LG 34UC87M-B Owner's manual

LG 34UC87M-B Owner's manual
PRŮVODCE
FUNKCEMI
(PRO SYSTÉMY
WINDOWS, MAC)
Než začnete sadu používat, přečtěte si důkladně Návod k obsluze a poté jej uchovejte pro pozdější použití.
www.lg.com
2
PRŮVODCE FUNKCEMI (PRO SYSTÉMY WINDOWS)
ČESKY
Požadavky na systém
Rozhraní
Grafická karta
3440 x 1440
Thunderbolt ( )
HDMI
DisplayPort
Intel
HD4400 nebo vyšší
O
O
O
AMD
HD7000 nebo vyšší
O
O
O
NVIDIA
GTX 650 nebo vyšší
O
O
O
yy Rozhraní Thunderbolt ( ) je podporováno operačním systémem Windows 7, Windows 8 nebo novějším.
yy Aby bylo možné nastavit rozlišení 3 440 x 1 440, může být nutné zadat vlastní nastavení v ovládacím panelu grafické karty
nebo aktualizovat ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
yy HDMI podporuje rozlišení až 3 440 x 1 440 při 50 Hz. Aby bylo možné používat rozlišení 3 440 x 1 440 při 60 Hz, použijte
rozhraní Thunderbolt ( ) nebo konektor DisplayPort.
yy Nastavení podpory se mohou změnit.
Na co dát pozor při změně rozlišení
yy Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
yy Postup konfigurace se může lišit podle počítače nebo operačního systému. Některé grafické karty také nemusejí podporovat některá rozlišení. Pokud je to tak, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
yy Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 3 440 x 1 440. Doporučuje se používat grafickou kartu s podporou
rozlišení 3 440 x 1 440. I když nastavíte rozlišení 3 440 x 1 440 v počítači, příslušný výstup počítače nemusí toto rozlišení
podporovat.
UPOZORNĚNÍ
yy Způsob nastavení se může lišit v závislosti na počítači a operačním systému. Některá rozlišení nelze vybrat v závislosti na
výkonu grafické karty. V takovém případě naleznete podrobnější informace v uživatelské příručce počítače a grafické karty.
3440 by 1440 pixels
Windows XP
1
6
2
3
3440
by 1440 pixels
3440 by
pixels
4
3440
pixels
3440 by
by1440
1440
pixels
5
7
KROK 1
KROK 2
KROK 3
1 Kurzor myši přesuňte do prázdné
oblasti na obrazovce Windows
(bez ikon a lišt) a klikněte pravým
tlačítkem myši.
2 V zobrazeném rozevíracím okně
klikněte na možnost Property
(Vlastnost).
3 Zvolte nabídku Settings (Nastavení) a vyberte optimální
rozlišení (3 440 x 1 440).
4 Kliknutím na tlačítko [Apply]
(Použít) dokončete nastavení
rozlišení.
5 Stiskněte tlačítko [Advanced]
(Upřesnit).
6 Vyberte obrazovku monitoru
a poté v položce „Screen refresh
rate (S)“(Obnovovací frekvence)
vyberte vertikální frekvenci 50 Hz
nebo 60 Hz.
7 Kliknutím na tlačítko [Apply]
(Použít) dokončete nastavení
optimální frekvence.
3440 by 1440 pixels
3
Windows Vista
1
Přizpůsobit
Display Settings
2
2560 by
by 1440
1440 pixels
pixels
3440
3
KROK 1
KROK 2
1 Kurzor myši přesuňte do prázdné
oblasti na obrazovce Windows
(bez ikon a lišt) a klikněte pravým
tlačítkem myši.
2 V zobrazeném rozevíracím okně
klikněte na možnost Personalize
(Přizpůsobit).
5
4
ČESKY
6
7
KROK 3
3 Zvolte nabídku Display Settings
(Zobrazit nastavení) a vyberte optimální rozlišení (3 440 x 1 440 ).
4 Kliknutím na tlačítko [Apply]
(Použít) dokončete nastavení
rozlišení.
5 Stiskněte tlačítko [Advanced]
(Upřesnit).
6 Vyberte obrazovku monitoru
a poté v položce „Screen refresh
rate (S)“(Obnovovací frekvence)
vyberte vertikální frekvenci 50 Hz
nebo 60 Hz.
7 Kliknutím na tlačítko [Apply]
(Použít) dokončete nastavení
optimální frekvence.
Windows 7, Windows 8
6
1
Rozlišení obrazovky
3
3440 x 1440 (recommended)
2
KROK 1
1 Kurzor myši přesuňte do prázdné
oblasti na obrazovce Windows
(bez ikon a lišt) a klikněte pravým
tlačítkem myši.
2 V zobrazeném rozevíracím okně
klikněte na možnost Screen resolution (Rozlišení obrazovky).
5
4
7
KROK 2
KROK 3
3 Zvolte nabídku Settings (Nastavení) a vyberte optimální
rozlišení (3 440 x 1 440 ).
4 Kliknutím na tlačítko [Apply]
(Použít) dokončete nastavení
rozlišení.
5 Stiskněte tlačítko [Advanced]
(Upřesnit).
6 Vyberte obrazovku monitoru
a poté v položce „Screen refresh
rate (S)“(Obnovovací frekvence)
vyberte vertikální frekvenci 50 Hz
nebo 60 Hz.
7 Kliknutím na tlačítko [Apply]
(Použít) dokončete nastavení
optimální frekvence.
4
LG Monitor Software – Úvod a požadavky na systém
ČESKY
Podporovaný operační
systém
Podporovaná rozhraní
Software
Priorita instalace
(požadována/volitelná)
Thunderbolt ( )
DisplayPort
HDMI
Win 7
Win 8
Screen Split
Volitelné
O
O
O
O
O
Ovladač monitoru
Volitelné
O
O
O
O
O
yy Screen Split: Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení.
yy Výše uvedený software lze nainstalovat z disku CD dodaného s produktem nebo stáhnout poslední verzi z webu společnosti
LG Electronics.
yy Grafická karta: Doporučuje se použít grafickou kartu, která podporuje rozlišení 3 440 x 1 440.
Ovladač monitoru
yy Priorita instalace (požadována/volitelná): Volitelná
yy Použití: Úprava rozlišení a frekvence monitoru
Postup instalace
yy Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD s uživatelskou příručkou do jednotky CD v počítači a nainstalujte ovladače.
yy Stahování z webu společnosti LG Electronics
: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics (www.lg.com) a stáhněte si nejnovější ovladače pro svůj model.
5
Screen Split (software pro rozdělení obrazovky monitoru)
Postup instalace
Postup spuštění
1 Dvakrát klikněte na ikonu zástupce na ploše nebo
2 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravé dolní
části obrazovky počítače.
yy Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD
v počítači a nainstalujte software Screen Split.
1
yy Stahování z webu společnosti LG Electronics
: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics
(www.lg.com) a stáhněte si nejnovější software pro svůj
model.
2
Použití
yy Podrobnější informace o používání softwaru naleznete
v nápovědě programu.
1 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravé dolní části
obrazovky počítače.
Na hlavní obrazovce CD softwaru zvolte Screen Split.
2 Vyberte rozvržení obrazovky.
Vyberte možnost „I accept the terms of the agreement“
(Přijímám podmínky této smlouvy) na obrazovce s licenční
smlouvou a poté klikněte na tlačítko [Next] (Další).
3 Rozvržení obrazovky bude použito.
Jakmile je instalace dokončena, systém restartujte.
ČESKY
yy Priorita instalace (požadována/volitelná): Volitelná
yy Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení (2 sekce, 3 sekce nebo 4 sekce).
6
Dual Link-Up (funkce PBP monitoru)
ČESKY
yy Použití: Slouží k zobrazení obrazovek ze dvou zdrojů vstupu současně.
yy Funkce Dual Link-Up vyžaduje, aby jeden ze dvou zdrojů vstupu byl připojen přes vstup HDMI.
yy Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.
Postup spuštění
1 Připojte monitor k dvěma zdrojům vstupu.
2 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
3 Otevřete položku PBP. 1
MaxxAudio
1
Menu
Exit
PBP
Monitor off
4 Upravte nastavení podle připojených zdrojů vstupu.
5 Funkce DUAL LINK-UP je použita.
Hlavní obrazovka
Vedlejší obrazovka
Připojení PBP
Hlavní
obrazovka
(Levý)
HDMI 1
HDMI 1
-
HDMI 2
DisplayPort
Thunderbolt ( )
O
O
O
Vedlejší obrazovka (Pravý)
HDMI 2
DisplayPort
O
X
O
O
X
X
Thunderbolt ( )
X
X
X
-
yy Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v uživatelské příručce k produktu.
yy Uživatelská příručka je obsažena na dodaném disku CD a je k dispozici ke stažení z webu společnosti LG Electronics.
7
PRŮVODCE FUNKCEMI (PRO SYSTÉM MAC)
Grafická karta
3 440 x 1 440
AMD
Rozhraní
Thunderbolt ( )
HDMI
DisplayPort
O
O
O
Dual AMD FirePro
D300 / D500 / D700
yy Produkty s operačním systémem Mac nemusí podporovat doporučené rozlišení nebo některé funkce. Více informací naleznete na kartě s informacemi o podpoře, která je dodávána samostatně.
yy Prostřednictvím rozhraní Thunderbolt ( ) produktu s operačním systémem Mac můžete připojit (sériově zapojit) až dva další
monitory.
yy Aby bylo možné nastavit rozlišení 3 440 x 1 440, může být nutné zadat vlastní nastavení v ovládacím panelu grafické karty
nebo aktualizovat ovladač grafické karty na nejnovější verzi.
yy HDMI podporuje rozlišení až 3 440 x 1 440 při 50 Hz. Aby bylo možné používat rozlišení 3 440 x 1 440 při 60 Hz, použijte
rozhraní Thunderbolt ( ) nebo konektor DisplayPort.
yy Nastavení podpory se mohou změnit.
Na co dát pozor při změně rozlišení
yy Pokud grafická karta není nastavena na doporučené (optimální) rozlišení, může to vést k rozmazání textu, ztmavení obrazovky, zmenšení oblasti zobrazení nebo nesprávnému zarovnání displeje.
yy Postup konfigurace se může lišit podle počítače nebo operačního systému. Některé grafické karty také nemusejí podporovat některá rozlišení. Pokud je to tak, obraťte se s žádostí o pomoc na výrobce počítače nebo grafické karty.
yy Některé grafické karty nemusejí podporovat rozlišení 3 440 x 1 440. Doporučuje se používat grafickou kartu s podporou
rozlišení 3 440 x 1 440. I když nastavíte rozlišení 3 440 x 1 440 v počítači, příslušný výstup počítače nemusí toto rozlišení podporovat.
Mac
Krok 1
Krok 3
1 Na liště ikon klikněte na ikonu System preferences
(Předvolby systému).
4 Na kartě Display (Displej) vyberte možnost Best for display
(Nejlepší pro displej). Zobrazení je nyní nastaveno na
doporučené rozlišení (3 440 x 1 440).
2 Po otevření okna System preferences (Předvolby systému)
vyberte možnost Display (Displej).
Krok 2
3 Vyberte možnost Scaled (S měřítkem) a poté vyberte
požadované rozlišení (doporučené rozlišení: 3 440 x 1 440)
a obnovovací frekvenci (50 Hz nebo 60 Hz). Nastavení je
nyní dokončeno.
ČESKY
Požadavky na systém
8
Available Product and OS – Dostupný produkt a operační systém
ČESKY
Software
Priorita instalace
(požadována/volitelná)
Screen Split
Volitelné
Podporovaná rozhraní
Podporovaný operační systém
Thunderbolt ( )
DisplayPort
HDMI
Mac OS
Linux
O
O
O
O
X
yy Screen Split: Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované rozvržení.
yy Výše uvedený software lze nainstalovat z disku CD dodaného s produktem nebo stáhnout poslední verzi z webu společnosti
LG Electronics.
yy Grafická karta: Doporučuje se použít grafickou kartu, která podporuje rozlišení 3 440 x 1 440 .
Dual Link-Up (funkce PBP monitoru)
yy Použití: Slouží k zobrazení obrazovek ze dvou zdrojů vstupu současně.
yy Funkce Dual Link-Up vyžaduje, aby jeden ze dvou zdrojů vstupu byl připojen přes vstup HDMI.
yy Zobrazený obrázek se může lišit od produktu, který používáte.
Postup spuštění
1 Připojte monitor k dvěma zdrojům vstupu.
2 Stiskněte tlačítko ovladače na dolní části monitoru.
3 Otevřete položku PBP. 1
MaxxAudio
1
Menu
Exit
PBP
Monitor off
4 Upravte nastavení podle připojených zdrojů vstupu.
5 Funkce DUAL LINK-UP je použita.
Hlavní obrazovka
Vedlejší obrazovka
Vedlejší obrazovka (Pravý)
Připojení PBP
Hlavní
obrazovka
(Levý)
HDMI 1
HDMI 2
DisplayPort
Thunderbolt ( )
HDMI 1
-
O
X
X
HDMI 2
DisplayPort
Thunderbolt ( )
O
O
O
O
O
X
X
X
X
-
yy Podrobnější informace o používání softwaru naleznete v uživatelské příručce k produktu.
yy Uživatelská příručka je obsažena na dodaném disku CD a je k dispozici ke stažení z webu společnosti LG Electronics.
9
Screen Split (software pro rozdělení obrazovky monitoru)
Postup instalace
ČESKY
yy Priorita instalace (požadována/volitelná): Volitelná
yy Automaticky rozdělí obrazovku monitoru na požadované
rozvržení (2 sekce, 3 sekce nebo 4 sekce).
Postup spuštění
yy Finder (Vyhledávač) Applications (Aplikace)
Screen Split (Spustit software Screen Split)
Run
yy Instalace z dodaného disku CD
: Vložte dodaný disk CD se software do jednotky CD
v počítači a nainstalujte software Screen Split.
yy Stahování z webu společnosti LG Electronics
: Navštivte webovou stránku společnosti LG Electronics
(www.lg.com) a stáhněte si nejnovější software pro svůj
model.
1 Po spuštění instalačního programu klikněte na tlačítko
[Continue] (Pokračovat). Během instalace musíte přijmout
podmínky licenční smlouvy.
yy Klikněte na ikonu Screen Split na panelu menu.
yy Vyhledejte výraz „Screen Split“ ve vyhledávači Spotlight.
Použití
yy Podrobnější informace o používání softwaru naleznete
v nápovědě programu.
2 Zadejte heslo superuživatele a klikněte na tlačítko [Install
Software] (Instalovat software).
1 Klikněte na ikonu v oznamovací oblasti v pravé dolní části
obrazovky počítače.
2 Vyberte rozvržení obrazovky.
3 Kliknutím na tlačítko [Close] (Zavřít) dokončete instalaci.
3 Rozvržení obrazovky bude použito.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement