LG BD460 Owner's manual

LG BD460 Owner's manual
Projektor LCD
Model BD430
BD450
BD460
BD470
Instrukcja obsługi
P/N: 4100411501 Rev. B
www.lg.com
Instrukcje bezpieczeństwa
Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa, żeby zapobiec jakiemukolwiek potencjalnemu
wypadkowi lub złemu zastosowaniu projektora.
OSTRZEŻENIE
AVERTISSEMENGT
RYZYKO WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO, NIE OTWIERAJ.
OSTRZEŻENIE Błyskawica z
symbolem grota, w trójkącie
równobocznym ma ostrzegać
użytkownika przed obecnością
nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” w
obudowie produktu, które może być dość duże,
by stworzyć ryzyko wstrząsu elektrycznego.
UWAGA Wykrzyknik w trójkącie
równobocznym ma informować
użytkownika o obecności ważnych
instrukcji
dotyczących działania oraz konserwacji
zamieszczonych w broszurach dołączonych do
urządzenia.
OSTRZEŻENIE
– ABY ZMIENIEJSZYĆ RYZYKO POŻARU
I WSTRZĄSU ELEKTRYCZNEGO, NIE
WYSTAWIAJ NINIEJSZEGO PRODUKTU NA
DESZCZ LUB WILGOĆ.
2
Przeczytaj niniejsze instrukcje.
Zachowaj te instrukcje.
Weź pod uwagę wszystkie ostrzeżenia.
Przestrzegaj wszystkich instrukcji.
Instalacja wewnątrz budynku.
UWAGA
• Nie ustawiaj projektora bezpośrednio na słońcu lub
w pobliżu źródła ciepła takiego jak grzejniki, ogień,
piecyk itp.
- Może to spowodować ryzyko pożaru.
• Nie umieszczaj materiałów łatwopalnych w, na lub w
pobliżu projektora.
- Może to spowodować ryzyko pożaru.
• Nie wieszaj rzeczy na zamontowanym projektorze.
- Może spowodować upadek projektora, powodując
uraz lub śmierć.
• Nie umieszczaj projektora bezpośrednio na dywanie,
dywaniku lub w miejscu, w którym wentylacja jest
ograniczona np. półka na ksiązki czy szafa.
- Sytuacja taka spowodowałaby wzrost temperatury
wewnątrz urządzenia i mogłaby wywołać ryzyko
pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
• Nie umieszczaj projektora w pobliżu źródła pary lub
oleju np. nawilżacza or kuchenki.
- Może to stworzyć ryzyko pożaru lub wstrząsu
elektrycznego.
• Nie umieszczaj projektora w miejscach, w których
może być narażony na zbyt dużą ilość kurzu.
- Może to spowodować pożar.
• Nie używaj projektora w miejscach wilgotnych takich
jak łazienka, w której może się zamoczyć.
- Może to spowodować pożar lub wstrząs elektryczny.
Instrukcje bezpieczeństwa
• Nie pozwól, by obrus lub zasłona zablokowały
wentylację.
- Sytuacja taka spowodowałaby wzrost
temperatury wewnątrz urządzenia i mogłaby
wywołać ryzyko pożaru lub uszkodzenia
urządzenia.
• Projektor musi mieć zapewnioną dobrą
wentylację. Odległość pomiędzy projektorem a
ścianą powinna wynosić więcej niż 30 cm.
- Zbyt wysoki wzrost temperatury wewnątrz
projektora może spowodować ryzyko pożaru lub
uszkodzenia urządzenia.
UWAGI
• Podczas montażu projektora na stole, nie
umieszczaj go zbyt blisko krawędzi.
- Projektor mógłby upaść powodując urazy
lub uszkodzenia urządzenia. Używaj tylko
odpowiedniego stojaka.
• Wyłącz projektor, odłącz od źródła zasilania i usuń
wszystkie połączenia zanim zaczniesz przestawiać
czy czyścić urządzenie.
- Uszkodzony przewód może spowodować pożar lub
wstrząs elektryczny.
• Nie umieszczaj projektora na niestabilnej lub
wibrującej powierzchni takiej jak wibrująca półka lub
powierzchania wyłożona kaflami.
- Może upaść i spowodować uraz.
• Uważaj, aby nie potknąć się o projektor podłączając
urządzenia zewnętrzne do projektora.
- Może to spowodować uraz i/lub uszkodzenia
urządzenia.
ZASILANIE
UWAGA
• Przewód uziemienia powinien być podłączony.
- Niewłaściwe uziemienie może spowodować
uszkodzenia projektora lub wstrząs elektryczny
w przypadku skoku napięcia. Jeśli projektor
musi być umieszczony w miejscu, w którym
uziemienie nie jest możliwe, kup przerywacz
prądu i podłącz projektor do jego gniazda.
Nie uziemiaj projektora z rurą od gazu, wody,
piorunochronem, linią telefoniczną itp.
• Przewód zasilający należy w całości umieścić w
wejściu zasilającym, by uniknąć ryzyka pożaru.
- Niestabilne połączenie może spowodować
ryzyko pożaru lub uszkodzenia urządzenia.
• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu
zasilającym ani kabla pod projektorem.
- Może to spowodować pożar lub wstrząs
elektryczny.
• Nigdy nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi
rękoma.
- Może to spowodować ryzyko wstrząsu
elektrycznego.
• Nie włączaj zbyt wielu urządzeń do jednego
gniazda zasilającego.
- Przegrzanie może spowodować pożar.
• Nie pozwól, by kurz zbierał się na wtykach lub
gniazdku.
- Może to spowodować ryzyko pożaru.
• Aby wyłączyć główne źródło zasilania, usuń
wtyczkę zasilającą, która powinna mieć
właściwe ustawienie tak by można ją było łatwo
obsługiwać.
3
Instrukcje bezpieczeństwa
UWAGI
• Podczas odłączania trzymaj mocno wtyczkę.
- Uszkodzony przewód może spowodować pożar.
• Upewnij się czy przewód zasilający lub wtyczka
nie są uszkodzone, zmodyfikowane, mocno gięte,
skręcone, przyciśnięte ub przegrzane. Nie korzystaj
z luźnego gniazda.
- Może to spowodować pożar lub wstrząs elektryczny.
• Upewnij się, że przewód zasilający nie styka się z
gorącymi obiektami.
- Powłoka kabla może się stopić i może to
spowodować pożar lub wstrząs elektryczny albo
uszkodzenia urządzenia.
• Umieść projektor w miejscu, w którym nikt się o
niego nie potknie i nie będzie po nim chodził.
- Może to spowodować pożar lub wstrząs elektryczny
.
• Nie włączaj/wyłączaj projektora wkładając i wyjmując
wtyczkę zasilającą do gniazda. (Nie używaj wtyczki
zasilającej jako przełącznika.)
(Zostaw urządzenie, by ostygło zanim odetniesz
zasilanie.)
- Może to spowodować wstrząs elektryczny lub
uszkodzenia urządzenia.
• Nie umieszczaj przewodnika po innej stronie
gniazda podczas gdy wtyczka zasilająca jest w
gnieździe. Ponadto, nie dotykaj kabla zasilającego
zaraz po odłączeniu go od gniazda.
- Może to spowodować wstrząs elektryczny.
• Korzystaj tylko z oficjalnego przewodu od LG
Electronics, Inc. Nie używaj innych kabli.
- Może to spowodować pożar lub wstrząs elektryczny.
4
UŻYCIE
UWAGA
• Nie ustawiaj niczego z płynem na projektorze np.
garnka, filiżanki, kosmetyków czy świeczki.
- Może to spowodować ryzyko pożaru, wstrząsu
elektrycznego lub uszkodzenia urządzenia.
• W przypadku uderzenia lub uszkodzenia projektora,
wyłącz go i odłącz od gniazda zasilania, a następnie
skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- W innym razie, może to spowodować pożar lub
wstrząs elektryczny albo uszkodzenia urządzenia.
• Nie umieszczaj w projektorze metalowych części
takich jak monety, spinki do włosów lub metalowe
odłamki ani łatwopalnych materiałów takich jak
papier.
- Może to spowodować pożar lub wstrząs elektryczny.
• Jeśli na projektor wyleje się woda, odłącz go z
gniazda natychmiast i skonsultuj się z Obsługą
Klienta.
- W innym razie, może to spowodować wstrząs
elektryczny albo uszkodzenia urządzenia!
• Podczas wymiany baterii w pilocie, upewnij się że
dziecko nie połknie baterii. Trzymaj ją z daleka od
dzieci.
- W przypadku połknięcia baterii przez dziecko,
natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
• Nie usuwaj żadnych osłonek z wyjątkiem tych do
soczewek. Wysokie ryzyko wstrząsu elektrycznego.
• Nie patrz bezpośrednio w soczewki, kiedy projektor
jest włączony.
Instrukcje bezpieczeństwa
• Jeśli lampa jest włączona lub została dopiero
wyłączona, unikaj dotykania wylotu powietrza lub
lampy, ponieważ są one bardzo gorące.
• Jeśli projektor znajduje się w pomieszczeniu, w
którym nastąpi wyciek gazu, nie dotykaj projektora.
Otwórz okno w celu wentylacji pomieszczenia.
- Może to spowodować pożar lub zapalenie od iskry.
• Zawsze otwieraj soczewki lub usuwaj osłonę
soczewek kiedy projektor jest włączony.
• Nigdy nie dotykaj urządzenia lub kabla zasilającego
podczas burzy lub błyskawic.
- Może to spowodować ryzyko wstrząsu
elektrycznego.
• Nie używaj projektora w pobliżu innych
urządzeń elektrycznych generujących silne pola
magnetyczne.
• Przechowuj kopertę winylową dołączoną do
opakowania lub winylowe opakowanie z dala od
dzieci.
- W przypadku niewłaściwego zastosowania może to
spowodować uduszenie.
• Nie trzymaj ręki na projektorze przez dłuższy czas,
kiedy urządzenie jest włączone.
• Kiedy grasz w grę podłączoną do projektora, zaleca
się utrzymanie odległości większej niż 4 razy dłuość
przekątnej ekranu.
• Upewnij się, że długość podłączonego kabla jest
wystarczająco długa. W innym razie produkt może
upaść powodując urazy lub uszkodzenia.
UWAGI
• Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na projektorze.
- Może to spowodować upadek urządzenia i urazy.
• Uważaj, żeby nie uderzyć soczewek szczególnie
podczas przenoszenia projektora.
• Nie dotykaj soczewek projektora. Można łatwo je
uszkodzić.
• Nie używaj żadnych ostrych narzędzi na projektorze,
np. noża lub młotka, gdyż mogą uszkodzić
obudowę.
• W przypadku gdy obraz nie pojawi się na ekranie,
wyłącz projektor, odłącz od gniazda i skontaktuj się
z obsługą klienta.
- W innym razie może to spowodować pożar lub
wstrząs elektryczny albo uszkodzenia urządzenia.
• Nie upuść projektora i nie uderzaj w niego.
- Może to spowodować mechaniczne uszkodzenia lub
urazy.
• Odległość pomiędzy Twoimi oczami a ekranem
powinna wynosić około 5 - 7 razy większa niż
długość przekątnej ekranu.
- Twój wzrok może się pogorszyć, jeśli będziesz
patrzył na ekran z bliskiej odległości przez dłuższy
czas.
5
Instrukcje bezpieczeństwa
Czyszczenie
UWAGA
• Nie używaj wody do czyszczenia projektora. Nie
pozwól, by woda dostała się do projektora lub by się
on zamoczył.
- Może to spowodować uszkodzenia projektora lub
ryzyko wstrząsu elektrycznego.
• W mało prawdopodobnej sytuacji, kiedy z projektora
może unosić się dym lub dziwny zapach, wyłącz
go, odłącz od gniazda ściennego i skontaktuj ze
sprzedawcą lub obsługą klienta.
- Jeśli tak nie postąpisz, może to spowodować pożar
lub wstrząs elektryczny .
• Używaj sprayu lub miękkiej ściereczki zwilżonej
naturalnym detergentem lub alkoholu do usuwania
kurzu lub plam z soczewek projektora.
UWAGI
• Kontaktuj się z Obsługą Klienta raz w roku, by
wyczyścić wewnętrzne części projektora.
- Jeśli nie będziesz czyścić zabrudzonego wnętrza
projektora przez dłuższy czas, może powstać
ryzyko pożaru lub uszkodzenia projektora.
• Podczas czyszczenia plastikowych części takich
jak obudowa projektora, odłącz zasilanie i czyść
obudowę delikatną ściereczką. Nie używaj środków
czyszczących, wody w sprayu ani nie czyść
projektora mokrą ściereczką. Nie używaj środków
czyszczących (do szyb), środków nadających połysk
do samochodów lub środków przemysłowych tego
typu, materiałów ściernych lub wosku, benzenu,
alkoholu itp., które mogą uszkodzić produkt.
- Może spowodować to pożar, wstrząs elektryczny
lub uszkodzenia produktu (deformację, korozję i
uszkodzenia).
6
Inne
UWAGA
• Tylko wykwalifikowana osoba może rozmontować
lub modyfikować projektor. Aby dokonać przeglądu,
naprawy lub zmienić ustawienia skontaktuj się z
Obsługą Klienta.
- W innym razie może powstać pożar lub wstrząs
elektryczny.
• Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z zasadami.
- W innym razie może powstać pożar lub eksplozja.
• Prawidłowa metoda pozbywania się baterii może się
różnić w zależności od kraju lub regionu. Pozbywaj
się baterii zgodnie z instrukcjami.
• Nie wyrzucaj i nie rozbieraj baterii.
- W innym razie może powstać pożar lub eksplocja.
• Zawsze używaj zatwierdzonych baterii i tych z
certyfikatem LG Electronics.
- W innym razie może powstać pożar lub eksplocja.
• Przechowuj baterie z dala od przedmiotów
metalowych np. kluczy czy spinaczy.
• Zbyt duży prąd może spowodować szybki wzrost
temperatury, a następnie może powstać pożar lub
poparzenia.
• Nie przechowuj baterii w pobliżu jakiegokolwiek
źródła ciepła, takiego jak grzejnik.
- Może to spowodować pożar lub uszkodzenia
produktu
• Nie przechowuj go w temperaturach wyższych niż
60°C lub w dużej wilgotności.
Instrukcje bezpieczeństwa
• Baterie trzymaj z daleka od dzieci.
- Może to spowodować urazy lub uszkodzenia produk
tu.
• Upewnij się, że baterie są włożone prawidłowo.
• Nieprawidłowe umieszczenie baterii może spowodo
wać pożar.
UWAGI
• Nie mieszaj nowych baterii ze starymi bateriami.
- Może to spowodować przegrzanie baterii lub wyciek
z baterii.
• Upewnij się, że odłączysz projektor, jeśli nie jest on
używany przez dłuższy okres czasu.
- Zgromadzony kurz może spowodować przegrzanie,
wstrząs elektryczny od skorodowanej izolacji i poż
ar od skoku napięcia.
• Używaj tylko określonego rodzaju baterii.
- Nie stosowanie tej zasady może doprowadzić do ws
trząsu elektrycznego spowodowanego przegrzani
em lub wyciekiem.
UWAGA FCC
• Uwaga - Klasa B
(b) W przypadku sprzętu cyfrowego lub
obwodowego Klasy B instrukcje, w jakie został
zaopatrzony użytkownik powinny zawierać
następujące lub podobne oświadczenie,
umieszczone w dobrym miejscu w tekście instrukcji:
UWAGA: Urządzenia zostały sprawdzone i uznane
za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń
cyfrowych klasy B zgodnie z częścią 15 przepisów
FCC. Powyższe wymagania zostały opracowane
w celu zapewnienia należytej ochrony przed
szkodliwym wpływem urządzeń stosowanych
w warunkach domowych. Niniejsze urządzenie
wytwarza, używa i może emitować częstotliwość
radiową. Jeśli urządzenie jest zainstalowane i
użytkowane niezgodnie z zaleceniami producenta,
może emitować szkodliwe zakłócenia sygnałów
radiowych. Nie można jednak zagwarantować,
że w przypadku konkretnej instalacji zakłócenia
nie wystąpią. Jeśli niniejsze urządzenie wywołuje
zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym,
które można zidentyfikować poprzez wyłączenie
i ponowne włączenie urządzenia, użytkownik
powinien podjąć próbę usunięcia zakłóceń w
następujący sposób:
- Zmienić ustawienie lub położenie anteny
odbiorczej.
- Zwiększyć odstęp pomiędzy urządzeniem a
odbiornikiem.
- Podłączyć urządzenie do innego gniazda
elektrycznego tak, aby było zasilane z innego
obwodu niż odbiornik.
- Skonsultować się ze sprzedawcą lub technikiem
RTV w celu uzyskania pomocy.
7
Instrukcje bezpieczeństwa
Usuwanie starego urządzenia
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol
przekreślonego kosza oznacza to, że jest on objęty
Dyrektywą Europejską 2002/96/EU.
2. Wszystkie elektryczne i elektroniczne urządzenia
powinny być oddawane do specjalnych punktów
zbiórki wyznaczonych przez miejscowe lub
regionalne władze.
3. Właściwa likwidacja urządzenia pomoże chronić
środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
4. Więcej szczegółowych informacji o likwidacji
nieużywanego urządzenia można uzyskać w
urzędzie mia¬sta, punktach uzdatniania odpadów
lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony.
8
Usuwanie zużytych baterii/
akumulatorów
1. Jeżeli do produktu dołączony jest niniejszy symbol
przekreślonego kosza oznacza to, że baterie
/ akumulatory produktu objęte są Dyrektywą
Europejską 2006/66/EU.
2. Symbol ten może być połączony z symbolami
chemicznymi dla rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu
(Pb), jeśli bateria zawiera więcej niż 0.0005%
rtęci, 0.002% kadmu lub 0.004% ołowiu.
3. Wszystkie baterie / akumulatory należy
wyrzucać do specjalnie przeznaczonych do tego
pojemników.
4. Właściwa likwidacja starych baterii / akumulatorów
pomoże chronić środowisko naturalne i ludzkie
zdrowie.
5. Więcej szczegółowych informacji o wyrzuceniu
starych baterii / akumulatorów można uzyskać w
urzędzie mia¬sta, punktach uzdatniania odpadów
lub w sklepie, gdzie produkt został kupiony.
Licencje
Licencje mogą się różnić w zależności od modelu. Więcej informacji o licencjach znajduje się na stronie
internetowej www.lg.com.
HDMI, logo HDMI oraz interfejs High-Definition Multimedia to znaki towarowe lub
zarejestrowane znaki towarowe HDMI Licensing LLC.
UWAGA
• Pokazywany obraz może różnić się od wyglądu projektora.
• Wyświetlane informacje na ekranie Państwa projektora mogą nieznacznie różnić się od tych
znajdujących się w instrukcji.
9
Spis treści
Instrukcje bezpieczeństwa
2
Licencje
9
Spis treści
10
Oświadczenie
11
Nazwy przycisków oraz funkcje
12
Przód
12
Tył
12
Dół
12
Terminal tylni
13
Kontrolka boczna i wskaźniki
14
Pilot
15
Instalacja baterii pilota
17
Zakres działania pilota
17
Stopka nastawna
17
Instalacja
18
Ustawienie projektora
18
Podłącz do komputera
19
Podłącz do sprzętu wideo (wideo,
S-Video, Component, HDMI)
20
Podłączanie do urządzenia audio
21
Podłączanie do kabla zasilającego AC
22
Podstawowe Operacje
23
Włączanie projektora
23
Wyłączanie projektora
24
Jak obsługiwać menu na ekranie
25
Pasek Menu
26
Ustawienia powiększenia i ostrości
27
Funkcja Autokonfiguracja
27
Korekcja trapez.
27
Audio adjustment
28
Działania na pilocie
29
Wejście Komputera
31
Wybierz wejściowe źródło (RBG 1/RGB
2)
31
10
Wybór systemu komputera
Autodostrojenie PC
Dostrajanie ręczne przez PC
Wybór obrazu
Dostr. obrazu
Dostrajanie rozmiaru ekranu
Wejście wideo
Wybór źródła wejścia
(HDMI/Component/S-Video/Wideo)
Wybór systemu wideo
Wybór obrazu
Dostr. obrazu
Regulacja rozmiarów ekranu
Ustawienia
Informacje
Konserwacja
Wskaźnik POWER/TEMP
Czyszczenie filtrów
Montaż obiektywu
Czyszczenie soczewek
Czyszczenie obudowy projektora
Wymiana lampy
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Stan wskaźników i projektora
Kompatybilne sygnały
Konfiguracja terminali
Dane techniczne
Skład niebezpiecznych substancji i
elementów
Wymiary
Przypomnienie kodu PIN
Metoda kontrolna RS232
32
33
34
35
36
37
38
38
39
40
41
42
43
51
52
52
53
54
54
54
55
57
57
59
60
61
62
63
64
64
65
Oświadczenie
Uwaga:
• Menu ekranu i zdjęcia zawarte w instrukcji obsługi mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistego
produktu.
• Instrukcja obsługi może zmienić się bez wcześniejszego powiadomienia..
11
Nazwy przycisków oraz funkcje
Przód
⑦
①
② ③④
① pokrywa filtru powietrza
② Odbiornik zdalny
③ Pokrętło powiększenia
④ Obiektyw projektora
⑤ Pokrywa obiektywu (z linką)
⑥ Głośnik
⑦ Pokrętło ostrości
⑧ Gniazdo kabla zasilającego
⑤ ⑥
Tył
⑫
⑩
⑪
⑨ Blokada przeciwwłamaniowa
⑩ Końcówki i przyłącza
⑪ Kontrolka boczna i wskaźniki
⑫ Pokrywa lampki
⑧ ⑨
Dół
⑥
⑭
⑬ Nóżka regulowana
⑭ Przycisk dostosowania stopki
⑬
12
Nazwy przycisków oraz funkcje
Terminal tylni
①
AUDIO OUT
②
MONO
③
L
Pb/Cb
④
S-VIDEO
⑤
RGB IN 1
RGB IN 2
AUDIO IN
R
Pr/Cr
⑥
⑦
RS-232C
HDMI
VIDEO/Y
RGB OUT
⑧
⑨
① AUDIO OUT
- Podłącz do zewnętrznego wzmacniacz audio.
- Podłącz kanały wyjściowe audio ② , ⑦ i ⑧ do
tego portu.
⑥ RS-232C
Jeżeli do sterowania projektorem używany jest RS232C, należy podłączyć do tego złącza szeregowy
przewód sygnałów.
Uwaga: oporność zewnętrznego wzmacniacza audio
powinna być większa niż 47kΩ, w przeciwnym
razie słuchawki o niższej oprności mogą
powodować zakłócenia dźwięku.
⑦ HDMI
Do podłączenia do wyjścia cyfrowego HDMI.
② AUDIO IN (Video Mono L/P)
- Podłącz kanały wyjściowe wideo połączone z ③
lub ④ do tego portu.
- Dla sygnału audio mono (pojedynczy wtyk audio),
podłącz to do wtyku L (MONO).
③ Gniazda wejściowe VIDEO/Y, Pb/Cb, Pr/Cr
- Podłącza sygnał do gniazdka.
- Podłącza sygnał do gniazdka VIDEO/ Y.
⑧ AUDIO IN (PC)
Jeżeli do sterowania projektorem używany jest RS232C, należy podłączyć do tego złącza szeregowy
przewód sygnałów.
⑨ RGB IN 2/RGB OUT
- Używany do podłączenia wyjścia komputera.
- Używany do podłączenia wyjścia analogowych
sygnałów z ⑤ RGB IN 1 lub Gniazdko BNC do
innego monitora.
④ S-VIDEO
Służy do podłączenia wyjścia komputerowego.
⑤ RGB IN 1
Służy do podłączenia wyjścia komputerowego.
13
Nazwy przycisków oraz funkcje
Kontrolka boczna i wskaźniki
Kontrolka poboczn
③
⑤
Wskaźnik (Górna kontrolka)
/
①
MENU
OK
②
INPUT
AUTO
④
⑥
⑦
⑧
① MENU
Otwiera/zamyka menu na ekranie.
⑥ INPUT
Służy do wyboru źródła wejścia.
② AUTO
Do automatycznego wprowadzania domyślnych
ustawienń, w tym – wyszukiwania źródła sygnału
wejściowego, automatycznego dopasowania
do kąta nachylenia i uruchomienia funkcji
automatycznego ustawiania PC.
⑦ POWER/TEMP
- Świeci się na czerwono, gdy projector jestw trybie
czuwania.
- Podczas pracy urządzenia świeci się na zielono.
- Miga na zielono w trybie zarządzania energią.
- Miga na pomarańczowo, gdy projector jest
schładzany po wyłączeniu zasilania.
-Świeci się na pomarańczowo, gdy wbudowana
temperatura pr.jektora podczas pracy jest za
wysoka
③ OK
- Wprowadza menu.
- Potwierdza wybraną opcję.
- Rozszerza lub zawęża obraz w trybie Cyfrowy
Zoom.
④ ▲▼◄► (VOLUME+/-)
- Wybierz pozycję.lub ustaw głośność w menu
ekranu.
- Ustaw głośność (przyciski ◄►).
- Przesuń obraz w trybie Digital Zoom +/⑤ POWER
Włącza/wyłącza projektor.
14
⑧ LAMP REPLACE
-Świeci się na czerwono, gdy kończy się żywotność
lampki projektora.
- Miga na czerwono, gdy pojawi się błąd podczas
włączania lampki.
Nazwy przycisków oraz funkcje
Pilot
①
②
① HDMI
Wybór źródła wejścia HDMI.
③
② RGB2 IN
Jako wejście RGB ustaw RGB2.
④
⑤
③ POWER
Włącza lub wyłącza projektor.
⑥
⑧
⑦
⑨
④ RGB1
Wybór źródła wejścia RGB1.
2930058502
⑪
⑩
⑫
⑭
⑬
⑮
⑤ RGB2 OUT
Włącz RGB2 jako wyjście.
⑥ VIDEO
Wybór źródła wejścia VIDEO 1.
⑦ MENU
Otwiera lub zamyka pełne menu na ekranie.
⑧ S-VIDEO
Wybór źródła wejścia S-Video.
⑨ COMPONENT
Wybór źródła wejścia komponentu.
⑩ ▲▼◄►
– Wybiera opcję lub dopasowuje wartość w menu
na ekranie.
– Przenieś obraz w trybie Digital zoom +.
⑪ OK
Dostęp do menu lub wybór opcji w menu.
⑫ KEYSTONE
Skalibruj zniekształcenie korekcją trapezu.
⑬ BLANK
Czasowo schowaj pełne menu.
Aby zapewnić bezpieczne działanie,
przestrzegaj następujących punktów:
– Pilota nie należy zginać, upuszczać, lub
narażać na wilgoć lub gorąco.
– W przypadku czyszczenia, korzystaj z
delikatnej suchej ściereczki. Nie stosuj
benzenu, rozcieńczalnika, sprayu lub
innego
materiału chemicznego.
⑭ AUTO
Wprowadź tryb ustawień AUTO.
⑮ STILL
Zatrzymuje wyświetlany obraz.
Zobacz kolejne strony i inne przyciski.
15
Nazwy przycisków oraz funkcje
⑯ MUTE
Wyłącza dźwięk.
⑰ TIMER
Włącza funkcję timera.
⑱ DZOOM +
Wybierz tryb digital zoom + (cyfrowe przybliżenie +)
⑲ VOLUME +
Zwiększa głośność
2930058502
⑳ DZOOMWybierz tryb digital zoom - (cyfrowe oddalenie -)
⑯
⑰
29
⑱
⑲
⑳
24
21
26
22
23
25
27
16
28
21
VOLUME Zmniejsza głośność
22
LAMP
Wybór trybu lampy.
23
SLEEP
Wyłącza projektor o określonej godzinie.
24
16:9
Tryb wyświetlania – 16:9
25
PICTURE
Wybór trybu obrazu.
26
4:3
Tryb wyświetlania – 4:3
27
PATTERN
Wybierz wzorcowy obraz testowy.
28
INFO
Użyj funkcji informacji.
29
RATIO Przycisk Prosimy wybrać Państwa
wymaganego trybu ekranu.
Nazwy przycisków oraz funkcje
Instalacja baterii pilota
1. Otwórz klapkę
2. Włóż nowe baterie.
3. Zamknij klapkę.
Dla prawidłowej
polarności (+ i –),
upewnij się, że końcówki
baterii dotykają wtyków
w pojemniku na baterie.
Aby zagwarantować bezpieczne działanie projektora, przestrzegaj następujących
zasad bezpieczeństwa:
● Użyj dwóch baterii alkalicznych (2) AAA lub LR03.
● Zawsze wymieniaj obie baterie.
● Nie używaj nowej baterii ze starą baterią.
● Unikaj kontaktu z wodą lub innymi płynami.
● Nie narażaj pilota na wilgoć lub gorąco.
● Nie upuszczaj pilota.
● Jeśli bateria przecieka w pilocie, ostrożnie wytrzyj wnętrze do sucha i włóż nowe baterie.
● Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria zostanie zastąpiona niewłaściwą baterią.
● Wrzuć zużyte baterie zgodnie z obowiązującymi w twoim państwie zasadami.
Zakres działania pilota
Skieruj pilota w kierunku projektora (pilot na
podczerwień) kiedy naciskasz przyciski. Maksymalnie
5 metrów i 60 stopni przed projektorem.
16.4'
(5 m)
AUTO
MENU
OK
30°
/
INPUT
POWER
30°
Pilot
Stopka nastawna
Za pomocą regulowanej nóżki kąt wyświetlania może
być ustawiony do 10,0 stopni.
Podnieś przednią część obudowy i wciśnij blokadę na
przedniej nóżce, aby ją zwolnić.
Nóżka jest zamontowana. Aby ustawić wysokość i kąt
nachylenia, obracaj nóżką.
Można skorygować ustawienia poziomu
zniekształcenia wyświetlanych obrazów
automatycznymi ustawieniami, pilotem lub
ustawieniami w menu ekranu.
Stopka nastawna
17
Instalacja
Ustawienie projektora
√ Uwaga:
● Jasność w pokoju ma duży wpływ na jakość obrazu. Zaleca się, żeby ograniczyć światło z otoczenia
w celu uzyskania najlepszego obrazu.
● Wszystkie pomiary są przybliżone i mogą różnić się od rozmiarów rzeczywistych.
Dla modeli XGA
10.737m
A:B=9:1
InchDiagonal
Diagonal
Inch
8.943m
5.960m
4.464m
300”
Zoom (max)
Zoom (min)
200”
2.967m
1.172m
300”
150”
A
100”
Rozmiar
ekranu
(Szer. x
Wys.) w mm
Proporcje
obrazu 4:3
40"
813x610
100"
150"
200"
300"
2032x1524 3048x2286 4064x3048 6096x4572
Maximum
1.172m
2.967m
4.464m
5.960m
8.943m
Minimum
1.411m
3.567m
5.363m
7.159m
10.737m
Rozmiar
ekranu
(Szer. x
Wys.) w mm
Proporcje
obrazu 16:10
40"
40”
Center
Center
B
Dla modeli WXGA
11.478m
A:B=49:1
InchDiagonal
Diagonal
Inch
9.556m
6.363m
4.767m
3.171m
1.255m
300”
Zoom (min)
200”
150”
100”
300”
Zoom (max)
A
40”
Center
Center
B
18
100"
150"
200"
300"
862 x 538 2154x1346 3231x2019 4308x2692 6462x4039
Maximum
1.255m
3.171m
4.767m
6.363m
9.556m
Minimum
1.511m
3.811m
5.728m
7.645m
11.478m
Instalacja
Podłącz do komputera (cyfrowy i analogowy RGB)
Przewody używane do podłączenia (*Przewody nie znajdują się w zestawie
do projektora.)
Przewód RGB (1)
Przewód seryjny*
Przewód HDMI*
RGB1 Wyjście
Wejście RGB
Przewód RGB
Przewód RGB
RGB1 Wyjście
AUDIO OUT
MONO
L
Pb/Cb
S-VIDEO
Wejście RGB1
RGB IN 1
Przewód
szeregowy
R
Pr/Cr
Przewód HDMI
HDMI
Port kontrolny
RS-232C
RGB IN 2
AUDIO IN
Wyjście HDMI
Port szeregowy
HDMI
VIDEO/Y
RGB OUT
Odłącz kable zasilające zarówno projektora, jak i sprzętu
zewnętrzenego z gniazda AC zanim zaczniesz podłączać kable.
19
Instalacja
Podłącz do sprzętu wideo (wideo, S-Video, Component, HDMI)
Przewody używane do podłączenia (Wideo,S-video,Component,HDMI)
Przewód wideo (RCA*1) *
Przewód S-Video *
Przewód HDMI *
Component cable(RAC*3)*
Wyjście wideo
komponentu
Przewód
RCA
Przewód
Video
Y-Pb/Cb Pr/Cr
AUDIO OUT
MONO
L
Przewód
S-video
Wideo
Pb/Cb
Przewód HDMI
S-video
S-VIDEO
HDMI
RGB IN 1
RGB IN 2
AUDIO IN
R
Pr/Cr
VIDEO/Y
RGB OUT
Odłącz kable zasilające zarówno projektora, jak i sprzętu
zewnętrzenego z gniazda AC zanim zaczniesz podłączać kable.
20
Wyjście HDMI
Wyjście S-video
Wyjście Video
RS-232C
HDMI
Instalacja
Podłączanie do urządzenia audio
Kable połączeniowe (*kable nie są dołączone do projektora)
Kabel audio*
Zewnętrzne urządzenie audio
Wejście audio
(R) (L)
Kabel Audio
(Stereo)
Wyjście audio
Kabel audio
(R) (L)
AUDIO OUT
MONO
L
Pb/Cb
Gdy włączony jest tylko kabel L (mono) kanały
lewy i prawy są łączone
S-VIDEO
RGB IN 1
RS-232C
RGB IN 2
AUDIO IN
R
Pr/Cr
HDMI
VIDEO/Y
RGB OUT
AUDIO IN
Kabel audio
(Stereo)
Wyjście audio
Unplug the power cords of both the projector and external
equipment from the AC outlet before connecting the cables.
21
Instalacja
Podłączanie do kabla zasilającego AC
Projektor używa napięcie wejściowe o wartości
100~240V AC i automatycznie wybiera właściwe
napięcie wejściowe. Zaprojektowany jest by działać z
systemami zasilającymi jednofazowymi posiadającymi
uziemiony naturalny przewodnik.Aby zmniejszyć
ryzyko wstrząsu elektrycznego, nie włączaj innych
rodzajów systemu zasilającego.Jeśli nie jesteś pewien
co do rodzaju systemu zasilającego, skontaktuj
się z autoryzowanym sprzedawcą lub obsługą
klienta.Podłącz projektor ze wszystkimi sprzętami
obwodowymi zanim go włączysz.
Podłącz kabel zasilający AC
(dołączony) do projektora.
Gniazdo AC musi znajdować się niedaleko urządzenia i musi być do niego łatwy
dostęp.
√ Uwaga:
Odłącz kabel zasilający AC kiedy nie używasz projektora dla celów bezpieczeństwa. Kiedy projektor jest
podłączony do gniazda za pomocą kabla zasilającego AC, jest w trybie Stand-by i zużywa niewielką ilość
energii elektrycznej.
UWAGA DOT. KABLA ZASILAJĄCEGO
Kabel zasilający AC musi spełniać wymagania kraju, w którym projektor będzie używany.
Sprawdź rodzaj wtyczki AC przedstawiony w poniższym diagramie i użyj prawidłowego kabla zasilającego AC.
Wyjście AC
Projektor
USA i Kanada
Europa
Uziemienie
Podłącz kabel do
projektora.
Do gniazda AC.
(110 V AC)
UK
Uziemienie
Do gniazda AC.
(200 - 240 V AC)
Do gniazda AC.
(200 - 240 V AC)
√ Uwaga:
● Niewłaściwy kabel może wpłynąć na poprawne działanie produktu lub nawet doprowadzić do wstrząsu
elektrycznego, pożaru lub innych wypadków. Dla bezpieczeństwa i najlepszej wydajności produktu zaleca się
używanie oryginalnych modeli dołączonych kabli.
● Najczęstsze rodzaje kabli: kabel zasilający AC, różne kable VGA, kabel wideo i kabel szeregowy.
22
Podstawowe Operacje
Włączanie projektora
1 Zakończ połączenia obwodowe (z komputerem,
VCR, itp.) zanim włączysz projektor.
2 Podłącz kabel zasilania AC projektora do gniazda
AC. Wskaźnik POWER/ TEMP świeci na czerwono.
Otwórz osłonę soczewek.
3 Naciśnij przycisk POWER na górnej kontrolce lub
na pilocie. Wskaźnik POWER/ TEMP świeci na
zielono i wiatraki zaczynają działać. Pojawia się
okienko na ekranie i rozpoczyna się odliczanie.
4 Jeśli projektor jest zabezpieczony kodem PIN,
pojawi się okno dialogowe do wpisania kodu PIN.
Wpisz kod PIN zgodnie z instrukcjami na następnej
stronie.
√ Uwaga:
● Kiedy funkcja Wybór logo jest ustawiona na
Wył., logo nie pojawi się na ekranie.
● Kiedy wybrana jest opcja Wył.w funkcji
Komunikaty, Licznik i logo nie pojawią się na
ekranie.
● Podczas odliczania, wszystkie operacje są
nieważne.
Wpisz kod PIN
Użyj przycisków ▲▼ żeby wpisać cyfry. Naciśnij
przycisk ► , żeby poprawić cyfrę i przesuń kursor
do następnego pola. Liczba zmieni się na “*” . Jeśli
poprawiłeś niewłaściwą liczbę, użyj przycisku ◄ ,
żeby przesunąć wskaźnik na liczbę, którą chcesz
poprawić. Następnie wpisz właściwą liczbę naciskając
przyciski ▲▼ .
Powtórz ten krok, żeby ukończyć wpisywanie trzycyfrowej liczby.
Po wpisaniu trzy-cyfrowej liczby, przesuń wskaźnik
na Set. Naciśnij przycisk SELECT , żebyś mógł
rozpocząć obsługiwanie projektora.
Jeśli wprowadziłeś niewłaściwy kod PIN, kod PIN
i liczba (***) przez chwilę będą czerwone. Wpisz
prawidłowy kod PIN. Jeśli w ciągu 3 minut prawidłowy
kod PIN nie zostanie wprowadzony, projektor
automatycznie się wyłączy.
Co to jest kod PIN?
Kod PIN to kod bezpieczeństwa umożliwiający osobie,
która go zna obsługiwanie projektora. Ustawienie
kodu PIN chroni przed nieautoryzowanym użyciem
projektora.
Kod PIN składa się z trzech liczb. Zapoznaj się z
funkcją zabezpieczenia projektora kodem PIN w
Menu Ustawień na stronie 49.
*
Ustaw
----
Dopasuj
*
Ustaw
----
-----
Kod PIN
1
Skasuj
Przesuń
Kod PIN
*
-----
*
Skasuj
Przesuń
Wybierz
Przesuń kursor na Set, i naciśnij OK.
√ Uwaga:
Projektor automatycznie wyłączy się po 3 minutach
po wpisaniu nieprawidłowego kodu PIN lub w
sytuacji kiedy po włączeniu projektora nie będą
wykonywane żadne inne działania na urządzeniu.
UWAGA DOTYCZĄCA KODU PIN
Jeśli zapomnisz kod PIN, projektora nie będzie
można uruchomić. Zwróć szczególną uwagę podczas
ustawiania nowego kodu PIN; spisz go w kolumnie na
stronie 64 w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli zgubisz
lub zapomnisz kod PIN, skonsultuj się ze sprzedawcą
lub centrum obsługi klienta.
23
Podstawowe Operacje
Wyłączanie projektora
1 Naciśnij przycisk POWER na górnej kontrolce lub
na pilocie, a na ekranie pojawi się napis Wyłączyć?
Naciśnij ponownie przycisk Power.
2 Naciśnij ponownie przycisk POWER, żeby wyłączyć
projektor. Wskaźnik POWER/TEMP zacznie
mrugać na czerwono, i uruchomi się wiatrak.
(Możesz wybrać prędkość wentylatora.)
3 Kiedy projektor ochłodzi się, wskaźnik przestanie
mrugać; można wtedy włączyć projektor.
Wyłączyć ? Naciśnij ponownie
przycisk Power
“Wyłączyć ? Naciśnij ponownie przycisk
Power” zniknie po 4 sekundach.
Aby przedłużyć żywotność lampy, kiedy
włączysz projektor, odczekaj przynajmniej pięć
minut zanim go wyłączysz.
Nie korzystaj z projektora bez wyłączania go
choć na chwilę.
Ciągłe użycie może spowodować skrócenie
żywotności lampy. Wyłącz projektor na około
godzinę na dobę.
√ UWAGA:
• Kiedy funkcja Przy starcie jest ustawiona na Wł, projektor automatycznie włączy się po podłączeniu kabla
zasilania AC z gniazdem AC.(Strona 47)
• Prędkość wiatraków zmienia się w zależności od temperatury wewnątrz projektora.
• Nie umieszczaj projektora w pudełku zanim się on nie ochłodzi.
• Jeśli wskaźnik WARNING mruga lub światełka są czerwone, zapoznaj się z informacją o “wskaźniku
WARNING”.(Strona 52)
• Kiedy wskaźnik POWER mruga, lampa się chłodzi i nie można włączyć projektora. Poczekaj aż wskaźnik
zmieni się na czerwony i wtedy włącz.
• Wiatrak zatrzyma się od razu kiedy zostanie odłączony kabel zasilania AC po wyłączeniu projektora.
• Projektor można włączyć jeśli wskaźnik POWER zmieni się na czerwony. Czas oczekiwania na ponowne
włączenie można skrócić kiedy ukończone zostanie podstawowe przetwarzanie wyłączenia chłodzenia, w
porównaniu z czasem kiedy kabel zasilający AC jest odłączony natychmiast po braku zasilania.
24
Podstawowe Operacje
Jak obsługiwać menu na ekranie
Projektor może być regulowany I ustawiany poprzez
menu ekranowe.
Każde menu główne może być podzielone na
podmenu w kilku poziomach, które z kolei też
są podzielone na podmenu. Wprowadzając
poszczególne ustawienia stosuj się do wskazówek w
odpowiednich rozdziałach tej instrukcji.
Pilot
MENU
Arrow
▲▼◄►
OK
Kontrolka boczna
/
MENU
MENU
OK
OK
INPUT
AUTO
Menu Ekranowy
1 Naciśnij przycisk MENU na kontrolce bocznej lub
pilocie, żeby wyświetlić menu na ekranie.
2 Naciśnij przyciski ▲▼ podkreślić lub wybrać główną
jednostkę w menu. Naciśnij przycisk ►, żeby wejść
w podmenu.
3 Naciśnij przyciski ▲▼ , żeby wybrać żądane
podmenu i naciśnij przycisk OK , żeby ustawić lub
wejść w wybraną opcję.
Menu wejścia
Sygnał wejściowy
HDMI
RGB 1
RGB2
RGB 2
Component
S-video
Wideo
Input
Sygnał wejściowy
System
Wyjdź
Przesuń
Dalej
Dalej
4 Naciśnij przycisk ▲▼◄► , żeby dopasować
ustawienia lub przełączać pomiędzy opcjami i
naciśnij przycisk OK, żeby aktywować opcję i wrócić
do podmenu.
5 Naciśnij przycisk ◄ , żeby wrócić do menu
głównego. Naciśnij przycisk MENU, żeby wyjść z
menu na ekranie.
25
Podstawowe Operacje
Pasek Menu
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
Menu główne
Podmenu
Sygnał wejściowy
HDMI
RGB 1
RGB2
RGB 2
Component
S-video
Wideo
Input
Sygnał wejściowy
System
Wyjdź
Przesuń
Dalej
Dalej
① Menu dostosowania PC
Używane do dostosowania parametrów: Automatyczne dostrajanie PC., Dostrajanie Punktów w linii, Pozycja
pozioma, Pozycja pionowa, Reset, Tryb wolny, Zapisz by dopasować do formatu sygnału wejściowego RGB
② Menu na ekranie
Jeśli jako źródło sygnału wybrany zostanie komputer, dostępne są następujące opcje ustawień dla rozmiaru
obrazu: Normalny, Rzeczywisty, 16:9, 4:3, Podstawowy i Cyfrowy zoom +/-.
Jeśli jako źródło sygnału wybrany zostanie sprzęt wideo, dostępne są następujące opcje ustawień dla
rozmiaru obrazu: Normalny, 16:9, Podstawowy.
③ Menu wyboru obrazu
Dostępne tryby obrazu to: Dynamiczny, Standardowy, Film, Tablica (zielona), Tablica (kolorowa) i Użytkownik.
④ Menu Dostr. obrazu
Jeśli jako źródło sygnału wybrany zostanie komputer, dostępne są następujące opcje ustawień dla obrazu:
Kontrast, Jasność, Temperatura barw, Czerwień, Zieleń, Niebieski, Ostrość i Gamma
Jeśli jako źródło sygnału wybrany zostanie sprzęt wideo, dostępne są następujące opcje ustawień dla obrazu:
Kontrast, Jasność, Kolor, Odcień, Czerwień, Zieleń, Niebieski, Ostrość, Gamma, Redukcja szumu i
Progresywny.
⑤ Menu wejścia
Używane do wyboru źródła wejścia: HDMI, Komputer 1, Komputer 2, Komponent, S-Video, Wideo lub
⑥ Audio
Do ustawiania poziomu głośności lub wyłączania dźwięku.
⑦ Menu sieci
Używane do uzyskania dostępu do funkcji sieci
⑧ Menu informacji
Używane do wyświetlania informacji
26
Podstawowe Operacje
Ustawienia powiększenia i ostrości
Pokrętło ustawiania ostrości (przód)
Ustaw powiększenie/pomniejszenie pokrętłem
regulacji.
Pokrętło zbliżenia/oddalenia (tył)
Ustaw ostrość wyświetlanego obrazu pokrętłem
regulacji ostrości.
Funkcja Autokonfiguracja
Funkcja ta uruchamiana jest przez wciśnięcie
przycisku AUTO w Kontrolka boczna lub w pilocie.
Syst. Wyszem automatycznie dokona poszczególnych
ustawień w menu, w tym - wyszuka źródła sygnału
wejściowego, uruchomi funkcję automatycznego
ustawiania PC i utomatycznego dopasowanie do kąta
nachylenia.
Pilot
AUTO
KEYSTONE
Kontrolka boczna
/
MENU
OK
AUTO
Korekcja trapez.
INPUT
AUTO
Korekcja trapez.
▲
▼
Jeśli wyświetlany obraz posiada zniekształcenia,
popraw go korzystając z funkcji Korekty trapezu.
Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie. Pojawi
się okno korekty trapezu. Popraw zniekształcenie
za pomocą przycisków strzałek ▲▼. Można
zapisać dostrajanie korekty trapezu.
Zmniejsz górną
szerokość za pomocą
przycisku ▲.
● Strzałki są białe kiedy nie występuje korekta.
● Kierunek strzałek, które są poprawiane zmieni się na
czerwony.
● Strzałka znika przy maksymalnej KEYSTONE.
● Jeśli naciśniesz na pilocie przycisk KEYSTONE
jeszcze raz podczas gdy pole opcji keystone jest
wyświetlane, ustawienia zostaną anulowane.
Zmniejsz górną
● Dopasowywany zakres ograniczony jest w
szerokość za pomocą
zależności od sygnału wejścia.
przycisku ▼.
27
Podstawowe Operacje
Audio adjustment
.Direct operation
Pilot
Głośność
MUTE
Aby ustawić głośność, wciśnij przycisk VOLUME
+/- na Kontrolka boczna lub na pilocie.
VOLUME+/-
Wyłączenie dźwięku
Kontrolka boczna
/
Wciśnij przycisk MUTE na pilocie i wybierz On,
aby wyłączyć dżwięk. Aby przywrócić dźwięk do
pierwotnego poziomu, ponownie wciśnij MUTE
i wybirz Off lub wciśnij przyciski VOLUME+/–.
Funkcja wyłączania dżwięku jest również
dostępna dla wtyku AUDIO OUT (wyjście audio).
MENU
OK
INPUT
AUTO
GŁOŚNOŚĆ +/-
Obsługa menu
1 Wciśnij przycisk MENU, aby wyświetlić menu
na ekranie. Wciśnij ▲▼ do ikony menu Audio..
Wciśnik OK lub ► aby przejść do podmenu.
Wciśnij ▲▼ aby przemieścić kursor do pożądanej
pozycji, a następnie wciśnij OK.
Menu Audio
Wył.
Poziom głośności
Wciśnij ▲ aby zwiększyć głośność lub ▼ aby
przyciszyć.
Wyłączanie dźwięku
Wciśnij OK, aby włączyć/wyłączyć dźwięk. Gdy
dźwięk zostanie wyłączony, wyświetli się „on”. Aby
wznowić odtwarzanie dżwięku, ponownie wciśnij
OK.
28
Wyjdź
Ikona menu Audio
Przesuń
Dalej
Dalej
Podstawowe Operacje
Działania na pilocie
Zaleca się korzystania z pilota w przypadku często
wykonywanych operacji. Naciśnięcie jednego z
przycisków umożliwi szybkie wykonanie żądanej
operacji bez włączania menu na ekranie.
Pilot
Przycisk Bezpośrednie INPUT
Naciśnij przycisk RGB1, RGB2 IN
,VIDEO,HDMI,COMPONENT/S-VIDEO, żeby wybrać
źródło wejścia.
Przycisk STILL
Naciśnij przycisk STILL, żeby zatrzymać obraz na
ekranie. Aby anulować tą funkcję, naciśnij przycisk
STILL ponownie lub naciśnij inny przycisk.
Bezpośrednie INPUT
2930058502
▲▼
STILL
BLANK
LAMP
Naciśnij przyciski DZOOM +/i użyj przycisków ▲▼żeby wejść w cyfrowy tryb
zoom.
16:9
DZOOM +/-
PICTURE
PICTURE
Naciśnij przycisk PICTURE na pilocie, żeby wybrać
żądany tryb obrazu.
4:3
Obraz ukryty
Przycisk BLANK
Naciśnij na pilocie przycisk BLANK żeby zaciemnić
obraz. Aby wrócić do normalnych ustawień, naciśnij
ponownie przycisk BLANK lub jakikolwiek inny
przycisk. Ekran zmienia się za każdym razem kiedy
naciskasz przycisk BLANK.
zaciemnienie → standardowy → zaciemnienie →
standardowy → ......
BLANK znika po 4 sekundach, jeśli nie zostanie
wciśnięty inny przycisk.
Przycisk LAMP
Naciśnij na pilocie przycisk LAMP , żeby wybrać tryb
lampy, aby zmieniać jasność na ekranie.
Standardowy … Normalna jasność
Eco…................ Mniejsza jasność redukuje zużycie
energii przez lampę i wydłuża
żywotność lampy.
16:9
Wybierz szerokość i wysokość ekranu jako 16:9.
4:3
Wybierz szerokość i wysokość ekranu jako 4:3
√ Uwaga:
Na następnej stronie znajdują się opisy innych
przycisków.
29
Podstawowe Operacje
TIMER
Naciśnij przycisk TIMER. Timer wyświetli “00:00” na
ekranie i zacznie liczyć czas (00:00–59:59).
Aby zatrzymać Timer, naciśnij przycisk TIMER.
Naciśnij przycisk TIMER ponownie, a wyświetlanie
Timera zniknie.
Timer
MENU
Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby
wyświetlić menu na ekranie.
Pilot
02 :02
MENU
PATTERN
Naciśnij przycisk PATTERN na pilocie, żeby
wybrać wzór testowy obrazu.
przycisk KEYSTONE
Naciśnij przycisk KEYSTONE na pilocie, aby
ustawić zniekształcenie.
AUTO
Naciśnij przycisk AUTO na pilocie, żeby
skorzystać z automatycznej funkcji ustawień.
INFO
Naciśnij przycisk INFO na pilocie, żeby skorzystać
z funkcji informacje.
RATIO
Naciśnij przycisk RATIO na pilocie, żeby wybrać
żądany tryb ekranu.
SLEEP
Naciśnij przycisk SLEEP na pilocie, żeby ustawić
określony czas na automatyczne wyłączenie
projektora.
30
KEYSTONE
TIMER
AUTO
RATIO
SLEEP
PATTERN
INFO.
√ Uwaga:
Na poprzedniej stronie znajdują się opisy innych
przycisków.
Wejście Komputera
Wybierz wejściowe źródło (RBG 1/RGB 2)
Kontrolka boczna
HDMI
/
Direct operation
- Wciśnij INPUT na Kontrolka boczna.
- Wciśnij RGB 1 lub RGB 2 IN na pilocie,MENU
aby
wybrać RGB 1 lub RGB 2.
RGB 1
OK
INPUT
AUTO
RGB 2
INPUT
Component
S-video
Wideo
Pilot
RGB 1
RGB 2 IN
RGB 2
RGB 1
Obsługa menu
Menu wejścia
1 Naciśnij przycisk MENU żeby wyświetlić menu
na ekranie. Wciśnij ▲▼ aby wybrać ikonę
źródła wejściowego, a następnie wciśnij ► lub
OK.
2 Wciśnij ▲▼ aby wybrać RGB 1 lub RGB2, a
następnie przycisk OK.
Sygnał wejściowy
HDMI
RGB 1
RGB2
RGB 2
Component
S-video
Wideo
Input
Sygnał wejściowy
System
Wyjdź
Przesuń
Dalej
Dalej
Ikona wejścia
Uwaga:
Jeżeli RGB 2 nie może zostać wybranymożna znaleźć 47 strony (Zacisk)
31
Wejście Komputera
Wybór systemu komputera
Projektor automatycznie nastraja się na różne rodzaje komputerów dzięki funkcji Multi-scan system i
Automatycznego dostrajania PC. Jeśli jako źródło sygnału wybrany zostanie komputer, projektor automatycznie
wykryje format sygnału i dostroi się do prawidłowego wyświetlania obrazów bez konieczności dodatkowych
ustawień.
Auto Jeśli projektor nie rozpoznaje sygnału
połączenia z systemów PC, w polu System
Menu pojawi się opcja Auto i funkcja ta
będzie obsługiwać właściwe obrazy. Jeśli
obraz nie będzie wyświetlony prawidłowo,
należy ustawić go ręcznie.
Menu system Komputer 1
Sygnał wejściowy
HDMI
RGB 1
RGB2
RGB 2
Component
S-video
Wideo
Input
Sygnał wejściowy
System
Przesuń
Wyjdź
-----
Brak sygnału wejścia z komputera. Sprawdź
połączenie pomiędzy Twoim komputerem i
projektorem.
Dalej
Dalej
Menu systemu PC system wyświetla wybrany system.
Opcje systemowe
Ręczny wybór systemu komputera
System można także wybrać ręcznie.
1.Naciśnij przycisk MENU , żeby wyświetlić menu na
ekranie. Użyj przycisków ▲▼ , żeby wybrać ikonę
źródła wejścia i naciśnij przycisk ► lub przycisk OK.
2.Użyj przycisków ▲▼ , żeby wybrać System (format
sygnału), i naciśnij przycisk ► lub przycisk OK.
3.Naciśnij przyciski ▲▼ , żeby wybrać żądany system
i naciśnij przycisk OK.
wejście
Wyjdź
32
Wróć
Przesuń
Wybierz
Wejście Komputera
Autodostrojenie PC
Funkcja automatycznego Ustawienia PC służy do automatycznego dostrajanie, punktów w linii, pozycji
poziomych, pozycji pionowych, żeby dostosować się do Twojego komputera
Menu Operacji
Autodostrojenie PC
1 Naciśnij na pilocie przycisk MENU , żeby wyświetlić
menu na ekranie. Użyj przycisków ▲▼, żeby
wybrać ustawienia PC i naciśnij ► lub przycisk OK.
2 Naciśnij przyciski ▲▼ , żeby wybrać
“Autdostrojenie” i potem naciśnij przycisk OK.
Aby zapisać dostrojone parametry
Dostrojone parametry systemu w Automatycznym
dostrajaniu PC można zapisać w projektorze.
Menu dostrajania PC
Ikona dostrajania PC
Dostrojenie PC
Autodostrojenie PC
Dostrajanie
Punkty w linii
Pozycja pozioma
Pozycja pionowa
Przywróć
Wyczyść tryb
Zapisz
Wyjdź
16
1344
296
35
Przesuń
Dalej
Dalej
√ UWAGA:
● Dostrajanie, punkty w linii, pozycja pozioma i pozycja pionowa w niektórych komputerach nie mogą być w pełni
dostosowane przy użyciu funkcji Autodostrajanie PC. Jeśli obraz nie jest wyświetlany właściwie, zaleca się
dostrajanie manualne.
● Dostrajanie, punkty w linii, pozycja pozioma i pozycja pionowa są wyłączone, jeśli Częstotliwość taktowania
zegaru obrazu jest wyższa niż 140MHz.
● Autodostrajanie PC nie działa, jeśli wybrano 480i, 576i, 480p, 576p, 720p lub 1080i w menu systemu PC.
33
Wejście Komputera
Dostrajanie ręczne przez PC
Ponieważ niektóre komputery emitują specjalnie kodowane sygnały, wielofunkcyjny skaner projektora może
ich nie odczytywać. Aby umożliwić odczytywanie specjalnie zakodowanych sygnałów, projektor oferuje funkcję
ręcznego ustawiania, dzięki której można ustawiać parametry. Dostępnych jest 5 niezależnych sekcji, dzięki
którym ręcznie ustawione parametry mogą zostać zapamiętane. W odniesieniu do szczególnych komputerów
można wykorzystać obszar pamięci w zależności od potrzeb.
1.Naciśnij przycisk MENU , żeby wyświetlić menu
na ekranie. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać ikonę
dostrajania PC.
Następnie naciśnij ► lub OK.
2.Naciśnij ▲▼ żeby wybrać opcje do dostrojenia, a
następnie naciśnij OK. Pojawi się okno dialogowe
dostrajania. Naciśnij ◄► , żeby ustawić wartość.
Dostrajanie
Używany do eliminowania migania obrazu. Naciśnij
◄► , żeby dostroić wartość.
Punkty w linii
Naciśnij ◄► , żeby dostroić punkty w linii na cykl tak,
by pasowały do obrazu na komputerze.
Pozycja pozioma
Naciśnij ◄► , żeby dostroić pozycję poziomą obrazu.
Menu dostrajania PC
Dostrojenie PC
Autodostrojenie PC
Dostrajanie
Punkty w linii
Pozycja pozioma
Pozycja pionowa
Przywróć
Wyczyść tryb
Zapisz
Wyjdź
16
1344
296
35
Przesuń
Dalej
Dalej
Ikona dostrajania PC
Pozycja pionowa
Naciśnij ◄► , żeby dostroić pozycję pionową obrazu.
Przywróć
Aby zresetować ustawienia, wciśnij Reset, a
następnie OK. Pojawi się okno potwierdzenia. Wciśnij
„Yes”. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone do
wartości domyślnych.
Tryb wolny
Aby usunąć zapamiętany tryb, należy wybrać “Mode
free”, a następnie wcisnąć lub OK. Wybierz tryb, który
chcesz usunąć, a następnie wciśnij OK. Gdy pojawi
się okno potwierdzenia, wybierz „Yes”
Zapisz
Aby zapamiętać ustawienia, wybierz “Store”, a
następnie wciśnij ► lub OK. Wybież tryb, który chcesz
zapamiętać spośród 1 … 5 a następnie wciśnij OK.
Gdy pojawi się ekran potwierzenia, wybierz „Yes”.
√ Uwaga:
Jeśli z menu systemu wybierzesz opcje 480i, 576i, 480p, 576p, 720p lub 1080i, funkcje pozycji poziomej i
pionowej zostaną wyłączone.
34
Wejście Komputera
Wybór obrazu
Wybór bezpośredni
Użyj przycisk PICTURE na pilocie, żeby wybrać tryb
obrazu.
Pilot
PICTURE
Wybór menu
1. Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby wyświetlić
menu na ekranie. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać
ikonę trybu obrazu. Następnie naciśnij ► lub OK.
2. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać żądaną opcję, i naciśnij
OK.
Dynamiczny
Kiedy obraz jest przeglądany w jasnym
pomieszczeniu, wybierz ten tryb.
Standardowy
Menu wyboru obrazu
Wybór obrazu
Dynamiczny
Standardowy
Film
Tablica (zielona)
Tablica (kolorowa)
Użytkownik
Wyjdź
Czerwony
Przesuń
Dalej
Dalej
Jest to tryb domyślny obrazu.
Film
Tryb ten ogranicza jasność dzięki czemu widać więcej
szczegółów. Jest odpowiedni do oglądania filmu w
ciemności.
Tablica (zielona)
Tryb ten można używać do wyświetlania obrazu
na zielonej tablicy, żeby wzmocnić jakość obrazu.
Głównie funkcjonuje na zielonej tablicy, nie na
czarnej.
Tablica (kolorowa)
Tryb ten odpowiedni jest do wyświetlania obrazu na
tapecie czerwonej, niebieskiej, żółtej i zielonej.
Naciśnij OK, żeby wybrać Tablicę (kolorową) i
następnie naciśnij ► żeby wejść w podmenu.
Naciśnij ▲▼ żeby wybrać tapetę z Czerwony,
Niebieski, Żółty i Zielony.
Obraz
Jest to tryb obrazu ustawiony w menu dostrajania
obrazu.
35
Wejście Komputera
Dostr. obrazu
1.Naciśnij Menu na pilocie, żeby wyświetlić menu
na ekranie. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać ikonę
dostrajania obrazu. Następnie naciśnij ► lub
naciśnij OK.
2.Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać opcje do dostrojenia,
i następnie naciśnij Select. Pojawi się okno
dialogowe dostrajania. Naciśnij ◄► , żeby ustawić
wartość.
Kontrast
Naciśnij ◄ , żeby zmniejszyć kontrast i naciśnij ► ,
żeby go zwiększyć.(od 0 do 63)
Jasność
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć jasność; Naciśnij
przycisk ► żeby zwiększyć jasność.(od 0 do 63)
Menu Dostr. obrazu
Dostr obrazu
Kontrast
Jasność
Temp. barw .
Czerwony
Zielony
Niebieski
Ostrość
Gamma
Wyjdź
32
32
Średnia
32
32
32
8
8
Przesuń
Dalej
Ikona Dostr. obrazu
Temp. barw
Naciśnij ◄► , żeby wybrać żądany kolor temperatury
(opcje: "Chłodna ", “Średnia", “Ciepła”)
Czerwony (Bilans bieli)
Naciśnij przycisk ◄ , żeby zmniejszyć odcień
czerwieni; Naciśnij przycisk ► żeby pogłębić odcień
czerwieni.(od 0 do 63)
Zielony (Bilans bieli)
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć odcień zieleni;
Naciśnij przycisk ► żeby pogłębić odcień zieleni.(od
0 do 63)
Niebieski (Bilans bieli)
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć odcień niebieski;
Naciśnij przycisk ► żeby pogłębić odcień niebieski.(od
0 do 63)
Ostrość
Naciśnij ◄ , żeby zmniejszyć ostrość obrazu i naciśnij
► , żeby go zaostrzyć.(od 0 do 15)
Gamma
Naciśnij przycisk ◄► , żeby dostosować poziom
szarości, żeby osiągnąć lepszy kontrast i bilans.(od 0
do 15)
√ Uwaga:
● Po ustawieniu czerwonego(bilans bieli), zielonego(bilans bieli) lub niebieskiego(bilans bieli), tryb
obrazu zmieni się na “Użytkownik”.
● Kiedy wybrano kolorową tablicę w “Wyborze obrazu”, temperatura koloru zmieni się na “kolorowa
tablica”.
36
Dalej
Wejście Komputera
Dostrajanie rozmiaru ekranu
Pilot
Rozmiar ekranu można zresetować do wartości żądanej przez
użytkownika.
1.Naciśnij Menu na pilocie, żeby wyświetlić menu na ekranie.
Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać ekran. Następnie naciśnij ► lub
OK.
2.Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać żądaną opcję, i naciśnij OK.
Normalny
Funkcja ta umożliwia ustawienie takiej samej skali obrazu jak
sygnału źródłowego.
Rzeczywisty
Funkcja ta zapewnia obrazowi oryginalny rozmiar. Jeśli obraz
oryginalny jest większy niż ekran (BD430, BD450, BD470)/
1280X800(BD460)), projektor automatycznie ustawi tryb do
wyświetlania obrazu. Użytkownik może nacisnąć ▲▼◄►żeby
przesunąć obraz i go dopasować do ekranu.
Szerokiy
Obraz w skali 16:9.
Pełny
Obraz w skali 4:3.
Pełny
Zostanie wyświetlony pełny ekran.
Niestandardowy
Opcja ta pomaga użytkownikom ręcznie dostroić proporcje i
pozycję ekranu.
Zakres dostosowywania zależy od formatów sygnału
wejściowego Niektóre mają pewne ograniczenia.
Po wybraniu opcji, naciśnij ►. Na ekranie pojawi się wskaźnik.
Możesz nacisnąć ▲▼żeby dostosować.
Skala POZ./PION.: Aby ustawić proporcje ekranu poziome/
pionowe.
POZ I PION: Kiedy ta opcja jest włączona, proporcje
szerokość-wysokość zostaną wyłączone. Pionowe proporcje
wyświetlone są na szaro, co oznacza “wyłączony”. Możesz
dostroić proporcje poziome, a następnie zmodyfikować
proporcje ekranu na podstawie proporcji szerokośćwysokość. Jeśli zresetujesz ustawienia poziome i pionowe,
wtedy dane dotyczące linii poziomych i pionowych powrócą
do początkowych wartości.
Pozycja POZ/PION:Aby dostroić pozycję poziomą/pionową
ekranu.
Zastosuj do wszystkich wejść: Użyj tej opcji do zapisania
dostrojonych proporcji wejścia. Kiedy naciśniesz Select,
pojawi się okno dialogowe potwierdzenia. Aby zapisać
proporcje, naciśnij Select i Yes. Jeśli wybierzesz definicję,
system użyje zapisane proporcje.
Reset: Funkcja ta umożliwia zresetowanie wszystkich
ustawionych wartości. Na początku naciśnij Wybierz, pojawi
się okno dialogowe z potwierdzeniem. Aby zresetować
parametry, naciśnij Wybierz Tak.
√ Uwaga:
RATIO
DZOOM +/-
Menu Ekranowy(BD430,BD450,BD470)
Ekranowy
Normalny
Rzeczywisty
Szerokiy
Pełny
Niestandardowy
Cyfrowy zoom +
Cyfrowy zoom-
Wyjdź
Przesuń
Dalej
Dalej
Dalej
Dalej
Ikona ekranu
Menu Ekranowy(BD460)
Ekranowy
Normalny
Rzeczywisty
Szerokiy
Pełny
Pełny
Niestandardowy
Cyfrowy zoom +
Cyfrowy zoom-
Wyjdź
Przesuń
Ikona ekranu
Cyfrowy zoom +
Wybierz Cyfrowy zoom +. Zniknie menu na ekranie i pojawi
się Zoom +. Naciśnij przycisk OK , żeby powiększyć rozmiar
obrazu. Użyj przycisku ▲▼◄►, żeby przesunąć obraz
poziomo i pionowo.
Przesuwanie jest efektywne tylko wtedy, kiedy obraz jest
większy niż rozmiar ekranu.
Możesz także nacisnąć DZOOM + lub wybrać na pilocie
zmniejszenie wyświetlanego obrazu.
Cyfrowy zoom-
Wybierz Cyfrowy zoom -. Zniknie menu na ekranie i pojawi się
Zoom -. Naciśnij przycisk OK, żeby zmniejszyć rozmiar obrazu.
Możesz także nacisnąć DZOOM – lub wybrać na pilocie
zmniejszenie wyświetlanego obrazu.
Aby wyjść z trybu “cyfrowy zoom +/-“, naciśnij jakikolwiek
przycisk z wyjątkiem DZOOM+/- i przycisku OK. Aby wrócić do
normalnego rozmiaru, wybierz “Screen” w menu, żeby dostroić
rozmiar ekranu, lub wprowadź nowe źródło wejścia w menu
“Input” lub Użyj przycisku ▲▼◄►, żeby przesunąć obraz
poziomo i pionowo.
● Aby uzyskać obraz najwyższej jakości(BD430, BD450, BD470), należy ustawić rozdzielczość na XGA(1024x768)
● Aby uzyskać obraz najwyższej jakości(BD460), należy ustawić rozdzielczość na WXGA(1280x800)
● Kiedy wybrana jest opcja Rzeczywisty lub 4:3, Cyfrowy zoom +/- zostanie wyświetlony.
● Menu Rzeczywisty, Niestandardowy i Cyfrowy zoom +/- może być wyłączone, jeśli Częstotliwość taktowania zegaru obrazu jest
większa niż 140MHz.
● Rzeczywisty nie może być wybrany kiedy włączona jest opcja 480i, 576i, 480p, 576p, 720P50, 720P60, 1080i, w menu systemu.
37
Wejście wideo
Wybór źródła wejścia
(HDMI/Component/S-Video/Wideo)
Kontrolka boczna
HDMI
/
Wybór bezpośredni
MENU
- Na pilocie wciśnij przycisk HDMI, COMPONENT,
S-VIDEO lub VIDEO
AUTO
- Wciśnij przycisk INPUT na bocznym
panelu
sterowania. Gdy przycisk INPUT zostanie wciśnięty
ponownie, wyświetli się kolejne źródło wejścia.
Źródło wejścia zostanie zmienione zgodnie z
diagramem.
RGB 1
OK
RGB 2
Przycisk INPUT
INPUT
Component
S-video
Wideo
Pilot
HDMI
HDMI
COMPONENT
VIDEO
Menu operacyjne
Video
Component
S-VIDEO
1. Naciśnij przycisk MEMU na pilocie, żeby wyświetlić
menu na ekranie.
2. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać ikonę dla źródła
wejścia.
Następnie naciśnij ► lub OK.
S-video
HDMI
Wybierz HDMI, kiedy sygnał wejściowy wideo jest
podłączony do terminalu HDMI.
Component
Wybierz Component, kiedy sygnał wejściowy wideo
jest podłączony do terminalu Component.
S-Video
Wybierz S-Video kiedy sygnał wejściowy wideo jest
podłączony do terminalu S-Video.
Menu wejścia
Sygnał wejściowy
HDMI
RGB 1
RGB2
RGB 2
Component
S-video
Wideo
System
Wyjdź
Wideo
Wybierz Video, kiedy sygnał wejściowy wideo jest
podłączony do terminalu Video.
38
Input
Sygnał wejściowy
Ikona wejścia
Auto
Przesuń
Dalej
Dalej
Wejście wideo
1.Naciśnij przycisk MENU , żeby wyświetlić menu
na ekranie. Naciśnij przycisk ▲▼ , żeby wybrać
Wejście i następnie naciśnij ► lub OK.
2.Naciśnij przycisk ▲▼ , żeby wybrać COMPONENT,
VIDEO lub S-VIDEO. Następnie naciśnij przycisk
OK.
3.Naciśnij przycisk ▲▼ , żeby wybrać System;
następnie naciśnij przycisk ► lub OK. Naciśnij
przycisk ▲▼ , żeby wybrać żądany system;
następnie naciśnij przycisk OK.
Kontrolka boczna
/
Wybór systemu wideo
MENU
MENU
OK
INPUT
AUTO
Pilot
MENU
WIDEO lub S-VIDEO
Auto
Projektor może automatycznie wykryć wejściowy
system wideo.
Menu Systemu Wideo (Wideo lub S-video)
Sygnał wejściowy
S-video
Wideo
PAL/SECAM/NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N
Jeśli projektor nie może przetworzyć prawidłowego
obrazu wideo, wybierz określony format sygnału
component video spośród: PAL, SECAM, NTSC,
NTSC 4 .43, PAL-M, and PAL-N.
Wyjdź
Wróć
Przesuń
Wybierz
COMPONENT
Auto
Projektor automatycznie wykrywa przychodzący
sygnał wideo, i ustawia go tak, aby zoptymalizować
wydajność.
Menu Systemu Wideo (Component)
Sygnał wejściowy
FORMAT SYGNAŁU COMPONENT VIDEO
Jeśli projektor nie może odtworzyć obrazu, należy
wybrać określony format sygnału komponentu wideo:
480i, 576i, 480p, 576p, 720p lub 1080i.
Wyjdź
Wróć
Przesuń
Wybierz
√ Uwaga:
● Jeśli wybrany jest HDMI, Video systemu wideo zostanie wyłączone.
39
Wejście wideo
Wybór obrazu
Naciśnij przycisk PICTURE na pilocie, żeby wybrać
tryb obrazu.
Pilot
MENU
Wybór menu
1.Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby wyświetlić
menu na ekranie. Naciśnij ▲▼,żeby wybierz ikonę
"Wybór obrazu". Następnie naciśnij ► lub OK.
2.Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać żądaną opcję, i naciśnij
OK.
PICTURE
Dynamiczny
Kiedy obraz jest przeglądany w jasnym
pomieszczeniu, wybierz ten tryb.
Standardowy
Jest to tryb domyślny obrazu.
Film
Tryb ten ogranicza jasność dzięki czemu widać więcej
szczegółów. Jest odpowiedni do oglądania filmu w
ciemności.
Tablica (zielona)
Tryb ten można używać do wyświetlania obrazu
na zielonej tablicy, żeby wzmocnić jakość obrazu.
Głównie funkcjonuje na zielonej tablicy, nie na
czarnej.
Tablica (kolorowa)
Tryb ten odpowiedni jest do wyświetlania obrazu na
tapecie czerwonej, niebieskiej, żółtej i zielonej.
Naciśnij OK, żeby wybrać Tablicę (kolorową) i
następnie naciśnij ► żeby wejść w podmenu.
Naciśnij ▲▼ żeby wybrać tapetę z Czerwony,
Niebieski, Żółty i Zielony.
Obraz
Jest to tryb obrazu ustawiony w menu dostrajania
obrazu.
40
Menu wyboru obrazu
Wybór obrazu
Dynamiczny
Standardowy
Film
Tablica (zielona)
Tablica (kolorowa)
Użytkownik
Wyjdź
Ikona wyboru obrazu
Czerwony
Przesuń
Dalej
Dalej
Wejście wideo
Dostr. obrazu
1.Naciśnij przycisk MENUna pilocie , żeby wyświetlić
menu na ekranie. Naciśnij przycisk ▲▼ , żeby
wybrać ikonę dostrajania , następnie naciśnij
przycisk ► lub OK.
2.Naciśnij przycisk ▲▼ , żeby wybrać żądaną opcję,
następnie naciśnij przycisk Select. Wyświetli się
pole dialogowe ustawień. Naciśnij przycisk ◄► ,
żeby dopasować wartość.
Kontrast
Naciśnij przycisk ◄ , żeby zmniejszyć kontrast;
Naciśnij przycisk ► żeby zwiększyć kontrast.(od 0 do
63)
Jasność
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć jasność; Naciśnij
przycisk ► żeby zwiększyć jasność(od 0 do 63)
Menu Dostr. obrazu
Dostr. obrazu
Kontrast
Jasność
Kolor
Zabarwienie
Czerwony
Zielony
Niebieski
Ostrość
Gamma
Redukcja szumu
Progresywny
Wyjdź
32
32
32
32
32
32
32
8
8
Wł.
L1
Przesuń
Dalej
Dalej
Ikona Dostr. obrazu
Kolor
Wciśnij ◄ aby zwiększyć nasycenie kolorów i ► aby zmniejszyć (od 0 do 63).
Zabarwienie
Wciśnij ◄► aby dobrać odcień właściwy dla obrazu
(od 0 do 63)
Czerwony
Naciśnij przycisk ◄ , żeby zmniejszyć odcień
czerwieni; Naciśnij przycisk ► żeby pogłębić odcień
czerwieni.(od 0 do 63)
Zielony
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć odcień zieleni;
Naciśnij przycisk ► żeby pogłębić odcień zieleni.(od
0 do 63)
Niebieski
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć odcień niebieski;
Naciśnij przycisk ► żeby pogłębić odcień niebieski.
(od 0 do 63)
Ostrość
Naciśnij przycisk ◄ żeby zmniejszyć ostrość obrazu;
Naciśnij przycisk ► żeby zwiększyć ostrość obrazu.
(od 0 do 15)
Gamma
Naciśnij przycisk ◄► , żeby ustawić wartość gamma,
aby uzyskać lepszy bilans kontrastu.(od 0 do 15)
Redukcja szumu
Umożliwia redukcję szumów i uzyskanie gładszego
oraz wyraźniejszego obrazu.
Progresywny
Sygnał wideo z przeplotem można wyświetlić w trybie
progresywnym. Wybierz jedną z następujących opcji.
WYŁ.: Wyłączony
L1: Wyświetlanie aktywnego obrazu
L2: Wyświetlanie obrazu statycznego
Film: Do oglądania filmu. Dzięki tej funkcji, projektor
przetwarza obrazy wiernie do jakości oryginalnego
filmu
√Uwaga:
- Opcje redukcji szumu i progresywny nie można
wybrać, kiedy 480p, 576p, 720p lub 1080i są
włączone.
- NTSC i NTSC-4.43 Kolorowy standardowy
system obsługuje menu zabarwienie.
41
Wejście wideo
Regulacja rozmiarów ekranu
Rozmiar ekranu może być zresetowany do wartości
wybranych przez użytkownika.
1.Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby wyświetlić
menu na ekranie. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać
ekran. Następnie naciśnij ► lub OK.
2.Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać żądaną opcję i naciśnij
OK.
Pilot
RATIO
Menu Ekranowy(BD430,BD450,BD470)
Normalny
Ekranowy
Funkcja ta umożliwia ustawienie takiej samej skali
obrazu jak sygnału źródłowego.
Normalny
Szerokie
Niestandardowy
Pełny
Obraz w skali 4:3.
Pełny
Zostanie wyświetlony pełny ekran.
Szerokie
Obraz w skali 16:9.
Naturalny szeroki
Centralna część obrazu zostanie wyświetlona bardziej
naturalnie na ekranie o wymiarach 16:9.
Wyjdź
Dalej
Menu Ekranowy(BD460)
Ekranowy
Normal
Pełny
Pełny
Szerokie
Naturalny szeroki
Niestandardowy
Opcja ta pomaga użytkownikom ręcznie dostroić
proporcje i pozycję ekranu.
Zakres dostosowywania zależy od formatów sygnału
wejściowego Niektóre mają pewne ograniczenia.
Po wybraniu opcji, naciśnij ►. Na ekranie pojawi się
wskaźnik. Możesz nacisnąć ▲▼żeby dostosować.
42
Dalej
Ikona Ekranowy
Niestandardowy
Skala POZ./PION.: Aby ustawić proporcje ekranu
poziome/pionowe.
POZ I PION: Kiedy ta opcja jest włączona,
proporcje szerokość-wysokość zostaną wyłączone.
Pionowe proporcje wyświetlone są na szaro, co
oznacza “wyłączony”. Możesz dostroić proporcje
poziome, a następnie zmodyfikować proporcje
ekranu na podstawie proporcji szerokośćwysokość. Jeśli zresetujesz ustawienia poziome i
pionowe, wtedy dane dotyczące linii poziomych i
pionowych powrócą do początkowych wartości.
Pozycja POZ/PION:Aby dostroić pozycję poziomą/
pionową ekranu.
Zastosuj do wszystkich wejść: Użyj tej opcji do
zapisania dostrojonych proporcji wejścia. Kiedy
naciśniesz Select, pojawi się okno dialogowe
potwierdzenia. Aby zapisać proporcje, naciśnij
Select i Yes. Jeśli wybierzesz definicję, system
użyje zapisane proporcje.
Reset: Funkcja ta umożliwia zresetowanie
wszystkich ustawionych wartości. Na początku
naciśnij Wybierz, pojawi się okno dialogowe z
potwierdzeniem. Aby zresetować parametry,
naciśnij Wybierz Tak.
Przesuń
Wyjdź
Przesuń
Dalej
Dalej
Ikona Ekranowy
√Uwaga:
● Jeżeli nie zostanie wykryty żaden sygnał, nie
można będzie ustawić parametrów obrazu, a okno
dialogowe zniknie.
● Proporcje poziome/pionowe i pozycje poziome/
pionowe należy ustawić zgodnie z sygnałem
wejścia.
● Opcja szeroki ekran (16:9) nie działa kiedy wybrano
720p lub 1080i w Component lub wejściu HDMI.
● Niestandardowe podmenu zostaną wyłączone kiedy
Częstotliwość taktowania zegaru obrazu będzie
wyższa niż 140MHz.
Ustawienia
Ustawienia
Możesz skorzystać z menu opcji, żeby skonfigurować
następujące funkcje.
1.Naciśnij przycisk MENU na pilocie, żeby wyświetlić
menu na ekranie. Naciśnij ▲ ▼ , żeby wybrać
Opcje. Następnie naciśnij ► lub OK , żeby wejść w
podmenu.
2.Naciśnij ▲ ▼ , żeby wybrać żądaną opcję do
dostrojenia, i następnie naciśnij ► lub OK, żeby
dotrzeć do wybranej opcji.
3.Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać żądaną opcję i
następnie naciśnij OK.
Menu Ustawienia
Ustawienia
Język
Położenie menu
Autokonfiguracja
Korekcja trapez.
Niebieskie tło
Wyświetlane informacje
Logo
Sufit
Tylna projekcja
Złącze
Zarządzanie energią
Wyjdź
Przesuń
1/3
Polski
Zapisz
Wł.
Wł.
Wył.
Wył.
wyjście RGB
Wył.
Dalej
Dalej
Język
Wybór żądanego języka menu.
Położenie menu
Możesz używać tej funkcji do zmiany pozycji menu
na ekranie. Aby to zrobić, wybierz pozycję menu, i
naciśnij OK. Za każdym razem kiedy naciśniesz OK,
pozycja menu pojawi się w kolejności przedstawionej
poniżej:
Ustawienia
2/3
Auto start
Tryb gotowości
Dekodowanie napisów
Tryb lampy
Obraz testowy
Zabezpieczenia
Wentylator
Praca na dużej wysokości
Licznik filtra
Automatic Standby
automatyczny
tryb gotowości
Sleep time
Drzemka
Przesuń
Wyjdź
Wył.
Normalny
Wył.
Wył.
Wył.
Off
Wył.
Off
Wył.
Dalej
Dalej
Ustawienia
Option
3/3
Ustawienia fabryczne
Górna lewa strona →Górna prawa strona → Środek→
Dolna lewa strona→ Dolna prawa strona →Górna
lewa strona→…
Automatic Standby
Sleep time
Wyjdź
Off
Off
Przesuń
Dalej
Dalej
43
Ustawienia
Autokonfiguracja
Funkcja ta umożliwia Szukanie sygnału, i
Autodostrajanie PC poprzez naciśnięcie przycisku
AUTO w kontrolkach bocznych lub na pilocie.
Ustawienia dla tych funkcji można zmienić w
następujący sposób:
Szukanie sygnału
Funkcja ta umożliwia automatyczne wykrywanie
sygnału. Kiedy sygnał zostanie znaleziony,
szukanie się zatrzyma. Użyj przycisków ▲▼ żeby
wybrać jedną z następujących opcji.
Wył. .... Szukanie sygnału jest wyłączone.
Wł.... Szukanie sygnału jest włączone. Wykrywa
sygnał wejścia i zatrzymuje wyszukiwanie,
kiedy sygnał jest znaleziony.
Autodostrojenie PC
Wł.............Naciśnij przycisk Auto Set w górnej
kontrolce lub na pilocie, żeby uruchomić
funkcję Autodostrajania PC.
Wył ......... Wyłącza Autodostrajanie PC.
Korekcja trapezu autom.
Auto ....... zawsze koryguje ustawienia poziomu
zakłóceń odpowiednio do kąta
nachylenia projektora.
Ustaw. ręczne ....... ustaw tę funkcję wciskając
Auto Set na Kontrolka
boczna lub na pilocie.
Wył. ....... Wyłącza automatyczne Automatyczne
dopasowanie do kąta nachylenia.
Korekcja trapez.
Funkcji tej używa się do zapisywania lub resetowania
korekcji trapezu, kiedy kabel zasilający AC jest
odłączony. Naciśnij przycisk ▲▼, żeby przełączać
opcje.
Zapisz ............... Zapisz korekcję trapezu nawet kiedy
kabel zasilający AC jest odłączony.
Przywróć .......... Zresetuj korekcję trapezu, kiedy
kabel zasilający AC jest odłączony.
Aby wprowadzić korektę, naciśnij przycisk OK. Opcja
pojawi się na ekranie. Użyj przycisków ▲▼ żeby
wprowadzić korekcję trapezu.
Niebieskie tło
Wybierz ekran tła, kiedy nie wykryto żadnego sygnału
wejściowego.
Naciśnij przyciski ▲▼ żeby przełączać opcje.
WŁ: Wyświetla niebieskie tło
WYŁ: Wyłącza czarne tło
44
√ UWAGA:
• Tylko ostatnie wybrane źródło wejście może zostać
wybrane.
• Jeśli przycisk INPUT na kontrolce bocznej lub
przyciski RGB 1/2, HDMI, VIDEO , S-VIDEO ,
COMPONENT są naciśnięte na pilocie podczas
wyszukiwania, wyszukiwanie zatrzyma się
i ponownie wróći do poprzedniego sygnału
wejściowego.
• Korekcja trapezu autom. poprawia tylko pionowe
zniekształcenia, poziomych nie. Dostrajanie,
Punktów w linii, pozycja pozioma i pionowa w
niektórych komputerach nie zawsze może być w
pełni dostrojona z funkcją Autodostrajania PC. Kiedy
obraz nie jest właściwie dostrojony, wymagane
będzie ustawienie ręczne.
Ustawienia
Komunikaty
Funkcja ta określa czy wyświetlić logo czy nie.
Wł............................ Pokaż logo
Wył.......................... Pokaż obraz wejściowy zamiast logo
Logo (ustawienia Logo i Logo blokady kodu PIN)
Funkcja ta umożliwia ustawienia logo ekranu za pomocą zmiany funkcji wyboru logo, ujęcia, logo blokady kodu
PIN i logo kodu PIN.
√ UWAGA:
Kiedy wybierzesz funkcję Wł. W logo blokady kodu PIN, nie będziesz mógł skorzystać z funkcji
wyboru logo i ujęcia.
Wybór logo
Dzięki tej funkcji wybierzesz początkowy wyświetlany obraz z następujących opcji.
Użytkownik........ Pokaż swój obraz.
Domyślny........... Pokaż logo fabryczne.
Wył...................... Pokaż tylko licznik.
Nagrywaj
Funkcja ta umożliwia ujęcie wyświetlanego obrazu, i użycie go jako początkowy wyświetlany obraz.
Wybierz Nagrywaj i naciśnij przycisk OK. Pojawi się okno potwierdzenia, wybierz Tak żeby zapisać
pokazywany z projektora obraz.
Po ujęciu obrazu, przejdź do funkcji wybór logo i ustaw ją na Użytkownik. Następnie ujęty obraz zostanie
wyświetlony kiedy włączysz projektor ponownie.
√ Uwaga:
If BD460 (WXGA) can be supported on the resolution (1280x800).
Zrzutu ekranu można jedynie używać w rozdzielczościach od VGA(640x480) do XGA ( 1024x768).(BD430,
BD450, BD470)
Zrzutu ekranu można jedynie używać w rozdzielczościach od VGA(640x480) do WXGA (1280x800).
(BD460)
Blokada logotypu kodem PIN
Funkcja ta uniemożliwia nieautoryzowanym osobom na zmianę logo ekranu.
Wył............The screen logo can be changed freely from the Logo Menu.
Wł..............The screen logo cannot be changed without a Logo PIN code.
Jeśli chcesz zmienić ustawienia blokady logotypu kodem PIN, naciśnij przycisk OK, otworzy się okno
dialogowe logo kodu PIN. Wpisz kod PIN logo wykonując następujące kroki.
45
Ustawienia
Wpisz logotyp kodu PIN
Użyj przycisków ▲▼ żeby wpisać numer. Naciśnij przycisk ► żeby wprowadzić numer i przenieś czerwoną
ramkę wskaźnika do następnego pola. Numer zmieni się na “*”. Jeśli wprowadziłeś niewłaściwy numer, użyj
przycisku ◄ żeby przesunąć wskaźnik na liczbę, którą chcesz poprawić, i następnie wpisz właściwą liczbę.
Powtórz ten krok, żeby zakończyć wpisywanie trzycyfrowego numeru.
Po wprowadzeniu trzycyfrowego numeru, przesuń wskaźnik na Ustaw. Naciśnij przycisk OK, żebyś mógł zacząć
obsługiwać projektor.
Jeśli wpisałeś niewłaściwy kod PIN logotypu, kod PIN logotypu i liczba (***) będą przez chwilę czerwone.
Zmiana kodu PIN logotypu
Kod PIN logotypu można zmienić na trzycyfrową liczbę. Naciśnij przycisk OK, żeby wybrać zmianę kodu PIN
logotypu. Pojawi się okno dialogowe logotypu kodu PIN, użyj przycisków ▲▼ , żeby wpisać właściwy kod.
Pojawi się okno dialogowe dla nowego logotypu kodu PIN. Ustaw nowy logotyp kodu PIN, pojawi się okno
potwierdzające; wybierz opcję tak, żeby ustawić nowy logotyp kodu PIN.
Zapisz nowy kod PIN logotypu. Jeśli zgubisz kod, nie będziesz mógł zmienić ustawień kodu PIN logotypu.
UWAGA:
KIEDY ZMIENISZ KOD PIN, ZAPISZ NOWY KOD
PIN W KOLUMNIE – NUMER KODU PIN NA
STRONIE 64. JEŚLI ZGUBISZ LUB ZAPOMNISZ
KOD LOGO, USTAWIEŃ NIE BĘDZIE MOŻNA
ZMIENIĆ.
Sufit
Funkcja ta używana jest do projekcji obrazów z zamontowanego na suficie projektora.
Wył...........Wyłącz tą funkcję.
Auto .........Obraz będzie automatycznie odwrócony
z góry na dół.
Wł.............Obraz będzie odwrócony z góry na dół.
Tylna Projekcja
Kiedy funkcja ta jest włączona, obraz zostanie odwrócony w lewo/prawo. Funkcja ta używana jest do
wyświetlania obrazu od tylnej części ekranu.
Wył.........Zablokuj tę funkcję.
Wł..........Obraz będzie odwrócony z prawa na lewo.
46
Ustawienia
Złącze
Złącze RGB IN 2/RGB OUT w tylnej części obudowy jest przełączalny dla wejścia komputerowego lub wyjścia
monitora (patrz str. 13). Przyciskami ▲▼ wybierz RGB2 lub RGB Out.
RGB 2 ..........wejście RGB 2 .
RGB Out ......wyjście RGB .
RGB Out jest takim samym sygnałem jak RGB IN 1.
Zarządzanie energią
Aby zmniejszyć zużycie energii i wydłużyć żywotność lampy, funkcja zarządzania energią wyłącza lampę kiedy z
projektora nikt nie korzysta i brak sygnału przez jakiś okres czasu.
Wybierz jedną z następujących opcji:
Gotowy ......... Kiedy lampa całkowicie się ochłodzi, wskaźnik POWER/TEMP zmieni się na zielony i będzie
mrugał. W takich warunkach, projekcja lampy włączy się bardzo szybko jeśli sygnał wejściowy jest
ponownie podłączony lub jakikolwiek przycisk na górnej kontrolce lub pilocie zostaną naciśnięte.
Wyłącz ......... Kiedy lampa całkowicie się ochłodzi, zasilanie zostanie wyłączone.
Wył ............... Funkcja zarządzania energią jest wyłączona.
Zegar ........... Jeśli sygnał wejściowy zostanie zakłócony i nie zostanie wciśnięty żaden przycisk przez ponad 30
sekund, pojawi się zegar z napisem Brak sygnału. Rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego
do wyłączenia lampy. Użyj przycisków ▲▼ żeby stawić Zegar(1~30min.).
√ UWAGA:
Ustawienia fabryczne są gotowe: 5 Min.
Zarządzanie energią
Brak sygnału
01 : 20
Czas, który pozostał do wyłączenia lampy.
Automatyczne włączanie
Funkcja ta umożliwia aut. włącznie projektora z wykryciem połączenia z kablem zasilającym AC.
Wł...... Funkcja Auto Włączania jest włączona.
Wył.... Funkcja Auto Włączania jest wyłączona.
Tryb gotowości
Projektor ma dwa tryby stanu czuwania.
Normalny ……..... W tym trybie można użyć funkcji RS-232C i RGB Out.
Eco ...................... Tryb czuwania przy niskim poborze mocy. W tym trybie funkce RS-232C i RGB Out są
wyłączone.
47
Ustawienia
Closed Caption
Closed Caption to wersja tekstowa dźwięku programu lub innych informacji wyświetlonych na ekranie. Jeśli
sygnał wejściowy zawiera closed captions, możesz włączyć funkcję i przełączać kanały. Naciśnij przyciski ▲▼
żeby wybrać Wył., CC1, CC2, CC3 lub CC4.
√ UWAGA:
Opcja Closed Caption dostępna jest jedynie w następującej sytuacji.
• Tylko kolorowy system NTSC 3.58 Wideo i S-Video obsługuje funkcję closed caption.
• Ikona Closed Caption wyświetlana jest w kolorze szarym, kiedy opcja jest niedostępna.
• Closed caption jest niedostępna kiedy wyświetlane są menu na ekranie i zegar.
Tryb lampy
Funkcja ta umożliwia zmianę jasności ekranu.
Standardowy ...... Standardowa jasność
Eco ............Niższa jasność zmniejsza zużycie energii przez lampę i wydłuża jej żywotność.
Obraz testowy
Funkcja ta umożliwia testowanie i ustawianie sygnałów wewnętrznych. Jest 12 rodzajów obrazu testowego:
skala szarości, raster szary, bar koloru, czerwony, zielony, niebieski, nacinanie.
Zabezpieczenia (blokada klawiatury i blokada kodu PIN)
Funkcja ta umożliwia użycie funkcji blokady klawiatury i blokady kodu PIN w celu ustawienia zabezpieczeń
związanych z obsługą projektora.
Uwaga: Prosimy o stosowanie instrukcji BD450.
Blokada klawiatury
Funkcja ta blokuje górną kontrolkę i przyciski na pilocie, żeby uniemożliwić obsługiwanie projektora przez
osoby nieautoryzowane.Wybierz Blokada klawiatury i naciśnij przycisk OK, wybierz żądaną opcję naciskając
przyciski ▲▼.
Wył....Odblokowany
Projektor.........Zablokuj wykonywanie działań na górnej kontrolce. Aby odblokować, użyj pilota.
Pilot...Zablokuj wykonywanie działań na pilocie. Aby odblokować, użyj górnej kontrolki.
Jeśli kontrolka poboczna przez przypadek zostanie zamknięta i nie masz w pobliżu pilota lub pilot nie działa,
skontaktuj się ze sprzedawcą od którego kupiłeś projektor lub z obsługą klienta.
48
Ustawienia
Blokada kodu PIN
Funkcja ta uniemożliwia nieautoryzowanym osobom na zmianę logo ekranu.
Wył ...........Odblokowany.
Wł ...........Wpisz kod PIN za każdym razem, kiedy włączasz projektor.
Jeśli zmienisz ustawienia blokady kodu PIN (trzycyfrowa liczba), musisz wpisać PIN. Liczba “111” jest
fabrycznie ustawiony jako kod PIN.
Jeśli chcesz zmienić ustawienia kodu PIN, naciśnij przycisk OK, otworzy się okno dialogowe kodu PIN.
Wprowadź kod PIN
Użyj przycisków ▲▼ żeby wpisać numer. Naciśnij przycisk ► żeby wprowadzić numer i przenieś czerwoną
ramkę wskaźnika do następnego pola. Numer zmieni się na “*”. Jeśli wprowadziłeś niewłaściwy numer, użyj
przycisku ◄ żeby przesunąć wskaźnik na liczbę, którą chcesz poprawić, i następnie wpisz właściwą liczbę.
Powtórz ten krok, żeby zakończyć wpisywanie trzycyfrowego numeru.
Po wprowadzeniu trzycyfrowego numeru, przesuń wskaźnik na Ustaw. Naciśnij przycisk OK, żebyś mógł zacząć
obsługiwać projektor.
Jeśli wpisałeś niewłaściwy kod PIN logotypu, kod PIN i liczba (***) będą przez chwilę czerwone. Wpisz
prawidłowy kod PIN logotypu.
Zmiana kodu PIN
Kod PIN logptypu można zmienić na trzycyfrową liczbę. Naciśnij przycisk ▲▼OK, żeby wybrać zmianę kodu
PIN. Pojawi się okno dialogowe kodu PIN, użyj przycisków ▲▼ , żeby wpisać właściwy kod. Pojawi się okno
dialogowe dla nowego kodu PIN. Ustaw nowy kod PIN, pojawi się okno dialogowe. Ustaw nowy kod PIN.
UWAGA:
KIEDY ZMIENISZ KOD PIN, ZAPISZ NOWY KOD PIN
W KOLUMNIE – NUMER KODU PIN NA STRONIE 64.
KIEDY WPISZESZ ZŁY KOD PIN, PROJEKTOR NIE
WŁĄCZY SIĘ.
49
Ustawienia
Wentylator
Można skorzystać z następujących opcji chłodzenia kiedy projektor jest wyłączony.
WŁ ... Szybszy i głośniejszy dźwięk niż podczas standardowych operacji, ale zajmuje mniej czasu niż w
przypadku opcji wył.
WYŁ... Standardowe operacje, około 60 sekund czasu chłodzenia.
√ Uwaga:
Włącz Tryb Wentylatora na wysokości powyżej 2000 m.
Tryb wentylatora
Projektor posiada funkcję kontroli wentylatora w menu "Ustawienia". Wybierz prędkość wentylatora z
następujących opcji zgodnie z powierzchnią, na której umieścisz projektor.
Wył......Prędkość standardowa. Ustaw tą funkcję na "Wył kiedy używasz projektor na niewysokiej wysokości.
WŁ 1.......Szybszy niż tryb wył. Wybierz ten tryb kiedy używasz projektor na dużej wysokości (ponad 2000m), na
której wentylatory dają słabszy efekt chłodzenia.
WŁ 2......Wiatrak działa szybciej niż w przypadku opcji “WŁ 1”. Podczas używania projektora w miejscach na
dużej wysokości (powyżej 3000m), wiatrak chłodzący będzie działał słabiej. Powinieneś więc wybrać
tą opcję.
Zerowanie licznika filtra
Funkcji tej używa się do ustawienia częstotliwości czyszczenia filtra.
Kiedy projektor osiągnie określony czas pomiędzy czyszczeniem, ikona
ostrzeżenia filtra pojawi się na ekranie, informując o konieczności
wyczyszczenia filtra. Po wykonaniu czyszczenia filtra, upewnij się, że
wybierzesz opcję RESET i ustawisz zegar. Ikona ostrzeżenia filtra nie
wyłączy się dopóki licznik filtra nie zostanie zresetowany.
Ostrzeżenia
Wyczyść filtr
Zerowanie licznika filtra..........czas od ostatniego czyszczenia filtra.
Zegar......................................czas pomiędzy czyszczeniem, WYŁ100 godzin/200 godzin/300 godzin.
Zresetować licznik filtra...........resetuje licznik filtra.
Automatyczny tryb gotowości
Funkcja ta służy do ustawienia czasu automatycznego wyłączenia projektora, jeśli się z niego nie korzysta.
Wył.........Wyłącza tą funkcję.
4 h........Automatyczne wyłączenie projektora po 4h w przypadku nie korzystania z urządzenia.
6 h........Automatyczne wyłączenie projektora po 6h w przypadku nie korzystania z urządzenia.
8 h........Automatyczne wyłączenie projektora po 8h w przypadku nie korzystania z urządzenia.
Funkcja Sleep
Funkcja ta służy do ustawienia określonego czasu automatycznego wyłączenia projektora nawet jeśli korzysta
się niego lub jest sygnał wejściowy. Naciśnij przycisk ► żeby wejść w podmenu i naciśnij przyciski ▲▼ żeby
wybrać jedną opcję: zamknij, 10 min, 20 min, 30 min, 60 min, 90 min, 120 min i 240 min.
Ustawienia fabryczne
Funkcja ta przywraca wszystkie ustawienia do ustawień domyślnych z wyjątkiem Ulogo Użytkownika, blokady
kodu PIN, blokady logotypu kodem PIN, zerowanie licznika lampy i licznika filtra.
50
Informacje
Wyświetlanie źródła wejścia
Menu informacje używane jest do wykrycia sygnału wyświetlanego obrazu i stanu projektora.
Operacja bezpośrednia
Naciśnij na pilocie przycisk INFO, a na ekranie pojawi się menu z informacjami. Pokazane w
obrazku po prawej stronie.
Operacje poprzez menu
Naciśnij przycisk MENU , żeby wyświetlić menu na ekranie. Naciśnij ▲▼ żeby wybrać ikonę
informacyjną, pojawi się menu z informacjami. Pokazane w obrazku po prawej stronie.
Menu
Naciśnij przycisk MENU, żeby wyświetlić menu na
ekranie. Naciśnij ▲▼ , żeby wybrać ikonę informacji,
menu informacje pojawi się i informacje wyświetlą się.
Zobacz informacje poniżej.
Wejście
Wybrane źródło wejścia zostanie wyświetlone.
Odświeżanie poziome
Częstotliwość pozioma sygnału wejścia zostanie
wyświetlona w KHz, lub - - - -KHz, kiedy nie ma sygnału.
Odświeżanie pionowe
Częstotliwość pionowa sygnału wejścia zostanie
wyświetlona w Hz, lub - - - - Hz, kiedy nie ma sygnału.
Liczba Hz podwaja się, podczas Przeplotu.
Ekranowy
Wybrany rozmiar ekranu zostanie wyświetlony.
Język
Wybrany język zostanie wyświetlony.
Stan lampy
Wybrany tryb lampy zostanie wyświetlony.
Menu informacje
Informacje
Sygnał wejściowy
Component
1080i
33.7 KHz
60 Hz
Niestandardowy
Polski
Odświeżanie poziome
Odświeżanie pionowe
Ekran
Język
Tryb lampy
Czas pracy lampy
Zarządzanie energią
Drzemka
Blokada klawiatury
-----
10 H
Wył.
Wył.
-----
Menu informacje
Informacje
Sygnał wejściowy
Component
1080i
33.7 KHz
33.7
60 Hz
60
Niestandardowy
Polski
Odświeżanie poziome
Odświeżanie pionowe
Ekran
Język
Tryb lampy
Czas pracy lampy
Zarządzanie energią
Drzemka
Sleep Timer
Blokada klawiatury
Wyjdź
10 H
Wył.
Wył.
Off
Przesuń
Zarządzanie energią
wyłącza lampę projekcyjną kiedy projektor nie jest
używany przez pewien okres.
Wyłącznik czasowy
Funkcja zarządzania energią wyłącza lampę
projekcyjną kiedy projektor nie jest używany przez
pewien okres.
Blokada klawiatury
Wyświetlany jest stan blokady klawiatury. (Wyłączona,
Pilot lub Projektor)
51
Konserwacja
Wskaźnik POWER/TEMP
Projektor jest w stanie gotowości i światło
OKwskaźnika
Zasilanie/ Temperatura jest czerwone.
Kiedy wewnętrzna AUTO
temperatura przekracza normalną
wartość, projektor automatycznie się wyłączy, żeby
chronić części. W stanie chłodzenia, wskaźnik power
będzie mrugał. Kiedy projektor ochłodzi się (przywróci
normalną temperaturę operacyjną), naciśnij przycisk
Power, żeby włączyć system.
Sprawdź poniższe:
- Czy miejsce, w którym jest zamontowany projektor
jest dobrze wentylowany, i czy wentylacja nie jest
zablokowana.
- Czy projektor zamontowany jest niedaleko otworu
wentylacyjnego klimatyzacji. Nie może znajdować
się w tym miejscu.
- Czy filtr jest czysty. Powinien być czyszczony
regularnie.
Projektor jest Wyłączony i wskaźnik Zasilanie/
Temperatura miga na czerwono. Kiedy zostanie
wykryta pewna nieprawidłowość, projektor
automatycznie wyłączy się aby chronić jego
wewnętrzne elementy. W tym czasie wskaźnik
Zasilanie/ Temperatura będzie migał na czerwono.
W takim wypadku, powinieneś odłączyć przewód
zasilania i włączyć go ponownie oraz sprawdzić
projektor włączając go ponownie. Jeśli projektor jest
nadal w stanie Wyłączonym i wskaźnik Zasilanie/
Temperatura miga na czerwono powinieneś odłączyć
przewód zasilania i skontaktować się z centrum
serwisowym po pomoc.
UWAGA:
Kiedy pojawi się jakaś nieprawidłowość,
użytkownik powinien odłączyć zasilanie AC.
Inaczej, może wystąpić pożar lub wstrząs
elektryczny.
52
Panel kontrolny boczny
/
Wskaźnik POWER/TEMP wskazuje na poziom
ochrony. Użytkownik powinien sprawdzić wskaźnik
POWER/TEMP oraz wskaźnik włączania/wyłączania,
aby upewnić się, żeMENU
działają prawidłowo.
Wskaźnik POWER/TEMP świeci
na czerwono.
INPUT
Konserwacja
Czyszczenie filtrów
Filtry zapobiegają gromadzeniu się kurzu na optycznych elementach wewnątrz projektora. Jeśli filtry zostaną
zablokowane cząstkami kurzu, zmniejszy się efektywność wentylatora i wewnątrz może nagromadzić się ciepło,
co w znacznym stopniu wpłynie na żywotność projektora. Jeśli ikona “Ostrzeżenie filtra” pojawi się na ekranie,
wyczyść filtry. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.
1.Wyłącz projektor, odłącz kabel zasilający AC z
gniazda.
2 Zwolnij obie zaczepy i wyjmij filtr powietrza.
3 Delikatnie wyczyść filtr pędzelkiem.
4 Zamontuj filtr w projektorze w sposób prawidłowy.
Upewnij się, że słyszysz dźwięk kliknięcia
potwierdzający, że w pełni zainstalowano filtr.
Uwaga:
Nie wykonuj żadnych operacji na projektorze,
kiedy filtry są wyjęte. Kurz może gromadzić
się na elementach optycznych pogarszając
jakość obrazu.
Nie umieszczaj nic w otworach
wentylacyjnych. Takie postępowanie może
doprowadzić do wadliwego działania
projektora.
Resetowanie licznika filtra
1.Naciśnij Menu na pilocie, żeby wyświetlić menu na
ekranie. Naciśnij ▲▼ żeby wybrać ikonę dla menu
opcje.Następnie naciśnij ► lub OK.
2. Naciśnij ▲▼ aby wybrać "Reset licznika filtra",
a potem naciśnij ► lub naciśnij Wybierz. Naciśnij
▲▼aby wybrać "Reset licznika filtra", potem
naciśnij OK. W tym czasie na ekranie pokaże się
wyświetlona informacja "Resetować licznik filtra?"
Wybierz Tak.
3.Pojawi się kolejne okno dialogowe potwierdzenia,
wybierz Tak, żeby zresetować licznik filtra.
Filtr powietrza
Zaczepy
Uwaga:
Trzymaj z daleka od kurzu i dymu. W innym razie
jakość obrazu może się pogorszyć. Kiedy używasz
projektora w miejscu , w którym występuje kurz i
dym, kurz i brud będą zbierały się na obiektywie,
panelu ciekłokrystalicznym lub na soczewkach
zamontowanych wewnątrz projektora. Jeśli tak
się stanie, należy skontaktować się z lokalnym
dystrybutorem lub centrum obsługi klienta i
umówić na czyszczenie projektora.
53
Konserwacja
Montaż obiektywu
Jeżeli projektor ma być przenoszony lum ma nie
być używany przez dłuższy czas, należy przykryć
obiektyw osłonką.
Załóż osłonkę obiektywu w następujący sposób:
1. Przewlecz linkę przez dziurkę osłonki, a
następnie zawiąż supeł, aby osłonka była
przytwierdzona.
2. Poluzuj śrubkę podsufitową w dolnej części,
zawiąż na niej linkę i dokręć śrubkę.
Czyszczenie soczewek
Odłącz kabel zasilający AC przed czyszczeniem.
Delikatnie wytrzyj soczewki ściereczką, która zawiera
niewielkie ilości środki czyszczące nie zawierające
materiałów ściernych, lub użyj papieru czyszczącego
do soczewek albo dmuchawy powietrznej do
czyszczenia soczewek.
Unikaj używania nadmiernej ilości środków
czyszczących. Środki czyszczące zawierające
materiały ścierne, rozpuszczalniki, lub inne szorstkie
chemikalia mogą porysować powierzchnię soczewek.
Czyszczenie obudowy projektora
Odłącz kabel zasilający AC przed czyszczeniem.
Delikatnie wytrzyj projektor suchą ściereczką. Jeśli
obudowa jest mocno zabrudzona, użyj niewielkiej
ilości łagodnego środka czyszczącego, a na koniec
wytrzyj obudowę delikatną suchą ściereczką. Unikaj
używania nadmiernej ilości środków czyszczących.
Środki czyszczące zawierające materiały ścierne,
rozpuszczalniki, lub inne szorstkie chemikalia mogą
porysować powierzchnię obudowy.
Jeśli nie używasz projektora, odłóż go w odpowiednią
pudełko, żeby chronić przed kurzem i zarysowaniem.
54
Śruba
mocowania
do sufitu
Konserwacja
Wymiana lampy
Wskaźnik
Kiedy lampa będzie wymagała wymiany, na ekranie
pojawi się ikona wymiany lampy, a wskaźnik LAMP
REPLACE będzie świecił na żółto. Wymień lampę na
nową. Czas świecenia wskaźnika LAMP REPLACE
zależy od modelu lampy.
/
Wskaźnik
REPLACE
LAMPY świeci na
czerowono.
Ikona wymiany lampę
OK
Wstaw nową lampę
UWAGA
INPUT
Zostaw projektor na około 45 minut, żeby się
ochłodził zanim otworzysz Pokrywę Lampy.
Wnętrze projektora może być bardzo gorące.
UWAGA
Aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo,
wymień lampę na lampę o tym samym modelu.
Nie wyrzucaj lampy i nie dotykaj szklanej części
żarówki! Szkło może się rozbić i może spowodować
obrażenia.
UWAGA
Kiedy wymieniasz lampę ze względu na to, że przestała świecić istnieje możliwość, że lampa
może się potłuc. Jeśli wymieniasz lampę projektora, który jest zamocowany na suficie, zawsze
powinieneś założyć, że lampa jest potłuczona, i powinieneś stać z boku pokrywy lampy, a nie pod
nią. Usuń delikatnie pokrywę lampy. Małe kawałki szkła mogą wypaść z pokrywy kiedy ją otwierasz.
Jeśli kawałki szkła dostaną się do oczu lub ust, natychmiast zwróć się po pomoc medyczną.
Wymieniając lampę, postępuj zgodnie z
poniższymi wskazówkami.
1.Odłącz kabel zasilający AC. Zostaw projektor na
około 45 minut, żeby się ochłodził.
Uchwyty
Śrubki
2. Wykręć śrubkę z pokrywy obiektywu i otwórz
zasłonkę śrubki
Śrubki
3. Poluzuj śrubki przytrzymujące lampę. Wysuń lampę
z projektora za pomocą uchwytu.
Lampa
4. Wstaw nową lampę i dokręć obie śrubki.
Upewnij się, że lampa jest właściwie osadzona.
Zamknij pokrywę lampki i dokręć śrubkę
Pokrywa
lampy
Śrubki
5. Podłącz kabel zasilający do projektora i włącz go.
55
Konserwacja
ZAMÓWIENIE WYMIANY LAMPY
Wymianę lampy można zamówić u sprzedawcy. Jeśli będziesz zamawiać wymianę lampy, podaj
sprzedawcy następujące informacje:
Nr. typu lampy : 1300022500
WYMIANA LAMPY - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Niniejszy projektor używa lampy o wysokim ciśnieniu, dlatego należy się z nią obsługiwać uważnie
i właściwie.
Niewłaściwa obsługa może zakończyć się wypadkiem, urazem lub może stworzyć zagrożenie
pożaru.
● Żywotność lampy w przypadku różnych typów może się różnić; może też być inna w zależności
od środowiska w jakim jest używana. Nie ma gwarancji, że każda lampa będzie miała taki sam
okres żywotności. Niektóre lampy mogą się popsuć lub zakończyć żywotność w krótszym
czasie niż inne lampy tego podobnego rodzaju.
● Jeśli projektor wskazuje na konieczność wymiany lampy tzn. jeśli wskaźnik LAMP REPLACE
świeci, NIEZWŁOCZNIE wymień lampę na nową po tym jak projektor się ochłodzi.
(Postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w sekcji WYMIANA LAMPY w niniejszej
instrukcji obsługi.) Dalsze korzystanie z lampy podczas gdy wskaźnik LAMP REPLACE świeci
może zwiększyć ryzyko wybuchu lampy.
● Lampa może eksplodować w wyniku wibracji, wstrząsu lub uszkodzeniu wynikającym z wielu
godzin użytkowania. Ryzyko eksplozji może różnić się w przypadku różnych typów lamp w
zależności od środowiska lub warunków, w których projektor i lampa są używane
JEŚLI LAMPA EKSPLODUJE, NALEŻY PODJĄĆ NASTĘPUJĄCE ŚRODKI
BEZPIECZEŃSTWA
Jeśli lampa eksploduje, niezwłocznie odłącz wtyczkę AC projektora z gniazda. Skontaktuj się
z autoryzowanym serwisem, żeby sprawdzić urządzenie i wymienić lampę. Ponadto, sprawdź
czy dokoła projektora lub przy otworach wentylacyjnych nie ma potłuczonych kawałków szkła.
Jakikolwiek znaleziony fragment należy ostrożnie usunąć. Nie należy sprawdzać wnętrza
projektora. Mogą to zrobić jedynie autoryzowani technicy z odpowiednimi kwalifikacjami i osoby,
które znają się na serwisowaniu projektora. Niewłaściwe próby naprawy urządzenia, szczególnie
przez osoby, które nie są odpowiednio wyszkolone może spowodować wypadki lub urazy
wywołane fragmentami potłuczonego szkła.
56
Załącznik
Rozwiązywanie problemów
Zanim skontaktujesz się ze sprzedawcą lub obsługą klienta w celu uzyskania pomocy, sprawdź rozwiązania
problemów w tabeli.
–Upewnij się, że projektor został prawidłowo podłączony do urządzenia obwodowego jak opisano na
stronach (19-21).
–Upewnij się, że wszystkie urządzenia podłączone są do gniazda AC, a zasilanie jest włączone.
–Kiedy projektor nie pokazuje obrazu z podłączonego komputera, zrestartuj komputer.
Brak zasilania.
Problem
Nie wyświetlany jest początkowy obraz
Rozwiązania
- Włóż kabel zasilający projektora w gniazdo AC.
- Sprawdź czy wskaźnik POWER świeci na czerwono.
- Projektor można włączyć kiedy wskaźnik power będzie świecił na
czerwono.
- Sprawdź wskaźnik ZASILANIE/TEMPERATURA. Jeśli świeci się na
czerwono, nie należy włączać projektora.
- Sprawdź lampę.
- Upewnij się, że zarówno funkcja "Display" i "Logo select" są
włączone.
Sygnał wejściowy przełącza się
automatycznie.
- Upewnij się, że funkcja Szukanie sygnału jest
odpowiednio ustawiona.
Kiedy projektor jest włączony, pojawia
się ikona filtra.
- Bezzwłocznie wyczyść filtr.
Kiedy projektor jest włączony, pojawia - Bezzwłocznie wymień lampę.
się ikona wymiany lampy.
Kiedy projektor jest włączony pojawi się - Natychmiast wymień lampę.
ikona wymiany lampy.
Obraz jest nieostry.
Obraz jest odwrócony w Lewo/Prawo.
Obraz jest odwrócony w Górę/Dół.
Obraz nie jest wystarczająco jasny
Brak obrazu
- Ustaw ogniskową projektora.
- Zapewnij właściwą odległość pomiędzy projektorem, a ekranem
projekcji.
- Zobacz czy soczewki nie wymagają czyszczenia.
- Sprawdź funkcję Tył i ustaw obraz.
- Sprawdź funkcję Sufit i ustaw obraz.
- Sprawdź czy opcje Kontrast lub Jasność są prawidłowo ustawione.
- Sprawdź czy tryb obrazu jest prawidłowo ustawiony.
- Sprawdź funkcję stan lampy.
- Sprawdź lampę i wymienień ją.
- Sprawdź połączenie pomiędzy komputerem lub urządzeniem wideo
i projektorem.
- Upewnij się, że temperatura nie przekracza norm określonych w
Temperaturze Operacyjnej (41˚F–95˚F [5˚C–35˚C]).
- Kiedy włączona jest opcja Brak obrazu, obraz nie zostanie
wyświetlony
57
Załącznik
Brak dźwięku
Problem
Rozwiązania
- Sprawdź połączenie kabla audio ze źródła wejścia audio.
- Naciśnij przycisk Volume +.
- Naciśnij przycisk Wycisz.
- Kiedy używane jest wyjście AUDIO OUT, wbudowany w projektor
głośnik jest niedostępny.
Kolor jest dziwny.
- Sprawdź czy opcje "czerwona" , "zielona" lub "niebieska"
włączono prawidłowo.
- Upewnij się, że wybrano opcję Tablica (zielona) w menu wybór
obrazu.
Funkcja Autodostrojenie PC nie działa
- Sprawdź sygnał wejściowy.
Funkcja Auto PC nie działa kiedy wybrano 480p, 576p, 720p,
480i, 576i, 1035i lub 1080i.
Zarządzanie energią nie działa.
- Funkcja zarządzania energią nie może działać kiedy włączono
funkcję UKRYTY.
Przy starcie pojawia się okno dialogowe - Ustawiona jest blokada kodu PIN.
kodu PIN.
Pilot nie działa.
Wskaźnik mruga lub świeci.
Górna kontrolka nie działa
- Sprawdź baterie.
- Upewnij się, że pomiędzy projektorem a pilotem nie ma żadnej
przeszkody.
- Aby korzystać z pilota, musisz znajdować się w odległości do
5m od projektora.
- Odblokuj funkcję blokady klawiatury dla funkcji pilota.
- Sprawdź status projektora zgodnie ze stanem wskaźnika.
- Górna kontrolka jest niedostępna, kiedy klawiatura jest
zablokowana w ustawieniach opcji bezpieczeństwa.
Nie można odblokować blokady
- Skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.
logotypu kodem PIN, blokady kodu
bezpieczeństwa lub blokady kodu PIN
OSTRZEŻENIE:
Podczas działania projektora używane jest wysokie napięcie. Nie próbuj otwierać pokrywy.
Jeśli, po wykonaniu wszystkich instrukcji, problem się utrzymuje, skontaktuj się ze sprzedawcą lub obsługą
klienta. Podaj numer modelu i wyjaśnij problem. Uzyskasz potrzebne informacje.
58
Załącznik
Stan wskaźników i projektora
Sprawdź wskaźniki, aby poznać stan projektora.
Wskaźnik
POWER/TEMP
(Zielony/Czerwony/
Pomarańczowy)
Stan projektora
LAMP
(Czerwony)
Przy wyłączonym zasilaniu (gdy kabel zasilający nie jest podłączony)
W normalnych warunkach pracy
W stanie czuwania
Stan czuwania. Wciśnij przycisk POWER, aby włączyć projector.
W trybie zasilania
Temperatura otoczenia jest wyższa niż dopuszczalny zakres limitu
temperatury (43OC-47OC). Projektor wkrótce wyłączy się.
?
or
Projektor jest w trybie oczekiwania dopóki lampka się świeci.
Projector przechodzi w tryb czuwania lub lampa projektora jest
schładzana. Projektor nie może być włączony do czasu, gdy procech
chłodzenia zostanie zakończony i i gdy wskaźnik POWER/TEMP jest
wyłączony.
Nie może się włączyć na skutek wykrycia błędu. Należy wyjąć
wtyczkę zasilania, po czym wetknąć ją z powrotem i ponownie zasilić
projektor. Jeżeli projektor znowu wyłączy się, należy odciąć zasilanie i
skontaktować się z dystrybutorem lub z punktem serwisowym. W tym
przypadku nie należy włączać urządzenia, w przeciwnym razie może
dojść do spięcia elektrycznego.
Żywotność lampki skończyła się. Należy wymienić ją na nową.
Wskaźnik LAMP świeci się na czerwono
• • • Zielony
• • • Czerwony
?
• • • Mruga na zielono
• • • Mruga
na czerwono
?
• • • Świeci się na
pomarańczowo
• • • Wył.
• • • Miga na
pomarańczowo
*Kiedy żarówka projektora się wypali, wskaźnik światła będzie świecił na żółto; należy wymienić żarówkę.
59
Załącznik
Kompatybilne sygnały
Niniejszy projektor akceptuje sygnały z częstotliwością V-,H, jak niżej:
Specyfikacje.
Specyfikacje.
Nr
Rozdzielczość
H-częst.(KHz)
Vczęst.(Hz)
Piksele (MHz)
Proponowane
1
720*576
31.250
50
27
576P
2
720*480
31.47
59.94
27
480P
3
1280*720
37.50
50
74.25
720P
4
1280*720
45.00
60.00
74.25
720P
5
1280*720
44.96
59.94
74.175
720P
6
1920*1080
28.125
50
74.25
1080I
7
1920*1080
33.75
60.00
74.25
1080I
8
1920*1080
33.72
59.94
74.176
1080I
HDMI-PC/RGB-PC/RGBHV-PC
1
640*350
31.47
70.09
25.18
PC98
2
720*400
31.47
70.09
28.32
PC98
3
640*400
37.86
85.08
31.5
VGA
4
640*480
31.469
59.94
25.17
VGA
5
640*480
37.861
72.8
31.5
VGA
6
640*480
37.5
75
31.5
VGA
7
640*480
43.27
85.01
36
VGA
8
800*600
35.156
56.25
36
SVGA
9
800*600
37.879
60.32
40
SVGA
10
800*600
48.077
72.18
50
SVGA
11
800*600
46.875
75
49.5
SVGA
12
800*600
53.67
85.06
56.25
SVGA
13
1024*768
48.363
60
65
XGA
14
1024*768
56.476
70.07
75
XGA
15
1024*768
60.02
75.03
78.75
XGA
16
1024*768
68.68
85
94.5
XGA
17
1152*864
67.5
75
108
XGA+
18
1280*1024
63.981
60.02
108
SXGA
19
1280*1024
79.98
75.02
135
SXGA
20
1280*768
47.776
59.87
79.5
WXGA
21
1280*768
60.29
74.89
102.25
WXGA
22
1280*768
68.63
84.84
117.5
WXGA
23
1360*768
47.71
60.02
85.5
WXGA
24
1366*768
47.13
59.66
72.01
WXGA
25
1280*800
49.7
59.81
83.5
WXGA
26
1280*800
62.79
74.93
106.5
WXGA
27
1280*800
71.55
84.88
122.5
WXGA
28
1280*960
60
60
108
SXGASXGA+
29
1400*1050
65.32
59.98
121.75
30*
1600*1200
75
60
162
UXGA
31*
1680*1050
65.29
59.95
146.25
WSXGA+
* Tylko sygnał RGB i RGBHV.
Wszystkie podane parametry mogą ulec zmianie
bez wcześniejszego powiadomienia
60
Rozdzielczość
H-częst.(KHz)
Vczęst.(Hz)
Piksele (MHz)
Proponowane
Component Video input (Y,Pb,Pr)
HDMI-DTV
√ Uwaga:
Nr
1
720*576
15.625
50
13.5
2
720*480
15.735
59.94
13.5
SDTV 576I
3
720*576
31.250
50
27
EDTV 576P
4
720*480
31.47
59.94
27
EDTV 480P
5
1280*720
37.50
50
74.25
HDTV 720P/50Hz
6
1280*720
45.00
60.00
74.25
HDTV 720P/60Hz
7
1920*1080
28.125
50
74.25
HDTV 1080I/50Hz
8
1920*1080
33.75
60.00
74.25
HDTV 1080I/60Hz
SDTV 480I
Załącznik
Konfiguracja terminali
RGB 1/RGB 2/RGB OUT (analogowe)
Terminal: Analogowy RGB (D-sub 15-pin)
4
5
10
15
3
2
9
1
8
14
7
12
13
6
11
1
2
3
4
Czerwony (wejście/wyjście)
-----
9
10
11
12
5
Uziemienie (linia synchronizująca)
13
Poziome synchronizowanie (łączne
synch.) wejście/wyjście
6
Uziemienie (czerwony)
14
Pionowe synchronizowanie wejście/
wyjście
7
8
Uziemienie (zielony)
15
Zegar DC
11
12
13
14
15
16
17
18
19
TMDS Tarcza zegara
Zielony (wejście/wyjście)
Niebieski (wejście/wyjście)
----Uziemienie (pole synchronizujące)
Uziemienie
Dane DDC
Uziemienie (niebieski)
RS232C terminal (D-SUB-9-Pin)
1
2
3
4
----RXD
TXD
-----
5
GND
6
7
8
9
-----------------
Terminal DMI PORT (HDMI Typ A 19-Pin)
19 17 15 13 11
18 16 14 12 10
9
7
8
5
6
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TMDS Data2+
TMDS Data2 Shield
TMDS Data2–
TMDS Data1+
TMDS Data1 Shield
TMDS Data1–
TMDS Data0+
TMDS Data0 Shield
TMDS Data0–
TMDS Zegar–
CEC
Reserved (N.C. w urządzeniu)
SCL
SDA
DDC/CEC uziemienie
+5V Power
Wykrywanie wtyczki
TMDS Clock+
61
Załącznik
Dane techniczne
Własności mechaniczne
Wymiary (Szer x Wys x dł)
Masa netto
Regulowana nóżka
Rozdzielczość monitora
System LCD
Rozdzielczość ekranu
Kompatybilne sygnały
Standardowy kolor
Sygnał HD TV
Częstotliwość skanowania
Elementy optyczne
Rozmiary obrazu (linie w poziomie)
Zasięg projekcji
Obiektyw
Moc lampki
Końcówki
Końcówki wejścia
Końcówki wejścia s-video
Końcówka RGB IN 1
Końcówka RGB IN 2 / RGB OUT
Końcówka wejścia VIDEO
Końcówka AUDIO IN L(MONO)/ R
Końcówka HDMI
Terminal AUDIO IN
Terminal AUDIO OUT
Końcówka RS-232C
Audio
Wbudowany wzmacniacz audio
Wbudowany wzmacniacz audio
Zasilanie
Napięcie zasilania i pobór mocy
Warunki pomieszczenia
Temperatura pomieszczenia
Wilgotność pomieszczenia
Temperatura przechowywania
Wilgotność przechowywania
Pilot
Baterie
Powierzchnia wyświetlania
Wymiary
Masa netto
327.4 mm x 241mm x 90.9mm (z pominięciem regulowanych nóżek)
2.9kg
10°
0.63" TFT , aktywna matryca, 3-panelowa (dla BD430, BD450i BD470)
0.59" TFT , aktywna matryca, 3-panelowa (dla BD460)
1024 x 768 pikseli (dla BD430, BD450 i BD470)
1289 x 800 pikseli (dla BD460)
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M i PAL-N
480i, 480p, 576i ,576p,720p i 1080i
Częstotliwość w pionie: 15kHz-100kHz, Częstotliwość w poziomie: 56Hz-85Hz
30’-300’, regulowany
WIDE:0.875m~8.943m TELE:1.054m~10.737m(BD430,BD450,BD470)
WIDE:0.936m~9.556m TELE:1.128m~11.478m (BD460)
F=2.1 ~2.3,1.2x optics, f=18.82~22.60mm z ręcznym przybliżaniem/oddalaniem
oraz ustawianiem ostrości.(BD430)
F=1.58 ~1.75,1.2x optics, f=18.85~22.63mm z ręcznym przybliżaniem/oddalaniem
oraz ustawianiem ostrości ( BD450, BD460 i BD470)
230w
RCA x 3
DIN 4-pin x 1
D-sub 15-pin x 1
D-sub 15-pin x 1
RCA x 1
RCA x 2
Interfejs HDMI A 19-pin x 1
Mini wtyczka (stereo) x 1
Mini wtyczka (stereo) x 1
D-sub 9-pin x 1
2W x 2 stereo
2W RMS 4Ω x 2
AC 100–240 V(Max. 3.8A),50/60 Hz
41°F~95°F (5°C~35°C)
0 ~ 80 %
-4°F~140°F (-20°C~60°C)
0 ~ 85 %
2 X AAA lub baterie alkaliczne LR03 1,5V
67g (z bateriami)
52mm (W) x 18mm (H) x 110mm (D)
67g (including battery)
● Wyżej wymienione specyfikacje mogą zmienić się bez wcześniejszego powiadomienia.
● Wyświetlacz ciekło-krystaliczny wykonany jest w najwyższym standardzie, gdzie 99.99% pikseli jest
efektywna.
Ze względu na naturę wyświetlacza ciekło-krystalicznego, ułamek pikseli (0.01% lub mniej) może działać
nieefektywnie.
62
Załącznik
Akcesoria
Instrukcja obsługi (CD ROM)
BD430
BD450
BD460
5
Kabel zasilający AC
Pilot IR Remote i bateria
Kabel RGB
Osłona soczewek
Linka pokrywki obiektywu
Śruba mocowania do sufitu
Skład niebezpiecznych substancji i elementów
Nazwa części
Pb
○
○
×
○
×
×
×
Niebezpieczne substancje i elementy
Hg
Cd
Cr6+
PBB
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
PBDE
Części plastikowe
○
Części metalowe
○
○
Urządzenie Części optyczne
Zestaw PCB
○
Inne części
○
Pilot
○
Akcesoria
Kabel
○
○: Oznacza, że skład niebezpiecznych substancji we wszystkich jednorodnych materiałach w tej części nie
przekracza “Wymaganych Ograniczeń” określonych w SJ/T11363-2006.
×: Oznacza, że skład niebezpiecznych substancji w przynajmniej jednym jednorodnym materiale w tej części
przekracza “Wymagane Ograniczenia” określone w SJ/T11363-2006.
63
Załącznik
Wymiary
JEDNOSTKA: IT: MM
Otwory na śrubę w
przypadku instalacji do sufitu
Śrubka: M6
Głębokość: 10.0
101.2
327.4
167.5
90.9
92
241
15
107
75.5
41.5
68.5
4-M4x10
Przypomnienie kodu PIN
Zapisz kod PIN w polu poniżej i zatrzymaj go, skontaktuj się z centrum napraw.
Kod PIN dla ustawień domyślnych 111*
Blokada kodu PIN
Kod PIN dla ustawień domyślnych 111*
Blokada logotypu kodem PIN
*Jeśli ten 3-cyfrowy numer zostanie
zmieniony, numer z ustawień domyślnych nie
będzie działał.
64
Załącznik
Metoda kontrolna RS232
UWAGA: Podłącz PC i projektor z kablem portu szeregowego (końcówki żeńska do żeńskiej), by
kontrolować projektor.
1. Połączenie
1.1 Ustawienia portu
Obiekt
Metoda
Wartość
Komunikacja asynchroniczna
Bity na sekundy
Dane bitów
Parzystość
Bity stopu
Kontrola przepływu
19200
8
brak
1
brak
1.1 Okablowanie
Używa się RS232 kabla skrzyżowanego.
PC
COM
(D-Sub9Pin)
Port kontrolny
projektora
(D-Sub9Pin)
65
Załącznik
2. Komendy
Zwróć uwagę na każdą komendę kończącą się by[CR](Carriage). Czas dla wyłączenia każdej komendy to
jedna sekunda. Jeśli chcesz anulować ustawienia tymczasowo, wyślij "#!"[CR]. (powinien zostać wysłany w
ciągu jednej sekundy).
Komenda
A00
A01
A02
A05
A06
A07
A33
A34
A36
AW złącze Komputer
AW złącze Monitor
Typ
POWER ON
POWER OFF
(Quick Power OFF)
POWER OFF
RGB1
RGB2
Component
Wideo
S-Video
HDMI
RGB 2:Wejście
RGB 2:Wyjście
A8E
A8F
Korekcja trapez. ↑
Korekcja trapez. ↓
A1C
A1D
AR1
AW autokonfiguracja
A43
A44
A0D
A0E
A8A
Menu wł.
Menu wył.
Tryb wejściowy
Autokonfiguracja
Klatka stop wł.
Klatka stop wył.
Obraz ukryty wł.
Obraz ukryty wył.
Zegar
A0B
Wyłączenie głosu
Komenda
A0C
AW tryb lampy standardowy
Typ
Włączenie głosu
Tryb lampy standardowy
AW tryb lampy EKO
A30
A31
A09
A0A
AW ekran szeroki
AW ekran pełny
AW EKRAN NORMALNY
AW EKRAN
NIESTANDARDOWY
A19
A11
Tryb lampy oszczędny
Cyfrowy Zoom +
Cyfrowy Zoom Głośność +
Głośność Szeroki
Pełny
Normalny
Niestandardowy
A12
A39
A3A
A3B
A3C
A3D
A3F
PEŁNY EKRAN 1610 AW*
NATURALNY SZEROKI
EKRAN AW*
tylko dla BD460
Dynamiczny
Standardowy
(wybór obrazu)
Film
Tablica (kolorowa)
Nawigacja w prawo
Nawigacja w lewo
Nawigacja w górę
Nawigacja w dół
Wybierz
Pełny
Naturalny szeroki
2.1 POWER ON
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A00” [CR] (Hex: 0x41 0x30 0x30 0x0d)
Power ON wenn der Projektor im Standby-Modus ist
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.2 WYŁĄCZONY (Szybkie wyłączenie)
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A01” [CR] (Hex:0x41 0x30 0x31 0x0d)
Wyłączenie następuje natychmiast
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.3 WYŁĄCZONY
Polecenie
Szczegóły
Wróć
66
“A02” [CR] (Hex:0x41 0x30 0x32 0x0d)
"Wyłączyć?" wyświetla się podczas wysyłania komendy, tak jak naciśnięcie
przycisku "POWER".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
Załącznik
2.4 RGB 1
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A05” [CR] (Hex:0x41 0x30 0x35 0x0d)
Zmień wejście na "RGB1".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.5 RGB 2
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A06” [CR] (Hex:0x41 0x30 0x36 0x0d)
Zmień wejście na "RGB2".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.6 Component
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A07” [CR] (Hex:0x41 0x30 0x37 0x0d)
Zmień wejście na "Komponent".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.7 Wideo
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A33” [CR] (Hex:0x41 0x33 0x33 0x0d)
Zmień wejście na "Wideo".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.8 S-Video
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A34” [CR] (Hex:0x41 0x33 0x34 0x0d)
Zmień wejście na "S -Video".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.9 HDMI
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A36”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x36 0x0d)
Zmień wejście na "HDMI".
OK
“000” [CR]
NG
“?” [CR]
2.10 RGB 2:Wejście
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW TERMINAL COMPUTER” [CR]
(Hex: 0 x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0 x49 0x4E 0x41 0 x4C 0x20
0x43 0x4F 0 x4D 0 x50 0x55 0 x54 0x45 0x52 0x0d)
Zmień na "Złącze: Komputer 2".
OK
“000” [CR]
NG
“?” [CR]
2.11 RGB 2:Wyjście
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW TERMINAL COMPUTER” [CR]
(Hex: 0 x41 0x57 0x20 0x54 0x45 0x52 0x4D 0 x49 0x4E 0x41 0 x4C 0x20
0x43
0x4F 0 x4D 0 x50 0x55 0 x54 0x45 0x52 0x0d)
Zmień na "Złącze: Wyjście do monitora".
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
67
Załącznik
2.12 Korekcja trapez. ↑
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A8E” [CR] (Hex:0x41 0 x38 0 x45 0x0d)
Korekcja trapez.↑
OK
"-" [CR]
NG
“?” [CR]
2.13 Korekcja trapez. ↓
Polecenie
Szczegóły
“A8F”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x46 0x0d)
Korekcja trapez. ↓
Wróć
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.14 Menu włączone
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A1C” [CR] (Hex:0x41 0 x31 0 x43 0x0d)
Otwieranie menu ekranowego
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.15 Menu wyłączone
Polecenie
Szczegóły
“A1D” [CR] (Hex:0x41 0 x31 0 x44 0x0d)
Wyjdź z menu ekranu
Wróć
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.16 Tryb wejścia
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AR1” [CR] (Hex:0x41 0 x52 0 x31 0x0d)
Wybierz bieżący tryb wejścia.
1-HDMI 2-RGB1 3-RGB2 4-Component 5-S-Video 6-Video 7-RGBHV
OK
1 [CR] : HDMI
2 [CR] : Komputer 1
3 [CR] : Komputer 2
4 [CR] : Component
5 [CR] : S-Video
6 [CR] : Wideo
7 [CR] : RGBHV
NG
“?” [CR]
2.17 Autokonfiguracja
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW AUTOSETUP START”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x41 0x55 0x54 0x4F 0x53 0x45 0x54 0x55 0x50
0x20 0x53 0x54 0x41 0x52 0x54 0x0d)
Włącz funkcję autokonfiguracja.
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.18 Klatka stop wł.
Polecenie
Szczegóły
Wróć
68
“A43”[CR] (Hex:0x41 0x34 0x33 0x0d)
Klatka stop wł.
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
Załącznik
2.19 Klatka stop wył.
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A44”[CR] (Hex:0x41 0x34 0x34 0x0d)
Klatka stop wył.
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.20 Obraz ukryty wł.
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A0D”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x44 0x0d)
OSD na ekranie zniknęło.
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.21 Obraz ukryty wył.
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A0E”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x45 0x0d)
Zamknij funkcję Obrazu ukrytego.
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.22 Zegar
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A8A”[CR] (Hex:0x41 0x38 0x41 0x0d)
Start → pauza → znika → Start ...
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.23 Wyłączenie głosu
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A0B”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x42 0x0d)
Wyłączenie głosu.
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.24 Włączenie głosu
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A0C”[CR] (Hex: 0x41 0x30 0x43 0x0d)
Włączenie głosu.
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.25 Tryb lampy - normalny
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW LAMPMODE NORMAL” [CR]
(Hex: 0 x41 0 x57 0 x20 0x4C 0x41 0 x4D 0 x50 0 x4D 0 x4F 0x44 0 x45 0
x20 0 x4E 0x4F 0 x52 0x4D 0 x41 0 x4C 0x0d)
Zmień tryb lampy na "Normalny".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
69
Załącznik
2.26 Tryb lampy - ekonomiczny
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW LAMPMODE ECO”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x4C 0x41 0x4D 0x50 0x4D 0x4F 0x44 0x45 0x20
0x45 0x43 0x4F 0x0d)
Zmień sygnał wejściowy na "Eko".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.27 Cyfrowy zoom +
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A30”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x30 0x0d)
Cyfrowy Zoom +
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.28 Cyfrowy Zoom Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A31”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x31 0x0d)
Cyfrowy Zoom OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.29 głośność +
Polecenie
“A09”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x39 0x0d)
Szczegóły
Wróć
Pogłaśnianie
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
2.30 głośność Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A0A”[CR] (Hex:0x41 0x30 0x41 0x0d)
Wyciszanie
OK
"000" [CR]
NG
“?” [CR]
2.31 Szeroki
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW SCREEN WIDE”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x57 0x49
0x44 0x45 0x0d)
Rozmiar ekranu "Szeroki"
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.32 Pełny
Polecenie
Szczegóły
Wróć
70
“AW SCREEN FULL”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x46 0x55
0x4C 0x4C 0x0d)
Wybór trybu obrazu "Standardowy".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
Załącznik
2.33 Normalny
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW SCREEN NORMAL”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x4E
0x4F 0x52 0x4D 0x4C 0x0d)
Wielkość ekranu "Normalny" .
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.34 Niestandardowy
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“AW SCREEN CUSTOM”[CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x43
0x55 0x53 0x54 0x4F 0x4D 0x0d)
Wielkość ekranu "Niestandardowy" .
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.35 Dynamiczny
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A19”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x39 0x0d)
Wybór trybu obrazu "Dynamiczny".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.36 Standardowy
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A11”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x31 0x0d)
Wybór trybu obrazu "Standardowy".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.37 Film
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A12”[CR] (Hex:0x41 0x31 0x32 0x0d)
Wybór trybu obrazu "Film".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.38 Tablica (kolorowa)
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A39”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x39 0x0d)
Wybór trybu obrazu "Tablica (kolorowa)".
OK
“-” [CR]
NG
“?” [CR]
2.39 Nawigacja ►
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A3A”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x41 0x0d)
►
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
71
Załącznik
2.40 Nawigacja ◄
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A3B”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x42 0x0d)
◄
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.41 Nawigacja ▲
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A3C”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x43 0x0d)
▲
OK
NG
“-” [CR]
“?” [CR]
2.42 Nawigacja ▼
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A3D”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x44 0x0d)
▼
OK
NG
"000" [CR]
“?” [CR]
2.43 Wybierz
Polecenie
Szczegóły
Wróć
“A3F”[CR] (Hex:0x41 0x33 0x46 0x0d)
Wybierz
OK
NG
"-" [CR]
“?” [CR]
2.44 Pełny
Polecenie
"PEŁNY EKRAN 1610 AW" [CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x01 0x06
0x01 0x00 0x46 0x55 0x4C 0x4C 0x0d)
Szczegóły
Wróć
"Pełny" rozmiar ekranu.
OK
"000" [CR]
NG
“?” [CR]
2.45 Naturalny szeroki
Polecenie
Szczegóły
Wróć
"NATURALNY SZEROKI EKRAN AW" [CR]
(Hex: 0x41 0x57 0x20 0x53 0x43 0x52 0x45 0x45 0x4E 0x20 0x4E 0x41
0x54 0x55 0x52 0x41 0x4C 0x20 0x57 0x49 0x44 0x45 0x0d)
"Naturalny szeroki" rozmiar ekranu.
OK
NG
72
"-" [CR]
“?” [CR]
Model i numer seryjny projektora znajdują się z tyłu
lub z boku projektora.Zapisz je poniżej, by móc z nich
skorzystać w przypadku gdy będziesz korzystać z
usług serwisowych.
Model
Numer seryjny
www.lg.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement