3 - Wanders fires & stoves

3 - Wanders fires & stoves
Ruby
NL
Handleiding en installatievoorschriften
FR
Mode d’emploi et instructions d’installation
15
GB
Users guide and installation manual
29
DE
Bedienungsanleitung und Installationsvorschriften
42
2
042015
INK.00.7085
NL
NL
Handleiding en installatievoorschriften
Ruby
Uw Ruby houtkachel in één oogopslag
4
Installatie4
Aansteken van de kachel 4
Werking van de luchtschuif
5
Eerste keer stoken
5
Brandstof6
Houtsoorten en opslag
6
De optimale stookwijze
6
Schoorsteen en rookkanaal
7
Onderhoud7
Klein onderhoud
7
Buiten gebruikstelling
7
Jaarlijks onderhoud 7
Veiligheid8
Garantie8
Algemene aanwijzingen
9
Voorbereiding9
Het schoorsteenkanaal
9
Brandveiligheid9
Installatie10
Verbrandingslucht toevoer
10
Externe luchtaansluiting
10
Aansluiten van de haard
10
Hangende versie:
11
Staande versie (op voet OND.RU.0320):
11
Montage kanaalommanteling hangende versie (optioneel OND.RU.0310)
12
Montage kanaalommanteling staande versie (optioneel OND.RU.0310)
12
Reparaties12
Glas vervangen
12
Binnenkant verbrandingskamer vervangen
13
Technische gegevens
13
Maattekeningen56
Exploded view
59
© Copyright 2015 Wanders fires & stoves
De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wanders fires & stoves aanvaard geen aansprakelijkheid voor technische fouten,
redactionele fouten, drukfouten of weglatingen in deze publicatie.
2
NL
Geachte klant,
Van harte gefeliciteerd met de aanschaf van uw houthaard, een comfortabele warmtebron waar u nog jarenlang plezier
van zult hebben.
Bij de ontwikkeling van deze houtkachel hebben we gelet op gebruiksgemak, veiligheid en vormgeving. De Ruby
is ontwikkeld en geproduceerd in onze eigen fabriek in Netterden en voor een belangrijk deel handgemaakt. Voor de
constructie zijn alleen de beste materialen gebruikt die voldoen aan de Europees geldende normen. Zo hebt u de garantie
van een lange levensduur voor deze houtkachel.
In het eerste deel van deze handleiding geven we u tips en aanwijzingen voor een juist en veilig gebruik van uw houtkachel.
In deel twee staan de installatievoorschriften en de technische specificaties van de Ruby. Deze zijn vooral van belang voor
de installateur.
Het is raadzaam om voor de ingebruikname van uw houtkachel deze handleiding zorgvuldig te lezen en vervolgens goed
te bewaren. Uw installateur kan deze handleiding nodig hebben voor het jaarlijkse onderhoud van uw haard.
Wij wensen u veel warmte met uw aanschaf.
Het Team van WANDERS.
•
•
•
•
•
Het toestel mag niet gebruikt worden zonder glas.
Er mogen geen licht ontvlambare materialen, zoals nylon kleding of brandbare vloeistoffen in de
nabijheid van het toestel gebracht worden.
Dit toestel is niet bedoelt voor gebruik door personen (incl. kinderen) met beperkte lichamelijke of
geestelijke vermogens of personen die niet op de hoogte zijn van de werking van een kachel. Zorg ten
allen tijden dat deze personen zich uitsluitend onder toezicht in de nabijheid van het toestel begeven.
Gebruik een haardscherm tegen verbranding ter bescherming van de hierboven vermelde kinderen en
personen.
Het toestel dient geplaatst en aangesloten te worden door een erkend installateur volgens dit
installatievoorschrift, de nationale en de plaatselijk geldende voorschriften.
3
NL
Uw Ruby houtkachel in één oogopslag
De Ruby is een combinatie van comfort en een efficiënte warmteafgifte.
Door de grote hoeveelheid glas zal de warmte in de kachel direct uitgestraald worden zodat u zoveel mogelijk
warmte in het vertrek krijgt. De ingebouwde rookgas keerplaat, zorgt ervoor dat er extra warmte aan de rookgassen
wordt onttrokken, waardoor de kachel meer warmte uitstraalt. En met de ingebouwde luchtschuif kunt u zelf de
verbrandingslucht regelen zodat de haard hierdoor meer/minder zuurstof krijgt en daardoor meer/minder hard
brandt, dus meer/minder warmte afgeeft.
Installatie
Over het algemeen zorgt de dealer waar u de Ruby heeft aangeschaft, ook voor de plaatsing. Is dat niet het geval,
verzeker u er dan van dat de plaatsing wordt uitgevoerd door een erkende installateur. Een erkende installateur
kan u ook het juiste advies geven over het rookkanaal waarop de haard moet worden aangesloten. Aansluiten van
houtkachels door onbevoegden is verboden. Wij kunnen u in dat geval geen garantie geven op de juiste werking
van de Ruby. Houd bij de installatie ook rekening met de brandveiligheid. Zie pagina 9.
De houthaard is geschikt als bijverwarming en is geen vervanger voor bijvoorbeeld uw Cv-installatie.
Aansteken van de kachel
Aansteken in de vroege herfst of late winter
Wanneer de buiten- en binnentemperatuur niet veel van elkaar verschillen is een goede schoorsteentrek een ware
uitdaging. In de vroege herfst of late winterdagen kunt u de schoorsteentrek een handje helpen door weinig hout
te verbranden terwijl u alle luchtopeningen maximaal open houdt. Veel luchttoevoer bevordert snelle opwarming
en dat stimuleert de schoorsteentrek weer. Stoken met weinig hout voorkomt dat rook de kamer weer instroomt
De haard wordt bij het aansteken en stoken erg heet en heeft zeker twee uur nodig om af te koelen. Raak de
kachel daarom niet onbeschermd aan tijdens het stoken en twee uur daarna. Bedien de haard altijd met een
handschoen, anders kunt u zware brandwonden oplopen.
Voordat u de haard gaat aansteken, veeg met bijv. een papiertje van
een keukenrol, de eventuele aanslag van de ramen. En gebruik dit
papier gelijk voor het aanmaken van uw vuur.
Zet de verbrandingslucht toevoer (A) opening open. Schuif, voordat u
de kachel aansteekt, de schuif maximaal open. Open daarna de deur
en leg een paar propjes papier of aanmaakblokjes in de haard met
daar bovenop een aantal kleine stukjes hout. Steek de stukjes hout
aan en zet de deur voor enkele (3-5) minuten op een kier voor extra
4
A
NL
luchttoevoer, en om de schoorsteen trek sneller op gang te krijgen. Wanneer de stukjes hout branden, kunt u extra
hout toevoegen. (Probeer het hout zodanig losjes in het vuur te leggen, dat de vlammen zich er goed rondom
kunnen ontwikkelen).
Werking van de luchtschuif
De luchtschuif heeft 3 standen n.l.
1. helemaal uitgetrokken primaire, secundaire en tertiaire luchttoevoer open.
2. indrukken tot de eerste klik alleen secundaire en tertiaire luchttoevoer open de kachel heeft nu het hoogste
rendement en de ruitenspoeling werkt het best.
3. indrukken tot de tweede klik alles dicht de kachel zal nu langzaam uitgaan.
1
2
3
Let op vingerafdrukken
Pas op dat u het glas van de kachel niet met de vingers aanraakt. Vingerafdrukken branden in het glas en zijn
daarna niet meer te verwijderen.
Het is verboden om met vloeibare middelen zoals benzine en spiritus de kachel aan te steken.
Voorkom dat in dezelfde ruimte waar u de kachel stookt een afzuigkap aanstaat.
Raak de gelakte delen nooit aan bij het opwarmen van de haard.
Eerste keer stoken
Verkleuren van wanden, plafonds en roosters
Na het stoken van de haard kunnen wanden, plafonds en roosters verkleuren. Dit komt doordat stofdeeltjes
verbranden in de convectiemantel. Dit is een natuurlijk proces waar WANDERS niet verantwoordelijk voor is. Om
verkleuring te minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat gegeven wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw
installateur kan u daarover informeren.
Wanneer u de Ruby voor de eerste keer gebruikt, moet de haard ‘instoken’. Het toestel is voorzien van een
hittebestendige laklaag die bij temperaturen hoger dan 400 graden Celsius in de kachel branden. Dat gebeurt de
eerste paar keren dat u stookt, als de temperaturen oplopen tot 600 graden Celsius. Overigens kan dit ‘instoken’
een onaangename geur met zich meebrengen, maar die is onschadelijk. We raden u aan om de kachel -de eerste
4 tot 5 keer dat u stookt- minimaal 6 uur te laten branden met niet te veel brandstof. Ventileer de ruimte goed
terwijl u stookt. Zorg ervoor dat in dezelfde ruimte geen afzuigkap aanstaat terwijl de haard brandt; een afzuigkap
trekt verbrandingslucht weg die de haard nodig heeft.
Tijdens het instoken kan er aanslag komen op het glas van de kacheldeur. Deze aanslag verwijdert u eenvoudig
met een licht vochtige doek, als de kachel koud is. Gebruik eventueel speciaal schoonmaakmiddel voor keramische
kookplaten. Raak het schone glas niet meer met de vingers aan. Vingerafdrukken branden in het glas en zijn
daarna niet meer te verwijderen.
Nieuwbouwwoning of recente renovatie?
Wacht zes weken met stoken in een nieuwbouwwoning die recent is opgeleverd, of een ruimte die onlangs
sterk is gerenoveerd. In muren en plafonds zitten dan nog gassen, weekmakers en vocht afkomstig van stuc- en
schilderwerk. Door de warme luchtstromen, kunnen de vele stofdeeltjes in de ruimte verkleuren en vastplakken
aan wanden en plafonds. Ook het vocht in de muren en plafonds wordt warm, wat gele vlekken kan veroorzaken.
5
NL
Brandstof
Houtsoort
Droogtijd
Den, Populier
1 jaar
Linde, Wilg, Spar, Berk, Es, Els
1,5 jaar
Fruitboom, Beuk
2 jaar
Eik
2,5 jaar
De Ruby kan alleen gestookt worden met hout. Leg niet meer dan 1,5-2 kg brandstof tegelijk in de kachel. Gebruik
altijd schoon, gekapt hout dat voldoende droog is. Zie voor de droogtijden bovenstaande tabel. Nat hout verbrandt
slecht en zorgt voor overmatige rookontwikkeling. Daardoor kan de ruit van uw haard zwart van roet worden. Ook
kunnen roetdeeltjes zich vastzetten in het rookkanaal. Dat vergroot de kans op schoorsteenbrand.
Vers nat hout, bevat ongeveer 50% procent vocht. Na een jaar drogen, bevat gekloofd hout nog 20% vocht. Na
twee jaar drogen is het vochtpercentage gedaald tot 12 tot 15 procent. Droog hout geeft een mooi vlambeeld
en weinig tot geen rook. Tijdens het branden hoort u het hout knapperen. Nat hout geeft een sissend geluid, veel
rook en een minimaal vlambeeld. Het vermindert het stookplezier en rendement aanzienlijk.
Houtsoorten en opslag
Alle soorten schoon, gekapt en droog hout kunt u gebruiken als brandstof. Harde houtsoorten zoals eik, beuk en
berk branden langzaam, geven veel warmte af en vormen gemakkelijk houtskool. Zachtere houtsoorten zoals
spar, den en populier geven meer vlammen, maar minder warmte en minder houtskool.
Hout kunt u het beste opslaan op een winderige plek, beschut tegen de regen. Zo droogt het hout op een
natuurlijke wijze. Stapel de houtblokken op een oude pallet of rooster. Zo kan het hout ook vanaf de onderkant
drogen en komen de onderste houtblokken niet in contact met water.
Gebruik geen paraffine houdende houtblokken in uw haard. Als de deur gesloten is, smelt door de hoge hitte de
paraffine te snel uit de houtblokken. De vervuilde rookgassen die hierdoor ontstaan slaan direct neer op het glas
van de kacheldeur, branden in het glas en zijn dan niet meer te verwijderen.
Gebruik geen hout dat is geverfd, geïmpregneerd, verlijmd of anderszins bewerkt. De rookgassen zijn zeer
schadelijk voor het milieu en kunnen uw haard aantasten. Ook is het verboden om plastics en ander afval te
verbranden vanwege de giftige
rookontwikkeling.
De optimale stookwijze
Kachels van WANDERS zijn zo ontworpen, dat ze maximaal rendement leveren. Een goed gestookte houtkachel kan
een rendement halen van ongeveer 80%. Hierdoor heeft u minder hout nodig voor evenveel warmte. Bovendien
geeft een goed gestookte kachel minder rookvervuiling. Een aantal tips voor optimaal stookplezier:
• Stook uw kachel altijd met gesloten deur; daardoor verbetert het stookrendement 8 tot 10 keer. Bij een open
deur trekt de schoorsteen meer lucht aan dan nodig voor een goede verbanding. De relatief koude lucht
koelt het vuur af. Tevens voorkomt u brandschade door mogelijk uitspattende vuurdeeltjes, met name van
naaldhout.
• Leg niet meer dan 2 houtblokken ineens op het vuur. Veel brandstof ineens werkt efficiënte verbranding
tegen en belast het milieu onnodig.
• Ventileer de ruimte goed als uw haard brandt. Een knetterend houtvuur heeft een minimaal verbruik van 25
kubieke meter lucht per uur. Zet nooit uw afzuigkap aan als uw kachel in dezelfde ruimte brandt.
• Wees voorzichtig met stoken bij mist of windstil weer. Bij windstil weer is er nauwelijks trek in de koude
schoorsteen. Omdat rook zwaarder is dan lucht bestaat de kans dat de rook dan de kamer instroomt. Bij mist
6
NL
•
•
zal de rook uit de schoorsteen (buiten) snel afkoelen, omlaag zakken en overlast veroorzaken in uw omgeving.
Doof het vuur niet plotseling met water maar laat het opbranden. De materialen binnen in de haard kunnen
vervormen of scheuren door plotselinge, grote temperatuurverschillen.
Om het vuur te doven dient u de luchtschuif te sluiten.
Schoorsteen en rookkanaal
De schoorsteen is het belangrijkste onderdeel van uw houthaard. De juiste schoorsteen voorkomt rook in de
kamer, aanslag op de ruit en slechte verbranding. Voordat hij tot installatie overgaat, dient uw installateur, of een
erkend schoorsteenveger, te controleren of het schoorsteenkanaal over de gehele lengte een diameter heeft van
minimaal 150 millimeter en of het kanaal schoon, glad en lekdicht is.
Wat te doen bij schoorsteenbrand.
Bij schoorsteenbrand sluit u direct de afsluitklep in de schoorsteen en alle luchttoevoerkanalen. Bel de brandweer.
Na het blussen moeten schoorsteen en kachel opnieuw worden gekeurd door uw installateur.
Schoorsteen met een goede trek
Warme lucht wil opstijgen. Van dat principe maakt iedere schoorsteen gebruik. Wat meehelpt, is als de wind bij de
schoorsteenmond ook nog eens de lucht uit de schoorsteen ‘wegzuigt’.
Soms kan valwind echter het omgekeerde effect geven, en de lucht juist terug de schoorsteen inblazen. Ook relatief
zware koude mistlucht kan een goede trek van uw schoorsteen tegenwerken, evenals een lang rookkanaal met
een ruw oppervlak en veel bochten. Bij slechte natuurlijke trek kan uw installateur u voorlichten over het gebruik
van een ventilator voor uw rookkanaal.
Onderhoud
Klein onderhoud
• Wij adviseren u om een laagje as van twee tot drie centimeter te laten liggen. Zo beschermt u de stookplaat.
• Verwijder 2-3 keer per week de afgekoelde as uit de kachel. Hiervoor kunt u het beste een asemmer gebruiken.
• Reinig de kachel aan de buitenkant met een licht vochtige doek die niet pluist. Gebruik geen agressieve
schoonmaak- en schuurmiddelen.
• Maak het koude glas schoon met schoonmaakmiddel voor keramische kookplaten.
• Raak het schone glas niet meer met de vingers aan. Vingerafdrukken branden in het glas.
• Olie af en toe de scharnieren en de deursluiting.
Gebruik geen agressieve schoonmaak- en schuurmiddelen om uw haard te onderhouden.
Buiten gebruikstelling
• Sluit alle deuren en luchttoevoeren in het zomerseizoen
• Plaats vocht absorberend zout in de kachel als die in een vochtige ruimte staat
Jaarlijks onderhoud
• Laat, in verband met brandveiligheid en een eventuele brandverzekering, ieder jaar uw schoorsteen grondig
vegen door een erkende schoorsteenveger.
• Laat jaarlijks de dichtheid controleren van de rookgasafvoer en de verbrandingsluchttoevoer van het
dubbelwandige rookkanaalsysteem
• Laat jaarlijks het volledige kanalensysteem controleren, inclusief de dak- of geveldoorvoer en de uitmonding
net buiten de gevel.
• Laat elk jaar de schuiven en/of kleppen controleren op hun werking.
7
NL
•
Laat jaarlijks alle afdichtingen van deuren en glasramen controleren op slijtage.
Veiligheid
Met een houthaard van WANDERS heeft u een comfortabele én veilige warmtebron in huis.
De brandveiligheid begint bij een correcte installatie en een goed werkend rookgasafvoerkanaal. Uw installateur
dient zich daartoe te houden aan de installatievoorschriften, zoals omschreven op pagina 9 en verder. Voor veilig
stoken zijn verder de volgende punten van belang:
1. Stook uw haard zo veel mogelijk met een gesloten deur. Dat verhoogt het rendement en is ook beter voor
het milieu.
2. Voorkom dat kleine kinderen of hulpbehoevenden in de buurt van een brandende kachel komen en laat ze
niet alleen als de haard brandt. Gebruik eventueel een haardscherm.
3. Giet of leg geen brandbare vloeistoffen en materialen in de kachel. Dit kan de kachel onherstelbaar beschadigen.
4. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is, gebruik dan een vloerplaat. De vloerplaat dient een
minimale grootte te hebben van:
- aan de voorzijde van de deur: 50 cm uit de haard.
- Aan elke zijkant van de deur: 30 cm uit de haard
5. Plaats geen brandbare materialen, bijvoorbeeld gordijnen, houten voorwerpen (kasten, schilderijen), vlakbij
de kachel of het rookkanaal. Houd minimaal een afstand van 80 centimeter aan vanaf de buitenzijde van de
haard en het schoorsteenkanaal.
6. Laat de schouw nooit bekleden met brandbaar materiaal (zoals papierbehang).
7. Houd de punten in acht die staan onder het kopje ‘Optimale stookwijze’, op pagina 6.
8. Laat de haard alleen repareren door een erkend installateur en met originele onderdelen.
Garantie
Op uw houtkachel biedt WANDERS Metaalproducten B.V. te Netterden een garantie van 5 jaar na aankoopdatum,
mits de haard op een juiste wijze is geïnstalleerd en wordt gebruikt volgens de aanwijzingen in deze handleiding.
Onder de garantie vallen alle gebreken die te herleiden zijn tot materiaal- en constructiefouten. In die gevallen
ontvangt u gratis nieuwe onderdelen. Arbeidsloon en andere kosten vallen niet onder de garantie. Defecte
onderdelen kunt franco toezenden aan WANDERS Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL, Netterden.
Voordat de haard geplaatst wordt, moet u controleren of er zichtbare schade is aan het toestel.
In dat geval moet u het toestel niet accepteren, maar contact opnemen met uw leverancier.
Buiten de garantie vallen: het glas, storingen ontstaan door onoordeelkundig gebruik; niet juiste naleving van de
landelijke voorschriften en de bijgevoegde installatie- en bedieningsvoorschriften; installatie door een niet door
WANDERS erkend installateur of dealer; verwaarlozing van het toestel en bij wisseling van eigenaar. De garantie
vervalt ook bij gebruik van een verkeerde brandstof.
Voor de volgende onderdelen geldt een garantietermijn van 1 jaar: alle gietijzeren en vermiculiet onderdelen, de
elektrische onderdelen, de thermostaatklep en de lak.
WANDERS is niet verantwoordelijk voor eventuele scheuren in sierpleisterwerk en verkleuringen van wanden,
plafonds en/of roosters na het stoken van de haard. Verkleuringen kunnen ontstaan doordat stofdeeltjes
verbranden in de convectiemantel. Om de kans op scheuren in sierpleisterwerk en eventuele verkleuringen te
minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat gegeven wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw installateur kan u
hierover informeren.
De Ruby zijpanelen en voeten zijn gemaakt van verschillende materialen en worden op verschillende wijzen
bewerkt en gekleurd. WANDERS kan niet garanderen dat erg geen kleurverschillen zit in de verschillende
onderdelen.
8
NL
Klachten worden in behandeling genomen nadat de verkoopfirma/installateur of het gasbedrijf een klacht heeft
ingediend, vergezeld van de aankoopdatum en een kopie van de aankoop bon. Reparaties geven geen recht op
verlenging van de garantietermijn. Alle gevolgschade wordt uitgesloten.
Algemene aanwijzingen
De Ruby is gekeurd volgens de internationale normering EN 13240 en kent een extra uitbreidingsnormering voor
optimaal milieu vriendelijk stoken met betrekking tot rookgassen. De haard kan aangesloten worden op een
rookkanaal waar meerdere kachels op zijn aangesloten. De pijp voor de rookgasafvoer heeft een diameter van 150
millimeter.
Het toestel mag alleen geplaatst en aangesloten worden door een erkend installateur en volgens de onderstaande
installatievoorschriften. Daarnaast gelden de nationale en lokale wet- en regelgeving voor plaatsing en gebruik van
houtkachels. WANDERS biedt geen garantie wanneer de Ruby onvolledig of onjuist is aangesloten of geïnstalleerd.
Het is niet toegestaan de kachel te plaatsen in:
• Algemeen toegankelijke galerijen en gangen.
• Trappenhuizen, behalve in gebouwen met niet meer dan twee woningen
• Ruimtes waar licht ontvlambare of explosieve en gevaarlijke stoffen worden verwerkt.
• Ruimtes waar een afzuigkap aanstaat of een mechanisch afzuigsysteem is geplaatst, behalve wanneer u de
luchtaanvoer rechtstreeks van buiten haalt, zodat een gevaarloze verbranding verzekerd is.
Voorbereiding
Het schoorsteenkanaal
Voordat u de haard plaatst, dient u de volgende punten in acht te nemen:
• Als u de kachel aansluit op een bestaande schoorsteen, dan moet die eerst vakkundig schoongemaakt en
gecontroleerd worden door een erkend schoorsteenveegbedrijf. Eventuele afsluitkleppen dienen te worden
verwijderd.
• De rookgasafvoer van de haard dient zonder omwegen te worden aangesloten op het schoorsteenkanaal.
• De onderdruk in het schoorsteenkanaal moet minimaal 12 Pa of 0,12 mbar zijn.
• Het schoorsteenkanaal moet altijd in
1
uitmondingsgebied 1 uit komen. Zie
1
3
3
tekening hiernaast.
• Het schoorsteenkanaal dient ten tijde van
A X
X
plaatsing schoon en lekdicht te zijn en
zonder enige belemmering een diameter
500 mm
van minstens 150 millimeter te hebben.
3
• Eventuele bochten in het rookkanaal mogen
niet groter zijn dan 45 graden.
• U dient zich ervan te overtuigen dat
het schoorsteenkanaal de rookgassen
X > 23˚
X < 23˚
voldoende, goed en veilig kan afvoeren.
• De waardes voor de berekening van het schoorsteenkanaal vindt u onder de Technische gegevens op
bladzijde 13 en 14.
Brandveiligheid
In verband met brandveiligheid is het belangrijk om onderstaande voorschriften in acht te nemen voordat de
kachel wordt geïnstalleerd.
1. Als de vloer rond de haard van brandbaar materiaal is gebruik dan een vloerplaat. De vloerplaat dient een
9
NL
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
minimale grootte te hebben van:
- aan de voorzijde van de deur: 50 centimeter uit de haard
- aan de zijkant van de deur: 30 centimeter uit de haard
Houd minimaal 80 centimeter afstand tussen de kachel en brandbare objecten, zoals: gordijnen, houten
voorwerpen (kasten en schilderijen) en glazen objecten. Houd dezelfde afstand aan ten opzichte van het
rookkanaal.
Houten constructieonderdelen binnen het stralingsbereik van de kachel (100 centimeter vanaf buitenzijde
kachel) dienen brandvrij bekleed te worden.
Indien de rookgasafvoer door een plafond en/of dak gaat dat bestaat uit brandbare materialen, dienen
plafond en dak ongeveer 80 centimeter rondom bekleed te worden met brandvrije materialen. Let hierbij op
balklagen en eventuele elektrische leidingen.
Tussen de kachel en dragende, stalen constructieonderdelen moet minimaal een afstand van 50 centimeter
zitten (in alle richtingen).
Scherm alle brandbare materialen af die zich binnen een straal van 100 centimeter van de kachelopeningen
bevinden. Doe dit met niet brandbare materialen.
Bekleed de schouw nooit met brandbaar materiaal (zoals papierbehang).
De muur achter de kachel moet uit brandvrije materialen bestaan of ermee geïsoleerd worden. Het
isolatiemateriaal dient een temperatuur van 700 graden Celsius te weerstaan en een dichtheid van 80 kg/m3
te hebben. Zie voor de isolatiematerialen tabel op pagina 14).
Installatie
De Ruby is gekeurd volgens de internationale normering EN 13240 en kent een extra uitbreidingsnormering voor
optimaal milieu vriendelijk stoken met betrekking tot rookgassen. De haard kan aangesloten worden op een
rookkanaal waar meerdere kachels op zijn aangesloten. De pijp voor de rookgasafvoer heeft een diameter van 150
millimeter.
Verbrandingslucht toevoer
De haard dient voldoende verse verbrandingslucht toegevoerd te krijgen. Maak indien nodig een extra luchttoevoer
opening, zo dicht mogelijk bij de kachel; zo vermijdt u tocht. Een extra luchttoevoeropening is absoluut vereist
indien:
• Het vertrek is voorzien van een warmte-terugwin-systeem.
• Het vertrek is voorzien van een centraal afzuigsysteem.
• Een afzuigkap in dezelfde ruimte staat.
De luchttoevoeropening moet afsluitbaar zijn indien deze door een brandwerende muur loopt. Zijn er meerdere
verbrandingstoestellen in dezelfde ruimte aanwezig, dan moeten er voldoende luchtopeningen zijn om een
zorgeloze verbranding te garanderen.
Externe luchtaansluiting
Het kanaal voor de aanvoer van verse buitenlucht heeft een diameter van 100 millimeter. Het luchttoevoerkanaal kan via
een onder- of achter aansluiting aangebracht worden. Indien gebruik gemaakt wordt van de optionele voet kan men
de aansluitingen door de voet laten lopen. Bij de hangende versie dient men de optionele aansluitkast OND.2004 te
bevestigen onder de kachel. Gaat de externe luchttoevoer door een brandmuur, dan dient dit kanaal afsluitbaar te zijn. Is
het kanaal langer dan 1 meter, inclusief een bocht van 90 graden, dan moet de diameter van het kanaal worden vergroot.
Afmetingen van beide situaties vindt u op pagina 32.
Aansluiten van de haard
De Ruby is een zware houthaard. De Ruby weegt, afhankelijk van de versie -inclusief 2 meter rookgasafvoerkanaal- minimaal 130 kilo. Verzekert u ervan dat de muur of vloer waar u de haard op of aan monteert, dit gewicht
probleemloos kan dragen. Volg, voordat u de haard monteert, eerst de aanwijzingen op uit het vorige hoofdstuk
‘Voorbereiding’. Bescherm uw rug en de vloer tijdens de hele montage.
10
NL
Hangende versie:
1. Controleer de verpakking, zijn er zichtbare schades zo ja meldt dit.
2. Voor de montage heeft u 3 verschillende dozen (1x de haard + 1x de zijpanelen + 1x de glasplaat)
3. Haal de kachel uit de doos (denk aan uw rug),
4. Pak de muurbeugel (maatvoering op pagina 15) van de kachel en monteer deze aan de wand,
5. Monteer de haard op de beugel en bevestig de kachel aan de beugel met 2 bouten (M5 verzonken kop).
6. Haal de zijpanelen voorzichtig uit de doos.
7. Hang de zijpanelen aan de kachel. Deze panelen kan men stellen middels 2 schroeven in de ophanging.
8. Plaats de glasplaat op de kachel.
9. Monteer nu uw rookgasafvoer.
Staande versie (op voet OND.RU.0320):
1. Controleer de verpakking, zijn er zichtbare schades zo ja meldt dit.
2. Voor de montage heeft u 4 verschillende dozen (1x de haard + 1x de zijpanelen + 1x de glasplaat + 1x de voet)
3. Haal de kachel uit de doos (denk aan uw rug),
4. Pak de muurbeugel van de kachel en leg deze weg, deze heeft u niet nodig,
5. Leg de haard voorzichtig op de rug.
6. Haal de voet uit de doos.
7. Monteer de voet onder de kachel met 6 bouten M6.
11
NL
8. Zet de haard voorzichtig rechtop en plaats deze recht onder het rookkanaal.
9. Haal de zijpanelen uit de doos en monteer deze op de kachel. Deze kan men stellen middels 2 schroeven in
de ophanging (zie figuur op pagina 11 ‘Hangende versie’ punt 7).
10. Haal de glasplaat voorzichtig uit de verpakking en plaats de glasplaat op de kachel.
11. Monteer nu uw rookgasafvoer.
Montage kanaalommanteling hangende versie (optioneel OND.RU.0310)
1. Bevestig de haard aan de muur zoals beschreven op pagina 11.
2. Zorg dat de kachel recht onder het rookkanaal staat of hangt.
3. Monteer de opvulplaat (A) aan de muur waarbij de plaat steunt op de muurbeugel.
4. Haak de kanaalommanteling (B) in de opvulplaat (A).
5. Plaats het rookkanaal.
6. Plaats het schuifelement (C) en bevestig deze aan het plafond met 4 schroeven.
7. Hang de voorplaat (D) in de ommanteling.
Montage kanaalommanteling staande versie (optioneel OND.RU.0310)
1. Plaats de haard en voet zoals beschreven op pagina 11.
2. Zorg dat de kachel recht onder het rookkanaal staat of hangt.
3. Bevestig de afstandshouder (E) op de haard met 2 bouten (M5 verzonken kop).
4. Verwijder de opvulplaat (A) die alleen nodig is bij de hangende versie.
5. Zet de kanaalommanteling (B) op de houder en bevestig deze aan de muur met 4 schroeven.
6. Plaats het rookkanaal.
7. Plaats het schuifelement (C) en bevestig deze aan het plafond met 4 schroeven.
8. Hang de voorplaat (D) in de ommanteling.
Reparaties
Glas vervangen
• Open de deur,
• Verwijder de 6 schroeven aan de binnenzijde van de deur,
• Verwijder de 2 glashouders,
• Haal voorzichtig het glas uit de deur,
• Controleer of het band in deur onbeschadigd is en vast zit.
Mocht dit niet zo zijn bevestig het band met hittebestendige
kit of vervang het band volledig,
• Plaats het nieuwe glas, let hierbij op de scherpe randen van
het glas,
• Monteer de verschillende onderdelen weer terug op hun plek.
12
NL
Binnenkant verbrandingskamer vervangen
Houdt u de volgende volgorde aan om de panelen uit de kachel te verwijderen;
• De keerplaat (A) kunt u laten liggen, maar wij raden aan deze eruit te nemen om schade te voorkomen,
• Verwijder de platen links- (B) en rechtsvoor (C),
• Verwijder de platen links- (D) en rechtsachter (E),
• Verwijder de achterwand (F),
• Verwijder de bodemplaat (G).
Technische gegevens
Ruby
Deur sluiting
I & II
Ba
Nominaal vermogen*
8,0
kW
Pijpdiameter verbrandingsgassen
150
mm
Maximale vulling met hout
2,5
kg
* nominale warmte wordt verkregen bij een schoorsteentrek van 0,12 mBar
Brandstof; houtblokken (30 x 10 cm)
Maximale opleg hoeveelheid
2 stuks
Primaire luchtklep
gesloten
Secundaire luchtopening
maximaal
Brandtijd brandstof
ongeveer 1 uur
13
NL
Rookgaswaarden volgens DIN 4705, DIN 18895 deel 2
Bij gesloten deur met als brandstof hout
Ruby
Rookgashoeveelheid
6,4
g/s
Rookgastemperatuur
347
0
Voordruk
0.12
mBar
Rendement
CO op 13% O2
80
%
0,08
%
Fijnstof
12
Keuringsinstituut
C
mg/m3
1625
Keuringsnorm
EN13240
Keuringsrapportnummer
RRF - 4015 3887
Tabel isolatiemateriaal, NB: alleen wat in het gearceerde gebied staat is toegestaan
Isolatie
Verpakt
Warmtegeleiding
Bovenste
gebruikstemp.
Dichtheid
nr
artikel
nr
vorm
nr
verpakt
nr
�C
nr
kg/m³
10
11
12
13
mineraal wol
glaswol
steenwol
slakken
01
02
03
01
matten verstikt
matten verstikt
matten verstikt
g. kromme 2
10
12
14
16
100
120
140
160
04
05
banen
losse wol
wol
granulaat
vilt
lamellen mat
06
07
08
09
10
matten verstikt
platen
schalen
segmenten
gevlochten
11
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
02
10
20
21
99
overige
99
schilfers
g. kromme 1
schilfers
g. kromme 2
platen
g. kromme 1
platen
g. kromme 2
enkel
99
Zoek in deze tabel het isolatiemateriaal uit. Groep 99 is NIET toegestaan.
14
FR
FR
Mode d’emploi et instructions d’installation
Ruby
Votre poêle à bois Ruby
17
Installation17
Allumage du poêle
17
Le fonctionnement du tiroir à air
18
Premier chauffage
18
Combustible19
Les différentes espèces de bois et leur stockage
19
La façon optimale de chauffer le poêle
19
Cheminée et conduit de cheminée
20
Entretien20
Petit entretien
20
Mise hors service
21
Entretien annuel 21
Sécurité21
Garantie 21
Consignes générales 22
Préparation22
Le conduit de cheminée
22
Sécurité anti-incendie
23
Installation23
Amenée d’air de combustion 23
Raccordement à l’air extérieur
24
Branchement du poêle
24
Version murale
24
Version standard (sur pied OND.RU.0320):
25
Montage du carter de convection de la version murale (en option OND.RU.0310)
25
Montage du carter de convection de la version debout (en option OND.RU.0310)
25
Réparations26
Remplacement de la vitre
26
Remplacement de la chambre de combustion à l’intérieur
26
Données techniques
27
Dessins techniques
56
Vue éclatée
59
© Copyright 2015 Wanders fires & stoves
Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modifation sans préavis. Wanders fires & stoves ne saurait être tenu pour responsable
d’éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document..
15
FR
Cher client,
Nous vous félicitons pour l’acquisition de votre nouveau poêle à bois de WANDERS. C’est une source de chaleur confortable
qui vous donnera beaucoup de plaisir pendant de longues années. Par son design unique, la flamme est visible de tous
les endroits de la pièce.
Ce poêle à bois a été conçu tout spécialement pour répondre aux exigences d’un emploi aisé, de la sécurité et du design.
Votre poêle est développé et produit dans notre usine à Netterden (Pays-Bas) et fabriqué à la main pour une partie
importante. La construction est faite uniquement avec les meilleurs matériaux en conformité avec les normes européennes
en vigueur. Vous bénéficierez ainsi de la garantie d’une longue durée de vie pour ce poêle.
La première partie de ce mode d’emploi est consacrée aux conseils pour une utilisation correcte de votre poêle à bois en
toute sécurité. La deuxième partie comporte les instructions d’installation et les caractéristiques techniques destinées
notamment à l’installateur.
Nous vous recommandons de lire ce manuel attentivement avant la mise en service de votre poêle à bois et de bien le
conserver. Votre installateur en aura besoin pour l’entretien annuel de votre poêle.
Nous espérons que vous profiterez pleinement de l’ambiance chaleureuse du Ruby.
L’Equipe de WANDERS
•
•
•
•
•
16
L’appareil ne peut être utilisé sans le verre.
Il ne peut être exposé à proximité du poêle, des matières inflammables, tels que plastiques, textiles ou
bois.
Cet appareil n’est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant un léger
handicap physique ou psychique ou des personnes qui ne sont pas au courant de son mode d’utilisation.
Veillez à tout moment à ce que ces personnes ne s’approchent de l’appareil sans être surveillées.
Utilisez un pare-feu afin d’éviter que les personnes précitées et les enfants ne se brûle.
L’appareil doit être installé et raccordé comme un poêle à bois, par un installateur professionnel,
conformément aux normeset règlementations en vigueurs et au DTU.
FR
Votre poêle à bois Ruby
Le Ruby vous offre à la fois le confort et l’émission d’une chaleur efficace..
L’émission de la chaleur est très importante, car la surface de la vitre du poêle par laquelle la chaleur se diffuse
directement est très grande. Avec votre Ruby vous obtiendrez ainsi le plus de chaleur possible dans votre pièce. Le
déflecteur des gaz de fumée intégré, sert à obtenir de la chaleur complémentaire des gaz de fumée, augmentant
encore l’émission de la chaleur par le poêle. De plus, à l’aide du tiroir à air intégré vous pouvez régler vous-même
l’amenée de l’air de combustion et donc un apport plus ou moins grand en oxygène au poêle, qui de ce fait aura
une allure plus grande ou plus modérée et donc une émission de chaleur plus importante ou plus modérée.
Installation
En règle générale, c’est le revendeur de votre Ruby qui se charge de l’installation du poêle. Si ce n’est pas le cas,
confiez-la à un installateur agréé. C’est lui qui vous conseillera aussi sur le conduit de cheminée auquel votre poêle
devra être raccordé. Le raccordement des poêles à bois par une personne non agréée est fortement déconseillé.
Dans ce cas, nous ne garantissons pas le bon fonctionnement du Ruby.
L’installation devra répondre également aux normes anti-incendie. Voir la page 23.
Ce poêle à bois est très utile en chauffage d’appoint et ne sert pas à remplacer par exemple votre installation de
chauffage central.
Allumage du poêle
Allumage en début d’automne ou à la fin de l’hiver
Lorsque les températures extérieures et intérieures sont rapprochées, le tirage dans la cheminée est une affaire
très délicate. Au début de l’automne ou lors des derniers jours de l’hiver vous pouvez améliorer le tirage en faisant
brûler peu de bois avec toutes les entrées d’air comburant ouvertes. Un important apport d’air comburant
provoque un échauffement rapide ce qui stimule, à son tour, le tirage dans le cheminée. L’utilisation de peu de
bois lors du fonctionnement du poêle évite le refoulement de la fumée dans la pièce.
Le poêle devient très chaud pendant l’allumage et le chauffage et il a besoin d’au moins deux heures pour refroidir.
Evitez de toucher le Ruby pendant le chauffage et deux heures après sans être protégé d’un gant. L’utilisation d’un
gant est nécessaire si vous manipulez le poêle, sinon vous risquez d’avoir des brûlures sévères.
Avant d’allumer le poêle, n’oubliez pas d’enlever le dépôt éventuel sur les vitres avec de l’ essuie-tout par
exemple. Vous utiliserez ce papier ensuite pour allumer le feu.
Ouvrez la prise d’air de combustion (A) complètement. Ouvrez aussi le tiroir à air complètement avant l’allumage.
17
FR
Ensuite, ouvrez la porte ; introduisez dans le poêle quelques tortillons
de papiers ou quelques allume-feux et ajoutez au-dessus du petit bois
sec. Allumez ces bouts de bois et entrouvrez la porte pendant 3 à 5
minutes en vue d’une amenée d’air supplémentaire et pour favoriser
le tirage initial de la cheminée. Quand les bouts de bois se sont
enflammés, vous pouvez rajouter du bois supplémentaire. (Faites en
sorte que les buches ne oient pas trop serrées afi n de permettre aux
flammes de bien se développer tout autour)
A
Le fonctionnement du tiroir à air
Le tiroir à air à 3 positions, à savoir.
1. Le tiroir est complètement ouvert, les prises d’air primaire, secondaire et tertiaire sont ouvertes.
2. Poussez jusqu’au premier clic, seules les prises d’air secondaire et tertiaire sont ouvertes, le poêle a alors sont
meilleur rendement et le balayage d’air des vitres est le plus performant.
3. Poussez jusqu’au deuxième clic, toutes les prises sont fermées et le poêle s’éteindra peu à peu.
1
2
3
Evitez les traces de doigt
Veillez à ne pas toucher la vitre avec vos doigts. Lors du réchauffement du poêle, les empreintes digitales
s’incrustent dans la vitre et ne s’enlèvent plus par la suite.
Il est interdit d’allumer le poêle en utilisant des produits liquides tels que l’essence ou l’alcool à brûler.
Quand le poêle brûle, vous ne pouvez pas utiliser en même temps une hotte aspirante dans la même pièce.
Ne touchez pas les éléments laqués pendant le réchauffement du poêle.
Premier chauffage
Changements de couleurs des murs, des plafonds et des grilles
Le chauffage peut entraîner un changement de couleur des murs, des plafonds et des grilles. Cela est dû à la
combustion de poussière dans l’échangeur thermique de la cheminée. Ce processus est naturel et n’engage pas la
responsabilité de WANDERS. Pour réduire au maximum le changement de couleur, nous vous conseillons de suivre
les recommandations données par les spécialistes des appareils de chauffage d’ambiance. Votre installateur peut
vous en informer.
Pendant le premier chauffage du Ruby, le poêle a besoin d’être rodé. Votre poêle est couvert d’une laque
thermorésistante qui doit encore être « cuite » à des températures de plus de 400 ºC. Cela se fait pendant les
premières flambées quand les températures peuvent atteindre jusqu’à 600 ºC. Au début, cela peut entraîner une
odeur désagréable, mais inoffensive. Les 4 à 5 premières fois, il est recommandé de n’introduire que quelques
bûches et de faire brûler le poêle pendant au moins 6 heures. Assurez-vous que la ventilation de la pièce soit
adéquate. N’utilisez pas une hotte aspirante quand le poêle brûle, car elle aspirerait l’air de combustion dont le
poêle aurait besoin.
Pendant le “rodage” du poêle, un dépôt de suie peut se produire sur la vitre de la porte. La suie s’enlève facilement
avec un chiffon humide ou éventuellement à l’aide d’un produit spécial pour les vitres de poêles et cheminées
quand le poêle s’est refroidi. Ne touchez plus la vitre nettoyée de vos doigts. Les empreintes digitales se fixeront
sur le verre par la température élevée et ne peuvent plus être enlevées par la suite.
18
FR
Maison neuve ou rénovation récente?
Attendez six semaines avant d’allumer votre appareil de chauffage dans une maison neuve, récemment livrée, ou
dans une pièce qui a été rénovée dernièrement. Les murs et les plafonds contiennent encore des gaz, des plastifiants
et de l’humidité émanant des travaux d’enduit et de peinture. Par les courants d’air chaud, les nombreuses
particules dans l’espace peuvent changer de couleur et se coller sur les murs et les plafonds. L’humidité dans les
murs chauffe, ce qui peut causer des tâches jaunes.
Combustible
Espèce de bois
Durée de séchage
Peuplier
1 an
Tilleul, Saule, Sapin, Bouleau, Frêne, Aune
1,5 an
Arbre fruitier, Hêtre
2 ans
Chêne, Pin
2,5 ans
Le Ruby ne peut brûler que du bois exclusivement. Ne chargez le poêle que de 1,5-2 kg de combustible à la fois.
Utilisez toujours du bois propre, coupé et bien sec. Consultez le tableau qui précède pour les durées de séchage
recommandées. Le bois humide ne brûle pas bien et entraîne un dégagement de fumée excessif. De ce fait, la vitre
risque de se noircir par la suie. De plus, des particules de suie peuvent se déposer dans le conduit de cheminée et
être à l’origine d’un feu de cheminée.
Le bois vert et humide a un taux d’humidité d’environ 50%. Après une année de séchage, le bois se fend et
contient encore 20% d’humidité. Après deux années, le taux d’humidité n’est que de 12 à 15 pour cent. Le bois sec
produit un beau spectacle avec des flammes sans fumée ou presque. Le crépitement du feu se fait alors entendre.
Le bois humide émet un sifflement et produit beaucoup de fumées et une vue des flammes insignifiante. Cela
réduit le confort et le rendement du chauffage considérablement.
Les différentes espèces de bois et leur stockage
Toutes les espèces de bois sain, fendu et sec peuvent être utilisés comme combustible pour votre poêle. Les bois
durs comme le chêne, le hêtre et le bouleau, se consument lentement, dégagent beaucoup de chaleur et créent
facilement de la braise. Les bois plus tendres comme le sapin, le pin ou le peuplier, créent plus de flammes mais
moins de chaleur et moins de braise.
Le bon stockage du bois nécessite un endroit venté, protégé contre la pluie. Ainsi le bois peut sécher de façon
naturelle. Entassez les bûches sur une vieille palette ou une grille. Cela permettra au bois de sécher aussi par le bas
et évite le contact des bûches avec l’eau.
Les bûches contenant de la paraffine ne sont pas admises dans le poêle. Après la fermeture de la porte, la paraffine
se séparerait des bûches en fondant trop vite en raison de la température élevée. Les gaz de fumée encrassés
qu’elles dégagent seraint déposés directement sur la vitre de la porte et ne pouraient plus être nettoyés.
Il ne faut pas utiliser du bois peint, imprégné, collé ou traité autrement. Les gaz de fumée sont très nuisibles pour
l’environnement et peuvent attaquer votre poêle. Il est également interdit de brûler des matières plastiques et
d’autres déchets à cause du dégagement de ces fumées toxiques.
La façon optimale de chauffer le poêle
Les poêles de WANDERS ont été conçus pour produire un rendement maximal. Un poêle à bois bien exploité
peut avoir un rendement d’environ 80%. Ainsi, pour obtenir la même chaleur vous avez besoin d’une quantité de
bûches inférieure. De plus, un poêle bien mené dégage moins de fumées polluantes. Quelques conseils pour un
confort du chauffage optimal:
• Ne chauffez le poêle que si la porte est bien fermée: le rendement du chauffage en sera 8 à 10 fois plus
19
FR
•
•
•
•
•
grand. Si la porte est ouverte, la cheminée aspire plus d’air que nécessaire pour une bonne combustion et
l’air relativement frais refroidit le feu. Une porte fermée empêche que des étincelles s’échappent du poêle et
causent des dégâts, surtout quand il s’agit de bois de résineux.
Ne rajoutez pas plus de 2 bûches à la fois au feu. Le chargement de beaucoup de comburant en une fois n’est
pas favorable à une combustion efficace et constitue une pollution inutile de l’environnement.
Prévoyez une ventilation adéquate de la pièce pendant l’utilisation du poêle. Un feu crépitant a une
consommation de 25 mètres cubes d’air par heure au minimum. N’utilisez jamais le poêle et une hotte
aspirante dans la pièce en même temps.
Soyez prudent en cas de brouillard ou de calme plat. Par temps calme, il n’y a presque pas de tirage dans la
cheminée froide. Puisque la fumée est plus lourde que l’air, il se pourrait alors que la fumée soit refoulée dans
la pièce. Quand il y a du brouillard, la fumée qui sort de la cheminée se refroidit rapidement et descend tout
en causant des nuisances dans votre environnement.
N’éteignez pas le feu brutalement avec de l’eau, mais laissez le feu s’éteindre. Sinon, les matériaux à intérieurs
du poêle peuvent subir des déformations ou des fissures par les grands écarts de température survenus
brusquement.
Pour éteindre le feu il y a lieu de fermer le tiroir à air.
Cheminée et conduit de cheminée
La cheminée est l’élément le plus important de votre poêle à bois.
Une cheminée bien construite empêche que certains problèmes se produisent, tels que la pénétration des fumées
dans la pièce, le dépôt de suie sur la vitre ou une mauvaise combustion. Avant l’installation de votre appareil, votre
installateur ou un ramoneur agrée devra vérifier si le conduit de la cheminée a un diamètre de 150 millimètres au
moins sur toute sa longueur et s’il est propre, lisse et étanche.
Une cheminée qui avec un bon tirage
L’air chaud cherche à monter. La cheminée est basée sur ce principe même. Un facteur favorisant ce phénomène
est lorsque, à l’embouchure de la cheminée extérieure, le vent “aspire” cet air.
Il arrive qu’un vent descendant provoque l’effet inverse et refoule cet air dans la cheminée. Un brouillard froid
et épais peut également entraver un bon tirage, ainsi qu’un long conduit de fumée ayant une surface rugueuse
et beaucoup de coudes. Si le tirage est de nature faible, votre installateur pourra vous renseigner sur la pose
éventuelle d’un accélérateur de tirage dans la cheminée.
Que faire en cas de feu de cheminée
Lors d’un feu de cheminée, vous fermez immédiatement le volet d’obturation dans la cheminée et toutes les
entrées d’air de votre poêle. Téléphonez aux pompiers. Après l’extinction du feu, la cheminée et le poêle devront
être contrôlés par l’installateur.
Entretien
Petit entretien
• Il est recommandé de laisser en place une couche de cendres de deux à trois centimètres ; elle servira à
protéger la sole.
• Retirez 2 à 3 fois par semaine les cendres refroidis du poêle. Pour cela, le mieux, est d’utiliser un seau à cendres.
• Nettoyez l’extérieur du poêle à l’aide d’un chiffon humide non pelucheux. N’utilisez pas des détergents et
abrasifs agressifs.
• Le verre (redevenu froid) se nettoie avec un détergent spécial pour vitre de poêles ou inserts.
• Evitez de toucher encore la vitre nettoyée avec vos doigts : les empreintes digitales resteraient marquées au
verre par la température élevée.
• N’oubliez pas d’huiler de temps en temps les charnières et le verrou de porte.
20
FR
N’utilisez pas des détergents et abrasifs agressifs pour l’entretien de votre poêle.
Mise hors service
• En été, les portes et les tiroirs à air doivent tous être fermés.
• Il faudra mettre du sel absorbant dans le poêle s’il se trouve dans une pièce humide ou dans une région de
bord de mer.
Entretien annuel
• Tous les ans, pour la sécurité incendie et en pplication de l’assurance contre l’incendie, faites bien ramoner la
cheminée par un ramoneur agréé.
• Tous les ans, faites vérifier l’étanchéité du tuyau d’évacuation des gaz de fumée et du tuyau de l’amenée de l’air
de combustion de la canalisation d’évacuation des gaz de fumée à double paroi.
• Tous les ans, faites contrôler la canalisation entière, y compris la traversée de toit ou de façade et le débouché
à l’endroit où il dépasse la façade.
• Tous les ans, faites contrôler le fonctionnement des tiroirs et/ou des clapets.
• Tous les ans, faites vérifier si les joints des portes et des châssis ne sont pas usés.
Sécurité
Un poêle à bois WANDERS, c’est toujours une source de chaleur confortable et sûre.
Ce qui est primordial pour assurer la sécurité contre l’incendie, ce sont une installation correcte et un tuyau
d’évacuation des gaz de fumée fonctionnant correctement. C’est pourquoi votre installateur devra respecter les
consignes d’installation comme décrites aux pages 35 et suivantes. Pour un chauffage en toute sécurité, les points
suivants sont également importants:
1. Chauffez le poêle autant que possible la porte fermée. Cela augmente le rendement et respecte mieux
l’environnement.
2. Tenez les jeunes enfants et les personnes infirmes éloignés d’un poêle qui brûle et ne laissez-les pas seuls dans
la pièce. Eventuellement, vous pouvez mettre en place un pare-feu.
3. Ne versez ou ne mettez pas des liquides ou des matériaux combustibles dans le poêle. Ils risquent
d’endommager le poêle irrémédiablement.
4. Si le plancher autour du poêle est fait en matière combustible, utilisez une plaque d’assise. La plaque doit avoir
les dimensions minimales de:
- sur le devant de la porte: 50 cm depuis le poêle
- à chaque côté de la porte: 30 cm depuis le poêle
5. Evitez la présence de matières combustibles, par exemple des rideaux, des objets en bois (armoires, tableaux)
tout près du poêle ou du conduit de cheminée. Respectez un écartement d’au moins 80 centimètres depuis
l’extérieur du poêle et du conduit de cheminée.
6. Ne faites jamais habiller le manteau de cheminée de matières combustibles (telles que des papiers peints).
7. Respectez les points énumérés au chapitre « La façon optimale de chauffer le poêle » à la page 19.
8. Le poêle à bois ne doit être réparé que par un installateur agréé en utilisant des pièces d’origine.
Garantie
Votre poêle à bois de WANDERS Metaalproducten B.V. à Netterden bénéficie d’une garantie de 5 ans à partir de la
date d’achat, à condition que le poêle ait été installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce
mode d’emploi. La garantie couvre tous les défauts qui résulteraient des vices de matière et de construction. Dans
ces cas, vous recevrez les pièces de rechange gratuitement. La main d’ouvre de pose ou d’installation et les autres
frais n’entrent pas dans le champ de la garantie. Les pièces défectueuses peuvent être expédiées franco à WANDERS
Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL, Netterden, Pays-Bas. Avant de procéder à la pose de l’appareil vous
devrez vérifier si le poêle ne présente pas des dommages visibles. Dans ce cas, il ne faut pas accepter l’appareil en
prendre contact avec votre fournisseur.
21
FR
La garantie ne couvre pas la vitre et ne s’applique pas aux détériorations et dysfonctionnements provenant d’une
mauvaise utilisation, d’un manque de respect de la réglementation nationale et des instructions d’installation
et d’emploi fournis avec l’appareil, d’une installation effectuée par un installateur ou revendeur non-agréé par
WANDERS , d’un défaut d’entretien et en cas où le poêle serait passé en d’autres mains. La garantie ne s’applique
pas non plus si un combustible non approprié a été utilisé.
La garantie a une durée de 1 an pour les éléments suivants: toutes les pièces en fonte ou vermiculite, les éléments
électriques, le couvercle de thermostat et la laque.
WANDERS n’est pas responsable des éventuelles fissures au plâtrage de parement et des décolorations des parois,
plafonds et/ou grilles après le chauffage du poêle. Les décolorations peuvent être causées par la combustion
des grains de poussière dans le manteau de convection. Pour réduire au maximum les fissures au plâtrage et les
décolorations éventuelles, veuillez vous reporter aux consignes généralement données dans le commerce sur les
poêles d’ambiance. Votre installateur vous renseignera.
Les panneaux latéraux Ruby et les pieds sont fabriqués de différents matériaux et sont traités et
coloriés de différentes façons. WANDERS ne peut dès lors pas garantir qu’il n’y ait pas de
différences de couleur des diverses pièces.
Les plaintes sont examinées après qu’elles aient été présentées par l’établissement de vente, par l’installateur,
accompagnées d’une copie de la facture d’achat indiquant la date d’achat.
Les réparations ne donnent pas droit à une prorogation de la durée de garantie. Les dommages conséquents sont
exclus.
Consignes générales
Le Ruby satisfait à la norme internationale EN 13240 et à une norme plus spécifique relative au meilleur respect de
l’environnement lors du chauffage en ce qui concerne les gaz de fumée. Le poêle peut être raccordé à un conduit
de fumée auquel sont raccordés plusieurs poêles. Le tuyau d’évacuation des gaz de fumée doit avoir un diamètre
de 150 millimètres.
Votre poêle à bois doit être monté et raccordé uniquement par un installateur agréé et selon les instructions
d’installation suivantes. De plus, les législations et réglementations nationales et locales relatives au montage et
à l’utilisation de poêles à bois devront être respectées. WANDERS n’est soumise à aucune garantie si le Ruby a été
raccordé et/ou installé de manière incomplète ou inappropriée.
Il est interdit d’installer votre poêle:
• Dans les galeries ou couloirs accessibles au public.
• Dans les cages d’escalier, sauf dans les immeubles ne comportant pas plus de deux logements.
• Dans les locaux servant à la manutention de matières facilement inflammables ou explosives.
• Dans les locaux où se trouve une hotte aspirante en marche ou qui sont équipés d’un système de tirage
mécanique, sauf dans le cas où l’arrivée de l’air provient directement de l’extérieur, ce qui assure une
combustion sans danger.
Préparation
Le conduit de cheminée
Avant de procéder au montage du poêle, vérifiez les points suivants:
• Si le poêle est raccordé à un conduit de cheminée existant, celui-ci doit d’abord être nettoyé et contrôlé par
22
FR
•
•
•
•
•
•
•
une entreprise de ramonage agréée. Les éventuels clapets de fermeture doivent être enlevés.
Le tuyau d’évacuation des gaz de fumée du poêle doit être raccordé sans déviations au conduit de cheminée.
La dépression dans le conduit de cheminée doit être de12 Pa ou 0,12 mbar au minimum.
La bouche du conduit de cheminée doit se trouver dans la zone d’embouchure 1. Voir les figures.
Avant de faire l’installation, vérifiez si le
conduit de cheminée est propre, étanche et
1
sans obstacle. Le diamètre prescrit est de 150
1
3
3
mm.
Les courbes éventuelles dans le conduit de
A X
X
cheminée ne peuvent être supérieures à 45
degrés.
500 mm
Vérifiez la capacité du conduit d’évacuer
3
les gaz de fumée de manière suffisante,
adéquate et en toute sécurité.
Les valeurs à retenir pour le calcul du conduit
X > 23˚
X < 23˚
de cheminée se trouvent sous les données
techniques à la page 28.
Sécurité anti-incendie
En vue de la sécurité anti-incendie, il est important de respecter les prescriptions suivantes avant l’installation du
poêle.
1. Si le plancher autour du poêle est fait en matière combustible, utilisez une plaque d’assise. La plaque doit avoir
les dimensions minimales de:
- sur le devant de la porte: 50 cm depuis le poêle
- à chaque côté de la porte: 30 cm depuis le poêle
2. Respectez un écartement de 80 centimètres au minimum entre le poêle et les objets combustibles, tels que
les rideaux, des objets de bois (armoires et tableaux) et des objets de verre. Maintenez une même distance par
rapport au conduit de cheminée.
3. Les éléments de construction en bois se trouvant dans le rayon de la chaleur (100 centimètres à partir de
l’extérieur du poêle) doivent être habillés de matières résistantes au feu.
4. Si le tuyau d’évacuation des gaz de fumée traverse un plafond et/ou un toit faits en matières combustibles,
les entourages (environ 80 centimètres) d’un point de passage doivent être recouverts de matières résistantes
au feu. Les solivages et les lignes électriques éventuelles doivent aussi être protégés.
5. Entre le poêle et les éléments de la charpente en acier, il doit y avoir une distance de 50 centimètres au moins
(toutes directions).
6. Protégez toutes les matières combustibles se trouvant dans un rayon de 100 centimètres à partir des ouvertures
du poêle.
7. N’habillez jamais le manteau de cheminée de matières combustibles (telles que les papiers peints).
8. Le mur derrière le poêle doit être composé de matières résistantes au feu ou être isolé par de telles matières.
Les matières isolantes devront pouvoir résister à une température de 700 º Celsius et avoir une densité de 80
kg/m3. Consultez le tableau des matériaux d’isolation à la page 28).
Installation
Le Ruby satisfait à la norme internationale EN 13240 et à une norme plus spécifique relative au meilleur respect de
l’environnement lors du chauffage en ce qui concerne les gaz de fumée. Le poêle peut être raccordé à un conduit
de fumée auquel sont raccordés plusieurs poêles. Le tuyau d’évacuation des gaz de fumée a un diamètre de 150
millimètres.
Amenée d’air de combustion
Le poêle a besoin de l’air de combustion suffisant et frais. Aménagez si nécessaire une prise d’air supplémentaire
dont l’endroit doit être choisi aussi près du poêle que possible pour éviter le courant d’air. Une prise d’air
supplémentaire est absolument imposée si :
• La pièce est équipée d’un système de récupération de chaleur.
23
FR
• La pièce est équipée d’un système d’extraction central.
• Une hotte aspirante est installée dans la même pièce.
Une prise d’air qui traverse un mur résistant au feu doit pouvoir être fermée. S’il y a plusieurs appareils de
combustion dans une pièce, il faudra prévoir des prises d’air en nombre suffisant pour que la combustion se fasse
en toute sécurité.
Raccordement à l’air extérieur
Le canal pour l’arrivée d’’air frais extérieur a un diamètre de 100 millimètres. Le canal d’arrivée d’air peut être
installé via une connexion basse ou une connexion arrière. Si on utilise un pied optionnel, on peut faire passer
la connexion par le pied. Dans le cas de la version murale, on doit fixer la piéce de raccordement optionnelle
OND.2004 sous le poêle. Si l’arrivée d’air extérieur passe par un pare-feu, alors ce canal doit être verrouillable. Si le
canal a une longueur supérieure à 1 mètre, y compris une courbe de 90 degrés, alors le diamètre du canal devra
être augmenté. Vous trouverez les dimensions des deux situations à la page XX.
Branchement du poêle
Le Ruby est un poêle en bois lourd. Le Ruby pèse, selon les versions - y compris 2 mètres de canaux de combustionau minimum 130 kilos. Assurez-vous que le mur ou le sol où vous allez effectuer le montage du poêle, puisse
supporter ce poids sans problèmes. Suivez avant le montage du poêle, d’abord les instructions mentionnées dans
le chapitre précédent ‘Préparation’. Protégez votre dos et le sol pendant toute la durée du montage.
Version murale
1. Vérifiez les boîtes d’emballage, si elles présentent des dommages apparents, veuillez le signaler
2. Pour le montage, vous disposez de 3 boîtes différentes (1x poêle + 1x les panneaux latéraux + 1x la plaque en
verre)
3. Retirez le poêle de la boîte (pensez à votre dos),
4. Prenez le support mural (dimensions à la page XX) du poêle et montez-le à la paroi,
5. Montez le poêle sur le support et fixez-le au support avec 2 vis (M5 à tête fraisée).
6. Sortez avec précaution les panneaux latéraux de la boîte.
7. Suspendez les panneaux latéraux au poêle. On peut fixer ces panneaux à l’aide de 2 vis.
8. Placez la plaque en verre sur le poêle.
9. Montez maintenant le raccordement au conduit de fumée.
24
FR
Version standard (sur pied OND.RU.0320):
1. Vérifiez les boîtes d’emballage, si elles présentent des dommages apparents, veuillez nous les signaler.
2. Pour le montage, vous disposez de 4 boîtes différentes (1x le poêle + 1x les anneaux latéraux + 1x la plaque
en verre + 1x le pied)
3. Sortez le poêle de la boîte (pensez à votre dos),
4. Saisissez le support mural de la poêle et mettez-le de côté, vous n’en avez pas besoin,
5. Posez délicatement le poêle sur le dos
6. Sortez le pied de la boîte.
7. Montez le pied sous le poêle avec 6 boulons M6.
8. Mettez le poêle délicatement debout et placez-le droit à son emplacement définitif.
9. Sortez les panneaux latéraux de la boîte et montez-les sur le poêle. On peut faire cela à l’aide de 2 vis (voir
figure à la page 24 ‘Version murale’ point 7).
10. Sortez avec précaution la plaque de verre de l’emballage et placez-la sur le poêle.
11. Montez maintenant le raccordement au conduit de fumée.
Montage du carter de convection de la version murale (en option OND.RU.0310)
1. Fixez le poêle au mur, tel que décrit à la page 24.
2. Assurez-vous que le poêle se trouve droit ou suspendu sous le conduit de fumée.
3. Montez la plaque de remplissage (A) sur le mur où la plaque repose sur le support mural.
4. Accrochez le carter de conduite (B) dans la plaque de remplissage (A).
5. Placez le carneau.
6. Placez l’élément coulissant (C) et fixez-le au plafond avec 4 vis.
7. Accrochez la plaque avant (D) dans le carter.
Montage du carter de convection de la version debout (en option OND.RU.0310)
1. Placez le poêle et le pied tels que décrits à la page 24.
2. Assurez-vous que le poêle se trouve droit ou suspendu sous le conduit de fumée.
3. Fixez l’entretoise (E) sur le poêle avec 2 boulons (M5 à tête fraisée).
4. Enlevez la plaque de remplissage (A) qui n’est uniquement nécessaire que dans la version murale.
5. Mettez le carter de conduite (B) sur le support et fixez-le au mur avec 4 vis.
25
FR
6. Placez le carneau.
7. Placez l’élément coulissant (C) et fixez-le au plafond avec 4 vis.
8. Accrochez la plaque avant (D) dans le carter.
Réparations
Remplacement de la vitre
• Ouvrez la porte,
• Enlevez les 6 vis à l’intérieur de la porte,
• Enlevez les 2 supports en verre,
• Enlevez avec précaution la vitre de la porte,
• Contrôlez si le joint de porte est en bon état et si il est bien
fixée. Si ce n’est pas le cas, fixez-le bande avec un kit résistant à
la chaleur ou remplacez entièrement le joint,
• Placez la nouvelle vitre, faites attention aux arêtes vives de la
vitre,
• Remettez en place les différentes pièces.
Remplacement de la chambre de combustion à l’intérieur
Gardez l’ordre suivant pour enlever les panneaux de la cheminée;
• Vous pouvez laisser le déflecteur (A) à sa place, mais nous vous
conseillons de l’enlever pour éviter les dégâts,
• Enlevez les plaques gauche (B) et droite à l’avant (C),
• Enlevez les plaques gauche (D) et droite à l’arrière (E),
• Enlevez la paroi arrière (F),
• Enlevez la plaque de fond (G).
26
FR
Données techniques
Ruby
Verrou de la porte
I & II
Ba
Puissance nominale *
8,0
kW
Diamètre tuyaux de fumée
150
mm
Chargement maximal en bois
2,5
kg
* la chaleur nominale est obtenue par un tirage de la cheminée de 0,12 mBar
Combustible; bûches (30 x 10 cm)
Chargement maximal
2 bûches
Clapet d’air primair
maximal
Trou d’air secondaire
maximal
Durée de consommation combustible
1 heure environ
Valeurs des gaz de fumée selon DIN 4705, DIN 18895 partie 2
Porte fermée. Combustible bois
Ruby
Quantité gaz de fumée
6,4
g/s
Température gaz de fumée
347
0
Pression préliminaire
0.12
mBar
C
Rendement
80
%
CO à 13% O2
0,08
%
Particules fines
Keuringsinstituut
Keuringsnorm
Keuringsrapportnummer
12
mg/m3
1625
EN13240
RRF - 4015 3887
27
FR
Tableau matériau isolant. NB: seul le matériau indiqué dans la zone grise est admis.
Isolation
Emballage
Conduction thermique
Temp e de serv
la plus élevée.
Densité
no
no
no
emballage
no
�C
no
kg/m³
matelats piqués
matelats piqués
matelats piqués
g. courbe 2
10
12
14
16
100
120
140
160
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
10
11
12
13
article
forme
laine minérale 01
laine minérale 02
laine de roche 03
scories
04
05
bandes
01
laine en vrac
laine
02
granulat
feutre
mat. a lamelles 10
06
07
08
09
10
matelats piqués 11
panneaux
plats
segments
20
tresses
21
99
autres
99
ecailles
g. courbe 1
ecailles
g. courbe 2
panneaux
g. courbe 1
panneaux
g. courbe 2
seul
99
Sélectionnez le matériau d’isolation proposé au tableau. Le groupe 99 est INTERDIT
28
GB
GB
User guide and installation manual
Ruby
Your Ruby stove at a single glance
31
Installation31
Lighting the stove 31
How the air valve works
32
Lighting the stove for the first time
32
Fuel 33
Wood species and storage
33
The best way to burn your stove
33
Chimney and flue
34
Maintenance34
Small maintenance
34
When the stove is not used
34
Yearly maintenance 34
Safety35
Guarantee 35
General instructions 36
Preparation36
The chimney flue
36
Fire Safety
36
Installation37
Supply of combustion air 37
External air connection
37
Connecting the stove
37
Hanging version:
37
Standing version (on base OND.RU.0320):
38
Installation of channel casing for hanging version (optional OND.RU.0310)
38
Installation of channel casing for standing version (optional OND.RU.0310)
39
Repairs39
Replacing glass
39
Replacing interior combustion chamber
39
Technical details
40
Technical drawings
56
Exploded view
59
© Copyright 2015 Wanders fires & stoves
The information contained herein is subject to change without notice. Wanders fires & stoves shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
29
GB
Dear Client,
Congratulations on your new wood-burning stove, which will be a comfortable source of heat to enjoy for many years
on end.
When designing this fireplace we took particular care regarding the ease of use, the operational safety and the design.
The stove is developed and produced at our own factory in Netterden (the Netherlands) and is for the greater part
handmade. Only the best materials are used for the construction and comply with current international standards. This
will guarantee that your woodstove has a long life.
The first part of this user’s guide gives you tips and directions about how to use your wood-burning stove correctly and
safely. The second part of the manual contains the installation instructions and the technical specifications of the stove.
They are of particular importance to the installer.
We advise you to read this manual thoroughly before using your new stove and to keep the manual in a handy place.
Your installer may need the manual for the yearly maintenance of your fireplace.
We wish you much warmth with your new fireplace!
The WANDERS team
•
•
•
•
•
30
Do not use the appliance without glass.
Do not place highly flammable materials like nylon clothes of flammable fluids in the neighbourhood
of the appliance.
This appliance is not meant for operation by persons (including children) with limited physical or
intellectual faculties, or by persons who are unfamiliar with the operation of gas appliances. Always
ensure that they are supervised when near the appliance.
Use a fire-screen to avoid burning and to protect the above-mentioned children and persons.
The appliance must be mounted and connected by an acknowledge installer in accordance with the
installation instructions and national and currently applicable local regulations
GB
Your Ruby stove at a single glance
The Ruby is a combination of comfort and efficient heat emission. The large glass panes allow emission of the heat
from the stove directly to the environment to make your room instantly comfortable. The built-in flue gas deflector
ensures circulation of flue gases in the interior parts. Combined with the extra after-burning, it means that the
flue gases have better combustion and reduce the burden on the environment. You can regulate the intake of
combustion air with the integrated air slide valve and adjust the intensity of the fire and the output of your stove.
Installation
It is common practice for the dealer where you purchased your Ruby stove to also take care of installing it. If this is
not the case, please ensure that the installation is done by a certified installer. A certified installer can also give you
the right advice about the flue tube to which the stove must be connected. Connecting wood-burning stoves by
unqualified persons is prohibited, in which case we cannot give any guarantee about proper functioning of your
Ruby stove. Please bear the fire safety in mind when installing the stove. See also page 36.
The wood-burning stove is suitable as an extra heat source and does not replace your principal heating device,
such as your central heating system.
Lighting the stove
Lighting your stove early in autumn or late in winter
When the external and internal temperatures do not differ much, a proper chimney draught is a challenge. Early
in autumn or late in winter you can help chimney draught get started by burning some wood while keeping all air
inlets maximally open. An abundant air supply speeds up quick heating which in turn increases the draught in the
chimney. Lighting up the stove with only a little wood prevents smoke from streaming into the room.
The stove will become very hot when you light it and will need at least two hours to cool off. Don’t touch the stove
without protection during firing and for two hours after. Handle the stove always with a glove to avoid getting
serious burns.
Before lighting the fire, you must clean away any deposits on the
window pane with a paper from a kitchen roll. The same paper can be
used for lighting the fire.
Open the combustion air inlet (A). Open the slide to its maximum
before lighting the stove. Then open the door and put some balls of
paper or firelighters in the stove and place some wood kindling on top.
Light the kindling and leave the stove door ajar (for 3 to 5 minutes) for
A
31
GB
extra air supply and enhancing chimney draught. Once the kindling has caught fire you can add extra wood. (Put
the logs loosely on the fire so that the flames can catch on all around).
How the air valve works
The air slider has three settings, i.e.
1. entirely extended, primary, secondary and tertiary air supply will open.
2. press until first click, only secondary and tertiary air supply will open, the stove will now have the highest
efficiency and the window pane rinser will work best
3. press until second click, everything closes and stove will slowly shut down.
1
2
3
It is prohibited to light the stove with liquids like petrol or spirits.
Do not have the cooker hood on in the room where you operate your stove.
Never touch the varnished parts when you heat your stove.
Avoid finger marks
Do not touch the glass of the stove with your fingers. Finger marks will burn into the glass and cannot be removed
later.
Lighting the stove for the first time
Discolouration of walls, ceilings and grates
The walls, ceilings and grates may show some discolouration after lighting your stove. This is caused by the
dust particles that burn in the convection cover. WANDERS cannot be held responsible for this natural process.
To minimize discolouring we refer to the advice given for atmospheric hearths. Your installer can give you more
information about this.
When you light the Ruby for the first time, the hearth must still ‘anneal’ and temper itself. The unit has a heat
resistant lacquer which must burn in the stove at temperatures above 400 °Celsius. This will happen during the
first few times of lighting the stove and temperatures rise to 600 °C. Though this may give an unpleasant smell, it
is otherwise harmless. It is advisable to keep the stove burning with limited fuel for at least 6 hours when lighting
the stove for the first 4 or 5 times. Air the room well when the stove is burning. Make sure that any cooking hood
is not turned on when the stove is burning; a cooking hood extracts the combustion air that the stove needs.
Some deposit may form on the glass panes of the stove when you ‘anneal’ your hearth. You can easily remove this
deposit with a damp cloth after the stove has cooled down. You can also use some cleansing agent for ceramic
rings. Please make sure you do not leave any finger marks on the clean glass. Finger marks burn into the glass and
cannot be removed later.
Newly built house or recently renovated?
It is advisable to wait six weeks before lighting the stove in a newly built house that has recently been completed,
or in a space that has recently been renovated drastically. The walls and ceilings still contain gases, softeners and
moisture from plasterwork or paint. The warm air-streams may discolour the dust particles in the space, which
may stick to walls and ceilings. Even the moisture in the walls and ceilings will become warm and may cause
yellow stains.
32
GB
Fuel
Wood
Drying time
Fir, Poplar
1 year
Lime, Willow, Spruce, Birch, Ash, Alder
1,5 years
Fruit trees, Beech
2 years
Ruby
2,5 years
The Ruby only burns on wood. Do not put more than 1,5-2 kg of fuel in the stove at the time. Always use clean
and cut logs, which have sufficiently dried. Please see the above list for drying times. Wet wood does not burn well
and gives heavy smoke emission. It may blacken the glass pane of your stove with soot and build up smut in the
flue pipe. This may increase the risk of chimney fire.
Fresh, moist wood contains about 50% moisture. Cleaved wood still contains 20% moisture after drying it for a year
and moisture percentage will be decreased to 12 to 15% after drying it for two years. Dry wood gives nice flames
and little or no smoke, and the fire will crackle when burning. Wet wood makes a hissing sound, gives much smoke
and only small flames which will considerably dampen the pleasure of burning your stove and the heat output.
Wood species and storage
You can use all kinds of woods as fuel as long as it is clean, split and dry. Hardwood like Ruby, beech and birch burn
slowly, give off much heat and form charcoal easily. Softer woods like spruce, fir and poplar give more flames but
less heat and less charcoal.
The best place to store timber is in a windy spot but sheltered from the rain. This is how the logs can dry in a
natural way. Pile the logs on an old pallet or a frame to let the wood dry from underneath and to prevent the lower
logs from being in contact with water.
Do not put any paraffin-containing logs in your stove. When the door is closed, the high heat will melt the paraffin
from the logs too quickly. The polluted flue gasses which consequently develop will deposit on and burn in the
glass of your stove and cannot be removed later.
Do not use any wood that is painted, impregnated, glued together or processed in any other way. The flue gases
are very harmful to the environment and may affect your stove. It is also prohibited to burn plastics and other
waste matter due to poisonous smoke development.
The best way to burn your stove
All WANDERS’ stoves are designed so that they give a maximum output. A well-lit wood-burning stove can produce
a yield of about 80%. This means that you need less wood for the same amount of heat. Moreover, a well-lit stove
produces less smoke pollution. Below are a few tips to give you optimum pleasure:
• Always burn your stove with its door closed; this will improve the output within 8 to 10 times. When the door
of the stove is open, the chimney will draw more air than is needed for proper combustion. The relatively cold
air will cool the fire. It will also preclude fire damage by any sputtering sparks, especially from softwood.
• Do not put more than 2 logs on the fire at one time. Too much fuel at one time thwarts efficient combustion
and burdens the environment unnecessarily.
• Ventilate the space well when you have the stove on. A crackling fire has a minimum air consumption of 25
cubic metres an hour. Never put on your cooking hood when you have a stove burning in the same space.
• Be careful with lighting the stove when it is foggy or when there is no wind outside. There is hardly any
draught in the cold chimney when the weather is calm. Since smoke is heavier than air there is the chance of
smoke streaming into the room. In foggy weather, the smoke from the chimney (outside) cools quickly and
may descend and become a nuisance in your neighbourhood.
• Don’t smother the fire suddenly with water, but let it burn out. The materials inside the stove may deform or
crack as a result of sudden or great differences in temperature.
33
GB
•
Please shut the valve clack of the air valve to put out the flames.
Chimney and flue
The chimney is the most important part of your wood-burning hearth.
When the chimney is right it will not distribute any smoke into your room, leave any deposit on the glass pane or
create bad combustion. Before starting the installation of the stove, your installer or a qualified chimney sweep
must check whether the chimney flue has a diameter of at least 150 millimetres over the entire length, and whether
the channel is clean, smooth and leak-proof.
Chimney with proper draught
Warm air wants to ascend. This is the principle of every chimney. It helps when the wind near the chimney mouth
draws the air from the chimney.
Fall wind may give the opposite effect and blow the air back into the chimney. Relatively cold foggy air may
thwart proper draught in your chimney, as does a long flue pipe with a rough inside and many bends. If the
natural draught in your chimney is poor, your installer can give you information about using a ventilator for your
flue tube.
What to do in case of chimney fire
In case of chimney fire, immediately close the shut-off valve in the flue and all air supply ducts. Call the fire
department. After the fire is extinguished, the chimney and the stove must be inspected again by your installer.
Maintenance
Small maintenance
• It is advisable to leave an ash layer of two to three centimetres. It will protect the fire plate.
• Remove cooled ashes from the stove 2-3 times per week. Using an ash bucket is recommended.
• Clean the exterior of the stove with a damp cloth that does not give off fluff. Do not use any aggressive
cleansing agents or abrasives.
• Clean the cold glass pane with a cleaning agent for ceramic cooking rings.
• Do not touch the clean glass with your fingers. Finger marks burn into the glass.
• Oil the hinges and the door fastener once in a while.
Do not use any aggressive cleaning agents or abrasives to maintain your stove.
When the stove is not used
• Close all doors and air inlets in summer season
• Place absorbent salt inside the stove if it is stored in a humid space.
Yearly maintenance
• Have your chimney properly cleaned by a qualified chimney sweep every year; this is for safety reasons and
any fire insurance.
• Have the flue gas outlet and the combustion air supply of the double-walled flue tube system checked for
air-tightness every year.
• Have the complete tube system checked every year; this includes the roof or wall ducts and the outlet just
outside the wall.
• Have the valves and/or flaps checked for their functioning.
• Have the sealing of doors and glass panes checked for wear and tear.
34
GB
Safety
A WANDERS wood-burning stove gives you a comfortable and a safe source of heat in your home.
Fire safety starts with a proper installation and a properly working flue tube. Your installer must therefore comply
with the installation instructions as listed on page 37 and further. To burn your stove safely, the following points
are important:
1. Burn your stove as much as possible with a closed door; it increases the output and is better for the environment.
2. Prevent small children or the infirm from getting too close to a burning stove and do not leave them alone in
the room when the stove is burning. You could use a fire-screen.
3. Do not pour or put combustible liquids and materials in the stove, as it may damage the fireplace beyond
repair.
4. If the floor around the fireplace is made of combustible material you must use a floor slab. The floor slab must
have a minimum size of:
- 50 cm measured from the fireplace on the front side of the door:
- 30 cm measured from the fireplace on all sides from the door:.
5. Do not place any combustible materials, such as curtains, wooden objects (cupboards, paintings) close to the
fireplace or the flue tube. A minimum distance of 80 cm measured from the exterior of the stove and the flue
tube is required.
6. Never cover the chimney breast or mantelpiece with combustible material (e.g. paper covering).
7. Please bear in mind the points of the section on ‘the best way to burn your stove’, on page 33.
8. Have your stove repaired only by a certified installer and with original parts.
Guarantee
WANDERS Metaalproducten B.V. in Netterden, the Netherlands, gives a guarantee of five years after the purchase
date of your wood-burning stove, provided that the fireplace is properly installed and used in accordance with the
instructions in the manual.
The guarantee includes all defects which can be reduced to flaws in material and construction, in which case you
will receive the new parts free of charge. Labour costs or other expenses are not covered by the guarantee. You
can send defect parts (shipping paid) to WANDERS Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL in Netterden [The
Netherlands]. Before installing your stove you must check if there is any visible damage to the unit. If there is, do
not accept the unit and contact your supplier.
The guarantee does not include: the glass, failure due to improper use; non-compliance with the national
regulations and enclosed installation and operating instructions; installation by an installer of dealer who is not
acknowledged by WANDERS, negligence of the unit and change of owner. The guarantee is also disclaimed when
a wrong fuel is used.
There is a guarantee period of one year for all cast iron and vermiculite parts, and the lacquer.
WANDERS disclaims responsibility for any cracks in stuccoed walls or discolouration of walls, ceilings and/or grates
after burning the fireplace. Discolouration can be caused when dust particles burn in the convection cover. To
minimize the chance of cracks in stucco and discolouration we refer to the advice given for decorative hearths.
Your installer can give you more information.
Ruby side panels and feet can be manufactured products consisting of various materials further refined and
colored subsequently. Wanders do not guarantee any differences in tones and shades of coloring and cannot be
held accountable, if there are any.
Any complaints will be dealt with after the sales firm, the installer has filed a complaint and sent a copy of the
purchase receipt with purchase date. Any repairs do not entitle you to extend the guarantee term. All consequential
damages or loss are excluded.
35
GB
General instructions
The Ruby is tested in accordance with the international EN 13240 standardization, and has an extra additional
standardization for optimally environment-friendly heating devices related to flue gases. The stove can be
connected to a flue tube to which several stoves are connected. The flue tube has a diameter of 150 millimetres.
The heating device must be placed by an acknowledged installer and according to the installation instructions
given below. The national and local rules and regulations for placing and using wood-burning stoves are equally
applicable. WANDERS does not give any guarantee if the Ruby is connected or installed incompletely or incorrectly.
It is not allowed to place the stove in:
• Arcades and corridors accessible to the public.
• Stairwells, except in buildings with no more than 2 dwellings.
• Spaces where highly flammable or explosive materials are used.
• Spaces where an exhaust system is used or where a mechanical exhaust system is placed, except when the air
supply is taken directly from outside to assure a hazardless combustion.
Preparation
The chimney flue
Before placing the stove you must observe the following points:
• If the stove is connected to an existing chimney, you must first have the chimney professionally cleaned and
checked by a qualified chimney sweep company. Any cut-off valves or stop valves must be removed.
• The flue tube of the stove must be connected with the chimney without diversions.
• The underpressure in the chimney must be at least 12 Pa or 0.12 mbar.
• The chimney flue must always end up in outlet area 1 (see drawing below)
• At the time of placing the stove, the chimney
flue must be clean, leak-proof and without
1
1
obstructions, and must have a diameter of
3
3
150 mm.
A X
X
• Any bends in the flue tube must not exceed
45 degrees.
• Ensure that the chimney tube can discharge
500 mm
3
the flue gases adequately, properly and
safely.
• The values for calculating the chimney
tube is given in the section on Technical
X > 23˚
X < 23˚
Information, page 40.
Fire Safety
For reasons of fire safety is it important to observe the instructions below before installing the stove.
1. If the floor around the stove is made of combustible material, you must use a floor slab. The floor slab must
measure at least:
- 50 cm from the stove on the front side of the door
- 30 cm from the stove on the sides of the door.
2. Keep at least a distance of 100 cm between the stove and combustible objects such as curtains, wooden
objects (cupboards and paintings) and glass objects. Keep the same distance from the flue tube.
3. Wooden construction parts within the radiation range of the stove (80 cm from the exterior of the stove) must
be covered with fireproof material.
4. If the flue tube goes through a ceiling and/or roof that consist of flammable materials, the ceiling and the roof
36
GB
5.
6.
7.
8.
must be covered with fireproof materials all around (about 80 cm). Pay also attention to joisted floor layers and
any electric wiring.
Keep a distance of at least 50 cm (in all directions) between the stove and supporting steel construction parts.
Shield off all combustible materials within a radius of 100 cm from the stove openings with non-combustible
materials.
Never cover the chimney breast with combustible material (e.g. paper covering).
The wall behind the stove must consist of, or be insulated with, fire-proof materials. The insulation material
must resist a temperature of 700 °C and have a density of 80 kg/m3. Please see for insulation materials table
page 41).
Installation
The Ruby is tested in accordance with the international EN 13240 standardization, and has an extra additional
standardization for optimally environment-friendly heating devices related to flue gases. The stove can be
connected to a flue tube to which several stoves are connected. The flue tube has a diameter of 150 mm.
Supply of combustion air
The stove must have enough supply of fresh combustion air. If necessary, make an extra air supply opening as
close to the stove as possible to avoid draught. An extra opening for air supply is always required if:
• the space has a heat recovery system.
• the space has a central exhaust system.
• there is a cooker hood in the same space.
The air supply opening must be closable if it goes through a fire-resistant wall. When there are several combustion
devices in the same space there must be enough air openings to guarantee proper combustion.
External air connection
The fresh air supply channel has a diameter of 100 millimetres. The air supply channel can be fitted via a bottom
or rear connection. If the optional base is used, the connections can be fitted through the base. For the hanging
version, the optional connection cabinet OND.2004 must be installed under the stove. If the external air supply
goes through a firewall, that channel must be able to be shut off. If the channel is longer than 1 meter, including
a bend of 90 degrees, the channel’s diameter will need to be increased.
Sizes for both situations can be found on page 58.
Connecting the stove
The Ruby is a heavy wood stove. Depending on the version, the Ruby weighs at least 130 kilos, including the
2-meter long smoke-gas discharge. Make sure the wall or floor that you are installing the stove on can easily carry
this weight. Before installing the stove, follow the directions in the previous chapter ‘Preparation’. Protect your back
and the floor during installation.
Hanging version:
1. Check the packaging, and report any visible damages.
2. There are 3 different boxes for installation (1x the stove + 1x the side panels + 1x the glass plate)
3. Take the stove out of the box (mind your back),
4. Take the wall bracket (sizes on page 58) for the stove out and mount it to the wall,
37
GB
5. Mount the stove on to the bracket and connect the stove to the bracket with 2 bolts (M5 recessed head).
6. Carefully take the side panels out of the box.
7. Hang the side panels on the stove. These panels can be adjusted with 2 screws in the suspension.
8. Place the glass plate on to the stove.
9. Now install your smoke-gas discharge.
Standing version (on base OND.RU.0320):
1. Check the packaging, and report any visible damages.
2. There are 4 different boxes for installation (1x the stove + 1x the side panels + 1x the glass plate + 1x the base)
3. Take the stove out of the box (mind your back)
4. Take the wall bracket for the stove out and put it away, you won’t be needing it.
5. Carefully place the stove on its back.
6. Take the base out of the box.
7. Install the base under the stove with six M6 bolts.
8. Carefully place the stove upright and place it directly under the chimney.
9. Take the side panels out of the box and fit them on to the stove. These can be adjusted with 2 screws in the
suspension (see figure on page 38 ‘Hanging version’ point 7)
10. Carefully take the glass plate out of the packaging and place the glass place on to the stove.
11. Now install your smoke-gas discharge.
Installation of channel casing for hanging version (optional OND.RU.0310)
1. Place the stove and base as described on page 38.
2. Make sure the stove is standing or hanging directly under the chimney.
3. Install the spacing strip (A) to the wall and make sure the strip is supported by the wall bracket.
4. Hang the channel casing (B) in the spacing strip (A)
5. Install the chimney.
6. Install the sliding element (C) and attach it to the ceiling with 4 screws.
7. Hang the face plate (D) in the casing.
38
GB
Installation of channel casing for standing version (optional OND.RU.0310)
1. Place the stove and base as described on page 38.
2. Make sure the stove is standing or hanging directly under the chimney.
3. Connect the spacer (E) to the stove with 2 bolts (M5 recessed head)
4. Remove the spacing strip (A), this only needs to be used for the hanging version.
5. Place the channel casing (B) on to the holder and attach it to the wall with 4 screws.
6. Install the chimney.
7. Install the sliding element (C) and attach it to the ceiling with 4 screws.
8. Hang the face plate (D) in the casing.
Repairs
Replacing glass
1. Open the door
2. Remove the 6 screws on the inside of the door
3. Remove the 2 glass holders
4. Carefully take the glass out of the door
5. Check to see whether the strap in the door is not damaged and
that it is connected. If not, secure the strap with heat-resistant
sealant or replace it entirely.
6. Put in the new glass, beware of sharp edges on the glass
7. Put the various parts back in place
Replacing interior combustion chamber
Remove panels from stove in the following order:
1. You can choose to leave the baffle plate (A) in its place, but we advise you to remove it in order to prevent
damage
39
GB
2.
3.
4.
5.
Remove plates front left (B) and right (C)
Remove plates back left (D) and right (E)
Remove back plate (F)
Remove bottom plate (G).
Technical details
Ruby
Door latch
I & II
Ba
Nominal capacity*
8,0
kW
Flue collar diameter
150
mm
Maximum load capacity
2,5
kg
* the nominal heat is obtained with a chimney draft of 0,12 mBar
Fuel, wood logs (30 x 10 cm)
Maximum supply capacity
2 pieces
Primary air valve
maximum
Secundairy air inlet
maximum
Fuel burning period
about 1 hour
Flue gas values in accordance with DIN 4705, DIN 18895 part 2
With closed door and using only wood as fuel.
Ruby
Flue gas quantity
6,4
g/s
Flue gas temperature
347
0
Pre-pressure
0.12
mBar
Efficiency
CO at 13% O2
80
%
0,08
%
Particulate matter
12
Certificate institute
1625
Test standard
Test report number
40
C
EN13240
RRF - 4015 3887
mg/m3
GB
Table for insulation material. Only use products in the shaded area
Insulation
Packed
Thermal conduction
Maximum
appliance temp.
Density
nr
article
nr
form
nr
packed
nr
�C
nr
kg/m³
10
11
12
13
mineral wool
glass wool
rock wool
waste prod.
01
02
03
01
stitched mats
stitched mats
stitched mats
g. curve 2
10
12
14
16
100
120
140
160
04
05
bands
loose wool
wool
granule
felt
lamella mat
06
07
08
09
10
stitched mats
plates
scales
segments
interwoven
11
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
02
10
20
21
99
otherwise
99
flakes
g. curve 1
flakes
g. curve 2
plates
g. curve 1
plates
g. curve 2
single
99
Select the insulation material from this table. Group 99 is NOT allowed.
41
DE
DE
Gebrauchsanweisung und Montagevorschriften
Ruby
Ihr Ruby auf einen Blick
44
Montage44
Den Ofen anmachen
44
Funktion des Luftschiebers
45
Das erste mal Heizen
45
Heizmaterial46
Holzarten und Lagerung
46
Die optimale Art zu Heizen
46
Schornstein und Rauchkanal
47
Wartung47
Kleine Wartung
47
Auser Gebrauchnahme
47
Jährliche Wartung
48
Brandschutz48
Garantie48
Allgemeine Anweisungen
49
Vorbereitung49
Der Rauchabzugskanal
49
Brandschutzvorrichtung50
Installation50
Verbrennungsluftzufuhr50
Aussenluftanschlussrohr50
Anschluss des Kamins
51
Hängende Version:
51
Stehende Version (auf Fuß OND.RU.0320):
51
Montage Kabelmantel Hängeversion (optional ONDRU.0310)
52
Montage Kabelmantel stehende Version (optional ONDRU.0310)
52
Reparaturen53
Glas ersetzen
53
Innenseite Brennkammer ersetzen
53
Technische Angaben
54
Technische Zeichnungen
56
Ersatzteile Übersicht
59
© Copyright 2015 Wanders fires & stoves
Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Wanders fires & stoves haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler oder
Auslassungen in diesem Dokument.
42
DE
Sehr geehrter Kunde,
Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Holzofens, der eine komfortable Wärmequelle ist die Ihnen jahrelang Freue
machen wird. Dank seiner einzigartigen Form, ist der Kamin von überall im Zimmer zu sehen.
Bei der Entwicklung dieses Holzofens haben wir besonders auf Gebrauchsfreundlichkeit, Betriebssicherheit und Design
geachtet. Der Kamin ist in unserer eigenen Fabrik in Netterden entwickelt, hergestellt und großenteils handgemacht.
Bei der Produktion wurden nur die besten Materiale, die den europäischen Normen entsprechen, eingesetzt. Damit
gewährleisten wir eine lange Lebensdauer dieses Holzofens.
Im ersten Teil dieser Gebrauchsanweisung geben wir Ihnen Tipps und Hinweise für die richtige und sichere Art Ihren
Holzofen zu benützen. Im zweiten Teil befinden sich die Installationsvorschriften sowie auch die technischen Angaben
dieses Kamins. Diese sind vor Allem für den Installateur wichtig.
Vor Gebrauch Ihres Holzofens bitten wir Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen und Sie dann gut zu bewahren.
Ihr Installateur braucht vielleicht diese Anleitung für die jährliche Wartung Ihres Kamins.
Wir wünschen Ihnen viel Wärme mit Ihrem Kauf.
Das WANDERS Team
•
•
•
•
•
Das Gerät darf nicht ohne Scheibe benutzt werden.
Es ist nicht gestattet, leicht brennbare Materiale, sowie Nylonkleidung oder brennbare Flüssigkeiten in die
Nähe des Gerätes zu bringen.
Das Gerät sollte nicht von Personen (einschließlich Kinder) die geistig oder körperlich behindert sind, oder
die nicht mit der Funktion vertraut sind, benutzt werden. Sorgen Sie immer dafür, dass diese Personen
sich ausschließlich unter Aufsicht in die Nähe des Gerätes begeben.
Benutzen Sie einen Kaminvorsatz um die oben erwähnten Kinder und Personen vor Verbrennung zu
schützen.
Das Gerät muss von einem anerkannten Installateur aufgestellt, gemäß dieser Installationsvorschrift,
sowie auch der nationalen und örtlich geltenden Vorschriften angeschlossen werden.
43
DE
Ihr Ruby auf einen Blick
Der Ruby kombiniert Komfort und effiziente Wärmeabgabe.
Durch die große Glasoberfläche wird die Wärme im Ofen direkt ausgestrahlt, sodass soviel wie möglich Wärme in
den Raum gelangt. Die eingebaute Rauchgas Kehrplatte bewirkt, dass den Rauchgasen extra Wärme entzogen
wird, wodurch der Ofen mehr Wärme ausstrahlt. Mit dem eingebauten Luftriegel, können Sie die Verbrennungsluft
selbst regulieren, sodass dadurch dem Ofen mehr/weniger Sauerstoff zugeführt wird und dadurch mehr/weniger
stark brennt, deshalb mehr/weniger Wärme abgibt
Montage
Im Allgemeinen kümmert sich der Händler, wo Sie den Ofen gekauft haben, auch um die Installation. Wenn
das nicht der Fall ist, beachten Sie, dass die Installation von einem anerkannten Installateur gemacht wird. Ein
anerkannter Installateur kann Ihnen auch den korrekten Rat geben, über den Rauchabzugskanal an welchen
der Ofen angeschlossen werden muss. Der Anschluss der Holzöfen durch Unbefugte, ist verboten. In dem Fall
können wir Ihnen die gute Funktion des Ruby Ofens nicht garantieren.
Bei der Installation müssen Sie auch auf die Brandschutzvorrichtung achten. Sie Seite 48.
Dieser Holzofen ist als Zusatzheizung geeignet und kein Ersatz für Ihre Zentralheizung.
Den Ofen anmachen
Ihren Ofen im Herbst oder Ende Winter anmachen
Wenn die Außen- und Raumtemperatur nicht viel verschieden sind, ist ein guter Kaminabzug eine richtige
Herausforderung. Früh im Herbst oder Ende des Winters können Sie für einen guten Abzug sorgen indem Sie
wenig Holz verbrennen und alle Lüftungsöffnungen maximal offen halten. Viel Luftzufuhr fördert eine schnelle
Erwärmung und regt einen guten Abzug an. Mit wenig Holz heizen verhindert, dass der Rauch wieder in den
Raum strömen kann
Der Ofen wird beim anmachen und heizen sehr heiß und braucht mindestens zwei Stunden um abzukühlen.
Berühren sie deshalb den Ofen während des Heizens oder bis zwei Stunden danach, nicht ohne Schutz und
bedienen Sie den Ofen immer mit Handschuhen, weil Sie sich sonst schwer verbrennen können.
Bevor Sie den Ofen anmachen, wischen Sie, z.B. mit einem Küchenpapier, den eventuellen Belag vom Ofenfenster.
Benützen Sie dieses Papier zum Anzünden des Feuers.
Öffnen Sie die Verbrennungsluftzufuhr (A). Öffnen Sie –bevor Sie den Ofen anzünden- den Schieber vollständig.
Öffnen Sie dann die Ofentür und legen Sie einige Papierknäuel oder Feueranzünder in den Ofen und Holzspäne
44
DE
oben drauf. Zünden Sie die Späne an und öffnen Sie die Tür einige
Minuten(3-5) auf einen Spalt, sodass zusätzlich Luft zugeführt und der
Zug im Kamin schneller erreicht wird. Sobald die Holzspäne brennen,
füllen Sie Holz nach. (Bitte legen sie die Holzscheiten locker auf das
Feuer, damit sich die Flammen rundherum gut entfachen können).
Funktion des Luftschiebers
A
Der Luftschieber hat 3 Positionen:
1. voll ausgefahren - primäre, sekundäre und tertiäre Luftzufuhr
geöffnet.
2. Eindrücken bis zum ersten Klick - nur sekundäre und tertiäre Luftzufuhr geöffnet. Der Kamin hat jetzt die
höchste Effizienz und die Scheibenspülung funktioniert am besten.
3. Eindrücken bis zum zweiten Klick - alles zu, der Kamin wird langsam ausgehen.
1
2
3
Achten Sie auf Fingerabdrücke
Achten Sie darauf, dass Sie die Scheiben des Ofens nicht mit den Fingern berühren. Fingerabdrücke brennen in
das Glas hinein und können danach nicht mehr entfernt werden.
Es ist verboten, mit flüssigen Stoffen, so wie Benzin und Spiritus, den Ofen anzumachen. Vermeiden Sie, dass im
gleichen Raum in welchem der Ofen steht, eine Abzug Haube an ist. Berühren Sie während des Heizens nie die
lackierten Teile des Ofens..
Das erste mal Heizen
Verfärbung von Wänden, Decken und Roste
Durch Heizen des Ofens, können Wände, Decken und Roste sich verfärben. Das kommt daher, dass Staubteilchen
im Konvektionsmantel verbrennen. Das ist ein natürlicher Vorgang, wofür WANDERS nicht verantwortlich ist. Um
Verfärbung zu minimalisieren, verweisen wir Sie auf den Rat der von der Branche der Kaminöfen gegeben wird.
Ihr Installateur kann Sie dabei beraten.
Wenn Sie den Ruby das erste Mal in Gebrauch nehmen, muss der Ofen „eingebrannt“ werden. Das Gerät ist mit
einer hitzebeständigen Lackschicht versehen, die bei Temperaturen die höher sind als 400° Celsius, in den Ofen
einbrennen. Das geschieht die ersten paar Male, wenn Sie die ersten paar Male heizen, wenn die Temperaturen
auf mehr als 600° Celsius steigen. Außerdem kann dieses „Einbrennen“ einen unangenehmen Geruch mit sich
bringen, der aber unschädlich ist. Wir raten Ihnen, den Ofen die ersten 4 bis 6 Mal mindestens 6 Stunden mit nicht
zu viel Heizmaterial brennen zu lassen. Während des Heizens muss gut gelüftet werden. Vermeiden sie, dass,
während sie heizen, im selben Raum eine Abzug Haube an ist; Eine Abzugshaube zieht Verbrennungsluft, die der
Ofen braucht, weg.
Während des Einbrennens kann sich ein Belag auf Scheiben und Ofentür bilden. Dieser Belag kann ganz
einfach mit einem feuchten Tuch abgewischt werden, wenn der Ofen wieder kalt ist. Sie können auch spezielles
Reinigungsmittel für keramische Kochplatten benützen. Berühren sie die Scheiben, ach dem Reinigen, nicht
mehr. Fingerabdrücke brennen in das Glas und lassen sich nicht mehr entfernen.
Neubauwohnung oder vor kurzem renoviert?
Warten sie sechs Wochen bevor Sie den Ofen heizen in einer Neubauwohnung die vor kurzem fertig gestellt
wurde, oder einem Raum der stark renoviert wurde. In den Wänden und Decken befinden sich noch Gase,
45
DE
Weichmacher und Feuchtigkeit von den Stuck- und Malerarbeiten. Durch die warmen Luftströme können sich die
vielen Staubteilchen im Raum verfärben und sich auf Wände und Decken festsetzen. Auch die noch vorhandene
Feuchtigkeit in Wänden und Decken erwärmt sich und kann gelbe Flecken verursachen.
Heizmaterial
Holzart
Trocknungszeit
Kiefer, Pappel
1 Jahr
Linde, Weide, Tanne, Birke, Esche, Erle
1,5 Jahren
Obstbäume, Buch
2 Jahren
Eiche
2,5 Jahren
Der Ruby kann nur mit Holz beheizt werden. Legen sie nie mehr als 1,5-2 Kg Heizmaterial in den Ofen. Benützen
Sie immer sauberes, gehacktes Holz das genügend trocken ist. Die Trocknungszeiten sehen Sie in der Tabelle
oben. Feuchtes Holz brennt schlecht und erzeugt übermäßig viel Rauch. Dadurch können die Scheiben des
Ofens vom Ruß schwarz werden. Ruß kann sich auch im Rauchabzug Kanal festsetzen, was die Möglichkeit auf
einen Schornsteinbrand erhöht.
Frisches feuchtes Holz enthält noch ungefähr 50% Feuchtigkeit. Nach einer Trocknungszeit von einem Jahr, enthält
gespaltetes Holz noch 20% Feuchtigkeit. Nach zwei Jahren Trocknung ist der Feuchtigkeitsgehalt auf 12 bis 15%
gesunken. Trockenes Holz gibt eine schöne Flamme und so gut wie kein Rauch ab. Während des Verbrennens
kann man das Holz prasseln hören. Feuchtes Holz erzeugt ein zischendes Geräusch, viel Rauch und eine kleine
Flamme. Die Freude am Heizen und die Nutzleistung werden stark beeinträchtigt.
Holzarten und Lagerung
Alle Arten sauberes, gespaltetes und trockenes Holz können als Heizmaterial gebraucht werden. Harte Holzarten,
sowie Eiche, Buche und Birke brennen langsam, geben viel Wärme ab und bilden leicht Holzkohle. Weichere
Holzarten, sowie Kiefer, Tanne und Pappel erzeugen mehr Flammen aber weniger Wärme und weniger Holzkohle.
Holz wird am Besten an einer windigen Stelle, aber gut vom Regen geschützt, gelagert. So trocknet das Holz auf
natürliche Art. Stapeln Sie die Holzblöcke auf einer alten Palette oder auf einem Rost. So kann das Holz auch von
unten trocknen und bleiben die untersten Holzblöcke vor Wassereinwirkung geschützt.
Gebrauchen sie in Ihrem Ofen keine Holzblöcke die Paraffin enthalten. Wenn die Ofentür geschlossen ist schmilzt
das Paraffin zu schnell aus den Holzblöcken. Die verschmutzten Rauchgase die dadurch entstehen, bilden einen
Niederschlag auf der Scheibe der Ofentür, brennen ins Glas und können dann nicht mehr entfernt werden.
Gebrauchen sie kein gestrichenes, imprägniertes, verleimtes oder anderweitig bearbeitetes Holz. Die Rauchgase
sind sehr schädlich für das Milieu und können Ihren Ofen antasten. Es ist auch verboten darin Plastik oder anderen
Abfall, wegen der giftigen Rauchentwicklung, zu verbrennen.
Die optimale Art zu Heizen
Die Öfen von WANDERS sind so entworfen, dass sie die beste Nutzleistung erzeugen. Ein gut beheizter Holzofen
kann eine Nutzleistung von etwa 80% erreichen. Dadurch verbrauchen Sie weniger Holz um genauso viel Wärme
zu erzeugen. Darüber hinaus, verursacht ein gut beheizter Ofen weniger Verschmutzung durch Rauch. Hier einige
Tipps für viel Freude am Heizen:
• Heizen sie Ihren Ofen immer mit geschlossener Tür. Dadurch liegt die Nutzleistung 8- bis 10-mal höher. Wenn
die Ofentür auf ist, saugt der Kamin mehr Luft, als für eine gute Verbrennung nötig ist, an. Die relativ kalte Luft
kühlt auch das Feuer. Gleichzeitig wird auch Feuerschaden durch heraussprühende Funken, vor allem bei
Nadelholz, vermieden.
46
DE
•
•
•
•
•
Legen sie nie mehr als 2 Holzscheite auf das Feuer. Viel Heizmaterial verhindert eine effiziente Verbrennung
und belastet unnötig das Milieu.
Lüften Sie gut den Raum wenn sie heizen. Ein prasselndes Holzfeuer hat einen minimalen Verbrauch von 25
Kubikmeter Luft pro Stunde. Machen Sie nie eine Abzugshaube an, wenn im gleichen Raum ein Ofen brennt.
Vorsicht bei windstillem und nebligem Wetter. Bei windstillem Wetter gibt es beinahe keinen Zug um Kamin.
Weil Rauch schwerer ist als Luft, ist es möglich, dass der Rauch in den Raum strömt. Bei Nebel kühlt kann der
Rauch aus dem Schornstein sehr schnell abkühlen und fallen und damit in der Umgebung hinderlich sein.
Löschen Sie nie das Feuer mit Wasser, sondern lassen es von selbst ausgehen. Die Materiale im Ofen können
sich sonst durch den plötzlichen Temperaturunterschied verformen oder reißen.
Schließen Sie die Luftklappe um das Feuer zum Erlöschen zu bringen.
Schornstein und Rauchkanal
Der Schornstein ist der wichtigste Teil Ihres Holzofens;
Der korrekte Schornstein verhindert dass Rauch in den Raum strömt, sich ein Belag auf der Scheibe bildet und
schlechte Verbrennung. Bevor Sie den Ofen montieren, muss Ihr Händler oder ein anerkannter Schornsteinfeger
den Schornsteinkanal über die ganze Länge kontrollieren ob er mindestens einen Durchmesser von 150 Millimeter
hat und ob der Kanal sauber, glatt und dicht ist.
Schornsteinbrand; was zu tun
Bei Schornsteinbrand schließen Sie sofort die Kamin-Abschlussklappe und alle Luftzufuhrkanäle. Rufen Sie die
Feuerwehr an. Nach Löscharbeiten müssen Kamin und Ofen erneut vom Installateur abgenommen werden.
Schornstein mit gutem Zug
Warme Luft will steigen. Auf diesem Prinzip funktioniert jeder Schornstein. Was dabei hilft, ist dass der Wind auch
noch die Luft von der Schornsteinausmündung „weg saugt“.
Manchmal kann aber ein Fallwind die umgekehrte Wirkung haben und die Abluft gerade in den Schornstein
hinein blasen. So kann auch eine relativ schwere Nebelluft den guten Zug im Schornstein hemmen. Auch ein
zu langer Rauchkanal mit rauer Oberfläche und zu vielen Biegungen ergibt diese Wirkung. Bei einem natürlich
schlechten Zug kann Sie der Installateur über den Gebrauch eines Ventilators im Rauchkanal aufklären
Wartung
Kleine Wartung
• Wir raten Ihnen, eine zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht Asche liegen zu lassen. Dies gewährt einen
Schutz für die Feuerstelle.
• Entfernen Sie 2-3 Mal pro Woche die abgekühlte Asche aus dem Kamin. Dazu empfiehlt es sich, einen
Ascheneimer zu verwenden.
• Reinigen sie den Ofen an der Außenseite mit einem feuchten, nicht fußelndem, Tuch. Benutzen Sie keine
beißende Putz- oder Scheuermittel.
• Reinigen Sie den kalten Scheiben mit einem Putzmittel für Keramikkochplatten.
• Berühren sie dann das gereinigte Glas nicht mehr mit Ihren Fingern. Fingerabdrücke brennen ins Glas.
• Schmieren Sie ab und zu die Scharniere der Ofentür.
Benutzen sie keine beißenden Putz- und Scheuermittel im Ihren Ofen zu pflegen.
Auser Gebrauchnahme
• Schließen Sie die Tür und Luftzufuhr im Sommer
• Legen Sie Feuchtigkeitsabsorbierendes Salz in den Ofen, wenn dieser in einem feuchten Raum steht.
47
DE
Jährliche Wartung
• Mit Bezug auf Brandschutz und eventuell einer Brandschutzversicherung, müssen Sie den Schornstein jährlich
durch einen anerkannten Schornsteinfeger fegen lassen.
• Lassen Sie jährlich den Rauchgasabzug und die Verbrennungsluftzufuhr des doppelwandigen
Rauchkanalsystems auf Undurchlässigkeit prüfen.
• Lassen Sie jährlich das gesamte Kanalsystem, einschließlich der Durchfuhr durch das Dach oder der Fassade
und deren Ausmündungen kontrollieren.
• Lassen Sie jährlich die Funktion der Schieber und/oder Klappen kontrollieren.
• Lassen sie jährlich all Dichtungen von Türen und Glasscheiben auf Verschleißerscheinungen prüfen.
Brandschutz
Mit einem Holzofen von WANDERS haben Sie eine bequeme und sichere Wärmequelle im Haus. Der Brandschutz
fängt schon bei der korrekten Montage und einem gut funktionierendem Rauchgasabzug an. Ihr Installateur muss
sich deshalb an die Montagevorschriften, sowie auf Seite 49 und folgende Seiten beschrieben, halten. Für sicheres
Heizen sind auch folgende Punkte wichtig:
1. Beheizen Sie den Ofen soviel wie möglich mit geschlossener Tür. Dadurch wird die Nutzleistung erhöht und
es ist auch besser für das Milieu.
2. Verhindern Sie, dass kleine Kinder oder hilfsbedürftige Personen in die Nähe des Ofens kommen und lassen
Sie sie nicht allein wenn der Ofen brennt. Gebrauchen Sie eventuell einen Kaminvorsatz.
3. Gießen oder legen Sie keine brennbaren material in den Ofen. Dadurch kann der Ofen unwiderruflich beschädigt werden.
4. Wenn der Boden um den Ofen herum aus brennbarem Material ist, benutzen Sie dann eine feuerfeste
Bodenplatte. Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe von:
- an der Vorderseite der Tür: 50 cm ab Außenseite des Ofens
- an den Seiten der Tür: 30 cm Außenseite des ab Ofens
5. Bringen Sie keine brennbare Materiale, zum Beispiel Gardinen, Holzgegenstände (Schränke, Gemälde) in der
Nähe des Ofens oder des Rauchkanals an. Halten sie mindestens einen Abstand von 80 Zentimeter gemessen
ab der Außenseite des Ofens und des Kamins, ein.
6. Bekleiden Sie nie den Kamin mit brennbarem Material (z.B. Tapete).
7. Beachten Sie die Punkte die unter dem Abschnitt „Optimale Art des Heizens“ auf Seite 46 beschrieben sind.
8. Lassen Sie den Ofen nur durch einen anerkannten Installateur mit originalen Ersatzteilen reparieren.
Garantie
Auf Ihren Ruby gibt Ihnen WANDERS Metaalproducten B.V. in Netterden ein Jahr Garantie ab Kaufdatum,
vorausgesetzt dass der Ofen korrekt installiert und gemäß den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung
benutzt wurde. Unter diese Garantie fallen alle Mängel die auf Material- oder Konstruktionsfehler zurückzuführen
sind. In diesen Fällen erhalten Sie gratis neue Ersatzteile. Der Arbeitslohn und andere Kosten fallen nicht unter die
Garantie. Fehlerhafte Teile können Sie franco an WANDERS Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL Netterden
(Holland) schicken.
Vor Montage des Ofens müssen Sie kontrollieren ob das Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist. In dem Fall
müssen Sie das Gerät nicht akzeptieren, müssen aber mit Ihren Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Nicht unter die Garantie fallen: Störungen die durch nicht sachgemäßen Gebrauch entstanden sind; nicht strikte
Befolgung der Installations- und Bedienungsvorschriften; Montage durch einen nicht von WANDERS anerkannten
Installateur, Vernachlässigung des Ofens und bei einem Wechsel des Besitzers. Die Garantie verfällt auch, wenn
verkehrtes Heizmaterial benützt wurde.
Für folgendes Zubehör gilt eine Garantiefrist von 1 Jahr: alle gusseisernen und vermiculit Teile, das elektrische
Zubehör, und der Lack.
48
DE
Wanders ist nicht verantwortlich für eventuelle Risse im Feinputz und Verfärbungen der Wände, Decken und/
oder Roste nach Heizen des Ofens. Verfärbungen können entstehen weil Staubteilchen im Konvektionsmantel
verbrennen. Um eventuelle Risse im Feinputz und Verfärbungen zu minimalisieren, verweisen Sie auf den Rat der
von der Branche für Kaminöfen gegeben wird. Ihr Installateur kann Sie darüber informieren.
Die am Ruby ausgeführten Seitenteile und Ständer sind aus unterschiedlichen Materialien hergestellt und auf
unterschiedlicher Art und Weise verarbeitet und gefärbt. WANDERS übernimmt keine Haftung auf das NichtVorkommen von Farbunterschieden, für was diesen Teilen anbelangt.
Reklamationen werden erst dann behandelt, wenn die Verkaufsfirma, der Installateur eine Reklamation, zusammen
mit einer Kopie des Kassenzettels mit Kaufdatum, eingereicht hat. Reparaturen berechtigen nicht zu einer
Verlängerung der Garantie. Alle Folgeschäden sind ausgeschlossen.
Allgemeine Anweisungen
Der Ruby ist gemäß der internationalen Norm EN 13240 und außerdem gemäß einer zusätzlichen Norm für
optimales milieu-freundliches Heizen bezüglich Rauchgas Ausstoß geprüft. Der Ofen kann an einen Rauchkanal
mit mehreren Öfen angeschlossen werden. Das Rohr des Rauchgasabzugs hat einen Durchmesser von 150
Millimeter.
Der Ofen darf nur durch einen anerkannten Installateur und gemäß den unten beschriebenen Installationsvorschriften
montiert werden. Dabei müssen auch die nationalen und örtlichen Gesetze und Vorschriften für Installation und
Gebrauch von Holzöfen beachtet werden. WANDERS bietet keine Garantie bei unvollständig oder nicht korrekt
angeschlossenem oder installiertem Ruby.
Der Ofen darf nicht montiert werden in:
• Allgemein zugängliche Galerien und Gänge
• Treppenhäuser, außer in Gebäuden mit nur zwei Stockwerken
• In Räumen, in welchen leicht entflammbare oder explosive Stoffe verarbeitet werden.
• In Räumen in welchen sich eine Abzug Haube oder ein mechanisches Absaugsystem befindet, außer dann
wenn die Luftzufuhr direkt von außen geholt wird sodass die Verbrennung ohne Gefahr geschehen kann.
Vorbereitung
Der Rauchabzugskanal
Bevor der Ofen montiert werden kann, müssen folgende Punkte beachtet werden:
• Wenn der Ofen an einen schon bestehenden Rauchabzug angeschlossen werden soll, dann muss dieser erst
durch einen anerkannten Schornsteinfeger
fachkundig gefegt und kontrolliert werden.
1
Eventuell vorhandene Ventile müssen
1
3
3
entfernt werden.
• Der Rauchgasabzug des Ofens muss ohne
A X
X
Umwege direkt an den Rauchgaszugskanal
angeschlossen werden.
500 mm
• Der Unterdruck im Rauchabzugskanal muss
3
mindestens 12 Pa oder 0,12 mbar betragen.
• Der Rauchabzugskanal muss immer in 1
ausmünden. Siehe nebenstehende Skizze.
X > 23˚
X < 23˚
• Der Schornsteinkanal muss bei der Montage
49
DE
•
•
•
sauber und ohne Behinderung einen Durchmesser von 150 mm haben.
Eventuelle Biegungen im Rauchabzugskanal dürfen nicht mehr als 45 Grad betragen.
Sie müssen sicher stellen, dass der Rauchabzugskanal die Rauchgase gut genug und auf sichere Weise
abziehen kann.
Für die Berechnung des Rauchgasabzugkanals finden Sie die Werte unter den Technischen Angaben auf Seite
54.
Brandschutzvorrichtung
Im Zusammenhang mit Brandschutz ist es wichtig, dass Sie die unten erwähnten Vorschriften beachten, bevor der
Ofen montiert wird.
1. Wenn der Fußboden um den Ofen herum aus brennbarem Material ist, dann müssen Sie eine feuerfeste
Bodenplatte benutzen. Die Bodenplatte muss mindestens eine Größe haben :
- an der Seite der Tür: 50 cm ab der Außenseite des Ofens
- an den Seiten: 30 cm ab der Außenseite des Ofens
2. Halten Sie mindestens 80 cm Abstand zwischen Ofen und brennbaren Materialen ein. Denken Sie dabei an
Gardinen, Gegenstände aus Holz (Schränke und Gemälde) und Glasgegenstände. Halten sie den gleichen
Abstand vom Rauchabzugskanal ein
3. Hölzerne Konstruktion die innerhalb des 100 cm Bereichs des Ofens sind, müssen mit feuerfestem Material
verkleidet werden.
4. Wenn der Rauchgasabzug durch die Decke und/oder das Dach führt welche aus brennbarem Material
bestehen, müssen diese rundum + 80 cm mit feuerfestem Material bekleidet werden. Achten sie hierbei auf
Zwischenbalken und eventuell elektrische Leitungen.
5. Zwischen Ofen und tragenden Konstruktionsteilen aus Stahl muss mindestens ein Abstand von 50 cm
(rundum) eingehalten werden.
6. Schützen sie alle brennbare Materiale die sich in einem Strahl von 100 Zentimeter der Ofentür befinden
Nehmen Sie dazu feuerfeste Materiale.
7. Bekleiden sie den Kamin nie mit brennbarem Material (wie z.B. Tapete)
8. Die Wand hinter dem Kamin muss aus feuerfestem Material sein oder muss damit isoliert werden. Das
Isolationsmaterial muss eine Temperatur von 700 Grad Celsius vertragen können und eine Dichte von, 80 Kg/
m³ haben. Angaben über Isolationsmaterial finden Sie in der Tabelle auf Seite 55.
Installation
Der Ruby ist nach den internationalen Normen EN 13240 geprüft und kennt eine zusätzliche Erweiterungsnorm für
optimales umweltfreundliches Heizen in Bezug auf Rauchgase. Der Ofen kann an einen Rauchkanal angeschlossen
werden, woran mehrere Ofen angeschlossen sind,. Das Rauchgasabzugsrohr hat einen Durchmesser von 150 mm.
Verbrennungsluftzufuhr
Dem Ofen soll ausreichend frische Verbrennungsluft zugeführt werden. Bringen Sie gegebenenfalls eine zusätzliche
Luftzufuhröffnung so nahe wie möglich am Ofen an. Eine zusätzliche Luftzufuhröffnung ist erforderlich, wenn:
• Der Raum mit einem Wärmewiedergewinnungsystem ausgestattet ist.
• Der Raum mit einem zentralen Absaugsystem ausgestattet ist.
• Eine Dunstabzugshaube sich im gleichen Raum befindet
Die Luftzufuhröffnung soll verschliessbar sein, wenn diese durch eine feuerbeständige Wand geht. Gibt es
mehrere Verbrennungsgeräte im gleichen Raum, sollen ausreichend Lufzufuhröffnungen angebracht sein, damit
eine sorgenfreie Verbrennung garantiert ist.
Aussenluftanschlussrohr
Der Kanal für die Zufuhr von frischer Außenluft hat einen Durchmesser von 100 Millimetern. Die Luftzufuhr kann
von unten oder hinten angeschlossen werden. Bei der Verwendung des optionalen Fußes können die Anschlüsse
durch den Fuß laufen. Bei der hängenden Version muss die optionale Anschlussdose OND.2004 unter dem Ofen
befestigt werden. Wenn die externe Luftzufuhr durch eine Brandschutzmauer geht, dann muss dieser Kanal
verschließbar sein. Wenn der Kanal länger als 1 Meter ist, einschließlich einer Biegung von 90 Grad, dann muss der
Durchmesser des Kanals vergrößert werden.
50
DE
Die Abmessungen für beide Situationen sind auf Seite 58 zu finden.
Anschluss des Kamins
Der Ruby-Holzkamin ist ein Schwergewicht. Er wiegt, je nach Version, einschließlich 2 m Rauchgasrohr mindestens
130 Kilo. Stellen Sie sicher, dass die Wand oder der Boden, wo Sie den Kamin montieren, dieses Gewicht problemlos
tragen kann. Befolgen Sie vor der Installation des Kamins erst die Anweisungen aus dem vorherigen Kapitel
„Vorbereitung“. Denken Sie an Ihren Rücken und schützen Sie den Boden während der gesamten Installation.
Hängende Version:
1. Überprüfen Sie die Verpackung, falls sichtbare Schäden vorhanden sind, teilen Sie es bitte mit.
2. Für die Installation stehen Ihnen 3 verschiedene Kartons (1 x Kamin + 1 x Seitenteile + 1x Glasplatte) zur
Verfügung.
3. Entfernen Sie den Kamin aus dem Karton (denken Sie an Ihren Rücken).
4. Die Wandhalterung (Abmessungen auf Seite 58) des Kamins an die Wand montieren.
5. Installieren Sie den Kamin auf die Halterung und befestigen Sie ihn an der Halterung mit zwei Schrauben (M5
Senkkopf ).
6. Nehmen Sie die Seitenteile vorsichtig aus dem Karton.
7. Hängen Sie die Seitenteile an den Kamin. Diese Platten können mit Hilfe von zwei Schrauben in der Aufhängung
abgestellt werden.
8. Bringen Sie die Glasplatte auf den Kamin an.
9. Installieren Sie nun das Rauchgasrohr.
Stehende Version (auf Fuß OND.RU.0320):
1. Überprüfen Sie die Verpackung, falls sichtbare Schäden vorhanden sind, teilen Sie es bitte mit.
2. Für die Installation stehen Ihnen 4 verschiedene Kartons (1 x Ofen + 1 x Seitenteile + 1x Glasplatte + 1 x Fuß)
zur Verfügung.
3. Entfernen Sie den Kamin aus dem Karton (denken Sie an Ihren Rücken).
4. Die Wandhalterung vom Kamin abnehmen und beiseitelegen, diese wird nicht benötigt.
5. Legen Sie den Kamin vorsichtig auf die Rückseite.
6. Nehmen Sie den Fuß aus dem Karton.
7. Montieren Sie den Fuß mit 6 Schrauben M6 unter den Kamin.
8. Stellen Sie den Kamin vorsichtig aufrecht und positionieren Sie ihn direkt unter dem Rauchkanal.
9. Entfernen Sie die Seitenteile aus der Verpackung und montieren Sie sie auf den Kamin. Diese können mit zwei
51
DE
Schrauben in der Aufhängung abgestellt werden (siehe Abbildung auf Seite 51 „Hängeversion“ Punkt 7).
10. Nehmen Sie die Glasplatte vorsichtig aus der Verpackung und bringen Sie die Glasplatte an den Kamin an.
11. Installieren Sie nun das Rauchgasrohr.
Montage Kabelmantel Hängeversion (optional ONDRU.0310)
1. Befestigen Sie den Kamin an der Wand, wie auf Seite 51 beschrieben.
2. Achten Sie darauf, dass der Kamin direkt unter dem Rauchkanal steht oder hängt.
3. Installieren Sie die Futterplatte (A) an der Wand, wobei die Platte auf der Wandhalterung ruht.
4. Haken Sie den Kabelmantel (B) in die Futterplatte (A).
5. Platzieren Sie das Rauchgasrohr.
6. Platzieren Sie das Schiebeelement (C) und befestigen Sie es mit 4 Schrauben an der Decke.
7. Hängen Sie die Frontplatte (D) in den Kabelmantel.
Montage Kabelmantel stehende Version (optional ONDRU.0310)
1. Installieren Sie den Kamin und Fuß wie auf Seite 51 beschrieben.
2. Achten Sie darauf, dass der Kamin direkt unter dem Rauchkanal steht oder hängt.
3. Befestigen Sie den Abstandhalter (E) an dem Kamin mit zwei Schrauben (M5 Senkkopf ).
4. Entfernen Sie die Futterplatte (A), die nur für die hängende Version erforderlich ist.
5. Setzen Sie den Kabelmantel (B) auf die Halterung und befestigen Sie diese an der Wand mit 4 Schrauben.
6. Platzieren Sie das Rauchgasrohr.
7. Platzieren Sie das Schiebeelement (C) und befestigen Sie es mit 4 Schrauben an der Decke.
8. Hängen Sie die Frontplatte (D) in den Kabelmantel.
52
DE
Reparaturen
Glas ersetzen
1. Die Tür öffnen,
2. die 6 Schrauben an der Innenseite der Tür entfernen,
3. die beiden Glashalter entfernen,
4. das Glas vorsichtig aus der Tür nehmen.
5. Stellen Sie sicher, dass das Dichtband in der Tür nicht beschädigt
ist und gut festsitzt. Sollte dies nicht der Fall sein, befestigen Sie
das Dichtband mit hitzebeständigem Kit oder ersetzen Sie das
Dichtband komplett.
6. Das neue Glas anbringen, achten Sie dabei auf die scharfen
Kanten des Glases.
7. Die verschiedenen Komponenten wieder an Ort und Stelle
installieren.
Innenseite Brennkammer ersetzen
Beachten Sie die Reihenfolge zum Entfernen der Platten aus dem Ofen;
1. Die Prallplatte (A) können Sie liegen lassen, aber zum Vermeiden von Schäden, empfehlen wir Ihnen, sie
herauszunehmen.
2. Entfernen Sie die Platten links (B) und rechts vorne (C),
3. Entfernen Sie die Platten links (D) und rechts hinten (E),
4. Entfernen Sie die Rückwand (F),
5. Entfernen Sie die Bodenplatte (G).
53
DE
Technische Angaben
Ruby
Tür Verschluss
I & II
Ba
Nominale Leistung*
8,0
kW
Abgasstutzen
150
mm
Maximal Füllung Holz
2,5
kg
* Nominale Wärme wird mit einem Schornsteinzug von 0,12 mBar erreicht
Heizmaterial; Holzscheite (30 x 10 cm)
Maximal einlegen
2 Stück
Primäre Luftklappe
Maximal
Sekundäre Lüftungsöffnung
Maximal
Brennzeit Heizmaterial
ungefähr 1 Stunde
Rauchgaswerte gemäß DIN 4705, DIN 18895 Teil 2
Mit geschlossener Tür. Heizmaterial Holz.
Ruby
Rauchgasmenge
6,4
g/s
Rauchgastemperatur
347
0
Vordruck
0,12
mBar
Effizienz
80,0
%
CO auf 13% O2
0,08
%
Feinstaub
Prüfungsinstitut
Prüfnorm
Prüfungsgutachten
54
12
1625
EN13240
RRF - 4015 3887
C
mg/m3
DE
Tabelle Isolationsmaterial: NB nur das was im gefärbten Gebiet steht ist erlaubt.
Isolation
Verpackt
Wärmeleitung
Höchste
Gebrauchstemp.
Dichte
nr
artikel
nr
form
nr
verpackt
nr
�C
nr
kg/m³
10
11
12
13
Mineralwolle
Glaswolle
Steinwolle
Schlakke
01
02
03
Bahnen
Lose Wolle
Wolle
Granulat
Filz
Vernähte
Lamellenmatte
Matten
Platten
Schalen
Segmente
Geflochten
01
Vernähte Matten
Vernähte Matten
Vernähte Matten
G. Krumme 2
10
12
14
16
100
120
140
160
72
74
76
720
740
760
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
18
99
180
04
05
06
07
08
09
10
02
10
11
20
21
99
Übrige
99
Splitter
G. Krumme 1
Splitter
G. Krumme 2
Platten
G. Krumme 1
Platten
G. Krumme 2
Einzeln
99
Suchen Sie sich in der Tabelle das Isolationsmaterial aus. NB; Gruppe 99 ist NICHT zugelassen
55
204,50
Ruby (hangende uitvoering | version mural)
509,71
350,00
204,50
150,00
420,00
566,71
639,20
566,71
50,00
893,78
100,00
885,45
met kanaalommanteling | avec carter de convection (OND.RU.0310)
204,50
150,00
509,71
369,00
363,84
316,00
639,20
566,71
min 1925,00 - max 2225,00
893,78
100,00
56
173,00
Ruby (staande uitvoering | version standard)
150,00
478,71
238,00
98,00
405,04
971,75
893,78
885,45
met kanaalommanteling | avec carter de convection (OND.RU.0310)
175,50
150,00
369,00
316,00
334,34
971,75
min 2330,00 - max 2630,00
893,78
480,71
98,00
120,00
238,00
103,00
57
Externe beluchting staande uitvoering | l’air extérieur version standard
98,00
238,00
100,00
12
0,00
Externe beluchting hangende uitvoering | l’air extérieur version mural
350,00
103,00
175,00
58
175,00
701,24
734,95
625,92
540,00
420,00
108,95
204,50
59
60
Wanders fires & stoves
Amtweg 4
7077 AL Netterden
The Netherlands
T: +31 (0) 315 - 386 414
F: +31 (0) 315 - 386 201
E: service@wanders.nl
I: www.wanders.com
garantiebewijs / guarantee certificate / certificat de garantie / garantieschein
model / model / modèle / modell
serienummer / serial number
nr. de série / seriennummer
aankoop datum / date of purchase
date de láchat / kaufdatum
kopie aankoopbewijs bijvoegen aub
/
please enclose copy of proof of purchase
/
s'il vous plaît joindre copie de la preuve d'achat
/
bitte kopie vom kaufbeleg beifügen
naam / name / nom / name
adres / address / adresse / adresse
postcode - plaats / postal code - town
code postal - lieu / postleitzahl - ort
land / country / pays / land
dealer gegevens / dealer information / l'information revendeur / händler informationen
naam / name / nom / name
adres / address / adresse / adresse
postcode - plaats / postal code - town
code postal - lieu / postleitzahl - ort
land / country / pays / land
Onder de garantie vallen alle gebreken die te herleiden zijn
tot materiaal- en constructiefouten. In die gevallen ontvangt
u gratis nieuwe onderdelen. Arbeidsloon en andere kosten
vallen niet onder de garantie. Defecte onderdelen kunt
franco toezenden aan WANDERS Metaalproducten B.V.,
Amtweg 4, 7077 AL, Netterden.
Voordat de haard geplaatst wordt, moet u controleren of er
zichtbare schade is aan het toestel.
In dat geval moet u het toestel niet accepteren, maar contact
opnemen met uw leverancier.
The guarantee includes all defects which can be reduced
to flaws in material and construction, in which case you
will receive the new parts free of charge. Labour costs
or other expenses are not covered by the guarantee.
You can send defect parts (shipping paid) to WANDERS
Metaalproducten B.V., Amtweg 4, 7077 AL in Netterden
[The Netherlands].
Before installing your stove you must check if there is any
visible damage to the unit. If there is, do not accept the
unit and contact your supplier.
Buiten de garantie vallen: het glas, storingen ontstaan
door onoordeelkundig gebruik; niet juiste naleving van de
landelijke voorschriften en de bijgevoegde installatie- en
bedieningsvoorschrif-ten; installatie door een niet door
WANDERS erkend installateur of dealer; verwaarlozing van
het toestel en bij wisseling van eigenaar. De garantie vervalt
ook bij gebruik van een verkeerde brandstof.
The guarantee does not include: the glass, failure due
to improper use; non-compliance with the national
regulations and enclosed installation and operating
instructions; installation by an installer of dealer who is
not acknowledged by WANDERS, negligence of the unit
and change of owner. The guarantee is also disclaimed
when a wrong fuel is used.
WANDERS is niet verantwoordelijk voor eventuele
scheuren in sierpleisterwerk en verkleuringen van wanden,
plafonds en/of roosters na het stoken van de haard.
Verkleuringen kunnen ontstaan doordat stofdeeltjes
verbranden in de convectiemantel. Om de kans op
scheuren in sierpleisterwerk en eventuele verkleuringen te
minimaliseren verwijzen wij naar het advies dat gegeven
wordt in de sfeerhaardenbranche. Uw installateur kan u
hierover informeren.
WANDERS disclaims responsibility for any cracks in
stuccoed walls or discolouration of walls, ceilings and/
or grates after burning the fireplace. Discolouration can
be caused when dust particles burn in the convection
cover. To minimize the chance of cracks in stucco and
discolouration we refer to the advice given for decorative
hearths. Your installer can give you more information.
Klachten worden in behandeling genomen nadat de
verkoopfirma/installateur of het gasbedrijf een klacht
heeft ingediend, vergezeld van de aankoopdatum en een
kopie van de aankoopbon. Reparaties geven geen recht op
verlenging van de garantietermijn.
Alle gevolgschade wordt uitgesloten.
Any complaints will be dealt with after the sales firm,
the installer has filed a complaint and sent a copy of the
purchase receipt with purchase date. Any repairs do not
entitle you to extend the guarantee term.
All consequential damages or loss are excluded.
La garantie couvre tous les défauts qui résulteraient des vices
de matière et de construction. Dans ces cas, vous recevrez des
pièces nouvelles gratuitement. Les frais de salaire et les autres frais
n’entrent pas dans le champ de la garantie. Les pièces défectueuses
peuvent être expédiées franco à WANDERS Metaalproducten B.V.,
Amtweg 4, 7077 AL, Netterden, Pays-Bas .
Avant de procéder à la pose de l’appareil vous devrez vérifier si
le poêle ne présente pas des dommages visibles. Dans ce cas, il
ne faut pas accepter l’appareil en prendre contact avec votre
fournisseur.
La garantie ne couvre pas la vitre et ne s’applique pas aux
dérangements provenant d’une mauvaise utilisation, d’un
manque de respect de la réglementation nationale et des
instructions d’installation et d’emploi fournis avec l’appareil, d’une
installation effectuée par un installateur ou revendeur non-agréé
par WANDERS , d’un défaut d’entretien et en cas où le poêle serait
passé en d’autres mains. La garantie ne s’applique pas non plus si
un combustible non approprié a été utilisé.
Unter diese Garantie fallen alle Mängel die auf Materialoder Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. In
diesen Fällen erhalten Sie gratis neue Ersatzteile. Der
Arbeitslohn und andere Kosten fallen nicht unter die
Garantie. Fehlerhafte Teile können Sie franco an WANDERS
Metaalproducten B.V. Amtweg 4, 7077 AL Netterden
(Holland) schicken.
Vor Montage des Ofens müssen Sie kontrollieren ob das
Gerät keine sichtbaren Schäden aufweist. In dem Fall
müssen Sie das Gerät nicht akzeptieren, müssen aber mit
Ihren Lieferanten Kontakt aufnehmen.
Nicht unter die Garantie fallen: Störungen die durch nicht
sachgemäßen Gebrauch entstanden sind; nicht strikte
Befolgung der Installations- und Bedienungsvorschriften;
Montage durch einen nicht von WANDERS anerkannten
Installateur, Vernachlässigung des Ofens und bei einem
Wechsel des Besitzers. Die Garantie verfällt auch, wenn
verkehrtes Heizmaterial benützt wurde.
WANDERS n’est pas responsable des éventuelles fissures au
plâtrage de parement et des décolorations des parois, plafonds et/
ou grilles après le chauffage du poêle. Les décolorations peuvent
être causées par la combustion des grains de poussière dans le
manteau de convection. Pour réduire au maximum les fissures au
plâtrage et les décolorations éventuelles, veuillez vous reporter
aux consignes généralement données dans le commerce sur les
poêles d’ambiance. Votre installateur vous renseignera.
Wanders ist nicht verantwortlich für eventuelle Risse im
Feinputz und Verfärbungen der Wände, Decken und/
oder Roste nach Heizen des Ofens. Verfärbungen können
entstehen weil Staubteilchen im Konvektionsmantel
verbrennen. Um eventuelle Risse im Feinputz und
Verfärbungen zu minimalisieren, verweisen Sie auf den
Rat der von der Branche für Kaminöfen gegeben wird. Ihr
Installateur kann Sie darüber informieren.
Les plaintes sont examinées après qu’elles ont été présentées
par l’établissement de vente, par l’installateur, accompagnées
d’une copie de la facture d’achat indiquant la date d’achat. Les
réparations ne donnent pas droit à une prorogation de la durée
de garantie.
Reklamationen werden erst dann behandelt, wenn
die Verkaufsfirma, der Installateur eine Reklamation,
zusammen mit einer Kopie des Kassenzettels mit
Kaufdatum, eingereicht hat. Reparaturen berechtigen
nicht zu einer Verlängerung der Garantie.
Les dommages conséquents sont exclus.
Alle Folgeschäden sind ausgeschlossen.
62
63
www.facebook.com/Wandersfiresstoves
@Wanders_fires
wandersfires
wandersnetterden
Type- en zetfouten voorbehouden. Wanders fires & stoves is een onderdeel van de Wanders Groep
© 2015 Wanders Metaalproducten B.V. - All rights reserved
Wanders fires & stoves
Amtweg 4
7077 AL NETTERDEN
Nederland
Tel: +31 (0)315 - 386 414
Fax: +31 (0)315 - 386 201
info@wanders.nl
www.wanders.nl
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising