LG 32LY540H Owner's manual

LG 32LY540H Owner's manual
NÁVOD K OBSLUZE
Televizor LED
*
*Televizor LED LG použije obrazovku LCD s podsvětlenými diodami LED.
Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte
tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu.
LY31**
LY33**
LY34**
LY54**
LY53**
www.lg.com
2
OBSAH
ČESKY
ENG
OBSAH
2
OBSAH
47
TECHNICKÉ ÚDAJE
3
LICENCE
56
KÓDY IR
3
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN
SOURCE
57
NASTAVENÍ EXTERNÍHO
OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
4
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
57
57
4
7
8
9
10
11
11
14
17
19
20
Vybalení
Dokupuje se zvlášť
Součásti a tlačítka
- Používání tlačítka ovladače
Zvedání a přemístění televizoru
Instalace televizoru
- Připojení stojanu
Umístění monitoru na stolek
Montáž na stěnu
Jak používat funkci Dual Lock™
Uspořádání kabelů
Nastavení RS-232C
Typ konektoru:
Zástrčka D-Sub s 9 kolíky
Konfigurace sériového rozhraní RS-232C
Komunikační parametry
Referenční seznam příkazů
Protokol příkazu/odpovědi
21
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
22
22
23
23
24
24
24
26
Připojení antény
Připojení se satelitní anténou
Připojení pomocí adaptéru
Připojení přes Euro Scart
Nastavení Síté
- Připojení k pevné síti
- Nastavení sítě
Ostatní propojení
40
DÁLKOVÝ OVLADAČ
45
ÚDRŽBA
45
45
45
Čištění televizoru
- Obrazovka, Rámeček, Kryt a stojan
- Napájecí kabel
46
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
58
59
59
60
VAROVÁNÍ
yy Pokud budete tuto varovnou zprávu
ignorovat, může dojít k vážnému
zranění, nehodě či úmrtí.
UPOZORNĚNÍ
yy Pokud budete toto upozornění
ignorovat, mohlo by dojít k lehkým
zraněním nebo k poškození výrobku.
POZNÁMKA
yy Poznámka pomáhá porozumět výrobku
a bezpečně jej používat. Před použitím
výrobku si poznámku důkladně přečtěte.
LICENCE / OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE
3
ČESKY
ENG
LICENCE
U různých modelů se podporované licence mohou lišit. Další informace o licencích naleznete na webové
stránce www.lg.com.
Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories.
Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti
Dolby Laboratories.
„Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo
HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti
HDMI Licensing, LLC ve Spojených státech a dalších zemích .“
INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený
společností DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation.
Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které prošlo přísným
testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX.
Další informace a softwarové nástroje pro konverzi souborů na videa ve
formátu DivX naleznete na webové stránce www.divx.com.
INFORMACE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto certifikované zařízení
DivX Certified® musí být pro přehrávání filmů DivX Video-on-Demand (VOD)
zaregistrováno. Chcete-li získat registrační kód, přejděte do části DivX VOD
v nabídce nastavení zařízení. Další informace a informace o dokončení
registrace naleznete na adrese vod.divx.com.
„Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX®
až rozlišení HD 1080p, včetně prémiového obsahu.“
„Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky
společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou
používány na základě licence.“
„Podléhá jednomu nebo několika následujícím americkým patentům:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
OZNÁMENÍ O SOFTWARU OPEN SOURCE
Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s
otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.
lge.com.
Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a
upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na
disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a
dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu [email protected] Tato nabídka je platná po dobu
tří (3) let od data zakoupení výrobku.
4
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
POZNÁMKA
yy Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru lišit.
yy Nabídka OSD (On Screen Display) vašeho televizoru se může mírně lišit od obrázků v této
příručce.
yy Dostupná menu a možnosti se mohou lišit od zdroje vstupu a modelu výrobku, který používáte.
yy Do tohoto televizoru mohou být v budoucnu přidány nové funkce.
yy Televizor může být za účelem úspory elektrické energie uveden do pohotovostního režimu.
Pokud nebude televizor delší dobu používán, měl by být vypnut, což přispěje ke snížení
spotřeby energie.
yy Snížením úrovně jasu obrazu lze podstatně snížit množství energie spotřebované během
používání, což přispěje ke snížení celkových provozních nákladů.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Vybalení
Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje následující položky. Pokud některé příslušenství chybí,
obraťte se na místního prodejce, od něhož jste výrobek zakoupili. Vyobrazení v tomto návodu se
mohou lišit od skutečného výrobku nebo položky.
UPOZORNĚNÍ
yy Nepoužívejte jiné než schválené položky, jinak není zaručena bezpečnost a životnost výrobku.
yy Záruka se nevztahuje na poškození a zranění způsobená neschválenými položkami.
yy Obrazovka některých modelů je opatřena tenkou fólií, která se nesmí odstranit.
POZNÁMKA
yy Položky dodané se zařízením se mohou v závislosti na modelu lišit.
yy Specifikace výrobku nebo obsah tohoto návodu se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku
změnit bez předchozího upozornění.
yy Pro optimální připojení používejte kabely HDMI a zařízení USB s rámečkem, který má tloušťku
menší než 10 mm a šířku menší než 18 mm. Pokud nelze kabel USB nebo paměťové zařízení
USB připojit k portu USB televizoru, použijte prodlužovací kabel, který podporuje protokol USB
2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Použijte certifikovaný kabel s logem HDMI.
yy Pokud nepoužijete certifikovaný kabel HDMI, obrazovka nemusí zobrazovat nebo může dojít
k chybě připojení. (Doporučené typy kabelů HDMI)
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM
- Vysokorychlostní kabel HDMI®/TM se sítí Ethernet
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
5
ČESKY
ENG
Dálkový ovladač
a baterie (AAA)
(Viz str. 40, 41, 42, 43, 44)
Návod k obsluze
Držák Kabelů
(Závisí na modelu)
(Viz str. 20)
Napájecí kabel
(Závisí na modelu)
Šrouby stojanu
4EA, M4 x L14
(Pouze 42/49LY31**,
39/42/47/55/60LY330*,
39/42/47/55/60LY340*,
39/42/47/55/60LY345*,
39/42/47/55/60LY540*,
42/55LY530*, 42/47/55LY541*,
42/47/55LY341*,
42/47/55LY331*)
(Viz str. 11, 13)
Šrouby stojanu
4EA, M4 x L20
(Pouze 32LY31**,
32LY330*, 32LY340*,
32LY345*, 32LY540*,
32LY530*, 42/47/55LY541*,
42/47/55LY341*,
42/47/55LY331*)
6EA, M4 x L20
(Pouze 32/39LY541*,
32/39LY341*, 32/39LY331*)
(Viz str. 11, 12, 13)
Kabelová spona
2EA
(Pouze 32/42/49LY31**,
32/39/42/47/55/60LY330*,
32/39/42/47/55/60LY340*,
32/39/42/47/55/60LY345*,
32/39/42/47/55/60LY540*,
32/42/55LY530*)
(Viz str. 20)
Vložky pro montáž na stěnu
2EA
(Pouze 42LY31**, 42LY33**,
42LY34**, 42LY54**,
42LY53**)
(Viz str. 18)
Základna stojanu
(Pouze 32/42/49LY31**,
32/39/42/47/55/60LY330*,
32/39/42/47/55/60LY340*,
32/39/42/47/55/60LY345*,
32/39/42/47/55/60LY540*,
32/42/55LY530*)
(Viz str. 11)
6
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
Adaptér střídavého proudu
(Pouze 28LY31**,
22/28LY33**, 22/28LY34**,
22/28LY54**)
(Závisí na modelu)
(Viz str. 23)
Základna stojanu
(Pouze 28LY31**,
22/28LY33**, 22/28LY34**,
22/28LY54**)
(Viz str. 11)
Dual Lock™
(Pouze LY540H, LY541H,
LY540M, LY530H)
(Viz str. 19)
Základna stojanu/Tělo
stojanu
(Pouze LY541*, LY331*,
LY341*)
(Viz str. 12, 13)
Držák napájecího kabelu /
šroub
1EA
(Pouze 39/42/47/55LY541*,
39/42/47/55LY341*,
39/42/47/55LY331*)
(Viz str. 20)
Křížové šrouby Torx plus
2EA
(Pouze LY541*, LY331*,
LY341*)
(Viz str. 12, 13)
Pryž
2EA
(Pouze LY541*, LY331*,
LY341*)
(Viz str. 14)
Podložky pro upevnění
stojanu
2EA
(Závisí na modelu)
(Viz str. 16)
Matice pro upevnění
stojanu
2EA
(Závisí na modelu)
(Viz str. 16)
Šrouby pro upevnění
stojanu
2EA
(Závisí na modelu)
(Viz str. 16)
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
7
U samostatně dokupovaných položek může v zájmu zlepšení kvality dojít bez předchozího upozornění
k úpravám nebo změnám. Toto zboží můžete zakoupit u svého prodejce.
Tato zařízení fungují pouze s určitými modely. Název nebo technické řešení modelu se může změnit
z důvodu zdokonalení funkcí produktů nebo změny určitých okolností nebo uplatňovaných zásad ze
strany výrobce.
Audio zařízení LG
Hodiny LED
LEC-003
(Pouze 32/39/42/47/55LY540H,
32/39/42/47/55LY541H,
32/42/55LY530H)
ČESKY
ENG
Dokupuje se zvlášť
8
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
Součásti a tlačítka
Typ A : 32/42/49LY31**, 32/39/42/47/55/60LY330*,
32/39/42/47/55/60LY340*, 32/39/42/47/55/60LY345*,
32/39/42/47/55/60LY540*, 32/42/55LY530*
Typ B : 28LY31**, 22/28LY33**,
22/28LY34**, 22/28LY54**
Obrazovka
Obrazovka
Reproduktory
Dálkové ovládání a
inteligentní1 čidla
Indikace napájení
Tlačítko ovladače2
Reproduktory
Dálkové ovládání a
inteligentní1 čidla
Indikace napájení
Tlačítko ovladače2
Typ C : 32/39/42/47/55LY331*, 32/39/42/47/55LY541*,
32/39/42/47/55LY341*
Obrazovka
Reproduktory
Dálkové ovládání a
inteligentní1 čidla
Indikace napájení
1
2
Tlačítko ovladače2
Inteligentní čidlo - Upraví kvalitu obrazu podle okolního prostředí.
Tlačítko ovladače - Toto tlačítko je umístěno pod obrazovkou televizoru.
POZNÁMKA
yy Indikaci napájení lze zapnout nebo vypnout výběrem položky MOŽNOSTI v hlavní nabídce.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
9
Funkce TV můžete jednoduše ovládat stisknutím nebo přesunutím tlačítka ovladače nahoru, dolů,
doleva nebo doprava.
Základní funkce
Zapnutí
Když je TV vypnutá, umístěte prst na tlačítko ovladače,
jednou je stiskněte a poté uvolněte.
Vypnutí
Když je TV zapnutá, umístěte prst na tlačítko ovladače,
jednou je stiskněte pod dobu několika sekund a poté uvolněte.
(Pokud je však na obrazovce tlačítko Menu, stiskem a
podržením tlačítka ovladače Menu opustíte.)
Ovládání
hlasitosti
Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a zatlačíte je doleva
či doprava, můžete nastavit požadovanou úroveň hlasitosti.
Ovládání
programů
Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a zatlačíte je nahoru
či dolů, můžete procházet požadované uložené programy.
POZNÁMKA
yy Pokud umístíte prst na tlačítko ovladače a budete jej tlačit nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo,
dávejte pozor, abyste nestiskli tlačítko ovladače. Pokud nejprve stiskněte tlačítko ovladače,
nebudete moci nastavit úroveň hlasitosti a uložené programy.
Úprava nastavení menu
Pokud TV zapnete, stiskněte jednou tlačítko ovladače.
Můžete upravit nastavení položek menu ( , , ,
) posunutím tlačítka ovladače nahoru, dolů,
doleva nebo doprava.
TV vypnuta
Nastavení
Zavřít
Seznam
vstupů
Vypněte telefon.
Přechod do hlavní nabídky.
Vymazání zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke
sledování televizoru.
Změna vstupního zdroje.
ČESKY
ENG
Používání tlačítka ovladače
10
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
Zvedání a přemístění televizoru
Než přemístíte nebo zvednete televizor,
prostudujte si následující pokyny, abyste
zabránili jeho poškrábání nebo poškození a aby
přeprava proběhla bezpečně bez ohledu na typ
a velikost televizoru.
yy Přepravu velkého televizoru by měly
provádět nejméně 2 osoby.
yy Při manuální přepravě televizoru držte
televizor podle následujícího vyobrazení.
UPOZORNĚNÍ
yy Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby
nedošlo k jejímu poškození.
yy Doporučuje se přemísťovat televizor v krabici
nebo v obalovém materiálu, ve kterém byl
televizor původně dodán.
yy Než budete televizor přemísťovat nebo
zvedat, odpojte napájecí kabel i všechny
ostatní kabely.
yy Když držíte televizor, měla by obrazovka
směřovat dopředu, aby nedošlo k poškození.
yy Při přepravě televizor nevystavujte nárazům
ani nadměrnému třesení.
yy Při přepravě držte televizor ve vzpřímené
poloze, nenatáčejte televizor na stranu ani
jej nenaklánějte doleva nebo doprava.
yy Snažte se příliš netlačit, aby nedošlo k ohnutí
šasi rámu a tím k poškození obrazovky.
UPOZORNĚNÍ
yy Při manipulaci s televizorem dejte pozor,
abyste nepoškodili vyčnívající tlačítko
ovladače. (Závisí na modelu)
yy Uchopte pevně horní a dolní rám televizoru.
Dbejte, abyste se nedotýkali průhledné
části, reproduktoru nebo oblasti mřížky
reproduktoru.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
(Pouze 28LY31**, 22/28LY33**, 22/28LY34**,
22/28LY54**)
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru
lišit.
Připojení stojanu
1
(Pouze 32/42/49LY31**, 32/39/42/47/55/60LY330*,
32/39/42/47/55/60LY340*, 32/39/42/47/55/60LY345*,
32/39/42/47/55/60LY540*, 32/42/55LY530*)
1
1
2
Základna stojanu
A Základna stojanu
B Základna stojanu
2
M4 x L14
(Pouze 42/49LY31**,
39/42/47/55/60LY330*,
39/42/47/55/60LY340*,
39/42/47/55/60LY345*,
39/42/47/55/60LY540*,
42/55LY530*)
4EA
M4 x L20
(Pouze 32LY31**, 32LY330*,
32LY340*, 32LY345*,
32LY540*, 32LY530*)
2
ČESKY
ENG
Instalace televizoru
11
12
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
(Pouze 32/39LY541*, 32/39LY331*, 32/39LY341*)
ČESKY
ENG
1
4 EA
M4 x L20
3
M4 x L20
2EA
nebo
Tělo stojanu
Křížové šrouby Torx plus
2EA
Dva křížové šrouby Torx plus (dodáván
s televizor) dotáhněte šroubovákem
Torx (není dodáván s televizor).
Základna
stojanu
2
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
1
4 EA
M4 x L20
Tělo stojanu
3
M4 x L14
4EA
nebo
M4 x L14
2EA
Křížové šrouby Torx plus
2EA
Základna
stojanu
2
Při upevňování televizoru utáhněte
nejprve dva ze čtyř šroubů a dva
šrouby Torx plus (dodáván s televizor).
Dva šrouby Torx plus dotáhněte
šroubovákem Torx (není dodáván s
televizor).
ČESKY
ENG
(Pouze 42/47/55LY541*, 42/47/55LY331*,
42/47/55LY341*)
13
14
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
Umístění monitoru na stolek
UPOZORNĚNÍ
yy Při připojování televizoru ke stojanu
položte obrazovku lícem dolů na stůl
nebo rovnou plochu opatřenou měkkou
podložkou, abyste obrazovku chránili
před poškrábáním.
yy Ujistěte se, že jsou šrouby zcela utaženy.
(Pokud nejsou utaženy dostatečně
bezpečně, může se TV po instalaci
naklonit dopředu.) Neutahujte šrouby
příliš velkou silou; mohli byste je strhnout
a uvolnit.
1
Nakloněním zvedněte televizor do vzpřímené
polohy na stolku.
-- Mezi monitorem a stěnou musí být
volný prostor (minimálně) 10 cm pro
zajištění správného větrání.
10 cm
10 cm
m
10 c
10 cm
POZNÁMKA
yy Před instalací televizoru do nástěnného
držáku odstraňte stojan – použijte
obrácený postup než při připojování
stojanu.
yy Pryž šrouby chrání, aby se na nich
neusazoval prach a nečistoty. Pokud
instalujete držák pro montáž na stěnu,
použijte kryt. (Pouze LY541*, LY331*,
LY341*)
2
Zapojte napájecí kabel do elektrické
zásuvky.
UPOZORNĚNÍ
yy Neumísťujte televizor na zdroje tepla
nebo do jejich blízkosti, aby nedošlo k
požáru nebo jinému poškození.
Pryž
2EA
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Nastavení úhlu televizoru podle potřeb
Připevnění televizoru ke stolu
(Závisí na modelu)
Televizor můžete natočit o 20 stupňů doleva
nebo doprava a upravit jeho úhel podle vlastních
potřeb.
Televizor musí být připevněn ke stolu tak, aby
nemohl být přetažen vpřed ani vzad a nemohl
tak způsobit zranění či poškození výrobku.
Typ A )
20˚
UPOZORNĚNÍ
yy Při nastavování úhlu televizoru dávejte
pozor na prsty.
»» Pokud byste si ruce nebo prsty skřípli,
mohli byste se zranit. Pokud je výrobek
příliš nakloněný, může spadnout a
způsobit škodu nebo zranění.
4 šrouby
(Není dodáván s televizor)
Stojan
Stůl
POZNÁMKA
yy Šroub : M5 x L (*L: zahloubení + 8 až 10
mm)
(Příklad) Zahloubení: 15 mm, Šroub :
M5 x 25
ČESKY
ENG
(Pouze Y541*, LY331*, LY341*)
20˚
15
16
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Zajištění televizoru na stěně
Typ B )
ČESKY
ENG
(Tato funkce není k dispozici u všech modelů.)
2 Šrouby pro upevnění stojanu,
2 Podložky pro upevnění stojanu,
2 Matice pro upevnění stojanu
1
(Dodáván s televizor)
2
Stojan
3
Stůl
Zasuňte a utáhněte šrouby s okem nebo
televizní držáky a šrouby na zadní straně
televizoru.
-- Jsou-li v místě šroubů s okem zasunuté
šrouby, nejprve je vyjměte.
Připevněte držáky ke stěně pomocí šroubů.
Poloha nástěnného držáku musí odpovídat
poloze šroubů s okem na zadní straně
televizoru.
Spojte šrouby s okem a nástěnné držáky
pomocí pevného provazu.
Dbejte, aby byl provaz natažen rovnoběžně
s vodorovným povrchem.
UPOZORNĚNÍ
yy Dbejte, aby děti nešplhaly nebo se
nevěšely na televizor.
POZNÁMKA
yy Použijte podložku nebo skříňku, která je
dostatečně pevná a velká, aby unesla
televizor.
yy Konzole, šrouby a lanka nejsou součástí
dodávky. Můžete je získat u svého
lokálního prodejce.
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
Připevněte opatrně volitelný držák pro montáž na
stěnu na zadní stranu televizoru a nainstalujte
jej na pevnou stěnu kolmou k podlaze. Pokud
připevňujete televizor k jiným stavebním
materiálům, obraťte se na kvalifikované
pracovníky.
Společnost LG doporučuje svěřit nástěnnou
montáž kvalifikovanému pracovníkovi.
Doporučujeme používat držák pro montáž na
stěnu od společnosti LG.
Pokud nebudete používat držák pro montáž
na stěnu od společnosti LG, použijte takový
držák pro montáž na stěnu, kde je zařízení
odpovídajícím způsobem připevněno na stěnu a
má dostatek prostoru pro připojení k externím
zařízením.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Ověřte, zda šrouby a držák pro montáž na
stěnu vyhovují standardu VESA. Standardní
rozměry sad pro montáž na stěnu jsou uvedeny
v následující tabulce.
Samostatně prodávaná položka (držák
pro montáž na stěnu)
Model
VESA (A x B)
Standardní
šroub
22LY33**
22LY34**
22LY54**
75 x 75
100 x 100
M4 X L10
M4 X L10
4
4
LSW140B
LSW140B
32LY31**
32/39LY33**
32/39LY34**
32/39LY54**
32LY53**
42/49LY31**
42/47/55LY33**
42/47/55LY34**
42/47/55LY54**
42/55LY53**
200 x 200
400 x 400
M6
M6
4
4
LSW240B
MSW240
LSW440B
MSW240
Počet šroubů
Držák pro
montáž
na stěnu
Model
VESA (A x B)
Standardní
šroub
Počet šroubů
Držák pro
montáž
na stěnu
Model
VESA (A x B)
60LY33**
60LY34**
60LY54**
400 x 400
Standardní
šroub
M6
Počet šroubů
Držák pro
montáž
na stěnu
28LY31**
28LY33**
28LY34**
28LY54**
4
LSW440B
A
B
ČESKY
ENG
Montáž na stěnu
17
18
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
POZNÁMKA
UPOZORNĚNÍ
yy Nejprve odpojte napájení a teprve poté
přemísťujte nebo instalujte televizor. Jinak
může dojít k úrazu elektrickým proudem.
yy Pokud instalujete televizor na strop
nebo nakloněnou stěnu, může spadnout
a způsobit vážné zranění. Používejte
schválený držák pro montáž na stěnu od
společnosti LG a obraťte se na místního
prodejce nebo kvalifikované pracovníky.
yy Šrouby neutahujte příliš velkou silou, jinak
se televizor poškodí a záruka pozbude
platnost.
yy Použijte šrouby a nástěnné držáky,
které vyhovují standardu VESA. Záruka
se nevztahuje na poškození a zranění
způsobená nesprávným použitím nebo
nevhodným příslušenstvím.
yy Délka šroubu od vnějšího povrchu zadního
krytu by měla být méně než 8 mm.
(Pouze 28LY31**, 22/28LY33**,
22/28LY34**, 22/28LY54**)
Podložka pro montáž na zeď
Zadní kryt
Podložka pro
montáž na zeď
Zadní kryt
Standardní
šroub
: M4 x L10
Max.8 mm
yy Použijte šrouby uvedené ve specifikaci
šroubů podle standardu VESA.
yy Sada pro montáž na stěnu obsahuje
návod na instalaci a potřebné součásti.
yy Držák pro montáž na stěnu je doplňkové
příslušenství. Doplňkové příslušenství si
můžete zakoupit od místního prodejce.
yy Délka šroubů se může lišit v závislosti na
nástěnném úchytu. Dbejte, abyste použili
správnou délku.
yy Další informace naleznete v návodu
přiloženém k nástěnnému držáku.
yy Pokud k televizoru připojujete držák
na stěnu, do otvorů držáku pro montáž
televizoru na stěnu vložte vložky pro
nastavení televizoru ve vertikálním úhlu.
(Pouze 42LY31**, 42LY33**, 42LY34**,
42LY54**, 42LY53**)
Vložky pro
montáž
na stěnu
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
(Pouze LY540H, LY541H, LY540M, LY530H)
Set-top box připevněte k televizoru a používejte
jej, kdy budete chtít.
1
Po odstranění ochranného papíru z duálního
zámku jej nalepte na televizor a settop box,
jak je uvedeno na obrázku.
Dual Lock™
2
Set-top box připevněte k televizoru pomocí
pásků se suchým zipem.
POZNÁMKA
yy Ujistěte se, že se na povrchu produktu
nenacházejí žádné cizorodé látky a poté
pevně připevněte duální zámek.
yy Před připojením zařízení k televizoru,
nechte připojený duální zámek vyschnout
pod dobu nejméně tří dnů.
ČESKY
ENG
Jak používat funkci Dual Lock™
19
20
MONTÁŽ A PŘÍPRAVA
ČESKY
ENG
Uspořádání kabelů
(Pouze 32LY541*, 32LY331*, 32LY341*)
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru
lišit.
1
Spojte kabely do svazku pomocí držáku
kabelů.
(Pouze 22/28LY33**, 22/28LY34**, 22/28LY54**,
28LY31**)
1
Spojte kabely do svazku pomocí držáku
kabelů.
Držák kabelů
Držák Kabelů
(Pouze 32/39/42/47/55/60LY540*,
32/39/42/47/55/60LY330*,
32/39/42/47/55/60LY340*,
32/39/42/47/55/60LY345*, 32/42/49LY31**,
32/42/55LY530*)
1
2
(Pouze 39/42/47/55LY541*, 39/42/47/55LY331*,
39/42/47/55LY341*)
1
2
Nainstalujte držák napájecího kabelu a
napájecí kabel. Pomůžete tím zabránit
náhodnému vytržení napájecího kabelu.
Spojte kabely do svazku pomocí držáku
kabelů.
Držák napájecího kabelu/
šroub
Spojte kabely do svazku pomocí držáku
kabelů.
Kabelové spony pevně připevněte k
televizoru.
Držák kabelů
Držák kabelů
Kabelové spony
UPOZORNĚNÍ
yy Při přemísťování televizoru nedržte držák
kabelů ani držák napájecího kabelu,
protože držáky kabelů se mohou zlomit
a může dojít ke zranění a poškození
televizoru.
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
yy Uvedený obrázek se může od vašeho
televizoru lišit.
yy Samostatný kabel není součástí dodávky.
V této části o VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ jsou
použita zejména schémata pro model 32LY330*.
K televizoru lze připojit různá externí zařízení
a přepínáním režimů vstupů volit určité externí
zařízení. Další informace o připojování externích
zařízení najdete v návodu konkrétního zařízení.
Dostupná externí zařízení jsou: přijímače HD,
přehrávače DVD, videorekordéry, audio systémy,
záznamová zařízení USB, počítače, herní
zařízení a další externí zařízení.
POZNÁMKA
yy Připojení externích zařízení se může u
různých modelů lišit.
yy Externí zařízení lze připojovat k televizoru
bez ohledu na pořadí televizního portu.
yy Když nahráváte televizní pořad do
rekordéru DVD nebo videorekordéru,
připojte vstupní kabel televizního
signálu k televizoru prostřednictvím
rekordéru DVD nebo videorekordéru.
Další informace o nahrávání naleznete v
návodu k připojenému zařízení.
yy Pokyny k používání externího zařízení
naleznete v příslušném návodu k použití.
yy Když k televizoru připojujete herní
zařízení, použijte kabel dodaný společně
s herním zařízením.
yy V režimu PC může vznikat šum v
souvislosti s rozlišením, svislým vzorem,
kontrastem nebo jasem. Pokud vzniká
šum, změňte vstup PC na jiné rozlišení,
změňte obnovovací frekvenci na jinou
hodnotu nebo upravte jas a kontrast
v nabídce OBRAZ, dokud se obraz
nevyjasní.
yy V režimu PC nemusí některá nastavení
rozlišení fungovat správně v závislosti na
grafické kartě.
yy Rozpoznat je možné pouze paměťové
zařízení USB.
ČESKY
ENG
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
21
22
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
ČESKY
ENG
Připojení antény
Připojení se satelitní anténou
Připojte televizor k nástěnné zásuvce antény
pomocí kabelu RF (75 Ω).
(Pouze modely pro satelitní příjem)
Připojte televizor k satelitní anténě
prostřednictvím zásuvky pro satelitní příjem a
satelitního kabelu RF (75 Ω).
Wall zásuvka
antény
ANTENNA /
CABLE IN
LNB
Satellite
nebo
(*Není poskytnuto)
POZNÁMKA
yy Jestliže budete používat více než 2
televizory, použijte rozdělovač signálu.
yy Jestliže má obraz špatnou kvalitu,
nainstalujte správným způsobem
zesilovač signálu, aby se kvalita zlepšila.
yy Pokud je kvalita obrazu s připojenou
anténou špatná, zkuste anténu natočit
správným směrem.
yy Kabel antény a převaděč nejsou součástí
dodávky.
yy Podporované DTV Audio: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
Satelitní
parabola
(*Není poskytnuto)
13/18V
700mA Max
LNB
Satellite IN
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
Připojení přes Euro Scart
(Pouze 28LY31**, 22/28LY33**, 22/28LY34**,
22/28LY54**)
Přenáší signál videa nebo zvuku z externího
zařízení do televizoru. Spojte externí zařízení
a televizor pomocí kabelu Euro Scart podle
následujícího vyobrazení.
(Závisí na modelu)
Napájecí
kabel
DC-IN
(19V
)
AV
(RGB)
Adaptér střídavého
proudu
(*Není poskytnuto)
UPOZORNĚNÍ
yy Před připojením napájecí zástrčky
televizoru do zásuvky elektrické sítě na
zdi, zkontrolujte, zda je televizor připojen
k adaptéru DC.
AUDIO / VIDEO
Typ výstupu
Aktuální
vstupní režim
Digitální TV
AV1
(Výstup TV1)
Digitální TV
Analogová TV, AV
Komponentní
Analogová TV
HDMI
1
Výstup TV: výstup analogových nebo
digitálních televizních signálů.
POZNÁMKA
yy Kabel Euro Scart musí být vybaven
stíněním signálu.
ČESKY
ENG
Připojení pomocí adaptéru
23
24
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
ČESKY
ENG
Nastavení Síté
Nastavení sítě
Připojení k pevné síti
(Závisí na modelu)
Uvedený obrázek se může od vašeho televizoru
lišit.
Televizor lze připojit k serveru Pro:Centric
prostřednictvím portu sítě LAN. Po provedení
fyzického připojení je třeba televizor nastavit pro
síťovou komunikaci.
Připojte port sítě LAN modemu nebo směrovače
ze serveru Pro:Centric k portu sítě LAN televizoru.
1
2
Stisknutím tlačítka SETTINGS přejděte do
hlavního menu.
Vyberte možnost SÍŤ → v menu Nastavení
sítě.
SÍŤ
(Pouze LY540H, LY541H, LY540M, LY530H)
Přesun
OK
Nastavení sítě
Stav sítě
LAN
nebo
(MHEG & SERVICE)
Širokopásmový modem
3
serveru Pro:Centric
Směrovač
Vyberte možnost Zahájit připojování.
Nastavení sítě
Připojte kabel sítě LAN k zadní straně televizoru.
Nastavení sítě umožní síťové funkce televizoru.
Širokopásmový modem
serveru Pro:Centric
Zahájit připojování
Předchozí
UPOZORNĚNÍ
y K portu sítě LAN nepřipojujte modulární
telefonní kabel.
y Vzhledem k tomu, že existují různé
způsoby připojení, postupujte podle
pokynů telekomunikační společnosti nebo
poskytovatele služeb sítě Internet.
Další
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
4
Zařízení se automaticky pokusí připojit k síti.
ČESKY
ENG
Nastavení sítě
Připojování do sítě...
Zrušit
Předchozí
5
25
Zobrazí se připojená síť. Výběrem možnosti
Dokončeno potvrďte připojení k síti.
Nastavení sítě
Je připojena pevná síť.
Chcete-li provést podrobná nastavení, zvolte [Pokročilá nastavení].
Pokročilá nastavení
Předchozí
Dokončeno
26
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
ČESKY
ENG
Ostatní propojení
Připojte Vaši TV k dalším zařízením. Pro nejlepší obrazovou a zvukovou kvalitu propojte TV s externím zařízením pomocí HDMI kabelu.
(Pouze 32/39/42/47/55LY540H, 32/39/42/47/55LY541H, 32/42/55LY530H)
AUDIO IN
(COMPONENT/DVI)
IN
1
EXTERNAL
SPEAKER OUT
AV
(RGB)
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
VOLUME
CONTROL
AUDIO IN
(COMPONENT/DVI)
LNB
Satellite
COMPONENT
IN
+
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
CLOCK
(Pouze modely
pro satelitní
příjem)
ZESÍLIT
-
ZESLABIT
Ovládací port výstupu
pro reproduktor
LEVÝ
KOSTRA
Hodiny LED
AUDIO IN
(COMPONENT/DVI)
Modré
VIDEO
Červené
Zelené
Digitální audiosystém
BÍLÁ
Modré Modré
Červené Červené Červené
Zelené Zelené
OPTICAL AUDIO IN
L
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
KOSTRA
PRAVÝ
COMPONENT
IN
ANTENNA/
CABLE IN
R
AUDIO
Blu-Ray / HD Cable Box / DVD
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
27
(Pouze 32/39/42/47/55LY540H, 32/39/42/47/55LY541H, 32/42/55LY530H)
ČESKY
ENG
karty PCMCIA
IN2 (MHL)
USB IN
USB
AUDIO IN
(COMPONENT/DVI)
Pasivní kabel MHL
H/P OUT
Mobilní telefon
Sluchátka
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
28
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
(Pouze 32/39/42/47/55/60LY540S)
ČESKY
ENG
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
IN
1
(MHEG & SERVICE)
EXTERNAL
SPEAKER OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
AV
(RGB)
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
(Pouze modely pro
satelitní příjem)
LNB
Satellite
COMPONENT
IN
ANTENNA/
CABLE IN
RS-232C IN RGB IN (PC)
(CONTROL & SERVICE)
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
KOSTRA
PRAVÝ
LEVÝ
KOSTRA
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
COMPONENT
IN
Modré
L
VIDEO
Červené
Modré
Zelené
PC
BÍLÁ
Modré
Zelené
OPTICAL AUDIO IN
Červené Červené
Zelené
Červené
AUDIO OUT RGB OUT (PC)
R
AUDIO
Blu-Ray / HD Cable Box / DVD
Digitální audiosystém
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
29
(Pouze 32/39/42/47/55/60LY540S)
ČESKY
ENG
USB
IN2 (MHL)
USB IN 1
USB IN 2
karty PCMCIA
AUDIO IN
(COMPONENT/DVI)
H/P OUT
Pasivní kabel MHL
Sluchátka
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
Mobilní telefon
30
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
(Pouze 32/39/42/47/55/60LY34**)
ČESKY
ENG
(Pouze 32LY340C)
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
IN
1
(MHEG & SERVICE)
EXTERNAL
SPEAKER OUT
AV
(RGB)
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
H/P OUT
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
LNB
Satellite
COMPONENT
IN
ANTENNA/
CABLE IN
RS-232C IN
RGB IN (PC)
(CONTROL & SERVICE)
(Pouze modely pro
satelitní příjem)
Sluchátka
KOSTRA
PRAVÝ
Modré
Červené
Zelené
Digitální audiosystém
BÍLÁ
Modré Modré
Červené Červené Červené
Zelené Zelené
OPTICAL AUDIO IN
L
AUDIO OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
VIDEO
DVI OUT
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
LEVÝ
KOSTRA
COMPONENT
IN
HDMI
R
AUDIO
Blu-Ray / HD Cable Box / DVD
AUDIO OUT RGB OUT (PC)
PC
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
31
(Pouze 32/39/42/47/55/60LY33**)
ČESKY
ENG
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
IN
1
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
EXTERNAL
SPEAKER OUT
AV
(RGB)
H/P OUT
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
ANTENNA/
CABLE IN
COMPONENT
IN
RS-232C IN
RGB IN (PC)
(CONTROL & SERVICE)
HDMI
Sluchátka
KOSTRA
PRAVÝ
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
BÍLÁ
Modré
Digitální audiosystém
Červené
Zelené
Červené Červené Červené
Modré
Modré
Zelené Zelené
OPTICAL AUDIO IN
L
VIDEO
AUDIO OUT
AUDIO IN
(COMPONENT/RGB/DVI)
LEVÝ
KOSTRA
COMPONENT
IN
DVI OUT
R
AUDIO
Blu-Ray / HD Cable Box / DVD
AUDIO OUT RGB OUT (PC)
PC
32
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
(Pouze 32/39/42/47/55/60LY34**, 32/39/42/47/55/60LY33**)
ČESKY
ENG
karty PCMCIA
IN2 (MHL)
USB IN
USB
AUDIO IN
(COMPONENT/DVI)
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
Pasivní kabel MHL
Mobilní telefon
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
33
(Pouze 32/42/49LY31**)
ČESKY
ENG
IN
(Pouze modely pro
satelitní příjem)
13/18V
700mA Max
LNB
Satellite IN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
ANTENNA /
CABLE IN
HDMI
ŽLUTÁ
Zelené
Blu-Ray / DVD / HD STB
/ HD Cable Box / PC
Modré
Červené
BÍLÁ
Červené
BÍLÁ
BÍLÁ
Červené
Červené
Zelené
Modré
Červené
BÍLÁ
Červené
ŽLUTÁ
BÍLÁ
Červené
OPTICAL AUDIO IN
(MONO)
Digitální
audiosystém
VIDEO
Blu-Ray / HD Cable Box
/ DVD / VCR
AUDIO
VIDEO
Blu-Ray / HD Cable Box
/ DVD
AUDIO OUT
DVI OUT
Blu-Ray / DVD / HD STB
/ HD Cable Box / PC
34
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
(Pouze 32/42/49LY31**)
ČESKY
ENG
86%,1
karty PCMCIA
IN
0+/
USB
Pasivní kabel MHL
BÍLÁ
Červené
HDMI
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
AUDIO OUT
DVI OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable Box /
DVD / PC
Mobilní telefon
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
35
(Pouze 22/28LY33**, 22/28LY34**)
ČESKY
ENG
(Pouze modely pro
satelitní příjem)
EXTERNAL
SPEAKER
OUT
AV
(RGB)
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
13/18V
700mA Max
RGB IN (PC)
LNB
Satellite IN
IN 1
(Pouze
u podporovaných
síťových
modelů)
DC-IN
(19V
COMPONENT
IN
AUDIO IN
(COMPONENT
/RGB/DVI)
)
ANTENNA
/ CABLE IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
KOSTRA
PRAVÝ
LEVÝ
KOSTRA
COMPONENT
IN
AUDIO IN
(COMPONENT
/RGB/DVI)
L
VIDEO
Červené
Červené
BÍLÁ
Červené Červené
Modré
Zelené
Modré Modré
Zelené Zelené
OPTICAL AUDIO IN
AUDIO IN
(COMPONENT
/RGB/DVI)
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
R
AUDIO
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
Digitální audiosystém
AUDIO OUT RGB OUT (PC)
Blu-Ray / HD Cable Box /
DVD
PC
36
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
(Pouze 22/28LY54**)
ČESKY
ENG
EXTERNAL
AUDIO IN
OPTICAL
SPEAKER (COMPONENT DIGITAL
OUT
/ DVI)
AUDIO OUT
COMPONENT
IN
DC-IN
(19V
+
ZESÍLIT
- ZESLABIT
Ovládací port výstupu
COMPONENT
IN
(Pouze modely pro
satelitní příjem)
ANTENNA
/ CABLE IN
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
VOLUME
CONTROL
)
13/18V
700mA Max
LNB
Satellite IN
AV
(RGB)
IN 1
AUDIO IN
(COMPONENT
/ DVI)
AUDIO IN
(COMPONENT
/ DVI)
pro reproduktor
Červené Červené
Modré
Červené
L
VIDEO
Červené
Modré
Zelené
BÍLÁ
Modré
Zelené
LEVÝ
KOSTRA
Zelené
KOSTRA
PRAVÝ
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
R
AUDIO
OPTICAL AUDIO IN
Blu-Ray / HD STB / HD Cable
Box / DVD / PC
Blu-Ray / HD Cable Box / DVD
Digitální
audiosystém
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
37
(Pouze 22/28LY33**, 22/28LY34**, 22/28LY54**)
ČESKY
ENG
nebo
AUDIO IN
(COMPONENT
/ DVI)
USB
Pasivní kabel MHL
Mobilní telefon
H/P OUT
AUDIO IN
(COMPONENT
/RGB/DVI)
IN 2
(MHL)
USB IN
karty PCMCIA
Sluchátka
HDMI
DVI OUT
AUDIO OUT
Blu-Ray / HD STB / HD Cable Box / DVD
/ PC
38
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
(Pouze 28LY31**)
ČESKY
ENG
(Pouze modely pro
satelitní příjem)
(Pouze u podporovaných síťových
modelů)
13/18V
700mA Max
LNB
Satellite IN
DC-IN
(19V
)
L
(MONO)
R
Pasivní kabel
MHL
L
(MONO)
L
L
R
(MONO)
(MONO)
R
R
Červené
BÍLÁ
Červené
BÍLÁ
Červené
Modré
Zelené
Červené
BÍLÁ
ŽLUTÁ
Mobilní
telefon
Červené
BÍLÁ
Červené
Modré
Zelené
Červené
BÍLÁ
ŽLUTÁ
Blu-Ray / DVD / HD
STB /
HD Cable Box / PC
AUDIO OUT
L (MONO)
DVI OUT
R
Blu-Ray / HD Cable Box
/ DVD / VCR
Blu-Ray / HD Cable Box
/ DVD
Blu-Ray / HD Cable Box / DVD /
PC
VYTVÁŘENÍ SPOJENÍ
39
(Pouze 28LY31**)
ČESKY
ENG
USB IN
karty PCMCIA
H/P
USB / HDD1
Sluchátka
1
Port USB podporuje 0,5A adaptéry. Pokud pro zařízení jako je pevný disk potřebujete větší
napájení, použijte samostatný adaptér.
40
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Popisy v tomto návodu se týkají tlačítek dálkového ovladače.
Prostudujte si pozorně tento návod a používejte televizor
správným způsobem. Pokud chcete provést výměnu baterií,
otevřete kryt baterie, vložte baterie (1,5 V AAA) tak, aby
koncovky
a
odpovídaly štítku umístěnému uvnitř
prostoru pro baterie, poté kryt baterií zavřete.
Při vyjímání baterií proveďte stejný postup v opačném pořadí.
nebo
UPOZORNĚNÍ
yy Nepoužívejte současně staré a nové baterie, jinak se dálkový ovladač může poškodit.
Dálkový ovladač musíte namířit na čidlo dálkového ovládání na televizoru.
(Pouze LY33**, LY34**, LY540S)
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
RATIO
INPUT
TV/RAD
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
SUBTITLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
AV MODE Výběr režimu AV.
RATIO
Změnaabcvelikosti
obrazu.
.,;@
def
INPUT
Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka
Pro
zadávání
čísel.
ghi
jkl
mno
LIST Přístup k uloženému seznamu programů.
Q.VIEW Návrat
k tuv
dříve zobrazenému
programu.
pqrs
wxyz
+
- Úprava úrovně hlasitosti.
Q.VIEW
LIST k seznamu
FAV Přístup
oblíbených kanálů.
GUIDE Zobrazí průvodce pořady.
FAVvšech zvuků.
MUTE
Vypnutí
ꕌPꕍ Procházení uloženýmiPA programy nebo kanály.
P GE
ꕌPAGEꕍ Přechod na předchozí
nebo další obrazovku.
Tlačítka TELETEXTU
( TEXT/T.OPT) Tato tlačítka se používají pro
MUTE
teletext.
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
SETTINGS
APPS
SETTINGS Přejde naMYhlavní
menu.
Q.MENU Přístup k nabídkám rychlého menu.
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
OK (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení
Navigační tlačítka
nabídkami nebo možnostmi.
BACK Návrat na předchozí úroveň.
EXIT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod zpět ke
REC/
sledování televizoru.
* EXIT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[
ČESKY
ENG
DÁLKOVÝ OVLADAČ
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem HDMI přes
HDMI-CEC. Otevření nabídky SIMPLINK.
AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
Ovládací tlačítka (
) Ovládá menu MOJE MÉDIA nebo
kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Barevná tlačítka V některých
nabídkách mají zvláštní funkce.
REC
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
: Modré)
SUBTITLE
LIVE TV
INFO
DÁLKOVÝ OVLADAČ
41
(Pouze LY540H, LY541H, LY530H)
ČESKY
ENG
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
ꕊ ENERGY SAVING(ÚSPORA ENERGIE) Nastavení jasu
obrazovky tak, aby se snížila spotřeba energie.
AV MODE Výběr režimu AV.
INPUT Změna vstupního zdroje.
TV/RAD
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
Číselná tlačítka Pro zadávání čísel.
LIST Přístup k uloženému seznamu programů.
Q.VIEW Návrat k dříve zobrazenému programu.
+
- Úprava úrovně hlasitosti.
FAV Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
RATIO Změna velikosti obrazu.
MUTE
Vypnutí všech zvuků.
ꕌPꕍ Procházení uloženými programy nebo kanály.
PAGE Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
GUIDE Zobrazí průvodce pořady.
PORTAL Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro hotely.
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava) Procházení
nabídkami nebo možnostmi.
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
SETTINGS Přejde na hlavní menu.
(ZPĚT) Návrat na předchozí úroveň.
EXIT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod
zpět ke sledování televizoru.
Barevná tlačítka V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
: Modré)
Tlačítka TELETEXTU ( TEXT/T.OPT) Tato tlačítka se používají pro teletext.
SUBTITLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
Ovládací tlačítka (
) Ovládá menu MOJE
MÉDIA nebo kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem HDMI
přes HDMI-CEC. Otevření nabídky SIMPLINK.
Q.MENU Přístup k nabídkám rychlého menu.
AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
ALARM Nastavení funkce budíku. (Závisí na modelu)
42
DÁLKOVÝ OVLADAČ
(Pouze LY540M)
ČESKY
ENG
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
TV/RAD
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
Q.MENU Přístup k nabídkám rychlého menu.
AV MODE Výběr režimu AV.
SUBTITLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
INPUT Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka Pro zadávání čísel.
LIST Přístup k uloženému seznamu programů.
Q.VIEW Návrat k dříve zobrazenému programu.
+
- Úprava úrovně hlasitosti.
FAV Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
MUTE
Vypnutí všech zvuků.
ꕌPꕍ Procházení uloženými programy nebo kanály.
ꕌPAGEꕍ Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
GUIDE Zobrazí průvodce pořady.
PORTAL Zobrazí nebo skryje interaktivní nabídku pro hotely.
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
Tlačítka TELETEXTU (
používají pro teletext.
OK
TEXT/T.OPT) Tato tlačítka se
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
BACK Návrat na předchozí úroveň.
EXIT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod
zpět ke sledování televizoru.
SETTINGS Přejde na hlavní menu.
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem
HDMI přes HDMI-CEC. Otevření nabídky SIMPLINK.
Ovládací tlačítka (
) Ovládá menu MOJE
MÉDIA nebo kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB, SIMPLINK).
Barevná tlačítka V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
: Modré)
DÁLKOVÝ OVLADAČ
43
(Pouze 28LY31**)
ČESKY
ENG
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
TV/RAD
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
SUBTITLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
PIP/
Zapne nebo vypne režim PIP. (Závisí na modelu)
AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
TV/PC Výběr režimu TV nebo PC.
INPUT Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka Pro zadávání čísel.
LIST Přístup k uloženému seznamu programů.
Q.VIEW Návrat k dříve zobrazenému programu.
+
- Úprava úrovně hlasitosti.
FAV Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
GUIDE Zobrazí průvodce pořady.
MUTE
Vypnutí všech zvuků.
ꕌPꕍ Procházení uloženými programy nebo kanály.
ꕌPAGEꕍ Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Tlačítka TELETEXTU ( TEXT/T.OPT) Tato tlačítka se
používají pro teletext.
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
SETTINGS Přejde na hlavní menu.
Q.MENU Přístup k nabídkám rychlého menu.
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
BACK Návrat na předchozí úroveň.
EXIT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod
zpět ke sledování televizoru.
Přístup k zařízením AV připojeným kabelem
HDMI přes HDMI-CEC. Otevření nabídky SIMPLINK.
REC/
Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání.
(Závisí na modelu)
Ovládací tlačítka (
) Ovládá menu MOJE
MÉDIA nebo kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB,
SIMPLINK).
Barevná tlačítka V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
: Modré)
(Podsvícení) Úprava jasu obrazovky pomocí ovládání
podsvícení.
POZNÁMKA
yy U kanálu MHEG nelze upravovat podsvícení žlutým nebo modrým tlačítkem.
44
DÁLKOVÝ OVLADAČ
(Pouze 32/42/49LY31**)
ČESKY
ENG
(NAPÁJENÍ) Zapnutí nebo vypnutí televizoru.
TV/RAD
Výběr kanálu pro rádio, TV a DTV.
SUBTITLE V digitálním režimu zobrazí preferované titulky.
AD Stisknutím tlačítka AD se aktivuje funkce popisů zvuku.
RATIO
Změna velikosti obrazu.
INPUT
Změna vstupního zdroje.
Číselná tlačítka Pro zadávání čísel.
LIST Přístup k uloženému seznamu programů.
Q.VIEW Návrat k dříve zobrazenému programu.
+
- Úprava úrovně hlasitosti.
FAV Přístup k seznamu oblíbených kanálů.
GUIDE Zobrazí průvodce pořady.
MUTE
Vypnutí všech zvuků.
ꕌPꕍ Procházení uloženými programy nebo kanály.
ꕌPAGEꕍ Přechod na předchozí nebo další obrazovku.
Tlačítka TELETEXTU ( TEXT/T.OPT) Tato tlačítka se
používají pro teletext.
INFO
Zobrazí informace o aktuálním pořadu a obrazovce.
SETTINGS Přejde na hlavní menu.
Q.MENU Přístup k nabídkám rychlého menu.
OK
Výběr menu nebo možnosti a potvrzení zadání.
Navigační tlačítka (nahoru/dolů/doleva/doprava)
Procházení nabídkami nebo možnostmi.
BACK Návrat na předchozí úroveň.
EXIT Vymazání veškerých zobrazení na obrazovce a přechod
zpět ke sledování televizoru.
AV MODE Výběr režimu AV.
REC/
Zahájit nahrávání a zobrazit menu pro nahrávání.
(Závisí na modelu)
Ovládací tlačítka (
) Ovládá menu MOJE
MÉDIA nebo kompatibilní zařízení SIMPLINK (USB,
SIMPLINK).
Barevná tlačítka V některých nabídkách mají zvláštní funkce.
(
: Červené,
: Zelené,
: Žluté,
: Modré)
ÚDRŽBA
45
Čištění televizoru
V zájmu co nejlepší funkčnosti a prodloužení životnosti televizor pravidelně čistěte.
UPOZORNĚNÍ
yy Nezapomeňte nejprve vypnout napájení a odpojit napájecí kabel i všechny ostatní kabely.
yy Pokud je televizor delší dobu bez dohledu a nepoužívá se, odpojte napájecí kabel z elektrické
zásuvky, abyste zamezili poškození bleskem nebo proudovým rázem.
Obrazovka, Rámeček, Kryt a stojan
yy Chcete-li odstranit prach nebo drobné znečištění, otřete povrch suchou, čistou a měkkou utěrkou.
yy Chcete-li odstranit silné znečištění, otřete povrch měkkou utěrkou navlhčenou v čisté vodě nebo v
roztoku jemného saponátu. Ihned po otření osušte povrch suchou utěrkou.
UPOZORNĚNÍ
yy Nikdy se nedotýkejte obrazovky, aby nedošlo k jejímu poškození.
yy Netlačte na povrch obrazovky, nepřejíždějte po něm ani do něj neťukejte nehtem nebo ostrým
předmětem, jinak mohou vzniknout škrábance a obraz bude zkreslený.
yy Nepoužívejte chemické látky, které mohou výrobek poškodit.
yy Na povrch nestříkejte tekutinu. Pokud se do televizoru dostane voda, může dojít k požáru,
zranění elektrickým proudem nebo nesprávné funkci.
Napájecí kabel
Pravidelně odstraňujte prach nebo nečistotu nahromaděnou na napájecím kabelu.
ČESKY
ENG
ÚDRŽBA
46
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
ČESKY
ENG
ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ
Verzi softwaru je možné aktualizovat a vylepšit tak jeho výkon. Zákazník si musí ověřit kompatibilitu
svého zařízení se softwarem LGE. V případě potřeby se poraďte se společností LGE a odešlete
upravenou verzi softwaru podle pokynů od společnosti LGE.
Problém
Řešení
Televizor nelze ovládat
dálkovým ovladačem.
yy Zkontrolujte čidlo dálkového ovladače a zkuste znovu.
yy Zkontrolujte, zda se mezi výrobkem a dálkovým ovladačem
nenachází překážka.
na
yy Zkontrolujte stav baterií a zda jsou správně vložené (
na ).
,
Nezobrazuje se žádný
obraz a není slyšet žádný
zvuk.
yy Zkontrolujte, zda je výrobek zapnutý.
yy Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce.
yy Zkontrolujte, zda není vadná elektrická zásuvka – připojte do ní
jiná zařízení.
Televizor se náhle vypne.
yy Zkontrolujte nastavení napájení. Mohlo dojít k výpadku napájení.
yy Zkontrolujte, zda není funkce Aut. pohot. režim (Závisí na
modelu) / Časovač vypnutí / Čas vypnutí aktivována v
nastavení ČAS.
Při připojení k počítači
(RGB/HDMI/DVI) se
zobrazí zpráva „Žádný
signál“ nebo „Neplatný
formát“.
yy Vypněte/zapněte televizor pomocí dálkového ovladače.
yy Připojte kabel RGB/HDMI/DVI znovu.
yy Zapněte televizor a restartuje počítač.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje výrobku se mohou z důvodu zlepšení funkcí výrobku změnit bez předchozího
upozornění.
22LY33**
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
22LY330C-ZA
28LY330C-ZA
S podstavcem (mm)
507,6 x 355,9 x 140,6
641,5 x 432 x 175
Bez podstavce (mm)
507,6 x 315,7 x 53,1
641,5 x 395,8 x 57,6
S podstavcem (kg)
3,1
4,6
Bez podstavce (kg)
2,9
4,4
Napájecí napětí
Příkon
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
35 W
40 W
32LY330*
39LY330*
39LY330C-ZA
Bez podstavce (mm)
732 x 437 x 55,5
885 x 524 x 55,5
6,2
8,3
S podstavcem (kg)
Bez podstavce (kg)
6,0
8
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65 W
90 W
42LY330*
47LY330*
42LY330C-ZA
47LY330C-ZA
S podstavcem (mm)
961 x 612 x 218
1073 x 676 x 247
Bez podstavce (mm)
961 x 567 x 55,5
1073 x 629 x 55,8
S podstavcem (kg)
9,5
12,7
Bez podstavce (kg)
9,2
12,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Příkon
MODELY
100 W
110 W
55LY330*
60LY330*
55LY330C-ZA
60LY330C-ZA
S podstavcem (mm)
1243 x 772 x 247
1373 x 851 x 283
Bez podstavce (mm)
1243 x 725 x 56,8
1373 x 801 x 58,8
S podstavcem (kg)
17,7
23,5
Bez podstavce (kg)
17,3
23,0
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
130 W
Napájecí napětí
Příkon
2,0 A
885 x 567 x 218
Napájecí napětí
Váha
19 V
32LY330C-ZA
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
2,0 A
732 x 481 x 207
Příkon
Váha
19 V
S podstavcem (mm)
Napájecí napětí
Rozměry
(Š × V × H)
28LY33**
ČESKY
ENG
TECHNICKÉ ÚDAJE
47
48
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČESKY
ENG
22LY34**
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
22LY340C-ZA
28LY340C-ZA
S podstavcem (mm)
507,6 x 355,9 x 140,6
641,5 x 432 x 175
Bez podstavce (mm)
507,6 x 315,7 x 53,1
641,5 x 395,8 x 57,6
S podstavcem (kg)
3,1
4,6
Bez podstavce (kg)
2,9
4,4
Napájecí napětí
Příkon
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
19 V
2,0 A
40 W
32LY340*
32LY345*
32LY340C-ZA
Bez podstavce (mm)
732 x 437 x 55,5
S podstavcem (kg)
6,2
Bez podstavce (kg)
6,0
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65 W
39LY340*
39LY340C-ZA
39LY345C-ZA
885 x 567 x 218
Bez podstavce (mm)
885 x 524 x 55,5
S podstavcem (kg)
8,3
Bez podstavce (kg)
8
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Příkon
90 W
MODELY
42LY340*
42LY345*
42LY340C-ZA
42LY345C-ZA
S podstavcem (mm)
961 x 612 x 218
Bez podstavce (mm)
961 x 567 x 55,5
S podstavcem (kg)
9,5
Bez podstavce (kg)
9,2
Napájecí napětí
Příkon
39LY345*
S podstavcem (mm)
Napájecí napětí
Váha
32LY345C-ZA
732 x 481 x 207
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
2,0 A
35 W
Příkon
Váha
19 V
S podstavcem (mm)
Napájecí napětí
Rozměry
(Š × V × H)
28LY34**
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
47LY340*
47LY345*
47LY340C-ZA
47LY345C-ZA
S podstavcem (mm)
1073 x 676 x 247
Bez podstavce (mm)
1073 x 629 x 55,8
S podstavcem (kg)
12,7
Bez podstavce (kg)
12,3
Napájecí napětí
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Příkon
110 W
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
55LY340*
55LY345*
55LY340C-ZA
55LY345C-ZA
S podstavcem (mm)
1243 x 772 x 247
Bez podstavce (mm)
1243 x 725 x 56,8
S podstavcem (kg)
17,7
Bez podstavce (kg)
17,3
Napájecí napětí
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Příkon
130 W
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
60LY340*
60LY345*
60LY340C-ZA
60LY345C-ZA
S podstavcem (mm)
1373 x 851 x 283
Bez podstavce (mm)
1373 x 801 x 58,8
S podstavcem (kg)
23,5
Bez podstavce (kg)
23,0
Napájecí napětí
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Příkon
130 W
22LY54**
28LY54**
22LY540H-ZA
22LY540M-ZA
28LY540H-ZA
28LY540M-ZA
S podstavcem (mm)
507,6 x 355,9 x 140,6
641,5 x 432 x 175
Bez podstavce (mm)
507,6 x 315,7 x 53,1
641,5 x 395,8 x 57,6
3,1
4,6
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
S podstavcem (kg)
Bez podstavce (kg)
Napájecí napětí
Příkon
2,9
19 V
4,4
2,0 A
35 W
19 V
2,0 A
40 W
ČESKY
ENG
MODELY
49
50
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČESKY
ENG
32LY540*
39LY540*
32LY540H-ZA
32LY540S-ZA
39LY540H-ZA
39LY540S-ZA
S podstavcem (mm)
732 x 481 x 207
885 x 567 x 218
Bez podstavce (mm)
732 x 437 x 55,5
885 x 524 x 55,5
S podstavcem (kg)
6,2
8,3
Bez podstavce (kg)
6,0
8
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65 W
90 W
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
Napájecí napětí
Příkon
42LY540*
47LY540*
42LY540H-ZA
42LY540S-ZA
47LY540H-ZA
47LY540S-ZA
S podstavcem (mm)
961 x 612 x 218
1073 x 676 x 247
Bez podstavce (mm)
961 x 567 x 55,5
1073 x 629 x 55,8
9,5
12,7
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
S podstavcem (kg)
Bez podstavce (kg)
Napájecí napětí
Příkon
Váha
60LY540S-ZA
S podstavcem (mm)
1243 x 772 x 247
1373 x 851 x 283
Bez podstavce (mm)
1243 x 725 x 56,8
1373 x 801 x 58,8
17,7
23,5
S podstavcem (kg)
Bez podstavce (kg)
MODELY
17,3
23,0
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
130 W
32LY541­*
39LY541*
32LY541H-ZA
39LY541H-ZA
S podstavcem (mm)
732 x 482 x 282
885 x 572 x 282
Bez podstavce (mm)
732 x 437 x 55,5
885 x 524 x 55,5
8,9
10,9
S podstavcem (kg)
Bez podstavce (kg)
Napájecí napětí
Příkon
110 W
60LY540*
Příkon
Váha
100 W
55LY540*
Napájecí napětí
Rozměry
(Š × V × H)
12,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
55LY540H-ZA
55LY540S-ZA
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
9,2
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
6,0
8
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65 W
90 W
TECHNICKÉ ÚDAJE
47LY541*
47LY541H-ZA
Rozměry
(Š × V × H)
S podstavcem (mm)
961 x 617 x 325
1073 x 680 x 325
Bez podstavce (mm)
961 x 567 x 55,5
1073 x 629 x 55,8
Váha
S podstavcem (kg)
12,6
15,7
Bez podstavce (kg)
9,2
12,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
Napájecí napětí
Příkon
55LY541*
28LY31**
55LY541H-ZA
28LY310C-ZA
S podstavcem (mm)
1243 x 771 x 325
641,5 x 432 x 175
Bez podstavce (mm)
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
1243 x 725 x 56,8
641,5 x 395,8 x 57,6
S podstavcem (kg)
20,7
4,6
Bez podstavce (kg)
17,3
4,4
Napájecí napětí
Příkon
130 W
Váha
42LY31**
S podstavcem (mm)
731 x 480 x 208
959 x 611 x 218
Bez podstavce (mm)
731 x 437 x 56,5
959 x 570 x 56,2
S podstavcem (kg)
5,9
9,5
Bez podstavce (kg)
5,7
9,2
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
65 W
100 W
49LY31**
32LY331­*
49LY310C-ZA
32LY331C-ZA
S podstavcem (mm)
1105 x 694 x 247
732 x 482 x 282
Bez podstavce (mm)
MODELY
1105 x 652 x 56,5
732 x 437 x 55,5
S podstavcem (kg)
13,6
8,9
Bez podstavce (kg)
13,2
6,0
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
65 W
Napájecí napětí
Příkon
40 W
42LY310C-ZA
Příkon
Váha
2,0 A
32LY31**
Napájecí napětí
Rozměry
(Š × V × H)
19 V
32LY310C-ZA
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
ČESKY
ENG
42LY541*
42LY541H-ZA
MODELY
51
52
TECHNICKÉ ÚDAJE
ČESKY
ENG
39LY331­*
42LY331­*
39LY331C-ZA
42LY331C-ZA
S podstavcem (mm)
885 x 572 x 282
961 x 617 x 325
Bez podstavce (mm)
885 x 524 x 55,5
961 x 567 x 55,5
S podstavcem (kg)
10,9
12,6
Bez podstavce (kg)
8
9,2
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
90 W
100 W
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
Napájecí napětí
Příkon
47LY331­*
55LY331­*
47LY331C-ZA
55LY331C-ZA
S podstavcem (mm)
1073 x 680 x 325
1243 x 771 x 325
Bez podstavce (mm)
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
1073 x 629 x 55,8
1243 x 725 x 56,8
S podstavcem (kg)
15,7
20,7
Bez podstavce (kg)
12,3
17,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
110 W
130 W
Napájecí napětí
Příkon
32LY341­*
39LY341­*
32LY341C-ZA
39LY341C-ZA
S podstavcem (mm)
732 x 482 x 282
885 x 572 x 282
Bez podstavce (mm)
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
732 x 437 x 55,5
885 x 524 x 55,5
S podstavcem (kg)
8,9
10,9
Bez podstavce (kg)
6,0
8
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
Napájecí napětí
Příkon
65 W
90 W
42LY341­*
47LY341­*
42LY341C-ZA
47LY341C-ZA
S podstavcem (mm)
961 x 617 x 325
1073 x 680 x 325
Bez podstavce (mm)
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
961 x 567 x 55,5
1073 x 629 x 55,8
S podstavcem (kg)
12,6
15,7
Bez podstavce (kg)
9,2
12,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
110 W
Napájecí napětí
Příkon
TECHNICKÉ ÚDAJE
32LY530*
32LY530H-ZA
Rozměry
(Š × V × H)
S podstavcem (mm)
1243 x 771 x 325
732 x 481 x 207
Bez podstavce (mm)
1243 x 725 x 56,8
732 x 437 x 55,5
Váha
S podstavcem (kg)
20,7
6,2
Bez podstavce (kg)
17,3
6,0
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
130 W
65 W
Napájecí napětí
Příkon
42LY530*
55LY530*
42LY530H-ZA
55LY530H-ZA
S podstavcem (mm)
961 x 612 x 218
1243 x 772 x 247
Bez podstavce (mm)
MODELY
Rozměry
(Š × V × H)
Váha
961 x 567 x 55,5
1243 x 725 x 56,8
S podstavcem (kg)
9,5
17,7
Bez podstavce (kg)
9,2
17,3
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
AC 100-240 V~ 50 / 60 Hz
100 W
130 W
Napájecí napětí
Příkon
Adaptér střídavého proudu
(Pouze 22/28LY33**, 22/28LY34**,
22/28LY54**)
Adaptér střídavého proudu
(Pouze 28LY31**)
Výrobce : APD
Model : DA-48F19, DA-40I19
Výrobce : Lien chang
Model : LCAP35
Výrobce : Lien Chang
Model : LCAP25B
Výrobce : LG Innotek
Model : PSABL-204B
Velikost modulu CI
(šířka × výška × hloubka)
Okolní podmínky
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Provozní teplota
0 °C až 40 °C
Provozní vlhkost
Méně než 80 %
Teplotní rozsah pro skladování
-20 °C až 60 °C
Vlhkost vzduchu při uskladnění
Méně než 85 %
ČESKY
ENG
55LY341­*
55LY341C-ZA
MODELY
53
54
TECHNICKÉ ÚDAJE
Digital
TVaDigitální
TV
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
ČESKY
ENG
Satelitní digitální
TV1
Televizní systém
Programové pokrytí
Maximální počet programů, které
lze uložit
Impedance externí antény
1
2
6,000
Analogová TV
PAL/SECAM B/G/D/K,
PAL I/I’,
SECAM L/L’2
VHF: E2 až E12,
UHF: E21 až E69,
CATV: S1 až S20,
HYPER: S21 až S47
1,500
75 Ω
Pouze modely pro satelitní příjem / Pouze modely s podporou DVB-T2
Kromě modelů s podporou DVB-T2
Informace o připojení komponentního portu
Komponentní porty na
TV
Porty výstupu videa na
přehrávači DVD
Y
PB
PR
Podporovaný režim HDMI/DVI-DTV
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
720 x 480
31,469
31,5
59,94
60
Y
Cb
Cr
720 x 576
31,25
50
Y
Pb
Pr
1280 x 720
37,5
44,96
45
50
59,94
60
1920 x 1080i
33,72
33,75
28,125
59,94
60
50
1920 x 1080p
26,97
27
33,716
33,75
56,25
67,43
67,5
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Signál
Komponentní
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
1080p
O
(pouze 50 Hz / 60 Hz)
TECHNICKÉ ÚDAJE
Podporovaný režim RGB-PC, HDMI/DVI-PC
Podporovaný režim HDMI/DVI-PC
(Pro režim PC použijte port HDMI IN 1)
(Pouze 22/28/32/39/42/47/55/60LY54**,
32/42/55LY53**, 32/42/49LY31**)
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
640 x 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
60,31
60,31
1024 x 768
48,363
60,00
1152 x 864
54,348
60,053
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
640 x 350
31,468
70,09
720 x 400
31,469
70,08
640 x 480
31,469
59,94
800 x 600
37,879
1024 x 768
48,363
60,00
1152 x 864
54,348
60,053
1360 x 768
47,712
60,015
1280 x 1024
63,981
60,020
1920 x 1080
(RGB-PC)
66,587
59,934
1920 x 1080
(pouze FHD)
67,50
60,00
(Kromě modelu 22/28LY33**, 22/28LY34**,
32LY330C, 32LY340C, 32LY331C,
32LY341C)
1360 x 768
47,712
60,015
1280 x 1024
63,981
60,020
1920 x 1080
67,50
60,00
(Kromě modelu 22/28LY54**)
Podporovaný režim HDM (PC)
(Pouze 28LY31**)
Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
800 x 600
37,879
46,875
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,023
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,79
POZNÁMKA
yy Optimální rozlišení displeje
- 1 366 X 768 /60 Hz
yy Optimální časování v každém režimu je
vertikální frekvence 60 Hz.
ČESKY
ENG
(Pro režim PC použijte port HDMI IN 1)
(Pouze 22/28/32/39/42/47/55/60LY33**,
22/28/32/39/42/47/55/60LY34**)
55
56
KÓDY IR
ČESKY
ENG
KÓDY IR
yy Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Kód
(Hexa)
08
Funkce
(NAPÁJENÍ)
Poznámka
Tlačítko dálkového
ovladače (Zap./vyp.
napájení)
Kód
(Hexa)
44
Funkce
Poznámka
OK
Tlačítko dálkového ovladače
F0
TV/RAD
Tlačítko dálkového ovladače 40
SUBTITLE
Tlačítko dálkového ovladače 41
^
v
Tlačítko dálkového ovladače
39
91
AD
Tlačítko dálkového ovladače 07
<
Tlačítko dálkového ovladače
79
RATIO
Tlačítko dálkového ovladače 06
>
Tlačítko dálkového ovladače
0B
INPUT
Tlačítko dálkového ovladače 72
ČERVENÁ
Tlačítko dálkového ovladače
10-19
Číselné tlačítko 0-9 Tlačítko dálkového ovladače 71
ZELENÁ
Tlačítko dálkového ovladače
ŽLUTÁ /
Tlačítko dálkového ovladače
53
LIST
Tlačítko dálkového ovladače 63
1A
Q.VIEW
Tlačítko dálkového ovladače 61
02
+
Tlačítko dálkového ovladače B1
n
Tlačítko dálkového ovladače
03
-
Tlačítko dálkového ovladače B0
Tlačítko dálkového ovladače
1E
FAV
Tlačítko dálkového ovladače BA
►
yy
AB
GUIDE
Tlačítko dálkového ovladače 8E
►►
Tlačítko dálkového ovladače
09
MUTE
Tlačítko dálkového ovladače 8F
◄◄
Tlačítko dálkového ovladače
00
P ꕌ / PAGE ꕌ
Tlačítko dálkového ovladače 7E
SIMPLINK
Tlačítko dálkového ovladače
01
P ꕍ / PAGE ꕍ
Tlačítko dálkového ovladače 30
AV MODE
Tlačítko dálkového ovladače
20
TEXT
Tlačítko dálkového ovladače E8
ALARM
Tlačítko dálkového ovladače
21
T.OPT(T.Option)
Tlačítko dálkového ovladače 0C
PORTAL
Tlačítko dálkového ovladače
43
SETTINGS
Tlačítko dálkového ovladače 95
ENERGY
SAVING
Tlačítko dálkového ovladače
45
Q.MENU
Tlačítko dálkového ovladače 60
PIP/
Tlačítko dálkového ovladače
AA
INFO
Tlačítko dálkového ovladače 9B
TV/PC
Tlačítko dálkového ovladače
28
BACK
Tlačítko dálkového ovladače BD
REC/
Tlačítko dálkového ovladače
5B
EXIT
Tlačítko dálkového ovladače
Modré /
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
Tlačítko dálkového ovladače
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
Nastavení RS-232C
yy Uvedený obrázek se může od vašeho
televizoru lišit.
K sériovému rozhraní RS-232C připojte ovládací
zařízení (jako je osobní počítač nebo A/V ovládací
systém) a můžete ovládat funkce monitoru externě.
Sériový port RS-232C monitoru (nachází se na zadním panelu) připojte k řídícímu zařízení.
Typ konektoru:
Zástrčka D-Sub s 9 kolíky
1
POZNÁMKA
yy Kabely pro přípojku RS-232C se
nedodávají společně s výrobkem.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(*Není poskytnuto)
6
Č.
5
9
Název kolíku
1
3,5 V
2
RXD (přijímaná data))
3
TXD (přenášená data))
4
VÝSTUP IR z TV
5
GND
6
Nezapojeno
7
8
Nezapojeno (5V k dispozici u LY54**,
LY53**)
Nezapojeno
9
Nezapojeno (12V k dispozici u LY54**,
LY53**)
ČESKY
ENG
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
57
58
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ČESKY
ENG
Konfigurace sériového rozhraní RS-232C
PC
TV
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
Identif. číslo TV. „Mapování skutečných dat“
Konfigurace se 7 vodiči
(standardní kabel RS-232C)
1
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfigurace se 3 vodiči
(nestandardní)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
Set ID (Nastavit ID)
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
2
3
4
5
Stisknutím tlačítka SETTINGS nebo HOME
přejděte k hlavnímu menu.
Pomocí navigačních tlačítek přejděte na
MOŽNOST a stiskněte OK.
Pomocí navigačních tlačítek přejděte na
položku IDENTIF. ČÍSLO TV a stiskněte OK.
Pomocí tlačítkadoleva nebo doprava zvolte
Identif. číslo TV a potom zvolte Zavřít.
Rozsah nastavení je 1 až 99.
Po dokončení stiskněte exit(ZPĚT).
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
59
yy Přenosová rychlost: 9 600 b/s (UART)
yy Délka dat: 8 bitů
yy Parita: Žádná
ČESKY
ENG
Komunikační parametry
yy Stop bit: 1 bit
yy Komunikační kód: kód ASCII
yy Použití překříženého kabelu.
Referenční seznam příkazů
(Závisí na modelu)
PŘÍKAZ
1
DATA
PŘÍKAZ
(Hexadec2
imální)
DATA
PŘÍKAZ PŘÍKAZ
(Hexadec1
2
imální)
01. NAPÁJENÍ
k
a
02. Poměr stran
03. Vypnutí
obrazovky
04. Vypnutí
zvuku
05. Ovládání
hlasitosti
06. Kontrast
k
c
12. Režim
uzamčení
00 až 01
dálkového
ovladače
(Viz str. 61) 13. Stereováha
k
d
(Viz str. 61) 14. Tep. barev
k
e
00 až 01
k
f
00 až 64
k
g
00 až 64
07. Jas
k
h
00 až 64
08. Barva
k
i
00 až 64
09. Odstín
k
j
00 až 64
10. Ostrost
k
k
00 až 32
11. Výběr nabídky OSD
k
l
00 až 01
15. Úspora
energie
16. Automatická
konfigurace
17. Ekvalizace
18.Příkaz k
ladění
19. Přidat/
Přeskočit
program
20. Klávesa
21. Ovládání
podsvícení
22. Výběr vstupu (Hlavní)
k
m
00 až 01
k
t
00 až 64
x
u
00 až 64
j
q
00 až 05
j
u
01
j
v
(Viz str. 63)
m
a
(Viz str. 63)
m
b
00 až 01
m
m
c
g
(Viz str. 64)
00 až 64
x
b
(Viz str. 64)
POZNÁMKA
yy Během používání USB, např. DivX nebo EMF, jsou všechny příkazy kromě Napájení(ka) a
Klávesa(mc) ignorovány a považovány za NG.
60
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ČESKY
ENG
Protokol příkazu/odpovědi
Příkazová sekvence
[Příkaz 1][Příkaz 2][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
[Příkaz 1]
: První příkaz pro ovládání televizoru. (j, k, m nebo x)
[Příkaz 2]
: Druhý příkaz pro ovládání televizoru.
[Identif. číslo TV] : Úpravou identif. čísla TV můžete zvolit požadované číslo ID monitoru v nabídce
možností. Nastavení je v rozsahu 1 až 99. Když zvolíte identifikační číslo „0“, bude
ovládán každý připojený monitor.
Identifikační číslo je v nabídce uvedeno v desítkové soustavě (1 až 99) a v protokolu vysílání/příjmu v šestnáctkové soustavě (0x0 až 0x63).
[Data]
: Pro přenos dat příkazu. Přenese data „FF“ pro načtení stavu příkazu.
[Cr]
: Návrat na začátek řádku
ASCII kód „0x0D“
[ ]
: Kód ASCII „mezera (0x20)“
OK potvrzení
[Příkaz 2][ ][Identif. číslo TV][ ][OK][Data][x]
* Po přijmutí normálních dat odešle monitor ACK (potvrzení), které je založeno na tomto formátu.
Jestliže jsou v tomto okamžiku data v režimu načtení dat, indikuje aktuální stav dat. Jestliže jsou data
v režimu zápisu dat, vrátí data osobního počítače.
Potvrzení chyby
[Příkaz 2][ ][Identif. číslo TV][ ][NG][Data][x]
* Televizor odešle ACK (potvrzení) založené na tomto formátu, když přijímá netypická data od nereálných funkcí nebo komunikační chyby.
Data 00: Nepřípustný kód
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
61
03. Vypnutí obrazovky (Příkaz: k d)
►► Ovládání zapnutí nebo vypnutí monitoru.
►► Zapnutí a vypnutí funkce vypnutí obrazovky.
Přenos [k][a][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Vypnutí napájení 01 : Zapnutí
Potvrzení [a][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
►► Zobrazení zapnutí/vypnutí.
Přenos [k][a][ ][Identif. číslo TV][ ][FF][Cr]
Potvrzení [a][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
Přenos [k][d][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Funkce vypnutí obrazu obrazovky je
vypnuta (obraz je zapnutý)
Vypnutí videa vypnuto
01 : Zapnutí funkce ztlumení obrazovky
(obraz je vypnutý)
10 : Ztlumení videa zapnuto
Potvrzení [d][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Jestliže ostatní funkce přenáší data „0xFF“
v tomto formátu, bude stejným způsobem
odesláno zpět potvrzení o stavu každé funkce.
* V případě, že je zapnuta pouze funkce vypnutí
videa, zobrazí televizor nabídku na obrazovce
(OSD). Ale v případě zapnuté funkce vypnutí
obrazovky televizor nabídku OSD nezobrazí.
* OK Ack., Error Ack. a další zprávy se mohou
na obrazovce objevit při zapnutí napájení
televizoru.
04. Ztlumení zvuku (Příkaz: k e)
02. Poměr stran (Příkaz: k c)
(Velikost hlavního obrazu)
►► Nastavení formátu obrazovky. (Formát
hlavního obrazu) Formát obrazovky lze
také upravit pomocí položky Poměr stran
v nabídce Q.MENU. nebo v menu OBRAZ.
►► Pro ovládání ztišení/obnovení hlasitosti. Zvuk
můžete ztišit také stisknutím tlačítka MUTE
na dálkovém ovládání.
Přenos [k][e][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Zapnutí ztlumení zvuku (vypnutí zvuku)
01 : Vypnutí ztlumení zvuku (zapnutí zvuku)
Potvrzení [e][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
Přenos [k][c][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 01 : N
ormální
07 : 14:9
obrazovka (4:3) 09 : Pouze skenování
02 : W
ide screen
0B : Celá šířka
(Širokoúhlý) (16:9) 10 až 1F : Cinema Zoom
1 až 16
04 : Zvětšený
06 : Původní
Potvrzení [c][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Pomocí vstupu PC vyberete poměr stran 16:9
nebo 4:3.
* V režimu DTV/HDMI (1080i 50 Hz / 60 Hz,
720p 50 Hz / 60 Hz, 1080p 24 Hz / 30 Hz /
50 Hz / 60 Hz), Komponentní(720p, 1080i,
1080p 50 Hz / 60 Hz) je k dispozici funkce
Pouze skenování.
* Celá šířka je podporována pouze pro Digitální,
Analogový, AV.
05. Ovládání hlasitosti (Příkaz: k f)
►► Pro nastavení hlasitosti. Hlasitost můžete také upravit
tlačítky pro nastavení hlasitosti na dálkovém ovládání.
Přenos [k][f][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min : 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [f][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Příkaz: k g)
►► Úprava kontrastu obrazovky. Kontrast můžete
nastavit také pomocí nabídky OBRAZ.
Přenos [k][g][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [g][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
ČESKY
ENG
01. Zapnutí/vypnutí napájení (Příkaz: k a)
62
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
ČESKY
ENG
07. Jas (Příkaz: k h)
11. Výběr položek v nabídce OSD (Příkaz: k l)
►► Úprava jasu obrazovky. Jas můžete nastavit
také pomocí nabídky OBRAZ.
►► Zapnutí/vypnutí nabídky na obrazovce (OSD)
při použití dálkového ovladače.
Přenos [k][h][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [h][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
08. Barva (Příkaz: k i)
►► Pro úpravu barev obrazovky. Barvu můžete
nastavit také pomocí nabídky OBRAZ.
Přenos [k][i][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [i][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
09. Odstín (Příkaz: k j)
►► Pro nastavení odstínu. Odstín můžete
nastavit také pomocí nabídky OBRAZ.
Přenos [k][l][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : V
ypnutí nabídky na 01 : Zapnutí nabídky
obrazovce OSD
na obrazovce OSD
Potvrzení [l][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
12. Režim uzamčení dálkového ovladače (Příkaz: k m)
►► Pro uzamčení ovládacích prvků na čelním
panelu zařízení a dálkového ovladače.
Přenos [k][m][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Odemčení
01 : Uzamčení
Potvrzení [m][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Tento režim použijte, pokud nepoužíváte
dálkový ovladač. Zámek externího ovladače se
dezaktivuje po zapnutí/vypnutí hlavního vypínače.
* Pokud jsou v pohotovostním režimu klávesy
zamknuty, TV se nezapne klávesou dálkového
ovladače ani tlačítkem na televizoru.
Přenos [k][j][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Červená: 00 až Zelená: 64
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [j][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
13. Stereováha (Příkaz: k t)
►► Pro nastavení stereováhy. Stereováhu
můžete nastavit také pomocí nabídky ZVUK.
Přenos [k][t][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Vlevo : 00 až Vpravo : 64
10. Ostrost (Příkaz: k k)
►► Pro nastavení ostrosti obrazu. Ostrost
obrazu můžete nastavit také pomocí nabídky
OBRAZ.
Přenos [k][k][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 32
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [k][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [t][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
14. Tep. barev (Příkaz: x u)
►► Úprava teploty barev. Teplotu barev můžete
upravit také v nabídce OBRAZ.
Přenos [x][u][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data teplé barvy: 00 až chladné barvy:64
* Informace naleznete v části „Mapování
skutečných dat“. Viz str. 64.
Potvrzení [u][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
15. Úspora energie (Příkaz: j q)
Přenos [j][q][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Funkce úspory
energie
7 6 5 4
Úroveň
Popis
3 2 1 0
0
0 0 0
Nízký
Power 0
(Napájení)
0 0 0
Vypnuto
0
0 0 0
Nízký
Power 0
(Napájení)
0 0 1
Minimum
0
0 0 0
Nízký
Power 0
(Napájení)
0 1 0
Střední
0
0 0 0
Nízký
Power 0
(Napájení)
0 1 1 Maximum
0
0 0 0
Nízký
Power 0
(Napájení)
1 0 1
0
0 0 0
Nízký
Power 0
(Napájení)
1 0 0 Automaticky
7 6 5 Frekvence 4 3 2 1 0
Krok
0 0 0 1. pásmo 0 0 0 0 0 0(decimální)
0 0 1 2. pásmo 0 0 0 0 1 1(decimální)
0 1 0 3. pásmo ... ... ... ... ...
...
0 1 1 4. pásmo 1 0 0 1 1 19(decimální)
1 0 0 5. pásmo 1 0 1 0 0 20(decimální)
Potvrzení [v][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
18. Příkaz k ladění (Příkaz: m a)
►► Výběr kanálu na následující fyzické číslo.
Přenos [m][a][ ][Identif. číslo TV][ ][Data0][ ]
[Data1][ ][Data2][Cr]
Vypnout
obrazovku
►► Možnost „Auto“ (Automaticky) je k dispozici na TV,
který podporuje „Intelligent Sensor“ (Inteligentní čidlo)
Potvrzení [q][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
16. Automatické konfigurace (Příkaz: j u) (Pouze
modely RGB)
►► Slouží k automatické úpravě pozice obrazu
a minimalizaci jeho chvění. Funkce je účinná
pouze v režimu RGB(PC).
Přenos [j][u][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 01 : Pro nastavení
Potvrzení [u][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
Data 00 : Vyšší data kanálu
Data 01 : Nižší data kanálu
např. Č. 47 -> 00 2F (2FH)
Č. 394 -> 01 8A (18AH),
DTV č. 0 -> ignorováno
Data02 : [Antény]
0x00 : Analogový hlavní
0x10 : DTV hlavní
0x20 : Rádio
[Kabelů]
0x80 : Analogová hlavní
0x90 : DTV hlavní
0xA0 : Rádio
[Satelit]
0x40: DTV hlavní
0x50: Rádio hlavní
Rozsah dat kanálu
Min: 00 Max: 270F (0 až 9999)
Potvrzení [a][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
Data Min: 00 až Max: 7DH
17. Ekvalizace(Příkaz: j v)
►► Nastavení ekvalizace.
Přenos [j][v][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
MSB
0
LSB
0
Frekvence
0
0
0
0
Data
0
0
ČESKY
ENG
►► Snižuje spotřebu energie televizoru. Úsporu elektrické
energie můžete rovněž nastavit v nabídce OBRAZ.
63
64
NASTAVENÍ EXTERNÍHO OVLÁDACÍHO ZAŘÍZENÍ
19. Přidat/přeskočit program (Příkaz: m b)
ČESKY
ENG
►► Nastavení stavu přeskočení pro aktuální
program.
Přenos [m][b][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data 00 : Přeskočit
01 : Přidat
Potvrzení [b][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponentní
0
1
1
0
RGB
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
1
0
20. Klávesa (Příkaz: m c)
Číslo vstupu
►► Odeslání kódu tlačítka infračerveného
dálkového ovládání.
Přenos [m][c][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Kódový klíč pro data - Viz str. 56.
Potvrzení [c][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
HDMI
Data
0
0
0
0
Vstup1
0
0
0
1
Vstup2
0
0
1
0
Vstup3
0
0
1
1
Vstup4
Potvrzení [b][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
* Mapování skutečných dat
21. Ovládání podsvícení (Příkaz: m g)
►► K ovládání podsvícení.
Přenos [m][g][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Min: 00 až Max: 64
Ack [g][ ][Identif. číslo TV][ ][OK/NG][Data][x]
22. Výběr vstupu (Příkaz: x b)
(Vstup hlavního obrazu)
00 :
Krok 0
A:
Krok 10 (Identif. číslo TV 10)
F:
10 :
Krok 15 (Identif. číslo TV 15)
Krok 16 (Identif. číslo TV 16)
64 :
Krok 100
6E :
Krok 110
73 :
74 :
Krok 115
Krok 116
CF :
Krok 199
FE :
FF :
Krok 254
Krok 255
►► Pro výběr zdroje vstupu pro hlavní obraz.
Přenos [x][b][ ][Identif. číslo TV][ ][Data][Cr]
Data Struktura
MSB
0
LSB
0
0
0
0
Externí vstup
0
0
Číslo vstupu
Externí vstup
Data
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogová
0
Model a sériové číslo televizoru se nacházejí na
zadní straně televizoru
Poznamenejte si je níže pro případ, že by byl
třeba servis.
MODEL
SÉRIOVÉ ČÍSLO
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement