LG CM2760 User guide

LG CM2760 User guide
INSTRUKCJA UPROSZCZONA
Mikrowieża
Hi-Fi
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę
http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.
POLSKI
MODEL
CM2760
www.lg.com
MFL70021523
CM2760-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70021523.indd 1
Copyright © 2019 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
2019-01-15
11:55:07
Panel przedni
a Okienko wyświetlacza
b 1/! (Zasilanie) : Włączanie WŁ. lub wyłączanie WYŁ.
urządzenia.
c FUNC. : Wybór funkcji lub źródła.
d Regulacja poziomu głośności.
e C (Przeskocz/Wyszukaj) : Szukanie do tyłu. / Przejście do
poprzedniego utworu/pliku. / Wybieranie stacji radiowych.
a
i
b
j
k
c
d
e
f
g
h
l
m
n
o
f Bass Blast : Wybór efektu BASS.
g USB : Możesz odtwarzać plik dźwiękowe z podłączonego
urządzenia USB.
h Podajnik płyt
i Czujnik pilota
j z/M (Odtwarzanie/Pauza) : Uruchamianie lub chwilowe
zatrzymanie odtwarzania. / Wybór trybu stereo/mono.
k h : Zmienia źródło wejścia na Bluetooth.
l V (Przeskocz/Wyszukaj) : Szukanie do przodu. / Przejście
do następnego utworu/pliku. / Wybieranie stacji radiowych.
m B : Otwiera lub zamyka podajnik płyt.
n PORT. IN : Podłącz do urządzenia przenośnego.
o Z (Zatrzymanie) : Zatrzymuje odtwarzanie.
Panel tylny
a FM ANTENNA
b POWER IN
c Zaciski głośników SPEAKERS (L/R)
a
c
b
Sterownik aplikacji
Pobierz aplikację Music Flow Bluetooth na swoje
urządzenie.
CM2760-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70021523.indd 2
LG Sound Sync (bezprzewodowy)
Aby uzyskać więcej informacji pobierz instrukcję
obsługi online http://www.lg.com
2019-01-15
11:55:08
Podłączenie głośników
Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie
sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.
Wyłączyć urządzenie naciskając przycisk zasilania przez
ponad 5 sekund.
Wymiana baterii
czerwony
Deklaracja zgodności
czarny
Dodatkowe Informacje
Specyfikacje
Zasilanie
Pobór mocy
Wymiary (S x W x G)
Niniejszym LG Electronics deklaruje, że urządzenie radiowe typu
MIKRO WIEŻA HI-FI jest zgodne z postanowieniami dyrektywy
2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest
pod następującym adresem:
http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#
Patrz główna naklejka
urządzenia.
Patrz główna naklejka
urządzenia.
Gotowość sieciowa: 0,5 W
Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w
odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.
Zakres częstotliwości
Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz
10 dBm
(Jeżeli wszystkie porty
sieciowe są aktywowane).
Około 170 mm x
230 mm x 276 mm
Zasilanie interfejsu (USB)
5 V 0 500 mA
Wzmacniacz (Całkowita
moc wyjściowa RMS)
160 W RMS
Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez
powiadomienia.
CM2760-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70021523.indd 3
2019-01-15
11:55:08
CM2760-DB.DEUSLLK_SIM_POL_MFL70021523.indd 4
2019-01-15
11:55:08
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement