LG T8 Instrukcja obsługi

LG T8 Instrukcja obsługi
POLSKI
Instrukcja instalacji
Sound Baru (SJ8) na
stojaku LG TV
MODEL
T8
*MFL69981110*
www.lg.com
(M4 x L8)
(M4 x L14)
(M4 x L16)
KONTROLA
LG TV (Kompatybilne modele telewizorów)
yy OLED65/55B7
yy OLED65/55C7
LG Sound Bar
SJ8
Przed przystąpieniem do montażu należy
zdemontować stojak z telewizora, jeżeli twój
telewizor ma zainstalowany stojak. Podczas
demontażu stojaka należy postępować zgodnie z
instrukcją obsługi telewizora.
• Podczas demontażu lub montażu stojaka na
telewizorze, umieścić ekran skierowany w dół
na wyściełanym stole lub płaskiej powierzchni,
aby chronić ekran przez zadrapaniami lub
uszkodzeniem.
• Upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone.
(Jeżeli nie są dokręcone, telewizor może się
przewrócić do przodu.)
Instalacja
OSTRZEŻENIE dotyczące przemieszczania telewizora
a
(M4 x L8)
b
c
Należy uważać, aby nie przyciąć sobie palców
między telewizorem a panelem dźwiękowym.
(M4 x L16)
(M4 x L14)
d
OSTRZEŻENIE
Ustawienie
Dla zapewnienia bezpiecznego montażu należy
pozostawić dostateczną ilość wolnej przestrzeni
pomiędzy ścianą a instalowanym produktem.
11 cm
Zarządzanie okablowaniem
Można poprowadzić kable za telewizorem za pomocą
dołączonego zacisku zarządzania okablowaniem.
a
b
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement