LG 24MT48VF-PZ, 29MT48T-PZ, 29MT48DF-PZ, 20MT48DF-PZ Owner's manual

LG 24MT48VF-PZ, 29MT48T-PZ, 29MT48DF-PZ, 20MT48DF-PZ Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i reference
LED TV*
*L
G LED TV poseduje LCD ekran sa LED
pozadinskim osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
MT58* MT48*
www.lg.com
Преглед садржаја
ENG
SRPSKI
2
3
Licence
8
Daljinski upravljač
3
Napomena o softveru sa otvorenim
kodom
9
Postavke
13
Pristupanje priručniku na vebu
3
Priprema
14
Održavanje
4
Podizanje i premeštanje televizora
4
Podešavanje televizora
14
14
14
14
4
Korištenje upravljačkog dugmeta
-Čišćenje televizora
-Ekran, okvir, komoda i postolje
-Kabl za napajanje
-Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu
televizora
4
5
-Osnovne funkcije
-Podešavanje menija
14
Rešavanje problema
5
Montiranje na sto
15
Specifikacije
5
6
-Podešavanje ugla televizora radi
komfornijeg gledanja
-Korišćenje Kensington sistema bezbednosti
6
Montiranje na zid
6
-Opcioni dodaci
(Nosač za montiranje na zid)
7
Priključci (obaveštenja)
7
7
7
7
7
8
-Povezivanje antene
-Povezivanje satelitske antene
-Povezivanje sa CI modulom
-Euro Scart veza
-Ostale veze
-Povezivanje sa računarom
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na lokaciji www.lg.com.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it
plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.
divx.com. Find your registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p,including
premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX,
LLC and are used under license.
Covered by DivX Patents 7,295,673; 7,515,710; RE45,052; and
others available at [www.divx.com/patents]
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
NAPOMENA
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno
razlikovati od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju
u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji
koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se
smanjila potrošnja energije. Televizor treba da isključite ako
ga neko vreme nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju
električne energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako
smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i ukupne tekuće
troškove.
yy Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u
zavisnosti od modela.
yy Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti
promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja
funkcija proizvoda.
yy Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj
ne može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite
produžni kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
SRPSKI
ENG
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and
the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
Priprema
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite
certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili
može doći do greške u vezi.
yy Preporučene vrste HDMI kablova
- High-Speed HDMI®/™ kabl
- High-Speed HDMI®/™ kabl sa Ethernetom
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte
koristiti pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora
koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
yy Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom
za ekran. Ovu foliju ne smete da uklanjate.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog
koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji
obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je
neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:
[email protected] Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma
kupovine proizvoda.
3
Podizanje i premeštanje
televizora
ENG
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
yy Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u
kojoj je isporučen.
yy Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za
napajanje i sve kablove.
yy Prilikom držanja televizora, ekran treba da bude okrenut od
vas kako se ne bi ogrebao.
yy Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa
da ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
yy Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
yy Prilikom transporta televizor držite uspravno. Nikad ga ne
okrećite na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
yy Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite
izbočeno upravljačko dugme. (U zavisnosti od modela)
Podešavanje televizora
OPREZ
yy Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu
površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili
od ogrebotina.
yy Nemojte nositi televizor naopako tako što ćete ga držati za telo (ili
osnovu) postolja pošto tako može da padne, a to može dovesti do
oštećenja ili povrede.
NAPOMENA
yy Uklonite postolje pre instalacije televizora na zid tako što ćete
izvesti postavku u obrnutom redosledu (Samo za modele MT58*,
MT48T)
yy Podignite bravicu pri dnu osnove postolja i odvojite osnovu postolja
od televizora. (Samo za modele MT48D*, MT48V*, MT48U)
Korištenje upravljačkog
dugmeta
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili pomeranjem
upravljačkog dugmeta gore, dole, levo ili desno.
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Upravljačko dugme
Senzor za daljinski
upravljač
Osnovne funkcije
Uključivanje
Isključivanje
Upravljanje
zvukom
Kontrola
programa
4
Kada je TV isključen, stavite prst na
upravljačko dugme i pritisnite ga
jednom te pustite.
Kada je TV uključen, stavite prst
na upravljačko dugme, pritisnite i
držite nekoliko sekundi, a zatim ga
pustite. (Međutim, ako je dugme
Meni na ekranu, kada pritisnite
i zadržite upravljačko dugme,
zatvorićete Meni.)
Ako stavite prst iznad upravljačkog
dugmeta i gurnete ga levo ili desno,
možete podesiti jačinu zvuka po
želji.
Ako stavite prst iznad upravljačkog
dugmeta i gurnete ga gore ili dole,
možete se pomicati po spremljenim
programima po želji.
Podešavanje menija
Kada je TV uključen, pritisnite jednom upravljačko dugme.
Stavke menija možete podešavati pomeranjem upravljačkog dugmeta
gore, dole, levo ili desno.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
(Samo za modele 22MT58*)
Nagnite televizor od -5° do 20° stepeni naviše ili naniže da biste
podesili ugao televizora koji vam odgovara.
-5°
Promena ulaznog signala.
SRPSKI
ENG
Isključite napajanje.
Podešavanje ugla televizora radi komfornijeg gledanja
20°
Otvaranje brzih postavki.
NAPOMENA
yyAko prvo budete pritisnuli upravljačko dugme, nećete moći da
podešavate nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
OPREZ
Zadnja trana
Prednja strana
yyAko stavite prst na upravljačko dugme i gurnete ga nagore/
nadole/nalevo/nadesno, budite pažljivi kako ne biste pritisnuli
upravljačko dugme.
(Samo za modele 24/27MT58*)
Nagnite televizor od -2° do 15° stepeni naviše ili naniže da biste
podesili ugao televizora koji vam odgovara.
-2°
15°
Montiranje na sto
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
1 Podignite i postavite televizor u uspravan položaj na stolu.
-- Ostavite prostor od najmanje 100 mm od zida zbog
odgovarajuće ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Prednja strana
Zadnja trana
OPREZ
yy Kada podešavate ugao, nemojte držati podnožje rama
televizora na način prikazan na slici jer možete povrediti prste.
2 Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to
može dovesti do požara i drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno povežite na AC/DC adapter pre nego što
utikač za napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu.
5
Korišćenje Kensington sistema
bezbednosti
Opcioni dodaci
(Nosač za montiranje na zid)
ENG
SRPSKI
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se sa zadnje
strane televizora. Više informacija o montaži i korišćenju potražite u
priručniku koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti
ili posetite lokaciju http://www.kensington.com. Povežite kabl
Kensington sistema bezbednosti između televizora i stola.
Modeli
Montiranje na zid
(A x B)
A
20MT48*
22MT58*
22MT48*
24MT58*
24MT48*
27MT58*
28MT48*
29MT48*
75 x 75
100 x 100
B
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač (opciono)
M4 x L10
4
RW120
OPREZ
NAPOMENA
yy Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Dodatni
pribor možete nabaviti u većini prodavnica elektronske
opreme.
Montiranje na zid
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 100 mm slobodnog
prostora sa obe strane uređaja i isto toliko od zida. Detaljna uputstva
za montažu možete dobiti od distributera. Pogledajte priručnike
„Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću naginjanja“ i
„Vodič za podešavanje“.
yy Prvo isključite kabl za napajanje, a zatim premestite ili
postavite televizor. U suprotnom može doći do strujnog udara.
yy Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može
pasti i dovesti do ozbiljnih povreda.
yy Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili
kvalifikovanom osoblju.
yy Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do
oštećenja televizora i gubitka garancije.
yy Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA
standard. Garancija ne pokriva bilo kakva oštećenja i
povrede koji nastanu zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja
neodgovarajućeg pribora.
yy Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da bude manja od
8 mm.
Ploča za montažu na zid
Poleđina
100 mm
Ploča za montažu
na zid
Poleđina
Standardni
zavrtanj
: M4 x L10
Maks. 8 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite interfejs za
montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu na zid
(opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu kako uređaj ne bi pao.
1 Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih, može da dođe do
oštećenja unutrašnjih komponenti televizora.
2 Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje, može da dođe do
oštećenja proizvoda ili njegovog pada. U tom slučaju, kompanija LG
Electronics nije odgovorna za nastalu štetu.
6
NAPOMENA
yy Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji zavrtnja VESA
standarda.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik za montažu i
neophodne delove.
yy Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti
kod lokalnog distributera.
yy Dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti od zidnog
nosača. Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
yy Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se
isporučuje sa zidnim nosačem.
Povezivanje sa CI modulom
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem. Podržani su sledeći
spoljni uređaji: HD risiveri, DVD plejeri, videorikorderi, ZVUK sistemi,
USB memorije, računar, igračke konzole i drugi spoljni uređaji.
(U zavisnosti od modela)
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije.
yy Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
yy Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM
povezan, obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/
satelitskog servisa.
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled
TV priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor
preko DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje
sa svakim uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl
koji se isporučuje uz igračku konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi
šum, promenite rezoluciju signala na računaru, promenite
brzinu osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju
SLIKA sve dok slika ne postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije
možda neće ispravno raditi u PC režimu.
Povezivanje antene
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
yy Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da
biste postigli bolji kvalitet slike.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
yy Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
yy Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, HE-AAC
Povezivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
SRPSKI
ENG
Priključci (obaveštenja)
Euro Scart veza
(U zavisnosti od modela)
Prenos video i ZVUK signala sa spoljašnjeg uređaja do televizora.
Povežite spoljašnji uređaj i televizor pomoću Euro Scart kabla kao što je
prikazano na sledećoj slici.
Trenutni
ulazni režim
Tip izlaza
Digitalna televizija
Analogna televizija
AV, HDMI
Komponentni, RGB
(U zavisnosti od modela)
AV1
(TV izlaz1)
Digitalna televizija
Analogna televizija
1 Prosleđuje analogni TV signal ili digitalni TV signal.
NAPOMENA
yy Svaki scart kabl mora biti oklopljen.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
yy USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako trebate više
napajanja za HDD, upotrijebite posebni adapter.
NAPOMENA
yy Podržani HDMI format zvuka :
Dolby Digital (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz), PCM (32 kHz, 44,1
kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz) (U zavisnosti od modela).
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
7
Povezivanje sa računarom
ENG
SRPSKI
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
Vaš televizor podržava funkciju Plug and Play* i ima ugrađene
zvučnike sa funkcijom Virtual Surround koji zvuk reprodukuju čisto, sa
bogatim basom.
* Plug and Play: Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje
povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez konfiguracije
uređaja ili intervencije korisnika.
NAPOMENA
yy Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da Ulazna
oznaka podesite na režim PC
yy Na ekranu se prikazuje OSD (Ekranski meni) kao što je
prikazano u nastavku.
»»Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
»»Kada se prelazi na HDMI ulaz.
Daljinski upravljač
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite
televizor. Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s
baterijama, zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i
hri^Z`^\^_]
odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka
za baterije. Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje
obrnutim redosledom.
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti
do oštećenja daljinskog upravljača.
yy Daljinski upravljač nije dostupan za sva tržišta.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
A
Da li je uređaj povezan na PC?
Ne prikazuj više ovu poruku
DA
NE
yy Ako izaberete „DA“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za
računar.
yy Ako izaberete „NE“ veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV
uređaj (DVD plejer, risiver, igračku konzolu).
yy Ako izaberete „Ne prikazuj više ovu poruku“, ova poruka
se ne prikazuje dok se televizor ne resetuje. Možete promeniti
podešenu vrednost u
(Početna) Ulazi Ulazna
oznaka.
yy Vrednosti podešene za HDMI1/HDMI2 čuvaju se nezavisno.
(Samo za modele MT58*)
B
A
(Uključivanje/isključivanje) Uključivanje ili isključivanje
televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
Uključivanje/isključivanje režima PIP. (U zavisnosti od
modela)
Kada pritisnete dugme AD, funkcija ZVUK opisa će biti
omogućena.
Izbor režima TV ili PC.
(Ulazi) Menja izvor ulaznog signala.
B
8
Numerička dugmad Unos brojeva.
Pristupanje listi sačuvanih programa.
Pristupanje brzim menijima.
Podešava jačinu zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje vodiča za programe.
Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije ili kanale.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Postavke
Automatsko podešavanje programa
D
(Podešavanja)
Programa
Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
yy Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
yy Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji
se u tom trenutku emituju.
yy Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor
u koji treba da unesete lozinku.
SRPSKI
ENG
C
Da biste izabrali Način slike
(Podešavanja)
Način slike
Slika
Podešavanja režima slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
C
Dugmad za teletekst (
) Ovi tasteri se koriste
za teletekst.
(Početna) Pristup meniju Početna.
(Podešavanja) Otvaranje brzih postavki.
Pristupanje brzim menijima.
(Dugmad za navigaciju) Kretanje kroz menije ili
opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje svih prikaza na ekranu i vraćanje na gledanje televizije.
D
Prikazivanje informacija o trenutnom programu i ekranu.
Nije funkcionalno.
(Kontrolna dugmad) Upravljanje menijima
MOJI MEDIJUMI ili SIMPLINK kompatibilnim uređajima (USB,
SIMPLINK).
, , ,
(Tasteri u boji) Služe za pristup specijalnim
funkcijama u nekim menijima.
(Režim igranja) Uključivanje/isključivanje režima za igre.
(Pozadinsko osvetljenje) Podešavanje osvetljenja
ekrana kontrolisanjem pozadinskog osvetljenja.
yy Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
yy Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom
kontrasta, osvetljenosti i oštrine.
yy Eco/APS: [U zavisnosti od modela]
Funkcija Energy Saver (Ušteda energije) menja postavke
televizora kako bi se smanjila potrošnja.
yy Bioskop/Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i fotografije.
yy Sport : [U zavisnosti od modela]
Optimizacija video slike kod veoma dinamičnih akcija
naglašavanjem osnovnih boja poput bele, trava zelene ili nebo
plave.
Ekspert 1,2 : Meni za podešavanje kvaliteta slike
yy
koji omogućava stručnjacima i amaterima da postignu
najbolji doživljaj pri gledanju televizije. Ovo je meni za
podešavanje namenjen stručnjacima za podešavanje slike
sa ISF certifikatom. (ISF logotip može se koristiti samo na
televizorima sa ISF certifikatom.)
ISFccc: Imaging Science Foundation Certified Calibration
Control
yy U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
Ekspert namenjen je stručnjacima za
yy Režim
podešavanje slike i omogućava upravljanje parametrima slike
i njihovo detaljno podešavanje. Kod normalne slike, efekat
možda neće biti drastičan.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
NAPOMENA
yy Ako gledate MHEG program, pozadinsko osvetljenje ne možete
da podešavate pomoću žutog ili plavog dugmeta.
9
Detaljno podešavanje režima slike
(Podešavanja)
Slika
Podešavanja režima slike
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
ENG
SRPSKI
yy Pozadinsko osvetljenje : Upravljanje nivoom osvetljenja
ekrana podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana
postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy Kontrast : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih
oblasti na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to
će kontrast biti veći.
yy Osvetljenje : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy Oštrina : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
yy Boja : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti
intenzivnija.
yy Nijansa : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja
biti crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno
50, to će boja biti zelenija.
yy Temp. boje : Podešavanje hladnije ili toplije temperature
boje.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Unapređeno upravljanje / Ekspertsko upravljanje
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
yy Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje optimalnog
nivoa kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
yy Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja kako bi
izgledale prirodnije.
yy Željena boja : Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
yy Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa
izlaznim signalom slike u odnosu na ulazni signal.
yy Skala boja : Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
yy Izoštrivač ivica : Prikazuje jasnije i preciznije, ali i prirodne
ivice objekata unutar video zapisa.
yy Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se
detaljno i precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
yy Ravnoteža bele boje : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
yy Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem koji stručnjaci
koriste prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca.
Mogu da izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu /
plavu / cijan / magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod
normalne slike, promena boje nakon podešavanja možda neće
biti primetna.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
10
Podešavanje dodatne opcije slike
(Podešavanja)
Opcije slike
Slika
Podešavanja režima slike
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
yy Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
yy Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje pri
stvaranju digitalnog signala slike.
yy Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana
u skladu sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem
zatamnjenosti (nivoa crne boje) ekrana.
yy Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova
yy Pametna kontrola osvetljenja : Automatski podešava
osvetljenost i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka
o slici kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Resetovanje podešavanja slike
(Podešavanja)
Resetovanje slike
Slika
Podešavanja režima slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Korišćenje opcije Režim igranja
(Podešavanja)
Slika
Režim igranja
[Dostupno samo za RGB/HDMI-PC]
Ovaj režim vam omogućuje da optimizujete kvalitet slike za igre.
yy DAS režim : [U zavisnosti od modela]
Ovaj režim smanjuje vreme prenosa video signala od ulaznog
uređaja kako bi obezbedio brže igranje igara. (Prilikom
podešavanja opcije DAS režim na Uključeno ili Isključeno,
ekran će treperiti.)
- DAS : Dynamic Action Sync (dinamička sinhronizacija akcionih
scena)
yy Stabilizator crne boje pri mračnim scenama :
Podešavanjem nivoa crne boje objekti se mogu jasnije videti u
tamnom okruženju. Ako povećate vrednost opcije Stabilizator
crne boje pri mračnim scenama, tamnosive oblasti na
ekranu izgledaće svetlije. (To će vam pomoći da lakše razaznate
objekte u tamnim okruženjima u igri.) Ako smanjite vrednost
opcije Stabilizator crne boje pri mračnim scenama,
tamnosive oblasti biće zatamnjene, a dinamički kontrast na
ekranu biće povećan.
-- Možete podesiti detaljne postavke za Režim igranja pomoću
tastera na daljinskom upravljaču.
-- Možete podesiti DAS režim samo ako vertikalna ulazna
frekvencija iznosi 50 Hz / 60 Hz.
-- DAS režim nije dostupan kada je uključena opcija PIP.
Korišćenje funkcije Ušteda energije
(Podešavanja)
Slika
Ušteda energije
yy Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
yy Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za uštedu energije.
yy Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
(Podešavanja)
Slika
Režim za komfor očiju
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski prilagoditi
da bi se smanjilo naprezanje oka.
yy Uključeno : Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
yy Isključeno : Isključuje Režim za komfor očiju.
Select Sound Mode
(Podešavanja)
Način zvuka
Zvuk
Podešavanja režima zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
yy Standardan : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
yy Clear Voice : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
yy Muzika : [Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u
zavisnosti od države.] Optimizovanje zvuka za muziku.
yy Bioskop : Optimizovanje zvuka za filmove.
yy Sport : [Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u
zavisnosti od države.] Optimizovanje zvuka za sport.
yy Igra : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Podešavanja)
Balance
Zvuk
Podešavanja režima zvuka
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Podešavanja)
Zvuk
Podešavanja režima zvuka
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
yy Virtualno okruženje : Uživajte u obuhvatajućem doživljaju
zvuka zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem
zvučnom efektu.
yy Ekvalajzer : Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
yy Vrati na orginalno : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
yy Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija Način zvuka
podešena na Standardan.
(Podešavanja)
Zvuk
AV Sync. podešavanje
[U zavisnosti od modela]
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne podudaraju. Ako
opciju AV Sync. podešavanje podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
SRPSKI
ENG
Ova funkcija štedi električnu energiju tako što prilagođava osvetljenost
ekrana.
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
yy Ukoliko izaberete Bajpas, zvuk će se emitovati sa eksternih
audio uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda
reprodukovati pre slike pošto je televizoru potrebno izvesno
vreme da obradi video signal.
Podešavanje PIP
(Podešavanja)
Opšte
PIP
[U zavisnosti od modela]
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Režim : Prikazuje ili sakriva prozorčić.
Sub ulaz : Izaberite ulaz podekrana.
Pozicija : Omogućava podešavanje pozicije prozorčića.
Veličina : Omogućava podešavanje veličine prozorčića.
Zvuk : Prebacivanje na zvuk glavne slike ili zvuk podslike.
Funkcija PIP je dostupna samo u sledećem režimu:
- Glavni : RGB-PC
Pod : DTV / ATV / HDMI
- Glavni : HDMI
Pod : DTV / ATV / Komponentni
yy Postavke funkcije PIP možete da podesite i koristeći Quick
Menu (Brzi meni).
yy Pritisnite dugme PIP na daljinskom upravljaču da biste
prikazali ili sakrili prozorčić.
yy Funkcija PIP ne može da se koristi ako je funkcija SIMPLINK
omogućena.
Podešavanje funkcije Automatsko
pokretanje USB-a
(Podešavanja)
Opšte
Automatsko pokretanje USB-a
Automatski reprodukujte fotografije ili video zapise sa USB uređaja
kada se uključi televizor ili kada se poveže USB.
yy Isključeno : Isključite funkciju Automatsko pokretanje USB-a.
yy Video snimci : Automatski reprodukujte video zapise sa USB
uređaja.
yy Fotografije : atski reprodukujte fotografije sa USB uređaja.
yy Reprodukuju se po redu samo datoteke u fascikli najvišeg
nivoa na USB uređaju.
yy Tokom reprodukcije pritisnite dugme BACK ili EXIT na
daljinskom upravljaču da biste isključili ovu funkciju.
yy Ako su datoteke nevažeće ili oštećene, pre povratka na
prethodni status ulaza će se pojaviti sledeća poruka: „Datoteka
je nevažeća“.
yy Kada se USB uređaj ponovo poveže nakon što je veza bila
prekinuta za vreme reprodukcije, automatski se pokreće
nastavak prikazivanja i nastavlja se prikaz video zapisa od
poslednje prikazane scene (važi samo za prvi video zapis).
11
Da biste koristili SIMPLINK
ENG
SRPSKI
[U zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa
više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora
i SIMPLINK menija.
1 HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
2 Select (Podešavanja) Opšte SIMPLINK.
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite funkciju
SIMPLINK na Uključeno.
4 Konfigurišite postavke Sinhronizacija automatskog
uključivanja na Uključeno ili Isključeno.
5 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj kojim želite da
upravljate.
yy Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(Početna) Ulazi SIMPLINK.
yy Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se
nalazi SIMPLINK logotip. Proverite da li se na spoljnom uređaju
nalazi SIMPLINK logotip.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite
HDMI® kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)).
HDMI® kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za
razmenu informacija između uređaja.
yy Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će
prestati sa radom.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMICEC, SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
yy Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima
funkciju kućnog bioskopa, HT Zvučnik biće automatski priključen.
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja
odmah se reprodukuje na televizoru.
yy Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za
televizor : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
yy Jedinstveno isključivanje : Ako opciju Sinhronizacija
automatskog uključivanja podesite na vrednost Uključeno u
postavkama funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće se i
svi uređaji koji su sa televizorom povezani preko funkcije SIMPLINK.
yy Jedinstveno uključivanje : Ako je u postavkama funkcije
SIMPLINK opcija Sinhronizacija automatskog uključivanja
podešena na vrednost Uključeno, kada uključite uređaj koji je
povezan putem veze SIMPLINK, uključiće se i televizor.
Za postavljanje lozinke
(Podešavanja)
Bezbednost
Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
yy Početna lozinka je ‘0000’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je ‘1234’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
12
Da biste obavili vraćanje na fabričke
postavke
(Podešavanja)
Opšte
Resetuj na početna podešavanja
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
yy Ako je uključena opcija Zaključav. Sistema, pojaviće se
iskačući prozor za unos lozinke.
yy Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje
na fabričke postavke.
Da biste uklonili USB uređaj
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu
(Početna) Ulazi,
pa izaberite dugme Izbaciti da biste uklonili USB memorijski uređaj.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
yy Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više
neće moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo
priključite.
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
yy Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda nećete
moći da ga koristite.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
yy Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32
ili NTFS sistemom datoteka.
yy Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna
struja manja od 500 mA.
yy Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je
kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB
ili manji.
yy Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi
pravilno, uključite i isključite napajanje. Više informacija
potražite u korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
yy Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB
uređaju, pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka
na nekom drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje
podataka, pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
medijumi
yy Maksimalna brzina protoka podataka: 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
yy Podržani formati spoljašnjeg titla: *.srt (SubRip), *.smi
(SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD, DVDsubtitleSystem,
SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.ssa (SubStation Alpha), *.txt
(TMplayer), *.psb (PowerDivX)
yy Podržani formati unutrašnjeg titla: *.dat/*.mpg/*.mpeg/
*.vob (DVD titlovi), *.ts/*.tp/*.m2ts/ (DVB titlovi), *.mp4
(DVD titlovi, UTF-8 obični tekst), *.mkv (ASS, SSA, UTF-8 obični
tekst, univerzalni format titlova, VobSub, DVD titlovi), *.divx/*.
avi (XSUB1, XSUB+)
1 XSUB : podržava unutrašnje titlove generisane u okviru
standarda DivX6
Podržani video formati
Podržani audio formati
yy Tip datoteke : mp3
[Brzina u bitovima] 32 Kbps ~ 320 Kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 16 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Tip datoteke : AAC
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] ADIF, ADTS
yy Tip datoteke : M4A
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG-4
yy Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] 128 kbps ~ 320 kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Tip datoteke : WMA 10 Pro
[Brzina u bitovima] ~ 768 kbps
[Kanal/frekvencija uzorkovanja]
M0: do 2 kanala pri 48 kHz
(Osim LBR režima),
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA 10 Pro
yy Tip datoteke : OGG
[Brzina u bitovima] slobodan format
[Frekvencija uzorkovanja] 8kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorbis
yy Tip datoteke : WAV
[Brzina u bitovima] 64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] LPCM
[Dubina boje] 8 bita / 16 bita / 24 bita
SRPSKI
ENG
yy Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x
480 pri 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC, VC1(WMV3, WVC1),
MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC, AC3
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, DivX6,
XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1 Layer I, MPEG-1
Layer II, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG-1 Layer III
(MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1 Layer II, DVDLPCM
yy .mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11, DivX4, DivX5, XViD,
H.264/AVC
[Audio] AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3), LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
Podržani formati fotografija
yy Kategorija : 2D(jpeg, jpg, jpe)
[Dostupni tipovi datoteka] SOF0: Baseline,
SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
[Veličina fotografije]
minimalna: 64 x 64,
maksimalna (normalni tip): 15360 (Š) x 8640 (V)
maksimalna (Progresivni tip): 1920 (Š) x 1440 (V)
yy Kategorija : BMP
[Veličina fotografije] Minimalno: 64 x 64 Maksimalno : 9600 x 6400
yy Kategorija : PNG
[Dostupni tipovi datoteka] prepleteni, neprepleteni
[Veličina fotografije]
minimalna: 64 x 64,
maksimalna (prepletena): 1200 x 800,
maksimalna (neprepletena): 9600 x 6400
yy Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije
prikazivati od JPEG datoteka.
Pristupanje priručniku na vebu
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
13
Održavanje
Rešavanje problema
Čišćenje televizora
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
ENG
SRPSKI
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i
produžili njegov radni vek.
yy Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve
ostale kablove.
yy Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite
kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća
oštećenja od udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, komoda i postolje
Da biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom,
čistom i mekom krpom.
Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom
nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom.
Odmah zatim obrišite suvom krpom.
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima
ili oštrim objektima jer to može dovesti do ogrebotina ili
izobličenja slike.
yy Ne koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti
uređaj.
yy Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda
prodre u televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za
napajanje.
Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu
televizora
yy Ako se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na
ekranu televizora, ona će se urezati i postati stalan nedostatak
na ekranu. Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje” nije
pokriveno garancijom.
yy Ukoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3,
može doći do urezivanja slike u crne trake na ekranu.
yy Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora (2 ili više sati za LCD) da biste sprečili zadržavanje slike.
14
yy Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
yy Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
yy Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene
( na , na ).
Nema slike i zvuka.
yy Proverite je li uređaj uključen.
yy Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yy Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida
u napajanju.
yy Proverite da li je funkcija Automatsko isključivanje
(u zavisnosti od modela) / Sleep tajmer / Tajmer za
isključivanje aktivirana u postavkama menija Tajmeri.
yy Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI/RGB), prikazaće se
poruka „Nema signala“, „Proveri antenski kabl“ ili „Nepodržan format“.
yy Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI/RGB kabl.
yy Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
Kada se TV automatski isključi.
yy Ako je podešena opcija Tajmer za uključivanje, TV će
se automatski uključiti u podešeno vreme i isključiće se
automatski ako korisnik ne obavi nijednu operaciju tokom 2
sata.
yy Da biste onemogućili ovu funkciju, koristite daljinski upravljač i
pređite na
(Podešavanja) Tajmeri Tajmer za uključivanje
Automatsko isključivanje nakon 2 sata Isključeno.
Specifikacije
Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija proizvoda.
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
Težina (kg)
Sa posBez postolja
toljem
Potrošnja energije
(Podrazumevane
postavke)
Zahtevi za
napajanje
Sa postoljem
Bez postolja
467,0 x 330,5 x 146,3
467,0 x 278,0 x 52,7
2,4
2,2
22 W
19 V
1,2 A
507,6 x 410,5 x 198,2
507,6 x 316,5 x 75,5
3,1
2,8
26 W
19 V
1,6 A
554,9 x 422,9 x 203,5
554,9 x 342,3 x 92,8
3,6
3,2
28 W
19 V
2,0 A
642,0 x 473,7 x 203,5
642,0 x 393,5 x 93,0
5,0
4,6
32 W
19 V
2,0 A
22MT48DF
22MT48VF
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
24MT48DF
24MT48VF
24MT48U
24MT48DW
24MT48DG
556 x 387,3 x 146,3
556 x 345,2 x 53,1
3,4
3,2
28 W
19 V
1,6 A
28MT48DF
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
28 W
19 V
1,6 A
641,5 x 435,5 x 186,1
641,5 x 396,3 x 57,5
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 444,5 x 186,1
665,8 x 405,5 x 61,4
4,8
4,6
33 W
19 V
2,0 A
665,8 x 435 x 175
665,8 x 405,5 x 61,4
4,7
4,5
33 W
19 V
2,0 A
20MT48DF
20MT48VF
22MT58DF
22MT58VF
24MT58DF
24MT58VF
27MT58DF
27MT58VF
28MT48VF
28MT48U
29MT48DF
29MT48VF
29MT48T
20MT48*
AC/DC adapter
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP26-E, LCAP21
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19
19025GPG-1, ADS-40SG-19-3
19025G
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
1,3 A
24MT58* / 27MT58* / 29MT48*
/ 28MT48VF / 28MT48U
22MT58* / 22MT48* / 24MT48*
/ 28MT48DF
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16B-E, LCAP21C
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-45FSN-19 19040GPG,
ADS-45SN-19-3 19040G
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16A-E, LCAP21A
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
2,1 A
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
1,7 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uslovi
okruženja
Radna temperatura
Radna relativna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Relativna vlažnost skladištenja
SRPSKI
ENG
Modeli
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Manje od 80 %
-20 °C do 60 °C
Manje od 85 %
15
Satelitska digitalna
televizija
(U zavisnosti od modela)
ENG
SRPSKI
Televizijski sistemi
DVB-S/S21
Pokrivenost programa
C-Band, Ku-Band
Maksimalni broj programa koji se
6000
mogu sačuvati
Induktivni otpor spoljne antene
1 Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu.
2 Samo za modele sa podrškom za DVB-T2.
16
Digitalna
televizija
(U zavisnosti od modela)
DVB-T/T22
DVB-C
Analogna televizija
PAL/SECAM B/G/D/K/I,
SECAM L/L’
VHF : E2 do E12,
UHF : E21 do E69,
CATV : S1 do S20,
HYPER : S21 do S47
VHF, UHF
2000
75 Ω
Režimi koje podržava RGB (PC) / HDMI (PC)
Režimi koje podržava HDMI (PC)
(Samo za modele MT58*)
(Samo za modele 22MT48*)
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
Rešenje
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
59,940
75,000
60,317
75,000
1024 x 768
48,363
60,004
1024 x 768
(Samo za modele
HDMI(PC))
56,476
70,069
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1024 x 768
60,023
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
66,590
59,930
640 x 480
800 x 600
1920 x 1080
(Samo za modele
RGB(PC))
1920 x 1080
(Samo za modele
HDMI(PC))
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
SRPSKI
ENG
Rešenje
(Samo za modele 20/24/28/29MT48*)
67,500
60,000
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana
: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom frequency
60 Hz.
Rešenje
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana
- 22MT48*: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom frequency
60 Hz.
17
Informacija o komponentnim priključcima
Režim koji podržava HDMI (DTV)
Rešenje
ENG
SRPSKI
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontalna
frekvencija(kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikalna
frekvencija (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Režim koji podržava komponentni režim
(Samo za modele MT58*, MT48T)
Rešenje
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana
-MT58*, 22MT48*: 1920 x 1080 @ 60 Hz.
- 20/24/28/29MT48*: 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom frequency
60 Hz.
18
(Samo za modele MT58*, MT48T)
Komponentni priključci na
televizoru
Video izlazi na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
B-Y
PR
R-Y
Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
UPOZORENJE!
yy Korišćenje kućišta ili postolja koja preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korišćenje samo onog nameštaja koji bezbedno može da izdrži
težinu televizora.
yy Pobrinite se da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na
kojem se nalazi.
yy Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer, ormare
ili police) bez učvršćivanja nameštaja i televizora u stabilan
položaj.
yy Ne postavljajte televizor na stolnjak ili druge materijale koji
mogu biti smešteni između televizora i nameštaja.
yy Edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi
dohvatila televizor ili njegove kontrole.
Bez obzira na to da li je vaš televizor na istom mestu ili ga premeštate,
treba primeniti sve gore navedene bezbednosne mere.
SRPSKI
ENG
Nikada ne postavljajte televizor na mesto sa kojeg može pasti. Pad televizora može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge povrede,
pogotovo kod dece, mogu se izbeći preduzimanjem jednostavnih mera
predostrožnosti kao što su:
Simboli
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu II klase.
Odnosi se na stanje mirovanja.
Odnosi se na status uređaja “UKLJUČENO” (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
19
Pre upotrebe ovog proizvoda, pročitajte
mere predostrožnosti.
Čuvajte Korisnički priručnik (CD) na lako
dostupnom mestu radi buduće upotrebe.
Oznaka modela i serijski broj televizora
nalaze se sa zadnje i sa jedne bočne strane
televizora. Zabeležite ih ispod za slučaj da
vam zatreba servisiranje.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement