LG 24TK420V-PZ Owner's manual
LED TV
24TK420V
28TK420V
AAA
X4
(M4 X L10)
X2
(M4 x L14)
28TK420V
www.lg.com
*MFL70459703*
(1802-REV00)
Depending on country / Në varësi të shtetit / В зависимост от страната / Ovisno o zemlji / V závislosti na
regionu / Zavisno od države / Afhankelijk van het land / En función del país / Sõltub riigist / Selon les pays /
Abhängig vom Land / Ανάλογα με τη χώρα / A seconda del Paese / Елге байланысты / Atkarīgs no valsts /
Priklausomai nuo šalies / Во зависност од земјата / Országfüggő / Zależnie od kraju / Dependendo do país /
În funcţie de ţară / В зависимости от страны / Závisí od krajiny / Odvisno od države / Залежно від країни /
Mamlakatga bog’liq ravishda /
/ Ülkeye bağlı
English
Read Safety and Reference.
Latviešu
Izlasiet Drošībai un uzziņai.
Shqip
Lexo Siguria dhe referencat.
Lietuvių k.
Perskaitykite „Saugumas ir nuorodos“.
Български
Прочетете Безопасност и справки.
Македонски
Hrvatski
Pročitajte Sigurnost i reference.
Прочитајте во Безбедносни информации и
референтни материјали.
Česky
Přečtěte si část Bezpečnost a
reference.
Magyar
Lásd: Biztonsági óvintézkedések.
Polski
Srpski
Pročitajte Bezbednost i informacije.
Przeczytaj Zasady bezpieczeństwa i
informacje dodatkowe.
Nederlands
Lees Veiligheid en referentie goed door.
Español
Leer Seguridad y Referencias.
Eesti
Lugege Ohutus ja viited.
Français
Lire le document Sécurité et référence.
Deutsch
Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise
und Referenzen.
Ελληνικά
Ανάγνωση Ασφάλεια και αναφορά.
Italiano
Қазақша
Português
Consulte o manual Segurança e Referência.
Română
Citiţi Siguranţă şi referinţe.
Русский
Прочитайте Руководство по технике
безопасности.
Slovenčina
Prečítajte si časť Bezpečnosť a odkazy.
Slovenščina
Preberite Varnostne informacije in napotki.
Українська
Leggere Sicurezza e informazioni di
riferimento.
Прочитайте Правила безпеки та довідкова
інформація.
O’zbekcha
Қауіпсіздік нұсқаулық бөлімін
оқыңыз.
Xavfsizlik bo’yicha ko’rs
atmalar va havolalarni o’qing.
Türkçe
Güvenlik ve Referans bölümünü
okuyun.
1-A 24TK420V
2
1-B 28TK420V
B
▲ PCMCIA ▲
CARD SLOT
A
USB IN
5V
0.5 A
A
B
A
HDMI OUT
B
13/18 V
700 mA Max
LNB IN
Satellite
HDMI IN
DC-IN
(19 V
)
ANTENNA
/CABLE IN
DC-IN
(19 V
)
3
2
DC-IN
(19 V
2
)
1
1
1
2
3
4
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i reference
LED TV*
* LG LED TV koristi LCD ekran sa LED pozadinskim
osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i sačuvajte ga
za buduću upotrebu.
TK410*
TK420*
TK41EV
TK600V
www.lg.com
Autorska prava © 2018. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Pregled sadržaja
Licence------------------------------------------------3
SRPSKI
SRPSKI
Napomena o softveru sa otvorenim kodom-3
Priprema----------------------------------------------3
Podizanje i premeštanje televizora-----------4
Podešavanje televizora---------------------------4
Korišćenje upravljačkog dugmeta------------5
Korišćenje dugmeta-------------------------------5
Montiranje na sto----------------------------------6
Montiranje na zid----------------------------------7
Priključci (obaveštenja)--------------------------8
Daljinski upravljač------------------------------- 10
Postavke-------------------------------------------- 12
Pristupanje priručniku na vebu-------------- 17
Održavanje----------------------------------------- 18
Rešavanje problema---------------------------- 18
Specifikacije--------------------------------------- 19
2
Licence
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog
koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji
obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je
neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:
[email protected]
Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog proizvoda.
Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom informacijom.
NAPOMENA
SRPSKI
SRPSKI
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na veb sajtu www.lg.com.
Priprema
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor može da se prebaci u režim pripravnosti da bi se smanjila
potrošnja električne energije. A televizor treba da se isključi ukoliko
se tokom izvesnog vremena ne koristi, jer će to smanjiti potrošnju
električne energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako smanjite
nivo osvetljenosti, čime smanjujete i ukupne tekuće troškove.
yy Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
yy Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika može se promeniti bez
prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
yy Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB uređaji
imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina manja od 18
mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne može umetnuti
u USB priključak televizora, upotrebite produžni kabl koji podržava
USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite
certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili može
doći do greške u vezi.
yy Preporučene vrste HDMI kablova
-- High-Speed HDMI®/™ kabl
-- High-Speed HDMI®/™ kabl sa Ethernetom
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte koristiti
pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije
odobren nisu pokriveni garancijom.
3
Podizanje i premeštanje
televizora
SRPSKI
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport, bez obzira na tip i veličinu televizora.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočeno
upravljačko dugme. (U zavisnosti od modela)
yy Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
yy Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
yy Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas, kako biste izbegli
oštećenja.
yy Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
yy Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
yy Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite na
bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
yy Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
4
Podešavanje televizora
OPREZ
yy Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu
površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili
od ogrebotina.
yy Nemojte nositi televizor naopako tako što ćete ga držati za telo (ili
osnovu) postolja pošto tako može da padne, a to može dovesti do
oštećenja ili povrede.
yy Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa
zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U suprotnom, možete
oštetiti proizvod.)
NAPOMENA
yy Podignite bravicu pri dnu osnove postolja i odvojite osnovu postolja
od televizora. (Samo TK410*, TK41EV)
yy Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje tako što
ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.
(Samo TK420*)
yy Kod modela TK600 nije potrebno dodatno sklapanje.
Korišćenje upravljačkog
dugmeta
(Samo 27TK600V)
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy Možete da upravljate TV-om pritiskom na dugme.
yy Dugme se nalazi na zadnjoj strani TV-a.
SRPSKI
SRPSKI
(Samo TK410*, TK420*, TK41EV)
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pritiskanjem ili
pomeranjem dugmeta.
Korišćenje dugmeta
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na
slici.
Osnovne funkcije
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite)1
Izbor menija (Pritisnite i zadržite)2
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)1
Upravljanje zvukom
1
2
Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se kretali
kroz meni.
Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.
Kontrola programa
1
Ako se na ekranu prikazuje dugme menija, kada pritisnite i
zadržite dugme, zatvorićete meni.
Podešavanje menija
Kada je televizor uključen, pritisnite upravljačko dugme jednom.
Stavke menija možete podešavati pritiskanjem ili pomeranjem
dugmeta.
Isključite napajanje.
Podešavanje menija.
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme.
Stavke menija možete podešavati pomoću dugmeta.
Isključite napajanje.
Menja izvor ulaznog signala.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Podešavanje jačine zvuka.
Otvaranje brzih postavki.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
Menja izvor ulaznog signala.
NAPOMENA
yy Ako prvo budete pritisnuli upravljačko dugme, nećete moći da
podešavate nivo jačine zvuka i sačuvane programe.
OPREZ
yy Ako stavite prst na upravljačko dugme i gurnete ga nagore/nadole/
nalevo/nadesno, budite pažljivi kako ne biste pritisnuli upravljačko
dugme.
5
Montiranje na sto
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
SRPSKI
SRPSKI
1
Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu. -- Ostavite prostor od najmanje 100 mm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
100 mm
100 mm
100 mm
2
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Konektor za sigurnosni sistem Kensington nalazi se na zadnjem
delu televizora. Više informacija o montaži i korišćenju potražite u
priručniku koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti
ili posetite lokaciju http://www.kensington.com. Povežite kabl
Kensington sistema bezbednosti između televizora i stola.
100 mm
Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to može
dovesti do požara i drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno povežite na AC/DC adapter pre nego što utikač za
napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu.
6
Korišćenje Kensington sistema
bezbednosti
NAPOMENA
yy Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Dodatni pribor
možete nabaviti u većini prodavnica elektronske opreme.
Montiranje na zid
OPREZ
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite interfejs za
montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu na zid
(opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu kako uređaj ne bi pao.
1
yy Morate koristiti zavrtanj priložen u kutiji. (U zavisnosti od modela)
yy Najpre izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice, a zatim
pomerajte ili postavljajte televizor. U suprotnom, može doći do
strujnog udara.
yy Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti i
dovesti do ozbiljnih povreda.
yy Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili
kvalifikovanom osoblju.
yy Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do oštećenja
televizora i gubitka garancije.
yy Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog nepravilne upotrebe ili
upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokriveni garancijom.
yy Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da bude manja od 8
mm.
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih, može da dođe
do oštećenja unutrašnjih komponenti televizora.
Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje, može da dođe do
oštećenja proizvoda ili njegovog pada. U tom slučaju, kompanija
LG Electronics nije odgovorna za nastalu štetu.
2
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Standardni zavrtanj
: M4 x L10
Opcioni dodaci
(Nosač za montiranje na zid)
Modeli
Montiranje na zid
(A x B) (mm)
A
22/24TK410*
24TK420*
24TK41EV
28TK410*
28TK420*
27TK600V
28TK41EV
75 x 75
100 x 100
B
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač (opciono)
M4 x L10
4
RW120
SRPSKI
SRPSKI
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 100 mm slobodnog
prostora sa obe strane uređaja i isto toliko od zida. Detaljna uputstva
za montažu možete dobiti od distributera. Pogledajte priručnike
„Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću naginjanja“ i
„Vodič za podešavanje“.
Maks. 8 mm
NAPOMENA
yy Koristite zavrtnje koji su navedeni u specifikacijama VESA standarda.
yy Komplet za montažu zidnog nosača obuhvata priručnik za
postavljanje i neophodne delove.
yy Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti kod
lokalnog distributera.
yy Dužina zavrtnjeva može da se razlikuje u zavisnosti od zidnog
nosača. Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
yy Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se
isporučuje sa zidnim nosačem.
7
Priključci (obaveštenja)
SRPSKI
SRPSKI
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem. Podržani su sledeći
spoljni uređaji: HD risiveri, DVD plejeri, videorikorderi, ZVUK sistemi,
USB memorije, računar, igračke konzole i drugi spoljni uređaji.
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko
DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više informacija
o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju Slika sve
dok slika ne postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda
neće ispravno raditi u PC režimu.
Povezivanje antene
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
(Ne dobija se u kompletu)
yy Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu antenskog
signala.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite antenu
u odgovarajućem smeru.
yy Antenski kabl i pojačivač se ne isporučuju uz uređaj.
yy Podržani DTV standardi zvuka : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
8
Priključivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
Povezivanje sa CI modulom
(U zavisnosti od modela)
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije.
yy Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
yy Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
yy USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako vam je potrebno
više napajanja za HDD, upotrebite posebni adapter.
NAPOMENA
yy Podržani HDMI format zvuka : Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32
KHz, 44,1 KHz, 48 KHz), PCM (32 KHz, 44,1 KHz, 48 KHz, 96 KHz, 192
KHz) (U zavisnosti od modela)
Mreža
Povezivanje sa računarom
NAPOMENA
(U zavisnosti od modela - Samo model priključka
Žičano povezivanje s mrežom
LAN
yy Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da Ulazna
oznaka podesite na režim PC.
yy Na ekranu se prikazuje OSD (Ekranski meni) kao što je prikazano u
nastavku.
»» Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
»» Kada se prelazi na HDMI ulaz.
Internet veza
Žičani ruter
Podešavanje mreže
Da li je uređaj povezan na PC?
Ne prikazuj više ovu poruku
)
SRPSKI
SRPSKI
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Vaš televizor podržava funkciju Plug and Play* i ima ugrađene zvučnike
sa funkcijom Virtual Surround koji zvuk reprodukuju čisto, sa bogatim
basom.
* Plug and Play : Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje
povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez konfiguracije
uređaja ili intervencije korisnika.
1 Izaberite meni (Podešavanja) NETWORK (MREŽA)
Network Setting (Podešavanje mreže).
Da
Ne
yy Ako izaberete „Da“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za računar.
yy Ako izaberete „Ne“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV
uređaj (DVD plejer, risiver).
yy Ako izaberete „Ne prikazuj više ovu poruku“, ova poruka se ne
prikazuje dok se televizor ne resetuje. Možete promeniti podešenu
vrednost u
(Početna) Ulazi Ulazna oznaka.
yy Vrednosti podešene za HDMI1/HDMI2 čuvaju se nezavisno. (U
zavisnosti od modela)
9
2
Odaberite START CONNECTION (POKRENI POVEZIVANJE).
Daljinski upravljač
SRPSKI
SRPSKI
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite
televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi
i odgovaraju
hri^Z`^\^_]
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim
redosledom.
OPREZ
3
Uređaj automatski pokušava da se poveže sa mrežom.
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
yy Daljinski upravljač neće biti priložen na svim prodajnim tržištima.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
A
4
Prikazuje se povezana mreža.
Izaberite CLOSE (ZATVORI) da potvrdite povezivanje sa mrežom.
B
(Taster Power) Uključivanje ili isključivanje televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
Uključivanje/isključivanje režima PIP. (U zavisnosti od
modela)
Audio opis će biti omogućen.
Izbor režima TV ili PC.
(Ulazi) Menja izvor ulaznog signala.
10
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupanje listi sačuvanih programa.
Pristupanje brzim menijima.
Podešava jačinu zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje programskog vodiča.
(Bez Zvuka) Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
SRPSKI
SRPSKI
Nije funkcionalno.
(Kontrolna dugmad) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
, , ,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
(Režim igranja) Uključivanje/isključivanje režima za igre.
(Pozadinsko osvetljenje) Podešavanje osvetljenja
ekrana kontrolisanjem pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA
C
yy Ako gledate MHEG program, pozadinsko osvetljenje ne možete da
podešavate pomoću žutog ili plavog dugmeta.
D
Dugmad za teletekst ( ,
) Ova dugmad se koristi
za teletekst.
(Početna) Pristup početnom meniju.
(Podešavanja) Pristupanje meniju sa postavkama.
Pristupanje brzom meniju.
(Dugmad za navigaciju) Kretanje kroz menije ili
opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
11
SRPSKI
SRPSKI
Postavke
Detaljno podešavanje režima slike
Automatsko podešavanje programa
yy Pozadinsko osvetljenje : Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy Kontrast : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
yy Osvetljenje : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je izabrana
postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy Oštrina : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
yy Boja : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.
yy Nijansa : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti crvenija.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će boja biti
zelenija.
yy Temp. boje : Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda neće
biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
(Podešavanja) Kanali Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
yy Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa možda
neće biti uspešna.
yy Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se u
tom trenutku emituju.
yy Ako je opcija Zaključav. sistema aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
Da biste izabrali Način slike
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
yy Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
yy Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
yy Eco : Funkcija Štednja energije menja postavke televizora kako bi se
smanjila potrošnja.
yy Bioskop / Igra : Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i fotografije.
yy Sport : [U zavisnosti od modela] Način slike optimizovan za sportske
utakmice. Polje i oprema predstavljeni su živim bojama, s kristalno
jasnom slikom, čak i kod brzih pokreta.
yy
Ekspert1, 2 : Meni za podešavanje kvaliteta slike koji
omogućava stručnjacima i amaterima da postignu najbolji doživljaj
pri gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje namenjen
stručnjacima za podešavanje slike sa ISF sertifikatom. (ISF logotip
može se koristiti samo na televizorima sa ISF sertifikatom.) ISFccc:
Imaging Science Foundation Certified Calibration Control
yy U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi načini
slike.
yy Režim
Ekspert namenjen je stručnjacima za podešavanje
slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo detaljno
podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće biti drastičan.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
yy Ako promenite Način slike, može doći do promene postavki
Ušteda energije i Pametna kontrola osvetljenja, što može da
utiče i na potrošnju energije.
12
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Napredne kontrole / Kontrole za stručnjaka
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
yy Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
yy Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
yy Željena boja : Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
yy Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
yy Skala boja : Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
yy Filter boje : Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno i
precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
yy Ravnoteža bele boje : Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
yy Sistem za upravljanje bojom : Ovo je sistem koji stručnjaci
koriste prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca. Mogu
da izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod normalne slike,
promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda neće
biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Korišćenje funkcije Štednja energije
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Opcije za slike
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
(Podešavanja) Slika
Ušteda energije
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog
osvetljenja ekrana.
yy Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
yy Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
yy Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti (nivoa
crne boje) ekrana.
yy Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
yy Pametna kontrola osvetljenja : Automatski podešava
osvetljenost i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o slici
kako bi se smanjilo naprezanje očiju.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda neće
biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
yy Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
yy Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za Štednja energije.
yy Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
yy U zavisnosti od
Ušteda energije (Maksimum), možda
nećete moći da podešavate Pozadinsko osvetljenje. U tom slučaju
dođite do (Podešavanja) Slika
Ušteda energije i
postavite na Isključeno ili Minimum.
Resetovanje podešavanja slike
(Podešavanja) Slika Podešavanja režima slike
Resetovanje slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
(Podešavanja) Slika Dodatna podešavanja Režim
za komfor očiju
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski prilagoditi
da bi se smanjilo naprezanje oka.
yy Uključeno : Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
yy Isključeno : Isključuje Režim za komfor očiju.
Korišćenje opcije Režim igranja
Izbor režima zvuka
(Podešavanja) Slika Režim igranja
[Dostupno samo za RGB/HDMI-PC]
Ovaj režim vam omogućuje da optimizujete kvalitet slike za igre.
(Podešavanja) Zvuk Podešavanja režima zvuka
Način zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
yy DAS režim : [U zavisnosti od modela] Ovaj režim smanjuje vreme
prenosa video signala od ulaznog uređaja kako bi obezbedio
brže igranje igara. (Prilikom podešavanja opcije DAS režim na
Uključeno ili Isključeno, ekran će treperiti.)
-- DAS : Dinamička Sinhronizacija Akcionih Scena
yy Stabilizator crne boje pri mračnim scenama : Podešavanjem
nivoa crne boje objekti se mogu jasnije videti u tamnom okruženju.
Ako povećate vrednost opcije Stabilizator crne boje pri mračnim
scenama , tamnosive oblasti na ekranu izgledaće svetlije. (To će
vam pomoći da lakše razaznate objekte u tamnim okruženjima
u igri.) Ako smanjite vrednost opcije Stabilizator crne boje
pri mračnim scenama , tamnosive oblasti biće zatamnjene, a
dinamički kontrast na ekranu biće povećan.
-- Možete podesiti detaljne postavke za Režim igranja pomoću
tastera na daljinskom upravljaču.
-- Možete podesiti DAS režim samo ako vertikalna ulazna
frekvencija iznosi 50 Hz/60 Hz.
-- DAS režim nije dostupan kada je uključena opcija PIP. (U
zavisnosti od modela)
SRPSKI
SRPSKI
Podešavanje dodatne opcije slike
yy Standardan : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
yy Razgovetan glas : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
yy Muzika : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za muziku.
yy Bioskop : Optimizovanje zvuka za filmove.
yy Sport : [Stavke koje mogu da se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti
od države.] Optimizovanje zvuka za sport.
yy Igra : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Podešavanja) Zvuk Podešavanja režima zvuka
Balans
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
13
SRPSKI
SRPSKI
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
Podešavanje PIP
(Podešavanja) Zvuk Podešavanja režima zvuka
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
(Podešavanja) Opšte
[U zavisnosti od modela]
yy Virtualno okruženje : Uživajte u obuhvatajućem doživljaju zvuka
zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem zvučnom
efektu.
yy Ekvilajzer : Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
yy Vrati na orginalno : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
yy Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija Način zvuka podešena
na Standardan.
yy Režim : Prikazuje ili sakriva prozorčić.
yy Sub Input : Izaberite ulaz podekrana.
yy Pozicija : Omogućava podešavanje pozicije prozorčića.
yy Veličina : Omogućava podešavanje veličine prozorčića.
yy Zvuk : Prebacivanje na zvuk glavne slike ili zvuk podslike.
yy Funkcija PIP je dostupna samo u sledećem režimu:
- Glavni : RGB-PC
Pod : DTV / ATV / HDMI
- Glavni : HDMI
Pod : DTV / ATV / Komponentni
yy Postavke funkcije PIP možete da podesite i koristeći
.
yy Pritisnite dugme PIP na daljinskom upravljaču da biste prikazali ili
sakrili prozorčić.
yy Funkcija PIP ne može da se koristi ako je funkcija SIMPLINK
omogućena.
Korišćenje TV zvučnika
(Podešavanja) Zvuk
[U zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz TV zvučnik.
Izlaz zvuka
Interni TV zvučnik
Korišćenje slušalice
(Podešavanja) Zvuk Izlaz zvuka Slušalice sa
kablom
[U zavisnosti od modela]
Izlaz zvuka kroz slušalicu koja je povezana na priključak za slušalicu.
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
(Podešavanja) Zvuk AV Sync. podešavanje
[U zavisnosti od modela]
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka u slučaju da se ne podudaraju.
Ako opciju AV Sync. podešavanje podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
yy Ukoliko izaberete Bajpas, zvuk će se emitovati sa eksternih audio
uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati pre
slike pošto je televizoru potrebno izvesno vreme da obradi video
signal.
14
PIP
Podešavanje funkcije Automatsko pokretanje
USB-a
(Podešavanja) Opšte USB AutoRun
Automatski reprodukujte fotografije ili video zapise sa USB uređaja
kada se uključi televizor ili kada se poveže USB.
yy Isključeno : Isključite funkciju USB AutoRun.
yy Video snimci : Automatski reprodukujte video zapise sa USB
uređaja.
yy Fotografije : Automatski reprodukujte fotografije sa USB uređaja.
yy Reprodukuju se po redu samo datoteke u fascikli najvišeg nivoa na
USB uređaju.
yy Tokom reprodukcije pritisnite dugme
ili
na daljinskom
upravljaču da biste isključili ovu funkciju.
yy Ako su datoteke nevažeće ili oštećene, pre povratka na prethodni
status ulaza će se pojaviti sledeća poruka: „Datoteka je nevažeća“.
yy Kada se USB uređaj ponovo poveže nakon što je veza bila prekinuta
za vreme reprodukcije, automatski se pokreće nastavak prikazivanja
i nastavlja se prikaz video zapisa od poslednje prikazane scene (važi
samo za prvi video zapis).
Za postavljanje lozinke
[U zavisnosti od modela]
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa
više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora
i SIMPLINK menija.
(Podešavanja) Bezbednost
Postavljanje ili menjanje lozinke.
1
HDMI kablom povežite
priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
2 Izaberite (Podešavanja) Opšte SIMPLINK. Pojaviće se
prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite
funkciju SIMPLINK na Uključeno.
4 Konfigurišite postavke Sinhronizacija automatskog
uključivanja na Uključeno ili Isključeno.
5 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj kojim želite da
upravljate.
yy Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(Početna) Ulazi SIMPLINK.
yy Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi
SIMPLINK logotip.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMI®
kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMI®
kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu
informacija između uređaja.
yy Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati
sa radom.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
yy Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima funkciju
kućnog bioskopa, HT Zvučnik biće automatski priključen.
Postavi lozinku
SRPSKI
SRPSKI
Da biste koristili SIMPLINK
yy Početna lozinka je ‘0000’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je ‘1234’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
Opcija Resetuj na početna podešavanja
(Podešavanja) Opšte Resetuj na početna podešavanja
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
yy Ako je uključena opcija Zaključav. sistema , pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
yy Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
Da biste uklonili USB uređaj
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu
(Početna) Ulazi
, pa Izbaciti dugme Izbaciti da biste uklonili USB memorijski uređaj.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
yy Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Opis funkcije SIMPLINK
yy Direktna reprodukcija : Sadržaj sa multimedijalnog uređaja
odmah se reprodukuje na televizoru.
yy Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za
televizor : Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću
daljinskog upravljača televizora.
yy Jedinstveno isključivanje : Ako opciju Sinhronizacija
automatskog uključivanja podesite na vrednost Uključeno u
postavkama funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće se i svi
uređaji koji su sa televizorom povezani preko funkcije SIMPLINK.
yy Jedinstveno uključivanje : Ako je u postavkama funkcije
SIMPLINK opcija Sinhronizacija automatskog uključivanja
podešena na vrednost Uključeno, kada uključite uređaj koji je
povezan putem veze SIMPLINK, uključiće se i televizor. (Ponašanje se
može razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.)
yy Zvučnik : [U zavisnosti od modela] Biranje zvučnika kućnog
bioskopa ili televizora.
15
SRPSKI
SRPSKI
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
Podržani video formati
yy Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda nećete
moći da ga koristite.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
yy Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
yy Ako koristite spoljni USB hard disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
yy Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je kapacitet
32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB ili manji.
yy Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
yy Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka, pa
proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
yy Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
mediji
yy Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
yy Podržani formati spoljašnjeg titla: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb (PowerDivX)
Oznaka
tipa
datoteke
Video
.asf, .wmv
Zvuk
Video
.avi
Zvuk
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Zvuk
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
.mkv
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
16
Kodeci
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer I,
MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG-1
Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, MPEG1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby
Digital Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
Podržani audio formati
mp3
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
Stavka
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Dubina boje
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Podržani formati fotografija
Informacije
Format
datoteke
32 Kb/s ~ 320 Kb/s
Dostupni
tipovi
datoteka
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Slobodan format
jpeg, jpg, jpe
Veličina
fotografije
8 kHz ~ 48 kHz
ADIF, ADTS
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
BMP
MPEG-4
64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
8 kHz ~ 48 kHz
LPCM
8 bita / 16 bita / 24 bita
128 Kb/s ~ 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~ 768 Kb/s
M0: do 2 kanala pri 48 kHz (Osim
Kanal/
LBR režima),
frekvencija
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
uzorkovanja
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
Podrška
WMA 10 Pro
Brzina protoka Slobodan format
Frekvencija
8 kHz ~ 48 kHz
uzorkovanja
Podrška
OGG Vorbis
Stavka
Veličina
fotografije
Dostupni
tipovi
datoteka
PNG
Veličina
fotografije
Rezolucija
SRPSKI
SRPSKI
Format
datoteke
SOF0: Osnovni
SOF1: Prošireni sekvencijalni
SOF2: Progresivni
Minimalna: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalna (Normalni tip):
15360 (Š) x 8640 (V)
Maksimum (Progresivni tip):
1920 (Š) x 1440 (V)
Minimalna: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalno: 9600 (Š) x 6400 (V)
Prepletena, Neprepletena
Minimalna: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalna (Prepletena):
1200 (Š) x 800 (V)
Maksimalna (Neprepletena):
9600 (Š) x 6400 (V)
* Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije prikazivati
od JPEG datoteka.
Pristupanje priručniku na
vebu
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
17
SRPSKI
SRPSKI
Održavanje
Rešavanje problema
Čišćenje televizora
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog
upravljača.
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i
produžili radni vek uređaja.
yy Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale
kablove.
yy Ako televizor ne nameravate da koristite duži vremenski period,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća
oštećenja od udara groma ili strujnog udara.
Ekran, okvir, kućište i postolje
Da biste očistili prašinu i malu nečistoću, obrišite površinu suvom,
čistom i mekom krpom.
Da biste očistili veću nečistoću, obrišite površinu mekom krpom
nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom.
Odmah zatim obrišite suvom krpom.
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili
oštrim predmetima jer ga možete ogrebati, zbog čega slika može
biti izobličena.
yy Nemojte da koristite hemijska sredstva jer ona mogu oštetiti uređaj.
yy Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u
televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno čistite nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za napajanje.
Sprečavanje zadržavanja slike na
ekranu televizora
yy Ako se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na ekranu
televizora, ona će se urezati i postati stalan nedostatak na ekranu.
Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje” nije pokriveno garancijom.
yy Ukoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3, može
doći do urezivanja slike u crne trake na ekranu.
yy Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora
(2 ili više sati za LCD) da biste sprečili zadržavanje slike.
18
yy Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte ponovo.
yy Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
yy Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene
( na , na ).
Nema slike i zvuka.
yy Proverite je li uređaj uključen.
yy Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yy Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem drugih
uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
yy Proverite da li je funkcija Automatsko isključivanje (u zavisnosti
od modela) / Sleep tajmer / Tajmer za isključivanje aktivirana u
postavkama menija Tajmeri.
yy Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI/RGB), prikazaće
se poruka „Nema signala“, „Proveri antenski kabl“ ili
„Nepodržan format“.
yy Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI/RGB kabl.
yy Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
Kada se TV automatski isključi.
yy Ako je podešena opcija Tajmer za uključivanje, TV će se
automatski uključiti u podešeno vreme i isključiće se automatski ako
korisnik ne obavi nijednu operaciju tokom 2 sata.
yy Da biste onemogućili ovu funkciju, koristite daljinski upravljač i
pređite na (Postavke) Tajmeri Tajmer za uključivanje
Automatsko isključivanje nakon 2 sata Isključeno.
Specifikacije
Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave radi unapređenja funkcija proizvoda.
Sa postoljem
Bez postolja
Sa
postoljem
Bez postolja
Potrošnja energije
(Podrazumevane
postavke)
507,6 x 358,0 x 146,3
507,6 x 316,5 x 52,7
3,0
2,9
26 W
19 V
1,6 A
556 x 392,7 x 143,4
556 x 345,2 x 54,7
3,5
3,2
28 W
19 V
1,6 A
Modeli
22TK410D
22TK410V
24TK410D
24TK410V
24TK410U
24TK41EV
Težina (kg)
Zahtevi za
napajanje
24TK420V
556 x 376,5 x 130,5
556 x 345,2 x 54,7
3,3
3,2
28 W
19 V
1,6 A
28TK410D
28TK410V
28TK410U
28TK41EV
641,5 x 444,0 x 178,8
641,5 x 396,3 x 59,5
5,0
4,5
28 W
19 V
1,6 A
28TK420V
641,5 x 428,7 x 159,2
641,5 x 396,3 x 59,5
4,6
4,5
28 W
19 V
1,6 A
32 W
19 V
2,0 A
27TK600V
634,6 x 400,6 x 90,4
AC/DC adapter
4,5
TK410*, TK420*, TK41EV
27TK600V
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16A-E, LCAP21A
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19 19032GPG,
ADS-40SG-19-3 19032G
Proizvođač: Lien Chang
Modeli: LCAP21C
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
1,7 A
Ulaz: AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz: DC 19 V
2,1 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uslovi okruženja
Radna temperatura
Radna relativna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Relativna vlažnost skladištenja
SRPSKI
SRPSKI
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
0 °C do 40 °C
Manje od 80 %
-20 °C do 60 °C
Manje od 85 %
19
(Zavisno od zemlje)
SRPSKI
SRPSKI
Satelit
Televizijski sistem
DVB-S/S2*
Pokrivenost programa
950 ~ 2150 Mhz
Maksimalni broj programa koji se
mogu sačuvati
6000
Impedansa spoljne antene
* Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
20
Digitalna televizija
Zemaljska
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
S opseg II : 230 ~ 300 Mhz
S opseg III : 300 ~ 470 Mhz
Kabl
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
2000
75 Ω
Analogna televizija
Zemaljska / Kabl
Režimi koje podržava RGB (PC) / HDMI (PC)
Režim koji podržava HDMI-PC
27TK600V
24/28TK410*, 24/28TK420*, 24/28TK41EV
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
56,476
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
70,069
75,029
1152 x 864
67,500
75,000
1280 x 720
45,000
60,000
1280 x 800
49,702
59,810
1280 x 1024
63,981
79,976
60,020
75,025
1400 x 1050
65,317
59,978
1440 x 900
55,935
59,887
1600 x 900
60,000
60,000
1680 x 1050
64,674
65,290
59,883
59,954
1920 x 1080
67,500
60,000
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
22TK410*
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
Rezolucija
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
(Samo za modele
HDMI(PC))
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1400 x 1050
1440 x 900
1600 x 900
1680 x 1050
1920 x 1080
(Samo za modele
RGB(PC))
1920 x 1080
(Samo za modele
HDMI(PC))
Horizontalna
frekvencija (kHz)
31,468
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
Vertikalna
frekvencija (Hz)
70,080
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
56,476
70,069
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
65,317
55,935
60,000
64,674
65,290
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,978
59,887
60,000
59,883
59,954
66,590
59,930
67,500
60,000
SRPSKI
SRPSKI
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija(kHz)
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana : 1920 x 1080 @ 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom režimu iznosi
60 Hz.
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana
-- 24/28TK410*, 24/28TK420*, 24/28TK41EV : 1366 x 768 @ 60 Hz.
-- 22TK410* : 1920 x 1080 @ 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom režimu iznosi
60 Hz.
21
UPOZORENJE!
Režim koji podržava HDMI-DTV
Rezolucija
SRPSKI
SRPSKI
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Horizontalna
frekvencija(kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikalna
frekvencija (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
Simboli
Režim koji podržava komponentni režim
27TK600V
Rezolucija
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
Horizontalna
frekvencija (kHz)
15,730
15,750
31,470
31,500
15,625
31,250
44,960
45,000
37,500
33,720
33,750
28,125
56,250
67,432
67,500
Vertikalna
frekvencija (Hz)
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
50,000
59,940
60,000
50,000
50,000
59,940
60,000
Informacija o komponentnim priključcima
27TK600V
Komponentni priključci na
televizoru
Y
Y
Video izlazi na DVD plejeru
22
Nikada ne postavljajte televizor na mesto sa kojeg može pasti. Pad
televizora može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge
povrede, pogotovo kod dece, mogu se izbeći preduzimanjem
jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
yy Korišćenje kućišta ili postolja koja preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korišćenje samo onog nameštaja koji može bezbedno da izdrži
težinu televizora.
yy Pobrinite se da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na kojem
se nalazi.
yy Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer, ormare ili
police) bez učvršćivanja nameštaja i televizora u stabilan položaj.
yy Ne postavljajte televizor na stolnjak ili druge materijale koji mogu
biti smešteni između televizora i nameštaja.
yy Edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi
dohvatila televizor ili njegove komande.
Bez obzira na to da li je vaš televizor na istom mestu ili ga
premeštate, treba primeniti sve gore navedene bezbednosne mere.
Y
B-Y
Y
Cb
R-Y
Cr
Y
Pb
Pr
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu II klase.
Odnosi se na stanje mirovanja.
Odnosi se na status uređaja “UKLJUČENO” (napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
Zapišite oznaku modela i serijski broj
televizora.
Potražite ih na nalepnici sa zadnje strane
uređaja i navedite ih svom prodavcu
kada zatražite uslugu servisiranja.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement