LG OLED65G7V, OLED77G7V Owner's manual

LG OLED65G7V, OLED77G7V Owner's manual

OLED TV

OLED65G7*

OLED77G7*

AA

CR2032

OLED65G7*

b a

X 4

(M10 X L70)

X 2

(M4 X L10)

X 2

OLED77G7*

C

X 18

(M4 X L12)

X 2

X 2

(M8 X L77)

X 2

X 2

(M8 X L25)

: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /

Ανάλογα με το μοντέλο

/ Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model /

В зависимост от модела

/ Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu /

Во зависност од моделот

/ Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /

www.lg.com

P/No: MFL69649042 (1701-REV00)

Printed in Korea

1

OLED65G7*

2

4 5 b

3 a

5 mm

6

1

OLED77G7*

2

4 5

C

3

6

C

7

OLED77G7*

8 b

9

10

ANTENNA /

CABLE IN

HDMI IN

HDMI IN/ARC

USB IN

LAN

AUDIO OUT/

H/P OUT

Satellite IN

OPTICAL DIGITAL

AUDIO OUT

AV IN COMPONENT IN

VIDEO L/MONO AUDIO R

AUDIO VIDEO

ANTENNA /

CABLE IN

HDMI IN

HDMI IN/ARC

USB IN

LAN

AUDIO OUT/

H/P OUT

Satellite IN

OPTICAL DIGITAL

AUDIO OUT

AV IN COMPONENT IN

VIDEO L/MONO AUDIO R

AUDIO VIDEO

ANTENNA /

CABLE IN

HDMI IN

HDMI IN/ARC

USB IN

LAN

AUDIO OUT/

H/P OUT

Satellite IN

OPTICAL DIGITAL

AUDIO OUT

AV IN COMPONENT IN

VIDEO L/MONO AUDIO R

AUDIO VIDEO

1

2

3 4

AA

1

1

2

3

3

2

4

0 1 2

A

B

D

F

C

OLED65G7V-Z

OLED77G7V-Z

A

1461

1734

B

883

1055

Power requirement

C

243

317

D

892

1067

E

68

83

AC 100-240 V ~ 50 / 60 Hz

F

31.7

54.1

E

Bezbednost i informacije

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

www.lg.com

2

Upozorenje! Bezbednosna uputstva

Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko je kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili obrišite prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni udar.

OPREZ

OPASNOST OD STRUJNOG

UDARA, NE OTVARAJTE

OPREZ: DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,

NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA

DELOVA KOJE KORISNIK SAM MOŽE SERVISIRATI. OBRATITE SE

KVALIFIKOVANOM SERVISERU.

Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.

Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.

UPOZORENJE: DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I

STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE

IZLAŽITE GA VLAZI.

DA BISTE SPREČILI IZBIJANJE POŽARA, UVEK

DRŽITE SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA OTVORENIM

PLAMENOM ŠTO DALJE OD OVOG PROIZVODA.

-

-

-

-

Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja:

-

Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima

U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila

-

U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja koji generišu toplotu

U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu biti izloženi dejstvu pare ili ulja

U zonu izloženu kiši ili vetru

U blizini posuda s vodom poput vaza

U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili deformacije uređaja.

Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini. To može izazvati opasnost od požara.

Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora uvek ostati u funkcionalnom stanju.

Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog dela zgrade kako biste sprečili prodor kiše. Voda koja na ovaj način dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje i strujni udar.

Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini uređaja.

Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog tretiranja zapaljivih supstanci.

Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za kosu, metalnih štapova, žica ili zapaljive predmete poput papira i šibica u uređaj. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu. Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj ispustite strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se servisu.

Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom

(razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog udara.

Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u njega i nemojte da ispuštate predmete na ekran. To može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.

Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog nevremena. Strujni udar vas može ubiti.

Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa, otvorite prozore i provetrite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina usled varničenja.

Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara. Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.

-

-

Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite uređaj iz električne mreže i obratite se lokalnom servisu.

-

Uređaj je oštećen

U uređaj su upali strani predmeti

Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše

Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.

Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite kabl za napajanje iz njega. Nagomilavanje prašine može izazvati požar, a slabljenje izolacije može dovesti do nastanka curenja struje, strujnog udara ili požara.

Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti poprskan, i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni tečnošću, poput vaza.

Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog padanja sa postolja.

Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabl za napajanje, TV) dospe voda ili neka druga supstanca, isključite kabl za napajanje i odmah se obratite servisu. U suprotnom, može doći do požara ili strujnog udara.

Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.

Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta kako bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u slučaju da padne. To može dovesti do strujnog udara.

Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima izloženim vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti.

U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.

3

4

Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.

Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre, osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački. U suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede ili oštećenje uređaja.

Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u utičnicu, odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite utikač umesto prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara ili strujnog udara.

Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da biste

-

-

-

sprečili pregrevanje uređaja.

Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od najmanje

10 cm.

-

Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija (npr. na policu ili u ormar).

Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.

Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.

U suprotnom, može doći do požara.

Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i performanse uređaja.

Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite vidno oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam zameni kabl drugim s istom oznakom modela.

Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina. To može izazvati opasnost od požara.

Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao

što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i gaženje.

Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto na kojem kabl izlazi iz uređaja.

Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput eksera, obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.

Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti do privremene izobličenosti slike na njemu.

Priprema

Ako se televizor prvi put uključi posle isporučivanja iz fabrike, inicijalizacija televizora može potrajati nekoliko minuta.

Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.

Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.

Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.

Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.

Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.

Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava

USB 2.0.

A

B

A

B

* A

=

10 mm

* B

=

18 mm

Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom.

Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI kablova)

-

-

High-Speed HDMI ®

High-Speed HDMI ®

/

/

TM

TM

kabl (3 m ili kraći)

kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)

Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za ekran, ovu foliju ne smete da uklanjate.

Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.

Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i dobro pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni, televizor može da se nagne prema napred nakon montaže.) Nemojte prejako da pritežete zavrtnje; u suprotnom, zavrtnji se mogu oštetiti i biti nepravilno pritegnuti.

5

Podizanje i premeštanje televizora

Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.

Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.

Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati za vezice za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa može doći do povređivanja i oštećenja televizora.

Pre podizanja i premeštanja uređaja, na AV prijemnik obavezno montirajte držač za fiksiranje AV prijemnika.

Ukoliko pokušate da premestite uređaj bez prethodnog montiranja držača za fiksiranje AV prijemnika na AV prijemnik postoji mogućnost da ćete povrediti prste.

(Samo za modele OLED65/77G7*)

Korišćenje dugmeta

(U zavisnosti od modela)

Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.

<A tip>

Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.

U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na sledećoj slici.

<B tip>

6

Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim vibracijama.

Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.

Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti ekran.

Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu dugmad.

Osnovne funkcije

Uključivanje (Pritisnite)

Isključivanje (Pritisnite i zadržite) 1

Upravljanje zvukom

Kontrola programa

Pričvršćivanje televizora na zid

(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)

1 Zatvoriće se sve aplikacije koje su bile pokrenute, i zaustaviće se sva snimanja koja su u toku.

Podešavanje menija

Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme . Stavke menija možete podešavati pomoću dugmeta.

Isključite napajanje.

Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.

Promena ulaznog signala.

Pristupanje meniju sa postavkama.

1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje na zadnjoj strani televizora.

• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji, uklonite ih.

2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima. Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom na kojem se nalazi zidni nosač.

3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.

Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.

Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.

Montiranje na sto

(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)

1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.

• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće ventilacije.

Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da bezbedno može da nosi televizor.

Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor možete nabaviti kod lokalnog distributera.

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.

Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.

Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda.

(U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)

7

8

Montiranje na zid

(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)

10 cm

10 cm

10 cm

10 cm

Pre montiranja televizora na zidni nosač, sklopite AV prijemnik tako što ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.

Da biste instalirali zidni nosač, pomerite birač na

kao što je prikazano na slici ispod. (Samo za modele OLED77G7*)

(Samo za modele OLED65/77G7*)

Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove pre nego što pričvrstite zidni nosač.

Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.

Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj tabeli.

Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)

Modeli

VESA (A x B) (mm)

Standardni zavrtanj

Broj zavrtanja

Zidni nosač

OLED65G7*

400 x 200

M6

B

4

A

OTW420B

OLED77G7*

600 x 300

M8

4

OTW630B

M4

2

Pre montiranja uređaja na zidni nosač, sklopite AV prijemnik i na njega postavite držač za fiksiranje AV prijemnika / odstojnik za montiranje na zid. (Samo ako je navedeni deo u kompletu)

Deo u kompletu

Držač za fiksiranje AV prijemnika

1

2 x 2

B

A

Deo u kompletu

Držač za fiksiranje AV prijemnika /

Odstojnici zidnog nosača

Odstojnici zidnog nosača x 2 x 2 x 2

(Samo za modele OLED65/77W7V)

Deo u kompletu

Proverite od kog je materijala zid napravljen i debljinu zidne obloge.

Koristite anker za montiranje na zid za zidove od betona, lakog betona, čvrstog prirodnog kamena, zidarskih cigli od mekog prirodnog kamena i šuplje cigle koji ne pucaju.

Alat Širina zida Materijal zida

Beton

Cigla

Prirodni kamen

Metalne ploče

Šperploča

EPS ploče

Gips + šperploča

Anker za montiranje na zid, zavrtanj za montiranje na zid, burgija od Ø 3/6/8 mm

Zavrtanj za montiranje na zid, burgija od

Ø 1,8 mm

70 mm

30 mm

Probija zid

30 mm

Nemojte montirati uređaj na zid od gipsa ili iverice. U tom slučaju će anker ili zavrtanj morati da budu umetnuti u beton ispod zidne obloge. Ako ispod nema betona, prvo morate instalirati posebni nosač na koji ćete bezbedno pričvrstiti ankere i zavrtnje.

Prilikom postavljanja proizvoda na zid od materijala koji nije naznačen, postavite proizvod tako da svaka lokacija može da izdrži silu povlačenja od 70 kgf (686 N) i silu smicanja od 100 kgf (980 N) ili više.

Za betonski zid koristite burgiju od Ø 8 mm i udarnu bušilicu.

Alat koji će vam biti potreban

Krstasti odvijač + odvrtač (ručni ili motorni), burgija od

Ø 3/6/8 mm, uređaj za nivelisanje, uređaj za detekciju elemenata metalne konstrukcije, bušilica

Zidni nosač Vodilica za bušenje rupa

Zavrtanj za montiranje na zid

Ø5 x L65

Anker za montiranje na zid

Zavrtanj za montiranje na zid za drvo

Ø3 x L18

9

10

Postavljanje na zidane zidove

Pridržavajte se sledećih uputstava.

1 Koristite burgiju od Ø 8 mm za bušenje rupe u koju ćete postaviti anker na dubinu od 80 mm do 100 mm.

2 Očistite probušenu rupu.

3 U rupu umetnite zapečaćeni anker za montiranje na zid. (Prilikom umetanja ankera upotrebite čekić.)

Anker za montiranje na zid

4 Postavite zidni nosač na zid tako što ćete ga poravnati sa rupom.

Postavite deo za podešavanje ugla da bude okrenut nagore.

Zidni nosač

5 Poravnajte zavrtanj za montažu na zid sa rupom i pritegnite ga.

Zatim pričvrstite zavrtnje pomoću obrtnog momenta od 45 kgf/cm do 60 kgf/cm.

Zavrtanj za montiranje na zid

Korišćenje Kensington sistema bezbednosti

(Samo za modele OLED65W7*)

Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se na zadnjem delu uređaja Companion Box (AV prijemnik). Više informacija o montaži i korišćenju potražite u priručniku koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti ili posetite lokaciju

http://www.kensington.com

.

Priključci (obaveštenja)

Priključivanje antene

Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).

Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu antenskog signala.

Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da biste postigli bolji kvalitet slike.

Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite antenu u odgovarajućem smeru.

Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.

Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital

Plus, HE-AAC

Na lokacijama na kojima nije podržano emitovanje ULTRA HD kanala, televizor ne može direktno da prima ULTRA HD kanale. (U zavisnosti od modela)

Priključivanje satelitske antene

(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)

Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).

Povezivanje sa CI modulom

(U zavisnosti od modela)

Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u režimu digitalne televizije.

Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti televizor i otvor za PCMCIA karticu.

Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan, obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.

USB povezivanje

Neki USB razvodnici možda neće funkcionisati. Ako USB uređaj koji je povezan pomoću USB razvodnika nije prepoznat, direktno ga priključite na USB priključak na televizoru.

11

12

Ostale veze

Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban kabl se ne dobija u kompletu.

-

-

Opšte HDMI ULTRA HD Deep Colour

:

Uključeno : Podržani format 4K pri 50/60 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0)

Isključeno : Podržani format 4K pri 50/60 Hz 8 bit (4:2:0)

Ako uređaj povezan na Ulaz takođe podržava tehnologiju ULTRA HD

Deep Colour, vaša slika može biti jasnija.

Međutim, ako je uređaj ne podržava, možda neće raditi ispravno.

U tom slučaju, povežite uređaj na drugi HDMI priključak Isključeno podešavanje za tehnologiju

HDMI ULTRA HD Deep Colour

na televizoru.

Podržani HDMI format zvuka :

DTS (44,1 kHz, 48 kHz),

Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),

PCM (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)

(U zavisnosti od modela)

Tanki daljinski upravljač

Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.

Da zamenite baterije u obliku novčića, pomoću novčića okrenite poklopac odeljka za baterije u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu. Potom izvadite poklopac odeljka za baterije, postavite bateriju

(CR2032) i fiksirajte je tako da strana sa oznakom bude okrenuta ka napred. Vratite poklopac odeljka za baterije na daljinski upravljač i okrenite ga u smeru kretanja kazaljke na satu da biste ga zatvorili. Da biste izvadili baterije u obliku novčića, obavite korake za postavljanje obrnutim redosledom.

Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.

BACK

EXIT

A

A

(NAPAJANJE)

Uključivanje ili isključivanje televizora.

Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.

Podešavanje jačine zvuka.

Kretanje kroz snimljene emisije.

(BEZ ZVUKA)

Isključivanje svih zvukova.

Pritiskom i držanjem dugmeta možete pristupiti meniju Pristup.

-

Vraćanje na prethodni nivo.

* Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje sadržaja sa poslednjeg ulaznog signala.

(POČETNI MENI)

Pristup početnom meniju.

(ULAZ)

Menjanje ulaznog signala.

-

Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se lista svih spoljnih izvora ulaznog signala.

Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.

Dugmad za navigaciju

(gore/dole/levo/desno)

Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni.

*

Za korišćenje ovog dugmeta, pritisnite i držite duže od 3 sekunde.

Postavljanje baterija

BATERIJE NEMOJTE GUTATI. OPASNOST OD HEMIJSKIH

OPEKOTINA.

Baterija koja se nalazi u ovom uređaju može da izazove požar ili hemijske opekotine ukoliko se njome rukuje na pogrešan način. Nemojte da dopunjavate, rasklapate, spaljujete ili zagrevate na temperaturi višoj od 100 °C.

Bateriju zamenite isključivo baterijom sa brojem dela

CR2032. Korišćenje neke druge baterije može da dovede do požara ili eksplozije. Iskorišćenu bateriju odložite na otpad. Bateriju držite van domašaja dece. Nemojte rasklapati niti bacati u vatru.

[Daljinski upravljač se dostavlja sa] Ovaj uređaj sadrži bateriju u obliku novčića/dugmeta. Ukoliko se baterija u obliku novčića/dugmeta proguta, ona može da izazove teške unutrašnje opekotine u roku od samo 2 sata i može da dovede do smrtnog ishoda. Nove i iskorišćene baterije držite van domašaja dece. Ako se poklopac odeljka za baterije ne zatvara čvrsto, prekinite upotrebu uređaja i držite ga podalje od dece. Ukoliko mislite da je došlo do gutanja baterija ili njihovog umetanja u bilo koji deo tela, odmah zatražite lekarsku pomoć.

Ukoliko imate dugačke nokte, nemojte prstom otvarati poklopac odeljka za baterije. U suprotnom možete slomiti nokat.

1

.

@

4 ghi

7 pqrs

LIST

2 abc

5 jkl

8 tuv

0

3 def

6 mno

9 wxyz

/

RECENT

/

BACK

EXIT

GUIDE

TEXT

T.OPT

FOCUS

LIVE ZOOM

Funkcije tastera na magičnom daljinskom upravljaču

Kada se prikaže poruka „Baterija magičnog daljinskog upravljača je prazna. Promenite bateriju.“, potrebno je da zamenite bateriju.

Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru. redosledom.

LIST

8

5 jkl

6 zamenite baterije (1,5 V AA) tako da polovi i odgovaraju oznaci mno

Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim

Podešavanje jačine zvuka.

Kretanje kroz snimljene emisije.

(BEZ ZVUKA)

Isključivanje svih zvukova.

-

Pritiskom i držanjem dugmeta

(Prepoznavanje glasa)

možete pristupiti meniju Pristup.

Da biste mogli da koristite funkciju za prepoznavanje glasa potrebna je mrežna veza.

1 Pritisnite dugme za prepoznavanje glasa.

2 Kada se na ekrana televizora pojavi prozor za glas, počnite da govorite.

(PRETRAGA)

* Pretražite sadržaj poput televizijskih programa, filmova i drugih video zapisa ili pretražite veb tako što ćete uneti termine za pretragu u polje za pretragu.

1

BACK

EXIT

GUIDE

2

B

1

TEXT T.OPT

FOCUS

LIVE ZOOM

A

A

(NAPAJANJE)

Uključivanje ili isključivanje televizora.

Možete da uključite ili isključite digitalni risiver dodavanjem digitalnog risivera univerzalnom daljinskom upravljaču za televizor.

Numerička tastatura

Unos brojeva.

Dugmad sa slovima

Unos slova.

(Razmak)

Pritiska razmak na tastaturi na ekranu.

Pristupanje listi sačuvanih kanala ili programa.

(Daljinski upravljač na ekranu)

Prikazivanje daljinskog upravljača na ekranu.

-

U nekim regionima, otvara meni Univerzalno upravljanje.

* Možete da pristupite aplikaciji ili usluzi Live TV pomoću numeričke dugmadi koja odgovara pojedinim funkcijama.

* Audio opis će biti omogućen.

B

(POČETNI MENI)

Pristup početnom meniju.

* Prikazivanje istorije.

-

1

Prikazuje se početni meni digitalnog risivera.

Kada ne gledate sadržaje putem digitalnog risivera: prikazuje se ekran digitalnog risivera.

Točkić (OK)

Pritisnite sredinu točkića da biste izabrali željeni meni.

Pomoću dugmeta u obliku točkića možete da menjate programe.

Dugmad za navigaciju

(gore/dole/levo/desno)

Pritiskajte dugmad za gore, dole, levo i desno da biste se kretali kroz meni.

Ako pritisnete dugmad dok se pokazivač koristi, pokazivač će nestati sa ekrana i moći ćete da koristite Magični daljinski upravljač kao običan daljinski upravljač. Da bi se pokazivač ponovo prikazao na ekranu, protresite Magični daljinski upravljač levo-desno.

Vraćanje na prethodni nivo.

* Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje sadržaja sa poslednjeg ulaznog signala.

Prikazivanje programskog vodiča.

13

14

1 2

Dugmad za usluge striminga

Povezivanje sa uslugom striminga video zapisa.

(ULAZ)

Menjanje ulaznog signala.

-

1

Kada pritisnete i zadržite dugme , prikazuje se lista svih spoljnih izvora ulaznog signala.

(Q. Postavke)

Otvaranje brzih postavki.

Licence

Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na lokaciji

www.lg.com

.

* Omogućava sadržaj koji je povezan sa programom koji trenutno gledate.

Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.

Kontrolna dugmad (

sadržajem.

)

Upravljanje multimedijalnim

Zumiranjem izabrane oblasti, možete da je gledate preko celog ekrana.

* Možete da zumirate oblast u koju je daljinski upravljač usmeren.

, menijima.

, , Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim

*

Za korišćenje ovog dugmeta, pritisnite i držite duže od 3 sekunde.

Registrovanje magičnog daljinskog upravljača

Napomena o softveru sa otvorenim kodom

Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite

http://opensource.lge.com

.

Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.

Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:

[email protected]

. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.

Kako registrovati Magični daljinski upravljač

Da biste koristili Magični daljinski upravljač, prvo ga uparite sa televizorom.

1 Stavite baterije u Magični daljinski upravljač i uključite televizor.

2 Uperite Magični daljinski upravljač u televizor i pritisnite dugme

Točkić (OK)

na daljinskom upravljaču.

* Ukoliko televizor ne registruje Magični daljinski upravljač, isključite pa uključite televizor i pokušajte ponovo.

Konfiguracija spoljašnjeg kontrolnog uređaja

Informacije o spoljašnjem kontrolnom uređaju potražite na

www.lg.com

.

Kako poništiti registraciju Magičnog daljinskog upravljača

Istovremeno pritisnite dugmad i

(POČETNI MENI)

i držite ih pritisnutim pet sekundi da biste poništili uparivanje Magičnog daljinskog upravljača sa televizorom.

* Ako pritisnete i zadržite dugme , otkazaćete ovaj postupak i odmah ponovo registrovati Magični daljinski upravljač.

Rešavanje problema

Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.

Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet.

Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.

Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na

, na ).

Nema slike i zvuka.

Proverite je li uređaj uključen.

Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.

Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.

Nenormalan prikaz

Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće se poruka

Nema signala

“ ili „

Neispravan format

“.

Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.

Ponovo povežite HDMI kabl.

Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.

15

16

Specifikacije

Specifikacije bežičnog modula (LGSBWAC72)

Bežični LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)

Frekvencijski opseg

2.400 do 2.483,5 MHz

5.150 do 5.725 MHz

5.725 do 5.850 MHz (Za države izvan EU)

Frekvencijski opseg

2.400 do 2.483,5 MHz

Izlazna snaga (maksimalna)

14 dBm

16,5 dBm

11,5 dBm

Bluetooth

Izlazna snaga (maksimalna)

8,5 dBm

* Verzija softvera za funkciju bežičnog povezivanja: 1.0

* “IEEE 802.11ac” nije dostupan u svim državama.

CI modul (Š x V x D)

Uslovi okoline

Radna temperatura

Radna relativna vlažnost

Temperatura za skladištenje

Relativna vlažnost skladištenja

100,0 mm x 55,0 mm x

5,0 mm od 0 °C do 40 °C

Manja od 80 %

od -20 °C do 60 °C

Manja od 85 %

(Zavisno od zemlje)

Televizijski sistem

Pokrivenost kanala (Opseg)

950 do 2.150 MHz

Maksimalni broj programa koji se mogu sačuvati

Induktivni otpor spoljne antene

DVB-S/S2

6.000

* Verzija softvera za funkciju bežičnog povezivanja: 1.0

Digitalna televizija

DVB-T

DVB-T2

DVB-C

DVB-S/S2

DVB-C

46 do 890 MHz

DVB-T/T2

VHF III : 174 do 230 MHz

UHF IV : 470 do 606 MHz

UHF V : 606 do 862 MHz

S opseg II : 230 do 300 MHz

S opseg III : 300 do 470 MHz

2.000

75 Ω

Analogna televizija

PAL/SECAM, B/G, D/K, I

SECAM L

46 do 862 MHz

17

KORISNIČKI PRIRUČNIK

KONFIGURACIJA

SPOLJAŠNJEG

KONTROLNOG UREĐAJA

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.

www.lg.com

KODOVI ZA TASTERE

KODOVI za tastere

Ova funkcija nije dostupna za sve modele.

Kôd

(heksadecimalni)

00

Funkcija

CH +, PR +

01

02

03

06

07

08

09

0B

0E

0F

10 - 19

1A

1E

20

21

28

30

39

40

41

42

43

44

45

CH -, PR -

Volume + (Jačina zvuka

+)

> (taster sa strelicom / taster nadesno)

< (taster sa strelicom / taster nalevo)

Power (Napajanje)

Mute (Bez zvuka)

Input (Ulaz)

SLEEP (Spavanje)

TV, TV/RAD

* Numerički tasteri 0 - 9

Q.View / Flashback (Brzi prikaz / flešbek)

FAV (Omiljeni kanal)

Text (Teletekst)

BACK (Nazad)

Caption/Subtitle (Titl)

Λ (taster sa strelicom / taster nalevo)

V (taster sa strelicom / kursor nadole)

Menu / Settings (Meni / postavke)

OK / Enter

Q.Menu (Brzi meni)

Napomena

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Kôd

(heksadecimalni)

53

5B

60

Funkcija

List (Lista)

Exit (Izlaz)

PP(AD)

61 Plavo

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

63

71

72

79

91

7A

7C

7E

8E

8F

AA

AB

B0

Žuto

Zeleno

Crveno

Ratio / Aspect Ratio

(Format / format slike)

AD (Audio opis)

User Guide (Korisničko uputstvo)

Smart Home (Pametni početni ekran)

SIMPLINK

►► (Premotavanje unapred)

◄◄ (Premotavanje unazad)

Info (Informacije)

Program Guide (Vodič za programe)

► (Reprodukuj)

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

B1

BA

BB

BD

(Zaustavi / Lista datoteka)

ꕘ (Zamrzavanje / spora reprodukcija / pauziranje)

Soccer (Fudbal)

(SNIMANJE)

DC 3D

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

99

9F

9B

Automatska konfiguracija

App / *

TV/PC

4C

* Kôd za taster 4C (0x4C) dostupan je za modele ATSC/ISDB koji koriste primarni/sekundarni kanal.

(za Južnu Koreju, Japan, Severnu Ameriku i Južnu Ameriku osim Kolumbije)

Napomena

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

Dugme na dalj. upr.

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

KONFIGUraCIJa sPOLJaŠNJeG

KONTROLNOG UREĐAJA

Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.

Povežite USB adapter za serijsku vezu/ulazni priključak RS-232C sa spoljnim kontrolnim uređajem (kao što je računar ili A/V kontrolni sistem) da biste eksterno upravljali funkcijama televizora.

Napomena: Tip kontrolnog porta na televizoru može da se razlikuje između serija modela.

* Imajte u vidu da ovaj način povezivanja nije podržan na svim modelima.

* Kabl se ne dobija u kompletu.

UsB adapter za serijsku vezu sa UsB kablom

USB priključak

(PC)

(TV)

LGTV podržava PL2303 USB adapter za serijsku vezu u čipu (ID proizvođača: 0x0557, ID proizvoda:

(PC) (TV)

rs-232C sa rs232C kablom

Tip DE9 (D-Sub 9-pinski)

(PC)

(TV)

Potrebno je da nabavite RS-232C (tip DE9, D-Sub 9-pinski žensko-ženski)-RS-232C kabl za povezivanje

(PC) (TV)

2

(PC)

(TV)

1

3

(PC)

(PC) 2

(CONTROL & SERVICE)

2

(TV)

(TV)

(PC)

3

1

2

(TV)

(PC)

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

(PC)

Telefonski priključak

(TV)

(TV)

(PC)

(PC)

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

* Interfejs za povezivanje može da se razlikuje od vašeg televizora.

(TV)

(TV)

(PC)

(PC)

3

3

2

2

1

1

(TV)

(TV)

- ili

(PC)

(PC)

3

3

2

2

1

1

RS-232C IN

(CONTROL & SERVICE)

(TV)

(TV)

Računar klijenta

1

6

RS-232C

(Serijski port)

9

5

rs-232C konfiguracije

Konfiguracije sa 3 žice (nestandardno)

Računar tV rXD tXD

GND

2

3

5

2

1

3

ILI rXD tXD

GND

3

2

5

D-sub 9 telefon

2

1

3 tXD rXD

GND tXD rXD

GND set ID

Za postavljanje ID-a uređaja, pogledajte „

stvarno mapiranje podataka

“ na str.6

1. Pritisnite dugme

PODeŠaVaNJa

da biste pristupili glavnim menijima.

2. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do stavke

(*Opšte → O ovom TV-u

ili

OPCIJa

, a zatim pritisnite dugme

U redu

.

3. Pritisnite dugmad za navigaciju da biste došli do opcije

Podesi ID

, a zatim pritisnite dugme

U redu

.

4. Krećite se nalevo ili nadesno da biste podesili ID, a zatim izaberite opciju

zatVOrI

. Opseg podešavanja je 1-99.

5. Kada završite, pritisnite dugme

IzLaz

.

* (U zavisnosti od modela)

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

Parametri komunikacije

Brzina prenosa: 9600 bps (UART)

Dužina podataka: 8 bita

Parnost: Nema

referentna lista komandi

(U zavisnosti od modela)

Stop bit: 1 bit

Kôd komunikacije: ASCII kôd

Koristite ukršteni kabl.

01.

Uključivanje* k

KOMaNDa1 KOMaNDa2

a

PODataK

(heksadecimalni)

00 do 01 15. Balans

02. Odnos stranica slike k c (str.7)

16.

Temperatura boje

03. Screen

Mute

(Isključivanje slike)

04. Volume

Mute

(Isključivanje zvuka)

05. Kontrola jačine zvuka

06. Kontrast

07.

Osvetljenje k k k k k f d e g h

(str.7)

00 do 01

00 do 64

00 do 64

00 do 64

17. ISM metoda (samo za plazma TV)

18. Ekvalizator j

19. Ušteda energije

20.

Komanda za podešavanje

21. Dodaj/ izbriši

(preskoči) kanal

(program) j j k x

KOMaNDa1 KOMaNDa2

m m t u pj v q a b

PODataK

(heksadecimalni)

00 do 64

00 do 64

(str.8)

(str.8)

00 do 05

(p.9)

00 do 01

08. Boja

09. Nijansa

10. Oštrina k k k

11. OSD izbor k

12. Režim zaključavanja daljinskog upravljača k l j i k m

00 do 64

00 do 64

00 do 32

00 do 01

00 do 01

22. Taster

23.

Upravljanje pozadinskim osvetljenjem

24. Izbor unosa

25. 3D

26. Prošireni

(3D) m m x x x t c g b v

KODOVI za tastere

00 do 64

(str.11)

(str.11)

(str.11)

13. Visoki tonovi k r 00 do 64

27.

Automatska konfiguracija j u

(str.12)

14. Bass (Bas) k s 00 do 64

* Napomena: Tokom reprodukcije ili snimanja multimedijalnih datoteka, sve komande se tretiraju kao greška i ne izvršava se nijedna komanda osim napajanja (ka) i funkcije dugmadi (mc).

RS232C kabl omogućava televizoru da pošalje „ka komandu“ kada je uključen i isključen. Ako se koristi USB-serijski pretvarački kabl, komanda radi samo kada je televizor uključen.

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

Protokol prenosa / prijema

transmission

[Command1][Command2][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

[Command 1]: Prva komanda za upravljanje televizorom. (j, k, m ili x)

[Command 2]: Druga komanda za upravljanje televizorom.

[Set ID] : Možete da podesite [Set ID] da biste odabrali željeni ID broj monitora u meniju Opcija.

Podesivi opseg za televizor je od 1 do 99. Ako je za vrednost [Set ID] izabrano „0“, može se upravljati svim povezanim uređajima.

* Vrednost [Set ID] označena je kao decimalna vrednost (od 1 do 99) u meniju i kao

[DATA]: heksadecimalna vrednost (od 0x00 do 0x63) u protokolu prenosa/prijema.

Za prenos podataka komandi (heksadecimalno). Prenosi „FF“ podatke za očitavanje statusa

komande.

[Cr]:

[ ]:

Povratak kursora na početak reda – ASCII kôd „0x0D“

Razmak – ASCII kôd „0x20“

OK acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* TV prenosi ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima normalne podatke. Ako je podatak u režimu čitanja podataka, tada označava trenutni status podatka. Ako je podatak u režimu upisa, vratiće se podaci sa računara.

error acknowledgement

[Command2][ ][Set ID][ ][NG][Data][x]

* TV emituje ACK (potvrdu) na osnovu ovog formata kada prima nestandardne podatke od funkcija koje se ne mogu izvršiti ili kada prima komunikacione greške.

Podaci 00: Nevažeći kôd

stvarno mapiranje podataka (Hexadecimal

b

Decimal

)

* Kada unosite [data] u heksadecimalnom obliku, koristite sledeću tabelu konverzije.

* Komanda za podešavanje kanala (ma) koristi dvobajtnu heksadecimalnu vrednost ([data]) za izbor broja kanala.

00 : Korak 0

01 : Korak 1 (Set ID 1)

...

0A : Korak 10 (Set ID 10)

...

0F : Korak 15 (Set ID 15)

10 : Korak 16 (Set ID 16)

...

32 : Korak 50 (Set ID 50)

33 : Korak 51 (Set ID 51)

...

63 : Korak 99 (Set ID 99)

...

C7 : Korak 199

C8 : Korak 200

...

FE : Korak 254

FF : Korak 255

...

01 00 : Korak 256

...

27 0E : Korak 9998

27 0F : Korak 9999

...

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

* Komande se mogu različito ponašati u zavisnosti od modela i signala.

01. Uključivanje (Command: k a)

► Za kontrolu *uključivanja/isključivanja napajanja.

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 00 : Napajanje

isključeno

01 : *Napajanje uključeno

Ack [d][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Ako je uključeno samo isključivanje slike za video snimak, na televizoru se prikazuje meni na ekranu

(OSD). Ali, u slučaju da je ekran isključen, TV neće prikazivati OSD.

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

► Za prikaz uključivanja/*isključivanja televizora

Transmission[k][a][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]

* Na sličan način, ako ostale funkcije prenose „FF“ podatak zasnovan na ovom formatu, onda povratna sprega potvrđivanja podataka daje status o svim funkcijama.

04. Volume Mute (Isključivanje zvuka) (Command: k e)

► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem zvuka.

Takođe, možete podesiti isključivanje zvuka upotrebom tastera MUTE na daljinskom upravljaču.

Transmission [k][e][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 00: Opcija Bez zvuka je uključena (zvuk je isključen)

01: Opcija Bez zvuka je isključena (zvuk je uključen)

Ack [e][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

02. Odnos stranica slike (Command: k c)

(veličina glavne slike)

► Za podešavanje formata slike. (Format glavne slike)

Osim toga, format slike možete podesiti pomoću opcije Odnos stranica slike u meniju Q.MENU ili meniju PICTURE.

Transmission [k][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 01 : Standardan ekran (4:3)

02 : Širok ekran

(16:9)

04 : Uvećanje

05 : Uvećanje 2

(samo za Južnu

Ameriku osim

Kolumbije)

06 : Podešeno po programu/

Original

07 : 14:9

(Evropa, Kolumbija, Srednji istok, Azija bez Južne Koreje i Japana)

09 : * Samo skeniranje

0B : Potpuno široko

(Evropa, Kolumbija,

Srednji istok, Azija bez

Južne Koreje i Japana)

10 do 1F : Bioskopsko uvećanje od 1 do 16

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Ako koristite računarski ulaz, izaberite format slike 16:9 ili 4:3.

* U režimu DTV/HDMI/Komponentni (HD rezolucija), dostupna je opcija Samo skeniranje.

* Režim Puno proširenje možda će se različito ponašati u zavisnosti od modela. Kod digitalne televizije podržan je u potpunosti, a kod analogne televizije i AV sistema samo delimično.

05. Kontrola jačine zvuka (Command: k f)

► Za podešavanje jačine zvuka.

Jačinu zvuka možete podesiti i pomoću dugmadi za jačinu zvuka na daljinskom upravljaču.

Transmission [k][f][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [f][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

06. Kontrast (Command: k g)

► Za podešavanje kontrasta ekrana.

Kontrast takođe možete podesiti u meniju

PICTURE.

Transmission [k][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

07. Osvetljenje (Command: k h)

► Za podešavanje osvetljenosti ekrana.

Osvetljenost takođe možete podesiti u meniju

PICTURE.

Transmission [k][h][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [h][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

03. Screen Mute (Isključivanje slike) (Command: k d)

► Za upravljanje uključivanjem/isključivanjem slike.

Transmission [k][d][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 00: Opcija ekrana bez slike isključena (Slika uključena)

Isključivanje slike za video snimak

01: Opcija isključivanja slike uključena (Slika isključena)

10: Uključeno prigušivanje zvuka za video

snimak

08. Boja (Command: k i)

► Za podešavanje boje na ekranu.

Boju takođe možete podesiti u meniju PICTURE.

Transmission [k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [i][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

09. Nijansa (Command: k j)

► Za podešavanje nijanse na ekranu.

Nijansu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.

Transmission [k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Crvena: 00 do Zelena: 64

Ack [j][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

10. Oštrina (Command: k k)

► Za podešavanje oštrine ekrana.

Oštrinu takođe možete podesiti u meniju PICTURE.

Transmission [k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 32

Ack [k][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* (U zavisnosti od modela)

14. Bass (Bas) (Command: k s)

► Da biste podesili bas.

Podešavanje takođe možete obaviti u meniju AUDIO.

Transmission [k][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* (U zavisnosti od modela)

15. Balans (Command: k t)

► Za podešavanje balansa.

Balans takođe možete podesiti u meniju AUDIO.

Transmission [k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

11. OSD izbor (Command: k l)

► Za uključivanje/isključivanje prikaza na ekranu

(OSD) pomoću daljinskog upravljača.

Transmission [k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 00: OSD isključen01: OSD uključen

Ack [l][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

12. Režim zaključavanja daljinskog upravljača

(Command: k m)

► Za zaključavanje komandi na prednjoj ploči monitora i daljinskom upravljaču.

Transmission [k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 00 : Zaključavanje isključeno

01 : Zaključavanje uključeno

Ack [m][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Ako ne koristite daljinski upravljač, upotrebite ovaj režim.

Kada se glavni prekidač isključi i uključi (izvucite kabl, a zatim ga ponovo stavite posle 20–30 sekundi), oslobađa se spoljno zaključavanje komandi.

* U stanju pripravnosti (jednosmerna struja isključena tajmerom ili komandom „ka“, „mc“) i ako je uključeno zaključavanje tastature, televizor se neće uključiti pritiskom na taster napajanja za IR niti lokalni taster.

13. Visoki tonovi (Command: k r)

► Da biste podesili visoke tonove.

Podešavanje takođe možete obaviti u meniju ZVUK.

Transmission [k][r][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

16. Temperatura boje (Command: x u)

► Za podešavanje temperature boje. Temperaturu boje takođe možete podesiti iz menija PICTURE.

Transmission [x][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

7

0

0

0

0

17. ISM metoda (Command: j p) (samo za plazma

TV)

► Za kontrolu ISM metoda. Takođe možete da prilagodite opciju ISM metoda u meniju OPTION.

Transmission [j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 02: Orbiter

08: Normalno

20: Uklanjanje boje

Ack [p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

18. Ekvilizator (Command: j v)

► Podesite ekvilizator televizora.

Transmission [j][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

MSB LSB

0 0 0 0 0 0 0 0

Frekvencija

6 5

0 0

0 1

1 0

1 1

Frekvencija

1. opseg

2. opseg

3. opseg

4. opseg

PODATAK

4

0

3

0

2

0

1 0

0 0

0 0 0 0 1

... ... ... ... ...

1 0 0 1 1

Korak

0 (decimalno)

1 (decimalno)

...

19 (decimalno)

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

1

0 0 5. opseg 1 0 1 0 0 20 (decimalno)

Acknowledgement [v][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Zavisi od modela, a podešavanje je moguće kada režim zvuka podržava ekvilizator.

19. Ušteda energije (Command: j q)

► Da biste smanjili potrošnju energije od strane televizora. Takođe možete da prilagodite opciju

Ušteda energije u meniju PICTURE.

Transmission [j][q][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

PODATAK

00: Isključeno

01: Minimalno

02: Srednje

03: Maksimalno

04: Automatski (za LCD/LED TV)/

Inteligentni senzor (za PDP TV)

05: Isključen ekran

* (U zavisnosti od modela)

Ack [q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

20. Komanda za podešavanje (Command: m a)

* Ova komanda se može različito ponašati u zavisnosti od modela i signala.

• Za tržište Evrope, Srednjeg istoka, Kolumbije,

Azije bez Južne Koreje i Japana

► Izbor kanala sledećeg fizičkog broja.

Transmission [m][a][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]

[Data 01][ ][Data 02][Cr]

* Analogna antena/kablovska

[Data 00][Data 01] Podaci kanala

Podatak 00: Podaci kanala u bajtovima višeg reda

Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda

- 00 00 ~ 00 C7 (decimalna vrednost: 0 ~ 199)

Podatak 02: Ulaz (analogni)

- 00: Antena televizija (ATV)

- 80: Kablovska televizija (CATV)

* Digitalna antena/kablovska/satelitska

[Data 00][Data 01]: Podaci kanala

Podatak 00: Podaci visokog kanala

Podatak 01: Podaci niskog kanala

- 00 00 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 0 ~ 9999)

Podatak 02: Ulaz (digitalni)

- 10: Antena televizija (DTV)

- 20: Zemaljski radio (Radio)

- 40: Satelitska televizija (SDTV)

- 50: Satelitski radio (S-Radio)

- 90: Kablovska televizija (CADTV)

- a0: Kablovski radio (CA-Radio)

* Primeri komande za podešavanje kanala:

1. Pređite na analogni zemaljski (PAL) kanal 10.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 10 = 00 0a

Podatak 02 = Analogna antena televizija = 00

Rezultat =

ma 00 00 0a 00

2. Pređite na digitalni zemaljski (DVB-T) kanal 01.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1 = 00 01

Podatak 02 = Digitalna antena televizija = 10

Rezultat =

ma 00 00 01 10

3. Pređite na satelitski (DVB-S) kanal 1000.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 i 01 = Podaci kanala su 1000 = 03 E8

Podatak 02 = Digitalna satelitska televizija = 40

Rezultat =

ma 00 03 e8 40

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Za tržište Južne Koreje, Severne/Južne Amerike bez Kolumbije

► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/ sekundarni broj.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Digitalni kanali imaju fizički, primarni i sekundarni broj kanala. Fizički broj je stvarni broj digitalnog kanala, primarni broj je broj na koji treba mapirati kanal, a sekundarni broj je broj potkanala. Pošto ATSC tjuner automatski mapira kanal sa primarnog/sekundarnog broja, fizički broj nije neophodan prilikom slanja komande u digitalnom režimu.

* Analogna antena/kablovska

Podatak 00 : Fizički broj kanala

- Zemaljski (ATV): 02~45 (decimalna vrednost: 2 ~

69)

- Kablovski (CATV): 01, 0E~7D (decimalna vrednost: 1, 14~125)

[Data 01 ~ 04]: Primarni/sekundarni broj kanala

Podatak 01 i 02: xx (nije bitno)

Podatak 03 i 04: xx (nije bitno)

Podatak 05: Ulaz (analogni)

- 00: Antena televizija (ATV)

- 01: Kablovska televizija (CATV)

* Digitalna antena/kablovska

Podatak 00: xx (nije bitno)

[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala

Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda

Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda

- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala

Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda

Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda

Podatak 05: Ulaz (digitalni)

- 02: Antena televizija (DTV) – Koristi fizički broj

kanala

- 06: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi fizički

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA broj kanala

- 22: Antena televizija (DTV) – Ne koristi fizički broj

kanala

- 26: Kablovska televizija (CADTV) – Ne koristi fizički broj kanala

- 46: Kablovska televizija (CADTV) – Koristi samo glavni broj kanala (jednodelni kanal)

Dva bajta su dostupna za sve glavne i manje važne podatke kanala, ali se obično niži bajt koristi sam (viši bajt je 0).

* Primeri komande za podešavanje kanala:

1. Pređite na analogni kablovski (NTSC) kanal 35.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 = Podaci kanala su 35 = 23

Podatak 01 i 02 = nema primarnog = 00 00

Podatak 03 i 04 = nema sekundarnog = 00 00

Podatak 05 = Analogna kablovska televizija = 01

Ukupno =

ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Pređite na digitalni zemaljski (ATSC) kanal 30-3.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00

Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E

Podatak 03 i 04 = sekundarni broj je 3 = 00 03

Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 22

Ukupno =

ma 00 00 00 1e 00 03 22

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

• Za tržište Japana

► Da biste prebacili kanal na sledeći fizički/primarni/ sekundarni broj.

Transmission [m][a][ ][0][ ][Data00][ ][Data01]

[ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

* Digitalna antena/satelitska

Podatak 00: xx (nije bitno)

[Data 01][Data 02]: Primarni broj kanala

Podatak 01: Podaci kanala u bajtovima višeg reda

Podatak 02: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda

- 00 01 ~ 27 0F (decimalna vrednost: 1 ~ 9999)

[Data 03][Data 04]: Sekundarni broj kanala/ogranak

(nije bitno za satelitski)

Podatak 03: Podaci kanala u bajtovima višeg reda

Podatak 04: Podaci kanala u bajtovima nižeg reda

Podatak 05: Ulaz (digitalni/satelitski za Japan)

- 02: Antena televizija (DTV)

- 07: BS (satelit koji emituje)

- 08: CS1 (komunikacioni satelit 1)

- 09: CS2 (komunikacioni satelit 2)

* Primeri komande za podešavanje kanala:

1 Pređite na digitalni zemaljski (ISDB-T) kanal 17-1.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00

Podatak 01 i 02 = primarni broj je 17 = 00 11

Podatak 03 i 04 = sekundarni broj/ogranak je 1 =

00 01

Podatak 05 = Digitalna antena televizija = 02

Ukupno =

ma 00 00 00 11 00 01 02

2. Pređite na BS (ISDB-BS) kanal 30.

Set ID = Sve = 00

Podatak 00 = fizički broj nije poznat = 00

Podatak 01 i 02 = primarni broj je 30 = 00 1E

Podatak 03 i 04 = nije bitno = 00 00

Podatak 05 = Digitalna BS TV = 07

Ukupno =

ma 00 00 00 1e 00 00 07

* Ova funkcija se može razlikovati u zavisnosti od modela.

Ack [a][ ][Set ID][ ][OK][Data 00][Data 01]

[Data 02][Data 03][Data 04][Data 05]

[x][a][ ][Set ID][ ][NG][Data 00][x]

21. Dodaj/izbriši (preskoči) kanal (program)

(Command: m b)

► Da biste preskočili trenutni kanal (program) za naredni put.

Transmission [m][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 00 : Izbriši (ATSC,ISDB)/ preskoči(DVB)

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

01 : Dodaj

* Postavite status sačuvanog kanala na Izbriši

(ATSC, ISDB)/preskoči (DVB) ili Dodaj.

22. Taster (Command: m c)

► Za slanje IC daljinske šifre.

Transmission [m][c][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Kôd za taster – p.2.

Ack [c][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

23. Upravljanje pozadinskim osvetljenjem

(Command: m g)

• Za LCD TV / LED TV

► Za upravljanje pozadinskim osvetljenjem.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

• Za plazma TV

► Za kontrolu lampice na tabli.

Transmission [m][g][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak Min: 00 do Maks: 64

Ack [g][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

24. Izbor unosa (Command: x b)

(ulaz za glavnu sliku)

► Za izbor ulaznog izvora za glavnu sliku.

Transmission [x][b][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

PODATAK

00: DTV

02 : Satelitska DTV

ISDB-BS (Japan)

03 : ISDB-CS1 (Japan)

04 : ISDB-CS2 (Japan)

11: CATV

20 : AV ili AV1

40 : Komponenta1

60 : RGB

90 : HDMI1

92 : HDMI3

01: CADTV

10: ATV

21 : AV2

41 : Komponenta2

91 : HDMI2

93 : HDMI4

Ack [b][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

* Ova funkcija zavisi od modela i signala.

25. 3D (Command: x t) (samo 3D modeli)

(u zavisnosti od modela)

► Menjanje 3D režima televizora.

Transmission [x][t][ ][Set ID][ ][Data 00][ ][Data 01]

[ ][Data 02][ ][Data 03][Cr]

* (U zavisnosti od modela)

Struktura podataka

[Data 00] 00: 3D uključen

01: 3D isključen

02: 3D u 2D

03: 2D u 3D

[Data 01] 00: Gore/dole

01: Levo/desno

02: Šahovska tabla

03: Sekvencijalni kadrovi

04: Preplitanje kolone

05: Preplitanje reda

[Data 02] 00: Desno ka levom

01: Levo ka desnom

[Data 03] 3D efekti (3D dubina): Min: 00 – Maks: 14

(*prenos heksadecimalnim kodom)

* Funkcije [Data 02] i [Data 03] zavise od modela i signala.

* Ako je [Data 00] 00 (3D uključen), [Data 03] nema značaja.

* Ako je [Data 00] 01 (3D isključen) ili 02 (3D u 2D),

[Data 01], [Data 02] i [Data 03] nemaju značaja.

* Ako je [Data 00] 03 (2D u 3D), [Data 01] i

[Data 02] nemaju značaja.

* Ako je [Data 00] na 00 (3D uključen) ili 03 (2D u

3D), [Data 03] rade samo kada je 3D režim (žanr) postavljen na ručno.

* Možda neće sve opcije 3D obrasca ([Data 01]) biti dostupne u skladu sa TV/video signalom.

[Data 00] [Data 01] [Data 02] [Data 03]

00

01

02

03

X: nije važno

X

X

O

X

X

O

O

X

X

O

O

X

Ack [t][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][Data02]

[Data03][x]

[t][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

26. Prošireni 3D (Command: x v) (samo 3D modeli)

(u zavisnosti od modela)

► Menjanje 3D opcije televizora.

Transmission [x][v][ ][Set ID][ ][Data 00][ ]

[Data 01][Cr]

[Data 00] 3D opcija

00: Ispravljanje 3D slike

01: 3D dubina (3D režim je samo ručni)

02: 3D ugao posmatranja

06: Ispravljanje 3D boje

07: Zumiranje 3D zvuka

08: Normalan prikaz slike

09: 3D režim (žanr)

[Data 01] Postoji poseban opseg za svaku 3D opciju koji zavisi od vrednosti [Podatak 00].

1) Kada je [Data 00] 00

00: Desno ka levom

01: Levo ka desnom

2) Kada je [Data 00] 01, 02

Podatak Min: 0 – Maks: 14 (*prenos heksadecimalnim kodom)

Opseg vrednosti podataka (0 - 20) automatski konvertuje opseg ugla posmatranja (-10 do +10) (u zavisnosti od modela)

* Ova opcija radi samo kad je 3D režim (žanr) postavljen na ručno.

3) Kada je [Data 00] 06, 07

00: Isključeno

01: Uključeno

4) Kada je [Data 00] 08

00: Vraća u 3D video iz 3D video snimka koji je konvertovan funkcijom 3D u 2D

01: Menja 3D video u 2D video, osim 2D u

3D video snimka

* Ako se ne zadovolje uslovi konvertovanja, komanda se tretira kao NG.

5) Kada je [Data 00] 09

00 : Standard

02 : Bioskop

04 : Ručno

01 : Sport

03 : Ekstremno

05 : Automatski

Ack [v][ ][Set ID][ ][OK][Data00][Data01][x]

[v][ ][Set ID][ ][NG][Data00][x]

KONFIGURACIJA SPOLJAŠNJEG KONTROLNOG UREĐAJA

27. Automatska konfiguracija (Command: j u)

(U zavisnosti od modela)

► Za podešavanje pozicije slike i automatsko smanjivanje podrhtavanja slike. Ovo radi samo u režimu RGB (PC).

Transmission [j][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]

Podatak 01 : Pokreni Automatsku konfiguraciju

Ack [u][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement