LG 28MT42VF-PZ Owner's manual
LED TV
LJ50**
MT42**
AAA
X2
(M4 x L16)
32LJ50**
28MT42**
X4
(M4 x L16)
43LJ50**
: Depending on model / Abhängig vom Modell / Selon le modèle / In base al modello / En función del modelo / Dependendo do modelo / Afhankelijk van het model /
Ανάλογα με το μοντέλο / Odvisno od modela / Típusfüggő / Zależnie od modelu / Závisí na modelu / V závislosti od modelu / În funcţie de model / В зависимост
от модела / Sõltub mudelist / Priklauso nuo modelio / Atkarībā no modeļa / U zavisnosti od modela / Ovisno o modelu / Në varësi të modelit / Ovisno o modelu / Во
зависност од моделот / Beroende på modell / Avhengig av modell / Afhængigt af modellen / Mallin mukaan /
www.lg.com
P/No: MFL69675002 (1703-REV01)
Printed in Korea
1
2-A
32LJ50**
28MT42**
2-B
L
R
3
43LJ50**
L
R
ANTENNA/
CABLE IN
HDMI IN
USB IN
LAN
CMCIA CARD SLOT
Satellite IN
LAN
PCMCIA CARD SLOT
Satellite IN
AV IN / OUT
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
AV IN
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
AUDIO / VIDEO
COMPONENT IN
VIDEO/Y
PB
VIDEO
AV IN
PR L/MONO AUDIO R
AUDIO
VIDEO/Y
PB
PR L/MONO AUDIO R
VIDEO L/MONO AUDIO R
1
2
3
4
0
1
2
A
E
D
B
G2
G1
F
A
C
B
C
D
E
F
F
G1 G2
32LJ500U-ZB
32LJ500V-ZB
728
475
182.4
436
77.8
5.0
4.9
43LJ500V-ZB
970
624
219.5
569
77.8
8.4
8.3
28MT42VF-PZ
635
427
182.4
387
77.8
4.1
4.0
AC 100-240 V~ 50/60 Hz
"$7_)[
*MFL69675002*
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Bezbednost i informacije
LED TV*
* LG LED televizori su LCD televizori sa LED osvetljenjem.
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da
koristite uređaj i sačuvajte ga za buduću upotrebu.
www.lg.com
Upozorenje! Bezbednosna
uputstva
SRPSKI
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE OTVARAJTE
OPREZ : DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA,
NE SKIDAJTE POKLOPAC (KAO NI POLEĐINU). U UREĐAJU NEMA
DELOVA KOJE KORISNIK SAM MOŽE SERVISIRATI. OBRATITE SE
KVALIFIKOVANOM SERVISERU.
Ovaj simbol upozorava korisnika na prisustvo
neizolovanog opasnog napona unutar kućišta proizvoda
koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od
strujnog udara.
Ovaj simbol upozorava korisnika na pojedina važna
uputstva za rukovanje i održavanje (servisiranje) u
dokumentaciji koja se isporučuje uz uređaj.
UPOZORENJE : DA BISTE UMANJILI OPASNOST OD POŽARA I
STRUJNOG UDARA, NE OSTAVLJAJTE OVAJ PROIZVOD NA KIŠI I NE
IZLAŽITE GA VLAZI.
DA BISTE SPREČILI IZBIJANJE POŽARA, UVEK
DRŽITE SVEĆE I DRUGE PREDMETE SA OTVORENIM
PLAMENOM ŠTO DALJE OD OVOG PROIZVODA.
• Ne postavljajte televizor i daljinski upravljač u sledeća okruženja :
-- Na lokaciju direktno izloženu sunčevim zracima
-- U prostoriju s velikom vlažnošću poput kupatila
-- U blizini bilo kog izvora toplote, poput šporeta i drugih uređaja
koji generišu toplotu
-- U blizini kuhinjskih radnih ploča ili ovlaživača gde lako mogu
biti izloženi dejstvu pare ili ulja
-- U zonu izloženu kiši ili vetru
-- U blizini posuda s vodom poput vaza
U suprotnom može doći do požara, strujnog udara, kvara ili
deformacije uređaja.
• Ne stavljajte uređaj na mesta na kojima može biti izložen prašini.
To može izazvati opasnost od požara.
• Utikač napajanja predstavlja uređaj za isključivanje. Utikač mora
uvek ostati u funkcionalnom stanju.
2
• Ne dodirujte utikač napajanja mokrim rukama. Pored toga, ukoliko
je kontakt utikača mokar ili prašnjav, potpuno osušite utikač ili
obrišite prašinu. Višak vlažnosti može izazvati smrtonosni strujni
udar.
• Osigurajte da kabl za napajanje bude priključen na uzemljenu
strujnu instalaciju. (Ovo ne važi za uređaje koji nemaju
uzemljenje.) Strujni udar vas može ubiti ili povrediti.
• Dobro pričvrstite kabl za napajanje, jer ukoliko ne pričvrstite dobro
kabl za napajanje, može doći do požara.
• Vodite računa da kabl za napajanje ne dođe u dodir sa vrućim
predmetima poput grejača. To može izazvati opasnost od požara
ili strujnog udara.
• Ne stavljajte teške predmete na uređaj ili kabl za napajanje. U
suprotnom može doći do opasnosti od požara ili strujnog udara.
• Savijte antenski kabl na prelazu između unutrašnjeg i spoljnog
dela zgrade kako biste sprečili prodor kiše. Voda koja na ovaj način
dospe u uređaj može izazvati njegovo oštećenje i strujni udar.
• Prilikom montaže televizora na zid, osigurajte da ga ne instalirate
tako da kablovi za napajanje i prenos signala ne vise sa zadnje
strane televizora, jer to može dovesti do požara i strujnog udara.
• Ne priključujte preveliki broj električnih uređaja u jednu utičnicu
sa više priključaka. U suprotnom može doći do požara usled
pregrevanja.
• Nemojte da ispuštate uređaj i pazite da se ne prevrne prilikom
priključivanja spoljnih uređaja. U suprotnom može doći do povrede
ili oštećenja uređaja.
• Materijal koji upija vlagu iz ambalaže i PVC ambalažu držite dalje
od domašaja dece. Materijal koji upija vlagu je štetan ukoliko ga
progutate. Ukoliko dođe do njegovog slučajnog gutanja, naterajte
pacijenta na povraćanje i odvedite ga u najbližu bolnicu. Pored
toga, PVC ambalaža može izazvati gušenje. Držite je dalje od
domašaja dece.
• Nemojte da dozvoljavate deci da se penju ili oslanjaju na televizor.
U suprotnom može doći do preturanja televizora, što može izazvati
ozbiljne povrede.
• Pažljivo odložite stare baterije da biste sprečili decu da ih
progutaju. U slučaju da dete proguta baterije, odmah ga odvedite
lekaru.
• Ne gurajte metalne predmete/provodnike (poput metalnih
štapića/escajga/odvijača) u priključak kabla za napajanje koji je
uključen u zidnu utičnicu. Takođe, ne dodirujte utikač kabla za
napajanje odmah nakon što ga isključite iz zidne utičnice. Strujni
udar vas može ubiti.
• Ne postavljajte i ne skladištite zapaljive supstance u blizini
uređaja. Postoji opasnost od eksplozije ili požara usled nemarnog
tretiranja zapaljivih supstanci.
• Pobrinite se za to da je kabl za napajanje čvrsto povezan sa
priključkom za napajanje na televizoru.
• Uređaj instalirajte na mestu koje nije izloženo radio-talasima.
• Između antene i strujnih vodova treba da bude dovoljno mesta
kako bi se izbeglo da antena dođe u kontakt sa vodovima, čak i u
slučaju da padne. To može dovesti do strujnog udara.
• Nemojte da montirate uređaj na mestima poput nestabilnih polica
ili nagnutih površina. Takođe izbegavajte montažu na mestima
izloženim vibraciji i mestima koja ne podupiru uređaj u potpunosti.
U suprotnom može doći do pada ili prevrtanja uređaja, što može
izazvati povrede ili oštećenje uređaja.
• Ukoliko montirate televizor na stalak, neophodno je da
preduzmete korake kako biste sprečili njegovo prevrtanje. U
suprotnom može doći do preturanja uređaja, što može izazvati
povrede.
• Ako nameravate da montirate uređaj na zid, pričvrstite VESA
standardni interfejs za montiranje na zid (opcioni delovi) na
zadnju stranu televizora. Kada televizor montirate pomoću
interfejsa za montiranje na zid (opcioni delovi), pažljivo ga
pričvrstite kako ne bi pao.
• Koristite isključivo dodatke i pribor koje je naveo proizvođač.
• Montažu antene poverite kvalifikovanom serviseru. Postoji
opasnost od požara ili strujnog udara.
• Preporučujemo da prilikom gledanja televizije održavate
rastojanje od najmanje 2 do 7 dužina dijagonale ekrana. Ukoliko
dugo gledate televiziju, vid vam se može zamutiti.
• Koristite samo odgovarajući tip baterije. Postoji opasnost od
oštećenja daljinskog upravljača.
• Ne mešajte nove i stare baterije. To može dovesti do pregrevanja
novih baterija i njihovog curenja.
• Baterije ne smeju biti izložene previsokoj temperaturi. Npr. držite
dalje od direktne sunčeve svetlosti, kamina i grejalica.
• Sunčeva svetlost ili drugi izvor jake svetlosti može ometati signal
daljinskog upravljača. U tom slučaju zamračite sobu.
• Prilikom povezivanja spoljnih uređaja poput konzola za video-igre,
osigurajte da kablovi za povezivanje budu dovoljno dugački. U
suprotnom može doći do pada uređaja, što može izazvati povrede
ili oštećenje uređaja.
• Ne uključujte i ne isključujte uređaj postavljanjem utikača u
utičnicu, odnosno izvlačenjem utikača iz nje. (Nemojte da koristite
utikač umesto prekidača.) To može dovesti do mehaničkog kvara
ili strujnog udara.
SRPSKI
• Nemojte da ispuštate metalne predmete poput novčića, igala za
kosu, metalnih štapova, žica ili zapaljive predmete poput papira
i šibica u uređaj. Neophodno je obratiti posebnu pažnju na decu.
Može doći do strujnog udara, požara ili povrede. Ukoliko u uređaj
ispustite strani predmet, izvucite kabl za napajanje i obratite se
servisu.
• Ne prskajte uređaj vodom i ne perite ga zapaljivom supstancom
(razređivačem ili benzenom). Može doći do požara ili strujnog
udara.
• Pazite da uređaj ne bude izložen udarcima, da ništa ne upadne u
njega i nemojte da ispuštate predmete na ekran. To može izazvati
povrede ili oštećenje uređaja.
• Nikad ne dodirujte uređaj ili antenu tokom udara groma ili olujnog
nevremena.
Strujni udar vas može ubiti.
• Nikad ne dodirujte zidnu utičnicu u slučaju curenja gasa, otvorite
prozore i provetrite prostoriju. Može doći do požara ili opekotina
usled varničenja.
• Nemojte da na svoju ruku rastavljate, popravljate ili modifikujete
uređaj. Može doći do požara ili strujnog udara.
Obratite se servisu radi provere, kalibracije ili opravke uređaja.
• Ukoliko nastupi bilo koja od sledećih situacija, odmah isključite
uređaj iz električne mreže i obratite se lokalnom servisu.
-- Uređaj je oštećen
-- U uređaj su upali strani predmeti
-- Uređaj je počeo da se dimi ili čudno miriše
Ovo može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Ukoliko ne nameravate da koristite uređaj duže vreme, izvucite
kabl za napajanje iz njega. Nagomilavanje prašine može izazvati
požar, a slabljenje izolacije može dovesti do nastanka curenja
struje, strujnog udara ili požara.
• Uređaj ne sme biti izložen kapljicama tečnosti i on ne sme biti
poprskan, i na njega se ne smeju stavljati predmeti napunjeni
tečnošću, poput vaza.
• Nemojte instalirati proizvod na zid gde može biti izložen dejstvu
ulja ili uljne pare. To može dovesti do oštećenja uređaja i njegovog
padanja sa postolja.
• Ako u proizvod (npr. AC adapter, kabl za napajanje, TV) dospe voda
ili neka druga supstanca, isključite kabl za napajanje i odmah se
obratite servisu. U suprotnom, može doći do požara ili strujnog
udara.
• Koristite samo AC adapter i kabl za napajanje koje je odobrila
kompanija LG Electronics. U suprotnom može doći do požara,
strujnog udara, kvara ili deformacije uređaja.
• Nikada nemojte rastavljati AC adapter ili kabl za napajanje. Ovo
može izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Pažljivo rukujte adapterom kako biste izbegli njegovo izlaganje
bilo kakvim spoljašnjim udarcima. Spoljašnji udarci mogu oštetiti
adapter.
3
SRPSKI
• Postupite u skladu s uputstvom za montažu datim u nastavku da
biste sprečili pregrevanje uređaja.
-- Između uređaja i zida potrebno je da postoji razmak od
najmanje 10 cm.
-- Ne postavljajte uređaj na mesto na kome ne postoji ventilacija
(npr. na policu ili u ormar).
-- Ne postavljajte uređaj na tepih ili jastuk.
-- Osigurajte da stolnjak ili zavesa ne blokiraju otvor za ventilaciju.
U suprotnom, može doći do požara.
• Pazite da ne dodirnete otvore za ventilaciju nakon dužeg gledanja
televizije, zato što mogu postati veoma vrući. To ne utiče na rad i
performanse uređaja.
• Povremeno pregledajte kabl uređaja i, u slučaju da primetite
vidno oštećenje ili habanje, izvucite ga iz utičnice, prekinite sa
korišćenjem uređaja i zatražite od ovlašćenog servisera da vam
zameni kabl drugim s istom oznakom modela.
• Pazite da na kontakte utikača i utičnicu ne pada prašina. To može
izazvati opasnost od požara.
• Zaštitite kabl za napajanje od fizičkih i mehaničkih oštećenja,
kao što su uvrtanje, savijanje, pritiskanje, priklještenje vratima i
gaženje. Posebno obratite pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto
na kojem kabl izlazi iz uređaja.
• Ne pritiskajte jako panel rukom ili oštrim predmetima poput
eksera, obične ili hemijske olovke i pazite da ga ne izgrebete.
• Izbegavajte da duže vreme držite prste na ekranu. To može dovesti
do privremene izobličenosti slike na njemu.
• Sve dok je uređaj priključen na zidnu utičnicu, on nije razdvojen od
izvora naizmeničnog napona, bez obzira na to da li ste ga isključili
pomoću PREKIDAČA.
• Da biste izvukli kabl iz utičnice, povucite utikač. Ukoliko dođe do
prekida žica unutar kabla za napajanje, to može izazvati požar.
• Prilikom premeštanja uređaja obavezno najpre isključite napajanje.
Zatim izvucite kabl za napajanje, antenski kabl i sve druge
priključene kablove.
Može doći do oštećenja televizora ili kabla za napajanje, što može
izazvati opasnost od požara ili strujnog udara.
• Imajući u vidu težinu uređaja, njegovo premeštanje ili raspakivanje
treba da obave dve osobe. U suprotnom može doći do povrede.
• Sve poslove oko servisiranja uređaja poverite kvalifikovanim
osobama. Servisiranje je neophodno ukoliko je uređaj na bilo koji
način, npr. ukoliko je kabl za napajanje ili utikač oštećen, ukoliko je
na uređaj prosuta tečnost ili su u njega upali neki predmeti, ukoliko
je bio izložen kiši ili vlazi, kao i ukoliko ne funkcioniše ispravno ili
je ispušten.
• Nemojte da koristite visokonaponske električne uređaje blizu
televizora (npr. električnu mlatilicu za komarce). To može dovesti
do kvara uređaja.
• Prilikom čišćenja uređaja i njegovih delova, najpre isključite
napajanje, a zatim ga obrišite mekom krpom. Preteran pritisak
može dovesti do ogrebotina ili gubitka boje. Nemojte da prskate
uređaj vodom i ne brišite ga vlažnom krpom. Ni u kom slučaju
nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla, sredstva za
poliranje automobila ili industrijska sredstva za poliranje, abrazive
ili vosak, benzen, alkohol itd., jer može doći do oštećenja uređaja.
U suprotnom, može doći do požara, strujnog udara ili oštećenja
uređaja (izobličenja, korozije ili pucanja).
Priprema
• Vaš uređaj može izgledati drugačije od uređaja prikazanog na slici.
• OSD (ekranski meni) vašeg televizora se može neznatno razlikovati
od onog koji je prikazan u ovom priručniku.
• Opcije i meniji koji su na raspolaganju mogu da se razlikuju u
zavisnosti od vrste ulaznog signala i modela uređaja koji koristite.
• Ovom televizoru mogu biti dodate nove funkcije u budućnosti.
• Pribor koji se isporučuje uz uređaj može se razlikovati u zavisnosti
od modela.
• Specifikacija uređaja i sadržaj ovog priručnika se promeniti bez
prethodne najave zbog unapređenja funkcija uređaja.
• Za optimalno povezivanje potrebno je da HDMI kablovi i USB
uređaji imaju otvore čija je debljina manja od 10 mm, a širina
manja od 18 mm. Ako se USB kabl ili USB memorijski uređaj ne
može umetnuti u USB priključak televizora, upotrebite produžni
kabl koji podržava USB 2.0.
B
B
A
A
*A <
= 10 mm
*B <
= 18 mm
• Koristite certifikovani kabl sa HDMI logotipom.
• Ako ne koristite certifikovani kabl, slika se možda neće prikazivati
na ekranu ili može doći do greške u vezi. (Preporučene vrste HDMI
kablova)
-- High-Speed HDMI®/™ kabl (3 m ili kraći)
-- High-Speed HDMI®/™ kabl sa Ethernetom (3 m ili kraći)
4
Podizanje i premeštanje
televizora
SRPSKI
• Radi vaše bezbednosti i dužeg radnog veka uređaja,
nemojte koristiti pribor koji nije odobren.
• Sva oštećenja i povrede koji nastanu zbog upotrebe
pribora koji nije odobren nisu pokrivena garancijom.
• Pojedini modeli se isporučuju s tankom folijom
pričvršćenom za ekran, ovu foliju ne smete da
uklanjate.
• Kada pričvršćujete postolje, postavite televizor na
mekanu ravnu površinu tako da ekran bude okrenut
nadole kako biste ga zaštitili od ogrebotina.
• Vodite računa da zavrtnji budu ispravno umetnuti i
dobro pričvršćeni. (Ako nisu dovoljno jako pričvršćeni,
televizor može da se nagne prema napred nakon
montaže.) Nemojte prejako da pritežete zavrtnje; u
suprotnom, zavrtnji se mogu oštetiti i biti nepravilno
pritegnuti.
Pre nego što započnete premeštanje ili podizanje televizora, pročitajte
tekst u nastavku kako biste sprečili ogrebotine ili oštećenja televizora i
obezbedili bezbedan transport bez obzira na tip i veličinu televizora.
• Preporučuje se da televizor premeštate u kutiji ili ambalaži u kojoj
je isporučen.
• Pre premeštanja ili podizanja televizora, izvucite kabl za napajanje
i sve kablove.
• Televizor držite tako da ekran bude okrenut od vas kako biste
izbegli oštećenja.
• Čvrsto držite gornji i donji deo okvira televizora. Vodite računa da
ne držite providni deo, zvučnik ili rešetku zvučnika.
• Transport velikog televizora treba da obavljaju najmanje 2 osobe.
• U slučaju ručnog transporta, televizor držite na način prikazan na
sledećoj slici.
• Prilikom transporta televizor ne izlažite udarcima ili prejakim
vibracijama.
• Prilikom transporta televizor držite uspravno, nikad ga ne okrećite
na bok i ne naginjite ga nalevo ili nadesno.
• Ne pritiskajte postolje okvira jer bi se uvijanjem mogao oštetiti
ekran.
• Kada rukujete televizorom, vodite računa da ne oštetite izbočenu
dugmad.
• Ne dodirujte ekran, jer ga možete oštetiti.
• Nemojte premeštati televizor tako što ćete ga držati
za vezice za kablove, jer one mogu da se pokidaju, pa
može doći do povređivanja i oštećenja televizora.
5
Korišćenje dugmeta
Pričvršćivanje televizora na zid
(Ova funkcija nije dostupna za sve modele.)
(U zavisnosti od modela)
SRPSKI
Možete jednostavno upravljati funkcijama TV-a pomoću dugmeta.
1 Umetnite i pričvrstite zavrtnje s ušicom ili nosače televizora i zavrtnje
na zadnjoj strani televizora.
• Ukoliko se na mestu zavrtanja s ušicom nalaze obični zavrtnji,
uklonite ih.
2 Montirajte nosač na zid i pričvrstite ga zavrtnjima.
Poklopite zavrtnje s ušicama na zadnjoj strani televizora sa mestom
na kojem se nalazi zidni nosač.
3 Jakim kanapom čvrsto povežite zavrtnje sa ušicama i zidni nosač.
Obezbedite da kanap bude u vodoravnom položaju.
• Ne dozvolite da se deca penju ili vešaju o televizor.
Uključivanje / isključivanje (pritisnite)
Montiranje na sto
1 Podignite i postavite u uspravan položaj na stolu.
• Ostavite prostor od najmanje 10 cm od zida zbog odgovarajuće
ventilacije.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Povežite kabl za napajanje u zidnu utičnicu.
• Ne postavljajte televizor blizu izvora toplote niti na
njih, jer to može dovesti do požara i drugih oštećenja.
• Nemojte nanositi strane supstance (ulja, maziva itd.)
na delove sa zavrtnjima prilikom sklapanja proizvoda.
(U suprotnom, možete oštetiti proizvod.)
6
• Koristite platformu ili komodu koja je dovoljno jaka i velika da
bezbedno može da nosi televizor.
• Nosači, šrafovi i konopac nisu isporučeni u paketu. Dodatni pribor
možete nabaviti kod lokalnog distributera.
Montiranje na zid
SRPSKI
Pažljivo postavite opcioni zidni nosač na zadnju stranu televizora i
montirajte ga na čvrst zid pod pravim uglom u odnosu na pod. Ukoliko
želite da montirate televizor na zid od nekog drugog građevinskog
materijala, obratite se kvalifikovanim osobama. LG preporučuje da
montiranje na zid obavi kvalifikovani profesionalni montažer. LG
zidni nosač se lako pomera sa povezanim kablovima. Preporučujemo
da koristite LG zidni nosač. Kada ne koristite LG zidni nosač, koristite
zidni nosač koji čvrsto drži uređaj na zidu i pruža dovoljno prostora za
povezivanje spoljnih uređaja. Preporučuje se da povežete sve kablove
pre nego što pričvrstite zidni nosač.
• Pre montiranja televizora na zidni nosač, skinite
postolje tako što ćete pratiti uputstva za montažu
postolja obrnutim redosledom.
• Dužina zavrtnja na poleđini televizora treba da bude
manja od 8mm. (Samo 28MT42**)
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Ploča za montažu na zid
Poleđina
Standardni zavrtanj
: M4 x L10
Maks. 8 mm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Koristite zavrtnje i zidne nosače koji zadovoljavaju VESA standard.
Standardne dimenzije kompleta za montažu na zid date su u sledećoj
tabeli.
Opcioni dodaci (Nosač za montiranje na zid)
Modeli
32LJ50**
43LJ50**
VESA (A x B) (mm)
Standardni
zavrtanj
Broj zavrtanja
100 x 100
200 x 200
M4
M6
4
Zidni nosač
LSW140B
4
LSW240B
MSW240
Modeli
VESA (A x B) (mm)
Standardni
zavrtanj
Broj zavrtanja
28MT42**
100 x 100
Zidni nosač
RW120
M4
4
A
B
7
Priključci (obaveštenja)
Priključivanje satelitske antene
(Samo za modele koji podržavaju satelitsku antenu)
SRPSKI
Povežite različite spoljne uređaje sa televizorom i aktivirajte
odgovarajući ulazni režim da biste izabrali željeni spoljni uređaj. Da
biste dobili više informacija o povezivanju spoljnih uređaja, pogledajte
priručnik koji se isporučuje sa svakim uređajem.
Povežite televizor sa satelitskom antenom pomoću priključka za
satelitsku antenu i RF kabla za satelitsku antenu (75 Ω).
Podržani su sledeći spoljni uređaji : HD risiveri, DVD plejeri,
videorikorderi, ZVUK sistemi, USB memorije, računar, igračke konzole i
drugi spoljni uređaji.
(U zavisnosti od modela)
• Povezivanje spoljnih uređaja može se razlikovati u zavisnosti od
modela.
• Povežite spoljne uređaje sa televizorom bez obzira na redosled TV
priključaka.
• Pre snimanja TV programa na DVD rikorderu ili videorikorderu
proverite da li je ulazni kabl TV signala povezan na televizor preko
DVD rikordera ili videorikordera. Da biste dobili više informacija
o snimanju, pogledajte priručnik koji se isporučuje sa svakim
uređajem.
• Uputstvo za upotrebu potražite u priručniku spoljnog uređaja.
• Ako povezujete igračku konzolu sa televizorom, koristite kabl koji
se isporučuje uz igračku konzolu.
• U PC režimu može se pojaviti šum koji potiče od rezolucije,
vertikalnog šablona, kontrasta ili osvetljenosti. Ako se javi šum,
promenite rezoluciju signala na računaru, promenite brzinu
osvežavanja ili podesite osvetljenost i kontrast u meniju SLIKA sve
dok slika ne postane jasna.
• U zavisnosti od grafičke kartice, pojedine postavke rezolucije
možda neće ispravno raditi u PC režimu.
Priključivanje antene
Povežite televizor na zidni antenski priključak pomoću RF kabla (75 Ω).
• Ukoliko imate više od dva televizora, upotrebite skretnicu
antenskog signala.
• Ako je slika lošeg kvaliteta, instalirajte pojačavač signala da biste
postigli bolji kvalitet slike.
• Ako je slika lošeg kvaliteta dok je povezana antena, usmerite
antenu u odgovarajućem smeru.
• Antenski kabl i pojačavač se ne isporučuju uz uređaj.
• Podržani DTV standardi zvuka :
MPEG,
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
HE-AAC
8
Povezivanje sa CI modulom
Omogućava prikazivanje kodiranih sadržaja (usluga koje se plaćaju) u
režimu digitalne televizije.
• Proverite da li je CI modul pravilno umetnut u PCMCIA otvor za
karticu. Ako modul nije pravilno postavljen, to može da ošteti
televizor i otvor za PCMCIA karticu.
• Ako TV ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan,
obratite se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Ostale veze
Povežite spoljni uređaj sa televizorom. Za najbolji kvalitet slike i zvuka
povežite spoljni uređaj sa televizorom pomoću HDMI kabla. Zaseban
kabl se ne dobija u kompletu.
• Podržani HDMI format zvuka :
AC-3 (Maksimalna brzina u bitovima : 640 Kbps),
Dolby Digital / Dolby Digital Plus (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz),
PCM (48 kHz , 44,1 kHz , 32 kHz)
(U zavisnosti od modela)
Daljinski upravljač
Opisi u ovom priručniku usklađeni su sa dugmadi na daljinskom
upravljaču. Pažljivo pročitajte ovaj priručnik i pravilno koristite televizor.
Da biste zamenili baterije, otvorite poklopac odeljka s baterijama,
zamenite baterije (1,5 V AAA) tako da polovi i odgovaraju
oznaci u odeljku, a zatim zatvorite poklopac odeljka za baterije. Da biste
uklonili baterije, obavite korake za stavljanje obrnutim redosledom.
SRPSKI
C
(U zavisnosti od modela)
D
Usmerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na
televizoru.
C
A
B
Dugmad za teletekst (
) Ova dugmad se koristi za
teletekst.
Prikazuje informacije o trenutnom programu i ekranu.
Pristupanje meniju sa postavkama.
Pristupanje brzom meniju.
Dugmad za navigaciju (gore/dole/levo/desno) Kretanje kroz
menije ili opcije.
Izbor menija ili opcija i potvrđivanje unosa.
Vraćanje na prethodni nivo.
Brisanje prikaza na ekranu i povratak na gledanje TV-a.
D
A
(NAPAJANJE) Uključivanje ili isključivanje televizora.
Izbor radija, TV i DTV programa.
Aktiviranje titla na jeziku koji ste podesili u digitalnom
režimu.
Audio opis će biti omogućen. (U zavisnosti od modela)
Promena dimenzija slike.
Promena ulaznog signala.
Numerička tastatura Unos brojeva.
Pristupanje listi snimljenih emisija.
Povratak na program koji ste prethodno gledali.
Izbor AV režima.
Ova funkcija nije podržana.
Kontrolna dugmad (
) Upravljanje
multimedijalnim sadržajem.
Služe za pristup specijalnim funkcijama u
nekim menijima.
B
Podešavanje jačine zvuka.
Pristupanje listi omiljenih kanala.
Prikazivanje programskog vodiča.
Isključivanje svih zvukova.
Kretanje kroz snimljene emisije.
Premeštanje na prethodni ili naredni ekran.
9
SRPSKI
Licence
Podešavanja
Podržane licence se mogu razlikovati u zavisnosti od modela. Više
informacija o licencama potražite na lokaciji www.lg.com.
Automatsko podešavanje programa
PODEŠAVANJA Automatsko podešavanje
Automatsko podešavanje programa.
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, and the double-D symbol are
trademarks of Dolby Laboratories.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
Napomena o softveru sa
otvorenim kodom
Da biste dobili izvorni kod pod GPL, LGPL, MPL i drugim licencama
otvorenog izvornog koda koje su sadržane u ovom proizvodu, posetite
http://opensource.lge.com.
Pored izvornog koda, možete da preuzmete i sve navedene uslove
licence, odricanja od garancije i obaveštenja o autorskim pravima.
Kompanija LG Electronics takođe pruža mogućnost slanja izvornog koda
na CD-ROM-u, pod uslovom da pokrijete te troškove (koji obuhvataju
cenu medija i troškove slanja i isporuke), za šta je neophodno da
pošaljete zahtev kompaniji LG Electronics na e-adresu : [email protected]
lge.com. Ova ponuda važi tri (3) godine od datuma kupovine proizvoda.
10
• Ako izvor signala nije pravilno povezan, registracija programa
možda neće biti uspešna.
• Automatsko podešavanje pronalazi samo one programe koji se
u tom trenutku emituju.
• Ako je opcija Zaključav. Sistema aktivirana, pojaviće se prozor u
koji treba da unesete lozinku.
Korišćenje funkcije Ušteda energije
SLIKA
Ušteda energije
Smanjivanje potrošnje energije podešavanjem maksimalnog osvetljenja
ekrana.
• Isključeno : Isključivanje funkcije Ušteda energije.
• Minimum / Srednje / Maksimum : Primenjivanje unapred
podešenih postavki za uštedu energije.
• Isključen ekran : Ekran će biti isključen i čuće se samo zvuk.
Pritisnite bilo koje dugme na daljinskom upravljaču osim dugmeta
za uključivanje/isključivanje da biste ponovo uključili ekran.
Da biste izabrali Način slike
SLIKA Način slike
Izbor režima slike koji je optimizovan za okruženje u kojem gledate ili
željeni program.
• Živopisno : Povećava kontrast, osvetljenost i oštrinu kako bi se
prikazala živa slika.
• Standardan : Prikazuje se slika sa standardnim nivoom kontrasta,
osvetljenosti i oštrine.
• Eco : Funkcija Energy Saver (Ušteda energije) menja postavke
televizora kako bi se smanjila potrošnja.
• Bioskop : Način slike optimizovan za gledanje filmova.
• Sport : [U zavisnosti od modela]
Optimizacija video slike kod veoma dinamičnih akcija
naglašavanjem osnovnih boja poput bele, trava zelene ili nebo
plave.
• Igra : Način slike optimizovan za igranje igara.
• U zavisnosti od ulaznog signala, možda neće biti dostupni svi
načini slike.
Detaljno podešavanje režima slike
Podešavanje dodatne opcije slike
SLIKA Način slike
Ova funkcija vam omogućava da detaljno podesite izabrani režim slike.
SLIKA Način slike Opcije slike
Podešavanje detaljnih postavki za sliku.
Podešavanje unapređenog upravljanja
SLIKA Način slike Unapređeno upravljanje
Omogućava kalibrisanje ekrana za svaki režim slike ili podešavanje
postavki slike za određeni sadržaj.
• Dinamički kontrast : Omogućava podešavanje optimalnog nivoa
kontrasta u skladu sa osvetljenošću slike.
• Dinamička boja : Omogućava podešavanje boja kako bi izgledale
prirodnije.
• Gama : Omogućava podešavanje krive nijansi u skladu sa izlaznim
signalom slike u odnosu na ulazni signal.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
• Smanjivanje šuma : Uklanja šum sa slike.
• Smanjenje MPEG šuma : Eliminiše šum koji nastaje pri stvaranju
digitalnog signala slike.
• Nivo crnog : Podešavanje osvetljenosti i kontrasta ekrana u skladu
sa nivoom crne boje u ulaznoj slici korišćenjem zatamnjenosti
(nivoa crne boje) ekrana.
• Pravi bioskop : Optimizovanje ekrana za gledanje filmova.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
SRPSKI
• Pozadinsko osvetljenje : Upravljanje nivoom osvetljenja ekrana
podešavanjem pozadinskog osvetljenja. Što je izabrana postavka
bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
• Kontrast : Podešavanje kontrasta između svetlih i tamnih oblasti
na slici. Što je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će kontrast
biti veći.
• Osvetljenje : Podešava ukupnu osvetljenost ekrana. Što je
izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će ekran biti svetliji.
• Oštrina : Podešavanje oštrine slike. Što je izabrana postavka bliža
vrednosti 50, to će slika biti oštrija i jasnija.
• Boja : Ublažavanje ili povećavanje intenziteta boja na ekranu. Što
je izabrana postavka bliža vrednosti 100, to će boja biti intenzivnija.
• Nijansa : Podešavanje balansa crvene i zelene boje na ekranu.
Što je izabrana postavka bliža vrednosti Crveno 50, to će boja biti
crvenija. Što je izabrana postavka bliža vrednosti Zeleno 50, to će
boja biti zelenija.
• Temp. boje : Podešavanje hladnije ili toplije temperature boje.
• U zavisnosti od ulaznog signala ili drugih postavki slike, možda
neće biti dostupne sve detaljne stavke za podešavanje.
Resetovanje podešavanja slike
SLIKA Način slike Resetovanje slike
Resetuje podešavanja slike koja je prilagodio korisnik. Svaki režim slike
biće resetovan. Izaberite režim slike koji želite da resetujete.
Za podešavanje formata slike
SLIKA Format Slike
Izbor formata slike na ekranu.
• 16:9 : Prikazuje odnos stranica slike 16:9.
• Automatski : Prikazivanje video zapisa u originalnoj veličini bez
uklanjanja delova slike po ivicama.
• U režimima DTV, Komponenta, HDMI i DVI (više od 720p) na
raspolaganju je opcija Automatski.
• Original : Menja odnos stranica slike na 4:3 ili 16:9 u zavisnosti od
ulaznog video signala.
• Puno proširenje : Kada televizor dobije signal širokog ekrana,
imaćete mogućnost da podesite sliku horizontalno ili vertikalno
u linearnoj proporciji, kako biste popunili ceo ekran. Video zapis u
formatu 4 :3 i 14 :9 podržan je preko celog ekrana bez izobličenja
preko DTV ulaza.
• U režimu Analogni/DTV/AV/Scart, dostupna je opcija Puno
proširenje.
• 4:3 : Prikazuje odnos stranica slike 4:3.
• 14 :9 : Možete gledati format slike 14:9 ili opšti TV program u
režimu 14:9. Slika u formatu 14:9 prikazuje se na isti način kao i
ona u formatu 4:3, ali je pomerena nagore ili nadole.
• Zoom : Promena veličine slike tako da odgovara širini ekrana.
Gornji i donji deo slike možda će biti odsečen.
11
Izbor režima zvuka
Za uređivanje programa izaberite
ZVUK Način zvuka
Podešavanje zvuka televizora na optimalan nivo u zavisnosti od
izabranog režima zvuka.
Uređivanje sačuvanih programa.
SRPSKI
•
•
•
•
•
•
Standardan : Optimizovanje zvuka za sve vrste sadržaja.
Vesti : Poboljšava razgovetnost ljudskih glasova.
Muzika : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za muziku.
Bioskop : Optimizovanje zvuka za filmove.
Sport : [U zavisnosti od modela] Optimizovanje zvuka za sport.
Igra : Optimizovanje zvuka za igranje igara.
Korišćenje funkcije Zvučni efekat
ZVUK Zvučni efekat
Korisnik može da bira razne zvučne efekte.
•
•
•
•
Visoki tonovi : Vrši kontrolu dominantnih zvukova na izlazu.
Bas : Vrši kontrolu mekših zvukova na izlazu.
Balans : Podešavanje balansa između levog i desnog zvučnika.
Vrati na orginalno : Možete resetovati podešavanja zvučnih
efekata.
Za podešavanje Automatske glasnoće
ZVUK Automatska glasnoća
Podešava opciju Automatska glasnoća na Uključeno. Jačina zvuka
koja se razlikuje od kanala do kanala se automatski podešava radi
udobnog gledanja televizije prilikom menjanja kanala.
Da biste koristili ručno podešavanje,
izaberite
PODEŠAVANJA Ručno podešavanje
Ručno podešavanje programa i čuvanje rezultata.
Za digitalne programe možete da proverite jačinu i kvalitet signala.
Za analogne programe možete da izaberete imena stanica i da koristite
fino podešavanje (osim u režimu satelita). Normalno fino podešavanje
neophodno je samo u slučaju lošeg prijema.
12
PODEŠAVANJA
Uređ. programa
Izabrani program podesite kao omiljeni program, blokirajte/
deblokirajte program, preskočite program itd.
Da biste izabrali Režim rada za program
PODEŠAVANJA Režim rada za program
Ova funkcija vam omogućava da gledate odabrani program u režimu
Antena, Kabl ili Satelit.
• Programe možete da gledate samo u izabranom režimu.
O opciji CI informacije
PODEŠAVANJA
CI informacije
[Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima.]
• Ova funkcija vam omogućava da gledate kodirani program
(plaćeni).
• Ukoliko uklonite CI modul, nećete moći da gledate plaćeni
program.
• CI (Common Interface, zajednički interfejs) funkcije možda neće biti
na raspolaganju u zavisnosti od uslova emitovanja u državi.
• Kada je CI modul umetnut u otvor, možete pristupiti meniju
modula.
• Da biste kupili modul i pametnu karticu, obratite se vašem
distributeru.
• Kada se televizor uključi nakon umetanja CI modula, možda se neće
emitovati slika i zvuk na kodiranim programima. Pametna kartica
možda neće biti kompatibilna sa CI modulom.
• Prilikom korišćenja CAM modula (Conditional Access Module,
modul uslovnog pristupa), proverite da li u potpunosti ispunjava
zahteve DVB-CI ili CI plus.
• Problem sa CAM modulom može dovesti do lošeg kvaliteta slike.
• [Ova funkcija je dostupna samo na određenim modelima.] Ako TV
ne prikazuje video i audio signale kad je CI+ CAM povezan, obratite
se operateru zemaljskog/kablovskog/satelitskog servisa.
Da biste podesili trenutno vreme
VREME
Časovnik
Provera ili promena vremena tokom gledanja televizije.
Da biste podesili televizor tako da se
automatski uključi/isključi
VREME
Vreme isključivanja / Vreme uključivanja
Možete da podesite vreme uključivanja/isključivanja televizora.
Izaberite Isključeno ako ne nameravate da podešavate opciju Vreme
isključivanja / Vreme uključivanja.
• Da biste koristili Vreme isključivanja / Vreme uključivanja,
ispravno podesite trenutno vreme.
• Čak i kada je uključena funkcija Vreme uključivanja, televizor
će se automatski isključiti nakon 120 minuta ako u tom periodu
ne pritisnete nijedno dugme.
ZAKLJUČAJ Postavi lozinku
Postavljanje ili menjanje lozinke.
• Početna lozinka je ‘0000’.
• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka nije ‘0000’ već je
‘1234’.
• Kada se za Državu izabere Francuska, lozinka ne može biti ‘0000’.
SRPSKI
• Automatski : Sinhronizovanje časovnika na televizoru sa
digitalnim informacijama o vremenu koje šalje TV stanica.
• Ručno : Ručno podešavanje vremena i datuma ako automatska
postavka ne odgovara trenutnom vremenu.
Za postavljanje lozinke
Za zaključavanje sistema
ZAKLJUČAJ Zaključav. sistema
Dozvoljava gledanje samo određenih programa tako što se određeni
kanali ili spoljni ulazi blokiraju.
Prvo postavite Zaključav. sistema na Uključeno.
• Roditeljski nadzor (Samo DTV) : Ova funkcija radi u skladu
sa informacijama od emitera. Stoga ako signal ima pogrešne
informacije, ova funkcija neće raditi. Sprečava da deca gledaju
određene televizijske programe za odrasle u skladu sa postavljenim
limitom ocene. Unesite lozinku da gledate blokirane programe.
Ocene se razlikuju u različitim državama.
• Blokiran ulaz : Blokira ulazne izvore.
Da biste koristili Sleep tajmer
VREME
Sleep tajmer
Isključivanje televizora nakon isteka podešenog broja minuta.
Da biste otkazali Sleep tajmer, izaberite Isključeno.
Podešavanje režima Aut. rež. priprav.
VREME
Aut. rež. priprav.
[Ova funkcija je dostupna samo za određene modele ili u određenim
državama.]
Ako tokom određenog perioda ne budete pritisnuli nijedno dugme na
televizoru niti na daljinskom upravljaču, televizor će automatski preći u
režim pripravnosti.
• Ova funkcija ne radi u Aut. rež. priprav., odnosno tokom
Ažuriranje softvera.
13
Podešavanje jezika
Izbor audio komentara ili titlova
OPCIJA Jezik(Language)
Možete da izaberete jezik za meni koji se prikazuje na ekranu i za
digitalno emitovanje zvuka.
Audio komentar ili titlovi emituju se radi pomoći osobama oštećenog
sluha ili vida.
SRPSKI
• Jezik menija (Language) : Izbor jezika za tekst na ekranu.
• Jezik za zvuk : [Samo u digitalnom režimu][Stavke koje mogu da
se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od države.] Izbor željenog
jezika prilikom gledanja digitalnog programa koji sadrži više jezika.
• Jezik titla : [Samo u digitalnom režimu] Koristite funkciju Titl kada
se emituju dva ili više jezika titla.
• Ako se ne emituju podaci titla na odabranom jeziku, prikazivaće
se titl na podrazumevanom jeziku.
• Jezik teksta : [Samo u digitalnom režimu][Stavke koje mogu da
se konfigurišu razlikuju se u zavisnosti od države.] Koristite funkciju
jezika za teletekst kada se emituju dva ili više jezika za teletekst.
• Ako se teletekst podaci na izabranom jeziku ne emituju,
prikazaće se stranica podrazumevani jezik teleteksta.
• Ako ste izabrali pogrešnu državu, moguće je da se teletekst
neće ispravno pojavljivati na ekranu, a mogu se javiti i izvesni
problemi u toku rada teleteksta.
Podešavanje lokacije
OPCIJA
Država
[Ova funkcija je dostupna samo u određenim državama.]
Podešavanje zemlje na televizoru.
Postavke televizora biće promenjene u skladu sa TV standardom koji se
koristi u izabranoj zemlji.
• Ako se postavka zemlje promeni, možda će se prikazati ekran
Automatsko podešavanje.
• U državi u kojoj propisi za digitalno emitovanje nisu postavljeni,
neke od DTV funkcija možda neće raditi u zavisnosti od uslova za
digitalno emitovanje.
• Ako u postavci Podešavanje države izaberete „--“, biće dostupni
evropski zemaljski digitalni standardni programi, ali neke od DTV
funkcija možda neće pravilno raditi.
OPCIJA
Onemogućena pomoć
• Za gluvoneme : Ova funkcija je namenjena gluvonemim
osobama. Ako je uključena, titlovi će podrazumevano biti prikazani.
• Audio opis : Ova funkcija je namenjena slepima, i omogućava
zvučno objašnjenje trenutnog dešavanja na televizijskom
programu pored osnovnog zvuka. Kada je Audio opis Uključeno,
osnovni zvuk i Audio opis su ponuđeni samo za one programe koji
podržavaju Audio opis.
Podešavanje funkcije Titlovi
OPCIJA Titl
Titlovi se mogu prikazivati ako TV stanica emituje program sa titlovima.
Opcija Titl podešava i menja titlove na Isključeno, Uključeno ili
Automatski.
• Isključeno : Onemogućava prikaz titlova.
• Uključeno : Omogućava prikaz titlova.
• Automatski : Titlovi se prikazuju automatski.
Da biste obavili vraćanje na fabričke
postavke
OPCIJA
Vraćanje na fabričke postavke
Sve sačuvane informacije biće izbrisane, a televizor će biti vraćen na
fabričke postavke.
Televizor će se isključiti i ponovo uključiti, a sve postavke biće vraćene
na podrazumevane vrednosti.
• Ako je uključena opcija Zaključav. Sistema, pojaviće se iskačući
prozor za unos lozinke.
• Nemojte isključivati napajanje uređaja dok je u toku vraćanje na
fabričke postavke.
Da biste promenili režim televizora
OPCIJA
Postavke režima
Izaberite Režim za kuću ili Režim za radnju.
Ako televizor koristite kod kuće, izaberite režim Režim za kuću.
Režim za radnju predviđen je za izlaganje proizvoda u prodavnici.
14
Pribavljanje izvornog koda
Da biste uklonili USB uređaj
OPCIJA Obaveštenje o Softveru Otvorenog
Izvornog koda kompanije LGE
Izaberite USB uređaj koji želite da uklonite.
Prikaz licence za softver otvorenog izvornog koda, koja je sadržana u
ovom proizvodu.
Kada se pojavi poruka koja vas obaveštava da je USB uređaj uklonjen,
izvucite uređaj iz televizora.
Inf. o sistemu
Izaberite USB ažuriranje, Ažuriranje sa mreže ili Verzija firmvera.
Firmver će biti preuzet i instaliran. Vaš LG TV će se ponovo pokrenuti
nakon završetka ažuriranja.
• USB ažuriranje : Ažurira softver putem USB uređaja.
• Ažuriranje sa mreže : Izaberite Uključeno / Isključeno da biste
ažurirali radni softver pomoću OAD (preuzimanje preko etra, engl.
Over Air Download) ažuriranja.
Režim Režim automatskog ažuriranja znači da će televizor
automatski ažurirati softver kada se završi preuzimanje softvera.
• Verzija firmvera : Proverite verziju softvera i informacije o
proizvodu/usluzi.
Da biste koristili funkciju Moji medijumi
MOJI MEDIJUMI
lista / Lista muzike
SRPSKI
• Nakon što ste izabrali da uklonite USB uređaj, televizor više neće
moći da ga čita. Uklonite USB uređaj, a zatim ga ponovo priključite.
Ažuriranje softvera
OPCIJA
USB uređaj
Svi mediji / Lista filmova / Foto
Izbor datoteke sa liste. Prikazivanje datoteke koju ste izabrali.
Podešavanje postavki u vezi sa reprodukcijom (izborom opcije tokom
reprodukcije diska).
Korišćenje USB uređaja - upozorenje
• Ako USB uređaj ima ugrađeni program za automatsko
prepoznavanje ili koristi poseban upravljački program, možda
nećete moći da ga koristite.
• Neki USB uređaji možda neće raditi ili neće raditi ispravno.
• Koristite samo USB uređaje koji su formatirani Windows FAT32 ili
NTFS sistemom datoteka.
• Ako koristite spoljni USB čvrsti disk, preporučujemo da koristite
uređaje čiji je nominalni napon manji od 5 V, a nominalna struja
manja od 500 mA.
• Preporučujemo da koristite USB memorijske uređaje čiji je
kapacitet 32 GB ili manji i USB čvrste diskove čiji je kapacitet 2 TB
ili manji.
• Ako USB čvrsti disk sa funkcijom uštede energije ne radi pravilno,
uključite i isključite napajanje. Više informacija potražite u
korisničkom priručniku USB čvrstog diska.
• Postoji mogućnost da dođe do oštećenja podataka na USB uređaju,
pa obavezno napravite rezervnu kopiju važnih datoteka na nekom
drugom uređaju. Korisnik je sam odgovoran za čuvanje podataka,
pa proizvođač ne snosi odgovornost za njihov gubitak.
15
Podržani formati datoteka za funkciju Moji
medijumi
SRPSKI
• Maksimalna brzina protoka podataka : 20 Mb/s (megabita u
sekundi)
• Podržani formati spoljašnjeg titla : .srt (SubRip), .smi (SAMI), .sub
(SubViewer1, MicroDVD, DVDsubtitleSystem, SubIdx(Vobsub)),
.ass/.ssa (SubStation Alpha), .txt (TMplayer)
1 SubViewer : Podržani su samo spoljni titlovi SubViewer1.0 & 2.0
Podržani video formati
• Maksimalno : 1920 x 1080 pri 30p (samo Motion JPEG 640 x 480
pri 30p)
• .asf, .wmv
[Video] VC-1 (WMV3, WVC1)
[Zvuk] WMA7,8,9 Standard
• .avi, .xvid
[Video] MPEG2, MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC
[Zvuk] HE-AAC, LPCM, ADPCM, Dolby Digital (AC3), MP3
• .ts, .trp, .tp
[Video] H.264/AVC, MPEG2, HEVC
[Zvuk] MP3, Dolby Digital (AC3), AAC, HE-AAC
• .vob
[Video] MPEG1, MPEG2
[Zvuk] Dolby Digital (AC3), DVD LPCM
• .mp4, .mov
[Video] MPEG4 Part2, XVID, H.264/AVC, HEVC
[Zvuk] AAC, MP3
• .mkv
[Video] MPEG2, MPEG4 Part2, H.264/AVC, HEVC
[Zvuk] HE-AAC, Dolby Digital(AC3), MP3, LPCM
• .mpg, .mpeg
[Video] MPEG1, MPEG2
[Zvuk] Dolby Digital (AC3), LPCM
• .dat
[Video] MPEG1
[Audio] MP2
• .flv
[Video] Sorenson H.263, H.264/AVC
[Zvuk] MP3, AAC
16
Podržani audio formati
• Tip datoteke : .mp3
[Brzina u bitovima] 32 kbps ~ 320 kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] MPEG1 Layer2, MPEG1 Layer3, MPEG2, MPEG2.5
• Tip datoteke : .wma
[Brzina u bitovima] 4 kbps ~ 320 kbps
[Frekvencija uzorkovanja] 8 kHz ~ 48 kHz
[Podrška] WMA
Podržani formati fotografija
• Kategorija : 2D (jpeg)
[Dostupni tipovi datoteka]
SOF0 : Baseline,
SOF1 : Extend Sequential,
SOF2 : Progressive
[Veličina fotografije]
Minimum : 64 x 64,
Maksimum (Normalni tip) : 15360 (Š) x 8640 (V),
Maksimum (Progresivni tip) : 1024 (Š) x 768 (V)
Rešavanje problema
Nije moguće upravljati televizorom pomoću daljinskog upravljača.
• Proverite je li uređaj uključen.
• Proverite da li je kabl za napajanje povezan u zidnu utičnicu.
• Proverite da li postoji problem u zidnoj utičnici povezivanjem
drugih uređaja.
Televizor se iznenada isključuje.
• Proverite postavke napajanja. Moguće je da je došlo do prekida u
napajanju.
• Proverite da li je funkcija Automatsko isključivanje (u zavisnosti
od modela) / Sleep tajmer / Vreme isključivanja aktivirana u
postavkama menija VREME.
• Ako nema signala na uključenom televizoru, televizor će se
automatski isključiti nakon 15 minuta neaktivnosti.
Kada televizor povežete sa računarom (HDMI), prikazaće se poruka
„Nema signala“ ili „Nevažeći format“.
• Uključite/isključite televizor pomoću daljinskog upravljača.
• Ponovo povežite HDMI kabl.
• Kada uključite televizor, ponovo pokrenite računar.
• Ukoliko je uređaj hladan na dodir, prilikom uključenja može doći do
malog „treperenja“. Ovo je uobičajena pojava i ne znači da je uređaj
u bilo kom smislu neispravan.
• Ovaj ekran je unapređen proizvod koji sadrži milione piksela.
Na panelu možete da uočite sićušne crne tačke i/ili svetle tačke
(crvene, plave ili zelene) veličine 1 ppm. One ne predstavljaju kvar i
ne utiču na funkcionalnost i pouzdanost uređaja.
Ovaj fenomen se pojavljuje i kod uređaja drugih proizvođača i ne
podleže pravu na zamenu ili povraćaj novca.
• Možda ćete uočiti različito osvetljenje i boju panela u zavisnosti od
mesta posmatranja (levo/desno/gore/dole).
Ovaj fenomen je posledica karakteristika samog panela. On nije
povezan sa funkcionalnošću uređaja i ne predstavlja kvar.
• Dugotrajno prikazivanje statične slike može dovesti do zadržavanja
slike. Izbegavajte duže prikazivanje nepokretne slike na ekranu
televizora.
SRPSKI
• Proverite senzor za daljinski upravljač na televizoru, a zatim
pokušajte opet.
• Proverite da li ima prepreka između televizora i daljinskog
upravljača.
• Proverite da li baterije rade i da li su pravilno postavljene ( na
, na ).
Nema slike i zvuka.
Nenormalan prikaz
Zvuci koje uređaj stvara
• „Krckanje“ : Zvuk krckanja do kojeg dolazi prilikom gledanja ili
isključivanja televizora nastaje usled skupljanja plastike usled
dejstva toplote i vlage. Ovaj zvuk je uobičajen za uređaje kod kojih
je termička deformacija neophodna.
• Šum električnih kola/zujanje panela : Prekidačko kolo velike brzine
koje obezbeđuje jaku struju neophodnu za rad uređaja generiše
šum niskog nivoa. Ovaj šum se razlikuje od uređaja do uređaja.
On ne utiče na rad i performanse uređaja.
17
Specifikacije
CI modul (Š x V x D)
SRPSKI
Uslovi okoline
100,0 mm x 55,0 mm x 5,0 mm
Radna temperatura
od 0 °C do 40 °C
Radna relativna vlažnost
Manja od 80 %
Temperatura za skladištenje
od -20 °C do 60 °C
Relativna vlažnost
skladištenja
Manja od 85 %
(Zavisno od zemlje)
Televizijski sistem
Pokrivenost kanala (Opseg)
Maksimalni broj programa
koji se mogu sačuvati
Induktivni otpor spoljne
antene
18
Digitalna televizija
Analogna televizija
DVB-T
DVB-T2
DVB-C
DVB-S/S2
PAL B/G/D/K/I
SECAM L
DVB-S/S2
DVB-C
DVB-T/T2
950 do 2.150 Mhz
46 do 890 Mhz
VHF III : 174 do 230 Mhz
UHF IV : 470 do 606 Mhz
UHF V : 606 do 862 Mhz
4.000
1.100
75 Ω
46 do 862 Mhz
Režim koji podržava HDMI-DTV
Informacije o komponentnim
priključcima
Horizontalna
Frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
640 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1440) x 480i
15,73
15,75
59,94
60,00
720 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1440) x 576i
15,63
50,00
Signal
Komponentni
720 x 576p
31,25
50,00
480i / 576i
O
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
26,97
27,00
33,72
33,75
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
23,976
24,00
29,97
30,00
480p / 576p
O
720p / 1080i
O
1080p
O
(Samo za 50 Hz / 60 Hz)
1280 x 720p
1920 x 1080i
1920 x 1080p
Režim koji podržava HDMI-PC
Komponentni priključci na televizoru
Video izlazi na DVD plejeru
1
2
Horizontalna
Frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
31,469
31,469
37,879
48,363
45,00
47,712
47,712
70,08
59,94
60,31
60,00
60,00
60,015
59,79
63,981
60,020
67,50
60,00
720 x 400
640 x 480
800 x 600
1024 x 768
1280 x 720
1360 x 768
1366 x 768
1280 x 1024
(FHD samo)
1920 x 1080
(FHD samo)
PB
PR
Y
PB
PR
Y
B-Y
R-Y
Y
Cb
Cr
Y
Pb
Pr
Rezolucija
Horizontalna
Frekvencija (kHz)
Vertikalna
Frekvencija (Hz)
720 (1440) x 480i
15,73
15,75
59,94
60,00
720 x 480p
31,47
31,50
59,94
60,00
720 (1440) x 576i
15,63
50,00
720 x 576p
31,25
50,00
44,96
45,00
37,50
33,72
33,75
28,13
67,43
67,50
56,25
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
59,94
60,00
50,00
1280 x 720p
Rezolucija
Y
1920 x 1080i
1920 x 1080p
SRPSKI
Rezolucija
1 : Samo 28MT42**, 32LJ500U
2 : Samo 32LJ500V, 43LJ50**
19
Čuvajte Korisnički priručnik (CD) na lako dostupnom mestu
radi buduće upotrebe.
Imajte u vidu da nalepnica na proizvodu sadrži informacije o
tehničkoj podršci.
MODEL
SERIJSKI BROJ
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement