LG | F4J6VG0W | Owner's Manual | LG F4J6VG0W Kasutusjuhend

LG F4J6VG0W Kasutusjuhend
PESUMASINKUIVATI
F4J6VG(W)(0~9)(W)
F4J*
Autoriõigus © 2017 LG Electronics. Kõik õigused kaitstud
F4J6VG(W)(0~9)(W)
F4J*
9
67
(5kg)
Cotton +
(Puuvill +)
Allergy Care
Aitab eemaldada allergeene, nagu
(Anti-allergia hooldus) lestad, õietolm, kassikarvad.
Baby Steam Care Säästab pesu tänu aeglasele
liikumisele ja paremale auru
(Lasteriiete hooldus mõjule.
Aurupesu abil)
Puuvill, aluspesu,
linad ja beebi rõivad
Beebide ja väikelaste pesu
60 °C
4,5 kg
Wash+Dry(5kg)
Kuivatusprogramm
Programm
Kapikuiv
Kirjeldus
Triikimiskuiv
Madal
temp.
Maksimaalne kogus
Puuvillased või linased kangad,
nagu puuvillased rätikud, T+särgid,
linane voodipesu.
Hinnanguline
Puuvillasele. Valige see tsükkel
kuivatustsükli aja ja energiakulu
vähendamiseks.
Tavaline
ökonoomne
Kanga tüüp
Energilise kuivatus tsükli jaoks.
Kergemaks triikimiseks lõpetage
kuivatamine niiskes konditsioonis.
Puvillased või linased riided, mis on pärast
kuivatamist valmis triikimiseks.
Lihtsasti hooldatavad tekstiilid,
Riiete vähemaks kahjustamiseks
sünteetilised kangad, mis sobiva Easy
kuivatab see madalal temperatuuril. Care (hooldus), Mix (Segu)
programmidega pesemiseks.
Aeg 30 min.
Aeg 60 min.
Aeg 90 min.
Hinnanguline
Hinnanguline
Hinnanguline
0,5 kg
Te võite vastavalt maksimaalsele
masinatäiele kuivatamise aega
muuta.
1,5 kg
Puuvill, rätikud
2,5 kg
Aeg 120 min.
3,0 kg
Aeg 150 min.
4,0 kg
+
Delay End
Cotton +
(Puuvill +)
Baby Steam Care
(Lasteriiete hooldus Aurupesu abil)
Allergy Care
(Anti-allergia hooldus)
Wash+Dry(5kg)
(Plekihooldus)
Crease Care
Cotton +
(Puuvill +)
Baby Steam Care
(Lasteriiete hooldus Aurupesu abil)
Allergy Care
(Anti-allergia hooldus)
Wash+Dry(5kg)
(Plekihooldus)
9 kg
Cotton +
246
9 kg
9 kg
44 %
48
0,40
44 %
45
0,52
Delay End
Add Item (Lisage riideese)
Pesu pn võimalik lisada või välja võtta pärast
pesuprogrammi alustamist.
Delay End
1
Vajutage lisa riideese nuppu kui LED on
sisse lülitatud.
2
Lisage või eemaldage pesu.
3
Sulgege uks ja vajutage Start/Paus nuppu.
MÄRKUS
• Turvalisuse tagamiseks jääb uks suletuks kui
vee tase või temperatuur on kõge. Antud ajal
ei ole võimalik pesu lisada.
• Kui vee temperatuur trumlis on kõrge, oodake
kuni vesi jahtub.
HOIATUS
Crease Care (Kortsudeta pesu)
Kui te soovite ennetada kortsumist, on
soovituslik valida Kortsudeta pesu programm.
1
Vajutage Power nuppu.
2
Valige pesemisprogramm.
3
Vajutage Crease Care
4
Vajutage Start/Pause nuppu.
• Kui te lisate pesu, veenduge, et lükkate selle
trumlisse. Kui pesu jääb ukse tihendi vahele,
võib see tihendit kahjustada ning põhjustada
vee lekkimist.
• Ukse jõuga lahti tõmbamine võib masinat
kahjustada ja põhjustada turvalisuse probleeme.
• Kui te avate ukse ajal, mil trumlis on palju vahtu
ja vett, võib vesi ja vaht põrandale voolata ning
põhjustada põletushaavasid või kahjustada
põrandat.
Delay End.
Kuivatusaja juhend
Kuivatuse aega saab valida vajutades Kuivata
nupule.
Kuivatuse program saab kesta kuni 7 tundi.
Need kuivatusajad on antud juhendina, et aidata
teil pesumasinaga paika panna manuaalne
kuivatus.
MÄRGE
Hinnanguline kuivatuse aeg varieerub automaatse
programmi puhul tegelikust kuivatusajast.
Kangatüüp, pesukogus ja valitud kuivusaste
mõjutavad kuivatamisele kuluvat aega.
Kui te valite ainult kuivatamise, kasutatakse
automaatselt pöörlemist, et säästa energiat.
(30 -60 -90 -120 -150 )
ANDMED TÖÖ KOHTA
ET
Toote fiche_Commission direktiivi 96/60 / EÜ
Tarnija kaubamärk
Tarnija mudelitähis
Mudeli energiatõhususe klass, mis määratakse
kindlaks kooskõlas IV lisaga. Seda väljendatakse
järgmiselt: “Energiatõhususklass… astmestikus A-st
(tõhusam, st vähem tarbiv) kuni G-ni (vähemtõhus,
st rohkem tarbiv)”. Kui on selge, et tegemist on
skaalaga A (suurema energiatõhususega) kuni G
(väiksema energiatõhususega), võib nimetatud
teabe esitada tabelis muul viisil.
Kui teave on esitatud tabelis ja kui mõnele tabelis
loetletud seadmele on vastavalt määrusele (EMÜ)
nr 880/92 antud ühenduse ökomärgis, võib sellise
teabe siia juurde lisada. Sellisel juhul märgitakse
rea pealkirjaks “Ühenduse ökomärgis” ja kandeks
on ökomärgise kujutis. Käesolev säte ei piira EL
ökomärgise süsteemiga ettenähtud nõuete
kohaldamist.
Energiatarbivus pesemisel, tsentrifuugimisel ja
kuivatamisel kilovatt-tundides täieliku töötsükli
kohta, nagu see on määratud kindlaks I lisa V
märkusega.
Energiatarbivus ainult pesemisel ja tsentrifuugimisel
kilovatt-tundides pesutsükli kohta, nagu see on
määratud kindlaks I lisa VI märkusega.
Pesemistulemuse klass, mis määratakse kindlaks
kooskõlas IV lisaga. Seda väljendatakse järgmiselt:
“Pesemistulemuse klass… astmestikus A-st
(parem) kuni G-ni (halvem)”. Kui on selge, et
tegemist on skaalaga A (parem) kuni G (halvem),
võib seda esitada ka muul viisil.
Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud
standardite katsemeetoditele kindlaks määratud
tsentrifuugimistõhusus standardse puuvillaste
esemete 60 °C pesuprogrammi kasutamisel. Seda
väljendatakse järgmiselt: “Jääkniiskus pärast
tsentrifuugimist… % (protsentides kuiva pesu
kaalust).”
Suurim tsentrifuugimiskiirus I lisa VIII märkusega
kindlaksmääratu kohaselt.
Seadme täitekogus pesemisel standardse
puuvillaste esemete 60 °C pesemisprogrammi
puhul I lisa märkusega IX määratletu kohaselt.
Seadme täitekogus kuivatamisel standardse
kuivatamisprogrammi “säilituskuiv puuvill” puhul I
lisa märkusega X määratletu kohaselt.
Veetarve pesemisel, tsentrifuugimisel ja
kuivatamisel liitrites täieliku töötsükli kohta I lisa
märkusega XI määratletu kohaselt.
LG
F4J6VG(W)(0~9)(W)
F4J*
B
Ei
7,29
kWh /
tsükkel
1,17
kWh /
tsükkel
B
44
%
1400
p/min
9
kg
5
kg
140
l/
tsükkel
47
ET
Toote fiche_Commission direktiivi 96/60 / EÜ
Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud ühtlustatud standardite
katsemeetoditele kindlaks määratud veetarve liitrites ainult pesemisel
ja tsentrifuugimisel standardse puuvillaste esemete 60 °C
pesemistsükli (ja tsentrifuugimistsükli) kasutamisel.
Pesemis- ja kuivatamisaeg. Vastavalt artikli 1 lõikes 2 nimetatud
ühtlustatud standardite katsemeetoditele kindlaks määratud tsükli
kestus täieliku töötsükli (puuvillaste esemete pesemine temperatuuril
60 °C ja kuivatamisprogramm “säilituskuiv puuvill”) ja nominaalse
täitekoguse puhul.
Energia ja vee tarbimine on võrdne 200-kordse punktides 5 (energia)
ja 12 (vesi) esitatud tarbimisega. See teave esitatakse kujul:
“Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu
kuivatatakse alati masinas (200 pesemiskorda)”.
Energia ja vee tarbimine on võrdne 200-kordse punktides 6 (energia)
ja 13 (vesi) esitatud tarbimisega. See teave esitatakse kujul:
“Hinnanguline aastatarbivus neljaliikmelises perekonnas, kus pesu ei
kuivatata kunagi masinas (200
pesemiskorda)”.
48
57
l/
tsükkel
678
min.
1458
28000
234
11400
kWh /
aastas
liitrit /
aastas
kWh /
aastas
liitrit /
aastas
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising