LG PK3 Owner's manual

LG PK3 Owner's manual
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
Prenosivi Bluetooth
zvučnik
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što počnete da
koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.
MODELI
PK3
PK3L
www.lg.com
Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
2
Prvi koraci
Bezbednosne
informacije
1
Prvi koraci
OPREZ
UPOZORENJE: NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD
KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD
POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom
(koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću,
kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
UPOZORENJE: Nemojte ugrađivati ovu opremu u
ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.
OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE
SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE
IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim
naponom u blizini ovog proizvoda (na primer,
električni rasterivač muva). Može doći do otkazivanja
ovog proizvoda usled strujnog udara.
vaj znak munje u jednakostraničnom
O
trouglu upozorava korisnike na
neizolovanu struju prisutnu u kućištu
uređaja koja može da bude dovoljno
jaka da predstavlja rizik od strujnog
udara.
nak uzvika u jednakostraničnom
Z
trouglu upućuje korisnike na važna
uputstva vezana za rad i održavanje
(servisiranje) koja se nalaze u
priručniku isporučenom uz uređaj.
OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena
sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača.
Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za
obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od
pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati
postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo
postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za
knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena
odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva
proizvođača.
Prvi koraci
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju
opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako
dostupan.
Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene,
rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi,
iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle
izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih
stanja može da dovede do strujnog udara ili požara.
Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov
izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga,
prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis
zameni kabl istovetnim rezervnim delom. Zaštitite
kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja
kao što su: uvrtanje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje
vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite
posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde
kabl izlazi iz uređaja.
NAPOMENA: Za podatke o bezbednom
obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda
i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate
glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini
proizvoda.
OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženjima s
niskom vlažnošću
yy Može da izazove statički elektricitet u okruženjima
s niskom vlažnošću.
yy Korišćenje ovog proizvoda se preporučuje nakon
dodirivanja nekog metalnog predmeta koji provodi
elektricitet.
1
Prvi koraci
Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog
uputstva da biste se uverili u strujne uslove.
3
4
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili
akumulatorom.
1
Prvi koraci
Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija
iz opreme: Pratite korake montaže obrnutim
redosledom da biste uklonili stare baterije ili
komplete baterija. Obavezno stavite stare baterije
ili komplete baterija u odgovarajući kontejner na
mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako
biste spriječili zagađivanje životne sredine i moguću
opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili
komplete baterija nemojte odlagati zajedno sa
ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih,
besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema
naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu).
Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati
prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra
itd.
Simboli
~
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
0
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu klase II.
1
Odnosi se na pripravnost.
!
Odnosi se na „UKLJUČENO“ (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
1
Prvi koraci
3
Rešavanje problema
2
6
6
7
8
Bezbednosne informacije
Jedinstvene odlike
Uvod
Prednji
Zadnji
24
Rešavanje problema
4
Dodatak
2
Rad
25
25
26
Zaštitni znaci i licence
Rukovanje uređajem
Specifikacije
9
9
9
10
11
11
Punjenje zvučnika
– Punjenje strujnim ispravljačem
– Provera statusa punjenja
– Provera statusa baterije
Osnovne operacije
– Korišćenje tastera za uključivanje/
isključivanje
– Bluetooth veza
– Stanje Bluetooth LED-lampice
– Jednostavan vodič za rad
Funkcija za korišćenje bez ruku
Glasovna komanda
Zvučni efekti
– Podešavanje Zvučnog efekta.
Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja
Koristeći BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju
– Slušanje muzike koja je sačuvana na
BLUETOOTH uređajima
Uparivanje više telefona
Povezivanje sa Dvostrukom reprodukcijom
(opciono)
Ostale operacije
– Ponovno pokretanje
– Napomena o automatskom isključivanju
11
11
12
13
14
15
15
16
17
17
19
21
23
23
23
2
3
4
6
1
Prvi koraci
Jedinstvene odlike
Uvod
Auto isključivanje
Simboli korišćeni u ovom priručniku
Prvi koraci
Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede
energije. (Strana 21)
Ulaz za prenosivi uređaj
Slušajte muziku s vašeg prenosivog uređaja.
(Pametan telefon, Notebook, itd...)
BLUETOOTH®
Slušajte muziku sačuvanu na vašem Bluetooth
uređaju.
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i radne odlike.
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza u sprečavanju mogućih
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.
>>Oprez
Vodootporan (IPX7)
Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX7.
IPX7 je vodootporan do 1 metra 30 minuta. Zvučnik
je vodootporan bežični zvučnik, ali može da bude
oštećen. Izbegavajte slučajeve navedene ispod.
yy Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom
tečnošću.
yy Kada koristite uređaj, osigurajte da poklopac
ulaza bude zatvoren.
yy Kada je port izložen vodi obrišite ga mekanom
suvom krpom. Pre upotrebe zvučnika dobro
osušiti.
yy Portovi nisu vodootporni. Pobrinite se da
poklopac porta dobro zatvorite. Pogledajte
sliku ispod.
-- Postavite poklopac porta na a i čvrsto
pritisnite u b.
Performanse vodootpornosti sistema se zasnivaju
na našim merenjima u uslovima opisanim u ovom
dokumentu. Napominjemo da garancija ne pokriva
kvarove kao rezultat uranjanja u vodu koji nastanu
zloupotrebom korisnika.
Prvi koraci
7
Prednji
c
f
g
d
e
1
Prvi koraci
b
a
h
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Baterijska LED-lampica
b LED-lampica napajanja
c Bluetooth LED-lampica
d ENHANCED BASS LED
e Mikrofon
h P
Smanjuje jačinu.
i O
Pojačava jačinu.
j N
f 1
Uključuje/Isključuje: Pritisnite.
- Pusti, pauziraj ili preskoči se reprodukuje u
Bluetooth režimu. (Strana 12)
g j
- Prima poziv na Bluetooth uređaju. (Strana 13)
- Dodaje Bluetooth uređaj za višestruko
uparivanje (Pritisnuti i zadržati j)
Ako pritisnete dugme j, prekida se veza sa
prethodno povezanim Bluetooth uređajem.
Izaberite „LG-PK3 (XX)“ sa liste uređaja u
podešavanju za Bluetooth na uređaju sa kojim
je prekinuta veza da biste uspostavili vezu sa
više telefona.
- Menja u Bluetooth režim u režimu prenosivog
uređaja. (Pritisnite j)
* Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se menja u
režim prenosivi uređaj
- Isključuje zvuk na prenosnom režimu.
k .
Koristite glasovne komande na vašem
pametnom uređaju. (Strana 14)
l ENHANCED BASS
Menja zvučne efekte. (Strana 15)
8
Prvi koraci
Zadnji
1
Prvi koraci
a
b
a Poklopac ulaza
b DC IN
USB ulaz za punjenje baterije
c
d
ORT.IN
cP
Pokreće muziku sa prenosivog uređaja.
d Dugme RESET
Rad
Punjenje zvučnika
Punjenje strujnim ispravljačem
Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja,
napunite bateriju tako što ćete priključiti adapter
naizmenične struje.
1. Povežite priloženi USB kabl na AC adapter.
Provera statusa punjenja
Kada se baterija zvučnika puni, možete da proverite
stanje punjenja pomoću LED-lampice baterije.
LED-lampica
Green
Off
Green isključeno
Off
Zeleno
Opis
Baterija je potpuno napunjena.
2
2. Povežite USB kabl na USB ulaz zvučnika.
Baterija se puni.
Red
Crveno
Red
,,Napomena
yy Ako slušate muziku tokom punjenja, punjenje
će duže trajati.
yy Kada se zvučnik ne puni zbog pregrevanja,
LED-lampica baterije naizmenično je crvena i
žuta. I punjenje je prekinuto.
,,Napomena
Vreme rada je pribl. 10 sati. Zasnovano na
onome što je potpuno napunilo bateriju,
neprekidnoj reprodukciji sa 50% jačine zvuka i
isključenoj funkciji ekvilajzera. Može da varira u
zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
>>Oprez
Ispravljač naizmenične struje nije isporučen.
Preporučuje se da koristite strujni ispravljač od
5 V koji je odobrila kompanija LG Electronics Inc.
(više od 1,8 A) uz ovaj uređaj, zbog opasnosti od
eksplozije. Ako ne koristite preporučeni ispravljač,
punjenje nije moguće ili će se vreme punjenja
razlikovati.
yy Kada je baterija zvučnika u potpunosti
napunjena, LED baterija se pali u zelenoj boji
na 15 sekundi a zatim se isključuje.
Rad
3. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.
(Nije priloženo)
9
10 Rad
Provera statusa baterije
Ako je napajanje uključeno, možete da proverite
status punjena tako što ćete pritisnuti 1 dugme na
2 sekunde. Onda će se LED-svetlo baterije promeniti
u zavisnosti od statusa punjenja baterije.
LEDlampica
2
Rad
Green
Green
Zeleno
Amber
Amber
Tamnožuta
Red
Red
Crveno
Opis
LED-lampica
baterije svetli
zeleno.
LED-lampica
baterije svetli
tamnožuto.
LED baterija svetli
crveno sa zvukom.
Stanje
70 %
10 %
70 %
10 %
10 %
70 %
10 %
10 %
10 %
,,Napomena
yy LED baterija se uključuje na 3 sekunde, nakon
što se 1 baterija pritisne na 2 sekunde.
yy Provera statusa baterije nije obeleženo kada
se zvučnik puni.
Rad 11
Osnovne operacije
Stanje Bluetooth LED-lampice
Proverite da li Bluetooth LED-lampica trepće pre
povezivanja Bluetooth uređaja.
Korišćenje tastera za
uključivanje/isključivanje
2
Rad
LEDlampica
Uključivanje/isključivanje
Pritisnite dugme 1.
Bluetooth veza
LG-PK3(XX)
Stanje
Opis
Bluetooth LEDlampica trepće uz
zvučni signal.
Traženje
Bluetooth
uređaja.
Bluetooth LEDlampica se
uključuje uz zvučni
signal.
Bluetooth uređaj
je povezan.
,,Napomena
yy U prenosnom režimu, Bluetooth LED se
isključuje.
yy Kada je obavljeno uparivanje, nema potrebe
da se uparivanje ponovi čak i kada isključite
ovu jedinicu.
Puštajte željenu muziku na Bluetooth uređaju. Posle
uparivanja, možete da upravljate reprodukcijom
koristeći dugmad na uređaju. (strana 12, 17-18)
12 Rad
Jednostavan vodič za rad
Funkcija
2
Uputstvo
Stanje
Pritisnite dugme 1.
LED-lampica napajanja se uključuje uz
zvučni signal.
Isključeno
Pritisnite dugme 1.
LED-lampica napajanja se isključuje uz
zvučni signal.
Bluetooth uparivanje
Kada Bluetooth LED-lampica zatrepće,
odaberite LG-PK3 (XX) sa spiska
uređaja na vašem Bluetooth uređaju.
Bluetooth LED-lampica se uključuje uz
zvučni signal.
Rad
Uključeno
Pritisnite j i držite 2 sekunde da biste
dodali još jedan Bluetooth uređaj.
Uparivanje više telefona
yy Prilikom pretraživanja drugog
uređaja, svi povezani Bluetooth
uređaji će biti isključeni.
yy Izaberite „LG-PK3 (XX)“ sa liste
uređaja u podešavanju za Bluetooth
na uređaju sa kojim je prekinuta
veza da biste uspostavili vezu sa više
telefona.
Tokom potrage za još jednim uređajem,
Bluetooth LED-lampica trepće. Posle
uparivanja, boja Bluetooth LED-lampice
ostaje bela uz zvuk.
Kontrola jačine zvuka
Pritisnite P ili O.
Kada se dostigne maksimalni kapacitet
jedinice, čućete zvuk.
Reprodukcija / Pauza
Pritisnite N.
-
Preskakanje unapred
Pritisnite N dvaput.
-
Preskakanje unazad
Pritisnite N tri puta.
-
Bez upotrebe ruku
Pritisnite N.
Primite i prekinite poziv.
Bluetooth pokretanje
Pritisnite i držite j 7 sekundi.
LED-lampica za paljenje i Bluetooth
trepće 4 puta. Tada se ova jedinica
automatski isključuje.
,,Napomena
yy Pomoću Bluetooth uređaja možete podesiti reprodukciju ili jačinu zvuka.
yy Nakon pokretanja Bluetooth funkcije, potrebno je ponovo povezati Bluetooth uređaj. (Za iOS uređaje
pokušajte da ponovo povežete Bluetooth uređaj nakon brisanja postojeće konekcije na Bluetooth uređaju.)
Rad 13
Funkcija za korišćenje
bez ruku
Možete primiti dolazni poziv na vaš Bluetooth
uređaj na ovoj spravi. Povežite spravu sa Bluetooth
uređajem.
,,Napomena
yy Samo pametan telefon može koristiti ovu
funkciju.
yy Da prilagodite jačinu poziva, pritisnite P, O
dugmad na uređaju.
yy Na nekim Bluetooth uređajima, u slučaju
dolaznog poziva, može da se pojavi već
ugrađeni ton. (osim za iOS uređaje) Ugrađeni
ton ne može da se podešava.
yy Ako povežete poziv između višestruko
uparenih Bluetooth uređaja, opcija „slobodne
ruke” radi neispravno.
yy Ako se prebacite na prenosni način rada u
toku Bluetooth statusa konekcije, još uvek
možete da koristite ovu funkciju.
Funkcija
Uputstvo
Primanje poziva.
Pritisnite N.
Prekidanje poziva.
Pritisnite N.
Odbijanje poziva.
Pritisnite i zadržite
N na 2 sekunde.
Prevlačite između zvučnika
Pritisnite i zadržite
i Bluetooth uređaja tokom
N na 2 sekunde.
poziva.
(ZvučnikBluetooth uređaj)
yy Da biste koristili ovaj način rada, režim nekih
Bluetooth uređaja treba da se promeni na
režim zvučnika u načinu rada za pozivanje.
(npr. iOS uređaji)
yy Ako primite poziv koristeći dugme za razgovor
na vašem telefonu, poziv će biti povezan na
vaš telefon. (Samo iOS uređaji)
yy Ako ne želite da koristite ovu funkciju,
otkažite je na podešavanjima za Bluetooth na
vašem telefonu. Ponovo povežite Bluetooth
kako biste mogli da koristite ovaj režim.
2
Rad
yy U režimu višestrukog uparivanja možete na
zvučnik da primite samo jedan poziv preko
povezanih uređaja.
14 Rad
Glasovna komanda
Glasom možete da upravljate glasovnim komandama
na vašem pametnom telefonu koristeći mikrofon
zvučnika i aplikaciju za glasovne komande Siri.
,,Napomena
2
Proverite dali pametni uređaj poseduje glasovne
komande.
,,Napomena
yy Kada se vremenska granica glasovne
komande prevaziđe na pametnim uređajima,
ova funkcija se automatski otkazuje
yy Kada uživate u ovoj funkciji na vašem Android
uređaju preporučljivo je da koristite Google
aplikaciju (Google Assistant, Google Now
itd.) Google aplikaciju obezbeđuje Google.
Neke lokacije nisu podržane politikom Google
poslovanja.
Rad
yy Ako želite da otkažete režim Glasovne
komande, ponovo pritisnite dugme . dok je
ova funkcija aktivna.
yy Za više informacija pogledajte aplikaciju za
glasovne komande ili Siri.
yy Govor u blizini mikrofona će povećati
uspešnost.
yy Možda neće raditi u zavisnosti od Bluetooth
uređaja.
1. Povežite zvučnik na pametan uređaj kroz
Bluetooth.
2. Pritisnite dugme . da biste aktivirali glasovnu
komandu pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju glasovne komande na sledeći
način.
-- Android O/S : Izaberite aplikaciju za glasovne
komande.
-- iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Izdajte naređenje za glasovnu komandu preko
aplikacije ili preko Siri koristeći mikrofon zvučnika.
Rad 15
Zvučni efekti
Zvučni efekti su optimalno podešeni u naprednoj kompaniji za audio opremu MERIDIAN iz UK.
Tehnologija MERIDIAN pruža širok dijapazon zvuka i bogat bas.
Možete da odaberete željeni zvučni efekat, poboljšani bas ili standardne postavke korišćenjem dugmeta
ENHANCED BASS.
2
Rad
Podešavanje Zvučnog efekta.
Uključeno / Isključeno
LED
Funkcija
Enhanced
Bass
Povećan bas
Enhanced
Bass
Standardno
Opis
Možete da uživate u širem zvuku i bogatom basu, sa
naglaskom na bas i toplinu muzike.
-- Enhanced Bass veći uticaj ima na muziku sa basom.
Možete da uživate u čistim i prirodnim zvucima.
,,Napomena
yy Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.
yy Kada izaberete zvučni efekat "Standardno" ili "Povećan bas", možete uživati u vrhunskom zvuku sa
MERIDIAN tehnologijom.
yy Pošto precizno podešavanje zvuka daje optimalan zvuk visokog kvaliteta, može da bude malo razlike
između režima zvučnih efekata.
16 Rad
Slušanje muzike s vašeg
spoljašnjeg uređaja
Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike
s raznih vrsta spoljnih uređaja.
1. Povežite vanjski uređaj na PORT.IN (3,5mm)
konektor uređaja.
2. Uključite uređaj pritiskanjem 1 dugmeta.
3. Uključite spoljni uređaj i počnite reprodukciju.
,,Napomena
yy Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se
automatski menja u režim prenosni uređaj.
yy U režimu Prenosivi, zvučnik ograničava
Bluetooth povezivanje da bi sprečio
nenamernu Bluetooth vezu.
2
Rad
yy Kada se taster j pritisne u toku ovog režima
rada, prebaciće se na Bluetooth režim.
3,5mm stereo
kabl (Nije
priloženo)
Rad 17
Koristeći BLUETOOTH®
bežičnu tehnologiju
Slušanje muzike koja je sačuvana
na BLUETOOTH uređajima
Uparivanje vaše i BLUETOOTH uređaja
O tehnologiji BLUETOOTH
Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za
veze kratkog dometa.
1. Uključite jedinicu, pa će Bluetooth LED-lampica
treperiti sa zvukom.
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth
bežičnom tehnologijom ne pravi nikakve troškove.
Mobilnim telefonom s Bluetooth bežičnom
tehnologijom može se upravljati pomoću opcije
Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću
Bluetooth bežične tehnologije.
yy Na raspolaganju su: pametni telefon, tablet
računar, itd.
yy Verzija: 4.2
yy Kodek: SBC, AAC, AptX
BLUETOOTH profili
Kako biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju,
uređaji moraju imati mogućnost da protumače
određene profile.
Ova jedinica je kompatibilna sa sledećim profilom.
2. Rukujte Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću
Bluetooth uređaja, može se pojaviti lista
pronađenih uređaja na ekranu Bluetoothuređaja
u zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja. Vaša
jedinica se pojavljuje kao „LG-PK3 (xx)“.
A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)
HFP (profil slobodne ruku)
Bluetooth
UKLJUČENO
LG-PK3(XX)
2
Rad
Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi
električni talas ili ako povežete Bluetooth u drugim
prostorijama.
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
obezbedite da je Bluetooth opcija uključena na
vašem Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi, nije je potrebno ponoviti.
18 Rad
3. Izaberite „LG-PK3 (xx)“.
LG-PK3(XX)
2
,,Napomena
Rad
yy XX su poslednje dve cifre Bluetooth adrese.
Na primer, ako vaš uređaj ima Bluetooth
adresu 9C:02:98:4A:F7:08 videćete „LG-PK3
(08)“ na svom Bluetooth uređaju.
yy U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja,
neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.
4. Kada je ova jedinica uspešno povezana s vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED-lampica će
se uključiti sa zvukom.
,,Napomena
yy Kada koristite Bluetooth tehnologiju,
morate da uspostavite vezu između uređaja
i Bluetooth uređaja što je bliže moguće i da
održavate udaljenost.
Ipak možete da imate nevolje u slučajevima
koji slede:
-- Postoji prepreka između jedinice i
Bluetooth uređaja.
-- Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju
kao i Bluetooth tehnologija kao što su
medicinska oprema, mikrotalasna pećnica
ili bežični LAN uređaj.
yy Ukoliko Bluetooth veza ne funkcioniše
dobro, idite na korak 1 u “Uparivanje vaše i
BLUETOOTH uređaja” i pokušajte ponovo.
yy Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa
drugi elektronski talas.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Možete uživati u Bluetooth funkciji koristeći
pametni telefon, tablet računar, itd..
yy Što je veća udaljenost između jedinice i
Bluetooth uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
yy Bluetooth veza će se isključiti kada se isključi
jedinica ili kada je Bluetooth uređaj predaleko
od jedinice.
5. Slušanje muzike.
Da biste reprodukovali muziku snimljenu na
vašem Bluetooth uređaju, pogledajte uputstvo za
korišćenje Bluetooth uređaja.
yy Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo
spojite Bluetooth uređaj sa jedinicom.
yy Bluetooth konekcija će biti održavana čak i
kada izmenite Bluetooth funkciju na drugima.
yy Kada povežete Bluetooth uređaj (iOS uređaj
itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem,
nivo jačine zvuka može da se međusobno
sinhronizuje.
yy Kada jedinica nije povezana, Bluetooth LEDsvetlo će treptati.
yy Kada koristite Bluetooth funkciju, podesite
jačinu zvuka na odgovarajući nivo na
Bluetooth uređaju.
Rad 19
Uparivanje više telefona
4. Izaberite „LG-PK3 (XX)“ sa liste uređaja na
prethodnom Bluetooth uređaju.
Jedinica može biti istovremeno povezana sa 2
Bluetooth uređaja.
LG-PK3(XX)
Uparivanje sa dva uređaja
1. Povežite jedinicu sa Bluetooth uređajem. (Strana
17-18)
-- Tada je zvučnik povezan sa 2 Bluetooth
uređaja.
5. Kada se veza sa dva Bluetooth uređaja uspešno
uspostavi, možete da je proverite na svakom od
Bluetooth uređaja.
2 sekunde
PAIRED
-- Zatim će Bluetooth LED-lampica treptati
uz zvuk. Jedinica prelazi u telefonski režim
uparivanja.
-- Kada se začuje zvuk, prekinuće se veza sa svim
prethodno povezanim uređajima.
,,Napomena
Korak 2 je potreban samo za prvo povezivanje. Ne
morate da ga ponavljate za naredno povezivanje.
3. Izaberite „LG-PK3 (XX)” sa spiska uređaja na
drugom Bluetooth uređaju.
LG-PK3(XX)
-- Tada je zvučnik povezan sa drugim Bluetooth
uređajem.
-- a plava Bluetooth LED lampica se uključuje na
uređaju.
2
Rad
2. Da biste povezali drugi Bluetooth uređaj, pritisnite
i zadržite dugme j 2 sekunde.
20 Rad
,,Napomena
yy Možete da povežete ovaj aparat istovremeno s
najviše 2 Bluetooth uređaja na isti način kao što
je opisano gore.
yy Višestruko uparivanje jedino je podržano na
Android uređajima. (Višestruko povezivanje
može da ne bude podržano u zavisnosti od
specifikacija povezanog uređaja.)
2
Rad
yy Čak i ako je ovaj zvučnik povezan na 2
Bluetooth uređaja, ne možete da reprodukujete
i kontrolišete muziku koristeći 2 Bluetooth-a
u isto vreme. Zaustavite muziku ako želite da
reprodukujete drugi Bluetooth.
yy Uklonjivi Bluetooth uređaji (npr. dongle itd.) ne
podržavaju uparivanje sa više telefona.
yy Posle uspostavljanja veze višestrukog uparivanja,
potrebno je da prođe neko vreme pre nego
što počne reprodukcija muzike, što zavisi od
Bluetooth uređaja.
yy U slučaju višestrukog uparivanja, 2 Bluetooth
uređaja ne podržavaju automatsku vezu. Samo
će jedan Bluetooth uređaj biti automatski
povezan na zvučnik. Drugi uređaj treba povezati
ručno.
yy Ako izađete iz dometa Bluetooth uređaja bez
diskonektovanja Bluetooth funkcije, povezivanje
drugih Bluetooth uređaja. Ali posle isključivanja
i uključivanja, druge Bluetooth uređaje možete
povezati bez čekanja.
yy Ako pokušate da uparite novi Bluetooth
uređaj kada su povezana 2 Bluetooth uređaja,
ovaj zvučnik se automatski isključuje za sve
Bluetooth uređaje.
yy U slučaju uparivanja sa više telefona, govorne
komande nisu podržane.
Rad 21
Ostale operacije
Ponovno pokretanje
U slučaju da se jedinica „zamrzne“ usled kvara,
pritisnite otvor za RESET dugme pomoću predmeta
kao što je tanka čioda. Pritisnite dugme 1 da ponovo
pokušate da uključite zvučnik.
Napomena o automatskom
isključivanju
Ako ne reprodukujete muziku i ne pritisnete dugme
tokom 15 minuta u Bluetooth režimu, ova jedinica se
automatski isključuje. Ako tokom 6 sati ovo dugme
ne bude pritisnuto u prenosivom ulaznom režimu, ova
jedinica se automatski isključuje.
2
Rad
,,Napomena
Funkcija resetovanja ne radi za vreme punjenja.
22 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Problem
Uzrok i ispravke
Nema napajanja.
yy Baterija je prazna. Napunite je.
yy Povežite jedinicu s napajanjem pomoću ispravljača naizmenične struje.
yy Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je podešena na minimum.
Proverite i podesite jačinu zvuka jedinice ili Bluetooth uređaja.
Nema zvuka ili je zvuk
iskrivljen.
yy Kada koristite neki spoljni uređaj s velikom jačinom zvuka, kvalitet zvuka može
se pogoršati. Smanjite jačinu zvuka uređaja.
yy Ako uređaj koristite drugačije a ne za slušanje muzike, kvalitet zvuka može biti
smanjen, ili uređaj možda neće pravilno raditi.
3
Rešavanje problema
yy Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, pa ponovo
pokušajte uparivanje.
Bluetooth uparivanje ne
radi dobro.
yy Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj.
yy Otklonite svaku prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice.
yy U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja, vaš uređaj možda
se neće upariti s jedinicom.
yy Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvani Bluetooth podaci mogu biti
obrisani. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kad se isključi
napajanje uređaja.
Uređaj ne radi kako treba.
yy U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili
vlažnost nisu previsoki ili preniski.
yy U slučaju preopterećenja, LED-lampice za uključivanje i Bluetooth treptaće
belo. Isključite napajanje pa ga opet uključite.
Gore navedena rešenja
ne pomažu.
yy Pritisnite RESET dugme na zvučniku koristeći objekat sličan tankoj čiodi.
(Strana 21)
Dodatak 23
Zaštitni znaci i licence
Rukovanje uređajem
Kada šaljete uređaj
Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi
u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako
korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG
Electronics je zaštićeno licencom.
Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i
materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite
uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte
na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.
Održavanje spoljnih površina čistim
yy Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini uređaja.
yy Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti
površinu.
yy Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu s uređajem.
Čišćenje uređaja
4
Dodatak
Za čišćenje jedinice za reprodukciju koristite meku,
suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite
meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom
deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što
su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete
površinu uređaja.
24 Dodatak
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za napajanje
5 V 0 1,8 A (AC adapter)
Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje
Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Dimenzije (Š x V x D)
Približno 220 mm X 129 mm X 119 mm
Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost
5 % do 60 %
Vodootporno
IPX7
Ulazi
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-utikač)
Baterija
4
Kapacitet baterije
3,7 Vdc, 5200 mAh (Typ)
Dodatak
3,7 Vdc, 5200 mAh (Min)
Vreme rada
je približno 12 sati.
Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
Vreme punjenja
Manje od 4 sata (sa strujnim ispravljačem).
Ono može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.
yy Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement