LG TK10 Brugermanual

LG TK10 Brugermanual
LG TV-stativ
installasjonsveiledning
for lydplanke (SK10Y)
NORSK
Modell
TK10
MFL70480006
TK10.DEUSLLK_Full_NOR_MFL70480006.indd 1
www.lg.com
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Med enerett.
2018-04-27
10:13:41
×8
(M4 x L20)
×4
(M4 x L14)
SJEKK
LG TV (Kompatible TV-modeller)
yy OLED65/55C8
yy OLED65/55B8
yy 65/55SK95
yy 65/55SK85
LG lydplanke
SK10Y
Før installasjon må du frakoble TV-stativet og
oppbevare den separat hvis TVen har blitt installert
med stativet. Når du frakobler stativet, vennligst se
TVens brukerveiledning.
• Når du frakobler eller fester stativet til TVen,
plasser skjermen vendt nedover på et polstret
bord eller en flat overflate for å beskytte
skjermen mot riper og skader.
• Pass på at skruene er tett festet.
(Hvis de ikke er godt nok festet, kan TVen vippe
forover etter å ha blitt installert.)
• Installer lydplanken etter å ha arrangert
kablene.
TK10.DEUSLLK_Full_NOR_MFL70480006.indd 2
2018-04-27
10:13:42
Installasjon (SK95/SK85)
a
Installasjon (C8/B8)
a
(M4 x L20)
(M4 x L20)
(M4 x L14)
b
b
c
c
(M4 x L20)
d
d
e
e
TK10.DEUSLLK_Full_NOR_MFL70480006.indd 3
(M4 x L20)
2018-04-27
10:13:45
FORSIKTIGHET ved flytting av TVen
FORSIKTIGHET
Pass på at du fjerner lydenheten mens du flytter
TVen.
Kabelhåndtering
Du kan organisere kablene bak TVen ved bruk av den
medfølgende kabelklemmen.
a
Plassering
b
For sikker installasjon, bør det finnes nok plass mellom
veggen og det installerte produktet.
11 cm
TK10.DEUSLLK_Full_NOR_MFL70480006.indd 4
2018-04-27
10:13:46
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement