LG 24MT55D-PZ, 27MT55D-PZ, 24MT55D Owner's manual

LG 24MT55D-PZ, 27MT55D-PZ, 24MT55D Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
*
LED TV
* LG LED TV poseduje LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
MT55*
www.lg.com
2
SADRŽAJ
SRPSKI
SADRŽAJ
3
LICENCE
25
REŠAVANJE PROBLEMA
3
NAPOMENA O SOFTVERU SA
OTVORENIM KODOM
26
SPECIFIKACIJE
4
MONTIRANJE I PRIPREMA
4
6
7
7
7
9
10
12
Raspakivanje
Delovi i dugmad
Podizanje i premeštanje televizora
Podešavanje televizora
- Montiranje postolja
Montiranje na sto
Montiranje na zid
Sređivanje kablova
13
POVEZIVANJE
13
14
14
15
17
Povezivanje antene
Povezivanje satelitske antene
Euro Scart veza
Ostale veze
- Povezivanje sa računarom
18
DALJINSKI UPRAVLJAČ
19
POSTAVKE
23
PRISTUPANJE PRIRUČNIKU NA
VEBU
24
ODRŽAVANJE
24
24
24
24
Čišćenje televizora
- Ekran, okvir, komoda i postolje
- Kabl za napajanje
Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu
televizora
UPOZORENJE
yy Ukoliko zanemarite ovu poruku, možete biti
ozbiljno povređeni, doživeti nezgodu ili poginuti.
OPREZ
yy Ukoliko zanemarite poruku opreza, možete
biti lakše povređeni ili može doći do oštećenja
uređaja.
NAPOMENA
yy Napomena vam omogućava da razumete neke
činjenice i da koristite uređaj na bezbedan
način. Pre korišćenja uređaja detaljno pročitajte
napomenu.
LICENCE / NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
3
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više informacija o licencama potražite na lokaciji www.
lg.com.
Proizvedeno po licenci Dolby Laboratories. „Dolby“ i simbol sa dvostrukim slovom D
predstavljaju zaštitne žigove kompanije Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia interface, and the HDMI logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija
DivX, LLC, koja predstavlja ćerku-kompaniju korporacije Rovi. Ovo je zvanični DivX
Certified® uređaj koji je podvrgnut strogim testiranjima da reprodukuje DivX video zapise.
Više informacija i softverske alatke za konvertovanje datoteka u DivX video zapise
potražite na lokaciji divx.com.
O DIVX VOD (VIDEO-ON-DEMAND) SADRŽAJIMA: Ovaj DivX Certified® uređaj mora
se registrovati da bi mogao da reprodukuje kupljene DivX Video-on-Demand (VOD)
filmove. Da biste dobili kôd za registraciju, pronađite odeljak DivX VOD u meniju za
podešavanje uređaja. Više informacija o obavljanju registracije potražite na lokaciji vod.
divx.com.
„Uređaj je DivX Certified® za reprodukovanje DivX® video snimaka do formata HD
1080p, uključujući premium sadržaje“
„DivX®, DivX Certified® i srodni logotipi predstavljaju zaštitne žigove korporacije Rovi ili
njenih ćerki-kompanija i koriste se pod licencom.“
„Pokriveno nekim od sledećih patenata u SAD:“ 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274”
NAPOMENA O SOFTVERU SA OTVORENIM KODOM
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama otvorenog izvornog koda koje su sadržane u
ovom proizvodu, posetite http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove licence, odricanja od garancije i obaveštenja o
autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete
te troškove (koji obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da pošaljete zahtev
kompaniji LG Electronics na e-adresu: [email protected] Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine
proizvoda.
SRPSKI
ENG
LICENCE
4
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
NAPOMENA
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora use može neznatno razlikovati od onog koji je prikazan u ovom
priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela
uređaja koji koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor se može prebaciti u režim pripravnosti da bi se smanjila potrošnja energije. Televizor treba da
isključite ako ga neko vreme nećete gledati, jer tako smanjujete potrošnju električne energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i
ukupne tekuće troškove.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Raspakivanje
Proverite da li se u kutiji s uređajem nalaze sledeće stavke. Ukoliko nešto nedostaje, obratite se lokalnom distributeru
od koga ste kupili uređaj. Ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog uređaja i stavki.
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
yy Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom pričvršćenom za ekran. Ovu foliju ne smete da uklanjate.
NAPOMENA
yy Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti od modela.
yy Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija
uređaja.
yy Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji imaju otvore čija je debljina manja
od 10 mm, a širina manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti u USB
priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
MONTIRANJE I PRIPREMA
5
SRPSKI
ENG
Daljinski upravljač/baterije
(AAA)
(Pogledajte str. 18)
Power Cord
(Pogledajte str. 9)
Držač kabla
(Pogledajte str. 12)
CD (korisnički priručnik)/
kartice
AC-DC adapter
(u zavisnosti od modela)
(Pogledajte str. 9)
Osnova postolja
(Pogledajte str. 7)
Osnova postolja
(Pogledajte str. 7)
ili
AC-DC adapter
(u zavisnosti od modela)
(Pogledajte str. 9)
RGB kabl
(Pogledajte str. 16)
6
MONTIRANJE I PRIPREMA
Delovi i dugmad
SRPSKI
Ekran
Senzor za daljinski upravljač
Zvučnici
Indikator napajanja
Crveno: Kada je napajanje isključeno
yy
Isključeno: Kada je napajanje uključeno
yy
Narandžasto: Kada je aktivan režim za
yy
uštedu energije
Tastatura
NAPOMENA
yy Sva dugmad je osetljiva na dodir i mogu se koristiti samo dodirom prsta.
yy Indikator napajanja možete uključiti ili isključiti tako što ćete u glavnom meniju izabrati stavku OPCIJA.
Dugme
Opis
Kretanje kroz sačuvane programe.
Podešava jačinu zvuka.
OK
SETTINGS
INPUT
Bira označenu opciju iz menija ili potvrđuje unos.
Pristupanje glavnim menijima ili čuvanje unosa i zatvaranje menija.
Menja izvor ulaznog signala.
Uključuje ili isključuje napajanje.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Podešavanje televizora
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje
televizora, pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili
ogrebotine ili oštećenja tele vizora i obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
Montiranje postolja
1
yy Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji
ili ambalaži u kojoj je isporučen.
yy Pre premeštanja ili podizanja televizora,
izvucite kabl za napajanje i sve kablove.
yy Televizor držite tako da ekran bude okrenut od
vas kako biste izbegli oštećenja.
yy Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora.
Vodite računa da ne držite providni deo,
zvučnik ili rešetku zvučnika.
2
Osnova postolja
Osnova postolja
yy Prilikom transporta televizor ne izlažite
udarcima ili prejakim vibracijama.
yy Prilikom transporta televizor držite uspravno.
Nikad ga ne okrećite na bok i ne naginjite ga
nalevo ili nadesno.
yy Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem
mogao oštetiti ekran.
ili
SRPSKI
ENG
Podizanje i premeštanje televizora
7
8
MONTIRANJE I PRIPREMA
SRPSKI
3
OPREZ
yy Nemojte nositi televizor naopako tako što ćete
ga držati za telo (ili osnovu) postolja pošto tako
može da padne, a to može dovesti do oštećenja
ili povrede.
yy Slika prikazuje opšti primer instalacije koji se
može razlikovati od stvarnog proizvoda.
OPREZ
yy Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor
na mekanu ravnu površinu tako da ekran
bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili od
ogrebotina.
NAPOMENA
yy Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite
postolje tako što ćete pratiti uputstva za montažu
postolja obrnutim redosledom.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Montiranje na sto
Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
-- Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida
zbog odgovarajuće ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
OPREZ
yy Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na
njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno povežite na AC/DC adapter pre
nego što utikač za napajanje televizora priključite u
zidnu utičnicu.
Podešavanje ugla televizora radi
komfornijeg gledanja
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja
prikazanog na slici.
Nagnite televizor od +20 do -5 stepeni naviše ili
naniže da biste podesili ugao televizora koji vam
odgovara.
2
-5
Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u
zidnu utičnicu.
+20
DC-IN
Prednja
strana
Zadnja strana
AC-DC adapter
ili
OPREZ
yy Kada podešavate ugao, nemojte držati
podnožje rama televizora na način prikazan na
slici jer možete povrediti prste.
DC-IN
AC-DC adapter
SRPSKI
ENG
1
9
10
MONTIRANJE I PRIPREMA
Korišćenje Kensington sistema bezbednosti
SRPSKI
(Ovo nije dostupno za sve modele.)
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja
prikazanog na slici.
Konektor za Kensington sistem bezbednosti nalazi se
sa zadnje strane televizora. Više informacija o montaži
i korišćenju potražite u priručniku koji se isporučuje sa
Kensington sistemom bezbednosti ili posetite lokaciju
http://www.kensington.com.
Montiranje na zid
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 10
cm slobodnog prostora sa obe strane uređaja i isto
toliko od zida. Detaljna uputstva za montažu možete
dobiti od distributera. Pogledajte priručnike „Instalacija
opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću naginjanja“
i „Vodič za podešavanje“.
Povežite kabl Kensington sistema bezbednosti između
televizora i stola.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
NAPOMENA
yy Kensington sistem bezbednosti je opcioni
pribor. Dodatni pribor možete nabaviti u većini
prodavnica elektronske opreme.
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite
interfejs za montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje
strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu
na zid (opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu
kako uređaj ne bi pao.
1
2
3
4
5
Koristite zavrtnje i interfejs za montažu na zid koji
su usklađeni sa VESA standardima.
Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih,
može da dođe do oštećenja unutrašnjih komponenti
televizora.
Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje,
može da dođe do oštećenja proizvoda ili njegovog
pada. U tom slučaju, kompanija LG Electronics nije
odgovorna za nastalu štetu.
Dimenzije interfejsa za montažu pomoću zavrtanja
i zavrtanja za montažu moraju da budu u skladu sa
VESA standardima.
Koristite sledeće stavke koje su usklađene sa
VESA standardom.
yy 784,8 mm i manje
* Debljina ploče za montiranje na zid: 2,6 mm
* Zavrtanj: Φ 4,0 mm x gustina 0,7 mm x dužina 10 mm
yy 787,4 mm i više
* Koristite ploču za montiranje na zid i zavrtnje
usklađene sa VESA standardom.
MONTIRANJE I PRIPREMA
Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)
22/23/24/27MT55*
VESA (A x B)
100 x 100
Standardni zavrtanj
M4 x L10
Broj zavrtanja
4
RW120
Zidni nosač
A
B
OPREZ
yy Prvo isključite napajanje, a zatim premestite ili
postavite televizor. U suprotnom može doći do
strujnog udara.
yy Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi
zid, uređaj može pasti i dovesti do ozbiljnih
povreda.
Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se
distributeru ili kvalifikovanom osoblju.
yy Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može
dovesti do oštećenja televizora i gubitka
garancije.
yy Koristite zavrtnje i zidne nosače koji
zadovoljavaju VESA standard. Garancija ne
pokriva bilo kakva oštećenja i povrede koji
nastanu zbog pogrešne upotrebe ili korišćenja
neodgovarajućeg pribora.
yy Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da
bude manja od 8 mm.
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Ploča za montažu na
zid
Poleđina
Standardni
zavrtanj
: M4 x L10
Maks.8mm
NAPOMENA
yy Koristite zavrtnje koji se nalaze u specifikaciji
zavrtnja VESA standarda.
yy Komplet za montiranje na zid sadrži priručnik
za montažu i neophodne delove.
yy Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
yy Dužina zavrtnja se može razlikovati u zavisnosti
od zidnog nosača. Proverite da li koristite
odgovarajuću dužinu.
yy Da biste dobili više informacija, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa zidnim nosačem.
SRPSKI
ENG
Model
11
12
MONTIRANJE I PRIPREMA
Sređivanje kablova
SRPSKI
1
2
Prikupite i povežite kablove pomoću kablovske
vezice.
Provucite kabl kroz kuku tela postolja.
Držač kabla
POVEZIVANJE
Povezivanje antene
SRPSKI
ENG
POVEZIVANJE
13
Ovaj odeljak u poglavlju POVEZIVANJE
uglavnom koristi dijagrame za MT55D modele.
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i
aktivirajte odgovarajući ulazni režim da biste izabrali
željeni spoljni uređaj. Da biste dobili više informacija o
povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte priručnik koji
se isporučuje sa svakim uređajem.
Podržani su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD
plejeri, videorikorderi, audio sistemi, USB memorije,
računar, igračke konzole i drugi spoljni uređaji.
ANTENNA
/CABLE IN
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se
razlikovati u zavisnosti od modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez
obzira na redosled TV priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu
ili videorikorderu proverite da li je ulazni kabl
TV signala povezan na televizor preko DVD
rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više
informacija o snimanju, pogledajte priručnik koji
se isporučuje sa svakim uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku
spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom,
koristite kabl koji se isporučuje uz igračku
konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče
od rezolucije, vertikalnog šablona, kontrasta
ili osvetljenosti. Ako se javi šum, promenite
rezoluciju signala na računaru, promenite
brzinu osvežavanja ili podesite osvetljenost
i kontrast u meniju SLIKA sve dok slika ne
postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine
postavke rezolucije možda neće ispravno raditi
u PC režimu.
(ne dobija se u kompletu)
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću
RF kabla (75 Ω).
NAPOMENA
yy Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite
skretnicu antenskog signala.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte
pojačavač signala da biste postigli bolji kvalitet
slike.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana
antena, usmerite antenu u odgovarajućem
smeru.
yy Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz
uređaj.
yy Podržani DTV standardi zvuka: MPEG, Dolby
Digital, Dolby Digital Plus, HE-AAC
14
POVEZIVANJE
Povezivanje satelitske antene
SRPSKI
Euro Scart veza
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
AV1
13/18 V
700 mA Max
LNB IN
(ne dobija se u kompletu)
Satellite
(ne dobija se u kompletu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću
priključka za satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku
antenu (75 Ω).
Prenos video i audio signala sa spoljašnjeg uređaja do
televizora. Povežite spoljašnji uređaj i televizor pomoću
Euro Scart kabla kao što je prikazano na sledećoj slici.
Tip izlaza
Trenutni
ulazni režim
Digitalna televizija
AV1
(TV izlaz1)
Digitalna televizija
Analogna TV
Komponentni, AV, HDMI,
RGB
1
Analogna TV
TV izlaz: Prosleđuje analogni TV signal ili digitalni
TV signal.
NAPOMENA
yy Svaki scart kabl mora biti oklopljen.
POVEZIVANJE
15
Ostale veze
DVD / Blu-Ray / HD kablovski konvertor signala /
HD STB / računar
HDMI OUT
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu
(Samo modeli sa
LAN priključkom)
13/18 V
700 mA Max
LNB IN
COMPONENT IN
R
AV2 IN
L
(MONO)
COMPONENT IN
COMPONENT IN
VIDEO
VIDEO
AUDIO
AUDIO
AV2 IN
Crveno
Crveno
VIDEO
BELO
ŽUTO
Crveno
BELO
VIDEO
BELO
Crveno
BELO
PLAVO
Crveno
PLAVO
ZELENO
Crveno
ZELENO
ŽUTO
AV2 IN
AV 1
R
AUDIO
AUDIO
DVD / Blu-Ray / HD kablovski konvertor signala
DVD / Blu-Ray / HD kablovski konvertor signala
/ VCR
SRPSKI
ENG
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka povežite spoljni uređaj sa televizorom
pomoću HDMI kabla na način prikazan u nastavku. Zaseban kabl se ne dobija u kompletu.
16
POVEZIVANJE
USB IN
0.5A
PCMCIA
CARD SLOT
SRPSKI
USB / HDD1
H/P
AUDIO
IN
(PC)
5V
RGB IN (PC)
Slušalice
DVI OUT
AUDIO OUT
DVD / Blu-Ray / HD kablovski
konvertor signala / računar
RGB OUT(PC) AUDIO OUT
računar
1
USB priključak podržava napajanje od 0,5A. Ako trebate više napajanja za HDD, upotrebite posebni adapter.
POVEZIVANJE
17
Povezivanje sa računarom
* Plug & Play: Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez
konfiguracije uređaja ili intervencije korisnika.
NAPOMENA
yy Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da Ulazna oznaka podesite na režim PC
yy Na ekranu se prikazuje OSD (Ekranski meni) kao što je prikazano u nastavku.
»»Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
»»Kada se prelazi na HDMI ulaz.
Da li je uređaj povezan na PC?
Da
Ne
Ne prikazuj više ovu poruku.
yy Ako izaberete „Da“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za računar.
yy Ako izaberete „Ne“ veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV uređaj (DVD plejer, risiver).
yy Ako izaberete „Ne prikazuj više ovu poruku“, ova poruka se ne prikazuje dok se televizor ne resetuje.
Možete promeniti podešenu vrednost u SETTINGS ULAZ Ulazna oznaka.
yy Vrednosti podešene za HDMI1/HDMI2 čuvaju se nezavisno.
SRPSKI
ENG
Vaš televizor podržava funkciju Plug & Play* i ima ugrađene zvučnike sa funkcijom Infinite Surround koji zvuk
reprodukuju čisto, sa bogatim basom.
18
DALJINSKI UPRAVLJAČ
SRPSKI
DALJINSKI UPRAVLJAČ
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom upravljaču.
Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama, zamenite baterije (1,5 V AAA)
tako da polovi
i
odgovaraju oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na televizoru.
TV/
RAD
PIP/
SUBTITLE
1
4
7
LIST
INPUT
AD
TV/PC
2
5
8
0
3
6
9
Q.VIEW
FAV
GUIDE
P
MUTE
TEXT
INFO
SETTINGS
T.OPT
Q.MENU
EXIT
REC/
(NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.
TV/RAD
Izbor radija, TV i DTV programa.
SUBTITLE Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom režimu.
AD Kada pritisnete dugme AD, funkcija audio opisa će biti omogućena.
Uključivanje i isključivanje režima PIP.
PIP/
TV/PC Odaberite način rada za TV ili PC.
INPUT Menja izvor ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
LIST Pristupanje listi snimljenih emisija.
Q.VIEW Povratak na program koji ste prethodno gledali.
FAV Pristupanje listi omiljenih kanala.
GUIDE Prikazivanje programskog vodiča.
Isključivanje svih zvukova.
MUTE
Podešava jačinu zvuka.
P Kretanje kroz snimljene emisije ili kanale.
PAGE
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
DUGMAD ZA TELETEKST (
TEXT, T.OPT) Ova dugmad se koristi za teletekst.
INFO
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
SETTINGS Pristupanje glavnom meniju.
Q.MENU Pristupanje brzom meniju.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz menije ili opcije.
OK
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
BACK Vraćanje na prethodni nivo.
EXIT Brisanje svih prikaza na ekranu i povratak na gledanje televizije.
Pristup AV uređajima koji su putem HDMICEC povezani
pomoću HDMI kabla. Otvaranje SIMPLINK menija.
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje. (u zavisnosti
od modela)
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje menijima MOJI MEDIJI ili
SIMPLINK kompatibilnim uređajima (USB, SIMPLINK).
Dugmad u boji Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim menijima.
(
: Crvena,
: Zelena,
: Žuta,
: Plava)
(Pozadinsko osvetljenje) Podešavanje osvetljenja ekrana
kontrolisanjem pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA
yy U MHEG programu ne možete podešavati pozadinsko osvetljenje pomoću žutog ili plavog dugmeta.
POSTAVKE
Automatsko podešavanje programa
SETTINGS PODEŠAVANJE Automatsko
podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
yy Ako izvor signala nije pravilno povezan,
registracija programa možda neće biti uspešna.
yy Automatsko podešavanje pronalazi samo one
programe koji se u tom trenutku emituju.
yy Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana,
pojaviće se prozor u koji treba da unesete
lozinku.
Podešavanje slike pomoću Čarobnjaka za slike
SETTINGS SLIKA Čarobnjak za slike III
[u zavisnosti od modela]
Omogućava kalibrisanje i podešavanje optimalnog
kvaliteta slike pomoću daljinskog upravljača i funkcije
Čarobnjak za slike, a bez skupih uređaja sa šablonima
i pomoći stručnjaka.
Da biste izabrali Način slike
SETTINGS SLIKA Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u
kojem gledate ili željeni program.
yy Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i
oštrinu kako bi se prikazala živa slika.
yy Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim
nivoom kontrasta, osvetljenosti i oštrine.
yy Eko/APS : [u zavisnosti od modela]
Funkcija Energy Saver (Ušteda energije)
menja postavke televizora kako bi se smanjila
potrošnja.
yy Bioskop / Igra : Prikazuje optimalnu sliku za
film, igru i fotografije.
yy Sport : Optimizacija video slike kod veoma
dinamičnih akcija naglašavanjem osnovnih boja
poput bele, trava zelene ili nebo plave.
Ekspert 1,2 : Meni za podešavanje
yy
kvaliteta slike koji omogućava stručnjacima
i amaterima da postignu najbolji doživljaj pri
gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje
namenjen stručnjacima za podešavanje slike sa
ISF certifikatom. (ISF logotip može se koristiti
samo na televizorima sa ISF certifikatom.) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
yy U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti
dostupni svi načini slike.
Ekspert namenjen je stručnjacima
yy Režim
za podešavanje slike i omogućava upravljanje
parametrima slike i njihovo detaljno podešavanje.
Kod normalne slike, efekat možda neće biti
drastičan.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
Podešavanje unapređenog upravljanja
SETTINGS SLIKA Način slike  Unapređeno
upravljanje / Ekspertsko upravljanje
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili
podešavanje postavki slike za određeni sadržaj. Prvo
izaberite željeni Način slike.
yy Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje
optimalnog nivoa kontrasta u skladu sa
osvetljenošću slike.
yy Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja
kako bi izgledale prirodnije.
yy Boja kože : Omogućava zasebno podešavanje
spektra tonova kože kako bi se boja kože
prikazivala u skladu sa željama korisnika.
yy Boja neba : Boja neba može da se podesi
zasebno.
yy Boja trave : Moguće je zasebno podesiti spektar
boja iz prirode (livade, brda itd.).
yy Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi
u skladu sa izlaznim signalom slike u odnosu na
ulazni signal.
yy Skala boja: Izbor opsega boja koji je moguće
prikazati.
yy Izoštrivač ivica: Prikazuje jasnije i preciznije, ali i
prirodne ivice objekata unutar video zapisa.
yy Ekspertski obrazac : [u zavisnosti od modela]
Obrasci koji se koriste za ekspertsko podešavanje
yy Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja
kako bi se detaljno i precizno podesila zasićenost
boja i nijanse.
yy Temp. boje : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji. U režimu Expert (Ekspert) detaljno
podešavanje može se obaviti preko opcije Gama
itd.
yy Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem
koji stručnjaci koriste prilikom podešavanja boja
korišćenjem test obrasca. Mogu da izaberu neku
od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod
normalne slike, promena boje nakon podešavanja
možda neće biti primetna.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki
slike, možda neće biti dostupne sve detaljne stavke
za podešavanje.
SRPSKI
ENG
POSTAVKE
19
20
POSTAVKE
Podešavanje dodatne opcije slike
Korišćenje TV zvučnika
SRPSKI
SETTINGS SLIKA Način slike Opcije slike
SETTINGS ZVUK Izlaz zvuka TV zvučnik
[u zavisnosti od modela]
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
[u zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz TV zvučnik.
yy Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
yy Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji
nastaje pri stvaranju digitalnog signala slike.
yy Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta
ekrana u skladu sa nivoom crne boje u ulaznoj slici
korišćenjem zatamnjenosti (nivoa crne boje) ekrana.
yy Pravi bioskop : Omogućava održavanje optimalnog
stanja ekrana.
yy Zaštita očiju od dinamične slike / SUPER ušteda
energije : [u zavisnosti od modela]
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem
osvetljenosti u skladu sa kretanjem slike na ekranu.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki
slike, možda neće biti dostupne sve detaljne stavke
za podešavanje.
Korišćenje funkcije TruMotion
SETTINGS SLIKA TruMotion
[u zavisnosti od modela]
Ispravljanje slike kako bi se pokreti glatkije prikazali.
yy Bez zastoja : De-Judder / De-Blur radi u višem
opsegu u automatskom režimu.
yy Jasno: De-Judder / De-Blur radi u srednjem
opsegu u automatskom režimu.
yy Korisnik : De-judder/De-blur može se podesiti
ručno.
De-judder: Ova funkcija otklanja
podrhtavanje ili vibracije koje potiču od korisnika. De-blur: Ova funkcija podešava i uklanja zamućenost slike.
U automatskom režimu opseg podrhtavanja i
zamućenosti slike koji zavise od statusa ulaznog video
signala kontroliše režim TruMotion.
Korišćenje funkcije Ušteda energije
SETTINGS SLIKA Ušteda energije
Ova funkcija štedi električnu energiju tako što
prilagođava osvetljenost ekrana.
yy Automatski : [u zavisnosti od modela]
Senzor na televizoru detektuje okolno osvetljenje i
automatski prilagođava osvetljenost ekrana.
yy Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
yy Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje
unapred podešenih postavki za uštedu energije.
yy Isključen ekran : Ekran će biti isključen i
čuće se samo zvuk. Pritisnite bilo koje dugme
na daljinskom upravljaču osim dugmeta za
uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili
ekran.
Korišćenje spoljašnjeg zvučnika
SETTINGS ZVUK Izlaz zvuka Eksterni zvučnik
(optički)
[u zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz zvučnik koji je povezan na optički
priključak.
yy SimpLink je podržan.
Korišćenje digitalnog audio izlaza
SETTINGS ZVUK Izlaz zvuka Eksterni zvučnik
(optički) Izlaz digitalnog zvuka
[u zavisnosti od modela]
Podešavanje digitalnog audio izlaza.
Stavka
Automatski
PCM
Audio ulaz
Digitalni audio
izlaz
MPEG
Dolby Digital
Dolby Digital Plus
HE-AAC
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Dolby Digital
Sve
PCM
Povezivanje i korišćenje LG audio uređaja
SETTINGS ZVUK Izlaz zvuka LG Sinhronizacija zvuka (optički)
[u zavisnosti od modela]
u optički
Uključite LG audio uređaj sa logotipom
digitalni izlazni priključak za zvuk.
LG audio uređaj vam omogućava da sa lakoćom dođete
do bogatog i moćnog zvuka.
Korišćenje slušalice
SETTINGS ZVUK Izlaz zvuka Slušalice
[u zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz slušalicu koja je povezana na priključak
za slušalicu.
POSTAVKE
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk [u zavisnosti od modela]
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka ako se ne
podudaraju.
yy Ako opciju AV sinhr. Podešavanje podesite na
Uključeno, moći ćete da sinhronizujete zvuk (sa
zvučnika televizora ili SPDIF priključka) i sliku na
ekranu.
Da biste koristili SIMPLINK
[u zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da
praktično upravljate sa više multimedijalnih uređaja
pomoću daljinskog upravljača televizora i SIMPLINK
menija.
HDMI kablom povežite HDMI IN priključak na
televizoru i HDMI izlazni priključak na SIMPLINK
uređaju.
yy [u zavisnosti od modela]
Kod kućnih bioskopa sa funkcijom SIMPLINK,
povežite HDMI priključke kao što je opisano iznad,
pa optičkim kablom povežite optički digitalni
audio izlaz televizora sa optičkim digitalnim audio
ulazom SIMPLINK uređaja.
2 Izaberite INPUT(OPTION) SimpLink.
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK,
postavite funkciju SIMPLINK na Uključeno.
4 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj
kojim želite da upravljate.
yy Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima
na kojima se nalazi SIMPLINK logotip. Proverite
da li se na spoljnom uređaju nalazi SIMPLINK
logotip.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno
je da koristite HDMI® kabl (sa funkcijom CEC
(Consumer Electronics Control)). HDMI® kablovi
velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za
razmenu informacija između uređaja.
yy Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK
uređaj će prestati sa radom.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa
funkcijom HDMI-CEC, SIMPLINK uređaj možda
neće pravilno raditi.
yy [u zavisnosti od modela]
Ako izaberete ili reprodukujete medije sa
uređaja koji ima funkciju kućnog bioskopa, HT
zvučnik(Zvučnik) biće automatski priključen.
Da biste mogli da koristite funkciju HT
zvučnik(Zvučnik), potrebno je da povežete
uređaje optičkim kablom (prodaje se zasebno).
1
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direktna reprodukcija : Sadržaj sa
multimedijalnog uređaja odmah se reprodukuje na
televizoru.
yy Izbor multimedijalnog uređaja : Biranje željenog
uređaja preko SIMPLINK menija da biste odmah
mogli da upravljate njime preko ekrana televizora.
yy Reprodukcija diska : Upravljanje multimedijalnim
uređajem pomoću daljinskog upravljača televizora.
yy Isključivanje svih uređaja : Kada isključite TV,
isključuju se i svi povezani uređaji.
yy Sinhronizovano uključivanje : Kada uređaj sa
SIMPLINK funkcijom koji je priključen na HDMI
terminal pokrene reprodukciju, televizor će se
automatski uključiti.
yy Zvučnik : [u zavisnosti od modela]
Biranje zvučnika kućnog bioskopa ili televizora.
Za postavljanje lozinke
SETTINGS ZAKLJUČAJ Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
Početna lozinka je ‘0000’.
Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije
‘0000’ već je ‘1234’. Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može
biti ‘0000’.
Vraćanje na fabričke postavke
SETTINGS  OPCIJA Vraćanje na fabričke
postavke
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će
biti vraćen na fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve
postavke biće vraćene na podrazumevane vrednosti.
yy Ako je uključena opcija Zaključavanje sistema,
pojaviće se iskačući prozor za unos lozinke.
yy Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u
toku vraćanje na fabričke postavke.
Da biste uklonili USB uređaj
Q.MENU USB uređaj
Izaberite USB uređaj koji želite da uklonite.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB
uređaj uklonjen, izvucite uređaj iz televizora.
yy Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj,
televizor više neće moći da ga čita. Uklonite USB
uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
SRPSKI
ENG
SETTINGS ZVUK AV sinhr. Podešavanje
21
22
POSTAVKE
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
SRPSKI
yy Ako USB uređaj ima ugrađeni program za
automatsko prepoznavanje ili koristi poseban
upravljački program, možda nećete moći da ga
koristite.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi
ispravno.
yy Koristite samo USB uređaje koji su formatirani
Windows FAT32 ili NTFS sistemom datoteka.
yy Ako koristite spoljni USB čvrsti disk,
preporučujemo da koristite uređaje čiji je nominalni
napon manji od 5 V, a nominalna struja manja od
500 mA.
yy Preporučujemo da koristite USB memorijske
uređaje čiji je kapacitet 32 GB ili manji i USB
čvrste diskove čiji je kapacitet 1 TB ili manji.
yy Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije
ne radi pravilno, uključite i isključite napajanje.
Više informacija potražite u korisničkom priručniku
USB čvrstog diska.
yy Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka
na USB uređaju, pa obavezno napravite rezervnu
kopiju važnih datoteka na nekom drugom uređaju.
Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov
gubitak.
Podržani formati datoteka za funkciju
Moji medijumi
yy Maksimalna brzina protoka podataka: 20 Mb/s
(megabita u sekundi)
yy Podržani formati spoljašnjeg titla: *.srt (SubRip),
*.smi (SAMI), *.sub (SubViewer, MicroDVD,
DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)), *.ass/*.
ssa (SubStation Alpha), *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
yy Podržani formati unutrašnjeg titla: XSUB
(podržava unutrašnje titlove generisane u okviru
standarda DivX6)
Podržani video formati
yy Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion
JPEG 640 x 480 pri 30p)
yy .asf, .wmv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11,
DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1), MP43
[Audio] WMA Standard, WMA9(Pro), MP3, AAC,
AC3, MP3, 3D WMV Single Stream.
yy divx, .avi
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11,
DivX4, DivX5, DivX6, XViD, H.264/AVC
[Audio] HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG- 1
Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1
Layer III (MP3), *DTS
yy .ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts
[Video] H.264/AVC, MPEG-2, AVS, VC1
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, AAC, HE-AAC, *DTS
yy .vob
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG- 1
Layer II, DVD-LPCM
yy mp4, .m4v, .mov
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11,
DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Audio]
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), *DTS
yy .mkv
[Video] MPEG-2, MPEG-4 Part2, DivX3.11,
DivX4, DivX5, DivX6, XVID, H.264/AVC [Audio]
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III (MP3),
*DTS, LPCM
yy motion JPEG
[Video] MJPEG
[Audio] LPCM, ADPCM
yy .mpg, .mpeg, .mpe
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
yy dat
[Video] MPEG-1, MPEG-2
[Audio] MP2
yy flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Audio] MP3, AAC, HE-AAC
yy *rm, *rmvb
[Video] RV30, RV40
[Audio] Dolby Digital, AAC, HE-AAC, RA6(Cook)
yy 3gp, 3gp2
[Video] H.264/AVC, MPEG-4 Part2
[Audio] AAC, AMR(NB/WB)
yy *DTS / *rm / *rmvb : u zavisnosti od modela
Podržani audio formati
yy Tip datoteke : mp3
[Brzina u bitovima] 32 Kbps - 320 Kbps [Frekvencija uzorkovanja] 16 kHz - 48 kHz
[Podrška] MPEG1, MPEG2, Layer2, Layer3
yy Tip datoteke : AAC
[Brzina u bitovima] slobodan format [Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] ADIF, ADTS
yy Tip datoteke : M4A
[Brzina u bitovima] slobodan format [Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG-4
Postavke / PRISTUPANJE PRIRUČNIKU NA VEBU
Podržani formati fotografija
yy Kategorija : 2D(jpeg, jpg, jpe)
[Dostupni tipovi datoteka] SOF0: Baseline, SOF1: Extend Sequential,
SOF2: Progressive
yy [Veličina fotografije] minimalna: 64 x 64, maksimalna: normalni tip: 15360 (Š) x 8640 (V) Progresivni tip: 1920 (Š) x 1440 (V)
yy Kategorija : BMP [Veličina fotografije] Minimalno: 64 x 64 Maksimalno : 9600 x 6400
yy Kategorija : PNG [Dostupni tipovi datoteka] prepleteni, neprepleteni
[Veličina fotografije] minimalna: 64 x 64, maksimalna: prepletena: 1200 x 800, neprepletena:
9600 x 6400
yy Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda
sporije prikazivati od JPEG datoteka.
PRISTUPANJE
PRIRUČNIKU NA VEBU
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.
lg.com.
SRPSKI
ENG
yy Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] 128 kbps ~ 320 kbps [Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] WMA7, WMA8, WMA9 Standard
yy Tip datoteke : WMA
[Brzina u bitovima] ~ 768 kbps [Kanal/frekvencija uzorkovanja]
M0: do 2 kanala pri 48 kHz
(Osim LBR režima),
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
[Podrška] WMA 10 Pro
yy Tip datoteke : OGG [Brzina u bitovima] slobodan format [Frekvencija uzorkovanja] 8kHz ~ 48 kHz
[Podrška] OGG Vorvis
23
24
ODRŽAVANJE
SRPSKI
ODRŽAVANJE
Čišćenje televizora
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i produžili njegov radni vek.
OPREZ
yy Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale kablove.
yy Ako se televizor neće koristiti duži vremenski period, izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste
sprečili moguća oštećenja od udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, komoda i postolje
yy Da biste uklonili prašinu i male nečistoće, obrišite površinu suvom, čistom i mekom krpom.
yy Da biste uklonili velike nečistoće, obrišite površinu mekom krpom nakvašenom čistom vodom ili razblaženim
blagim deterdžentom. Odmah zatim obrišite suvom krpom.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili oštrim objektima jer to može dovesti do
ogrebotina ili izobličenja slike.
yy Ne koristite bilo kakva hemijska sredstva, jer ona mogu oštetiti uređaj.
yy Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u televizor, može doći do požara, strujnog
udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno uklanjajte nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za napajanje.
Sprečavanje zadržavanja slike na ekranu televizora
yy Ako se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na ekranu televizora, ona će se urezati i postati stalan
nedostatak na ekranu. Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje” nije pokriveno garancijom.
yy Ukoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3, može doći do urezivanja slike u crne trake na
ekranu.
yy Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora (2 ili više sati za LCD) da biste sprečili
zadržavanje slike.
REŠAVANJE PROBLEMA
Problem
Rešenje
Nije moguće upravljati televizorom pomoću
daljinskog upravljača.
yy Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim pokušajte opet.
yy Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog upravljača.
na
,
na
).
yy Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene (
Nema slike i zvuka.
yy Proverite je li uređaj uključen.
yy Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yy Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih uređaja.
Televizor se iznenada
isključuje.
yy Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u napajanju.
yy Proverite da li je u podešavanjima menija VREME aktivirana funkcija Aut. rež.
priprav. (u zavisnosti od modela) / Vreme isključivanja / Sleep tajmer.
yy Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se automatski isključiti
nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete
sa računarom (HDMI/
DVI/RGB), prikazaće se
poruka „Nema signala“
ili „Nevažeći format“.
yy Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI/RGB kabl.
yy Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
SRPSKI
ENG
REŠAVANJE PROBLEMA
25
26
SPECIFIKACIJE
SRPSKI
SPECIFIKACIJE
Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave zbog unapređenja funkcija proizvoda.
Modeli
22MT55V
22MT55D
23MT55V
23MT55D
24MT55V
24MT55D
Dimenzije
(Š x V x D)
Sa postoljem (mm)
508,5 x 416,6 x 188,4
544 x 436,5 x 188,4
566,8 x 447,7 x 188,4
Bez postolja (mm)
508,5 x 315 x 65,9
544 x 334,8 x 65,9
566,8 x 346,1 x 66,5
Težina
Sa postoljem (kg)
3,4
3,7
3,9
Bez postolja (kg)
3,2
3,4
3,6
Potrošnja energije
30W
33W
33W
Zahtevi za napajanje
19 V
AC/DC adapter
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP16B-E, LCAP21C
Proizvođač : Honor
Model : ADS-45FSN-19 19040GPG, ADS-45SN-19-3 19040G
1,6 A
27MT55V
27MT55D
Modeli
Dimenzije
(Š x V x D)
Sa postoljem (mm)
641,2 x 489,1 x 213,2
Bez postolja (mm)
641,2 x 391,3 x 77,8
Težina
Sa postoljem (kg)
5,3
Bez postolja (kg)
4,88
Potrošnja energije
35W
Zahtevi za napajanje
19 V
AC/DC adapter
Proizvođač : Lien Chang
Model : LCAP16B-E,
LCAP21C
Proizvođač : Honor
Model : ADS-45FSN-19
19040GPG, ADS45SN-19-3 19040G
2,0 A
19 V
2,0 A
19 V
1,6 A
SPECIFIKACIJE
Veličina CI modula (Š x V x D)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Radna temperatura
SRPSKI
ENG
Uslovi okruženja
10 °C do 35 °C
Radna relativna vlažnost
20 % do 80 %
Temperatura za skladištenje
-10 °C do 60 °C
Relativna vlažnost skladištenja
5 % do 90 %
Satelitska digitalna
televizija
Digitalna
televizija
Analogna televizija
Televizijski sistemi
DVB-T/T2
DVB-C
DVB-S/S2
DVB-T
DVB-C
PAL/SECAM B/G/I/D/K,
SECAM L/L’
Pokrivenost programa
VHF, UHF
C-Band, Ku-Band
VHF, UHF
VHF: E2 do E12,
UHF: E21 do E69,
CATV: S1 do S20,
HYPER: S21 do S47
Maksimalni broj programa koji se
mogu sačuvati
6,000
Induktivni otpor spoljne antene
Rešenje
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
720 x 400
31,468
70,080
640 x 480
31,469
37,500
59,940
75,000
1024 x 768
ZA HDMI(PC)
37,879
46,875
48,363
60,023
60,317
75,000
60,004
75,029
56,476
70,069
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
63,981
79,976
65,317
55,935
60,000
64,674
65,290
67,500
59,810
60,020
75,025
59,978
59,887
60,000
59,883
59,954
60,000
1024 x 768
1280 x 1024
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
1,500
75 Ω
Režimi koje podržava RGB (PC)/HDMI (PC)
800 x 600
27
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana je 1920 x 1080
na 60 Hz. Optimalna vrednost vertikalne
frekvencije u svakom režimu je 60 Hz.
Režim koji podržava HDMI-DTV
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 480
31,469
31,500
59,940
60,000
720 x 576
1280 x 720
31,250
37,500
44,960
45,000
50,000
50,000
59,940
60,000
1920 x 1080
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Rešenje
28
SPECIFIKACIJE
Režim koji podržava komponentni režim
SRPSKI
Horizontalna
frekvencija (kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 480
15,730
15,750
31,470
31,500
59,940
60,000
59,940
60,000
720 x 576
15,625
31,250
37,500
44,960
45,000
50,000
50,000
50,000
59,940
60,000
33,720
33,750
28,125
56,250
67,430
67,500
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Rešenje
1280 x 720
1920 x 1080
Informacija o komponentnim priključcima
Komponentni priključci na
televizoru
Video izlazi
na DVD plejeru
Y
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Pre upotrebe ovog proizvoda, pročitajte
mere predostrožnosti.
Čuvajte Korisnički priručnik (CD) na lako
dostupnom mestu radi buduće upotrebe.
Oznaka modela i serijski broj televizora
nalaze se sa zadnje i sa jedne bočne strane
televizora. Zabeležite ih ispod za slučaj da
vam zatreba servisiranje.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement