LG 32LT760H Používateľská príručka

LG 32LT760H Používateľská príručka
NÁVOD K OBSLUZE
Televizor LED LCD
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a
uložte jej pro budoucí potřebu.
LT38**
LT64**
LT66**
LT74**
LT76**
www.lg.com
2
OBSAH
ENG
ČESKY
OBSAH
3
LICENCE
27 ÚDRŽBA
3
OZNÁMENÍ O SOFTWARU
OPEN SOURCE
27
27
27
4
POSTUP INSTALACE
27 ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
4
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
4
6
7
8
9
9
11
12
14
15
Vybalení
Dokupuje se zvlášť
Části a tlačítka
Zvedání a přemístění televizoru
Instalace televizoru
- Připojení stojanu
Umístění monitoru na stolek
Montáž na stěnu
Uspořádání kabelů
Jak používat funkci Dual Lock™
28 UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ
FUNKCE EZSIGN
16 VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
16
16
17
17
18
19
19
19
19
20
20
20
21
21
22
Připojení televizoru
Připojení antény
Připojení HDMI
Komponentní připojení
Připojení DVI k HDMI
Připojení RGB-PC
Připojení sluchátek
Nastavení Síté
- Připojení k pevné síti
Připojení zvukového systému
- Připojení digitálním optickým
zvukovým kabelem
Nastavení výstupu reproduktorů
Připojení k portu USB
Připojení modulu CI
Připojení přes Euro Scart
23 DÁLKOVÝ OVLADAČ
Čištění televizoru
- Obrazovka, Rámeček, Kryt a stojan
- Napájecí kabel
29 TECHNICKÉ ÚDAJE
34 IR CODES (KÓDY IR)
35 NASTAVENÍ EXTERNÍHO
OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
35
35
35
36
36
37
Nastavení RS-232C
Typ konektoru: Zástrčka D-Sub s 9
kolíky
Konfigurace sériového rozhraní RS232C
Komunikační parametry
Referenční seznam příkazů
Protokol příkazu/odpovědi
VAROVÁNÍ
Pokud budete tuto varovnou zprávu
yy
ignorovat, může dojít k vážnému zranění,
nehodě či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ
Pokud budete toto upozornění ignorovat,
yy
mohlo by dojít k lehkým zraněním nebo k
poškození výrobku.
POZNÁMKA
Poznámka pomáhá porozumět výrobku
yy
a bezpečně jej používat. Před použitím
výrobku si poznámku důkladně přečtěte.
LICENCE / OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE
3
ČESKY
ENG
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích naleznete na webové
stránce www.lg.com.
Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby“ a symbol dvojitého
písmene D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou
ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC
ve Spojených státech a dalších zemích .
INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností
DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně
certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace
a softwarové nástroje pro konverzi souborů na videa ve formátu DivX naleznete na
webové stránce divx.com.
INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení DivX Certified®
musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD) zaregistrováno. Chcete-li
získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další
informace a informace o dokončení registrace naleznete na adrese vod.divx.com.
„Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až
rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.“
„Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi
Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.“
„Podléhá jednomu nebo několika následujícím americkým patentům:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným
zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění
na autorská práva.
Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek
pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem
zaslaným adresu [email protected] Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.
4
POSTUP INSTALACE / MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ENG
ČESKY
POZNÁMKA
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
yy
Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této příručce.
yy
Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a modelu výrobku, který používáte.
yy
Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
yy
Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden do pohotovostního režimu. Pokud
yy
nebude televizor delší dobu používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení spotřeby energie.
Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během používání,
yy
což přispěje ke snížení celkových provozních nákladů.
POSTUP INSTALACE
Otevřete balíček a zkontrolujte, zda obsahuje veškeré příslušenství.
Přidejte k televizoru stojan.
Připojte k televizoru externí zařízení.
Zkontrolujte, zda je k dispozici síťové připojení.
Funkce sítí v televizoru můžete použít pouze tehdy, když je provedeno síťové připojení. (Pouze modely LT74**, LT76**)
1
2
3
4
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Vybalení
Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje následující položky. Pokud některé příslušenství chybí, obraťte
se na místního prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili. Vyobrazení v tomto návodu se mohou lišit od
skutečného výrobku nebo položky.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
yy
Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.
yy
Obrazovka některých modelů je opatřena tenkou fólií, která se nesmí odstranit.
yy
POZNÁMKA
Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
yy
Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit
yy
bez předchozího upozornění.
Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku menší
yy
než 10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení USB připojit
k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB 2.0.
B
A
*A 10 mm
B
*B 18 mm
A
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
5
ENERGY AV MODE INPUT
TV
SAVING
1
2
4
5
7
8
9
0
FLASHBK
MARK
FAV
VOL
3D
CH
P
A
G
E
MUTE
MENU INFO
Q.MENU
ENTER
BACK
EXIT
L/R SELECT
FREEZE
RATIO
Dálkové ovládání a baterie
(AAA)
(Viz str.23, 24, 25, 26)
Editor disků CD EzSign
(Pouze modely LT640E)
Návod k obsluze
Držák napájecího kabelu
(Pouze modely
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT76**)
(Viz str.14)
Šrouby stojanu
4 ks, M4 x 12
2 ks, M4 x 16
(Pouze modely 22LT64**, 22LT38**)
(Viz str.9)
Šrouby stojanu
8 ks, M4 x 12
(Pouze modely 26LT64**,
26LT66**, 26LT38**)
(Viz str.9)
Šrouby stojanu
8 ks, M4 x 14
(Pouze modely
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT760*)
(Viz str.10)
Šroub pro montáž na
stolek
1 ks
(Pouze modely
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT760*)
(Viz str.11)
Šrouby nástěnné držáky
4 ks, M6 x 51
(Pouze modely 47LT****)
Adaptér DC
(Pouze modely 22/26LT64**,
26LT66**, 22/26LT38**)
(Viz str.16)
Tělo stojanu / základna
stojanu
(Pouze modely 22LT64**, 22LT38**)
(Viz str.9)
Tělo stojanu / základna
stojanu
(Pouze modely 26LT64**,
26LT66**, 26LT38**)
(Viz str.9)
Tělo stojanu / základna
stojanu
(Pouze modely
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT760*)
(Viz str.10)
Ochranný kryt
(Pouze modely
32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT76**)
(Viz str.14)
Dual Lock™
(Pouze modely LT64**,
LT66**, LT74**, LT760*)
(Viz str.15)
Držák kabelů
(Závisí na modelu)
(Viz str.14)
Napájecí kabel
(závisí na modelu)
ČESKY
ENG
LIST
3
6
6
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ENG
ČESKY
Dokupuje se zvlášť
U volitelného příslušenství může v zájmu zlepšení kvality dojít bez předchozího upozornění k úpravám
nebo změnám.
Toto zboží můžete zakoupit u svého prodejce.
Tato zařízení fungují pouze s určitými modely.
P
AN-WF100
hardwarový klíč pro
bezdrátovou
AN-MR300
Dálkový
ovladač Magic
Kompatibilita
LT640E
AN-WF100
hardwarový klíč pro
bezdrátovou
•
AN-MR300
Dálkový ovladač Magic
LT769H
•
LT640H, LT380H, LT660H,
LT740H, LT760H
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
7
ČESKY
ENG
Části a tlačítka
(Pouze 32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**,
32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**,
32/37/42/47LT76**,
IN 3
Obrazovka
Čidlo dálkového ovladače
Indikace napájení
(Lze nastavit pomocí funkce
Indikace napájení v menu
MOŽNOSTI.)
Hodiny LED
Reproduktory
stojan
(Pouze LT64**, LT66**, LT38**,
LT74**, LT760*)
(Pouze LT64**, LT66**,
LT74**, LT760*)
Tlačítko
∧∨
Popis
Procházení uloženými programy
Úprava úrovně hlasitosti
Zapne nebo vypne napájení
(Pouze
22/26LT64**,
26LT66**,
22/26LT38**,
26LT769*)
8
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ENG
ČESKY
Zvedání a přemístění
televizoru
Než přemístíte nebo zvednete televizor,
prostudujte si následující pokyny, abyste zabránili
jeho poškrábání nebo poškození a aby přeprava
proběhla bezpečně bez ohledu na typ a velikost
televizoru.
Přepravu velkého televizoru by měly
yy
provádět nejméně 2 osoby.
Při manuální přepravě televizoru držte
yy
televizor podle následujícího vyobrazení.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby
yy
nedošlo k jejímu poškození.
Doporučuje se přemísťovat televizor v
yy
krabici nebo v obalovém materiálu, ve
kterém byl televizor původně dodán.
Než budete televizor přemísťovat nebo
yy
zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny
ostatní kabely.
Když držíte televizor, měla by obrazovka
yy
směřovat dopředu, aby nedošlo k poškození.
Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru.
yy
Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné
části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
Při přepravě televizor nevystavujte nárazům
yy
ani nadměrnému třesení.
Při přepravě držte televizor ve vzpřímené
yy
poloze, nenatáčejte televizor na stranu ani
jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo
yy
k ohnutí šasi rámu a tím k poškození
obrazovky.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
Instalace televizoru
Postavte televizor na sloupový stojan a namontujte televizor na stůl nebo na stěnu.
Připojení stojanu
(Pouze modely 22/26LT64**, 26LT66**, 22/26LT38**)
1
M4 x 12
4 ks
3
(Pouze modely 22LT64**, 22LT38**)
Tělo stojanu
M4X20
Přední strana
Základna stojanu
M4 x 16
Pohled shora
9
2 ks
2
(Pouze modely 26LT64**, 26LT66**, 26LT38**)
M4 x 12
4 ks
10
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ENG
ČESKY
(Pouze modely 32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**, 32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT760*)
1
3
M4 x 14
4 ks
Tělo stojanu
M4X20
Přední
strana
Základna stojanu
Pohled shora
M4 x 14
2
4 ks
UPOZORNĚNÍ
Při připojování televizoru ke stojanu
yy
položte obrazovku lícem dolů na stůl
nebo rovnou plochu opatřenou měkkou
podložkou, abyste obrazovku chránili před
poškrábáním.
Ujistěte se, že jsou šrouby zcela utaženy.
yy
(Pokud nejsou utaženy dostatečně
bezpečně, může se TV po instalaci naklonit
dopředu.)
Neutahujte šrouby příliš velkou silou; mohli
byste je strhnout a uvolnit.
POZNÁMKA
Před instalací televizoru do nástěnného
yy
držáku odstraňte stojan – použijte
obrácený postup než při připojování
stojanu.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
1 Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené
polohy na stolku.
- Mezi monitorem a stěnou musí být volný
prostor (minimálně) 10 cm pro zajištění
správného větrání.
Zajištění televizoru na stolku
Připevněte televizor ke stolku, aby se nenakláněl
dopředu a nemohl způsobit škody nebo zranění.
Namontujte televizor na stolek a potom zasuňte a
utáhněte dodaný šroub na zadní straně stojanu.
(Pouze modely 32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**, 32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT760*)
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
2 Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
Neumísťujte televizor na zdroje tepla nebo
yy
do jejich blízkosti, aby nedošlo k požáru
nebo jinému poškození.
Připevnĕní televizoruke stolu
Uvedený obrázek se může od vašeho televi- zoru
lišit.
Televizor musí být připevněn ke stolu tak, aby
nemohl být přetažen vpřed ani vzad a nemohl tak
způsobit zranění či poškození výrobku.
(Pouze modely 32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**, 32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT760*)
VAROVÁNÍ
Abyste zabránili pádu televizoru, musíte jej
yy
pevně připevnit k podložce nebo ke zdi v
souladu s montážními pokyny. Následkem
naklánění, třesení nebo kývání televizorem
může dojít ke zranění.
Nastavení úhlu televizoru podle potřeb
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**,
LT760*)
Televizor můžete natočit o 90 stupňů doleva
nebo doprava a upravit jeho úhel podle vlastních
potřeb.
90
90
4 šrouby
(nejsou součástí dodávky)
Stojan
UPOZORNĚNÍ
Stůl
Šrouby: M5 x L (*L: Zahloubení + 8–10 mm)
příklad) Zahloubení: 15 mm, Šroub: M5 x 25
Při nastavování úhlu televizoru dávejte
yy
pozor na prsty.
»» Pokud byste si ruce nebo prsty skřípli,
mohli byste se zranit. Pokud je výrobek
příliš nakloněný, může spadnout a
způsobit škodu nebo zranění.
ČESKY
ENG
Umístění monitoru na stolek
11
12
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ENG
ČESKY
Zajištění televizoru na stěně
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
Použití bezpečnostního systému Kensington
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
Konektor bezpečnostního systému Kensington
se nachází na zadní straně televizoru. Další
informace o instalaci a používání naleznete v
návodu přiloženém k bezpečnostnímu systému
Kensington nebo na webové stránce http://www.
kensington.com.
Kabelem bezpečnostního systému Kensington
spojte televizor a stolek.
1 Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo
2
3
televizní držáky a šrouby na zadní straně
televizoru.
-- Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté
šrouby, nejprve je vyjměte.
Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů.
Poloha nástěnného držáku musí odpovídat
poloze šroubů s okem na zadní straně
televizoru.
Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky
pomocí pevného provazu.
Dbejte, aby byl provaz natažen rovnoběžně s
vodorovným povrchem.
UPOZORNĚNÍ
Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se nevěšely
yy
na televizor.
Montáž na stěnu
Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na
stěnu na zadní stranu televizoru a nainstalujte
jej na pevnou stěnu kolmou k podlaze. Pokud
připevňujete televizor k jiným stavebním
materiálům, obraťte se na kvalifikované pracovníky.
Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou
montáž kvalifikovanému pracovníkovi.
POZNÁMKA
Použijte podložku nebo skříňku, která je
yy
dostatečně pevná a velká, aby unesla
televizor.
Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí
yy
dodávky. Můžete je získat u svého lokálního
prodejce.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Samostatně prodávaná položka (držák pro
montáž na stěnu)
Model
22/26LT64**,
22/26LT38**,
26LT66**,
26LT76**
VESA
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž
na stěnu
100 x 100
M4
4
LSW100B(G)
Model
37/42LT64**,
37/42LT66**,
37/42LT38**,
37/42LT74**,
37/42LT76**
VESA
Standardní šroub
Počet šroubů
Držák pro montáž
na stěnu
Model
VESA
200 x 200
M6
4
LSW200B(G)
47LT64**,
47LT66**,
47LT38**,
47LT74**,
47LT76**
400 x 400
Standardní šroub M6
Počet šroubů
4
Držák pro montáž LSW420BX
na stěnu
A
B
32LT64**,
32LT66**,
32LT38**
32LT74**,
32LT76**
200 x 100
M4
4
LSW220BX
UPOZORNĚNÍ
Nejprve odpojte napájení a teprve poté
yy
přemísťujte nebo instalujte televizor. Jinak
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
Pokud instalujete televizor na strop
yy
nebo nakloněnou stěnu, může spadnout
a způsobit vážné zranění. Používejte
schválený držák pro montáž na stěnu od
společnosti LG a obraťte se na místního
prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak
yy
se televizor poškodí a záruka pozbude
platnost.
Použijte šrouby a nástěnné držáky,
yy
které vyhovují standardu VESA. Záruka
se nevztahuje na poškození a zranění
způsobená nesprávným použitím nebo
nevhodným příslušenstvím.
Pro 47LT**** modely použijte šrouby
yy
M6 x 51.
Pokud používáte držák pro montáž na
yy
stěnu, neupevňujte šrouby do otvorů pro
montáž stojanu.
POZNÁMKA
Použijte šrouby uvedené ve specifikaci
yy
šroubů podle standardu VESA.
Sada pro montáž na stěnu obsahuje návod
yy
na instalaci a potřebné součásti.
Držák pro montáž na stěnu je doplňkové
yy
příslušenství. Doplňkové příslušenství si
můžete zakoupit od místního prodejce.
Délka šroubů se může lišit v závislosti na
yy
nástěnném úchytu. Dbejte, abyste použili
správnou délku.
Další informace naleznete v návodu
yy
přiloženém k nástěnnému držáku.
ČESKY
ENG
Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na stěnu
vyhovují standardu VESA. Standardní rozměry sad
pro montáž na stěnu jsou uvedeny v následující
tabulce.
13
14
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ENG
ČESKY
Pokud nechcete použít podstavec
(Pouze modely 32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**, 32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT76**)
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
Pokud instalujete držák pro montáž na stěnu,
použijte ochranný kryt.
Zasunujte Ochranný kryt do TV, dokud se neozve
klapnutí.
Ochranný kryt
Uspořádání kabelů
(Pouze modely32/37/42/47LT64**,
32/37/42/47LT66**, 32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT76**)
1 Nainstalujte držák napájecího kabelu a
napájecí kabel. Pomůžete tím zabránit
náhodnému vytažení napájecího kabelu.
Držák napájecího kabelu
2 Spojte kabely do svazku pomocí držáku
kabelů.
Držák kabelů
(Pouze modely 22/26LT64**, 26LT66**,
22/26LT38**, 26LT76**)
1 Spojte kabely do svazku pomocí držáku
kabelů.
Držák kabelů
UPOZORNĚNÍ
Při přemísťování televizoru nedržte držák
yy
kabelů ani držák napájecího kabelu, protože
držáky kabelů se mohou zlomit a může dojít
ke zranění a poškození televizoru.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
(Tato funkce není dostupná ve všech zemích.)
Set-top box připevněte k televizoru a používejte
jej, kdy budete chtít.
1 Po odstranění ochranného papíru z duálního
zámku jej nalepte na televizor a settop box, jak
je uvedeno na obrázku.
Dual Lock™
2 Set-top box připevněte k televizoru pomocí
pásků se suchým zipem.
POZNÁMKA
Ujistěte se, že se na povrchu produktu
yy
nenacházejí žádné cizorodé látky a poté
pevně připevněte duální zámek.
Před připojením zařízení k televizoru,
yy
nechte připojený duální zámek
vyschnout pod dobu nejméně tří dnů.
ČESKY
ENG
Jak používat funkci Dual Lock™
15
16
ENG
ČESKY
CABLE
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
V této části o VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ jsou použita
zejména schémata pro model 32LT66**.
K televizoru lze připojit různá externí zařízení
a přepínáním režimů vstupů volit určité externí
zařízení. Další informace o připojování externích
zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
Dostupná externí zařízení jsou: přijímače HD,
přehrávače DVD, videorekordéry, audio systémy,
záznamová zařízení USB, počítače, herní zařízení
a další externí zařízení.
POZNÁMKA
Připojení externích zařízení se může u
yy
různých modelů lišit.
Externí zařízení lze připojovat k televizoru
yy
bez ohledu na pořadí televizního portu.
Když nahráváte televizní pořad do rekordéru
yy
DVD nebo videorekordéru, připojte vstupní
kabel televizního signálu k televizoru
prostřednictvím rekordéru DVD nebo
videorekordéru. Další informace o nahrávání
naleznete v návodu k připojenému zařízení.
Pokyny k používání externího zařízení
yy
naleznete v příslušném návodu k použití.
Když k televizoru připojujete herní zařízení,
yy
použijte kabel dodaný společně s herním
zařízením.
V režimu PC může vznikat šum v souvislosti
yy
s rozlišením, svislým vzorem, kontrastem
nebo jasem. Pokud vzniká šum, změňte
vstup PC na jiné rozlišení, změňte ANTENNA
IN
obnovovací frekvenci na jinou hodnotu nebo
upravte jas a kontrast v nabídce OBRAZ,
IN
dokud se obraz nevyjasní.
V režimu PC nemusí některá nastavení
yy
rozlišení fungovat správně v závislosti na
grafické kartě.
Připojení televizoru
(Pouze modely 22/26LT64**, 26LT66**, 22/26LT38**)
DC IN
Adaptér DC
1
2
3
Připojte kabel antény ke vstupu antény na
televizoru.
Připojte adaptér DC ke vstupnímu konektoru
napájení na televizoru.
Nejprve připojte napájecí kabel k adaptéru
DC a poté zapojte napájecí kabel do zásuvky
elektrické sítě ve stěně.
Připojení antény
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény
pomocí kabelu RF (75 Ω).
ANTENNA
IN
POZNÁMKA
Jestliže budete používat více než 2
yy
televizory, použijte rozdělovač signálu.
Jestliže má obraz špatnou kvalitu,
yy
nainstalujte správným způsobem zesilovač
signálu, aby se kvalita zlepšila.
Pokud je kvalita obrazu s připojenou
yy
anténou špatná, zkuste anténu natočit
správným směrem.
Kabel antény a převaděč nejsou součástí
yy
dodávky.
Podporované DTV Audio: MPEG, Dolby
yy
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
Přenáší signál digitálního videa nebo zvuku z
externího zařízení do televizoru. Spojte externí
zařízení a televizor pomocí kabelu HDMI podle
následujícího vyobrazení. Zvolte k připojení
libovolný port HDMI. Nezáleží na tom, který port
použijete.
3
DVD/ Blu-Ray /
HD Cable Box /
HD STB / PC
1
2
(Pouze modely 26/32/37/42/47LT76**)
ARC (Audio Return Channel)
Externí audio zařízení, které podporuje
yy
SIMPLINK a ARC, musí být připojeno
pomocí portu HDMI/DVI IN 1 (ARC).
Pokud je externí audio zařízení,
yy
které podporuje ARC, připojeno
vysokorychlostním kabelem HDMI, má
na výstupu optické SPDIF bez dalšího
optického audio kabelu a podporuje funkci
SIMPLINK.
Komponentní připojení
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)
Přenáší analogový signál videa nebo zvuku z
externího zařízení do televizoru. Propojte externí
zařízení a televizor pomocí komponentního kabelu
podle následujícího vyobrazení.
(*Není
poskytnuto)
(*Není poskytnuto)
HDMI
ČERVENÁ
BÍLÁ
VIDEO
ČERVENÁ
MODRÁ
Pro dosažení co nejlepší kvality obrazu se
yy
doporučuje použít televizor s připojením
HDMI.
Použijte nejnovější vysokorychlostní kabel
yy
HDMI™ s funkcí CEC (Customer Electronics
Control – ovládání spotřební elektroniky).
Vysokorychlostní kabely HDMI™ jsou
yy
testovány pro přenos HD signálu s
rozlišením až 1 080p a vyšším.
Podporovaný formát HDMI Audio: Dolby
yy
Digital, PCM (do 192 KHz, 32KHz/44,1KH
z/48KHz/88KHz/96KHz/176KHz/192KHz,
DTS nepodporováno.)
ZELENÁ
POZNÁMKA
AUDIO
DVD/ Blu-Ray /
HD Cable Box
ČESKY
ENG
Připojení HDMI
17
18
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
Připojení DVI k HDMI
(Pouze modely LT769*)
ENG
ČESKY
Přenáší signál digitálního videa z externího
zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení
a televizor pomocí kabelu DVI-HDMI podle
následujícího vyobrazení. Zvolte k připojení libovolný port HDMI. Nezáleží na tom, který port použijete.
3
AUDIO IN
(RGB/DVI)
(*Není poskytnuto)
1
2
ZELENÁ
MODRÁ
ČERVENÁ
ZELENÁ
MODRÁ
ČERVENÁ
ZELENÁ
MODRÁ
(*Není poskytnuto)
(*Není
poskytnuto)
ČERVENÁ
ČERVENÁ
BÍLÁ
L
AUDIO OUT
DVI OUT
R
AUDIO
VIDEO
O
D
AU
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box / PC
SPEAKER
OUT
VOLUME
CONTROL
DVD/ Blu-Ray / HD Cable Box
POZNÁMKA
Při nesprávné instalaci kabelů se může
yy
zobrazit černobílý obraz nebo zkreslené
barvy.
POZNÁMKA
yyV závislosti na grafické kartě nemusí režim
DOS fungovat v případě, že se používá kabel
HDMI na DVI.
STEREO
(8 )
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
19
Nastavení Síté
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**,
LT760*)
Přenáší video signál z počítače do televizoru.
Chcete-li přenášet signál zvuku, připojte zvukový
kabel.
ČESKY
ENG
Připojení RGB-PC
(Pouze modely LT74**, LT76**)
Připojení k pevné síti
Televizor lze připojit k místní síti (LAN)
prostřednictvím portu sítě LAN. Po provedení fyzického připojení je třeba televizor nastavit pro
síťovou komunikaci.
(Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru
lišit.)
AUDIO IN
(RGB/DVI)
RGB IN (PC)
AUX LAN
(*Není poskytnuto)
2
LAN
RGB OUT(PC)
AUDIO OUT
1
Širokopásmový modem
PC
Router
Připojení sluchátek
Širokopásmové služby
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**,
LT769*)
Přenáší signál sluchátek z televizoru do externího
zařízení. Spojte externí zařízení a televizor se
sluchátky podle následujícího vyobrazení.
Širokopásmový modem
Širokopásmové služby
(*Není
poskytnuto)
Připojte
port sítě LAN modemu nebo směrovače
1
k portu sítě LAN televizoru.
Připojte
port sítě LAN počítače k portu sítě AUX
2
LAN televizoru. (Pouze modely LT74**, LT760*)
UPOZORNĚNÍ
POZNÁMKA
yyPoložky nabídky ZVUK při připojení sluchátek
nejsou aktivní.
yyPři změně REŽIMU AV při připojení sluchátek
se změna projeví na videu, ale nikoliv ve zvuku.
yyVýstup optického digitálního zvuku při připojení
sluchátek není k dispozici.
yyImpedance sluchátek: 16 Ω
yyMaximální výkon sluchátek: 9 mW až 15 mW
yyVelikost konektoru pro sluchátka: 0,35 cm
yyAUX LAN : Pouze modely LT74**, LT760*
yyK portu sítě LAN nepřipojujte modulární
telefonní kabel.
yyVzhledem k tomu, že existují různé
způsoby připojení, postupujte podle
pokynů telekomunikační společnosti nebo
poskytovatele služeb sítě Internet.
20
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
ENG
ČESKY
Připojení zvukového systému
(Pouze modely 32/37/42/47LT64**, 32/37/42/47LT66**, 32/37/42/47LT38**,
32/37/42/47LT74**, 32/37/42/47LT76**)
Místo vestavěného reproduktoru můžete používat
volitelný externí zvukový systém.
Nastavení výstupu
reproduktorů
Připojte externí reproduktor ke konektoru Speaker
Out (STEREO) na televizoru.
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**,
LT760*)
ZESÍLIT
POZNÁMKA
Pokud používáte externí zvukové zařízení
yy
namísto vestavěného reproduktoru, vypněte
reproduktor televizoru.
Připojení digitálním optickým
zvukovým kabelem
Přenáší signál digitálního videa z televize do
externího zařízení. Spojte externí zařízení a
televizor pomocí optického zvukového kabelu
podle následujícího vyobrazení.
ZESLABIT
Ovládací port
výstupu pro
reproduktor
SPEAKER
OUT
VOLUME
CONTROL
STEREO
LL+
(8 )
R+
R-
(Pouze modely LT769*)
ZESÍLIT
SPEAKER
OUT
VOLUME
CONTROL
ZESLABIT
OPTICAL
DIGITA
T L
AUDIO OUT
VOLUME
CONTROL
Ovládací port
výstupu pro
reproduktor
STEREO
(8 )
STEREO
(8 )
GND
(*Není poskytnuto)
PRAVÝ
LEVÝ
GND
OPTICAL AUDIO IN
Digitální audiosystém
POZNÁMKA
yyNedívejte se do optického výstupního portu.
Laserový paprsek by vám mohl poškodit zrak.
Zvuk s funkcí ACP (Audio Copy Protection)
yy
může blokovat výstup digitálního zvuku.
Metoda ovládání hlasitosti pomocí portu
Cable
Spec.
(Specifikace
kabelu)
yyKaždý kolík
Zesílit / Zeslabit je
připojen přes 3,3 V
k CPU GPIO.
yyCPU rozpozná
GND (kostra) / Zesílit / Zeslabit
přechod z 3,3 V
na nulu (kostra)
a použije jej pro
ovládání hlasitosti.
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
Připojení modulu CI
▼PCMCIA CARD SLOT▼
Připojením záznamového zařízení USB, například
paměti flash USB, externího pevného disku nebo
čtečky paměťových karet USB k televizoru.
(*Není poskytnuto)
USB IN
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)
USB
(*Není poskytnuto)
USB IN
(Pouze modely LT76**)
USB IN
Pro zobrazení kódovaných (placených) vysílání v
režimu digitální televize. Tato funkce není dostupná
ve všech zemích.
(*Není poskytnuto)
(*Není poskytnuto)
POZNÁMKA
yyPokud používáte USB rozbočovač, připojte jej
k portu USB IN 1 (HUB).
yyNěkteré huby USB nemusí fungovat. Pokud
není zařízení USB připojené pomocí hubu
USB rozpoznáno, připojte jej přímo k portu
USB na TV.
POZNÁMKA
yyZkontrolujte, zda je modul CI vložen do slotu
PCMCIA se správnou orientací. Pokud modul
není vložen správně, může dojít k poškození
televizoru nebo slotu PCMCIA.
ČESKY
ENG
Připojení k portu USB
21
22
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
ENG
ČESKY
Připojení přes Euro Scart
Přenáší signál videa nebo zvuku z externího
zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení a
televizor pomocí
kabelu Euro Scart podle následujícího vyobrazení.
Chcete-li zobrazovat snímky pomocí progresivního
skenování, použijte kabel Euro Scart.
AV
(RGB)
(*Není poskytnuto)
AUDIO / VIDEO
Výstup
Typ
Aktuální
vstupní režim
AV
(Výstup TV1)
Digitální TV
Digitální TV
Analogová TV, AV
Analogová TV
Komponentní / RGB
Analogová TV
HDMI
Analogová TV
1 Výstup TV: výstup analogových televizních
signálů.
POZNÁMKA
Kabel Euro Scart musí být vybaven stíněním
yy
signálu.
23
DÁLKOVÝ OVLADAČ
ČESKY
ENG
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor správným způsobem.
Pokud chcete provést výměnu baterií, otevřete kryt baterie, vložte baterie (1,5 V AAA)
tak, aby koncovky
a
odpovídaly štítku umístěnému uvnitř prostoru pro baterie,
poté kryt baterií zavřete.
Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
UPOZORNĚNÍ
Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.
yy
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
(Pouze modely LT38**)
Číselná tlačítka
Pro zadávání čísel.
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
ꕊ ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE)
Nastavení jasu obrazovky tak, aby se
snížila spotřeba energie.
ENERGY
AV MODE
TV/
RAD
INPUT
Změna vstupního zdroje.
1
2
3
4
5
6
TV/RAD (TV/RÁDIO)
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
GUIDE
Zobrazí průvodce pořady.
ALARM
Nastavení funkce budíku.
RATIO
GUIDE
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení
zadání.
ALARM
INFO
OK
FAV
Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
RATIO (POMĚR STRAN)
Změna velikosti obrazu.
MUTE (VYPNOUT ZVUK)
Vypnutí všech zvuků.
P
A
G
E
ꕍPꕌ
Procházení uloženými programy.
PAGE
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Barevná tlačítka
GUIDE
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
:
Modré)
PORTAL INFO
OK
1 TLAČÍTKA TELETEXTU
Tato tlačítka se používají pro teletext.
Home (DOMŮ)
Vybere nabídku.
Vymaže veškerá zobrazení na obrazovce
a z libovolného menu přejde zpět ke
sledování televizoru.
AD (POPIS ZVUKU)
Zapne nebo vypne funkci Popis zvuku.
P
MUTE
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/
doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
Q. MENU (RYCHLÉ MENU)
Přístup k nabídkám rychlého menu.
Úprava úrovně hlasitosti.
FAV
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a
obrazovce.
EXIT (UKONČIT)
Vymazání zobrazení na obrazovce a
přechod zpět ke sledování televizoru.
Q.VIEW
Návrat k dříve zobrazenému programu.
SAVING
AV MODE (Závisí na modelu)
Výběr režimu AV
Návrat na předchozí úroveň.
LIST
Přístup k uloženému seznamu programů.
INPUT
EXIT
Home
1
SUBTITLE
V digitálním režimu zobrazí preferované
titulky.
Home
Ovládací tlačítka (ꕗ, ꕖ, ꕘ, ꕚ, ꕙ)
Ovládá menu MOJE MÉDIA nebo
kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB,
SIMPLINK).
Q.MENU
AD
SIMPLINK
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem
HDMI přes HDMI-CEC.
Otevření nabídky SIMPLINK.
BACK
EXIT
24
DÁLKOVÝ OVLADAČ
ENG
ČESKY
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT760*)
Číselná tlačítka
Pro zadávání čísel.
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
ꕊ ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE)
Nastavení jasu obrazovky tak, aby se
snížila spotřeba energie.
ENERGY
TV/RAD (TV/RÁDIO)
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
GUIDE
- Zobrazí průvodce pořady.(pouze LT640H,
LT660H, LT760H)
- Zobrazí seznam obsahu v režimu EzSign.
(pouze LT640E)
3
Úprava úrovně hlasitosti.
4
5
6
FAV
Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
7
8
9
RATIO (POMĚR STRAN)
Změna velikosti obrazu.
LIST
0
Q.VIEW
P
MUTE
GUIDE PORTAL INFO
MUTE (VYPNOUT ZVUK)
Vypnutí všech zvuků.
P
A
G
E
ꕍPꕌ
Procházení uloženými programy.
PAGE
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
GUIDE
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
:
Modré)
1 TLAČÍTKA TELETEXTU
Tato tlačítka se používají pro teletext.
OK
PORTAL IN
OK
SUBTITLE
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/
doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
Q. MENU (RYCHLÉ MENU)
Přístup k nabídkám rychlého menu.
2
RATIO
INFO
- Zobrazí informace o aktuálním pořadu a
obrazovce.(pouze LT640H, LT660H,
LT760H)
- Zobrazí nebo skryje informace o tlačítkách dálkového ovladače televizoru
v režimu EzSign. (pouze LT640E)
EXIT (UKONČIT)
Vymazání zobrazení na obrazovce a
přechod zpět ke sledování televizoru.
1
FAV
PORTAL (PORTÁL)
- Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro
hotely.(pouze LT640H, LT660H, LT760H)
- Zobrazí obsah funkce EzSign na
obrazovce televizoru. (pouze LT640E)
Návrat na předchozí úroveň.
Q.VIEW
Návrat k dříve zobrazenému programu.
SAVING
INPUT
Změna vstupního zdroje.
Home (DOMŮ)
Vybere nabídku.
Vymaže veškerá zobrazení na obrazovce
a z libovolného menu přejde zpět ke
sledování televizoru.
INPUT
TV/
RAD
AV MODE (Závisí na modelu)
Výběr režimu AV
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení
zadání.
AV MODE
LIST
Přístup k uloženému seznamu programů.
EXIT
Home
1
Q.MENU
2
3
Ovládací tlačítka (ꕗ, ꕖ, ꕘ, ꕚ, ꕙ)
Home
- Ovládá menu MOJE MÉDIA nebo
kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB,
SIMPLINK).(pouze LT640H, LT660H)
- Ovládání nabídek s prémiovým obsahem,
DVR nebo Smart Share nebo kompatibilních
zařízení SIMPLINK (USB, SIMPLINK, DVR). (pouze LT760H)
- Není funkční, pokud je zapnut obsah
aplikace EzSign.(pouze LT640E)
SIMPLINK
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem
HDMI přes HDMI-CEC.
Otevření nabídky SIMPLINK.
2 AD (POPIS ZVUKU)
Zapne nebo vypne funkci Popis zvuku.
3 ALARM
Nastavení funkce budíku.
BACK
E
DÁLKOVÝ OVLADAČ
25
ČESKY
ENG
(Pouze modely LT74**)
Číselná tlačítka
Pro zadávání čísel.
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
ꕊ ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE)
Nastavení jasu obrazovky tak, aby se
snížila spotřeba energie
LIST
Přístup k uloženému seznamu programů.
ENERGY
AV MODE
INPUT
SAVING
INPUT
Změna vstupního zdroje.
1.,;@ 2 abc 3 def
TV/RAD (TV/RÁDIO)
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
4 ghi 5 jkl 6 mno
LIST
PORTAL (PORTÁL)
Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro
hotely.
RATIO
MUTE
PORTAL INFO
GUIDE PORTAL
OK
Home (DOMŮ)
Vybere nabídku.
Vymaže veškerá zobrazení na obrazovce
a z libovolného menu přejde zpět ke
sledování televizoru.
SIMPLINK
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem
HDMI přes HDMI-CEC.
Otevření nabídky SIMPLINK.
P
DELETE
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení
zadání.
Tato tlačítka se používají pro teletext.
ZNAKY/ČÍSLICE
Přesune jedno písmeno nebo číslici.
Q.VIEW
MARK
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/
doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
1 TLAČÍTKA TELETEXTU
MARK
Zvolte vstup pro nastavení aplikace Průvodce
nastavením obrazu.
Výběr a zrušení výběru programů v nabídce
USB.
CHAR/NUM
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a
obrazovce.
AD (Závisí na modelu)
Výběr režimu AV
0
[
Zobrazí průvodce pořady.
EXIT (UKONČIT)
Vymazání zobrazení na obrazovce a
přechod zpět ke sledování televizoru.
Úprava úrovně hlasitosti.
7pqrs 8 tuv 9 wxyz
GUIDE
BACK Návrat na předchozí úroveň.
Q.VIEW
Návrat k dříve zobrazenému programu.
TV/
RAD
AV MODE (Závisí na modelu)
Výběr režimu AV
Home
P
A
G
E
RATIO (POMĚR STRAN)
Změna velikosti obrazu.
MUTE (VYPNOUT ZVUK)
Vypnutí všech zvuků.
VYMAZAT
Slouží k vymazání zadaného znaku při
zadávání znaku na klávesnici na displeji..
ꕍPꕌ
Procházení uloženými programy.
PAGE
Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
BACK EXIT
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
:
Modré)
SUBTITLE
1
V digitálním režimu zobrazí preferované
titulky.
Q.MENU
AD
ALARM
Ovládací tlačítka (ꕗ, ꕖ, ꕘ, ꕚ, ꕙ)
Ovládá menu MOJE MÉDIA nebo kompatibilní
zařízení SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Q. MENU (RYCHLÉ MENU)
Přístup k nabídkám rychlého menu.
ALARM
Nastavení funkce budíku.
26
DÁLKOVÝ OVLADAČ
ENG
ČESKY
(Pouze modely LT769*)
ENERGY
ꕊ ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE)
Nastavení jasu obrazovky tak, aby se
snížila spotřeba energie.
POWER
Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
TV/RAD
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
SUBTITLE
V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
TV/RAD
SAVING
GUIDE INFO
BACK Návrat na předchozí úroveň.
SUBTITLE INPUT
Q.MENU
1
2
3
EXIT
Vymazání zobrazení na obrazovce a
přechod zpět ke sledování televizoru.
4
5
6
Úprava úrovně hlasitosti.
7
8
9
FAV
Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
LIST
0
Q.VIEW
GUIDE
Zobrazí průvodce pořady.
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a
obrazovce.
POWER
PORTAL
RATIO Změna velikosti obrazu.
MUTE
Vypnutí všech zvuků.
SETTINGS
Q. MENU (RYCHLÉ MENU)
Přístup k nabídkám rychlého menu.
INPUT
Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka
Pro zadávání čísel.
LIST
Přístup k uloženému seznamu programů.
Q.VIEW
Návrat k dříve zobrazenému programu.
BACK
EXIT
FAV
RATIO
P
P
A
G
E
MUTE
PORTAL
Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro
hotely.
SETTINGS Přejde na hlavní menu.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/
doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
1
P
Procházení uloženými programy.
PAGE
Přechod na předchozí nebo další
obrazovku.
Barevná tlačítka
V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
:
Modré)
Ovládací tlačítka (ꕗ, ꕖ, ꕘ, ꕚ, ꕙ)
Ovládá menu MOJE MÉDIA nebo
kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB,
SIMPLINK).
SIMPLINK
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem
HDMI přes HDMI-CEC.
Otevření nabídky SIMPLINK.
1 TLAČÍTKA TELETEXTU
Tato tlačítka se používají pro teletext.
ÚDRŽBA / ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
27
ÚDRŽBA
V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor pravidelně čistěte.
UPOZORNĚNÍ
Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
yy
Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se, odpojte napájecí kabel z elektrické
yy
zásuvky, abyste zamezili poškození bleskem nebo proudovým rázem.
Obrazovka, Rámeček, Kryt a stojan
yy Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění, otřete povrch suchou, čistou a měkkou utěrkou.
yy Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v
roztoku jemného saponátu. Ihned po otření osušte povrch suchou utěrkou.
UPOZORNĚNÍ
Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
yy
Netlačte na povrch obrazovky, nepřejíždějte po něm ani do něj neťukejte nehtem nebo ostrým
yy
předmětem, jinak mohou vzniknout škrábance a obraz bude zkreslený.
Nepoužívejte chemické látky, které mohou výrobek poškodit.
yy
Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane voda, může dojít k požáru, zranění
yy
elektrickým proudem nebo nesprávné funkci.
Napájecí kabel
Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na napájecím kabelu.
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Verzi softwaru je možné aktualizovat a vylepšit tak jeho výkon. Zákazník si musí ověřit kompatibilitu svého
zařízení se softwarem LGE. V případě potřeby se poraďte se společností LGE a odešlete upravenou verzi
softwaru podle pokynů od společnosti LGE.
Problém
Řešení
Televizor nelze
ovládat dálkovým
ovladačem.
Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
yy
Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem nenachází
yy
překážka.
Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené (
na ,
na ).
yy
Nezobrazuje se
žádný obraz a není
slyšet žádný zvuk.
Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
yy
Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
yy
Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní jiná zařízení.
yy
Televizor se náhle
vypne.
Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
yy
Zkontrolujte, zda není v Nastavení času aktivována funkce Automatického
yy
vypnutí.
Při připojení k
počítači (RGB/
HDMI DVI) se
zobrazí zpráva
„Žádný signál“ nebo
„Neplatný formát“.
Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
yy
Připojte kabel RGB/HDMI znovu.
yy
Zapněte televizor a restartuje počítač.
yy
ČESKY
ENG
Čištění televizoru
28
UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ FUNKCE EZSIGN
ENG
ČESKY
UPOZORNĚNÍ PRO POUŽÍVÁNÍ FUNKCE
EZSIGN
Pouze modely 22/26/32/37/42/47 LT640E
Neodstraňujte disk USB během kopírování dat. Může dojít k poškození dat a funkce EzSing nemusí
yy
fungovat správně.
Během načítání zařízení USB nebo hardwarového klíče může funkce televizoru fungovat pomaleji než
yy
obvykle.
Některé titulky vytvořené uživatelem nemusí pracovat správně.
yy
V titulcích nejsou podporovány některé speciální znaky.
yy
V titulcích nejsou podporovány značky HTML.
yy
Titulky v jiných než podporovaných jazycích nejsou dostupné.
yy
Funkce EzSign TV nebude fungovat před dokončením průvodce počátečním nastavením. Ujistěte se, že
yy
jste dokončili průvodce počátečním nastavením zapnutím TV po instalaci.
Pokud je čas nastaven podle signálu TV, nemusí být v některých regionech zobrazen přesně. V tomto
yy
případě nastavte čas ručně.
Doporučuje se zkopírovat soubory před přehráváním do paměti televizoru, protože jejich přehrávání
yy
přímo z paměti USB po delší dobu může způsobit přehřátí zařízení.
V režimu EzSign TV nemusí některá tlačítka dálkového ovladače fungovat.
yy
Funkce EzSign TV nepodporuje rozbočovač USB. Doporučuje se připojit zařízení USB přímo k TV bez
yy
použití prodlužovacího kabelu USB, protože by nemuselo fungovat správně.
Doporučuje se používat funkci EzSign TV nejvýše 8 hodin, jak je určeno normou.
yy
Podrobnější informace naleznete v uživatelské příručce k editoru EzSign.
yy
Funkce EzSign TV nepodporuje položku Předvádění v obchodě.
yy
Podporované formáty externích titulků: *.smi/*.srt/*.sub(MicroDVD, Subviewer 1,0/2,0)/*.ass/*.ssa/*.
yy
txt(TMPlayer)/*.psb(PowerDivX)
Neaktualizujte obsah EzSign prostřednictvím bezdrátové sítě a disku USB najednou. A nepřehrávejte
yy
obsah z disku USB během aktualizace obsahu EzSign prostřednictvím bezdrátové sítě.
TECHNICKÉ ÚDAJE
29
Technické údaje výrobku se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího upozornění.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku připevněném k výrobku.
MODELY
22LT64**
22LT38**
22LT640H-ZA
22LT640E-ZA
22LT380H-ZA
Rozměry
(Š × V × H)
S podstavcem (mm)
516.6 x 385.7 x 192.0
516.6 x 385.7 x 192.0
Bez podstavce (mm)
516.6 x 332.2 x 41.6
516.6 x 332.2 x 41.6
Váha
S podstavcem (kg)
3.7 3.7 Bez podstavce (kg)
Napájecí napětí
3.1 3.1 DC 24 V, 1.4 A
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC 100-240
V~ 50 / 60 Hz
DC 24 V, 1.4 A
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A / AC 100-240
V~ 50 / 60 Hz
40 W
40 W
Příkon
MODELY
26LT64**
26LT66**
26LT38**
26LT640H-ZA
26LT640E-ZA
26LT660H-ZA
26LT380H-ZA
Rozměry
(Š × V × H)
S podstavcem (mm)
625.9 x 453.5 x 192.0
625.9 x 453.5 x 192.0
625.9 x 453.5 x 192.0
Bez podstavce (mm)
625.9 x 393.2 x 46.6
625.9 x 393.2 x 46.6
625.9 x 393.2 x 46.6
Váha
S podstavcem (kg)
4.7 4.7 4.7 Bez podstavce (kg)
4.1 4.1 4.1 Napájecí napětí
DC 24 V, 1.8 A
DC 24 V, 1.8 A
DC 24 V, 1.8 A
AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 A AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5 AC-DC adaptor : 24 V
, 2.5
/ AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
A / AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
50 W
Příkon
MODELY
50 W
50 W
26LT76**
32LT64**
32LT66**
26LT769H-ZA
26LT769H-ZB
32LT640H-ZA
32LT640E-ZA
32LT660H-ZA
Rozměry
(Š × V × H)
S podstavcem (mm)
-
765.6 x 535.6 x 231.9
765.6 x 535.6 x 231.9
Bez podstavce (mm)
625.9 x 393.2 x 56.1
765.6 x 475.8 x 68.5
765.6 x 475.8 x 68.5
Váha
S podstavcem (kg)
-
9.2 9.2 Bez podstavce (kg)
5.1
8.0 8.0 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
60 W
60W
60W
32LT38**
32LT74**
32LT76**
32LT380H-ZA
32LT740H-ZA
32LT760H-ZA
32LT760H-ZB
Napájecí napětí
Příkon
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
S podstavcem (mm)
765.6 x 535.6 x 231.9
765.6 x 535.6 x 231.9
765.6 x 535.6 x 231.9
Bez podstavce (mm)
765.6 x 475.8 x 68.5
765.6 x 475.8 x 68.5
765.6 x 475.8 x 68.5
Váha
S podstavcem (kg)
9.2 9.2 9.2 Bez podstavce (kg)
8.0 8.0 8.0 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
80W
60W
60W
Napájecí napětí
Příkon
ČESKY
ENG
TECHNICKÉ ÚDAJE
30
TECHNICKÉ ÚDAJE
ENG
ČESKY
37LT64**
37LT66**
37LT38**
MODELY
37LT640H-ZA
37LT640E-ZA
37LT660H-ZA
37LT380H-ZA
Rozměry
S podstavcem (mm)
(Š × V × H)
Bez podstavce (mm)
867,3 x 592,8 x 231,9 867,3 x 592,8 x 231,9 867,3 x 592,8 x 231,9 867,3 x 532,8 x 68,6 867,3 x 532,8 x 68,6 867,3 x 532,8 x 68,6 Váha
S podstavcem (kg)
11,2 11,2 11,2 Bez podstavce (kg)
10,0
10,0
10,0
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
90W
90W
90W
37LT74**
37LT76**
42LT64**
37LT740H-ZA
37LT760H-ZA
42LT640H-ZA
42LT640E-ZA
867,3 x 592,8 x 231,9 867,3 x 592,8 x 231,9 991,7 x 666,5 x 273,1
867,3 x 532,8 x 68,6 867,3 x 532,8 x 68,6 991,7 x 604,0 x 55,0
Napájecí napětí
Příkon
MODELY
Rozměry
S podstavcem (mm)
(Š × V × H)
Bez podstavce (mm)
Váha
S podstavcem (kg)
11,2 11,2 15,5 Bez podstavce (kg)
10,0
10,0
13,5 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100W
90W
100W
47LT64**
42LT66**
42LT38**
47LT640H-ZA
47LT640E-ZA
42LT660H-ZA
42LT380H-ZA
1101,0 x 728,5 x 273,1
991,7 x 666,5 x 273,1
991,7 x 666,5 x 273,1
1101,0 x 665,4 x 54,5
991,7 x 604,0 x 55,0
991,7 x 604,0 x 55,0
S podstavcem (kg)
17,3 15,5 15,5 Bez podstavce (kg)
15,3
13,5 13,5 AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120W
100W
100W
42LT74**
42LT76**
47LT76**
42LT740H-ZA
42LT760H-ZA
42LT760H-ZB
47LT760H-ZA
991,7 x 666,5 x 273,1
991,7 x 666,5 x 273,1
1101,0 x 728,5 x 273,1
991,7 x 604,0 x 55,0
991,7 x 604,0 x 55,0
1101,0 x 665,4 x 54,5
S podstavcem (kg)
15,5 15,5 17,3 Bez podstavce (kg)
13,5 13,5 15,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50/60 Hz
120W
100W
120 W
Napájecí napětí
Příkon
MODELY
Rozměry
S podstavcem (mm)
(Š × V × H)
Bez podstavce (mm)
Váha
Napájecí napětí
Příkon
MODELY
Rozměry
S podstavcem (mm)
(Š × V × H)
Bez podstavce (mm)
Váha
Napájecí napětí
Příkon
TECHNICKÉ ÚDAJE
47LT66**
47LT38**
47LT740H-ZA
47LT660H-ZA
47LT380H-ZA
1101,0 x 728,5 x 273,1
1101,0 x 728,5 x 273,1
1101,0 x 728,5 x 273,1
1101,0 x 665,4 x 54,5
1101,0 x 665,4 x 54,5
1101,0 x 665,4 x 54,5
S podstavcem (kg)
17,3 17,3 17,3 Bez podstavce (kg)
15,3
15,3
15,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
120W
120W
120W
Rozměry
S podstavcem (mm)
(Š × V × H)
Bez podstavce
(mm)
Napájecí napětí
Příkon
Velikost modulu CI
(šířka × výška × hloubka)
Okolní podmínky
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost
Méně než 80 %
Teplotní rozsah pro
skladování
-20 °C až 60 °C
Vlhkost vzduchu při
uskladnění
Méně než 85 %
Televizní systém
Digitální TV
Analogová TV
DVB-T
PAL/SECAM B/G/D/K/I/I', DVB-C
SECAM L/L’
Programové pokrytí
VHF: E2 až E12, UHF: E21 až E69,
VHF, UHF
Maximální počet
programů, které
lze uložit
LT64**, T66**,
LT38**
1,086
LT74**1
500
LT76**
1,200
Impedance externí antény
1
CATV: S1 až S20, HYPER: S21 až
S47
75 Ω
V zemi, v níž není pevná regulace digitálního vysílání, nemusí být některé funkce digitální televize
funkční v závislosti na okolnostech digitálního vysílání. (pouze DTV)
ČESKY
ENG
47LT74**
MODELY
Váha
31
32
TECHNICKÉ ÚDAJE
ENG
ČESKY
(Pouze LT760*)
Technické údaje modulu bezdrátové sítě LAN (TWFM-B003D)
Standard
Frekvenční rozsah
Modulace
Výstupní výkon
(typický)
Rychlost přenosu dat
Zisk antény
(typický)
Využitá šířka pásma
IEEE802.11a/b/g/n
2 400 až 2 483,5 MHz
5 150 až 5 250 MHz
5 725 až 5 850 MHz (Pro státy mimo EU)
CCK / OFDM / MIMO
802.11a: 11 dBm
802.11b: 15 dBm
802.11g: 13 dBm
802.11n – 2,4 GHz: 13 dBm
802.11n – 5 GHz: 13 dBm
802.11a/g: 54 Mbps
802.11b: 11 Mbps
802.11n: 300 Mbps
2 400 až 2 483,5 MHz: -2,5 dBi
5 150 až 5 250 MHz: -2,2 dBi
5 725 až 5 850 MHz: -2,9 dBi
802.11a/b/g: HT20
802.11n: HT20/40
Protože kanál pásma používaný v dané zemi může být jiný, uživatel nemůže provozní kmitočet měnit
yy
ani upravit a tento výrobek je nastaven podle regionální tabulky frekvencí.
33
TECHNICKÉ ÚDAJE
Informace o připojení komponentního portu
Rozlišení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
720x480
31,469
31,5
59,94
60
720x576
31,25
50
1280x720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920x1080
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
59,94
60
50
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Podporovaný režim RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Rozlišení
Horizontální
frekvence (kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
720x400
31,468
70,08
640x480
31,469
59,94
800x600
37,879
60,31
1024x768
48,363
60,00
1280x720
45
60
1280x768
47,78
59,87
1360x768
47,72
59,80
1280x1024
63,981
60,02
1920x1080
(RGB-PC)
66,587
59,93
1920x1080
(HDMI-PC)
67,5
60,00
(pouze 37/42/47LT64**, 37/42/47LT66**,
37/42/47LT38**, 37/42/47LT74**,
37/42/47LT760*)
(pouze LT64**, LT66**, LT38**, LT74**, LT769*)
Komponentní porty na TV
Porty výstupu videa na
přehrávači DVD
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signál
Komponentní
480i/576i
O
480p/576p
O
720p/1080i
O
1080p
O
(pouze 50 Hz / 60 Hz)
ČESKY
ENG
Podporovaný režim HDMI/DVI-DTV
34
IR CODES (KÓDY IR)
ENG
ČESKY
IR CODES (KÓDY IR)
Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
yy
Kód
(Hexa)
08
95
30
0B
F0
10-19
53
1A
02
Funkce
(NAPÁJENÍ)
ENERGY SAVING (ÚSPORA ENERGIE)
AV MODE (REŽIM AV)
INPUT (VSTUP)
TV/RAD (TV/RÁDIO)
Číselné tlačítko 0-9
LIST
Q.VIEW
03
Poznámka
Tlačítko dálkového ovladače (Zap./vyp. napájení)
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
79
1E
RATIO (POMĚR STRAN)
FAV (OBLÍBENÉ)
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
09
00
MUTE (VYPNOUT ZVUK)
Pꕌ
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
01
AB
0C
AA
43
28
Pꕍ
GUIDE (PRŮVODCE)
PORTAL (PORTÁL)
INFO (INFORMACE)
Home (Domů)
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
5B
44
40
(BACK)
EXIT
OK
ꕌ
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
41
07
ꕍ
<
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
06
>
Tlačítko dálkového ovladače
72
71
63
61
ČERVENÁ
ZELENÁ
ŽLUTÁ
BLUE
20
MODRÁ
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
21
T.OPT (MOŽNOSTI TEXTU)
Tlačítko dálkového ovladače
39
SUBTITLE (TITULKY)
ꕗ
Tlačítko dálkového ovladače
B1
B0
BA
8E

ꕘ
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače

Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
8F

Tlačítko dálkového ovladače
7E
45
91
E8
1E
SIMPLINK
Q.MENU
AD (POPIS ZVUKU)
ALARM
MARK (CHAR/NUM)
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
43
SETTNGS
Tlačítko dálkového ovladače
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
35
Nastavení RS-232C
K sériovému rozhraní RS-232C připojte ovládací
zařízení (jako je osobní počítač nebo A/V ovládací
systém) a můžete ovládat funkce monitoru externě.
Sériový port RS-232C monitoru (nachází se na
zadním panelu) připojte k řídícímu zařízení.
Poznámka: Kabely pro přípojku RS-232C se
nedodávají společně s výrobkem.
Konfigurace sériového
rozhraní RS-232C
Konfigurace se 7 vodiči (standardní kabel RS-232C)
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfigurace se 3 vodiči (nestandardní)
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
Typ konektoru: Zástrčka
D-Sub s 9 kolíky
1
5
Set ID (Nastavit ID)
6
Č.
9
Název kolíku
1
3.5V
2
RXD (přijímaná data))
3
TXD (přenášená data))
4
VÝSTUP IR z TV
5
GND
6
Nezapojeno
7
+5V V Výstup (Kromě modelu LT769*)
8
Nezapojeno
9
+12V V Výstup (Kromě modelu LT769*)
Identif. číslo TV. „Mapování skutečných dat“
1 Stisknutím tlačítka Home přejděte k hlavnímu
menu.
2 Pomocí navigačních tlačítek přejděte na
MOŽNOST a stiskněte OK.
3 Pomocí navigačních tlačítek přejděte na
položku IDENTIF. ČÍSLO TV a stiskněte OK.
4 Pomocí tlačítkadoleva nebo doprava zvolte
Identif. číslo TV a potom zvolte Zavřít. Rozsah
nastavení je 1 až 99.
5 Po dokončení stiskněte EXIT.
ČESKY
ENG
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
36
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ENG
ČESKY
Komunikační parametry
Přenosová rychlost: 9 600 b/s (UART)
yy
Délka dat: 8 bitů
yy
Parita: Žádná
yy
Stop bit: 1 bit
yy
Komunikační kód: kód ASCII
yy
Použití překříženého kabelu.
yy
Referenční seznam příkazů
(Závisí na modelu)
01. NAPÁJENÍ
02. Poměr stran
03. Vypnutí
obrazovky
04. Vypnutí
zvuku
05. Ovládání
hlasitosti
k
k
a
c
DATA
(Hexadecimální)
00 až 01
(Viz str.38)
k
d
(Viz str.38)
15. Stereováha
k
t
00 až 64
k
e
00 až 01
16. Tep. barev
x
u
00 až 64
k
f
00 až 64
17. Metoda ISM
j
q
00 až 05
06. Kontrast
k
g
00 až 64
j
u
01
07. Jas
k
h
00 až 64
m
a
(Viz str.40)
08. Barva
k
i
00 až 64
m
b
00 až 01
09. Odstín
k
j
00 až 64
m
c
10. Ostrost
k
k
00 až 64
m
g
Kód
klávesy 00 až 64
11. Výběr nabídky OSD
k
l
00 až 01
x
b
(Viz str.41)
m
00 až 01
PŘÍKAZ 1
12. RRežim
uzamčení dálko- k
vého ovladače
PŘÍKAZ 2
13. Výšky
14. Hloubky
k
k
r
s
DATA
(Hexadecimální)
00 až 64
00 až 64
PŘÍKAZ 1
18. Úspora
energie
19. Automatická
konfigurace
20. Příkaz k
ladění
21. Klávesa
22. Ovládání
podsvícení
23. Výběr vstupu
(Hlavní)
PŘÍKAZ 2
yy
* Poznámka : Během používání USB, např. DivX nebo EMF, jsou všechny příkazy kromě Napájení(ka)
a Klávesa(mc) ignorovány a považovány za NG.
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
37
Příkazová sekvence
[Příkaz 1][Příkaz 2][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
[Příkaz 1]
: První příkaz pro ovládání televizoru. (j, k, m nebo x)
[Příkaz 2]
: Druhý příkaz pro ovládání televizoru.
[Identif. číslo TV] : Úpravou identif. čísla TV můžete zvolit požadované číslo ID monitoru v nabídce možností.
Nastavení je v rozsahu 1 až 99. Když zvolíte identifikační číslo „0“, bude ovládán každý
připojený monitor.
Identifikační číslo je v nabídce uvedeno v desítkové soustavě (1 až 99) a v protokolu
vysílání/příjmu v šestnáctkové soustavě (0x0 až 0x63).
[DATA]
: Pro přenos dat příkazu. Přenese data „FF“ pro načtení stavu příkazu.
[Cr]
: Návrat na začátek řádku
ASCII kód „0x0D“
[ ]
: Kód ASCII „mezera (0x20)“
OK potvrzení
[Příkaz 2][ ][Identif. číslo TV][ ][OK][Data][x]
* Po přijmutí normálních dat odešle monitor ACK (potvrzení), které je založeno na tomto formátu. Jestliže
jsou v tomto okamžiku data v režimu načtení dat, indikuje aktuální stav dat. Jestliže jsou data v režimu
zápisu dat, vrátí data osobního počítače.
Potvrzení chyby
[Příkaz 2][ ][Identif. číslo TV][ ][NG][Data][x]
* Televizor odešle ACK (potvrzení) založené na tomto formátu, když přijímá netypická data od nereálných
funkcí nebo komunikační chyby.
Data 00: Nepřípustný kód
ČESKY
ENG
Protokol příkazu/odpovědi
38
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ENG
ČESKY
01. Zapnutí/vypnutí napájení (Příkaz: k a)
04. Ztlumení zvuku (Příkaz: k e)
►► Ovládání zapnutí nebo vypnutí monitoru.
►► Pro ovládání ztišení/obnovení hlasitosti.
Zvuk můžete ztišit také stisknutím tlačítka MUTE na
dálkovém ovládání.
Přenos [k][a][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00: Vypnutí napájení
01: Zapnutí
Potvrzení [a][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
►► Zobrazení zapnutí/vypnutí.
Přenos [k][a][ ][Identif. číslo TV][ ][FF][Cr]
Potvrzení [a][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Jestliže ostatní funkce přenáší data „0xFF“ v tomto
formátu, bude stejným způsobem odesláno zpět potvrzení o stavu každé funkce.
* OK Ack., Error Ack. a další zprávy se mohou na obrazovce objevit při zapnutí napájení televizoru.
02.Poměr stran (Příkaz: k c) (Velikost hlavního obrazu)
►► Nastavení formátu obrazovky. (Formát hlavního obrazu)
Formát obrazovky lze také upravit pomocí položky
Poměr stran v nabídce Q.MENU. nebo v menu
OBRAZ.
Přenos [k][c][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 01
:
Normální
obrazovka (4:3)
02 : Wide screen (Širokoúhlý) (16:9)
04 : Zvětšený
06 : Původní
07 : 14:9
09 : Pouze skenování
0B : Celá šířka
10 až 1F : Cinema
Zoom 1 až 16
Potvrzení [c][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomocí vstupu PC vyberete poměr stran 16:9 nebo 4:3.
* V režimu DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz, 720p 50 Hz /
60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz / 50 Hz / 60 Hz),
Komponentní(720p, 1080i, 1080p 50 Hz / 60 Hz) je
k dispozici funkce Pouze skenování.
* Plný širokoúhlý obraz je podporován pouze u režimů
DTV, ATV a SCART.
03. Vypnutí obrazovky (Příkaz: k d)
►► Zapnutí a vypnutí funkce vypnutí obrazovky.
Přenos [k][e][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Zapnutí ztlumení zvuku (vypnutí zvuku)
01 : Vypnutí ztlumení zvuku (zapnutí zvuku)
Potvrzení [e][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
05. Ovládání hlasitosti (Příkaz: k f)
►► Pro nastavení hlasitosti.
Hlasitost můžete také upravit tlačítky pro NASTAVENÍ
HLASITOSTI na dálkovém ovládání.
Přenos [k][f][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [f][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Příkaz: k g)
►► Úprava kontrastu obrazovky.
Kontrast můžete nastavit také pomocí nabídky
OBRAZ.
Přenos [k][g][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [g][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
07. Jas (Příkaz: k h)
►► Úprava jasu obrazovky.
Jas můžete nastavit také pomocí nabídky OBRAZ.
Přenos [k][h][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [h][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
Přenos [k][d][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Funkce vypnutí obrazu obrazovky je vypnuta
(obraz je zapnutý)
Vypnutí videa vypnuto
01 : Zapnutí funkce ztlumení obrazovky (obraz
je vypnutý)
10 : Ztlumení videa zapnuto
Potvrzení [d][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* V případě, že je zapnuta pouze funkce vypnutí videa,
zobrazí televizor nabídku na obrazovce (OSD). Ale
v případě zapnuté funkce vypnutí obrazovky televizor
nabídku OSD nezobrazí.
08. Barva (Příkaz: k i)
►► Pro úpravu barev obrazovky.
Barvu můžete nastavit také pomocí nabídky OBRAZ.
Přenos [k][i][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [i][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
13. Výšky (Příkaz: k r)
►► Pro nastavení odstínu.
Odstín můžete nastavit také pomocí nabídky OBRAZ.
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)
Přenos [k][j][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Červená: 00 až Zelená: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [j][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
►► Nastavení výšek.
Výšky můžete rovněž nastavit v nabídce ZVUK.
Přenos [k][r][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [r][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
10. Ostrost (Příkaz: k k)
►► Pro nastavení ostrosti obrazu.
Ostrost obrazu můžete nastavit také pomocí nabídky
OBRAZ.
Přenos [k][k][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64 (Pouze modely LT64**, LT66**,
LT38**, LT74**)
Data Min: 00 až Max: 32 (Pouze modely LT76**)
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [k][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
14. Hloubky (Příkaz: k s)
(Pouze modely LT64**, LT66**, LT38**, LT74**)
►► Nastavení hloubek.
Hloubky můžete rovněž nastavit v nabídce ZVUK.
Přenos [k][s][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [s][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
11. Výběr položek v nabídce OSD (Příkaz: k l)
►► Zapnutí/vypnutí nabídky na obrazovce (OSD) při použití
dálkového ovladače.
Přenos [k][l][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00: Vypnutí nabídky
na obrazovce OSD
01: Zapnutí nabídky na obrazovce OSD
Potvrzení [l][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
15. Stereováha (Příkaz: k t)
►► Pro nastavení stereováhy.
Stereováhu můžete nastavit také pomocí nabídky
ZVUK.
Přenos [k][t][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [t][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
12. Režim uzamčení dálkového ovladače (Příkaz: k m)
►► Pro uzamčení ovládacích prvků na čelním panelu zařízení
a dálkového ovladače.
Přenos [k][m][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00: Odemčení
16. Tep. barev (Příkaz: x u)
►► Úprava teploty barev. Teplotu barev můžete upravit také
v nabídce OBRAZ.
01: Uzamčení
Potvrzení [m][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Tento režim použijte, pokud nepoužíváte dálkový ovladač.
Zámek externího ovladače se dezaktivuje po zapnutí/
vypnutí hlavního vypínače.
* Pokud jsou v pohotovostním režimu klávesy zamknuty,
TV se nezapne klávesou dálkového ovladače ani tlačítkem na televizoru.
Přenos [x][u][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování skutečných dat“. Viz str.41.
Potvrzení [u][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
ČESKY
ENG
09. Odstín (Příkaz: k j)
39
40
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ENG
ČESKY
17. Úspora energie (Příkaz: j q)
19. Příkaz k ladění (Příkaz: m a)
►► Snižuje spotřebu energie televizoru. Úsporu elektrické
energie můžete rovněž nastavit v nabídce OBRAZ.
►► Výběr kanálu na následující fyzické číslo.
Přenos [j][q][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Funkce úspory energie
7
6
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Úroveň
Popis
3
2
1
0
Nízký
Power
(Napájení)
0
0
0
0
Vypnuto
0
Nízký
Power
(Napájení)
0
0
0
1
Minimum
0
0
Nízký
Power
(Napájení)
0
0
1
0
Střední
0
0
Nízký
Power
(Napájení)
0
0
1
1
Maximum
0
Nízký
Power
(Napájení)
1
Vypnout
obrazovku
0
0
1
0
Přenos [m][a][ ][Identif. číslo TV][ ][Data0][ ][Data1][ ][Data2][Cr]
Data 00: Vyšší data kanálu
Data 01: Nižší data kanálu
např.Č. 47 -> 00 2F (2FH)
Č. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV č. 0 -> ignorováno
Data02 : [Antény]
0x00 : Analogová hlavní
0x10 : DTV hlavní
0x20 : Radio
[Kabelů]
0x80 : Analogová hlavní
0x90 : DTV hlavní
0xA0 : R ádio
Rozsah dat kanálu –
Analogová - Min: 00 až Max: 63 (0 až 99)
Digitální - Min: 00 až Max: 3E7 (0 až 999)
Potvrzení [a][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 až Max: 7DH
20. Přidat/přeskočit program (Příkaz: m b)
Potvrzení [q][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
18. Automatické konfigurace (Příkaz: j u)
►► Slouží k automatické úpravě pozice obrazu a minimalizaci
jeho chvění. Funkce je účinná pouze v režimu RGB(PC).
Přenos [j][u][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 01: Pro nastavení
Potvrzení [u][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
►► Nastavení stavu přeskočení pro aktuální program.
Přenos [m][b][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00: Přeskočit 01: Přidat
Potvrzení [b][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
21. Klávesa (Příkaz: m c)
►► Odeslání kódu tlačítka infračerveného dálkového ovládání.
Přenos [m][c][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Kódový klíč pro data - Viz str.34
Potvrzení [c][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
22. Ovládání podsvícení (Příkaz: m g)
►► K ovládání podsvícení.
Přenos [m][g][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data : Min: 00 až Max: 64
Ack [g][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ČESKY
ENG
23. Výběr vstupu (Příkaz: x b)
(Vstup hlavního obrazu)
►► Pro výběr zdroje vstupu pro hlavní obraz.
Přenos [x][b][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Struktura
MSB
0
LSB
0
0
0
0
0
0
Externí vstup
Číslo vstupu
Externí vstup
Data
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogová
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponentní
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
Číslo vstupu
0
HDMI
Data
0
0
0
0
Vstup1
0
0
0
1
Vstup2
0
0
1
0
Vstup3
0
0
1
1
Vstup4
Potvrzení [b][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Mapování skutečných dat
00 : Krok 0
A:
Krok 10 (Identif. číslo TV 10)
F:
10 :
Krok 15 (Identif. číslo TV 15)
Krok 16 (Identif. číslo TV 16)
63 :
64 :
Krok 99 (Identif. číslo TV 99)
Krok 100
6E:
Krok 110
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF:
Krok 199
FE:
FF:
Krok 254
Krok 255
41
Model a sériové číslo televizoru se nacházejí
na zadní straně televizoru
Poznamenejte si je níže pro případ, že by byl
třeba servis.
MODEL
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement