LG F51B9LD Používateľská príručka

LG F51B9LD Používateľská príručka | Manualzz
RELEASING THIS DRAWING
WITHOUT PERMISSION LG
Electronics SHOULD BE
ACCUSED ACCORDING TO THE
LAWS AND COMPANY RULES.
MFL67872810
WORK
SEC.
10
BRAND
MODEL
F10B9LD(W)(A)(1~9)
F12B9LD(W)(A)(1~9)
LG
<FRONT>
P/NO.
MFL67872810
ver.04062013.00
<BACK>
PRINTING DEGREE
MATERIAL AND PRINTING DESCRIPTION
EXTERIER INTERIER
1
1
Cover pages: 120g/m 2
Content: 70g/m 2
SUFFIX
LANGUAGE
PAGE
REMARK
ABWQCZK
CZECH
SLOVAKIA
ENGISH
100
Mega 2 Win Refresh
440
<< NOTES >>
BRAND
1.
2.
3.
4.
210
MODEL
Material, printing and exterier size are refer to work tables.
Printing, text size and line are based on LG design film.
Exterier size on the drawing is cutting line.
Before product controlled by criteria sa mple.
5. The part should not contain prohibited substances(Pb,Cd,Hg,Cr+6,PBB,PBDE) and details
should comply with LG standard of LG(63)-A-5501-34
P/NO.
150
150
TRIG.
UNIT
mm SCALE N S
MODELING DESIGNED REVIEWED CHECKED APPROVED
1
2
3
J.Olejarz
4
S.Kozłowski
5
LG WR
6
7
REV. NO.
REVISION DESCRIPTION
REF. NO.
DATE
PREPARED APPROVED
LG Electronics Inc.
M.Kawka Namchul Kim
RELATED DWG.
MFL67463253
T
I
T
L
E
DWG.
No.
MANUAL,OWNER’S
DRUM-EXPORT 1/1
MFL67872810
F12B9LD(W)(A)(1~9)
F10B9LD(W)(A)(1~9)/F50B9LD/F51B9LD
P/No.:MFL67872810
ver. 04062013.00
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
(1)
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]/[F50B9LD]/
[F51B9LD]
(10)(6) (2) (7)
(3)
(4)
(8) (5) (9) (11)(12)
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
-
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]
-
2
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
nformační list
Informační list_dle Nařízení Evropské unie č. 1061/2010
Název nebo ochranná známka dodavatele
Identifikační značka modelu dodavatele
Jmenovitá kapacita
Třída energetické účinnosti
LG
LG
F12B9LD(W)(A)(1~9) F10B9LD(W)(A)(1~9)
F50B9LD/F51B9LD
5
5
kg
A++
A++
Udělena "ekoznaãka EU" podle nařízení (ES) č. 66/2010
No
No
Vážená roční spotřeba energie (AEC) v kWh za rok na základě 220
standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při 60°C a 40°C s
celou a poloviční náplní a spotřeba v režimech s nízkou spotřebou energie.
Skutečná spotřeba energie bude záviset na tom, jak je spotřebič používán.
146
146
kWh/rok
Spotřeba energie
- Standardní 60°C program pro bavlnu při plné zátěži
0.82
0.82
kWh
- Standardní 60°C program pro bavlnu při částečném zátížení
0.54
0.54
kWh
- Standardní 40°C program pro bavlnu při částečném zátížení
0.49
0.49
kWh
0.33
0.33
W
9900
9900
litrů/rok
B
B
Vážená spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém
stavu
Vážená roční spotřeba vody (AWC) v litrech za rok zaokrouhlená nahoru
na nejbližší celé číslo. Popíše se takto: "Spotřeba vody "X" litrů za rok na
základě 220standardních pracích cyklů s programy pro bavlnu pro praní při
60°C a 40°C s celoua poloviční náplní. Skutečná spotřeba vody bude záviset
na tom, jak je spotřebič používán.
Třída účinnosti sušení odstřeďováním od G (nejmenší účinnost) do A
(nejvyšší účinnost)
Maximální otáčky při odstřeďování dosažené u standardního programu
pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní, nebo u standardního
programu pro bavlnu pro praní při 40°C s poloviční náplní podle toho,
rpm
1200
1000
která hodnota je menší, a zbytkový obsah vlhkosti u standardního
programu pro bavlnu pro praní při 60 °C s celou náplní, nebo u
standardního programu pro bavlnu pro praní při 40 °C s poloviční náplní
%
53
53
podle toho, která hodnota je větší
Údaj, že "Bavlna Eco 60°C/40°C + Intenzivní" jsou standardní prací programy, na které se vztahují informace
uvedené na štítku a v informačním listu, že tyto programy jsou vhodné pro praní běžně znečištěného bavlněného
prádla a že se jedná o nejúčinnější programy z hlediska kombinované spotřeby energie a vody;
Doba programu
- Standardní 60°C program pro bavlnu při plné zátěži
237
237
min
- Standardní 60°C program pro bavlnu při částečném zátížení
200
200
min
- Standardní 40°C program pro bavlnu při částečném zátížení
188
188
min
Trvání režimu ponechání v zapnutém stavu
10
10
min
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem vyjádřená v dB(A) re 1 pW
zaokrouhlená na nejbližší celé číslo během fází praní a odstřeďování u
standardního programu pro bavlnu pro praní při 60°C s celou náplní
56
74
56
74
dB(A)
Volně stojící
32
F12B9LD(W)(A)(1~9)
F10B9LD(W)(A)(1~9)/F50B9LD/F51B9LD
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]/
[F50B9LD]/[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]/
[F50B9LD]/[F51B9LD ]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9QD(W)(A)(1~9)]/[F50B9LD]/
[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]/[F50B9LD]/[F51B9LD]
nformačný list
Informačný list_podľa Nariadenia Európskej únie č. 1061/2010
Značka
Názov výrobku
LG
F12B9LD(W)(A)(1~9)
LG
F10B9LD(W)(A)(1~9)
F50B9LD/F51B9LD
Menovitá kapacita
5
Trieda energetickej účinnosti
A++
A++
Ocenenie "EU Ecolabel award" podľa nariadenia (ES) č. 66/2010
No
No
146
146
kWh/rok
- Spotreba energie programu Bavlna 60°C pri plnej náplni
0.82
0.82
kWh
- Spotreba energie programu Bavlna 60°C pri čiastočnom naplnení
0.54
0.54
kWh
- Spotreba energie programu Bavlna 40°C pri čiastočnom naplnení
Ročná spotreba energie, na základe 220 štandardných pracích cyklov s
programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou
náplňou a spotreba v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná
spotreba energie bude závisieť na tom, ako je spotrebič používaný.
5
kg
Spotreba energie
0.49
0.49
kWh
Priemerný príkon pri vypnutom/nevypnutom stave
0.33
0.33
W
Ročná spotreba vody, na základe 220 štandardných pracích cyklov s
programami pre bavlnu pre pranie pri 60°C a 40°C s celou a čiastočnou
náplňou. Skutočná spotreba vody bude závisieť na tom, ako je spotrebič
používaný.
9900
9900
litrov/rok
B
B
1200
1000
rpm
53
53
%
Trieda účinnosti odstreďovania na stupnici od G (najmenšia účinnosť) do
A (najvyššia účinnosť)
Maximálníe otáčky pri odstreďovaní dosiahnuté pri štandardnom programe
pre bavlnu pre pranie pri 60 °C s celou náplňou, alebo pri štandardnom
programe pre bavlnu pre pranie pri 40°C s polovičnou náplňou podľa
toho, ktorá hodnota je menšia, a zbytkový obsah vlhkosti pri štandardnom
programe pre bavlnu pre pranie pri 60°C s celou náplňou, alebo pri
štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 40°C s polovičnou
náplňou podľa toho, ktorá hodnota je väčšia.
"Bavlna Eco 60°C/40°C + Intenzívny" sú štandardné pracie programy, na ktoré sa vzťahujú informácie uvedené na
štítku a v informačnom liste, že tieto programy sú vhodné pre pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne a že sa
jedná o najúčinnejšie programy z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody;
Trvanie štandardného programu
- štandardný Bavlna 60°C pri plnej náplni
237
237
min
- štandardný Bavlna 60°C pri čiastočnej náplni
200
200
min
- štandardný Bavlna 40°C pri čiastočnej náplni
188
188
min
Trvanie režimu ponechania v zapnutom stave
10
10
min
Úroveň emisií hluku šíreného vzduchom vyjadrená v dB(A) re 1 pW
zaokrúhlená na najbližšie celé číslo v priebehu fází prania a
odstreďovania pri štandardnom programe pre bavlnu pre pranie pri 60°C s
celou náplňou
56
74
56
74
dB(A)
Voľne stojací
32
F12B9LD(W)(A)(1~9)
F10B9LD(W)(A)(1~9)/F50B9LD/F51B9LD
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD][F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(A)(1~9)]
[F10B9LD(W)(A)(1~9)]/[F50B9LD]
[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]
[F50B9LD]/[F51B9LD]
[F12B9LD(W)(1~9)]
[F10B9LD(W)(1~9)]/[F50B9LD]/[F51B9LD]
F12B9LD(W)(A)(1~9) F12B9LD(W)(A)(1~9)
F50B9LD/F51B9LD
5.
O
perating data
Product fiche_Commission Delegated Regulation(EU) No 1061/2010
Supplier’s name or trade mark
Supplier’s model
Rated capacity
Energy efficiency class
LG
LG
F12B9LD F10B9LD(W)(A)(1~9)
(W)(A)(1~9) F50B9LD/F51B9LD
5
5
kg
A++
A++
Awarded an “EU Ecolabel award” under Regulation (EC) No 66/2010
No
No
Weighted annual energy consumption (AEC) in kWh per year based on
220 standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C
at full and partial load, and the consumption of the low-power modes.
Actual energy consumption will depend on how the appliance is used.
146
146
kWh/year
- the standard 60 °C cotton programme at full load
0.82
0.82
kWh
- the standard 60 °C cotton programme at partial load
0.56
0.56
kWh
- the standard 40 °C cotton programme at partial load
0.52
0.52
kWh
Weighted power consumption of the off-mode and of the left-on mode.
0.33
0.33
W
Weighted annual water consumption (AWC) in litres per year based on 220
standard washing cycles for cotton programmes at 60°C and 40°C at full and
partial load. Actual water consumption will depend on how the appliance is used
9900
9900
liters/year
B
B
1200
1000
rpm
54
54
%
The energy consumption
Spin-drying efficiency class on a scale from G (least efficient) to A (most
efficient).
Maximum spin speed attained for the standard 60°C cotton programme at
full load or the standard 40°C cotton programme at partial load, whichever
is the lower, and remaining moisture content attained for the standard
60°C cotton programme at full load or the standard 40°C cotton
programme at partial load, whichever is the greater.
The "Cotton Eco 60°C/40°C +Intensive" are the standard washing programmes to which the information in the label
and the fiche relates, that these programmes are suitable to clean normally soiled cotton laundry and that they are
the most efficient programmes in terms of combined energy and water consumption;
The programme time
- the standard 60°C cotton programme at full load
237
237
min
- the standard 60 °C cotton programme at partial load
200
200
min
- the standard 40 °C cotton programme at partial load
188
188
min
The duration of the left-on mode (Tl)
10
10
min
Airborne acoustical noise emissions expressed in dB(A) re 1 pW and
rounded to the nearest integer during the washing and spinning phases
for the standard 60°C cotton programme at full load
56
74
56
74
dB(A)
Free standing
32
Memo
33
Memo
34
Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement