LG T8 Používateľská príručka

LG T8 Používateľská príručka
ČESKY
Návod na instalaci
podstavce pro
zvukový panel
(SJ8) k televiznímu
přijímači LG TV
MODEL
T8
*MFL69981110*
www.lg.com
(M4 x L8)
(M4 x L14)
(M4 x L16)
KONTROLA
LG TV (Kompatibilní TV modely)
yy OLED65/55B7
yy OLED65/55C7
Zvukový panel LG
SJ8
Jestliže váš TV přijímač byl nainstalován s
namontovaným podstavcem, je potřeba podstavec
demontovat a odložit bokem. Při demontáži
podstavce postupujte podle návodu pro váš TV
přijímač.
• Při demontáži podstavce TV přijímače položte
obrazovku přijímače čelem dolů na stůl s
měkkou podložkou nebo na podlahu, aby byla
obrazovka chráněna před poškrábáním nebo
poškozením.
• Ujistěte se, že šrouby jsou řádně utaženy.
(Jestliže nejsou dostatečne utaženy, může se TV
přijímač po instalaci naklánět dopředu.)
Instalace
UPOZORNĚNÍ týkající se přemisťování TV přijímače
a
(M4 x L8)
b
c
Dávejte pozor, abyste si prsty mezi televizorem a
zvukovým panelem nepřiskřípli.
(M4 x L16)
(M4 x L14)
d
UPOZORNĚNÍ
Umístění
Pro bezpečnou instalaci je potřeba ponechat dostatek
volného prostoru mezi stěnou a instalovaným výrobkem.
11 cm
Vedení kabelů
Kabely můžete vést za vaším TV přijímačem pomocí
dodávaných příchytek kabelů.
a
b
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement