LG A100 Manual de utilizare

LG A100 Manual de utilizare
Telefonul dvs.
Ghidul utilizatorului
LG-A100 - Română
Instalarea cartelei SIM şi încărcarea bateriei
Lanternă
Taste de navigare
Utilizaţi această tastă pentru
a accesa rapid funcţiile
telefonului.
(sus): Contacte
(jos): Blocare tastatură
(stânga): Mesaje
(dreapta): Lanternă
Difuzor
Afişaj
Acest ghid vă va ajuta să înţelegeţi noul dvs. telefon mobil şi vă va oferi explicaţii
utile privind caracteristicile acestuia.
Anumite informaţii din acest manual pot fi diferite de telefonul dvs., în funcţie de
software-ul telefonului sau de furnizorul dvs. de servicii.
Taste rapide
Fiecare dintre aceste
taste efectuează funcţiile
indicate de textul de pe
afişaj, care se află chiar
deasupra lor.
Informaţii despre afişare
Zonă pentru pictograme
Indică nivelul semnalului de reţea.
Zona pentru text şi imagini
Indică mesaj(e) text noi.
Indică nivelul de încărcare a bateriei.
Contacte
Specificaţii pentru taste rapide
Important! › Cartela SIM pentru conectare şi contactele de pe aceasta pot fi deteriorate cu uşurinţă prin zgârieturi sau
îndoire, astfel că trebuie s-o manipulaţi cu atenţie, mai ales atunci când o introduceţi sau o scoateţi. Nu
lăsaţi cartelele SIM la îndemâna copiilor mici.
› numai SIM de 2 G acceptat
Ilustraţii
1 Deschideţi capacul bateriei
2 Scoateţi bateria
3 Inseraţi cartela SIM
4 Introduceţi bateria
5 Închideţi capacul bateriei
6 Încărcaţi bateria
1
2
3
4
5
6
AVERTISMENT: Nu scoateţi bateria
când telefonul este pornit, deoarece
acest lucru poate deteriora telefonul.
Meniu şi opţiuni
Introducerea textului
Telefonul dvs. vă oferă un set de funcţii care vă permite să-l personalizaţi. Aceste funcţii sunt aranjate în meniuri
şi submeniuri, care sunt accesate cu ajutorul tastelor rapide stânga şi dreapta. Eticheta din partea inferioară a
ecranului de afişare, imediat deasupra tastelor rapide, indică funcţia curentă a acestora.
Puteţi introduce caractere alfanumerice de la tastatura
telefonului. De exemplu, salvarea numelor în Contacte,
scrierea unui mesaj şi programarea evenimentelor în
calendar, toate acestea necesită introduceri de text.
.
Pentru a schimba modurile, apăsaţi tasta
Metoda de introducere este afişată în colţul dreaptasus al telefonului dvs.
Indică mesaj(e) vocale noi.
Meniu
Mufă căşti / Port
încărcător
Tastele alfanumerice
În majoritatea cazurilor,
tastele numerice sunt
utilizate pentru a introduce
cifre sau caractere.
www.lg.com
Pictogramele de pe ecran
Când vă abonaţi la o reţea de telefonie mobilă, vi se oferă o cartelă SIM pentru conectare care conţine detaliile
abonamentului dvs., precum codul PIN, alte servicii opţionale disponibile şi multe altele.
Tasta Terminare/Pornire
Vă permite să deschideţi
sau să închideţi telefonul, să
încheiaţi convorbirile sau să
reveniţi în modul de aşteptare.
Tasta Trimitere
Puteţi forma un număr de
telefon şi puteţi răspunde
la apeluri.
P/N: MFL67206626 (1.0)
Instalarea cartelei SIM
Orificiu pentru
curea de mână
Meniu
Indică faptul că alarma este setată.
Indică faptul că telefonul dvs. utilizează setările
generale.
Indică faptul că telefonul dvs. utilizează setările
silenţioase.
Indică faptul că telefonul dvs. utilizează setările
pentru afară.
Indică faptul că telefonul dvs. utilizează setările
pentru căşti.
Indică faptul că toate apelurile sunt
redirecţionate către alt număr.
Indică faptul că telefonul este în modul Avion.
Contacte
Indicator
Funcţie (Mod inteligent engleză)
Numeric
Multi-tastă Abc
Modul T9
În Editor, apăsaţi Opţ., selectaţi „Setare T9” şi apoi
Pornit. Acest mod vă permite să introduceţi cuvinte cu
o singură apăsare de tastă per literă. Fiecare tastă de
pe tastatură este asociată cu mai multe litere. Modul
T9 compară automat apăsările de taste cu un dicţionar
intern pentru a determina cuvântul corect, necesitând
astfel mult mai puţine apăsări de taste decât modul
tradiţional ABC.
Pornirea şi oprirea telefonului
Puteţi să deschideţi sau să închideţi telefonul apăsând
şi menţinând tasta de pornire.
Multi-tastă abc
Multi-tastă ABC
Apăsaţi tasta rapidă stânga
pentru a accesa meniul
disponibil.
Apăsaţi tasta rapidă dreapta
pentru a accesa contactele.
Indică o programare(programări) nouă(noi).
Efectuarea unui apel
Acceptarea şi respingerea unui apel
Modificarea setărilor apelului
1 Introduceţi numărul utilizând tastatura.
pentru a iniţia apelul.
2 Apăsaţi
.
3 Pentru a termina apelul, apăsaţi
Când sună telefonul, apăsaţi Acceptare sau
pentru
a prelua apelul. În timp ce telefonul sună, selectaţi
Silenţios pentru a dezactiva soneria. Acest lucru este
excelent dacă aţi uitat să vă modificaţi profilul pe
Silenţios pentru o şedinţă.
sau Respingere pentru a respinge apelul
Apăsaţi
primit.
Puteţi seta meniul în funcţie de apel. Apăsaţi Meniu,
selectaţi Setări şi apoi Apelare.
• Redirecţionare apeluri – Selectaţi metodele de
redirecţionare a apelurilor.
• Apel în aşteptare – Selectaţi Activ sau anulaţi apelul
în aşteptare.
SFAT! Pentru a introduce + atunci când efectuaţi un apel
internaţional, apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta 0.
Efectuarea unui apel din contacte
1 Apăsaţi
(tasta de navigare sus) din ecranul de
aşteptare pentru a deschide agenda telefonică.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui
contactului pe care doriţi să-l apelaţi.
3 Pentru a naviga prin contacte, folosiţi tastele de
navigare sus şi jos, iar pentru a naviga printre
numerele diferite ale acestora, folosiţi tastele de
navigare stânga şi dreapta.
pentru a iniţia apelul.
4 Apăsaţi
3 Pentru a naviga prin contacte, folosiţi tastele de
navigare sus şi jos, iar pentru a naviga printre
numerele diferite ale acestora, folosiţi tastele de
navigare stânga şi dreapta.
• Căutare - Puteţi căuta contacte în agenda telefonică.
• Contact nou - Puteţi adăuga intrări în agenda
telefonică prin intermediul acestui meniu.
• Apelări rapide - Alocaţi contacte oricăreia dintre
tastele 2 - 9.
• Copiaţi tot – Puteţi copia toate intrările din memoria
cartelei SIM în memoria telefonului şi invers.
• Ştergere toate - Puteţi şterge toate intrările din
memoria cartelei SIM sau din memoria telefonului.
• Starea memoriei – Puteţi verifica starea memoriei
pentru cartela SIM şi telefon.
• Informaţii
› Nr. apelare servicii – Accesaţi în siguranţă lista
numerelor pentru servicii care v-a fost atribuită de
furnizorul dvs. de servicii.
SFAT! Puteţi modifica setările telefonului dvs. pentru
preluarea apelurilor în moduri diferite. Apăsaţi Meniu,
selectaţi Setări şi apoi Apelare. Selectaţi Mod de răspuns şi
apoi Orice tastă sau Numai tasta Trimitere.
• Orice tastă – Puteţi prelua un apel apăsând orice
tastă.
• Numai tasta Trimitere – Puteţi prelua un apel numai
apăsând tasta Trimitere.
› Nr. dvs. – Puteţi salva şi verifica propriile numere pe
cartela SIM.
› Carte de vizită – Puteţi salva şi verifica o carte
de vizită care conţine informaţiile dvs. - numele,
telefonul mobil şi cele fixe, precum şi adresa de
e-mail; totodată, o puteţi trimite într-un mesaj.
Lista apelurilor
Puteţi verifica înregistrările tuturor apelurilor, apelurilor
pierdute şi primite, precum şi durata apelurilor.
Numărul şi numele (dacă este disponibil) sunt afişate
împreună cu data şi ora la care s-a efectuat apelul.
Puteţi vizualiza de asemenea numărul de apeluri
efectuate.
• Toate apelurile - Afişează toate cele trei tipuri de liste
(Primite/Efectuate/Nepreluate), după oră.
• Apeluri nepreluate - Această opţiune vă permite să
vizualizaţi ultimele 20 de apeluri nepreluate.
Verificarea listei apelurilor
Puteţi verifica înregistrările tuturor apelurilor, apelurilor
pierdute, primite şi durata apelurilor. Numărul şi
numele (dacă este disponibil) sunt afişate împreună cu
data şi ora la care s-a efectuat apelul. Puteţi vizualiza de
asemenea numărul de apeluri efectuate. Apăsaţi Meniu
şi selectaţi Lista apelurilor.
• Efectuat - Această opţiune vă permite să vizualizaţi
ultimele 20 de apeluri efectuate (reuşite sau
încercate).
• Primite - Această opţiune vă permite să vizualizaţi
ultimele 20 de apeluri preluate.
• Durata apelului - Utilizaţi această opţiune pentru a
vizualiza durata apelurilor primite şi efectuate.
Jocuri
Telefonul dvs. LG-A100 este livrat preîncărcat cu jocuri
care să vă asigure divertismentul în timpul liber.
Apăsaţi Meniu şi selectaţi Jocuri.
Profiluri
Vă modificaţi profilul, apoi alegeţi dintre General,
Silenţios, Afară, Mod Avion şi Căşti.
• General - După configurarea acestui profil, indicatorul
va fi afişat pe ecranul de aşteptare.
Ghid de referinţă sumar al
caracteristicilor
Mesaje
Trimiterea unui mesaj
1 Apăsaţi Meniu, selectaţi Mesaje şi alegeţi Mesaj nou.
2 Se deschide un mesaj nou în editor. Setarea implicită
a editorului de mesaje este modul Mesaj text.
3 Introduceţi mesajul utilizând fie modul predictiv T9,
fie modul manual Abc, fie modul 123. Puteţi comuta
între modurile de introducere a testului apăsând pe
.
4 Apăsaţi Opţ. şi selectaţi Inserare pentru a adăuga un
Simbol, Şablon, Contacte sau o Carte de vizită.
5 Apăsaţi Trimiteţi către.
• Silenţios – Tonul de apel este dezactivat şi este
activată opţiunea Vibraţii. Când configuraţi acest
va fi afişat pe ecranul de
profil, indicatorul
aşteptare.
• Afară – Acesta este profilul implicit. Tonul de apel şi
volumul sunetului tastelor sunt setate la maxim. Când
va fi afişat pe
configuraţi acest profil, indicatorul
ecranul de aşteptare.
• Mod Avion – Când configuraţi acest profil, indicatorul
va fi afişat pe ecranul de aşteptare.
• Căşti – Când căştile sunt conectate la telefon,
va fi afişat pe ecranul de aşteptare.
indicatorul
Puteţi personaliza tipul de alertă apel, tonurile de
apel, volumul soneriei, tipul de alertă mesaj, tonurile
pentru mesaje, volumul mesajului, tonurile tastaturii,
volumul tastaturii, volumul efectelor sonore şi
volumul sunetului de pornire/oprire.
6 Introduceţi numărul de telefon sau apăsaţi Opţ.
şi selectaţi Contacte sau Listă Recente pentru a
deschide lista de contacte.
7 Apăsaţi Opţ. şi selectaţi Trimitere.
• Primite – Veţi fi înştiinţaţi când aţi primit un mesaj.
Acesta va fi salvat aici.
• Ciornă – Acest meniu afişează mesajul pe care l-aţi
salvat.
• De trimis - Acest meniu vă permite vizualizarea
mesajului care este pe punctul de a fi trimis sau care
nu a putut fi trimis.
• Trimise - Acest meniu vă permite să vizualizaţi
mesajele deja trimise, inclusiv ora şi conţinutul
acestora.
• Ascultaţi mesageria vocală - Acest meniu vă oferă o
modalitate rapidă de accesare a centrului de mesaje
vocale.
• Mesaje cu informaţii - Mesajele serviciului de
informaţii sunt mesaje text trimise de reţea către
telefonul dvs.
• Şabloane – Acestea sunt mesaje predefinite din listă.
Puteţi vizualiza şi edita mesajele şablon sau puteţi
crea mesaje noi.
• Setări - Acest meniu permite setarea caracteristicilor
furnizorului de servicii de reţea.
Instrumente
Calendar
• Lanternă – Porniţi/opriţi direct lanterna menţinând
apăsată tasta de navigare dreapta din ecranul de
aşteptare.
• Calculator - Dispune de funcţii standard precum
adunare, scădere, înmulţire şi împărţire.
• Cronometru - Această opţiune vă permite utilizarea
unui cronometru.
• Convertor de unităţi - Această aplicaţie converteşte
orice unitate de măsură în unitatea dorită.
• Ora pe glob - Vă permite să determinaţi ora curentă
într-o zonă sau ţară cu fus orar diferit.
Când accesaţi acest meniu, apare un calendar. Un
cursor pătrat este plasat pe data curentă. Puteţi
deplasa cursorul la o altă dată cu ajutorul tastelor de
navigare.
Organizator
• Alarme – Puteţi seta până la 3 alarme care să se
activeze la o anumită oră.
• Memento - Aici vă puteţi înregistra notiţele
personale.
Contacte
Puteţi căuta un contact în Contactele dvs.
1 Apăsaţi Contacte (tasta navigare sus) din ecranul
de aşteptare şi selectaţi Căutare, apoi Contacte din
(tasta rapidă dreapta)
ecranul Meniu sau apăsaţi
din ecranul de aşteptare.
2 Utilizând tastatura, introduceţi prima literă a numelui
contactului pe care doriţi să-l apelaţi.
Setări
• Dată & oră - Puteţi seta funcţii pentru dată şi oră.
• Limbă – Puteţi schimba limba pentru afişarea textelor
pe telefonul dvs. Această modificare va afecta şi
modurile de introducere a limbii.
• Afişare - Puteţi modifica setările pentru afişajul
telefonului.
• Apelare – Puteţi seta meniul în funcţie de apel.
• Autoblocare taste – Blocaţi automat tastatura în
ecranul de aşteptare.
• S ecuritate - Acest meniu vă permite să setaţi
telefonul în siguranţă.
› Solicitaţi cod PIN – Alegeţi un cod PIN care să fie
solicitat la pornirea telefonului.
› Blocare telefon – Alegeţi un cod de securitate
pentru a vă bloca telefonul, La pornire, Când este
schimbată cartela SIM sau Imediat.
› Restricţionare apeluri – Selectaţi o parolă de
restricţionare pentru toate apelurile efectuate,
apelurile internaţionale efectuate, apelurile
internaţionale efectuate în roaming, toate apelurile
primite sau apelurile primite în roaming.
› Număr cu apelare fixă – Alegerea unui cod PIN2
pentru a activa numerele cu apelare fixă vă permite
să restricţionaţi apelurile numai la cele existente în
Contacte.
› Schimbaţi coduri – Schimbaţi codul de securitate,
codul PIN sau codul PIN2.
• Mod economic – Dacă setaţi Mereu activ, puteţi
economisi energia bateriei atunci când nu utilizaţi
telefonul. Alegeţi să comutaţi între setările modului
economic Mereu activ, Doar noaptea şi Dezact.
• Selecţie reţea – Puteţi selecta o reţea care va fi
înregistrată fie automat, fie manual.
• Resetare – Utilizaţi Resetare pentru a restaura
setările din fabricaţie. Aveţi nevoie de codul de
securitate pentru a activa această funcţie. Numărul
implicit este „0000”.
• Starea memoriei – Puteţi verifica spaţiul disponibil şi
utilizarea memoriei fiecărui suport.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă (Continuare)
Îngrijirea şi întreţinerea produsului
AVERTISMENT
Utilizaţi numai baterii, încărcătoare şi accesorii
aprobate pentru utilizarea cu acest model de telefon.
Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau
garanţie a telefonului şi poate fi periculoasă.
•Nu dezasamblaţi această unitate. Dacă sunt necesare
reparaţii, duceţi aparatul la un tehnician de service
calificat.
•Nu ţineţi telefonul în apropierea echipamentelor
electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
•Aparatul nu trebuie ţinut lângă surse de căldură, cum
ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
•Nu scăpaţi aparatul din mână.
•Nu supuneţi aparatul la vibraţii mecanice sau şocuri.
•Vopseaua telefonului poate fi deteriorată dacă acesta
este acoperit cu materiale de ambalare sau un înveliş
de vinil.
•Folosiţi o lavetă uscată pentru a curăţa exteriorul
aparatului. Nu utilizaţi solvenţi cum ar fi benzen,
diluant sau alcool.
•Nu expuneţi acest aparat la fum excesiv sau la praf.
•Nu ţineţi telefonul în apropierea cardurilor de credit
sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece
acesta poate afecta informaţiile stocate pe benzile
magnetice ale acestora.
•Nu atingeţi ecranul cu un obiect ascuţit deoarece
acesta poate deteriora telefonul.
•Nu expuneţi telefonul la lichide şi umezeală.
•Utilizaţi accesoriile, cum sunt căştile, cu grijă. Nu
atingeţi antena inutil.
Utilizarea eficientă a telefonului
Dispozitivele electronice
Toate telefoanele mobile sunt susceptibile la
interferenţe care le pot afecta funcţionarea.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă (Continuare)
Informaţii despre baterie şi întreţinerea
acesteia
•Nu este nevoie ca bateria să se descarce complet
înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte
baterii, nu există un efect de memorie care ar putea
compromite performanţa bateriei.
•Folosiţi doar baterii şi încărcătoare LG. Încărcătoarele
LG sunt concepute special pentru a maximiza durata
de viaţă a bateriei.
•Nu dezasamblaţi şi nu scurtcircuitaţi bateria.
•Păstraţi curate contactele metalice ale bateriei.
•Înlocuiţi bateria atunci când nu mai este suficient
de performantă. Bateria poate fi reîncărcată de
nenumărate ori înainte de a necesita înlocuirea.
•Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost utilizată de mult
timp, pentru a maximiza durata de folosire.
Date tehnice
•Nu expuneţi încărcătorul bateriei direct razelor solare
şi nu-l utilizaţi în condiţii de umiditate ridicată, cum ar
fi în baie.
•Nu lăsaţi bateria în locuri fierbinţi sau reci, deoarece
acest lucru îi poate afecta performanţele.
•Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie
incorect, există risc de explozie.
•Eliminaţi bateriile uzate conform indicaţiilor
producătorului. Reciclaţi-le, dacă este posibil. Nu le
eliminaţi ca gunoi menajer.
•Dacă trebuie să înlocuiţi bateria, deplasaţi-vă la cel
mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG
Electronics pentru asistenţă.
•Deconectaţi întotdeauna încărcătorul din priză după
ce telefonul este încărcat complet, pentru a evita
consumul inutil de energie.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni simple de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate fi periculoasă
sau ilegală. Acest manual conţine informaţii
suplimentare detaliate.
AVERTISMENT
•Opriţi întotdeauna telefoanele mobile când vă aflaţi în
avion.
•La volan, nu ţineţi telefonul în mână.
•Nu utilizaţi telefonul în apropierea benzinăriilor, a
depozitelor de combustibil, a unităţilor chimice sau a
zonelor unde pot avea loc explozii.
•Pentru siguranţa dumneavoastră, utilizaţi NUMAI
baterii şi încărcătoare ORIGINALE.
•Nu manevraţi telefonul dacă aveţi mâinile ude,
în timp ce telefonul se încarcă. Există riscul de
electrocutare sau de avariere gravă a telefonului.
•Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la
îndemâna copiilor. Telefonul conţine piese mici cu
care copii se pot îneca, dacă le detaşează de telefon.
•Bateriile trebuie să fie reciclate în conformitate cu
legislaţia adecvată.
•Nu demontaţi telefonul sau bateria.
ATENŢIE
Expunerea la radiofrecvenţe
•Opriţi telefonul în zonele în care este cerut acest
lucru prin reglementări speciale. De exemplu, nu
utilizaţi telefonul în spitale deoarece poate afecta
dispozitivele medicale mai sensibile.
•Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie
disponibile pentru toate reţelele de telefonie mobilă.
De aceea, nu trebuie să depindeţi niciodată numai de
telefon pentru efectuarea apelurilor de urgenţă.
•Utilizaţi numai accesorii ORIGINALE pentru a evita
deteriorarea telefonului.
•Toate emiţătoarele radio prezintă riscul apariţiei
unor interferenţe cu aparatele electronice din
imediata apropiere. Interferenţele minore pot afecta
funcţionarea televizoarelor, radiourilor, computerelor
etc.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă (Continuare)
•Nu utilizaţi telefonul mobil în apropierea
echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea.
Nu ţineţi telefonul în apropierea stimulatoarelor
cardiace (adică, în buzunarul de la piept).
•Anumite aparate auditive pot fi afectate de
funcţionarea telefoanelor mobile.
•Interferenţe minore pot afecta funcţionarea
televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi reglementările privind utilizarea
telefoanelor mobile în zonele în care sunteţi la volan.
•Nu utilizaţi un telefon care trebuie ţinut în mână
atunci când conduceţi.
• Acordaţi şofatului atenţie maximă.
• Utilizaţi un set "mâini libere", dacă este disponibil.
•Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi înainte de a apela sau
a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care
circumstanţele necesită acest lucru.
•Energia frecvenţelor radio poate afecta anumite
sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum
ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranţă.
•Dacă vehiculul este echipat cu airbag-uri, nu blocaţi
cu aparate instalate sau wireless portabile locul în
care acestea sunt amplasate. Acesta se poate defecta
sau poate cauza răniri grave datorate funcţionării
neadecvate.
Dacă vă place să ascultaţi muzică pe stradă, asiguraţi-vă
că volumul este reglat la un nivel rezonabil care să vă
permită să auziţi ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru
este neapărat necesar atunci când traversaţi strada.
Evitarea afectării auzului
Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneţi perioade
lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă
recomandăm să nu porniţi şi să nu opriţi telefonul în
apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să
setaţi volumul muzicii ascultate şi pe cel al apelurilor la
un nivel rezonabil.
Casarea aparatelor dvs. vechi
Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzaţi
1. C
ând simbolul unui coş de gunoi marcat cu
o cruce este ataşat unui produs, înseamnă
că produsul respectă Directiva Europeană
2002/96/EC.
2. Toate echipamentele electrice şi electronice
trebuie aruncate separat de fluxul deşeurilor
menajere, prin intermediul punctelor de
colectare instituite de către autorităţile locale
sau guvernamentale.
3. Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite
va ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi a
sănătăţii populaţiei.
4. Pentru informaţii suplimentare privind
eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă
rugăm să contactaţi biroul primăriei, serviciul
de eliminare a deşeurilor sau magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul.
1. Când simbolul unui coş de gunoi tăiat cu un X
este ataşat bateriilor/acumulatorilor produsului
dvs., înseamnă că acestea/aceştia respectă
Directiva UE 2006/66/CE.
2. Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice
pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în
cazul în care bateria conţine peste 0,0005 % mercur,
0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
3. Toate bateriile/toţi acumulatorii trebuie
colectate/colectaţi separat de deşeurile
municipal, prin intermediul unor unităţi de
colectare desemnate de către guvern sau de
către autorităţile locale.
4 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor
dvs. vechi va contribui la împiedicarea
potenţialelor consecinţe negative pentru mediu,
sănătatea animalelor şi a oamenilor.
5. Pentru informaţii suplimentare privind casarea
bateriilor/acumulatorilor dvs. învechite/
învechiţi, vă rugăm să contactaţi biroul
primăriei, serviciul de eliminare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Getting to know your phone
Temperatura ambiantă de funcţionare
› Max: +
55°C (descărcare)
+45°C (încărcare)
› Min: -10°C
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă (Continuare)
•Nu încărcaţi telefonul când se află pe un material
moale.
•Telefonul trebuie încărcat într-un spaţiu bine ventilat.
Earpiece
Display screen
Soft keys
Each of these keys
performs the functions
indicated by the text on
the display immediately
above them.
Send key
You can dial a phone
number and answer
incoming calls.
Informaţii privind expunerea la radiofrecvenţe şi Rata
de absorbţie specifică (SAR)
Telefonul mobil LG-A100 a fost creat astfel încât să fie
în conformitate cu cerinţele de securitate aplicabile
privind expunerea la unde radio. Aceste cerinţe au la
bază recomandări ştiinţifice care includ marjele de
securitate create pentru a garanta respectiva securitate
tuturor persoanelor, indiferent de vârstă şi de starea
de sănătate.
•Recomandările privind expunerea la undele radio
utilizează o unitate de măsură cunoscută sub
numele de „rată de absorbţie specifică” sau SAR.
Testele privind SAR sunt efectuate utilizând metode
standardizate, cu telefonul transmiţând la cel mai înalt
nivel de putere certificat, în toate benzile de frecvenţă
utilizate.
•Deşi pot exista diferenţe între nivelurile SAR ale
diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că
toate modelele sunt concepute pentru a respecta
recomandările pertinente privitoare la expunerea la
unde radio.
•Limita SAR, recomandată de Comisia Internaţională
pentru Protecţia împotriva Radiaţiilor Neionizante
(ICNIRP), este de 2 W/kg, mediată pe zece (10) grame
de ţesut.
•Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de
telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la
ureche este de 0,974 W/kg (10 g), iar pentru purtarea
pe corp este de 0,653 W/kg (10 g).
•Informaţiile privind datele SAR pentru rezidenţii
ţărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR
recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică
şi Electronică (IEEE) care este de 1,6 W/kg, calculată în
medie la (1) gram de ţesut.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă (Continuare)
Notă: Presiunea acustică excesivă, datorată căştilor,
poate cauza pierderea auzului.
Zone cu explozii controlate
Nu utilizaţi telefonul în timpul detonării materialelor
explozive. Respectaţi restricţiile şi eventualele
reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.
Medii cu potenţial explozibil
•Nu utilizaţi telefonul în punctele de alimentare cu
combustibil şi nici în apropierea combustibililor sau a
altor substanţe chimice.
•Nu transportaţi şi nu depozitaţi gaze, lichide
inflamabile sau explozivi în compartimentul
vehiculului în care se află telefonul mobil şi accesoriile
acestuia.
În aeronave
Dispozitivele fără fir pot provoca interferenţe în
aeronave.
•Închideţi telefonul mobil înainte de îmbarcarea în
avion.
•Nu utilizaţi telefonul în aeronavă fără a avea
permisiunea echipajului.
Copiii
Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la
îndemâna copiilor. Telefonul conţine piese mici cu care
copii se pot îneca, dacă le detaşează de telefon.
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă să nu fie disponibile
pentru toate reţelele de telefonie mobilă. De aceea, nu
trebuie să depindeţi niciodată numai de telefon pentru
efectuarea apelurilor de urgenţă. Consultaţi furnizorul
de servicii local.
Accesorii
Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu LG-A100. Articolele descrise mai jos pot fi opţionale.
Acumulator standard
Adaptor de călătorie
Notă
›Utilizaţi întotdeauna accesorii
LG originale. Încălcarea acestor
dispoziţii duce la anularea garanţiei.
›Accesoriile pot fi diferite în
diverse zone; pentru informaţii
suplimentare, vă rugăm să apelaţi la
furnizorul local sau reprezentantul
nostru de servicii.
Installing the SIM Card and Charging the Battery
Torch
Navigation keys
Use for quick access to
phone functions.
(up) : Contacts
(down) : Keypad Lock
(left) : Messaging
(right) : Torch
End/Power key
Allows you to power the
phone on or off, end calls, or
return to Standby mode.
Alphanumeric keys
Most of the time, the
numeric keys are used to
input numbers or characters.
Hand Strap Hole
Earphone jack /
Charger port
Installing the SIM Card
When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with
your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.
Important! › The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when
handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.
› only 2G SIM supported
Illustrations
1 Open battery cover
2 Remove the battery
3 Insert your SIM
4 Insert the battery
5 Close the battery cover
6 Charge your battery
WARNING: Do not remove the
battery while the phone is
switched on, as this may
damage the phone.
1
2
3
4
5
6
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement