LG 24TL520V-PZ Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i reference
(LED TV*)
* LG LED TV koristi LCD ekran sa LED pozadinskim osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite uređaj i
sačuvajte ga za buduću upotrebu.
24TL520U 24TL520V 24TL510V
28TL520V 28TL510V
Autorska prava
www.lg.com
2019. LG Electronics Inc. Sva prava zadržana.
Pregled sadržaja
Licence------------------------------------------------3
Napomena sa informacijama o softveru
otvorenog koda------------------------------------3
SRPSKI
Priprema----------------------------------------------3
Podizanje i premeštanje televizora-----------4
Podešavanje televizora---------------------------4
Korišćenje dugmeta-------------------------------5
Montiranje na sto----------------------------------5
Montiranje na zid----------------------------------6
Priključci (obaveštenja)--------------------------7
Daljinski upravljač---------------------------------9
Postavke-------------------------------------------- 10
Pristupanje priručniku na vebu-------------- 16
Održavanje----------------------------------------- 17
Rešavanje problema---------------------------- 17
Specifikacije--------------------------------------- 18
2
Licence
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na veb sajtu www.lg.com.
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Vision, Dolby Audio, Dolby Atmos, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
Napomena sa
informacijama o softveru
otvorenog koda
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog
koda na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji
obuhvataju cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je
neophodno da pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu:
[email protected]
Ova ponuda važi tri godine od naše poslednje isporuke ovog
proizvoda. Ova poruka važi za sve koji su upoznati sa ovom
informacijom.
NAPOMENA
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
yy Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
yy Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
yy Televizor može da se prebaci u režim pripravnosti da bi se smanjila
potrošnja električne energije. A televizor treba da se isključi ukoliko
se tokom izvesnog vremena ne koristi, jer će to smanjiti potrošnju
električne energije.
yy Potrošnju električne energije možete značajno smanjiti ako
smanjite nivo osvetljenosti, čime smanjujete i ukupne tekuće
troškove.
yy Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
yy Specifikacija proizvoda ili sadržaj ovog priručnika mogu biti
promenjeni bez prethodnog obaveštenja zbog unapređenja
funkcija proizvoda.
yy Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
SRPSKI
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other
countries.
Priprema
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
yy Koristite sertifikovani kabl sa HDMI logotipom. Ako ne koristite
certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati na ekranu ili
može doći do greške u vezi.
yy Preporučene vrste HDMI kablova
-- High-Speed HDMI®/™ kabl
-- High-Speed HDMI®/™ kabl sa Ethernetom
OPREZ
yy Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja, nemojte
koristiti pribor koji nije odobren.
yy Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe pribora koji nije
odobren nisu pokriveni garancijom.
3
Podizanje i premeštanje
televizora
SRPSKI
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora,
pročitajte tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja
televizora i obezbedili bezbedan transport, bez obzira na tip i veličinu
televizora.
OPREZ
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočeno
upravljačko dugme. (U zavisnosti od modela)
yy Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
yy Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
yy Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas, kako biste
izbegli oštećenja.
Podešavanje televizora
yy Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
OPREZ
yy Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na mekanu ravnu
površinu tako da ekran bude okrenut nadole kako biste ga zaštitili
od ogrebotina.
yy Nemojte nositi televizor naopako tako što ćete ga držati za telo (ili
osnovu) postolja pošto tako može da padne, a to može dovesti do
oštećenja ili povrede.
yy Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.) na delove sa
zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda. (U suprotnom, možete
oštetiti proizvod.)
NAPOMENA
yy Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
yy Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
yy Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
4
yy Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite postolje tako što
ćete pratiti uputstva za montažu postolja obrnutim redosledom.
(Samo TL520*)
yy Podignite bravicu pri dnu osnove postolja i odvojite osnovu postolja
od televizora. (Samo TL510V)
Korišćenje dugmeta
Montiranje na sto
yy Možete da upravljate TV-om pritiskom na dugme.
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
1
Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu. -- Ostavite prostor od najmanje 100 mm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
SRPSKI
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
Osnovne funkcije
Uključivanje (Pritisnite)
Isključivanje (Pritisnite i zadržite)
Upravljanje menijem (Pritisnite1)
Izbor menija (Pritisnite i zadržite2)
1
2
Kratko pritisnite dugme dok je televizor uključen da biste se
kretali kroz meni.
Funkciju možete koristiti kada pristupite meniju za upravljanje.
Podešavanje menija
2
Uključite AC-DC adapter i kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
OPREZ
yy Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na njih, jer to može
dovesti do požara i drugih oštećenja.
yy Televizor obavezno povežite na AC/DC adapter pre nego što utikač
za napajanje televizora priključite u zidnu utičnicu.
Kada je TV uključen, pritisnite jednom dugme.
Stavke menija možete podešavati pomoću dugmeta.
Isključite napajanje.
Menja izvor ulaznog signala.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Podešavanje jačine zvuka.
5
Korišćenje Kensington sistema
bezbednosti (opciono)
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
SRPSKI
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Konektor za sigurnosni sistem Kensington nalazi se na zadnjem
delu televizora. Više informacija o montaži i korišćenju potražite u
priručniku koji se isporučuje sa Kensington sistemom bezbednosti
ili posetite lokaciju http://www.kensington.com. Povežite kabl
Kensington sistema bezbednosti između televizora i stola.
Montiranje na zid
Da bi se održala odgovarajuća ventilacija, ostavite 100 mm slobodnog
prostora sa obe strane uređaja i isto toliko od zida. Detaljna uputstva
za montažu možete dobiti od distributera. Pogledajte priručnike
„Instalacija opcionalnog zidnog nosača sa mogućnošću naginjanja“ i
„Vodič za podešavanje“.
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
NAPOMENA
yy Kensington sistem bezbednosti je opcioni pribor. Dodatni pribor
možete nabaviti u većini prodavnica elektronske opreme.
Ako nameravate da montirate televizor na zid, pričvrstite interfejs za
montažu na zid (opcionalni delovi) sa zadnje strane televizora.
Kada televizor montirate pomoću interfejsa za montažu na zid
(opcionalni delovi), pažljivo obavite montažu kako uređaj ne bi pao.
1
Ako budete koristili zavrtnje duže od standardnih, može da dođe
do oštećenja unutrašnjih komponenti televizora.
Ako budete koristili neodgovarajuće zavrtnje, može da dođe do
oštećenja proizvoda ili njegovog pada. U tom slučaju, kompanija
LG Electronics nije odgovorna za nastalu štetu.
2
Opcioni dodaci
(Nosač za montiranje na zid)
Modeli
Montiranje na zid
(A x B) (mm)
A
24TL520V
24TL520U
24TL510V
28TL520V
28TL510V
75 x 75
100 x 100
B
Standardni zavrtanj
Broj zavrtanja
Zidni nosač (opciono)
6
M4 x L10
4
RW120
OPREZ
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Standardni zavrtanj
: M4 x L10
Maks. 8 mm
NAPOMENA
yy Koristite zavrtnje koji su navedeni u specifikacijama VESA
standarda.
yy Komplet za montažu zidnog nosača obuhvata priručnik za
postavljanje i neophodne delove.
yy Zidni nosač predstavlja opciju. Dodatni pribor možete nabaviti kod
lokalnog distributera.
yy Dužina zavrtnjeva može da se razlikuje u zavisnosti od zidnog
nosača. Proverite da li koristite odgovarajuću dužinu.
yy Da biste dobili više informacija, pogledajte priručnik koji se
isporučuje sa zidnim nosačem.
Priključci (obaveštenja)
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj.
Da biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja,
pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem. Podržani
su sledeći spoljni uređaji: HD risiveri, DVD plejeri, videorikorderi,
ZVUK sistemi, USB memorije, računar, igračke konzole i drugi spoljni
uređaji.
SRPSKI
yy Morate koristiti zavrtanj priložen u kutiji. (U zavisnosti od modela)
yy Najpre izvucite kabl za napajanje iz strujne utičnice, a zatim
pomerajte ili postavljajte televizor. U suprotnom, može doći do
strujnog udara.
yy Ukoliko televizor montirate na plafon ili kosi zid, uređaj može pasti i
dovesti do ozbiljnih povreda.
yy Koristite odobreni LG zidni nosač i obratite se distributeru ili
kvalifikovanom osoblju.
yy Nemojte suviše pritezati zavrtnje, jer to može dovesti do oštećenja
televizora i gubitka garancije.
yy Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog nepravilne upotrebe ili
upotrebe pribora koji nije odobren nisu pokriveni garancijom.
yy Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da bude manja od 8
mm.
NAPOMENA
yy Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
yy Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
yy Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko
DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više informacija
o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
yy Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
yy Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji se
isporučuje uz igračku konzolu.
yy U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju [SLIKA] sve
dok slika ne postane jasna.
yy U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije možda
neće ispravno raditi u PC režimu.
Povezivanje antene
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75
Ω). (Ne dobija se u kompletu)
yy Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačivač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
yy Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
yy Antenski kabl i pojačivač se ne isporučuju uz uređaj.
yy Podržani DTV standardi zvuka : MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
7
Priključivanje satelitske antene
Povezivanje sa računarom
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
yy Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
Vaš televizor podržava funkciju Plug and Play* i ima ugrađene
zvučnike sa funkcijom Virtual Surround koji zvuk reprodukuju čisto, sa
bogatim basom.
* Plug and Play : Funkcija kod koje računar prepoznaje i uključuje
povezani uređaj koji je korisnik vezao na računar bez konfiguracije
uređaja ili intervencije korisnika.
Povezivanje sa CI modulom
SRPSKI
(U zavisnosti od modela)
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije.
yy Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
yy Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
yy USB priključak podržava napajanje od 0,5 A. Ako vam je potrebno
više napajanja za HDD, upotrebite posebni adapter.
NAPOMENA
yy Podržani HDMI format zvuka : Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32
kHz / 44,1 kHz / 48 kHz), PCM (32 kHz / 44,1 kHz / 48 kHz / 96 kHz /
192 kHz) (U zavisnosti od modela)
8
NAPOMENA
yy Ako želite da koristite režim HDMI-PC, potrebno je da [Ulazna
oznaka] podesite na režim [PC].
yy Na ekranu se prikazuje OSD (Ekranski meni) kao što je prikazano
u nastavku.
»» Kada se proizvod uključuje dok je aktivan HDMI ulaz.
»» Kada se prelazi na HDMI ulaz.
Da li je uređaj povezan na PC?
Ne prikazuj više ovu poruku
DA
NE
yy Ako izaberete „[DA]“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za
računar.
yy Ako izaberete „[NE]“, veličina i kvalitet slike se optimizuje za AV
uređaj (DVD plejer, risiver).
yy Ako izaberete„[Ne prikazuj više ovu poruku]“, ova poruka se ne
prikazuje dok se televizor ne resetuje. Možete promeniti podešenu
vrednost u
(Početni meni) [Ulazi] [Ulazna oznaka].
Daljinski upravljač
(Taster Power) Uključivanje ili isključivanje televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Izbor režima TV ili PC.
Opoziva vaš prioritetni jezik titla u digitalnom režimu.
(Postavke) Pristupanje meniju sa postavkama.
OPREZ
yy Nemojte kombinovati stare i nove baterije, jer to može dovesti do
oštećenja daljinskog upravljača.
yy Daljinski upravljač neće biti priložen na svim prodajnim tržištima.
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
SRPSKI
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadima na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite
televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije.
Da biste uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim
redosledom.
(Neka dugmad i usluge možda neće biti dostupne u zavisnosti od
modela ili regije.)
1 Za korišćenje ovog dugmeta, pritisnite i držite duže od 3
sekunde.
(Ulazi) Menja izvor ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
1
Uređuje opciju BRZI PRISTUP. (U zavisnosti od
modela)
BRZI PRISTUP je funkcija koja vam omogućava da uđete u naznačenu
aplikaciju ili TV uživo direktno tako što ćete da pritisnete i zadržite
dugmad sa brojkama.
Pristupanje listi sačuvanih programa.
(Više radnji) Prikazuje više funkcija daljinskog upravljača.
(U zavisnosti od modela)
Podešava jačinu zvuka.
Pristupanje listi omiljenih programa.
Prikazivanje programskog vodiča.
(Bez Zvuka) Isključivanje svih zvukova.
1
Pristupa meniju [Pristup].
Kretanje kroz snimljene emisije.
9
Dugmad za teletekst (
za teletekst.
) Ova dugmad se koristi
(Početni meni) Pristup početnom meniju.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
SRPSKI
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz
menije ili opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Uključivanje/isključivanje režima PIP. (U zavisnosti od modela)
Audio opis će biti omogućen. (U zavisnosti od modela)
Pristupanje brzim menijima. (U zavisnosti od modela)
(Dugmad za usluge striminga) Povezivanje sa uslugom
striminga video zapisa. (U zavisnosti od modela)
Započinjanje snimanja i prikazivanje menija za snimanje.
(Samo za modele koji podržavaju funkciju Time MachineReady) (U
zavisnosti od modela)
(Kontrolna dugmad) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
, ,
menijima.
,
Služe za pristup specijalnim funkcijama u nekim
(Režim igranja) Uključivanje/isključivanje režima za igre.
(Pozadinsko osvetljenje) Podešavanje osvetljenja
ekrana kontrolisanjem pozadinskog osvetljenja.
NAPOMENA
yy Ako gledate MHEG program, pozadinsko osvetljenje ne možete da
podešavate pomoću žutog ili plavog dugmeta.
10
Postavke
Automatsko podešavanje programa
(Postavke) [Kanali] [Automatsko podešavanje]
Automatsko podešavanje programa.
yy Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
yy [Automatsko podešavanje] pronalazi samo one programe koji se u
tom trenutku emituju.
yy Ako je opcija [Zaključav. sistema] aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
Da biste izabrali Način slike
(Postavke) [Slika] [Podešavanja režima slike]
[Način slike]
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
yy [Živopisno]: Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
yy [Standardan]: Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
yy [Eco] / [APS]: (U zavisnosti od modela)
Funkcija Energy Saver (Štednja energije) menja postavke televizora
kako bi se smanjila potrošnja.
yy [Bioskop] / [Igra]: Prikazuje optimalnu sliku za film, igru i
fotografije.
yy [Sport]: (U zavisnosti od modela) Način slike optimizovan za
sportske utakmice. Polje i oprema predstavljeni su živim bojama, s
kristalno jasnom slikom, čak i kod brzih pokreta.
yy
Detaljno podešavanje režima slike
(Postavke) [Slika] [Podešavanja režima slike]
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim
slike.
yy [Pozadinsko osvetljenje]: Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy [Kontrast]: Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
yy [Osvetljenje]: Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je izabrana
postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
yy [Oštrina]: Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
yy [Boja]: Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti
intenzivnija.
yy [Nijansa]: Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
yy [Temp. boje]: Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Podešavanje unapređenog upravljanja
(Postavke) [Slika] [Podešavanja režima slike]
[Napredne kontrole] / [Kontrole za stručnjaka]
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
yy [Dinamički kontrast]: Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
yy [Dinamička boja]: Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
yy [Željena boja]: Podešavanje boje kože, trave i neba u skladu sa
ličnim željama.
yy [Gama]: Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
yy [Skala boja]: Izbor opsega boja koji je moguće prikazati.
yy [Filter boje]: Filtrira određeni spektar RGB boja kako bi se detaljno i
precizno podesila zasićenost boja i nijanse.
yy [Ravnoteža bele boje]: Omogućava podešavanje opšteg tona
ekrana po želji.
yy [Sistem za upravljanje bojom]: Ovo je sistem koji stručnjaci koriste
prilikom podešavanja boja korišćenjem test obrasca. Mogu da
izaberu neku od šest oblasti boja (crvenu / zelenu / plavu / cijan
/ magenta / žutu) bez uticaja na druge boje. Kod normalne slike,
promena boje nakon podešavanja možda neće biti primetna.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
SRPSKI
[Ekspert1] / [Ekspert2]: Meni za podešavanje kvaliteta slike
koji omogućava stručnjacima i amaterima da postignu najbolji
doživljaj pri gledanju televizije. Ovo je meni za podešavanje
namenjen stručnjacima za podešavanje slike sa ISF sertifikatom.
(ISF logotip može se koristiti samo na televizorima sa ISF
sertifikatom.) ISFccc: Imaging Science Foundation Certified
Calibration Control
yy U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
yy Režim
Ekspert namenjen je stručnjacima za podešavanje
slike i omogućava upravljanje parametrima slike i njihovo detaljno
podešavanje. Kod normalne slike, efekat možda neće biti drastičan.
yy Funkcija ISF dostupna je samo za neke modele.
yy Ako promenite [Način slike], može doći do promene postavki
[Ušteda energije] i [Pametna kontrola osvetljenja], što može da
utiče i na potrošnju energije.
11
SRPSKI
Podešavanje dodatne opcije slike
Korišćenje opcije Režim igranja
(Postavke) [Slika] [Podešavanja režima slike]
[Opcije za slike]
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
(Postavke) [Slika] [Režim igranja]
(Dostupno samo za HDMI-PC)
Ovaj režim vam omogućuje da optimizujete kvalitet slike za igre.
yy [Smanjivanje šuma]: Uklanja šum sa slike.
yy [Smanjenje MPEG šuma]: Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
yy [Nivo crnog]: Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti
(nivoa crne boje) ekrana.
yy [Pravi bioskop]: Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
yy [Pametna kontrola osvetljenja]: Automatski podešava osvetljenost
i smanjuje zamućenost slike na osnovu podataka o slici kako bi se
smanjilo naprezanje očiju.
yy U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
yy [DAS režim]: (U zavisnosti od modela) Ovaj režim smanjuje vreme
prenosa video signala od ulaznog uređaja kako bi obezbedio
brže igranje igara. (Prilikom podešavanja opcije [DAS režim] na
[Uključeno] ili [Isključeno], ekran će treperiti.)
-- DAS : Dinamička Sinhronizacija Akcionih Scena
yy [Stabilizator crne boje pri mračnim scenama]: Podešavanjem nivoa
crne boje objekti se mogu jasnije videti u tamnom okruženju.
Ako povećate vrednost opcije [Stabilizator crne boje pri mračnim
scenama] , tamnosive oblasti na ekranu izgledaće svetlije. (To će
vam pomoći da lakše razaznate objekte u tamnim okruženjima
u igri.) Ako smanjite vrednost opcije [Stabilizator crne boje
pri mračnim scenama] , tamnosive oblasti biće zatamnjene, a
dinamički kontrast na ekranu biće povećan.
-- Možete podesiti detaljne postavke za [Režim igranja] pomoću
tastera na daljinskom upravljaču.
-- Možete podesiti [DAS režim] samo ako vertikalna ulazna
frekvencija iznosi 50 Hz/60 Hz.
-- [DAS režim] nije dostupan kada je uključena opcija [PIP].
(U zavisnosti od modela)
Resetovanje podešavanja slike
(Postavke) [Slika] [Podešavanja režima slike]
[Resetovanje slike]
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim
slike biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Korišćenje funkcije Štednja energije
(Postavke) [Slika]
[Ušteda energije]
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog
osvetljenja ekrana.
yy [Isključeno]: Isključivanje funkcije Ušteda energije.
yy [Minimum] / [Srednje] / [Maksimum]: Primenjivanje unapred
podešenih postavki za Štednja energije.
yy [Isključen ekran]: Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
yy U zavisnosti od
[Ušteda energije] ([Maksimum]), možda
nećete moći da podešavate [Pozadinsko osvetljenje].
U tom slučaju dođite do (Postavke) [Slika]
[Ušteda
energije] i postavite na [Isključeno] ili [Minimum].
12
Korišćenje funkcije Režim za komfor očiju
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
(Postavke) [Slika] [Dodatna podešavanja] [Režim
za komfor očiju]
Ako uključite ovu opciju, temperatura boje će se automatski
prilagoditi da bi se smanjilo naprezanje oka.
(Postavke) [Zvuk] [Podešavanja režima zvuka]
Korisnik može da izabere razne efekte zvuka.
Izbor režima zvuka
(Postavke) [Zvuk] [Podešavanja režima zvuka]
[Način zvuka]
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
yy [Standardan]: Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
yy [Razgovetan glas]: Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
yy [Muzika]: (U zavisnosti od modela) Optimizovanje zvuka za muziku.
yy [Bioskop]: Optimizovanje zvuka za filmove.
yy [Sport]: (U zavisnosti od modela) Optimizovanje zvuka za sport.
yy [Igra]: Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Da biste podesili balans zvuka
(Postavke) [Zvuk] [Podešavanja režima zvuka]
[Balans]
Možete da podesite jačinu zvuka za levi i desni zvučnik.
SRPSKI
yy Uključeno: Automatski prilagođava temperaturu boje ekrana.
yy Isključeno: Isključuje [Režim za komfor očiju].
yy [Virtualno okruženje]: Uživajte u obuhvatajućem doživljaju zvuka
zahvaljujući virtuelnom višekanalnom okružujućem zvučnom
efektu.
yy [Ekvilajzer]: Željeni zvuk možete da dobijete direktnim
podešavanjem ekvalizatora.
yy [Vrati na orginalno]: Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
yy Ovaj režim je dostupan samo ako je opcija [Način zvuka] podešena
na [Standardan].
Da biste sinhronizovali sliku i zvuk
(Postavke) [Zvuk] [AV Sync. podešavanje]
(U zavisnosti od modela)
Direktno sinhronizovanje slike i zvuka u slučaju da se ne podudaraju.
Ako opciju [AV Sync. podešavanje] podesite na Uključeno, moći ćete
da sinhronizujete zvuk (sa zvučnika televizora ili eksterni zvučnik
priključka) i sliku na ekranu.
yy Ukoliko izaberete [Bajpas], zvuk će se emitovati sa eksternih audio
uređaja bez ikakvog kašnjenja. Zvuk će se možda reprodukovati pre
slike pošto je televizoru potrebno izvesno vreme da obradi video
signal.
Podešavanje funkcije Automatsko
pokretanje USB-a
(Postavke) [Opšte] [USB AutoRun]
Automatski reprodukujte fotografije ili video zapise sa USB uređaja
kada se uključi televizor ili kada se poveže USB.
yy [Isključeno]: Isključite funkciju [USB AutoRun].
yy [Video snimci]: Automatski reprodukujte video zapise sa USB
uređaja.
yy [Fotografije]: Automatski reprodukujte fotografije sa USB uređaja.
yy Reprodukuju se po redu samo datoteke u fascikli najvišeg nivoa na
USB uređaju.
yy Tokom reprodukcije pritisnite dugme
ili
na daljinskom
upravljaču da biste isključili ovu funkciju.
yy Ako su datoteke nevažeće ili oštećene, pre povratka na prethodni
status ulaza će se pojaviti sledeća poruka: „[Datoteka ne valja]“.
yy Kada se USB uređaj ponovo poveže nakon što je veza bila prekinuta
za vreme reprodukcije, automatski se pokreće nastavak prikazivanja
i nastavlja se prikaz video zapisa od poslednje prikazane scene (važi
samo za prvi video zapis).
13
Da biste koristili SIMPLINK
Opis funkcije SIMPLINK
(U zavisnosti od modela)
SIMPLINK je funkcija koja vam omogućava da praktično upravljate sa
više multimedijalnih uređaja pomoću daljinskog upravljača televizora
i SIMPLINK menija.
yy Direktna reprodukcija: Sadržaj sa multimedijalnog uređaja odmah
se reprodukuje na televizoru.
yy Upravljanje uređajima preko daljinskog upravljača za televizor:
Upravljanje multimedijalnim uređajem pomoću daljinskog
upravljača televizora.
yy Jedinstveno isključivanje: Ako opciju [Sinhronizacija automatskog
uključivanja] podesite na vrednost Uključeno u postavkama
funkcije SIMPLINK i isključite televizor, isključiće se i svi uređaji koji
su sa televizorom povezani preko funkcije SIMPLINK.
yy Jedinstveno uključivanje: Ako je u postavkama funkcije SIMPLINK
opcija [Sinhronizacija automatskog uključivanja] podešena na
vrednost Uključeno, kada uključite uređaj koji je povezan putem
veze SIMPLINK, uključiće se i televizor. (Ponašanje se može
razlikovati u zavisnosti od povezanog uređaja.)
yy [Zvučnik]: (U zavisnosti od modela) Biranje zvučnika kućnog
bioskopa ili televizora.
1
SRPSKI
HDMI kablom povežite
priključak na televizoru i HDMI
izlazni priključak na SIMPLINK uređaju.
2 Izaberite (Postavke) [Opšte] [SIMPLINK].
Pojaviće se prozor sa SIMPLINK menijem.
3 U prozoru Podešavanja u okviru menija SIMPLINK, postavite
funkciju SIMPLINK na [Uključeno].
4 Konfigurišite postavke [Sinhronizacija automatskog uključivanja]
na Uključeno ili Isključeno.
5 U prozoru sa SIMPLINK menijem, izaberite uređaj kojim želite
da upravljate.
yy Takođe, funkciju SIMPLINK možete da podesite ako izaberete
(Početni meni) [Ulazi] [SIMPLINK].
yy Ova funkcija je kompatibilna samo sa uređajima na kojima se nalazi
SIMPLINK logotip.
yy Da biste koristili funkciju SIMPLINK, potrebno je da koristite HDMI®
kabl (sa funkcijom CEC (Consumer Electronics Control)). HDMI®
kablovi velike brzine imaju povezan 13. pin koji služi za razmenu
informacija između uređaja.
yy Ako pređete na neki od drugih ulaza, SIMPLINK uređaj će prestati
sa radom.
yy Ako se koristi i uređaj drugog proizvođača sa funkcijom HDMI-CEC,
SIMPLINK uređaj možda neće pravilno raditi.
yy Ako izaberete ili reprodukujete medije sa uređaja koji ima funkciju
kućnog bioskopa, [HT Zvučnik] biće automatski priključen.
Za postavljanje lozinke
(Postavke) [Bezbednost]
Postavljanje ili menjanje lozinke.
[Postavi lozinku]
yy Početna lozinka je ‘0000’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
yy Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
Opcija Resetuj na početna podešavanja
(Postavke) [Opšte] [Resetuj na početna
podešavanja]
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
yy Ako je uključena opcija [Zaključav. sistema ], pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
yy Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
Da biste uklonili USB uređaj
Izaberite povezani USB uređaj na ekranu (Početni meni)
[Ulazi] , pa [Izbaciti] dugme Izbaciti da biste uklonili USB memorijski
uređaj. Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj
uklonjen, izvucite uređaj iz televizora.
yy Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
14
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
Podržani video formati
yy Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
yy Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
yy Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
yy Ako koristite spoljni USB hard disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
yy Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je
kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB
ili manji.
yy Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
yy Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
yy Maksimalno: 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
yy Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
yy Podržani formati spoljašnjeg titla: *.smi, *.srt, *.sub (MicroDVD,
SubViewer1.0/2.0), *.ass, *.ssa, *.txt (TMplayer), *.psb
(PowerDivX)
Kodeci
Video
.asf, .wmv
Zvuk
Video
.avi
Zvuk
Video
.ts, .trp, .tp,
.mts, .m2ts
Zvuk
Video
.vob
.mp4, .m4v,
.mov
Zvuk
Video
Zvuk
Video
.mkv
Zvuk
motion JPEG
.mpg, .mpeg,
.mpe
.dat
.flv
.3gp
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
Video
Zvuk
MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/AVC,
VC1(WMV3, WVC1)
WMA Standard, WMA9(Pro), MP3,
AAC, AC3
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, LPCM, ADPCM, MPEG-1 Layer
I, MPEG-1 Layer II, Dolby Digital, MPEG1 Layer III (MP3)
H.264/AVC, MPEG-2, H.265/HEVC
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II,
MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital,
Dolby Digital Plus, AAC, HE-AAC
MPEG-1, MPEG-2
Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, MPEG-1
Layer II, DVD-LPCM
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
AAC, MPEG-1 Layer III (MP3)
MPEG-2, MPEG-4 Part2, Xvid, H.264/
AVC
HE-AAC, Dolby Digital, MPEG-1 Layer III
(MP3), LPCM
MJPEG
LPCM, ADPCM
MPEG-1, MPEG-2
MPEG-1 Layer I, MPEG-1 Layer II, Dolby
Digital, LPCM
MPEG-1, MPEG-2
MP2
Sorenson H.263, H.264/AVC
MP3, AAC, HE-AAC
H.264/AVC, MPEG-4 Part2
AAC, AMR(NB/WB)
SRPSKI
Podržani formati datoteka za funkciju
Moji mediji
Oznaka
tipa
datoteke
15
Podržani audio formati
Format
datoteke
mp3
SRPSKI
AAC
M4A
WAV
WMA
WMA 10
Pro
OGG
16
Stavka
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Dubina boje
Brzina protoka
Frekvencija
uzorkovanja
Podrška
Brzina protoka
Podržani formati fotografija
Informacije
Format
datoteke
32 Kb/s ~ 320 Kb/s
16 kHz ~ 48 kHz
MPEG-1, MPEG-2, Layer2, Layer3
Slobodan format
BMP
MPEG-4
64 Kb/s ~ 1,5 Mb/s
LPCM
8 bita / 16 bita / 24 bita
128 Kb/s ~ 320 Kb/s
8 kHz ~ 48 kHz
WMA7, WMA8, WMA9 Standard
~ 768 Kb/s
M0: do 2 kanala pri 48 kHz (Osim
Kanal/
LBR režima),
frekvencija
M1: do 5.1 kanala pri 48 kHz,
uzorkovanja
M2: do 5.1 kanala pri 96 kHz
Podrška
WMA 10 Pro
Brzina protoka 64 Kb/s ~ 320 Kb/s
Frekvencija
8 kHz ~ 48 kHz
uzorkovanja
Podrška
Vorbis
Dostupni
tipovi
datoteka
SOF0: Osnovni
SOF1: Prošireni sekvencijalni
SOF2: Progresivni
Minimalna: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalna (Normalni tip):
15360 (Š) x 8640 (V)
Maksimum (Progresivni tip):
1920 (Š) x 1440 (V)
Minimalna: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalno: 9600 (Š) x 6400 (V)
Veličina
fotografije
ADIF, ADTS
Slobodan format
8 kHz ~ 48 kHz
Rezolucija
jpeg, jpg, jpe
8 kHz ~ 48 kHz
8 kHz ~ 48 kHz
Stavka
Veličina
fotografije
Dostupni
tipovi
datoteka
Prepletena, Neprepletena
Minimalna: 64 (Š) x 64 (V)
Maksimalna (Prepletena):
Veličina
1200 (Š) x 800 (V)
fotografije
Maksimalna (Neprepletena):
9600 (Š) x 6400 (V)
* Datoteke u formatima BMP i PNG će se možda sporije prikazivati od
JPEG datoteka.
PNG
Pristupanje priručniku na
vebu
Detaljno korisničko uputstvo potražite na adresi www.lg.com.
Održavanje
Rešavanje problema
Čišćenje televizora
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog
upravljača.
Redovno čistite televizor kako biste održali najbolje performanse i
produžili radni vek uređaja.
Ekran, okvir, kućište i postolje
Da biste očistili prašinu i malu nečistoću, obrišite površinu suvom,
čistom i mekom krpom.
Da biste očistili veću nečistoću, obrišite površinu mekom krpom
nakvašenom čistom vodom ili razblaženim blagim deterdžentom.
Odmah zatim obrišite suvom krpom.
yy Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
yy Nemojte gurati, grebati ili udarati površinu ekrana noktima ili
oštrim predmetima jer ga možete ogrebati, zbog čega slika može
biti izobličena.
yy Nemojte da koristite hemijska sredstva jer ona mogu oštetiti
uređaj.
yy Nemojte prskati tečnost po površini uređaja. Ukoliko voda prodre u
televizor, može doći do požara, strujnog udara ili kvara.
Kabl za napajanje
Redovno čistite nagomilanu prašinu ili nečistoću sa kabla za
napajanje.
Sprečavanje zadržavanja slike na
ekranu televizora
yy Ako se fiksirana slika duži vremenski period prikazuje na ekranu
televizora, ona će se urezati i postati stalan nedostatak na ekranu.
Ovo „zadržavanje slike“ ili „urezivanje” nije pokriveno garancijom.
yy Ukoliko je format slike televizora duže vreme podešen na 4:3, može
doći do urezivanja slike u crne trake na ekranu.
yy Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu televizora
(2 ili više sati za LCD) da biste sprečili zadržavanje slike.
SRPSKI
yy Prvo, isključite napajanje i izvucite kabl za napajanje i sve ostale
kablove.
yy Ako televizor ne nameravate da koristite duži vremenski period,
izvucite kabl za napajanje iz zidne utičnice da biste sprečili moguća
oštećenja od udara groma ili strujnog udara.
yy Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte ponovo.
yy Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
yy Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene
( na , na ).
Nema slike i zvuka.
yy Proverite je li uređaj uključen.
yy Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
yy Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
yy Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
yy Proverite da li je funkcija automatskog isključivanja aktivirana na
podešavanjima vremena.
yy Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Nema signala prilikom povezivanja na PC (HDMI).
yy Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
yy Ponovo povežite HDMI kabl.
yy Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
Kada se TV automatski isključi.
yy Ako je podešena opcija [Tajmer za uključivanje], TV će se
automatski uključiti u podešeno vreme i isključiće se automatski
ako korisnik ne obavi nijednu operaciju tokom 2 sata.
yy Da biste onemogućili ovu funkciju, koristite daljinski upravljač i
pređite na
(Postavke) [Tajmeri] [Tajmer za uključivanje]
[Automatsko isključivanje nakon 2 sata] Isključeno.
17
Specifikacije
Specifikacije proizvoda mogu biti promenjene bez prethodne najave radi unapređenja funkcija proizvoda.
Dimenzije (Š x V x D) (mm)
Modeli
Težina (kg)
SRPSKI
Bez postolja
Potrošnja energije
(Podrazumevane
postavke)
Bez postolja
24TL520U
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
24TL520V
563,1 x 367 x 150,1
563,1 x 340,9 x 58
3,3
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL520V
649,4 x 420 x 150,1
649,4 x 393,8 x 61,4
4,55
4,5
28 W
19 V
1,6 A
24TL510V
563,1 x 393,8 x 148,6
563,1 x 340,9 x 58
3,6
3,25
28 W
19 V
1,6 A
28TL510V
649,4 x 447,8 x 187,5
649,4 x 393,8 x 61,4
4,95
4,5
28 W
19 V
1,6 A
Proizvođač : Lien Chang
Modeli : LCAP16A-E
Proizvođač : Honor
Modeli : ADS-40FSG-19 19032GPG
AC/DC adapter
Ulaz : AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Izlaz : DC 19 V
1,7 A
Veličina CI modula (Š x V x D)
Uslovi okruženja
18
Zahtevi za
napajanje
Sa postoljem
Sa
postoljem
Radna temperatura
Radna relativna vlažnost
Temperatura za skladištenje
Relativna vlažnost skladištenja
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
od 0 °C do 40 °C
Manje od 80 %
od -20 °C do 60 °C
Manje od 85 %
(Zavisno od zemlje)
Satelit
DVB-S/S2*
Pokrivenost programa
950 ~ 2150 Mhz
Maksimalni broj programa koji se
mogu sačuvati
6000
Impedansa spoljne antene
Kabl
Analogna televizija
Zemaljska / Kabl
DVB-C
PAL/SECAM B/G, D/K, I,
SECAM L
46 ~ 890 Mhz
46 ~ 862 Mhz
SRPSKI
Televizijski sistem
Digitalna televizija
Zemaljska
DVB-T
DVB-T2*
VHF III : 174 ~ 230 Mhz
UHF IV : 470 ~ 606 Mhz
UHF V : 606 ~ 862 Mhz
S opseg II : 230 ~ 300 Mhz
S opseg III : 300 ~ 470 Mhz
2000
75 Ω
* Samo za modele koji podržavaju DVB-T2/C/S2.
19
Režim koji podržava HDMI-PC
Režim koji podržava HDMI-DTV
Rezolucija
Horizontalna
frekvencija(kHz)
Vertikalna
frekvencija (Hz)
720 x 400
31,468
70,080
31,469
37,500
37,879
46,875
48,363
60,023
59,940
75,000
60,317
75,000
60,004
75,029
1280 x 800
49,702
59,810
1366 x 768
47,717
59,790
640 x 480
SRPSKI
800 x 600
1024 x 768
Rezolucija
720 x 480
720 x 576
1280 x 720
1920 x 1080i
NAPOMENA
yy Optimalna rezolucija ekrana : 1366 x 768 @ 60 Hz.
yy Optimalna vrednost vertikalne frekvencije u svakom režimu iznosi
60 Hz.
20
1920 x 1080p
Horizontalna
frekvencija(kHz)
31,469
31,500
31,250
Vertikalna
frekvencija (Hz)
59,940
60,000
50,000
37,500
44,960
45,000
33,720
33,750
28,125
50,000
59,940
60,000
59,940
60,000
50,000
27,000
33,750
56,250
67,430
67,500
24,000
30,000
50,000
59,940
60,000
UPOZORENJE!
SRPSKI
Nikada ne postavljajte televizor na mesto sa kojeg može pasti. Pad
televizora može prouzrokovati ozbiljne povrede ili smrt. Mnoge
povrede, pogotovo kod dece, mogu se izbeći preduzimanjem
jednostavnih mera predostrožnosti kao što su:
yy Korišćenje kućišta ili postolja koja preporučuje proizvođač
televizora.
yy Korišćenje samo onog nameštaja koji može bezbedno da izdrži
težinu televizora.
yy Pobrinite se da televizor ne prelazi preko ivice nameštaja na kojem
se nalazi.
yy Ne postavljajte televizor na visoki nameštaj (na primer, ormare ili
police) bez učvršćivanja nameštaja i televizora u stabilan položaj.
yy Ne postavljajte televizor na stolnjak ili druge materijale koji mogu
biti smešteni između televizora i nameštaja.
yy Edukujte decu o opasnostima penjanja na nameštaj kako bi
dohvatila televizor ili njegove komande.
Bez obzira na to da li je vaš televizor na istom mestu ili ga
premeštate, treba primeniti sve gore navedene bezbednosne mere.
Simboli
Odnosi se na naizmeničnu struju (AC).
Odnosi se na jednosmernu struju (DC).
Odnosi se na opremu II klase.
Odnosi se na stanje mirovanja.
Odnosi se na status uređaja “UKLJUČENO”
(napajanje).
Odnosi se na opasan napon.
21
Model i serijski broj proizvoda nalaze se na poleđini i
na bočnoj strani proizvoda.
Možete ih zabeležiti u nastavku u slučaju da vam
ikada zatreba servisiranje.
Modeli
Serijski br.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement