LG SPK8 Používateľská príručka

LG SPK8 Používateľská príručka
ČESKY
JEDNODUCHÝ NÁVOD
Souprava zadních
reproduktorů
Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a
uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.
Pro zobrazení pokynů k pokročilým funkcím navštivte stránky
http://www.lg.com a potom si stáhněte příručku uživatele.
Některá část obsahu této příručky se může lišit od vašeho soundbaru.
MODEL
SPK8-S
www.lg.com
Autorská práva © 2018-2019 LG Electronics Inc. Všechna práva vyhrazena.
1
Připojení zadních reproduktorů.
V závislosti na modelu se může dizajn a
připojení zadních reproduktorů lišit.
2
Připojení bezdrátového přijímače
a Připojte napájecí šňůru do napájecí zásuvky.
b Zapnutí zařízení: Zařízení a bezdrátový přijímač se
automaticky spojí. Rozsvítí se žlutozelená LED.
Manuální připojení bezdrátového
přijímače.
Jestliže zadní reproduktory nevydávají žádný zvuk,
pokuste se je připojit manuálně.
Průhledný
Černý pruh
a Stiskněte tlačítko PAIRING na zadní straně
bezdrátového přijímače.
yy Rozbliká se žluto-zelená LED kontrolka na
bezdrátovém přijímači.
Zadní
reproduktor
(levý)
Bezdrátový
přijímač
Zadní
reproduktor
(pravý)
Černý pruh
Průhledný
a Správně připojte reproduktorové kabely k
reproduktorům.
b Pomocí kabelů reproduktorů propojte bezdrátový
přijímač a zadní reproduktory (šedý: pravý, modrý:
levý).
c Zapněte funkci Surround, abyste si mohli
vychutnat prostorový zvuk.
b Zapněte hlavní jednotku.
c Spárování je dokončeno.
yy Žluto-zelená LED kontrolka na bezdrátové
přijímači se trvale rozsvítí.
Další informace
Zapnutí/vypnutí prostorového zvuku
Jestliže zapnete funkci prostorového zvuku, díky
zadním reproduktorům si můžete vychutnat nádherný
prostorový zvuk ze všech vstupních zdrojů zvuku.
Počáteční nastavení funkce Surround je
Vypnuto, funkci Surround zapněte, abyste ji
mohli používat.
SK5Y
Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím tlačítka
REAR o na dobu přibližně 2 sekund.
Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím tlačítka
REAR p na dobu přibližně 2 sekund.
Specifikace bezdrátového přijímače.
Požadavky na
napájení
Viz hlavní štítek na
bezdrátovém přijímači.
Příkon
Viz hlavní štítek na
bezdrátovém přijímači.
cca.
60,0 mm x 220,0 mm x
175,0 mm
Provedení a technické údaje podléhají změnám bez
předchozího upozornění.
Rozměry
(Š x V x H)
O Feritovém jádru (Volitelné)
dvakrát
SK10Y/SK9Y/SK8Y/SK6Y
Funkci prostorového zvuku zapnete stisknutím a
podržením tlačítka AUTO VOL na dálkovém ovládání
na dobu přibližně 2 sekund a pak opakovaným
stisknutím tlačítka AUTO VOL pro volbu
ON - SURROUND v okně displeje.
Funkci prostorového zvuku vypnete stisknutím a
podržením tlačítka AUTO VOL na dálkovém ovládání
na dobu přibližně 2 sekund a pak opakovaným
stisknutím tlačítka AUTO VOL pro volbu
OFF - SURROUND v okně displeje.
SL4Y/SL5Y/SL5YF/SL6Y/SL6YF/SL7Y/SL7YF/SL8Y/
SL8YG/SL9Y/SL9YG/SL10Y/SL10YG
Zapnutí prostorového zvuku: Stiskněte a po dobu
zhruba 3 sekund podržte tlačítko , potom
opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nebude v okně
displeje vybrána možnost ON - SURROUND.
Vypnutí prostorového zvuku: Stiskněte a po dobu
zhruba 3 sekund podržte tlačítko , potom
opakovaně stiskněte tlačítko , dokud nebude v okně
displeje vybrána možnost OFF - SURROUND.
Prohlášení o shodě
Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že rádiové
zařízení typu PŘIJÍMAČ splňuje směrnici 2014/53/EU. Úplné
znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující
internetové adrese:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Vezměte prosím na vědomí, že vzdálenost mezi tímto
zařízením a osobami by neměla být menší než 20 cm.
Frekvenční rozsah
5730 až 5821 MHz
Výstupní výkon (max.)
13 dBm
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement