LG 43LK5000PLA, 32LK500BPLA Owner's manual

LG 43LK5000PLA, 32LK500BPLA Owner's manual
*MFL70360602*
(1801-REV00)
www.lg.com
LK50*
TK43*
1
2
A
AAA
B
X4
(M4 x 16)
28TK43*
32LK50*
43LK50*
3
Read Safety and Reference.
For the power supply and power consumption, refer
to the label attached to the product.
Magyar
Bitte lesen Sie Sicherheitshinweise und Referenzen!
Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch sind dem Etikett auf dem Gerät zu entnehmen.
Français
Česky
.
riferiment
Consultare la sezione Sicur
Per l'alimentazione e il consumo di energia, consultare
l'etichetta applicata sul prodotto.
Leer
Para obtener información acerca de la fuente de alimentación
y el consumo de energía, consulte la etiqueta del producto.
Consulte o manual de Segurança e Referência.
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
A tápellátásra és az áramfogyasztásra vonatkozó
adatok a készülékre ragasztott címkén találhatók.
Przeczytaj
Dokładne informacje o zasilaniu i zużyciu energii są
umieszczone na etykiecie znajdującej się na produkcie.
Přečtěte si část Bezpečnost areference.
Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku
připevněném k výrobku.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Informácie o zdroji napájania a spotrebe elektrickej
energie nájdete na štítku pripojenom k zariadeniu.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Pentru sursa de alimentare şi consumul de energie,
consultaţi eticheta ataşată pe produs.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Направете справка с етикета на продукта за
електрозахранването и консумацията на енергия.
Lugege jaotist Ohutus ja viited.
Toiteallika ja energiatarbe kohta saate teavet tootele
kinnitatud märgiselt.
Perskaitykite Saugumas ir nuorodos
Informacijos apie maitinimą ir energijos sąnaudas
rasite etiketėje ant gaminio.
Lees Veiligheid en referentie
Informatie over de stroomvoorziening en het stroomverbruik vindt u op het label op het product.
Eesti
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και Αναφορά.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την
κατανάλωση ενέργειας, δείτε την ετικέτα του προϊόντος.
Lietuvių k.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Podatke o napajanju in porabi energije si oglejte na
nalepki izdelka.
Latviešu
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na
oznaci koja se nalazi na proizvodu.
Srpski
Shqip
Lexo Sigur
. konsumin e energjisë,
Për ushqimin me energji dhe
shih etiketën e ngjitur në produkt.
Norsk
Les Sikkerhet og referanse.
Hvis du vil ha informasjon om strømforsyning og strømforbruk, kan du se på etiketten som er festet på produktet.
Pročitajte Sigurnost i upućivanje.
Informacije o napajanju električnom energijom i potrošnji električne
energije možete pronaći na naljepnici koja se nalazi na proizvodu.
Dansk
Læs Sikkerhed og Reference.
Du kan få oplysninger om strømforsyning og strømforbrug på mærket, der sidder på produktet.
Про
Suomi
Lue Turvatoimet ja viittaukset.
Tietoja virtalähteestä ja virrankulutuksesta on laitteeseen
kiinnitetyssä tarrassa.
Македонски
За напојувањето и потрошувачката на енергија, погледнете
ја етикетата која е прикачена на производот.
För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten
på produkten.
4
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Informāciju par elektroenerģijas padevi un patēriņu
skatiet izstrādājumam pievienotajā etiķetē.
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Da biste saznali informacije u vezi sa napajanjem i
potrošnjom energije, pogledajte oznaku na proizvodu.
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
2
AUDIO
1
VIDEO
A
B
G
F
VIDEO L/MONO AUDIO R
PR L/MONO AUDIO R
PB
VIDEO/Y
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
E
D
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
0
C
F
G
A
B
C
D
E
F
32LK500BPLA
728
475
182.4
436
77.8
5.0
4.9
43LK5000PLA
970
624
219.5
569
77.8
8.4
8.3
28TK430V-PZ
635
427
182.4
387
77.8
4.0
3.9
Power requirement
AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i informacije
LED TV*
* LG LED TV koristi LCD ekran sa LED pozadinskim
osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorska prava ⓒ 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK MOŽE SAM DA SERVISIRA. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo
neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda
koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od
strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
• DA BISTE SPREČILI ŠIRENJE POŽARA, UVEK DRŽITE SVEĆE I OSTALE
PREDMETE S OTVORENIM PLAMENOM DALJE OD OVOG PROIZVODA.
• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća
okruženja:
-- Držite uređaj van direktne sunčeve svetlosti.
-- Oblast sa visokom vlažnosti vazduha, kao što je kupatilo.
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu.
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti
izloženi dejstvu pare ili ulja.
-- U zonu izloženu kiši ili vetru.
-- Ne izlažite uređaj kapanju ili prskanju i nemojte da stavljate
objekte koji su napunjeni tečnošću, kao što su vaze, čaše itd. na
aparat ili iznad njega (npr. na police iznad jedinice).
-- Blizu zapaljivih predmeta, kao što su benzin ili sveće, i ne izlažite
televizor direktno klima uređaju.
-- Nemojte da instalirate u naročito prašnjavim prostorijama.
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, zapaljivanja/
eksplozije, kvara ili deformacije proizvoda.
2
• Ventilacija
-- Instalirajte televizor na mestima na kojima postoji pravilna
ventilacija. Nemojte da ga instalirate u zatvorenom prostoru,
kao što je polica za knjige.
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Nemojte da blokirate ili prekrivate proizvod tkaninom ili drugim
materijalima dok je jedinica uključena.
• Pazite da ne dodirujete otvore za ventilaciju. Otvori za ventilaciju
mogu da postanu vrući kada je televizor dugo u upotrebi.
• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i
gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto
na kome kabl izlazi iz uređaja.
• Nemojte da pomerate televizor dok je strujni kabl uključen.
• Nemojte da koristite oštećeni ili olabavljeni strujni kabl.
• Postarajte se da držite utikač prilikom isključivanja strujnog kabla.
Nemojte da vučete strujni kabl da biste isključili televizor.
• Nemojte da povezujete previše uređaja na istu strujnu utičnicu
zato što tako može doći do požara ili strujnog udara.
• Isključivanje uređaja iz glavnog napajanja
-- Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Ako dođe do
hitnog slučaja, utikač napajanja mora ostati na lako dostupnom
mestu.
• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
• Uzemljenje spoljašnje antene (može da se razlikuje u
zavisnosti od države):
-- Ako je spoljna antena instalirana, pratite dolenavedene mere
opreza. Spoljni antenski sistem ne sme da se nalazi u blizini
vazdušnih električnih vodova ili ostalih strujnih kola i kola za
osvetljenje, ili na mestima na kojima može da dođe u kontakt
sa električnim vodovima ili kolima zato što može doći do teške
povrede ili smrti.
Postarajte se da antenski sistem bude uzemljen da biste dobili
određenu zaštitu od naponskih udara i nagomilanog statičnog
opterećenja. Odeljak 810 standarda National Electrical Code
(NEC) u Sjedinjenim Američkim Državama pruža informacije
o pravilnom uzemljenju stuba i noseće strukture, uzemljenju
ulazne žice za jedinicu pražnjenja antene, veličini provodnika za
uzemljenje, lokaciji jedinice za pražnjenje antene, povezivanju
na elektrode za uzemljenje i zahtevima za elektrodu za
uzemljenje.
Uzemljenje antene u skladu sa standardom National Electrical
Code, ANSI/NFPA 70
• Baterije
-- Pribor (baterija itd.) čuvajte na bezbednom mestu van domašaja
dece.
-- Nemojte da izazivate kratak spoj na baterijama, nemojte da
ih rasklapate i ne dozvolite da se pregreju. Nemojte da bacate
baterije u vatru. Baterije ne smeju biti izložene previsokoj
temperaturi.
• Pomeranje
-- Postarajte se da uređaj bude isključen, isključen iz struje i da svi
kablovi budu uklonjeni prilikom pomeranja. Može biti potrebno
2 ili više osoba za prenos većih televizora. Nemojte da pritiskate
ili stežete prednji panel televizora. U suprotnom može doći do
oštećenja proizvoda, opasnosti od požara ili povrede.
• Držite materijal pakovanja otporan na vlagu ili pakovanje od vinila
van domašaja dece.
• Pazite da ne bude nikakvih udara, da predmeti ne padnu na
proizvod i ne ispuštajte ništa na ekran.
• Ne pritiskajte jako na panel rukom ili oštrim predmetom kao što su
ekser, grafitna ili hemijska olovka i ne grebite po panelu. To može
izazvati oštećenje ekrana.
• Čišćenje
-- Izvucite strujni kabl prilikom čišćenja i čistite nežno mekom/
suvom krpom. Nemojte da prskate vodu ili drugu tečnost
direktno na televizor. Ni u kom slučaju nemojte da koristite
sredstva za čišćenje stakla, osveživače vazduha, insekticide,
maziva, vosak (za automobile ili industrijski), abrazive,
razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja
proizvoda i ekrana. U suprotnom može doći do strujnog udara ili
oštećenja proizvoda.
SRPSKI
• Uzemljenje (osim za uređaje koji nisu uzemljeni)
-- Televizor sa uzemljenim strujnim utikačem sa tri kontaktna
jezička mora da bude povezan na uzemljenu strujnu utičnicu
sa tri kontaktna jezička. Postarajte se da povežete žicu za
uzemljenje da biste sprečili mogući strujni udar.
• Nikada ne dodirujte ovaj uređaj ili antenu tokom oluje. Možete
doživeti strujni udar.
• Postarajte se da strujni kabl bude čvrsto povezan sa televizorom
i zidnom utičnicom. Ako nije čvrsto povezan, može doći do
oštećenja na utikaču i utičnici, a u ekstremnim slučajevima i do
požara.
• Nemojte da ubacujete metalne ili zapaljive predmete u proizvod.
Ako strani objekat upadne u proizvod, izvucite strujni kabl i
obratite se korisničkoj službi.
• Nemojte da dodirujete kraj strujnog kabla dok je uključen. Možete
doživeti strujni udar.
• Ako dođe do neke od niženavedenih situacija, odmah
isključite proizvod i obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi.
-- Uređaj je oštećen.
-- Ako voda ili neka druga supstanca uđe u proizvod (u strujni
adapter, strujni kabl ili televizor).
-- Ako miris dima ili neki drugi neprijatan miris dopire iz televizora.
-- Tokom oluja ili kada se uređaj dugo ne koristi.
Čak i kad je televizor isključen preko daljinskog upravljača ili
tastera, i dalje ostaje uključen u strujni izvor ako nije isključen iz
struje.
• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje u blizini
televizora (npr. električni aparat protiv insekata). To može dovesti
do kvara uređaja.
• Nemojte da pokušavate da na bilo koji način modifikujete ovaj
proizvod bez pisane dozvole kompanije LG Electronics. Može doći
do požara ili strujnog udara. Obratite se svojoj lokalnoj korisničkoj
službi za servis ili popravku. Neovlašćena modifikacija može
poništiti ovlašćenje korisnika da rukuje ovim proizvodom.
• Koristite samo ovlašćene dodatke / pribor koji je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, kvara ili oštećenja proizvoda.
• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo
može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Pažljivo rukujte adapterom da ga ne biste ispustili ili udarili.
Udarac može da ošteti adapter.
• Nemojte da dodirujete televizor vlažnim rukama da biste umanjili
rizik od požara ili strujnog udara. Ako su kontaktni jezičci strujnog
kabla vlažni ili prekriveni prašinom osušite ih ili potpuno obrišite
prašinu.
3
Opcioni dodaci
Priprema
SRPSKI
• Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike,
inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.
• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
• Uređaj mora da bude povezan sa utičnicom u blizini kojoj se lako
može pristupiti. Neki uređaji koji nemaju dugme za uključivanje/
isključivanje isključuju se iskopčavanjem kabla za napajanje.
• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
• Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika može se promeniti
bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Koristite produžni kabl koji podržava
ako USB kabl ili USB memorijski stik ne mogu da se povežu sa USB
portom na vašem televizoru.
B
B
A
A
* A<
= 10 mm
* B<
= 18 mm
• Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom.
• Ako ne koristite sertifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl (3 m ili kraći)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
• Korišćenje feritnog jezgra (U zavisnosti od modela)
-- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne
smetnje na kablu za napajanje. Namotajte kabl za napajanje oko
feritnog jezgra jednom.
[Televizor]
[Zid]
10 cm (+ / -2 cm)
4
Stavke koje se zasebno kupuju mogu biti promenjene ili izmenjene
bez prethodne najave radi poboljšanja kvaliteta. Ukoliko želite da ih
kupite, obratite se distributeru. Ovi uređaji predviđeni su za rad samo sa
pojedinim modelima.
Naziv i dizajn modela mogu da budu izmenjeni u zavisnosti od
nadogradnje za funkcije proizvoda, uslova rada i smernica proizvođača.
(U zavisnosti od modela)
Zidni nosač
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
A
B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
32LK50*
100 x 100
M4
4
Zidni nosač
LSW140B
Model
VESA (A x B) (mm)
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač
28TK43*
100 x 100
M4
4
RW120
43LK50*
200 x 200
M6
4
LSW240B
MSW240
Podizanje i premeštanje
televizora
• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
• Čvrsto držite bočnu stranu i donji deo okvira televizora. Vodite
računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
•• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
•• Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati za
vezice za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa može
doći do povređivanja i oštećenja televizora.
•• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu
ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako
biste ga zaštitili od ogrebotina.
Montiranje na stolu
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
•• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na
delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U
suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
•• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da
preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje.
U suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može
izazvati povrede.
•• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
•• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora
koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
•• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i dobro
pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni, televizor
može da se nagne prema napred nakon montaže.) Nemojte
prejako da pritežete zavrtnje; u suprotnom, zavrtnji se
mogu oštetiti i biti nepravilno pritegnuti.
5
Pričvršćivanje televizora na zid
10 cm
SRPSKI
10 cm
m
10 c
10 cm
10 cm
(U zavisnosti od modela)
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje
na zadnjoj strani televizora.
• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite zavrtnje
s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi
zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
može bezbedno da nosi televizor.
• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
Montiranje na zid
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
6
(U zavisnosti od modela)
•• Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje
tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja
obrnutim redosledom.
•• Za više informacija o vijcima i nosačima za zid proverite
Zasebnu kupovinu.
•• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite
VESA standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni
delovi) na zadnju stranu televizora. Kada televizor
montirate pomoću interfejsa za montiranje na zid (opcioni
delovi), pažljivo ga pričvrstite kako ne bi pao.
•• Postarajte se da strujni i signalni kablovi vise sa zadnje
strane televizora prilikom montiranja televizora na zid.
•• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen
dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja
uređaja i njegovog padanja sa postolja.
•• Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da bude
manja od 8 mm. (Samo 28TK43*)
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Standardni zavrtanj:
M4 x L10
Maks. 8 mm
Priključci
Antena/kabl
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
Satelitska antena
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω). (U zavisnosti
od modela)
CI modul
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije. (U zavisnosti od modela)
• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji
koristi USB razvodnik nije prepoznat, direktno ga priključite na USB
priključak na televizoru.
SRPSKI
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
USB
Eksterni uređaji
Podržani su sledeći spoljni uređaji: Blu-ray plejer, HD risiveri, DVD
plejeri, videorekorderi, audio sistemi, USB uređaji za skladištenje, PC,
igrački uređaji i ostali eksterni uređaji.
• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
• Pre snimanja TV programa na Blu-ray/DVD rekorderu ili
videorekorderu proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na
televizor preko DVD rekordera ili videorekordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa
svakim uređajem.
• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji
se isporučuje uz igračku konzolu.
• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako je šum
prisutan, promenite izlaz računara na drugu rezoluciju, promenite
brzinu osvežavanja na drugu brzinu i podesite osvetljenje i kontrast
u meniju SLIKA sve dok slika ne postane čista.
• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije
možda neće ispravno raditi u PC režimu.
• Prilikom povezivanja LAN kabla, preporučuje se da koristite CAT 7
kabl. (Samo kada je priložen port .)
• Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne
prilikom priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom
može doći do povrede ili oštećenja uređaja.
• Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za
video-igre, osigurajte da kablovi za povezivanje budu
dovoljno dugački. U suprotnom može doći do pada
uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
HDMI
• Podržani HDMI format zvuka (U zavisnosti od modela):
AC-3 (Maksimalna brzina u bitovima: 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (48 KHz, 44,1 KHz, 32 KHz)
7
Pomoću dugmeta
SRPSKI
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.
(U zavisnosti od modela)
Pomoću daljinskog
upravljača
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste
uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
Osnovne funkcije
Uključivanje / isključivanje (pritisnite)
(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regije.)
8
• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do
pregrevanja novih baterija i njihovog curenja.
• Ako se odgovarajući polariteti baterije ne podudaraju,
baterija može eksplodirati ili procuriti što može dovesti do
požara, telesne povrede ili zagađenja okoline.
• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici su možda na
snazi propisi koji od vas zahtevaju da ove baterije pravilno
odložite zbog zaštite životne sredine. Obratite se lokalnim
organima za informacije o odlaganju i reciklaži.
• Baterije koje su u pakovanju ili u proizvodu ne smeju da
se izlažu preteranoj toploti kao što su sunčeva svetlost,
vatra i sl.
Podešavanja
Automatsko podešavanje programa
(Postavke)
PODEŠAVANJA
SRPSKI
(NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Ponovo poziva željeni titl u digitalnom režimu.
Funkcija audio opisa biće omogućena.
Promena dimenzija slike.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupanje listi snimljenih emisija.
Povratak na prethodno prikazani program.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje programskog vodiča.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Dugmad za teletekst (
) Ova dugmad se koristi za
teletekst.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
(Postavke) Pristup meniju Postavke.
Pristupanje brzom meniju.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz
menije ili opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
Ova funkcija nije podržana.
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
• Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
• Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se
u tom trenutku emituju.
• Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
Korišćenje funkcije Štednja energije
(Postavke)
SLIKA
Ušteda energije
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog osvetljenja
ekrana.
• Isključeno: Isključivanje funkcije Štednja energije.
• Minimum / Srednje / Maksimum: Primenjivanje unapred
podešenih postavki za Štednja energije.
• Isključen ekran: Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
Da biste izabrali Način slike
(Postavke)
SLIKA
Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
• Živopisno: Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
• Standardan: Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
•
: Funkcija Ušteda energije menja postavke televizora kako bi se
smanjila potrošnja.
• Bioskop: Način slike optimizovan za gledanje filmova.
• Sport: [U zavisnosti od modela]
Optimizacija video slike kod veoma dinamičnih akcija
naglašavanjem osnovnih boja poput bele, trava zelene ili nebo
plave.
• Igra: Način slike optimizovan za igranje igara.
• U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
9
Detaljno podešavanje režima slike
(Postavke)
SLIKA
Način slike
(Postavke)
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
SRPSKI
• Pozadinsko osvetljenje: Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
• Kontrast: Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
• Osvetljenje: Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
• Oštrina: Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
• Boja: Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.
• Nijansa: Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
• Temp. boje: Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Postavke)
upravljanje
SLIKA
Način slike
Unapređeno
Kalibriše ekran za svaki režim slike ili podešava postavke slike za
specijalni ekran.
• Dinamički kontrast: Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
• Dinamička boja: Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
• Gama: Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
10
Podešavanje dodatne opcije slike
SLIKA
Način slike
Opcije slike
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
• Smanjivanje šuma: Uklanja šum sa slike.
• Smanjenje MPEG šuma: Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
• Nivo crnog: Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti
(nivoa crne boje) ekrana.
• Pravi bioskop: Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Resetovanje podešavanja slike
(Postavke)
SLIKA
Način slike
Resetovanje slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Za podešavanje formata slike
(Postavke)
SLIKA
Format Slike
Izbor formata slike na ekranu.
•
: Prikazuje odnos stranica slike 16:9.
• Automatski: Prikazivanje video zapisa u originalnoj veličini bez
uklanjanja delova slike po ivicama.
• U režimima DTV, komponentni, HDMI, i DVI (više od 720p),
dostupan je režim Automatski.
• Original: Menja odnos stranica slike na 4:3 ili 16:9 u zavisnosti od
ulaznog video signala.
• Puno proširenje: Kada televizor dobije signal širokog ekrana,
imaćete mogućnost da podesite sliku horizontalno ili vertikalno
u linearnoj proporciji, kako biste popunili ceo ekran. Video zapis u
formatu 4:3 i 14:9 podržan je preko celog ekrana bez izobličenja
preko DTV ulaza.
• U režimu Analogni/DTV opcija Puno proširenje je dostupna.
•
: Prikazuje odnos stranica slike 4:3.
•
: Možete gledati format slike 14:9 ili opšti TV program u
režimu 14:9. Slika u formatu 14:9 prikazuje se na isti način kao i
ona u formatu 4:3, ali je pomerena nagore ili nadole.
• Zoom: Promena veličine slike tako da odgovara širini ekrana.
Gornji i donji deo slike možda će biti odsečen.
Izbor režima zvuka
(Postavke)
ZVUK
Korišćenje TV zvučnika
Način zvuka
(Postavke)
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
Standardan: Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
Vesti: Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
Muzika: [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za muziku.
Bioskop: Optimizovanje zvuka za filmove.
Sport: [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za sport.
Igra: Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Postavke)
ZVUK
Zvučni efekat
•
•
•
•
Za podešavanje Automatske glasnoće
ZVUK
Automatska glasnoća
Podešava postavku Automatska glasnoća na Uključeno. Jačina
zvuka koja se razlikuje od kanala do kanala se automatski podešava radi
udobnog gledanja televizije prilikom menjanja kanala.
Korišćenje Izlaz digitalnog zvuka
(Postavke)
ZVUK
Izlaz digitalnog zvuka
Podešavanje Digitalnog izlaza zvuka.
Stavka
Audio ulaz
• Uključeno: Zvuk se reprodukuje preko internih zvučnika
televizora.
• Isključeno: Zvuk se reprodukuje samo preko priključka Optički
digitalni izlaz.
• U režimu Isključeno, Način zvuka, Zvučni efekat i funkcija
Automatska glasnoća biće onemogućeni.
Korišćenje Ručnog podešavanja
PODEŠAVANJA
Ručno podešavanje
Ručno podešavanje programa i čuvanje rezultata.
Visoki tonovi: Vrši kontrolu dominantnih zvukova na izlazu.
Bas: Vrši kontrolu mekših zvukova na izlazu.
Balans: Podešavanje balansa između levog i desnog zvučnika.
Vrati na orginalno: Pokrenite primenjeni efekat u meniju Zvučni
efekat.
(Postavke)
[Ova funkcija je dostupna samo za modele sa ugrađenim TV
zvučnicima.]
(Postavke)
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
TV zvučnici
SRPSKI
•
•
•
•
•
•
ZVUK
Digitalni audio izlaz
Za digitalne programe možete da proverite jačinu i kvalitet signala.
Za analogne programe možete da izaberete imena stanica i da koristite
fino podešavanje (osim u režimu Satelit). Normalno fino podešavanje
neophodno je samo u slučaju lošeg prijema.
Uređivanje programa
(Postavke)
PODEŠAVANJA
Uređ. programa
Uređivanje sačuvanih programa.
Izabrani program podesite kao omiljeni program, blokirajte/
deblokirajte program, preskočite program itd.
Da biste izabrali Režim rada za program
(Postavke)
PODEŠAVANJA
Režim rada za program
Ova funkcija vam omogućava da gledate podešeni program u režimima
Antena, Kabl, Satelit.
• Programe možete da gledate samo u izabranom režimu.
PCM
Sve
PCM
MPEG
PCM
Automatski
Dolby Digital
Dolby Digital
• Podržani DTV standardi zvuka:
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
HE-AAC
11
O opciji CI informacije
(Postavke)
PODEŠAVANJA
Da biste podesili trenutno vreme
CI informacije
[Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima.]
SRPSKI
• Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program
(plaćeni).
• Ukoliko uklonite CI modul, nećete moći da gledate plaćeni
program.
• CI (Common Interface, zajednički interfejs) funkcije možda neće biti
na raspolaganju u zavisnosti od uslova emitovanja u državi.
• Kada je CI modul umetnut u otvor, možete pristupiti meniju
modula.
• Da biste kupili modul i pametnu karticu, obratite se vašem
distributeru.
• Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, možda se neće
emitovati slika i zvuk na kodiranim programima. Pametna kartica
možda neće biti kompatibilna sa CI modulom.
• Prilikom korišćenja CAM modula (Conditional Access Module,
modul uslovnog pristupa), proverite da li u potpunosti ispunjava
zahteve DVB-CI ili CI plus.
• Problem sa CAM modulom može dovesti do lošeg kvaliteta slike.
• [Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima.] Ako TV
ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan, obratite
se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Za podešavanje kablovske DTV
(Postavke)
PODEŠAVANJA
Podešavanje kablovske DTV
[Ako je Režim rada za program podešen na Kabl]
• Operater servisa: Izaberite operatera servisa.
• Automatsko ažuriranje kanala: Ova funkcija vam omogućava
da automatski ažurirate kanal.
Za podešavanje Satelita
(Postavke)
PODEŠAVANJA
Podešavanje satelita
[Ako je Režim rada za program podešen na Satelit]
Možete da dodate/izbrišete/podesite satelit koji želite.
Za uređivanje transpondera
(Postavke)
PODEŠAVANJA
Uredite transponder
[Ako je Režim rada za program podešen na Satelit]
Možete da dodate/izmenite/izbrišete transponder.
12
(Postavke)
VREME
Časovnik
Provera ili promena vremena tokom gledanja televizije.
• Automatski: Sinhronizovanje časovnika na televizoru sa
digitalnim informacijama o vremenu koje šalje TV stanica.
• Ručno: Ručno podešavanje vremena i datuma ako automatska
postavka ne odgovara trenutnom vremenu.
Da biste podesili televizor tako da se
automatski uključi/isključi
(Postavke)
uključivanja
VREME
Vreme isključivanja / Vreme
Možete da podesite vreme uključivanja/isključivanja televizora.
Izaberite Isključeno ako nećete da podesite Vreme isključivanja /
Vreme uključivanja.
• Da biste koristili Vreme isključivanja / Vreme uključivanja,
podesite ispravno trenutno vreme.
• Čak i kada je funkcija Vreme uključivanja uključena, TV će se
isključiti automatski za 120 minuta ako se nijedno dugme ne
pritisne tokom tog perioda.
Da biste koristili Sleep tajmer
(Postavke)
VREME
Sleep tajmer
Isključivanje televizora nakon isteka podešenog broja minuta.
Da biste otkazali Sleep tajmer, izaberite Isključeno.
Podešavanje režima Aut. rež. priprav.
(Postavke)
VREME
Aut. rež. priprav.
[Ova funkcija je dostupna samo za određene modele ili u određenim
državama.]
Ako tokom određenog perioda ne budete pritisnuli nijedno dugme na
televizoru niti na daljinskom upravljaču, televizor će automatski preći u
režim pripravnosti.
• Ova funkcija ne radi u Režim za radnju ili u toku ažuriranja
softvera.
Za postavljanje lozinke
(Postavke)
ZAKLJUČAJ
Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
Zaključav. sistema
Dozvoljava gledanje samo određenih programa tako što se određeni
kanali ili spoljni ulazi blokiraju.
Prvo podesite Zaključav. sistema na Uključeno.
• Roditeljski nadzor (Samo DTV): Ova funkcija radi u skladu
sa informacijama od emitera. Stoga ako signal ima pogrešne
informacije, ova funkcija neće raditi. Sprečava da deca gledaju
određene televizijske programe za odrasle u skladu sa postavljenim
limitom ocene. Unesite lozinku da gledate blokirane programe.
Ocene se razlikuju u različitim državama.
• Blokiran ulaz: Blokira ulazne izvore.
Podešavanje jezika
(Postavke)
OPCIJA
OPCIJA
Država
Jezik(Language)
Možete da izaberete jezik za meni koji se prikazuje na ekranu i za
digitalno emitovanje zvuka.
• Jezik menija (Language): Izbor jezika za tekst na ekranu.
• Jezik za zvuk: [Samo u digitalnom režimu][Stavke koje mogu da
se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od države.] Izbor željenog
jezika prilikom gledanja digitalnog programa koji sadrži više jezika.
• Jezik titla: [Samo u digitalnom režimu] Koristite funkciju Titl kada
se emituju dva ili više jezika titla.
• Ako se ne emituju podaci titla na odabranom jeziku, prikazivaće
se titl na podrazumevanom jeziku.
• Jezik teksta: [Samo u digitalnom režimu][Stavke koje mogu da se
konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od države.] Koristite funkciju
jezika za teletekst kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.
• Ako se teletekst podaci na izabranom jeziku ne emituju,
prikazaće se stranica podrazumevani jezik teleteksta.
• Ako ste izabrali pogrešnu državu, moguće je da se teletekst
neće ispravno pojavljivati na ekranu, a mogu se javiti i izvesni
problemi u toku rada teleteksta.
Podešavanje zemlje na televizoru.
SRPSKI
Za zaključavanje sistema
ZAKLJUČAJ
(Postavke)
[Ova funkcija je dostupna samo u određenim državama.]
• Početna lozinka je ‘0000’.
• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
(Postavke)
Podešavanje lokacije
Postavke televizora biće promenjene u skladu sa TV standardom koji se
koristi u izabranoj zemlji.
• Ako se postavka države promeni, ekran sa informacijama za
Automatsko podešavanje može nestati.
• U državi u kojoj propisi za digitalno emitovanje nisu postavljeni,
neke od DTV funkcija možda neće raditi u zavisnosti od uslova za
digitalno emitovanje.
• Ako u postavci Podešavanje države izaberete „--“, biće dostupni
evropski zemaljski digitalni standardni programi, ali neke od DTV
funkcija možda neće pravilno raditi.
Izbor audio komentara ili titlova
(Postavke)
OPCIJA
Onemogućena pomoć
Audio komentar ili titlovi emituju se radi pomoći osobama oštećenog
sluha ili vida.
• Za gluvoneme (ꔞ): Ova funkcija je namenjena gluvonemim
osobama. Ako je uključena, titlovi će podrazumevano biti prikazani.
• Audio opis: Ova funkcija je namenjena slepima, i omogućava
zvučno objašnjenje trenutnog dešavanja na televizijskom
programu pored osnovnog zvuka. Kada se za Audio opis izabere
Uključeno, osnovni zvuk i audio opis dostupni su samo za one
programe koji sadrže audio opis.
Podešavanje funkcije Titlovi
(Postavke)
OPCIJA
Titl
Titlovi se mogu prikazivati ako TV stanica emituje program sa titlovima.
Titl podešava i menja titl na Isključeno, Uključeno ili Automatski.
• Isključeno: Onemogućite prikaz titla.
• Uključeno: Omogućite prikaz titla.
• Automatski: Automatski prikaz titla.
13
Da biste obavili vraćanje na fabričke postavke
(Postavke)
OPCIJA
Vraćanje na fabričke postavke
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
SRPSKI
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
• Ako je uključena opcija Zaključav. sistema, pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
• Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
Da biste koristili funkciju Moji mediji
(POČETNI MENI) MOJI MEDIJUMI
filmova / Foto lista / Lista muzike
Svi mediji / Lista
Izbor datoteke sa liste. Prikazivanje datoteke koju ste izabrali.
Podešavanje postavki u vezi sa reprodukcijom (izborom opcije tokom
reprodukcije diska).
Da biste uklonili USB uređaj
USB uređaj
Izaberite USB uređaj koji želite da uklonite.
Da biste promenili režim televizora
(Postavke)
OPCIJA
Postavke režima
Biranje Režim za kuću ili Režim za radnju.
Kada se koristi kod kuće, izaberite Režim za kuću.
Režim za radnju je namenjen za izlaganje u radnji.
Pribavljanje izvornog koda
(Postavke) OPCIJA Obaveštenje o Softveru Otvorenog
Izvornog koda kompanije LGE
Prikaz licence za softver otvorenog izvornog koda, koja je sadržana u
ovom proizvodu.
Ažuriranje softvera
(Postavke)
OPCIJA
Inf. o sistemu
Biranje USB ažuriranje, Ažuriranje sa mreže ili Verzija firmvera.
Firmver će biti preuzet i instaliran. Vaš LG TV će se ponovo pokrenuti
nakon završetka ažuriranja.
• USB ažuriranje: Ažurira softver putem USB uređaja.
• Ažuriranje sa mreže: Biranje Uključeno / Isključeno za
ažuriranje softvera za rad koristeći ažuriranje preko mreže.
Režim automatskog ažuriranja znači da će se softver televizora
ažurirati automatski kada se preuzimanje softvera završi.
• Verzija firmvera: Proverite verziju softvera i informacije o
proizvodu/usluzi.
14
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
• Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
• Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
• Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
• Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
• Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
• Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je
kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB
ili manji.
• Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
• Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
mediji
Oznaka tipa
datoteke
.mp3
Podržani video formati
• Maksimalno: 1 920 x 1 080 pri 30p (Samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
Oznaka tipa
datoteke
.asf, .wmv
.avi, .xvid
.ts, .trp, .tp
.vob
.mp4, .mov
.mkv
.mpg, .mpeg
.dat
.flv
.wma
Stavka
Informacije
Brzina protoka 32 Kb/s – 320 Kb/s
Frekvencija
8 kHz – 48 kHz
uzorkovanja
MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3, MPEG2,
Podrška
MPEG2.5
Brzina protoka 4 Kb/s – 320 Kb/s
Frekvencija
8 kHz – 48 kHz
uzorkovanja
Podrška WMA
SRPSKI
• Maksimalna brzina protoka podataka: 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
• Podržani formati spoljašnjeg titla: .srt (SubRip), .smi (SAMI), .sub
(SubViewer1, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)),
.ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (Templayer)
1 SubViewer: Podržava samo
Podržani audio formati
Kodeci
Video
Zvuk
Video
Video
VC-1 (WMV3, WVC1)
WMA7,8,9 Standard
MPEG2, MPEG4 Part2, XviD, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital
(AC3), MP3
H.264/AVC, MPEG2, HEVC
Zvuk
Zvuk
MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
Video
MPEG1, MPEG2
Zvuk
Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
Video
MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC, HEVC
Zvuk
AAC, MP3
Video
MPEG2, MPEG4 Part2, H.264/AVC, HEVC
Zvuk
HE-AAC, Dolby Digital (AC3), MP3, LPCM
Video
MPEG1, MPEG2
Zvuk
Dolby Digital (AC3), LPCM
Video
MPEG1
Zvuk
MP2
Video
Sorenson H.263, H.264/AVC
Zvuk
MP3, AAC
Podržani formati fotografija
Oznaka tipa
datoteke
2D (jpeg)
Stavka
Rezolucija
SOF0: Osnovni,
Dostupni tip
SOF1: Prošireni sekvencijalni,
datoteke
SOF2: Progresivni
Minimum: 64 x 64,
Maksimum (Osnovni tip):
8 192 (Š) x 8 192 (V),
Veličina
Maksimum (Prošireni sekvencijalni
fotografije tip):
15 360 (Š) x 8 640 (V),
Maksimum (Progresivni tip):
1 024 (Š) x 768 (V)
15
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
SRPSKI
• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nema slike i zvuka.
• Proverite je li uređaj uključen.
• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
• Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na
podešavanjima vremena.
• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).
• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
• Ponovo povežite HDMI kabl.
• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
16
Nenormalan prikaz
• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključivanja može doći
do malog „treperenja”. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je
uređaj u bilo kom smislu neispravan.
• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela.
Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar
i ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja. Ovaj fenomen se
pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne podleže pravu na
zamenu ili povraćaj novca.
• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja
slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora.
Zvuci koje uređaj stvara
• „Krckanje”: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled
dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih
je termička deformacija neophodna.
• Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše
šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja. On
ne utiče na rad i performanse uređaja.
Specifikacije
(Zavisno od zemlje)
SRPSKI
Specifikacije prenosa
Televizijski sistem
Pokrivenost kanala
(Opseg)
Maksimalni broj programa
koji se mogu sačuvati
Digitalna televizija
Analogna televizija
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL B/G/I/D/K
SECAM L
DVB-S/S2
DVB-C
DVB-T/T2
950 do 2.150 MHz
46 do 890 MHz
VHF III: 174 do 230 MHz
UHF IV: 470 do 606 MHz
UHF V: 606 do 862 MHz
4.000
46 do 862 MHz
1.100
Impedansa spoljne antene
75 Ω
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Uslovi okoline
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja
Manja od 85 %
17
Režim koji podržava HDMI-DTV
Horizontalna
Frekvencija
(kHz)
31,47
31,50
Vertikalna
Frekvencija
(Hz)
59,94
60,00
720 (1 440) x 480i
15,73
15,75
59,94
60,00
720 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1 440) x 576i
15,63
50,00
Signal
Komponentni
720 x 576p
31,25
50,00
480i / 576i
O
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
26,97
27,00
33,72
33,75
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
23,976
24,00
29,97
30,00
480p / 576p
O
720p / 1 080i
O
1 080p
O
(Samo 50 Hz / 60 Hz)
Rezolucija
SRPSKI
640 x 480p
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
Režim koji podržava HDMI-PC
Rezolucija
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1 024 x 768
1 280 x 720
1 360 x 768
1 366 x 7681
1 280 x 1 0242
(Samo FHD)
1 920 x 1 0802
(Samo FHD)
1 Samo 28TK43*, 32LK50*
2 Samo 43LK50*
18
Informacije o komponentnim
priključcima
Horizontalna
Frekvencija
(kHz)
31,469
31,469
37,879
48,363
45,00
47,712
47,712
Vertikalna
Frekvencija
(Hz)
70,08
59,94
60,31
60,00
60,00
60,015
59,79
63,981
60,020
67,50
60,00
Komponentni priključci na televizoru
Y
Video izlazi na DVD plejeru
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Horizontalna
Frekvencija
(kHz)
15,73
15,75
Vertikalna
Frekvencija
(Hz)
59,94
60,00
720 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1 440) x 576i
15,63
50,00
720 x 576p
31,25
50,00
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
Rezolucija
720 (1 440) x 480i
1 280 x 720p
1 920 x 1 080i
1 920 x 1 080p
NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
SRPSKI
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected]
lge.com.
Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
19
SRPSKI
20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement