltség részét.
yy
HUN
MAGYAR
Az opcionális tartozékok a termék működésének tökéletesítése érdekében előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak, és új tartozékok jelenhetnek meg. Az útmutatóban szereplő ábrák eltérhetnek a valódi terméktől és annak tartozékaitól.
6
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
A készülék részei és gombjai
MAGYAR
HUN
Bekapcsolás jelző
 Világít: bekapcsolt állapot
 Nem világít: kikapcsolt állapot
Előlapgombok
Előlapjelzések
RS-232C
(CONTROL)
HDMI / DVI
RGB IN
AUDIO
(RGB/DVI)
COMPONENT IN
AV IN / OUT
OUT
IN
USB
LAN
IN
RGB OUT
VIDEO
AUDIO
VIDEO
AUDIO
OUT
Csatlakozópanel ( Lásd a köv. oldalt:36 a
következő oldalig:38 )
Előlapjelzések
Leírás
INPUT (BEMENET)
A bemeneti jelforrás módosítása.
MENU (MENÜ)
A főmenük megnyitása, vagy a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.
▼▲
Le- és felfelé történő állítás
◄►
A hangerő állítása.
AUTO/SET (Automatikus be- Automatikus beállítás RGB-bemenet használata esetén. Ez egyben a Set (Beállítás)
állítás)
vagy Enter gomb is a képernyőn megjelenő menükben történő módosítások megtételéhez.
A tápellátás be- és kikapcsolása.
/I
Infravörös vevőegység
Ez az a pont, ahol a készülék veszi a távirányító által kibocsátott jeleket.
Bekapcsolás jelző
Ez a kijelző zölden világít, mikor a képernyő normál üzemmódban működik (be van kapcsolva). Ha a képernyő készenléti (energiatakarékos) üzemmódban van, a jelzőfény színe borostyánsárgára változik.
MEGJEGYZÉS
A Tápellátásjelzőt be- és kikapcsolhatja a főmenü OPTION (OPCIÓ) menüjében.
yy
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Álló elrendezés
- Csak egyes modellek esetében.
- Csak egyes modellek esetében.
1 Rögzítse a hangszórókat csavar segítségével
az alábbi ábrán látható módon. Majd csatlakoztassa a hangszórókábelt.
2 A hangszórók felszerelését követően tartók és
kábelrögzítők segítségével rendezze el a hangszórókábeleket.
Amikor álló elrendezésben szereli fel a monitort,
forgassa az el 90 fokkal az óramutató járásával
megegyezően (a képernyővel szembe fordulva).
HUN
MAGYAR
A hangszórók csatlakoztatása
7
8
ÖSSZESZERELÉS ÉS ELŐKÉSZÍTÉS
Falra történő felszerelés
MAGYAR
HUN
A megfelelő légáramlás érdekében a monitort legalább 10 cm távolságra szerelje fel a faltól, és minden oldalon hagyjon kb. 10 cm szabad helyet.
Részletes felszerelési útmutatásért forduljon a legközelebbi márkakereskedéshez. A döntött fali tartókonzol felszerelésével és beállításával kapcsolatos tájékoztatás az útmutatóban található.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
FIGYELEM!
Először válassza le a tápkábelt, és csak azt
yy
követően mozgassa vagy szerelje fel a monitort. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
Ha mennyezetre vagy rézsútosan álló falra
yy
szereli fel a monitort, akkor leeshet, és súlyos személyi sérülést okozhat. Csak az LG
által jóváhagyott fali konzolt használjon, és
konzultáljon a helyi forgalmazóval vagy más
szakemberrel.
Ne húzza túl a csavarokat, mert azzal károyy
síthatja a monitort, és a készülékére vonatkozó garancia érvénytelenné válhat.
A VESA-szabványnak megfelelő csavarokat
yy
és fali konzolokat használjon. A garancia
nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat vagy nem megfelelő tartozék használata által okozott károkra és sérülésekre.
10 cm
MEGJEGYZÉS
Ha a monitort falra kívánja szerelni (opcionális),
csatlakoztassa a fali tartókonzolt a készülék hátuljához.
Győződjön meg róla, hogy a fali tartókonzol biztonságosan van a monitorhoz és a falhoz rögzítve.
A VESA-szabvány szerinti, az alábbi műszaki paramétereknek megfelelő fali felfogatólemezt és
csavarokat használjon.
785 mm(31") vagy ennél nagyobb méret eseyy
tén
*Rögzítőcsavar: 6,0 mm átmérő × 1,0 mm menetemelkedés × 10 mm hosszúság
(32" esetén 4,0 mm átmérő × 0,7 mm menetemelkedés × 10 mm hosszúság)
A falikonzol-készlet tartalmaz egy szerelési
yy
útmutatót, valamint a szükséges alkatrészeket.
A fali konzol opcionális tartozék. Kiegészíyy
tő tartozékokat a helyi termékforgalmazótól
szerezhet be.
A csavarok hossza az adott fali konzoltól
yy
függően különböző lehet. Ügyeljen rá, hogy
megfelelő hosszúságú csavarokat használjon.
További információkat a fali konzolhoz melyy
lékelt útmutatóban talál.
9
TÁVIRÁNYÍTÓ
TÁVIRÁNYÍTÓ
FIGYELEM!
Ne használjon együtt régi és új elemeket,
yy
mert az károsíthatja a távirányítót.
Irányítsa a távirányítót a monitor távirányítóyy
érzékelőjére.
POWER
ENERGY
MONITOR
1
4
7
INPUT
OFF
ON
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
2
5
8
0
SAVING
TUV
3
6
9
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
S.MENU
OK
BACK
TILE
EXIT
ID
ON
ENERGY SAVING (ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD)
A képernyő fényerejének beállítása az energiafogyasztás
csökkentése érdekében.
(POWER) (BE- ÉS
KIKAPCSOLÓGOMB)
A monitor be- és kikapcsolása.
POWER
POWER
Monitor On / Off (Monitor
be-/kikapcsolása)
ENERGY
MONITOR
A monitor kikapcsolása,
majdINPUT
visszakapcsolása.
OFF
ON
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
GHI
1/a/A
-*#
BRIGHT
PSM
(HANGERŐ)
NESS
A hangerő beállítása.
.,!
PQRS
ARC (KÉPARÁNY)
MARK
ARC
A Képarány mód kiválasztása
S.MENU
MENU
SAVING
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
MNO
WXYZ
Clear (Törlés)
Ez a gombválasztás nem érvényes.
ARC
P
A
G
E
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
MUTE (NÉMÍTÁS)
Az összes hang elnémítása.
OK
Szám- és betűgombok
Számok bevitele.
A betűválasztás nem érvényes.
DEF
MARK
MUTE
PSM (Képüzemmód)
A képmód kiválasztása.
AUTO
INPUT (BEMENET)
A bemeneti üzemmód kiválasztása.
INPUT
OFF
ON
1/a/A
gomb
Ez a gombválasztás
nem ér vényes.
1/a/A CLEAR
.,!
ENERGY
MONITOR
SAVING
OFF
OK
S.MENU
Brightness (Fényerő) gomb
A távirányító le és fel gombjainak megnyomásával állítsa
be a fényerőt.
USB módban a képernyőmenü a következő fájllistára
való ugráshoz a Page (Oldal)
funkcióval rendelkezik.
HUN
MAGYAR
Az ebben a használati útmutatóban található leírások a távirányító gombjai alapján készültek. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót, és annak megfelelően használja a monitort.
Az elemek cseréjéhez nyissa ki az elemtartó fedelét, majd cserélje ki az (1,5 V AAA) elemeket, ügyelve
arra, hogy az elemek 
és 
pólusai a belül elhelyezett címkének megfelelőn helyezkedjenek el, majd
zárja be az elemtartó fedelét.
Az elemek kivételéhez végezze el ugyanezen műveleteket fordított sorrendben.
10
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
POWER
ENERGY
MONITOR
INPUT
OFF
ON
1
4
7
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
2
5
8
0
SAVING
TUV
3
6
9
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
MARK
ARC
PSM
POWER
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
AUTO
BACK
TILE
S.MENU
OK
ENERGY
MONITOR
MENU (MENÜ)
(Lásd a köv. oldalt:14)
A főmenük megnyitása, a bevitt adatok mentése és kilépés a menükből.
.,!
GHI
PQRS
1/a/A
TUV
-*#
CLEAR
ABC
JKL
DEF
MNO
WXYZ
ARC
PSM
P
BRIGHT A
NESS G
E
MUTE
MENU
OK
Menük vagy opciók kiválasztása, illetve a bevitt adatok jóváhagyása.
ID ON/OFF
(AZONOSÍTÓ BE/KI)
Többképernyős környezetben
akkor vezérelheti a kívánt monitort, ha a bemenetazonosító
száma megegyezik az Azonosító mód számával.
OFF
SAVING
MARK
Navigációs gombok
Menük és opciók görgetése.
BACK (VISSZA)
Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egy lépést
visszalépjen valamely interaktív alkalmazásban, pl. az
elektronikus műsorújságban
vagy más interaktív felhasználói funkcióban.
EXIT
ID
ON
OFF
ON
INPUT
AUTO
S.MENU
S.MENU
(SuperSign menü gombja)
Ez a gombválasztás nem érvényes.
OK
BACK
TILE
ID
ON
OFF
AUTO (AUTOMATIKUS)
A kép helyzetének automatikus beállítása, és a kép remegésének minimálisra csökkentése (csak RGB bemenet).
EXIT
EXIT (KILÉPÉS)
Bármelyik menüben a képernyőkijelzések törlése és vis�szatérés a monitornézethez.
TILE (MOZAIK)
A Mozaik üzemmód kiválasztása.
USB menü vezérlőgombjai
Médialejátszás vezérlése.
A MONITOR HASZNÁLATA
11
A MONITOR HASZNÁLATA
A monitor támogatja a Plug & Play funkciót*.
* Plug & Play: Ez a funkció azt jelenti, hogy egy
számítógép beállítás, illetve felhasználói beavatkozás nélkül felismer egy olyan eszközt, melyet a felhasználó a készülékhez csatlakoztatott és bekapcsolt.
MEGJEGYZÉS
A legjobb képminőség elérése érdekében
yy
ajánlott a monitort HDMI-kábellel csatlakoztatni.
A monitor hideg állapotban való bekapcsoyy
lásakor előfordulhat, hogy a képernyő vibrál.
Ez a jelenség nem rendellenes.
Néhány piros, zöld vagy kék folt jelenhet
yy
meg a képernyőn. Ez a jelenség nem rendellenes.
FIGYELEM
Csatlakoztassa a jelyy
bemeneti jelkábelt, és
rögzítse azt a csavaroknak az óra járásával egyező irányban
történő meghúzásával.
Ne tartsa az ujját hosszan a képernyőn,
yy
mert az a képernyő átmeneti torzulását
eredményezi.
Ne jelenítsen meg hosszú ideig állóképet a
yy
képernyőn, mert az a kép beégését eredményezheti. Ha lehetséges, alkalmazzon
képernyővédőt.
A bemeneti lehetőségek listájának használata
A bemeneti jelforrás kiválasztása
1 Nyomja meg az INPUT (BEMENET) gombot a
bemeneti jelforrások listájának eléréséhez.
- Minden egyes bemeneti jelforrás esetében
megjelenik a csatlakoztatott eszköz.
2 A navigációs gombok segítségével pozícionálja
a kiemelést az egyik bemeneti jelforrásra, majd
nyomja meg az OK gombot.
Bemeneti
jelforrás
Leírás
AV(CVBS)
Videomagnó vagy egyéb külső eszköz
RGB
Számítógépes bemenet.
Component
HDMI csatlakozással nem rendel(Komponens) kező régebbi készülékek.
HDMI/DVI
A preferált csatlakozási típus. Támogatja a nagy felbontású bemenetet.
HUN
MAGYAR
Csatlakoztatás személyi
számítógéphez
12
A MONITOR HASZNÁLATA
MAGYAR
HUN
RGB-csatlakozás
HDMI/DVI csatlakozás
Az analóg videojeleket a számítógépről a monitorba továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a
monitorhoz a D-sub 15 tűs kábel segítségével, az
alábbi ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki az RGB bemeneti jelforrást.
A digitális videojeleket számítógépről a monitorba
továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a HDMI/DVI-kábel segítségével az alábbi
ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki a HDMI/DVI bemeneti jelforrást.
Számítógép
PC/MAC
(nem tartozék)
Számítógép
Számítógép
(nem tartozék)
Macintosh átalakító
(nem tartozék)
A készülék hátoldala.
MEGJEGYZÉS
Apple-számítógépek
yy
esetében előfordulhat,
hogy adapterre van
szükség a monitorhoz
való csatlakozáshoz.
További információért
hívja az Apple ügyfélszolgálatát vagy látogasson el a weboldalukra.
A készülék hátoldala.
MEGJEGYZÉS
Amikor számítógépes bemenetet használ
yy
HDMI-vel, az adott HDMI-bemenet címkéjét
PC (Számítógép) értékre kell állítania.
A termékhez megfelelő árnyékolt jel-/interyy
fészkábelt használjon, például ferritmagos
D-sub 15 tűs jelkábelt és DVI-HDMI kábelt.
A MONITOR HASZNÁLATA
13
HDMI-csatlakozás
Számítógép
(nem tartozék)
HDMI/DVI
A készülék hátoldala.
MEGJEGYZÉS
Nagysebességű HDMI™ kábelt használjon.
yy
Ha a hang nem HDMI-módban lenne hallhayy
tó, ellenőrizze a számítógépes környezetet.
Egyes számítógépek esetében manuálisan
kell átállítani az alapértelmezett hangkimenetet HDMI-re.
A HDMI-PC mód használatakor a bemenetet
yy
állítsa PC üzemmódra.
HUN
MAGYAR
A digitális video- és audiojeleket a számítógépről
a monitorba továbbítja. Csatlakoztassa a számítógépet a monitorhoz a HDMI-kábel segítségével az
alábbi ábráknak megfelelő módon.
Válassza ki a HDMI/DVI bemeneti jelforrást.
14
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
MAGYAR
HUN
A főmenü elérése
1
MARK
ARC
PSM
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
MENU
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a következő menük egyikére,
E
AUTO
S.MENU
OK
majd nyomja meg az OK gombot.
BACK
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést a kívánt be-
P
BRIGHT A
NESS G
MUTE
TILE
EXIT
ID
ON
OFF
állításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a BACK (VISSZA)
gombot.
PICTURE (KÉP)
(Lásd a köv. oldalt:15)
A képméret, -minőség
vagy -hatás beállítása.
PICTURE
OPTION (OPCIÓ)
(Lásd a köv. oldalt:22)
Az általános beállítások
testre szabása.
OPTION
AUDIO (HANG)
(Lásd a köv. oldalt:20)
A hangminőség, -hatás
vagy a hangerő beállítása.
AUDIO
TILE
TIME
USB
TILE (MOZAIK)
(Lásd a köv. oldalt:24)
A mozaikopciók
beállítása.
TIME (IDŐ)
(Lásd a köv. oldalt:21)
A pontos idő, a dátum vagy
az Időzítő funkció beállítása.
USB (Lásd a köv. oldalt:26)
A beépített média funkciók
használata.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
A KÉP menü beállításai
PICTURE
tásához.
Aspect Ratio
Energy Saving
Picture Mode
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a PICTURE
(KÉP) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK
gombot.
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
OK
: 16:9
: Off
: Standard
• Backlight 70
• Contrast
90
• Brightness
50
• Sharpness
70
• Color
60
• Tint
0
• Advanced Control
• Picture Reset
Screen
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gom-
bot. Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló képbeállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Aspect Ratio
(Képarány)
Úgy módosítja a képméretet, hogy a képek optimális méretben jelenjenek meg (Lásd a köv. oldalt:18 a
következő oldalig:���
).
Energy
Saving
(Energiatakarékos üzemmód)
A képernyő fényerejének automatikus beállítása a környezeti feltételeknek megfelelően.
Szint
Off (Ki)
100%-os fényerő
Level 1
(1-es szint)
80%-os fényerő
Level 2
(2-es szint)
60%-os fényerő Level 3
(3-as szint)
40%-os fényerő
MEGJEGYZÉS
Ha a „Picture Mode” (Képüzemmód) beállítása „Cinema” (Mozi), az „Energy
yy
saving” (Energiatakarékos üzemmód) mód nem használható.
Picture mode
A monitor legjobb működésének elérése érdekében minden egyes módban kiválaszt egyet az előre
(Képüzemmód) beállított képhatások közül, vagy testre szabja az opciókat. Önnek is lehetősége van az egyes üzemmódok speciális opcióinak testreszabására.
Az elérhető előre beállított képüzemmódok a monitortól függően eltérőek.
Mód
Vivid (Élénk)
A videokép beállítása a kiskereskedelmi környezetnek megfelelően a Contrast
(Kontraszt), Brightness (Fényerő) , Color (Színtelítettség) és Sharpness (Képélesség) beállítások javításával.
Standard
(Normál)
A normál környezethez állítja be a képet.
Cinema (Mozi)
A mozifilm hatását keltő módon optimalizálja a videoképet, hogy a nézőnek olyan
érzése legyen, mintha moziban lenne.
Sport (Sport)
Az elsődleges színek, például a fehér, a fűzöld és az égszínkék fokozásával optimalizálja a gyakori és dinamikus mozgást ábrázoló videoképeket.
Game (Játék)
A videoképet gyors játékokhoz, például számítógépes vagy más játékokhoz optimalizálja.
Expert
(Haladó1/2)
A videokép részletes beállítási lehetősége képmegjelenítéssel foglalkozó
szakemberek és mindennapos felhasználók számára egyaránt. Tanulmányozza
az Alapvető képbeállítások c. fejezetet. (Lásd a köv. oldalt:���
).
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük megnyi-
Move
15
16
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
MAGYAR
HUN
SCREEN
(KÉPERNYŐ)
(Csak RGB
módban)
A számítógép kijelző-beállításainak testre szabása RGB módban.
Beállítás
Resolution
(Felbontás)
A megfelelő felbontás kiválasztása. Lásd: „A számítógép kijelzőopcióinak testre
szabása”.
Auto Configure
(Automatikus
beállítás)
A képernyő helyzetének, méretének és órajel fázisának automatikus beállítása.
A beállítás közben a megjelenített kép néhány másodpercig remeghet.
Position/Size/
Phase
(Helyzet/Méret/
Órajel fázis)
A beállítások igazítása nem tiszta kép esetében, különös tekintettel arra, ha a karakterek az automatikus beállítást követően „elhúznak”.
Reset
(Visszaállítás)
A beállított értékek visszaállítása az alapértelmezett értékekre.
Alapvető képbeállítások
Beállítás
Leírás
Backlight
(Háttérfény)
képernyő fényerejének beállítása az LCD-háttérfény szabályozásával. A fényerősség csökkentéséA
vel a képernyő sötétebb lesz, és az energiafogyasztás videojel bármilyen mértékű vesztésége nélkül
csökken.
Contrast
(Kontraszt)
Növeli vagy csökkenti a videojel-átmenetet. A Contrast (Kontraszt) opcióval a kép fényes részének
telítettségét szabályozhatja.
Brightness
(Fényerő)
Beállítja a képjel alapszintjét. A Brightness (Fényerő) funkciójával a kép sötét részének telítettségét
szabályozhatja.
Sharpness
(Képélesség)
A kép világos és sötét területei között lévő határvonalak élességét állítja be. Minél alacsonyabb a beállított szint, annál lágyabb a kép.
Color
A színek intenzitásának beállítása.
(Színtelítettség)
Tint (Árnyalat)
A piros és zöld színek szintje közötti egyensúly beállítása.
Advanced
Control
(További
beállítások)
Testreszabja a speciális opciókat. Tanulmányozza a Speciális képbeállítások c. fejezetet. (Lásd a
köv. oldalt:17).
Picture Reset
(Visszaállítás)
A beállított értékek visszaállítása az alapértelmezett értékekre.
MEGJEGYZÉS
Ha a Picture (Kép) menü „Picture Mode (Kép üzemmód)” Vivid (Élénk), Standard (Noryy
mál), Cinema (Mozi), Sport vagy Game (Játék) értékre van beállítva, akkor az azokhoz tartozó
almenüelemek automatikusan beállításra kerülnek.
RGB-PC/HDMI-PC módban nem módosíthatja a színtelítettség és az árnyalat beállítását.
yy
Az Expert 1,2 (Haladó 1,2) lehetőség kiválasztása esetén a Backlight (Háttérfény), Contrast (Kontyy
raszt), Brightness (Fényerő), H Sharpness (Vízszintes élesség), V Sharpness (Függőleges élesség), Color (Színtelítettség) és Color (Árnyalat) lehetőségek közül választhat.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
17
Speciális képbeállítások
Dynamic
Contrast
(Dinamikus
kontraszt)
Leírás
A Warm (Meleg) beállítással a piros és egyéb meleg színek megjelenését javíthatja, a Cool (Hideg)
beállítással pedig a képet kékebb árnyalatúvá teheti.
Beállítás
Cool (Hűvös)
A képernyő színének beállítása kékes tónusúra.
Medium
(Közepes)
A képernyő beállítása a normál színsémára.
Warm (Meleg)
A képernyő színének beállítása vöröses tónusúra.
A kontraszt beállítása a képernyő fényerejének megfelelően. A
képminőség javul, a fényes részek fényesebbé, a sötét részek pedig sötétebbé válnak. (Ez a funkció
csak AV[CVBS] és Component [Komponens] módban használható.)
Dynamic Color A képernyő színének beállítása, hogy azok élénkebbnek, gazdagabbnak és tisztábbnak látszanak.
(Dinamikus
Ez a funkció
szín)
a színárnyalatokat, a telítettséget és a fényerőt, így a vörös, a kék, a zöld és a fehér szín élénkebbnek hat. (Ez a funkció csak AV[CVBS] és Component [Komponens] módban használható.)
Noise
A képernyőn jelentkező zaj csökkentése a képminőség megőrzésével. (Ez a funkció csak AV[CVBS]
Reduction
és Component [Komponens] módban használható.)
(Zajcsökkentés)
Gamma
Saját gammaérték beállítása. A képernyőn a magas gamma-értékek fehéres képeket, az alacsony
gamma-értékek pedig nagy kontrasztú képeket eredményeznek.
Black Level
(Fekete szint)
» Low (Alacsony): A képernyőn megjelenő kép sötétebb lesz.
» High (Magas): A képernyőn megjelenő kép világosabb lesz.
A képernyő feketeszintjének a megfelelő szintre történő beállítása.
(Ez a funkció az alábbi módokban használható: AV[CVBS], Component [Komponens], HDMI-DTV)
Film mode
(Film
üzemmód)
Vibrálásmentes, moziszerű videokép megjelenítése.
Ezt a funkciót filmnézéshez használja.
White Balance
(Fehéregyensúly)
Ezzel a funkcióval igény szerint beállíthatja a képernyő általános színét.
(A funkció Expert 1 [Haladó 1] és Expert 2 [Haladó 2] képüzemmódban működik.)
Color
Management
System
(Színkezelő
rendszer)
Ezt az eszközt szakértők használják teszt mintázatok segítségével végzett korrekciókhoz, nem befolyásolja a többi színt, de felhasználható a 6 színterület szelektív beállítására (piros/zöld/kék/cián/
magenta/sárga). Előfordulhat, hogy a színkülönbséget nem lehet észrevenni még akkor sem, ha a
beállításokat az általános képhez végezte el.
A piros/zöld/kék/sárga/cián/magenta beállítása.
» Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék/Magenta) színek: A beállítás értéktartománya -30 és +30 közötti.
» Red/Green/Blue/Yellow/Cyan/Magenta (Piros/Zöld/Kék/Sárga/Ciánkék/Magenta) árnyalatok: A
beállítás értéktartománya -30 és +30 közötti.
(A funkció Expert 1 [Haladó 1] és Expert 2 [Haladó 2] képüzemmódban működik.)
HUN
MAGYAR
Beállítás
Colour
Temperature
(Színhőmérséklet)
18
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Képarány
MAGYAR
HUN
A képet az optimális méretű képmegjelenítés érdekében átméretezheti úgy, hogy megnyomja az
ARC (KÉPARÁNY) gombot.
FIGYELEM!
Ha a monitor képernyője hosszú ideig
yy
ugyanazt az állóképet jeleníti meg, az rögzül, és tartós torzulást okoz a képernyőn.
Ez a „képbeégés” vagy „beégés” jelensége,
melyre a garancia nem terjed ki.
Ha a képarány hosszú időn át 4:3 értékre
yy
van állítva, előfordulhat, hogy a kép beég a
képernyő két szélén.
- 16:9: A következő lehetőség választása esetén
vízszintesen, egyenes arányban állíthat a képen
úgy, hogy az kitöltse a teljes képernyőt (4:3 formátumú DVD lemezek megtekintéséhez ajánlott).
- Just Scan (Levágás nélkül): A következő választás esetén a képet a legjobb minőségben,
nagy felbontásban, az eredeti kép elvesztése
nélkül tekintheti meg. Megjegyzés: Ha az eredeti
kép zajos, a képernyő szélén zajos sáv látható.
Just Scan
- Original (Eredeti): A képarány az eredetihez képest nem változott. A megtekintett program határozza meg.
Original
- 4:3: A következő lehetőség választás esetén a
képet az eredeti 4:3 képarányban tekintheti meg
úgy, hogy szürke sávok láthatók a képernyő bal
és jobb oldalán.
- 1:1: A képarány az eredetihez képest nem változott. (Kizárólag HDMI/DVI PC, RGB PC esetén)
- 14:9: 14:9 arányú képformátumot vagy általános,
monitorra beállított programot 14:9 módban tekinthet meg. A 14:9 képernyő megjelenésében
olyan, mint a 4:3 képarányú, de oldalirányban
egy kissé nyújtottabb.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
- Cinema Zoom1 (1. mozinagyítás): A Cinema
Zoom1 (1. mozinagyítás) opcióval kinagyíthatja a képet a megfelelő arányban. Megjegyzés: A
kép nagyításakor és kicsinyítésekor a kép eltorzulhat.
- Teljes szélesség: Amikor a monitor
szélesképernyőjű jeleket fogad, a képet egyenes
arányban, vízszintesen vagy függőelegesen beállítja, hogy az a teljes képernyőt kitöltse. Full Wide
ÜZEMMÓD AV Komponens
ARC
HDMI/DVI
RGB
DTV
PC
PC
16:9
o
o
o
o
o
Just Scan
(Levágás
nélkül)
x
o
o
x
x
Original
(Eredeti)
o
x
x
x
x
4:3
o
o
o
o
o
1:1
x
x
x
o
o
14:9
o
o
o
x
x
Zoom
(Nagyítás)
o
o
o
x
x
Cinema
Zoom 1
(1.
mozinagyítás)
o
o
o
x
x
Full Wide
(Teljes
szélesség)
o
x
x
x
x
HUN
MAGYAR
- Zoom (Nagyítás): A következő választás esetén
módosítás nélkül tekintheti meg a képet, hogy
az a teljes képernyőt kitölti. A kép teteje és alja
azonban levágásra kerül.
19
20
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
AUDIÓ beállítások
AUDIO
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
Auto Volume
Auto
Volume
Clear Voice II
Move
Off
:: Off : Off
• Level
Balance 2 A navigációs gombok segítségével lépjen az AUDIO
Sound Mode
(HANG) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK
gombot.
OK
3
0
: Standard
• Treble
50
• Bass
50
• Reset
Speaker
: On
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a BACK
(VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló hangbeállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Auto Volume
(Automatikus
hangerő)
A kiegyenlítetlen hangerőszintek automatikus beállítása a legmegfelelőbb szintre az összes csatorna vagy jel esetében. A funkció használatához válassza az On (Be) beállítást.
Clear Voice II
(Tiszta hang ll)
Az emberi hang tartományának a többi hangtól való megkülönböztetésével lehetővé teszi, hogy a
készüléket használók jobban értsék az emberi beszédet.
Balance
(Egyensúly)
A bal és jobb oldali hangszórók közötti egyensúly beállítása a szoba körülményeinek megfelelően.
Sound Mode
(Hangüzemmód)
Az előre beállított hangüzemmódok egyikének kiválasztása, vagy az egyes üzemmódok minden
egyes opciójának testre szabása.
Mód
Speaker
(Hangszóró)
Standard (Normál)
Akkor válassza, ha normál minőségű hangot kíván hallani.
Music (Zene)
Akkor válassza, ha zenét kíván hallgatni.
Cinema (Mozi)
Akkor válassza, ha filmet kíván nézni.
Sport (Sport)
Akkor válassza, ha sporteseményeket kíván nézni.
Game (Játék)
Játékokhoz válassza ezt.
ON (BE): Lehetővé teszi a hangkimenetet a monitor hangszórójára. (* A monitorhangszórókat külön lehet megvásárolni.)
OFF (KI): Letiltja a hangkimenetet a monitor hangszórójára. Ezt a beállítási lehetőséget külső
hangeszköz igénybevételekor használja.
21
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
IDŐ beállítása
TIME
hez.
2 A navigációs gombok segítségével lépjen a TIME (IDŐ) menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
Clock
Clock
OK
: −− : −− −−−−
Off Time
: Off
On Time
: Off
Sleep Timer
: Off
Auto Off
: On
Power On Delay
: Off
Automatic Standby : On(4hours)
a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK
gombot.
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
4 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja meg a BACK
(VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló időbeállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Clock (Óra)
A pontos idő funkció beállítása.
On/Off time
(Időzítő be/ki)
Beállítja a monitor be- és kikapcsolásának időpontját.
Sleep Timer
(Kikapcsolás
időzítés)
A monitor kikapcsolásáig hátralévő időtartam beállítása. A monitor kikapcsolása, majd újbóli bekapcsolása esetén
a kikapcsolásidőzítési funkció inaktiválódik.
Auto off
(Automatikus
kikapcsolás)
Ha az Auto off (Automatikus kikapcsolás) funkció be van kapcsolva, és nincs bemeneti jel, akkor
10 perc elteltével a TV automatikusan kikapcsol.
Power on delay
(Bekapcsolás
késleltetése)
Több monitor csatlakoztatása esetén a bekapcsoláskor a monitorok a túlterhelés elkerülése érdekében külön-külön kapcsolódnak be .
Automatic
Standby
(Automatikus
készenlét)
Ha több, mint 4 órán keresztül nem használja a monitort, az automatikusan készenléti állapotba
kapcsol.
MEGJEGYZÉS
yyA be- vagy kikapcsolási idő beállítását követően ezek a funkciók naponta működésbe lépnek a megadott időpontban.
yyAz időzített kikapcsolás funkció csak akkor működik megfelelően, ha a készüléken be van állítva a pontos idő.
yyHa az időzített ki- és bekapcsolás ideje megegyezik, bekapcsolt készülék esetén a kikapcsolási idő élvez elsőbbséget a bekapcsolási idővel szemben, kikapcsolt készülék esetén pedig fordítva.
yyAz Automatic Standby (Automatikus készenlét) funkció országtól függően esetleg nem áll rendelkezésre.
HUN
MAGYAR
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük elérésé-
Move
22
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Az OPCIÓ menü beállításai
OPTION
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen az OPTION
(OPCIÓ) elemre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kiemelést
a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg az OK
gombot.
Language
Input Label
Move
English
:: English
Key Lock : Off
Set ID
: Off
ISM Method
: Normal
DPM Select
: On
Power Indicator
: ­ON
OK

Interface Select : RS232C
Network Setup
Information
Factory Reset
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló beállítási lehetőségek a következők:
Beállítás
Leírás
Language (Nyelv)
A vezérlőelemek megjelenítési nyelvének kiválasztása.
Input Label
(Bemenet
címkéje)
Címke kiválasztása a bemeneti forráshoz annak érdekében, hogy azonosítható legyen a bemeneti forrásokhoz csatlakoztatott készülék.
MEGJEGYZÉS
yyA HDMI-PC mód használatakor a bemenetet állítsa PC üzemmódra.
Key Lock
(Gombzár)
A gombokkal On (Be) és Off (Ki) állás érhető el. A monitort beállíthatja úgy, hogy a vezérlése kizárólag a távirányítóval történhessen. A funkció a jogosulatlan használat megakadályozását szolgálja.
Az OSD képernyőbeállítás lezárásához állítsa a Key Lock (Gombzár) címkét „On” (Be) állásba.
A feloldáshoz hajtsa végre a következőket:
Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a távirányítón, és állítsa a Key Lock (Gombzár) funkciót az
„Off” (Ki) állásba.
Set ID
(Készülékazonosító)
Ha több készülék van csatlakoztatva a képmegjelenítés érdekében, minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot (névhozzárendelés). A számot (1-99) a gomb és az
Exit (Kilépés) gomb segítségével adja meg. A hozzárendelt készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az egyes készülékeket a Product Control (Készülékvezérlő) program segítségével.
ISM Method
(ISM-módszer)
A képernyőn hosszabb ideig megjelenített, számítógépes vagy videojátéktól származó, lefagyott
vagy állókép egy még akkor is látható szellemkép rögzülését eredményezheti, ha közben módosult a képernyőnézet. Kerülje el, hogy a képernyő hosszú ideig állóképet jelenítsen meg.
Beállítás
Normal
(Normál)
Hagyja a normál beállításon, ha a képbeégés bekövetkezését nem tartja reális
veszélynek.
Orbiter
(Képmozgatás)
Képmozgatással meg lehet előzni a szellemképek kialakulását. Mindazonáltal
a legjobb, ha egyetlen képet sem hagy tartósan megjelenítve a képernyőn. A
tartósan megjelenített képek kialakulásának megelőzése érdekében a képernyő 2 percenként megmozdul.
Inversion
(Inverzió)
Ez a funkció megfordítja a képernyő panelszínét. A panelszín 30 másodpercenként automatikusan megfordul.
White wash
(Fehértörlés)
A White wash (Fehértörlés) a képernyőt összefüggő fehér színnel telíti. Ez segít a képernyőn lévő tartósan megjelenített és beégett képek eltávolításában.
Előfordulhat, hogy egy tartósan megjelenített képet nem lehet teljesen eltüntetni fehértörléssel.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
Beállítás
23
Leírás
Az energiatakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolása.
Power Indicator
(Tápellátásjelző)
Ezzel a funkcióval be- vagy kikapcsolhatja a készülék előlapján látható, tápellátást jelző fényt.
Interface Select
(Interfész
kiválasztása)
A hálózati csatlakozás beállítása.
Beállítási lehetőség
RS-232C
Kommunikáció soros porton keresztül.
Network
(Hálózat)
LAN – Kommunikáció Ethernet-kapcsolaton keresztül.
Network Setup
(Hálózati
beállítások)
Beállítási lehetőség
Information
(Információ)
Itt a sorozatszámra, a készülékszoftver-verzióra, az IP-címre és a MAC-címre vonatkozó adatok
találhatók.
Factory Reset
(Gyári beállítások
visszaállítása)
Ezt a beállítást választva visszatérhet a gyári alapértelmezett beállításokhoz.
DHCP
Automatikusan osztja ki és állítja be az IP-címeket.
Manual (Kézi)
Az IP address (IP-cím), Gateway (Átjáró), Subnet Mask (Alhálózati maszk),
Primary DNS (Elsődleges DNS) és Secondary DNS (Másodlagos DNS) elemek beállítása.
A beállítási folyamat akkor teljes, ha Ön kiválasztja az Execute (Végrehajt)
gombot, és a képernyő alján megjelenik az „IP Setup Completed” (IP-beállítás
befejeződött) felirat. Amíg a „Wait for IP Setup” (Várakozás az IP-beállításra)
felirat látható, addig sem a készüléken lévő billentyűk, sem pedig a távirányító nem használható. A „Wait for IP Setup” (Várakozás az IP-beállításra) felirat
akár 40 másodpercig is látható a képernyőn.
* Ha a Hálózatválasztás beállítása RS232C.DHCP és a Manual (Kézi) opció ki
van kapcsolva.
HUN
MAGYAR
DPM Select
(DPM-választás)
24
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
MOZAIK-beállítások
TILE
MAGYAR
HUN
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen az TILE (MOZAIK) elemre, majd nyomja meg az OK gombot.
3 A navigációs gombok segítségével görgesse le a kieme-
Move
Tile
TileMode
Mode
:: 2x2 Off
Tile ID :0
Natural Mode
: Off
H Size
:0
V Size
:0
H Position
: ­0
V Position
: ­0
OK

Reset
lést a kívánt beállításra vagy opcióra, majd nyomja meg
az OK gombot.
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
4 Amikor végzett, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Ha vissza kíván lépni az előző menübe, nyomja meg a
BACK (VISSZA) gombot.
A rendelkezésre álló zárolási beállítások a következők:
Beállítás
Leírás
Tile Mode
(Mozaik
üzemmód)
Ezen funkció használatához
- A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
- Olyan működési módban kell lennie, amely lehetővé teszi az elosztón és RS-232C csatlakozón keresztül történő RGB-kábellel történő összeköttetést.
Tile mode (Mozaik üzemmód) és válassza a (Tile) Mozaik beállítást, és állítsa a készülék azonosítóját a helynek megfelelően.
* A beállítások megváltoztatása csak a SET (Beállít) gomb megnyomását követően kerül mentésre.
- Tile mode (Mozaik üzemmód): oszlop x sor (oszlop = 1, 2, 3, 4,5 sor = 1, 2, 3, 4,5)
- 5 x 5 áll rendelkezésre.
- Integrált képernyőbeállítás és külön-külön történő képmegjelenítés lehetősége is rendelkezésre áll.
Tile ID
(Mozaikelemazonosító)
Egy azonosító beállításával meghatározza a mozaikelem helyzetét.
Natural
(Természetes)
A képen kihagyásra kerül a képernyők közötti távolság, hogy a megjelenés természetes legyen.
H-Size (H-méret)
A képernyő vízszintes (horizontális) méretét állítja be, számításba véve a szegély méretét.
V-Size (V-méret)
A képernyő függőleges (vertikális) méretét állítja be, számításba véve a szegély méretét.
H-Position
(H-pozíció)
A képernyő vízszintes (horizontális) helyzetének állítása.
V-Position
(V-pozíció)
A képernyő függőleges (vertikális) helyzetének állítása.
Reset
(Visszaállítás)
Funkció a mozaikkép inicializálásához és visszaállításához.
Minden mozaikkép-beállítás visszaáll a Tile recall (Mozaikkép-visszahívás) opció kiválasztásakor,
és a képernyő visszatér Full screen (Teljes képernyő) üzemmódba.
BEÁLLÍTÁSOK TESTRESZABÁSA
25
Tile Mode (Mozaik üzemmód)
• Off (Ki):
Amikor a Tile Mode
(Mozaik üzemmód) ki
van kapcsolva.
• 2X1:
2 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
• 2X2:
4 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
ID 1
ID 2
ID 3
ID 3
ID 4
ID 4
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
Tile ID
(Mozaikelem-azonosító)
• 4X4:
16 monitor használata esetén
• 3X3:
9 monitor használata esetén
• 5X5:
25 monitor használata esetén
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 1
ID 2
ID 3
ID 4
ID 5
ID 5
ID 6
ID 7
ID 8
ID 6
ID 7
ID 8
ID 9
ID 10
ID 9
ID 10
ID 11
ID 12
ID 11
ID 12
ID 13
ID 14
ID 15
ID 13
ID 14
ID 15
ID 16
ID 16
ID 17
ID 18
ID 19
ID 20
ID 21
ID 22
ID 23
ID 24
ID 25
Tile Mode (Mozaik üzemmód) - Natural mode (Természetes üzemmód)
Ha aktív ez a funkció, azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.
Előtte
Utána
HUN
MAGYAR
Ez a készülék további monitorokkal is mozaikképbe rendezhető, nagy méretű mozaik-kijelzőt kialakítva.
26
SZÓRAKOZTATÁS
SZÓRAKOZTATÁS
MAGYAR
HUN
A beépített média funkciók
használata
USB-tárolóeszközök csatlakoztatása
USB-tárolóeszközök, például USB flash
memória, külső merevlemez vagy MP3-lejátszó
csatlakoztatása a monitorhoz, valamint a
multimédiás funkciók használata (lásd: („Fájlok
böngészése”) Lásd a köv. oldalt:27).
Csatlakoztasson USB-flash memóriát vagy USB
memóriakártya-olvasót a monitorhoz a következő
ábra szerint. Megjelenik az USB megadására szolgáló képernyő.
vagy
Az USB-tárolóeszköz leválasztásakor ügyeljen
arra, hogy megfelelően szüntesse meg a kapcsolatot, hogy így elkerülje a monitor és a fájlok károsodását/sérülését.
FIGYELEM
Ne kapcsolja ki a monitort, vagy ne távolítsa
yy
el az USB-tárolóeszközt addig, amíg az a
monitorhoz csatlakozik, mert az a fájlok elvesztéséhez vagy az USB-tárolóeszköz sérüléséhez vezethet.
Készítsen rendszeresen biztonsági másolayy
tot az USB-tárolóeszközre mentett fájlokról,
mivel a fájlok elveszhetnek vagy megsérülhetnek, és előfordulhat, hogy erre nem vonatkozik a garancia.
USB-eszközökkel kapcsolatos figyelmezte
tések
A készülék csak USB-tárolóeszközt ismer fel.
yy
Ha az USB-tárolóeszköz USB-elosztón keyy
resztül csatlakozik, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az eszközt.
Előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel
yy
az automatikus felismerésre programozott
USB-tárolóeszközt.
Előfordulhat, hogy a saját illesztőprogramot
yy
alkalmazó USB-tárolóeszköz nem ismerhető
fel.
Az USB-tárolóeszköz felismerési sebessége
yy
az eszköztől függően változhat.
A csatlakoztatott USB-eszköz működéyy
se közben ne húzza ki az USB-eszközt és
ne kapcsolja ki a készüléket. Ha az USBtárolóeszközt hirtelen leválasztja vagy lecsatlakoztatja, az eszközön tárolt fájlok vagy az
eszköz megsérülhetnek.
Ne csatlakoztasson számítógépen átalakíyy
tott USB-tárolóeszközt. Az ilyen eszközök
a készülék hibás működését okozhatják, illetve előfordulhat, hogy ezek tartalma nem
játszható le. Ügyeljen arra, hogy csak normál zene- vagy képfájlokat tartalmazó USBtárolóeszközt használjon.
Kizárólag Windows operációs rendszernek
yy
megfelelő, FAT16, FAT32 vagy NTFS fájlrendszer szerint formázott USB-tárolóeszközt
használjon. Más, a Windows rendszerben
nem használható programmal formázott tárolóeszközt a készülék esetleg nem ismer
fel. Az USB-tárolóeszközön található adatok
NTFS fájlrendszerben nem törölhetők.
Biztosítsa a külső tápellátást igénylő USByy
tárolóeszköz tápellátását. Ellenkező esetben
előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel
az eszközt.
Az USB-eszköz csatlakoztatásához az eszyy
köz gyártójától származó USB-kábelt használja. Ha a csatlakoztatáshoz más gyártmányú vagy túl hosszú kábelt használ, előfordulhat, hogy a készülék nem ismeri fel az
eszközt.
Előfordulhat, hogy a készülék egyes USByy
27
SZÓRAKOZTATÁS
y
y
y
y
y
y
y
y
Fájlok böngészése
Keresse meg a Photo (Fénykép-), Music (Zene) vagy Movie (Film-) listát és böngésszen a fájlok
között.
1 Csatlakoztasson egy USB-tárolóeszközt.
2 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot a főmenük eléréséhez.
3 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen az
USB menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
4 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen a
PHOTO LIST (FÉNYKÉPLISTA), MUSIC LIST
(ZENELISTA) vagy MOVIE LIST (FILMLISTA)
pontra, majd nyomja meg az OK gombot.
PHOTO LIST
MUSIC LIST
USB
MOVIE LIST
Move
OK
Photo List
Music List
Movie List
DivX Reg.Code
Deactivation
5 Válassza ki a Drive1 (Meghajtó1) elemet a
csatlakoztatott USB-tárolóeszköz eléréséhez.
Photo List
USB Device
Page 1/1
USB
Drive 1
No Marked
Free Space 150 MB
Drive 1
0 folder(s), 0 file(s)
Up Folder
Navigation
Option
Page Change
Mark
Exit
HUN
MAGYAR
y
tárolóeszközöket nem támogat vagy működésük nem megfelelő.
A készülék maximum 999 fájlt és mappát képes felismerni.
Az USB-tárolóeszköz adatai nem hangolhatók össze. A készülék csak a legfeljebb 128,
ékezetek és mellékjelek nélküli karakterből
álló fájlneveket ismeri fel.
A fontos fájlokról készítsen biztonsági másolatot, mert előfordulhat, hogy az USBeszközön tárolt adatok megsérülnek. Az adatok kezelése a felhasználó felelőssége, ezért
a készülékkel kapcsolatos adatvesztésért a
gyártó semmiféle felelősséget nem vállal.
Ha az USB-tárolóeszközt készenléti állapotban csatlakoztatja, a készülék bekapcsolásakor egyes merevlemezek automatikusan betöltődnek.
A külső USB-merevlemez ajánlott kapacitása
legfeljebb 1 TB, az USB-memória ajánlott kapacitása pedig legfeljebb 32 GB.
Előfordulhat, hogy az ajánlottnál nagyobb
kapacitású tárolóeszközök nem működnek
megfelelően.
Ha az energiatakarékos funkcióval rendelkező külső USB-merevlemez nem működik, a
megfelelő működéshez kapcsolja ki, majd ismét be a merevlemezt.
Bizonyos nyelvfájlok (koreai, kínai, japán)
esetén előfordulhat, hogy a nevek és a feliratok nem jelennek meg megfelelően.
Koreai vagy kínai feliratok, illetve fájlnevek
esetén javasoljuk a megfelelő nyelv beállítását.
28
SZÓRAKOZTATÁS
6 Válassza ki a megfelelő mappát.
Támogatott fájlformátum
MAGYAR
HUN
- Ha vissza kíván térni az előző szintre, válas�sza az
Up Folder (Mappa FEL) lehetőséget.
Photo List
Típus
yy JPG
yy Elérhető méret
Alapvonali: 64 pixel (Sz) x 64 pixel (Ma) 15360 pixel (Sz) x 8640 pixel (Ma)
Progresszív: 64 pixel (Sz) x 64 pixel (Ma) 1024 pixel (Sz) x 768 pixel (Ma)
Music
(Zene)
yy MP3
yy Átviteli sebesség tartománya: 32–320 Kb/
s
yy Mintavételi sebesség (mintavételi frekvencia)
MPEG1 layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
* A másolásvédett fájlok nem kerülnek lejátszásra.
Video
(Videó)
yy MPEG1, MPEG2, MPEG4 (nem támogatja a Microsoft MPEG 4-V2, V3 formátumokat), DivX 3.xx, DivX 4.xx, DivX 5.xx, DivX
VOD (DRM), XviD, DivX 6.xx (lejátszás)
yy Hangformátum: Mpeg, Mp3, PCM
yy Mintavételi frekvencia: 32k és 48khz között
yy Hang átviteli sebessége: 32 k és 320 kb/s
között
yy Támogatott feliratformátum: *.smi/ *.srt/
*.sub (MicroDVD, SubViewer 2.0), *.ass,
*.ssa, *.txt (DVD-feliratozási rendszer)
USB Device
Page 1/1
USB
Drive 1
No Marked
Free Space 150 MB
KY101
KY102
KY103
KY104
KY105
0 folder(s), 0 file(s)
Up Folder
Page Change
Option
Navigation
Exit
Mark
7 Nyomja meg a navigációs gombokat a fájlok
tallózásához.
A kijelölt fájl az előnézeti ablakban látható.
1
Photo List
3
4
5
6
7
Page 2/3
Drive 1
JMJ001
1366x768, 125KB
Up Folder
Navigation
2
USB Device
No Marked
Free Space 150 MB
Up Folder
KY103 02/12/2010
KY101 02/12/2010
KY104 02/12/2010
KY102 02/12/2010
KY105 02/12/2010
JMJ001 02/12/2010
JMJ005 02/12/2010
JMJ002 02/12/2010
JMJ006 02/12/2010
JMJ003 02/12/2010
JMJ007 02/12/2010
JMJ004 02/12/2010
JMJ008 02/12/2010
Option
Page Change
MARK
Mark
EXIT
Exit
Szám
Leírás
1
2
3
4
5
6
7
Jelenlegi oldal száma/összes oldal száma
A kijelölt fájlok száma
Fájl- és mappanév
Előnézeti ablak
Fájlméret, -adatok.
Visszatérés az előző szintre
A távirányítón elérhető gombok
Támogatott fájlformátum
Photo
(Fénykép)
SZÓRAKOZTATÁS
Fényképek megtekintése
29
Fényképbeállítások használata
A fényképek megtekintésekor használja a következő opciókat.
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen az
USB menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lép-
jen a Photo List (Fényképlista) elemre, majd
nyomja meg az OK gombot.
◄ 1/17 ►
Slideshow ◘
3 A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz eléréséhez
a navigációs gombokkal válassza ki a Drive1
(Meghajtó1) lehetőséget.
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
5 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen a
megfelelő fájlra, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik egy előugró ablak.
Photo List
Page 2/3
Drive 1
JMJ001
Free Space 150 MB
Up Folder
KY103 02/12/2010
KY101 02/12/2010
KY104 02/12/2010
KY102 02/12/2010
1366x768, 125KB
KY105 02/12/2010
JMJ001 02/12/2010
JMJ005 02/12/2010
JMJ002 02/12/2010
JMJ006 02/12/2010
JMJ003 02/12/2010
JMJ007 02/12/2010
JMJ004 02/12/2010
JMJ008 02/12/2010
View
Mark All
Delete
1366x768, 125KB
Close
Up Folder
Navigation
Option
Page Change
MARK
Mark
EXIT
Delete
(Törlés)
Slideshow
(Diavetítés)
A kijelölt képeket tartalmazó diavetítés
elindítása vagy leállítása.
Ha nincsenek kiválasztva képek, akkor
a készülék az aktuális mappába mentett
összes képet levetíti.
A diavetítés sebességének beállításához válassza ki az Option (Opció) menüpontot.
BGM
A háttérzene be- vagy kikapcsolása. A
(Háttérzene) háttérzene mappájának beállításához
válassza ki az Option (Opció) menüpontot.
(Forgatás)
MEGJEGYZÉS
Close
(Bezárás)
Delete
(Törlés)
Fénykép törlése.
Option
(Beállítási
lehetőség)
yy Slide Speed (Diavetítés sebessége): Diavetítési sebesség kiválasztása (Fast [Gyors], Medium [Közepes], Slow [Lassú]).
yy Music Album (Zenealbum): Zenemappa kiválasztása a háttérzenéhez.
MEGJEGYZÉS
Bekapcsolt háttérzene mellett nem
módosíthatja a zenemappát.
Az USB-eszközön tárolt fájl törlése.
MEGJEGYZÉS
Az előugró menü bezárása.
A fényképek elforgatása az óra járásával
megegyező irányban (90°, 180°, 270°,
360°-kal).
A támogatott fényképméret korlátozott. Olyan fényképet nem lehet elforgatni, melynél az elforgatott szélességű kép felbontása meghaladja
a támogatott felbontási méretet.
Leírás
A számítógép megosztott mappáiban levő fájlokat nem törölheti.
Hide
Leírás
vetkező menüket.
Mark All
Az összes fájl kijelölése illetve az ös�(Összes
szes kijelölés törlése
kijelölése) vagy
Unmark
All (Kijelölések törlése)
Option
Beállítási
lehetőség
6 A fényképek megtekintéséhez használja a köMenü
Delete
Beállítások
Exit
View
A kiválasztott fénykép teljes képer(Megtekin- nyős megjelenítése.
tés)
yy Drive (Meghajtó): Az USBmeghajtón tárolt fényképek megtekintése.
꘤
Kiválasztott fényképek száma
USB Device
No Marked
BGM ◘
Hide
(Elrejtés)
Az opciókat tartalmazó ablak elrejtése.
Az opciók megjelenítéséhez nyomja
meg az OK gombot.
HUN
MAGYAR
Az USB-eszközön tárolt képi fájlok megtekintése.
A képernyőn megjelenített képek modelltől függően különbözhetnek.
30
SZÓRAKOZTATÁS
Zenehallgatás
7 A lejátszást a következő gombok használatával
MAGYAR
HUN
szabályozhatja.
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen az
USB menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen a
Music List (Zenelista) elemre, majd nyomja
meg az OK gombot.
3 A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz eléréséhez
válassza ki a Drive1 (Meghajtó1) lehetőséget.
Gomb
Leírás
A lejátszás leállítása
Zenefájl lejátszása
Lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
Ugrás a következő fájlra
Ugrás az előző fájlra
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
5 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen a
megfelelő fájlra, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik egy előugró ablak.
USB Device
Music List
Page 2/3
Music
S003
Free Space 150 MB
Title
Up Folder
S001
S002
S003
00:00/01:34
S004
S005
Up Folder
Navigation
No Marked
Option
Duration
4395KB 1Kbps
Play
Play with Photo
Mark All
Delete
Close
Page Change
MARK
Mark
Up Folder
03:33
04:45
01:30
02:37
01:58
EXIT
Exit
6 Zenehallgatáshoz használja a következő menüket.
Menü
Leírás
Play (Lejátszás), Stop
Play (Leállítás) vagy
Play Marked
(Kijelölt lejátszása)
Zene lejátszása, a lejátszás leállítása és a kijelölt zenei fájl lejátszása.
Ha anélkül játszik le zenét, hogy kiválasztott volna zenefájlt, a készülék
a jelenlegi mappa összes zenefájlját
lejátssza.
A képernyő előterében az ikon látható mindaddig, míg a jelenlegi fájl
lejátszása tart.
yy Drive (Meghajtó): Az USBeszközön tárolt zenefájlok lejátszása.
Play with
Photo
(Lejátszás
fényképpel)
Fényképek megjelenítése lejátszás
közben.
Mark All
(Összes
kijelölése) vagy
Unmark All
(Kijelölések
törlése)
Az összes fájl kijelölése illetve az
összes kijelölés törlése
Delete
(Törlés)
Az USB-eszközön tárolt fájl törlése.
Close
(Bezárás)
Az előugró menü bezárása.
MEGJEGYZÉS
A sérült fájlokat a készülék nem játssza le,
yy
és a fájl hosszának kijelzése 00:00.
A másolásvédett fájlok nem kerülnek lejátyy
szásra.
Ha a monitort lejátszás alatt hosszabb ideig
yy
nem használják, az információ ablak jelenik
meg képernyőkímélőként, hogy megakadályozza a kép beégését.
A zenelista-képernyőhöz való visszatéréshez
yy
nyomja meg az OK, ■ (leállítás) vagy BACK
(VISSZA) gombot.
Mappanév/fájlnév
Music
S003
0:27 / 3:67
Időpont/Időtartam
SZÓRAKOZTATÁS
Filmek megtekintése
Film (támogatott formátumok: *.dat / *.mpg /
yy
*.mpeg / *.vob/ *.m4v / *.avi / *.divx).
Videoformátum: MPEG1, MPEG2, MPEG4
yy
(nem támogatja a Microsoft MPEG 4-V2, V3
formátumokat), DivX 3.xx, DivX 4.xx, DivX
5.xx, DivX VOD (DRM), XviD, DivX 6.xx (lejátszás)
Hangformátum: Mpeg, Mp3, PCM
yy
Átviteli sebesség: 32 kbps - 320 kbps(MP3)
yy
Feliratformátum: *.smi / *.srt / *.sub (Micro
yy
DVD, SubViewer 2.0) / *.ass / *.ssa / *.txt
(DVD-feliratozási rendszer).
Előfordulhat, hogy a felhasználók által készíyy
tett feliratok némelyike nem jelenik meg megfelelően.
A filmfeliratokban bizonyos speciális karakteyy
rek használata nem támogatott.
A filmfeliratokban a HTML-címkék használayy
ta nem támogatott.
A támogatott nyelvektől eltérő nyelvű filmfelyy
iratok használata nem lehetséges.
A lejátszáshoz a külső feliratfájlokat idő szeyy
rint növekvő sorrendbe kell rendezni.
A hang nyelvének megváltoztatásakor előforyy
dulhat, hogy a képernyőn is látható az átmenet (leállás, gyorsabb visszajátszás stb.).
Előfordulhat, hogy a sérült filmfájlok nem
yy
játszhatók le megfelelően, vagy esetükben a
lejátszó bizonyos funkciói nem használhatók.
Bizonyos kódolóprogramokkal létrehozott
yy
filmfájlok nem játszhatók le megfelelően.
Ha a rögzített fájl hang- és képszerkezete
yy
nem váltott soros, akkor sem a video-, sem
az audiojel nem jelenik meg a kimeneten.
A maximális támogatott HD videofelbontás a
yy
jelszakasztól függően 1920 x 1080@25/30P
vagy 1280 x 720@50/60P.
A jelszakasztól függően az 1920 X
yy
1080@25/30P vagy 1280 x 720@50/60P felbontásúnál nagyobb felbontású videók nem
játszhatók le.
A megadottól eltérő típusú és formátumú
yy
filmfájlokat a készülék nem minden esetben
képes megfelelően lejátszani.
A lejátszható filmfájlok maximális átviteli
yy
sebessége 20 Mb/s.
A 4.1-es vagy újabb verziójú kódolással kéyy
szült profilok folyamatos lejátszása a H.264/
AVC-ben nem garantálható.
A DTS audiokodek használata nem támogayy
tott.
A 30 GB-nál nagyobb méretű filmfájlok lejátyy
szása nem támogatott.
A DivX filmfájlnak és a hozzá tartozó feliratyy
fájlnak ugyanabban a mappában kell lennie.
A feliratok megjelenítéséhez a feliratfájl és a
yy
videofájl nevének meg kell egyeznie.
A nagysebességű adatátvitelt nem támogayy
tó USB-kapcsolat használata esetén előfordulhat, hogy a videolejátszás nem működik
megfelelően.
A GMC(Global Motion Compensation) kódoyy
lású fájlokat nem lehet lejátszani.
Miközben a Filmlista funkció segítségével filyy
met néz, a kép a távirányító Energy Saving
(Energiatakarékos mód) gombjaival állítható. Az egyes képmódok felhasználói beállítása nem működik.
Videodekóder
mpg, mpeg, vob, dat: MPEG1, MPEG2
yy
avi, divx, m4v: MPEG4 SP, MPEG4 ASP,
yy
DivX 3.xx, DviX 4.xx, DviX 5.xx, DviX 6.xx (lejátszás), XviD
Audiokodek
mpg, mpeg, vob, dat, avi, divx, m4v: AC3,
yy
MPEG, MP3, PCM
Maximális felbontás
720 x 576, 25p esetén
yy
720 x 480, 30p esetén
yy
HUN
MAGYAR
Videofájlok lejátszása a monitoron. A monitor megjeleníti az USB-eszközön tárolt videofájlokat.
31
32
SZÓRAKOZTATÁS
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen az
MAGYAR
HUN
USB menüre, majd nyomja meg az OK gombot.
2 A navigációs gombokkal lépjen a Movie List
(Filmlista) menüpontra, majd nyomja meg az
OK gombot.
3 A csatlakoztatott USB-tárolóeszköz eléréséhez
válassza ki a Drive1 (Meghajtó1) lehetőséget.
Option
4 A navigációs gombokkal lépjen a kívánt mappára, majd nyomja meg az OK gombot.
5 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen a
Picture Size
megfelelő fájlra, majd nyomja meg az OK gombot.
Megjelenik egy előugró ablak.
Page 2/3
Duration
Up Folder
640x480, 720KB
Option
Favorite Music
Play
M001
Mark All
M002
Delete
01:34:15
M001
Close
01:35:30
Mark
EXIT
01:30:20
Page Change
1/6
Subtitle File
Off
● Language
Latin 1
1366x768, 125KB
M001
Up Folder
Audio Language
MARK
Exit
▶
+0.5
● Position
Free Space 150 MB
Title
Movie
M002
Navigation
No Marked
Full Screen
1/6
● Sync
USB Device
Movie List
◀
Subtitle Language
15
OK
A Set Video Play (Videolejátszás beállítása) opció kiválasztása esetén.
Menü
6 Videók lejátszásához használja a következő
menüket.
Menü
Leírás
Play
Filmek vagy a kiválasztott film leját(Lejátszás) szása.
vagy Play yy Drive (Meghajtó): Az USBMarked
meghajtón tárolt videók megtekinté(Kijelölt lese.
játszása)
Mark All
Az összes fájl kijelölése illetve az ös�(Összes
szes kijelölés törlése
kijelölése) vagy
Unmark
All (Kijelölések törlése)
Delete
(Törlés) vagy
Delete
marked
(Kijelölt
törlése)
A FAT32 fájlrendszerrel formázott és
az USB-eszközön tárolt fájl törlése.
Close
(Bezárás)
Az előugró menü bezárása.
Leírás
Picture
Filmlejátszás közben beállíthatja a megfeSize
lelő képformátumot.
(Képméret)
Subtitle
A felirat/hang nyelvcsoportjának módosíLanguage tása filmlejátszás közben.
(Feliratok nyelve)
vagy Audio
Language
(Hang
nyelve)
Language
(Nyelv)
A kívánt nyelv kiválasztása.
Sync
(Szinkronizálás)
A megjelenített szöveg és a film eltérésének szinkronizálása -10 és +10 másodperc között, 0,5 másodperces
lépésekkel.
Position
(Helyzet)
A felirat helyzetének (fent vagy lent) beállítása lejátszás közben.
SZÓRAKOZTATÁS
1 Nyomja meg a navigációs gombokat a Picture
2 Nyomja meg a navigációs gombot , és végezze
A Set Video (Videobeállítások) menüpontot kiválasztása esetén.
1 Nyomja meg a navigációs gombokat ,
és lépjen tovább a megfelelő beállítások
elvégzéséhez.Lásd a köv. oldalt:9
el a megfelelő beállításokat.
Feliratok
nyelve
Támogatott nyelv
Latin1
angol, spanyol, francia, német, olasz,
svéd, finn, holland, portugál, dán, román, norvég, albán, gael, walesi, ír,
katalán, valenciai
Latin2
bosnyák, lengyel, horvát, cseh, szlovák, szlovén, szerb, magyar
Latin4
észt, lett, litván
Cyrillic
(Cirill)
bolgár, macedón, orosz, ukrán, kazah
Greek
görög
Hebrew
héber
Chinese
kínai
Korean
Korean
A Set Audio (Audiobeállítások) menüpont kiválasztása esetén.
1 Nyomja meg a navigációs gombokat, és lépjen
tovább a Sound Mode (Hangüzemmód), Auto
Volume (Automatikus hangerő), Clear Voice
II (Tiszta hang II), Balance (Balansz) menüpontok megjelenítéséhez.
2 Nyomja meg a navigációs gombot , és végezze
el a megfelelő beállításokat.
A távirányító használata
Gomb
ꕚꕙ
MEGJEGYZÉS
Külső feliratként a filmekhez csak ASCIIyy
kódolással mentett feliratfájl használható.
A filmfelirat minden sora legfeljebb 500
yy
betűt és 500 számot tartalmazhat.
Egy feliratfájlon belül maximum 10 000
yy
szinkronblokk támogatott.
Leírás
Lejátszás közben
nyomja meg többször a REW (Visszatekerés) (ꔊꔊ) gombot a sebesség növeléséhez ꔊꔊ(x2) ꔊꔊꔊ (x4)
ꔊꔊꔊꔊ(x8) ꔊꔊꔊꔊꔊ(x16) ꔊꔊꔊꔊꔊꔊ(x32) .
nyomja meg többször az FF (Előretekerés) (ꔋꔋ) gombot a sebesség növeléséhez: ꔋꔋ(x2) ꔋꔋꔋ (x4) ꔋꔋꔋꔋ (x8)
ꔋꔋꔋꔋꔋ(x16) ꔋꔋꔋꔋꔋꔋ(x32).
yy A gombok ismételt megnyomásával
növelheti a gyors előre- vagy vis�szatekerés sebességét.
Pause
(Szünet)
(ꕘ)
Lejátszás közben nyomja meg a
Pause (Szünet) (ꕘ) gombot.
yy Állókép jelenik meg a képernyőn.
yy Ha a szüneteltetést követően 10
percen át nem nyom meg egyetlen
gombot sem a távirányítón, a monitor visszaáll lejátszási üzemmódba.
yy Lassított lejátszáshoz nyomja meg
a Pause (Szünet) (ꕘ), majd az FF
(Előretekerés) (ꔋꔋ) gombot.
■
Lejátszás közben a képernyő leállítása.
Play
A Play (Lejátszás)(ꕖ) gomb megnyo(Lejátszás) másával visszatérhet a normál leját(ꕖ)
szási üzemmódba.
HUN
MAGYAR
Size (Képméret), Audio Language (Hang
nyelve) vagy a Subtitle Language (Feliratok
nyelve) menüpont megjelenítéséhez.
33
34
SZÓRAKOZTATÁS
MAGYAR
HUN
DivX regisztrációs kód
A DivX-funkció deaktiválása
Ellenőrizze és regisztrálja a monitor DivX regisztrációs kódját annak érdekében, hogy kikölcsönözhesse vagy megvásárolhassa a legújabb filmeket a
www.divx.com/vod honlapon. A kölcsönzött vagy
megvásárolt DivX fájl csak akkor játszható le, ha a
regisztrációs kódja megegyezik a monitor DivX regisztrációs kódjával.
A webkiszolgáló segítségével deaktiválja az ös�szes eszközt, és blokkolja az eszközök aktiválását.
Törölje a meglévő hitelesítési adatokat, hogy új
DivX felhasználói hitelesítő adatokat kaphasson a
monitorhoz. A funkció a végrehajtása után ismét el
kell végezni a DivX felhasználói hitelesítést a DivX
DRM fájlok megtekintéséhez.
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot az USB
1 Nyomja meg a MENU (MENÜ) gombot az USB
2 Nyomja meg a navigációs gombokat, lépjen a
2 Nyomja meg a navigációs gombot, lépjen
3 Tekintse meg a monitor regisztrációs kódját.
3 A jóváhagyáshoz válassza a Yes (Igen) lehető-
menük megnyitásához.
DivX Reg. Code (DivX Reg. kód) menüpontra, majd nyomja meg az OK gombot.
DivX(R) Video On Demand
Your registration Code is: xxxxxxxxxx
To learn more visit www.divx.com/vod.
Close
Close
menük megnyitásához.
a Deactivation (Deaktiválás) pontra, majd
nyomja meg az OK gombot.
séget.
DivX(R) Video On Demand
Do you want to deactivate your device?
Yes
No
MEGJEGYZÉS
A regisztrációs kód ellenőrzése közben előyy
fordulhat, hogy néhány gomb nem működik.
Ha egy másik készülék DivX regisztrációs
yy
kódját használja, nem tudja lejátszani a kölcsönzött vagy megvásárolt DivX-fájlt. Feltétlenül a monitor saját DivX regisztrációs kódját használja.
A nem a szabványos DivX-kodekkel konveryy
tált video- és audiofájlok megsérülhetnek, illetve előfordulhat, hogy a készülék nem játs�sza le azokat.
A DivX VOD kód segítségével akár 6 készüyy
léket is aktiválhat egyazon fiók alatt.
4 Válassza a Close (Bezárás) lehetőséget.
DivX(R) Video On Demand
This device is deactivated.
Your deactivation code is: xxxxxxxx
To learn more visit www.divx.com/vod.
Close
5 Amikor befejezte, nyomja meg az EXIT (KILÉPÉS) gombot.
Az előző menübe való visszatéréshez nyomja
meg a BACK (VISSZA) gombot.
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
35
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
HUN
MAGYAR
Csatlakoztassa a különböző külső eszközöket a monitor hátlapján található csatlakozókhoz.
1 A következő ábrán keresse meg a monitorhoz csatlakoztatni kívánt eszközt.
2 Ellenőrizze a külső eszköz csatlakozásának típusát.
3 A megfelelő ábrán ellenőrizze a csatlakozás részleteit.
HD-vevőkészülék
HDMI - Lásd a köv.
oldalt:36
DVI - Lásd a köv.
oldalt:36
AV(CVBS) - Lásd a
köv. oldalt:37
Komponens - Lásd a
köv. oldalt:37
DVD
Videomagnó
HDMI - Lásd a köv.
oldalt:36
DVI - Lásd a köv.
oldalt:36
AV(CVBS) - Lásd a
köv. oldalt:37
Komponens - Lásd a
köv. oldalt:37
Hangszóró
AV(CVBS)
- Lásd a köv.
oldalt:37
Komponens
- Lásd a köv.
oldalt:37
USB
Memóriaegység
– Lásd a köv.
oldalt:26
Számítógép
Videokamera/Fényképezőgép
Játékeszköz
HDMI - Lásd a köv.
oldalt:13
DVI - Lásd a köv.
oldalt:12
RGB - Lásd a köv.
oldalt:12
LAN - Lásd a köv.
oldalt:38
HDMI - Lásd a köv. oldalt:36
DVI - Lásd a köv. oldalt:36
AV(CVBS) - Lásd a köv.
oldalt:37
Komponens - Lásd a köv.
oldalt:37
HDMI - Lásd a
köv. oldalt:36
AV(CVBS)
- Lásd a köv.
oldalt:37
Komponens
- Lásd a köv.
oldalt:37
MEGJEGYZÉS
Ha játékeszközt csatlakoztat a monitorhoz, használja az adott eszköz saját kábelét.
yy
36
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás HD-vevőhöz,
DVD-hez, videokamerához, fényképezőgéphez, játékeszközhöz vagy
videolejátszóhoz
HDMI/DVI-csatlakozás
Továbbítja a digitális videojeleket egy külső eszközről a monitorba. A következő ábra alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a DVI/
HDMI-kábel segítségével. Audiojel továbbításához
csatlakoztasson egy opcionális audiokábelt.
Csatlakoztasson a monitorhoz HD-vevőt, DVDvagy videolejátszót, majd válassza ki a megfelelő
bemeneti módot.
HDMI-csatlakozás
Továbbítja a digitális video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a HDMI-kábel segítségével.
HDMI jelkábel
(nem tartozék)
MEGJEGYZÉS
Nagysebességű HDMI™ kábelt használjon.
yy
A nagysebességű HDMI™ kábeleket 1080p
yy
és annál jobb HD-jel átvitelére tesztelik.
HDMI-DVI jelkábel
(nem tartozék)
RCA-PC
audiokábel
(nem tartozék)
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
37
AV(CVBS) csatlakozás
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a kompozit kábel segítségével. Progresszív
keresés segítségével történő képmegjelenítéshez
feltétlenül kompozit kábelt használjon.
Továbbítja az analóg video- és audiojeleket egy
külső eszközről a monitorba. A következő ábra
alapján csatlakoztassa a külső eszközt a monitorhoz a BNC-kábel segítségével.
AV IN / OUT
IN
PC
VIDEO
AUDIO
OUT
BNC-kábel
(nem tartozék)
AUDIO
(RGB/DVI)
RCA-PC audiokábel
(nem tartozék)
HUN
MAGYAR
Kompozit kábeles csatlakozás
38
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
MAGYAR
HUN
Csatlakoztatás helyi
hálózathoz (LAN)
LAN-csatlakozás
Csatlakoztassa a hálózati (LAN-) kábelt, és telepítse fel az eZ-Net Manager programot a CD-ROM
segítségével.
A programra vonatkozó további információkat a
csomagban lévő CD-ROM eZ-Net használati útmutatójában talál.
A A számítógép közvetlen csatlakoztatása a monitorhoz.
LAN (Helyi hálózat)
Monitorkészülék
Számítógép
B Útválasztó (Switch) használata
LAN (Helyi hálózat)
Switch
Számítógép
Monitorkészülék
C Az internet használata.
Network
Network
LAN (Helyi hálózat)
Network
Monitorkészülék
Számítógép
MEGJEGYZÉS
A LAN használata kommunikációt biztosít
yy
számítógépe és monitorja között, és lehetővé teszi az OSD-menük mind a számítógépen, mind pedig a monitoron történő használatát.
ESZKÖZÖK CSATLAKOZTATÁSA
39
Monitorok „Daisy Chain” topológiája
RGB mód
15 tűs D-Sub jelkábel
(Max. 3 m)
1. termék
2. termék
3. termék
4. termék
AV(CVBS) mód
Audiokábel
(nem tartozék)
AV IN / OUT
IN
AV IN / OUT
AV IN / OUT
IN
AV IN / OUT
AUDIO
VIDEO
IN
OUT
VIDEO
IN
AV IN / OUT
AUDIO
VIDEO
IN
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
AV IN / OUT
AUDIO
IN
OUT
VIDEO
AUDIO
OUT
VIDEO
AUDIO
OUT
BNC-kábel
(nem tartozék)
1. termék
2. termék
3. termék
MEGJEGYZÉS
Több bemenet/kimenet soros csatlakoztatása esetén veszteségmentes kábelek használata javasolt.
yy
Javasoljuk kábelelosztó használatát.
yy
HUN
MAGYAR
Ezzel a funkcióval külön jelosztódoboz használata nélkül megosztható az RGB-videojel más monitorokkal.
• Egymáshoz csatlakoztatott különböző termékek használatához csatlakoztassa a jelbemeneti kábel (15
tűs D-Sub jelkábel) egyik végét a termék RGB OUT csatlakozójához, a másik végét pedig a másik termék
RGB IN csatlakozójához.
40
HIBAELHÁRÍTÁS
MAGYAR
HUN
HIBAELHÁRÍTÁS
Nem jelenik meg kép
Probléma
Csatlakoztatva van a készülék
tápkábele?
Felbontás
yy Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e a fali csatlakozóaljzathoz.
Világít a tápellátást jelző fény?
yy Ellenőrizze, hogy a tápkapcsológomb be van-e kapcsolva.
yy Elképzelhető, hogy szervizbeavatkozás szükséges.
A készülék be van kapcsolva, a yy Állítsa be újra a fényerőt és a kontrasztot.
tápellátás jelzőfénye kéken viyy Elképzelhető, hogy a háttérfény javításra szorul.
lágít, de a képernyő nagyon sötétnek látszik.
A tápellátást jelző fény
yy Ha a készülék energiatakarékos üzemmódban van, mozgassa meg
borostyánsárga színű?
az egeret vagy nyomjon meg egy gombot a billentyűzeten.
yy Kapcsolja ki mindkét készüléket, majd kapcsolja be azokat újra.
Megjelenik az „Out of range”
yy A számítógép videokártyájából érkező jel vízszintes vagy függőleges
(Tartományon kívül) üzenet?
frekvenciája a készülék megfelelő frekvenciatartományán kívül esik.
Állítsa be a frekvenciatartományt a jelen útmutató „Műszaki adatok”
című része szerint.
* Maximális felbontás
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
Megjelenik a „Check signal
yy A számítógép és a készülék közötti jelkábel nincs megfelelően csatlacable” (Ellenőrizze a jelkábelt)
koztatva. Ellenőrizze a jelkábelt.
üzenet?
yy A bemeneti jelforrás ellenőrzéséhez nyomja meg a távirányító INPUT
(BEMENET) gombját.
A készülék csatlakoztatásakor az „Unknown product” (Ismeretlen termék) üzenet jelenik meg.
Probléma
Telepítette az
illesztőprogramot?
Megoldás
yy Telepítse a készülékkel együtt szállított illesztőprogramot. Az
illesztőprogramot az LG webhelyéről is letöltheti a következő címről:
(http://www.lg.com)
yy A videokártya használati utasításában leírtak alapján ellenőrizze, hogy
az eszköz támogatja-e Plug&Play funkciót.
HIBAELHÁRÍTÁS
41
Probléma
Megoldás
A Menü gomb megnyomásáyy A vezérlőelemeket lezáró funkció megakadályozza az OSDra „Key Lock On” (Gombzár bebeállítások véletlen, egy esetleges gondatlan használatból adódó
kapcsolva) üzenet jelenik meg.
megváltoztatását. A vezérlőelemek feloldásához nyomja meg és tartsa nyomva néhány másodpercig egyidejűleg a Menu (Menü) gombot
és a ► gombot. (A távirányító gombjainak segítségével ezt a funkciót nem tudja állítani. Ez a funkció csak a készüléken állítható.)
A képernyőn látható kép megjelenése a normálistól eltérő.
Probléma
Nem megfelelő a képernyő pozíciója?
Vékony sávok jelennek meg a
háttérképernyőn?
Vízszintes zajsávok láthatók
vagy a karakterek elmosódottak.
A képernyő megjelenítése nem
megfelelő.
Megoldás
yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIKUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Position (Helyzet) képernyőmenüt.
yy Ellenőrizze, hogy a készülék támogatja-e a videokártya felbontását és
frekvenciáját. Ha a frekvencia tartományon kívülre esik, állítsa be a
számítógépen az ajánlott felbontást a Vezérlőpult „Display” (Megjelenítés) Setting (Beállítások) menüjében.
yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIKUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Clock (Órajel) képernyőmenüt.
yy D-Sub analóg jel – Nyomja meg a távirányító „AUTO” (AUTOMATIKUS) gombját az aktuális üzemmódhoz megfelelő optimális képernyőállapot automatikus kiválasztásához. Ha a beállítás nem megfelelő,
használja a Phase (Fázis) képernyőmenüt.
yy A megfelelő bemeneti jel nincs csatlakoztatva a jelporthoz. Olyan jelkábelt csatlakoztasson, amely megfelel a forrás bemeneti jelének.
Szellemkép jelenik meg a készüléken.
Probléma
Szellemkép jelenik meg a készülék kikapcsolása után.
Megoldás
yy Ha hosszabb időn át egy rögzített képet jelenít meg a képernyő, előfordulhat, hogy a képpontok gyorsan károsodnak. Használja a képernyőkímélő funkciót.
HUN
MAGYAR
„Key Lock On” (Gombzár bekapcsolva) üzenet jelenik meg.
42
HIBAELHÁRÍTÁS
Nincs hang.
MAGYAR
HUN
Probléma
Nincs hang?
Megoldás
A hang túl elmosódott.
yy Ellenőrizze, hogy az audiokábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
yy Állítsa be a hangerőt.
yy Ellenőrizze, hogy a hang megfelelően van-e beállítva.
yy Válassza ki a megfelelő hangszínszabályozó-beállítást.
A hang túl halk.
yy Állítsa be a hangerőt.
Rendellenes a képernyő színe.
Probléma
Megoldás
A képernyő színfelbontása
gyenge (16 szín).
yy Állítsa a színek számát több mint 24 bitre (true color). Válassza a Vezérlőpult – Display (Kijelző) – Settings (Beállítások) – Color Table
(Színtáblázat) menüpontot a Windows rendszerben.
A képernyő színei nem stabilak, yy Ellenőrizze a jelkábel csatlakozási állapotát. Vagy helyezze be újra a
vagy csak egyetlen szín látható.
számítógép videokártyáját.
Fekete pontok jelennek meg a
képernyőn?
yy Előfordulhat, hogy számos képpont (vörös, zöld, fehér vagy fekete
színű) látható a képernyőn; ezt a jelenséget az LCD-panel jellemző
tulajdonságai okozzák. Ez nem jelenti az LCD-képernyő rendellenes
működését.
Rendellenes működés.
Probléma
Az áramellátás hirtelen kikapcsol
Megoldás
yy Aktív a Kikapcsolásidőzítés?
yy Ellenőrizze az energiaellátás beállításait. A tápellátás megszakad.
yy „CAUTION! FAN STOP!” (FIGYELEM! A VENTILÁTOR LEÁLLT!) Amennyiben ennek az üzenetnek a megjelenését követően a tápellátás kikapcsol, akkor az azt jelenti, hogy a ventilátor nem működik. Ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot helyi szervizszolgáltatóval.
MŰSZAKI ADATOK
43
LCD-panel
Képernyő típusa
Videojel
Képponttávolság
Maximális felbontás
1638,3 mm széles (64,5") TFT (Thin Film Transistor)
LCD (folyadékkristályos kijelző).
Látható felület képátlója: 1638,3 mm
0,744 mm (V) x 0,744 mm (F)
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően
esetleg nem támogatott.
Ajánlott felbontás
RGB: 1920 x 1080, 60 Hz-en
HDMI/DVI: 1920 x 1080, 60 Hz-en
- Az operációs rendszertől vagy a videokártya típusától függően
esetleg nem támogatott.
Vízszintes frekvencia
Függőleges frekvencia
Szinkronizáció típusa
Bemeneti csatlakozó
Tápellátás
Névleges feszültség
Energiafogyasztás
Környezeti
feltételek
Üzemi hőmérséklet
Üzemi páratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
RGB: 30 kHz – 83 kHz
HDMI/DVI: 30 kHz – 83 kHz
RGB: 56 Hz – 75 Hz
HDMI/DVI: 56 Hz – 60 Hz
Önálló szinkr., összetett szinkr., digitális
15 tűs D-Sub típus, HDMI (digitális), kompozit videó,
RS-232C, LAN
AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 4,6 A
Bekapcsolt mód: 480 W (tip.)
Készenléti mód: ≤ 1 W (RGB) / 2 W (HDMI/DVI)
Kikapcsolt mód: ≤ 0,5 W
0 – 40 °C
10 – 80%
-20 – 60 °C
5 – 95%
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
HUN
MAGYAR
MŰSZAKI ADATOK
44
SPECIFICATIONS
MAGYAR
HUN
/ Méretek (Szélesség x Magasság x Mélység) /
Tömeg
H
W
D
1535,4 mm x 136,7 mm x 907,6 mm / 51,1 kg
H
W
D
1535,4 mm x 136,7 mm x 907,6 mm / 51,85 kg
* Csak a hangszórókkal használható modellekhez
Audió
RMS hangkimenet
Bemeneti érzékenység
Hangszóró impedanciája
10 W + 10 W (J + B)
0,7 Vrms
8Ω
A fenti termékjellemzők a termék funkcióinak továbbfejlesztése miatt előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
SPECIFICATIONS
45
DTV-mód
RGB (PC) támogatott mód
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
Felbontás
Komponens
HDMI/DVI (DTV)
640 x 350
31,469
70,8
480i
o
x
o
x
720 x 400
31,468
70,8
576i
640 x 480
31,469
59,94
480p
o
o
640 x 480
37,5
75
576p
o
o
800 x 600
37,879
60,317
720p
o
o
800 x 600
46,875
75
1080i
o
o
832 x 624
49,725
74,55
1080p
o
o
1024 x 768
48,363
60
1024 x 768
60,123
75,029
1280 x 720
44,772
59,855
1280 x 768
47,7
60
1360 x 768
47,72
59,799
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1280 x 1024
79,98
75,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
Bekapcsolás jelző
Mód
Termék
Bekapcsolt mód
Zöld
Készenléti mód
Borostyánsárga
Kikapcsolt mód
-
MEGJEGYZÉS
RGB és HDMI/DVI bemenetek esetében a
yy
DTV/PC választási lehetőség a 640 x 480 /
60 Hz, 1280 x 720 / 60 Hz, 1920 x 1080 / 60
Hz PC-felbontások esetén, és 480p, 720p,
1080p DTV-felbontások esetén áll rendelkezésre.
HDMI/DVI (PC) támogatott mód
MEGJEGYZÉS
Felbontás
Vízszintes frekvencia (kHz)
Függőleges
frekvencia (Hz)
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,317
1024 x 768
48,363
60
1280 x 720
44,772
59,855
1360 x 768
47,72
59,799
1366 x 768
47,7
60
1280 x 1024
63,981
60,02
1680 x 1050
65,290
59,954
1920 x 1080
67,5
60
Függőleges frekvencia: Ahhoz, hogy a felyy
használó lássa a termék kijelzőjét, a képernyőn megjelenő képet másodpercenként
több tízszer változtatni kell, mint egy fénycső
esetében. A függőleges frekvencia vagy képfrissítési sebesség a másodpercenkénti képváltások száma. A mértékegysége Hz.
Vízszintes frekvencia: A vízszintes intervalyy
lum az egy függőleges sor megjelenítéséhez
szükséges idő. Ha 1-et elosztunk a vízszintes intervallummal, a másodpercenként megjelenített vízszintes sorok száma táblázatba
foglalható a vízszintes frekvenciaként. A mértékegysége kHz.
HUN
MAGYAR
Felbontás
46
INFRAVÖRÖS KÓDOK
INFRAVÖRÖS KÓDOK
MAGYAR
HUN
Ez a funkció nem minden típus esetén elérhető.
yy
Kód
(Hexadecimális)
95
Funkció
Megjegyzés
Energiatakarékos üzemmód (ꕊ) R/C GOMB
08
(POWER) (BEKAPCSOLÁS)
R/C GOMB (BE-/KIKAPCSOLÓGOMB)
0B
INPUT (BEMENET)
R/C GOMB
C4
Monitor On (Monitor Be)
R/C GOMB (Különálló infravörös kód)
C5
Monitor Off (Monitor Ki)
R/C GOMB (Különálló infravörös kód)
79
ARC (KÉPARÁNY) (MARK)
(KIJELÖLÉS)
R/C GOMB (Különálló infravörös kód)
43
MENU (MENÜ)
R/C GOMB
40
Fel (ꕌ)
R/C GOMB
41
Le (ꕍ)
R/C GOMB
07
Balra (<)
R/C GOMB
06
Jobbra (>)
R/C GOMB
44
OK(ꔉ)
R/C GOMB
28
BACK (VISSZA)(ꕉ)
R/C GOMB
5B
EXIT (KILÉPÉS)
R/C GOMB
4D
PSM
R/C GOMB
02
03
(+)
R/C GOMB
(-)
R/C GOMB
09
MUTE (NÉMÍTÁS)
R/C GOMB
E0
Brightness ꕌ
(Page UP [Lapozás FEL])
R/C GOMB
E1
Brightness ꕍ
(Page Down [Lapozás le])
R/C GOMB
10 - 19
0 - 9 számgombok
R/C GOMB
72
Piros gomb
R/C GOMB
71
Zöld gomb
R/C GOMB
63
Sárga gomb
R/C GOMB
61
Kék gomb
R/C GOMB
7B
TILE (MOZAIK)
R/C GOMB
5A
AV(CVBS)
Különálló infravörös kód (AV bemenet kiválasztása)
BF
Component (Komponens)
Különálló infravörös kód (COMPONENT bemenet választása)
D5
RGB-PC
Különálló infravörös kód (RGB PC bemenet kiválasztása)
C6
HDMI/DVI
Különálló infravörös kód (HDMI/DVI bemenet kiválasztása)
76
ARC (KÉPARÁNY) (4:3)
Különálló infravörös kód (Csak 4:3 módban)
77
ARC (KÉPARÁNY) (16:9)
Különálló infravörös kód (Csak 16:9 módban)
AF
ARC (ZOOM)
(KÉPARÁNY [NAGYÍTÁS])
Különálló infravörös kód (Csak ZOOM, ZOOM módban)
99
R/C GOMB (Különálló infravörös kód)
B1
Auto Config.
(Automatikus konfigurálás)
ꕗ
B0
ꕖ
R/C GOMB
BA
ꕘ
R/C GOMB
8F
ꕚ
R/C GOMB
8E
ꕙ
R/C GOMB
R/C GOMB
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
47
TÖBB KÉSZÜLÉK EGYÜTTES VEZÉRLÉSE
A kábel csatlakoztatása
Csatlakoztassa az RS-232C kábelt a képen látható módon.
A számítógép és a készülék közötti kommunikáció az RS-232C protokoll segítségével történik. A száyy
mítógép kezelőfelületéről ki- és bekapcsolhatja a készüléket, kiválaszthatja a bemeneti jelet vagy
megadhatja a képernyőmenü beállításait.
RS-232C kábel
(nem tartozék)
PC
1. monitor
2. monitor
3. monitor
4. monitor
RS-232C konfiguráció
7 vezetékes konfigurációk (szabványos RS-232C kábel)
Számítógép
RXD 2
TXD 3
GND 5
DTR 4
DSR 6
RTS 7
CTS 8
Készülék
3
2
5
6
4
8
7
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
(Csatlakozóhüvely) (Csatlakozóhüvely)
Kommunikációs paraméterek
Átviteli sebesség: 9600 (UART)
yy
Adathossz: 8 bit
yy
Paritásbit: nincs
yy
Stop bit: 1 bit
yy
Átvitelvezérlés: nincs
yy
Kommunikációs kód: ASCII kód
yy
Keresztkötésű (fordított) kábelt használjon
yy
3 vezetékes konfiguráció (nem szabványos)
Számítógép
Készülék
3
RXD 2
TXD
2
TXD 3
RXD
5
GND 5
GND
6
DTR 4
DSR
4
DSR 6
DTR
7
RTS 7
CTS
8
8
CTS
RTS
D-Sub 9 D-Sub 9
(Csatlakozóhüvely) (Csatlakozóhüvely)
HUN
MAGYAR
Ezzel a módszerrel egyszerre több készüléket csatlakoztathat egyetlen számítógéphez. Egyetlen száyy
mítógépről vezérelhet egyszerre több csatlakoztatott készüléket.
Az Option (Opció) menüben kiosztott Set ID (Készülékazonosító) értékeknek 1 és 99 közé eső, ismétyy
lődés nélkül előforduló számoknak kell lenniük.
48
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
Részletes parancslista
MAGYAR
HUN
PARANCS
ADAT
1
2
1
01. Power (Tápellátás) k
a
00H - 01H
02. Input Selection (Bemenetválasztás)
k
b
02H - 09H
03. Aspect Ratio (Képarány) k
c
01H - 1FH
04. Screen Mute (Képernyőnémítás)
k
d
00H - 01H
05. Volume Mute (Hangerő némítása) k
e
00H - 01H
06. Volume Control (Hangerő-szabályozás) k
f
00H - 64H
07. Contrast (Kontraszt) k
g
00H - 64H
08. Brightness (Fényerő) k
h
00H - 64H
09. Color (Színtelítettség) k
i
00H - 64H
10. Tint (Árnyalat) k
j
00H - 64H
11. Sharpness (Képélesség) k
k
00H - 64H
12. OSD Select (OSD-kiválasztás) k
l
00H - 01H
13. Távirányítózár/vezérlőgombzár
k
m
00H - 01H
14. Balance (Egyensúly) k
t
00H - 64H
15. Color Temperature (Színhőmérséklet) k
u
00H - 02H
16. Abnormal state (Rendellenes állapot) k
z
FFH
17. ISM mode (ISM üzemmód) j
p
01H - 08H
18. Auto Configuration
(Automatikus konfiguráció)
j
u
01H
19. Key (Gomb)
m
c
Billentyűkód
20. Tile Mode (Mozaik üzemmód) d
d
00H - 55H
21. Tile H Position (Mozaik vízsz. helyzet) d
e
00H - 14H
22. Tile V Position (Mozaik függ. helyzet) d
f
00H - 14H
23. Tile H Size (Mozaik vízsz. méret) d
g
00H - 64H
24. Tile V Size (Mozaik függ. méret) d
h
00H - 64H
25. Tile ID Set
(Mozaikelem-azonosító beállítása)
d
i
00H - 19H
26. Natural Mode - In Tile mode
(Természetes üzemmód
- Mozaik üzemmódban)
d
j
00H - 01H
27. Picture mode - PSM
(Képüzemmód - PSM)
d
x
00H - 06H
28. Sound Mode (Hangüzemmód) d
y
00H - 05H
29. FAN Fault check
(Ventilátorhiba-ellenőrzés) d
w
FFH
30. Elapsed Time Return (Eltelt idő olvasása) d
l
FFH
31. Temperature Value (Hőmérsékletérték) d
n
FFH
32. Lamp fault check (Izzóhiba-ellenőrzés) d
p
FFH
33. Auto Volume (Automatikus hangerő) d
u
00H - 01H
34. Speaker (Hangszóró) d
v
00H - 01H
35. Time (Idő) f
a
00H - 06H
2
00H - 17H
3
00H - 3BH
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
PARANCS
49
ADAT
2
1
36. On Timer (On/Off Timer) Time (Bekapcsolásidőzítő [Időzítő be/ki] ideje) f
d
F1H - F4H
E0H - E4H
01H - 80H
00H - 17H
00H - 3BH
37. Off Timer (On/Off Timer) Time
(Kikapcsolásidőzítő [Időzítő be/ki] ideje)
f
e
F1H - F4H
E0H - E4H
01H - 80H
00H - 17H
00H - 3BH
38. Scheduling input select
(Bemenet ütemezése)
f
u
F1H - F4H
02H - 09H
39. Sleep time (Kikapcsolási idő) f
f
00H - 08H
40. Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás) f
g
00H - 01H
41. Power on delay
(Bekapcsolás késleltetése)
f
h
00H - 64H
42. Language (Nyelv) f
i
00H - 09H
43. DPM Select (DPM-választás) f
j
00H - 01H
44. Reset (Visszaállítás) f
k
00H - 02H
45. Power Saving (Energiatakarékos mód) f
l
00H - 03H
46. Power Indicator (Tápellátásjelző) f
o
00H - 01H
47. Serial no. (Sorozatszám) f
y
FFH
48. S / W Version (Szoftververzió)
f
z
FFH
49. Input Selection (Bemenetválasztás) x
b
20H - A0H
2
3
Megjegyzés: USB-műveletek végrehajtása közben (pl. Dvix vagy EMF) a Power (ka) és a Key (mc)
yy
parancsokon kívül minden más parancs végrehajtása szünetel, és a készülék NG (nem jó) parancsként kezeli azokat.
HUN
MAGYAR
1
50
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
Adatküldési / -fogadási protokoll
MAGYAR
HUN
Adatküldés
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
* [Command 1]: első parancs. (k, j, m, d, f, x)
* [Command 2]: második parancs (a - u).
* [Set ID]: A készülék azonosítószámának beállítása.
Tartomány: 01H - 63H. 0 érték esetében a kiszolgáló az összes készüléket vezérli.
* Több mint 2 készülék és 0 azonosító használata esetén, a nyugtázási üzenetek olvasása nem lehetséges.
Mivel az összes készülék továbbítja a nyugtázási üzenetet, az összes nyugtázási üzenet ellenőrzése nem
lehetséges.
* [Data]: A parancsadatok küldése.
A parancsállapot olvasásához az „FF” adatot kell küldeni.
* [Cr]: Soremelés (ASCII-kód '0 x 0 D')
* [ ]: ASCII-kód szóköz (0 x 20)
OK Acknowledgement (OK nyugtázása)
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* A készülék ebben a formátumban küldi nyugtázást (ACK), ha helyes adatokat kapott. Adatolvasási mód
esetén a jelenlegi állapotadatokat jelzi. Adatírási mód esetén a számítógépből származó adatokat küldi vis�sza.
Error Acknowledgement (Hiba nyugtázása)
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* Hiba esetén a visszatérési érték NG (Nem jó)
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
01. Ki-/bekapcsolás (Parancs: k a)
A készülék ki-/be történő kapcsolására.
Adat 00 : kikapcsolás
01 : bekapcsolás
Nyugta
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
A be- vagy kikapcsolt állapot megjelenítése.
Adatküldés
[k][a][ ][Set ID][ ][FF][Cr]
Nyugta
[a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 00 : kikapcsolás
01 : bekapcsolás
03. Aspect Ratio (Képarány) (Parancs : k c)
A képernyőformátum beállítása.
A képformátumot a Screen (Képernyő) menüben
vagy a távirányító ARC (Aspect Ratio Control - méretarány-vezérlés) gombjával is beállíthatja.
Adatküldés
[k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 01 : Normál képernyő (4 : 3)
02 : Széles képernyő (16 : 9)
04 : Nagyítás (AV(CVBS))
06 : Eredeti (AV(CVBS))
07 : 14 : 9 (AV(CVBS))
09 : Levágás nélkül (HD DTV) * RGB, HDMI / DVI PC mód esetén (1:1)
10 – 1F : Mozinagyítás 1–16
B : teljes szélesség
Nyugta
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
02. Bement kiválasztása (Parancs: k b)
(Fő képbemenet)
A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása.
A távirányító INPUT (BEMENET) gombjával is kiválaszthatja a bemeneti jelforrást.
Adatküldés
[k][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 02 : AV(CVBS)
04 : komponens
07 : RGB (PC)
08 : HDMI (DTV)
09 : HDMI (PC)
Nyugta
[b][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 02 : AV(CVBS)
04 : komponens
07 : RGB (PC)
08 : HDMI (DTV)
09 : HDMI (PC)
04. Képernyőnémítás (Parancs: k d)
Képernyőnémítás ki- és bekapcsolása.
Adatküldés
[k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Képernyőnémítás kikapcsolása (kép bekapcsolása)
01 : Képernyőnémítás bekapcsolása (kép kikapcsolása)
Nyugta
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
HUN
MAGYAR
Adatküldés
[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
51
52
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
05. Hangerő némítása (Parancs: k e)
A hangnémítás be- és kikapcsolása.
MAGYAR
HUN
Adatküldés
[k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Hangerő némításának bekapcsolása
(hangerő ki)
01 : Hangerő némításának kikapcsolása (hangerő be)
Nyugta [e][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 00 : Hangerő némításának bekapcsolása
(hangerő ki)
01 : Hangerő némításának kikapcsolása (hangerő be)
06. Hangerő-szabályozás (Parancs: k f)
A hangerő szabályozása.
Adatküldés
[k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
Nyugta [f][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min : 00H - Max : 64H
* Valós adatleképezés
0 : 0. lépés
:
A : 10. lépés
:
F : 15. lépés
10 : 16. LÉPÉS
:
64 : 100. LÉPÉS
07. Contrast (Kontraszt) (Parancs: k g)A képernyőkontraszt beállítása.
A kontrasztot a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
Nyugta [g][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min : 00H - Max : 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
08. Brightness (Fényerő) (Parancs: k h)
A képernyő fényerejének beállítása.
A fényerőt a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
Nyugta
[h][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
09. Color (Szín) (Parancs: k i)
(csak Video Timing (Videoidőzítés) esetén)
A kép színének beállítása.
A színt a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
Nyugta
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min : 00H - Max : 64H
10. Tint (Színárnyalat) (Parancs: k j)
A képernyő színárnyalatának beállítása.
A színárnyalatot a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
Adatküldés
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
00H : R50 lépés
64H : G50 lépés
Nyugta
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min : 00H - Max : 64H
* Színárnyalat, valós adatleképezés
0 : 0. lépés - vörös
:
64 : 100. lépés - zöld
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
Adatküldés
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
Nyugta
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min : 00H - Max : 64H
14. Balansz (Parancs: k t)
A hangegyensúly beállítása.
Adatküldés
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
00H : L50 lépés
64H : R50 lépés
Nyugta
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat Min : 00H - Max : 64H
(Hexadecimális kód)
00H : 0–L50 lépés
64H : 100–R50 lépés
* Balance (Egyensúly): L50 - R50
12. OSD Select (OSD kiválasztása) (Parancs: k l)
A készülék képernyőmenüjének be- és kikapcsolása.
Adatküldés
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00: OSD Ki
Adat 01: OSD Be
Nyugta
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 00: OSD Ki
Adat 01: OSD Be
15. Color Temperature (Színhőmérséklet)
(Parancs: k u)
A képernyő színhőmérsékletének beállítása.
Adatküldés
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Közepes
01 : Hideg
02 : Meleg
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 00 : Közepes
01 : Hideg
02 : Meleg
13. Remote Lock/Key Lock (Távirányítózár/Gombzár)
(Parancs: k m)
A távirányító zárolásának be- és kikapcsolása.
Ez a funkció RS-232C vezérlés esetén zárolja a távirányítót és a készülék vezérlőgombjait.
Adatküldés
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Data 00: Ki
Data 01: Be
Nyugta
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Data 00: Ki
Data 01: Be
16. Abnormal state (Rendellenes állapot)
(Parancs: k z)
A kikapcsolt állapot olvasásához használható készenléti üzemmódban.
Adatküldés
[k][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF : olvasás
Nyugta
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
Adat 00 : Normál (bekapcsolt állapotban, és jel van)
01 : Nincs jel (bekapcsolt állapotban)
02 : A monitor kikapcsolása távirányítóval
03 : A monitor kikapcsolása elalvási időzítővel
04 : A monitor kikapcsolása RS-232C funkcióval
08 : A monitor kikapcsolása kikapcsolási időzítő funkcióval
09 : Monitor kikapcsolása automatikus kikapcsolási funkcióval
HUN
MAGYAR
11. Sharpness (Képélesség) (parancs: k k)
(csak Video input [Videobemenet] esetén)
A képernyő élességének beállítása.
Az élességet a Picture (Kép) menüben is beállíthatja.
53
54
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
HUN
17. ISM mode (ISM üzemmód) (Parancs: j p)
Használatával kiválasztható a képbeégést megelőző
funkció.
Adatküldés
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 01 : Inverzió
02 : Képmozgatás
04 : Fehértörlés
08 : Normál
Nyugta
[p][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
20. Tile Mode (Mozaik üzemmód) (Parancs: d d)
Tile Mode (Mozaik üzemmód) módosítása.
Adatküldés
[d][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat
Leírás
00 vagy 11
12
13
14
Tile mode (Mozaik üzemmód) kikapcsolva.
1 x 2 mód (oszlop x sor)
1 x 3 mód
1 x 4 mód
...
1 x 2 mód
...
55
* Az adatnak nem adható 0X vagy X0 érték, kivéve
00.
Nyugta
[d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Auto Configure (Automatikus beállítás)
(Parancs: j u)
A kép helyzetének beállítása és a képremegés csökkentése.
Automatikusan. NB : Csak RGB(PC) módban.
Adatküldés
[j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 01 : Beállítás
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
19. Key (Gomb) (Parancs: m c)
Infravörös távirányító gombkódjának küldése.
Adatküldés
[m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat gombkód: lásd az IR CODES (Infravörös kódok)
c. részt. Lásd a köv. oldalt:46
Nyugta
[c][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
21. Tile H Position (Mozaik vízsz. helyzet)
(Parancs: d e)
A vízszintes helyzet beállítása
Adatküldés
[d][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 14H
00H : -10 lépés (balra)
14H : 10 lépés (jobbra)
Nyugta
[e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
22. Tile V Position (Mozaik függ. helyzet)
(Parancs: d f)
A függőleges helyzet beállítása.
Adatküldés
[d][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat Min : 00H - Max : 14H
00H : -10 lépés (lefelé)
14H : 10 lépés (felfelé)
Nyugta
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
23. Tile H Size (Mozaik vízsz. méret) (Parancs: d g)
A vízszintes méret beállítása.
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
Nyugta
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
24. Tile V Size (Mozaik függ. méret) (Parancs: d h)
A függőleges méret beállítása.
Adatküldés
[d][h][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 64H
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
Nyugta
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
26. Natural Mode (Természetes mód) (Parancs: d j)
A Tile Natural mode (Természetes mozaik üzemmód)
hozzárendelése a mozaikrendezési funkcióhoz.
Adatküldés
[d][j][ ][Set ID][ ][Data][x]
Data 00 : Természetes ki
01 : Természetes be
ff: Állapot olvasása
Nyugta
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
27. Picture Mode (Kép üzemmód) (Parancs: d x)
A Picture Mode (Kép üzemmód) beállítása.
Adatküldés
[d][x][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Szerkezet
Adat (hexadecimális)
Mód
00
01
02
03
04
05
06
Élénk
Normál
Mozi
Sport
Játék
Expert 1
Expert 2
Nyugta
[x][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
25. Tile ID Set (Mozaikelem-azonosító beállítása)
(Parancs: d i)
Mozaikelem-azonosító hozzárendelése a mozaikrendezési funkcióhoz.
Adatküldés
[d][i][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Min: 00H - Max: 19H
(Hexadecimális kód)
Nyugta
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
28. Sound Mode (Hangüzemmód) (Parancs: d y )
A Sound mode (Hang üzemmód) beállítása.
Adatküldés
[d][y][ ][Set ID][ ][Data][x]
Adat Szerkezet
Adat (hexadecimális)
Mód
01
02
03
04
05
Normál
Zene
Mozi
Sport
Játék
Nyugta
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HUN
MAGYAR
Adatküldés
[d][g][ ][Set ID][ ][Data][x]
55
56
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
HUN
29. Fan Fault check (Ventilátorhiba ellenőrzése)
(Parancs: d w )
A készülék ventilátorhibájának ellenőrzése.
Adatküldés
[d][w][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Adat ff : olvasási állapot
Nyugta
[w][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat a ventilátorhiba állapotértéke.
Adat 00 : ventilátorhiba
01 : ventilátor OK
02: nincs adat
30. Elapsed time return (Eltelt idő olvasása)
(Parancs: d l)
Az eltelt idő olvasása.
Adatküldés
[d][l][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Nyugta
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
32. Lamp fault Check (Izzóhiba ellenőrzése)
(Parancs: d p)
Izzóhiba ellenőrzése.
Adatküldés
[d][p][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Nyugta
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat 1 bájt hosszúságú hexadecimális rendszerben.
Adat 00 : Izzóhiba
01 : Izzó rendben
02 : nincs adat (DPM/Kikapcsolva)
33. Auto volume (Automatikus hangerő)
(Parancs: d u)
A hangerő automatikus állítása.
Adatküldés
[d][u][ ][Set ID][ ][Data][x]
Data 00: Ki
Data 01: Be
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
(Hexadecimális kód)
31. Temperature value (Hőmérsékletérték)
(Parancs: d n)
A belső hőmérséklet értékének olvasása.
Adatküldés
[d][n][ ][Set ID][ ][Data][x]
* Az adat értéke mindig FF (hexadecimális).
Nyugta
[n][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Az adat 1 bájt hosszúságú hexadecimális rendszerben.
34. Speaker (Hangszóró) (Parancs: d v)
A hangszóró ki-, illetve bekapcsolása.
Adatküldés
[d][v][ ][Set ID][ ][Data][x]
Data 00: Ki
Data 01: Be
Nyugta
[v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
35. Time (Idő) (Parancs: f a)
Az aktuális idő beállítása.
[Data1]
00 : hétfő
01 : kedd
02 : szerda
03 : csütörtök
04 : péntek
05 : szombat
06 : vasárnap
[Data2]
0H - 17H (óra)
[Data3]
00H - 3BH (perc)
Nyugta
[a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1][Data2][Data3][x]
*Az adatok olvasásakor [Data1], [Data2] és [Data3]
értéke FFH. Egyéb esetben az összes értéke NG.
36. On Timer (On/Off Timer) Time (Időzítő bekapcsolási (Időzítő be/ki) idő) (parancs: f d)
Bekapcsolás időzítő beállítása.
Adatküldés
[f][d][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
[Data1]
1. f1h - f4h (egy index olvasása) f1: On Time List (Bekapcsolási időlista) első indexének olvasása
f2: On Time List (Bekapcsolási időlista) második indexének olvasása
f3: On Time List (Bekapcsolási időlista) harmadik indexének olvasása
f4: On Time List (Bekapcsolási időlista) negyedik indexének olvasása
2. e1h~e4h (egy index törlése), e0h (összes index
törlése)
e0: On Time List (Bekapcsolási időlista) összes indexének törlése
e1: On Time List (Bekapcsolási időlista) első indexének törlése
e2: On Time List (Bekapcsolási időlista) második indexének törlése
e3: On Time List (Bekapcsolási időlista) harmadik indexének törlése
e4: On Time List (Bekapcsolási időlista) negyedik indexének törlése
3. 01h - 80h (írás) (a hét napja)
bit0 (01h): hétfő
bit1 (02h): kedd
bit2 (04h): szerda
bit3 (08h): csütörtök
bit4 (10h): péntek
bit5 (20h): szombat
bit6 (40h): vasárnap
bit7 (80h): minden nap
(1fh): hétfőtől péntekig
(3fh): hétfőtől szombatig
(60h): szombattól vasárnapig
[Data 2]
00h - 17h (óra)
[Data 3]
00h - 3bh (perc)
*Ha olvassa/törli az aktuális bekapcsolási időlistát,
valamennyi [Data2] és [Data3] értéknek FFH-nak kell
lennie.
(1. példa: fd 01 f1 ff ff - az On Time List (Bekapcsolási
időlista) első indexének olvasása
2. példa: fd 01 e1 ff ff - az On Time List (Bekapcsolási
időlista) első indexének törlése
3. példa: fd 01 3f 02 03 - "hétfőtől szombatig, 02:03"
On Time Data (Bekapcsolási időadat) írása))
Nyugta
[d][ ][Set ID][ ][OK][Data1][Data2][Data3][x]
HUN
MAGYAR
Adatküldés
[f][a][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
57
58
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
HUN
37. Off Timer (On/Off Timer) Time (Időzítő kikapcsolási (Időzítő ki/be) idő) (parancs: f e)
Kikapcsolás időzítő beállítása.
Adatküldés
[f][e][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][ ][Data3][Cr]
[Data 1]
1. f1h - f4h (egy index olvasása) f1: Kikapcsolási időlista első indexének olvasása f2: Kikapcsolási időlista második indexének olvasása f3: Kikapcsolási időlista harmadik indexének olvasása
f4: Kikapcsolási időlista negyedik indexének olvasása
2. e1h - e4h (egy index törlése), e0h (összes index
törlése)
e0: Kikapcsolási időlista összes indexének törlése
e1: Kikapcsolási időlista első indexének törlése
e2: Kikapcsolási időlista második indexének törlése
e3: Kikapcsolási időlista harmadik indexének törlése
e4: Kikapcsolási időlista negyedik indexének törlése
3. 01h - 80h (írás) (a hét napja)
bit0 (01h): hétfő
bit1 (02h): kedd
bit2 (04h): szerda
bit3 (08h): csütörtök
bit4 (10h): péntek
bit5 (20h): szombat
bit6 (40h): vasárnap
bit7 (80h): minden nap
(1fh): hétfőtől péntekig
(3fh): hétfőtől szombatig
(60h): szombattól vasárnapig
[Data 2]
00h - 17h (óra)
[Data 3]
00h - 3bh (perc)
*Ha olvassa/törli az aktuális bekapcsolási időlistát,
valamennyi [Data2] és [Data3] értéknek FFH-nak kell
lennie.
(1. példa: fd 01 f1 ff ff - a Kikapcsolási időlista első indexének olvasásakor
2. példa: fd 01 e1 ff ff - a Kikapcsolási időlista első
indexének törlésekor
3. példa: fd 01 3f 02 03 - „Hétfőtől szombatig, 02:03”
Kikapcsolási időadat beírásakor
Nyugta
[e][ ][Set ID][ ][OK][Data1][Data2][Data3][x]
38. Scheduling Input select (Bemenet ütemezése)
(parancs: f u) (fő képbemenet)
A készülék bemeneti forrásának beállítása naptól
függően.
Adatküldés
[f][u][ ][Set ID][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
[Data 1]
1. f1h - f4h (egy index írása/olvasása) f1: Scheduling input (Bemenet ütemezése) első indexének olvasása
f2: Scheduling input (Bemenet ütemezése) második
indexének olvasása
f3: Scheduling input (Bemenet ütemezése) harmadik
indexének olvasása
f4: Scheduling input (Bemenet ütemezése) negyedik
indexének olvasása
[Data 2]
Bemenet
Adat (hexadecimális)
Bemenet
02
04
07
08
09
AV(CVBS)
Component
RGB - PC
HDMI/DVI - HD - DVD
HDMI/DVI - PC
*Ha olvassa/törli az aktuális Bemenet ütemezése értéket, a [Data2] értékének FFH-nak kell lennie.
(1. példa: fu 01 f1 ff - a Scheduling input (Bemenet
ütemezése) első indexének olvasása
2. példa: fu 01 f3 02 - egy Scheduling input (Bemenet
ütemezése) írása harmadik indexre, „AV(CVBS)”)
Nyugta
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data1][Data2][x]
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
39. Sleep Time (Kikapcsolási idő) (Parancs: f f)
Kikapcsolási időzítés beállítása.
Adat 00 : Ki
01 : 10
02 : 20
03 : 30
04 : 60
05 : 90
06 : 120
07 : 180
08 : 240
Nyugta
[f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
40. Auto Sleep (Automatikus kikapcsolás)
(Parancs: f g)
Automatikus kikapcsolás beállítása.
Adatküldés
[f][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Ki
01 : Be
Nyugta
[g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
41. Power On Delay (Bekapcsolás késleltetése)
(Parancs: f h)
A bekapcsolása késleltetésének beállítása (mértékegység: másodperc).
Adatküldés
[f][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat: 00H - 64H (adatérték)
* Lásd: „Valós adatok leképezése”. Lásd a köv.
oldalt:52
Nyugta
[h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
42. Language (Nyelv) (Parancs: f i)
A képernyőn megjelenő menü nyelvének beállítása.
Adatküldés
[f][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : angol
01 : French (francia)
02 : German (német)
03 : Spanish (spanyol)
04 : Italian (olasz)
05 : Portuguese (portugál)
06 : Chinese (kínai)
07 : Japanese (japán)
08 : Korean (koreai)
09 : Russian (orosz)
Nyugta
[i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
43. DPM Select (DPM-beállítás) (Parancs: f j)
A DPM (Display Power Management - képernyő
energiagazdálkodása) funkció beállítása.
Adatküldés
[f][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Ki
01 : Be
Nyugta
[j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
44. Reset (Alaphelyzetbe állítás) (Parancs: f k)
A DPM (Display Power Management - képernyő
energiagazdálkodása) funkció beállítása.
Adatküldés
[f][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Kép alaphelyzetbe állítása
01 : Képernyő alaphelyzetbe állítása
02 : Gyári beállítások visszaállítása
Nyugta
[k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
HUN
MAGYAR
Adatküldés
[f][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
59
60
KÜLSŐ VEZÉRLŐESZKÖZ BEÁLLÍTÁSA
MAGYAR
HUN
45. Power saving (Energiatakarékos üzem)
(Parancs: f I)
Az energiatakarékos üzemmód beállítása.
Adatküldés
[f][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Ki
01 : 1. statikus szint
02 : 2. statikus szint
03 : 3. statikus szint
48. S/W Version (Szoftververzió) (Parancs: f z)
A szoftververzió ellenőrzése.
Adatküldés
[f][z][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FFH : olvasás
Nyugta
[z][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Nyugta
[l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
46. Power Indicator (Tápellátásjelző) (Parancs: f o)
A LED beállítása tápellátási jelzőfényként
Adatküldés
[f][o][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 00 : Ki
01 : Be
Nyugta
[o][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
49. Input Select (Bement kiválasztása) (Parancs: x b)
A készülék bemeneti jelforrásának kiválasztása.
Adatküldés
[x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat 20H : AV(CVBS)
40H : Komponens
60H : RGB(PC)
90H : HDMI/DVI(DTV)
A0H : HDMI/DVI(PC)
Nyugta
[b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Adat 20H : AV(CVBS)
40H : Komponens
60H : RGB(PC)
90H : HDMI/DVI(DTV)
A0H : HDMI/DVI(PC)
47. Serial no.Check (Sorozatszámok ellenőrzése)
(parancs: f y)
A sorozatszám ellenőrzése.
Adatküldés
[f][y][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Adat FF (a sorozatszámok olvasásához)
Nyugta
[y][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data1] - [Data13][x]
* Az adatformátum ASCII-kód.
A termék használata előtt feltétlenül olvassa
el a biztonsági óvintézkedéseket.
A későbbi felhasználás céljából tartsa a Használati útmutatót (CD) könnyen elérhető helyen.
A KÉSZÜLÉK típusszáma és sorozatszáma a
KÉSZÜLÉK hátlapján és egyik oldalán látható.
Jegyezze fel ide arra az esetre, ha a jövőben
esetleg javításra lenne szükség.
MODELL
SOROZATSZÁM
A készülék be- vagy kikapcsolása alatt átmenetileg hallható zaj nem rendellenesség.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising