LG BL40.AKPNBK, BL40.AO2UBK, BL40.AESPBK, BL40.ACSMBK, BL40.ATMDBK, BL40.APRTBK, BL40.AGRCBK, BL40.ANLDBK, BL40.ANEUBK, BL40.AFRABK Owner's manual

LG BL40.AKPNBK, BL40.AO2UBK, BL40.AESPBK, BL40.ACSMBK, BL40.ATMDBK, BL40.APRTBK, BL40.AGRCBK, BL40.ANLDBK, BL40.ANEUBK, BL40.AFRABK Owner's manual
BL40 Ghidul utilizatorului
Informaţii generale
<Centrul de informaţii pentru clienţi LG>
40-31-2283542
* Asiguraţi-vă că numărul este corect înainte de a apela.
P/N : MMBB0352243 (1.0) G
BL40 Ghidul utilizatorului
ROMÂNĂ
ENGLISH
WiFi (WLAN)
Acest dispozitiv utilizează frecvenţa nearmonizată şi
este destinat utilizării în toate ţările europene.
WLAN poate fi utilizată în UE fără restricţii în interior,
dar nu poate fi utilizată în exterior în Franţa.
Transmiţătorul FM este destinat utilizării în toate
ţările europene, exceptând Franţa, Letonia, Rusia,
Transmiţător FM
Republica Slovacă şi Slovenia, unde se aplică
utilizarea restricţionată.
AVERTISMENT: Transmiţătorul FM nu este disponibil în ţările care au
standarde diferite.
Bluetooth QD ID B015514
Felicitări pentru achiziţionarea telefonului
modern şi compact BL40 de la LG, creat să
funcţioneze cu cele mai noi tehnologii digitale
pentru comunicaţii mobile.
Anumite informaţii din acest manual pot fi diferite faţă de telefonul
dumneavoastră, în funcţie de software-ul telefonului sau de operator.
Casarea aparatelor vechi
1 Dacă pe un anumit produs este inscripţionat simbolul
tomberonului întretăiat înseamnă că produsul este în
conformitate cu Directiva 2002/96/CE.
2 Toate echipamentele electrice şi electronice nu trebuie
aruncate utilizând fluxul deşeurilor menajere, ci depozitate la
puncte de colectare, instituite de către autorităţile locale sau
guvernamentale.
3 Depozitarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta
la prevenirea consecinţelor negative asupra mediului
înconjurător şi a sănătăţii populaţiei.
4 Pentru informaţii suplimentare privind depozitarea aparatelor
dvs. învechite, vă rugăm să contactaţi biroul primăriei,
serviciul de depozitare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
BL40 Ghidul utilizatorului
Cuprins
Instrucţiuni pentru utilizarea
Multimedia................................ 58
sigură şi eficientă........................3
Organizator................................ 66
Telefonul dvs............................. 10
Web ............................................ 69
Vedere în interior..................... 11
PC Suite....................................... 72
Instalarea cardului USIM şi a
Setări............................................ 77
bateriei........................................ 12
Wi-Fi............................................. 83
Cardul de memorie................. 13
Actualizare soft telefon......... 84
Ecranul de start........................ 15
Accesorii..................................... 85
Apeluri......................................... 19
Date tehnice.............................. 86
Contacte..................................... 23
Depanare . ................................ 87
Mesagerie................................... 26
Camera........................................ 35
Camera video............................ 43
Fotografiile şi video
clipurile....................................... 49
LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Citiţi aceste instrucţiuni de utilizare.
Nerespectarea acestor instrucţiuni
de utilizare poate fi periculoasă sau
ilegală.
Expunerea la radiofrecvenţe
Informaţii privind expunerea
la radiofrecvenţe şi debitul de
absorbţie specifică (SAR). Acest
model de telefon mobil, BL40,
a fost proiectat astfel încât să
respecte cerinţele de siguranţă
aplicabile referitoare la expunerea
la radiofrecvenţe. Aceste cerinţe au
la bază instrucţiuni ştiinţifice, care
includ marje de siguranţă, menite
să garanteze siguranţa tuturor
persoanelor, indiferent de vârsta şi
de starea de sănătate a acestora.
• Instrucţiunile privind expunerea
la undele radio utilizează o
unitate de măsură cunoscută
sub numele de Rată de absorbţie
specifică sau SAR. Testele SAR
sunt efectuate utilizând metode
standardizate, cu telefonul
transmiţând la cel mai ridicat
nivel de putere, în toate benzile
de frecvenţă utilizate.
• Deşi pot exista diferenţe între
nivelurile SAR ale diferitelor
modele de telefoane LG, vă
asigurăm că toate modelele sunt
concepute pentru a respecta
toate instrucţiunile privitoare la
expunerea la unde radio.
• Limita SAR recomandată de
Comisia Internaţională pentru
Protecţia împotriva Radiaţiilor
Neionizate (ICNIRP) este de 2
W/Kg estimat în medie pe zece
(10) grame de ţesut.
• Cea mai ridicată valoare SAR
pentru acest model, testată
de DASY4 pentru utilizarea la
ureche, este de 0,757 W/kg (10
g), iar când este purtat pe corp,
valoarea este de 0,842 W/kg
(10 g).
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
• Informaţiile datelor SAR pentru
rezidenţii ţărilor/regiunilor
care au adoptat limita SAR
recomandată de către Institutul
de Inginerie Electrică şi
Electronică(IEEE), sunt de 1.6
W/Kg, calculată în medie la un
(1) gram de ţesut.
Îngrijirea şi întreţinerea
produsului
AVERTISMENT
Pentru acest model specific de
telefon, folosiţi doar baterii,
încărcătoare şi accesorii
autorizate. Utilizarea altor tipuri
poate anula certificatul de
garanţie al telefonului şi poate
fi periculoasă.
• Nu dezasamblaţi această unitate.
Dacă sunt necesare reparaţii,
duceţi aparatul la o unitate de
service calificat.
• Nu ţineţi telefonul în apropierea
LG BL40 | Ghidul utilizatorului
•
•
•
•
•
•
echipamentelor electrice, cum
ar fi televizorul, radioul sau
computerul.
Aparatul nu trebuie ţinut lângă
surse de căldură, cum ar fi
radiatoarele sau echipamentele
de gătit.
Nu scăpaţi aparatul din mână.
Nu supuneţi aparatul la vibraţii
mecanice sau şocuri.
Închideţi telefonul in orice zonă
unde există reguli speciale. De
exemplu, nu folosiţi telefonul în
spitale deoarece poate afecta
echipamentele medicale din
zonă.
Nu manevraţi telefonul dacă
aveţi mâinile ude, în timp ce
telefonul se încarcă. Poate cauza
un şoc electric care ar putea
afecta serios telefonul.
Nu încărcaţi telefonul în
apropierea materialelor
inflamabile, deoarece telefonul
•
•
•
•
•
•
•
•
se poate încinge şi poate crea
pericol de incendiu.
Folosiţi o lavetă uscată pentru
a curăţa exteriorul aparatului.
(Nu utilizaţi solvenţi cum ar fi
benzen, diluant sau alcool).
Nu încărcaţi telefonul când se
află pe un material moale.
Telefonul trebuie încărcat într-un
spaţiu bine ventilat.
Nu supuneţi aparatul la fum
excesiv sau la praf.
Nu ţineţi telefonul în apropierea
cardurilor de credit sau a
cartelelor magnetice de
transport, deoarece acesta poate
afecta informaţiile stocate pe
benzile magnetice ale acestora.
Nu atingeţi ecranul cu un obiect
ascuţit deoarece acesta poate
deteriora telefonul.
Nu expuneţi telefonul la lichide
sau umezeală.
Accesoriile precum căştile
trebuie utilizate cu grijă. Nu
atingeţi antena inutil.
• Nu utilizaţi telefonul sau
accesoriile în locuri cu umiditate
ridicată, de exemplu în piscine,
sere, solarii sau medii tropicale,
deoarece aceasta poate duce la
avarierea telefonului şi anularea
garanţiei.
Utilizarea eficientă a
telefonului
Dispozitivele electronice şi
medicale
Toate telefoanele mobile pot
genera interferenţe, ceea ce poate
afecta funcţionarea altor aparate.
• Nu utilizaţi telefonul mobil în
apropierea echipamentelor
medicale, fără a solicita
permisiunea. Evitaţi să aşezaţi
telefonul peste stimulatoarele
cardiace, de exemplu în
buzunarul de la piept.
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
• Anumite aparate auditive pot
fi afectate de funcţionarea
telefoanelor mobile.
• Interferenţe minore pot afecta
funcţionarea televizoarelor,
radiourilor, computerelor etc.
Stimulatoarele cardiace
Producătorii de stimulatoare
cardiace recomandă păstrarea
unei distanţe minime de 15
cm între un telefon mobil şi un
stimulator cardiac pentru evitarea
unor interferenţe potenţiale
cu stimulatorul cardiac. Pentru
aceasta, folosiţi telefonul la urechea
opusă stimulatorului cardiac şi nu
purtaţi telefonul în buzunarul de
la piept.
Spitale
Închideţi dispozitivul dvs. wireless
când vi se solicită acest lucru
în spitale, clinici sau instituţii
de îngrijire a sănătăţii. Aceste
LG BL40 | Ghidul utilizatorului
solicitări au scopul de a preveni
interferenţele posibile cu
echipamentele medicale sensibile.
Siguranţa la volan
Consultaţi legislaţia şi
reglementările pentru utilizarea
telefonului mobil la volan.
• Nu utilizaţi un telefon care
trebuie ţinut în mână atunci
când şofaţi.
• Acordaţi şofatului atenţie
maximă.
• Utilizaţi un set “Mâini libere”
dacă este disponibil.
• Ieşiţi de pe şosea şi parcaţi
înainte de a apela sau a
răspunde la un apel telefonic,
în cazul în care circumstanţele
necesită acest lucru.
• Energia frecvenţelor radio
poate afecta anumite sisteme
electronice din vehiculul dvs.
motorizat, cum ar fi sistemul
audio sau echipamentele de
siguranţă.
• Dacă vehiculul este echipat cu
airbaguri, nu blocaţi, cu aparate
instalate sau cu aparate wireless
portabile, locul în care acestea
sunt amplasate. Acesta poate
determina nefuncţionarea
airbagului sau poate provoca
vătămări grave datorită
performanţelor reduse.
• Dacă vă place să ascultaţi
muzică pe stradă, asiguraţi-vă
că volumul este la un nivel care
să nu vă împiedice să auziţi ceea
ce se întâmplă în jur. Acest lucru
este neapărat necesar atunci
când traversaţi strada.
apropierea urechii. De asemenea,
vă recomandăm să setaţi volumul
muzicii ascultate şi pe cel al
apelurilor la un nivel rezonabil.
Evitarea afectării auzului
Nu utilizaţi telefonul în timpul
detonării materialelor explozive.
Respectaţi restricţiile şi eventualele
reglementări sau reguli care se
aplică în astfel de locuri.
Auzul vă poate fi afectat dacă
vă expuneţi perioade lungi de
timp la sunete puternice. De
aceea, vă recomandăm să nu
porniţi şi să nu opriţi telefonul în
Componente din sticlă
Unele componente ale
dispozitivului dvs. mobil sunt
din sticlă. Această sticlă se poate
sparge dacă scăpaţi dispozitivul
mobil pe o suprafaţă dură sau dacă
este supus unui impact serios. Dacă
sticla se sparge, nu o atingeţi şi nu
încercaţi să o mişcaţi din loc. Nu
utilizaţi dispozitivul mobil înainte
ca sticla să fie înlocuită de un
furnizor de servicii autorizat.
Zone cu explozii controlate
Instrucţiuni pentru utilizarea sigură şi eficientă
Medii cu potenţial explozibil
• Nu utilizaţi telefonul în punctele
de alimentare cu combustibili.
• Nu utilizaţi telefonul în
apropierea combustibililor sau a
altor substanţe chimice.
• Nu transportaţi şi nu depozitaţi
gaz, lichide inflamabile sau
explozibili în compartimentul
vehiculului unde se află telefonul
mobil şi accesoriile acestuia.
În aeronave
Dispozitivele wireless pot cauza
interferenţe în aeronave.
• Închideţi telefonul mobil înainte
de îmbarcarea într-o aeronavă.
• Nu utilizaţi telefonul la sol fără a
avea permisiunea echipajului.
Copiii
Păstraţi telefonul la loc sigur, astfel
încât să nu fie la îndemâna copiilor.
Aparatul conţine componente de
LG BL40 | Ghidul utilizatorului
mici dimensiuni care pot fi detaşate
şi înghiţite, putând cauza accidente
prin sufocare.
Apeluri de urgenţă
Este posibil ca apelurile de urgenţă
să nu fie disponibile pentru toate
reţelele de telefonie mobilă. De
aceea, nu trebuie să depindeţi
niciodată numai de telefon pentru
efectuarea apelurilor de urgenţă.
Consultaţi operatorul.
Informaţii despre baterie şi
întreţinerea acesteia
• Bateria nu trebuie să se descarce
complet înainte de reîncărcare.
Spre deosebire de alte baterii,
nu există un efect de memorie
care ar putea compromite
performanţa bateriei.
• Folosiţi doar baterii şi
încărcătoare LG. Încărcătoarele
LG sunt create pentru a
maximiza durata bateriei.
• Nu dezasamblaţi şi nu
scurtcircuitaţi bateria.
• Păstraţi curate contactele
metalice ale bateriei.
• Înlocuiţi bateria atunci când
nu mai este performantă.
Bateria poate fi reîncărcată de
nenumărate ori înainte de a
necesita înlocuirea.
• Reîncărcaţi bateria dacă nu a fost
utilizată de mult timp, pentru a
maximiza durata de folosire.
• Nu expuneţi încărcătorul bateriei
direct razelor solare sau nu-l
utilizaţi în condiţii de umiditate
ridicată, precum în baie.
• Nu lăsaţi bateria în locuri
fierbinţi sau reci, deoarece
acest lucru poate reduce
performanţele acesteia.
• Dacă bateria este înlocuită cu un
tip de baterie incorect, există risc
de explozie.
• Colectaţi bateriile uzate conform
indicaţiilor producătorului.
Reciclați-le, dacă este posibil. Nu
le colectaţi ca gunoi menajer.
• Dacă trebuie să înlocuiţi bateria,
mergeţi la cel mai apropiat
punct de service sau dealer LG
Electronics autorizat pentru
asistenţă.
• Deconectaţi întotdeauna
încărcătorul din priză după ce
telefonul este încărcat complet
pentru a economisi consumul
inutil de energie.
• Durata efectivă de funcţionare a
bateriei depinde de configuraţia
reţelei, setările produsului,
modul de utilizare, baterie şi
condiţiile de mediu.
Telefonul dvs.
Conectorul pentru “Mâini libere” sau căşti stereo
Tasta Pornire (Tasta Blocare/Deblocare)
Porneşte/Opreşte telefonul.
Difuzor
Cameră internă
Senzor de proximitate
(Consultaţi pagina 15 pentru note.)
AVERTISMENT: Dacă aşezaţi un obiect
greu pe telefon sau dacă vă aşezaţi pe el puteţi
deteriora ecranul LCD şi funcţionalitatea ecranului
tactil. Nu acoperiţi filmul protector de pe senzorul
de proximitate al ecranului LCD. Poate provoca
funcţionarea defectuoasă a senzorului.
Încărcător, cablu de
date (cablu USB)
SFAT: Înainte de
conectarea cablului
USB, aşteptaţi până
când telefonul
porneşte şi este
înregistrat în reţea.
Tastă pentru muzică
10 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Taste de volum
• Când ecranul este inactiv: volumul
tastelor sau al tonului de apel. Apăsaţi
lung tasta Jos pentru a porni/opri
modul silenţios.
• În timpul unui apel: volumul
difuzorului.
• La redarea unei melodii: controlează
volumul în mod continuu.
Tasta pentru cameră
•D
eplasaţi-vă direct la meniul Cameră
apăsând şi menţinând apăsată tasta.
Vedere în interior
Încărcarea bateriei telefonului
Deschideţi capacul pentru
conectorul încărcătorului din
partea laterală a telefonului
BL40. Introduceţi încărcătorul şi
conectaţi-l la o priză electrică.
Telefonul dvs. BL40 trebuie încărcat
până când pe ecran apare mesajul
„Baterie încărcată”.
Socket-ul
cartelei USIM
Bliţ
Capacul
bateriei
Baterie
Obiectivul
camerei
Socket pentru cardul
de memorie
11
Instalarea cardului USIM şi a bateriei
1 Scoaterea capacului bateriei şi
a bateriei
Glisaţi în jos capacul bateriei şi
scoateţi bateria.
AVERTISMENT: Nu scoateţi
bateria când telefonul este
pornit, deoarece acest lucru
poate conduce la deteriorarea
telefonului.
2 Instalarea cardului USIM
Glisaţi cardul USIM în suportul său.
Aveţi grijă ca zona de contact aurie
a cardului să fie aşezată cu faţa în
12 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
jos. Pentru a scoate cardul USIM,
trageţi-l uşor afară.
3 Instalarea bateriei
Introduceţi mai întâi partea de
sus a bateriei în marginea de
sus a compartimentului bateriei.
Asiguraţi-vă că bornele bateriei se
aliniază cu clemele de pe telefon.
Apăsaţi capătul bateriei până când
se fixează.
Cardul de memorie
Instalarea cardului de memorie
Puteţi mări spaţiul de memorie
disponibil de pe telefonul dvs.
utilizând un card de memorie
(microSD). Telefonul BL40 va
accepta un card de memorie de
maxim 32 GB.
Notă: Cardul de memorie este un
accesoriu opţional.
Inseraţi cardul de memorie în slotul
din partea de sus şi împingeţi până
când se fixează printr-un clic. Aveţi
grijă ca zona de contact aurie să fie
aşezată cu faţa în jos.
AVERTISMENT: Introduceţi
cardul de memorie în slot, altfel
cardul poate fi deteriorat.
13
Cardul de memorie
Formatarea cardului de
memorie
Cardul dvs. de memorie poate
fi deja formatat. În caz contrar,
trebuie să-l formataţi înainte de a
începe să-l utilizaţi.
NOTĂ: Toate fişierele sunt şterse în
timpul formatării.
1 Din ecranul de start selectaţi
şi alegeţi Setări telefon din fila
Setări.
2 Derulaţi şi atingeţi Informaţii
memorie, apoi derulaţi şi
atingeţi Memorie externă.
3 Atingeţi Format şi apoi
confirmaţi alegerea.
4 Introduceţi parola, dacă a fost
setată. Ulterior cardul va fi
formatat şi pregătit de utilizare.
14 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
NOTĂ: În cazul în care pe cardul
de memorie există deja conţinut,
structura de foldere poate fi diferită
după formatare, deoarece toate
fişierele au fost şterse.
Transferul contactelor
Pentru a transfera contactele de pe
cardul USIM în telefon:
1 Din fila Comunicare, derulaţi
Agendă telefonică şi selectaţi
, apoi Schimbare locaţie.
2 Atingeţi Copiaţi în telefon.
3 Alegeţi Marcaţi tot sau selectaţi
numele unul câte unul şi atingeţi
Copiaţi în telefon.
Ecranul de start
Sfaturi de utilizare a
ecranului tactil
Ecranul de start este, de asemenea,
locul de unde vă puteţi obişnui să
utilizaţi ecranul tactil.
Pentru a selecta un element,
atingeţi centrul pictogramei.
• Nu apăsaţi prea tare; ecranul
tactil este destul de sensibil
pentru a selecta la o atingere
uşoară, fermă.
• Utilizaţi vârful degetului pentru
a atinge opţiunea dorită. Aveţi
grijă să nu atingeţi alte taste.
• Când lumina ecranului se stinge,
apăsaţi tasta Pornire pentru a
reveni la ecranul de start.
• Când telefonul BL40 nu este
utilizat, revine la ecranul de
blocare.
Senzor de proximitate
Atunci când primiţi şi efectuaţi
apeluri, acest senzor dezactivează
automat iluminarea de fundal şi
blochează tastatura tactilă prin
perceperea obiectelor atunci când
telefonul este lângă ureche.
Astfel, durata bateriei este
prelungită şi funcţionarea
defectuoasă a tastaturii tactile este
împiedicată prin blocarea automată
a tastelor în timpul apelurilor.
Prin urmare, utilizatorii nu trebuie
să mai deblocheze telefonul atunci
când caută în agenda telefonică în
timpul apelurilor.
15
Ecranul de start
Personalizarea ecranului de
start
Scurtătură la
ecranul de start
Ecran de start
pentru navigator
Ecran de start
pentru contacte
Ecran de start
pentru aplicaţii
widget (activ)
• Intraţi în contact cu telefonul
dvs. BL40 - Interfaţa cu
utilizatorul are la bază patru
tipuri de ecrane de start. Pentru
a comuta între ecranele de start,
treceţi rapid cu degetul peste
afişaj de la stânga la dreapta sau
de la dreapta la stânga .
• Personalizarea ecranului de
start - Pentru fiecare tip de ecran
de start puteţi adăuga şi elimina
16 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
obiecte prin menţinerea apăsată
a degetului pe ecran sau, dacă au
fost deja adăugate, prin atingerea
şi menţinerea apăsată a degetului
pe unul dintre obiecte.
Ecran tactil
Comenzile de pe ecranul tactil
al telefonului BL40 se modifică
în mod dinamic, în funcţie de
activitatea pe care o efectuaţi.
Derularea
Trageţi dintr-o margine în alta
pentru derulare. Pe unele ecrane,
cum ar fi paginile Web, puteţi să
derulaţi în sus sau în jos.
Mărirea sau micşorarea
La vizualizarea fotografiilor,
paginilor Web, e-mailurilor sau
hărţilor, acestea pot fi mărite sau
micşorate. Apropiaţi sau depărtaţi
degetele prin glisare.
Utilizarea funcţiei pentru
operaţii multiple
Atingeţi tasta de operaţii multiple
pentru a deschide meniul
Operaţii multiple. Aici puteţi
vizualiza anumite aplicaţii care
rulează şi le puteţi accesa printr-o
singură atingere.
Vizualizarea barei de stare
Pictogramă Descriere
Niciun serviciu
2G
3G
EDGE
HSDPA
Wi-fi este activat
Mesaj Bluetooth
Căşti hands free mono
Bluetooth
Căşti stereo mono
Bluetooth
Căşti stereo Bluetooth
Pictogramă Descriere
Căşti mono Bluetooth
Bluetooth activ
Imprimantă prin
Bluetooth
Transfer Bluetooth
Vizibilitate Bluetooth
Muzică prin Bluetooth
Descărcare
Descărcare finalizată.
Descărcare anulată.
Opţiune pentru apeluri
primite
Internet
Căutare
Redirecţionare apel
Respingere apel
Securitate
Căşti
HomeZone
Roaming
Alarmă
17
Ecranul de start
Pictogramă Descriere
Pictogramă Descriere
Programare (Calendar)
Normal
Operaţii multiple
În exterior
Pauză muzică
Redare muzică
Silenţios
-
Profil customizat
Redare radio FM
Memorie externă
Transmisie FM
Stare baterie
E-mail trimis
Microsoft Exchange
E-mail primit
Trimitere MMS eşuată
Trimitere MMS
A fost primit un MMS
Mesaj nou MMS
Trimitere SMS
Primire SMS
Mesaj vocal nou
Mesaj nou
Trimitere SMS eşuată
E-mail nou
Mesaj push
Mod Avion
18 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Apeluri
SFAT! Apăsaţi scurt tasta
Pornire pentru a bloca ecranul
tactil şi a preveni efectuarea
unui apel din greşeală.
Efectuarea unui apel sau a
unui apel video
1 Atingeţi
pentru a deschide
tastatura.
2 Introduceţi numărul pe
tastatură. Pentru a şterge o cifră
apăsaţi tasta Ştergere.
3 Atingeţi Apel vocal pentru a
efectua apelul.
4 Pentru a încheia apelul, atingeţi
Încheiere apel.
SFAT! Pentru a introduce +
pentru efectuarea apelurilor
internaţionale, atingeţi de
două ori sau apăsaţi şi menţineţi
apăsată tasta
.
SFAT! Puteţi utiliza funcţiile
Salvaţi numărul, Trimitere
mesaj sau Căutaţi contacte
apăsând pe
.
Opţiuni pentru apeluri primite
În aşteptare - Atingeţi
pentru a
plasa un apel în aşteptare.
Mut - Atingeţi
pentru a opri
microfonul, astfel încât persoana cu
care vorbiţi să nu vă poată auzi.
Difuzor - Atingeţi
pentru a
porni difuzorul telefonului.
Opţiuni - Alegeţi dintr-o listă
de opţiuni suplimentare pentru
apeluri primite, inclusiv crearea
de mementouri noi şi accesarea
mesajelor, astfel încât să vă puteţi
verifica mesajele şi să adăugaţi
contacte în timpul unui apel. De
asemenea, de aici puteţi încheia
convorbirea, atingând Încheiere
apel.
19
Apeluri
- Atingeţi pentru a deschide
o tastatură numerică destinată
introducerii cifrelor, de ex. pentru
apelarea unui call centre sau a altor
servicii de telefonie automată.
apăsat numărul atribuit până când
contactul apare pe ecran. Apelul se
va iniţia în mod automat, fără a fi
nevoie să atingeţi Apel vocal.
- Adăugaţi un memento în
timpul unui apel.
Sistemul DTMF vă permite să
utilizaţi comenzi numerice pentru
navigare în timpul apelurilor
automate. DTMF prestabilit este
setat la Pornit.
Pentru a-l dezactiva în timpul
unui apel (de ex. pentru a nota
un număr), apăsaţi
şi selectaţi
Dezactivare DTMF.
- Căutaţi contactele în timpul
unui apel.
Apelarea rapidă
1 Din ecranul de start atingeţi
pentru a deschide Contacte.
2 Atingeţi
şi selectaţi Apelări
rapide.
3 Se va deschide lista de contacte.
Selectaţi contactul căruia doriţi
să-i atribuiţi acel număr atingând
o dată numărul de telefon
respectiv.
Pentru a apela un număr cu apelare
rapidă atingeţi
din ecranul
de start, apoi apăsaţi şi menţineţi
20 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Oprirea sistemului DTMF
Efectuarea unui nou apel
1 În timpul apelului iniţial, atingeţi
şi selectaţi numărul pe care
doriţi să-l apelaţi.
2 Apelaţi numărul sau căutaţi-l în
contacte.
3 Atingeţi Apel vocal pentru a
efectua apelul.
4 Ambele apeluri vor fi afişate pe
ecranul de apelare. Apelul iniţial
va fi blocat şi lăsat în aşteptare.
5 Atingeţi pictograma de
comutare
pentru a comuta
între apeluri.
6 Atingeţi simbolul + pentru
a deschide meniul în timpul
apelului şi selectaţi “Reuniţi
apeluri” pentru a efectua o
conferinţă.
7 Pentru a încheia una sau ambele
convorbiri, apăsaţi Încheiere .
NOTĂ: Veţi fi taxat pentru fiecare
apel efectuat.
Utilizarea funcţiei de
restricţionare a apelurilor
3 Selectaţi una sau toate cele cinci
opţiuni:
4 Introduceţi parola pentru
restricţionarea apelurilor.
Consultaţi operatorul de reţea în
legătură cu acest serviciu.
SFAT! Selectaţi Numere
cu apelare fixă pentru a
deschide şi redacta o listă de
numere care să poată fi apelate
de pe telefon. Aveţi nevoie
de codul PIN2, disponibil de
la operatorul de reţea. Doar
numerele din lista de apelare
fixă pot fi apelate de pe
telefonul dvs.
1 Atingeţi
şi alegeţi Setări
apel din fila Setări.
2 Atingeţi Restricţionare apeluri
şi alegeţi Apeluri vocale şi/sau
Apeluri video.
21
Apeluri
Modificarea setărilor de apel
obişnuite
1 Atingeţi
şi alegeţi Setări
apel din fila Setări.
2 Atingeţi Setări comune. Această
opţiune vă permite să modificaţi
următoarele setări:
Respingere apel
Trimitere nr. propriu - Alegeţi
dacă afişaţi numărul propriu la
efectuarea unui apel.
Reapelare automată - Deplasaţi
comutatorul spre stânga pentru
PORNIT sau spre dreapta pentru
OPRIT.
Avertizor la minut - Deplasaţi
comutatorul spre stânga, în
poziţia PORNIT pentru a auzi un
ton la fiecare minut pe durata
unui apel.
22 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Mod de răspuns BT - Selectaţi
Mâini libere pentru a putea
răspunde la un apel utilizând
căşti Bluetooth sau selectaţi
Telefon pentru a apăsa o tastă
de pe telefon şi a răspunde la
apel.
Salvaţi număr nou - Selectaţi
PORNIT sau OPRIT pentru a
salva un număr nou.
Claritate voce - Selectaţi
PORNIT sau OPRIT pentru a
elimina sunetele din jur. Această
opţiune face ca vocea dvs. să se
audă mai tare şi mai clar.
Contacte
Căutarea unui contact
Există două modalităţi pentru a
căuta un contact:
Din ecranul de start
1 Din ecranul de start atingeţi
pentru a deschide Contacte.
Atingeţi
şi introduceţi
numele contactului utilizând
tastatura.
2 Atingeţi Apel video sau Apel
vocal pentru a efectua apelul.
Din meniul principal
1 Atingeţi
, atingeţi Agendă
telefonică din fila Comunicare.
Adăugarea unui contact nou
1 Din ecranul de start atingeţi
,
apoi atingeţi Contact nou.
2 Alegeţi dacă salvaţi contactul în
Telefon sau USIM.
3 Dacă doriţi să adăugaţi o
imagine pentru fiecare contact,
atingeţi Adăugare imagine.
4 Introduceţi numele şi prenumele
noului contact. Nu trebuie să le
introduceţi pe amândouă, dar
trebuie să introduceţi cel puţin
unul.
5 Setaţi altele.
6 Atingeţi
pentru a salva
contactul.
SFAT! Puteţi crea grupuri
personalizate pentru contacte.
Consultaţi Crearea unui grup.
Crearea unui grup
1 Din ecranul de start atingeţi
,
apoi atingeţi Agendă telefonică
în fila Comunicare.
2 Atingeţi Contacte din partea de
sus a ecranului, apoi atingeţi
Grupuri şi selectaţi Grup nou.
3 Introduceţi un nume pentru
noul grup. Şi setaţi imaginea
pentru grup, numele grupului,
tonul de apel pentru grup şi
vibraţia pentru grup.
23
Contacte
4 Atingeţi
pentru a salva
grupul.
NOTĂ: Dacă ştergeţi un grup,
contactele atribuite grupului
respectiv nu se vor pierde. Ele vor
rămâne în Contacte.
SFAT! Puteţi edita un grup
existent atingând o dată grupul
selectat. Alegeţi Vizualizare
membri, Editare grup, Trimitere
mesaj, Trimiteţi carte de vizită
sau Ştergere grup.
Modificarea setărilor
contactelor
Puteţi adapta setările de contact în
funcţie de preferinţe.
1 Atingeţi Agendă telefonică din
fila Comunicare, selectaţi
şi
derulaţi prin Setări contact.
2 De aici puteţi regla următoarele
setări:
Nume afişat
24 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Copiere - Copiaţi contactele
de pe USIM pe telefon şi invers.
Puteţi copia contactele pe rând
sau toate o dată.
Mutare - Această opţiune
funcţionează la fel ca funcţia
Copiere, dar contactul va rămâne
doar în locaţia nouă.
Ştergere contacte - Ştergeţi
toate contactele.
Informaţii memorie
Sincronizaţi contactele Conectaţi-vă la server pentru a vă
sincroniza contactele.
Trimit. globală contacte prin
Bluetooth - Trimiteţi toate
contactele către un alt dispozitiv
utilizând Bluetooth. Dacă alegeţi
Bluetooth, vi se va solicita să-l
activaţi.
Vizualizarea informaţiilor
SFAT! Pentru a adăuga propria
carte de vizită, selectaţi Cartea
mea de vizită şi introduceţi
detaliile dvs., la fel ca pentru un
contact. Atingeţi
pentru a
încheia.
25
Mesagerie
Mesagerie
Telefonul BL40 combină SMS-urile
şi MMS-urile într-un singur meniu
intuitiv şi uşor de folosit.
Există două modalităţi de a ajunge
la centrul de mesagerie:
1 Din ecranul de start, atingeţi
sau
apoi derulaţi Mesagerie
din fila Comunicare.
Trimiterea unui mesaj
1 Atingeţi
apoi Scriere mesaj
pentru a deschide un mesaj gol.
2 Atingeţi Către pentru
a introduce numărul
destinatarului sau deschideţi
contactele sau favoritele. Puteţi
adăuga mai multe contacte.
După ce aţi încheiat, atingeţi
caseta de mesaje de mai jos
pentru a începe să editaţi textul
mesajului.
3 După ce aţi introdus textul,
puteţi trimite SMS-ul apăsând pe
26 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
butonul de trimitere din partea
de sus a mesajului.
SFAT! Veţi fi taxat pentru un
mesaj text de 160 de caractere
pentru fiecare persoană căreia îi
trimiteţi mesajul.
4 Atingeţi
Inserare pentru a
adăuga o imagine, un videoclip,
sunet, şablon SMS, şablon MMS,
emoticon, nume şi număr,
diapozitiv nou, subiect sau
semnătură şi Mai multe (Carte
de vizită/Programare/Memento/
Obiective).
AVERTISMENT: Limita de
160 de caractere poate varia
de la ţară la ţară, în funcţie de
codul pentru SMS.
AVERTISMENT: Dacă
adăugaţi o imagine, un
videoclip sau un fişier audio la
un SMS, acesta va fi convertit în
mod automat în MMS şi veţi fi
taxat în consecinţă.
Introducerea unui text
Predictiv T9
În modul T9, veţi vedea
, un
cerc colorat în portocaliu.
Atingeţi tasta numerică asociată cu
litera pe care doriţi să o introduceţi
şi dicţionarul va anticipa cuvântul
pe care doriţi să îl utilizaţi.
Abc manual
Atingeţi pentru a activa
În modul Abc trebuie să atingeţi
introducerea predictivă a textului T9. tasta în mod repetat pentru a
Apăsaţi pentru a comuta între introduce o literă. De exemplu,
pentru a scrie „bună” atingeţi 2 de
tastaturile pentru număr, simbol
două ori, 8 de două ori, 6 de două
şi text.
ori, 1 de trei ori.
Utilizaţi
pentru a comuta
între diferitele tipuri de tastatură
Setări email
pentru fiecare mod de introducere
1 Atingeţi
din ecranul de
a textului (de ex. majuscule sau
start şi derulaţi la E-mail din fila
minuscule).
Comunicare.
Pentru a introduce un spaţiu,
2 Atingeţi Scr. e-mail. Dacă nu
atingeţi
.
este configurat contul de e-mail,
porniţi expertul de configurare
e-mail.
27
Mesagerie
SFAT! Dacă este deja configurat
un cont de e-mail, expertul nu
este activat automat.
De asemenea, puteţi edita setările
specifice contului, navigând la
Comunicare > E-mail >
>
Cont de e-mail nou. Acestea sunt
următoarele:
Titlu - Introduceţi un nume
pentru acest cont.
Nume de utilizator - Introduceţi
numele de utilizator al contului.
Parolă – Introduceţi parola
contului.
Adresă de e-mail - Introduceţi
adresa de e-mail a contului.
E-mail pt. răspuns - Introduceţi
adresa de e-mail de răspuns.
Server mail ieşire - Introduceţi
adresa serverului de ieşire a emailului
Server Email intr. - Introduceţi
adresa serverului de intrare a emailului
28 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Dimens. max. primire - Selectaţi
limita de dimensiune pentru emailuri, până la maxim 2 MB.
Tipul căsuţei de E-mail Introduceţi tipul căsuţei poştale,
POP3 sau IMAP4.
Salvaţi în server - Alegeţi dacă
salvaţi e-mailurile pe server.
Pentru conturile IMAP4, copiile
sunt salvate întotdeauna.
Salv.mail trim. în - Selectaţi locul
în care doriţi să salvaţi e-mailurile
trimise pentru căsuţe poştale
IMAP4. Pentru căsuţe poştale
POP3, e-mailurile trimise sunt
salvate întotdeauna pe telefon.
Opţiune de descărcare - Alegeţi
modul de descărcare a emailurilor. Pentru POP3 alegeţi
dintre Numai antet sau Toate
inclusiv conţinutul, iar pentru
IMAP4 Numai antet, Antet +
Conţinut sau Toate.
Punct de acces - Alegeţi punctul
de acces la Internet.
E-mail pt. preluat - Alegeţi
modul de descărcare a emailurilor. Pentru POP3 alegeţi
dintre Numai antet sau Toate
inclusiv conţinutul, iar pentru
IMAP4 Numai antet, Antet +
Conţinut sau Toate.
Preluare automată - Alegeţi dacă
doriţi să preluaţi automat emailurile noi.
Preluare numai noi - Alegeţi
dacă abandonaţi e-mail-urile
descărcate anterior.
Setări avansate - Alegeţi dacă
doriţi să utilizaţi setările avansate.
Nr. port SMTP - În mod normal
acesta va fi 25.
SMTP TLS/SSL - Alegeţi dacă
utilizaţi TLS/SSL pentru serverul
de ieşire.
Port server intr. - În mod normal,
acesta este 110 pentru conturile
POP3 şi 143 pentru conturile
IMAP4.
Se prim prin TLS/SSL - Alegeţi
dacă utilizaţi TLS/SSL pentru
serverul de intrare.
Autentificare SMTP - Alegeţi
setările de securitate pentru
serverul de e-mail de ieşire
Nume util. SMTP - Introduceţi
numele de utilizator SMTP.
Parolă SMTP - Introduceţi parola
SMTP.
Con. securiz. APOP - Alegeţi
activarea conectării securizate
APOP pentru un cont POP3.
Conturile IMAP4 sunt întotdeauna
setate pe Oprit.
După configurarea contului, acesta
va apărea în lista de conturi din
folderul E-mail.
Contul de e-mail Microsoft
Exchange
Adresă de e-mail – Introduceţi
adresa de e-mail a contului.
Adresă server – Introduceţi adresa
de e-mail a serverului.
29
Mesagerie
Nume de utilizator - Introduceţi
numele de utilizator al contului.
Parolă – Introduceţi parola
contului.
Domeniu – Introduceţi domeniul
contului (Opţional).
Push automat – Alegeţi dacă
utilizaţi E-mail Push.
În acest moment contul este setat
şi va apărea în lista de conturi din
directorul E-mail.
Zile sincr. e-mail – Alegeţi
perioada pentru sincronizarea emailurilor.
Sincronizare elemente - Alegeţi
dacă utilizaţi Sincronizare elemente
(Contacte, Programări, Obiective).
Contacte - Alegeţi să sincronizaţi
Contacte.
Programări - Alegeţi să sincronizaţi
Programări.
Obiective - Alegeţi să sincronizaţi
Obiective.
30 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Utilizare SSL – Alegeţi dacă
utilizaţi SSL pentru Microsoft
Exchange.
Profil Internet – Selectaţi profilul
dvs. de Internet.
Salvare în Trimise – Alegeţi dacă
salvaţi pe server e-mailurile trimise.
Preluarea unui e-mail
Puteţi verifica în mod automat sau
manual contul dvs. pentru e-mailuri noi.
Pentru a verifica manual:
1 Atingeţi
din ecranul de start
şi derulaţi prin E-mail din fila
Comunicare.
2 Selectaţi E-mail.
3 Atingeţi contul pe care doriţi să-l
utilizaţi, apoi
.
4 Alegeţi Preluare/Sincronizare
mesaj şi telefonul BL40 se va
conecta la contul de e-mail şi va
prelua e-mailurile noi.
Trimiterea unui e-mail
utilizând un cont nou
Modificarea setărilor pentru
e-mail
1 Atingeţi
din ecranul de start
şi derulaţi la E-mail - Scriere email din fila Comunicare pentru
a deschide un mesaj nou gol.
2 Introduceţi adresa destinatarului
şi scrieţi mesajul. De asemenea,
puteţi ataşa imagini,
videoclipuri, fişiere audio sau
alte tipuri de fişiere.
3 Atingeţi Trimitere e-mail pentru
a trimite e-mailul.
În funcţie de preferinţele personale
puteţi modifica setările de e-mail.
1 Atingeţi
din ecranul de start
şi derulaţi prin E-mail din fila
Comunicare.
2 Selectaţi
şi derulaţi la Setări
e-mail.
3 Puteţi modifica următoarele
setări:
Conturi de e-mail - Administraţi
conturile dvs. de e-mail.
Permiteţi e-mail de răspuns Alegeţi dacă permiteţi trimiterea
mesajelor de confirmare de citire.
Solicitaţi e-mail de răspuns
- Alegeţi dacă solicitaţi mesaje de
confirmare de citire.
Interval de preluare - Alegeţi
cât de des doriţi ca telefonul
BL40 să verifice mesajele e-mail
noi.
SFAT! În timpul unei
conexiuni Wi-Fi active, emailurile sunt trimise şi primite
prin Wi-Fi.
31
Mesagerie
Cantitate de preluat - Alegeţi
numărul de e-mailuri care să fie
preluate o dată.
Includeţi mesaj în
redirecţionare şi răspuns
- Alegeţi dacă includeţi mesajul
iniţial în răspuns.
Includeţi ataşament - Alegeţi
includerea ataşamentului iniţial
în orice răspuns.
Preluare aut. în roaming
- Alegeţi dacă doriţi să preluaţi
automat mesajele când sunteţi în
străinătate (roaming).
Înştiinţare e-mail nou - Alegeţi
dacă doriţi să fiţi anunţat la
primirea unui e-mail nou fără
mesaj pop-up.
Semnătură - Creaţi o semnătură
pentru e-mail şi activaţi această
funcţie.
Prioritate - Alegeţi nivelul de
prioritate al mesajelor de e-mail.
32 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Dim. trimit. msj - Alegeţi
dimensiunea e-mailului pe care-l
trimiteţi.
Utilizarea şabloanelor
Creaţi şabloane pentru mesajele
SMS (mesaje text) şi MMS (mesaje
multimedia) pe care le trimiteţi cel
mai frecvent. În telefon există deja
câteva şabloane pe care le puteţi
edita.
1 La scrierea unui mesaj nou
puteţi accesa Şabloane din
Inserare în meniul de opţiuni.
2 Alegeţi Şablon SMS sau Şablon
MMS. Apoi puteţi atinge
pentru a utiliza opţiunile Şablon
nou, Ştergere sau Ştergere
toate pentru şabloane. Pentru
a edita un mesaj, selectaţi-l,
efectuaţi modificările şi atingeţi
Salvare.
Utilizarea emoticoanelor
Înveseliţi-vă mesajul utilizând
emoticoane. Pe telefon există deja
câteva emoticoane utilizate în mod
frecvent.
Puteţi adăuga un alt emoticon
apăsând Emoticon nou.
Modificarea setărilor unui
mesaj text
Aceste setări pot fi modificate
conform preferinţelor dvs.
Derulaţi prin Mesagerie din fila
Comunicare. Atingeţi
, apoi
alegeţi Setări mesaj şi Mesaj text.
Puteţi modifica următoarele:
Centru SMS - Introduceţi detaliile
pentru centrul de mesaje.
Raport de livrare - Deplasaţi
comutatorul către stânga pentru a
primi confirmarea că mesajele dvs.
au fost livrate.
Perioadă de valabilitate - Alegeţi
cât timp vor rămâne mesajele
stocate în centrul de mesaje.
Tipuri de mesaje - Convertiţi textul
în Voce, Fax, X.400 sau E-mail.
Codificarea caracterelor - Alegeţi
modul de codificare a caracterelor.
Acest lucru influenţează
dimensiunea mesajelor şi, în
consecinţă, costurile datelor.
Trimiteţi text lung ca - Alegeţi să
trimiteţi un text ca SMS-uri multiple
sau ca MMS (mesaj multimedia).
Modificarea setărilor unui
mesaj multimedia
Aceste setări pot fi modificate
conform preferinţelor dvs.
Derulaţi prin Mesagerie din fila
Comunicare. Atingeţi
, apoi
alegeţi Setări mesaj şi Mesaj
multimedia.
Puteţi efectua modificări la
următoarele:
33
Mesagerie
Mod de preluare - Selectaţi Reţea
în ţara de reşedinţă sau Reţea
în străinătate. Dacă selectaţi
apoi Manual, veţi primi înştiinţări
numai despre mesajele MMS.
Puteţi decide apoi dacă doriţi să le
descărcaţi în întregime.
Raport de livrare - Alegeţi să
permiteţi şi/sau să solicitaţi un
raport de livrare.
Răspuns de citire - Alegeţi să
permiteţi şi/sau să trimiteţi o
confirmare de citire.
Prioritate – Alegeţi nivelul de
prioritate al mesajelor MMS.
Perioadă de valabilitate – Alegeţi
cât timp va rămâne mesajul
salvat în centrul de mesaje.
Durată diapozitiv - Alegeţi cât
timp vor apărea afişate pe ecran
diapozitivele.
Mod de creare - Alegeţi modul
de creare dintre Restricţionat/
Avertisment/Liber.
34 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Restricţionat - Nu pot ataşa la
MMS fişiere de tipuri neacceptate.
AVERTISMENT: Puteţi
alege să restricţionaţi sau
să ataşaţi unui MMS tipuri
de fişiere neacceptate prin
intermediul pop-upului de
confirmare.
Liber - Se poate ataşa la MMS
tipul de fişier neacceptat, până la
dimensiunea disponibilă.
Ora livrării - Alegeţi cât timp va
trece înaintea livrării unui mesaj.
Centru mes. multim. – Introduceţi
detaliile pentru centrul de mesaje.
Camera
Fotografierea rapidă
partea dreaptă.
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta
pentru cameră de pe partea
dreaptă a telefonului.
2 Ţinând telefonul în poziţie
orizontală, direcţionaţi obiectivul
către subiectul pe care doriţi să-l
fotografiaţi.
3 Apăsaţi uşor butonul de captură
şi o casetă de focalizare va apărea
în centrul ecranului vizorului.
4 Poziţionaţi telefonul astfel încât
să vedeţi subiectul fotografiei în
caseta de focalizare.
5 Când caseta de focalizare
devine verde, camera a focalizat
subiectul.
6 Apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul de captură.
Trimitere Atingeţi pentru a trimite
fotografia ca mesaj, e-mail sau
Bluetooth.
NOTĂ: Pot surveni costuri
suplimentare la descărcarea MMSurilor în roaming.
Utilizaţi ca Atingeţi pentru a utiliza
imaginea ca fundal.
Redenumire Atingeţi pentru a edita
numele fotografiei selectate.
Edit. Atingeţi pentru a edita
imaginea utilizând diferite
instrumente.
Atingeţi pentru a reveni la
meniul anterior.
Ştergere
imaginea.
Atingeţi pentru a şterge
Fotografie nouă
Atingeţi pentru
După ce aţi realizat fotografia a realiza imediat altă fotografie.
Fotografia realizată se va afişa pe
ecran. Este afişat numele imaginii
împreună cu patru pictograme în
Fotografia dvs. curentă va fi salvată.
Atingeţi pentru a vizualiza o
galerie cu fotografiile salvate.
35
Camera
Vizorul
Zoom - Atingeţi
pentru a mări sau
pentru a micşora imaginea.
Ca alternativă, puteţi utiliza tastele laterale de reglare a volumului.
Dimensiunea imaginii
Salvare pe memoria
telefonului/memoria externă
Atingeţi pentru a
realiza o fotografie
Luminozitate - Consultaţi Ajustarea luminozităţii.
Atingeţi pentru a accesa Modul
Peisaj.
Înapoi - Atingeţi pentru a reveni
la ecranul de start.
Starea bliţului - Setaţi sau
închideţi bliţul.
Modul Cameră
1. Modul Cameră este selectat.
2. Atingeţi pentru a realiza
fotografia
3. Trageţi în jos pentru a comuta
la camera video
Video
Macro - Porniţi pentru a
fotografia de aproape.
Calitate (Normal/Fin/Super-fin)
Setări - Atingeţi această
pictogramă pentru a deschide
meniul de setări. Consultaţi
Utilizarea setărilor avansate.
36 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Galerie
Utilizarea bliţului
Setarea implicită pentru bliţ este
Auto, dar există şi alte opţiuni.
1 Selectaţi
din partea stângă
a vizorului, pentru a intra în
submeniul bliţului.
2 Există patru opţiuni pentru bliţ:
Auto - Camera va evalua lumina
disponibilă pentru a realiza o
fotografie bună şi va utiliza bliţul,
dacă este cazul.
Reducere ochi roşii - Camera va
acţiona bliţul de două ori, pentru
a elimina efectul de ochi roşii.
Dezactivat întotdeauna - Camera
foto nu va folosi niciodată bliţul.
Acest lucru este util dacă vreţi să
economisiţi energia bateriei.
Mereu activ - Camera foto va
folosi întotdeauna bliţul.
3 Când atingeţi opţiunea pe care
doriţi să o utilizaţi, meniul bliţului
se va închide în mod automat,
permiţându-vă să realizaţi o
fotografie imediat.
4 Pictograma de stare a bliţului de
pe vizor se va modifica în funcţie
de noul mod al bliţului.
Alegerea tipului de
fotografiere
1 Atingeţi
şi selectaţi Mod
captură pentru a deschide tipurile
de fotografiere disponibile.
2 Alegeţi dintre cele opt opţiuni:
Captură normală - Acesta este
tipul de fotografiere implicit;
fotografia va fi realizată în mod
normal, aşa cum se prezintă în
capitolul referitor la realizarea
unei fotografii rapide.
Captură continuă - Vă permite
să realizaţi în mod automat şase
fotografii, într-o succesiune foarte
rapidă.
Lipire fotografie - Vă permite
să lipiţi una de alta fotografiile
din fotografierea continuă. Pot fi
unite şase până la opt fotografii
37
Camera
într-o imagine panoramică,
permiţându-vă să vă bucuraţi de
dimensiunile mari ale ecranului
telefonului dvs. BL40.
Fotografie zâmbet - Porneşte
automat declanşatorul atunci
când camera detectează un
zâmbet.
Panoramă - Acest tip de
fotografiere este excelent pentru
fotografierea unui grup mare de
persoane sau pentru fotografierea
unei vederi panoramice.
Fotografie portret - Vă permite
să faceţi o fotografie clară şi
luminoasă a feţei unei persoane.
Utilizată în special când sunteţi
foarte aproape.
Fotografie artistică - Alegeţi
diferite efecte pentru fotografie.
(Original, Alb-negru, Cald, Rece.)
Foto cadru - Alegeţi unul din
cadrele vesele pentru a vă
transforma prietenul sau doar
pentru a decora marginile.
38 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Fotografie fără focalizare Acest tip de fotografiere permite
focalizarea selectivă.
Puteţi focaliza în centrul imaginii.
Fotografiere panoramică
Surprindeţi realitatea aşa cum
este, prin intermediul fotografiilor
panoramice. Vă permite să vă
bucuraţi de tot ecranul telefonului
BL40 cu o panoramă de 360°.
SFAT!
Panoramă de 360°: Aceasta
vă permite să compuneţi 12
cadre. După ce apăsaţi şi
întoarceţi obiectivul camerei în
direcţia (dreapta/stânga/sus/
jos) în care doriţi să realizaţi
fotografia. Fotografierea se
va face automat. Atunci când
caseta roşie apare în caseta albă
din ecranul mijlociu, se poate
realiza fotografia.
Utilizarea setărilor avansate
Din vizor atingeţi
pentru a
deschide toate opţiunile de setări
avansate.
Puteţi modifica setările camerei
derulând meniul circular. După
ce aţi selectat opţiunea, atingeţi
butonul .
SFAT! Puteţi vizualiza meniul de
asistenţă cu privire la funcţiile
camerei, atingând
Schimbaţi camera - Pentru
autoportrete, comutaţi la camera
internă a telefonului LG BL40.
Dimensiune - Schimbaţi
dimensiunea fotografiei pentru
a economisi spaţiu de memorie
sau pentru a face fotografia de
dimensiunea corespunzătoare
pentru un contact. Consultaţi
Modificarea dimensiunii imaginii.
Mod Peisaj - Setaţi camera astfel
încât să fie ajustată după condiţiile
de mediu. Alegeţi dintre Automat,
Portret, Peisaj, Sport şi Noapte.
Efect de culoare - Alegeţi un
ton de culoare pentru a-l utiliza
pe fotografia nouă. Consultaţi
Alegerea unui efect de culoare.
Balans tonuri de alb - Alegeţi
dintre Automat, Incandescent,
Însorit, Fluorescent şi Nori.
Temporizator automat Temporizatorul vă permite să setaţi
o întârziere a efectuării fotografiei
după apăsarea declanşatorului.
Selectaţi Oprit, 3 secunde, 5
secunde sau 10 secunde. Această
opţiune este ideală dacă doriţi să fiţi
inclus într-o fotografie.
Mod captură - Alegeţi modul de
captură.
ISO - Valoarea ISO determină
sensibilitatea senzorului de lumină
al camerei foto. Cu cât indicatorul
ISO este mai ridicat, cu atât este
mai sensibilă camera foto. Acest
lucru este util pentru fotografierea
39
Camera
pe întuneric, atunci când nu puteţi
utiliza bliţul. Selectaţi valoarea ISO
dintre Automat, 100, 200, 400 sau
800.
Calitate - Alegeţi dintre Super-fin,
Fin şi Normal. Cu cât calitatea este
mai fină, cu atât fotografia este mai
clară. Totuşi, dimensiunea fişierului
va creşte în consecinţă, ceea ce
înseamnă că veţi putea stoca mai
puţine fotografii în memorie.
Memorie - Alegeţi dacă salvaţi
fotografiile în memoria telefonului
sau în memoria externă.
Stabilizarea imaginii - Vă permite
să realizaţi o fotografie fără mişcarea
sau tremurarea camerei.
Mod focalizare - Selectaţi modul
de focalizare al camerei. Alegeţi
dintre Semn, Focalizare manuală şi
Urmărirea feţei.
Sunet declanşator - Selectaţi
unul dintre cele trei sunete pentru
declanşator.
Ecran grilă - Alegeţi dintre Oprit,
40 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Cruce simplă sau Împărţire în trei.
Marcaj geografic - Alegeţi să
activaţi scrierea informaţiilor EXIF
pentru fotografie în informaţiile
GPS.
Resetare - Restauraţi toate setările
camerei.
SFAT! Când închideţi camera,
toate setările vor reveni la
valorile prestabilite, cu excepţia
dimensiunii şi calităţii imaginii.
Orice setare care nu este
implicită va trebui resetată, cum
sunt tonul de culoare şi ISO.
Verificaţi-le înainte de a face
următoarea fotografie.
SFAT! Meniul de setări
este suprapus vizorului, astfel
încât dacă schimbaţi elemente
care ţin de culoarea sau calitatea
imaginii, puteţi previzualiza
modificarea imaginii în spatele
meniului de setări.
Modificarea dimensiunii
imaginii
Alegerea unui efect de
culoare
Cu cât imaginea are mai mulţi
pixeli, cu atât dimensiunea fişierului
va fi mai mare, ceea ce înseamnă că
fişierele ocupă mai mult spaţiu în
memorie. Dacă doriţi să stocaţi mai
multe fotografii în telefon, puteţi
reduce numărul de pixeli, pentru a
reduce dimensiunea fişierelor.
1 Utilizând vizorul, atingeţi
din
colţul din stânga.
2 Selectaţi Efect de culoare din
meniul Previzualizare.
3 Aici sunt disponibile opţiunile
pentru tonul de culoare.
4 După ce aţi efectuat selecţia
puteţi închide meniul pentru
tonul de culoare, selectând
, fiind pregătit să realizaţi
fotografia.
1 Utilizând vizorul, atingeţi
din
colţul din stânga.
2 Selectaţi Dimensiune din
meniul Previzualizare.
3 Selectaţi o valoare în
pixeli dintre următoarele
opţiuni: (5M(2560x1920),
3M(2048x1536),
2M(1600x1200),
1M(1280x960), VGA(640x480),
QVGA(320x240), Contacte) sau
alegeţi o dimensiune de fundal
predefinită.
SFAT! Puteţi modifica o
fotografie color în fotografie albnegru sau sepia, dar nu puteţi
schimba o fotografie alb-negru
sau sepia în fotografie color.
41
Camera
Utilizarea camerei secundare 3 După ce aţi realizat fotografia,
Telefonul LG BL40 are o cameră
internă de 640x480 atât pentru
apeluri video, cât şi pentru
fotografiere.
1 Pentru a comuta la camera
internă, atingeţi
, apoi
selectaţi Utiliz. cameră sec. din
meniul Schimbaţi camera.
2 După câteva secunde veţi apărea
în vizor. Pentru a fotografia,
apăsaţi butonul din partea
laterală în mod normal.
SFAT! Camera secundară are
mai puţine setări, deoarece nu
posedă nici bliţ şi nici ISO. Puteţi
modifica dimensiunea imaginii,
efectul de culoare, calitatea
imaginii, balansul tonurilor de
alb şi puteţi seta temporizatorul
automat atingând
, la fel
ca atunci când utilizaţi camera
principală.
42 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
sunt disponibile aceleaşi opţiuni
ca şi pentru o fotografie realizată
cu camera principală.
4 Pentru a reveni la camera
principală, atingeţi
, apoi
selectaţi Utiliz. cam. princ. din
meniul Schimbaţi camera.
Vizualizarea fotografiilor
salvate
1 Puteţi accesa fotografiile salvate
din modul Cameră. Este suficient
să atingeţi
şi galeria va fi
afişată pe ecran.
Camera video
Înregistrarea rapidă a unui
videoclip
După realizarea unui
videoclip
1 Apăsaţi şi ţineţi apăsată tasta
pentru cameră de pe partea
dreaptă a telefonului.
2 Ca alternativă, trageţi în jos
în vizor în modul cameră pentru a
comuta la modul video.
3 Apăsaţi o dată butonul de
captură sau atingeţi
în vizor
pentru a începe înregistrarea.
4 REC va apărea în partea de
jos a vizorului, împreună cu un
cronometru care afişează durata
videoclipului.
5 Pentru a pune pe pauză
videoclipul, atingeţi ;
continuaţi înregistrarea selectând
.
6 Atingeţi de pe ecran pentru a
opri înregistrarea.
O imagine statică reprezentând
videoclipul efectuat va apărea
pe ecran. Numele videoclipului
va fi afişat în partea inferioară
a ecranului, împreună cu patru
pictograme în partea dreaptă.
Redare Atingeţi pentru a reda
videoclipul.
Trimitere Atingeţi pentru a trimite
fotografia ca mesaj, e-mail sau
Bluetooth. Consultaţi Trimiterea
unui mesaj şi Trimiterea şi primirea
fişierelor utilizând tehnologia
Bluetooth.
Utilizaţi ca Atingeţi pentru a utiliza
videoclipul ca ton de apel.
Redenumire Atingeţi pentru a
edita numele fotografiei selectate.
Edit. Atingeţi pentru a edita
imaginea utilizând diferite
instrumente.
43
Camera video
Atingeţi pentru a reveni la
meniul anterior.
Ştergere Atingeţi pentru a şterge
videoclipul pe care tocmai l-aţi
înregistrat şi confirmaţi apăsând
Da.
Videoclip nou Atingeţi pentru a
înregistra imediat alt videoclip.
Înregistrarea video curentă va fi
salvată.
Atingeţi pentru a vizualiza
galeria cu videoclipuri şi imagini
salvate.
44 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Vizorul
Zoom - Atingeţi
pentru a mări sau
pentru a micşora imaginea.
Ca alternativă, puteţi utiliza tastele laterale de reglare a volumului.
Dimensiunea
videoclipului
Salvare pe memoria
telefonului/memoria externă
Atingeţi pentru a
înregistra un videoclip
Luminozitate - Consultaţi Ajustarea luminozităţii.
Atingeţi pentru a accesa Modul
Peisaj.
Înapoi - Atingeţi pentru a reveni
la ecranul de start.
Starea bliţului - Setaţi sau
închideţi bliţul.
Camera
Durată
Calitate (Normal/Fin/Super-fin)
Setări - Atingeţi această
pictogramă pentru a deschide
meniul de setări. Consultaţi
Utilizarea setărilor avansate.
Modul Cameră video
1. Modul Cameră video este
selectat.
2. Atingeţi pentru a începe
înregistrarea
3. Trageţi în sus pentru a comuta
la cameră
Galerie
45
Camera video
Utilizarea setărilor avansate
Utilizând vizorul, atingeţi
pentru a deschide toate opţiunile
pentru setări avansate.
Consultaţi setările avansate pentru
cameră la pagina 35.
Durată - Setaţi limita duratei
înregistrării video. Alegeţi dintre
Normal şi MMS pentru a limita
dimensiunea maximă pentru
trimiterea unui videoclip ca MMS.
SFAT! Dacă alegeţi durata MMS,
folosirea unei calităţi mai reduse
a imaginii vă permite să realizaţi
un videoclip mai lung.
Memorie - Alegeţi dacă salvaţi
videoclipurile în memoria
telefonului sau în memoria externă.
Voce - Alegeţi între Mut pentru a
înregistra un videoclip fără sunet
sau Sonor pornit pentru a include
sunetul.
46 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Modificarea dimensiunii
imaginii video
Cu cât imaginea are mai mulţi
pixeli, cu atât dimensiunea fişierului
va fi mai mare, ceea ce înseamnă că
fişierele ocupă mai mult spaţiu în
memorie. Dacă doriţi să stocaţi mai
multe videoclipuri în telefon, puteţi
reduce numărul de pixeli, pentru a
reduce dimensiunea fişierelor.
1 Utilizând vizorul, atingeţi
din
colţul din stânga.
2 Selectaţi Dimensiunea
videoclipului.
AVERTISMENT:
Software-ul excelent de
editare de pe telefonul LG
BL40 este compatibil cu toate
tipurile de videoclipuri, cu
excepţia formatului 640x480.
Nu înregistraţi în acest format
dacă intenţionaţi să editaţi
videoclipul.
SFAT! Pentru software-ul de
conversie a formatelor video,
consultaţi CD-ul livrat împreună
cu telefonul BL40.
Utilizarea camerei video
secundare
Telefonul LG BL40 are o cameră
internă de 320x240 atât pentru
apeluri video, cât şi pentru
înregistrarea de videoclipuri.
1 Pentru a comuta la camera
internă, atingeţi
, apoi
selectaţi Utiliz. cameră sec. din
meniul Schimbaţi camera.
2 După câteva secunde veţi
apărea în vizor. Pentru a începe
înregistrarea imaginii apăsaţi
butonul de captură în mod
normal. Apăsaţi din nou pentru a
opri înregistrarea.
3 După ce aţi înregistrat
videoclipul, sunt disponibile
toate opţiunile ca şi pentru o
înregistrare video cu camera
principală.
4 Pentru a reveni la camera
principală, atingeţi
, apoi
Utiliz. cam. princ..
SFAT! Puteţi modifica
dimensiunea imaginii, efectul
de culoare, balansul tonurilor de
alb şi calitatea atingând Setări
la fel ca atunci când utilizaţi
camera principală.
Vizionarea videoclipurilor
salvate
1 În vizor, atingeţi
.
2 Pe ecran va apărea galeria.
3 Atingeţi o dată înregistrarea
video pe care doriţi s-o vedeţi,
pentru a o afişa la începutul
galeriei. Atingeţi
pentru
redare.
47
Camera video
Vizualizarea videoclipurilor
la televizor
Conectaţi telefonul BL40 la TV
utilizând cablul de ieşire TV.
NOTĂ: Cablul de ieşire TV este
disponibil pentru a fi achiziţionat
separat.
Cele mai potrivite rezoluţii sunt
oferite mai jos:
WVGA 800x480 2mbps 30 cps
CIF 352x288 384kbps 30 cps
(Window Media)
VGA 640x480 384kbps 30 cps
Puteţi găsi informaţii detaliate
în Informaţii fişier din meniul de
opţiuni când este redat un videoclip.
(Calitatea video nu poate fi afişată.)
48 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Fotografiile şi video clipurile
Vizualizarea înregistrărilor
foto şi video
1 Atingeţi
de pe ecranul de
previzualizare al camerei.
2 Pe ecran va apărea galeria.
3 Atingeţi înregistrarea video sau
fotografia pentru a o deschide
complet.
SFAT! Deplasaţi către
stânga sau către dreapta pentru
a vizualiza alte fotografii sau
înregistrări video.
SFAT! Pentru a şterge o
fotografie sau o înregistrare
video, deschideţi înregistrarea şi
selectaţi . Apăsaţi Da pentru
a confirma.
Utilizarea zoom-ului pentru
vizualizarea unei înregistrări
foto sau video
La vizualizarea fotografiilor sau
videoclipurilor, puteţi mări sau
micşora imaginea prin apropierea
sau depărtarea degetelor.
Reglarea volumului pentru
vizionarea unui videoclip
Pentru a regla volumul unui
videoclip în timp ce acesta este
redat, atingeţi bara de volum
din partea stângă a ecranului.
Ca alternativă, utilizaţi tastele
de volum din partea laterală a
telefonului.
Setarea unei fotografii ca
fundal
1 Atingeţi fotografia pe care doriţi
să o setaţi ca fundal, pentru a o
deschide.
2 Atingeţi ecranul pentru a
49
Fotografiile şi video clipurile
deschide meniul cu opţiuni.
3 Atingeţi Utilizare ca.
4 Ecranul va trece în modul
Portret. Puteţi mări sau micşora
imaginea şi muta secţiunea
decupată utilizând o miniatură
aflată în partea de jos a
ecranului.
Editarea fotografiilor
1 Deschideţi fotografia pe care
doriţi s-o editaţi şi atingeţi
pictograma de opţiuni pentru a
selecta Editare.
2 Atingeţi pictogramele pentru a
modifica fotografia:
Selectaţi zona
Desenaţi ceva cu mâna
liberă pe fotografie. Selectaţi
grosimea liniei de la cele patru
opţiuni, apoi culoarea pe care
doriţi să o utilizaţi.
50 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Adăugaţi text la o imagine.
Decoraţi fotografiile cu
ştampile.
Ştergeţi editările pe care
le-aţi adăugat la imagine. Puteţi
alege dimensiunea radierei pe
care o utilizaţi.
Atingeţi pentru a reveni la
galerie.
Salv. Selectaţi pentru a salva
modificările ca Actualizare a
obiectelor existente sau ca
Fişier nou. Dacă selectaţi Fişier
nou, introduceţi un nume pentru
fişier.
Anul. Ştergeţi editările pe care
le-aţi efectuat asupra fotografiei.
Imagine Atingeţi pentru a
deschide opţiuni suplimentare
pentru efecte, inclusiv Rotire.
Filtrare
Atingeţi pentru a
aplica asupra unei fotografii
opţiunile de efecte.
Ajustare Această opţiune vă
ajută să ajustaţi o fotografie
utilizând colorarea, luminozitatea
automată etc.
Adăugarea textului la o
fotografie
1 Din ecranul de editare, apăsaţi
.
2 Selectaţi Text semnătură sau
Text bulă.
3 Introduceţi textul utilizând
tastatura şi atingeţi Salvare.
4 Amplasaţi textul în locaţia dorită
de pe fotografie prin tragere.
Atingeţi textul, iar tastatura va fi
activată pentru editarea textului.
Adăugarea unui efect la o
fotografie
1 Din ecranul de editare, atingeţi
Filtrare .
2 Puteţi aplica fotografiei una
dintre diversele opţiuni
3 Pentru a anula un efect, atingeţi
Anul. .
Decuparea unei fotografii
1 Din ecranul de editare, apăsaţi
.
2 Alegeţi forma pe care doriţi
să o utilizaţi pentru a decupa
fotografia.
3 Trageţi caseta peste zona pe
care doriţi să o decupaţi.
4 Când sunteţi mulţumit de
selecţie, atingeţi Salv. .
51
Fotografiile şi video clipurile
Adăugarea unei nuanţe de
culoare unei fotografii
Schimbarea culorilor dintr-o
fotografie
1 Din ecranul de editare, atingeţi
Imagine .
2 Alegeţi Accentuare culoare.
3 Selectaţi secţiunea din
fotografie. În jurul zonei care
are aceeaşi culoare sau una
asemănătoare va apărea o linie
punctată, de exemplu, părul sau
bluza unei persoane.
4 Modificaţi intensitatea
accentuării atingând Intensitate
şi atingeţi butonul ‘+’ sau ‘-’.
5 Atingeţi OK.
6 Din fotografie vor fi îndepărtate
toate culorile, cu excepţia
secţiunii marcate pentru
accentuarea culorii.
7 Selectaţi Salv. pentru a salva
modificările.
1 Din ecranul de editare, atingeţi
Imagine .
2 Alegeţi Schimbare culoare.
3 Selectaţi secţiunea din
fotografie. În jurul zonei care
are aceeaşi culoare sau una
asemănătoare va apărea o linie
punctată, de exemplu, părul sau
bluza unei persoane.
4 Selectaţi o culoare.
5 Apăsaţi OK.
6 Secţiunea de fotografie selectată
pentru accentuarea culorii va fi
modificată la culoarea selectată.
7 Selectaţi Salv. pentru a salva
modificările.
52 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Desen ceaţă
Estompare mişcare
1 Aplică un efect de ceaţă pe
fotografia dvs.; atingeţi Imagine.
2 Alegeţi Desen ceaţă.
3 Suflaţi în microfon pentru a
introduce ceaţă în imagine şi
întindeţi-o cu degetul.
4 După ce aţi aplicat ceaţa pe
imagine, îi puteţi schimba
culoarea şi intensitatea şi îi
puteţi modifica grosimea.
1 Pentru a aplica Estompare
mişcare, atingeţi Imagine .
2 Selectaţi Estompare mişcare.
3 Selectaţi locaţia în care vreţi
să aplicaţi Estompare mişcare
trasând un contur. Apăsaţi Ok,
apoi estompaţi în direcţia dorită.
4 Intensitatea estompării poate
fi setată cu ajutorul barei de
reglare a intensităţii.
Picătură de ploaie
1 Pentru a adăuga picături de
ploaie pe imaginea dvs., selectaţi
meniul Imagine.
2 Alegeţi Picătură de ploaie.
3 Peste imagine vor apărea
picături.
4 Puteţi seta intensitatea/scala
picăturilor reglând bara din
meniu pentru intensitate/scală.
5 De asemenea, direcţia picăturilor
poate fi reglată rotind telefonul.
ArtisticTouch
1 Din ecranul de editare, atingeţi
Filtrare.
2 Alegeţi ArtisticTouch.
3 Selectaţi efectul ArtisticTouch şi
puteţi privi pictura.
4 Pictura va fi creată şi salvată
automat. Atingeţi Anulare
pentru a opri procesul în
derulare.
53
Fotografiile şi video clipurile
Editarea videoclipurilor
Caracteristicile de editare video
sunt disponibile pentru tipurile
MPEG4, cu excepţia rezoluţiei
640x480 (VGA).
Dacă intenţionaţi să editaţi
înregistrările video, nu înregistraţi
în aceste formate.
Decuparea lungimii
videoclipului
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi
Decupare/ Decupare multiplă.
3 Atingeţi şi setaţi noile puncte
de pornire şi de oprire utilizând
Decupare .
4 Atingeţi Previzualizare pentru a
confirma că sunteţi mulţumit de
noua selecţie.
5 Atingeţi Salv. sau, ca
alternativă, atingeţi
pentru
54 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
a reveni la galerie şi a renunţa la
modificări.
Combinarea a două
videoclipuri
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi
Combinare video.
3 Se va deschide folderul
Videoclipurile mele. Alegeţi
videoclipul pe care doriţi să îl
combinaţi.
4 Atingeţi şi glisaţi fotografia
pentru a o deplasa la sfârşitul
sau la începutul videoclipului.
5 Atingeţi Previzualizare pentru
a alege modul în care vor fi
combinate videoclipurile.
6 Apăsaţi Salvare, apoi Da pentru
a salva noul videoclip combinat.
Înlocuiţi fişierul existent sau
salvaţi sub forma unui fişier nou.
7 Repetaţi aceste etape pentru a
combina mai multe înregistrări
video.
Combinarea unei fotografii
cu un videoclip
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi
Combinare imagine.
3 Se va deschide folderul Imagini.
Alegeţi fotografia pe care doriţi
să o adăugaţi în videoclip şi
atingeţi Selectare.
4 Atingeţi şi glisaţi fotografia
pentru a o deplasa la sfârşitul
sau la începutul videoclipului.
5 Atingeţi Previzualizare pentru
a alege modul în care doriţi să
îmbinaţi fotografia şi videoclipul.
6 Apăsaţi Salvare, apoi alegeţi să
înlocuiţi fişierul existent sau să
salvaţi ca fişier nou.
7 Repetaţi aceste etape pentru a
combina mai multe fotografii.
Adăugarea unui text la un
videoclip
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. apoi selectaţi
Suprapunere text.
3 Atingeţi şi opriţi temporar
redarea pentru a seta punctul de
la care să apară textul.
4 Atingeţi Pornire şi alegeţi stilul
textului. Introduceţi textul
folosind tastatura şi selectaţi OK.
5 Atingeţi zona de pe ecran în care
vreţi să apară textul şi atingeţi
OK.
6 Atingeţi Salvare. Înlocuiţi fişierul
existent sau salvaţi sub forma
unui fişier nou.
7 Repetaţi aceste etape pentru a
adăuga şi alt text.
55
Fotografiile şi video clipurile
Suprapunerea unei fotografii 8 Repetaţi aceste etape pentru a
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi
Suprapunere imagine.
3 Se va deschide folderul Imagini.
Alegeţi fotografia pe care doriţi
să o suprapuneţi peste videoclip.
4 Atingeţi şi pauză când doriţi
să apară imaginea, apoi selectaţi
Opacitate după ce aţi atins
butonul Pornire.
5 Atingeţi OK, apoi apăsaţi
Terminare când doriţi să fie
oprită suprapunerea imaginilor.
6 Atingeţi zona de pe ecran în
care doriţi să apară textul.
Dacă fotografia este prea mare,
aceasta va ocupa întregul ecran,
nu numai zona selectată.
7 Atingeţi Salvare. Înlocuiţi fişierul
existent sau salvaţi sub forma
unui fişier nou.
56 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
adăuga mai multe fotografii.
Adăugarea unei coloane
sonore la o înregistrare video
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi
Dubbing audio.
3 Se va deschide folderul Sunetele
mele. Alegeţi melodia pe care
doriţi să o adăugaţi la videoclip.
4 Înregistrarea audio originală a
videoclipului va fi ştearsă.
5 Dacă clipul audio este mai scurt
decât videoclipul, la redare
alegeţi una dintre opţiunile O
dată sau Repetare.
6 Înlocuiţi fişierul existent sau
salvaţi sub forma unui fişier nou.
Adăugarea unui sunet live la
videoclip
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi
Dubbing live.
3 Setaţi valoarea sunetului
la Sunet original sau Sunet
înregistrare.
Adăugarea unui efect de
estompare
1 Deschideţi videoclipul pe care
doriţi să-l editaţi şi atingeţi tasta
opţiune
.
2 Selectaţi Edit. şi alegeţi Efect
estompare.
3 Înregistrarea video va fi acum
mai estompată la început şi mai
deschisă la sfârşit.
4 Înlocuiţi fişierul original sau
salvaţi sub forma unui fişier nou.
57
Multimedia
Puteţi stoca fişiere multimedia în
memoria telefonului dvs. pentru
a accesa uşor toate fotografiile,
sunetele, videoclipurile şi jocurile
dvs. De asemenea, puteţi salva
fişierele pe un card de memorie.
Utilizarea unui card de memorie
vă permite să eliberaţi spaţiu în
memoria telefonului dvs.
Pentru a accesa meniul
Divertisment, atingeţi
, selectaţi
Personale din fila Divertisment.
Puteţi deschide o listă cu folderele
în care sunt stocate toate fişierele
multimedia.
SFAT! Pentru a şterge un
fişier din Personale, atingeţi
apoi Ştergere.
,
Imagini
Imagini conţine o listă de imagini,
inclusiv imaginile prestabilite
preîncărcate pe telefonul dvs.,
58 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
imaginile pe care le-aţi descărcat şi
cele realizate cu ajutorul camerei
telefonului.
Expedierea unei fotografii
1 Pentru a trimite o fotografie
selectaţi-o pe cea dorită.
2 Atingeţi Trimitere. Alegeţi
dintre Mesaj, E-mail, Bluetooth
sau Încărcare pe Web.
3 Dacă alegeţi Mesaj sau E-mail,
fotografia va fi ataşată la mesaj,
iar dvs. puteţi scrie şi expedia
mesajul în mod normal. Dacă
alegeţi Bluetooth, telefonul dvs.
va căuta un dispozitiv căruia să îi
expediaţi fotografia.
Utilizarea unei imagini
Puteţi alege să utilizaţi imaginile ca
imagini de fundal şi screensavere
sau chiar pentru a identifica
persoana apelantă.
Tipărirea unei imagini
Marcaj geografic
1 Atingeţi Imagini.
2 Selectaţi o imagine şi atingeţi
.
3 Atingeţi Tipăriţi prin Bluetooth.
Porniţi camera şi bucuraţi-vă de
serviciile de stabilire a locaţiei
oferite de telefonul dvs.
Realizaţi fotografii oriunde vă aflaţi
şi marcaţi-le cu locaţia.
Dacă încărcaţi fotografii marcate
pe un blog care acceptă marcajul
geografic, puteţi vedea fotografiile
afişate pe o hartă.
Mutarea sau copierea unei
imagini
O imagine poate fi mutată sau
copiată între memoria telefonului
şi cardul de memorie. Aţi putea
dori să faceţi acest lucru pentru a
elibera spaţiu pe una din memorii
sau pentru a salva imaginile.
Crearea unei diaporame
Dacă doriţi să vizualizaţi toate
imaginile din telefon, puteţi crea
o diaporamă pentru a nu fi nevoit
să deschideţi şi să închideţi fiecare
fotografie.
Sunete
Folderul Sunetele mele conţine
Sunete descărcate, Sunete
implicite şi Înregistrări vocale.
Din acest folder puteţi administra,
expedia sau seta anumite sunete ca
tonuri de apel.
Video
Folderul Videoclipurile mele
prezintă o listă cu videoclipurile
descărcate sau cele pe care le-aţi
înregistrat cu telefonul.
NOTĂ: Este posibil ca unele
59
Multimedia
conţinuturi descărcate prin Internet
sau codificate de un utilizator să nu
poată fi redate corect.
SFAT! Telefonul BL40 acceptă
redarea formatelor video
DivX şi Xvid, pentru a asigura
o disponibilitate mai mare a
conţinutului. Certificat DivX
pentru a reda conţinut DivX®
video de până la 320x240.
NOTĂ: Cablul de ieşire TV este
disponibil pentru a fi achiziţionat
separat.
Expedierea unui videoclip
1 Selectaţi o înregistrare video şi
atingeţi
.
2 Atingeţi Trimitere şi alegeţi
dintre Mesaj, E-mail şi
Bluetooth.
3 Dacă alegeţi Mesaj sau E-mail,
videoclipul va fi ataşat la mesaj,
60 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
pe care îl puteţi scrie şi trimite
în mod normal. Dacă alegeţi
Bluetooth, telefonul dvs. va
căuta un dispozitiv căruia să îi
expediaţi videoclipul.
Jocuri şi aplicaţii
Puteţi descărca jocuri şi aplicaţii noi
pe telefonul dvs., pentru a vă distra
atunci când aveţi timp liber.
Instalarea unui joc şi a unei
aplicaţii Java
1 Atingeţi
, apoi selectaţi
Personale din meniul
Divertisment.
2 Atingeţi elementul Toată
memoria din meniul din partea
de sus.
3 Selectaţi Toată memoria
sau Memorie telefon. Dacă
introduceţi un card de memorie
nou, atingeţi meniul Memorie
externă.
Utilizarea meniului
Divertisment
Transferul unui fişier în
telefon
Meniul Divertisment conţine jocuri
Flash preîncărcate, care utilizează
senzorul de mişcare integrat.
Bluetooth este probabil cel mai
simplu mod de a transfera un fişier
de pe calculator pe telefonul dvs.
De asemenea, puteţi să utilizaţi LG
PC Suite cu ajutorul cablului de
sincronizare.
Pentru a transfera fişiere (de ex. de
muzică) prin intermediul Bluetooth:
1 Asiguraţi-vă că telefonul şi
calculatorul dvs. au tehnologia
Bluetooth activată şi sunt
conectate unul la celălalt.
2 Utilizaţi calculatorul pentru a
trimite fişierul prin Bluetooth.
3 După expedierea fişierului
acceptaţi primirea acestuia pe
telefon atingând Da.
4 Fişierul trebuie să apară în
folderul Imagine dacă este un
fişier de imagine şi în folderul
Sunet dacă este un fişier cu
muzică.
Conţinut Flash
Folderul Conţinut Flash conţine
toate fişierele SWF şi SVG
descărcate.
Vizualizarea unui fişier SWF/
SVG
1 Atingeţi
, apoi selectaţi
Personale din fila Divertisment.
2 Atingeţi Conţinut Flash.
3 Selectaţi fişierul pe care doriţi să
îl vizualizaţi.
Documente
Acest lucru este posibil cu fişierele
dvs. Excel, PowerPoint, Word, Text
şi pdf.
61
Multimedia
Altele
Folderul Altele este utilizat
pentru a stoca fişierele care nu
conţin fotografii, fişiere audio,
videoclipuri, jocuri sau aplicaţii.
Se utilizează în acelaşi mod ca şi
directorul Documente.
Crearea unui film
1 Atingeţi
, apoi selectaţi
Creator de filme din fila
Divertisment.
2 Atingeţi Inserare pentru a
adăuga o imagine.
3 Atingeţi stilul pentru a alege un
stil de film.
4 Atingeţi Sunet de pe ecran
pentru a modifica sunetul, de ex.
pentru o înregistrare vocală.
5 Atingeţi butonul Previzualizare
pentru a vedea rezultatele.
6 Atingeţi Ordine redare de pe
ecran pentru a schimba ordinea.
62 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
7 Atingeţi Utilizare pentru a alege
dintre Stocare şi MMS.
8 Pentru a salva filmul, atingeţi
Salvare film.
Muzică
Telefonul dvs. LG BL40 dispune de
un player muzical încorporat, care
vă permite să redaţi toate melodiile
dvs. preferate. Pentru a accesa
playerul muzical, atingeţi tasta de
meniu
, apoi selectaţi Muzică
din fila Divertisment.
SFAT! BL40 este unul din puţinele
telefoane mobile care oferă
Dolby Mobile™ pentru muzică,
oferind telefonului dvs. mobil o
calitate a sunetului Dolby™.
Transferarea muzicii în
telefon
Cel mai simplu mod de a transfera
melodii pe telefonul dvs. este
utilizând tehnologia Bluetooth sau
cablul de sincronizare.
De asemenea, puteţi utiliza LG PC
Suite. Pentru transferuri folosind
tehnologia Bluetooth:
1 Asiguraţi-vă că ambele
dispozitive au tehnologia
Bluetooth activată şi că sunt
conectate unul la celălalt.
2 Selectaţi fişierul cu muzică de pe
celălalt dispozitiv şi selectaţi să îl
trimiteţi prin Bluetooth.
3 După expedierea fişierului
acceptaţi primirea acestuia pe
telefon atingând Da.
4 Fişierul trebuie să apară în
Muzică > Toate melodiile.
Redarea unei melodii
1 Atingeţi
, apoi selectaţi
Muzică din meniul Divertisment.
2 Atingeţi Toate melodiile.
3 Selectaţi melodia pe care doriţi
s-o redaţi, apoi atingeţi .
4 Atingeţi
pentru a pune în
pauză melodia.
5 Atingeţi
pentru a trece la
următoarea melodie. (Atingere
lungă pentru derulare înainte)
6 Atingeţi
pentru a reveni la
melodia precedentă. (Atingere
lungă pentru derulare înapoi)
7 Atingeţi
pentru a reveni la
meniul Muzică.
SFAT! Pentru a modifica
volumul în timp ce ascultaţi
muzică, atingeţi .
Notă: Drepturile de autor pentru
fişierele cu muzică pot fi protejate
prin tratate internaţionale şi
63
Multimedia
legislaţia naţională referitoare la
drepturile de autor.
Astfel, poate fi necesar să obţineţi
o permisiune sau o licenţă pentru
reproducerea sau copierea muzicii.
În anumite ţări, legislaţia interzice
copierea materialelor protejate,
chiar şi pentru uz personal.
Înainte de descărcarea sau copierea
fişierului, consultaţi legislaţia
naţională din ţara în cauză privitoare
la utilizarea acestor materiale.
Crearea unei liste de redare
Puteţi crea o listă de redare
selectând mai multe melodii din
directorul Toate melodiile.
Pentru a reda o listă de redare,
selectaţi-o şi atingeţi una dintre
melodiile pe care le conţine.
NOTĂ: Pentru a adăuga o a două
listă de redare, atingeţi
, apoi
Listă de redare nouă.
64 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Utilizarea aparatului radio
Telefonul LG BL40 are un radio
FM încorporat, care vă permite să
ascultaţi posturile radio preferate în
timp ce călătoriţi.
NOTĂ: Trebuie să vă conectaţi
căştile pentru a asculta radioul.
Inseraţi-le în socketul pentru căşti.
Căutarea posturilor
Puteţi asculta posturile radio
pe telefon, căutând manual sau
automat. Acestea vor fi salvate pe
canale cu numere diferite, astfel
încât nu va fi necesar să le căutaţi
din nou. Puteţi stoca până la 48 de
canale în telefonul dvs.
Reglaj automat:
1 Atingeţi
şi alegeţi Radio FM
din fila Divertisment.
2 Atingeţi
.
3 Atingeţi Scanare automată.
Posturile găsite vor fi alocate
numerelor de canale din
telefonul dvs.
NOTĂ: De asemenea, puteţi
căuta manual un post de radio,
utilizând meniul circular afişat
lângă frecvenţa postului de radio.
AVERTISMENT: În cazul în
care conectaţi la telefon căşti
care nu sunt produse special
pentru acesta, recepţia radio
poate avea interferenţe.
Ascultarea posturilor radio
1 Atingeţi
şi alegeţi Radio FM
din fila Divertisment.
2 Atingeţi numărul de canal al
postului pe care doriţi să îl
ascultaţi.
SFAT! Pentru a îmbunătăţi
recepţia radio, întindeţi cablul
căştilor, care funcţionează pe
post pe antenă radio.
65
Organizator
Adăugarea unui eveniment
în calendar
Utilizarea instrumentului de
căutare a datei
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Organiz. din fila
Utilitare.
2 Selectaţi data la care doriţi să
adăugaţi un eveniment.
3 Atingeţi
, apoi Programare
nouă.
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Organiz. din fila
Utilitare.
2 Selectaţi Găsiţi data din meniul
cu opţiuni.
3 În fila De la setaţi data dorită.
4 În fila După setaţi numărul de
zile.
5 Data ţintă va fi afişată.
SFAT! Puteţi introduce sărbători
în calendarul telefonului.
Atingeţi fiecare zi de concediu,
apoi
şi selectaţi Setaţi
concediul. Fiecare zi va fi
marcată cu text roşu.
Modificarea vizualizării
implicite a calendarului
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Organiz. din fila
Utilitare. Selectaţi Setări din
.
2 Atingeţi Vizualizare implicită şi
alegeţi Lună, Săptămână, Orar,
Listă sau Toate sarcinile.
66 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Setarea alarmei
1 Din ecranul de start selectaţi
apoi derulaţi Alarme din fila
Utilitare.
2 Dacă doriţi să adăugaţi o alarmă
nouă, atingeţi Alarmă nouă.
Dacă doriţi să setaţi alarma
să sune din nou după o oră,
atingeţi Alarmă rapidă.
SFAT! Atingeţi pictograma
Pornit sau setaţi
pentru a
porni alarma.
Reportofon
Utilizaţi reportofonul pentru a
înregistra memento-uri vocale sau
alte fişiere audio.
Înregistrarea unui sunet sau a
unei voci
1 Din ecranul de start selectaţi
,
apoi derulaţi până la Reportofon
în fila Utilitare.
2 Atingeţi Înreg. pentru a începe
înregistrarea.
3 Atingeţi Stop pentru a opri
înregistrarea.
4 Dacă doriţi să repetaţi
înregistrarea, atingeţi Nou .
Expedierea înregistrărilor
vocale
1 După ce aţi terminat de
înregistrat, atingeţi Trimitere.
2 Alegeţi Mesaj, E-mail sau
Bluetooth. Dacă alegeţi Mesaj
sau E-mail, melodia înregistrată
va fi ataşată la mesaj şi trimisă ca
MMS. Dacă alegeţi Bluetooth,
telefonul dvs. va căuta un
dispozitiv căruia să-i expedieze
înregistrarea vocală.
Utilizarea transmiţătorului
FM pentru a reda muzică
Telefonul BL40 vă permite, graţie
transmiţătorului FM încorporat, să
ascultaţi muzică cu ajutorul oricărui
radio FM aflat în raza de acţiune
a telefonului, de ex. când sunteţi
acasă sau în maşină.
1 Atingeţi
, apoi Instrumente şi
alegeţi Transmiţător FM din fila
Utilitare.
67
Organizator
2 Selectaţi frecvenţa pe care
telefonul dvs. să transmită un
semnal FM cu muzica dorită.
3 Atingeţi Transmisie.
NOTĂ: Distanţa de funcţionare a
transmiţătorului FM este de maxim
2 metri (6,5 picioare).
Transmisiunea poate fi supusă
interferenţelor din cauza
obstrucţiilor, cum ar fi pereţi, alte
dispozitive electronice sau de la
posturi publice de radio.
Pentru a evita interferenţele, căutaţi
întotdeauna o frecvenţă FM liberă
pe receptor înainte de a utiliza
transmiţătorul FM.
Transmiţătorul FM nu poate fi
utilizat simultan cu radioul FM pe
dispozitivul dvs.
68 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Web
Navigator
Opţiunea Navigator vă oferă o
lume a jocurilor rapidă şi plină
de culoare, muzică, ştiri, sport,
divertisment şi multe altele, direct
pe telefonul mobil. Oriunde aţi fi şi
în orice aţi fi.
Adăugarea şi accesarea
favoritelor
Pentru a accesa uşor şi rapid
site-urile web preferate, le puteţi
adăuga ca favorite şi puteţi salva
paginile web.
1 Din ecranul de start selectaţi
, apoi derulaţi la Navigator în fila
Utilitare.
2 Selectaţi Favorit. Pe ecran va
apărea o listă a favoritelor.
3 Pentru a adăuga un favorit nou,
atingeţi Favorit nou. Introduceţi
un nume pentru pagina favorită,
urmat de URL.
4 Atingeţi
. Pagina favorită va
apărea în lista de favorite.
Utilizarea cititorului RSS
RSS (Really Simple Syndication)
este o familie de formate de
Web, utilizate pentru publicarea
conţinutului cu actualizare
frecventă, precum intrările de
pe bloguri, titlurile ştirilor sau
podcasturile. Un document RSS,
denumit feed, feed Web sau
canal conţine fie un rezumat al
conţinutului de pe un site Web
asociat, fie textul în întregime. RSS
le permite oamenilor să urmărească
site-urile Web preferate într-un
mod automat, mai uşor decât
verificarea manuală.
Utilizatorul se abonează la un
feed introducând legătura la
feed în cititor sau făcând clic pe
pictograma RSS dintr-un navigator
care iniţiază procesul de abonare.
Cititorul verifică regulat feed-urile
69
Web
la care este abonat utilizatorul
în căutarea de conţinut nou şi
descarcă toate actualizările pe care
le găseşte.
Utilizarea telefonului ca
modem
Telefonul BL40 poate funcţiona
ca modem pentru calculator,
permiţându-vă accesul la e-mail şi
Internet chiar şi când nu dispuneţi
de conectare prin cablu. Puteţi face
acest lucru prin cablul USB sau prin
Bluetooth.
Utilizând cablul USB:
1 Asiguraţi-vă că aţi instalat LG PC
Suite pe calculator.
2 Conectaţi telefonul BL40 şi
calculatorul utilizând cablul USB
şi lansaţi software-ul LG PC Suite.
3 Faceţi clic pe Communication
de pe PC. Apoi faceţi clic pe
Setări şi alegeţi Modem.
70 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
4 Alegeţi LG Mobile USB Modem
şi selectaţi OK. Modemul va
apărea pe ecran.
5 Faceţi clic pe Conectare şi
calculatorul se va conecta
utilizând telefonul BL40.
Utilizând tehnologia Bluetooth:
1 Asiguraţi-vă că Bluetooth este
pornit şi vizibil atât pentru
calculator, cât şi pentru telefonul
BL40.
2 Conectaţi telefonul BL40 şi
calculatorul astfel încât să se
solicite o parolă la conectarea
lor.
3 Utilizaţi Expertul de conectare
al LG PC Suite pentru a crea o
conexiune Bluetooth activă.
4 Faceţi clic pe Communication
de pe PC. Apoi faceţi clic pe
Setare.
5 Faceţi clic pe Modem.
6 Alegeţi Modem standard prin
legătură Bluetooth şi faceţi clic
pe OK. Modemul va apărea pe
ecran.
7 Faceţi clic pe Conectare şi
calculatorul se va conecta
utilizând telefonul BL40.
Accesarea serviciului Google
Puteţi lansa servicii Google cu
această aplicaţie. Atingeţi Google
din fila Utilitare.
Hărţi: Puteţi accesa hărţi cu
ajutorul dispozitivelor dvs. mobile.
Căutare: Google Mobile Web
Search vă permite să căutaţi siteuri Web special concepute pentru
telefoane şi dispozitive mobile.
descărca, vizitaţi http://gmail.
com/app cu navigatorul telefonului
dvs. mobil.
YouTube: Puteţi viziona
videoclipuri pe YouTube Mobile de
pe telefonul dvs. mobil. Dacă doriţi,
vă puteţi contacta furnizorul de
telefonie mobilă pentru mai multe
informaţii despre disponibilitatea
streamingului de date pe telefonul
dvs. mobil.
Blogger: Vă puteţi gestiona contul
şi vă puteţi face cunoscut blogul.
Este disponibil pentru încărcarea
fotografiilor şi a videoclipurilor.
Poştă: Aplicaţia Gmail pentru
telefoane mobile este o aplicaţie
Java care poate fi descărcată şi care
vă oferă cea mai bună experienţă
Gmail posibilă pentru telefoanele
mobile compatibile. Pentru a o
71
PC Suite
Vă puteţi sincroniza calculatorul cu
telefonul. Astfel aveţi garanţia că
toate detaliile şi datele importante
se potrivesc, beneficiind, de
asemenea, de copii de siguranţă
pentru a vă asigura că nu pierdeţi
datele.
SFAT! Veţi avea nevoie să
instalaţi aplicaţia PC Suite
furnizată pe CD-ROM sau care
poate fi descărcată de la adresa
http://update.lgmobile. com.
(De la www.lgmobile.com
PRODUSE > Manuale şi Software
> Deplasare la secţiunea de
descărcare pentru manuale şi
software)
Instalarea LG PC Suite pe
calculator
1 Din ecranul de start, atingeţi
, apoi faceţi clic pe
Conectivitate.
72 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
2 Selectaţi Conexiune USB şi
faceţi clic pe PC Suite.
3 Conectaţi telefonul la PC prin
cablul USB şi aşteptaţi un timp.
4 Va fi afişat mesajul pentru ghidul
de instalare.
Atenţie! Dacă pe PC nu este
afişat mesajul pentru ghidul de
instalare, verificaţi setarea CDROM pe Windows.
5 Inseraţi CD-ROM-ul primit
sau faceţi clic pe butonul de
descărcare pentru a descărca
direct programul LG PC Suite de
pe Internet.
6 Faceţi clic pe LG PC Suite
Installer care va apărea pe ecran.
Conectarea telefonului şi a
computerului
1 Selectaţi modul PC Suite din
meniul Conectivitate şi apoi
conectaţi cablul USB la telefonul
şi PC-ul dvs.
2 LG PC Suite va fi activat automat
pe PC-ul dvs.
3 Telefonul şi PC-ul sunt acum
conectate.
Efectuarea copiilor de
siguranţă şi restaurarea
informaţiilor din telefon
1 Conectaţi telefonul la calculator,
aşa cum a fost prezentat mai sus.
2 Faceţi clic pe pictograma Copie
de siguranţă şi selectaţi Copie
de siguranţă sau Restaurare.
3 Alegeţi să efectuaţi copii de
siguranţă pentru Conţinut
şi/sau Agendă telefonică/
Programare/De făcut/
Memento. Selectaţi locaţia la
care doriţi să efectuaţi copiile
de siguranţă sau cea de la care
doriţi să restauraţi informaţiile.
Faceţi clic pe OK.
4 Astfel, veţi efectua copii de
siguranţă.
Vizualizarea fişierelor
telefonului pe calculator
1 Conectaţi telefonul la calculator,
aşa cum a fost prezentat mai sus.
2 Faceţi clic pe Gestionare
fotografii, Videoclipuri sau pe
pictograma pentru muzică.
3 Imaginile, fişierele audio şi
videoclipurile pe care le-aţi
salvat pe telefon vor fi afişate pe
ecran în folderul LG Phone.
73
PC Suite
SFAT! Vizualizarea conţinutului
telefonului pe calculatorul dvs.
vă ajută să aranjaţi fişierele de
care nu mai aveţi nevoie.
Sincronizarea contactelor
1 Conectaţi telefonul la PC.
2 Faceţi clic pe pictograma
Contacte.
3 Faceţi clic pe butonul
Sincronizare contacte şi
calculatorul dvs. va importa şi
afişa toate contactele salvate pe
telefonul dvs.
4 Faceţi clic pe Meniu şi selectaţi
Export. Acum puteţi selecta
locaţia în care doriţi să salvaţi
contactele.
74 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Sincronizarea mesajelor
1 Conectaţi telefonul la PC.
2 Faceţi clic pe pictograma Mesaje.
3 Toate mesajele din telefon vor fi
afişate în folderele de pe ecran.
4 Utilizaţi bara cu instrumente din
partea de sus a ecranului pentru
a edita şi rearanja mesajele.
Sincronizare muzică
Acest meniu vă permite să adăugaţi
muzică pe telefonul dvs. BL40.
Înainte de a începe să transferaţi
muzică de pe calculator pe telefon,
asiguraţi-vă că vă sunt la îndemână
următoarele programe şi accesorii:
• Microsoft Windows XP sau Vista
• Windows Media Player 10 sau
versiune ulterioară
• Cablu de date USB
• Card MicroSD (dacă doriţi să
utilizaţi memoria externă pentru
stocarea muzicii)
AVERTISMENT
Nu deconectaţi telefonul în
timpul transferului.
Transfer de muzică utilizând
Windows Media Player
1 Din ecranul de start selectaţi
, apoi derulaţi prin Conectivitate
din fila Setări.
2 Selectaţi Mod Conexiune USB şi
alegeţi Sincronizaţi muzica.
3 Conectaţi telefonul şi
calculatorul utilizând un cablu
USB compatibil.
4 Când încercaţi să conectaţi
telefonul la calculator, pe
telefon se va afişa: “Sincronizare
muzică”, apoi Conectat.
5 Pe calculator va apărea
solicitarea de lansare a softwareului preferat de management al
muzicii.
6 Selectaţi Window Media Player.
7 Deplasaţi-vă la fila Sincronizare,
apoi trageţi şi plasaţi muzica
pe care doriţi s-o transferaţi
pe telefon în panoul Listă
sincronizare.
8 Faceţi clic pe butonul Pornire
sincronizare. Procesul de
transfer începe.
AVERTISMENT
Nu deconectaţi telefonul în
timpul transferului.
Convertor DivX
Instalaţi convertorul DivX, care
este furnizat pe acelaşi CD-ROM
cu software-ul PC Suite. DivX va
converti fişierele media de pe
calculator într-un format care
vă permite să le încărcaţi şi să le
vizualizaţi pe telefon.
După ce l-aţi instalat, selectaţi
DivX din Fişiere program de pe
75
PC Suite
calculatorul dvs., apoi Convertor
DivX, urmat de Convertor.
Utilizaţi tastele cu săgeţi ale
aplicaţiei pentru a schimba
formatul de conversie la Mobile.
Dacă faceţi dublu clic pe caseta
de aplicaţii şi selectaţi Preferinţe,
puteţi schimba locaţia la care să
salvaţi fişierele convertite.
Trageţi şi plasaţi fişierele în
aplicaţie pentru efectuarea unei
analize preliminare. Apoi selectaţi
Conversie pentru a iniţia procesul.
După încheierea procesului, va
fi afişată o casetă care vă indică
faptul că a fost efectuată conversia.
76 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is
a digital video format created by
DivX,Inc. This is an official DivX
Certified device that plays DivX
video. Visit www.divx.com for more
information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:
This DivX Certified® device must
be registered in order to play DivX
Video-on-Demand (VOD) content. To
generate the registration code, locate
the DivX VOD section in the device
setup menu. Go to vod.divx.com with
this code to complete the registration
process and learn more about DivX
VOD.
Pat. 7,295,673
Setări
Personalizarea profilurilor
Puteţi modifica rapid profilul dvs.
de pe ecranul de start. Atingeţi
pictograma de sumar de stare din
partea superioară şi apoi fila Profil.
Modificarea setărilor
telefonului
Bucuraţi-vă de libertatea de a
adapta telefonul BL40 preferinţelor
dvs.
1 Din ecranul de start selectaţi
, apoi derulaţi la Setări telefon în
fila Setări.
2 Selectaţi un meniu din lista de
mai jos:
Dată & Oră
Mod economic
Limbi
Blocare automată - Blocaţi
automat tastatura pe ecranul
de start.
Securitate - Reglaţi setările de
securitate, inclusiv codurile PIN
şi blocarea telefonului. (Cod de
securitate “0000”)
Informaţii memorie
Resetare - Restaurează toate
setările la setările din fabrică.
Informaţii
Modificarea setărilor tactile
Din ecranul de start selectaţi
, apoi derulaţi la Setări tactile în
fila Setări.
Modificarea setărilor de
conectivitate
Pentru a schimba setările, utilizaţi
acest meniu:
Din ecranul de start selectaţi
, apoi derulaţi la Conectivitate în
fila Setări.
77
Setări
Selectare reţea - Telefonul BL40 se
va conecta automat la reţeaua dvs.
preferată.
Profil Internet - Setaţi profilurile
pentru conectarea la Internet.
Puncte de acces - Operatorul
dvs. de reţea a salvat deja aceste
informaţii. Puteţi adăuga puncte
noi de acces utilizând acest meniu.
Sincronizare server - Puteţi salva
copii de siguranţă sau restaura
contactele pe calculator prin
intermediul serviciului Sincronizare.
Reţea în ţara de reşedinţă - Puteţi
partaja conţinut din telefonul dvs.
prin reţeaua din ţara de reşedinţă.
Puteţi aborda meniul Personale Muzică, Video, Imagine şi memoria
externă.
78 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Porniţi pentru a porni modul
de reţea din ţara de reşedinţă,
confirmaţi numele dispozitivului
dvs. şi bifaţi elementele de partajat.
Sunt acceptate următoarele fişiere.
Muzică: mp3, videoclipuri: H.264
(AVC)/ AAC/ MP4, imagini: jpeg.
Dacă porniţi funcţia Reţea în ţara
de reşedinţă în cazul în care Wi-Fi
este oprit, telefonul se va conecta
automat după pornirea Wi-Fi.
Tip GPS - Alegeţi GPS asistat sau
Autonom.
GPS
– Tehnologia GPS utilizează
informaţii de la sateliţii de pe
orbita pământului pentru a găsi
locaţii.
– Un receptor estimează distanţa
până la sateliţii GPS, bazându-se
pe timpul necesar semnalului să
ajungă la aceştia, apoi utilizează
această informaţie pentru a-şi
identifica propria locaţie.
– Această operaţiune poate dura
de la câteva secunde la câteva
minute.
– GPS-ul asistat (A-GPS) de pe
acest dispozitiv mobil este
utilizat pentru a prelua datele de
asistenţă despre locaţii printr-o
conexiune cu pachete de date
cu reţele terestre.
– Datele de asistenţă sunt
preluate numai de la serverul
de servicii, dacă sunt furnizate
de furnizorul de servicii de
reţea şi dacă sunt necesare.
Notă: Serviciul GPS are toleranţă la
erori şi nu va funcţiona în clădiri şi
în subteran.
Conexiune USB - Sincronizaţi
telefonul BL40 utilizând software-ul
LG PC Suite pentru a copia fişiere
din telefonul dvs.
Ieşire TV - Alegeţi PAL sau NTSC
când conectaţi telefonul BL40 la un
televizor.
Înregistrare DivX VOD - Acest
meniu este utilizat pentru
generarea unui cod de înregistrare
DivX VOD. Vizitaţi http://vod.divx.
com pentru a vă înregistra şi pentru
asistenţă tehnică.
Conexiune cu pachet de date
- Setaţi conexiunea cu pachet de
date.
Setări navigator - Setaţi valorile
asociate navigatorului.
Setări streaming - Operatorul de
reţea a salvat deja aceste informaţii.
Puteţi să le editaţi dacă doriţi să
79
Setări
efectuaţi modificări.
Setări Java - Vă permite să setaţi
profiluri pentru conexiunile
efectuate de programele Java şi să
vizualizaţi certificate.
Utilizarea modului Avion
Activaţi Modul Avion selectând
apoi Setări > Profiluri şi selectaţi
Mod Avion.
Modul Avion vă împiedică să
efectuaţi apeluri, să vă conectaţi la
Internet, să trimiteţi mesaje sau să
utilizaţi tehnologia Bluetooth.
Trimiterea şi primirea
fişierelor utilizând
tehnologia Bluetooth
Bluetooth este o modalitate
excelentă de a trimite şi de a primi
fişiere, întrucât nu utilizează fire, iar
conectarea este rapidă şi uşoară.
De asemenea, vă puteţi conecta la
o cască Bluetooth pentru a efectua
şi a recepţiona apeluri.
80 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Pentru a expedia un fişier:
1 Deschideţi fişierul pe care doriţi
să îl expediaţi, care de obicei
este un fişier cu fotografii,
videoclipuri sau cu muzică.
2 Atingeţi
şi alegeţi Trimitere.
Selectaţi Bluetooth.
3 Dacă aţi împerecheat deja două
dispozitive Bluetooth, telefonul
BL40 nu va mai căuta automat
alte dispozitive Bluetooth.
Dacă nu, telefonul BL40 va
căuta automat alte dispozitive
Bluetooth activate în raza sa de
acţiune.
4 Alegeţi dispozitivul către care
doriţi să trimiteţi fişierul şi
atingeţi Selectare.
5 Fişierul dvs. va fi expediat.
SFAT! Verificaţi bara de stadiu
pentru a vă asigura că fişierul a
fost expediat.
Pentru a recepţiona un fişier:
1 Pentru a recepţiona fişiere,
Bluetooth trebuie să fie setat
la Pornit. Pentru informaţii
suplimentare, consultaţi
secţiunea Modificarea setărilor
Bluetooth de mai jos.
2 Va apărea un mesaj prin care vi
se solicită să acceptaţi fişierul de
la expeditor. Atingeţi Da pentru
a recepţiona fişierul.
3 Veţi vedea unde a fost
salvat fişierul şi puteţi alege
Vizualizare sau Utilizaţi ca
fundal (numai pentru fişiere
imagini). De obicei, fişierele vor fi
salvate în folderul corespunzător
din Fişierele mele.
Modificarea setărilor
Bluetooth
2 Atingeţi
.
Modificaţi:
Informaţii despre dispozitivul
propriu - Introduceţi un nume
pentru telefonul dvs. BL40.
Vizibilitatea dispozitivului
- Alegeţi Vizibil, Ascuns sau
Vizibil 1 minut.
Mod USIM la distanţă pornit Activaţi modul USIM la distanţă.
Servicii acceptate - Selectaţi
modul în care utilizaţi tehnologia
Bluetooth pentru diferite servicii.
Ştergere - Alegeţi să
ştergeţi listele de dispozitive
împerecheate.
Ştergere toate - Alegeţi
să ştergeţi toate listele de
dispozitive împerecheate.
1 Din ecranul de start selectaţi
, apoi derulaţi Bluetooth din
fila Setări.
81
Setări
Asocierea cu un alt dispozitiv 5 Telefonul se va conecta la
celălalt dispozitiv, pe care
Bluetooth
Împerechind telefonul BL40 cu alt
dispozitiv, puteţi seta o conexiune
securizată prin parolă. Astfel,
împerecherea va fi mai sigură.
1 Verificaţi dacă Bluetooth este
activat.
Puteţi modifica vizibilitatea din
meniul Setări.
2 Atingeţi Dispozitiv nou pentru
a căuta.
3 Telefonul dvs. BL40 va
căuta dispozitive Bluetooth.
După finalizarea căutării, pe
ecran va apărea pictograma
Reactualizare.
4 Alegeţi dispozitivul cu care doriţi
să-l împerecheaţi şi introduceţi
parola, apoi atingeţi OK.
82 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
trebuie să introduceţi aceeaşi
parolă.
6 Aţi realizat astfel conexiunea
securizată prin parolă, utilizând
tehnologia Bluetooth.
Utilizarea căştilor Bluetooth
1 Verificaţi dacă Bluetooth este
activat.
2 Urmaţi instrucţiunile care v-au
fost furnizate împreună cu
căştile, pentru a trece căştile
în modul de împerechere, şi
împerecheaţi dispozitivele.
Wi-Fi
Managerul wireless vă permite să
gestionaţi conexiunile Internet
prin Wi-Fi (Wireless LAN) de pe
dispozitivul dvs. Acesta permite
conectarea telefonului la reţelele
wireless locale sau accesarea
wireless a Internetului. Wi-Fi este
mai rapid şi are o rază mai mare
de acţiune decât tehnologia
wireless Bluetooth şi poate fi
utilizat pentru trimiterea rapidă
de e-mailuri şi pentru navigare pe
Internet.
NOTĂ: Telefonul BL40 este
compatibil cu tehnologiile de
criptare WEP, WPA-PSK/2, dar nu
cu EAP, WPS. Dacă furnizorul de
servicii Wi-Fi sau administratorul
de reţea stabileşte o tehnologie
de criptare pentru a asigura
securitatea reţelei, completaţi
cheia din fereastra de confirmare.
Dacă tehnologia de criptare nu
este stabilită, această fereastră de
confirmare nu va fi afişată. Puteţi
obţine cheia de la furnizorul de
servicii Wi-Fi sau administratorul
reţelei.
83
Actualizare soft telefon
Actualizarea software-ului
telefonului mobil LG de pe
Internet
Pentru mai multe informaţii
despre utilizarea acestei funcţii,
vizitaţi site-ul Web LG Mobile
cale: http://www.lgmobile.com
– selectaţi ţara – Meniu produs
- Manual & meniu soft
Această caracteristică vă
permite să actualizaţi firmwareul telefonului dvs. la cea mai
recentă versiune, într-un mod
confortabil, de pe Internet, fără
a trebui să vizitaţi un centru de
service.
Deoarece actualizarea firmwareului telefonului mobil necesită
întreaga atenţie a utilizatorului pe
durata procesului de actualizare,
asiguraţi-vă că urmăriţi toate
instrucţiunile şi notele care apar
pe ecran, înainte de a continua.
Reţineţi faptul că scoaterea
84 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
cablului USB sau a bateriei în
timpul actualizării poate cauza
avarierea telefonului.
Accesorii
Există o varietate de accesorii disponibile pentru telefonul dvs. mobil, care
pot fi comercializate separat. Puteţi selecta aceste elemente opţionale în
funcţie de necesităţile personale de comunicare. Pentru informaţii despre
disponibilitatea acestora, consultaţi distribuitorul local. (Elementele
descrise mai jos sunt livrate în cutie)
Încărcător
Baterie
Căşti
stereo
Cablu de date şi
CD-ROM
Pentru conectarea
şi sincronizarea
telefonului dvs. BL40 cu
calculatorul. CD-ROM-ul
conţine şi acest Ghid al
utilizatorului în format
electronic.
Ghidul utilizatorului
BL40 Ghidul utilizatorului
NOTĂ:
• Utilizaţi întotdeauna accesorii LG originale.
• Încălcarea acestor dispoziţii duce la anularea garanţiei.
• Accesoriile pot varia în funcţie de regiune.
85
Date tehnice
Informaţii generale
Nume produs: BL40
Sistem: GSM/WCDMA
Temperatura ambiantă de
funcţionare
Max.: +55°C (descărcare),
+45°C (încărcare)
Minimă: -10° C
Înregistrare DivX VOD
Generaţi un cod de înregistrare
DivX VOD.
Vizitaţi <http://vod.divx.com/>
pentru a vă înregistra şi pentru
asistenţă tehnică.
86 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
Depanare
Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteţi întâlni în timpul
utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a
furnizorului de servicii, dar majoritatea problemelor pe care le întâlniţi
sunt uşor de remediat chiar de către dvs.
Mesaj
Cauze posibile
Soluţii posibile
Eroare USIM
Nu există card USIM în
telefon sau acesta este
introdus incorect.
Asiguraţi-vă că USIM-ul este introdus
corect.
Nu există
conexiune la
reţea
Nivel scăzut al semnalului
În afara reţelei GSM
Deplasaţi-vă într-o zonă deschisă sau
spre o fereastră. Verificaţi harta de
acoperire a operatorului de reţea.
Codurile nu
corespund
Pentru a schimba un cod
de securitate va trebui să
confirmaţi noul cod prin
reintroducere. Cele două
coduri pe care le-aţi introdus
nu se potrivesc.
Contactaţi furnizorul de servicii.
Funcţia nu
poate fi setată
Neacceptată de furnizorul
de servicii sau este necesară
înregistrarea
Contactaţi furnizorul de servicii.
Nu sunt
disponibile
apeluri
Eroare de apelare
A fost introdus un card
USIM nou
Limita de încărcare a fost
atinsă
Reţeaua nouă nu este autorizată.
Verificaţi dacă există restricţii noi.
Contactaţi furnizorul de servicii sau
resetaţi limita cu PIN 2.
87
Depanare
Mesaj
Cauze posibile
Soluţii posibile
Telefonul nu
poate fi pornit
Tasta Pornit/Oprit nu este
apăsată destul de mult timp
Baterie descărcată
Contactele bateriei sunt
murdare
Apăsaţi tasta Pornit/Oprit cel puţin
două secunde.
Menţineţi încărcătorul conectat mai
mult timp.
Curăţaţi contactele.
Baterie complet goală
Temperatură în afara
intervalului
Încărcaţi bateria.
Asiguraţi-vă că temperatura ambiantă
este corespunzătoare, aşteptaţi un
timp şi apoi încărcaţi din nou.
Verificaţi sursa de alimentare şi
conexiunea la telefon. Verificaţi
contactele bateriei şi curăţaţi-le dacă
este necesar.
Introduceţi într-o altă priză sau
verificaţi tensiunea.
Dacă încărcătorul nu se încălzeşte,
înlocuiţi-l.
Utilizaţi doar accesorii LG originale.
Înlocuiţi bateria.
Probleme de contact
Eroare de
încărcare
Fără tensiune la priză
Încărcător defect
Încărcător necorespunzător
Baterie defectă
Telefonul
pierde reţeaua
Semnalul este prea slab
Reconectarea la alt furnizor de servicii
este automată.
Numărul nu
este permis
Este activată funcţia Număr
cu apelare fixă.
Verificaţi setările.
88 LG BL40 | Ghidul utilizatorului
HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE
Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as
illustrated below.
How to cut
How to fold
Cut out Quick Reference Guide along the
cutout line. You can place a scale on the
cutoff line and cut as illustrated below.
• Be careful not to cut yourself when
using scissors.
Fold Quick Reference Guide along the
perforated line so that the cover faces
upwards as illustrated below.
Parts of the phone
1
2
BL40
4
6
3
5
QUICK REFERENCE GUIDE
7
WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE
For more details, please refer to the User Guide.
1. End/Power key
(Lock/ Unlock key)
2. Inner camera
3. Proximity Sensor
Your standby screen
The touch reactive LCD gives an interactive and ultra
convenient experience. You’ll be more than pleased!
From the standby screen, you can access menu options,
make a quick call and as well as many other things.
The main menu
1. Touch
in the standby screen to open a Top menu.
2. You can access further menus: Communicate,
Entertainment, Utilities and Settings.
4. Charger, Data cable
connector
5. Music key
6. Volume keys
7. Camera key
► Playlists: Contains any playlists you have created as
well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
► Artists/Albums/Genres: Browse through your
music collection by artist, album or genre.
► Shuffle tracks: Play your tracks in a random order.
Playing a song
1. Touch
then select Music from the Entertainment
tab.
2. Touch All tracks.
3. Select the song you want to play then touch
3. Just touch the icon that you want to open.
4. Touch
MP3 player
5. Touch
to skip to the next song.
(Touch long to go FF)
Your LG BL40 has a built-in MP3 player so you can play all
your favourite music.
► All tracks: Contains all of the songs you have on your
phone.
6. Touch
to go back to the previous song.
(Touch long to go REW)
7. Touch
to pause the song.
to return to the Music menu.
.
Camera
Video camera
Using the camera module built in your phone, you can
take pictures or record videos. Additionally, you can send
photos to other people and select photos as wallpaper.
1. Press and hold the camera key on the right side of the
phone.
Tip: When using the camera, power consumption increases.
If
icon appears on the wallpaper, indicating low
battery, recharge the battery before use.
• To take a picture
1. Press and hold down the Camera key on the right side
of the phone.
2. Holding the phone horizontally, point the lens towards
the subject of the photo.
3. Press the capture button lightly and a focus box will
appear in the centre of the viewfinder screen.
4. Position the phone so you can see the photo subject in
the focus box.
5. When the focus box turns green, the camera has
focused on your subject.
6. Press the capture button fully to capture the shot.
2. Alternatively, draw down
in the view finder in camera
mode to switch to video mode.
3. Press the capture button once or touch
finder to start recording.
4.
in the view
REC will appear at the bottom of the viewfinder with a
timer showing the length of the video.
5. To pause the video, touch
selecting
.
6. Touch
and resume recording by
on the screen to stop recording.
FM radio
Voice recorder
Your LG BL40 has a built-in FM radio tuner so you can
listen to your favourite stations on the move.
Note: You will need to attach your earphones to listen to
the radio. Insert them into the earphones socket.
Use your voice recorder to record voice memos or
other sounds.
Searching for stations
You can tune your phone to radio stations by searching
for them manually or automatically. They will then be
saved to specific channel numbers, so you don’t have to
keep re-tuning. You can store up to 48 channels on your
phone.
Automatic tuning:
1. Touch
and choose FM radio from the
Entertainment tab.
2. Touch
.
3. Touch Autoscan. The stations found will be allocated to
channel numbers in your phone.
Note: You can also manually tune to a station by using
the wheel displayed next to the radio frequency.
Recording your voice memo
1. From the home screen select
recorder in the Utilities tab.
then scroll to Voice
2. Touch Record to begin recording.
3. Touch Stop to end recording.
4. If you touch New , it will automatically restart the voice
recording after saving the previous one.
Note: You can listen to all of the voice recordings you have
saved by selecting Options and Go to my sounds.
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
MEMO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement