LG PK7 Owner's manual

LG PK7 Owner's manual
PRIRUČNIK ZA KORISNIKE
Prenosivi Bluetooth
zvučnik
Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik pre nego što
počnete da koristite uređaj, i da ga sačuvate za kasniju upotrebu.
MODELI
PK7
PK7L
www.lg.com
MFL70424136
Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
2
Prvi koraci
Bezbednosne
informacije
1
Prvi koraci
OPREZ
UPOZORENJE: NEMOJTE IZLAGATI OVAJ PROIZVOD
KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD
POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt s vodom
(koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni tečnošću,
kao što su vaze, ne smeju se stavljati na uređaj.
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
UPOZORENJE: Nemojte ugrađivati ovu opremu u
ograničen prostor, kao što je polica za knjige ili slično.
OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR, NEMOJTE
SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI DELOVE
IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM OSOBLJU SERVISA.
OPREZ: Nemojte da koristite proizvode sa visokim
naponom u blizini ovog proizvoda (na primer,
električni rasterivač muva). Može doći do otkazivanja
ovog proizvoda usled strujnog udara.
vaj znak munje u jednakostraničnom
O
trouglu upozorava korisnike na
neizolovanu struju prisutnu u kućištu
uređaja koja može da bude dovoljno
jaka da predstavlja rizik od strujnog
udara.
nak uzvika u jednakostraničnom
Z
trouglu upućuje korisnike na važna
uputstva vezana za rad i održavanje
(servisiranje) koja se nalaze u
priručniku isporučenom uz uređaj.
OPREZ: Izvori otvorenog plamena, kao što je upaljena
sveća, ne smeju se stavljati na uređaj.
OPREZ: Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju.
Ugradite u skladu s uputstvima proizvođača.
Prorezi i otvori na kućištu služe za ventilaciju, za
obezbeđivanje pouzdanog rada uređaja i zaštitu od
pregrevanja. Otvore nikada ne bi trebalo blokirati
postavljanjem proizvoda na krevet, kauč, tepih ili
drugu sličnu površinu. Ovaj proizvod ne bi trebalo
postavljati unutar nameštaja, kao što su polica za
knjige ili orman sa policama, osim ako je obezbeđena
odgovarajuća ventilacija ili su ispoštovana uputstva
proizvođača.
Prvi koraci
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Strujni utikač je sredstvo za isključivanje. U slučaju
opasnosti, strujni utikač mora da ostane lako
dostupan.
Ne preopterećujte zidne utičnice. Preopterećene,
rasklimane ili oštećene utičnice, produžni kablovi,
iskrzani električni kablovi ili oštećene ili naprsle
izolacije predstavljaju opasnost. Bilo koje od ovih
stanja može da dovede do strujnog udara ili požara.
Povremeno pregledajte kabl uređaja, a ako njegov
izgled ukazuje na oštećenje ili trošenje, isključite ga,
prestanite s korišćenjem uređaja i nek ovlašćeni servis
zameni kabl istovetnim rezervnim delom. Zaštitite
kabl za napajanje od fizičkog ili mehaničkog oštećenja
kao što su: uvrtanje, uvijanje, prikleštenje, zatvaranje
vrata preko njega ili gaženje po njemu. Obratite
posebnu pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde
kabl izlazi iz uređaja.
NAPOMENA: Za podatke o bezbednom
obeležavanju, uključujući i identifikaciju proizvoda
i predviđeno napajanje, molimo vas da pogledate
glavnu etiketu na dnu ili na nekoj drugoj površini
proizvoda.
OPREZ kada koristite ovaj proizvod u okruženjima s
niskom vlažnošću
yy Može da izazove statički elektricitet u okruženjima
s niskom vlažnošću.
yy Korišćenje ovog proizvoda se preporučuje nakon
dodirivanja nekog metalnog predmeta koji provodi
elektricitet.
Za modele koji koriste ispravljač
Koristite samo ispravljač naizmenične struje
dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti kabl za
napajanje s drugog uređaja ili od drugog proizvođača.
Korišćenje bilo kog drugog kabla za napajanje ili
napajanje može da izazove oštećenje uređaja i poništi
garanciju.
1
Prvi koraci
Pogledajte stranu s tehničkim podacima ovog
uputstva da biste se uverili u strujne uslove.
3
4
Prvi koraci
Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili
akumulatorom.
1
Prvi koraci
Bezbedno uklanjanje baterija ili kompleta baterija
iz opreme: Pratite korake montaže obrnutim
redosledom da biste uklonili stare baterije ili
komplete baterija. Obavezno stavite stare baterije
ili komplete baterija u odgovarajući kontejner na
mestu predviđenom za sakupljanje otpada kako
biste spriječili zagađivanje životne sredine i moguću
opasnost po zdravlje ljudi i/ili životinja. Baterije ili
komplete baterija nemojte odlagati zajedno sa
ostalim otpadom. Preporučuje se korišćenje lokalnih,
besplatnih baterija ili kompleta baterija iz sistema
naknade (možda nisu dostupne u vašem regionu).
Baterije ili kompleti baterija ne smeju se izlagati
prekomernoj toploti kao što je sunčeva svetlost, vatra
itd.
Simboli
~
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
0
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu klase II.
1
Odnosi se na pripravnost.
!
Odnosi se na „UKLJUČENO“ (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
Sadržaj
5
Sadržaj
1
1
Prvi koraci
3
Rešavanje problema
2
6
6
7
8
Bezbednosne informacije
Jedinstvene odlike
Uvod
Prednji
Zadnji
28
Rešavanje problema
4
Dodatak
2
Rad
29
29
30
Zaštitni znaci i licence
Rukovanje uređajem
Specifikacije
9
9
9
10
11
11
Punjenje zvučnika
– Punjenje strujnim ispravljačem
– Provera statusa punjenja
– Provera statusa baterije
Osnovne operacije
– Korišćenje tastera za uključivanje/
isključivanje
– Bluetooth veza
– Stanje Bluetooth LED-lampice
– Jednostavan vodič za rad
Funkcija za korišćenje bez ruku
Glasovna komanda
Svetlo raspoloženja
Zvučni efekti
– Podešavanje Zvučnog efekta.
Slušanje muzike s vašeg spoljašnjeg uređaja
Koristeći BLUETOOTH® bežičnu tehnologiju
– Slušanje muzike koja je sačuvana na
BLUETOOTH uređajima
Uparivanje više telefona
Upotreba aplikacije Music Flow Bluetooth
– O aplikaciji „Music Flow Bluetooth“
– Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth“
na Vaš Bluetooth uređaj
– Aktivirajte Bluetooth aplikacijom „Music
Flow Bluetooth”
Povezivanje sa Dvostrukom reprodukcijom
(opciono)
Ostale operacije
– Ponovno pokretanje
– Uključiti/isključiti "beep" zvuk
– Napomena o automatskom isključivanju
11
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
21
23
23
23
24
25
27
27
27
27
2
3
4
6
1
Prvi koraci
Jedinstvene odlike
Uvod
Auto isključivanje
Simboli korišćeni u ovom priručniku
Prvi koraci
Ovaj uređaj se automatski isključuje radi uštede
energije. (Strana 27)
Ulaz za prenosivi uređaj
Slušajte muziku s vašeg prenosivog uređaja.
(Pametan telefon, Notebook, itd...)
BLUETOOTH®
Slušajte muziku sačuvanu na vašem Bluetooth
uređaju.
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i radne odlike.
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza u sprečavanju mogućih
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.
>>Oprez
Vodootporan (IPX5)
Music Flow Bluetooth je aplikacija dizajnirana tako
da omogući upravljanje nekim od najnovijih LG audio
uređaja. (Strana 23-24)
Ovaj zvučnik je vodootporan prema IPX5.
IPX5 je „Stepen zaštite od ulaza vode“ Međutim,
ovaj sistem nije potpuno vodootporan. Izbegavajte
slučajeve ispod.
Dvostruka reprodukcija (neobavezno)
yy Ne koristite uređaj pod vodom ili drugom
tečnošću.
Music Flow Bluetooth
Možete da uživate u stereo-zvuku pomoću dva
zvučnika. Da biste uživali u Dvostrukoj reprodukciji,
treba da kupite još jedan zvučnik.
(Na raspolaganju model PK serije: 5, 7)
yy Kada se baterija puni, ne izlažite uređaj vodi.
yy Kada je port izložen vodi obrišite ga mekanom
suvom krpom. Pre upotrebe zvučnika dobro
osušiti.
yy Portovi nisu vodootporni. Pobrinite se da
poklopac porta dobro zatvorite. Pogledajte
sliku ispod.
-- Postavite poklopac porta na a i čvrsto
pritisnite u b.
Performanse vodootpornosti sistema se zasnivaju
na našim merenjima u uslovima opisanim u ovom
dokumentu. Napominjemo da garancija ne pokriva
kvarove kao rezultat uranjanja u vodu koji nastanu
zloupotrebom korisnika.
Prvi koraci
7
Prednji
c
g
h
d
e
f
a
i
j
k
l
Enhanced
Bass
a Baterijska LED-lampica
b LED-lampica napajanja
m
n
Clear
Vocal
k N
c Bluetooth LED-lampica
- Pusti, pauziraj ili preskoči se reprodukuje u
Bluetooth režimu. (Strana 12)
d CLEAR VOCAL LED
- Prima poziv na Bluetooth uređaju. (Strana 13)
e ENHANCED BASS LED
f Mikrofon
- Isključuje zvuk na prenosnom režimu.
l .( )
g 1
Uključuje/Isključuje: Pritisnite.
- Menja svetlo raspoloženja.
(Pritisnite i držite 2 sekunde) (Strana 14)
h j
- Koristite glasovne komande na vašem
pametnom uređaju. (Strana 15)
- Dodaje Bluetooth uređaj za višestruko
uparivanje (Pritisnuti i zadržati j)
m CLEAR VOCAL
- Menja u Bluetooth režim u režimu prenosivog
uređaja. (Pritisnite j)
n ENHANCED BASS
* Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se menja u
režim prenosivi uređaj
i P : Smanjuje jačinu.
j O : Pojačava jačinu.
1
Prvi koraci
b
- Menja zvučne efekte. (Strana 16)
- Menja zvučne efekte. (Strana 16)
8
Prvi koraci
Zadnji
1
Prvi koraci
a
b
c
d
e
f
a Poklopac ulaza
d Dugme RESET
b DC IN
e3
naizmenične struje
ORT.IN
cP
Pokreće muziku sa prenosivog uređaja.
Povezuje dva zvučnika za Dvostruku reprodukciju.
(Strana 25-26)
f LED-lampica Dvostruke reprodukcije
Rad
Punjenje zvučnika
Punjenje strujnim ispravljačem
Ovaj uređaj koristi ugrađenu bateriju. Pre korišćenja,
napunite bateriju tako što ćete priključiti adapter
naizmenične struje.
2. Povežite kabl adaptera naizmenične struje na DC
IN adapterski ulaz.
3. Priključite AC kabl za napajanje u AC utikač.
Provera statusa punjenja
Kada se baterija zvučnika puni, možete da proverite
stanje punjenja pomoću LED-lampice baterije.
LED-lampica
Green
Off
Green isključeno
Off
Zeleno
Opis
Baterija je potpuno napunjena.
2
Baterija se puni.
Red
Crveno
Red
,,Napomena
yy Ako slušate muziku tokom punjenja, punjenje
će duže trajati.
yy Kada se zvučnik ne puni zbog pregrevanja,
LED-lampica baterije naizmenično je crvena i
žuta. I punjenje je prekinuto.
yy Kada je baterija zvučnika u potpunosti
napunjena, LED baterija se pali u zelenoj boji
na 15 sekundi a zatim se isključuje.
,,Napomena
Vreme rada je približno 22 časova. Bazira se na
u potpunosti napunjenoj bateriji, neprekidnoj
reprodukciji koja koristi 50% nivoa jačine i
isključivanje svetla raspoloženja i funkcija
ekvilajzera. Može da varira u zavisnosti od stanja
baterije i uslova rada.
>>Oprez
Koristite samo ispravljač naizmenične struje
dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte koristiti
kabl za napajanje sa drugog uređaja ili od drugog
proizvođača. Ako ne koristite ovaj adapter,
punjenje je nedostupno ili se vreme punjenja
može razlikovati. I to može izazvati štetu na
uređaju i poništiti garanciju.
Rad
1. Priključite priloženi kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na adapter naizmenične
struje.
9
10 Rad
Provera statusa baterije
Ako je napajanje uključeno, možete da proverite
status punjena tako što ćete pritisnuti 1 dugme na
2 sekunde. Onda će se LED-svetlo baterije promeniti
u zavisnosti od statusa punjenja baterije.
LEDlampica
2
Opis
Rad
Green
Green
Green
Zeleno
LED-lampica
baterije svetli
zeleno.
Amber
Amber
Tamnožuta
Amber
LED-lampica
baterije svetli
tamnožuto.
Red
Crveno
Red
Red
LED baterija svetli
crveno sa zvukom.
Stanje
70 %
10
70 %
%
10
%
10
70 %
%
10
%
10 %
10 %
,,Napomena
yy LED baterija se uključuje na 3 sekunde, nakon
što se 1 baterija pritisne na 2 sekunde.
yy Provera statusa baterije nije obeleženo kada
se zvučnik puni.
yy Ako je zvučnik povezan na vaš pametni
telefon, možete proveriti status baterije na
“Music Flow Bluetooth” aplikaciji. Može se
razlikovati od stvarnog kapaciteta baterije.
(Samo Android)
Rad 11
Osnovne operacije
Stanje Bluetooth LED-lampice
Proverite da li Bluetooth LED-lampica trepće pre
povezivanja Bluetooth uređaja.
Korišćenje tastera za
uključivanje/isključivanje
2
Rad
LEDlampica
Uključivanje/isključivanje
Pritisnite dugme 1.
Bluetooth veza
Stanje
Opis
Bluetooth LEDlampica trepće uz
zvučni signal.
Traženje
Bluetooth
uređaja.
Bluetooth LEDlampica se
uključuje uz zvučni
signal.
Bluetooth uređaj
je povezan.
,,Napomena
LG-PK7(XX)
yy U prenosnom režimu, Bluetooth LED se
isključuje.
yy Kada je obavljeno uparivanje, nema potrebe
da se uparivanje ponovi čak i kada isključite
ovu jedinicu.
Puštajte željenu muziku na Bluetooth uređaju. Posle
uparivanja, možete da upravljate reprodukcijom
koristeći dugmad na uređaju. (strana 12, 18-20)
12 Rad
Jednostavan vodič za rad
Funkcija
2
Uputstvo
Stanje
Pritisnite dugme 1.
LED-lampica napajanja se uključuje uz
zvučni signal.
Isključeno
Pritisnite dugme 1.
LED-lampica napajanja se isključuje uz
zvučni signal.
Bluetooth uparivanje
Kada Bluetooth LED-lampica zatrepće,
odaberite LG-PK7 (XX) sa spiska
uređaja na vašem Bluetooth uređaju.
Bluetooth LED-lampica se uključuje uz
zvučni signal.
Uparivanje više telefona
Pritisnite j i držite 2 sekunde da biste
dodali još jedan Bluetooth uređaj.
Tokom potrage za još jednim uređajem,
Bluetooth LED-lampica trepće. Posle
uparivanja, boja Bluetooth LED-lampice
ostaje bela uz zvuk.
Kontrola jačine zvuka
Pritisnite P ili O.
Kada ova jedinica dođe do minimalne
ili maksimalne jačine zvuka, možete da
čujete zvučni signal.
Reprodukcija / Pauza
Pritisnite N.
-
Preskakanje unapred
Pritisnite N dvaput.
-
Preskakanje unazad
Pritisnite N tri puta.
-
Bez upotrebe ruku
Pritisnite N.
Primite i prekinite poziv.
Dvostruka reprodukcija
(neobavezno)
Pritisnite i držite dugme 3 2 sekunde
Pali se LED-lampica Dvostruke
reprodukcije uz zvuk.
Bluetooth pokretanje
Pritisnite i držite j 7 sekundi.
LED-lampica za paljenje i Bluetooth
trepće 4 puta.
Rad
Uključeno
,,Napomena
yy U režimu Dvostruke reprodukcije, višestruko uparivanje nije podržano. (Strana 25-26)
yy Pomoću Bluetooth uređaja možete podesiti reprodukciju ili jačinu zvuka.
yy Nakon pokretanja Bluetooth funkcije, potrebno je ponovo povezati Bluetooth uređaj. (Za iOS uređaje
pokušajte da ponovo povežete Bluetooth uređaj nakon brisanja postojeće konekcije na Bluetooth
uređaju.)
Rad 13
Funkcija za korišćenje
bez ruku
Možete primiti dolazni poziv na vaš Bluetooth
uređaj na ovoj spravi. Povežite spravu sa Bluetooth
uređajem.
,,Napomena
yy Samo pametan telefon može koristiti ovu
funkciju.
yy Da prilagodite jačinu poziva, pritisnite P, O
dugmad na uređaju.
yy U režimu Dvostruke reprodukcije možete da
primite poziv samo preko glavnog zvučnika
zbog mikrofonije. (Strana 25-26)
yy U režimu višestrukog uparivanja možete na
zvučnik da primite samo jedan poziv preko
povezanih uređaja.
yy Ako povežete poziv između višestruko
uparenih Bluetooth uređaja, opcija „slobodne
ruke” radi neispravno.
Funkcija
Uputstvo
Primanje poziva.
Pritisnite N.
Prekidanje poziva.
Pritisnite N.
Odbijanje poziva.
Pritisnite i zadržite
N na 2 sekunde.
Prevucite između zvučnika i
telefona u toku poziva.
Pritisnite i zadržite
N na 2 sekunde.
yy Ako se prebacite na prenosni način rada u
toku Bluetooth statusa konekcije, još uvek
možete da koristite ovu funkciju.
yy Da biste koristili ovaj način rada, režim nekih
Bluetooth uređaja treba da se promeni na
režim zvučnika u načinu rada za pozivanje.
(npr. iOS uređaji)
yy Ako primite poziv koristeći dugme za razgovor
na vašem telefonu, poziv će biti povezan na
vaš telefon. (Samo iOS uređaji)
yy Ako ne želite da koristite ovu funkciju,
otkažite je na podešavanjima za Bluetooth na
vašem telefonu. Ponovo povežite Bluetooth
kako biste mogli da koristite ovaj režim.
2
Rad
yy Na nekim Bluetooth uređajima, u slučaju
dolaznog poziva, može da se pojavi već
ugrađeni ton. (osim za iOS uređaje) Ugrađeni
ton ne može da se podešava.
14 Rad
Glasovna komanda
Glasom možete da upravljate glasovnim komandama
na vašem pametnom telefonu koristeći mikrofon
zvučnika i aplikaciju za glasovne komande Siri.
,,Napomena
2
Proverite dali pametni uređaj poseduje glasovne
komande.
,,Napomena
yy Kada se vremenska granica glasovne
komande prevaziđe na pametnim uređajima,
ova funkcija se automatski otkazuje
yy Kada uživate u ovoj funkciji na vašem Android
uređaju preporučljivo je da koristite Google
aplikaciju (Google Assistant, Google Now
itd.) Google aplikaciju obezbeđuje Google.
Neke lokacije nisu podržane politikom Google
poslovanja.
Rad
yy Kada otkažete režim glasovne komande,
pritisnite . dugme.
yy Za više informacija pogledajte aplikaciju za
glasovne komande ili Siri.
yy Govor u blizini mikrofona će povećati
uspešnost.
yy Možda neće raditi u zavisnosti od Bluetooth
uređaja.
1. Povežite zvučnik na pametan uređaj kroz
Bluetooth.
2. Pritisnite dugme . da biste aktivirali glasovnu
komandu pametnog uređaja.
3. Aktivirajte aplikaciju glasovne komande na sledeći
način.
-- Android O/S : Izaberite aplikaciju za glasovne
komande.
-- iOS O/S : Siri se automatski aktivira.
4. Izdajte naređenje za glasovnu komandu preko
aplikacije ili preko Siri koristeći mikrofon zvučnika.
Rad 15
Svetlo raspoloženja
Možete da uključite svetlo raspoloženja na ovoj
jedinici.
Ako pritisnete i držite dugme 2 sekunde, postavke
svetla raspoloženja će se pojaviti dole navedenim
redosledom.
Funkcija
Opis
Žurka
Razne boje svetla se uključuju.
Voda
Plav ton svetla se uključuje.
Šuma
Žut ton svetla se uključuje.
Moj stil
(Samo Android)
Isključeno
Svetlo raspoloženja se gasi.
,,Napomena
yy Ako reprodukujete muziku, svetlo
raspoloženja je sinhronizovano na muziku.
yy Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja
korišćena opcija će se uključiti.
2
Rad
2 sekunde
Da biste omogućili My Style
opciju, treba da prilagodite
sa „Music Flow Bluetooth”
aplikacijom.
16 Rad
Zvučni efekti
Zvučni efekti su optimalno podešeni u naprednoj kompaniji za audio opremu MERIDIAN iz UK.
MERIDIAN tehnologija obezbeđuje poboljšanu čistoću zvuka, širok spektar zvukova i bogat bas.
Možete izabrati željeni zvučni efekat koristeći CLEAR VOCAL i/ili ENHANCED BASS tastere.
2
Rad
Podešavanje Zvučnog efekta.
Uključeno / Isključeno
LED
Opis
Funkcija
Obriši glas +
Povećan bas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Obriši glas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Povećan bas
Clear
Vocal
Enhanced
Bass
Standardno
Možete istovremeno da koristite Clear Vocal i
Enhanced Bass.
Možete da uživate u vrhunskom kvalitetu zvuka sa
unapređenom jasnoćom vokala pri svakom stihu.
-- Clear Vocal veći uticaj ima na muziku sa vokalima.
Možete da uživate u širem zvuku i bogatom basu, sa
naglaskom na bas i toplinu muzike.
-- Enhanced Bass veći uticaj ima na muziku sa basom.
Možete da uživate u čistim i prirodnim zvucima.
,,Napomena
yy Kada ponovo uključite zvučnik, poslednja korišćena opcija će se uključiti.
yy Možete da podesite zvučni efekat koristeći aplikaciju “Music Flow Bluetooth”.
yy Kada izaberete ”Standardno” “Povećan bas”, “Obriši glas” ili “Obriši glas + Povećan bas” zvučni efekat,
možete da uživate u zvuku vrhunskog kvaliteta sa MERIDIAN tehnologijom.
yy Pošto precizno podešavanje zvuka daje optimalan zvuk visokog kvaliteta, može da bude malo razlike
između režima zvučnih efekata.
Rad 17
Slušanje muzike s vašeg
spoljašnjeg uređaja
Ovaj zvučnik se može koristiti za reprodukciju muzike
s raznih vrsta spoljnih uređaja.
1. Povežite vanjski uređaj na PORT.IN (3,5mm)
konektor uređaja.
2. Uključite uređaj pritiskanjem 1 dugmeta.
3. Uključite spoljni uređaj i počnite reprodukciju.
,,Napomena
yy Kada spojite prenosivi kabl, funkcija se
automatski menja u režim prenosni uređaj.
yy Kada se taster j pritisne u toku ovog režima
rada, prebaciće se na Bluetooth režim.
yy Kada koristite režim Dvostruka reprodukcija,
pokretljiv režim nije podržan.
3,5mm stereo
kabl (Nije
priloženo)
2
Rad
yy U režimu Prenosivi, zvučnik ograničava
Bluetooth povezivanje da bi sprečio
nenamernu Bluetooth vezu.
18 Rad
Koristeći BLUETOOTH®
bežičnu tehnologiju
Slušanje muzike koja je sačuvana
na BLUETOOTH uređajima
Uparivanje vaše i BLUETOOTH uređaja
O tehnologiji BLUETOOTH
Bluetooth je bežična komunikaciona tehnologija za
veze kratkog dometa.
2
Rad
Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa drugi
električni talas ili ako povežete Bluetooth u drugim
prostorijama.
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
obezbedite da je Bluetooth opcija uključena na
vašem Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi, nije je potrebno ponoviti.
1. Uključite jedinicu, pa će Bluetooth LED-lampica
treperiti sa zvukom.
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth
bežičnom tehnologijom ne pravi nikakve troškove.
Mobilnim telefonom s Bluetooth bežičnom
tehnologijom može se upravljati pomoću opcije
Cascade, ako je veza uspostavljena pomoću
Bluetooth bežične tehnologije.
yy Na raspolaganju su: pametni telefon, tablet
računar, itd.
yy Verzija: 4.2
yy Kodek: SBC, AAC, AptX, AptX HD
BLUETOOTH profili
Kako biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju,
uređaji moraju imati mogućnost da protumače
određene profile.
Ova jedinica je kompatibilna sa sledećim profilom.
2. Rukujte Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ove jedinice pomoću
Bluetooth uređaja, može se pojaviti lista
pronađenih uređaja na ekranu Bluetoothuređaja
u zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja. Vaša
jedinica se pojavljuje kao „LG-PK7 (xx)“.
A2DP (Profil za naprednu distribuciju zvuka)
HFP (profil slobodne ruku)
Bluetooth
UKLJUČENO
LG-PK7(XX)
Rad 19
3. Izaberite „LG-PK7 (xx)“.
LG-PK7(XX)
,,Napomena
yy U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja,
neki uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
Unesite PIN kôd (0000) po potrebi.
4. Kada je ova jedinica uspešno povezana s vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED-lampica će
se uključiti sa zvukom.
-- Postoji prepreka između jedinice i
Bluetooth uređaja.
-- Postoje uređaji koji koriste istu frekvenciju
kao i Bluetooth tehnologija kao što su
medicinska oprema, mikrotalasna pećnica
ili bežični LAN uređaj.
yy Ukoliko Bluetooth veza ne funkcioniše
dobro, idite na korak 1 u “Uparivanje vaše i
BLUETOOTH uređaja” i pokušajte ponovo.
yy Može doći do prekida zvuka kada vezu ometa
drugi elektronski talas.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
yy Možete uživati u Bluetooth funkciji koristeći
pametni telefon, tablet računar, itd..
yy Što je veća udaljenost između jedinice i
Bluetooth uređaja, to je lošiji kvalitet zvuka.
yy Bluetooth veza će se isključiti kada se isključi
jedinica ili kada je Bluetooth uređaj predaleko
od jedinice.
5. Slušanje muzike.
Da biste reprodukovali muziku snimljenu na
vašem Bluetooth uređaju, pogledajte uputstvo za
korišćenje Bluetooth uređaja.
yy Kada je Bluetooth veza prekinuta, ponovo
spojite Bluetooth uređaj sa jedinicom.
yy Bluetooth konekcija će biti održavana čak i
kada izmenite Bluetooth funkciju na drugima.
yy Kada povežete Bluetooth uređaj (iOS uređaj
itd.) s ovom jedinicom ili radite s uređajem,
nivo jačine zvuka može da se međusobno
sinhronizuje.
yy Kada jedinica nije povezana, Bluetooth LEDsvetlo će treptati.
yy Kada koristite Bluetooth funkciju, podesite
jačinu zvuka na odgovarajući nivo na
Bluetooth uređaju.
2
Rad
yy XX su poslednje dve cifre Bluetooth adrese.
Na primer, ako vaš uređaj ima Bluetooth
adresu 9C:02:98:4A:F7:08 videćete „LG-PK7
(08)“ na svom Bluetooth uređaju.
,,Napomena
yy Kada koristite Bluetooth tehnologiju,
morate da uspostavite vezu između uređaja
i Bluetooth uređaja što je bliže moguće i da
održavate udaljenost.
Ipak možete da imate nevolje u slučajevima
koji slede:
20 Rad
Upravljanje povezanim Bluetooth
uređajem
Pomoću jedinice možete upravljati povezanim
Bluetooth uređajem putem komandi: reprodukuj,
pauza, preskoči.
,,Napomena
2
yy Ovu funkciju podržavaju samo Android OS i
iOS.
Rad
yy Ova funkcija možda neće biti podržana
u zavisnosti od Bluetooth uređaja ili će
drugačije raditi.
Rad 21
Uparivanje više telefona
3. Izaberite „LG-PK7 (XX)” sa spiska uređaja na
drugom Bluetooth uređaju.
Jedinica može biti istovremeno povezana sa 2
Bluetooth uređaja.
LG-PK7(XX)
Uparivanje sa dva uređaja
1. Povežite jedinicu sa Bluetooth uređajem. (Strana
18-20)
-- Tada je zvučnik povezan sa 2 Bluetooth
uređaja.
4. Kada se uspešno uspostavi veza između
2 Bluetooth uređaja, Bluetooth LED će se
uključiti.
2 sekunde
-- Zatim će Bluetooth LED-lampica treptati uz
zvuk. Podešavanja jedinice su promenjena na
režim uparivanja uređaja.
2
Rad
2. Kada su Bluetooth uređaj i jedinica povezani,
pritisnite i 2 sekunde držite dugme j.
22 Rad
,,Napomena
2
yy Kada koristite režim Dvostruka reprodukcija,
povezivanje sa višestrukim uparivanjem nije
podržano. Pritisnite i držite dugme 3 na 2
sekunde za otkazivanje režima Dvostruke
reprodukcije.
yy U slučaju višestrukog uparivanja, 2 Bluetooth
uređaja ne podržavaju automatsku vezu. Samo
će jedan Bluetooth uređaj biti automatski
povezan na zvučnik. Drugi uređaj treba povezati
ručno.
yy Možete da povežete ovaj aparat istovremeno s
najviše 2 Bluetooth uređaja na isti način kao što
je opisano gore.
yy Ako izađete iz dometa Bluetooth uređaja bez
diskonektovanja Bluetooth funkcije, povezivanje
drugih Bluetooth uređaja. Ali posle isključivanja
i uključivanja, druge Bluetooth uređaje možete
povezati bez čekanja.
Rad
yy Kada je zvučnik spreman za režim višestrukog
uparivanja, potrebno je da povežete druge
Bluetooth uređaje i zvučnik u roku od nekoliko
minuta (npr. u 1 minutu). U suprotnom, režim
višestrukog uparivanja biće otkazan.
yy Višestruko uparivanje jedino je podržano na
Android uređajima. (Višestruko povezivanje
može da ne bude podržano u zavisnosti od
specifikacija povezanog uređaja.)
yy Bluetooth aparat koji se uklanja/skida (npr.
Dongle itd…) ne podržava višestruko uparivanje.
yy Čak i ako je ovaj zvučnik povezan na 2
Bluetooth uređaja, ne možete da reprodukujete
i kontrolišete muziku koristeći 2 Bluetooth-a
u isto vreme. Zaustavite muziku ako želite da
reprodukujete drugi Bluetooth.
yy Posle uspostavljanja veze višestrukog uparivanja,
potrebno je da prođe neko vreme pre nego
što počne reprodukcija muzike, što zavisi od
Bluetooth uređaja.
yy Ako pokušate da uparite nov Bluetooth uređaj
kada je povezan sa 2 Bluetooth uređaja, ovaj
zvučnik se automatski isključuje na jedan
Bluetooth uređaj. (Bluetooth uređaj koji se
koristi ne može da se isključi.)
yy Možete da promenite režim višestrukog
uparivanja telefona u „Music Flow Bluetooth”
aplikaciji [Multi play mode].
yy Kada se koriste AptX HD kodek-omogućeni
uređaji u višestrukom uparivanju telefona, AptX
HD kodek prekodira na niži AptX HD kodek.
yy Kada je višestruko povezivanje uparivanja
završeno, neki mobilni telefoni (npr. AptX HD
podržani uređaji) reprodukuju muziku nakon
kratke pauze.
yy U slučaju višestrukog uparivanja telefonom,
Bluetooth uređaj koji ima kontrolu može da
koristi glasovnu komandu.
Rad 23
Upotreba aplikacije
Music Flow Bluetooth
,,Napomena
yy Samo je na Android OS-om moguće
korišćenje aplikacije „Music Flow Bluetooth”
sa ovim uređajem.
yy Preporučuje se korišćenje najnovije verzije
aplikacije.
Instalirajte aplikaciju „Music
Flow Bluetooth“ na Vaš
Bluetooth uređaj
Postoje dva načina za instaliranje aplikacije „Music
flow Bluetooth“ na vaš Bluetooth uređaj.
Instalirajte aplikaciju „Music Flow
Bluetooth" preko QR koda
O aplikaciji „Music Flow
Bluetooth“
„Music Flow Bluetooth“ aplikacija donosi paket novih
funkcija ovom aparatu.
Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da
preuzmete i besplatno instalirate aplikaciju „Music
Flow Bluetooth“.
2. Dodirnite ikonu za instalaciju.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj povezan na
Internet.
yy Uverite se da Bluetooth uređaj ima
softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je
nemate, preuzmite je sa „Google Android
Market (Google Play Store)“.
yy Zavisno o području, znak QR možda neće
raditi.
2
Rad
1. Instalirajte aplikaciju „Music Flow Bluetooth”
preko QR koda. Koristite softver za skeniranje da
biste skenirali QR kod.
24 Rad
Instalirajte aplikaciju „Music Flow
Bluetooth“ preko „Google Android
Market (Google Play Store)“
1. Dodirnite ikonicu „Google Android Market (Google
Play Store)“.
2
Aktivirajte Bluetooth aplikacijom
„Music Flow Bluetooth”
Aplikacija „Music Flow Bluetooth“ pomaže u
povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.
Rad
2. Na liniji za pretragu, upišite „Music Flow
Bluetooth“ i potražite je.
1. Dodirnite ikonu aplikacije „Music Flow Bluetooth”
na glavnom ekranu da otvorite aplikaciju „Music
Flow Bluetooth” i idite na glavni meni.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i dodirnite „Music
Flow Bluetooth” da biste pokrenuli preuzimanje
Bluetooth aplikacije.
2. Ako vam je potrebno više informacija o radu,
pritisnite [Setting], a zatim meni [Help].
4. Dodirnite ikonu za instalaciju.
5. Kliknite na ikonu radi preuzimanja.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj povezan na
Internet.
yy Proverite da li je Bluetooth opremljen sa
„Google Android Market (Google Play Store)”.
,,Napomena
yy „Music Flow Bluetooth” aplikacija će biti
dostupna u sledećoj verziji softvera:
-- Android O/S : Ver 4.0.3 (ili noviji)
yy Zavisno o Bluetooth uređaju, aplikacija
„Music Flow Bluetooth” možda neće raditi.
yy Čak i nakon povezivanja aplikacije „Music
Flow Bluetooth", moguće je da muzika bude
puštena sa vašeg pametnog uređaja. U tom
slučaju pokušajte ponovo sa procedurom
povezivanja.
yy Ako radite s drugim aplikacijama ili promenite
podešenja na vašem Bluetooth uređaju dok
koristite aplikaciju „Music Flow Bluetooth”,
aplikacija „Music Flow Bluetooth” može raditi
nenormalno.
yy Kad aplikacija „Music Flow Bluetooth” radi
nenormalno, proverite svoj Bluetooth uređaj
i konekciju aplikacije „Music Flow Bluetooth” i
pokušajte da se opet spojite.
yy U zavisnosti od OS pametnog telefona,
postoje određene razlike u radu „Music Flow
Bluetooth” aplikacije.
yy Proverite Bluetooth podešenje na Vašem
Bluetooth uređaju ako konekcija aplikacije
„Music Flow Bluetooth” ne radi dobro.
Rad 25
Povezivanje sa
Dvostrukom
reprodukcijom (opciono)
2. Ako su povezana dva zvučnika, trepćuće LEDlampice Dvostruke reprodukcije ostaće bele uz zvuk.
Možete da uživate u stereo-zvuku pomoću dva
zvučnika. Da biste uživali u Dvostrukoj reprodukciji,
treba da kupite još jedan zvučnik.
2
zvučnik : glavni zvučnik će namestiti L (levi)
kanal i upaliće se LED Dvostruke reprodukcije i
Bluetooth LED.
-
zvučnik : drugi zvučnik je podešen na R
(desni) kanal i upaliće se LED Dvostruke
reprodukcije.
,,Napomena
yy Potrebno je do 1 minuta da se poveže
Dvostruka reprodukcija.
1. Pritisnite i 2 sekunde držite dugme 3 svakog
zvučnika. Tada su zvučnici spremni za režim
Dvostruke reprodukcije.
2 sekunde
yy Korišćenje dvostruke reprodukcije je
ograničeno na PK 5, 7 model serije.
-- Kada se povezujete na vezu Dvostruke
reprodukcije sa istim modelima, zvuk
će biti stereo. U tom slučaju možete da
promenite zvuk na stereo i dupli sa „Music
Flow Bluetooth” aplikacijom.
-- Kada se povezujete na PK7 i PK5 sa
Dvostrukom reprodukcijom zato što su
napajanja izlaza različita, zvuk će biti dupli.
yy Ako niste povezani sa Bluetooth uređajem,
Bluetooth LED glavnog zvučnika trepće.
yy Zvučnik je u direktnoj vezi sa MAC adresom
Bluetooth uređaja.
3. Puštajte željenu muziku na Bluetooth uređaju.
PK7
2 sekunde
Ili
- Čuje se zvuk i LED-lampica Dvostruke
reprodukcije će brzo treptati belo.
PK5
Rad
-
26 Rad
,,Napomena
yy Možete da se povežete na vezu Dvostruke
reprodukcije sa „Music Flow Bluetooth"
aplikacijom. U tom slučaju zvučnik povezan na
„Music Flow Bluetooth” aplikaciju će biti glavni
zvučnik. Samo jedan zvučnik je dostupan kada se
povezuje Dvostruka reprodukcija sa„Music Flow
Bluetooth" aplikacijom.
yy Kada uživate u Dvostrukoj reprodukciji,
višestruko uparivanje telefona nije podržano.
-- Glavni zvučnik ( ) povezuje samo jedan
Bluetooth uređaj.
yy U režimu Dvostruke reprodukcije, možete da
spojite samo glavni zvučnik ( ) sa Bluetooth
uređajem.
2
Rad
yy Ako isključite i opet uključite struju, dva zvučnika
treba da budu opet povezana da biste koristili
režim Dvostruke reprodukcije.
yy Ako uređaj ne poveže Dvostruku reprodukciju,
idite na korak 1 i pokušajte ponovo.
yy Kada povežete Bluetooth uređaj (iOS uređaj itd.)
s ovom jedinicom ili radite s uređajem, nivo jačine
zvuka može da se međusobno sinhronizuje.
yy Kada se obrađuje veza Dvostruke reprodukcije,
ne možete da pretražujete jedinice na drugim
Bluetooth uređajima.
yy U režimu Dvostruke reprodukcije, napravite što
je moguće manju udaljenost između zvučnika.
yy Kada isključite Dvostruku reprodukciju, ponovo
pritisnite i držite 2 sekunde dugmad 3 jednog
od dva zvučnika.
yy Kada uživate u Dvostrukoj reprodukciji, možete
da prilagodite jačinu, reprodukciju, ekvilajzer ili
svetlo raspoloženja i na glavnim ( ) i drugim (
zvučnicima u isto vreme.
yy Da biste promenili Bluetooth uređaj u režimu
Dvostruke reprodukcije, pritisnite i držite j 2
sekunde da biste isključili trenutni Bluetooth
uređaj i povezali željeni Bluetooth uređaj.
yy U zavisnosti od mrežnog okruženja, Dvostruka
reprodukcija možda neće dobro raditi.
)
yy Kada povezujete Dvostruku reprodukciju dok
koristite prenosivi režim, ovaj zvučnik će se
automatski promeniti na Bluetooth režim.
yy U Dual Play režimu možete primiti poziv samo
na glavnom zvučniku zbog mogućih zvučnih
smetnji.
yy Ako povezujete prenosivi kabl u režimu Dvostruke
reprodukcije, to će otkazati režim Dvostruke
reprodukcije a zatim promeniti prenosivi režim.
yy Kada se uđe u režim Dvostruke reprodukcije,
neki mobilni telefoni (npr. AptX HD podržani
uređaji) reprodukuju muziku nakon kratke pauze.
yy U režimu Dvostruke reprodukcije, možete da
koristite glasovnu komandu samo na glavnom
zvučniku.
yy Neki mobilni telefoni možda neće pravilno
reprodukovati muziku kada probate da povežete
Dvostruku reprodukciju u toku reprodukcije.
yy Zvučnik možda neće sinhronizovati zvuk sa
slikom (osim TV itd).
Rad 27
Ostale operacije
Ponovno pokretanje
U slučaju da se jedinica „zamrzne“ usled kvara,
pritisnite otvor za RESET dugme pomoću predmeta
kao što je tanka čioda. Pritisnite dugme 1 da ponovo
pokušate da uključite zvučnik.
Napomena o automatskom
isključivanju
Kada je uređaj u Bluetooth režimu 15 minuta bez
reprodukovanja muzike ili u režimu prenosnog
unosa bez rada s dugmadima 6 sati, ovaj uređaj se
automatski isključuje.
2
Rad
Uključiti/isključiti "beep" zvuk
Podesiti "beep" zvuk preko "Music Flow Bluetooth"
aplikacije (Samo Android):
"Music Flow Bluetooth" meni [ [Podešavanja] [
["Beep" Zvuk]
28 Rešavanje problema
Rešavanje problema
Problem
Uzrok i ispravke
Nema napajanja.
yy Baterija je prazna. Napunite je.
yy Povežite jedinicu s napajanjem pomoću ispravljača naizmenične struje.
yy Jačina zvuka uređaja ili vašeg pametnog telefona je podešena na minimum.
Proverite i podesite jačinu zvuka jedinice ili Bluetooth uređaja.
Nema zvuka ili je zvuk
iskrivljen.
yy Kada koristite neki spoljni uređaj s velikom jačinom zvuka, kvalitet zvuka može
se pogoršati. Smanjite jačinu zvuka uređaja.
yy Ako uređaj koristite drugačije a ne za slušanje muzike, kvalitet zvuka može biti
smanjen, ili uređaj možda neće pravilno raditi.
3
Rešavanje problema
yy Isključite i ponovo uključite Bluetooth na vašem Bluetooth uređaju, pa ponovo
pokušajte uparivanje.
Bluetooth uparivanje ne
radi dobro.
yy Proverite da li je uključen Bluetooth uređaj.
yy Otklonite svaku prepreku između Bluetooth uređaja i jedinice.
yy U zavisnosti od vrste Bluetooth uređaja ili radnog okruženja, vaš uređaj možda
se neće upariti s jedinicom.
yy Ako se baterija ispraznila do kraja, sačuvani Bluetooth podaci mogu biti
obrisani. Prethodno podešavanje možda neće biti sačuvano kad se isključi
napajanje uređaja.
Uređaj ne radi kako treba.
yy U slučaju kvara, uređaj koristite na odgovarajućem mestu gde temperatura ili
vlažnost nisu previsoki ili preniski.
yy U slučaju preopterećenja, LED-lampice za uključivanje i Bluetooth treptaće
belo. Isključite napajanje pa ga opet uključite.
Gore navedena rešenja
ne pomažu.
yy Pritisnite RESET dugme na zvučniku koristeći objekat sličan tankoj čiodi.
(Strana 27)
Dodatak 29
Zaštitni znaci i licence
Rukovanje uređajem
Kada šaljete uređaj
Bluetooth® oznaka i logotipi su registrovani žigovi
u vlasništvu kompanije Bluetooth SIG, Inc. i svako
korišćenje takvih oznaka od strane kompanije LG
Electronics je zaštićeno licencom.
Drugi zaštitni znaci i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za slanje i
materijale za pakovanje. Ako je potrebno da otpremite
uređaj, radi maksimalne zaštite, ponovo ga zapakujte
na način na koji je originalno zapakovan u fabrici.
Održavanje spoljnih površina čistim
yy Ne koristite lako isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini uređaja.
yy Jako pritiskanje prilikom brisanja može da ošteti
površinu.
yy Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu s uređajem.
Čišćenje uređaja
4
Dodatak
Za čišćenje jedinice za reprodukciju koristite meku,
suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite
meku krpu lako nakvašenu blagim rastvorom
deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao što
su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da oštete
površinu uređaja.
30 Dodatak
Specifikacije
Opšte
4
Zahtevi za napajanje
19 V 0 1,7 A (AC adapter)
Ugrađena dopunjiva baterija
Potrošnja struje
Pogledajte o tome na glavnoj nalepnici uređaja.
Ispravljač naizmenične
struje (AC adapter)
yy
yy
yy
yy
Dimenzije (Š x V x D)
Približno 320 mm X 167 mm X 152 mm
Radna temperatura
Od 5 °C do 35 °C
Radna vlažnost
5 % do 60 %
Vodootporno
IPX5
Model: LCAP25A
Proizvođač: Lien Chang Electronic Enterprise Co., Ltd.
Ulaz: 100-240 V~ 50-60 Hz
Izlaz: 19 V 0 1,7 A
Ulazi
PORT. IN
0,5 Vrms (3,5 mm stereo-utikač)
Dodatak
Baterija
Kapacitet baterije
5200 mAh (Typ)
5000 mAh (Min)
Vreme rada
je približno 22 sati.
Može da varira u zavisnosti od stanja baterije i uslova rada.
Vreme punjenja
Manje od 3,5 sata (sa strujnim ispravljačem).
Ono može da varira u zavisnosti od stanja baterije ili uslova rada.
yy Dizajn i specifikacije su podložni promeni bez prethodne najave.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement