LG CK43 User guide

LG CK43 User guide
POLSKI
INSTRUKCJA UPROSZCZONA
System
mini Hi-Fi
Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i
zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać
instrukcję obsługi. Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.
MODEL
CK43
www.lg.com
MFL70382731
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70382731.indd 1
Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2018-03-09 �� 2:56:26
SS.
Panel przedni
a
b
d
c
l
e
k
j
i h g
a Port USB 1
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego
urządzenia USB.
b Okienko wyświetlacza
c
(Czujnik pilota)
d Port USB 2
Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego
urządzenia USB.
e MASTER VOL. (Dźwięk)
Regulacja głośności.
f BASS BLAST (lub BASS BLAST+)
Naciśnij, aby wybrać efekt BASS (lub BASS +) bezpośrednio.
USB REC / DEMO
-- Nagrywanie na USB.
-- Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij i przytrzymaj przez
3 sekundy.
-- Przy wyłączonym zasilaniu naciśnij przycisk
USB REC / DEMO, pokazuje się tryb DEMO.
3 WIRELESS LINK
-- Wybiera MAIN lub OTHER w trybie WIRELESS PARTY
LINK.
-- Włączanie lub wyłączanie trybu WIRELESS PARTY LINK.
g F (Funkcja)
Wybór funkcji oraz źródła.
f
h AUTO DJ
Wybór trybu AUTO DJ.
N (Odtwarzanie/pauza)
-- Uruchamianie lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania.
-- Wybór trybu stereo/mono.
i 1 (Gotowość)
Włącza lub wyłącza zasilanie.
C (Przeskocz/Wyszukaj)
-- Przeskakuje wstecz.
-- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku.
-- Wybieranie stacji radiowych.
Z (Zatrzymanie) / RDS
-- Zatrzymanie odtwarzania lub anulowanie funkcji DELETE.
-- Radio Data System
j Kieszeń płyty
k REGION EQ
Wybór korektora typu region.
SEARCH
Przechodzi do folderów i plików w trybie wyboru.
OK
Wybieranie utworu podczas szukania pliku.
l SOUND EFFECT / SEARCH
-- Wybór trybów dźwiękowych.
-- Przeszukuje folder lub plik.
V (Przeskocz/Wyszukaj)
-- Przeskakuje w przód.
-- Wyszukiwanie wewnątrz utworu/pliku.
-- Wybieranie stacji radiowych.
B (Otwórz/Zamknij)
Otwiera i zamyka podajnik płyt.
UND
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70382731.indd 2
2018-03-09 �� 2:56:33
Panel tylny
a Kabel zasilania
b zaciski SPEAKERS
a
c AUX IN (L/R)
Podłącz urządzenie zewnętrzne.
d ANTENNA (FM)
b
cd
Podłączenie głośników
Czerwony
Czarny
Sterownik aplikacji
Pobierz aplikację Music Flow Bluetooth na swoje
urządzenie. (Wyłącznie dla urządzeń Android)
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70382731.indd 3
LG Sound Sync (bezprzewodowy)
Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję
obsługi online http://www.lg.com
2018-03-09 �� 2:56:42
Dodatkowe Informacje
Wymiana baterii
Pobór mocy
Patrz główna naklejka
urządzenia.
Patrz główna naklejka
urządzenia.
Gotowość sieciowa: 0,5 W
(Jeżeli wszystkie porty
sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)
Około 300 mm x
163 mm x 241 mm
Zasilanie interfejsu (USB)
5 V 0 500 mA
Wzmacniacz
(całkowita moc wyjściowa
RMS)
300 W RMS
3)
Zasilanie
(R0
Specyfikacje
(R03)
Deklaracja zgodności
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez
powiadomienia.
Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie
sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez
ponad 5 sekund.
CK43-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70382731.indd 4
Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe
typu MINI WIEŻA HI-FI jest zgodne z postanowieniami
dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności
UE dostępny jest pod następującym adresem:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz
użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała
użytkownika.
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz
10 dBm
2018-03-09 �� 2:56:47
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement