LG 49LJ515V Owner's manual

LG 49LJ515V Owner's manual
LED TV
LJ51**
AAA
X4
(M4 X L14)
: Depending on model / Abhängig vom Modell / selon le modèle / in base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / odvisno od modela / Típusfüggő / zależnie od modelu / Závisí na modelu / v závislosti od modelu / În funcţie de model / в зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / atkarībā no modeļa / u zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
www.lg.com
P/No: MFL69653502 (1702-REV01)
Printed in Korea
1
2
3
1
2
A
B
4
ANTENNA/
CABLE IN
HDMI IN
USB IN
LAN
CMCIA CARD SLOT
Satellite IN
PCMCIA CARD SLOT
Satellite IN
OPTICAL DIGITAL
AUDIO OUT
COMPONENT IN
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
AV IN
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
COMPONENT IN
VIDEO/Y
PB
VIDEO
AV IN
PR L/MONO AUDIO R
AUDIO
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
DC-IN
(19 V
)
3
2
1
1
2
3
4
0
1
2
A
E
D
B
G1
G2
F
A
B
C
C
D
E
F
F
G1 G2
Power requirement
43LJ510V-ZD
43LJ515V-ZD
43LJ5150-ZD
43LJ519V-ZF
976
633
217.9
583
81.5
8.1
7.8
19 V
2.7 A
49LJ510V-ZD
49LJ515V-ZD
49LJ5150-ZD
1108
707
217.9
657
81.5
10.9
10.6
19 V
3.2 A
*MFL69653502*
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i informacije
LED TV*
* L G LED televizori su LCD televizori sa LED
osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
Autorska prava ⓒ 2017. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK SAM MOŽE SERVISIRATI. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog
opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti
dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
DA BISTE SPREČILI IZBIJANJE POŽARA, UVEK
DRŽITE SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA OTVORENIM
PLAMENOM ŠTO DALJE OD OVOG PROIZVODA.
• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:
-- Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
-- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu
biti izloženi dejstvu pare ili ulja
-- U zonu izloženu kiši ili vetru
-- U blizini posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili
deformacije uređaja.
• Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini.
To može izazvati opasnost od požara.
• Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora
uvek ostati u funkcionalnom stanju.
2
• Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko
je kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili
obrišite prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni
udar.
• Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu
strujnu instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju
uzemljenje.) Strujni udar vas može ubiti ili povrediti.
• Dobro pričvrstite kabl za napajanje, jer ukoliko ne pričvrstite dobro
kabl za napajanje, može doći do požara.
• Vodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim
predmetima poput grejača. To može izazvati opasnost od požara
ili strujnog udara.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje. U
suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.
• Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog
dela zgrade kako biste sprečili prodor kiše. Voda koja na ovaj način
dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje i strujni udar.
• Prilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate
tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje
strane televizora, jer to može dovesti do požara i strujnog udara.
• Ne priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu
sa više priključaka. U suprotnom može doći do požara usled
pregrevanja.
• Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom
priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede
ili oštećenja uređaja.
• Materijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje
od domašaja dece. Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga
progutate. Ukoliko dođe do njegovog slučajnog gutanja, naterajte
pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Pored
toga, PVC ambalaža može izazvati gušenje. Držite je dalje od
domašaja dece.
• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
• Pažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih
progutaju. U slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite
lekaru.
• Ne gurajte metalne predmete/provodnike (poput metalnih
štapića/escajga/odvijača) u priključak kabla za napajanje koji je
uključen u zidnu utičnicu. Takođe, ne dodirujte utikač kabla za
napajanje odmah nakon što ga isključite iz zidne utičnice. Strujni
udar vas može ubiti.
• Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini
uređaja. Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog
tretiranja zapaljivih supstanci.
• Pobrinite se za to da je kabl za napajanje čvrsto povezan sa
priključkom za napajanje na televizoru.
• Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.
• Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta
kako bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u
slučaju da padne. To može dovesti do strujnog udara.
• Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica
ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima
izloženim vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti.
U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može
izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da
preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U
suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati
povrede.
• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA
standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni delovi) na
zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću
interfejsa za montiranje na zid (opcioni delovi), pažljivo ga
pričvrstite kako ne bi pao.
• Koristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.
• Montažu antene poverite kvalifikovanom serviseru. Postoji
opasnost od požara ili strujnog udara.
• Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate
rastojanje od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko
dugo gledate televiziju, vid vam se može zamutiti.
• Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od
oštećenja daljinskog upravljača.
• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrevanja
novih baterija i njihovog curenja.
• Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi. Npr. držite
dalje od direktne sunčeve svetlosti, kamina i grejalica.
• Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal
daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.
• Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre,
osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački. U
suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede
ili oštećenje uređaja.
• Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u
utičnicu, odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite
utikač umesto prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara
ili strujnog udara.
SRPSKI
• Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za
kosu, metalnih štapova, žica ili zapaljive predmete poput papira
i šibica u uređaj. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu.
Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj
ispustite strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se
servisu.
• Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom
(razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog
udara.
• Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u
njega i nemojte da ispuštate predmete na ekran. To može izazvati
povrede ili oštećenje uređaja.
• Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog
nevremena.
Strujni udar vas može ubiti.
• Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa, otvorite
prozore i provetrite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina
usled varničenja.
• Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete
uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara.
Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.
• Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite
uređaj iz električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
-- Uređaj je oštećen
-- U uređaj su upali strani predmeti
-- Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše
Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite
kabl za napajanje iz njega. Nagomilavanje prašine može izazvati
požar, a slabljenje izolacije može dovesti do nastanka curenja
struje, strujnog udara ili požara.
• Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti
poprskan, i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni
tečnošću, poput vaza.
• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu
ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog
padanja sa postolja.
• Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabl za napajanje, TV) dospe voda
ili neka druga supstanca, isključite kabl za napajanje i odmah se
obratite servisu. U suprotnom, može doći do požara ili strujnog
udara.
• Koristite samo AC adapter i kabl za napajanje koje je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, kvara ili deformacije uređaja.
• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo
može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Pažljivo rukujte adapterom kako biste izbegli njegovo izlaganje
bilo kakvim spoljašnjim udarcima. Spoljašnji udarci mogu oštetiti
adapter.
3
SRPSKI
• Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da
biste sprečili pregrevanje uređaja.
-- Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od
najmanje 10 cm.
-- Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija
(npr. na policu ili u ormar).
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.
U suprotnom, može doći do požara.
• Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja
televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i
performanse uređaja.
• Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite
vidno oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa
korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam
zameni kabl drugim s istom oznakom modela.
• Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina. To može
izazvati opasnost od požara.
• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i
gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto
na kojem kabl izlazi iz uređaja.
• Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput
eksera, obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.
• Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti
do privremene izobličenosti slike na njemu.
• Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od
izvora naizmeničnog napona, bez obzira na to da li ste ga isključili
pomoću PREKIDAČA.
• Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač. Ukoliko dođe do
prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati požar.
• Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje.
Zatim izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge
priključene kablove.
Može doći do oštećenja televizora ili kabla za napajanje, što može
izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje
treba da obave dve osobe. U suprotnom može doći do povrede.
• Sve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvalifikovanim
osobama. Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji
način, npr. ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je
na uređaj prosuta tečnost ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko
je bio izložen kiši ili vlazi, kao i ukoliko ne funkcioniše ispravno ili
je ispušten.
• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje blizu
televizora (npr. električnu mlatilicu za komarce). To može dovesti
do kvara uređaja.
• Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite
napajanje, a zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak
može dovesti do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte da prskate
uređaj vodom i ne brišite ga vlažnom krpom. Ni u kom slučaju
nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla, osveživače
vazduha, insekticide, maziva, vosak (za automobile ili industrijski),
abrazive, razređivače, benzen, alkohol itd., jer može doći do
požara, strujnog udara ili oštećenja uređaja (izobličenja, korozije
ili pucanja).
Priprema
• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
• Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez
prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
• Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom.
• Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl (3 m ili kraći)
-- High-Speed HDMI®/TM kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
4
• Korišćenje feritnog jezgra (U zavisnosti od modela)
-- Koristite feritno jezgro da biste smanjili elektromagnetne
smetnje na kablu za napajanje. Kabl za napajanje jednom
omotajte oko feritnog jezgra.
10 cm (+ / -2 cm)
• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe
pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
• Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom
pričvršćenom za ekran, ovu foliju ne smete da
uklanjate.
• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na
mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut
nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i
dobro pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni,
televizor može da se nagne prema napred nakon
montaže.) Nemojte prejako da pritežete zavrtnje; u
suprotnom, zavrtnji se mogu oštetiti i biti nepravilno
pritegnuti.
SRPSKI
[Televizor]
[Zid]
Podizanje i premeštanje
televizora
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
• Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
• Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati
za vezice za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa
može doći do povređivanja i oštećenja televizora.
5
Montiranje na sto
Pomoću tipke možete jednostavno upravljati funkcijama televizora.
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
SRPSKI
Korišćenje dugmeta
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite1)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite2)
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
• Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na
njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.
• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.)
na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda.
(U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
Pričvršćivanje televizora na zid
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
1 Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali
kroz meni.
2 Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme
podešavati pomoću dugmeta.
Isključite napajanje.
Promena ulaznog signala.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Podešavanje jačine zvuka.
. Stavke menija možete
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje
na zadnjoj strani televizora.
• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima.
Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom
na kojem se nalazi zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
• Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.
• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
bezbedno može da nosi televizor.
• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
6
Montiranje na zid
• Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite
postolje tako što ćete pratiti uputstva za montažu
postolja obrnutim redosledom.
• Prilikom postavljanja nosača za montiranje na zid, preporučuje se
da zaštitite otvor za postolje pomoću trake kako bi se sprečio ulazak
prašine i insekata u otvor. (U zavisnosti od modela)
SRPSKI
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
Otvor za postolje
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
Opcioni dodaci (Nosač za
montiranje na zid)
Modeli
VESA (A x B) (mm)
Standardni
zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač
32/43LJ51**
200 x 200
49LJ51**
300 x 300
M6
M6
4
LSW240B
4
LSW350B
MSW240
MSW240
A
B
Priključci (obaveštenja)
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
Podržani su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD plejeri,
videorikorderi, ZVUK sistemi, USB memorije, računar, igračke konzole i
drugi spoljni uređaji.
• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
• Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko
DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više informacija
o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji
se isporučuje uz igračku konzolu.
• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju SLIKA sve
dok slika ne postane jasna.
• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije
možda neće ispravno raditi u PC režimu.
7
Priključivanje antene
Daljinski upravljač
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
SRPSKI
• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
• Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Adapter veza
• Televizor obavezno priključite na DC adapter pre nego
što utikač za napajanje televizora priključite u zidnu
utičnicu.
Priključivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
Povezivanje sa CI modulom
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije.
• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
• Podržani HDMI format zvuka :
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz),
PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz)
(U zavisnosti od modela)
8
(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regija.)
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste
uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na lokaciji www.lg.com.
SRPSKI
(NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom
režimu.
Audio opis će biti omogućen.
Promena dimenzija slike.
(ULAZ) Menjanje ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupanje listi snimljenih emisija.
Povratak na program koji ste prethodno gledali.
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje listi omiljenih kanala.
Prikazivanje programskog vodiča.
(BEZ ZVUKA) Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Dugmad za teletekst (
) Ova dugmad se koristi za
teletekst.
(POČETNI MENI) Pristup početnom meniju.
(Podešavanja) Pristupanje meniju sa postavkama.
Pristupanje brzom meniju.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz
menije ili opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje.
(Samo za modele koji podržavaju funkciju Time MachineReady )
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.
com. Find your registration code in the DivX VOD section of your
device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and others
available at [www.divx.com/patents].
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected]
com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.
9
Podešavanja
Detaljno podešavanje režima slike
(Podešavanja)
Automatsko podešavanje programa
SRPSKI
(Podešavanja)
Kanali
Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
• Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
• Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se
u tom trenutku emituju.
• Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
Da biste izabrali Način slike
(Podešavanja)
slike
Slika
Podešavanja režima slike
Način
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
• Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
• Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
• Eko / APS : [U zavisnosti od modela]
Funkcija Energy Saver (Ušteda energije) menja postavke televizora
kako bi se smanjila potrošnja.
• Bioskop / Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i
fotografije.
• Sport : [U zavisnosti od modela]
Optimizacija video slike kod veoma dinamičnih akcija
naglašavanjem osnovnih boja poput bele, trava zelene ili nebo
plave.
•
Ekspert 1, 2 : Meni za podešavanje kvaliteta slike koji
omogućava stručnjacima i amaterima da postignu najbolji doživljaj
pri gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje namenjen
stručnjacima za podešavanje slike sa ISF certifikatom. (ISF logotip
može se koristiti samo na televizorima sa ISF certifikatom.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
• U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
• Režim
Ekspert namenjen je stručnjacima za podešavanje
slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo detaljno
podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće biti drastičan.
• Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
• Ako promenite Način slike, može doći do promene postavki
Ušteda energije i Pametna kontrola osvetljenja, što može da
utiče i na potrošnju energije.
10
Slika
Podešavanja režima slike
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
• Pozadinsko osvetljenje : Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
• Kontrast : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
• Osvetljenje : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
• Oštrina : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
• Boja : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što
je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.
• Nijansa : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
• Temp. boje : Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Napredne kontrole / Kontrole za stručnjaka
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
• Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
• Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
• Željena boja : Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
• Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
• Skala boja : Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
• Izoštrivač ivica : Prikazuje jasnije i preciznije, ali i prirodne ivice
objekata unutar video zapisa.
• Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno i
precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
• Ravnoteža bele boje : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
• Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem koji stručnjaci
koriste prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca. Mogu
da izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod normalne slike,
promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje dodatne opcije slike
(Podešavanja)
Opcije za slike
Slika
Podešavanja režima slike
• Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
• Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
• Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti
(nivoa crne boje) ekrana.
• Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
• Pametna kontrola osvetljenja : Automatski podešava
osvetljenost i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o slici
kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Resetovanje podešavanja slike
Slika
Podešavanja režima slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Korišćenje funkcije Ušteda energije
(Podešavanja)
Slika
(Podešavanja)
Slika
Režim za komfor očiju
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski prilagoditi
da bi se smanjilo naprezanje oka.
SRPSKI
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
(Podešavanja)
Resetovanje slike
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
• Uključeno : Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
• Isključeno : Isključuje Režim za komfor očiju.
Izbor režima zvuka
(Podešavanja)
Način zvuka
Zvuk
Podešavanja režima zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
•
•
•
•
•
•
Standardan : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
Razgovetan glas : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
Muzika : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za muziku.
Bioskop : Optimizovanje zvuka za filmove.
Sport : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za sport.
Igra : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Podešavanja)
Balans
Zvuk
Podešavanja režima zvuka
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
Ušteda energije
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog osvetljenja
ekrana.
• Automatski : [U zavisnosti od modela]
Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i automatski
prilagođava osvetljenost ekrana.
• Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
• Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za uštedu energije.
• Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
• U zavisnosti od opcije Ušteda energije (Automatski/
Maksimum), možda nećete moći da podesite opciju Pozadinsko
osvetljenje.
U ovom slučaju izaberite opciju (Podešavanja) Slika
Ušteda energije i podesite na vrednost Isključeno ili
Minimum.
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Podešavanja)
Zvuk
Podešavanja režima zvuka
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
• Virtualno okruženje : Uživajte u obuhvatajućem doživljaju zvuka
zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem zvučnom
efektu.
• Ekvilajzer : Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
• Vrati na orginalno : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
• Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija Način zvuka podešena
na Standardan.
Korišćenje TV zvučnika
(Podešavanja)
Zvuk
Izlaz zvuka
Interni TV zvučnik
[U zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz TV zvučnik.
11
Korišćenje spoljašnjeg zvučnika
(Podešavanja)
Zvuk
Izlaz zvuka
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
Audio izlaz (Optički)
Zvuk
AV Sync. podešavanje
SRPSKI
[U zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz zvučnik koji je povezan na optički priključak.
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju. Ako
opciju AV Sync. podešavanje podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
• SimpLink je podržan.
Korišćenje Interni TV zvučnik + audio izlaz
(optički)
(Podešavanja) Zvuk
audio izlaz (Optički)
Izlaz zvuka
Interni TV zvučnik +
[U zavisnosti od modela]
Zvuk se istovremeno reprodukuje kroz zvučnike u televizoru i i audio
uređaj povezan na digitalni optički priključak audio izlaza.
Povezivanje i korišćenje LG audio uređaja
(Podešavanja)
zvuka (Optički)
Zvuk
Izlaz zvuka
LG Sinhronizacija
[U zavisnosti od modela]
Uključite LG audio uređaj sa logotipom
u optički digitalni izlazni
priključak za zvuk. LG audio uređaj vam omogućava da sa lakoćom
dođete do bogatog i moćnog zvuka.
Korišćenje Izlaz digitalnog zvuka
(Podešavanja) Zvuk Izlaz zvuka Interni TV zvučnik +
audio izlaz (Optički) Izlaz digitalnog zvuka
[U zavisnosti od modela]
Podešavanje Izlaz digitalnog zvuka.
Stavka
Automatski
PCM
12
(Podešavanja)
[U zavisnosti od modela]
Audio ulaz
Digitalni audio izlaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
Sve
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
PCM
• Ukoliko izaberete Bajpas, zvuk će se emitovati sa eksternih audio
uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati pre
slike pošto je televizoru potrebno izvesno vreme da obradi video
signal.
Da biste koristili SIMPLINK
[U zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa
više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora i
SIMPLINK menija.
1 HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
• [U zavisnosti od modela]
Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK, povežite HDMI
priključke kao što je opisano iznad, pa optičkim kablom povežite
optički digitalni audio izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio
ulazom SIMPLINK uređaja.
2 Izaberite (Podešavanja) Opšte SIMPLINK.
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite funkciju
SIMPLINK na Uključeno.
4 Konfigurišite postavke Sinhronizacija automatskog uključivanja
na Uključeno ili Isključeno.
• Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(POČETNI MENI) Ulazi SIMPLINK. U prozoru sa SIMPLINK
menijem, izaberite uređaj kojim želite da upravljate.
• Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi
SIMPLINK logotip.
• Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMI®
kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMI®
kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu
informacija između uređaja.
• Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati
sa radom.
• Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
• [U zavisnosti od modela]
Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima
funkciju kućnog bioskopa, HT Zvučnik(Zvučnik) biće automatski
priključen.
Da biste mogli da koristite funkciju HT Zvučnik(Zvučnik) ,
potrebno je da povežete uređaje optičkim kablom (prodaje se
zasebno).
Opis funkcije SIMPLINK
Da biste uklonili USB uređaj
Za postavljanje lozinke
(Podešavanja)
Bezbednost
Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
• Početna lozinka je ‘0000’.
• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
Opcija Resetuj na početna podešavanja
(Podešavanja)
Opšte
Resetuj na početna podešavanja
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu
(POČETNI MENI)
Ulazi, pa izaberite dugme Izbaciti da biste uklonili USB memorijski
uređaj.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
SRPSKI
• Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja
odmah se reprodukuje na televizoru.
• Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za
televizor : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
• Jedinstveno isključivanje : Ako opciju Sinhronizacija
automatskog uključivanja podesite na vrednost Uključeno u
postavkama funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće se i
svi uređaji koji su sa televizorom povezani preko funkcije SIMPLINK.
• Jedinstveno uključivanje : Ako je u postavkama funkcije
SIMPLINK opcija Sinhronizacija automatskog uključivanja
podešena na vrednost Uključeno , kada uključite uređaj koji je
povezan putem veze SIMPLINK, uključiće se i televizor. (Ponašanje
se može razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.)
• Zvučnik : [U zavisnosti od modela]
Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili televizora.
• Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
• Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
• Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
• Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
• Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
• Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je
kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB
ili manji.
• Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
• Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
• Ako je uključena opcija Zaključav. sistema, pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
• Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
13
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
medijumi
SRPSKI
• Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
• Podržani formati spoljašnjeg titla: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
• Podržani formati unutrašnjeg titla: XSUB (Podržava unutrašnje
titlove generisane u okviru standarda DivX6)
Podržani video formati
• Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
• .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
• .divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
• .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III (MP3),
Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
• .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVD-LPCM
• .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XVID,
H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
• .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
• motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
• .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
• .dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
• .flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
• .3gp
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
14
Podržani audio formati
• Tip datoteke : .mp3
[Brzina u bitovima] 32 kbps ~ 320 kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 16 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
• Tip datoteke : AAC
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] ADIF, ADTS
• Tip datoteke : M4A
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG-4
• Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] 128 kbps ~ 320 kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
• Tip datoteke : WMA10 Pro
[Brzina u bitovima] ~ 768 kbps
[Kanal/frekvencija uzorkovanja]
M0 : do 2 kanala pri 48 kHz
(Osim LBR režima),
M1 : do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2 : do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA10 Pro
• Tip datoteke : OGG
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorbis
• Tip datoteke : WAV
[Brzina u bitovima] 64 kbps ~ 1,5 Mb/s
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] LPCM
[Dubina boje] 8 bita / 16 bita / 24 bita
Podržani formati fotografija
• Kategorija: jpeg, jpg, jpe
[Dostupni tipovi datoteka]
SOF0: Baseline
SOF1: Extend Sequential
SOF2: Progressive
[Veličina fotografije]
Minimum : 64 x 64
Maksimum (Normalni tip) : 15.360 (Š) x 8.640 (V)
Maksimum (Progresivni tip) : 1.920 (Š) x 1.440 (V)
• Kategorija : BMP
[Veličina fotografije] Minimum : 64 x 64, Maksimum : 9.600 x 6.400
• Kategorija : PNG
[Dostupni tipovi datoteka] Prepleteni, Neprepleteni
[Veličina fotografije]
Minimum : 64 x 64
Maksimum (Prepletena) : 1.200 x 800
Maksimum (Neprepletena) : 9.600 x 6.400
• Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije prikazivati
od JPEG datoteka.
Pristupanje priručniku na
vebu
Konfiguracija spoljašnjeg
kontrolnog uređaja
Informacije o spoljašnjem kontrolnom uređaju potražite na www.
lg.com.
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nema slike i zvuka.
• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključenja može doći do
malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj
u bilo kom smislu neispravan.
• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela.
Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i
ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne
podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.
• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja
slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora.
SRPSKI
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
Nenormalan prikaz
Zvuci koje uređaj stvara
• „Krckanje“: Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled
dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih
je termička deformacija neophodna.
• Šum električnih kola/zujanje panela: Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše
šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.
On ne utiče na rad i performanse uređaja.
• Proverite je li uređaj uključen.
• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
• Proverite da li je funkcija Automatsko isključivanje (u zavisnosti
od modela) / Sleep tajmer / Tajmer za isključivanje aktivirana
u postavkama menija Tajmeri.
• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće se poruka
„Nema signala“ ili „Nevažeći Format“.
• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
• Ponovo povežite HDMI kabl.
• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
15
Specifikacije
CI modul (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
SRPSKI
Radna temperatura
Uslovi okoline
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost
skladištenja
Manja od 85 %
(Zavisno od zemlje)
Televizijski sistem
DVB-S/S2
Pokrivenost kanala
(opseg)
950 ~ 2.150 Mhz
Digitalna televizija
Analogna televizija
DVB-S/S2
DVB-C
DVB-T
DVB-T2
PAL/SECAM, B/G, D/K, I,
SECAM L
DVB-C
46 ~ 890 Mhz
DVB-T/T2
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
46 ~ 862 Mhz
S opseg II : 230 ~ 300 Mhz
S opseg III : 300 ~ 470 Mhz
Maksimalni broj
programa koji se mogu
sačuvati
Induktivni otpor spoljne
antene
AC/DC adapter
16
6.000
2.000
75 Ω
32LJ51**
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP45
Proizvođač : APD
Model : DA-48G19
Proizvođač : Chicony
Model : A16-048N2A
Proizvođač : LG Innotek
Model : PSAC-L655
Ulaz : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
2,53 A
43/49LJ51**
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP40
Proizvođač : APD
Model : DA-65F19
Proizvođač : Chicony
Model : A16-065N4A
Proizvođač : LG Innotek
Model : PSAD-L641
Ulaz : AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
3,42 A
Režim koji podržava HDMI-DTV
Horizontalna
Frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
640 x 480
31,46
31,50
59,94
60,00
720 x 480
31,47
31,50
59,94
60,00
720 x 576
31,25
50,00
37,50
45,00
44,96
28,12
33,75
33,72
56,25
67,50
67,43
27,00
26,97
33,75
33,71
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
50,00
60,00
59,94
24,00
23,97
30,00
29,97
1280 x 720
1920 x 1080
Komponentni priključci na televizoru
Video izlazi na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Signal
Komponentni
480i / 576i
O
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
1080p
O
(Samo za 50 Hz / 60 Hz)
SRPSKI
Rezolucija
Informacije o komponentnim
priključcima
Režim koji podržava HDMI-PC
Za režim računara koristite priključak HDMI IN 1
1
Rezolucija
Horizontalna
Frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
640 x 350
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1152 x 864
1360 x 768
1280 x 1024
1920 x 1080
31,46
31,46
31,46
37,87
48,36
54,34
47,71
63,98
67,50
70,09
70,08
59,94
60,31
60,00
60,05
60,01
60,02
60,00
1 : Osim za model 32LJ51**
17
KORISNIČKI PRIRUČNIK
KONFIGURACIJA
SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
2
KODOVI ZA TASTERE
SRPSKI
SR
KODOVI za tastere
• Ova funkcija nije dostupna za sve modele.
Kôd
(heksadecimalni)
00
01
02
03
06
07
08
09
0B
0E
0F
10 - 19
1A
1E
20
21
28
30
39
40
41
42
43
44
45
4C
Funkcija
Napomena
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
CH -, PR upr.
Dugme na dalj.
Volume + (Jačina zvuka
+)
upr.
Dugme na dalj.
Volume - (Jačina zvuka -)
upr.
> (taster sa strelicom /
Dugme na dalj.
taster nadesno)
upr.
< (taster sa strelicom /
Dugme na dalj.
taster nalevo)
upr.
Dugme na dalj.
Power (Napajanje)
upr.
Dugme na dalj.
Mute (Bez zvuka)
upr.
Dugme na dalj.
Input (Ulaz)
upr.
Dugme na dalj.
SLEEP (Spavanje)
upr.
Dugme na dalj.
TV, TV/RAD
upr.
Dugme na dalj.
* Numerički tasteri 0 - 9
upr.
Q.View / Flashback (Brzi Dugme na dalj.
prikaz / flešbek)
upr.
Dugme na dalj.
FAV (Omiljeni kanal)
upr.
Dugme na dalj.
Text (Teletekst)
upr.
Dugme na dalj.
T. Opt (Opcija teleteksta)
upr.
Dugme na dalj.
BACK (Nazad)
upr.
Dugme na dalj.
AV (Audio / Video) režim
upr.
CH +, PR +
Caption/Subtitle (Titl)
Λ (taster sa strelicom /
taster nalevo)
V (taster sa strelicom /
kursor nadole)
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
My Apps (Moje aplikacije)
upr.
Menu / Settings (Meni /
Dugme na dalj.
postavke)
upr.
Dugme na dalj.
OK / Enter
upr.
Dugme na dalj.
Q.Menu (Brzi meni)
upr.
Dugme na dalj.
List (Lista), - (samo ATSC)
upr.
Kôd
(heksadecimalni)
Funkcija
53
List (Lista)
5B
Exit (Izlaz)
60
PP(AD)
61
Plavo
63
Žuto
71
Zeleno
72
Crveno
79
Ratio / Aspect Ratio
(Format / format slike)
91
AD (Audio opis)
7A
7C
7E
8E
8F
User Guide (Korisničko
uputstvo)
Smart Home (Pametni
početni ekran)
Simplink
►► (Premotavanje
unapred)
◄◄ (Premotavanje
unazad)
AA
Info (Informacije)
AB
Program Guide (Vodič za
programe)
B0
► (Reprodukuj)
B1
ꕗ (Zaustavi / Lista
datoteka)
BA
ꕘ (Zamrzavanje /
spora reprodukcija /
pauziranje)
BB
Soccer (Fudbal)
BD
ꔄ (SNIMANJE)
DC
3D
99
Automatska konfiguracija
9F
App / *
9B
TV/PC
Napomena
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
Dugme na dalj.
upr.
* Kôd za taster 4C (0x4C) dostupan je za modele ATSC/ISDB koji koriste primarni/sekundarni kanal.
(za Južnu Koreju, Japan, Severnu Ameriku i Južnu Ameriku osim Kolumbije)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
3
SRPSKI
SR
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG
KONTROLNOG UREĐAJA
• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Povežite USB adapter za serijsku vezu/ulazni priključak RS-232C sa spoljnim kontrolnim uređajem (kao što
je računar ili A/V kontrolni sistem) da biste eksterno upravljali funkcijama televizora.
Napomena: Tip kontrolnog porta na televizoru može da se razlikuje između serija modela.
* Imajte u vidu da ovaj način povezivanja nije podržan na svim modelima.
* Kabl se ne dobija u kompletu.
USB adapter za serijsku vezu sa USB kablom
USB IN
USB priključak
(PC)
(TV)
• LGTV podržava PL2303 USB adapter za serijsku vezu u čipu (ID
proizvođača:
0x0557, ID proizvoda:
RS-232C
IN
(CONTROL & SERVICE)
0x2008) koji kompanija LG ne proizvodi i ne obezbeđuje.
• Može se nabaviti u prodavnicama računara koje drže pribor za profesionalce iz IT podrške.
(TV)
(PC)
USB IN
RS-232C sa RS232C kablom
(PC)
(TV)
SERVICE ONLY
Tip DE9 (D-Sub 9-pinski)
1
• Potrebno je da nabavite RS-232C (tip DE9, D-Sub
3 9-pinski žensko-ženski)-RS-232C kabl za povezivanje
računara i televizora, kao što je navedeno u uputstvima.
(PC)
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(PC)
(TV)
1
3
SERVICE ONLY
(PC)
Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg1televizora.
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
(PC)
(TV)
2
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
RS-232C IN
2
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
(CONTROL & SERVICE)
(TV)
USB USB
IN IN
4
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
(PC)
(PC)
(TV)
(TV)
RS-232C IN
(CONTROLa
& SERVICE)
• Treba da kupite kabl koji sa jedne strane ima telefonski priključak,
sa druge RS-232 konektor – ovaj
kabl služi za povezivanje računara i televizora, što je navedenoRS-232C
u priručniku.
IN
(PC)
(PC)
(CONTROL & SERVICE)
* Kod drugih modela za povezivanje upotrebite USB priključak.
* Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg televizora.
1
3
(PC)
(PC)
1
3
2
2
- ili
(TV)
(TV)
1
3
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
2
RS-232C IN
(TV)
(TV)
(CONTROL & SERVICE)
2
Računar klijenta
(TV)
(TV)
1
3
(PC)
(PC)
SERVICE
ONLY ONLY
SERVICE
SRPSKI
SR
Telefonski priključak
RS-232C konfiguracije
Konfiguracije sa 3 žice (nestandardno)
1
5
Računar
RXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
TXD
RS-232C IN
(CONTROL & SERVICE)
GND

6
2
2
TXD
3
1
RXD
5
3
GND
ILI
9
RS-232C
(Serijski port)
TV
RXD
3
2
TXD
TXD
2
1
RXD
GND
5
3
GND
D-Sub 9
Telefon
SET ID
Za postavljanje ID-a uređaja, pogledajte „Stvarno mapiranje podataka“ na str.6
1. Pritisnite dugme PODEŠAVANJA da biste pristupili glavnim menijima.
2. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do stavke (*Opšte → O ovom TV-u ili OPCIJA, a zatim
pritisnite dugme U redu.
3. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije Podesi ID, a zatim pritisnite dugme U redu.
4. Krećite se nalevo ili nadesno da biste podesili ID, a zatim izaberite opciju ZATVORI. Opseg podešavanja
je 1-99.
5. Kada završite, pritisnite dugme IZLAZ.
* (U zavisnosti od modela)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
5
• Brzina prenosa: 9600 bps (UART)
• Dužina podataka: 8 bita
• Parnost: Nema
SRPSKI
SR
Parametri komunikacije
• Stop bit: 1 bit
• Kôd komunikacije: ASCII kôd
• Koristite ukršteni kabl.
Referentna lista komandi
(U zavisnosti od modela)
KOMANDA1 KOMANDA2
PODATAK
(heksadecimalni)
01.
Uključivanje*
k
a
00 do 01
02. Odnos
stranica slike
k
c
k
03. Screen
Mute
(Isključivanje
slike)
04. Volume
Mute
(Isključivanje
zvuka)
05. Kontrola
jačine zvuka
06. Kontrast
KOMANDA1 KOMANDA2
PODATAK
(heksadecimalni)
15. Balans
k
t
00 do 64
(str.7)
16.
Temperatura
boje
x
u
00 do 64
d
(str.7)
17. ISM
metoda (samo j
za plazma TV)
pj
(str.8)
k
e
00 do 01
18. Ekvalizator j
v
(str.8)
k
f
00 do 64
j
q
00 do 05
k
g
00 do 64
m
a
(p.9)
m
b
00 do 01
22. Taster
m
c
23.
Upravljanje
pozadinskim
osvetljenjem
24. Izbor
unosa
m
g
x
b
25. 3D
26. Prošireni
(3D)
x
x
t
v
27.
Automatska
konfiguracija
j
07.
Osvetljenje
k
h
00 do 64
08. Boja
k
i
00 do 64
09. Nijansa
k
j
00 do 64
10. Oštrina
k
k
00 do 32
11. OSD izbor k
12. Režim
zaključavanja
k
daljinskog
upravljača
l
00 do 01
m
00 do 01
k
r
00 do 64
14. Bass (Bas) k
s
00 do 64
13. Visoki
tonovi
19. Ušteda
energije
20.
Komanda za
podešavanje
21. Dodaj/
izbriši
(preskoči)
kanal
(program)
KODOVI za
tastere
00 do 64
(str.11)
(str.11)
(str.11)
u
(str.12)
* Napomena: Tokom reprodukcije ili snimanja multimedijalnih datoteka, sve komande se tretiraju kao
greška i ne izvršava se nijedna komanda osim napajanja (ka) i funkcije dugmadi (mc).
RS232C kabl omogućava televizoru da pošalje „ka komandu“ kada je uključen i isključen. Ako se
koristi USB-serijski pretvarački kabl, komanda radi samo kada je televizor uključen.
6
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
Protokol prenosa / prijema
Transmission
[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
[Command 1]: Prva komanda za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)
[Command 2]: Druga komanda za upravljanje televizorom.
[Set ID]
:Možete da podesite [Set ID] da biste odabrali željeni ID broj monitora u meniju Opcija.
Podesivi opseg za televizor je od 1 do 99. Ako je za vrednost [Set ID] izabrano „0“, može
se upravljati svim povezanim uređajima.
* Vrednost [Set ID] označena je kao decimalna vrednost (od 1 do 99) u meniju i kao
heksadecimalna vrednost (od 0x00 do 0x63) u protokolu prenosa/prijema.
[DATA]:
Za prenos podataka komandi (heksadecimalno). Prenosi „FF“ podatke za očitavanje statusa
komande.
[Cr]:
Povratak kursora na početak reda – ASCII kôd „0x0D“
[ ]:
Razmak – ASCII kôd „0x20“
OK Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Ako je podatak u
režimu čitanja podataka, tada označava trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu upisa, vratiće
se podaci sa računara.
Error Acknowledgement
[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]
* TV emituje ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nestandardne podatke od
funkcija koje se ne mogu izvršiti ili kada prima komunikacione greške.
Podaci 00: Nevažeći kôd
Stvarno mapiranje podataka (Hexadecimal b Decimal)
* Kada unosite [data] u heksadecimalnom obliku, koristite sledeću tabelu konverzije.
* Komanda za podešavanje kanala (ma) koristi dvobajtnu heksadecimalnu vrednost ([data]) za izbor broja
kanala.
00 : Korak 0
01 : Korak 1 (Set ID 1)
...
0A : Korak 10 (Set ID 10)
...
0F : Korak 15 (Set ID 15)
10 : Korak 16 (Set ID 16)
...
32 : Korak 50 (Set ID 50)
33 : Korak 51 (Set ID 51)
...
63 : Korak 99 (Set ID 99)
...
C7 : Korak 199
C8 : Korak 200
...
FE : Korak 254
FF : Korak 255
...
01 00 : Korak 256
...
27 0E : Korak 9998
27 0F : Korak 9999
...
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
7
* Komande se mogu različito ponašati u zavisnosti od modela i signala.
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Napajanje
isključeno
01 : *Napajanje uključeno
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
►► Za prikaz uključivanja/*isključivanja televizora
Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose „FF“
podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna
sprega potvrđivanja podataka daje status o svim
funkcijama.
02. Odnos stranica slike (Command: k c)
(veličina glavne slike)
►► Za podešavanje formata slike. (Format glavne
slike)
Osim toga, format slike možete podesiti pomoću
opcije Odnos stranica slike u meniju Q.MENU ili
meniju PICTURE.
Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 01 : Standardan
ekran (4:3)
02 : Širok ekran
(16:9)
04 : Uvećanje
05 : Uvećanje 2
(samo za Južnu
Ameriku osim
Kolumbije)
06 : Podešeno po
programu/
Original
07 : 14:9
(Evropa, Kolumbija, Srednji
istok, Azija bez Južne Koreje
i Japana)
09 : * Samo skeniranje
0B : Potpuno široko
(Evropa, Kolumbija,
Srednji istok, Azija bez
Južne Koreje i Japana)
10 do 1F : Bioskopsko
uvećanje od 1
do 16
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako koristite računarski ulaz, izaberite format
slike 16:9 ili 4:3.
* U režimu DTV/HDMI/Komponentni (HD
rezolucija), dostupna je opcija Samo skeniranje.
* Režim Puno proširenje možda će se različito
ponašati u zavisnosti od modela. Kod digitalne
televizije podržan je u potpunosti, a kod
analogne televizije i AV sistema samo delimično.
03. Screen Mute (Isključivanje slike) (Command:
k d)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem slike.
Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00: Opcija ekrana bez slike isključena (Slika
uključena)
Isključivanje slike za video snimak
01: Opcija isključivanja slike uključena (Slika
isključena)
10: Uključeno prigušivanje zvuka za video
snimak
Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako je uključeno samo isključivanje slike za video
snimak, na televizoru se prikazuje meni na ekranu
(OSD). Ali, u slučaju da je ekran isključen, TV neće
prikazivati OSD.
04. Volume Mute (Isključivanje zvuka) (Command:
k e)
►► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.
Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka
upotrebom tastera MUTE na daljinskom
upravljaču.
Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00: O
pcija Bez zvuka je uključena (zvuk je
isključen)
01: O
pcija Bez zvuka je isključena (zvuk je
uključen)
Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
05. Kontrola jačine zvuka (Command: k f)
►► Za podešavanje jačine zvuka.
Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću dugmadi
za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču.
Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
06. Kontrast (Command: k g)
►► Za podešavanje kontrasta ekrana.
Kontrast takođe možete podesiti u meniju
PICTURE.
Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
07. Osvetljenje (Command: k h)
►► Za podešavanje osvetljenosti ekrana.
Osvetljenost takođe možete podesiti u meniju
PICTURE.
Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
08. Boja (Command: k i)
►► Za podešavanje boje na ekranu.
Boju takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
SRPSKI
SR
01. Uključivanje (Command: k a)
►► Za kontrolu *uključivanja/isključivanja napajanja.
8
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
Podatak Min: 00 do Maks: 64
* (U zavisnosti od modela)
SRPSKI
SR
Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
09. Nijansa (Command: k j)
►► Za podešavanje nijanse na ekranu.
Nijansu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Crvena: 00 do Zelena: 64
Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
14. Bass (Bas) (Command: k s)
►► Da biste podesili bas.
Podešavanje takođe možete obaviti u meniju AUDIO.
Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* (U zavisnosti od modela)
15. Balans (Command: k t)
10. Oštrina (Command: k k)
►► Za podešavanje oštrine ekrana.
Oštrinu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.
Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► Za podešavanje balansa.
Balans takođe možete podesiti u meniju AUDIO.
Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
0 do Maks: 64
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podatak Min: 00 do Maks: 32
Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
16. Temperatura boje (Command: x u)
11. OSD izbor (Command: k l)
►► Za uključivanje/isključivanje prikaza na ekranu
(OSD) pomoću daljinskog upravljača.
Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
►► Za podešavanje temperature boje. Temperaturu boje
takođe možete podesiti iz menija PICTURE.
Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
0 do Maks: 64
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Podatak 00: OSD isključen01: OSD uključen
Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
12. Režim zaključavanja daljinskog upravljača
(Command: k m)
►► Za zaključavanje komandi na prednjoj ploči monitora
i daljinskom upravljaču.
Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Zaključavanje
isključeno
01 : Zaključavanje
uključeno
Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ako ne koristite daljinski upravljač, upotrebite ovaj
režim.
Kada se glavni prekidač isključi i uključi (izvucite kabl,
a zatim ga ponovo stavite posle 20–30 sekundi),
oslobađa se spoljno zaključavanje komandi.
17. ISM metoda (Command: j p) (samo za plazma
TV)
►► Za kontrolu ISM metoda. Takođe možete da
prilagodite opciju ISM metoda u meniju OPTION.
Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 0
2: Orbiter
08: Normalno
20: Uklanjanje boje
Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
18. Ekvilizator (Command: j v)
►► Podesite ekvilizator televizora.
Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
MSB
0
* U stanju pripravnosti (jednosmerna struja isključena
tajmerom ili komandom „ka“, „mc“) i ako je uključeno
zaključavanje tastature, televizor se neće uključiti
pritiskom na taster napajanja za IR niti lokalni taster.
13. Visoki tonovi (Command: k r)
►► Da biste podesili visoke tonove.
Podešavanje takođe možete obaviti u meniju ZVUK.
Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

LSB
0
0
0
Frekvencija
0
0
0
0
PODATAK
7
6
5
Frekvencija
4
3
2
1
0
Korak
0
0
0
1. opseg
0
0
0
0
0
0 (decimalno)
0
0
1
2. opseg
0
0
0
0
1
1 (decimalno)
0
1
0
3. opseg
...
...
...
...
...
...
0
1
1
4. opseg
1
0
0
1
1
19 (decimalno)
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
0
0
5. opseg
1
0
1
0
0
20 (decimalno)
Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Zavisi od modela, a podešavanje je moguće kada
režim zvuka podržava ekvilizator.
19. Ušteda energije (Command: j q)
►► Da biste smanjili potrošnju energije od strane
televizora. Takođe možete da prilagodite opciju
Ušteda energije u meniju PICTURE.
Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
PODATAK
00: Isključeno
01: Minimalno
02: Srednje
03: Maksimalno
04: Automatski (za LCD/LED TV)/
Inteligentni senzor (za PDP TV)
05: Isključen ekran
* (U zavisnosti od modela)
Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
20. Komanda za podešavanje (Command: m a)
* Ova komanda se može različito ponašati u
zavisnosti od modela i signala.
• Za tržište Evrope, Srednjeg istoka, Kolumbije,
Azije bez Južne Koreje i Japana
►► Izbor kanala sledećeg fizičkog broja.
Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][ ][Data 02][Cr]
* Analogna antena/kablovska
[Data 00][Data 01] Podaci kanala
Podatak 00:
Podaci kanala u bajtovima višeg
reda
Podatak 01:
Podaci kanala u bajtovima nižeg
reda
- 00 00 ~ 00 C7 (decimalna vrednost: 0 ~ 199)
Podatak 02: Ulaz (analogni)
- 00: Antena televizija (ATV)
- 80: Kablovska televizija (CATV)
* Digitalna antena/kablovska/satelitska
[Data 00][Data 01]: Podaci kanala
Podatak 00: Podaci visokog kanala
Podatak 01: Podaci niskog kanala
- 00 00 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 0 ~ 9999)
Podatak 02: Ulaz (digitalni)
- 10: Antena televizija (DTV)
- 20: Zemaljski radio (Radio)
- 40: Satelitska televizija (SDTV)
- 50: Satelitski radio (S-Radio)
- 90: Kablovska televizija (CADTV)
- a0: Kablovski radio (CA-Radio)
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1. Pređite na analogni zemaljski (PAL) kanal 10.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 10 = 00 0a
Podatak 02 = Analogna antena televizija = 00
Rezultat = ma 00 00 0a 00
2. Pređite na digitalni zemaljski (DVB-T) kanal 01.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1 = 00 01
Podatak 02 = Digitalna antena televizija = 10
Rezultat = ma 00 00 01 10
3. Pređite na satelitski (DVB-S) kanal 1000.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1000 = 03 E8
Podatak 02 = Digitalna satelitska televizija = 40
Rezultat = ma 00 03 E8 40
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za tržište Južne Koreje, Severne/Južne Amerike
bez Kolumbije
►► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/
sekundarni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
Digitalni kanali imaju fizički, primarni i sekundarni broj
kanala. Fizički broj je stvarni broj digitalnog kanala,
primarni broj je broj na koji treba mapirati kanal, a
sekundarni broj je broj potkanala. Pošto ATSC tjuner
automatski mapira kanal sa primarnog/sekundarnog
broja, fizički broj nije neophodan prilikom slanja
komande u digitalnom režimu.
* Analogna antena/kablovska
Podatak 00
: Fizički broj kanala
- Zemaljski (ATV): 02~45 (decimalna vrednost: 2 ~
69)
- Kablovski (CATV): 01, 0E~7D (decimalna
vrednost: 1, 14~125)
[Data 01 ~ 04]: Primarni/sekundarni broj kanala
Podatak 01 i 02: xx (nije bitno)
Podatak 03 i 04: xx (nije bitno)
Podatak 05: Ulaz (analogni)
- 00: Antena televizija (ATV)
- 01: Kablovska televizija (CATV)
* Digitalna antena/kablovska
Podatak 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala
Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala
Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
Podatak 05: Ulaz (digitalni)
- 02: Antena televizija (DTV) – Koristi fizički broj
kanala
- 06: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi fizički
SRPSKI
SR
1
9
10 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
broj kanala
- 22: Antena televizija (DTV) – Ne koristi fizički broj
kanala
- 26: Kablovska televizija (CADTV) – Ne koristi
fizički broj kanala
- 46: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi samo
glavni broj kanala (jednodelni kanal)
Dva bajta su dostupna za sve glavne i manje važne
podatke kanala, ali se obično niži bajt koristi sam (viši
bajt je 0).
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1.Pređite na analogni kablovski (NTSC) kanal 35.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = Podaci kanala su 35 = 23
Podatak 01 i 02 = nema primarnog = 00 00
Podatak 03 i 04 = nema sekundarnog = 00 00
Podatak 05 = Analogna kablovska televizija = 01
Ukupno = ma 00 23 00 00 00 00 01
2.Pređite na digitalni zemaljski (ATSC) kanal 30-3.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E
Podatak 03 i 04 = sekundarni broj je 3 = 00 03
Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 22
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 03 22
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
• Za tržište Japana
►► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/
sekundarni broj.
Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]
[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]
* Digitalna antena/satelitska
Podatak 00: xx (nije bitno)
[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala
Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)
[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala/ogranak
(nije bitno za satelitski)
Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda
Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda
Podatak 05: Ulaz (digitalni/satelitski za Japan)
- 02: Antena televizija (DTV)
- 07: BS (satelit koji emituje)
- 08: CS1 (komunikacioni satelit 1)
- 09: CS2 (komunikacioni satelit 2)
* Primeri komande za podešavanje kanala:
1 Pređite na digitalni zemaljski (ISDB-T) kanal 17-1.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 17 = 00 11
Podatak 03 i 04 = sekundarni broj/ogranak je 1 =
00 01
Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 02
Ukupno = ma 00 00 00 11 00 01 02
2. Pređite na BS (ISDB-BS) kanal 30.
Set ID = Sve = 00
Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00
Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E
Podatak 03 i 04 = nije bitno = 00 00
Podatak 05 = Digitalna BS TV = 07
Ukupno = ma 00 00 00 1E 00 00 07
* Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od
modela.
Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]
[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]
[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]
21. Dodaj/izbriši (preskoči) kanal (program)
(Command: m b)
►► Da biste preskočili trenutni kanal (program) za
naredni put.
Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 00 : Izbriši (ATSC,ISDB)/
preskoči(DVB)
01 : Dodaj
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Postavite status sačuvanog kanala na Izbriši
(ATSC, ISDB)/preskoči (DVB) ili Dodaj.
22. Taster (Command: m c)
►► Za slanje IC daljinske šifre.
Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Kôd za taster – p.2.
Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem
(Command: m g)
• Za LCD TV / LED TV
►► Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
• Za plazma TV
►► Za kontrolu lampice na tabli.
Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak Min: 00 do Maks: 64
Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
►► Za izbor ulaznog izvora za glavnu sliku.
Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
PODATAK
00: DTV
01: CADTV
02 : Satelitska DTV
10: ATV
ISDB-BS (Japan)
03 : ISDB-CS1 (Japan)
04 : ISDB-CS2 (Japan)
11: CATV
O
01
X
X
X
02
X
X
X
03
X
O
O
[Data03][x]
[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
40 : Komponenta1
60 : RGB
41 : Komponenta2
90 : HDMI1
92 : HDMI3
91 : HDMI2
93 : HDMI4
26. Prošireni 3D (Command: x v) (samo 3D
modeli)
(u zavisnosti od modela)
►► Menjanje 3D opcije televizora.
Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]
[Data 01][Cr]
Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
* Ova funkcija zavisi od modela i signala.
25. 3D (Command: x t) (samo 3D modeli)
(u zavisnosti od modela)
►► Menjanje 3D režima televizora.
Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]
[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]
* (U zavisnosti od modela)
Struktura podataka
[Data 00]00: 3D uključen
01: 3D isključen
02: 3D u 2D
03: 2D u 3D
[Data 01]00: Gore/dole
01: Levo/desno
02: Šahovska tabla
03: Sekvencijalni kadrovi
04: Preplitanje kolone
05: Preplitanje reda
[Data 02]00: Desno ka levom
01: Levo ka desnom
[Data 03]3D efekti (3D dubina): Min: 00 – Maks: 14
(*prenos heksadecimalnim kodom)
* Funkcije [Data 02] i [Data 03] zavise od modela i
signala.
* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen), [Data 03] nema
značaja.
* Ako je [Data 00] 01 (3D isključen) ili 02 (3D u 2D),
[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nemaju značaja.
* Ako je [Data 00] 03 (2D u 3D), [Data 01] i
[Data 02] nemaju značaja.
* Ako je [Data 00] na 00 (3D uključen) ili 03 (2D u
3D), [Data 03] rade samo kada je 3D režim (žanr)
postavljen na ručno.
* Možda neće sve opcije 3D obrasca ([Data 01]) biti
dostupne u skladu sa TV/video signalom.
[Data 02]
O
Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]
21 : AV2
[Data 01]
O
X: nije važno
20 : AV ili AV1
[Data 00]
00
[Data 03]
[Data 00]3D opcija
00: Ispravljanje 3D slike
01: 3D dubina (3D režim je samo ručni)
02: 3D ugao posmatranja
06: Ispravljanje 3D boje
07: Zumiranje 3D zvuka
08: Normalan prikaz slike
09: 3D režim (žanr)
[Data 01]Postoji poseban opseg za svaku 3D opciju
koji zavisi od vrednosti [Podatak 00].
1) Kada je[Data 00] 00
00: Desno ka levom
01: Levo ka desnom
2) Kada je[Data 00] 01, 02
PodatakMin: 0 – Maks: 14 (*prenos
heksadecimalnim kodom)
Opseg vrednosti podataka (0 - 20) automatski
konvertuje opseg ugla posmatranja (-10 do +10) (u
zavisnosti od modela)
*O
va opcija radi samo kad je 3D režim (žanr)
postavljen na ručno.
3) Kada je[Data 00] 06, 07
00: Isključeno
01: Uključeno
4) Kada je[Data 00] 08
00: Vraća u 3D video iz 3D video snimka
koji je konvertovan funkcijom 3D u 2D
01: Menja 3D video u 2D video, osim 2D u
3D video snimka
* Ako se ne zadovolje uslovi konvertovanja, komanda
se tretira kao NG.
5) Kada je [Data 00] 09
00 : Standard
02 : Bioskop
04 : Ručno
01 : Sport
03 : Ekstremno
05 : Automatski
Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]
[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]
SRPSKI
SR
24. Izbor unosa (Command: x b)
(ulaz za glavnu sliku)
11
12 KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA
SRPSKI
SR
27. Automatska konfiguracija (Command: j u)
(U zavisnosti od modela)
►► Za podešavanje pozicije slike i automatsko
smanjivanje podrhtavanja slike. Ovo radi samo u
režimu RGB (PC).
Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
Podatak 01 : Pokreni Automatsku konfiguraciju
Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement