LG 22LS4D, 19LS4D Owner's manual
SRPSKI
LCD TV PLAZMA TV
KORISNIČKO UPUTSTVO
LCD TV MODELE
PLAZMA TV MODELI
3 2 L G 3 0* *
1 9 L S 4 D*
4 2 P G 1 0* *
3 7 L G 3 0* *
2 2 L S 4 D*
5 0 P G 1 0* *
3 2 L G 2 0* * 4 2 L G 3 0* *
4 2 P G 2 0* *
3 7 L G 2 0* * 3 2 L G 5* * *
5 0 P G 2 0* *
4 2 L G 2 0* * 3 7 L G 5 0* *
4 2 P G 3 0* *
1 9 L G 3 0* * 4 2 L G 5 0* *
5 0 P G 3 0* *
2 2 L G 3 0* * 4 7 L G 5 0* *
6 0 P G 3 0* *
2 6 L G 3 0* * 5 2 L G 5 0* *
Molimo pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre
nego što počnete sa koristite Vaš TV.
Sačuvajte ga za buduće potrebe.
Zapišite broj modela i serijski broj TV-a.
Pogledajte nalepnicu na zadnjem poklopcu i
navedite tu informaciju vašem prodavcu kada
yahtevate servis.
PRIBORI
Uverite se da su sledeći pribori obuhvaćeni sa Vašim TV. Ako bilo kakav pribor nedostaje, molimo
stupite u kontakt sa prodavcem gde ste kupili TV.
■ Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
TV
D/A
TV
/RAD
IO
PO
W
ER
XT
ME
NU
Owner's
Manual
RA
TIO
TE
5
LIST
T
MU
2
7
IN
PU
I/II
4
3
8
6
0
9
Q.VIE
W
IN
FO
E
RE XIT
TU
RN
VO
L
AV
OK
i
MO
DE
ili
GU
IDE
*
FA
V
RAT
IO
Owner’s manual
PR
PRIBORI
TE
1
SLE
EP
IND
EX
SUBT
TIM
E
ITLE
HO
LD
UPDA
TE
RE
VE
AL
?
Korisničko uputstvo
Baterije
Daljinski upravljač
Ova krpa nije dostupna za sve modele.
ili
Krpa za čišćenje
Krpa za čišćenje ekrana.
Napojni kabl
Zaštitni poklopac
(osim za 19/22LS4D*)
Obrišite laganim pritiskom mrlje ili otiske prstiju
na ekranu TV-a sa ovom krpom.
Nemojte koristiti prekomernu silu. To može
uzrokovati ogrebotine ili promenjenost boje.
PLAZMA TV modeli
(samo kod
42/50PG10**)
(samo kod
42/50/60PG30**)
x4
Zavrtnjevi za montažu postolja
(pogledajte t.10)
(samo kod 42PG10**,
42PG30**)
Držač kabla
(42PG10**, 42PG30**: 1EA,
50PG10**, 50/60PG30**:
2EA)
Karika za prolaz kabla
Feritno jezgro
(Ova krpa nije dostupna za
sve modele.)
LCD TV modele
x4
x4
Zavrtnjevi za montažu postolja
(pogledajte t.10)
(samo kod 32/37/42LG5***,
32/37/42LG20**,
26/32/37/42LG30**)
1-zavrtanj za učvršćivanje postolja
(pogledajte t.5)
(samo za 32/42LG20**,
26/32/42LG30**, 32/42LG5***)
Karika za prolaz kabla
(samo za 19/22LS4D*)
Karika za prolaz kabla
(samo za 19/22LG30**)
Korišćenje feritnog jezgra (Ova krpa nije dostupna za sve modele.)
Feritno jezgro se može upotrebiti za smanjivanje elektromagnetnih talasa prilikom priključivanje strujnog kabla.
Što je bliže feritno jezgro prema strujnom kablu, to bolje.
Postavite strujni utikač u blizini.
1
SADRŽAJI
PRIBORI
.................................................................................................
1
SADRÆAJI
PRIPREMANJE
Kontrole na prednjoj ploči ...............................4
Informacije na zadnjoj ploči .............................7
Montaža postolja ...........................................10
Demontaža postolja.......................................13
Molimo da postolje pažljivo sklopite da
proizvod ne bi pao .........................................14
Zadnji poklopac za uređenje kablova............15
Postavljanje vašeg ekrana ............................18
Lokacija .........................................................18
Kensington sistem bezbednosti.....................18
Postavljanje na radnom stolu sa postoljem...19
Montaža na zidu: Horizontalno postavljanje..19
Povezivanje antene .......................................20
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Konfiguracija prijemnika visoke definicije ......21
Konfiguracija digitalnog audio izlaza .............22
Konfiguracija DVD .........................................23
Konfiguracija video plejera ............................25
Konfiguracija ostalih A/V izvora.....................27
Umetanje dekodera .......................................28
Konfiguracija ličnog računara ........................28
- Konfiguracija ekrana za režim rada lični
računar ........................................................32
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Kljucne funkcije daljinskog upravljača .............36
Uključivanje TV-a .............................................42
Izbor programa.................................................42
Podešavanje jačine zvuka ...............................42
Izbor i podešavanje menija na ekranu ............43
Auto pretraga programa...................................44
Ručno podešavanje programa (Samo u digitalnom režimu) .....................................................45
Ručno podešavanje programa (Samo u analognom režimu) .....................................................46
Uređivanje programa .......................................48
Dodatni pojačivač.............................................51
2
Ažuriranje softvera ...........................................52
Dijagnostika......................................................53
Informacije o dekoderu CI[zajednički interfejs] .........54
Izabiranje tabele sa programima .....................55
SIMPLINK ........................................................56
Unos oznake ....................................................58
AV režim ..........................................................59
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI
VODIČ) (U DIGITALNOM REŽIMU)
Uključi/isključi EPG .........................................60
Izabiranje programa........................................60
Funkcije tastera u režimu vodiča
SADA/SLEDEĆEI (program) ...........................61
Funkcija tastera za režim 8-dnevnog vodiča...61
Funckija tastera u režimu menjanje datuma ...61
Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom ...62
Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik ......................................................62
Funckija tastera u režimu spisak rasporeda ...62
UPRAVLJANJE SLIKOM
Upravljanje veličinom slike (format slike) ........63
Unapred definisana podesenja
- Unapred postavljeni režim za sliku ...............65
- Automatsko upravljanje dubinom boja
(topla/srednja/hladna) ....................................66
Ručno podešavanje slike
- Opcija korisnika za režim slike ......................67
- Režim slike-ekspertsko upravljanje ...................68
Tehnologija poboljšanje slike...........................69
Napredni režim za gledanje filmova ................70
Napredni nivo zatamnjenja ..............................71
Eye Care ..........................................................72
Resetovanje slike.............................................73
Način minimiziranja „lepljenje“ slike ......................74
Režim slike ušteda energije.............................75
DIGITALNI TELETEKST
Automatski izjednačivač glasnoće...................76
Unapred postavljena podešenja zvuka -režim zvuk .....77
Podešavanje podešenja zvuka-režim korisnik ........78
Balans ..............................................................79
Konfiguracija uključeni/isključeni TV zvučnici......80
Izabiranje digitalnog audio izlaza ....................81
Resetovanje audio signala ..............................82
I/II:
- Stereo/Dual prijem (samo u analognom
režimu)...........................................................83
- NICAM prijem (samo u analognom režimu) .84
- Izbor izlaza zvuka za zvučnike .....................84
Izbor jezika/države za prikaz na ekranu .........85
Izbor jezika (samo u digitalnom režimu) .........86
Teletekst unutar digitalnog servisa ...............97
Teletekst u digitalnom servisu.......................97
SADRÆAJI
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
DODATAK
Inicijalizacija (vraćanja natrag u fabričkom
podešenju).....................................................98
Pronalazenje gresaka ...................................99
Održavanje ..................................................101
Tehničke karakteristike proizvoda...............102
Programiranje daljinskog upravljača ...........105
IC kódovi .....................................................107
Konfiguracija eksternog kontrolnog uređaja ....109
PODEŠAVANJE VREMENA
Podešavanje časovnika...................................87
Podešavanje za automatsko
Uključivanje./isključivanje tajmera .........................88
Podešavanje automatskog isključivanja .........89
Podešavanje vremenske zone ........................90
Podešavanje sleep tajmera .............................90
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA
SADRŽAJA
Podešavanje lozinke i Zaključavanje sistema......91
Blokiranje programa ........................................92
Roditeljski nadzor ............................................93
Zaključavanje tastera.......................................94
TELETEKST
Uključivanje / Isključivanje ...............................95
JEDNOSTAVAN tekst .....................................95
NASLOVI .........................................................95
Fastext .............................................................96
Specijalne funkcije teleteksta ..........................96
3
PRIPREMANJE
KONTROLE NA PREDNJOJ PLOČI
■
■
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Ukoliko Vaš TV ima zaštitni film na ekranu, onda ga uklonite i obrišite TV sa krpom za poliranje.cloth.
PRIPREMANJE
PLAZMA TV modeli : 42/50PG20**, 42/50/60PG30**
Senzor daljinskog
upravljača
NAPAJANJE
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
• svetli crveno kada je u režim
mirovanja.
• svetli zeleno kada je TV uključen.
INPUT
MENU
INPUT
-
OK
MENU
UNOS
-
OK
MENU
INPUT
OK
MENI
+
-
+
P
P
+
OK
P
ZVUK
PROGRAM
PLAZMA TV modeli : 42/50PG10**
Senzor daljinskog upravljača
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
• svetli crveno kada je u režimu mirovanja.
• svetli zeleno kada je TV uključen.
INPUT
NAPAJANJE UNOS
4
MENU
MENI
-
OK
OK
+
ZVUK
P
PROGRAM
LCD TV modeli :
32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***
PROGRAM
PRIPREMANJE
P
+
ZVUK
-
OK
OK
MENU
MENI
INPUT
NAPAJANJE
UNOS
Senzor daljinskog upravljača
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
• svetli crveno kada je u režim mirovanja.
• svetli plavo kada je TV uključen.
Napomena: Možete podesiti pokazivač
napajanja u meniju za OPCIJE.
Inteligentan senzor
Podešava sliku u skladu sa uslovima
okruženja. (samo kod
32/37/42/47/52LG5***)
Pričvršćivanje TV-a na stolu (samo za modele 32/42LG20**, 26/32/42LG30**, 32/42LG5***)
TV mora biti pričvršćen na stolu tako da se ne može okrenuti unazad/unapred i eventualno uzrokovati
povredu ili oštećenja na proizvodu. Koristite samo priloženi zavrtanj.
Postolje
1-zavrtanj
(snabdeven kao deo proizvoda)
Sto
! UPOZORENJE
G
Da bi se sprečilo da se TV sruši, TV treba bezbedno pričvrstiti na podu/zidu u skladu sa instrukcijama za instaliranje. Nakretanje, drmanje ili ljuljanje aparata može uzrokovati povrede.
5
PRIPREMANJE
LCD TV modeli : 19/22LG30**
UNOS
MENI
ZVUK
OK
PRIPREMANJE
INPUT MENU OK
-
PROGRAM
+
P
NAPAJANJE
Senzor daljinskog upravljača
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
• svetli crveno kada je u režim mirovanja.
• svetli plavo kada je TV uključen.
Napomena: Možete podesiti pokazivač napajanja u meniju za OPCIJE.
LCD TV modeli : 19/22LS4D*
NAPAJANJE
/I
UNOS MENI OK
INPUT
MENU
OK
ZVUK
VOL
PROGRAM
PR
Senzor daljinskog
upravljača
Pokazivač napajanja/stanje mirovanja
• svetli crveno kada je u režimu mirovanja.
• svetli zeleno kada je TV uključen.
6
INFORMACIJE NA ZADNJOJ PLOČI
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
5
10
PRIPREMANJE
PLAZMA TV modeli :
42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**
AV IN 3
2
SERVICE ONLY
HDMI/DVI IN
4
3
11
S-VIDEO
HDMI IN
3
2
AV IN 3
1
HDMI/DVI IN
S-VIDEO
S-VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
Only 42/50PG10**
AV IN 3
VIDEO L/MONO AUDIO R
A
12
AV IN 3
5
6
7
8
1
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struji. Napon je
naznačen na stranici tehničkih karakteristika. Nikada
nemojte uključivati TV na jednosmernu struju.
2
RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
3
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povezuje digitalni audio signal od raznih tipova
opreme.
Napomena: U režimu mirovanja ovi portovi ne
rade.
4
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od
eksternog uređaja na ovim utikačima.
5
HDMI ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
6
RGB ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
9
7
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI )
PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
8
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
9
Ulaz antene
Povezuje RF antenu na ovaj utikač.
10
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera) konektor za
karticu
(Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
11
PORT SAMO ZA SERVIS
12
Audio/Video ulaz (osim za 42/50PG10**)
Povezuje audio/video izlaz od eksternog uređaja
na ovim utikačima.
S-Video ulaz (osim za 42/50PG10**)
Povezuje S-Video izlaz od S-VIDEO uređaja.
7
10
HDMI IN 3
PRIPREMANJE
LCD TV modeli :
32/37/42LG20**, 19/22/26/32/37/42LG30**,
32/37/42/47/52LG5***
PCMCIA CARD SLOT
PRIPREMANJE
AUDIO IN OPTICAL
DIGITAL
(RGB/DVI) AUDIO
OUT
USB IN
SERVICE ONLY
1
3
COMPONENT
IN
AV 1
4
AV 2
VIDEO
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
13
5
osim za
32/37/42LG20**
HDMI/DVI IN
2
RGB IN (PC)
S-VIDEO
11
AV IN 3
AUDIO
1(DVI)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
12
H/P
ANTENNA IN
5
6
7
8
9
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struji. Napon je
naznačen na stranici tehničkih karakteristika. Nikada
nemojte uključivati TV na jednosmernu struju.
2
RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
3
OPTIČKI DIGITALNI AUDIO IZLAZ
Povezuje digitalni audio signal od raznih tipova
opreme.
Napomena: U režimu mirovanja ovi portovi ne
rade.
8
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
9
Ulaz antene
Povezuje RF antenu na ovaj utikač.
10
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera) konektor za
karticu
(Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
11
Audio/Video ulaz
Povezuje audio/video izlaz od eksternog uređaja
na ovim utikačima.
S-Video ulaz (osim za 32/37/42LG20**)
Povezuje S-Video izlaz od S-VIDEO uređaja.
12
Utičnica za naglavne slušalice (osim za
32/37/42LG20**)
Povezuje utikač naglavnih slušalica u ovu
utičnicu.
PORT SAMO ZA SERVIS
4
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od
eksternog uređaja na ovim utikačima.
VIDEO L/MONO AUDIO R
HDMI IN 3
PCMCIS CARD SLOT
1
S-VIDEO
AV IN 3
H/P
8
5
HDMI ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
6
RGB ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
7
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI) PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
13
LCD TV modeli : 19/22LS4D*
PRIPREMANJE
1
AV 1
2
3
HDMI/DVI IN
AUDIO IN
(RGB/DVI)
4
5
ANTENNA IN
PCMCIA
CARD SLOT
EJECT
AV 2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
RGB (PC) IN
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
Y
PB
PR
L
R
SERVICE
ONLY
6
7
8
1
Utičnica napojnog kabla
Ovaj TV radi na naizmeničnoj struji. Napon je
naznačen na stranici tehničkih karakteristika. Nikada
nemojte uključivati TV na jednosmernu struju.
2
HDMI ulaz
Povezuje HDMI signal prema HDMI IN, ili DVI
(VIDEO) signal prema HDMI/DVI port sa DVI
prema HDMI kablom.
3
RGB/DVI Audio ulaz
Povezuje audio signal od PC ili DTV.
4
Ulaz antene
Povezuje RF antenu na ovaj utikač.
5
PCMCIA (Međunarodno udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera) konektor za
karticu
(Ova funkcija nije dostupna u svim državama.)
9
10
6
Euro Scart utičnica (AV1/AV2)
Povezuje ulaz ili izlaz scart utičnice od
eksternog uređaja na ovim utikačima.
7
RS-232C ULAZNI (KONTROLNI I SERVISNI )
PORT
Povezuje sa RS-232C portom na PC.
8
Komponentni ulaz
Povezuje komponentni video/audio uređaj na
ovim utikačima.
9
RGB ulaz
Povezuje izlaz iz PC.
10
PORT SAMO ZA SERVIS
9
PRIPREMANJE
Montaža postolja
(LCD TV modeli : 32/37/42LG20**, 26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG5***)
A
Prilikom sklapanja postolja za sto, proverite da li je zavrtanj potpuno pritegnut. (Ako nije potpuno pritegnut, proizvod može da padne prema napred nakon njegovog postavljanja.) Ako zavrtanj previše pritegnete, onda može da proklizi u unutrašnjem delu zbog prejake sile.
PRIPREMANJE
1
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od oštećivanje
3
Monitrajte TV kao što je prikazano.
2
Namontirajte delove tela postolja sa podnožjem TV-a.
4
Učvrstite bezbedno 4 zavrtnjeva u otvorima
na pozadini TV-a.
Telo postolja
Podnožje
(samo kod 19/22LG30**)
Podnožje
Podnožje
10
1
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od oštećivanje
2
Namontirajte delove tela postolja sa podnožjem TV-a. Gurnite TELO POSTOLJA u POKLOPAC
OSNOVE dok ne čujete klik.
3
Monitrajte TV kao što je prikazano.
(samo kod 42PG10**, 42PG20**, 42PG30**)
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od oštećivanja.
2
Monitrajte TV kao što je prikazano.
3
Učvrstite bezbedno 4 zavrtnja u otvorima na pozadini TV-a.
PRIPREMANJE
1
11
PRIPREMANJE
MONTAŽA POSTOLJA
■
(samo kod 19/22LS4D*)
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
1
PRIPREMANJE
Pažljivo postavite stranu ekrana na podmetnuti jastuk da zaštitie ekran od oštećivanje
3
Gurnite telo postolja u TV dok ne čujete klik.
Telo postolja
2
Uhvatite zglob tela i savijte ga prema
nagore.
4
Namontirajte delove tela postolja sa podnožjem TV-a.
Zglob tela
PODNOŽJE
Obrtno postolje
(osim za modele 19/22LS4D*, 50PG10**)
Nakon instaliranja TV-a možete ga okretati nalevo
ili nadesno za 20 stepeni da biste ga prilagodili
Vašoj poziciji gledanja.
12
DEMONTAŽA POSTOLJA
■
(samo kod 19/22LS4D*)
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg TV-a.
Postavite TV sa prednjom stranom okrenutom nadole na meku tkaninu.
4
Uhvatite telo postolja i savijte ga prema
nagore.
2
Povucite postolje unazad dok pritiskate
dugme na telu postolja.
5
Povucite telo postolja da biste ga odvojili od
TV-a pritiskom na 2 reze.
3
Držite postolje i povucite ga unazad drmanjem da biste ga odvojili od tela postolja.
PRIPREMANJE
1
13
PRIPREMANJE
MOLIMO DA POSTOLJE PAŽLJIVO MONTIRATE DA
PROIZVOD NE BI PAO
Treba da kupite neophodne komponente na tržištu da biste učvrstili TV na zidu.
■ Pozicionirajte TV blizu zida da biste izbegli mogućnost njegovog padanja kada je gurnut.
■ Niže navedena instrukcija je jedan od sigurnih načina kako da postavite TV, a to je kako da ga
postavite na zidu izbegavajući mogućnost njegovog padanja napred kada je povučen. Ovo će
sprečiti padanje TV-a unapred i uzrokovanje povreda. Ovo će takođe sprečiti oštećivanje TV-a.
Obezbedite da se deca ne penju ili vise na TV-u.
■
PRIPREMANJE
1
1
2
2
1
Upotrebite ušičaste zavrtnje ili zavrtnje TV konzole da biste učvrstili TV na zidu kao prikazano na
slici.
(Ako Vaš TV ima zavrtnje u ušičastim zavrtnjevima, onda ih olabavite.)
* Umetnite ušičaste zavrtnje ili zavrtnje TV konzole i čvrsto ih pritegnite u gornjim otvorima.
2
Pritegnite zidnu konzolu sa zavrtnjevima na zidu. Izjednačite visinu konzole koja je montirana na
zidu.
3
3
Upotrebite otporno uže da vežete TV. Sigurnije je da vežete uže horizontalno u odnosu na zid i
TV-a.
! NAPOMENA
G
G
G
14
Kada pomerate TV prvo iskopčajte kablove.
Upotrebite platformu ili orman koji je dovoljno jak i veliki da podrži veličinu i težinu TV-a.
Za bezbednu upotrebu TV-a obezbedite da je visina nosača na zidu ista sa visinom TV-a.
ZADNJI POKLOPAC ZA UREĐENJE KABLOVA
PLAZMA TV modeli
Povežite neophodne kablove.
Za priključivanje dodatne opreme pogledajte odeljak za Konfiguraciju eksternih uređaja.
2
Montirajte KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA kao što je prikazano.
Ukoliko Vaš TV ima DRŽAČ KABLOVA, onda ga namontirajte i povežite kablove kao što je
prikazano.
PRIPREMANJE
1
(samo kod 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
(samo kod 42/50PG10**)
DRŽAČ KABLOVA
KARIKAZA UREĐIVANJE KABLOVA
DRŽAČ KABLOVA
KARIKAZA UREĐIVANJE KABLOVA
Kako da uklonite kariku za uređivanje kablova
Drzite KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA obema ruku i povucite je naviše.
* Za model 42PG10** pritisnite sredinu KARIKE ZA UREĐIVANJE KABLOVA i onda je podignite naviše.
(samo kod 42/50PG10**)
(samo kod 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
15
PRIPREMANJE
PRIPREMANJE
LCD TV modeli :
32/37/42LG20**, 26/32/37/
42LG30**, 32/37/42/47/52LG5***
1
Priključite neophodne
kablove.
Za priključivanje dodatne
opreme pogledajte odeljak
za Konfiguraciju eksternih
uređaja.
2
Otvorite KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA kao prikazano i uredite kablove.
LCD TV modeli : 19/22LS4D*
1
Priključite neophodne kablove.
Za priključivanje dodatne opreme pogledajte
odeljak za Konfiguraciju eksternih uređaja.
2
Montirajte KARIKU ZA UREĐIVANJE
KABLOVA kao što je prikazano.
KARIKAZA UREĐIVANJE
KABLOVA
3
Podesite KARIKU ZA UREĐIVANJE
KABLOVA kao što je prikazano.
Kako da uklonite kariku za uređivanje kablova (LCD TV modeli : 19/22LS4D*)
Prvo pritisnite kariku za uređivanje kablova. Drzite KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA obema ruku i
povucite je naviše.
! NAPOMENA
G Nemojte koristiti KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA da biste podizali TV.
- Ako je proizvod pao, može doći do povrede ili oštećenja proizvoda.
16
LCD TV modeli : 19/22LG30**
Priključite neophodne kablove.
Za priključivanje dodatne opreme pogledajte odeljak za Konfiguraciju eksternih uređaja.
2
Montirajte KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA kao što je prikazano.
PRIPREMANJE
1
KARIKAZA UREĐIVANJE
KABLOVA
Kako da uklonite kariku za uređivanje kablova
G
Drzite KARIKU ZA URE?IVANJE KABLOVA obema ruku i povucite je unazad.
! NAPOMENA
G Nemojte koristiti KARIKU ZA UREĐIVANJE KABLOVA da biste podizali TV.
- Ako je proizvod pao, može doći do povrede ili oštećenja proizvoda.
17
PRIPREMANJE
POSTAVLJANJE VAŠEG EKRANA (samo kod 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
• Domet nagiba
■
■
PRIPREMANJE
Prikazana slika se može razlikovati od Vašeg
TV-a.
Podesite položaj ploče na razne načine za
maksimalni komfor.
LOKACIJA
10~12
0
3
(samo kod 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
Postavite Vaš TV tako da ne padaju direktno svetlo ili sunčevi zraci na ekran. Budite oprezni da TV ne
bude izložen bilo kakvim nepotrebnim vibracijama, bilo kakvoj vlagi, prašini ili toploti. Takođe obezbedite da je TV postavljen na mestu gde ima slobodna cirkulacija vazduha. Nemojte pokrivati ventilacione
otvore na zadnjem poklopcu.
Ukoliko nameravate montažu na zidu, pričvrstite standardni VESA međusklop za montiranje na zidu
(opcioni delovi) na pozadini TV-a.
Prilikom instalacije TV-a na zidnim nosačima (opcioni delovi), učvrstite ih pažljivo da proizvod ne padne.
KENSINGTON SISTEM BEZBEDNOSTI
(samo kod 19/22LG30**, 19/22LS4D*)
TV je opremljen sa konektorom za Kensington sistem bezbednosti na pozadini ploče. Povežite kabl
Kensington sistema bezbednosti kao prikazano na slici ispod.
Za detaljnu instalaciju i upotrebu Kensington sistema bezbednosti pogledajte korisnički vodič saisporučen zajedno sa Kensington sistemom bezbednosti.
Za više informacije stupite u kontakt sa kompanijom Kensington preko naslovne strane
http://www.kensington.com na internetu.
Kensington prodaje sisteme bezbednosti za skupu elektronsku opremu kao što su prenosivi računari i
LCD projektori.
NAPOMENA
- Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor.
NAPOMENE
a. Ako je proizvod hladan na dodir, onda može nastati malo
“treperenje” slike prilikom uključivanja.
To je normalno i TV nema nikakvu grešku.
b. Neke manje tačkaste greške mogu biti vidljive na ekranu,
koje se pojavljuju kao male crvene, zelene ili plave tačke.
Međutim one nemaju nikakav nepovoljan efekat na rad
monitora.
c. Izbegavajte dodirivanje LCD ekrana ili držanje prsta-iju za
duži period vremena na ekranu.
Čineći tako možete uzrokovati privremenu izobličenost na
ekranu.
18
■
■
TV možete montirati na razne načine kao što su na zidu, na radnom stolu itd.
TV je konstruisan da bude montiran horizontalno.
UZEMLJENJE
Obezbedite povezivanje žice za uzemljenjem da biste
sprečili mogući električni udar. Ako uzemljivanje nije
moguće, onda neka Vam kvalifkovani električar namontira
odvojenu sklopku.
Nemojte pokušati da uzemljite TV povezivanjem na telefonskim kablovima, gromobranima ili gasnim cevima.
Napajanje
PRIPREMANJE
Sklopka
POSTAVLJANJE NA RADNOM STOLU SA POSTOLJEM
Radi adekvatne ventilacije omogućite slobodan prostor svuda oko TV-a od 4“ (10 cm).
4 inča
4 inča
4 inča
4 inča
R
MONTAŽA NA ZIDU: HORIZONTALNO POSTAVLJANJE
Radi adekvatne ventilacije omogućite slobodan prostor svuda oko TV-a od 4“ (10 cm).
Preporučujemo da koristite zidni nosač marke LG kada želite da montirate TV na zidu.
4 inča
4 inča
4 inča
4 inča
4 inča
Nekorišćenje vrste postolja za radni sto
(osim za 19/22LS4D*)
■
Prikazana slika se može razlikovati od
Vašeg TV-a.
Kada instalirate jedinicu za montažu na zidu,
upotrebite zaštitni poklopac za otvor za postolje za postavljanje na radnom stolu.
Gurnite ZAŠTITINI POKLOPAC u TV dok ne
čujete klik.
< PLAZMA TV >
< LCD TV >
19
PRIPREMANJE
■
Da biste sprečili oštećenja nemojte priključivati TV na električnu mrežu dok ne povežete sve uređaje.
PRIKLJUČIVANJE ANTENE
Radi optimalnog kvaliteta slike podesite pravac antene.
Kabl antene i pretvarač nisu snabdeveni.
■
■
PRIPREMANJE
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
AV IN 3
Zidna
utičnica
za
antenu
Stanovi/Apartmani za više porodice
(Priključite u zidnu utičnicu za antenu)
AV 1
HDMI IN
2
VIDEO
AUDIO
ANTENNA
IN
ANTENNA IN
COMPONENT IN
AV 1
AV 2
RGB IN
1
VARIABLE
AUDIO OUT
AV 2
RF koaksijalni kabl (75 ohm)
Spoljna
antena
(VHF, UHF)
Stanovi/Apartmani za jednu porodicu
(Priključite na zidnu utičnicu za spoljnu
antenu)
UHF
Antena
Pojačivač
signala
ANTENNA IN
AV 1
AV 2
VHF
■
■
20
U područjima sa slabim signalom, da biste postigli bolji kvalitet slike možda će biti potrebno instaliranje pojačivača signala kao što je prikazano gore.
Ukoliko signal treba podeliti između dva TV-a, onda upotrebiti razdvajač antenskog signala za
priključivanje.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Da biste sprečili oštećivanje bilo koje opreme, nikada nemojte priključivati bilo koji napojni kabl dok ne
završite sa povezivanjem celokupne opreme.
■ Ovaj deo KONFIGURACIJE EKSTERNE OPREME uglavnom koristi dijagrame za modele 22LS4D*.
■
KONFIGURACIJA PRJEMNIKA VISOKE DEFINICIJE.
■
Ovaj TV može primiti digitalni RF/kablovski signal bez eksternog digitalnog dekodera. Međutim, ako
primate digitalne signale od dekodera ili drugih digitalnih eksternih uređaja, obratite pažnju na dijagramu prikazanim niže.
Povezivanje sa komponentnim kablom
Povežite video izlaze (Y, PB, PR) digitalnog dekodera
na utičnice COMPONENT IN VIDEO (komponentni
ulaz video) na TV-u.
2
Povežite audio izlaze digitalnog dekodera na utičnice
COMPONENT IN AUDIO (komponentni ulaz audio) na
TV-u.
Uključite digitalni dekoder.
(Pogledajte korisničko uputstvo
dekodera.)
3
za
Y
PB
PR
L
1
R
2
digitalnog
Izaberite Komponenti ulazni izvor upotrebom INPUT
(unos) dugmeta na daljinkom upravljaču.
4
Signal
Komponenta
HDMI
480i/576i
Da
Ne
480p/576p
Da
Da
720p/1080i
Da
Da
1080p
Da
(50/60Hz)
Da
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
HDMI/DVI IN
Povezivanje dekodera sa HDMI kablom
1
Povežite HDMI izlaz dekodera sa utičnicom
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI IN
3 na TV-u.
1
2
Uključite digitalni dekoder.
(Pogledajte korisničko uputstvo za digitalnog
dekodera.)
3
Izaberite HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 ili HDMI3 ulazni
izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
21
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Povezivanje sa HDMI prema DVI kablom
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
Povežite digitalni dekoder u HDMI/DVI
IN,HDMI/DVI IN 1(DVI) ili HDMI/DVI IN 1 utičnicu
na TV-u.
2
Povežite audio izlaze digitalnog dekodera na
utičnicu AUDIO IN (RGB/DVI) na TV-u.
AUDIO IN
(RGB/DVI)
HDMI/DVI IN
2
1
3
Uključite digitalni dekoder. (Pogledajte korisničko
uputstvo za digitalnog dekodera.)
4
Izaberite HDMI/DVI ili HDMI1 izvor upotrebom
INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
AUDIO
DVI-PC OUTPUT
KONFIGURACIJA DIGITALNOG
AUDIO IZLAZA (osim za 19/22LS4D*)
- Otpremanje audio signala od TV-a prema eksternoj audio
opremi preko porta za digitalni audio izlaz (optički).
DVI IN
2
U meniju AUDIO podesite opcije TV zvučnika na‡
Isključeno (G str.80) Obratite se uputstvu za
upotrebu eksterne audio opreme za rad sa njome.
1
RGB IN (PC)
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
OPREZ
G
22
Nemojte gledati u port optičkog izlaza. Gledanje u
laserski zrak može oštetiti Vaš vid.
AUDIO
3
Drugi kraj optičkog kabla povežite sa digitalnim
audio ulazom u audio opremi (optički).
COMPONENT
IN
VIDEO
1
AUDIO IN OPTICAL
DIGITAL
(RGB/DVI) AUDIO
OUT
Povežite jedan kraj optičkog kabla u port za digitalni audio izlaz TV-a (optički).
AV 1
AV
KONFIGURACIJA DVD
Kada vršite povezivanje sa komponentnim kablom
Povežite video izlaze (Y, PB, PR) DVD plejera na
utičnice COMPONENT IN VIDEO (komponentni video
ulaz) na TV-u.
1
Povežite audio izlaze DVD plejera na utičnice COMPONENT IN AUDIO (komponentni audio ulaz) na TV-u.
3
Uključite DVD plejer i ubacite DVD disk.
4
Izaberite Komponenti ulazni izvor upotrebom INPUT
(unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
5
Y
PB
PR
L
1
R
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
2
COMPONENT IN
VIDEO
AUDIO
2
Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za rad sa
njime.
Portovi komponentnih ulaza
Da biste postigli bolji kvalitet slike, povežite DVD plejer sa
portovima komponentnih ulaza kao što je prikazano dole.
Komponentni portovi na TV-u
Video izlazni portovi na DVD
plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Povezivanje sa Euro Scart kablom
AV 1
1
Povežite Euro scart utičnicu od DVD u AV1 Euro
scart utičnicu od TV-a.
2
Uključite DVD plejer i ubacite DVD disk.
3
Izaberite AV1 ulazni izvor upotrebom INPUT (unos)
dugmeta na daljinskom upravljaču.
Ako je povezano sa utičnicom AV2 Euro scart, onda
izaberite AV2 ulazni izvor.
4
AV 2
1
Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za rad
sa njime.
! NAPOMENA
G
Bilo koji Euro scart kabl mora biti oklopljen.
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
23
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Povezivanje sa S-Video kablom
2
Povežite audio izlaze DVD plejera na utičnice
AUDIO ulaza na TV-u.
3
Uključite DVD plejer i ubacite DVD disk.
4
Izaberite AV3 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
5
Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za
rad sa njime.
VIDEO
S-VIDEO
L
2
S-VIDEO
AV IN 3
Povezivanje HDMI kabla
Povežite HDMI izlaz DVD plejera sa utičnicom
HDMI/DVI IN, HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2 ili HDMI
IN 3 na TV-u.
2
Izaberite HDMI/DVI, HDMI1, HDMI2 ili HDMI3
ulazni izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na
daljinskom upravljaču.
3
Obratite se uputstvu za rad sa DVD plejerom za
rad sa njime.
HDMI/DVI IN
1
! NAPOMENA
G TV
može primati simultano video i audio signale kada
koristite HDMI kabl.
G Ukoliko DVD plejer ne podržava automatski HDMI
rezoluciju, onda morate podesiti odgovarajuću izlaznu
rezoluciju.
24
ANT IN
ANT OUT
1
1
R
OUTPUT
SWITCH
HDMI IN 3
Povežite S-VIDEO izlaz od DVD plejera sa SVIDEO ulazom od TV-a.
VIDEO L/MONO AUDIO R
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
PCMCIA CARD SLOT
(osim za 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**)
KONFIGURACIJA VIDEO PLEJERA
■
■
Da izbegnete šum slike (smetnje), omogućite adekvatnu razdaljinu između video plejera i TV-a.
Ukoliko se format slike od 4:3 koristi duže vreme, može se desiti da nepokretne slike ostanu vidljive
na obe strane ekrana.
Kada vršite povezivanje sa RF kablom
ANT OUT
S-VIDEO
ANT IN
OUTPUT
SWITCH
VIDEO
L
R
1
2
Zidna utičnica
Antena
1
Povežite utičnicu ANT OUT (antena izlaz) od video plejera sa utičnicom
ANTENNA IN (antena ulaz) od TV-a.
2
Povežite antenski kabl u utičnicu ANT IN (antena ulaz) od video plejera.
3
Pritisnite dugme PLAY (reprodukcija) na video plejeru i pronađite odgoAV 1
AV 2
varajući kanal između TV-a i video plejera za gledanje.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
ANTENNA IN
25
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Povezivanje sa Euro Scart kablom
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
Povežite Euro scart utičnicu od video plejera u
AV1 Euro scart utičnicu od TV-a.
2
Ubacite traku u video plejer i pritisnite dugme
PLAY (reprodukcija) na video plejeru. (Pogledajte
korisničko uputstvo video plejera.)
3
Izaberite AV1 ulazni izvor upotrebom INPUT
(unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
4
AV 1
1
Ako je povezano sa utičnicom AV2 Euro scart,
onda izaberite AV2 ulazni izvor.
! NAPOMENA
G
AV 2
AUDIO/
VIDEO
(R) AUDIO (L)
Bilo koji Euro scart kabl mora biti oklopljen.
Povezivanje sa RCA kablom
VIDEO L/MONO AUDIO R
S-VIDEO
3
Izaberite AV3 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
! NAPOMENA
AV IN 3
G
26
Ubacite video kasetu u video plejer i pritisnite
PLAY (reprodukcija) na video plejeru. (Pogledajte
korisničko uputstvo video plejera.)
Ukoliko posedujete mono video plejer, povežite audio kabl
od video plejera sa utičnicom AUDIO L/MONO na TV-u.
L
HDMI IN 3
HDMI IN 3
2
Povežite utičnice za AUDIO/VIDEO signale
između TV-a i video plejera. Uskladite boje
utičnica (Video = žuta, Audio Left (audio levo)=
bela i Audio Right (audio desno) = crvena)
VIDEO L/MONO AUDIO R
PCMCIA CARD SLOT
1
PCMCIA CARD SLOT
(osim za 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
R
OUTPUT
SWITCH
S-VIDEO
AV IN 3
VIDEO S-VIDEO
ANT IN
ANT OUT
Povezivanje sa S-Video kablom
(osim za 19/22LS4D*, 32/37/42LG20**, 42/50PG10**)
3
Ubacite traku u video plejer i pritisnite dugme
PLAY (reprodukcija) na video plejeru. (Pogledajte
korisničko uputstvo video plejera.)
PCMCIA CARD SLOT
R
ANT IN
ANT OUT
1
Izaberite AV3 izvor upotrebom INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
4
L
VIDEO
OUTPUT
SWITCH
HDMI IN 3
Povežite audio izlaze video plejera na utičnice
AUDIO ulaza na TV-u.
VIDEO L/MONO AUDIO R
2
S-VIDEO
2
S-VIDEO
AV IN 3
! NAPOMENA
G
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Povežite S-VIDEO izlaz od video plejera sa SVIDEO ulazom od TV-a. Kvalitet slike je poboljšan;
u odnosu na običnog kompozitnog (RCA kabl)
ulaza.
1
Ukoliko su obe utičnice za S-VIDEO i VIDEO
povezani istovremeno sa S-VHS od video plejera,
onda se može vršiti samo prijem S-VIDEO signala.
KONFIGURACIJA OSTALIH
A/V IZVORA
2
Izaberite AV3 ulazni izvor upotrebom INPUT
(unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
3
Počnite sa korišćenjem odgovarajuće eksterne
opreme.
Pogledajte uputstvo za upotrebu eksterne opreme.
Kamkorder
HDMI IN 3
Povežite utičnice za AUDIO/VIDEO signale
između TV-a i eksterne opreme. Uskladite boje
utičnica. (Video = žuta, Audio Left (audio levo) =
bela i Audio Right (audio desno = crvena))
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
PCMCIA CARD SLOT
(osim za 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
VIDEO
Konzola za
video igre
L
R
S-VIDEO
1
AV IN 3
27
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
UMETANJE DEKODERA
- Da gledate šifrovani (plaćeni) servis u digitalnom režimu TV-a.
- Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.
PCMCIA
CARD SLOT
1
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Umetnite dekoder u PCMCIA (Međunarodno
udruženje za memorijske kartice personalnih kompjutera) CARD SLOT (otvor za karticu) na TV-u
kao prikazano.
1
TV
Za dalje informacije pogledajte stranu 54.
KONFIGURACIJA LIčNOG RAčUNARA
Ovaj TV pruža mogućnost “utakni i koristi”, što znači da se stoni računar automatski podešava na
podešenja TV-a.
Povezivanje putem kabla sa 15-pinskim D-sub konektorom
1
Povežite RGB izlaze ličnog računara sa
utičnicom RGB IN (PC) na TV-u.
2
Povežite PC audio izlaz sa utičnicom AUDIO IN
(RGB/DVI) na TV-u.
3
Uključite računar i TV
4
Izaberite RGB ulazni izvor upotrebom dugmeta
INPUT (unos) na daljinskom upravljaču.
RGB (PC) IN
1
RGB OUTPUT
28
AUDIO IN
(RGB/DVI)
2
AUDIO
Povezivanje sa HDMI prema DVI kablom
HDMI/DVI IN
Povežite DVI izlaz računara sa utičnicom HDMI/DVI
IN, HDMI/DVI IN 1 (DVI) ili HDMI/DVI IN 1 na TV-u.
2
Povežite PC audio izlaz sa utičnicom AUDIO IN
(RGB/DVI) na TV-u.
2
1
3
Uključite računar i TV.
4
Izaberite HDMI/DVI ili HDMI1 izvor upotrebom
INPUT (unos) dugmeta na daljinskom upravljaču.
DVI-PC OUTPUT
AUDIO
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
1
AUDIO IN
(RGB/DVI)
! NAPOMENA
G Da
biste uživali u živahnoj slici i živahnom
zvuku, povežite PC sa TV-om.
G Izbegavajte nepokretne slike za duži period
vrmena na ekranu TV-a. Nepokretne slike
mogu postati trajno utisnute na ekranu; koristite čuvar ekrana ako je moguće.
G Povežite PC na RGB (PC) ili HDMI IN (ili
HDMI/DVI IN) port od TV-a; promenite rezoluciju.
G Mogu nastati smetnje u rezoluciji, u vertikalnom obliku, kontrastu ili osvetljaju u
režimu PC. Promenite režim PC u drugu
rezoluciju ili promenite brzinu osvežavanja ili
podesite osvetljaj i kontrast u meniju dok slika
ne postane jasna. Ukoliko se brzina osvežavanja grafičke kartice u PC ne može promeniti, onda promenite grafičku karticu u PC ili
pitajte za savet proizvođača grafičke kartice
računara.
G Ulazni signali za sinhronizaciju horizontalne i
vertikalne frekvencije su odvojeni.
G Povežite signalni kabl od izlaznog porta
računara za monitor sa RGB (PC) portom od
TV-a ili signalni kabl od HDMI izlaznog porta
od računara sa HDMI IN (ili HDMI/DVI IN)
portom od TV-a.
G Povežite audio kabl od računara sa audio ulazom na TV-u. (Audio kablovi nisu obuhvaćeni
sa TV-om).
G Ukoliko
koristite zvučnu karticu, onda podesite zvuk računara po potrebi.
G Ovaj TV koristi VESA utakni i koristi rešenje.
TV aparat šalje EDID podatke računara sa
DDC protokolom. Računar se podešava
automatski kada koristi ovaj TV.
G DDC protokol je unapred definisan za RGB
(analogni RGB), HDMI (digitalni RGB) režim.
G Ukoliko je potrebno, uskladite podešavanja
za funkciju utakni i koristi.
G Ukoliko grafička kartica računara ne šalje
simultano analogne i digitalne RGB signale,
onda povežite ili RGB ili HDMI IN (ili
HDMI/DVI IN) da biste prikazali izlazne signale računara na TV-u.
G Ukoliko grafička kartica šalje simultano
analogne i digitalne RGB signale, onda prebacite TV ili na RGB ili HDMI; (drugi režim je
podešen automatski na funkciju utakni i
koristi od strane TV-a.)
G DOS režim možda neće raditi u zavisnosti od
video kartice ako koristite HDMI prema DVI
kabl.
G Ako koristite predugačak RGB-PC kabl, onda
mogu
nastati
smetnje
na
ekranu.
Preporučujemo dužinu kabla ispod 5 m. To
omogućava najbolji kvalitet slike.
29
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Podržane rezolucije displeja (samo kod 19/22LS4D*)
HDMI[DTV] režim
RGB[PC], HDMI[PC] režim
Rezolucija
720x400
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
30
640x480
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1280x1024
1440x900
1400x1050
1680x1050
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
31,468
31,469
37,684
37,879
46,875
49,725
48,363
56,470
60,123
47,78
47,72
47,56
63,595
55,5
64,744
65,16
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
60,0
59,90
59,948
59,94
Rezolucija
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
samo kod
19LS4D*
samo kod
22LS4D*
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
31,469
31,5
31,25
37,500
44,96
45
33,72
33,75
28,125
26,97
27
33,716
33,75
56,250
67,43
67,5
59,94
60
50
50
59,94
60
59,94
60
50,00
23,97
24
29,976
30,00
50
59,94
60
Podržane rezolucije displeja
(samo kod 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)
HDMI[DTV] režim
RGB[PC], HDMI[PC] režim
Rezolucija
720x400
800x600
832x624
1024x768
1280x768
1360x768
1366x768
1440x900
1400x1050
1680x1050
1280x1024
1920x1080
31,468
31,469
37,84
37,879
46,875
49,725
48,363
56,470
60,123
47,78
47,72
47,56
55,5
64,744
65,16
63,595
66,647
70,08
59,94
75,00
60,31
75,00
74,55
60,00
70,00
75,029
59,87
59,8
59,6
59,90
59,948
59,94
60,0
59,988
Rezolucija
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
31,469 / 31,5
59,94 / 60
31,25
50
37,500
50
44,96 / 45
59,94 / 60
33,72 / 33,75
59,94 / 60
28,125
50,00
26,97 / 27
23,97 / 24
33,716 / 33,75 26,976 / 30,00
56,250
50
67,43 / 67,5
59,94 / 60
samo kod 19LG30**
samo kod 22LG30**
samo kod 19LG30**, 37/42/47/52LG5***
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
640x480
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
samo kod 37/42/47/52LG5***
Podržane rezolucije displeja
(samo kod 42/50PG10**, 42/50PG20**, 42/50/60PG30**)
HDMI[DTV] režim
RGB[PC], HDMI[PC] režim
Rezolucija
720x400
640x480
800x600
1024x768
1280x768
1360x768
1920x1080
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
31,468
31,469
37,879
48,363
47,78
47,72
66,647
70,08
59,94
60,31
60,00
59,87
59,80
59,988
Rezolucija
640x480
720x480
720x576
1280x720
1920x1080
Horizontalna
Vertikalna
Frekvencija (kHz) Frekvencija (Hz)
31,469
31,469
31,47
31,50
31,25
37,50
44,96
45,00
28,125
33,72
33,75
27,000
33,75
56,25
67,433
67,50
59,94
60,00
59,94
60,00
50,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
24,00
30
50,00
59,94
60
31
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Konfiguracija ekrana za režim rada lični računar
Resetovanje ekrana
Vraća natrag na fabrička unapred definisana podešenja za poziciju, veličinu i fazu.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
SLIKA
Premesti
OK
EKRAN
Premesti
RETURN Pret.
D
• Kontrast
: 70
• Osvetljenje : 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Osenčenje : 0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
Ekran
1MENU
Rezolucija
Autom. konfig.
To Set
Pozicija
Veličina
Fazu
Poništi
G
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite EKRAN.
OK
Izaberite Poništi.
OK
Izaberite Da.
3
4
5
OK
Pokrenite resetovanje.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
32
Podešavanja za poziciju, veličinu i fazu ekrana
Ukoliko slika nije jasna nakon automatskog podešavanja i posebno ako slova i dalje podrhtavaju,
onda ručno podesite fazu slike.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC].
Premesti
OK
EKRAN
Premesti
RETURN Pret.
D
• Kontrast
: 70
• Osvetljenje : 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Osenčenje : 0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
Rezolucija
Autom. konfig.
D
Pozicija
F
G
E
Veličina
Fazu
Ekran
1MENU
G
Poništi
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
SLIKA
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite EKRAN.
OK
Izaberite Poziciju, Veličinu ili Fazu.
3
4
Napravite odgovarajuća podešavanja.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
33
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Izbor rezolucije
Da biste gledali normalnu sliku, izjednačite rezoluciju RGB režima i izbor PC režima.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: RGB[PC] režim.
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
SLIKA
Premesti
OK
EKRAN
Premesti
RETURN Pret.
D
• Kontrast
: 70
• Osvetljenje : 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Osenčenje : 0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
Rezolucija
Autom. konfig.
Pozicija
1024 x 768
1280 x 768
1360 x 768
1366 x 768
Izuzev za PLAZMA TV
Veličina
Veličina
Ekran
1MENU
G
Poništi
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite EKRAN.
OK
Izaberite Rezolucija.
3
4
Izaberite željenu rezoluciju.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
34
Automatska konfiguracija (samo za RGB [PC] režim)
Automatski podešava poziciju slike i umanjuje nestabilnost slike. Nakon podešavanja, ako je slika i
dalje nepravilna, onda Vaš TV radi ispravno ali mu trebaju dodatna podešavanja.
SLIKA
Premesti
OK
EKRAN
Premesti
RETURN Pret.
D
• Kontrast
: 70
• Osvetljenje : 50
• Oštrina
: 50
• Boja
: 50
• Osenčenje : 0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
Rezolucija
Autom. konfig. G
Pozicija
Veličina
Fazu
Ekran
1MENU
To Set
Poništi
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite EKRAN.
OK
Izaberite Autom. konfig.
3
KONFIGURACIJA EKSTERNE OPREME
Automatska konfiguracija
Ova funkcija je za automatsko podešavanje pozicije ekrana, časovnika i faze Prikazana slika će biti
nestabilna za nekoliko sekundi dok je automatska konfiguracija u toku.
• Ako je pozicija slike i dalje nepravilna, onda
pokušajte opet sa automatskim podešavanjem.
• Ako sliku treba ponovo podešavati nakon
automatskog podešavanja u RGB (PC)
režimu, onda možete podesiti Poziciju,
Veličinu ili Fazu.
4
OK
Izaberite Da.
5
OK
Pokreni Autom. konfig..
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
35
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
KLJUČNE FUNKCIJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(samo za 19/22LS4D*)
Prilikom korišćenja daljinskog upravljača, usmerite ga u pravcu senzora daljinskog upravljača na TV-u.
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
INPUT
MUTE
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
I/II Izbor izlaz zvuka.
MUTE (bez zvuka) Uključuje i isključuje zvuk.
GUIDE
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
(b.prelged)
MENU (meni) Izbor menija.
EXIT
RETURN
*
Numerički Izbor programa.
taster 0~9 Izbor numerisanih stavki u meniju.
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa.
OK
VOL
INPUT (unos) Mod spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
TV/RADIO Izbor radio ili TV kanala u digitalnom režimu.
AV MODE
INFO i
POWER Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
(napajanje) stanje mirovanje.
D/A INPUT Izbor između digitalnog ili analognog režima.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
AV MODE Vam pomaže da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada je povezan AV uređaj.
PR
INFO i
FAV
Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
GUIDE (vodič) Prikazuje raspored programa.
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
DUGME ZA Omogućava da vršite navigaciju kroz meni na
SMER ekranu i podešava sistemska podešenja prema
(gore/dole/levo vašim prioritetima.
/desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
VOLUME UP Podešava jačinu zvuka.
/DOWN
RETURN(EXIT) Omogućava korisniku da se vrati nazad jedan
korak u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalih interaktivnih funkcija korisnika.
* Nema funkciju
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
Programme Izbor programa.
UP/DOWN
36
TV
D/A
POWER
TV/RADIO TEXT
I/II
INPUT
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak ’Teletekst’.
MUTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
Tasteri u boji Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksta (u TELETEKST režimu samo) ili programa.
RATIO Izbor željenog formata slike.
SLEEP Podešava sleep tajmer.
MENU
AV MODE
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
OK
GUIDE
INFO i
EXIT
RETURN
*
VOL
PR
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
FAV
1
RATIO
SLEEP
SUBTITLE UPDATE
INDEX
TIME
HOLD
REVEAL
?
Postavljanje baterija
■
■
■
Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
Stavite dve AAA baterije od 1.5V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
Zatvorite poklopac.
37
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
(samo kod 42/50PG10**)
POWER
INPUT
TV/RAD
GUIDE
TEXT AV MODE
1
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Q.MENU
OK
RATIO
RETURN
EXIT
*
GUIDE (vodič) Prikazuje raspored programa.
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
1
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak ’Teletekst’.
AV MODE Vam pomaže da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada je povezan AV uređaj.
0~9 Izbor programa.
numerisana Izbor numerisanih stavki u meniju.
dugmad
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa.
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
(b.prelged)
MARK
FAV
P
MUTE
POWER Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
(napajanje) stanje mirovanje.
INPUT (unos) Mod spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
TV/RAD Izbor radio ili TV kanala u digitalnom režimu.
MENU (meni) Izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag iz bilo
kog menija na gledanje TV.
Q.MENU Izabira željeni brzi izvor menija.
(b.meni)
1
*
T.OPT
SUBTITLE
DUGME ZA Omogućava vam da vršite navigaciju u meniju na
SMER ekranu i podešava sistemska podešenja prema
(gore/dole/levo/ vašim prioritetima.
desno)
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
RETURN(EXIT) Omogućava korisniku da se vrati nazad jedan
korak u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalih interaktivnih funkcija korisnika.
RATIO Izbor željenog formata slike.
38
POWER
INPUT
TV/RAD
GUIDE
TEXT AV MODE
VOLUME UP Podešava jačinu zvuka.
/DOWN
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
2
3
* Nema funkciju
4
5
6
MUTE Uključuje i isključuje zvuk.
(bez zvuka)
7
8
9
Programme Izbor programa.
UP/DOWN
LIST
0
Q.VIEW
MENU
Tasteri u boji Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksta
(u TELETEKST režimu samo) ili programa.
Q.MENU
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
OK
RATIO
RETURN
SIMPLINK Upravlja simplink-om.
kontrolni tasteri
EXIT
MARK
FAV
*
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
P
MUTE
*
T.OPT
SUBTITLE
Postavljanje baterija
■
■
■
Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
Stavite dve AAA baterije od 1.5V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
Zatvorite poklopac.
39
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
(izuzev za 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
RATIO
3
1
MODE Izbor režima daljinskog upravljača.
POWER Uključuje TV iz stanja mirovanja ili ga isključuje u
(napajanje) stanje mirovanje.
1
INPUT (unos) Mod spoljnog ulaza se ciklično menja prema
uobičajenom redosledu.
Uključuje TV iz stanja mirovanja.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
TV/RAD Izbor radija, TV-a, DTV kanala.
RATIO Izbor željenog formata slike.
Q.MENU Izabira željeni brzi izvor menija.
(b.meni)
MENU (meni) Izbor menija.
Briše sve prikaze na ekranu i vraća natrag iz bilo
kog menija na gledanje TV.
GUIDE (vodič) Prikazuje raspored programa.
DUGME ZA Omogućava vam da vršite navigaciju u meniju na
SMER
(gore/dole/levo ekranu i podešava sistemska podešenja prema
/ desno) vašim prioritetima.
OK Potvrđuje vaš izbor ili prikazuje trenutni režim.
RETURN(EXIT) Omogućava korisniku da se vrati nazad jedan
korak u interaktivnoj aplikaciji, EPG ili ostalih interaktivnih funkcija korisnika.
INFO i Prikazuje informacije o trenutnom ekranu.
AV MODE Vam pomaže da izaberete i podesite sliku i zvuk
kada je povezan AV uređaj.
Tasteri u boji Ovi tasteri se upotrebljavaju za uređivanje teleteksta (u TELETEKST režimu samo) ili programa.
2
2
TASTERI ZA Ovi tasteri se koriste za teletekst.
TELETEKST Za više detalja pogledajte odeljak ’Teletekst’.
SUBTITLE (titl) Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom
režimu.
3
2
40
Pogledajte spisak priključenih AV uređaja sa TV-om.
Kada uzastopno pritiskate ovo dugme, onda se na
ekranu pojavljuje meni za Simplink.
RATIO
VOLUME UP Podešava jačinu zvuka.
/DOWN
FAV Prikazuje izabrani omiljeni program.
PAGE Kretanje iz jednog kompletnog skupa informacije
UP/DOWN na sledeći.
0~9 Izbor programa.
numerisana Izbor numerisanih stavki u meniju.
dugmad
LIST (spisak) Prikazuje tabelu programa.
Q.VIEW Vraća prethodno gledani program.
(b.prelged)
SIMPLINK Upravlja simplink-om.
kontrolni
tasteri
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
MUTE (bez Uključuje i isključuje zvuk.
zvuka)
Programme Izbor programa.
UP/DOWN
Postavljanje baterija
■
■
■
Otvorite odeljak za baterije na pozadini i postavite baterije
vodeći računa o polaritetu (+sa +,-sa -).
Stavite dve AAA baterije od 1.5V. Nemojte mešati stare sa
novim baterijama.
Zatvorite poklopac.
41
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
UKLJUČIVANJE TV-A
- Kada Vam je TV uključen, onda ćete biti u stanju da koristite ove karakteristike.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1
Ne prvom mestu priključite ispravno električni kabl.
U ovoj fazi TV je u stanju mirovanja.
2
Da biste uključili TV iz stanja mirovanja, pritisnite dugme r / I, INPUT ili P
(ili PR D E) na
TV-u ili pritisnite dugme POWER, INPUT, D/A, P
(ili (PR + - ili P + -)) ili BROJ na daljinskom upravljaču i TV će se uključiti.
Započeti konfiguraciju
Ako je prikazan OSD (prikaz menija na ekranu) nakon uključivanja TV-a, onda možete podesiti
jezik, izabrati režim, državu, vremensku zonu, automatsko pretraživanje programa.
Napomena:
a. Automatski će nestati nakon 40 sekundi izuzev ako je pritisnuto neko dugme.
b. Pritisnite dugme RETURN da promenite trenutni OSD (meni na ekranu) na prethodni OSD
(meni na ekranu).
c. U onim državama gde nema emitovanje potvrđenih DTV standarda, neke DTV karakteristike
možda neće raditi, u zavisnosti od okruženja DTV emitovanja.
d. Režim “Kuća” je optimalno podešenje za kućno okruženje i kod TV-a je unapred definisan
režim.
e. Režim “U Radnji” je optimalno podešenje za okruženje u prodavnici. “Ako korisnik modifikuje
podatke o kvalitetu slike, onda režim “U Radnji” postavlja proizvod u početno stanje koje je od
naše strane podešeno nakon određenog vremena.
f. Režim (Kuća, U Radnji) se može izmeniti pmoću izvršenje Factory Reset (fabričko resetovanje) u meniju OPCIJA.
IZBOR PROGRAMA
1
Pritisnite dugme P
(ili (PR + - ili P + -)) ili BROJ da biste odabrali broj programa.
PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA
1
Pritisnite dugme VOL + - (ili
+ -) da podesite jačinu zvuka.
Ukoliko želite da isključite zvuk, onda pritisnite dugme MUTE (bez zvuka).
Možete prekinuti ovu funkciju pritiskom na dugme MUTE, VOL + - (ili
42
+ -), ili I/II.
IZBOR I PODEŠAVANJE MENIJA NA EKRANU
OSD (prikaz menija na ekranu) na vašem TV-u se može neznatno razlikovati od onoga prikazanim u
ovom uputstvu.
PODEŠAV.
Premesti
OK
SLIKA
Format Slike : 16:9
Način slike : Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje
• Kontrast
• Osvetljenje
• Oštrina
• Boja
• Osenčenje
100
100
50
70
70
0
Premesti
OK
Premesti
OK
R
E
ZVUK
PODEŠAV.
SLIKA
VREME
OPCIJA
Autom. glasnoća : Isključeno
Balans
Način zvuka : Standardan
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
ZVUK
ZAKLJUČAJ
0
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
VREME
Časovnik
Slobodno vreme
Na vreme
Sleep tajmer
Auto sleep
Vremenska zona
Premesti
OK
: Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
: Canary GMT
OPCIJA
Premesti
Meni jezik
Jezik za zvuk
Jezik titla
Za gluvoneme( )
Država
Ulazna oznaka
SIMPLINK
Zaključavanje tastera
OK
: Srpski
: Srpski
: Srpski
Isključeno
:UK
ZAKLJUČAJ
Premesti
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
OK
Zaključav. sistema : Isključeno
Postavi lozinku
Blokirati program
Roditeljski nadzor : Isključeno
: Uključeno
: Isključeno
E
1MENU
Prikaži svaki meni.
2
OK
Izbor stavke menija.
3
OK
Premeštanje prema meniju koji iskače. • Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na
uobičajeno gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na
prethodni ekran menija.
43
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
AUTOMATSKA PRETRAGA PROGRAMA
Upotrebite ovu funkciju da automatski pronađete i memorišete sve programe na raspolaganju.
Ako pokrenete automatsko programiranje u digitalnom režimu, onda će sve prethodno memorisane
servis informacije biti izbrisane.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAV.
Premesti
PODEŠAV.
OK
Automatsko
Automatsko podeš.
podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
2
OK
3
OK
Automatsko
Automatsko podeš.
podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Sve servisne informacije će biti
ažurirane. Nastaviti?
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
DA
NE
Dijagnostika
SECAM L Pretraga
CI informacije
Izaberite PODEŠAV..
Izaberite Automatsko podeš.
(automatsko podešavanje).
• Koristite tasteri sa BROJKAMA da unesete
lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema
‘Uključeno’.
• Ukoliko želite da nastavite sa automatskim
pretraživanjem onda izaberite DA upotrebom tastera
. Onda pritisnite taster
OK. U protivnom izaberite NE.
OK
Izaberite Da.
OK
Pokrenite Automatsko podeš. (automatsko
podešavanje).
4
Premesti
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
44
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ručna pretraga vam dopušta da ručno dodate program na vaš spisak za programe.
Premesti
PODEŠAV.
OK
Premesti
OK
Automatsko podeš.
F
G
DTV
Ručno
Ručno podešavanje
podešavanje
Vaš
prijemnik
če
dodati
ovaj
Uređ. programa
kanal na listu vaših kanala.
Dodatni pojačivač : Uključeno
UHF CH.
30
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Loše
Normalno
Dobro
Automatsko podeš.
Ručno
Ručno podešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Dodati
Zatvori
1MENU
Izaberite PODEŠAV..
• Koristite tasteri sa BROJKAMA da une-
sete lozinku od 4 slova u Zaključavanju
sistema ‘Uključeno’.
2
OK
Izaberite Ručno podešavanje.
OK
Izaberite DTV.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAV.
3
4
Izaberite željeni broj kanala.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
45
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
RUČNO PODEŠAVANJE PROGRAMA (SAMO U ANALOGNOM REŽIMU)
Ručno podešavanje vam omogućava da ručno podesite i uredite stanicu u bilo kakvom rasporedu po
vašoj želji.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAV.
Premesti
PODEŠAV.
OK
Automatsko podeš.
Ručno
Ručno podešavanje
podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
Premesti
OK
F
Automatsko podeš.
Memorija
Ručno
Ručno podešavanje
podešavanje
Sistem
Uređ. programa
Područje
Dodatni pojačivač : Uključeno
Kanal
Ažurir. softvera : Isključeno
Fino
Dijagnostika
Pretraga
CI informacije
Ime
TV
G
2007
BG
V/UHF
0
F G
F G
C 02
Sačuvaj
Zatvori
1MENU
Izaberite PODEŠAV..
6
Izaberite V/UHF ili Kabl.
7
2
ili
Izaberite Ručno podešavanje.
OK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Izaberite željeni
broj kanala.
0
8
3
OK
Započni pretragu.
Izaberite TV.
4
ili
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
9
Izaberite željeni broj
uključenog programa.
OK
Izaberi Sačuvaj.
5
Izaberite TV sistem.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
• Koristite tasteri sa BROJKAMA da unesete lozinku od 4 slova u Zaključavanju sistema ‘Uključeno’.
• L : SECAM L/L’ (Francsuka)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Evropa / Istočna Evropa / Azija / Novi Zeland / S.Istok / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (U.K. / Irska / Hong Kong / Južna Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Istočna Evropa / Kina / Afrika / CIS) .
• Za memorisanje sledećeg kanala ponovite korake od 4 do 9.
46
A
Određivanje naziva stanice
Možete odrediti naziv stanice sa pet slovnih mesta za svaki broj programa.
1MENU
5
OK
2
OK
Izaberite Ručno podešavanje.
6
3
OK
OK
Izaberite Zatvori.
OK
Izaberite Sačuvaj.
Izaberite TV.
7
4
Izaberite Ime (naziv).
A
A Fino podešavanje
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Izaberite PODEŠAV..
Izaberite poziciju i izvršite
svoj izbor za sledeći drugi
karakter, i na taj način produžite u nastavku.
Možete koristiti alfabet od A
do Z, brojeve od 0 do 9, +/ -,
i prazno mesto.
Obično je fino podešavanje potrebno samo ako je prijem slab.
1MENU
4
Izaberite PODEŠAV..
2
Izaberite Fino.
5
OK
Izaberite Ručno podešavanje.
OK
Izaberite TV.
3
Izvršite fino podešavanje za
najbolju sliku i najbolji zvuk.
6
OK
Izaberite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
47
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
UREĐIVANJE PROGRAMA
Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda znači da nećete biti u stanju da ga izaberete upotrebom dugmeta P
(ili PR + / -) tokom gledanja TV-a.
Ako želite da izaberete preskočeni broj programa, onda direktno unesite broj programa sa tasterima
BROJKI ili izaberite ga u meniju uređivanja programa
Ova funkcija vam omogućava da preskočite sačuvane programe.
U nekim državama je moguće pomeranje broj programa upotrebom ŽUTOG tastera.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAV.
Premesti
OK
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ.
Uređ. programa
programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
2
OK
3
OK
Izaberite PODEŠAV..
• Koristite tasteri sa BROJKAMA da une-
sete lozinku od 4 slova u Zaključavanju
sistema ‘Uključeno’.
Izaberite Uređ. programa (uređivanje
programa).
Unos Uređ. programa
(uređivanje programa).
4
Izaberite program kojeg treba pohraniti ili
preskočiti.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
48
(U DTV/RADIO REŽIMU)
A
Preskakanje broja programa
1
Izaberite broj programa kojeg treba preskočiti.
PLAVA
Prebacite broj programa kojeg treba
preskočiti na plavo.
3
PLAVA
A
Otpustite preskočen program.
Izabiranje omiljenog programa
1
FAV
Izaberite svoj omiljeni
broj program.
• Ova funkcija će automatski ubaciti
izabrani program u vašem spisku za omiljene programe.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
2
• Ukoliko je neki broj programa preskočen, to
onda znači da nećete biti u stanju da ga
izaberete upotrebom tastera P
(ili PR + /
-) tokom običnog gledanja TV-a.
• Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa
tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju
programa ili EPG.
49
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
U TV REŽIMU
Ova funkcija vam omogućava da izbrišete ili preskočite sačuvane programe.
Takođe možete premestiti neke kanale na drugim brojevima programa.
A
Auto sortiranje
1
ZELENA
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
A
Pokrenite automatsko sortiranje.
• Čim jednom pokrenete automatsko sortiranje,
više ne možete uređivati programe.
A Brisanje programa
1
Izaberite broj programa kojeg treba izbrisati.
2
CRVENA
• Izabrani program je izbrisan, a svi programi
u nastavku su prebačeni za jedno mestu
naviše
Prebacite izbrisani program na crveno.
3
CRVENA
A
Otpustite izbrisani program.
Premeštanje programa
1
Izaberite broj programa kojeg želite da premestite.
2
Prebacite broj programa kojeg premeštate na ŽUTO.
ŽUTO
3
ŽUTO
A
Otpustite preskočen program.
Preskakanje broja programa
1
Izaberite broj programa koji treba
preskočiti.
2
PLAVA
Prebacite broj programa koji treba
preskočiti na plavo.
3
PLAVA
A
Otpustite preskočen program.
A Izabiranje omiljenog programa
1
FAV
50
• Ukoliko je neki broj programa preskočen, to onda
znači da nećete biti u stanju da ga izaberete
upotrebom tastera P
(ili PR + / -) tokom
običnog gledanja TV-a.
• Ako želite da izaberete program koji se preskače, onda direktno unesite broj programa sa
tasterima BROJKI ili izaberite ga u uređivanju
programa ili EPG.
Izaberite broj svog omiljenog programa.
• Izabrani program biće dodat u vašem
spisku omiljenih programa.
DODATNI POJAČIVAČ
(SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ako je prijem slab, onda prebacite Dodatni pojačivač na UKLJUČENO.
Ako je signal jak, onda izaberite „Isključeno“.
Premesti
PODEŠAV.
OK
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni
pojačivač: :Uključeno
Uključeno
Dodatni pojačivač
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
Premesti
OK
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni
pojačivač: :Uključeno
UključenoIsključeno
Dodatni pojačivač
Ažurir. softvera : IsključenoUključeno
Dijagnostika
CI informacije
Izaberite PODEŠAV..
2
OK
Izaberite Dodatni pojačivač.
OK
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAV.
3
4
OK
Pritisnite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
51
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
AŽURIRANJE SOFTVERA
Ažuriranje softvera znači da možete preuzeti softver preko digitalno kopnenog sistema emitovanja.
PODEŠAV.
Premesti
OK
PODEŠAV.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir.
softvera : Isključeno
: Isključeno
Ažurir. softvera
Dijagnostika
CI informacije
1MENU
2
OK
Premesti
OK
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Isključeno
Ažurir.
softvera : Isključeno
: Isključeno
Isključeno
Ažurir. softvera
Uključeno
Dijagnostika
CI informacije
3
OK
Izaberite PODEŠAV..
Izaberite Ažurir. softvera
(ažuriranje softvera).
Izaberite Uključeno ili
Isključeno.
• Ako ste izabrali uključeno,
onda će vas okvir za
obaveštavanje korisnika
obavestiti da je pronađen
novi softver.
4
OK
Pritisnite Spremi.
* Kada vršite podešavanje “Ažuriranja softvera”
Povremeno će prenos ažurirane informacije digitalnog
softvera rezultovati u meni na
TV ekranu kao što sledi.
Izaberite DA upotrebom
tastera
i ako vidite
sledeću sliku.
Nakon što je ažuriranje softvera završeno, sistemu će
biti potrebno oko jedan minut
za restartovanje.
- Tokom napredka ažuriranja softvera, molimo uzmite u obzir sledeće:
• Napajanje TV-a se ne sme prekinuti.
• Ne smete isključivati TV.
• Ne smete iskopčavati antenu.
• Nakon ažuriranja softvera možete potvrditi ažuriranu verziju softvera u meniju za Dijagnostiku.
52
DIJAGNOSTIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ova funkcija vam omogućava da pogledate informacije o proizvođaču. modelu/tipu, serijskom broju i o
verziji softvera.
Ovo prikazuje informaciju i jačinu signala od sinhronizovanog multipleksera.
Ovo prikazuje informacije o signalu i nazivu servisa izabranog multipleksera.
Tehn. dijagnost.
PODEŠAV.
Premesti
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
Dijagnostika
CI informacije
: LG Electronics Inc.
: 22LS4D
: 708KGKG00019
: V1.18.1
D
CH 30
CH 34
CH 36
CH 38
CH 54
CH 60
E
RETURN Pret.
1MENU
Popup
MENU Izlaz
Izaberite PODEŠAV..
2
Izaberite Dijagnostika.
OK
3
OK
Prikažite proizvođača, model/tip, serijski broj i verziju softvera.
4
OK
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Proizvođač
Model / Vrsta
Serijski Broj
Verzija softv.
OK
Prikažite informacije o kanalu.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
53
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
INFORMACIJE O DEKODERU CI [ZAJEDNIČKI INTERFEJS]
Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program (plaćeni). Ukoliko uklonite dekoder, onda
ne možete gledati plaćeni program.
Kada je dekoder ubačen u svojoj priključnici, onda možete pristupiti meniju dekodera.
Za kupovinu dekodera i pametne kartice stupite u kontakt sa vašim prodavcem. Nemojte uzastopno
umetati i vaditi dekoder kompaktne memorije iz TV-a. To može uzrokovati kvar. Ako je TV uključen
nakon umetanja dekodera, možda nećete imati bilo kakav izlaz zvuka.
Uzrok tome je nekompatibilnost dekodera i pametne kartice.
Funkcije dekodera možda neće biti na raspolaganju u zavisnosti od okolnosti emitovanja u državi.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
PODEŠAV.
Viaccess Module
Premesti
OK
Consultations
Automatsko podeš.
Ručno podešavanje
Uređ. programa
Dodatni pojačivač : Uključeno
Ažurir. softvera : Isključeno
Dijagnostika
CI
CI informacije
informacije
Authorizations
Module information
Select the item
• Ovaj OSD (prikaz menija na displeju) je samo
za ilustraciju i opcije menija i format ekrana
variraju u skladu sa provajderom usluga za
plaćeni digitalni program.
• Imate mogućnost da izmenite ekran menija
dekodera i servis ako pitate za savet vašeg
prodavca.
1MENU
2
Izaberite PODEŠAV..
OK
Izaberite CI informacije (informacije
o dekoderu) .
OK
Izaberite željenu stavku: Informacije o modulu, informacije o
pametnoj kartici, jeziku ili preuzimanje softvera itd.
OK
Pritisnite Sačuvaj.
3
4
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
54
IZABIRANJE TABELE SA PROGRAMIMA
Možete proveriti koji programi su spremljeni u memoriji tako što ćete prikazati tabelu sa programima.
Prikazano kada je
Zaključan program.
Prikazivanje SPISKA sa programima
1
prikaži SPISAK PROGRAMA.
LIST
A
TV/RAD
Izaberite program.
2
ili
TV/RADIO
Iz programa kojeg
trenutno gledate, režim
rada biće promenjen iz
TV u DTV u Radio.
Prebacite na izabrani program.
OK
Straničenje kroz spiska za programe
1
P
A
boji. Oni su podešeni da budu preskočeni
pomoću automatskog programiranja ili u
režimu za uređivanje programa.
• Neki programi sa brojem kanala prikazanim u SPISKU za programe pokazuju da
nemaju upisano ime stanice.
Izabiranje programa iz spiska za programe
1
A
• Možda ćete videti neke programe u plavoj
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
A
ili
P
Okreće stranice.
2
LIST
Povratak nazad na gledanje TV-a.
Prikazivanje tabele sa omiljenim programima
1
FAV
Prikazuje omiljenu tabelu sa programima.
55
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
(IZUZEV ZA 19/22LS4D*, 42/50PG10**)
Ova funkcija radi samo sa uređajima koji imaju logo SIMPLINK.
Molimo proverite logo SIMPLINK.
Ovaj TV možda neće raditi pravilno ako ga koristite sa drugim proizvodima koji imaju funkciju HDMI-CEC.
Ova funkcija vam omogućava da upravljate i reprodukujete ostale AV uređaje koji su priključeni na
ekran pomoću HDMI kabla bez dodatnih kablova i podešenja.
Ako ne želite SIMPLINK meni, onda izaberite “Isključeno”.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
SIMPLINK funkcija nije podržana pomoću HDMI IN 3 ulaza.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
Meni jezik
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Za gluvoneme( ) Isključeno
Država
:UK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
E
1MENU
2
Premesti
OK
Meni jezik
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Za gluvoneme( ) Isključeno
Država
:UK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
SIMPLINK
: Uključeno
Isključeno
Zaključavanje tastera : IsključenoUključeno
Uključeno
E
Izaberite OPCIJA.
OK
Izaberite SIMPLINK.
OK
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
3
4
OK
Pritisnite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
! NAPOMENA
Povežite HDMI/DVI IN ili HDMI IN terminal TV-a sa terminalom pozadi (HDMI terminal) SIMPLINK uređaja uz pomoć HDMI kabla.
G Nakon povezivanja HDMI terminala za kućni bioskop sa SIMPLINK funkcijom upotrebom gore
navedenog načina, povežite terminal DIGITAL AUDIO OUT (izlaz za digitalni audio) na pozadini
TV-a sa terminalom DIGITAL AUDIO IN (ulaz digitalnog audia) na pozadini SIMPLINK uređaja
sa optičkim kablom.
G Kada upravljate eksterni uređaj sa SIMPLINK, pritisnite TV taster od MODE (režim) tastere na
daljinskom upravljaču.
G Kada prebacite ulazni izvor upotrebom tastera INPUT (unos) na daljinskom upravljaču, onda
možete zaustaviti rad uređaja kojim upravljate preko SIMPLINK
G Kada izaberete ili upravljate sa media uređajem koji ima funkciju kućnog bioskopa, onda se
zvučnici automatski prebacuju na zvučnike za kućni bioskop (HT zvučnici).
G
56
SIMPLINK FUNKCIJE
Reprodukcija diska
Upravljajte priključeni AV uređje pomoću pritiska na tastere
(Taster Ô ne pruža takve funkcije.)
, OK,
G, A,
l l,
FF
i
GG.
Direktna reprodukcija
Nakon priključivanja AV uređaja sa TV-om, možete direktno upravljati sa uređajima i reprodukovati
medije bez dodatnih podešavanja.
Izaberite AV uređaj
Omogućava vam da izaberete jedan od AV uređaja povezanih sa TV-om i da radite sa njime.
Prebaci audio-out
Nudi lak način prebacivanja audio izlaza.
Sinhronizovano uključivanje
Kada uključujete priključeni AV uređaj, TV se automatski uključuje.
* Uređaj, koji je priključen sa TV-om preko HDMI kabla ali ne podržava SIMPLINK, ne pruža ovu
funkciju.
SIMPLINK MENI
Pritisnite dugme
a onda, dugme OK da biste izabrali željeni SIMPLINK izvor.
1
TV gledanje : Prebacuje na prethodni TV program bez obzira na trenutni režim.
2
Reprodukcija DISKA : Izabire i reprodukuje
povezani disk.
Ako su na raspolaganju više diskova, naslovi
diskova su zgodno prikazani u podnožju ekrana.
3
Video reprodukcija : Pušta u rad i upravlja
povezani video uređaj.
4
Reprodukcija HDD snimaka : Pušta u rad i
upravlja snimke memorisane u HDD.
5
Audio izlaz prema Kučni bioskop/ Audio izlaz
prema TV-u : Izabire zvučnike za Audio izlaz za
kućni bioskop ili TV.
1
2
3
4
5
Izabrani uređaj
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
Isključi napajanje svih uređaja
Kada isključite TV, svi priključeni uređaji su isključeni.
Kada nijedan uređaj nije
priključen (prikazano u
sivoj boji)
Kada je priključen uređaj
(prikazano u svetloj boji)
• Kućni bioskop: Samo je podržavan jedan u
isto vreme
• DVD, rekorder: Podržava do tri u isto vreme
• Video: Samo je podržavan jedan u isto
vreme
57
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
ULAZNA OZNAKA
Vrši izbor oznake za svaku ulaznu oznaku.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
OPCIJA
Premesti
Meni jezik
Jezik za zvuk
Jezik titla
Za gluvoneme( )
Država
Ulazna
Ulazna oznaka
oznaka
SIMPLINK
Zaključavanje tastera
OPCIJA
OK
Meni jezik
Jezik za zvuk
Jezik titla
Za gluvoneme( )
Država
Ulazna
Ulazna oznaka
oznaka
SIMPLINK
Zaključavanje tastera
: Srpski
: Srpski
: Srpski
Isključeno
:UK
: Uključeno
: Isključeno
OK
AV1
: Srpski
AV2
: Srpski
AV3
: Srpski
Komponenta
Isključeno
RGB
:UK
HDMI1
HDMI2
: Uključeno
HDMI3
: Isključeno
E
E
1MENU
Premesti
Zatvori
• Samo za model 19/22LS4D*,
Izaberite OPCIJA.
42/50PG10**
AV1
2
OK
Izaberite Ulazna oznaka
(Unos oznake).
AV2
Komponenta
RGB
HDMI
3
OK
Izaberite izvor.
Zatvori
4
Izaberite oznaku.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
58
AV REŽIM
Možete odabrati optimalnu sliku i optimalan zvuk kada povežete AV uređaje na eksterni ulaz.
2
OK
Bioskop
Igra
Sport
Izaberite željeni izvor.
• Ako odaberete režim bioskop u AV režimu,
onda će režim bisokop biti izabran dotično
kako za režim slike tako i za režim zvuka u
meniju za sliku i meniju za zvuk..
• Ako odaberete "Isključeno“ u AV režimu, onda
će biti izabrana slika i slika koju ste početno
odabrali.
GLEDANJE TV / UPRAVLJANJE PROGRAMOM
1AV MODE
Isključeno
59
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ)
(U DIGITALNOM REŽIMU)
Ovaj sistem ima Elektronski programski vodič (EPG) da vam pomogne u navigaciji kroz svih mogućih
opcija gledanja.
EPG daje informacije kao što su spiskovi programa, vremena početka i završetka za sve dostupne
servise. U dodatku su detaljne informacije o programima često na raspolaganju u EPG (dostupnost i
količina detalja programa se razlikuje u zavisnost od specifičnog emitera).
Ova funkcija se može koristiti samo ako se EPG informacije emituju od strane kompanije za emitovanje.
EPG prikazuje programsku šemu za sledećih 8 dana.
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODI»)
Uključi/isključi EPG
Vodič za programe
1 YLE TV1
1 GUIDE
ALL
Uključi ili isključi EPG.
06 Mar.
15:00
YLE TV1
Nema informacija
Kungskonsumente
YLE TV2
Nema informacija
TV2: Farmen No Information
TV..
Nema informacija
YLE FST
Nema informacija
CNN
Nema informacija
YLE24 ... ... Nema informacija ... ...
Tänään otsikoissa
E
TV/RAD Radio
Način
Izabiranje programa
1
ili
P
ili
P
Izaberi željeni program.
2
OK
60
1
2
4
5
6
8
06 Mar. 2006 15:09
D
14:00
Prikazuje izabrani program.
FAV Omiljena mesto INFO Informacija
Datum
Manual Timer
Promena programa
Lista raspor.
Funkcije tastera u režimu vodiča SADAŠNJI/SLEDEĆI (program)
CRVENO
ŽUTO
Izmenite EPG režim.
Unesite režim tajmer
snimanje/podešavanje podsetnika.
PLAVO
Unesite režim tajmer
snimanje/spisak podsetnika.
OK
Izmenite u izabrani program.
P
GUIDE
TV/RAD
ili
P
P
EXIT
ili
ili
INFO i
TV/RADIO
Stranica naviše/naniže.
Isključuje EPG.
Izaberite TV ili radio program.
Uključene ili isključene detaljne
informacije.
Funkcija tastera za režim 8-dnevnog vodiča
CRVENO
Menja režim EPG.
ZELENA
Unesite režim podešavanje datuma.
ŽUTO
PLAVO
OK
Unesite režim tajmer
snimanje/podešavanje podsetnika.
Unesite režim tajmer
snimanje/spisak podsetnika.
Izmenite u izabrani program.
Izaberite program emitovanja.
P
GUIDE
TV/RAD
ili
P
P
EXIT
ili
ili
TV/RADIO
Stranica naviše/naniže.
Isključuje EPG.
Izaberite TV ili radio program.
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODI»)
Izaberite SADAŠNJI ili SLEDEĆI program.
Izaberite program emitovanja.
Uključene ili isključene detaljne
informacije.
INFO i
Izaberite SADAŠNJI ili SLEDEĆI program.
Funckija tastera u režimu menjanje datuma
ZELENA
OK
Isključuje režim podešavanje datuma.
Isključuje režim podešavanje datuma.
Izmenite u izabrani datumu.
GUIDE
ili
EXIT
Isključuje EPG.
Izaberite datum.
61
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODIČ)
(U DIGITALNOM REŽIMU)
Funkcija tastera za okvir sa proširenim opisom
Tekst naviše/naniže.
ŽUTO
Unesite režim tajmer
snimanje/podešavanje podsetnika.
Uključene ili isključene detaljne
informacije.
INFO i
GUIDE
EXIT
ili
Isključuje EPG.
EPG (ELEKTRONSKI PROGRAMSKI VODI»)
Funkcija tastera u režimu podešavanje snimanja/podsetnik
- Ova funkcija je na raspolaganju samo kada je priključena oprema za snimanje, koja koristi signal za
snimanje sa pina br.8, na terminalu DTV-OUT, preko SCART kabla.
- Dva časa nakon što je uključivanje TV-a postavljeno putem funkcije Podsetnik, automatski će se
vratiti na način isključeno osim ako se ne pritisne neko dugme.
ŽUTO
OK
Promenite u režim vodič ili tajmer spisak.
Izaberite vrstu, servis, datum ili vreme
početka/završetka.
Sačuvajte tajmer snimanje/podsetnik.
Podešavanje funkcije.
Funckija tastera u režimu spisak rasporeda
ŽUTO
62
Dodajte novi režim podešavanja za
ručni tajmer.
ZELENA
Unesite režim uređivanje spiska rasporeda.
CRVENO
Izbrišite izabranu stavku.
PLAVO
Promenite u režim vodič.
Izaberite spisak rasporeda.
UPRAVLJANJE SLIKOM
UPRAVLJANJE VELIČINOM SLIKE (FORMAT SLIKE)
Na ekranu možete da gledate različite formate slike; 16:9, Automatski, Original, 4:3, 14:9 i Zoom1/2.
Ako je prikazana nepokretna slika za duže vreme, onda ta slika može da postane utisnuta na ekranu i
da ostane vidljiva.
Možete podešavati proporciju uveličavanja upotrebom tastera
.
Ova funkcija radi u sledećem signalu:
ili
Q. MENU
Izaberite željeni format slike.
• Takođe možete podešavati Format
Slike u meniju SLIKA ili B.MENI.
• Za podešavanje zuma, izaberite 14:9,
Zoom1 i Zoom2 u meniju za formate.
Nakon završetka podešavanja zuma,
ekran se vraća nazad u B.MENI.
• 16:9
Sledeći asortiman omogućiće vam da
podesite sliku horizontalno, po dužini formata, da biste popunili ceo ekran (korisno kod gledanja DVD filma koji je formatiran na 4:3)
UPRAVLJANJE SLIKOM
RATIO
• 4:3
Sledeći asortiman omogućiće vam da
gledate sliku čiji je originalni format od
4:3, siva podloga pojaviće se na obe
strane ekrana.
63
UPRAVLJANJE SLIKOM
• Original
Kada vaš TV primi signal širokog ekrana
on će automatski promeniti format slike
na osnovu emitovane slike.
• Zoom2
Izaberit Zoom 2 kada želite da se slika
promeni, kako horizontalno proširena
tako i vertikalno isečena. Slika primenjuje
kompromis između prekrajanja i
pokrivenosti ekrana.
Original
UPRAVLJANJE SLIKOM
• 14:9
Možete gledati format slike od 14:9 ili
opšti TV program u režimu 14:9. 14:9 format ekrana se gleda na isti način kao u
formatu 4:3, ali je malo povećan u desnoj
i levoj strani.
• Automatski (Samo skeniranje)
Sledeći izbor navodiće vas da gledate
sliku u najboljem kvalitetu bez gubitka
visoke rezolucije originalne slike.
Napomena: Ako postoje smetnje u originalnoj slici, onda ćete ih videti na krajevima slike.
Automatski
• Zoom1
Sledeći izbor omogućiće vam da gledate
sliku bez ikakvih promena, dok se ceo
ekran popunjava. Međutim, pri vrhu i dnu
slika će biti isečena. cropped.
! NAPOMENA
G
G
G
G
64
Možete izabrati samo 16:9 (širok ekran), 4:3, 14:9, Zoom 1/2 u komponentnom režimu rada
(ispod 720p).
Možete izabrati samo 4:3, 16:9 (širok ekran) samo u režimu RGB/HDMI[PC].
U režimu HDMI/Komponentni (iznad 720p), na raspolaganju je samo Automatski (Samo
skeniranje).
Možete izabrati samo Original u digitalnom tekstu UK (MHEG-5).
UNAPRED DEFINISANA PODEŠENJA
Unapred postavljeni režim za sliku
Upotreba inteligentnog senzora je moguća samo kod modela 32/37/42/47/52LG5***.
G U modelima PLAZMA TV-a, Pozadinsko osvetljenje neće biti prikazano.
G
Premesti
Format Slike : 16:9
Način
Način slike
slike :: Živopisno
Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje
• Kontrast
• Osvetljenje
• Oštrina
• Boja
• Osenčenje
100
100
50
70
70
0
OK
R
E
OK
Intelligent Sensor
Živopisno
100 Živopisno
Standardan
100
50 Bioskop
70 Sport
70 Igra
Ekspert1
0
Ekspert2
• Funkcija režim slika podešava TV za
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite režim za sliku.
OK
Izaberite željenu vrednost slike.
3
Premesti
Format Slike : 16:9
Način
Način slike
slike :: Živopisno
Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje
• Kontrast
• Osvetljenje
• Oštrina
• Boja
• Osenčenje
E
1MENU
SLIKA
UPRAVLJANJE SLIKOM
SLIKA
najbolje prikazivanje slike. Izaberite
unapred postavljenu vrednost u meniju
režim slike zasnovano prema kategoriji
programa.
• Kada je uključena funckija inteligentnog
senzora, automatski se vrši podešavanje
najpogodnije slike u skladu sa uslovima
okruženja. (32/37/42/47/52LG5*** samo)
• Takođe možete podesiti režim slike u
B.meniju.
• Intelligent Sensor (Inteligentan senzor) :
Podešava sliku u skladu sa uslovima
okruženja. (32/37/42/47/52LG5*** samo)
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
65
UPRAVLJANJE SLIKOM
Automatsko upravljanje dubinom boja (topla/srednja/hladna)
Izaberite jedan od tri automatska podešenja za boju. Podesite na toplo da biste pojačali vruće boje
kao što je crvena, ili podesite na hladno da biste videli boje sa manjim intenzitetom i sa više plave
boje.
SLIKA
Premesti
OK
SLIKA
D
UPRAVLJANJE SLIKOM
Način slike
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
Unapređeno upravljanje
upravljanje
•• Unapređeno
Način slike
E
1MENU
Premesti
OK
D
Temperatura boje
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100 Svež kontrast
• Kontrast
100 Osveži boju
• Osvetljenje
50 Smanjivanje šuma
Gama
• Oštrina
70
Nivo zatamjenja
• Boja
70
Eye Care
• Osenčenje
0
Filmski Režim
Unapređeno upravljanje
upravljanje
•• Unapređeno
E
Hladno
F
G
Visoko
Visoko
Srednje
Srednje
Visoko
Isključeno
Isključeno
Zatvori
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite Unapređeno upravljanje.
OK
Izaberite Temperatura boje.
3
4
Izaberite ili Hladno, Srednje ili Toplo.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
66
RUČNO PODEŠAVANJE SLIKE
Opcija korisnika za režim slike
Upotreba inteligentnog senzora je moguća samo kod modela 32/37/42/47/52LG5***.
G U modelima PLAZMA TV-a, Pozadinsko osvetljenje neće biti prikazano.
G
SLIKA
Premesti
100
100
50
70
70
0
SLIKA
Format Slike : 16:9
Način
Način slike
slike :: Živopisno
Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje
• Kontrast
• Osvetljenje
• Oštrina
• Boja
• Osenčenje
R
E
E
1MENU
Premesti
OK
Intelligent Sensor
100 Živopisno
Standardan (korisnik)
100 Standardan
Bioskop
50
70 Sport
70 Igra
Ekspert1
0
Ekspert2
Izaberite SLIKA.
UPRAVLJANJE SLIKOM
Format Slike : 16:9
Način
Način slike
slike :: Živopisno
Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje
• Kontrast
• Osvetljenje
• Oštrina
• Boja
• Osenčenje
OK
2
OK
Izaberite režim za sliku.
OK
Izaberite željenu vrednost slike.
3
4
OK
Izaberite Pozadinsko osvetljenje (samo kod LCD TV-a), Kontrast,
Osvetljenje, Oštrina, Boja u Osenčenje.
5
OK
Napravite odgovarajuće podešavanja.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
! NAPOMENA
G
Možete podešavati boju, oštrinu i nijansu boje u režimu RGB-PC.
67
UPRAVLJANJE SLIKOM
Režim slike-ekspertsko upravljanje
By segmenting categories, Expert1 and Expert2 provide more categories which users can set as they
see fit, offering the optimal picture quality for users.
UPRAVLJANJE SLIKOM
SLIKA
Premesti
OK
SLIKA
Premesti
OK
D
E
Intelligent Sensor
100 Živopisno
100 Standardan
50 Bioskop
70 Sport
70 Igra
Ekspert1
0
Ekspert1
Ekspert2
Svež kontrast
• Pozadinsko osvetljenje 100
Smanjivanje šuma
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50Gama
Nivo zatamjenja
• Oštrina
70
Filmski Režim
• Boja
70
Standard boja
• Osenčenje
0
Ravnoteža bele
• Ekspertsko upravljanje
• Crvena Kontrast
• Resetovanje slike
F
Isključeno G
Isključeno
Srednje
Visoko
Uključeno
SD
Toplo
0
D
Format Slike : 16:9
Način
Način slike
slike :: Ekspert1
Ekspert1
• Pozadinsko osvetljenje
• Kontrast
• Osvetljenje
• Oštrina
• Boja
• Osenčenje
Zatvori
1MENU
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite režim za sliku.
OK
Izaberite Ekspert1 ili Ekspert2.
OK
Izaberite Ekspertsko upravljanje.
OK
Izaberite vaš željeni izvor.
3
4
4
5
Napravite odgovarajuće podešavanja.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
68
TEHNOLOGIJA POBOLJŠAVANJE SLIKE
Svež kontrast (Osvežavanje kontrasta)
Poboljšava automatski kontrast u skladu sa refleksijom osvetljaja.
Osveži boju (Osvežavanje boje)
Podešava automatski refleksiju boje radi reprodukcije što je moguće vernije prirodne boje.
Smanjivanje šuma
Uklanja smetnje do tačke gde ne šteti na originalnoj slici.
Gama
Više vrednosti za gamu uzrokuju slike sa više nijansi bele boje, dok niže vrednosti za gamu uzrokuju
slike visokog kontrasta.
Premesti
OK
D
Način slike
Način slike
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
• Unapređeno upravljanje
Premesti
D
OK
Temperatura boje
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100 Svež kontrast
• Kontrast
100 Osveži boju
• Osvetljenje
50 Smanjivanje šuma
Gama
• Oštrina
70
• Boja
70 Nivo zatamjenja
Eye Care
• Osenčenje
0
Filmski Režim
• Unapređeno upravljanje
E
E
1MENU
SLIKA
Hladno
F
Visoko
G
Visoko
Srednje
Srednje
Visoko
Isključeno
Isključeno
Zatvori
UPRAVLJANJE SLIKOM
SLIKA
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite Unapređeno upravljanje.
OK
Izaberite Svež kontrast (Osvežavanje kontrasta), Osveži boju
(Osvežavanje boje), Smanjivanje šuma ili Gama.
3
4
Izaberite vaš željeni izvor.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
69
UPRAVLJANJE SLIKOM
NAPREDNI REŽIM ZA GLEDANJE FILMOVA
Ova funkcija služi za podešavanje TV-a za najbolji kvalitet slike tokom gledanja filmova.
Ova karakteristika radi samo u režimu TV, AV i komponentnom režimu 480i/576i/1080i.
SLIKA
Premesti
OK
SLIKA
D
UPRAVLJANJE SLIKOM
Način slike
Način slike
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
• Unapređeno upravljanje
OK
Temperatura boje
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100 Svež kontrast
• Kontrast
100 Osveži boju
• Osvetljenje
50 Smanjivanje šuma
Gama
• Oštrina
70
Nivo zatamjenja
• Boja
70
Eye Care
• Osenčenje
0
Filmski Režim
• Unapređeno upravljanje
E
E
1MENU
Premesti
D
Hladno
Visoko
Visoko
Srednje
Srednje
Visoko
Isključeno
F
Isključeno G
Zatvori
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite Unapređeno upravljanje.
OK
Izaberite Filmski Režim (filmski režim).
3
4
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
70
NAPREDNI NIVO ZATAMNJENJA
Kada gledate film ova funkcija podešava TV za najbolji kvalitet slike.
Ova funkcija radi u sledećem režimu: AV (NTSC-M), HDMI ili komponentni režim.
SLIKA
Premesti
OK
SLIKA
D
Način slike
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
• Unapređeno upravljanje
1MENU
Temperatura boje
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100 Svež kontrast
• Kontrast
100 Osveži boju
• Osvetljenje
50 Smanjivanje šuma
Gama
• Oštrina
70
Nivo zatamjenja
• Boja
70
Eye Care
• Osenčenje
0
Filmski Režim
• Unapređeno upravljanje
E
E
OK
Hladno
Visoko
Visoko
Srednje
Srednje
Visoko
F
G
Isključeno
Isključeno
Zatvori
• Nisko : Refleksija ekrana se zatamnjuje.
• Visoko : Refleksija ekrana se osvetljuje.
• Auto : Automatski prepoznaje nivo zatamn-
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite Unapređeno upravljanje.
OK
Izaberite Nivo zatamjenja.
UPRAVLJANJE SLIKOM
Način slike
Premesti
D
jenja ekrana i podešava ga na visoko ili
nisko.
3
4
Izaberite Nisko ili Visoko.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
71
UPRAVLJANJE SLIKOM
EYE CARE (SAMO KOD LCD TV)
Ova funkcija vam pomaže da spreči zaslepljenost kada je slika previše svetla.
SLIKA
Premesti
OK
SLIKA
D
Način slike
Način slike
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
• Unapređeno upravljanje
OK
Temperatura boje
: Živopisno
• Pozadinsko osvetljenje 100 Svež kontrast
• Kontrast
100 Osveži boju
• Osvetljenje
50 Smanjivanje šuma
Gama
• Oštrina
70
Nivo zatamjenja
• Boja
70
Eye Care
• Osenčenje
0
Filmski Režim
• Unapređeno upravljanje
E
E
1MENU
Premesti
D
Hladno
Visoko
Visoko
Srednje
Srednje
Visoko
F
Isključeno G
Isključeno
Zatvori
Izaberite SLIKA.
2
OK
Izaberite Unapređeno upravljanje.
OK
Izaberite Eye Care (nega oka).
3
4
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
72
RESETOVANJE SLIKE
Podešavanje izabranog režima slike se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.
SLIKA
Premesti
OK
D
Premesti
OK
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• iOštrina
70
Resetovanje video konfiguracije…
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
Izaberite SLIKA.
UPRAVLJANJE SLIKOM
1MENU
SLIKA
D
• Pozadinsko osvetljenje 100
• Kontrast
100
• Osvetljenje
50
• Oštrina
70
• Boja
70
R
• Osenčenje
0
• Unapređeno upravljanje
• Resetovanje slike
2
OK
Izaberite Resetovanje slike.
3
OK
Postavlja u početak podešenu vrednost.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
73
UPRAVLJANJE SLIKOM
NAČIN MINIMIZIRANJA „LEPLJENJE“ SLIKE
(SAMO ZA PLAZMA TV)
Zamrznuta ili nepokretna slika od PC/video igrice koja je prikazana na ekranu za dug period vremena, rezultovaće u zaostavljanju dvostruke slike čak i kada promenite sliku. Izbegavajte ostavljanje nepokretne slike za
dugotrajne periode vremena.
UPRAVLJANJE SLIKOM
White wash (Čišćenje)
Čišćenje uklanja nepokretne slike sa ekrana.
Napomena: Prekomerno nepokretnu sliku možda neće biti moguće očistiti sa funkcijom čišćenja.
Orbiter (Funkcija Orbiter)
Ova funkcija može da spreči dvostruke slike. Međutim, najbolje je ne dozvoliti da ostane nikakva nepokretna
slika na ekranu.
Da bi se sprečila nepokretna slika na ekranu, ekran se pomera na svaka 2 minuta.
Inversion (Inverzija)
Ova funkcija preokreće panel boja od ekrana. Panel boja je automatski preokrenut na svaka 30 minuta.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
D
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
Postavi ID
ISM
ISM Method
Method
Štednja Energije : Nivo 0
Fabrički reset.
1MENU
2
OK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
Postavi ID
Normalno
Normalno
ISM
ISM Method
Method
Štednja Energije : NivoOrbiter
0
Inversion
Fabrički reset.
White wash
Izaberite OPCIJA.
OK
Izaberite ISM Method (ISM način).
OK
Izaberite Normalno, Orbiter,
Inversion (Inverziju) ili White wash
(Čišćenje).
3
Premesti
D
• Ukoliko vam ova funkcija nije potrebna, podesite
na Normalno.
4
OK
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
74
REŽIM SLIKE UŠTEDA ENERGIJE
(SAMO KOD PLAZMA TV)
Ova funkcija vam omogućava da smanjite potrošnju energije TV-a.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
OK
Izaberite OPCIJA.
UPRAVLJANJE SLIKOM
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
Postavi ID
Nivo
Nivo 00
ISM Method
Nivo
Štednja
Štednja Energije
Energije: Nivo 0 1
Nivo 2
Fabrički reset.
Nivo 3
Nivo 4
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
Postavi ID
ISM Method
Štednja
Štednja Energije
Energije: Nivo 0
Fabrički reset.
1MENU
Premesti
D
D
2
OK
3
OK
Izaberite Ušteda energije.
Izaberite Nivo 0, Nivo 1, Nivo 2,
Nivo 3 ili Nivo 4.
• Nivo 0 je najsvetliji.
4
OK
Pritisnite Spremi.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
75
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
G
U modelima 19/22LS4D*, TV zvučnik neće biti prikazani.
AUTOMATSKI IZJEDNAČIVAČ GLASNOĆE
Izjednačivač automatske glasnoće automatski ostaje na istom nivou kada menjate programe.
ZVUK
Premesti
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Autom.
Autom. glasnoća
glasnoća :: Isključeno
Isključeno
Balans
Način zvuka : Standardan
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
OK
0
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
1MENU
ZVUK
Autom.
Autom. glasnoća
glasnoća :: Isključeno
Isključeno
Balans
Način zvuka : Standardan
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
0
0
0
0
0
0
Premesti
OK
Isključeno
Isključeno
L
Uključeno
R
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
Izaberite ZVUK.
2
OK
Izaberite Autom. glasnoća.
3
OK
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
76
UNAPRED POSTAVLJENA PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM ZVUK
Možete izabrati vaše prioritetno podešenje zvuka; SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround HD
(samo kod modela 32/37/42/47/52LG5010)), Razgovetan glas, Standard, Muzika, Bioskop, Sport ili
Igra i takođe možete podesiti frekvencije na egalizatoru.
Režim rada zvuk vam omogućava da uživate u najboljem zvuku bez specijalnih podešavanja pošto TV
podešava prikladnu opciju zvuka zasnovanu na sadržaj programa.
SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround HD (samo kod modela 32/37/42/47/52LG5010)),
Razgovetan glas, Standard, Muzika, Bioskop, Sport ili Igra su fabrički unapred postavljena podešenja
za optimalan kvalitet zvuka.
ZVUK
Premesti
0
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
ZVUK
Autom. glasnoća : Isključeno
Balans
Način zvuka
zvuka :: Standardan
Standardan
Način
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
0
0
0
0
0
0
OK
SRS TruSurround XT
Razgovetan glas
StandardanR
Standardan
L
Muzika
Film
Sport
Igra
E
E
1MENU
Premesti
• Ako izaberete Razgovetan glas, onda
Izaberite ZVUK.
karakteristika SRS TruSurround XT neće
raditi.
2
OK
3
OK
Izaberite Način zvuka.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Autom. glasnoća : Isključeno
Balans
Način zvuka
zvuka :: Standardan
Standardan
Način
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
OK
Izaberite SRS TruSurround XT ili (SRS
TruSurround HD (samo kod modela
32/37/42/47/52LG5010)), Razgovetan glas,
Standardan, Muzika, Film, Sport ili Igra.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
G
G
i
su zaštićena marka SRS Labs, Inc.
Tehnologija TruSurround XT i TruSurround HD su registrovani pod licencom SRS Labs, Inc.
77
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
PODEŠAVANJE PODEŠENJA ZVUKA - REŽIM KORISNIK
Podešavanje audio egalizatora.
ZVUK
Premesti
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Autom. glasnoća : Isključeno
L
Balans
0
Način
Soundzvuka
Mode : :Standardan
Standardan (korisnik)
• 120Hz
0
• 200Hz
0
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
OK
R
+
+
+
+
+
ZVUK
OK
Autom. glasnoća : Isključeno
SRS TruSurround XT
Balans
0
Razgovetan glas
Soundzvuka
Mode : :Standardan
Standardan (korisnik)
Način
Standardan (korisnik)
• 120Hz
0
LStandardan R
Muzika
• 200Hz
0
Film
• 500Hz
0
Sport
• 1.2KHz
0
Igra
• 3KHz
0
E
1MENU
Premesti
E
Izaberite ZVUK.
2
OK
Izaberite Način zvuka.
OK
Izaberite SRS TruSurround XT ili (SRS TruSurround HD
(samo kod modela 32/37/42/47/52LG5010)), Razgovetan
glas, Standardan, Muzika, Film, Sport ili Igra.
3
4
OK
Izaberite opseg frekvencije.
OK
Podesite željeni nivo zvuka.
5
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
78
BALANS
Možete podesiti balans zvuka na zvučnicima do željenog ivoa.
ZVUK
Premesti
Autom. glasnoća : Isključeno
Balans
Balans
Način zvuka
00
L
R
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
E
1MENU
ZVUK
Premesti
Autom. glasnoća : Isključeno
• Balans
Balans
00
Balans
Način zvuka : Standardan
• 120Hz
0
• 200Hz
0
• 500Hz
0
• 1.2KHz
0
• 3KHz
0
0
F
OK
L
R
G
Zatvori
-
+
-
+
-
+
-
+
E
Izaberite ZVUK.
2
OK
Izaberite Balans.
OK
Napravite željena podešavanja.
3
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
: Standardan
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
OK
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
79
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
KONFIGURACIJA UKLJUČENI/ISKLJUČENI TV
ZVUČNICI (IZUZEV ZA 19/22LS4D*)
Možete podesiti status internih zvučnika.
U režimu AV, KOMPONENTNI, RGB i HDMI1 sa HDMI prema DVI kablom, TV zvučnici mogu da rade čak
i kada nema signala.
Ako želite da koristite eksterni Hi-Fi sistem, onda isključite interne zvučnike TV-a.
ZVUK
Premesti
OK
D
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
• 7.5KHz
• 12KHz
• Reset
Digit. audio izlaz : PCM
TV zvučnik
zvučnik
Isključeno
TV
:: Isključeno
1MENU
2
OK
ZVUK
Premesti
OK
D
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
• 7.5KHz
• 12KHz
• Reset
Digit. audio izlaz : PCM
TV zvučnik
zvučnik
Isključeno
TV
:: Isključeno
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Isključeno
Isključeno
Uključeno
Izaberite ZVUK.
Izaberite TV zvučnik.
3
OK
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
80
IZABIRANJE DIGITALNOG AUDIO IZLAZA
(IZUZEV ZA 19/22LS4D*)
Ova funkcija vam omogućava da izaberete vaš prioritetni digitalni audio izlaz.
TV može samo da emituje DOLBY Digital ako je kanal emitovan sa Dolby Digital audio signalom.
Ako je signal Dolby digital na raspolaganju, izborom Dolby Digital u meniju za digitalni audio izlaz
podesićete SPDIF izlaz na Dolby Digital. Ako je izabran Dolby Digital u meniju za digitalni audio izlaz
kada dolby digital nije na raspolaganju, onda će SPDIF izlaz biti PCM.
Čak i kada su obe funkcije Dolby Digital i Audio jezik konfigurisani u kanalu koji emituje Dolby Digital
audio signal, samo će biti reprodukovan Dolby Digital signal.
ZVUK
Premesti
D
1MENU
2
OK
3
OK
0
0
0
0
0
OK
ZVUK
Premesti
D
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Izaberite ZVUK.
Izaberite Digit. audio izlaz.
Izaberite Dolby Digital ili PCM.
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
• 7.5KHz
• 12KHz
• Reset
Digit. audio
audio izlaz
izlaz :: PCM
PCM
Digit.
TV zvučnik
: Isključeno
0
0
0
0
0
OK
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
Dolby Digital
PCM
PCM
Proizvedeno po licenci Dolby
Laboratories. “ Dolby “i
dvostruka D simbola su
zaštićene marke firme Dolby
Laboratories.
Postoji mogućnost u režimu HDMI, da neki
DVD plejeri ne daju SPDIF zvuk.
Tada podesite izlaz digitalnog audio signala od
DVD plejera na PCM.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
• 7.5KHz
• 12KHz
• Reset
Digit. audio
audio izlaz
izlaz :: PCM
PCM
Digit.
TV zvučnik
: Isključeno
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
81
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
RESETOVANJE AUDIO SIGNALA
Podešavanje izabranog režima zvuka se ovim vraća nazad u fabričkom podešenju.
ZVUK
Premesti
OK
D
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
• 120Hz
• 200Hz
• 500Hz
• 1.2KHz
• 3KHz
• 7.5KHz
• 12KHz
• •Reset
Poništi
1MENU
ZVUK
Premesti
OK
D
0
0
0
0
0
0
0
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
-
+
+
• 120Hz
0 +
• 200Hz
0 +
• 500Hz
0 • 1.2KHz
0
i Resetovanje audio konfiguracije
• 3KHz
0
+
• 7.5KHz
0 +
• 12KHz
0 • •Reset
Poništi
Izaberite ZVUK.
2
OK
Izaberite Poništi.
3
OK
Postavlja u početak podešenu vrednost.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
82
I/II
Stereo/Dual prijem (samo u analognom režimu)
Kada odaberete neki program, informacije o zvuku se pojavljuju nakon što nestane broj programa i
naziv stanice.
1
• Samo za model 19/22LS4D*
Q. MENU
Izaberite ZVUK.
I/II
2
OK
Izaberite izlaz zvuka.
Izaberite izlaz zvuka.
Prikaz na ekranu
Mono
MONO
Stereo
STEREO
Dual
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II
A
Izbor mono zvuka
Ako je stereo signal slab u prijemu, onda možete da prebacite zvuk na mono. U mono prijemu,
jasnoća zvuka je poboljšana.
A
Izbor jezika kod emitovanja dvostrukih jezika
Ako je prijem nekog programa na dva jezika (dvostruki jezici), onda možete da prebacite na DUAL I,
DUAL II ili DUAL I+II.
DUAL I
DUAL I
DUAL I+II
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
Emitovanje
Šalje primarni jezik emitovanja prema zvučnike.
Šalje sekundarni jezik emitovanja prema zvučnike.
Šalje odvojeni jezik na svaki zvučnik.
83
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
NICAM prijem (samo u analognom režimu)
Ako je TV opremljen sa prijemnikom za prijem NICAM signala, onda možete primiti digitalni zvuk
visokog kvaliteta NICAM.
Izlaz zvuka se može odabrati prema vrsti primljenog emitovanja.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
1
Ako je NICAM mono na prijemu, možete izabrati NICAM MONO ili FM MONO.
2
Ako je NICAM stereo na prijemu, možete izabrati NICAM STEREO ili FM MONO.
Ako je stereo signal slab, prebacite na FM mono.
3
Ako je NICAM dual na prijemu, možete izabrati NICAM DUAL I, NICAM DUAL II ili
NICAM DUAL I+II ili FM MONO.
Izbor izlaz zvuka za zvučnike
U režimu AV, Komponentni, RGB i HDMI možete izabrati izlaz zvuka za levi i desni
zvučnik.
Izaberite izlaz zvuka.
L+R: Audio signal iz audio L ulaza je poslat levom zvučniku a audio signal od audio R ulaza
je poslat desnom zvučniku.
L+L: Audio signal od audio L ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.
R+R: Audio signal od audio R ulaza je poslat levim i desnim zvučnicima.
84
IZBOR JEZIKA / DRŽAVE ZA PRIKAZ NA EKRANU
Instalacijski vodič menija se pojavljuje na ekranu TV-a kada je prvi put uključen.
1
OK
Izaberite vaš željeni jezik.
OK
Izaberite vašu državu.
2
* Ako želite da promenite izbor za jezik / državu
Izaberite OPCIJA.
2
OK
Izaberite Meni jezik (meni za jezik) ili Država.
OK
Izaberite vaš željeni jezik ili državu.
3
4
OK
Pritisnite Sačuvaj.
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
1MENU
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
! NAPOMENA
Ako ne završite sa konfiguracijom instalacijskog vodiča pomoću pritiska na RETURN ili ako vam
istekne vreme na OSD (prikaz na ekranu), onda će meni za instalaciju nastaviti sa pojavljivanjem sve dok ga ne završite kadgod uključite TV
G Ako izaberete pogrešnu državu, onda se teletekst možda neće pojavljivati ispravno i mogu nastati neki problemi tokom rada sa teletekstom.
G Funkcija dekodera se možda ne može primeniti u zavisnosti od prilika emitovanja države.
G Kontrolni tasteri za DTV režim možda neće raditi u zavisnosti od prilika emitovanja države.
G U državama gde propisi o digitalnom emitovanju nisu utvrđeni, neke DTV funkcije možda neće
raditi u zavisnosti od prilika digitalnog emitovanja.
G Podešenje države “UK” treba da bude aktivirano samo u Ujedinjenom Kraljevstvu.
G
85
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
IZBOR JEZIKA (SAMO U DIGITALNOM REŽIMU)
Audio funkcija omogućava izbor prioritetnog jezika.
Ako se ne emituju podaci jezika izabranog jezika, onda će biti reprodukovan unapred definisani
jezik audio signala.
Koristite funkciju titlova kada se emituju dva ili više jezika za titl. Ako se ne emituju podaci titlova
izabranog jezika, onda će biti prikazan unapred definisani jezik titlova.
Ako jezici koje ste izabrali kao primarne za jezik audio signala i jezik titlova nisu podržani, onda
možete izabrati jezik u sekundarnoj katergoriji.
1MENU
2
OK
UPRAVLJANJE ZVUKOM I JEZIKOM
3
OK
1MENU
Izaberite OPCIJA.
Izaberite Jezik za zvuk (jezik
audio signala), Jezik titla.
Izaberite vaš željeni jezik.
Izaberite OPCIJA.
2
Izaberite Za gluvoneme ( ).
OK
3
Izaberite Uključeno ili
Isključeno.
OK
4
OK
Pritisnite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
< Izbor jezika audio signala >
G Kada se emituju dva ili više jezika audio signala,
onda možete izabrati jezik audio signala.
< Izbor jezik titlova >
G Kada se emituju dva ili više titlova jezika, onda
možete izabrati jezik titlova sa tasterom SUBTITLE
na daljinskom upravljaču.
da izaberete jezik titlova.
G Pritisnite taster
Informacije o jeziku audio signala
Ekran
N.P
Status
Nema podataka
MPEG Audio
Dolby Digital Audio
Audio signal za “osobe sa oštećenim vidom”
Audio signal za “osobe sa oštećenim sluhom”
Informacije o jeziku audio signala
Ekran
N.P
Status
Nema podataka
Teletekst Titl
Titl za “nagluve osobe”
- Audio signali/titlovi se mogu emitovati/prikazati u jednostavnijem obliku sa 1 do 3 karaktera od strane dobavljača usluga.
- Kada izaberete dopunski audio signal (audio signal za “osobe sa oštećenim vidom/sluhom”) onda TV može
ispuštati deo glavnog audio signala.
86
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE ČASOVNIKA
Časovnik se podešava automatski kada je u pitanju prijem digitalnog signala. (Možete ručno podešavati
časovnik samo ako TV nema prijem DTV signala.)
Vreme morate tačno da podesite pre korišćenja funkcije za vreme Uključeno/Isključeno.
VREME
1MENU
VREME
OK
Časovnik
Časovnik
Slobodno vreme
Na vreme
Sleep tajmer
Auto sleep
Vremenska zona
: Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
: Canary GMT
Premesti
OK
Datum
06
Mesec
Mar.
: Isključeno
Godina
: Isključeno
: Isključeno
Sat
: Isključeno
Minuta
: Canary GMT
2007
04
45
Zatvori
Izaberite VREME.
2
OK
Izaberite Časovnik.
OK
Izaberite ili godinu, datum ili opciju vreme.
3
4
PODEŠAVANJE VREMENA
Časovnik
Časovnik
Slobodno vreme
Na vreme
Sleep tajmer
Auto sleep
Vremenska zona
Premesti
Podesite godinu, datum, i opciju vremena.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
87
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE ZA AUTOMATSKO
UKLJUČIVANJE./ISKLJUČIVANJE TAJMERA
Funkcija vreme isključivanja automatski prebacuje TV u režim mirovanja prema unapred definisanom
vremenu.
Dva časa nakon što je uključivanje TV-a postavljeno putem funkcije Na vreme, automatski će se vratiti
na način isključeno osim ako se ne pritisne dugme.
Funkcija vreme isključivanja poništava funkciju Na vreme ako su obe podešene na isto vreme.
TV mora da je u režimu mirovanja da bi funkcija Na vreme radila.
VREME
PODEŠAVANJE VREMENA
Časovnik
Slobodno vreme
Na
Na vreme
vreme
Sleep tajmer
Auto sleep
Vremenska zona
Premesti
VREME
OK
Časovnik
Slobodno vreme
Isključeno
Na vreme
Na vreme
Sleep tajmer
Auto sleep
Vremenska zona
: Isključeno
:: Isključeno
Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
: Canary GMT
Premesti
:
OK
1/Mar. 2007 16:09
Ponavljanje
: Isključeno
Sat
: Isključeno
Minuta
: Isključeno
Način
: Isključeno
Program
: Canary
GMT
F
Isključeno G
04
45
DTV
800
Jačina
30
Zatvori
1MENU
• Da poništite funkciju Vreme uključivanja/Na
Izaberite VREME.
vreme, izaberite isključeno.
• Samo za funkcju Na vreme
2
OK
Izaberite Slobodno vreme ili
Na vreme
1
OK
Izaberite Način (režim).
2
3
OK
Izaberite TV, DTV ili Radio.
Izaberite Ponavljanje.
3
4
5
6
Izaberite Isključeno, Jendom, Dnevno, Pon
~ Pet, Pon ~ Sub, Sub ~ Ned ili Ned.
Podesite program.
4
Podesite nivo glasnoće
kada se uključuje.
Podesite sat.
Podesite minute.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
88
PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG ISKLJUČIVANJA
Ako je TV uključen i nema ulaznog signala, onda će se automatski isključiti nakon 10 minuta.
VREME
1MENU
VREME
OK
Premesti
OK
Časovnik
Slobodno vreme
Na vreme
Sleep tajmer
Auto sleep
sleep
Auto
: Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
:: Isključeno
Isključeno
: Canary GMT
: Isključeno
: Isključeno
: Isključeno
Isključeno
Isključeno
Isključeno
:: Isključeno
Uključeno
Vremenska zona : Canary GMT
Izaberite VREME.
2
OK
Izaberite Auto Sleep.
OK
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
3
PODEŠAVANJE VREMENA
Časovnik
Slobodno vreme
Na vreme
Sleep tajmer
Auto
Auto sleep
sleep
Vremenska zona
Premesti
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
89
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE VREMENSKE ZONE
Kada izaberete grad Vremenske zone, onda je vreme na TV-u podešeno u odnosu na poravnjavanje
informacije zasnovane na Vremenskoj zoni i GMT (grinič srednje vreme) koje se primaju zajedno sa
emitovanim signalom i vreme je automatski podešeno pomoću digitalnog signala.
1MENU
Izaberite VREME.
2
OK
Izaberite Vremenska zona.
OK
Izaberite vremensku zonu područja za gledanje.
3
4
OK
Potvrdite.
PODEŠAVANJE VREMENA
PODEŠAVANJE SLEEP TAJMERA
Ne morate da se setite da ugasite TV pre nego što krenete na spavanje.
Sleep tajmer automatski isključuje TV u režim mirovanja nakon što istekne unapred podešeno vreme.
1
Q. MENU
2
OK
Izaberite Sleep tajmer.
• Samo za model 19/22LS4D*
Izaberite Isključeno, 10, 20,
30, 60, 90, 120, 180 ili 240
Min...
SLEEP
Izaberite brojke za miute.
• Kada isključujete TV, onda je unapred podešeno vreme sleep poništeno.
• Takođe možete podesiti Sleep Tajmer u meniju za VREME.
90
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA
PODEŠAVANJE LOZINKE I ZAKLJUČAVANJE SISTEMA
Unesite lozinku, pritisnite ‘0’, ‘0’, ‘0’, ‘0’ na daljinskom upravljaču.
ZAKLJUČAJ
Premesti
ZAKLJUČAJ
OK
OK
Isključeno
Isključeno
Zaključav. sistema
sistema :: Isključeno
Isključeno
Zaključav.
Uključeno
Postavi lozinku
Blokirati program
Roditeljski nadzor : Isključeno
Zaključav.
Zaključav. sistema
sistema :: Isključeno
Isključeno
Postavi lozinku
Blokirati program
Roditeljski nadzor : Isključeno
Izaberite ZAKLJUČAJ.
• Ako zaboravite vašu lozinku, pritisnite ‘7’, ‘7’,
‘7’, ‘7’ na daljinskom upravljaču.
2
OK
Izaberite Zaključav. sistema.
OK
Izaberite Uključeno.
3
4
OK
5
OK
1
2
3
4
5
6
8
9
7
0
Podesite lozinku.
Unesite lozinku od 4 cifara.
Uverite se da ste zapamtili broj!
Ponov unesite novu lozinku radi
potvrde.
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRÆAJA
1MENU
Premesti
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
91
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA
BLOKIRANJE PROGRAMA
Ova funkcija blokira bilo koji program koji ne želite da gledate ili ne želite da gledaju vaša deca.
Ova funkcija je na raspolaganju kada je Zaključavanje sistema “Uključeno”.
ZAKLJUČAJ
Premesti
OK
1
YLE TV1
TV
DTV
Radio
D
Zaključav. sistema : Isključeno
Postavi lozinku
Blokirati
Blokirati program
program
Roditeljski nadzor : Isključeno
1 YLE TV1
2 YLE TV2
4 TV4 Stockholm
5 YLE FST
6 CNN
8 YLE24
9 YLE Teema
14 TV4 Film
24 TV4 Fakta
50 TV400
24 TV4 Fakta
84 Kanal Lokal
24 TV4 Fakta
86 Info/3sat
87 Doku/Kika
88 TVE 1
E
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRÆAJA
Prom. programa
D
F G
E
Navigacija
P
P
Promena stranice RETURN Prethodni
Blokirati/Odblokirati
1MENU
Izaberite ZAKLJUČAJ.
2
Izaberite Blokirati program.
OK
3
OK
Unesite Blokirati program.
4
ZELENA
Izaberite program koji treba da zaključate.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
92
RODITELJSKI NADZOR (SMAO U DIGITALNOM REŽIMU)
Ova funkcija radi u skladu sa informacijama emitovanim od strane stanice. Radi toga ako signal nosi
netačne informacije, onda ova funkcija neće raditi.
Potrebna je lozinka da pristupite ovo meniju.
Ovaj TV je programiran da upamti zadnju podešenu opciju čak iako isključite TV.
Sprečava deca da gledaju određene TV programe za odrasle, u skladu sa podešenom kontrolom
sadržaja.
ZAKLJUČAJ
Premesti
ZAKLJUČAJ
OK
Premesti
OK
Zaključav. sistema : Isključeno
Postavi lozinku
Blokirati program
F
Isključeno
Roditeljski
Roditeljski nadzor
nadzor : Isključeno
Zaključav. sistema : Isključeno
Postavi lozinku
Blokirati program
Roditeljski
Roditeljski nadzor : Isključeno
G
Zatvori
Izaberite ZAKLJUČAJ.
2
OK
Izaberite Roditeljski nadzor.
OK
Napravite odgovarajuće podešavanja.
3
4
OK
Pritisnite Sačuvaj.
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRÆAJA
1MENU
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
93
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRŽAJA
ZAKLJUČAVANJE TASTERA
Možete podesiti TV na taj način da je potreban daljinsku upravljač za njegovo upravljanje. Ova
funkcija se može upotrebiti da spreči neovlašćeno gledanje.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
RODITELJSKI NADZOR / KONTROLA SADRÆAJA
E
• Ako je zaključavanje tastera ‘Uključeno’ a
Izaberite OPCIJA.
2
OK
Izaberite Zaključavanje tastature.
OK
Izaberite Uključeno ili Isključeno.
3
4
OK
OK
Meni jezik
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Za gluvoneme( ) Isključeno
Država
:UK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Isključeno
Isključeno
Key Lock tastera: Off
Zaključavanje
: Isključeno
E
Uključeno
Meni jezik
: Srpski
Jezik za zvuk
: Srpski
Jezik titla
: Srpski
Za gluvoneme( ) Isključeno
Država
:UK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje
Zaključavanje tastera
tastera ::Isključeno
Isključeno
1MENU
Premesti
TV je isključen, pritisnite dugme r / I,
INPUT, P
(ili PR D E) na TV-u ili pritisnite dugme POWER, INPUT, D/A, P
(ili (PR + - ili P + -)) ili BROJ na daljinskom upravljaču.
• Ako je zaključavanje tastera uključeno,
pojaviće se prikaz ’Zaključana tastatura’ na
ekranu ako je pritisnut bilo koji taster na
prednjoj ploči dok gledate TV.
Pritisnite Sačuvaj.
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
94
TELETEKST
Ova karakteristika nije dostupna u svim državama.
Teletekst je besplatna usluga emitovana od strane većine TV stanice, koja daje najnovije informacije
u vestima, vremenskoj prognozi, programima televizija, pokazuje cene i mnogo drugih tema.
Dekoder teleteksta u ovom TV-u može podržati JEDNOSTAVNE, NASLOVE i FASTEXT sisteme.
JEDNOSTAVAN (standardni teletekst) sadrži određen broj stranica koje možete izabrati direktnim
unosom odgovarajućeg broja stranice. NASLOV i FASTEXT su više moderniji načini, omogućavajući
vam brz i lak izbor informacija teleteksta.
UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE
Pritisnite taster TEXT da biste se prebacili na teletekst. Pojaviće se na ekranu početna strana ili strana
koja je poslednji put gledana.
U zaglavlju su prikazani dva broja stranice, naziv TV stanice, datum i vreme. Prvi broj stranice
označava vaš izbor, dok drugi pokazuje trenutno prikazanu stranicu.
Pritisnite taster TEXT da biste se prebacili na teletekst. Ponovo se pojavljuje prethodni režim.
JEDNOSTAVAN TEKST
Izabiranje stranice
1
Unesite željeni broj stranice sa trocifrenim brojem upotrebom tastera BROJKI. Ako tokom izbora pritisnite pogrešan broj, onda morate da kompletirate trocifreni broj i ponovo uneti pravilan broj stranice.
Tastere P
(ili (PR + - ili P + -)) se mogu upotrebiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.
2
TELETEKST
A
NASLOVI
Korisnički vodič prikazuje četiri polja-crveno, zeleno, žuto i plavo na dnu ekrana.
Žuto polje oznčava sledeću grupu a plavo polje označava sledeći blok.
A
Izabiranje stranicu bloka / grupe
4
Sa plavim tasterom možete napredovati od bloka do bloka.
Koristite žuti taster da produžite u sledeću grupu sa automatskim prekoračenjem u sledeći blok.
Sa zelenim tasterom možete produžiti u sledeću stranicu sa automatski prekoračenjem u sledećoj grupi.
Drugi način je upotreba tastera P
(ili PR +).
Crveni taster vraća nazad na prethodni izbor. Drugi način je upotreba tastera P
(ili PR -).
A
Direktno izabiranje stranice
1
2
3
Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tatsera BROJKI u režimu NASLOVI.
95
TELETEKST
FASTEXT
Stranice teleteksta su kodirane bojama duž podnožja ekrana i njihov izbor se vrši pomoću pritiska na
odgovarajući taster u boji.
A Izabiranje stranice
1
Pritisnite taster T.OPT i onda koristite taster
(Kod modela 19/22LS4D*, pritisnite taster
za izbor
i
i
menija. Prikazuje indeks stranice.
da biste izabrali indeks meni.)
2
Možete izabrati stranice kojei su kodirane bojama u podnožju sa odgovarajućim tasterom u boji.
3
Kao u režimu JEDNOSTAVAN teletekst, možete odabrati stranicu unosom trocifrenog broja upotrebom tatsera BROJKI u režimu FASTEXT.
4
Tastere P
(ili (PR + - ili P + -)) se mogu upotrebiti za izbor prethodne ili sledeće stranice.
SPECIJALNE FUNKCIJE TELETEKSTA
■
Pritisnite taster T. OPT i onda upotrebite taster
da biste izabrali meni Tekst opcija.
?
TELETEKST
A POKAŽI (REVEAL)
Izaberite ovaj meni ako želite da prikažete skrivene informacije, kao što su rešenja zagonetki.
A AŽURIRATI (UPDATE)
Prikazuje TV sliku na ekranu dok se čeka na novu stranicu teleteksta. Ovaj prikaz se pojavljuje u gornjem levom uglu ekrana. Kada je ažurirana stranica na raspolaganju, onda če prikaz biti promenjen
prema broju stranice. Izaberite ponovo ovaj meni da pogledate ažuriranu stranicu teleteksta.
A VREME (TIME)
Dok gledate TV program, izaberite ovaj meni da prikažete vreme u gornjem desnom uglu ekrana.
U režimu teleteskta, pritisnite ovo dugme da biste izabrali broj pod stranice. Broj pod stranice je
prikazan pri dnu ekrana. Da biste zadržali ili promenili pod stranu, pritisnite RED/GREEN,
ili
NUMBER tastere.
A ZADRŽI (HOLD)
Zaustavlja automatsku promenu stranice, ukoliko teletekst stranica sadrži 2 ili više pod stranice. Broj
pod stranica i prikazanih pod stranica je obično prikazano na ekranu ispod vreme. Kada je ovaj meni
izabran, simbol stop je prikazan u gornjem levom uglu ekrana i funkcija automatske promene stranice
nije aktivna.
96
DIGITALNI TELETEKST
*Ova funkcija radi samo u UK.
TV vam omogućava pristup digitalnom teletekstu koji je jako poboljšan u raznim aspektima kao što su
tekst, grafike itd.
Ovaj digitalni teletekst može pristupiti specijalnom digitalnom teletekstu i specifičnim uslugama koji se
emituju od strane digitalnog teleteksta.
Da biste prikazali teletekst morate isključiti jezik za titlove u njegovom meniju pomoću pritiska na taster
SUBTITLE (titl).
TELETEKST UNUTAR DIGITALNOG SERVISA
1
Pritisnite brojčani tastere ili taster P
(ili (PR + ili P + -)) da biste izabrali digitalnu uslugu koja emituje digitalni teletekst.
Da saznate koji su servisi digitalnog teleteksta,
pogledajte EPG spisak servisa.
2
Sledite indikacije na digitalnom teletekstu i pređite na
sledeći korak pritiskom na TEXT, OK,
,
CRVENI, ZELENI, ŽUTI, PLAVI ili BROJČANI tasteri
i itd..
3
Da promenite servis ditilanog teleteksta, izaberite
drukčiji servis pomoću brojčanog tastera ili tastera
P
(ili (PR + - ili P + -)) .
1
Pritisnite brojčani tastere ili taster P
(ili (PR +
- ili P + -)) da biste izabrali određenu digitalnu
uslugu koja emituje digitalni teletekst.
2
Pritisnite taster TEXT ili obojene tastere da biste se
prebacili na teletekst.
3
Sledite indikacije na digitalnom teletekstu i pređite
na sledeći korak pritiskom na OK,
,
CRVENI, ZELENI, ŽUTI, PLAVI ili BROJČANI tasteri i itd..
4
Pritisnite taster TEKST ili obojene tasterer da
isključite digitalni teletekst i da se vratite nazad na
gledanje TV-a.
DIGITALNI TELETEKST
TELETEKST U DIGITALNOM SERVISU
Neki servisi vam možda omogućavaju da pristupite
tekst servisa pomoću CRVENOG tastera.
97
DODATAK
Inicijalizacija
(vraćanja natrag u fabričkom podešenju)
Ova funkcija radi u trenutnom režimu.
Da postavite u početak podešenu vrednost.
Kada je u meniju Zaključaj sistem “Uključen”, pojaviće se poruka za unos lozinke.
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
D
Premesti
OK
D
Država
:UK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
Postavi ID
ISM Method
: Normalno
Štednja Energije : Nivo 0
Fabrički
Fabrički reset.
reset.
Država
:UK
Ulazna oznaka
SIMPLINK
: Uključeno
Zaključavanje tastera : Isključeno
Postavi ID
ISM Method
: Normalno
Štednja Energije : Nivo 0 Unesite lozinku
Fabrički
* * * *
Factory reset.
Reset
Zatvori
1MENU
• Ako je Zaključaj sistem “Uključeno” i vi ste
Izaberite OPCIJA.
zaboravili vašu lozinku, pritisnite ‘7’, ‘7’, ‘7’,
‘7’ na daljinskom upravljaču.
DODATAK
2
OK
Izaberite Fabrički reset (Fabričko
resetovanje).
3
OK
• Pritisnite dugme za MENU (MENI) da biste se vratili na uobičajeno
gledanje TV-a.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
98
PRONALAŽENJE GREŠAKA
Tv ne radi pravilno.
Proverite da li ima neki predmet između daljinskog upravljača i TV-a koji uzrokuje ometanje. Uverite se da ste usmerili daljinski upravljač u pravcu TV-a.
A Uverite se da ste umetnuli baterije sa pravilnim polaritetom (+ na +, - na -).
A Uverite se da je podešen pravilan režim rada daljinskog upravljača: TV, STB itd.
A Stavite nove baterije.
A
Daljinski upravljač ne
radi
Da li je konfigurisan sleep tajmer?
Proverite podešenja upravljanja napajanja. Da li je napajanje prekinuto.
A Da li je aktivirana funkcija Auto sleep za ovu stanicu?
A
Napajanje je iznenada
isključeno
A
Ne radi video funkcija.
Proverite da li je TV uključen.
A Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
A Da li je kabl za napajanje pravilno utaknut u električnoj mreži?
A Proverite smer vaše antene i/ili njenu lokaciju.
A Proverite električnu mrežu uz pomoć priključivanja drugog TV-a u istoj
utičnici.
A
Nema slike i nema
zvuka
Slika se sporo pojavljuje nakon uključivanja
A
To je normalno, slika je prigušena tokom procesa pokretanja TV-a. Molim
obratite se servisnom centru ako se slika ne pojavi nakon 5 minuta.
Nema ili slaba boja ili
slaba slika.
Horizontalne/vertikalne
rešetke ili drhtanke
slike
Slab prijem na nekim
kanalima.
Linije ili pruge na slici.
Nema slike kada je
povezano sa HDMI
A
DODATAK
Podesite boju u opcijama menija.
A Napravite dovoljna prostora između TV-a i video plejera.
A Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
A Da li su video kablovi pravilno povezani?
A Aktivirajte bilo koju funkciju da povratite osvetljaj slike.
A
Proverite lokalne smetnje kao što je rad nekog električnog aparata ili
eletričnog alata.
Kanal stanice ili kablovskog kanala ima probleme, podesite drugu stanicu.
A Signal stanice je slab, preusmerit antenu da biste imali bolji prijem slabijih stanica.
A Proverite da li ima mogući izvori smetnje.
A
A
Proverite antenu (promenite poziciju antene).
A
Proverite HDMI kabl preko verzije 1,3.
Ako HDMI kablovi ne podržavaju HDMI verziju 1,3, onda uzrokuje
treperenje ili bez slike na ekranu. U tom slučaju koristite najnovije kablove
koje podržavaju HDMI verziju 1,3.
99
DODATAK
Audio funkcija ne radi.
A
Pritisnite taster VOLUME.
Zvuk prigušen? Pritisnite taster MUTE (bez zvuka).
Probajte drugi kanal. Možda je problem u emitovanju.
Da li su audio kablovi pravilno povezani?
A
Podesite balans u opcijama menija.
Neobičan zvuk koji
dolazi iz TV-a.
A
Promena u vlažnosti ili temperaturi okoline može uzrokovati neobičan
zvuk kada uključujete ili isključujete TV i to nije greška u TV.
Nema zvuka kada je
povezano sa HDMI ili
preko USB
A
Proverite HDMI kabl preko verzije 1,3.
Proverite USB kabl preko verzije 2,0.
A
Ima slike i nema zvuk
A
A
Nema izlazni audio signal
na jednom od zvučnika
A
*Ova krpa nije dostupna za sve modele.
Posotji problem u režimu PC. (Primenjivo samo za PC režim)
A
Signal je van dometa
(nevažeći format)
DODATAK
Vertilane pruge ili
trake u pozadini i horizontalni šum i
nepravilna pozicija
slike
Boja ekrana je nestalna
ili jednobojna.
100
A
Podesite rezoluciju, horizontalnu ili vertikalnu frekvenciju.
Proverite ulazni izvor.
A
Upotrebite automatsku konfiguraciju ili podesite časvnik, fazu ili H/V
poziciju. (Opcija)
A
Proverite interkonekcijski kabl.
Reinstalirajte video karticu računara.
A
ODRŽAVANJE
Prevremeni kvarovi se mogu sprečiti. Pažljivo i redovno čišćenje može produžiti vek trajanja vašeg
novog TV-a.
Pažnja : Uverite se da ste isključili napajanje i iskopčali kabl za napajanje pre nego što počnete sa
čišćenjem.
Čišćenje ekrana
1
Dobar način da odbijete prašinu od ekrana neko vreme je ako namokrite meku krpu sa mešavinom
mlake vode i malo omekšivača ili deterdženta za sudove. Iscedite krpu dok ne postane skoro suva
i onda je upotrebite za brisanje ekrana.
2
Uverite se da ne zaostane prekomerna voda na ekranu. Omogućite da se isuši voda ili vlaga pre
nego što uključujete TV-a.
Čišćenje kutije
A
A
Da biste uklonili prljavštinu ili prašinu, obrišite kutiju sa mekom i suvom magičnom krpom.
Nemojte koristiti vlažnu krpu.
Dugotrajna odsutnost
OPREZ
G
DODATAK
Ako pretpostavljate da ćete ostaviti vaš TV nekorišćen za duži period vremena (kao što su
odmori), onda iskopčajte kabl za napajanje da biste sprečili eventualna oštećenja uzrokovana
od grmljavine ili oscilacija u napajanju.
101
DODATAK
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PROIZVODA
42PG10**
50PG10**
42PG30**
42PG1000-ZA
50PG1000-ZA
42PG3000-ZA
sa postoljem
1040,0 x 729,0 x 308,0 mm
41,0 x 28,7 x 12,2 inča
1224,7 x 849,0 x 364,0 mm
48,3 x 33,5 x 14,4 inča
1039,5 x 726,0 x 307,6 mm
41,0 x 28,6 x 12,1 inča
bez postolja
1040,0 x 677,0 x 84,0 mm
41,0 x 26,7 x 3,3 inča
1224,7 x 790,0 x 83,6 mm
48,3 x 31,1 x 3,3 inča
1039,5 x 673,7 x 84,0 mm
41,0 x 26,6 x 3,3 inča
sa postoljem
26,6 kg / 58,7 lbs
24,6 kg / 54,3 lbs
41,5 kg / 91,5 lbs
38,1 kg / 84,0 lbs
28,0 kg / 61,8 lbs
25,0 kg / 55,1 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
310W
AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
420W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
310W
50PG30**
42PG20**
50PG20**
50PG3000-ZA
42PG2000-ZA
50PG2000-ZA
sa postoljem
1232,0 x 850,0 x 363,6 mm
48,5 x 33,5 x 14,4 inča
1040 x 731,3 x 308 mm
40,9x 28,7 x 12,1 inča
1224,7 x 849 x 364 mm
48,2 x 33,4x 14,3 inča
bez postolja
1232,0 x 793,0 x 84,0 mm
48,5 x 31,2 x 3,3 inča
1040 x 677 x 86 mm
40,9 x 26,6 x 3,4 inča
1224,7 x 790 x 86 mm
48,2x 31,1 x 3,4 inča
sa postoljem
42,3 kg / 93,3 lbs
38,3 kg / 84,5 lbs
27,3 kg / 60,1 lbs
24,4 kg / 53,8 lbs
41,8 kg / 92,2 lbs
37,8kg / 83,3lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
420W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,1A
310W
AC100-240V~ 50/60Hz 4,2A
420W
60PG30**
19LS4D*
22LS4D*
60PG3000-ZA
19LS4D-ZD
22LS4D-ZD
sa postoljem
1468 x 1009,1 x 413,9 mm
57,8 x 39,7 x 16,3 inča
456,8x 396,6x 172,0 mm
18,0 x 15,6 x 6,8 inča
525,4 x 441,7x 187,4 mm
20,7 x 17,4 x 7,3 inča
bez postolja
1468 x 949,5 x 88,5 mm
57,8 x 37,4 x 3,5 inča
456,8 x 368,5 x 70,5 mm
18,0 x 14,5 x 2,8 inča
525,4 x 413x 68,6 mm
20,7 x 16,3 x 2,7 inča
sa postoljem
80,6 kg / 177,7 lbs
72,6 kg / 160,1 lbs
5,1 kg / 11,3 lbs
4,6 kg / 10,2 lbs
6,1 kg / 13,5 lbs
5,7 kg / 12,6 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 5,6A
560W
AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A
50W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,0A
60W
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
bez postolja
DODATAK
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
Televizijski sistemi
Pokrivenost programa
Induktivni otpor spoljne antene
Uslovi sredine
Radna temperatura
Radna vlaga
Temperatura skladištenja
Vlaga skladištenja
■
102
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Manje od 85%
Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
22LG30**
26LG30**
19LG3000-ZA
22LG3000-ZA
26LG3000-ZA
26LG3050-ZA
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
sa postoljem
458,8 x 391,0 x 189,2 mm
18,1 x 15,4 x 7,5 inča
522,2 x 431,5 x 189,0 mm
20,6 x 17,0 x 7,5 inča
663,3 x 508,2 x 227,3 mm
26,1 x 20,1 x 9,0 inča
bez postolja
458,8 x 344,5 x 69,0 mm
18,1 x 13,6 x 2,7 inča
522,2 x 384,2 x 69,0 mm
20,6 x 15,2 x 2,7 inča
663,3 x 449,8 x 80,0 mm
26,1 x 17,8 x 3,2 inča
Težina
sa postoljem
5,02 kg / 11,1 lbs
4,76 kg / 10,5 lbs
5,6 kg / 12,4 lbs
5,34 kg / 11,8 lbs
10,1 kg / 22,3 lbs
8,6 kg / 19,0 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 0,8A
50W
AC100-240V~ 50/60Hz 0,9A
55W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,2A
120W
32LG30**
37LG30**
42LG30**
32LG3000-ZA
37LG3000-ZA
42LG3000-ZA
sa postoljem
801,8 x 604,2 x 227,3 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 inča
919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2 x 26,9 x 11,6 inča
1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 inča
bez postolja
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inča
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2 x 24,0 x 3,5 inča
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 inča
sa postoljem
13,4 kg / 29,6 lbs
11,9 kg / 26,3 lbs
18,8 kg / 41,5 lbs
16,2 kg / 35,7 lbs
23,6 kg / 52,1 lbs
21,0 kg / 46,3 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
32LG20**
37LG20**
42LG20**
32LG2000-ZA
37LG2000-ZA
42LG2000-ZA
sa postoljem
801,8 x 604,2 x 227,3 mm
31,6 x 23,8 x 9,0 inča
919,6 x 682,3 x 293,8 mm
36,2 x 26,9 x 11,6 inča
1032,8 x 742,3 x 293,8 mm
40,7 x 29,3 x 11,6 inča
bez postolja
801,8 x 544,1 x 79,0 mm
31,6 x 21,5 x 3,2 inča
919,6 x 610,3 x 89,0 mm
36,2 x 24,0 x 3,5 inča
1032,8 x 670,1 x 92,0 mm
40,7 x 26,4 x 3,7 inča
sa postoljem
13,4 kg / 29,6 lbs
11,9 kg / 26,3 lbs
18,8 kg / 41,5 lbs
16,2 kg / 35,7 lbs
23,6 kg / 52,1 lbs
21,0 kg / 46,3 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
150W
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
Težina
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
Televizijski sistemi
Pokrivenost programa
Induktivni otpor spoljne antene
Radna temperatura
Radna vlaga
Uslovi sredine
■
Temperatura skladištenja
Vlaga skladištenja
DODATAK
19LG30**
MODELLEN
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Manje od 85%
Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
103
DODATAK
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
sa postoljem
bez postolja
sa postoljem
Težina
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
MODELLEN
Dimenzije
(Širina x Visina x
Dubina)
sa postoljem
bez postolja
DODATAK
Težina
sa postoljem
bez postolja
Potrebna energija
Potrošnja energije
Televizijski sistemi
32LG5***
32LG5000-ZA
32LG5010-ZD
32LG5020-ZB
32LG5030-ZE
32LG5700-ZF
37LG50**
42LG50**
37LG5000-ZA
37LG5010-ZD
37LG5020-ZB
37LG5030-ZE
42LG5000-ZA
42LG5010-ZD
42LG5020-ZB
42LG5030-ZE
813,8 x 598,8 x 231,9 mm
32,1 x 23,6 x 9,2 inča
936,4 x 685,4 x 293,4 mm
36,9 x 27,0 x 11,6 inča
1032,0 x 894,8 x 293,8 mm
40,7 x 35,3 x 11,6 inča
813,8 x 540,4 x 95,5 mm
32,1 x 21,3 x 3,8 inča
936,4 x 612,8 x 88,0 mm
36,9 x 24,2 x 3,5 inča
1032,0 x 662,3 x 89,0 mm
40,7 x 26,1 x 3,5 inča
14,1 kg / 31,1 lbs
12,6 kg / 27,8 lbs
18,3 kg / 40,4 lbs
15,6 kg / 34,4 lbs
26,2 kg / 57,8 lbs
23,5 kg / 51,8 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A
1,8A (32LG5700)
150W
180W (32LG5700)
AC100-240V~ 50/60Hz 1,8A
180W
AC100-240V~ 50/60Hz 2,3A
230W
47LG50**
52LG50**
47LG5000-ZA
47LG5010-ZD
47LG5020-ZB
47LG5030-ZE
52LG5000-ZA
52LG5010-ZD
52LG5020-ZB
52LG5030-ZE
1156,2 x 813,1 x 342,9 mm
45,6 x 32,0 x 13,5 inča
1291,7 x 892,17 x 342,9 mm
50,9 x 35,2 x 13,5 inča
1156,2 x 739,2 x 103,0 mm
45,6 x 29,1 x 4,1 inča
1291,7 x 817,0 x 115,3 mm
50,9 x 32,2 x 4,6 inča
29,2 kg / 64,4 lbs
24,6 kg / 54,3 lbs
39,5 kg / 87,1 lbs
34,9 kg / 77,0 lbs
AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A
300W
AC100-240V~ 50/60Hz 3,3A
330W
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L’
Pokrivenost programa
Induktivni otpor spoljne antene
Radna temperatura
Radna vlaga
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47
75 Ω
0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F
Manje od 80%
Uslovi sredine
Temperatura skladištenja
Vlaga skladištenja
■
104
-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F
Manje od 85%
Gore navedene tehničke karakteristike su predmet izmena bez prethodne najave zbog poboljšanja u kvalitetu.
PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA
(samo kod 19/22/26/32/37/42LG30**, 32/37/42LG20**, 32/37/42/47/52LG5***)
Daljinski upravljač je višestruka marka ili univerzalni daljinski. On može biti programiran da
radi sa skoro svim uređajima na daljinski upravljač od drugih proizvođača.
Uzmite u obzir da daljinski upravljač možda ne može upravljati sa svim modelima drugih
marki.
Programiranja kóda u režimu daljinskog upravljača
Da biste saznali da li vaš daljinski upravljač može upravljati sa drugim komponentima bez programiranja, upalite jednu komponentu kao što je STB i pritisnite odgovarajuću taster za režim
(kao što je STB) na daljinskom upravljaču dok pokazujete u pravcu komponente. Testirajte
tastere POWER (napajanje) i P
(programi) da biste videli da li komponenta pravilno reaguje. Ako komponenta ne radi pravilno, onda daljinski upravljač zahteva programiranje da bi upravljao sa uređajem.
2
Uključite komponentu koju treba programirati, onda pritisnite odgovarajući taster režima (kao što
je STB) na daljinskom upravljaču. Taster daljinskog upravljača željenog uređaja je osvetljen.
3
Pritisnite istovremeno tastere MENU (meni) i MUTE (bez zvuka), daljinski upravljač je spreman
za programiranje sa novim kódom.
4
Unesite broj kóda korišćenjem brojčanih tastera na daljinskom upravljaču. Bojevi kóda za programiranje za odgovarajuću komponentu možete pronaći na sledećim stranicama. Ako je kód
pravilan, onda se uređaj uključuje.
5
Pritisnite taster MENU (meni) da biste memorisali kód.
6
Testirajte funkcije daljinskog upravljača da biste videli da li komponenta pravilno reaguje. Ako
ne, ponovite korak 2.
DODATAK
1
105
DODATAK
HDSTB
Marka
ALPHASTAR DSR
AMPLICA
BIRDVIEW
CHANNEL MASTER
DODATAK
106
Kódovi
123
050
051
013
036
CHAPARRAL
008
CITOH
054
CURTIS MATHES
050
DRAKE
005
011
141
DX ANTENNA
024
ECHOSTAR
038
093
097
122
ELECTRO HOME
089
EUROPLUS
114
FUJITSU
017
133
GENERAL INSTRUMENT 003
031
HITACHI
139
Marka
126 129
014 015 018
055
009 012 077
145
006 007 010
052 112 116
046
040
094
098
056
057
095
099
076
058
096
100
021 022 027
134
004 016 029
059 101
140
Kódovi
HOUSTON TRACKER 033
057
HUGHES
068
JANIEL
060
JERROLD
061
KATHREIN
108
LEGEND
057
LG
001
LUTRON
132
LUXOR
062
MACOM
010
065
MEMOREX
057
NEXTWAVE
028
NORSAT
069
PACE SKY SATELLITE 143
PANASONIC
060
PANSAT
121
PERSONAL CABLE
117
PHILIPS
071
PICO
105
PRESIDENT
019
PRIMESTAR
030
037 039 051
104
147
144
059 063 064
124 125
070
142
102
110 111
Marka
Kódovi
PROSAT
RCA
REALISTIC
SAMSUNG
SATELLITE SERVICE CO
072
066
043
123
028
085
SCIENTIFIC ATLANTA 032
SONY
103
STARCAST
041
SUPER GUIDE
020
TEECOM
023
088
137
TOSHIBA
002
UNIDEN
016
044
078
10
VIEWSTAR
115
WINEGARD
128
ZENITH
081
091
106
074
035 047
057
138
124 125
026 075 087
090 107 130
127
025
045
079
135
042 043
048 049
080 086
136
146
082 083 084
120
IC KÓDOVI
1. Kako se povezati
A
Priključite vaš dalkjinski upravljač sa žicom u TV portu za daljinski upravljač.
2. IC kódovi za daljinski upravljač
A
Izlazni oblik signala
Jednostruki signal, moduliran sa 37,917KHz signalonm pri 455KHz
Noseća frekvencija
Tc
FCAR = 1/TC = fOSC/12
Faktor režima rada = T1/TC = 1/3
T1
A
Konfiguracija okvira
1-vi okvir
Lead
Prvi code
kód
Low prilagođen
custom code
Nizak
kód
Highprilagođen
custom code
Visok
kód
code
KódData
podataka
Data
code
Kód
podataka
C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
Ponavljajući okvir
Ponavljajući
Repeat
codekód
A
Tf
Lead code
A
DODATAK
9 ms
4,5ms
4.5
ms
Ponavljajući kód
0,55 ms
0.55
ms
9 ms
A
2.25
ms
2,25 ms
Opis bita
Bit ”0”
Bit ”1”
0,56
0.56ms
ms
0,56
0.56ms
ms
2.24ms
ms
2,24
1.12
ms
1,12
ms
A
Interval okvira: Tf
Oblik signala se prenosi sve dok je taster pritisnut.
Tf
Tf
Tf=108ms @455KHz
107
DODATAK
Kód (Heksa)
DODATAK
108
08
0B
f0
45
43
AB
07
06
40
41
44
28
AA
30
02
03
00
01
1E
09
10 ~19
53
1A
72
71
63
61
20
21
39
BD
7E
79
0A
0E
26
2A
50
62
65
70
Funkcija
Napomena
POWER (napajanje)
INPUT (unos)
TV/RADIO
Q.MENU (b.meni)
MENU (meni)
GUIDE (vodič)
Levo ( ili F)
Desno ( ili G)
Naviše ( ili D)
Dole ( ili E)
OK( )
RETURN
INFO i
AV MODE
VOL + (ili
+)
VOL - (ili
-)
P
(ili (PR + ili P +))
P
(ili (PR - ili P -))
FAV
MUTE (bez zvuka)
Numerički taster 0~9
LIST (spisak)
Q.VIEW (b.prelged)
CRVENI taster
ZELENI taster
ŽUTI taster
PLAVI taster
TEXT (TEKST)
T.Option
SUBTITLE (titl)
Ô (snimanje)
SIMPLINK
RATIO
I/II
SLEEP
TIME
REVEAL
TV D/A
UPDATE
HOLD
INDEX
R/C TASTER (NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO)
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
R/C TASTER
KONFIGURACIJA EKSTERNOG KONTROLNOG UREĐAJA
RS-232C konfiguracija
Priključite ualznu utičnicu RS-232C (serijski port)
na eksternom kontrolnom uređaju (kao što je
kompjuter ili A/V kontrolni sistem) da biste upravljali funkcije TV-a od spolja.
Priključite serijski port kontrolnog uređaja u RS232C utičnici na zadnjoj ploči TV-a.
Napomena: RS-232C kablovi nisu isporučeni sa
TV-om.
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
Tip konektora; D-Sub 9-pinski muški
Naziv pina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nema vezu
RXD (za prijem podataka)
TXD (za prenos podataka)
DTR (spreman za bočnu terminalsku opremu)
GND
DSR (spreman za bočnu opremu za prenos podataka)
RTS (spreman za slanje)
CTS (čisto za slanje)
Nema vezu
1
5
6
9
DODATAK
Br.
RS-232C konfiguracije
Konfiguracije sa 7-zica (standardni RS-232C kabl)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
8
7
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DSR
DTR
CTS
RTS
Konfiguracije sa 3-zice (nije standardno)
RXD
TXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
PC
TV
2
3
5
4
6
7
8
3
2
5
6
4
7
8
D-Sub 9
D-Sub 9
TXD
RXD
GND
DTR
DSR
RTS
CTS
109
DODATAK
Postavi ID
Koristite ovu funkciju za određivanje ID broja.
Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka’. G str. 114
OPCIJA
Premesti
OPCIJA
OK
D
Za gluvoneme( )
Država
Ulazna oznaka
SIMPLINK
Zaključavanje tastera
Postavi
Postavi ID
ID
Indikator rada
Fabrički reset.
1MENU
Premesti
OK
D
Isključeno
:UK
Za gluvoneme( )
Država
Ulazna oznaka
SIMPLINK
Zaključavanje tastera
Postavi
Postavi ID
ID
Indikator rada
Fabrički reset.
: Uključeno
: Isključeno
Isključeno
:UK
: Uključeno
: Isključeno
F
1
G
Zatvori
Izaberite OPCIJA.
DODATAK
2
OK
3
OK
Izaberite Postavi ID.
podešava Postavi ID da bi izabrao željeni broj TV ID.
Opseg podešavanja Postavi ID je 1~99.
• Pritisnite dugme RETURN (POVRATAK) da pređete na prethodni
ekran menija.
110
Parametri komunikacije
A
A
A
Brzina prenosa : 9600 bps (UART)
Dužina podataka : 8 bita
Parnost : Nema
A
A
A
Stop bit : 1 bit
Kód komunikacije : ASCII kód
Koristite ukršteni kabl.
Spisak referecnih naloga
Transmisija / Prijem protokola
KOMANDA KOMANDA
PODATAK
1
2
(Heksadecimalno)
[Komanda1][Komanda2][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
* [Komanda1]:
Prva komanda za upravljanje TVom. (j, k, m ili x)
* [Komanda2]: Druga komanda za upravljanje TV-om.
* [Postavi ID]: Možete podesiti dodeljenu identifikaciju da biste odabrali željeni identifikacioni broj monitora u meniju opcija.
Opseg podešavanja je 1 ~ 99.
Kada izaberete Postavi ID ‘0’, onda se
upravlja svaka priključena garnitura.
Postavi ID je označen kao decimala
(1~99) u meniju i kao heksadecimalni
broj (0x0~0x63) u protokolu prenosa/
prijema.
Za prenos podataka komande.
* [Podatak]:
Prenosi 'FF' podatke za očitavanje
statusa komande.
* [Cr]:
Povratak kursora na početak ASCII
kod ’0x0D’
*[ ]:
ASCII kod ‘razmak (0x20)’
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
k
a
00 ~ 01
c Pogledajte str. 112
d
00 ~ 01
e
00 ~ 01
f
00 ~ 64
g
00 ~ 64
h
00 ~ 64
i
00 ~ 64
j
00 ~ 64
k
00 ~ 64
l
00 ~ 01
m
00 ~ 01
k
k
k
j
j
j
j
m
m
m
m
t
00 ~ 64
u
00 ~ 02
z
00 ~ 09
p Pogledajte str. 114
q
00 ~ 04
u
01
v Pogledajte str. 114
a Pogledajte str. 114
b
00 ~ 01
c
Kód Tastera
g
00 ~ 64
*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Sada, kada je
podatak u režimu čitanja podataka, on pokazuje
trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu
upisa, on vraća podatak računara.
x
b Pogledajte str. 115
Potvrda greške
* Ako se postavi 15 ~ 24, meni se ne pojavljuje na
ekranu.
DODATAK
01. Napajanje
02. Format slike
03. Ekran Bez zvuka
04. Glasnoća Bez zvuka
05. Kontrola Glasnoće
06. Kontrast
07. Osvetljaj
08. Bojsa
09. Nijansa
10. Oštrina
11. OSD Izbor
12. Režim zaključavanja
daljinskog upravljača
13. Balans
14. Temperatura boje
15. Nepravilan Status
16. ISM način
17. Ušteda energije
18. Auto Konfiguracija
19. Egalizator
20. Komanda za podešavanje
21. Dodaj/Preskoči kanal
22. Taster
23. Upravljanje
Pozadinskim Osvetljenjem
24. Izbor unosa (glavni)
Prenos
OK Potvrda
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][OK][Podatak][x]
[Komanda2][ ][Postavi ID][ ][NG][Podatak][x]
*TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nepravilne podatake od nepodržanih funkcija ili u slučaju grešaka u komunikaciji.
111
DODATAK
01. Napajanje (nalog: k a)
04. Opcija bez zvuka (komanda: k e)
G Za kontrolu uključivanja/isključivanja napajanja TV-a.
G Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Prenos
[k][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00: Napajanje isključeno
Ack
01: Napajanje uključeno
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka
upotrebom tastera MUTE (bez zvuka) na daljinskom upravljaču.
Prenos
[k][e][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
G Za prikaz uključenog/isključenog napajanja.
Podaci 00 : Opcija bez zvuka uključena (Glasnoća isključena)
01 : Opcija bez zvuka isključena (Glasnoća uključena)
Ack
Prenos
[e][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[k][a][ ][Postavi ID][ ][FF][Cr]
05. Upravljanje Glasnoće (komanda: k f)
Ack
G Za podešavanje glasnoće.
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose
‘0xFF’ podatak zasnovan na ovom formatu, onda
povratna sprega potvrđivanja podataka daje status o svim funkcijama.
* OK Ack. ,Potvrda greške ili druge poruke mogu
biti prikazane na ekranu ako je napajanje TV-a
uključeno.
02. Format slike (Komanda: k c) (veličina glavne slike)
Takođe, možete podešavati glasnoću upotrebom
tastera VOLUME (glasnoća) na daljinskom upravljaču.
Prenos
[k][f][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Min. podaci : 00 ~ Maks : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
[f][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Takođe možete podesiti format slike upotrebom
Format slike iz menija B.MENI ili SLIKA.
Prenos
06. Kontrast (komanda: k g)
G Za podešavanje kontrasta ekrana.
Takođe možete podesiti kontrast iz menija SLIKA.
Prenos
[k][c][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[k][g][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 01 : Normalni ekran (4:3)
02 : Širok ekran (16:9)
04 : Zoom1
05 : Zoom2
Min. podaci : 00 ~ Maks : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
G Za podešavanje formata slike. (format glavne slike)
DODATAK
06 : Original
07 : 14:9
09 : Automatski (Samo skeniranje)
[g][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Ack
[c][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Ako koristite PC ulaz, onda izaberite format slike
16:9 ili 4:3.
* U režimu HDMI/Komponentni (iznad 720p), na
raspolaganju je Samo skeniranje.
* Možete izabrati samo original u digitalnom
teletekstu UK (MHEG-5).
03. Ekran Bez slike (komanda: k d)
G Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem
ekrana.
Prenos
[k][d][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : Opcija ekrana bez slike isključena (Slika uključena)
01 : Opcija ekrana bez slike uključena (Slika isključena)
Ack
[d][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
07. Osvetljaj (komanda: k h)
G Za podešavanje osvetljaja ekrana.
Takođe možete podesiti osvetljaj iz menija SLIKA.
Prenos
[k][h][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Min. podaci : 00 ~ Maks : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
[h][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
08. Boja (komanda: k i)
G Za podešavanje boje na ekranu.
Takođe možete podesiti boju iz menija SLIKA.
Prenos
[k][i][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Min. podaci : 00 ~ Maks : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
[i][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
112
09. Nijansa (komanda: k j)
13. Balans (komanda: k t)
G Za podešavanje nijanse na ekranu.
G Za podešavanje balansa.
Takođe možete podesiti nijansu iz menija SLIKA.
Prenos
Takođe, možete podesiti balans iz menija AUDIO.
Prenos
[k][j][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[k][t][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci za crvenu boju : 00 ~ Zeleno : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
Min. podaci : 00 ~ Maks : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
[j][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[t][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
10. Oštrina (komanda: k k)
14. Temperatura boje (komanda: k u)
G Za podešavanje oštrine slike.
G Za podešavanje temperature boje. Takođe, možete
Takođe možete podesiti oštrinu iz menija SLIKA.
Prenos
podešavati temperaturu boje iz menija SLIKA.
Prenos
[k][k][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
[k][u][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Min. podaci : 00 ~ Maks : 64
* Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 1’. Pogledajte stranu 114.
Ack
Podaci 00: Srednja 01: Hladna 02: Topla
Ack
[k][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
[u][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
11. OSD izbor (komanda: k l)
G Za izbor uključivanja/isključivanja OSD-a (prikaz
na ekranu) kada upravljate daljinskim
upravljačem.
15. Nepravilno stanje (komanda: k z)
G Za prepoznavanje nepravilnog stanja.
Prenos
Prenos
[k][z][ ][Postavi ID][ ][FF][ ][Cr]
[k][l][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci FF : Učitaj
Ack
01: OSD uključen
[z][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Ack
Podaci 00 : Normalno (napajajne uključeno i signal postoji)
01 : Nema signala (napajanje uključeno)
02 : Isključiti monitor pomoću daljinskog upravljača
03 : Isključiti monitor pomoću funkcije sleep vreme
04 : Isključiti monitor pomoću funkcije RS-232C
05 : Nema 5V
06 : Nema naizmenične struje
07 : Isključiti monitor pomoću funkcije alarm za
ventilator
08 : Isključiti monitor pomoću funkcije slobodno
vreme
09 : Isključiti monitor pomoću funkcije Auto sleep
a: Isključiti monitor pomoću detekcije AV ploče
[m][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Ova funkcija se “samo čita”.
[l][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
12. Režim zaključan daljinski upravljač (komanda: k m)
G Za zaključavanje kontrola na prednjoj ploči monitora
i daljinskom upravljaču.
Prenos
[k][m][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : Zaključavanje isključeno
01: Zaključavanje uključeno
DODATAK
Podaci 00: OSD isključen
Ack
* Ako ne koristite daljinski upravljač, onda
upotrebite ovaj režim.
Kada je glavno napajanje uključeno/isključeno,
onda se oslobađa spoljno zaključavanje kontrola.
113
DODATAK
16. ISM metod (samo kod Plazma TV)
(komanda: j p )
19. Ekvilajzer (komanda: j v)
G Za kontrolu ISM metode. Takođe, možete podesiti
Prenos
ISM metodu iz menija OPCIJE.
Prenos
[j][p][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 01
02
04
08
:
:
:
:
Inverzija
Orbiter
Čišćenje
Normal
[j][v][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
MSB
Podaci :
0
LSB
0
0
0
0
0
0
17. Ušteda energije (samo kod Plazma TV)
(komanda: j q)
Frekvencija
Korak
Frekvencija : 0
120Hz
1
200Hz
2
500Hz
3
1,2kHz
4
3kHz
5
7,5kHz
6
12kHz
Korak (podaci frekvencije):
Pogledajte ’Stvarno mapiranje podataka 3’.
Pogledajte stranu 115.
G Za smanjenje potrošnje energije TV-a. Takođe, možete
Ack
Ack
[p][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
podesiti ekonomičnu potrošnju iz menija OPCIJE.
Prenos
[j][q][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
0
[v][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Sintagma komande za ekvilajzer
4
3
2
1
0
Frekvencija
Podaci Min :00 ~ Maks :04 (*prenos u heksadecimalnom kodu)
Ack
7
6
5
0
0
0
120Hz
0
0
1
200Hz
[q][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
0
1
0
500Hz
DODATAK
0
1
1
1,2KHz
18. Autom. konfiguracija (komanda: j u)
1
0
0
3KHz
G Za podešavanje pozicije slike i automatsko smanjivanje
1
0
1
7,5KHz
drhtanje slike. Ovo radi samo u režimu RGB (PC).
Prenos
1
1
0
12KHz
[j][u][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 01 : Za podešavanje
Ack
* Stvarno mapiranje podataka 1
00 : Korak 0
A : Korak 10 (Podesi
indentifikaciju 10)
F : Korak 15 (Podesi
indentifikaciju 15)
10 : Korak 16 (Podesi
indentifikaciju 16)
64: Korak 100
6E : Korak 110
73: Korak 115
74 : Korak 116
C7 : Korak 199
FE : Korak 254
FF : Korak 255
Korak
7
[u][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
114
G Za podešavanje ekvilajzera.
* Stvarno mapiranje podataka 2
00 :-40
01 :-39
02 :-38
28 :0
4E : +38
4F : +39
50 : +40
6
5
4
3
2
1
0
OSD
Vrednost
0
0
0
0
0
-24
..
..
..
..
..
..
0
1
1
1
1
0
..
..
..
..
..
..
1
1
1
1
1
24
Ex) Ako želite da podesite frekvenciju 500Hz i -20
vrednost na OSD meniju, pogledajte ‘Stvarno mapiranje podataka 3‘ i onda pronađite vrednost koraka
za -20.
010 (500Hz) 00011(Korak 3) => 01000011 => 43
(Heksadecimal): [j][v][ ][Postavi ID][ ][43][ ][Cr]
* 3 bita frekvencije i 5 bita podataka (korak) čine 8
bita (1 bajt). Promenite 8 bita u heksadecimalni
kod.
20. Komanda za podešavanje (komanda: m a)
G Bira kanal sledećeg fizičkog broja.
Prenos
[m][a][ ][Postavi ID][ ][Podatak0][ ][Podatak1]
[ ][Podatak2][Cr]
Podaci 00 : Podaci visokog kanala
Podaci 01 : Podaci niskog kanala
osim Br. 47 -> 00 2F (2FH)
Br. 394 -> 01 88 (188H),
DTV Br. 0 -> nije bitno
Podaci 02 : 0x00 : ATV, 0x10 : DTV, 0x20 : Radio
24. Izbor ulaza (komanda: x b) (ulaz za glavnu sliku)a
G Za izbora ulaznog izvora za glavnu sliku.
Prenos
[x][b][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Struktura podataka
MSB
[a][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Min. podaci : 00 ~ Maks : 7DH
21. Dodaj/Preskoči kanal (komanda: m b)
G Za podešavanje statusa preskoči za trenutni program.
Prenos
[m][b][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci 00 : Preskoči :
01 : Add
0
0
0
0
Eksterni ulaz
Opseg podataka kanala
Analogni - Min : 00 ~ Maks : 63 (0~99)
Digitalni - Min : 00 ~ Maks : 3E7 (0~999)
Ack
LSB
0
0
0
0
Broj ulaza
Eksterni ulaz
Podaci
0
0
0
0
DTV
0
0
0
1
Analogni
0
0
1
0
AV
0
1
0
0
Komponentni
0
1
1
0
RGB
1
0
0
1
HDMI
Broj ulaza
Podaci
Ack
0
0
0
0
Ulaz1
[b][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
0
0
0
1
Ulaz2
0
0
1
0
Ulaz3
22. Šifra (komanda: m c)
DODATAK
G Za slanje IC daljinske šifre.
Prenos
Ack
[m][c][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Kod šifre za podatke - Pogledajte stranu 108.
[b][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
Ack
[c][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem (samo kod
LCD TV) (komanda: m g)
G Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.
Prenos
[m][g][ ][Postavi ID][ ][Podatak][Cr]
Podaci : Min : 00 ~ Maks : 64 (*prenos u heksadecimalnom kodu)
Ack
[g][ ][Postavi ID][ ][OK/NG][Podatak][x]
* Stvarno mapiranje
( Ekvilajzer))
Korak : O S D
00
: -24
01
: -23
02
: -21
03
: -20
04
: -18
05
: -16
06
: -15
07
: -13
08
: -12
09
: -10
10
: -8
11
: -7
12
: -5
13
: -4
14
: -2
15
: 0
podataka 3
Korak
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
OSD
1
3
4
6
7
9
10
12
13
15
16
18
19
21
22
24
115
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement